Назва: Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки
Автор: Кабінет Міністрів України
Головний комітет: Комітет з питань науки і освіти

N
Редакція, прийнята в попередньому читанні*
Зауваження та пропозиції
Висновки, обгр.
Редакція, запропонована головним комітетом
0.
Проект
Закон України
Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки

- 1- Н.д.Черненко В.Г. (Округ №48)
Назву законопроекту доповнити словами " на період до 2006 року"


Враховано у статті 7

Проект
Закон України
Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки
1.
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
- 2 - Н.д.Юхновський І.Р. (Реєстр.картка №319)
Дати таку редакцію преамбули та 4 статтей Закону:
"Цей Закон визначає правові, фінансові та організаційні засади цілісної системи формування та реалізації пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки в України.

Стаття 1. Правовою основою формування та реалізації пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки є Конституція України, Закон України "Про наукову і науково-технічну діяльність", Закон України "Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України", інші закони України.

Стаття 2. Пріоритетні напрями розвитку науки і техніки формуються на п'ять років на підставі прогнозу розвитку науки і техніки і є складовою прогнозу економічного і соціального розвитку України на середньостроковий період.


Порядок розроблення прогнозу розвитку науки і техніки та формування пріоритетних напрямів науки і техніки визначається законодавством України.

Стаття 3. Реалізація пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки здійснюється через систему державних наукових та науково-технічних програм, а також державне замовлення на науково-технічну продукцію.


Формування переліку державних наукових та науково-технічних програм забезпечується спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері наукової і науково-технічної діяльності.


Стаття 4. Пріоритетні напрями розвитку науки і техніки їх обгрунтування подаються до Верховної Ради України кожні п'ять років до першого березня останнього року дії попередніх пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки.

-3- Н.д.Грачов О.О. (Реєстр.картка №237)

Доповнити Закон статтями такого змісту:


Стаття. Кабінет Міністрів України на підставі затвердженого Верховною Радою України переліку державних наукових та науково-технічних програм розробляє і здійснює їх у порядку, визначеному законодавством України.

Державні наукові та науково-технічні програми затверджуються Кабінетом Міністрів України.

Стаття. Обсяг коштів на фінансування державних наукових і науково-технічних програм за пріоритетними напрямами науки і техніки затверджується у законі України про Державний бюджет України на відповідний рік у розмірі не менше 30 відсотків загального обсягу фінансування видатків на науку з Державного бюджету України.


Обсяги фінансування наукових і науково-технічних програм визначаються у законі про Державний бюджет України окремо по кожному затвердженому цим Законом пріоритетному напряму розвитку науки і техніки.Враховано

Враховано

Враховано

Враховано
Враховано

ВрахованоВраховано


ВрахованоВрахованоВраховано
ВрахованоВраховано


Цей Закон визначає правові, фінансові та організаційні засади цілісної системи формування та реалізації пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки в Україні.


Стаття 1. Правовою основою формування та реалізації пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки є Конституція України, Закон України "Про наукову і науково-технічну діяльність", Закон України "Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України", інші закони України.Стаття 2. Пріоритетні напрями розвитку науки і техніки формуються на п'ять років на підставі прогнозу розвитку науки і техніки і є складовою прогнозу економічного і соціального розвитку України на середньостроковий період.Порядок розробки прогнозу розвитку науки і техніки та формування пріоритетних напрямів науки і техніки визначається законодавством України.


Стаття 3. Реалізація пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки здійснюється через систему державних наукових та науково-технічних програм, а також державне замовлення на науково-технічну продукцію.
Формування переліку державних наукових та науково-технічних програм забезпечується спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері наукової і науково-технічної діяльності.
Стаття 4. Пріоритетні напрями розвитку науки і техніки та їх обгрунтування подаються Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України кожні п'ять років до першого березня останнього року дії попередніх пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки.

Стаття 5 Кабінет Міністрів України на підставі затверджених Верховною Радою України пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки організує розробку державних наукових та науково-технічних програм у порядку, визначеному законодавством України.


Державні наукові та науково-технічні програми затверджуються Кабінетом Міністрів України.


Стаття 6. Обсяг коштів на фінансування державних наукових і науково-технічних програм за пріоритетними напрямами науки і техніки затверджується у законі України про Державний бюджет України на відповідний рік у розмірі не менше 30 відсотків загального обсягу фінансування видатків на науку з Державного бюджету України.


Обсяги фінансування наукових і науково-технічних програм визначаються у законі про Державний бюджет України окремо по кожному затвердженому цим Законом пріоритетному напряму розвитку науки і техніки.

2.
Стаття 1. Затвердити такі пріоритетні напрями розвитку науки і техніки:Стаття 7. Визначити такі пріоритетні напрями розвитку науки і техніки на період до 2006 року :
3.
1) фундаментальні дослідження з найважливіших проблем природничих, суспільних і гуманітарних наук;
-4- Н.д.Черненко В.Г. (Округ №48)
Зробити пункт 1 пунктом 7.
Відхилено


1) фундаментальні дослідження з найважливіших проблем природничих, суспільних і гуманітарних наук;
4.
2) розвиток людського потенціалу та проблеми формування громадянського суспільства;
- 5- Н.д.Черненко В.Г. (Округ №48)
Пункт 1 викласти у редакції " Проблеми демографічної політики, розвитку людського потенціалу та формування громадянського суспільства"


Враховано


2) проблеми демографічної політики, розвитку людського потенціалу та формування громадянського суспільства;
5.
3) охорона довкілля та раціональне природокористування;
-6- Н.д.Ситник К.М. (Реєстр.картка №403)
Пункт викласти у редакції "Збереження навколишнього середовища (довкілля) та сталий розвиток"


Враховано

3) збереження навколишнього середовища (довкілля) та сталий розвиток;
6.
4) новітні біотехнології; діагностика і методи лікування найпоширеніших захворювань;
-7- Н.д.Черненко В.Г. (Округ №48)
Пункт 2 викласти у редакції "нові технології та засоби профілактики, діагностики та лікування найпоширеніших захворювань"
"розвиток новітніх біотехнологій" дати окремим пунктом.


Відхилено


4) новітні біотехнології; діагностика і методи лікування найпоширеніших захворювань;
7.
5) нові комп'ютерні засоби та технології інформатизації суспільства;


5) нові комп'ютерні засоби та технології інформатизації суспільства;
8.
6) новітні технології в енергетиці; енергоефективні та ресурсозберігаючі технології в промисловості та агропромисловому комплексі;
-8- Н.д.Ващук К.Т. (Округ №20)
Пункт 6 розділити на два у редакції:
"-новітні технології в енергетиці, енергоефективні та ресурсозберігаючі технології промисловості;
-новітні технології виробництва, переробки і збереження сільськогосподарської продукції"

-9- Н.д.Ситник К.М. (Реєстр.картка №403)
Пункт 6 дати в редакції
"новітні технології та ресурсозберігаючі технології в енергетиці, промисловості та агропромисловому комплексі"

Враховано частково


Враховано

6) новітні технології та ресурсозберігаючі технології в енергетиці, промисловості та агропромисловому комплексі;
9.
7) нові речовини і матеріали.


7) нові речовини і матеріали.
10.
Стаття 2. Кабінету Міністрів України забезпечити формування і реалізацію державних наукових та науково-технічних програм на підставі затверджених пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки.
-10- Н.д.Крук Ю.Б. (Округ №139)
Викласти статтю 2 у редакції
"Стаття 2. Кабінету Міністрів України на підставі затверджених пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки:
- у місячний термін розробити техніко-економічне обгрунтування та фінансове забезпечення кожного пріоритетного напрямку розвитку науки і техніки по роках;
- забезпечити формування і реалізацію державних наукових та науково-технічних програм.
-11- Н.д.Черненко В.Г. (Округ №48)
Доповнити статтю 2 частиною другою у редакції "У проектах Державного бюджету на 2002 і на наступні роки обсяги фінансування наукових і науково-технічних програм визначати окремо по кожному затвердженому цим Законом пріоритетному напрямі розвитку науки і техніки".
-12- Н.д.Матвієнко А.С. (Округ №17)
при розробці державного бюджету на 2002 рік передбачити фінансування пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки окремим рядком.

Враховано


Враховано
Враховано

Стаття 3. Визнати такою, що втратила чинність, Постанову Верховної Ради України від 16 жовтня 1992 року "Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки" (Відомості Верховної Ради України, 1992, N45, ст. 620).


-13- Н.д.Юхновський І.Р. (Реєстр.картка №319)
Дати прикінцеві положення у редакції:
Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
2 Кабінету Міністрів України:
в тримісячний термін з дня набрання цим Законом чинності забезпечити прийняття нормативно-правових актів, передбачених цим Законом;
у двомісячний термін з дня набрання цим Законом чинності привести свої нормативно-правові акти у відповідність з цим Законом;
враховувати положення цього Закону в проектах Закону України про Державний бюджет України починаючи з 2002 року;
-14- Н.д.Грачов О.О. (Реєстр.картка №237)
у прикінцевих положеннях дати пункти у редакції;
"забезпечити подання до 1 вересня 2001 року до Верховної Ради України проекту Закону України про державні наукові та науково-технічні програми".
Враховано
ВрахованоПрикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
2 Кабінету Міністрів України:
в тримісячний термін з дня набрання цим Законом чинності забезпечити прийняття нормативно-правових актів, передбачених цим Законом;
у двомісячний термін з дня набрання цим Законом чинності привести свої нормативно-правові акти у відповідність з цим Законом;
враховувати положення цього Закону в проектах Закону України про Державний бюджет України починаючи з 2002 року;забезпечити подання до 1 вересня 2001 року до Верховної Ради України проекту Закону України про державні наукові та науково-технічні програми.


3. Визнати такою, що втратила чинність, Постанову Верховної Ради України від 16 жовтня 1992 року "Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 45, ст. 620).

* - Назви колонок таблиці подані в загальному значенні