Назва: Про внесення змін та доповнень до деяких законодавчих актів України
Автор: Кабінет Міністрів України
Головний комітет: Комітет з питань економічної політики, управління народним господарством, власності та інвестицій

N
Редакція, прийнята в попередньому читанні*
Зауваження та пропозиції
Висновки, обгр.
Редакція, запропонована головним комітетом

Проект
(29.05.2001р.)1.
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін
до деяких законодавчих актів України

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1. У Законі України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., №36,ст.299, № 45, ст. 377; 2001 р., № 11, ст. 45 із змінами, внесеними Законом України від 7 березня 2001 року № 2257-ІІІ):

-1- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
У назві Закону та першому розділі текст "законодавчих актів" замінити текстом "законів"
-2- Н.д.Матвієнко А.С. (Округ №17)
Назву Закону пропонується доповнити словами "та доповнень". Викласти назву Закону в редакції "Про внесення змін та доповнень до деяких законодавчих актів".


ВідхиленоВідхилено

ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін
до деяких законодавчих актів УкраїниВерховна Рада України п о с т а н о в л я є:

І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1. У Законі України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 36, ст. 299, № 45, ст. 377; 2001 рр., № 11, ст. 45 із змінами, внесеними Законом України від 5 квітня 2001 року № 2344-Ш):
2.
3.

-3- Н.д.Москвін С.О. (Реєстр.картка №383)
Статтю 4 доповнити абзацом третім такого змісту:
"Кабінет Міністрів України здійснює:
- визначення порядку ліцензування окремих видів господарської діяльності у випадках, передбачених законодавством;
- затвердження положень про ліцензування окремих видів господарської діяльності;
- у випадках, передбачених цим Законом, встановлює ліцензійні умови щодо окремих видів господарської діяльності."
доповнити абзацом четвертим такого змісту:
"Кабінет Міністрів України визначає спеціально уповноважений орган з питань ліцензування."
Враховано

1) Статтю 4 доповнити абзацом третім такого змісту:
"Кабінет Міністрів України здійснює:
- визначення порядку ліцензування окремих видів господарської діяльності у випадках, передбачених законодавством;
- затвердження положень про ліцензування окремих видів господарської діяльності;
- у випадках, передбачених цим Законом, встановлює ліцензійні умови щодо окремих видів господарської діяльності."
доповнити абзацом четвертим такого змісту:
"Кабінет Міністрів України визначає спеціально уповноважений орган з питань ліцензування.".
4.
5.

-4- Н.д.Матвієнко А.С. (Округ №17)
Першу частину статті 5 доповнити абзацом такого змісту:
"здійснює контроль за наявністю ліцензії;"
Враховано


2) Першу частину статті 5 доповнити абзацом такого змісту:
"здійснює контроль за наявністю ліцензії.".

6.

-5- Н.д.Москвін С.О. (Реєстр.картка №383)
Частину першу статті 6 доповнити новим абзацом такого змісту:
"- здійснює функції, встановлені Кабінетом Міністрів України."
Враховано

3)Частину першу статті 6 доповнити новим абзацом такого змісту:
"- здійснює функції, встановлені Кабінетом Міністрів України."

7.

-6- Н.д.Москвін С.О. (Реєстр.картка №383)
Останню частину статті 8 доповнити реченням такого змісту:
"Ліцензійні умови, встановлені Кабінетом Міністрів України, набирають чинності через 10 днів з дня їх оприлюднення."
Враховано


4) Останню частину статті 8 доповнити реченням такого змісту:
"Ліцензійні умови, встановлені Кабінетом Міністрів України, набирають чинності через 10 днів з дня їх оприлюднення." .


8.
1) статтю 9 Закону доповнити пунктами 61 і 62 такого змісту:
"61) ввезення та вивезення оптичних дисків, виробничого обладнання, приладів та сировини для виготовлення оптичних дисків та/або матриць для виготовлення оптичних дисків із записом на них інформації;
62) виготовлення оптичних дисків (без запису або із записом на них інформації) та/або матриць для виготовлення оптичних дисків із записом на них інформації";
-7- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Розділ І. Частину 1 щодо змін до Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" - вилучити.
-8- Н.д.Матвієнко А.С. (Округ №17)
Статтю 9 доповнити пунктами такого змісту:
"62) видавництво дисків для лазерних систем зчитування;
63) виробництво дисків для лазерних систем зчитування." ;"
-9- Н.д.Мороз А.М. (Округ №82)
Статтю 9 доповнити пунктами 62 та 63.
-10- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Статтю 9 доповнити пунктом 62 такого змісту:
62) виробництво дисків для лазерних систем зчитування (без запису та/або із записом на них інформації).
Враховано частково


Відхилено


Враховано частково


Враховано

5) Статтю 9 доповнити пунктом 62 такого змісту:
62) виробництво дисків для лазерних систем зчитування (без запису та/або із записом на них інформації).

9.
10.
2) доповнити Закон статтею 91 такого змісту:
"Стаття 91. Особливості ліцензування господарської діяльності із ввезення та вивезення оптичних дисків, виробничого обладнання, приладів та сировини для виготовлення оптичних дисків та/або матриць для виготовлення оптичних дисків із записом на них інформації; виготовлення оптичних дисків (без запису або із записом на них інформації) та/або матриць для виготовлення оптичних дисків із записом на них інформації
Особливостями ліцензування господарської діяльності із ввезення та вивезення оптичних дисків, виробничого обладнання, приладів та сировини для виготовлення оптичних дисків та/або матриць для виготовлення оптичних дисків із записом на них інформації; виготовлення оптичних дисків (без запису або із записом на них інформації) та/або матриць для виготовлення оптичних дисків із записом на них інформації є те, що:
ввезення та вивезення оптичних дисків та/або матриць для виготовлення оптичних дисків із записом на них інформації здійснюється за умови наявності на них відповідних ідентифікаційних кодів;
оптичні диски та/або матриці для виготовлення оптичних дисків із записом на них інформації можуть виготовлятися суб'єктом господарювання, який є власником інформації, або суб'єктом господарювання, який діє на підставі договору з власником інформації або з утримувачем авторського та/або суміжних прав (авторських договорів, ліцензійних угод чи договорів (контрактів) або інших правоустановчих документів, якими підтверджується право ліцензіата на відтворення (використання) об'єктів авторського та/або суміжних прав).

Згідно з цією статтею ліцензіат зобов'язаний (залежно від виду провадження господарської діяльності):
1) здійснювати виготовлення оптичних дисків та/або матриць для виготовлення оптичних дисків із записом на них інформації лише на спеціальному обладнанні та у приміщенні, що відповідає ліцензійним умовам провадження цього виду господарської діяльності;
2) проставляти на кожному виготовленому оптичному диску та/або матриці для виготовлення оптичних дисків із записом на них інформації спеціальні ідентифікаційні коди;
3) забезпечити власне виробництво пристроями для нанесення спеціальних ідентифікаційних кодів на оптичні диски та/або матриці для виготовлення оптичних дисків із записом на них інформації;
4) зберігати облікові документи щодо виготовлення оптичних дисків та/або матриць для виготовлення оптичних дисків із записом на них інформації згідно з вимогами законодавства;
5) надавати органу ліцензування та спеціально уповноваженому органу з питань ліцензування змогу доступу в приміщення, що використовуються ліцензіатом для виготовлення і зберігання оптичних дисків та/або матриць для виготовлення оптичних дисків із записом на них інформації для проведення перевірки дотримання ліцензіатом ліцензійних умов;
6) у процесі провадження господарської діяльності дотримуватися вимог Закону України "Про обов'язковий примірник документів";

-11- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
(вносити зміни не в статтю 9' а в статтю 12'.)
Стаття 12'. Особливості ліцензування виробництва дисків для лазерних систем зчитування.
1. Терміни, які вживаються у цієї статті:
Виробник дисків для лазерних систем зчитування - суб'єкт господарювання, який повністю або частково здійснює виробництво дисків для лазерних систем зчитування (із записом на них інформації і без запису);
диск для лазерних систем зчитування - будь-який оптичний диск для лазерних систем зчитування (в тому числі мастер-диск, матриця), із записом або з можливістю запису на ньому інформації, що відображає зміст об'єктів авторського права та/або суміжних прав або без запису такої інформації;
ліцензоване приміщення - будь-яке приміщення, зазначене у додатку до ліцензії на виробництво дисків для лазерних систем зчитування і матриць, в якому здійснюється виробництво та зберігання дисків для лазерних систем зчитування;
ліцензоване обладнання - обладнання, зазначене у додатку до ліцензії на виробництво дисків для лазерних систем зчитування і матриць, що знаходиться в ліцензованому приміщенні;
мастер-диск - відповідний носій, що містить всю або частину інформації у цифровій формі, яка переноситься на матрицю;
матриця - матеріальний носій у вигляді штампу або іншого аналогічного чи еквівалентного пристрою, який містить інформацію в цифровій формі і використовується для безпосереднього перенесення інформації на диск для лазерних систем зчитування;
незаконний обіг дисків для лазерних систем зчитування, обладнання та сировини для їх виготовлення - види господарської діяльності, пов'язані з виробництвом, зберіганням, реалізацією, ввезенням на митну територію України чи вивезенням з митної території України дисків для лазерних систем зчитування, обладнання та сировини для їх виготовлення, з порушенням вимог цього Закону;
об'єкти авторського права та/або суміжних прав - твори науки, літератури і мистецтва (об'єкти авторського права) і виконання, фонограми та програми мовлення (об'єкти суміжних прав), що охороняються відповідно до Закону України "Про авторське право та суміжні права", іншого законодавства та міжнародних договорів України;
спеціальний ідентифікаційний код - код, який присвоюється органом, що видає ліцензію на виробництво дисків для лазерних систем зчитування, і визначає виробника дисків для лазерних систем зчитування.
2. Ліцензія на виробництво дисків для лазерних систем зчитування видається відповідно до вимог цього Закону та з врахуванням вимог, встановлених Кабінетом Міністрів України.
3. Спеціальний ідентифікаційний код присвоюється виробнику дисків для лазерних систем зчитування органом ліцензування у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
Виробник, що отримав ліцензію зобов'язаний:
а) виготовляти диски лише на обладнанні та в приміщенні, які зазначені у додатку до ліцензії;
б) проставляти на кожному виготовленому диску спеціальний ідентифікаційний код відповідно до вимог, встановлених Кабінетом Міністрів України;
в) забезпечити на всьому обладнанні для виробництва дисків для лазерних систем зчитування (в тому числі мастер-дисках, матрицях), яке належить виробнику або контролюється ним, пристроїв для нанесення на всі диски для лазерних систем зчитування, що виготовляються, спеціальних ідентифікаційних кодів;
г) повідомляти орган ліцензування про будь-які зміни, що сталися відносно відомостей, зазначених у додатку до ліцензії не пізніше 3-х робочих днів, про:
- обладнання виробника (ліцензоване приміщення);
- приміщення виробника, в тому числі виробничі та складські (ліцензовані приміщення);
д) виготовляти диски для лазерних систем зчитування, які містять об'єкти авторського права та/або суміжних прав, лише за наявності дозволу осіб, яким належать авторське право або суміжні права та виконання вимог щодо перевірки наявності прав на відтворення (використання) таких прав;
е) не виробляти диски для лазерних систем зчитування з сировини та на обладнанні, що імпортовані з порушенням вимог законодавства України;
є) зберігати облікові документи про виробництво і реалізацію, а також примірники виготовлених дисків і надавати копії таких облікових документів органу ліцензування та примірників дисків для лазерних систем зчитування спеціально уповноваженому органу з питань ліцензування відповідно до вимог, встановлених Кабінетом Міністрів України;
ж) в будь-який час надавати органу ліцензування, спеціально уповноваженому органу з питань ліцензування чи уповноваженим органам, незалежно від попередження, доступ в будь-яке приміщення, що використовується виробником дисків для здійснення діяльності, в тому числі для зберігання будь-якої звітності, з метою перевірки виконання вимог цього Закону.
5. Виробництво дисків для лазерних систем зчитування на замовлення інших осіб, в тому числі із застосуванням давальницької сировини, здійснюється з дотриманням вимог цього Закону.
6. Орган ліцензування зобов'язаний надавати доступ, з метою ознайомлення, до облікових документів, пов'язаних з виробництвом та реалізацією дисків для лазерних систем зчитування, а спеціально уповноважений орган з питань ліцензування - до примірників дисків для лазерних систем зчитування, особам, яким належать авторські та/або суміжні права та їх представникам за їх письмовим зверненням на основі договору про нерозголошення наданої інформації.
7. Контроль за додержанням суб'єктами господарської діяльності вимог цього Закону здійснюють орган ліцензування, спеціально уповноважений орган з питань ліцензування і інші органи в межах своїх повноважень шляхом проведення позапланових (раптових) перевірок у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України. Позапланові (раптові) перевірки можуть проводитися за участю осіб, яким належать авторські та/або суміжні права (в тому числі іноземних представників або їх представників), на підставі їх письмових звернень та на запрошення спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування або органу ліцензування.
8. До суб'єктів господарської діяльності, в разі виявлення порушень вимог цього Закону, ліцензійних умов, органами, які передбачені в пункті 6 цієї статті, застосовуються передбачені цим Законом фінансові санкції.
9. Органи, які передбачені в пункті 6 цієї статті, з метою виконання покладених на них повноважень, мають право:
- мати доступ до приміщень виробника, документів, які мають відношення до виробництва дисків для лазерних систем зчитування, в будь-який час незалежно від наявності попередження про перевірку;
- вимагати від виробника усунення порушень ліцензійних умов при виробництві дисків для лазерних систем зчитування;
- оглядати за участю виробника приміщення, обладнання, вироблену продукцію з метою перевірки додержання вимог цього Закону;
- опечатувати та/або вилучати будь-які документи, які мають відношення до виробництва, продукцію (диски, матриці), вироблені з порушенням вимог цього Закону, сировину для їх виготовлення, а також будь-яке виробниче обладнання, що не відповідає вимогам щодо нанесення на диски для лазерних систем зчитування спеціальних ідентифікаційних кодів, або було ввезено в Україну без ліцензії, на період до вирішення питання про його подальшу експлуатацію чи конфіскацію в судовому порядку.
10. Будь-яка інформація (в тому числі документи, примірники продукції), що отримана в ході перевірок, не підлягає використанню, розголошенню та передачі третім особам без письмової згоди відповідного суб'єкта господарювання та рішення комісії з проведення перевірок виробників дисків для лазерних систем зчитування, за виключенням випадку, коли ця інформація визнана органом ліцензування або спеціально уповноваженим органом з питань ліцензування в акті перевірки такою, що є прямим доказом порушень авторського права та/або суміжних прав або відповідних ліцензійних вимог.
11. З метою припинення порушень вимог цьому Закону, можуть застосовуватись такі заходи:
а) обмеження, зупинення діяльності виробництва дисків у разі її невідповідності вимогам цього Закону; в разі відмови виробника виконувати вимоги органу ліцензування або спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування щодо усунення порушень протягом одного місяця.
Діяльність зупиняється з дати прийняття відповідного рішення органом ліцензування або спеціально уповноваженим органом з питань ліцензування;
б) анулювання ліцензії на виробництво дисків для лазерних систем зчитування за одноразове порушення ліцензійних умов, перелік яких встановлюється Кабінетом Міністрів України;
в) вилучення або конфіскація дисків для лазерних систем зчитування, виготовлених без нанесення спеціального ідентифікаційного коду, а також вилучення або конфіскація дисків для лазерних систем зчитування, вироблених з порушенням цього Закону, сировини для її виробництва, а також обладнання, що не відповідає вимогам цього закону щодо нанесення на диски для лазерних систем зчитування спеціальних ідентифікаційних кодів, не зазначене у додатку до ліцензії чи ввезено з порушенням вимог чинного законодавства.
Ліцензія вважається анульованою з дати прийняття відповідного рішення органом ліцензування.
Заходи, передбачені підпунктом (а) застосовуються до виробника за рішенням органу ліцензування або спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування, при виявлені порушення вимог, передбачених цією статтею.
Заходи, передбачені у підпункті (в) здійснюються органом ліцензування та/або спеціально уповноваженим органом з питань ліцензування за участю органів Міністерства внутрішніх справ з одночасним зверненням до суду для вирішення питання щодо конфіскації вилучених дисків для лазерних систем зчитування та/або обладнання
Застосування зазначених у цій статті заходів здійснюється відповідно до вимог, визначених Кабінетом Міністрів України.

-12- Н.д.Мороз А.М. (Округ №82)
Доповнити статтю 9, що ліцензуванню підлягають обладнання, прилади та сировина, які використовуються у виробництві виключно для виробництва оптичних дисків для лазерних систем зчитування.
Ліцензування ввезення та вивезення обладнання, приладів та сировини виключити.

Враховано
Враховано редакційно
в тексті Закону
Відхилено

6) Доповнити Закон статтею 12' такого змісту:


Стаття 12'. Особливості ліцензування виробництва дисків для лазерних систем зчитування.

1. Терміни, які вживаються у цієї статті:
Виробник дисків для лазерних систем зчитування - суб'єкт господарювання, який повністю або частково здійснює виробництво дисків для лазерних систем зчитування (із записом на них інформації і без запису);
диск для лазерних систем зчитування - будь-який оптичний диск для лазерних систем зчитування (в тому числі мастер-диск, матриця), із записом або з можливістю запису на ньому інформації, що відображає зміст об'єктів авторського права та/або суміжних прав або без запису такої інформації;
ліцензоване приміщення - будь-яке приміщення, зазначене у додатку до ліцензії на виробництво дисків для лазерних систем зчитування і матриць, в якому здійснюється виробництво та зберігання дисків для лазерних систем зчитування;
ліцензоване обладнання - обладнання, зазначене у додатку до ліцензії на виробництво дисків для лазерних систем зчитування і матриць, що знаходиться в ліцензованому приміщенні;
мастер-диск - відповідний носій, що містить всю або частину інформації у цифровій формі, яка переноситься на матрицю;
матриця - матеріальний носій у вигляді штампу або іншого аналогічного чи еквівалентного пристрою, який містить інформацію в цифровій формі і використовується для безпосереднього перенесення інформації на диск для лазерних систем зчитування;
незаконний обіг дисків для лазерних систем зчитування, обладнання та сировини для їх виготовлення - види господарської діяльності, пов'язані з виробництвом, зберіганням, реалізацією, ввезенням на митну територію України чи вивезенням з митної території України дисків для лазерних систем зчитування, обладнання та сировини для їх виготовлення, з порушенням вимог цього Закону;
об'єкти авторського права та/або суміжних прав - твори науки, літератури і мистецтва (об'єкти авторського права) і виконання, фонограми та програми мовлення (об'єкти суміжних прав), що охороняються відповідно до Закону України "Про авторське право та суміжні права", іншого законодавства та міжнародних договорів України;
спеціальний ідентифікаційний код - код, який присвоюється органом, що видає ліцензію на виробництво дисків для лазерних систем зчитування, і визначає виробника дисків для лазерних систем зчитування.
2. Ліцензія на виробництво дисків для лазерних систем зчитування видається відповідно до вимог цього Закону та з врахуванням вимог, встановлених Кабінетом Міністрів України.
3. Спеціальний ідентифікаційний код присвоюється виробнику дисків для лазерних систем зчитування органом ліцензування у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
4. Виробник, що отримав ліцензію зобов'язаний:
а) виготовляти диски лише на обладнанні та в приміщенні, які зазначені у додатку до ліцензії;
б) проставляти на кожному виготовленому диску спеціальний ідентифікаційний код відповідно до вимог, встановлених Кабінетом Міністрів України;
в) забезпечити на всьому обладнанні для виробництва дисків для лазерних систем зчитування (в тому числі мастер-дисках, матрицях), яке належить виробнику або контролюється ним, пристроїв для нанесення на всі диски для лазерних систем зчитування, що виготовляються, спеціальних ідентифікаційних кодів;
г) повідомляти орган ліцензування про будь-які зміни, що сталися відносно відомостей, зазначених у додатку до ліцензії не пізніше 3-х робочих днів, про:
- обладнання виробника (ліцензоване приміщення);
- приміщення виробника, в тому числі виробничі та складські (ліцензовані приміщення);
д) виготовляти диски для лазерних систем зчитування, які містять об'єкти авторського права та/або суміжних прав, лише за наявності дозволу осіб, яким належать авторське право або суміжні права та виконання вимог щодо перевірки наявності прав на відтворення (використання) таких прав;
е) не виробляти диски для лазерних систем зчитування з сировини та на обладнанні, що імпортовані з порушенням вимог законодавства України;
є) зберігати облікові документи про виробництво і реалізацію, а також примірники виготовлених дисків і надавати копії таких облікових документів органу ліцензування та примірників дисків для лазерних систем зчитування спеціально уповноваженому органу з питань ліцензування відповідно до вимог, встановлених Кабінетом Міністрів України;
ж) в будь-який час надавати органу ліцензування, спеціально уповноваженому органу з питань ліцензування чи уповноваженим органам, незалежно від попередження, доступ в будь-яке приміщення, що використовується виробником дисків для здійснення діяльності, в тому числі для зберігання будь-якої звітності, з метою перевірки виконання вимог цього Закону.
5. Виробництво дисків для лазерних систем зчитування на замовлення інших осіб, в тому числі із застосуванням давальницької сировини, здійснюється з дотриманням вимог цього Закону.
6. Орган ліцензування зобов'язаний надавати доступ, з метою ознайомлення, до облікових документів, пов'язаних з виробництвом та реалізацією дисків для лазерних систем зчитування, а спеціально уповноважений орган з питань ліцензування - до примірників дисків для лазерних систем зчитування, особам, яким належать авторські та/або суміжні права та їх представникам за їх письмовим зверненням на основі договору про нерозголошення наданої інформації.
7. Контроль за додержанням суб'єктами господарської діяльності вимог цього Закону здійснюють орган ліцензування, спеціально уповноважений орган з питань ліцензування і інші органи в межах своїх повноважень шляхом проведення позапланових (раптових) перевірок у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України. Позапланові (раптові) перевірки можуть проводитися за участю осіб, яким належать авторські та/або суміжні права (в тому числі іноземних представників або їх представників), на підставі їх письмових звернень та на запрошення спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування або органу ліцензування.
8. До суб'єктів господарської діяльності, в разі виявлення порушень вимог цього Закону, ліцензійних умов, органами, які передбачені в пункті 6 цієї статті, застосовуються передбачені цим Законом фінансові санкції.
9. Органи, які передбачені в пункті 6 цієї статті, з метою виконання покладених на них повноважень, мають право:
- мати доступ до приміщень виробника, документів, які мають відношення до виробництва дисків для лазерних систем зчитування, в будь-який час незалежно від наявності попередження про перевірку;
- вимагати від виробника усунення порушень ліцензійних умов при виробництві дисків для лазерних систем зчитування;
- оглядати за участю виробника приміщення, обладнання, вироблену продукцію з метою перевірки додержання вимог цього Закону;
- опечатувати та/або вилучати будь-які документи, які мають відношення до виробництва, продукцію (диски, матриці), вироблені з порушенням вимог цього Закону, сировину для їх виготовлення, а також будь-яке виробниче обладнання, що не відповідає вимогам щодо нанесення на диски для лазерних систем зчитування спеціальних ідентифікаційних кодів, або було ввезено в Україну без ліцензії, на період до вирішення питання про його подальшу експлуатацію чи конфіскацію в судовому порядку.
10. Будь-яка інформація (в тому числі документи, примірники продукції), що отримана в ході перевірок, не підлягає використанню, розголошенню та передачі третім особам без письмової згоди відповідного суб'єкта господарювання та рішення комісії з проведення перевірок виробників дисків для лазерних систем зчитування, за виключенням випадку, коли ця інформація визнана органом ліцензування або спеціально уповноваженим органом з питань ліцензування в акті перевірки такою, що є прямим доказом порушень авторського права та/або суміжних прав або відповідних ліцензійних вимог.


11. З метою припинення порушень вимог цьому Закону, можуть застосовуватись такі заходи:

а) обмеження, зупинення діяльності виробництва дисків у разі її невідповідності вимогам цього Закону; в разі відмови виробника виконувати вимоги органу ліцензування або спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування щодо усунення порушень протягом одного місяця.

Діяльність зупиняється з дати прийняття відповідного рішення органом ліцензування або спеціально уповноваженим органом з питань ліцензування;-13- Н.д.Матвієнко А.С. (Округ №17)
Пропонується статтю 12'. викласти у наступній редакції:
"Стаття 12'. Особливості ліцензування видавництва та/або виробництва дисків для лазерних систем зчитування
Терміни, які вживаються у цій статті:
диск для лазерних систем зчитування - будь-який оптичний диск для лазерних систем зчитування, в тому числі матриця, із записом на ньому інформації, яка містить об'єкти авторського права та/або суміжних прав;
мастер-диск - матеріальний носій, що містить всю або частину інформації у цифровій формі, яка переноситься на матрицю;
матриця - матеріальний носій у вигляді штампу або іншого аналогічного чи еквівалентного пристрою, який містить інформацію в цифровій формі і використовується для безпосереднього перенесення інформації на диск для лазерних систем зчитування;
видавництво дисків для лазерних систем зчитування - діяльність суб'єкта господарювання (видавця), пов'язана з виробництвом дисків для лазерних систем зчитування із записом на них інформації, яка включає всі стадії технологічного процесу виробництва цих дисків, запису на них інформації, приведення дисків для лазерних систем зчитування у форму, готову для їх розповсюдження, та випуск в обіг цих дисків, яка здійснюється видавцем власними силами або шляхом надання іншим суб'єктам господарювання (виробникам) замовлень на виробництво (повне або часткове) дисків для лазерних систем зчитування із записом на них інформації та компонентів, які складають форму, в якій диски для лазерних систем зчитування розповсюджуються;

Відхилено

б) анулювання ліцензії на виробництво дисків для лазерних систем зчитування за одноразове порушення ліцензійних умов, перелік яких встановлюється Кабінетом Міністрів України;
в) вилучення або конфіскація дисків для лазерних систем зчитування, виготовлених без нанесення спеціального ідентифікаційного коду, а також вилучення або конфіскація дисків для лазерних систем зчитування, вироблених з порушенням цього Закону, сировини для її виробництва, а також обладнання, що не відповідає вимогам цього закону щодо нанесення на диски для лазерних систем зчитування спеціальних ідентифікаційних кодів, не зазначене у додатку до ліцензії чи ввезено з порушенням вимог чинного законодавства.
Ліцензія вважається анульованою з дати прийняття відповідного рішення органом ліцензування.
Заходи, передбачені підпунктом (а) застосовуються до виробника за рішенням органу ліцензування або спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування, при виявлені порушення вимог, передбачених цією статтею.

Заходи, передбачені у підпункті (в) здійснюються органом ліцензування та/або спеціально уповноваженим органом з питань ліцензування за участю органів Міністерства внутрішніх справ з одночасним зверненням до суду для вирішення питання щодо конфіскації вилучених дисків для лазерних систем зчитування та/або обладнання

Застосування зазначених у цій статті заходів здійснюється відповідно до вимог, визначених Кабінетом Міністрів України.


виробництво дисків для лазерних систем зчитування - це діяльність суб'єкта господарювання (виробника) з виробництва оптичних носіїв інформації у формі дисків для лазерних систем зчитування на замовлення видавця шляхом достатньої технологічної переробки (обробки) сировини, інших первинних матеріалів та/або компонентів, які належать виробнику або надані йому видавцем для виконання замовлення, або придбані ним за рахунок видавця для виконання замовлення, і перенесення на зазначені диски інформації, авторське право та/або суміжні права на яку належать видавцю;
спеціальний ідентифікаційний код - код, який присвоюється органом ліцензування видавцю та виробнику дисків для лазерних систем зчитування, наноситься на всі диски для лазерних систем зчитування, що виробляються, і визначає видавця або виробника дисків для лазерних систем зчитування та може бути зчитаний без спеціальних технічних засобів.
Діяльність з видавництва і виробництва дисків для лазерних систем зчитування здійснюється за наявності відповідних ліцензій та спеціальних ідентифікаційних кодів.
Ліцензія на видавництво або виробництво дисків для лазерних систем зчитування видається відповідно до вимог цього Закону.
Якщо видавець виробляє диски для лазерних систем зчитування, то він отримує одну ліцензію на видавництво дисків для лазерних систем зчитування.
Спеціальний ідентифікаційний код присвоюється виробнику або видавцю на безоплатній основі у встановленому органом ліцензування за погодженням із спеціально уповноваженим органом з питань ліцензування порядку.
Суб'єкт господарювання, який має намір провадити діяльність по виробництву дисків для лазерних систем зчитування, в тому числі і видавець, який виробляє диски для лазерних систем зчитування, при зверненні за видачею ліцензії, крім відомостей зазначених в статті 10 цього Закону, надає органу ліцензування, за встановленою цим органом формою, також відомості про розташування його виробничих та складських приміщень, в яких будуть вироблятися та зберігатися диски для лазерних систем зчитування, про обладнання, на якому буде здійснюватися виробництво дисків для лазерних систем зчитування.
Відомості про виробника або видавця, який виробляє диски для лазерних систем зчитування, щодо розташування його виробничих та складських приміщень, обладнання, на якому здійснюється виробництво дисків для лазерних систем зчитування та спеціальний ідентифікаційний код (міжнародний ідентифікаційний код ) зазначаються у додатку до ліцензії, який є її невід'ємною частиною.
В разі зміни відомостей, зазначених у частині шостій цієї статті, суб'єкт господарювання зобов'язаний у порядку та в терміни, встановлені в статті 17 цього Закону, повідомити про такі зміни орган ліцензування. Орган ліцензування протягом трьох робочих днів з дати надходження зазначеного повідомлення зобов'язаний безкоштовно видати переоформлений додаток до ліцензії. В період переоформлення додатку дія ліцензії не зупиняється.
Виробник або видавець, який виробляє диски для лазерних систем зчитування, зобов'язаний проставляти присвоєний йому спеціальний ідентифікаційний код на кожному диску для лазерних систем зчитування під час їх виробництва.
В разі, якщо диски для лазерних систем зчитування виробляються:
виробником на замовлення видавця, то на цих дисках для лазерних систем зчитування проставляються спеціальні ідентифікаційні коди видавця і виробника;
безпосередньо видавцем, то на цих дисках для лазерних систем зчитування проставляється спеціальний ідентифікаційний код видавця.
Виробник не має права приймати і виконувати замовлення на виробництво дисків для лазерних систем зчитування без надання йому видавцем свого спеціального ідентифікаційного коду і документів, що підтверджують належність цього коду видавцю, а також документу, яким видавець посвідчує наявність у нього прав на використання інформації, що записується на диску для лазерних систем зчитування.
В разі якщо виробник отримав міжнародний ідентифікаційний код, який передбачено в переліку, зазначеному в частині тринадцятій цієї статті, йому необхідно подати органу ліцензування відповідну заяву та належним чином оформлені документи, що підтверджують отримання зазначеного міжнародного ідентифікаційного коду, та додаток до ліцензії на виробництво дисків для лазерних систем. Орган ліцензування переоформлює додаток до ліцензії, в якому зазначається міжнародний ідентифікаційний код виробника замість попередньо присвоєного йому спеціального ідентифікаційного коду. Попередньо присвоєний спеціальний ідентифікаційний код не може бути наданий іншому суб'єкту господарювання.
Перелік міжнародних ідентифікаційних кодів, які можуть присвоюватися виробникам, встановлюється, ведеться і публікується в офіційних виданнях органом ліцензування.
Орган ліцензування зобов'язаний безкоштовно надавати інформацію органам виконавчої влади щодо присвоєних спеціальних та міжнародних ідентифікаційних кодів.
Видавець та виробник несуть солідарну відповідальність за порушення авторського права та/або суміжних прав.
В разі відсутності на диску спеціального ідентифікаційного коду видавця або нанесення свідомо неправильного чи неіснуючого коду, або у випадку відсутності письмового документу, яким видавець посвідчує наявність у нього прав на використання інформації, записаної на диску для лазерних систем зчитування, відповідальність по претензіях інших осіб щодо прав на використання інформації несе виробник.
За наявності на диску для лазерних систем зчитування спеціального ідентифікаційного коду видавця і наявності у виробника належних документів, що підтверджують належність цього коду видавцю, а також письмового документу, яким видавець посвідчує наявність у нього прав на використання інформації, записаної на диску для лазерних систем зчитування, відповідальність по претензіях інших осіб щодо прав на використання інформації несе видавець.
Видавець, який не є резидентом України і не має свого належним чином зареєстрованого представництва в Україні, при розміщенні в Україні замовлення на виробництво дисків для лазерних систем зчитування:
не одержує ліцензію на видавництво дисків для лазерних систем зчитування за умови вивезення та розповсюдження всіх вироблених на таке замовлення дисків за межами України;
повинен надати виробнику свій міжнародний ідентифікаційний код, який проставляється на диску для лазерних систем зчитування разом із спеціальним ідентифікаційним кодом виробника.
Якщо видавець-нерезидент України не має міжнародного ідентифікаційного коду, він або за його дорученням виробник, який виконує його замовлення, звертається до органу ліцензування із заявою про присвоєння видавцю-нерезиденту України спеціального ідентифікаційного коду. В заяві повинні зазначатися офіційне найменування, країна реєстрації (проживання) та адреса місцезнаходження (постійного проживання). В цьому випадку орган ліцензування присвоює зазначеному видавцю-нерезиденту України протягом трьох робочих днів з дати отримання відповідної заяви спеціальний ідентифікаційний код.


11.

Диски для лазерних систем зчитування видаються та/або виробляються суб'єктом господарювання, який є власником інформації, або суб'єктом господарювання, який діє на підставі угод з власником інформації або з утримувачем охоронюваних у відповідності до чинного законодавства і міжнародних договорів України авторського та/або суміжних прав, які виникли у такого утримувача на законних підставах (авторські договори, ліцензійні угоди чи договори (контракти) з власником інформації або з утримувачем авторського права та/або суміжних прав або інші правоустановчі документи чи підстави), з яких виникає право на відтворення (використання) інформації та/або об'єктів авторського права та/або суміжних прав.
Суб'єкт господарювання, який отримав ліцензію на видавництво дисків для лазерних систем зчитування, зобов'язаний:
а) здійснювати видавництво цих дисків з дотриманням вимог цього Закону щодо видавництва дисків для лазерних систем зчитування, а також з дотриманням чинного законодавства та міжнародних договорів України щодо захисту авторського права та суміжних прав;
б) надавати виробнику свій спеціальний ідентифікаційний код для нанесення на кожний виготовлений диск для лазерних систем зчитування в порядку, встановленому цим Законом;
в) вести облік мастер-дисків, виготовлених видавцем та/або на його замовлення;
г) повідомляти орган ліцензування про будь-які зміни, що сталися відносно відомостей, зазначених у додатку до ліцензії, у порядку встановленому в статті 17 цього Закону;
д) зберігати у встановленому чинним законодавством порядку облікові документи щодо видавництва і реалізації дисків, а також надавати спеціально уповноваженому органу з питань ліцензування примірники виготовлених дисків для лазерних систем зчитування у встановленому ним порядку відповідно до Закону України "Про обов'язковий примірник документів";
е) надавати у встановленому порядку на вимогу органу ліцензування чи спеціально уповноваженому органу з питань ліцензування доступ у приміщення, що зазначені у додатку до ліцензії та до документації, що стосується виконання ліцензійних умов.
Суб'єкт господарювання, який отримав ліцензію на виробництво дисків для лазерних систем зчитування (або видавець, який виробляє диски для лазерних систем зчитування), зобов'язаний:
а) виготовляти диски для лазерних систем зчитування лише на обладнанні та в приміщеннях, зазначених у додатку до ліцензії, зберігати виготовлені диски для лазерних систем зчитування лише в приміщеннях, зазначених у додатку до ліцензії;
б) проставляти на кожному виробленому диску для лазерних систем зчитування спеціальний ідентифікаційний код (міжнародний ідентифікаційний код) у порядку, встановленому цим Законом;
в) забезпечити наявність у складі обладнання для виробництва дисків для лазерних систем зчитування, яке належить ліцензіату або використовується ним, пристроїв та/або технологій для нанесення на всі диски для лазерних систем зчитування, що виробляються, спеціального ідентифікаційного коду (міжнародного ідентифікаційного коду) у відповідності до вимог цього Закону;
г) повідомляти орган ліцензування у порядку та в терміни, встановлені цим законом, про будь-які зміни, що сталися відносно відомостей, зазначених у додатку до ліцензії та документах, що подавалися на отримання ліцензії;
д) зберігати у встановленому законодавством порядку облікові документи про виробництво дисків для лазерних систем зчитування та надавати спеціально уповноваженому органу з питань ліцензування примірники всіх вироблених дисків для лазерних систем зчитування у відповідності до Закону України "Про обов'язковий примірник документів" та в порядку, встановленому спеціально уповноваженим органом з питань ліцензування;
е) надавати у встановленому порядку на вимогу органу ліцензування чи спеціально уповноваженому органу з питань ліцензування доступ до приміщень, зазначених у додатку до ліцензії.
У разі встановлення факту видавництва та/або виробництва дисків для лазерних систем зчитування без нанесення на них спеціальних ідентифікаційних кодів (міжнародних ідентифікаційних кодів) складається відповідний акт, який є підставою для анулювання ліцензії на видавництво або виробництво дисків для лазерних систем зчитування.
Державний нагляд та контроль за додержанням вимог цієї статті здійснюють орган ліцензування або спеціально уповноважений орган з питань ліцензування (при необхідності з залученням правоохоронних органів ) шляхом раптових перевірок без попереднього повідомлення суб'єкта господарювання у встановленому спеціально уповноваженим органом з питань ліцензування порядку в наступних випадках:
з метою перевірки виконання розпоряджень про усунення порушень ліцензійних умов;
- за обґрунтованими зверненнями до органу ліцензування або спеціально уповноваженому органу з питань ліцензування про порушення суб'єктом господарювання авторського права та/або суміжних прав. Обґрунтованим зверненням є звернення, в якому містяться докази того, що порушуються права власника (користувача, утримувача) об'єкту авторського права та/або суміжних прав у сфері видавництва та/або виробництва дисків для лазерних систем зчитування. Умовою для звернення правовласника або його представника до органу ліцензування або спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування щодо здійснення раптової перевірки є наявність у нього правових підстав для захисту своїх прав на об'єкти авторського права та/або суміжних прав відповідно до чинного законодавства та міжнародних договорів України та доказів того, що порушуються права власника авторського права та/або суміжних прав у сфері видавництва та/або виробництва дисків для лазерних систем зчитування;
- за обґрунтованими письмовими зверненнями до органу ліцензування або спеціально уповноваженому органу з питань ліцензування про здійснення господарської діяльності по видавництву та/або виробництву дисків для лазерних систем зчитування без ліцензії або порушень відповідних ліцензійних умов. У цьому випадку обґрунтованим зверненням є звернення, в якому містяться докази порушення суб'єктом господарювання ліцензійних умов щодо видавництва та/або виробництва дисків для лазерних систем зчитування або того, що діяльність здійснюється без ліцензії.
Заявник, що подав звернення про порушення суб'єктом господарювання авторського права та/або суміжних прав несе відповідальність перед суб'єктом господарювання, в тому числі і майнову, в разі не підтвердження фактів здійснення цим суб'єктом господарювання правопорушень щодо яких було подано відповідну заяву.
Раптові перевірки можуть проводитись за участю власників авторського права та/або суміжних прав (в тому числі іноземних) або їх представників, на підставі їх письмових звернень та на запрошення органу ліцензування або спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування.
Для участі у перевірках іноземні громадяни (або їх представників) надають органу ліцензування чи спеціально уповноваженому органу з питань ліцензування належним чином оформлені документи щодо ідентифікації їх осіб, назви держави, організації чи особи, яку вони представляють, посаду, яку займає відповідний представник, перелік повноважень, якими він наділений, термін дії цих повноважень. Всі такі документи повинні бути оформлені у відповідності до вимог чинного законодавства про правовий статус іноземних документів.
Будь-яка інформація (в тому числі документи, зразки продукції, аудіо-відео- матеріали; результати проведених на вимогу органу ліцензування досліджень і експертиз; електронні записи; носії тощо), що отримана в ході перевірок, є конфіденційною і не підлягає використанню, розголошенню та передачі третім особам без письмової згоди відповідного суб'єкта господарювання за виключенням випадку, коли ця інформація визнана органом ліцензування чи спеціально уповноваженим органом з питань ліцензування в акті перевірки такою, що є прямим доказом порушень авторського права та/або суміжних прав його власника або відповідних ліцензійних умов.
Орган ліцензування або спеціально уповноважений орган з питань ліцензування має право:
- оглядати з участю посадових осіб суб'єкта господарювання обладнання, видану та/або вироблену продукцію з метою перевірки додержання вимог цього Закону;
опломбовувати продукцію (диски для лазерних систем зчитування, матриці для виробництва дисків для лазерних систем зчитування), видану та/або вироблену з порушенням вимог цього Закону, а також виробниче обладнання, реквізити якого не внесені до додатку до ліцензії.
Порядок опломбовування продукції та обладнання встановлюється спільним наказом органу ліцензування та спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування.
Продукція та обладнання опломбовується органом ліцензування або спеціально уповноваженим органом з питань ліцензування на період до усунення ліцензіатом порушень відповідних ліцензійних умов.
Перелік порушень та терміни їх усунення визначається у розпорядженні про усунення порушень ліцензійних умов. Розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов видається органом ліцензування або спеціально уповноваженим органом з питань ліцензування у порядку, передбаченому статтею 20 цього Закону.
В разі, якщо за результатами перевірки, порушено справу про адміністративну або кримінальну відповідальність, правовий режим опломбованої продукції визначається у відповідності до чинного законодавства.
Опломбована продукція та/або обладнання підлягає конфіскації у встановленому чинним законодавством порядку в разі набуття відповідним вироком суду законної сили.
Власник об'єкту авторського права та/або суміжного права або представник правовласника мають право, за умови встановлення компетентними органами факту порушень авторського права та/або суміжних прав, звернутися до Державної митної служби України з питання запровадження контролю за переміщенням через митний кордон України дисків для лазерних систем зчитування, що містять об'єкти авторського права та/або суміжних прав, з метою недопущення такого переміщення з порушенням прав правовласника.
Митні органи за відповідними заявами власника об'єкту авторського права та/або суміжних прав і у встановленому Кабінетом Міністрів України порядку повинні забезпечити здійснення контролю за переміщенням дисків для лазерних систем зчитування, які містять об'єкти авторського права та/або суміжних прав, за наявності цих дисків у реєстрі, який формується спеціально уповноваженим органом з питань ліцензування.
Дія цього Закону не поширюється на диски для лазерних систем зчитування, що містять об'єкти авторського права та/або суміжних прав, і які переміщуються через територію України транзитом чи ввозяться або вивозяться фізичними особами для власного використання та не призначені для використання в комерційних цілях, а також пересилаються в міжнародних поштових та експрес-відправленнях."


12.

-14- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
8) доповнити частину третю статті 13 абзацом такого змісту:
" наявність додатку (із визначенням кількості сторінок);"
Враховано


7) Доповнити частину третю статті 13 абзацом такого змісту:
" наявність додатку (із визначенням кількості сторінок)" .
13.
14.

-15- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
9) У статті 17:
доповнити частину першу після слів "десяти робочих днів" словами "якщо інше не передбачене цим Законом.";
частину третю доповнити словами "та інші підстави передбачені цим Законом".
Враховано


8) У статті 17:
доповнити частину першу після слів "десяти робочих днів" словами "якщо інше не передбачене цим Законом,";
частину третю доповнити словами "та інші підстави передбачені цим Законом".
15.
16.

-16- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
10) У статті 20
- доповнити частину сьому:
"а також інші органи у випадках, передбачених цим Законом.
Контроль за наявністю ліцензії у суб'єктів господарювання здійснюють спеціально уповноважений орган з питань ліцензування та інші органи виконавчої влади в межах їх повноважень шляхом проведення планових та позапланових перевірок.";
- доповнити частину дев'яту такими словами:
"якщо інше не передбачене цим Законом."
- частину дванадцяту після слів "розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов" доповнити словами ", яким має право зупинити діяльність, на здійснення якої отримано ліцензію, до усунення порушень ліцензійних умов".
- доповнити частину дванадцяту після слів "ліцензійних умов" такими словами "якщо інше не передбачене цим законом".
Враховано


9) У статті 20:
- доповнити частину сьому словами та частиною:
"а також інші органи у випадках, передбачених цим Законом.
Контроль за наявністю ліцензії у суб'єктів господарювання здійснюють спеціально уповноважений орган з питань ліцензування та інші органи виконавчої влади в межах їх повноважень шляхом проведення планових та позапланових перевірок.";
- доповнити частину дев'яту такими словами:
"якщо інше не передбачене цим Законом."
- доповнити частину дванадцяту після слів "ліцензійних умов" такими словами "якщо інше не передбачене цим Законом".
- частину дванадцяту після слів "розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов" доповнити словами ", яким має право зупинити діяльність, на здійснення якої отримано ліцензію, до усунення порушень ліцензійних умов";-17- Н.д.Матвієнко А.С. (Округ №17)
Частину дванадцяту статті 20 чинного Закону "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" після слів "розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов, яким має право зупинити діяльність, на здійснення якої отримано ліцензію, до усунення порушень ліцензійних умов".
Враховано


17.

3) частину першу статті 21 доповнити абзацами такого змісту:
"акт про вчинення перешкод з боку ліцензіата під час проведення перевірки чи відмови в її проведенні;

акт щодо встановлення факту провадження діяльності з виготовлення оптичних дисків та/або матриць без наявності авторських договорів, ліцензійних угод чи договорів (контрактів) або інших правоустановчих документів, якими підтверджується право ліцензіата на відтворення (використання) об'єктів авторського та/або суміжних прав".
-18- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
У статті 21:
- доповнити частину першу абзацами:
"- акт про відмову ліцензіата в проведенні планової перевірки органом ліцензування або спеціально уповноваженим органом з питань ліцензування;
- підстави, передбачені статтею 12' цього Закону.";
- доповнити частину другу після слів "орган ліцензування" такими словами "якщо інше не передбачене цим Законом.";
- доповнити частину четверту після слів "анулювання ліцензії" такими словами "крім випадків, передбачених статтею 12' цього Закону".
Враховано

10) У статті 21:
- доповнити частину першу абзацами:
"- акт про відмову ліцензіата в проведенні планової перевірки органом ліцензування або спеціально уповноваженим органом з питань ліцензування;
- підстави, передбачені статтею 12' цього Закону.";

- доповнити частину другу після слів "орган ліцензування" такими словами "якщо інше не передбачене цим Законом.";

- доповнити частину четверту після слів "анулювання ліцензії" такими словами "крім випадків, передбачених статтею 12' цього Закону".
-19- Н.д.Матвієнко А.С. (Округ №17)
У статті 21:
доповнити частину першу абзацами:
"- акт про відмову ліцензіата в проведенні планової перевірки органом ліцензування або спеціально уповноваженим органом з питань ліцензування;
- підстави, передбачені статтею 12' цього Закону."
Враховано

-20- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Статтю 22 доповнити частинами такого змісту:
"За порушення вимог цього Закону, передбачених статтею 12' до виробників дисків застосовуються фінансові санкції у вигляді штрафів у разі:
а) виробництво дисків для лазерних систем зчитування без ліцензії - 200 відсотків вартості виробленої продукції, але не менше 2000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
б) виробництво дисків для лазерних систем зчитування без нанесення спеціальних ідентифікаційних кодів або нанесення неправильного чи неіснуючого коду - 200 відсотків вартості виробленої продукції, але не менше 2000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
в) виробництво дисків для лазерних систем зчитування без дозволу осіб, яким належать авторське право та/або суміжні права - 200 відсотків вартості виробленої продукції, але не менше 2000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
г) невиконання вимог цього Закону щодо забезпечення виробником наявності на всьому обладнанні для виробництва дисків пристроїв для нанесення на всі виготовлені диски спеціальних ідентифікаційних кодів - штраф у розмірі 2000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
д) невиконання вимог цього Закону щодо повідомлення органу ліцензування про будь-які зміни, що сталися відносно відомостей зазначених у додатку до ліцензії - штраф у розмірі 2000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
е) порушення вимог цього Закону щодо зберігання облікових документів про виробництво і реалізацію та примірників виготовлених дисків для лазерних систем зчитування та/або не надання таких документів органу ліцензування та примірників виготовлених дисків спеціально уповноваженому органу з питань ліцензування - штраф у розмірі 2000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
За повторне порушення будь-яких інших вимог цього Закону, передбачених статтею 12', застосовується штраф у розмірі 5000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Санкції, визначені цією статтею, застосовуються органами ліцензування, спеціально уповноваженим органом з питань ліцензування та іншими державними органами виконавчої влади в межах їх повноважень у порядку, визначеному чинним законодавством.
У разі невиконання суб'єктом господарської діяльності протягом 15 днів рішення компетентного органу про стягнення штрафу несплачена сума стягується в безспірному порядку державною податковою інспекцією за його місцезнаходженням.
Диски, які виготовлені в Україні ( в тому числі матриця), обладнання, сировина, ввезені на територію України, з порушенням вимог цього Закону, підлягають вилученню та/або конфіскації у суб'єктів господарської діяльності, як такі, що знаходяться у незаконному обігу на період до вирішення питання у судовому порядку.
Якщо обладнання, сировина не можуть бути вилучені, то вони опечатуються таким чином, щоб їх не можна було використати.
Приймаючи рішення про застосування фінансових санкцій, передбачених цією статтею, Міністерство внутрішніх справ разом з органом ліцензування забезпечує здійснення заходів по вилученню дисків та обладнання - об'єктів правопорушення, шляхом залучення підрозділів Міністерства внутрішніх справ та звертається з поданням до суду про вирішення питання щодо конфіскації.
Доходи, одержані виробником дисків в результаті діяльності, пов'язаної з порушенням цього Закону, зараховуються до Державного бюджету України в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
Враховано


11) Статтю 22 доповнити частинами такого змісту:
За порушення вимог цього Закону, передбачених статтею 12', до виробників дисків застосовуються фінансові санкції у вигляді штрафів у разі:
а) виробництва дисків для лазерних систем зчитування без ліцензії - 200 відсотків вартості виробленої продукції, але не менше 2000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
б) виробництва дисків для лазерних систем зчитування без нанесення спеціальних ідентифікаційних кодів або нанесення неправильного чи неіснуючого ідентифікаційного коду - 200 відсотків вартості виробленої продукції, але не менше 2000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
в) виробництва дисків для лазерних систем зчитування без дозволу осіб, яким належать авторське право та/або суміжні права - 200 відсотків вартості виробленої продукції, але не менше 2000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
г) невиконання вимог цього Закону щодо забезпечення виробником наявності на всьому обладнанні для виробництва дисків для лазерних систем зчитування пристроїв для нанесення на всі виготовлені диски для лазерних систем зчитування спеціальних ідентифікаційних кодів - штраф у розмірі 2000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
д) невиконання вимог цього Закону щодо повідомлення органу ліцензування про будь-які зміни, що сталися відносно відомостей, зазначених у додатку до ліцензії - штраф у розмірі 2000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
е) порушення вимог цього Закону щодо зберігання облікових документів про виробництво та реалізацію і примірників виготовлених дисків для лазерних систем зчитування та/або не надання таких документів органу ліцензування і примірників виготовлених дисків для лазерних систем зчитування спеціально уповноваженому органу з питань ліцензування - штраф у розмірі 2000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
За повторне порушення будь-яких інших вимог цього Закону, передбачених статтею 12', застосовується штраф у розмірі 5000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Санкції, визначені цією статтею, застосовуються органами ліцензування, спеціально уповноваженим органом з питань ліцензування та іншими державними органами виконавчої влади в межах їх повноважень у порядку, визначеному чинним законодавством.
У разі невиконання суб'єктом господарювання протягом 15 днів рішення компетентного органу про стягнення штрафу несплачена сума стягується в безспірному порядку органами державної податкової служби за його місцезнаходженням.
Диски для лазерних систем зчитування, які виготовлені в Україні ( в тому числі матриця), обладнання, сировина, ввезені на територію України, з порушенням вимог цього Закону, підлягають вилученню та/або конфіскації у суб'єктів господарської діяльності, як такі, що знаходяться у незаконному обігу, до вирішення питання у судовому порядку.
Якщо обладнання, сировина не можуть бути вилучені, то вони опечатуються таким чином, щоб їх не можна було використати.
Після прийняття рішення про застосування фінансових санкцій, передбачених цією статтею, Міністерство внутрішніх справ разом з органом ліцензування забезпечує здійснення заходів по вилученню дисків та обладнання - об'єктів правопорушення, шляхом залучення підрозділів Міністерства внутрішніх справ та звертається з поданням до суду про вирішення питання щодо конфіскації.
Доходи, одержані виробником дисків для лазерних систем зчитування в результаті діяльності, пов'язаної з порушенням цього Закону, зараховуються до Державного бюджету України в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.


-21- Н.д.Матвієнко А.С. (Округ №17)
Статтю 22 Закону після частини першої викласти в наступній редакції:
"До суб'єктів господарювання застосовуються фінансові санкції у вигляді штрафів за:
провадження господарської діяльності без ліцензії - у розмірі 100 неоподаткованих мінімумів доходів громадян;
неповідомлення органу ліцензування про зміни, що сталися відносно відомостей, зазначених у ліцензії (додатку до ліцензії) - 10 неоподаткованих мінімумів доходів громадян.
За порушення вимог, передбачених статтею 12' Закону, до суб'єктів господарювання застосовуються фінансові санкції у вигляді штрафів у разі:
а) здійснення господарської діяльності по виробництву, видавництву дисків для лазерних систем зчитування без ліцензії - від одної до двох тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян з конфіскацією виробленої продукції;
б) виробництво дисків для лазерних систем зчитування без нанесення на них спеціальних ідентифікаційних кодів (міжнародних ідентифікаційних кодів) - від одної до двох тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян з конфіскацією виробленої продукції;
Відхилено

в) невиконання вимог цього Закону щодо забезпечення виробником наявності у складі обладнання для виробництва дисків для лазерних систем зчитування, яке належить виробнику та/або контролюються ним, пристроїв або технологій для нанесення на всі виготовлені диски для лазерних систем зчитування спеціальних ідентифікаційних кодів (міжнародних ідентифікаційних кодів) - п'ятсот неоподаткованих мінімумів доходів громадян;
г) порушення вимог цього Закону щодо зберігання у встановленому законодавством порядку облікових документів про виробництво дисків для лазерних систем зчитування та не надання примірників вироблених дисків для лазерних систем зчитування спеціально уповноваженому органу з питань ліцензування - п'ятсот неоподаткованих мінімумів доходів громадян.
д) видавництво дисків для лазерних систем зчитування з порушенням охоронюваних у відповідності до чинного законодавства і міжнародних договорів України авторського та/або суміжних прав чи прав на використання інформації (тобто без наявності авторських договорів, ліцензійних угод чи договорів (контрактів) або інших правоустановчих документів чи інших законних підстав, з яких виникає право на відтворення (використання) інформації та/або об'єктів авторського права та/або суміжних прав) - від одної до двох тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян з конфіскацією незаконно виданих дисків.
За повторне порушення вимог цього Закону, передбачених підпунктами
а) - д) цієї статті - п'ять тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян.
Штрафи стягуються за рішенням суду та спрямовуються до державного бюджету України".
Пропонується внести відповідні зміни Закону України "Про обов'язковий примірник документів", та доповнити проект Закону частиною з наступним змістом:
"У Законі України "Про обов'язковий примірник документів"
доповнити частину першу статті 8 пунктом 8 "спеціально уповноваженому органу з питань ліцензування."
Враховано

2. У Законі України "Про обов'язковий примірник документів (Відомості Верховної Ради), 1999, N 22-23, ст.199 )
доповнити частину першу статті 8 пунктом 8 "спеціально уповноваженому органу з питань ліцензування".
17.
2. У Законі України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., № 29, ст. 377; Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 7, ст. 49; 2000 р., № 24, ст. 186; № 38, ст. 318):
1) абзац сьомий частини першої статті 16 викласти в такій редакції:
"у разі недотримання суб'єктом зовнішньоекономічної діяльності положень цього Закону, а також за порушення прав інтелектуальної власності, які закріплені у законодавчих актах України та міжнародних договорах України";

2) абзац перший частини першої статті 37 викласти в такій редакції:
"У разі недотримання положень цього Закону, а також за порушення прав інтелектуальної власності, які закріплені у законодавчих актах України та міжнародних договорах України, до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності або іноземних суб'єктів господарської діяльності застосовуються такі санкції".
-22- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Розділ І. Частина 2 (зміни до закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність"), пункт 1). і 2). текст "законодавчих актів" замінити словом "законах", а наприкінці додати текст "згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України"
У частині другій після слів "знаходяться за її межами, додати слова " спеціально уповноважений орган з питань ліцензування".
-23- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
У Законі України "Про зовнішньоекономічну діяльність":
у частині першій статті 16 абзац сьомий виключити і доповнити новим абзацом такого змісту:
" - з мотивів захисту інтелектуальної власності (стосується тільки ліцензування).";
У статті 17:
частину першу доповнити новим абзацом такого змісту:
"- без разової (індивідуальної) ліцензії, експорт дисків для лазерних систем зчитування, а також експорт та імпорт обладнання, сировини, матриць для виробництва таких дисків.".
-24- Н.д.Матвієнко А.С. (Округ №17)
Пропонується виключити з проекту Закону зміни до статті 16 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність".
Викласти зміни до статті 37 в наступній редакції:
" у статті 37
абзац перший частини першої викласти в такій редакції:
"За порушення цього або пов'язаних з ним законів України, а також за порушення авторського права та/або суміжних прав, що охороняються на території України відповідно до законодавства та міжнародних договорів України, до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності або іноземних суб'єктів господарювання застосовуються такі спеціальні санкції:";
у частині другій після слів "знаходяться за її межами," додати слова "спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування".
Відхилено
Відхилено
Враховано
Відхилено


Враховано

3. У Законі України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., № 29, ст. 377; 1999 р., № 7, ст. 49, № 51, ст. 447; 2000 р., № 24, ст. № 38, ст. 318):
1) Частину першу статті 16 доповнити абзацом такого змісту:
" - з мотивів захисту інтелектуальної власності (стосується тільки ліцензування).";
2) У статті 17:
частину першу доповнити новим абзацом такого змісту:
"- без разової (індивідуальної) ліцензії, експорт дисків для лазерних систем зчитування, а також експорт та імпорт обладнання, сировини, матриць для виробництва таких дисків.";

3) Абзац перший частини першої статті 37 викласти в такій редакції:
"За порушення цього або пов'язаних з ним законів України, а також за порушення авторського права та/або суміжних прав, що охороняються на території України відповідно до законодавства та міжнародних договорів України, до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності або іноземних суб'єктів господарської діяльності застосовуються такі спеціальні санкції:".
У частині другій після слів: "знаходяться за її межами" додати слова "спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування".
17.
17.
3. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до 51, ст. 1122):

1) доповнити Кодекс статтею 16411 такого змісту:
Стаття 16411. Виробництво та/або вивезення дисків для лазерних систем зчитування, ввезення та/або вивезення дисків, обладнання, сировини для їх виробництва з порушенням вимог чинного законодавства.
Порушення встановленого порядку ввезення на територію України (вивезення з території України) оптичних дисків та/або матриць для виготовлення оптичних дисків із записом на них інформації, а також сировини, виробничого обладнання або приладів для виготовлення цих дисків та/або матриць -
тягне за собою накладення штрафу у розмірі від трьох до п'яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією ввезених (вивезених) оптичних дисків та/або матриць для виготовлення оптичних дисків із записом на них інформації, сировини, виробничого обладнання або приладів для виготовлення цих дисків та/або матриць або без такої.


Стаття 16412. Порушення законодавства, що регулює провадження господарської діяльності з виготовлення оптичних дисків та/або матриць для виготовлення оптичних дисків із записом на них інформації
Порушення встановленого порядку виготовлення оптичних дисків та/або матриць для виготовлення оптичних дисків із записом на них інформації -
тягне за собою накладення штрафу у розмірі від двох до п'яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією незаконно виготовлених оптичних дисків та/або матриць для виготовлення оптичних дисків із записом на них інформації.

-25- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Ч.ІІІ Розділу І Кодексу України про адміністративні правопорушення виключити.
-26- Н.д.Матвієнко А.С. (Округ №17)
1) у статті 164 слова "від трьох до восьми неоподатковуваних мінімумів доходів громадян" замінити на " в розмірі 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".
2) доповнити Кодекс статтею 16411 такого змісту:
"Стаття 16411. Порушення законодавства, що регулює провадження господарської діяльності з видавництва та/або виробництва дисків для лазерних систем зчитування.
Видавництво та/або виробництво дисків для лазерних систем зчитування без ліцензії -
тягне за собою накладання штрафу у розмірі від двохсот до одної тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією виданих або виготовлених дисків для лазерних систем зчитування.
Видавництво дисків для лазерних систем зчитування з порушенням охоронюваних у відповідності до чинного законодавства і міжнародних договорів України авторського та/або суміжних прав чи прав на використання інформації (тобто без наявності авторських договорів, ліцензійних угод чи договорів (контрактів) або інших правоустановчих документів чи інших законних підстав, з яких виникає право на відтворення (використання) інформації та/або об'єктів авторського права та/або суміжних прав) -
тягне за собою накладання штрафу у розмірі від ста до одної тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією дисків для лазерних систем зчитування, виготовлених без наявності авторських договорів, ліцензійних угод чи договорів (контрактів) або інших правоустановчих документів, якими підтверджується право видавця на відтворення (використання) об'єктів авторського права та/або суміжних прав на цих дисках.
Виробництво дисків для лазерних систем зчитування без нанесення на них спеціальних ідентифікаційних кодів (міжнародних ідентифікаційних кодів) -
тягне за собою накладання штрафу у розмірі від трьохсот до одної тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією дисків для лазерних систем зчитування, виготовлених без спеціальних ідентифікаційних кодів."
Відхилено

ВрахованоВідхилено

4. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до 51, ст. 1122):
1) у статті 164 слова "від трьох до восьми неоподатковуваних мінімумів доходів громадян" замінити на "у розмірі 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";
2) доповнити Кодекс статтею 16411 такого змісту:
Стаття 16411. Виробництво та/або експорт дисків для лазерних систем зчитування, експорт та/або імпорт матриць, обладнання, сировини для виробництва дисків для лазерних систем зчитування з порушенням вимог чинного законодавства.
Виробництво та/або експорт дисків для лазерних систем зчитування, експорт та/або імпорт матриць, обладнання, сировини для виробництва дисків для лазерних систем зчитування з порушенням вимог чинного законодавства
- тягне за собою накладання штрафу на посадових осіб чи громадян від трьох тисяч до п'яти тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян з конфіскацією матриць, дисків для лазерних систем зчитування, сировини, обладнання для їх виготовлення.-27- Н.д.Мороз А.М. (Округ №82)
Пункт 3 проекту закону вилучити.

-28- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Доповнити Кодекс статтею 16411 такого змісту:
"Стаття 16411. Виробництво та/або експорт дисків для лазерних систем зчитування, експорт та/або імпорт матриць, обладнання, сировини для виробництва дисків для лазерних систем зчитування з порушенням вимог чинного законодавства.
Виробництво та/або експорт дисків для лазерних систем зчитування, експорт та/або імпорт матриць, обладнання, сировини для виробництва дисків для лазерних систем зчитування з порушенням вимог чинного законодавства
- тягне за собою накладання штрафу на посадових осіб чи громадян від трьох тисяч до п'яти тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян з конфіскацією матриць, дисків для лазерних систем зчитування, сировини, обладнання для їх виготовлення".
Статтю 16412 вилучити.
ВідхиленоВраховано
Враховано
2) у статті 221 цифри "1646 - 16410" замінити цифрами "1646 - 16412".
-29- Н.д.Матвієнко А.С. (Округ №17)
У статті 221 цифри "1645 - 16410" замінити цифрами "1645 - 16411".
-30- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
У статті 221 та частині першій статті 294 цифри "1645 - 16410" замінити цифрами ''1645 - 16411''.
Враховано частково
Враховано

3) У статті 221 та частині першій статті 294 цифри "1645 - 16410" замінити цифрами ''1645 - 16411''.
24.
25.
4. Доповнити Кримінальний кодекс України статтею 1534 такого змісту:
"Стаття 1534. Порушення законодавства, що регулює провадження господарської діяльності з виготовлення оптичних дисків та/або матриць для виготовлення оптичних дисків із записом на них інформації
Порушення встановленого порядку ввезення на територію України (вивезення з території України) оптичних дисків та/або матриць для виготовлення оптичних дисків із записом на них інформації, сировини, виробничого обладнання або приладів для виготовлення цих дисків та/або матриць, а також порядку виготовлення оптичних дисків та/або матриць для виготовлення оптичних дисків із записом на них інформації, якщо ці дії вчинено протягом року після накладення адміністративного стягнення за такі ж порушення, -
караються позбавленням волі на строк до одного року або штрафом від п'ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією ввезених (вивезених) або виготовлених оптичних дисків та/або матриць для виготовлення оптичних дисків із записом на них інформації, сировини, виробничого обладнання або приладів для виготовлення цих дисків та/або матриць.
-31- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Розділ І Частина 4 виключити.
-32- Н.д.Білас І.Г. (Округ №120)
Виключити з проекту Закону доповнення до ст. 1534 Кримінального кодексу України в старій редакції і внести ці зміни до нового Кримінального кодексу України в розділі № VII злочини у сфері господарської діяльності.
-33- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Доповнити Кримінальний кодекс України новою статтею 1489 такого змісту:
"Стаття 1489. Порушення порядку заняття господарською діяльністю у сфері виробництва оптичних дисків для лазерних систем зчитування
Здійснення підприємницької діяльності з виробництва дисків для лазерних систем зчитування без ліцензії; без нанесення на них спеціальних ідентифікаційних кодів, якщо ці дії вчинено протягом року після накладення адміністративного стягнення, -
карається позбавленням волі на строк до трьох років з конфіскацією виробленої продукції".
-34- Н.д.Матвієнко А.С. (Округ №17)
Пропонується внести зміни до Кримінального кодексу України викласти в наступній редакції:
"доповнити статтю 148-3 частиною другою такого змісту:
"Здійснення підприємницької діяльності з видавництва та/або виробництва дисків для лазерних систем зчитування без ліцензії; без нанесення на них спеціальних ідентифікаційних кодів (міжнародних ідентифікаційних кодів), якщо ці дії вчинено протягом року після накладення адміністративного стягнення, -
карається позбавленням волі на строк до трьох років з конфіскацією виробленої продукції.".
Буде враховано після набрання чинності нового Кримінального Кодексу

Враховано
Враховано частково
в новій статті 1489


5. Доповнити Кримінальний кодекс України новою статтею 1489 такого змісту:
"Стаття 1489. Порушення порядку заняття господарською діяльністю у сфері виробництва оптичних дисків для лазерних систем зчитування
Здійснення підприємницької діяльності з виробництва дисків для лазерних систем зчитування без ліцензії; без нанесення на них спеціальних ідентифікаційних кодів, якщо ці дії вчинено протягом року після накладення адміністративного стягнення, -
карається позбавленням волі на строк до трьох років з конфіскацією виробленої продукції".


Ті ж дії, якщо вони спричинили матеріальну шкоду у великих розмірах, -
караються позбавленням волі на строк до трьох років з конфіскацією ввезених (вивезених) або виготовлених оптичних дисків та/або матриць для виготовлення оптичних дисків із записом на них інформацій, сировини, виробничого обладнання або приладів для виготовлення цих дисків та/або матриць або штрафом від тисячі до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією ввезених (вивезених) або виготовлених оптичних дисків та/або матриць для виготовлення оптичних дисків із записом на них інформації, сировини, виробничого обладнання або приладів для виготовлення цих дисків та/або матриць.
Примітка. Під великим розміром матеріальної шкоди слід розуміти шкоду, якщо вона в п'ятдесят і більше разів перевищує встановлений законодавством неоподатковуваний мінімум доходів громадян".26.
27.
5. Частину другу статті 112 Кримінально-процесуального Кодексу України після цифр "1533" доповнити цифрами "1534".
-35- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Розділ І Частина 5 виключити
Враховано


28.

-36- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
6. Внести до Господарського процесуального Кодексу України (Відомості Верховної Ради України 1992 р., № 6, ст.56; 1993 р., № 33, ст. 337; 1995 р., № 14, ст. 90; 1997 р., № 25, ст. 171; 2000 р., № 30, ст. 233; 2001 р., №11 ст. 56) такі зміни:
- частину п'яту статті 5 Кодексу після слів "на заставлене майно" доповнити словами "спори щодо захисту авторського права та/або суміжних прав".
Враховано


6. Внести до Господарського процесуального кодексу України (Відомості Верховної Ради України 1992 р., № 6, ст.56; 1993 р., № 33, ст. 337; 1995 р., № 14, ст. 90; 1997 р., № 25, ст. 171; 2000 р., № 30, ст. 233; 2001 р., №11 ст. 56) такі зміни:
- частину п'яту статті 5 Кодексу після слів "на заставлене майно" доповнити словами "спори щодо захисту авторського права та/або суміжних прав".


-37- Н.д.Матвієнко А.С. (Округ №17)
Внести до Господарського процесуального Кодексу України такі зміни:
- частину п'яту статті 5 Кодексу після слів "на заставлене майно" доповнити словами "спори щодо захисту авторського права та/або суміжних прав".
Відхилено


29.
ІІ. Прикінцеві положення:
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України у місячний термін з дня набрання чинності цим Законом:
привести свої рішення у відповідність з цим Законом;
забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади своїх нормативно-правових актів у відповідність з цим Законом.

-38- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Розділ ІІ. прикінцеві положення, пункт 2. У першому підпункті слово "рішення" замінити текстом "нормативно-правові акти"
У другому підпункті слово "своїх" замінити словом "їх".
-39- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Прикінцеві положення викласти в такій редакції:
"1. Цей Закон набирає чинності через 90 днів з дня опублікування і застосовується до правовідносин, які виникли після введення його в дію.
2. Кабінету Міністрів України у двомісячний строк з дня його опублікування:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність з цим Законом;
запровадити ліцензування дисків для лазерних систем зчитування відповідно до вимог Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність";
встановити порядок експорту дисків для лазерних систем зчитування та/або експорту та імпорту обладнання для виробництва дисків для лазерних систем зчитування, сировини та матриць для виробництва таких дисків на підставі разової (індивідуальної) ліцензії, що видається Міністерством економіки України та вимоги до надання такої ліцензії;
забезпечити прийняття нормативно-правових актів України необхідних для застосування цього Закону.
3. Кабінету Міністрів України у шестимісячний строк з дня його прийняття надати на розгляд Верховної Ради України законопроект щодо приведення законів України у відповідність із цим Законом"
.
-40- Н.д.Матвієнко А.С. (Округ №17)
Пропонується Прикінцеві положення викласти у такій редакції:
"Цей Закон набирає чинності через 90 днів з дня опублікування.
2. Кабінету Міністрів України до набрання чинності цього Закону:
а) прийняти нормативно-правові акти, передбачені цим Законом;
б) привести свої рішення у відповідність з цим Законом".
Враховано
Враховано
Враховано частково

ІІ. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності через 90 днів з дня опублікування і застосовується до правовідносин, які виникли після введення його в дію.
2. Кабінету Міністрів України у двомісячний строк з дня його опублікування:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність з цим Законом;
запровадити ліцензування дисків для лазерних систем зчитування відповідно до вимог Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність";
встановити порядок експорту дисків для лазерних систем зчитування та/або експорту та імпорту обладнання для виробництва дисків для лазерних систем зчитування, сировини та матриць для виробництва таких дисків на підставі разової (індивідуальної) ліцензії, що видається Міністерством економіки України та вимоги до надання такої ліцензії;
забезпечити прийняття нормативно-правових актів України необхідних для застосування цього Закону.
3. Кабінету Міністрів України у шестимісячний строк з дня його прийняття надати на розгляд Верховної Ради України законопроект щодо приведення законів України у відповідність із цим Законом.

* - Назви колонок таблиці подані в загальному значенні