Назва: ''Про амністію''
Автор: Президент України
Головний комітет: Народні депутати України - члени Комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності

N
Редакція, прийнята в попередньому читанні*
Зауваження та пропозиції
Висновки, обгр.
Редакція, запропонована головним комітетом

0.
Проект (16.05.2001)
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про амністію


Проект
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про амністію
1.
Керуючись принципом гуманізму та відповідно до статті 92 Конституції України, положень Кримінального кодексу України і Закону України "Про застосування амністії в Україні" Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
-1- Н.д.Бандурка О.М. (Округ №175)
Н.д.Білас І.Г. (Округ №120)
Н.д.Лісогорський О.І. (Округ №177)
Преамбулу проекту Закону доповнити словами: "У зв'язку з 10-ю річницею проголошення незалежності України".
Враховано

У зв'язку з 10-ю річницею проголошення незалежності України, керуючись принципом гуманізму та відповідно до статті 92 Конституції України, положень Кримінального кодексу України і Закону України "Про застосування амністії в Україні" Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
2.
Стаття 1. Звільнити від покарання засуджених за злочини, що не є тяжкими:
-2- Н.д.Пустовойтов В.С. (Округ №33)
Статтю 1 викласти в такій редакції: "Звільнити від покарання засуджених за злочини, що не є тяжкими при умові часткового, але не менше 25 відсотків, погашення ними матеріальних і моральних збитків, нанесених державі, юридичним, фізичним особам, під час скоєння злочину (злочинів) та у відповідності до вироку суду".
Відхилено
Запропонована додаткова умова застосування амністії є зайвою. Це положення знаходить своє відобра-ження у статті 18 цього законопроекту.
Стаття 1. Звільнити від покарання у вигляді позбавлення волі на певний строк та від інших покарань, не пов'язаних з позбавленням волі засуджених за злочини, що не є тяжкими:


-3- Н.д.Білас І.Г. (Округ №120)
Н.д.Лісогорський О.І. (Округ №177)
Статтю 1 після слів "від покарання" доповнити словами "у вигляді позбавлення волі на певний строк та від інших покарань, не пов'язаних з позбавленням волі", далі за текстом.
Враховано

3.
а) осіб, які на момент вчинення злочину були неповнолітніми;


а) осіб, які на момент вчинення злочину були неповнолітніми;
4.
б) жінок і чоловіків, які мають неповнолітніх дітей або дітей-інвалідів;


б) жінок і чоловіків, які мають неповнолітніх дітей або дітей-інвалідів;
5.
в) вагітних жінок;


в) вагітних жінок;
6.
г) жінок віком понад 50 років та чоловіків віком понад 55 років;


г) жінок віком понад 50 років та чоловіків віком понад 55 років;
7.
д) жінок і чоловіків, які мають батьків віком понад 70 років, а також батьків - інвалідів І групи, які потребують стороннього догляду, за умови, що в цих батьків немає інших працездатних дітей;
-4-Н.д.Білас І.Г. (Округ №120)
Н.д.Бандурка О.М. (Округ №175)
Н.д.Лісогорський О.І. (Округ №177)
На вимоги законодавчої техніки у пункті "д" цифру "І" замінити словом "першої".
Враховано
д) жінок і чоловіків, які мають батьків віком понад 70 років, а також батьків - інвалідів першої групи, які потребують стороннього догляду, за умови, що в цих батьків немає інших працездатних дітей;
8.
е) ветеранів війни;


е) ветеранів війни;
9.
є) інвалідів І та ІІ груп, а також хворих на туберкульоз активної форми (підгрупи "А" і "Б" першої групи, підгрупа "А" п'ятої групи диспансерного обліку) або на онкологічні захворювання (друга, третя і четверта клінічні групи);
-5- Н.д.Шевчук С.В. (Округ №23)
Доповнити пункт є) статті 1 цього законопроекту, після слів "активної форми (підгрупи "А" і "Б" першої групи, підгрупи "А" п'ятої групи диспансерного обліку)", додати слова - у яких після закінчення основних курсів протитуберкульозного лікування досягнуто припинення виділення збудників туберкульозу.
Враховано
є) інвалідів першої та другої груп, а також хворих на туберкульоз активної форми (підгрупи "А" і "Б" першої групи, підгрупа "А" п'ятої групи диспансерного обліку) у яких після закінчення основних курсів протитуберкульозного лікування досягнуто припинення виділення збудників туберкульозу, або на онкологічні захворювання (друга, третя і четверта клінічні групи);


-6- Н.д.Білас І.Г. (Округ №120)
Н.д.Бандурка О.М. (Округ №175)
Н.д.Лісогорський О.І. (Округ №177)
На вимоги законодавчої техніки у пункті "є" цифри "І" та "ІІ" замінити відповідно словами "першої" та "другої".
Враховано

10.
ж) учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та потерпілих від Чорнобильської катастрофи.


ж) учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та потерпілих від Чорнобильської катастрофи.
11.
Стаття 2. Звільнити від покарання осіб, зазначених у статті 1 цього Закону, засуджених за тяжкі злочини, якщо вони на день набрання цим Законом чинності відбули не менше половини призначеного вироком суду основного покарання.
-7- Н.д.Білас І.Г. (Округ №120)
Н.д.Бандурка О.М. (Округ №175)
Н.д.Лісогорський О.І. (Округ №177)
Статтю 2 після слів "від покарання" доповнити словами "у вигляді позбавлення волі на певний строк та від інших покарань, не пов'язаних з позбавленням волі", далі за текстом; слова "вироком суду" замінити словом "строку".
Враховано
Стаття 2. Звільнити від покарання у вигляді позбавлення волі на певний строк та від інших покарань, не пов'язаних з позбавленням волі осіб, зазначених у статті 1 цього Закону, засуджених за тяжкі злочини, якщо вони на день набрання цим Законом чинності відбули не менше половини призначеного строку основного покарання.


-8- Н.д.Пустовойтов В.С. (Округ №33)
Статтю 2 викласти в такій редакції: "Звільнити від покарання осіб, перелічених у статті 1 цього Закону, засуджених за тяжкі злочини до позбавлення волі, якщо вони на день набрання цим Законом чинності відбули не менше половини призначеного строку вироком суду основного покарання і погодилися, у відповідності до вироку суду, повністю погасити матеріальні і моральні збитки, нанесені ними державі, юридичним, фізичним особам під час скоєння злочину (злочинів).
Відхилено
Запропонована додаткова умова застосування амністії є зайвою. Це положення знаходить своє відобра-ження у статті 18 цього законопроекту.

12.
Стаття 3. Звільнити від покарання осіб, крім зазначених у статті 1 цього Закону:
-9- Н.д.Лісогорський О.І. (Округ №177)
Н.д.Білас І.Г. (Округ №120)
Статтю 3 після слів "від покарання" доповнити словами "у вигляді позбавлення волі на певний строк та від інших покарань, не пов'язаних з позбавленням волі", далі за текстом.
Враховано
Стаття 3. Звільнити від покарання у вигляді позбавлення волі на певний строк та від інших покарань, не пов'язаних з позбавленням волі осіб, крім зазначених у статті 1 цього Закону:


-10- Н.д.Пустовойтов В.С. (Округ №33)
Статтю 3 викласти в такій редакції: "Звільнити від покарання осіб, крім зазначених у статті 1 цього Закону, і які погодилися, у відповідності до вироку суду, повністю чи частково погасити матеріальні і моральні збитки, нанесені ними державі, юридичним, фізичним особам під час скоєння злочину (злочинів)".
Відхилено
Запропонована додаткова умова застосування амністії є зайвою. Це положення знаходить своє відобра-ження у статті 18 цього законопроекту.-11- Н.д.Сергієнко О.І. (Округ №101)
В статті 3: перше речення викласти в наступній редакції: "Крім зазначених у статті 1 цього Закону також звільнити від покарання осіб…".
Відхилено
Прийнята у першому читанні редакція цієї норми є більш досконалою.

13.
а) жінок, засуджених за злочини, що не є тяжкими, на строк до шести років включно;
-12- Н.д.Сергієнко О.І. (Округ №101)
Пункт. а) викласти в такій редакції: "жінок, засуджених та строк до шести років включно, за злочини що не є тяжкими".
Відхилено
Прийнята у першому читанні редакція цієї норми є більш досконалою.
а) жінок, засуджених за злочини, що не є тяжкими, на строк до п'яти років включно;


-13-Н.д.Білас І.Г. (Округ №120)
Н.д.Бандурка О.М. (Округ №175)
Н.д.Лісогорський О.І. (Округ №177)
До статті 3:
У пункті "а" слово "шести" замінити словом "п'яти", що буде відповідати статті 12 нового Кримінального кодексу України, який визнає "не тяжким" (невеликої або середньої тяжкості) злочин за який може бути призначено покарання у вигляді позбавлення волі до 5 років включно;
У пунктах "б" і "в" слова "вироку суду" замінити словом "строку".
Враховано

14.
б) осіб, засуджених за злочини, що не є тяжкими, якщо вони на день набрання цим Законом чинності відбули не менше третини призначеного вироком суду основного покарання;


б) осіб, засуджених за злочини, що не є тяжкими, якщо вони на день набрання цим Законом чинності відбули не менше третини призначеного строку основного покарання;
15.
в) осіб, засуджених за тяжкі злочини до позбавлення волі на строк до восьми років включно, якщо вони на день набрання цим Законом чинності відбули не менше половини призначеного вироком суду основного покарання.


в) осіб, засуджених за тяжкі злочини до позбавлення волі на строк до восьми років включно, якщо вони на день набрання цим Законом чинності відбули не менше половини призначеного строку основного покарання.


-14- Н.д.Яценко В.М. (Округ №66)
Статтю 3 доповнити підпунктом (г) наступного змісту:
г) осіб, до яких застосовувались умовне засудження або відстрочка виконання вироку чи відстрочка відбування покарання (статті 45, 46-1, 46-2 Кримінального кодексу України) і які вчинили протягом іспитового строку або строку відстрочки відбування покарання новий умисний злочин, який не є тяжким;
Відхилено
застосування амністії до цієї категорії осіб є недоцільним, тому що ними було проігноровано гуманне відношення суду при застосуванні зазначених інститутів.

16.
Стаття 4. Звільнити з дисциплінарних батальйонів:
-15- Н.д.Білас І.Г. (Округ №120)
Н.д.Бандурка О.М. (Округ №175)
Н.д.Лісогорський О.І. (Округ №177)
У пунктах "а" і "б" перед словом "засуджених" доповнити словом "осіб".
Враховано
Стаття 4. Звільнити з дисциплінарних батальйонів:
17.
а) засуджених вперше за злочини, що не є тяжкими;


а) осіб, засуджених вперше за злочини, що не є тяжкими;
18.
б) засуджених вперше за тяжкі злочини, якщо вони на день набрання цим Законом чинності відбули не менше половини призначеного вироком суду основного покарання.
-16- Н.д.Білас І.Г. (Округ №120)
Н.д.Бандурка О.М. (Округ №175)
Н.д.Лісогорський О.І. (Округ №177
У пункті "б" статті 4 і пункті "г" статті 9 слова "вироком суду" замінити словом "строку".
Враховано
б) осіб, засуджених вперше за тяжкі злочини, якщо вони на день набрання цим Законом чинності відбули не менше половини призначеного строку основного покарання.
19.
Стаття 5. Звільнити від покарання у вигляді позбавлення волі на певний строк осіб, у яких невідбута частина строку покарання на день набрання цим Законом чинності становить менше десяти місяців, незалежно від обмежень, встановлених у пунктах "к" і "л" статті 9 цього Закону, крім осіб, засуджених за особливо небезпечні злочини проти держави, бандитизм, умисне вбивство при обтяжуючих обставинах, або яких засуджено за тяжкі злочини і вони на день набрання цим Законом чинності відбули менше половини призначеного вироком суду основного строку покарання.
-17- Н.д.Пустовойтов В.С. (Округ №33)
В статті 5 після кінцевих слів "основного строку покарання" записати і, які погодилися, у відповідності до вироку суду, повністю погасити матеріальні і моральні збитки, нанесені ними державі, юридичним, фізичним особам під час скоєння злочину (злочинів)".
Відхилено
Запропонована додаткова умова застосування амністії є зайвою. Це положення знаходить своє відобра-ження у статті 18 цього законопроекту.
Стаття 5. Звільнити від покарання у вигляді позбавлення волі на певний строк осіб, у яких невідбута частина строку покарання на день набрання цим Законом чинності становить менше десяти місяців, незалежно від обмежень, встановлених у пунктах "к" і "л" статті 9 цього Закону, крім осіб, засуджених за особливо небезпечні злочини проти держави, бандитизм, умисне вбивство при обтяжуючих обставинах, або яких засуджено за тяжкі злочини і вони на день набрання цим Законом чинності відбули менше половини призначеного вироком суду строку основного покарання.
20.
Стаття 6. Замінити невідбуту частину покарання у вигляді позбавлення волі на умовне засудження з іспитовим строком до трьох років особам, вперше засудженим до позбавлення волі на певний строк, невідбута частина покарання в яких на день набрання цим Законом чинності становить менше трьох років, незалежно від обмежень, встановлених у пунктах "к" і "л" статті 9 цього Закону, крім осіб, засуджених за особливо небезпечні злочини проти держави, бандитизм, умисне вбивство при обтяжуючих обставинах, або яких засуджено за тяжкі злочини і вони на день набрання цим Законом чинності відбули менше половини призначеного вироком суду основного строку покарання.
-18- Н.д.Пустовойтов В.С. (Округ №33)
В статті 6 після кінцевих слів "основного строку покарання записати і при умові, повного погашення ними матеріальних і моральних збитків, нанесених державі, юридичним, фізичним особам, під час скоєння злочину (злочинів) та у відповідності до вироку суду".
Відхилено
Запропонована додаткова умова застосування амністії є зайвою. Це положення знаходить своє відобра-ження у статті 18 цього законопроекту.
Стаття 6. Замінити невідбуту частину покарання у вигляді позбавлення волі на умовне засудження з іспитовим строком до трьох років особам, вперше засудженим до позбавлення волі на певний строк, невідбута частина покарання в яких на день набрання цим Законом чинності становить менше трьох років, незалежно від обмежень, встановлених у пунктах "к" і "л" статті 9 цього Закону, крім осіб, засуджених за особливо небезпечні злочини проти держави, бандитизм, умисне вбивство при обтяжуючих обставинах, або яких засуджено за тяжкі злочини і вони на день набрання цим Законом чинності відбули менше половини призначеного вироком суду строку основного покарання.


-19- Н.д.Гусак Л.Г. (Округ №144)
У статті 6 слова "умовне засудження з іспитовим строком до трьох років" замінити словом "штраф", виходячи з того, що зазначений Закон буде застосовуватися пі час дії як КК України 1960 року, так і КК України 2001 року, а КК України 2001 року не передбачає такого інституту кримінального права як "умовне засудження".

Відхилено
Зазначена пропозиція суперечить положенням Закону України "Про застосування амністії в Україні", який забороняє заміну одного покарання іншім покаранням в порядку амністії.

21.
Стаття 7. Скоротити наполовину невідбуту частину покарання особам, засудженим до позбавлення волі на певний строк, які не підлягають звільненню від покарання або заміні невідбутої частини покарання у вигляді позбавлення волі на умовне засудження з іспитовим строком на підставі статей 1 - 6 цього Закону:
-20- Н.д.Гусак Л.Г. (Округ №144)
У статті 7 слова "умовне засудження з іспитовим строком" замінити словом "штраф". Обґрунтування див. до статті 6.

Відхилено
Зазначена пропозиція суперечить положенням Закону України "Про застосування амністії в Україні", який забороняє заміну одного покарання іншім покаранням в порядку амністії.
Стаття 7. Скоротити наполовину невідбуту частину покарання особам, засудженим до позбавлення волі на певний строк, які не підлягають звільненню від покарання або заміні невідбутої частини покарання у вигляді позбавлення волі на умовне засудження з іспитовим строком на підставі статей 3 - 6 цього Закону:


-21- Н.д.Білас І.Г. (Округ №120)
Н.д.Бандурка О.М. (Округ №175)
Н.д.Лісогорський О.І. (Округ №177)
У частині першій статті 7 цифру "1" після слова "статей" замінити цифрою "3".
Враховано

22.
а) засудженим за злочини, що не є тяжкими;


а) засудженим за злочини, що не є тяжкими;
23.
б) засудженим за тяжкі злочини на строк до десяти років включно, якщо вони на день набрання цим Законом чинності відбули не менше половини призначеного вироком суду основного покарання.
-22- Н.д.Білас І.Г. (Округ №120)
Н.д.Бандурка О.М. (Округ №175)
Н.д.Лісогорський О.І. (Округ №177)
У п. "б" статті 7 слова "вироком суду" замінити словом "строку".
Враховано
б) засудженим за тяжкі злочини на строк до десяти років включно, якщо вони на день набрання цим Законом чинності відбули не менше половини призначеного строку основного покарання.
24.
Стаття 8. Закрити кримінальні справи, що перебувають у провадженні органів дізнання, попереднього слідства, та справи, не розглянуті судами про злочини, вчинені до набрання цим Законом чинності особами, які підпадають під дію статті 1 цього Закону, а також жінками, які вчинили злочини, що не є тяжкими, за які передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на певний строк, але не більше ніж на шість років.
-23- Н.д.Пустовойтов В.С. (Округ №33)
В статті 8 після кінцевих слів "ніж на шість років" записати і при умові, повного погашення ними матеріальних і моральних збитків, нанесених державі, юридичним, фізичним особам, під час скоєння злочину (злочинів) та у відповідності з рішенням суду".
Відхилено
Запропонована додаткова умова застосування амністії є зайвою. Це положення знаходить своє відобра-ження у статті 18 цього законопроекту.
Стаття 8. Звільнити від кримінальної відповідальності у порядку та на умовах, визначених цим Законом, осіб, які підпадають під дію статті 1 цього Закону і кримінальні справи стосовно яких перебувають у провадженні органів дізнання, попереднього слідства чи не розглянуті судами, а так само розглянуті судами, але вироки не набрали законної сили, про злочини вчинені до набрання цим Законом чинності, а також жінок які вчинили злочини, що не є тяжкими, за які передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п'яти років включно.


-24- Н.д.Коломойцев В.Е. (Округ №106)
Н.д.Сінченко С.Г. (Реєстр.картка №298)
Н.д.Райковський Б.С. (Реєстр.картка №290)
Вилучити статтю 8.
Відхилено
Запропонована пропозиція у випадку врахування порушує концепцію прийнятого у першому читанні законопроекту.-25- Н.д.Білас І.Г. (Округ №120)
Н.д.Бандурка О.М. (Округ №175)
Н.д.Лісогорський О.І. (Округ №177)
До статті 8:
Статтю 8 викласти у такій редакції:
"Стаття 8. Звільнити від кримінальної відповідальності у порядку та на умовах, визначених цим Законом, осіб, які підпадають під дію статті 1 цього Закону і кримінальні справи стосовно яких перебувають у провадженні органів дізнання, попереднього слідства чи не розглянуті судами, а так само розглянуті судами, але вироки не набрали законної сили, про злочини вчинені до набрання цим Законом чинності, а також жінок які вчинили злочини, що не є тяжкими, за які передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п'яти років включно."

Враховано
Такий підхід у конструкції статті 8 цього Закону, по-перше, надає право застосування амністії виключно судом; по-друге, приводить цю норму у відповідність статті 12 нового Кримінального кодексу України стосовно поняття "не тяжкого злочину"; по-третє, вирішує певні процедурні питання (звільнення можливе лише після пред'явлення звинувачення, тобто після притягнення до Кримінальної відповідальності).

25.
Стаття 9. Амністія не застосовується до осіб:


Стаття 9. Амністія не застосовується до осіб:
26.
а) яких визнано за вироком суду особливо небезпечними рецидивістами;


а) яких визнано за вироком суду особливо небезпечними рецидивістами;
27.
б) яким у порядку помилування смертну кару замінено на позбавлення волі або довічне позбавлення волі замінено позбавленням волі на певний строк;


б) яким у порядку помилування смертну кару замінено на позбавлення волі або довічне позбавлення волі замінено позбавленням волі на певний строк;
28.
в) які мають дві і більше судимості за вчинення тяжких злочинів;
-26- Н.д.Сергієнко О.І. (Округ №101)
В статті 9 п. в) викласти в наступній редакції: "які два і більше разів були засуджені за вчинення тяжких злочинів".
Відхилено
В даному випадку на можливість застосування амністії впливає не факт засудження особи, а наявність не знятої чи непогашеної судимості.
в) які мають дві і більше судимості за вчинення тяжких злочинів;
29.
г) яких засуджено за вчинення тяжкого злочину і які відбули менше половини призначеного вироком суду основного покарання;


г) яких засуджено за вчинення тяжкого злочину і які відбули менше половини призначеного строку основного покарання;
30.
д) до яких застосовувалися умовне засудження або відстрочка виконання вироку чи відстрочка відбування покарання (статті 45, 46-1, 46-2 Кримінального кодексу України) і які вчинили протягом іспитового строку або строку відстрочки виконання вироку чи строку відстрочки відбування покарання новий умисний злочин;
-27- Н.д.Яценко В.М. (Округ №66)
У статті 9 пункт (д) викласти в такій редакції :
"д) до яких застосовувалися умовне засудження або відстрочка виконання вироку чи відстрочка відбування покарання (статті 45, 46-1, 46-2 Кримінального кодексу України) і які вчинили протягом іспитового строку або строку відстрочки виконання вироку чи строку відстрочки відбування покарання новий умисний тяжкий злочин;"
Відхилено
Нема потреби в доповненні зазначеного пункту новою умовою, яка виключає застосу-вання амністії. Вчине-ння нового умисного злочину свідчить про недоцільність застосування амністії до таких засуджених.
д) до яких застосовувалися умовне засудження або відстрочка виконання вироку чи відстрочка відбування покарання (статті 45, 461, 462 Кримінального кодексу України) і які вчинили протягом іспитового строку або строку відстрочки виконання вироку чи строку відстрочки відбування покарання новий умисний злочин;
31.
е) які після винесення вироку, але до повного відбуття покарання, вчинили новий злочин;


е) які після винесення вироку, але до повного відбуття покарання, вчинили новий злочин;
32.
є) які раніше звільнялися з місць позбавлення волі умовно-достроково і знову вчинили умисний злочин протягом невідбутої частини покарання;


є) які раніше звільнялися з місць позбавлення волі умовно-достроково і знову вчинили умисний злочин протягом невідбутої частини покарання;
33.
ж) які мають неповнолітніх дітей або дітей-інвалідів і вчинили злочини, що посягають на життя, здоров'я, честь, гідність чи інші охоронювані законом права та інтереси цих дітей;
-28- Н.д.Білас І.Г. (Округ №120)
Н.д.Бандурка О.М. (Округ №175)
Н.д.Лісогорський О.І. (Округ №177)
До статті 9:
У пункті "ж" слова "та інтереси" доцільно замінити словами "та свободи", що відповідатиме термінології Конституції України;
Враховано
ж) які мають неповнолітніх дітей або дітей-інвалідів і вчинили злочини, що посягають на життя, здоров'я, честь, гідність чи інші охоронювані законом права та свободи цих дітей;
34.
з) які мають батьків віком понад 70 років, а також батьків - інвалідів І групи і вчинили злочини, що посягають на життя, здоров'я, честь, гідність чи інші охоронювані законом права та інтереси цих батьків;
-29- Н.д.Білас І.Г. (Округ №120)
Н.д.Бандурка О.М. (Округ №175)
Н.д.Лісогорський О.І. (Округ №177
До статті 9:
У пункті "з" слова "та інтереси" доцільно замінити словами "та свободи", що відповідатиме термінології Конституції України;
Враховано
з) які мають батьків віком понад 70 років, а також батьків - інвалідів першої групи і вчинили злочини, що посягають на життя, здоров'я, честь, гідність чи інші охоронювані законом права та свободи цих батьків;


-30- Н.д.Білас І.Г. (Округ №120)
Н.д.Бандурка О.М. (Округ №175)
Н.д.Лісогорський О.І. (Округ №177)
На вимоги законодавчої техніки у пункті "з" статті 9 цифру "І" замінити словом "першої".
Враховано

35.
и) до яких протягом 1992 - 2001 років було застосовано амністію або помилування незалежно від зняття чи погашення судимості і які знову вчинили злочини;


и) до яких протягом 1992 - 2001 років було застосовано амністію або помилування незалежно від зняття чи погашення судимості і які знову вчинили злочини;
36.
і) які злісно порушують режим у період відбування покарання;


і) які злісно порушують режим у період відбування покарання;
37.
ї) яких за злісне порушення режиму було переведено до іншої виправно-трудової установи з більш суворим режимом;
-31- Н.д.Білас І.Г. (Округ №120)
Н.д.Бандурка О.М. (Округ №175)
Н.д.Лісогорський О.І. (Округ №177)
У пункті "і" статті 9 слова "іншої виправно - трудової установи" слід замінити словами "установи виконання покарань", що відповідатиме статті 92 Конституції України.
Враховано
ї) яких за злісне порушення режиму було переведено до установи виконання покарань з більш суворим режимом;
38.
й) яким виправні роботи замінено на позбавлення волі, а також до тих, щодо яких судом було скасовано умовне засудження чи відстрочку виконання вироку і які були направлені для відбування покарання, призначеного вироком, якщо після винесення постанови (ухвали) суду про направлення до виправно-трудової установи вони перебували під вартою менше одного року на день набрання цим Законом чинності;
-32- Н.д.Білас І.Г. (Округ №120)
Н.д.Бандурка О.М. (Округ №175)
Н.д.Лісогорський О.І. (Округ №177)
У пункті "й" статті 9 слова "виправно - трудової установи" слід замінити словами "установи виконання покарань", що відповідатиме статті 92 Конституції України.
Враховано
й) яким виправні роботи замінено на позбавлення волі, а також до тих, щодо яких судом було скасовано умовне засудження чи відстрочку виконання вироку і які були направлені для відбування покарання, призначеного вироком, якщо після винесення постанови (ухвали) суду про направлення до установи виконання покарань вони перебували під вартою менше одного року на день набрання цим Законом чинності;
39.
к) які вчинили злочини, що спричинили загибель двох і більше осіб;


к) які вчинили злочини, що спричинили загибель двох і більше осіб;
40.
л) яких притягнуто до кримінальної відповідальності чи засуджено за особливо небезпечні злочини проти держави (статті 56-60, 62, 63, 63-1); бандитизм (стаття 69); дії, що дезорганізують роботу виправно-трудових установ (стаття 69-1); контрабанду наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів (стаття 70-1); виготовлення або збут підроблених грошей, цінних паперів чи білетів державних лотерей (стаття 79); грабіж при обтяжуючих обставинах (стаття 82 частини 2, 3 і 4, стаття 86-1, стаття 141 частини 2 і 3); розбій з метою розкрадання державного або колективного майна чи індивідуального майна громадян (статті 86, 86-1, 142); вимагательство державного, колективного майна або індивідуального майна громадян при обтяжуючих обставинах (стаття 86-2 частини 2 і 3, стаття 144 частини 2 і 3); умисне вбивство (статті 93, 94); умисне тяжке тілесне ушкодження при обтяжуючих обставинах (стаття 101 частини 2 і 3); згвалтування при обтяжуючих обставинах (стаття 117 частини 3 і 4); захоплення заложників (стаття 123-1); торгівлю людьми (стаття 124-1); крадіжку індивідуального майна громадян з проникненням у житло (стаття 140 частина 3); ухилення від сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів (стаття 148-2), крім випадків повного відшкодування до набрання цим Законом чинності несплачених податків, зборів, інших обов'язкових платежів; перевищення влади або посадових повноважень при обтяжуючих обставинах (стаття 166 частини 2 і 3); одержання хабара при обтяжуючих обставинах (стаття 168 частини 2 і 3); втечу з місця позбавлення волі або з-під варти (стаття 183); злісну непокору вимогам адміністрації виправно-трудової установи (стаття 183-3); захват державних або громадських будівель чи споруд (стаття 187-5); заподіяння тілесних ушкоджень судді або працівникові правоохоронного органу при обтяжуючих обставинах (стаття 189-4 частина 2); посягання на життя судді, працівника правоохоронного органу у зв'язку з виконанням ними службових обов'язків, а також члена громадського формування з охорони громадського порядку або військовослужбовця у зв'язку з діяльністю, пов'язаною з охороною громадського порядку (стаття 190-1); примушування до виконання чи невиконання цивільно-правових зобов'язань при обтяжуючих обставинах (стаття 198-2 частина 3); особливо злісне хуліганство (стаття 206 частина 3); незаконне заволодіння транспортним засобом при обтяжуючих обставинах (стаття 215-3 частини 2 і 3); угон або захоплення залізничного рухомого складу, повітряного, морського або річкового судна (стаття 217-2); блокування транспортних комунікацій при обтяжуючих обставинах (стаття 217-3 частина 3); незаконне носіння, зберігання, придбання, виготовлення або збут вогнестрільної зброї, бойових припасів або вибухових речовин (стаття 222 частина 1); розкрадання вогнестрільної зброї, бойових припасів або вибухових речовин (стаття 223); незаконні виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів або психотропних речовин (стаття 229-1); розкрадання наркотичних засобів або психотропних речовин (стаття 2292); розкрадання прекурсорів (стаття 229-19), а також за злочини, передбачені пунктом "б" статті 232, пунктами "б" і "в" статті 234, пунктом "а" статті 236, пунктом "в" статті 238, пунктом "в" статті 241, пунктом "в" статті 251, пунктом "б" статті 254, пунктом "в" статті 254-2, пунктом "б" статті 254-3 Кримінального кодексу України.
-33- Н.д.Альохін В.І. (Округ №39)
П. "л" після слів і цифр "захоплення заложників (стаття 1231)" доповнити словами і цифрами "викрадення чужої дитини (стаття 124)".


-34- Н.д.Білас І.Г. (Округ №120)
Н.д.Лісогорський О.І. (Округ №177)
До статті 9:
- потребує редакційного уточнення пункт "л", а саме, слова "грабіж при обтяжуючих обставинах (стаття 82 частини 2, 3 і 4, стаття 86-1, стаття 141 частини 2 і 3); розбій з метою розкрадання державного або колективного майна чи індивідуального майна громадян (статті 86, 86-1, 142)" слід замінити словами "розкрадання державного або колективного майна шляхом грабежу при обтяжуючих обставинах (стаття 82 частини 2, 3 і 4); розбій з метою розкрадання державного або колективного майна або заволодіння індивідуальним майном громадян (статті 86, 142); розкрадання державного або колективного майна в особливо великих розмірах, вчинене шляхом шахрайства, привласнення, розтрати або зловживання посадовим становищем, розбою або грабежу при обтяжуючих обставинах (стаття 86-1); грабіж при обтяжуючих обставинах (стаття 141 частини 2, 3 і 4).
ВрахованоВраховано

л) яких притягнуто до кримінальної відповідальності чи засуджено за особливо небезпечні злочини проти держави (статті 56-60, 62, 63, 631); бандитизм (стаття 69); дії, що дезорганізують роботу виправно-трудових установ (стаття 691); контрабанду наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів (стаття 701); виготовлення або збут підроблених грошей, цінних паперів чи білетів державних лотерей (стаття 79); розкрадання державного або колективного майна шляхом грабежу при обтяжуючих обставинах (стаття 82 частини 2, 3 і 4); розбій з метою розкрадання державного або колективного майна або заволодіння індивідуальним майном громадян (статті 86, 142); розкрадання державного або колективного майна в особливо великих розмірах, вчинене шляхом шахрайства, привласнення, розтрати або зловживання посадовим становищем, розбою або грабежу при обтяжуючих обставинах (стаття 861); вимагательство державного, колективного майна або індивідуального майна громадян при обтяжуючих обставинах (стаття 862 частини 2 і 3, стаття 144 частини 2 і 3); умисне вбивство (статті 93, 94); умисне тяжке тілесне ушкодження при обтяжуючих обставинах (стаття 101 частини 2 і 3); зґвалтування при обтяжуючих обставинах (стаття 117 частини 3 і 4); захоплення заложників (стаття 1231); викрадення чужої дитини (стаття 124); торгівлю людьми (стаття 1241); крадіжку індивідуального майна громадян з проникненням у житло (стаття 140 частина 3); грабіж при обтяжуючих обставинах (стаття 141 частини 2, 3 і 4); ухилення від сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів (стаття 148-2), крім випадків повного відшкодування до набрання цим Законом чинності несплачених податків, зборів, інших обов'язкових платежів; перевищення влади або посадових повноважень при обтяжуючих обставинах (стаття 166 частини 2 і 3); одержання хабара при обтяжуючих обставинах (стаття 168 частини 2 і 3); втечу з місця позбавлення волі або з-під варти (стаття 183); злісну непокору вимогам адміністрації виправно-трудової установи (стаття 1833); захват державних або громадських будівель чи споруд (стаття 1875); заподіяння тілесних ушкоджень судді або працівникові правоохоронного органу при обтяжуючих обставинах (стаття 1894 частина 2); посягання на життя судді, працівника правоохоронного органу у зв'язку з виконанням ними службових обов'язків, а також члена громадського формування з охорони громадського порядку або військовослужбовця у зв'язку з діяльністю, пов'язаною з охороною громадського порядку (стаття 1901); примушування до виконання чи невиконання цивільно-правових зобов'язань при обтяжуючих обставинах (стаття 1982 частина 3); особливо злісне хуліганство (стаття 206 частина 3); незаконне заволодіння транспортним засобом при обтяжуючих обставинах (стаття 2153 частини 2 і 3); угон або захоплення залізничного рухомого складу, повітряного, морського або річкового судна (стаття 2172); блокування транспортних комунікацій при обтяжуючих обставинах (стаття 2173 частина 3); незаконне носіння, зберігання, придбання, виготовлення або збут вогнестрільної зброї, бойових припасів або вибухових речовин (стаття 222 частина 1); розкрадання вогнестрільної зброї, бойових припасів або вибухових речовин (стаття 223); незаконні виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів або психотропних речовин (стаття 2291); розкрадання наркотичних засобів або психотропних речовин (стаття 2292); розкрадання прекурсорів (стаття 22919), а також за злочини, передбачені пунктом "б" статті 232, пунктами "б" і "в" статті 234, пунктом "а" статті 236, пунктом "в" статті 238, пунктом "в" статті 241, пунктом "в" статті 251, пунктом "б" статті 254, пунктом "в" статті 2542, пунктом "б" статті 2543 Кримінального кодексу України.


-35- Н.д.Коломойцев В.Е. (Округ №106)
Н.д.Сінченко С.Г. (Реєстр.картка №298)
Н.д.Райковський Б.С. (Реєстр.картка №290)
Вилучити у п."л" статті 9 слова: "… притягнуто до кримінальної відповідальності чи…".
Доповнити п."л" ст.9 словами та цифрами: "наклеп (стаття 125); зловживання владою або посадовим становищем (стаття 165); перевищення влади або посадових повноважень (стаття 166); погроза або насильство по відношенню до посадової особи, громадського працівника або громадянина, виконуючого суспільний обов'язок (стаття 190)".
Відхилено
-36- Н.д.Удовенко Г.Й. (Реєстр.картка №311)
У п "л" статті 9 слова: "захват державних або громадських будівель чи споруд (стаття 1875)" - вилучити, як такі, що не відносяться до тяжких або середньої тяжкості злочинів".
Враховано

41.
42.
Стаття 10. Цей Закон застосовується до осіб, засуджених судами України, а також судами колишнього СРСР на території України, незалежно від місця відбування цими особами покарання.


Стаття 10. Цей Закон застосовується до осіб, засуджених судами України, а також судами колишнього СРСР на території України, незалежно від місця відбування цими особами покарання.
43.
Стаття 11. Виконання цього Закону покладається на суди.
-37- Н.д.Гусак Л.Г. (Округ №144)
Речення перше статті 11 пропонується доповнити словами "органи дізнання та попереднього слідства", так як саме вони повинні вирішувати питання закриття кримінальних справ, що перебувають у провадженні цих органів (ст. 8 та ч. 3 ст. 11 цього Закону).
Відхилено
Зазначена пропозиція суперечить концепції прийнятого у першому читанні проекту закону, яким визначено виключне право судів застосовувати амністію.
Стаття 11. Виконання цього Закону покладається виключно на суди.


-38- Н.д.Білас І.Г. (Округ №120)
Н.д.Бандурка О.М. (Округ №175)
Н.д.Лісогорський О.І. (Округ №177)
Частину першу статті 11 після слова "покладається" доповнити словом "виключно".
Враховано

44.
Питання про застосування амністії суд вирішує за власною ініціативою, за ініціативою прокурора, органу або установи, які відають відбуванням покарання, а також засуджених.
-39- Н.д.Білас І.Г. (Округ №120)
Н.д.Бандурка О.М. (Округ №175)
Н.д.Лісогорський О.І. (Округ №177)
Частину другу статті 11 після слів "прокурора" доповнити словами "органів дізнання та попереднього слідства, органу або установи виконання покарань, а також обвинувачених, підсудних чи засуджених ". Решту слів вилучити.
Враховано
Питання про застосування амністії суд вирішує за власною ініціативою, за ініціативою прокурора, органів дізнання та попереднього слідства, органу або установи виконання покарань, а також обвинувачених, підсудних чи засуджених.
45.
Застосування цього Закону здійснюється:
-40-Н.д.Білас І.Г. (Округ №120)
Н.д.Бандурка О.М. (Округ №175)
Н.д.Лісогорський О.І. (Округ №177)
Частину третю статті 11 після слова "застосування" доповнити словом "судом".
Враховано
Застосування судом цього Закону здійснюється:
46.
щодо осіб, кримінальні справи та матеріали про злочини яких перебувають у провадженні органів дізнання та попереднього слідства, - за поданням цих органів, погодженим з прокурором;
-41- Н.д.Сінченко С.Г. (Реєстр.картка №298)
Н.д.Райковський Б.С. (Реєстр.картка №290)
У статті 11, другий абзац, після слів "Застосування цього Закону здійснюється:" вилучити речення: "щодо осіб, кримінальні справи та матеріали про злочини яких перебувають у провадженні органів дізнання та попереднього слідства, - за поданням цих органів, погоджених з прокурором".
Відхилено
Зазначена норма регулює порядок надходження до суду кримінальних справ і матеріалів про злочини для прийняття судом кінцевого рішення щодо застосування амністії.
щодо осіб, кримінальні справи та матеріали про злочини яких перебувають у провадженні органів дізнання та попереднього слідства, - за поданням цих органів, погодженим з прокурором;
47.
щодо осіб, виконання вироків яким відстрочено в порядку, передбаченим законом, умовно засуджених, та яких засуджено до інших покарань, не пов'язаних з позбавленням волі, - за поданням органу виконання покарань, погодженим з органом внутрішніх справ, який здійснює контроль за поведінкою засудженого;


щодо осіб, виконання вироків яким відстрочено в порядку, передбаченим законом, умовно засуджених, та яких засуджено до інших покарань, не пов'язаних з позбавленням волі, - за поданням органу виконання покарань, погодженим з органом внутрішніх справ, який здійснює контроль за поведінкою засудженого;
48.
щодо засуджених, які перебувають у місцях позбавлення волі,


щодо засуджених, які перебувають у місцях позбавлення волі,
49.
- за поданням начальника виправно-трудової установи, командування дисциплінарного батальйону, погодженим з відповідною спостережною комісією або службою у справах неповнолітніх. До подання додаються довідка про заохочення і стягнення, особова справа засудженого та інші документи, необхідні для вирішення питання про застосування амністії.
-42-Н.д.Білас І.Г. (Округ №120)
Н.д.Бандурка О.М. (Округ №175)
Н.д.Лісогорський О.І. (Округ №177)
У абзаці четвертому частини третьої слова "начальника виправно - трудової установи" слід замінити словами "начальника установи виконання покарань"6 що відповідатиме статті 92 Конституції України.
Враховано
- за поданням начальника установи виконання покарань, командування дисциплінарного батальйону, погодженим з відповідною спостережною комісією або службою у справах неповнолітніх. До подання додаються довідка про заохочення і стягнення, особова справа засудженого та інші документи, необхідні для вирішення питання про застосування амністії.


-43-Н.д.Білас І.Г. (Округ №120)
Н.д.Бандурка О.М. (Округ №175)
Н.д.Лісогорський О.І. (Округ №177)
До статті 11:
Зважаючи ж на те, що у тексті проекту залишилися не вирішеними деякі питання виконання цього закону, пропонуємо частину третю після абзацу третього доповнити абзацом четвертим такого змісту: "Питання про застосування амністії щодо осіб, справи і матеріали про злочини яких перебувають у провадженні судів і до набрання чинності цим Законом не розглянуті, а також осіб, справи про злочини яких розглянутого, але вироки не набрали законної сили, - вирішує суд у провадженні якого перебувають справи і матеріали про злочин, а також суд який постановив вирок."
Враховано
Питання про застосування амністії щодо осіб, справи і матеріали про злочини яких перебувають у провадженні судів і до набрання чинності цим Законом не розглянуті, а також осіб, справи про злочини яких розглянутого, але вироки не набрали законної сили, - вирішує суд у провадженні якого перебувають справи і матеріали про злочин, а також суд який постановив вирок.
50.
Питання про застосування амністії щодо осіб, яких засуджено судами України і які відбувають покарання на території іншої держави, вирішує суд, який постановив вирок.
-44- Н.д.Сергієнко О.І. (Округ №101)
В статті 11 абзаці третьому після слів "іншої держави" додати "відповідно до Законів України та міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України".
Відхилено

Питання про застосування амністії щодо осіб, яких засуджено судами України і які відбувають покарання на території іншої держави вирішує суд, який постановив вирок.
51.
Під час розгляду судами справ про застосування амністії участь прокурора в судовому засіданні є обов'язковою.


Під час розгляду судами справ про застосування амністії участь прокурора в судовому засіданні є обов'язковою.
52.
Стаття 12. Закриття кримінальної справи не допускається, якщо обвинувачений чи підсудний проти цього заперечує.
-45- Н.д.Коломойцев В.Е. (Округ №106)
У статті 12 виключити слова "обвинувачений чи".
Відхилено

Стаття 12. Застосування амністії не допускається, якщо обвинувачений, підсудний або засуджений проти цього заперечує.


-46-Н.д.Білас І.Г. (Округ №120)
Н.д.Бандурка О.М. (Округ №175)
Н.д.Лісогорський О.І. (Округ №177)
У частині першій статті 12 слова "закриття кримінальної справи" замінити словами "застосування амністії"; після слова "підсудний" доповнити словами "або засуджений"; слово "чи" вилучити.
Враховано

53.
Особа, щодо якої вирішується питання про закриття кримінальної справи, свою згоду подає суду в усній чи письмовій формі з обов'язковим зазначенням цього у протоколі судового засідання.
-47- Н.д.Білас І.Г. (Округ №120)
Н.д.Бандурка О.М. (Округ №175)
Н.д.Лісогорський О.І. (Округ №177)
У частині другій статті 12 слова "закриття кримінальної справи" замінити словами "застосування амністії".
Враховано
Особа, щодо якої вирішується питання про застосування амністії, свою згоду подає суду в усній чи письмовій формі з обов'язковим зазначенням цього у протоколі судового засідання.
54.
Стаття 13. Рішення про застосування або незастосування амністії приймається судом щодо кожної особи індивідуально на підставі ретельної перевірки матеріалів особової справи та відомостей про поведінку засудженого за час відбування покарання. Засуджений викликається в судове засідання і може давати пояснення.
-48- Н.д.Білас І.Г. (Округ №120)
Н.д.Бандурка О.М. (Округ №175)
Н.д.Лісогорський О.І. (Округ №177)
У частині першій статті 13 після слова "покарання" доповнити словами "матеріалів кримінальної справи чи матеріалів про злочин особи";
слова "засуджений викликається" замінити словами "такі особи викликаються".
Враховано
Такій підхід усуває прогалину відносно осіб до яких амністія застосовується судом на підставі статі 8 цього законопроекту.
Стаття 13. Рішення про застосування або незастосування амністії приймається судом щодо кожної особи індивідуально на підставі ретельної перевірки матеріалів особової справи та відомостей про поведінку засудженого за час відбування покарання, матеріалів кримінальної справи чи матеріалів про злочин особи. Такі особи викликаються в судове засідання і можуть давати пояснення.
55.
У разі відсутності необхідних відомостей про засудженого розгляд питання про застосування амністії відкладається до їх одержання.
-49- Н.д.Білас І.Г. (Округ №120)
Н.д.Бандурка О.М. (Округ №175)
Н.д.Лісогорський О.І. (Округ №177)
У частині другій слово "засудженого" замінити словами "особу, до якої застосовується амністія".
Враховано
У разі відсутності необхідних відомостей про особу, до якої застосовується амністія, розгляд питання про застосування амністії відкладається до їх одержання.
56.
Судам, органам та установам, на які покладено підготовку матеріалів для вирішення питань, пов'язаних із застосуванням цього Закону, надається право вимагати від відповідних установ необхідні відомості. Такі вимоги мають бути виконані негайно.
-50- Н.д.Білас І.Г. (Округ №120)
Н.д.Бандурка О.М. (Округ №175)
Н.д.Лісогорський О.І. (Округ №177)
У частині третій після слова "судам" доповнити словами "а також".
Враховано
Судам, а також органам та установам, на які покладено підготовку матеріалів для вирішення питань, пов'язаних із застосуванням цього Закону, надається право вимагати від відповідних установ необхідні відомості. Такі вимоги мають бути виконані негайно.
57.
Стаття 14. У разі застосування амністії до осіб, яким замінюється невідбута частина покарання у вигляді позбавлення волі на певний строк на умовне засудження, суд встановлює іспитовий строк на строк невідбутої частини покарання. Строк погашення судимості цим особам вирішується відповідно до частини третьої статті 55 Кримінального кодексу України.


Стаття 14. У разі застосування амністії до осіб, яким замінюється невідбута частина покарання у вигляді позбавлення волі на певний строк на умовне засудження, суд встановлює іспитовий строк на строк невідбутої частини покарання. Строк погашення судимості цим особам вирішується відповідно до частини третьої статті 55 Кримінального кодексу України.
58.
Якщо особа, до якої було застосовано амністію на підставі статті 6 цього Закону, протягом невідбутої частини покарання вчинить новий злочин, суд призначає їй покарання за правилами, передбаченими статтею 43 Кримінального кодексу України.


Якщо особа, до якої було застосовано амністію на підставі статті 6 цього Закону, протягом невідбутої частини покарання вчинить новий злочин, суд призначає їй покарання за правилами, передбаченими статтею 43 Кримінального кодексу України.
59.
Стаття 15. Особам, яким скорочується невідбута частина покарання, визначення нового строку покарання обчислюється з дня набрання цим Законом чинності. Про дату закінчення відбування покарання засудженому сповіщається протягом місяця після опублікування цього Закону.


Стаття 15. Особам, яким скорочується невідбута частина покарання, визначення нового строку покарання обчислюється з дня набрання цим Законом чинності. Про дату закінчення відбування покарання засудженому сповіщається протягом місяця після опублікування цього Закону.
60.
Стаття 16. Дія цього Закону поширюється на осіб, які вчинили злочини до дня набрання ним чинності включно.


Стаття 16. Дія цього Закону поширюється на осіб, які вчинили злочини до дня набрання ним чинності включно.
61.
Під дію статті 1 цього Закону підпадають:


Під дію статті 1 цього Закону підпадають:
62.
неповнолітні, яким на час вчинення злочину не виповнилося 18 років;


неповнолітні, яким на час вчинення злочину не виповнилося 18 років;
63.
не позбавлені батьківських прав чоловіки та жінки, що мають дітей, яким не виповнилося 18 років на день набрання цим Законом чинності, або дітей-інвалідів незалежно від їх віку;


не позбавлені батьківських прав чоловіки та жінки, що мають дітей, яким не виповнилося 18 років на день набрання цим Законом чинності, або дітей-інвалідів незалежно від їх віку;
64.
вагітні на день набрання цим Законом чинності жінки;


вагітні на день набрання цим Законом чинності жінки;
65.
жінки і чоловіки, які на день набрання цим Законом чинності досягли відповідно 50-річного або 55-річного віку;


жінки і чоловіки, які на день набрання цим Законом чинності досягли відповідно 50-річного або 55-річного віку;
66.
чоловіки та жінки, які мають одного чи обох батьків, якщо батьки досягли 70-річного віку на день набрання цим Законом чинності;


чоловіки та жінки, які мають одного чи обох батьків, якщо батьки досягли 70-річного віку на день набрання цим Законом чинності;
67.
чоловіки та жінки, які мають одного чи обох батьків, що визнані інвалідами І групи до дня набрання цим Законом чинності;
-51- Н.д.Білас І.Г. (Округ №120)
Н.д.Бандурка О.М. (Округ №175)
Н.д.Лісогорський О.І. (Округ №177)

На вимоги законодавчої техніки цифри "І" та "ІІ", які визначають групи інвалідності замінити словами "першої" та "другої".
Враховано
чоловіки та жінки, які мають одного чи обох батьків, що визнані інвалідами першої групи до дня набрання цим Законом чинності;
68.
ветерани війни - учасники бойових дій, інваліди війни та учасники війни, які підпадають під дію Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту";


ветерани війни - учасники бойових дій, інваліди війни та учасники війни, які підпадають під дію Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту";
69.
особи, яких у встановленому порядку визнано інвалідами І чи ІІ групи до набрання цим Законом чинності;


особи, яких у встановленому порядку визнано інвалідами першої чи другої групи до набрання цим Законом чинності;
70.
особи, яких до набрання цим Законом чинності чи в період його виконання відповідно до рішення медичної комісії визнано хворими на туберкульоз активної форми (підгрупи "А" і "Б" першої групи та підгрупа "А" п'ятої групи диспансерного обліку) або онкологічні захворювання (друга, третя і четверта клінічні групи).
-52- Н.д.Шевчук С.В. (Округ №23)
Доповнити статтю 16 після слів "активної форми (підгрупи "А" і "Б" першої групи, підгрупи "А" п'ятої групи диспансерного обліку)" словами "у яких після закінчення основних курсів протитуберкульозного лікування досягнуто припинення виділення збудників туберкульозу".
Враховано
особи, яких до набрання цим Законом чинності чи в період його виконання відповідно до рішення медичної комісії визнано хворими на туберкульоз активної форми (підгрупи "А" і "Б" першої групи та підгрупа "А" п'ятої групи диспансерного обліку) у яких після закінчення основних курсів протитуберкульозного лікування досягнуто припинення виділення збудників туберкульозу, або онкологічні захворювання (друга, третя і четверта клінічні групи).
71.
До учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та потерпілих від Чорнобильської катастрофи належать особи, які підпадають під дію Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" та аналогічних законів інших держав - республік колишнього СРСР.


До учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та потерпілих від Чорнобильської катастрофи належать особи, які підпадають під дію Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" та аналогічних законів інших держав - республік колишнього СРСР.
72.
Стаття 17. Під час застосування амністії до осіб, яким строк покарання було скорочено в порядку помилування або амністії, слід виходити із строку покарання, встановленого відповідно до цих актів.


Стаття 17. Під час застосування амністії до осіб, яким строк покарання було скорочено в порядку помилування або амністії, слід виходити із строку покарання, встановленого відповідно до цих актів.
73.
Стаття 18. Особи, які за цим Законом звільняються повністю від покарання, звільняються як від основного, так і від додаткових покарань. Усі інші засуджені, які підпадають під дію цього Закону, від додаткових мір покарання не звільняються.


Стаття 18. Особи, які за цим Законом звільняються повністю від покарання, звільняються як від основного, так і від додаткових покарань. Усі інші засуджені, які підпадають під дію цього Закону, від додаткових мір покарання не звільняються.
74.
Амністія не звільняє від обов'язку відшкодовувати заподіяну злочином шкоду, покладеного на винну особу вироком або рішенням суду.
-53- Н.д.Пустовойтов В.С. (Округ №33)
Статтю 18 абзац 2 доповнити такими словами: "якщо винна особа не відшкодувала її згідно ст.ст. 1,2.3.5.6. цього Закону".
Відхилено
Запропонована додаткова умова застосування амністії є зайвою. Це положення знаходить своє відобра-ження у статті 18 цього законопроекту.
Амністія не звільняє від обов'язку відшкодовувати заподіяну злочином шкоду, покладеного на винну особу вироком або рішенням суду.
75.
Стаття 19. Кабінету Міністрів України, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським, районним, районним у містах Києві та Севастополі державним адміністраціям, виконавчим органам місцевого самоврядування забезпечити:
-54- Н.д.Білас І.Г. (Округ №120)
Н.д.Бандурка О.М. (Округ №175)
Н.д.Лісогорський О.І. (Округ №177)
В абзаці першому статті 19 проекту слова виконавчим органам місцевого самоврядування" доцільно замінити словами "виконкомам сільських, селищних, міських, районних у містах рад".
Враховано
Стаття 19. Кабінету Міністрів України, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським, районним, районним у містах Києві та Севастополі державним адміністраціям, виконкомам сільських, селищних, міських, районних у містах рад забезпечити:
76.
а) організацію своєчасного обліку осіб, звільнених з місць позбавлення волі на підставі цього Закону, сприяння трудовому влаштуванню працездатних та контроль за поведінкою цих осіб;


а) організацію своєчасного обліку осіб, звільнених з місць позбавлення волі на підставі цього Закону, сприяння трудовому влаштуванню працездатних та контроль за поведінкою цих осіб;
77.
б) сприяння трудовому влаштуванню звільнених на підставі цього Закону неповнолітніх або передачу їх під нагляд батьків, органів опіки та піклування, поміщення в необхідних випадках до дитячих виховних закладів; здійснення необхідних заходів, спрямованих на проведення серед цих осіб виховної роботи, недопущення вчинення ними повторних злочинів;


б) сприяння трудовому влаштуванню звільнених на підставі цього Закону неповнолітніх або передачу їх під нагляд батьків, органів опіки та піклування, поміщення в необхідних випадках до дитячих виховних закладів; здійснення необхідних заходів, спрямованих на проведення серед цих осіб виховної роботи, недопущення вчинення ними повторних злочинів;
78.
в) поміщення до закладів соціального захисту населення звільнених інвалідів та непрацездатних осіб похилого віку, які не мають родичів, що могли б узяти їх на своє утримання.


в) поміщення до закладів соціального захисту населення звільнених інвалідів та непрацездатних осіб похилого віку, які не мають родичів, що могли б узяти їх на своє утримання.
79.
Стаття 20. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування і підлягає виконанню протягом трьох місяців.
-55- Н.д.Білас І.Г. (Округ №120)
Н.д.Бандурка О.М. (Округ №175)
Н.д.Лісогорський О.І. (Округ №177)
У статті 20 слова "протягом трьох місяців" замінити словами "до першого вересня 2001 року". Саме до цього часу діятиме чинний Кримінальний кодекс України.
Враховано

Стаття 20. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування і підлягає виконанню до першого вересня 2001 року.

* - Назви колонок таблиці подані в загальному значенні