Назва: Про внесення змін до деяких законів України щодо державного регулювання виробництва і торгівлі спиртом етиловим, коньячним і плодовим, алкогольними напоями та тютюновими виробами
Автор: Народні депутати України C.Чукмасов, О.Костусєв, В.Альошин, В.Цушко, В.Сокерчак, І. Попеску, Р.Безсмертнимй С.Терьохін, С.Сас, О.Черенков, В.Фіалковський, К.Охріменко, В.Калінчук
Головний комітет: Народні депутати України - члени Комітету з питань фінансів і банківської діяльності

N
Редакція, прийнята в попередньому читанні*
Зауваження та пропозиції
Висновки, обгр.
Редакція, запропонована головним комітетом


Проект


Проект
0.
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до деяких законів України щодо державного регулювання виробництва і торгівлі спиртом етиловим, коньячним і плодовим, алкогольними напоями та тютюновими виробами
-1- Н.д.Черенков О.П. (Округ №112)
У назві Закону слово "торгівлі" змінити словом "обігу".

Враховано
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до деяких законів України щодо державного регулювання виробництва і обігу спиртом етиловим, коньячним і плодовим, алкогольними напоями та тютюновими виробами
1.
З метою посилення боротьби з незаконним виробництвом та обігом алкогольних напоїв та тютюнових виробів та порушеннями вимог чинного законодавства з цього питання, створення ефективної системи контролю за виробництвом та обігом на території України спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів


З метою посилення боротьби з незаконним виробництвом та обігом алкогольних напоїв та тютюнових виробів та порушеннями вимог чинного законодавства з цих питань, створення ефективної системи контролю за виробництвом та обігом на території України спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів
2.
Верховна Рада України постановляє:


Верховна Рада України постановляє:
3.
I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
-2- Н.д.Цушко В.П. (Округ №140)
Викласти в такій редакції:
I. Внести до Законів України такі зміни:
Враховано.
I. Внести до Законів України такі зміни:
4.
1. Внести до Закону України "Про державне регулювання виробництва і торгівлі спиртом етиловим, коньячним і плодовим, алкогольними напоями та тютюновими виробами" 19 грудня 1995 р. №481/95-ВР (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 46, ст. 345; 1997 р., № 45, ст. 286; 2000 р., № 30, ст. 240; 2001 р. № 11, ст.45) наступні зміни:
1. У Законі України "Про державне регулювання виробництва і торгівлі спиртом етиловим, коньячним і плодовим, алкогольними напоями та тютюновими виробами" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 46, ст. 345; 1997 р., № 45, ст. 286; 2000 р., № 30, ст. 240; 2001 р. № 11, ст.45):

1. У Законі України "Про державне регулювання виробництва і торгівлі спиртом етиловим, коньячним і плодовим, алкогольними напоями та тютюновими виробами" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 46, ст. 345; 1997 р., № 45, ст. 286; 2000 р., № 30, ст. 240; 2001 р. № 11, ст.45):


1) У назві Закону слово "торгівлі" змінити словом "обігу"

1) У назві Закону слово "торгівлі" змінити словом "обігу".


2) Преамбулу Закону після слова "плодовим" доповнити словами "спиртом етиловим ректифікованим виноградним, спиртом етиловим ректифікованим плодовим, спиртом-сирцем виноградним, спиртом-сирцем плодовим".

2) Преамбулу Закону після слова "плодовим" доповнити словами "спиртом етиловим ректифікованим виноградним, спиртом етиловим ректифікованим плодовим, спиртом-сирцем виноградним, спиртом-сирцем плодовим".
5.
1) До статті 1:


3) У статті 1:


-3- Н.д.Цушко В.П. (Округ №140)
Доповнити абзацами в такій редакції:
Абзац четвертий після слів "технологією" доповнити словами "для подальшої багаторічної витримки в контакті з деревиною дуба", а слово "виноградних" замінити словом "коньячних".
Враховано
Абзац четвертий після слів "технологією" доповнити словами "для подальшої багаторічної витримки в контакті з деревиною дуба", а слово "виноградних" замінити словом "коньячних".


Абзац п'ятий після слів "технологією" доповнити словами "для виробництва алкогольних напоїв за коньячною технологією", а слово "плодових" замінити словом "яблучних".

Абзац п'ятий після слів "технологією" доповнити словами "для виробництва алкогольних напоїв за коньячною технологією", а слово "плодових" замінити словом "яблучних".
6.
В абзаці сьомому слова "та інші вироби з тютюну і його замінники" виключити.
-4- Н.д.Черенков О.П. (Округ №112)
Виключити.

Враховано


7.
Абзац десятий після слів "фактичного розташування", доповнити словами: "для тютюнових виробів - без обмеження площі, для алкогольних напоїв - торговою площею не менше 20 кв. м." і далі за текстом.
-5- Н.д.Цушко В.П. (Округ №140)
Слова "торговою площею" замінити словами "торгівельною площею"
Враховано

Абзац десятий після слів "фактичного розташування", доповнити словами: "для тютюнових виробів - без обмеження площі, для алкогольних напоїв - торгівельною площею не менше 20 кв. м." і далі за текстом.
8.
Доповнити статтю абзацами одинадцятим-шістнадцятим в такій редакції:


Доповнити статтю абзацами одинадцятим-шістнадцятим в такій редакції:
9.
Повний технологічний цикл виробництва - сукупність приміщень, технологічного та іншого обладнання, відповідних технологічних процесів, що забезпечують переробку сировини в продукцію, готову для реалізації кінцевому споживачу, а також лабораторій, акредитованих органами Державного комітету України по стандартизації, метрології та сертифікації;
-6- Н.д.Цушко В.П. (Округ №140)
Слова "Державного комітету України по стандартизації, метрології та сертифікації" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що здійснює державну політику в сфері стандартизації, метрології та сертифікації".
Враховано

повний технологічний цикл виробництва - сукупність приміщень, технологічного та іншого обладнання, відповідних технологічних процесів, що забезпечують переробку сировини в продукцію, готову для реалізації кінцевому споживачу, а також лабораторій, акредитованих органами центрального органу виконавчої влади, що здійснює державну політику в сфері стандартизації, метрології та сертифікації;
10.
Місце зберігання - місце, яке використовується для зберігання спирту, або приміщення, яке використовується для зберігання алкогольних напоїв та тютюнових виробів, відомості про місцезнаходження якого внесені до Єдиного державного реєстру місць зберігання;


місце зберігання - місце, яке використовується для зберігання спирту, або приміщення, яке використовується для зберігання алкогольних напоїв та тютюнових виробів, відомості про місцезнаходження якого внесені до Єдиного державного реєстру місць зберігання;
11.
Єдиний державний реєстр місць зберігання (Єдиний реєстр) - перелік місць зберігання, який ведеться органами державної податкової служби України, і містить визначені цим Законом відомості про місцезнаходження місць зберігання та відомості про заявника;


єдиний державний реєстр місць зберігання (Єдиний реєстр) - перелік місць зберігання, який ведеться органами державної податкової служби України, і містить визначені цим Законом відомості про місцезнаходження місць зберігання та відомості про заявників;
12.
призупинення ліцензії - тимчасове обмеження права суб'єкта підприємницької діяльності на провадження зазначеної в ліцензії діяльності у випадку несплати чергового платежу за ліцензію;
-7- Н.д.Єдін О.Й. (Округ №102)
Н.д.Франчук А.Р. (Округ №10)
У визначенні "призупинення ліцензії" - слово "обмеження" замінити словом "позбавлення".
Враховано

призупинення ліцензії - тимчасове позбавлення права суб'єкта підприємницької діяльності на провадження зазначеної в ліцензії діяльності у випадку несплати чергового платежу за ліцензію;
13.
анулювання ліцензії - позбавлення суб'єкта підприємницької діяльності права на провадження діяльності, зазначеної в ліцензії;


анулювання ліцензії - позбавлення суб'єкта підприємницької діяльності права на провадження діяльності, зазначеної в ліцензії;
14.
ліцензія - документ державного зразка, який засвідчує право суб'єкта підприємницької діяльності на провадження зазначеного в ньому виду діяльності протягом визначеного строку.
-8- Н.д.Цушко В.П. (Округ №140)
Викласти в такій редакції:
"ліцензія (спеціальний дозвіл) - документ державного зразка, який засвідчує право суб'єкта підприємницької діяльності на провадження одного із зазначених в цьому Законі видів діяльності протягом визначеного строку".
Враховано

ліцензія (спеціальний дозвіл) - документ державного зразка, який засвідчує право суб'єкта підприємницької діяльності на провадження одного із зазначених в цьому Законі видів діяльності протягом визначеного строку;
15.
Спирт-сирець виноградний - дистилят, отриманий шляхом перегонки вторинних сировинних ресурсів виноградного виноробства, і є сировиною для виробництва спирту етилового ректифікованого виноградного;


Спирт-сирець виноградний - дистилят, отриманий шляхом перегонки вторинних сировинних ресурсів виноградного виноробства, і є сировиною для виробництва спирту етилового ректифікованого виноградного;
16.
Спирт етиловий ректифікований виноградний - спирт, отриманий шляхом фракційної перегонки та очищення спирту-сирцю виноградного до визначеного стандартом вмісту інших продуктів та речовин і призначений для виробництва виноградних вин і міцних напоїв з виноградної сировини;
Спирт етиловий ректифікований виноградний - спирт, отриманий шляхом фракційної перегонки та очищення спирту-сирцю виноградного до визначеного стандартом вмісту інших продуктів та речовин і призначений для виробництва виноградних вин і алкогольних напоїв;

Спирт етиловий ректифікований виноградний - спирт, отриманий шляхом фракційної перегонки та очищення спирту-сирцю виноградного до визначеного стандартом вмісту інших продуктів та речовин і призначений для виробництва виноградних вин і алкогольних напоїв;
17.
Спирт-сирець плодовий - дистилят, отриманий шляхом перегонки вторинних сировинних ресурсів плодово-ягідного виноробства, і є сировиною для виробництва спирту етилового ректифікованого плодового;


Спирт-сирець плодовий - дистилят, отриманий шляхом перегонки вторинних сировинних ресурсів плодово-ягідного виноробства, і є сировиною для виробництва спирту етилового ректифікованого плодового;
18.
Спирт етиловий ректифікований плодовий - спирт, отриманий шляхом фракційної перегонки та очищення спирту-сирцю плодового до визначеного стандартом вмісту інших продуктів та речовин і призначений для виробництва плодово-ягідних вин і міцних напоїв з плодово-ягідної сировини.
Спирт етиловий ректифікований плодовий - спирт, отриманий шляхом фракційної перегонки та очищення спирту-сирцю плодового до визначеного стандартом вмісту інших продуктів та речовин і призначений для виробництва плодово-ягідних вин і алкогольних напоїв.

Спирт етиловий ректифікований плодовий - спирт, отриманий шляхом фракційної перегонки та очищення спирту-сирцю плодового до визначеного стандартом вмісту інших продуктів та речовин і призначений для виробництва плодово-ягідних вин і алкогольних напоїв.


-9- Н.д.Цушко В.П. (Округ №140)
Доповнити абзацами в такій редакції:
мінімальні оптово-відпускні ціни на коньяк, алкогольні напої за коньячною технологією, горілку та лікеро-горілчані вироби - ціни, які визначаються за кодами виробів Гармонізованої системи опису та кодування товарів за 1 літр 100-відсоткового спирту, обраховані, виходячи з найнижчої оптової ціни на вітчизняну або контрактної вартості на імпортну продукцію, та податків і зборів, які відповідно до чинного законодавства підлягають сплаті з одиниці продукції вітчизняними виробниками і імпортерами, та з урахуванням вартості тари;
Враховано

мінімальні оптово-відпускні ціни на коньяк, алкогольні напої за коньячною технологією, горілку та лікеро-горілчані вироби - ціни, які визначаються за кодами виробів Гармонізованої системи опису та кодування товарів за 1 літр 100-відсоткового спирту, обраховані, виходячи з найнижчої оптової ціни на вітчизняну або контрактної вартості на імпортну продукцію, та податків і зборів, які відповідно до чинного законодавства підлягають сплаті з одиниці продукції вітчизняними виробниками і імпортерами, та з урахуванням вартості тари;


мінімальні роздрібні ціни на коньяк, алкогольні напої за коньячною технологією, горілку та лікеро-горілчані вироби - ціни, які визначаються виходячи з мінімальних оптово-відпускних цін на цю продукцію та торговельної надбавки.

мінімальні роздрібні ціни на коньяк, алкогольні напої за коньячною технологією, горілку та лікеро-горілчані вироби - ціни, які визначаються виходячи з мінімальних оптово-відпускних цін на цю продукцію та торговельної надбавки.


-10- Н.д.Антоньєва А.П. (Округ № 98)
Доповнити абзацом в такій редакції:
"єдиний державний реєстр виробників спирту етилового, коньячного і плодового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, спирту-сирцю виноградного, спирту-сирцю плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів - перелік виробників спирту етилового, коньячного і плодового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, спирту-сирцю виноградного, спирту-сирцю плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів, який ведеться центральним органом виконавчої влади, що здійснює державну політику в сфері харчової промисловості і містить визначені цим Законом відомості про виробників спирту та лікеро-горілчаних виробів".
Враховано

єдиний державний реєстр виробників спирту етилового, коньячного і плодового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, спирту-сирцю виноградного, спирту-сирцю плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів - перелік виробників спирту етилового, коньячного і плодового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, спирту-сирцю виноградного, спирту-сирцю плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів, який ведеться центральним органом виконавчої влади, що здійснює державну політику в сфері харчової промисловості і містить визначені цим Законом відомості про виробників спирту та лікеро-горілчаних виробів.


-11- Н.д.Цушко В.П. (Округ №140)
Доповнити абзацами в такій редакції:
спирт етиловий ректифікований неденатурований - спирт етиловий, отриманий шляхом фракційної перегонки етилового спирту-сирцю або брагоректифікацією дозрілої бражки з вмістом спирту більше ніж 80 об.%.
Враховано
спирт етиловий ректифікований неденатурований - спирт етиловий, отриманий шляхом фракційної перегонки етилового спирту-сирцю або брагоректифікацією дозрілої бражки з вмістом спирту більше ніж 80 об.%.


спирт етиловий ректифікований денатурований - спирт етиловий будь-якої міцності, змішаний з іншими речовинами, які роблять його непридатним для пиття, але не перешкоджають його використанню для промислових цілей.

спирт етиловий ректифікований денатурований - спирт етиловий будь-якої міцності, змішаний з іншими речовинами, які роблять його непридатним для пиття, але не перешкоджають його використанню для промислових цілей.
19.
Абзаци одинадцятий-п'ятнадцятий вважати відповідно абзацами сімнадцятим-двадцять першим.


Абзаци одинадцятий-п'ятнадцятий вважати відповідно абзацами сімнадцятим-двадцять першим.


-12- Н.д.Цушко В.П. (Округ №140)
Доповнити текстом в такій редакції:
Абзац дев'ятнадцятий після слова "плодовий" доповнити по тексту словами "спирт етиловий ректифікований виноградний, спирт етиловий ректифікований плодовий, спирт-сирець виноградний, спирт-сирець плодовий" у відповідних відмінках.
Враховано

Абзац дев'ятнадцятий після слова "плодовий" доповнити по тексту словами "спирт етиловий ректифікований виноградний, спирт етиловий ректифікований плодовий, спирт-сирець виноградний, спирт-сирець плодовий" у відповідних відмінках.
20.
Абзац двадцять перший після слів "виробництво" доповнити по тексту словом "спирту".
-13- Н.д.Цушко В.П. (Округ №140)
Викласти в такій редакції:
Абзац двадцять перший після слів "виробництво" доповнити по тексту словами "спирту етилового, коньячного і плодового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, спирту-сирцю виноградного, спирту-сирцю плодового".
Враховано

Абзац двадцять перший після слів "виробництво" доповнити по тексту словами "спирту етилового, коньячного і плодового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, спирту-сирцю виноградного, спирту-сирцю плодового".-14- Н.д.Єдін О.Й. (Округ №102)
Н.д.Франчук А.Р. (Округ №10)
У абзац десятий статті 1 Закону № 481 після слів "алкогольних напоїв" - "викласти в такій редакції "площі торговельного залу не менше 20 кв.м" і далі за текстом.
Враховано редакційно-15- Н.д.Єдін О.Й. (Округ №102)
Н.д.Франчук А.Р. (Округ №10)
Абзац дванадцятий статті 1 Закону № 481 викласти в такій редакції:
"місце зберігання - місце та обладнання, яке використовується для зберігання тільки спирту, або приміщення, яке використовується для зберігання тільки алкогольних напоїв, площею не менше 100 кв.м., та тільки тютюнових виробів, площею не менше 100 кв.м., відомості про місцезнаходження якого внесені до Єдиного державного реєстру місць зберігання та занесені в ліцензію на виробництво алкогольних напоїв і тютюнових виробів, або в ліцензію на право оптової торгівлі алкогольними напоями і тютюновими виробами, або в ліцензію на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями і тютюновими виробами".
Враховано редакційно-16- Н.д.Цушко В.П. (Округ №140)
Доповнити текстом в такій редакції:
Назву розділу ІІ після слова "плодового" доповнити словами "спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, спирту-сирцю виноградного, спирту-сирцю плодового".
Враховано

4) Назву розділу ІІ після слова "плодового" доповнити словами "спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, спирту-сирцю виноградного, спирту-сирцю плодового".
21.
2). До статті 2:


5) У статті 2:


-17- Н.д.Цушко В.П. (Округ №140)
Доповнити текстом в такій редакції:
Назву статті після слова "плодового" доповнити словами "спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, спирту-сирцю виноградного, спирту-сирцю плодового".
Враховано

Назву статті після слова "плодового" доповнити словами "спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, спирту-сирцю виноградного, спирту-сирцю плодового".


Абзац перший після слова "етилового" доповнити словами "спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового".

Абзац перший після слова "етилового" доповнити словами "спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового".


Абзац другий викласти в такій редакції:
Виробництво спирту коньячного і плодового здійснюється на державних підприємствах, а також на підприємствах незалежно від форми власності, які станом на 01 січня 2001 року мали відповідну ліцензію, повний технологічний цикл виробництва коньяку та алкогольних напоїв за коньячною технологією, забезпечені спеціальною тарою для витримки спиртів, кваліфікованими фахівцями і виробляють зазначені спирти лише для потреб власного виробництва без права реалізації іншим суб'єктам підприємницької діяльності.

Абзац другий викласти в такій редакції:
Виробництво спирту коньячного і плодового здійснюється на державних підприємствах, а також на підприємствах незалежно від форми власності, які станом на 01 січня 2001 року мали відповідну ліцензію, повний технологічний цикл виробництва коньяку та алкогольних напоїв за коньячною технологією, забезпечені спеціальною тарою для витримки спиртів, кваліфікованими фахівцями і виробляють зазначені спирти лише для потреб власного виробництва без права реалізації іншим суб'єктам підприємницької діяльності.
22.
Доповнити статтю абзацами п'ятим-десятим в такій редакції:
-18- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Текст "абзацами п'ятим - десятим" замінити текстом "абзацами п'ятим - дванадцятим". Виправлення арифметичної помилки.
Враховано редакційно
Доповнити статтю абзацами п'ятим-десятим в такій редакції:
23.
Виробництво спирту етилового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового та алкогольних напоїв здійснюється при наявності внесених до Єдиного реєстру місць зберігання спирту.
-19-Н.д.Черенков О.П. (Округ №112)
Викласти в такій редакції:
Виробництво спирту етилового, коньячного і плодового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, спирту-сирцю виноградного, спирту-сирцю плодового та алкогольних напоїв здійснюється при наявності внесених до Єдиного реєстру місць зберігання спирту.
Враховано

Виробництво спирту етилового, коньячного і плодового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, спирту-сирцю виноградного, спирту-сирцю плодового та алкогольних напоїв здійснюється при наявності внесених до Єдиного реєстру місць зберігання спирту.
24.
Виробництво спирту коньячного, здійснюється підприємствами, незалежно від форми власності, які мають повний технологічний цикл виробництва коньяку та міцних напоїв за спеціальною технологією, за наявності ліцензії, і виробляються ці спирти тільки для потреб власного виробництва без права реалізації іншим суб'єктам підприємницької діяльності.
-20- Н.д.Черенков О.П. (Округ №112)
Виключити.
Враховано


25.
Внесення даних до Єдиного реєстру проводиться на підставі заяви суб'єкта підприємницької діяльності із обов'язковим зазначенням місцезнаходження місця зберігання спирту, а також: для юридичних осіб - найменування, місцезнаходження, коду ЄДРПОУ, для фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності - прізвища, імені, по-батькові, місця проживання, номеру Свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності.


Внесення даних до Єдиного реєстру проводиться на підставі заяви суб'єкта підприємницької діяльності із обов'язковим зазначенням місцезнаходження місця зберігання спирту, а також: для юридичних осіб - найменування, місцезнаходження, коду ЄДРПОУ, для фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності - прізвища, імені, по-батькові, місця проживання, номеру Свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності.
26.
До заяви додається нотаріально посвідчена копія ліцензії на відповідний вид діяльності, виданої заявнику, документ, що підтверджує право користування цим приміщенням, та довідка про відповідність місця зберігання спирту встановленим Міністерством аграрної політики України вимогам.
-21- Н.д.Цушко В.П. (Округ №140)
Слова "Міністерством аграрної політики України" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що здійснює державну політику в сфері харчової промисловості".
Враховано

До заяви додається документ, що підтверджує право користування цим приміщенням та довідка про відповідність місця зберігання спирту встановленим центральним органом виконавчої влади, що здійснює державну політику в сфері харчової промисловості, вимогам.


-22- Н.д.Єдін О.Й. (Округ №102)
Н.д.Франчук А.Р. (Округ №10)
Стосовно Нового восьмого абзацу статті 2 Закону № 481, вилучити слова "посвідчена копія ліцензії на відповідний вид діяльності, виданої заявнику", оскільки без внесення даних до Єдиного реєстру не можливо отримати ліцензії;
Враховано


27.
Довідка про внесення місця зберігання спирту до Єдиного реєстру видається суб'єкту підприємницької діяльності протягом 5 календарних днів від дати подання заяви. Ведення Єдиного реєстру та видача довідок про внесення місць зберігання спирту до Єдиного реєстру здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України.
-23- Н.д.Цушко В.П. (Округ №140)
Доповнити реченням "Органи влади забезпечують вільний доступ до відомостей, які містяться в Єдиному реєстрі".
Враховано.
Довідка про внесення місця зберігання спирту до Єдиного реєстру видається суб'єкту підприємницької діяльності протягом 5 календарних днів від дати подання заяви. Ведення Єдиного реєстру та видача довідок про внесення місць зберігання спирту до Єдиного реєстру здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України. Органи влади забезпечують вільний доступ до відомостей, які містяться в Єдиному реєстрі.
28.
Виключення місць зберігання спирту із Єдиного реєстру здійснюється органом державної податкової служби України, який вносив його до Єдиного реєстру, на підставі письмової заяви суб'єкта підприємницької діяльності, що був заявником такого місця зберігання спирту, або у випадку анулювання ліцензії, виданої такому суб'єкту підприємницької діяльності відповідно до цього Закону, шляхом прийняття відповідного письмового розпорядження не раніше, ніж через 10 робочих днів з моменту виникнення передбачених цим Законом підстав.
-24- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Після тексту "у випадку анулювання" додати текст "чи закінчення строку дії".
Враховано редакційно
Виключення місць зберігання із Єдиного реєстру здійснюється органом державної податкової служби України, який вносив його до Єдиного реєстру, на підставі письмової заяви суб'єкта підприємницької діяльності, що був заявником такого місця зберігання спирту, або у випадку анулювання ліцензії, виданої такому суб'єкту підприємницької діяльності відповідно до цього Закону, шляхом прийняття відповідного письмового розпорядження не раніше, ніж через 10 робочих днів з моменту виникнення передбачених цим Законом підстав.
29.
Орган державної податкової служби України повинен видати суб'єкту підприємницької діяльності, що був заявником, засвідчену копію письмового розпорядження про виключення місця зберігання спирту із Єдиного реєстру протягом трьох робочих днів з моменту його прийняття.


Орган державної податкової служби України повинен видати суб'єкту підприємницької діяльності, що був заявником, засвідчену копію письмового розпорядження про виключення місця зберігання спирту із Єдиного реєстру протягом трьох робочих днів з моменту його прийняття.
30.
Виробництво спирту-сирцю виноградного і плодового здійснюється підприємствами, незалежно від форми власності, при наявності ліцензії, з правом реалізації як сировини іншим суб'єктам підприємницької діяльності, які мають ліцензії на виробництво спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового.
-25- Н.д.Сокерчак В.М. (Округ №142)
Викласти в такій редакції:
Виробництво спирту-сирцю виноградного і спирту-сирцю плодового здійснюється підприємствами за наявності ліцензій незалежно від форми власності з правом реалізації як сировини іншим суб'єктам підприємницької діяльності, які мають ліцензії на виробництво спирту етилового, спирту етилового ректифікованого виноградного або спирту етилового ректифікованого плодового.
Враховано

Виробництво спирту-сирцю виноградного і спирту-сирцю плодового здійснюється підприємствами за наявності ліцензій незалежно від форми власності з правом реалізації як сировини іншим суб'єктам підприємницької діяльності, які мають ліцензії на виробництво спирту етилового, спирту етилового ректифікованого виноградного або спирту етилового ректифікованого плодового.


-26- Н.д.Єдін О.Й. (Округ №102)
Н.д.Франчук А.Р. (Округ №10)
Стосовно нового шостого абзацу статті 2 Закону № 481, то норма "Виробництво спирту коньячного, здійснюється підприємствами, незалежно від форми власності" буде протирічить діючій редакції абзацу другого цієї ж статті.
"Виробництво спирту коньячного і плодового здійснюється на державних підприємствах";
Враховано частково
-27- Н.д.Єдін О.Й. (Округ №102)
Н.д.Франчук А.Р. (Округ №10)
Доповнити новим абзацом такого змісту "не допускається передача в оренду основного технологічного обладнання для виробництва спирту та алкогольних напоїв".
Враховано частково


31.
3). До статті 3:


6) У статті 3:
32.
Доповнити назву статті після слів "порядок видачі" словами "призупинення, анулювання".
-28- Н.д.Черенков О.П. (Округ №112)
Викласти в такій редакції:
Назву статті після слів "порядок видачі" доповнити словами "призупинення, анулювання", а після слова "плодового" словами "спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, спирту-сирцю виноградного, спирту-сирцю плодового".
Враховано

Назву статті після слів "порядок видачі" доповнити словами "призупинення, анулювання", а після слова "плодового" словами "спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, спирту-сирцю виноградного, спирту-сирцю плодового".


-29- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
У назві статті текст "призупинення, анулювання" замінити текстом "анулювання, зупинення дії".
Враховано редакційно

33.
Абзац перший викласти в такій редакції:


Абзац перший викласти в такій редакції:
34.
Ліцензії на виробництво спирту етилового, спирту етилованого ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, спирту коньячного і плодового, спирту-сирцю виноградного, спирту-сирцю плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів видаються, призупиняються та анулюються Міністерством аграрної політики України. Ліцензії на випуск коньяку видаються лише тим суб'єктам підприємницької діяльності, які мають повний цикл виробництва, включаючи викурку і витримку.
-30- Н.д.Цушко В.П. (Округ №140)
Викласти в такій редакції:
Ліцензії на виробництво спирту етилового, коньячного і плодового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, спирту-сирцю виноградного, спирту-сирцю плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів видаються, призупиняються та анулюються центральним органом виконавчої влади, що здійснює державну політику в сфері харчової промисловості. Ліцензії на випуск коньяку та напоїв за коньячною технологією видаються лише тим суб'єктам підприємницької діяльності, які мають повний технологічний цикл виробництва, включаючи викурку і витримку.
Враховано

Ліцензії на виробництво спирту етилового, коньячного і плодового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, спирту-сирцю виноградного, спирту-сирцю плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів видаються, призупиняються та анулюються центральним органом виконавчої влади, що здійснює державну політику в сфері харчової промисловості. Ліцензії на випуск коньяку та напоїв за коньячною технологією видаються лише тим суб'єктам підприємницької діяльності, які мають повний технологічний цикл виробництва, включаючи викурку і витримку.


-31- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Текст "призупиняються та анулюються" замінити текстом "анулюються, дія їх зупиняється".
Враховано редакційно-32- Н.д.Цушко В.П. (Округ №140)
Доповнити текстом в такій редакції:
Абзац другий після слова "плодового" доповнити словами "спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, спирту-сирцю виноградного, спирту-сирцю плодового".
Враховано

Абзац другий після слова "плодового" доповнити словами "спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, спирту-сирцю виноградного, спирту-сирцю плодового".


-33- Н.д.Сокерчак В.М. (Округ №142)
Доповнити статтю абзацом третім в такій редакції:
Враховано

Доповнити статтю абзацом третім в такій редакції:


Ліцензії на виробництво спирту етилового, коньячного і плодового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, спирту-сирцю виноградного, спирту-сирцю плодового та алкогольних напоїв видаються суб'єктам підприємницької діяльності, які на момент подання заяви про видачу ліцензії є власниками або відповідно до інших не заборонених законодавством підстав володіють та/або користуються приміщеннями та обладнанням, що забезпечують повний технологічний цикл виробництва спирту етилового, коньячного і плодового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, спирту-сирцю виноградного, спирту-сирцю плодового та алкогольних напоїв, при умові, що використання таких приміщень та обладнання здійснює тільки один суб'єкт підприємницької діяльності.

Ліцензії на виробництво спирту етилового, коньячного і плодового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, спирту-сирцю виноградного, спирту-сирцю плодового та алкогольних напоїв видаються суб'єктам підприємницької діяльності, які на момент подання заяви про видачу ліцензії є власниками або відповідно до інших не заборонених законодавством підстав володіють та/або користуються приміщеннями та обладнанням, що забезпечують повний технологічний цикл виробництва спирту етилового, коньячного і плодового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, спирту-сирцю виноградного, спирту-сирцю плодового та алкогольних напоїв, при умові, що використання таких приміщень та обладнання здійснює тільки один суб'єкт підприємницької діяльності.


-34- Н.д.Цушко В.П. (Округ №140)
Доповнити текстом в такій редакції:
В абзаці десятому слова "Державного комітету України по стандартизації, метрології та сертифікації" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що здійснює державну політику в сфері стандартизації, метрології та сертифікації".
Враховано

В абзаці десятому слова "Державного комітету України по стандартизації, метрології та сертифікації" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що здійснює державну політику в сфері стандартизації, метрології та сертифікації".
35.
3
Абзац восьмий викласти в такій редакції:
Свідоцтва на знак для товарів і послуг, або довідки про подання заявки на реєстрацію знаку для товарів і послуг, або дозволи власника знаку для товарів і послуг, якщо такий знак зареєстрований після введення в дію цього Закону
Абзац одинадцятий викласти в такій редакції:
Довідки органу державної податкової служби України про взяття заявника на облік як платника податків та про внесення місць зберігання спирту етилового до Єдиного реєстру (для виробників спирту та алкогольних напоїв).
Абзаци восьмий та одинадцятий виключити, а замість них доповнити статтю абзацом дванадцятим в такій редакції:
Свідоцтва на знак для товарів і послуг, або довідки про подання заявки на реєстрацію знаку для товарів і послуг, або дозволи власника знаку для товарів і послуг, якщо такий знак зареєстрований після введення в дію цього Закону, довідки органу державної податкової служби України про взяття заявника на облік як платника податків та про внесення місць зберігання спирту до Єдиного реєстру (для виробників спирту етилового, коньячного і плодового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, спирту-сирцю виноградного, спирту-сирцю плодового та алкогольних напоїв).

Абзаци восьмий та одинадцятий виключити, а замість них доповнити статтю абзацом дванадцятим в такій редакції:
свідоцтва на знак для товарів і послуг, або довідки про подання заявки на реєстрацію знаку для товарів і послуг, або дозволи власника знаку для товарів і послуг, якщо такий знак зареєстрований після введення в дію цього Закону, довідки органу державної податкової служби України про взяття заявника на облік як платника податків та про внесення місць зберігання спирту до Єдиного реєстру (для виробників спирту етилового, коньячного і плодового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, спирту-сирцю виноградного, спирту-сирцю плодового та алкогольних напоїв).
39.
Абзац тринадцятий викласти в такій редакції:
Абзац тринадцятий та чотринадцятий викласти в такій редакції:

Абзац тринадцятий та чотринадцятий викласти в такій редакції:
40.
Вимагати представлення інших документів, крім зазначених у цьому Законі, забороняється. Зазначені в цьому Законі документи подаються в одному примірнику в копіях, засвідчених нотаріально або органом, який видав оригінал документу. Заява про видачу ліцензії та документи, що додаються до неї, подаються уповноваженою особою заявника або надсилаються до Міністерства аграрної політики України рекомендованим листом. У випадку подання заяви про видачу ліцензії та доданих до неї документів особисто, вони приймаються за описом, копія якого видається заявнику з відміткою про дату прийняття заяви та документів і підписом особи, яка їх прийняла.
Вимагати представлення інших документів, крім зазначених у цьому Законі, забороняється. Зазначені в цьому Законі документи подаються в одному примірнику в копіях, засвідчених нотаріально або органом, який видав оригінал документу. Заява про видачу ліцензії та визначені цим Законом документи подаються уповноваженою особою заявника або надсилаються до центрального органу виконавчої влади, що здійснює державну політику в сфері харчової промисловості, рекомендованим листом. У випадку подання заяви про видачу ліцензії та доданих до неї документів особисто, вони приймаються за описом, копія якого видається заявнику з відміткою про дату прийняття заяви та документів і підписом особи, яка їх прийняла.

Вимагати представлення інших документів, крім зазначених у цьому Законі, забороняється. Зазначені в цьому Законі документи подаються в одному примірнику в копіях, засвідчених нотаріально або органом, який видав оригінал документу. Заява про видачу ліцензії та визначені цим Законом документи подаються уповноваженою особою заявника або надсилаються до центрального органу виконавчої влади, що здійснює державну політику в сфері харчової промисловості, рекомендованим листом. У випадку подання заяви про видачу ліцензії та доданих до неї документів особисто, вони приймаються за описом, копія якого видається заявнику з відміткою про дату прийняття заяви та документів і підписом особи, яка їх прийняла.
41.
Абзац чотирнадцятий викласти в такій редакції:42.
Ліцензія або рішення про відмову у її видачі видається заявнику Міністерством аграрної політики України не пізніше 30 календарних днів з дня одержання зазначених у цьому Законі документів. У рішенні про відмову у видачі ліцензії повинна бути вказана підстава для відмови.
Ліцензія або рішення про відмову у її видачі видасться заявнику центральним органом виконавчої влади, що здійснює державну політику в сфері харчової промисловості, не пізніше 30 календарних днів з дня одержання зазначених у цьому Законі документів. У рішенні про відмову у видачі ліцензії повинна бути вказана підстава для відмови.

Ліцензія або рішення про відмову у її видачі видасться заявнику центральним органом виконавчої влади, що здійснює державну політику в сфері харчової промисловості, не пізніше 30 календарних днів з дня одержання зазначених у цьому Законі документів. У рішенні про відмову у видачі ліцензії повинна бути вказана підстава для відмови.
43.
Доповнити статтю абзацами п'ятнадцятим-двадцять четвертим в такій редакції:
-35- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Текст "абзацами п'ятнадцятим - двадцять четвертим" замінити текстом "п'ятнадцятим - двадцять першим".
Враховано редакційно
Доповнити статтю абзацами п'ятнадцятим-двадцять четвертим в такій редакції:


-36- Н.д.Сокерчак В.М. (Округ №142)
Доповнити абзацом в такій редакції:
Одночасно з видачею ліцензії центральний орган виконавчої влади, що здійснює державну політику в сфері харчової промисловості, видає суб'єкту підприємницької діяльності додаток до ліцензії, який містить перелік видів спиртів та алкогольних напоїв, які вправі виробляти суб'єкт підприємницької діяльності, а також перелік знаків для товарів і послуг, які суб'єкт підприємницької діяльності може використовувати у виробництві алкогольних напоїв на підставі прав власності на знаки для товарів і послуг, або на підставі довідки про подання заявки на реєстрацію знаку для товарів і послуг (на період до видачі свідоцтва на знак для товарів і послуг), або на підставі дозволу іншого власника знаку для товарів і послуг, якщо такий знак зареєстрований після введення в дію цього Закону, або на підставі п.4 ст. 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" (стосовно виробників алкогольних напоїв). Зміни або доповнення до додатку до ліцензії на виробництво алкогольних напоїв вносяться органом, який видав ліцензію, протягом трьох робочих днів відповідно до заяви суб'єкта підприємницької діяльності або власника знака для товарів і послуг та визначеного цим Законом порядку.
Враховано

Одночасно з видачею ліцензії центральний орган виконавчої влади, що здійснює державну політику в сфері харчової промисловості, видає суб'єкту підприємницької діяльності додаток до ліцензії, який містить перелік видів спиртів та алкогольних напоїв, які вправі виробляти суб'єкт підприємницької діяльності, а також перелік знаків для товарів і послуг, які суб'єкт підприємницької діяльності може використовувати у виробництві алкогольних напоїв на підставі прав власності на знаки для товарів і послуг, або на підставі довідки про подання заявки на реєстрацію знаку для товарів і послуг (на період до видачі свідоцтва на знак для товарів і послуг), або на підставі дозволу іншого власника знаку для товарів і послуг, якщо такий знак зареєстрований після введення в дію цього Закону, або на підставі п.4 ст. 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" (стосовно виробників алкогольних напоїв). Зміни або доповнення до додатку до ліцензії на виробництво алкогольних напоїв вносяться органом, який видав ліцензію, протягом трьох робочих днів відповідно до заяви суб'єкта підприємницької діяльності або власника знака для товарів і послуг та визначеного цим Законом порядку.
44.
Дія ліцензії призупиняється у випадку несвоєчасної сплати чергового платежу за ліцензію на підставі письмового розпорядження Міністерства аграрної політики України на термін до сплати заборгованості.
-37- Н.д.Цушко В.П. (Округ №140)
В пунктах 44, 45, 46 порівняльної таблиці слова "Міністерства аграрної політики України" замінити словами "органу, який видав ліцензію".
Враховано

Дія ліцензії призупиняється у випадку несвоєчасної сплати чергового платежу за ліцензію на підставі письмового розпорядження органу, який видав ліцензію, на термін до сплати заборгованості.


-38- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Слово "призупиняється" замінити словом "зупиняється". Аналогічно у всьому тексті статті
Враховано редакційно

45.
Дія ліцензії вважається призупиненою з моменту одержання суб'єктом підприємницької діяльності відповідного письмового розпорядження Міністерства агарної політики України, а її дія поновлюється з моменту зарахування відповідного чергового платежу за ліцензію до бюджету.


Дія ліцензії вважається призупиненою з моменту одержання суб'єктом підприємницької діяльності відповідного письмового розпорядження органу, який видав ліцензію, а її дія поновлюється з моменту зарахування відповідного чергового платежу за ліцензію до бюджету.
46.
Ліцензія анулюється шляхом прийняття Міністерством аграрної політики України відповідного письмового розпорядження на підставі:


Ліцензія анулюється шляхом прийняття органом, який видав ліцензію, відповідного письмового розпорядження на підставі:
47.
Заяви суб'єкта підприємницької діяльності;


заяви суб'єкта підприємницької діяльності;
48.
Рішення про скасування державної реєстрації суб'єкта підприємницької діяльності;


рішення про скасування державної реєстрації суб'єкта підприємницької діяльності;
49.
Несплати чергового платежу за ліцензію протягом 30 днів від моменту призупинення ліцензії;
-39- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Слово "призупинення" замінити текстом "зупинення дії".
Враховано редакційно
несплати чергового платежу за ліцензію протягом 30 днів від моменту призупинення ліцензії;
50.
рішення суду про встановлення факту незаконного використання суб'єктом підприємницької діяльності марок акцизного збору;


рішення суду про встановлення факту незаконного використання суб'єктом підприємницької діяльності марок акцизного збору;
51.
рішення суду про встановлення факту фальсифікації суб'єктом підприємницької діяльності алкогольних напоїв або тютюнових виробів.


Рішення суду про встановлення факту фальсифікації суб'єктом підприємницької діяльності алкогольних напоїв або тютюнових виробів.


-40- Н.д.Цушко В.П. (Округ №140)
Н.д.Сокерчак В.М. (Округ №142)
Доповнити абзацом в такій редакції:
Документа, який засвідчує передачу іншому суб'єкту підприємницької діяльності у власність, володіння та/або користування приміщень та обладнання, що забезпечують технологічний цикл виробництва алкогольних напоїв.
Враховано

документа, який засвідчує передачу іншому суб'єкту підприємницької діяльності у власність, володіння та/або користування приміщень та обладнання, що забезпечують технологічний цикл виробництва алкогольних напоїв.
52.
Ліцензія анулюється та вважається недійсною з моменту одержання суб'єктом підприємницької діяльності письмового розпорядження про її анулювання.


Ліцензія анулюється та вважається недійсною з моменту одержання суб'єктом підприємницької діяльності письмового розпорядження про її анулювання.
53.
Ліцензія на виробництво алкогольних напоїв анулюється у разі передачі іншому суб'єкту підприємницької діяльності обладнання, яке забезпечує технологічний цикл виробництва алкогольних напоїв.
-41- Н.д.Цушко В.П. (Округ №140)
Н.д.Сокерчак В.М. (Округ №142)
Викласти в такій редакції:
У випадку зміни відомостей, зазначених у виданій суб'єкту підприємницької діяльності ліцензії (за винятком змін пов'язаних з реорганізацією суб'єкта підприємницької діяльності), орган, який видав ліцензію, на підставі заяви суб'єкта підприємницької діяльності протягом семи робочих днів видає суб'єкту підприємницької діяльності оформлену на новому бланку ліцензію з урахуванням змін.
Враховано

У випадку зміни відомостей, зазначених у виданій суб'єкту підприємницької діяльності ліцензії (за винятком змін пов'язаних з реорганізацією суб'єкта підприємницької діяльності), орган, який видав ліцензію, на підставі заяви суб'єкта підприємницької діяльності протягом семи робочих днів видає суб'єкту підприємницької діяльності оформлену на новому бланку ліцензію з урахуванням змін.


-42- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Викласти у редакції: "Ліцензія на виробництво алкогольних напоїв анулюється у разі якщо суб'єкт підприємницької діяльності протягом 30 календарних днів внаслідок відчуження чи інших причин не має у власності чи в користуванні обладнання, що забезпечує новий технологічний цикл виробництва алкогольних напоїв".
Враховано редакційно

54.
У випадку втрати або пошкодження ліцензії, Міністерство аграрної політики України на підставі заяви суб'єкта підприємницької діяльності протягом трьох робочих днів видає суб'єкту підприємницької діяльності дублікат ліцензії. Строк дії дубліката ліцензії не може перевищувати строку дії, вказаного у втраченій або пошкодженій ліцензії.
-43- Н.д.Цушко В.П. (Округ №140)
Слова "Міністерство аграрної політики України" замінити словами "орган, який видав ліцензію", а слово "трьох" - словом "семи".
Враховано

У випадку втрати або пошкодження ліцензії, орган, який видав ліцензію, на підставі заяви суб'єкта підприємницької діяльності протягом семи робочих днів видає суб'єкту підприємницької діяльності дублікат ліцензії. Строк дії дубліката ліцензії не може перевищувати строку дії, вказаного у втраченій або пошкодженій ліцензії.
55.
На виробництво спирту етилового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, спирту коньячного, спирту плодового. спирту-сирцю виноградного, спирту-сирцю плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів видається одна ліцензія, якщо ці види діяльності здійснює один суб'єкт підприємницької діяльності, незалежно від форми власності.
-44- Н.д.Охріменко К.О. (Реєстр.картка №294)
Викласти в такій редакції:
На виробництво спирту етилового, коньячного і плодового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, спирту-сирцю виноградного, спирту-сирцю плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів видаються окремі ліцензії на кожен вид діяльності.
Враховано.
На виробництво спирту етилового, коньячного і плодового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, спирту-сирцю виноградного, спирту-сирцю плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів видаються окремі ліцензії на кожен вид діяльності.


-45- Н.д.Єдін О.Й. (Округ №102)
Н.д.Франчук А.Р. (Округ №10)
Статтю 3 після абзацу третього доповнити новим абзацом такого змісту "Забороняється видача ліцензії на виробництво спирту та алкогольних напоїв суб'єктам підприємницької діяльності, що орендують основне технологічне обладнання для виробництва спирту та алкогольних напоїв".
Враховано редакційноПочинаючи з абзацу 13 викласти у редакції:
"Дія ліцензії призупиняється у випадку несвоєчасної сплати чергового платежу за ліцензію чи неподання щоквартальних звітів про обсяги виробництва спирту, алкогольних напоїв або тютюнових виробів на підставі рішення органу, який видав ліцензію на термін до сплати заборгованості і подання звіту відповідно.
Дія ліцензії вважається призупиненою з дня закінчення періоду за який проведена оплата ліцензії, а її дія поновлюється з моменту зарахування відповідного чергового платежу за ліцензію до бюджету. У разі неподання щоквартального звіту дія ліцензії призупиняється з дати якою встановлено останній день подання відповідного звіту, а її дія поновлюється з дати реєстрації одержання відповідного звіту.
Ліцензія анулюється шляхом прийняття органом, який видав ліцензію відповідного рішення на підставі:
заяви суб'єкта підприємницької діяльності;
рішення про скасування державної реєстрації суб'єкта підприємницької діяльності;
несплати чергового платежу за ліцензію протягом 30 днів від моменту призупинення ліцензії;
встановлення факту незаконного отримання, зберігання або використання суб'єктом підприємницької діяльності марок акцизного збору;
встановлення факту фальсифікації суб'єктом підприємницької діяльності алкогольних напоїв або тютюнових виробів;
встановлення факту порушення технології виробництва алкогольних напоїв або тютюнових виробів;
встановлення факту використання знаку для товарів і послуг з порушенням Законів України щодо інтелектуальної власності;
встановлення факту недостовірності відомостей в документах, які подані для отримання ліцензії;
встановлення факту приховування фактичних обсягів виробництва напоїв, спирту або тютюнових виробів.
Ліцензія анулюєтьcя та вважається недійсною з моменту одержання суб'єктом підприємницької діяльності копії рішення про її анулювання.
Ліцензія на виробництво алкольних напоїв анулюється у разі передачі на будь-яких умовах іншому суб'єкту підприємницької діяльності обладнання, яке забезпечує технологічний цикл виробництва алкогольних напоїв.
Внесення змін до виданої ліцензії:
підставами для внесення змін до ліцензії є зміна зазначених у виданій ліцензії відомостей ( якщо такі зміни не пов'язані з реорганізацією суб'єкта підприємницької діяльності);
у разі виникнення підстав для внесення змін до ліцензії суб'єкт підприємницької діяльності зобов'язаний протягом 15-ти робочих днів з моменту виникнення таких підстав подати органу, який видає ліцензії, заяву про внесення змін до ліцензії разом з ліцензією, в яку необхідно внести зміни, та документами, які підтверджують зазначені зміни;
орган, який видає ліцензії, протягом 5-ти робочих днів з дати одержання заяви про внесення змін до ліцензії та доданих до неї документів, зобов'язаний внести відповідні зміни в раніше видану ліцензію;
в разі прострочення суб'єктом підприємницької діяльності терміну подання заяви про відповідні зміни та при реорганізації ліцензія підлягає оформленню в порядку, встановленому для її видачі".


56.
4). До статті 4:


7) У статті 4:


-46- Н.д.Цушко В.П. (Округ №140)
Доповнити текстом в такій редакції:
Назву статті після слова "плодового" доповнити словами "спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, спирту-сирцю виноградного, спирту-сирцю плодового".
Враховано

Назву статті після слова "плодового" доповнити словами "спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, спирту-сирцю виноградного, спирту-сирцю плодового ".


Абзац другий після слова "плодового" доповнити словами "спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового", цифри та слова "500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян" замінити цифрами та словом "10 000 гривень", цифри та слова "120 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян" замінити цифрами та словом "2 100 гривень".

Абзац другий після слова "плодового" доповнити словами "спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового", цифри та слова "500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян" замінити цифрами та словом "10 000 гривень", цифри та слова "120 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян" замінити цифрами та словом "2 100 гривень".


В абзаці третьому цифри та слова "300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян" замінити цифрами та словом "10 000 гривень".

В абзаці третьому цифри та слова "300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян" замінити цифрами та словом "10 000 гривень".


Доповнити статтю абзацом четвертим в такій редакції:
Спирту-сирцю виноградного, спирту-сирцю плодового - 1 700 гривень.

Доповнити статтю абзацом четвертим в такій редакції:
спирту-сирцю виноградного, спирту-сирцю плодового - 1 700 гривень.
57.
Доповнити статтю абзацом четвертим в такій редакції:


Доповнити статтю абзацом п'ятим в такій редакції:
58.
За видачу дубліката ліцензії справляється плата у розмірі 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і зараховується до бюджету згідно чинного законодавства.
-47- Н.д.Цушко В.П. (Округ №140)
Цифри та слова "100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян" замінити цифрами та словом "1 700 гривень".
Враховано

За видачу дубліката ліцензії справляється плата у розмірі 1 700 гривень і зараховується до бюджету згідно чинного законодавства.


-48- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Слово "чинного" замінити словом "бюджетного".
Враховано редакційно

59.
Абзац четвертий вважати абзацом п'ятим та викласти його в такій редакції:


Абзац четвертий вважати абзацом шостим та викласти його в такій редакції:
60.
Плата за ліцензії справляється органом, що їх видає, до початку виробництва зазначеної продукції і зараховується до бюджету згідно чинного законодавства.


Плата за ліцензії справляється органом, що їх видає, до початку виробництва зазначеної продукції і зараховується до бюджету згідно чинного законодавства.
61.
Абзац п'ятий вважати абзацом шостим.


Абзац шостий вважати абзацом сьомим.
62.
5). До статті 5:


7) У статті 5:
63.
Назву статті після слів "про видачу", доповнити словами "призупинення, анулювання".
-49- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
У назві статті текст "призупинення, анулювання" замінити текстом "анулювання, зупинення дії", текст "призупинено" замінити текстом "зупинено дію".
Враховано редакційно
Назву статті після слів "про видачу", доповнити словами "призупинення, анулювання"
64.
Викласти статтю в такій редакції:


Викласти статтю в такій редакції:
65.
Міністерство аграрної політики України у письмовій формі повідомляє про видачу, призупинення, анулювання ліцензії орган державної податкової служби України за місцезнаходженням суб'єкта підприємницької діяльності, якому видано, призупинено чи анульовано ліцензію.
-50- Н.д.Цушко В.П. (Округ №140)
Слова "Міністерство аграрної політики України" замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що здійснює державну політику в сфері харчової промисловості", після слова "формі" доповнити словами "протягом трьох робочих днів".
Враховано

Центральний орган виконавчої влади, що здійснює державну політику в сфері харчової промисловості у письмовій формі протягом трьох робочих днів повідомляє про видачу, призупинення, анулювання ліцензії орган державної податкової служби України за місцезнаходженням суб'єкта підприємницької діяльності, якому видано, призупинено чи анульовано ліцензію.


-51- Н.д.Цушко В.П. (Округ №140)
Доповнити текстом в такій редакції:
У статті 6:
Назву статті після слова "плодовий" доповнити словами "спирт етиловий ректифікований виноградний, спирт етиловий ректифікований плодовий".
Враховано

9) У статті 6:
Назву статті після слова "плодовий" доповнити словами "спирт етиловий ректифікований виноградний, спирт етиловий ректифікований плодовий".


Абзац перший після слова "плодовий" доповнити словами "спирт етиловий ректифікований виноградний, спирт етиловий ректифікований плодовий".

Абзац перший після слова "плодовий" доповнити словами "спирт етиловий ректифікований виноградний, спирт етиловий ректифікований плодовий".


-52- Н.д.Черенков О.П. (Округ №112)
Доповнити текстом в такій редакції:
У статті 7:
Назву статті після слова "плодового" доповнити словами "спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, спирту-сирцю виноградного, спирту-сирцю плодового".
Враховано

10) У статті 7:
Назву статті після слова "плодового" доповнити словами "спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, спирту-сирцю виноградного, спирту-сирцю плодового".


Абзац перший після слів "Виробництво спирту етилового, коньячного і плодового" доповнити словами "спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, спирту-сирцю виноградного, спирту-сирцю плодового".

Абзац перший після слів "Виробництво спирту етилового, коньячного і плодового" доповнити словами "спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, спирту-сирцю виноградного, спирту-сирцю плодового".


Абзац другий після слова "плодового" доповнити словами "спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, спирту-сирцю виноградного, спирту-сирцю плодового".


Абзац другий після слова "плодового" доповнити словами "спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, спирту-сирцю виноградного, спирту-сирцю плодового".


Абзац третій викласти в такій редакції:
Виробництво тютюнових виробів з давальницької сировини в Україні та вивезення за межі митної території України давальницької сировини для виробництва тютюнових виробів забороняється.

Абзац третій викласти в такій редакції:
Виробництво тютюнових виробів з давальницької сировини в Україні та вивезення за межі митної території України давальницької сировини для виробництва тютюнових виробів забороняється.
66.
6). До статті 8:


11) У статті 8:


-53- Н.д.Сокерчак В.М. (Округ №142)
Доповнити текстом в такій редакції:
Назву статті після слова "плодового" доповнити словами "спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, спирту-сирцю виноградного, спирту-сирцю плодового".
Враховано


Назву статті після слова "плодового" доповнити словами "спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, спирту-сирцю виноградного, спирту-сирцю плодового ".
67.
Абзац перший після слів "природного середовища", доповнити словами "повного технологічного циклу виробництва коньяку або тютюнових виробів" і далі за текстом.
Абзац перший після слова "плодового" доповнити словами "спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, спирту-сирцю виноградного, спирту-сирцю плодового ", а після слів "природного середовища" словами "повного технологічного циклу виробництва коньяку, алкогольних напоїв за коньячною технологією або тютюнових виробів" і далі за текстом.

Абзац перший після слова "плодового" доповнити словами "спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, спирту-сирцю виноградного, спирту-сирцю плодового ", а після слів "природного середовища" словами "повного технологічного циклу виробництва коньяку, алкогольних напоїв за коньячною технологією або тютюнових виробів" і далі за текстом.


В абзацах другому та третьому "Державного комітету України по стандартизації, метрології та сертифікації" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що здійснює державну політику в сфері стандартизації, метрології та сертифікації".

В абзацах другому та третьому слова "Державного комітету України по стандартизації, метрології та сертифікації" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що здійснює державну політику в сфері стандартизації, метрології та сертифікації".
68.
Доповнити статтю абзацом четвертим в такій редакції:


Доповнити статтю абзацом четвертим в такій редакції:
69.
Контроль за роботою та технічним станом приладів обліку виробництва спирту та алкогольних напоїв забезпечується Міністерством аграрної політики України.
-54- Н.д.Цушко В.П. (Округ №140)
Після слова "спирту" доповнити словами "етилового, коньячного і плодового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, спирту-сирцю виноградного, спирту-сирцю плодового ", а слова "Міністерством аграрної політики України" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що здійснює державну політику в сфері харчової промисловості".
Враховано

Контроль за роботою та технічним станом приладів обліку виробництва спирту етилового, коньячного і плодового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, спирту-сирцю виноградного, спирту-сирцю плодового та алкогольних напоїв забезпечується центральним органом виконавчої влади, що здійснює державну політику в сфері харчової промисловості.
70.
Абзац четвертий вважати абзацом п'ятим.


Абзац четвертий вважати абзацом п'ятим.
71.
Доповнити статтю абзацом шостим в такій редакції:


Доповнити статтю абзацом шостим в такій редакції:
72.
Вимоги до повного технологічного циклу виробництва коньяку і тютюнових виробів встановлюються Державним комітетом України по стандартизації, метрології та сертифікації, а вимоги до місць зберігання спирту Міністерством аграрної політики України.
-55- Н.д.Цушко В.П. (Округ №140)
Текст викласти в такій редакції:
Вимоги до повного технологічного циклу виробництва коньяку, алкогольних напоїв за коньячною технологією і тютюнових виробів встановлюються центральним органом виконавчої влади, що здійснює державну політику в сфері харчової промисловості спільно з центральним органом виконавчої влади, що здійснює державну політику в сфері стандартизації, метрології та сертифікації, а вимоги до місць зберігання спирту - центральним органом виконавчої влади, що здійснює державну політику в сфері харчової промисловості.
Враховано

Вимоги до повного технологічного циклу виробництва коньяку, алкогольних напоїв за коньячною технологією і тютюнових виробів встановлюються центральним органом виконавчої влади, що здійснює державну політику в сфері харчової промисловості спільно з центральним органом виконавчої влади, що здійснює державну політику в сфері стандартизації, метрології та сертифікації, а вимоги до місць зберігання спирту - центральним органом виконавчої влади, що здійснює державну політику в сфері харчової промисловості.
73.
Абзац п'ятий вважати абзацом сьомим та доповнити його після слів "до вимог", словами "стосовно повного технологічного циклу виробництва або", після слова "передбачених", словом "частинами", а після слова "першою", словами "або шостою". Додати речення "Видана ліцензія діє до кінця року, за який було сплачено.
Абзац п'ятий вважати абзацом сьомим та доповнити його після слова "плодового" словами "спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, спирту-сирцю виноградного, спирту-сирцю плодового", після слів "обов'язкової атестації" словами " або стосовно повного технологічного циклу виробництва", слово "частиною" замінити словом "частинами", а після слова "першою" доповнити словами "або шостою".

Абзац п'ятий вважати абзацом сьомим та доповнити його після слова "плодового" словами "спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, спирту-сирцю виноградного, спирту-сирцю плодового", після слів "обов'язкової атестації" словами " або стосовно повного технологічного циклу виробництва", слово "частиною" замінити словом "частинами", а після слова "першою" доповнити словами "або шостою".
74.
7). До статті 9:


12) У статті 9:
75.
Викласти абзац перший в такій редакції:


Викласти абзац перший в такій редакції:
76.
Спирт етиловий, коньячний і плодовий, алкогольні напої та тютюнові вироби повинні відповідати вимогам затверджених і зареєстрованих у встановленому законодавством порядку нормативних документів, технічних умов, стандартів України і міжнародних стандартів.
-56- Н.д.Сокерчак В.М. (Округ №142)
Після слова "плодовий" доповнити словами "спирт етиловий ректифікований виноградний, спирт етиловий ректифікований плодовий, спирт-сирець виноградний, спирт-сирець плодовий", слова "технічних умов, стандартів України і міжнародних стандартів" замінити словами "які діють в Україні".
Враховано

Спирт етиловий, коньячний і плодовий, спирт етиловий ректифікований виноградний, спирт етиловий ректифікований плодовий, спирт-сирець виноградний, спирт-сирець плодовий алкогольні напої та тютюнові вироби повинні відповідати вимогам затверджених і зареєстрованих у встановленому законодавством порядку нормативних документів, які діють в Україні.
77.
Доповнити статтю абзацами другим-п'ятим в такій редакції:

Викласти в такій редакції:

Доповнити статтю абзацами другим-п'ятим в такій редакції:
78.
Виробництво алкогольних напоїв та тютюнових виробів здійснюються у відповідності з рецептурами, які є власністю та комерційною таємницею виробника. Рецептура тютюнових виробів не потребує затвердження або погодження державними органами. Встановлення норм обов'язкового використання сировини, речовин та матеріалів за ознакою походження забороняється.
Виробництво алкогольних напоїв здійснюються за рецептурами, затвердженими згідно з чинним законодавством. Виробництво тютюнових виробів здійснюється за рецептурами, які є власністю та комерційною таємницею виробника, і не потребують затвердження або погодження. Встановлення норм обов'язкового використання сировини, речовин та матеріалів за ознакою походження забороняється.

Виробництво алкогольних напоїв здійснюються за рецептурами, затвердженими згідно з чинним законодавством. Виробництво тютюнових виробів здійснюється за рецептурами, які є власністю та комерційною таємницею виробника, і не потребують затвердження або погодження. Встановлення норм обов'язкового використання сировини, речовин та матеріалів за ознакою походження забороняється.


-57- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Текст "державними органами" замінити текстом "органами державної влади".
Враховано редакційно

79.
Максимально допустимі рівні вмісту смоли та нікотину в сигаретах, які реалізуються в Україні встановлюються виключно цим Законом і становлять: смола - 15 мг., нікотин - 1,3 мг. в димі однієї сигарети.
-58- Н.д.Цушко В.П. (Округ №140)
Пункти 79, 80, 81 порівняльної таблиці виключити.
Відхилено


Максимально допустимі рівні вмісту смоли та нікотину в сигаретах, які реалізуються в Україні встановлюються виключно цим Законом і становлять: смола - 15 мг., нікотин - 1,3 мг. в димі однієї сигарети.
80.
Визначення відповідності рівнів вмісту смоли та нікотину встановленим цим Законом показникам здійснюють акредитовані відповідно до чинного законодавства лабораторії.


Визначення відповідності рівнів вмісту смоли та нікотину встановленим цим Законом показникам здійснюють акредитовані відповідно до чинного законодавства лабораторії.
81.
Зміни до рівнів вмісту смоли та нікотину, зазначених в цій статті, набувають чинності не раніше ніж через 18 місяців від дня набуття чинності Закону про внесення відповідних змін у цей Закон.
-59- Н.д.Сокерчак В.М. (Округ №142)
Викласти в такій редакції:
Законаконміни до рівнів вмісту смоли та нікотину, зазначених в цій статті, набувають чинності не раніше ніж через 18 місяців від дня набуття чинності внесених відповідним законом змін до рівнів вмісту смоли та нікотину.
Враховано

Зміни до рівнів вмісту смоли та нікотину, зазначених в цій статті, набувають чинності не раніше ніж через 18 місяців від дня набуття чинності внесених відповідним законом змін до рівнів вмісту смоли та нікотину.


Доповнити абзацом в такій редакції:
При цьому тютюнові вироби, вироблені в Україні до набуття чинності Закону про внесення змін до рівнів вмісту смоли та нікотину, знаходяться в обігу до їх повної реалізації в межах терміну придатності для споживання.

При цьому тютюнові вироби, вироблені в Україні або імпортовані в Україну до набуття чинності внесених відповідним законом змін до рівнів вмісту смоли та нікотину, знаходяться в обігу до їх повної реалізації в межах терміну придатності для споживання.


-60- Н.д.Єдін О.Й. (Округ №102)
Н.д.Франчук А.Р. (Округ №10)
Виключити абзац 4, як такий, що суперечать вимогам щодо контролю за якістю та безпекою продукції, які встановлені ст.4 Закону України "Про якість та безпеку харчових продуктів і продовольчої сировини" від 23.12.97 № 771/97-ВР.
Враховано частково
-61- Н.д.Цушко В.П. (Округ №140)
До статті 10:
Доповнити текстом в такій редакції:
Абзац перший після слова "плодовий" доповнити словами "спирт етиловий ректифікований виноградний, спирт етиловий ректифікований плодовий, спирт-сирець виноградний, спирт-сирець-плодовий".
Враховано

13) У статті 10:
Абзац перший після слова "плодовий" доповнити словами "спирт етиловий ректифікований виноградний, спирт етиловий ректифікований плодовий, спирт-сирець виноградний, спирт-сирець-плодовий".
82.
8). До статті 11:


14) У статті 11:
83.
Викласти назву статті в такій редакції:


Викласти назву статті в такій редакції:
84.
Стаття 11. Маркування алкогольних напоїв та тютюнових виробів."


"Стаття 11. Маркування алкогольних напоїв та тютюнових виробів"


-62- Н.д.Сокерчак В.М. (Округ №142)
Доповнити текстом в такій редакції:
Абзац перший частини першої після слова "виробів" доповнити словами "які реалізуються в Україні".
Враховано.
Абзац перший частини першої після слова "виробів" доповнити словами "які реалізуються в Україні".
85.
Абзац одинадцятий частини першої після слів "вітчизняного виробництва," доповнити словами "призначеної для реалізації на території України".


Абзац одинадцятий частини першої після слів "вітчизняного виробництва," доповнити словами "призначеної для реалізації на території України".
86.
Доповнити частину першу абзацом чотирнадцятим в такій редакції:


Доповнити частину першу абзацом чотирнадцятим в такій редакції:
87.
Продукція, призначена для експорту, маркується згідно умов відповідної угоди на експорт.


Продукція, призначена для експорту, маркується згідно умов відповідної угоди на експорт.
88.
Абзац чотирнадцятий частини першої вважати абзацом п'ятнадцятим.


Абзац чотирнадцятий частини першої вважати абзацом п'ятнадцятим.
89.
Абзац одинадцятий частини другої після слів "вітчизняного виробництва," доповнити словами "призначеної для реалізації на території України".


Абзац одинадцятий частини другої після слів "вітчизняного виробництва," доповнити словами "призначеної для реалізації на території України".


Абзац перший частини другої після слова "продукції" доповнити словами "яка реалізується в Україні".

Абзац перший частини другої після слова "продукції" доповнити словами "яка реалізується в Україні".
90.
Доповнити частину другу абзацом двадцятим в такій редакції:


Доповнити частину другу абзацом двадцятим в такій редакції:
91.
Продукція, призначена для експорту, маркується згідно умов відповідної угоди на експорт.


Продукція, призначена для експорту, маркується згідно умов відповідної угоди на експорт.
92.
Абзац двадцятий частини другої вважати абзацом двадцять першим.


Абзац двадцятий частини другої вважати абзацом двадцять першим.


Абзац перший частини третьої після слова "виробів" доповнити словами "які реалізуються в Україні".

Абзац перший частини третьої після слова "виробів" доповнити словами "які реалізуються в Україні".
93.
Абзац восьмий частини третьої викласти в такій редакції:


Абзац восьмий частини третьої викласти в такій редакції:
94.
Відомості про вміст смоли та нікотину в димі однієї сигарети (щодо сигарет), які наноситься на одну з бокових площин пачки, коробки або сувенірної коробки та займають не менше 10 відсотків цієї площини;


відомості про вміст смоли та нікотину в димі однієї сигарети (щодо сигарет), які наносяться на одну з бокових площин пачки, коробки або сувенірної коробки та займають не менше 10 відсотків цієї площини;
95.
Абзац дев'ятий частини третьої викласти в такій редакції:


Абзац дев'ятий частини третьої викласти в такій редакції:
96.
текст наступного змісту: "Міністерство охорони здоров'я України попереджує: куріння шкодить здоров'ю", який наноситься на лицьову та тильну площини пачки, коробки або сувенірної коробки та займає не менше 10 відсотків кожної із цих площин.
-63- Н.д.Сокерчак В.М. (Округ №142)
Доповнити абзац реченням в такій редакції:
Цей текст повинен друкуватися таким чином, щоб запобігти його стиранню чи змиванню, текст не повинен перекриватися чи розриватися іншою друкованою чи графічною інформацією, а також пошкоджуватися при відкриванні пачки.

Враховано
текст наступного змісту: "Міністерство охорони здоров'я України попереджує: куріння шкодить здоров'ю", який наноситься на лицьову та тильну площини пачки, коробки або сувенірної коробки та займає не менше 10 відсотків кожної із цих площин. Цей текст повинен друкуватися таким чином, щоб запобігти його стиранню чи змиванню, текст не повинен перекриватися чи розриватися іншою друкованою чи графічною інформацією, а також пошкоджуватися при відкриванні пачки.


-64- Н.д.Цушко В.П. (Округ №140)
Викласти в такій редакції:
Законагальне та додаткове попередження про шкідливість паління тютюну для здоров'я, зміст яких визначається Міністерством охорони здоров'я України, або відповідним законодавством. Загальне попередження повинно займати не менше 25% площі однієї із найбільших за розміром сторін упаковки (пачки) разом із посиланням на автора попередження - Міністерство охорони здоров'я України. Інша більша за розміром сторона упаковки (пачки) повинна містити додаткове попередження щодо шкідливості тютюнокуріння. Додаткове медичне попередження повинно займати не менше 20% від площі іншої більшої за розміром сторони упаковки (пачки).
Відхилено

97.
Абзац десятий частини третьої після слів "вітчизняного виробництва" доповнити словами "призначеної для реалізації на території України".


Абзац десятий частини третьої після слів "вітчизняного виробництва" доповнити словами "призначеної для реалізації на території України".
98.
Абзац двадцять перший частини третьої після слів "вітчизняного виробництва" доповнити словами "призначеної для реалізації на території України".


Абзац двадцять перший частини третьої після слів "вітчизняного виробництва" доповнити словами "призначеної для реалізації на території України".
99.
Абзац двадцять другий частини третьої після слова "оригіналу," доповнити словами "або зображення, наведеного в прийнятій на розгляд заявці на реєстрацію знаку для товарів і послуг".


Абзац двадцять другий частини третьої після слова "оригіналу," доповнити словами "або зображення, наведеного в прийнятій на розгляд заявці на реєстрацію знаку для товарів і послуг".
100.
Доповнити частину третю абзацом двадцять третім в такій редакції:


Доповнити частину третю абзацом двадцять третім в такій редакції:
101.
Продукція, призначена для експорту, маркується згідно умов відповідної угоди на експорт.


Продукція, призначена для експорту, маркується згідно умов відповідної угоди на експорт.
102.
Абзац другий частини четвертої після слів "чинного законодавства", доповнити словами "про мови, не потребує додаткових узгоджень, є промисловою власністю виробника та захищається згідно чинного законодавства про промислову (інтелектуальну) власність".


Абзац другий частини четвертої після слів "чинного законодавства", доповнити словами "про мови, не потребує додаткових узгоджень, є промисловою власністю виробника та захищається згідно чинного законодавства про промислову (інтелектуальну) власність".
103.
Доповнити частину четверту абзацами четвертим-шостим в такій редакції:


Доповнити частину четверту абзацами четвертим-шостим в такій редакції:
104.
В разі зміни зразку марок акцизного збору, вже закуплені марки попереднього зразку застосовуються у виробництві алкогольних напоїв та тютюнових виробів до їх повного використання, а марковані такими марками алкогольні напої та тютюнові вироби знаходяться в обігу до їх повної реалізації.
-65- Н.д.Сокерчак В.М. (Округ №142)
Після слова "реалізації" доповнити словами "в межах терміну придатності для споживання".Викласти в такій редакції:
Враховано

У разі зміни зразку марок акцизного збору, вже закуплені марки попереднього зразка застосовуються у виробництві алкогольних напоїв та тютюнових виробів до їх повного використання, а марковані такими марками алкогольні напої та тютюнові вироби знаходяться в обігу до їх повної реалізації в межах терміну придатності для споживання.
105.
Зміни до цієї статті набувають чинності не раніше, ніж через 18 місяців після набуття чинності Закону про внесення відповідних змін до цього Закону.
Законміни до цієї статті набувають чинності не раніше, ніж через 18 місяців від дня набуття чинності внесених відповідним законом змін.

Зміни до цієї статті набувають чинності не раніше, ніж через 18 місяців від дня набуття чинності внесених відповідним законом змін.
106.
При цьому алкогольні напої та тютюнові вироби, вироблені згідно попередніх вимог цього Закону щодо маркування, знаходяться в обігу до їх повної реалізації.
При цьому алкогольні напої та тютюнові вироби, вироблені в Україні або імпортовані в Україну до набуття чинності внесених відповідним законом змін щодо маркування, знаходяться в обігу до їх повної реалізації в межах терміну придатності для споживання.

При цьому алкогольні напої та тютюнові вироби, вироблені в Україні або імпортовані в Україну до набуття чинності внесених відповідним законом змін щодо маркування, знаходяться в обігу до їх повної реалізації в межах терміну придатності для споживання.


-66- Н.д.Єдін О.Й. (Округ №102)
Н.д.Франчук А.Р. (Округ №10)
Виключити абзац 22, оскільки механізм погодження введено Законом України "Про державне регулювання виробництва і торгівлі спиртом етиловим, коньячним і плодовим, алкогольними напоями та тютюновими виробами" з метою виконання статті 11 та недопущення підробок відомих марок сигарет. Промисловий зразок (пачка або етикетка) захищаються відповідним законодавством про охорону промислової власності.
Враховано частково


107.
9). До статті 12:
-67- Н.д.Цушко В.П. (Округ №140)
Враховано
15) У статті 12:
108.
Викласти статтю 12 в такій редакції:
Викласти статтю 12 в такій редакції:

Викласти статтю 12 в такій редакції:


Стаття 12. Використання спирту етилового, коньячного і плодового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового для виробництва алкогольних напоїв та парфумерно-косметичної продукції

Стаття 12. Використання спирту етилового, коньячного і плодового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового для виробництва алкогольних напоїв та парфумерно-косметичної продукції
109.
Виробництво алкогольних напоїв здійснюється з використанням спирту етилового ректифікованого, коньячного і плодового. Використання інших видів спирту для виробництва алкогольних напоїв і харчових продуктів забороняється.
Виробництво алкогольних напоїв здійснюється з використанням спирту етилового ректифікованого, коньячного і плодового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового. Використання інших видів спирту для виробництва алкогольних напоїв і харчових продуктів забороняється.

Виробництво алкогольних напоїв здійснюється з використанням спирту етилового ректифікованого, коньячного і плодового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового. Використання інших видів спирту для виробництва алкогольних напоїв і харчових продуктів забороняється.


Виробництво парфумерно-косметичної продукції здійснюється з використанням спирту етилового ректифікованого денатурованого. Використання неденатурованого спирту для виробництва парфумерно-косметичної продукції не допускається.

Виробництво парфумерно-косметичної продукції здійснюється з використанням спирту етилового ректифікованого денатурованого. Використання неденатурованого спирту для виробництва парфумерно-косметичної продукції не допускається.
110.
10). Доповнити Закон статтею 13 такого змісту:
-68- Н.д.Цушко В.П. (Округ №140)
Норми статті 13 перенести в статтю 12.
Враховано


111.
Стаття 13. Використання спирту етилового для виробництва парфумерно-косметичної продукції.112.
Виробництво парфумерно-косметичної продукції здійснюється з використанням спирту етилового ректифікованого денатурованого. Використання неденатурованого спирту для виробництва парфумерно-косметичної продукції не допускається.113.
11). Статті 13,14,15 вважати відповідно статтями 14,15,16.114.
12). До статті 14:


16) У статті 13:
115.
Викласти назву статті в такій редакції:


Викласти назву статті в такій редакції:
116.
Стаття 14. Нормування втрат при виробництві спирту та алкогольних напоїв.


Стаття 13. Нормування втрат при виробництві спирту та алкогольних напоїв.


-69- Н.д.Цушко В.П. (Округ №140)
Доповнити абзацом в такій редакції:
Абзац перший після слова "плодового" доповнити словами "спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, спирту-сирцю виноградного, спирту-сирцю-плодового".
Враховано


Абзац перший після слова "плодового" доповнити словами "спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, спирту-сирцю виноградного, спирту-сирцю-плодового".


-70- Н.д.Цушко В.П. (Округ №140)
Доповнити абзацом в такій редакції:
Назву розділу IV після слова "плодовим" доповнити словами "спиртом етиловим ректифікованим виноградним, спиртом етиловим ректифікованим плодовим, спиртом-сирцем виноградним, спиртом-сирцем плодовим".
Враховано


17) Назву розділу IV після слова "плодовим" доповнити словами "спиртом етиловим ректифікованим виноградним, спиртом етиловим ректифікованим плодовим, спиртом-сирцем виноградним, спиртом-сирцем плодовим".
117.
13). До статті 15:


18) До статті 14:


-71- Н.д.Цушко В.П. (Округ №140)
Доповнити текстом в такій редакції:
Назву статті після слова "плодовим" доповнити словами "спиртом етиловим ректифікованим виноградним, спиртом етиловим ректифікованим плодовим, спиртом-сирцем виноградним, спиртом-сирцем плодовим".
Враховано

Назву статті після слова "плодовим" доповнити словами "спиртом етиловим ректифікованим виноградним, спиртом етиловим ректифікованим плодовим, спиртом-сирцем виноградним, спиртом-сирцем плодовим".


Текст статті після слова "плодовий" у всіх відмінках доповнити словами "спирт етиловий ректифікований виноградний, спирт етиловий ректифікований плодовий" у відповідних відмінках.

Текст статті після слова "плодовий" у всіх відмінках доповнити словами "спирт етиловий ректифікований виноградний, спирт етиловий ректифікований плодовий" у відповідних відмінках.
118.
Абзац перший після слова "підприємствами", доповнити словами: "або організаціями" і далі за текстом.


Абзац перший після слова "підприємствами", доповнити словами: "або організаціями" і далі за текстом.
119.
Доповнити статтю абзацом другим в такій редакції:


Доповнити статтю абзацами другим-третім в такій редакції:
120.
Розподіл спирту етилового, коньячного та плодового між суб'єктами підприємницької діяльності - резидентами України здійснюється Міністерством аграрної політики України за напрямками використання, визначеними Міністерством економіки України.
-72- Н.д.Антоньєва Г.П. (Округ №98)
Викласти в такій редакції:
Розподіл спирту етилового, коньячного та плодового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, спирту сирцю виноградного, спирту сирцю плодового між суб'єктами підприємницької діяльності - резидентами України здійснюється центральним органом виконавчої влади, що здійснює державну політику в сфері харчової промисловості, за напрямками використання, визначеними центральним органом виконавчої влади, що здійснює державну політику в сфері економіки і торгівлі та відповідно до Єдиного державного реєстру виробників спирту етилового, коньячного і плодового та алкогольних виробів.
Враховано

Розподіл спирту етилового, коньячного та плодового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, спирту сирцю виноградного, спирту сирцю плодового між суб'єктами підприємницької діяльності - резидентами України здійснюється центральним органом виконавчої влади, що здійснює державну політику в сфері харчової промисловості, за напрямками використання, визначеними центральним органом виконавчої влади, що здійснює державну політику в сфері економіки і торгівлі та відповідно до Єдиного державного реєстру виробників спирту етилового, коньячного і плодового та алкогольних виробів.


-73- Н.д.Цушко В.П. (Округ №140)
Доповнити текстом в такій редакції:
Оптова торгівля спиртом-сирцем виноградним і спиртом-сирцем плодовим здійснюється його виробниками суб'єктам підприємницької діяльності, які одержали ліцензію на виробництво спирту етилового ректифікованого виноградного або спирту етилового ректифікованого плодового.
Враховано


Оптова торгівля спиртом-сирцем виноградним і спиртом-сирцем плодовим здійснюється його виробниками суб'єктам підприємницької діяльності, які одержали ліцензію на виробництво спирту етилового ректифікованого виноградного або спирту етилового ректифікованого плодового.
121.
Абзаци другий-сьомий вважати відповідно абзацами третім-восьмим.
Слова "третім-восьомим" замінити словами "четвертим-дев'ятим".

Абзаци другий-сьомий вважати відповідно абзацами четвертим-дев'ятим.


В абзаці п'ятому слова "органом, уповноваженим Кабінетом Міністрів України" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що здійснює державну політику в сфері зовнішньоекономічної діяльності і торгівлі", цифри та слова "5 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян" замінити цифрами та словом "85 000 гривень", а цифри та слова "10 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян" - цифрами та словом "170 000 гривень".

В абзаці п'ятому слова "органом, уповноваженим Кабінетом Міністрів України" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що здійснює державну політику в сфері зовнішньоекономічної діяльності і торгівлі" цифри та слова "5 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян" замінити цифрами та словом "85 000 гривень", а цифри та слова "10 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян" - цифрами та словом "170 000 гривень".
122.
14). До статті 16:


18) До статті 15:


-74- Н.д.Цушко В.П. (Округ №140)
Доповнити текстом в такій редакції:
В абзаці третьому цифри та слова "10 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян" замінити цифрами та словом "170 000 гривень".
Враховано

В абзаці третьому цифри та слова "10 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян" замінити цифрами та словом "170 000 гривень".


В абзаці четвертому цифри та слова "100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян" замінити цифрами та словом "1 700 гривень".

В абзаці четвертому цифри та слова "100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян" замінити цифрами та словом "1 700 гривень".


В абзаці п'ятому цифри та слова "100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян" замінити цифрами та словом "5 000 гривень".

В абзаці п'ятому цифри та слова "100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян" замінити цифрами та словом "5 000 гривень".
123.
Абзац шостий викласти в такій редакції:


Абзац шостий викласти в такій редакції:
124.
Ліцензії на право імпорту, експорту алкогольних напоїв та тютюнових виробів видаються терміном на 5 років Міністерством економіки України, плата за них справляється щорічно і зараховується до бюджету згідно чинного законодавства.
Слова "Міністерством економіки України" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що здійснює державну політику в сфері зовнішньоекономічної діяльності і торгівлі".


Ліцензії на право імпорту, експорту алкогольних напоїв та тютюнових виробів видаються терміном на 5 років центральним органом виконавчої влади, що здійснює державну політику в сфері зовнішньоекономічної діяльності і торгівлі, плата за них справляється щорічно і зараховується до бюджету згідно чинного законодавства.
125.
Абзац сьомий викласти в такій редакції:
Викласти в такій редакції:

Абзац сьомий викласти в редакції:
126.
Ліцензії на право оптової торгівлі видаються терміном на 5 років Радою Міністрів Автономної Республіки Крим, обласними державними адміністраціями, державними адміністраціями в містах Києві та Севастополі, або уповноваженими ними органами, плата за них справляється щорічно і зараховується до бюджету згідно чинного законодавства.
Ліцензії на право оптової торгівлі видаються терміном на 5 років органами державної виконавчої влади, що здійснюють державну політику в сфері економіки і торгівлі в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, плата за них справляється щорічно і зараховується до бюджету згідно чинного законодавства.

Ліцензії на право оптової торгівлі видаються терміном на 5 років органами державної виконавчої влади, що здійснюють державну політику в сфері економіки і торгівлі в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, плата за них справляється щорічно і зараховується до бюджету згідно чинного законодавства.
127.
Абзац восьмий після слова "виробництво" доповнити словами "або імпорт", а після слова "виробництва" - словом "(імпорту)".


Абзац восьмий після слова "виробництво" доповнити словами "або імпорт", а після слова "виробництва" - словом "(імпорту)".
128.
Абзац десятий викласти в такій редакції:


Абзац десятий викласти в такій редакції:
129.
Щорічна плата за ліцензію на роздрібну торгівлю алкогольними напоями на кожне місце торгівлі становить 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, на роздрібну торгівлю тютюновими виробами на кожне місце торгівлі - 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а на території сіл і селищ, за винятком тих, що знаходяться у межах території міст, - відповідно 20 і 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
-75- Н.д.Цушко В.П. (Округ №140)
Викласти в такій редакції:
Щорічна плата за ліцензію на роздрібну торгівлю алкогольними напоями на кожне місце торгівлі становить 1 700 гривень, на роздрібну торгівлю тютюновими виробами на кожне місце торгівлі - 850 гривень, а на території сіл і селищ, за винятком тих, що знаходяться у межах території міст, - 340 гривень на роздрібну торгівлю алкогольними напоями і 170 гривень на роздрібну торгівлю тютюновими виробами на кожне місце торгівлі.
Враховано

Щорічна плата за ліцензію на роздрібну торгівлю алкогольними напоями на кожне місце торгівлі становить 1 700 гривень, на роздрібну торгівлю тютюновими виробами на кожне місце торгівлі - 850 гривень, а на території сіл і селищ, за винятком тих, що знаходяться у межах території міст, - 340 гривень на роздрібну торгівлю алкогольними напоями і 170 гривень на роздрібну торгівлю тютюновими виробами на кожне місце торгівлі.
130.
Абзац одинадцятий викласти в такій редакції:


Абзац одинадцятий викласти в такій редакції:
131.
Плата за ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями і тютюновими виробами справляється щоквартально рівними частками і зараховується до бюджету згідно чинного законодавства.
-76- Н.д.Єдін О.Й. (Округ №102)
Н.д.Франчук А.Р. (Округ №10)
Абзац одинадцятий викласти в такій редакції:
"Плата за ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями і тютюновими виробами справляється щоквартально рівними частками і зараховується до бюджету згідно чинного законодавства".
Враховано
Плата за ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями і тютюновими виробами справляється щоквартально рівними частками і зараховується до бюджету згідно чинного законодавства.
132.
Абзац дванадцятий викласти в такій редакції:
-77- Н.д.Цушко В.П. (Округ №140)
Викласти в такій редакції:
Враховано

Абзац дванадцятий викласти в такій редакції:
133.
Ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями і тютюновими виробами видаються виконавчими органами міських рад, районними у містах Києві та Севастополі державними адміністраціями та районними державними адміністраціями за місцем торгівлі суб'єкта підприємницької діяльності терміном на один рік і підлягають обов'язковій реєстрації в органах державної податкової служби України, а в сільській місцевості - і в органах місцевого самоврядування за місцем торгівлі суб'єкта підприємницької діяльності.
Ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями і тютюновими виробами видаються органами державної виконавчої влади, що здійснюють державну політику в сфері економіки і торгівлі в містах, районах, районах у містах Києві та Севастополі за місцем торгівлі суб'єкта підприємницької діяльності терміном на один рік і підлягають обов'язковій реєстрації в органі державної податкової служби України, а в сільській місцевості - і в органах місцевого самоврядування за місцем торгівлі суб'єкта підприємницької діяльності.

Ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями і тютюновими виробами видаються органами державної виконавчої влади, що здійснюють державну політику в сфері економіки і торгівлі в містах, районах, районах у містах Києві та Севастополі за місцем торгівлі суб'єкта підприємницької діяльності терміном на один рік і підлягають обов'язковій реєстрації в органі державної податкової служби України, а в сільській місцевості - і в органах місцевого самоврядування за місцем торгівлі суб'єкта підприємницької діяльності.


-78- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Виключити текст ",а в сільській місцевості і в органах місцевого самоврядування за місцем торгівлі суб'єкта підприємницької діяльності".
Враховано редакційно

134.
Абзац тринадцятий викласти в такій редакції:


Абзац тринадцятий викласти в такій редакції:
135.
Ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями і тютюновими виробами в поїздах, на морських або річкових суднах видаються виконавчими органами міських рад, районними у містах Києві та Севастополі державними адміністраціями та районними державними адміністраціями за місцем формування поїзда (приписки судна).
-79- Н.д.Цушко В.П. (Округ №140)
Ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями і тютюновими виробами в поїздах, на морських або річкових суднах видаються органами державної виконавчої влади, що здійснюють державну політику в сфері економіки і торгівлі в містах, районах, районах у містах Києві та Севастополі за місцем формування поїзда (приписки судна).
Враховано

Ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями і тютюновими виробами в поїздах, на морських або річкових суднах видаються органами державної виконавчої влади, що здійснюють державну політику в сфері економіки і торгівлі в містах, районах, районах у містах Києві та Севастополі за місцем формування поїзда (приписки судна).
136.
Абзац чотирнадцятий викласти в такій редакції:


Абзац чотирнадцятий викласти в такій редакції:
137.
Ліцензія видається за заявою суб'єкта підприємницької діяльності, до якої додається копія свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності, засвідчена нотаріально або органом, який видав оригінал документа.
-80- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Виключити текст ", засвідчена нотаріально або органом, який видав оригінал документа".
Враховано редакційно
Ліцензія видається за заявою суб'єкта підприємницької діяльності, до якої додається копія свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності засвідчена нотаріально або органом, який видав оригінал документа.
138.
Доповнити статтю абзацами п'ятнадцятим-тридцятим в такій редакції:


Доповнити статтю абзацами п'ятнадцятим-тридцятим в такій редакції:
139.
В заяві повинен бути вказаний вид господарської діяльності, на провадження якого суб'єкт підприємницької діяльності має намір одержати ліцензію (імпорт, експорт, оптова, роздрібна торгівля алкогольними напоями або тютюновими виробами), а в заяві про видачу ліцензії на роздрібну торгівлю алкогольними напоями або тютюновими виробами і адреса місця торгівлі.


В заяві повинен бути вказаний вид господарської діяльності, на провадження якого суб'єкт підприємницької діяльності має намір одержати ліцензію (імпорт, експорт, оптова, роздрібна торгівля алкогольними напоями або тютюновими виробами), а в заяві про видачу ліцензії на роздрібну торгівлю алкогольними напоями або тютюновими виробами і адреса місця торгівлі.
140.
Вимагати представлення інших документів, крім зазначених у цьому Законі, забороняється. Зазначені в цьому Законі документи подаються в одному примірнику в копіях, засвідчених нотаріально або органом, який видав оригінал документу. Заява про видачу ліцензії та документи, що додаються до неї, подаються уповноваженою особою заявника або надсилаються рекомендованим листом. У випадку подання заяви про видачу ліцензії та доданих до неї документів особисто, вони приймаються за описом, копія якого видається заявнику з відміткою про дату прийняття заяви та документів і підписом особи, яка їх прийняла.
-81- Н.д.Цушко В.П. (Округ №140)
Слова "документи, що додаються до неї" замінити словами "визначені цим Законом документи".
-82- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Виключити текст "в копіях, засвідчених нотаріально або органом, який видав оригінал документу".
Враховано.
Враховано редакційно
Вимагати представлення інших документів, крім зазначених у цьому Законі, забороняється. Зазначені в цьому Законі документи подаються в одному примірнику в копіях, засвідчених нотаріально або органом, який видав оригінал документу. Заява про видачу ліцензії та визначені цим Законом документи подаються уповноваженою особою заявника або надсилаються рекомендованим листом. У випадку подання заяви про видачу ліцензії та доданих до неї документів особисто, вони приймаються за описом, копія якого видається заявнику з відміткою про дату прийняття заяви та документів і підписом особи, яка їх прийняла.
141.
Ліцензія або рішення про відмову у її видачі видається заявнику не пізніше 10 календарних днів з дня одержання зазначених у цьому Законі документів. У рішенні про відмову у видачі ліцензії повинна бути вказана підстава для відмови.


Ліцензія або рішення про відмову у її видачі видається заявнику не пізніше 10 календарних днів з дня одержання зазначених у цьому Законі документів. У рішенні про відмову у видачі ліцензії повинна бути вказана підстава для відмови.
142.
Дія ліцензії призупиняється у випадку несвоєчасної сплати чергового платежу за ліцензію на підставі письмового розпорядження органу, який видав ліцензію, на термін до сплати заборгованості.
-83- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Слово "призупиняється" замінити словом "зупиняється" замінити словом "зупиняється".
Враховано редакційно
Дія ліцензії призупиняється у випадку несвоєчасної сплати чергового платежу за ліцензію на підставі письмового розпорядження органу, який видав ліцензію, на термін до сплати заборгованості.
143.
Дія ліцензії вважається призупиненою з моменту одержання суб'єктом підприємницької діяльності відповідного письмового розпорядження органу, який видав ліцензію, а її дія поновлюється з моменту зарахування відповідного чергового платежу за ліцензію до бюджету.
Слово "призупиненого" замінити словом "зупиненою".

Дія ліцензії вважається призупиненою з моменту одержання суб'єктом підприємницької діяльності відповідного письмового розпорядження органу, який видав ліцензію, а її дія поновлюється з моменту зарахування відповідного чергового платежу за ліцензію до бюджету.
144.
Ліцензія анулюється шляхом прийняття органом, який видав ліцензію, відповідного письмового розпорядження на підставі:
Після тексту "письмового розпорядження" доповнити словом "виключно".

Ліцензія анулюється шляхом прийняття органом, який видав ліцензію, відповідного письмового розпорядження на підставі:
145.
заяви суб'єкта підприємницької діяльності;


заяви суб'єкта підприємницької діяльності;
146.
Рішення про скасування державної реєстрації суб'єкта підприємницької діяльності;


рішення про скасування державної реєстрації суб'єкта підприємницької діяльності;
147.
несплати чергового платежу за ліцензію протягом 30 календарних днів від моменту призупинення ліцензії;
Слово "призупинення" замінити словом "зупинення".

несплати чергового платежу за ліцензію протягом 30 календарних днів від моменту призупинення ліцензії;
148.
Рішення суду про встановлення факту незаконного використання суб'єктом підприємницької діяльності марок акцизного збору (стосовно імпортерів);


рішення суду про встановлення факту незаконного використання суб'єктом підприємницької діяльності марок акцизного збору (стосовно імпортерів);
149.
Рішення суду про встановлення факту торгівлі суб'єктом підприємницької діяльності алкогольними напоями або тютюновими виробами без марок акцизного збору України;


рішення суду про встановлення факту торгівлі суб'єктом підприємницької діяльності алкогольними напоями або тютюновими виробами без марок акцизного збору України;
150.
Рішення суду про встановлення факту переміщення суб'єктом підприємницької діяльності алкогольних напоїв або тютюнових виробів поза митним контролем.


рішення суду про встановлення факту переміщення суб'єктом підприємницької діяльності алкогольних напоїв або тютюнових виробів поза митним контролем.
151.
Ліцензія анулюється та вважається недійсною з моменту одержання суб'єктом підприємницької діяльності письмового розпорядження про її анулювання.


Ліцензія анулюється та вважається недійсною з моменту одержання суб'єктом підприємницької діяльності письмового розпорядження про її анулювання.


-84- Н.д.Цушко В.П. (Округ №140)
Доповнити абзацом в такій редакції:
У випадку зміни відомостей, зазначених у виданій суб'єкту підприємницької діяльності ліцензії (крім випадків реорганізації суб'єкта підприємницької діяльності), орган, який видав ліцензію, на підставі заяви суб'єкта підприємницької діяльності протягом трьох робочих днів видає суб'єкту підприємницької діяльності оформлену на новому бланку ліцензію.
Враховано


У випадку зміни відомостей, зазначених у виданій суб'єкту підприємницької діяльності ліцензії (крім випадків реорганізації суб'єкта підприємницької діяльності), орган, який видав ліцензію, на підставі заяви суб'єкта підприємницької діяльності протягом трьох робочих днів видає суб'єкту підприємницької діяльності оформлену на новому бланку ліцензію.
152.
У випадку втрати або пошкодження ліцензії, орган, який видав ліцензію, на підставі заяви суб'єкта підприємницької діяльності протягом трьох робочих днів видає суб'єкту підприємницької діяльності дублікат ліцензії. Строк дії дубліката ліцензії не може перевищувати строку дії, вказаного у втраченій або пошкодженій ліцензії.


У випадку втрати або пошкодження ліцензії, орган, який видав ліцензію, на підставі заяви суб'єкта підприємницької діяльності протягом трьох робочих днів видає суб'єкту підприємницької діяльності дублікат ліцензії. Строк дії дубліката ліцензії не може перевищувати строку дії, вказаного у втраченій або пошкодженій ліцензії.
153.
За видачу дубліката ліцензії на оптову торгівлю, або імпорт, або експорт справляється плата у розмірі 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а дубліката ліцензії на роздрібну торгівлю - 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, яка зараховується до бюджету згідно чинного законодавства.
-85- Н.д.Цушко В.П. (Округ №140)
Цифру "100" замінити цифрою "1 700", цифру "10" - цифрою "170", а слова "неоподатковуваних мінімумів доходів громадян" - словом "гривень".

Враховано.
За видачу дубліката ліцензії на оптову торгівлю, або імпорт, або експорт справляється плата у розмірі 1 700 гривень, а дубліката ліцензії на роздрібну торгівлю - 170 гривень, яка зараховується до бюджету згідно чинного законодавства.


-86- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Слово "чинного" замінити словом "бюджетного".
Враховано редакційно

154.
Абзац п'ятнадцятий вважати абзацом тридцятим і викласти його в такій редакції:
-87- Н.д.Цушко В.П. (Округ №140)
Слово "тридцятим" замінити словом "тридцять першим".

Враховано

Абзац п'ятнадцятий вважати абзацом тридцять першим і викласти його в такій редакції:
155.
Зберігання алкогольних напоїв та тютюнових виробів здійснюється в місцях зберігання алкогольних напоїв та тютюнових виробів, внесених до Єдиного реєстру, незалежно від того, кому належить таке місце зберігання, або того, за заявою якого суб'єкта підприємницької діяльності таке місце зберігання було внесено до Єдиного реєстру.


Зберігання алкогольних напоїв та тютюнових виробів здійснюється в місцях зберігання алкогольних напоїв та тютюнових виробів, внесених до Єдиного реєстру, незалежно від того, кому належить таке місце зберігання, або того, за заявою якого суб'єкта підприємницької діяльності таке місце зберігання було внесено до Єдиного реєстру.
156.
Доповнити статтю абзацами тридцять першим-тридцять п'ятим в такій редакції:
-88- Н.д.Цушко В.П. (Округ №140)
Слова "тридцять першим-тридцять п'ятим" замінити словами "тридцять другим-тридцять шостим".
Враховано

Доповнити статтю абзацами тридцять другим-тридцять шостим в такій редакції:
157.
Внесення даних до Єдиного реєстру проводиться на підставі заяви суб'єкта підприємницької діяльності із обов'язковим зазначенням місцезнаходження місця зберігання алкогольних напоїв та тютюнових виробів, а також: для юридичних осіб - найменування, місцезнаходження, коду ЄДРПОУ, для фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності - прізвища, імені, по-батькові, місця проживання, номеру Свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності.


Внесення даних до Єдиного реєстру проводиться на підставі заяви суб'єкта підприємницької діяльності із обов'язковим зазначенням місцезнаходження місця зберігання алкогольних напоїв та тютюнових виробів, а також: для юридичних осіб - найменування, місцезнаходження, коду ЄДРПОУ, для фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності - прізвища, імені, по-батькові, місця проживання, номеру Свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності.
158.
До заяви додається нотаріально посвідчена копія ліцензії на відповідний вид діяльності, виданої заявнику, та документ, що підтверджує право користування цим приміщенням.
-89- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Виключити текст "нотаріально посвідчена".
Враховано редакційно
До заяви додається нотаріально посвідчена копія ліцензії на відповідний вид діяльності, виданої заявнику, та документ, що підтверджує право користування цим приміщенням.
159.
Довідка про внесення місця зберігання до Єдиного реєстру видається суб'єкту підприємницької діяльності протягом 5 календарних днів від дати подання заяви. Ведення Єдиного реєстру та видача довідок про внесення місць зберігання до Єдиного реєстру здійснюється за рахунок коштів державного бюджету України.
-90- Н.д.Сокерчак В.М. (Округ №142)
Цифру "5" замінити словом "семи" і доповнити реченням "Органи влади забезпечують вільний доступ до відомостей, які містяться в Єдиному реєстрі".
Враховано.
Довідка про внесення місця зберігання до Єдиного реєстру видається суб'єкту підприємницької діяльності протягом семи календарних днів від дати подання заяви. Ведення Єдиного реєстру та видача довідок про внесення місць зберігання до Єдиного реєстру здійснюється за рахунок коштів державного бюджету України. Органи влади забезпечують вільний доступ до відомостей, які містяться в Єдиному реєстрі.
160.
Виключення місць зберігання із Єдиного реєстру здійснюється органом державної податкової служби України, який вносив його до Єдиного реєстру, на підставі письмової заяви суб'єкта підприємницької діяльності, що був заявником такого місця зберігання, або у випадку анулювання ліцензії, виданої такому суб'єкту підприємницької діяльності відповідно до цього Закону, шляхом прийняття відповідного письмового розпорядження не раніше, ніж через 10 робочих днів з моменту виникнення передбачених цим Законом підстав.


Виключення місць зберігання із Єдиного реєстру здійснюється органом державної податкової служби України, який вносив його до Єдиного реєстру, на підставі письмової заяви суб'єкта підприємницької діяльності, що був заявником такого місця зберігання, або у випадку анулювання ліцензії, виданої такому суб'єкту підприємницької діяльності відповідно до цього Закону, шляхом прийняття відповідного письмового розпорядження не раніше, ніж через 10 робочих днів з моменту виникнення передбачених цим Законом підстав.
161.
Орган державної податкової служби України повинен надати суб'єкту підприємницької діяльності, що був заявником, засвідчену копію письмового розпорядження про виключення місця зберігання із Єдиного реєстру протягом трьох робочих днів з моменту його прийняття.


Орган державної податкової служби України повинен надати суб'єкту підприємницької діяльності, що був заявником, засвідчену копію письмового розпорядження про виключення місця зберігання із Єдиного реєстру протягом трьох робочих днів з моменту його прийняття.
162.
Абзаци шістнадцятий-сімнадцятий вважати відповідно абзацами тридцять шостим-тридцять сьомим.
-91- Н.д.Цушко В.П. (Округ №140)
Слова "тридцять шостим-тридцять сьомим" замінити словами "тридцять сьомим-тридцять восьмим".
Враховано

Абзаци шістнадцятий-сімнадцятий вважати відповідно абзацами тридцять сьомим-тридцять восьмим.


-92- Н.д.Єдін О.Й. (Округ №102)
Н.д.Франчук А.Р. (Округ №10)
Абзац сьомий викласти в такій редакції: "Ліцензії на право оптової торгівлі видаються терміном на 5 років, органом уповноваженим Кабінетом Міністрів України, а плата за них справляється щорічно і зараховується до Державного бюджету України".
Враховано редакційноАбзац дванадцятий викласти в такій редакції:
"Ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями і тютюновими виробами видаються органами уповноваженими Кабінетом Міністрів України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі терміном на один рік і підлягають обов'язковій реєстрації в органах державної податкової служби України, а в сільській місцевості - і в органах місцевого самоврядування за місцем торгівлі суб'єкта підприємницької діяльності".
Абзац тринадцятий викласти в такій редакції:
"Ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями і тютюновими виробами в поїздах, на морських або річкових суднах видаються органами уповноваженими Кабінетом Міністрів України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі терміном на один рік і підлягають обов'язковій реєстрації в органах державної податкової служби України, а в сільській місцевості - і в органах місцевого самоврядування за місцем торгівлі суб'єкта підприємницької діяльності".
-93- Н.д.Єдін О.Й. (Округ №102)
Н.д.Франчук А.Р. (Округ №10)
В абзаці двадцять четвертому, двадцять п'ятому, двадцять шостому слова "рішення суду про" виключити.
Відхилено
-94- Н.д.Єдін О.Й. (Округ №102)
Н.д.Франчук А.Р. (Округ №10)
Доповнити абзацом двадцять сьомим такого змісту:
"встановлення факту торгівлі або зберігання суб'єктом підприємницької діяльності фальсифікованих, контрабандних або необлікових алкогольних напоїв або тютюнових виробів".
Враховано частково
Доповнити абзацом двадцять восьмим такого змісту:
"встановлення факту оптової (включаючи імпорт та експорт) і роздрібної торгівлі спиртом етиловим, коньячним, плодовим, алкогольними напоями та тютюновими виробами без наявності ліцензій або з порушенням установлених правил торгівлі ними".
Абзац двадцять сьомий вважати відповідно абзацом двадцять дев'ятим і викласти його в такій редакції:
"Ліцензія анулюється та вважається недійсною з моменту прийняття рішення про її анулювання органом, який видав ліцензію".


163.
15). Доповнити Закон розділом п'ятим, статтями 17, 18 та 19 такого змісту:
-95- Н.д.Сокерчак В.М. (Округ №142)
Викласти в такій редакції:
19) Доповнити Закон розділом п'ятим, статтями 16, 17 та 18 наступного змісту:
Враховано

20) Доповнити Закон розділом п'ятим, статтями 16, 17 та 18 наступного змісту:
164.
Розділ V.
Розділ V. Основи державної політики щодо обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів


Розділ V. Основи державної політики щодо обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів
165.
Стаття 17. Основні напрямки захисту здоров'я громадян від шкідливого впливу вживання алкогольних напоїв та тютюнових виробів.
Стаття 16. Основні засади обмеження шкідливого впливу вживання алкогольних напоїв та тютюнових виробів

Стаття 16. Основні засади обмеження шкідливого впливу вживання алкогольних напоїв та тютюнових виробів
166.
Захист здоров'я громадян України від шкідливого впливу вживання алкогольних напоїв та тютюнових виробів здійснюється шляхом реалізації правових (законодавчих), економічних, медичних та адміністративних заходів, а саме:
Обмеження шкідливого впливу вживання алкогольних напоїв та тютюнових виробів здійснюється шляхом реалізації правових (законодавчих), економічних, медичних та адміністративних заходів, а саме:

Обмеження шкідливого впливу вживання алкогольних напоїв та тютюнових виробів здійснюється шляхом реалізації правових (законодавчих), економічних, медичних та адміністративних заходів, а саме:


-96- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Виключити текст "(законодавчих)".
Враховано редакційно

167.
пропаганди здорового способу життя, вільного від вживання алкогольних напоїв та тютюнових виробів;
-97- Н.д.Цушко В.П. (Округ №140)
Виключити статтю 16.
Відхилено

пропаганди здорового способу життя, вільного від вживання алкогольних напоїв та тютюнових виробів;


-98- Н.д.Сокерчак В.М. (Округ №142)
Доповнити абзацом в такій редакції:
Включення до загальноосвітніх програм та професійних освітніх програм усіх навчальних закладів України незалежно від форми власності положень про шкідливий вплив споживання алкогольних напоїв та тютюнових виробів на організм людини, а також про переваги здорового способу життя;
Враховано


включення до загальноосвітніх програм та професійних освітніх програм усіх навчальних закладів України незалежно від форми власності положень про шкідливий вплив споживання алкогольних напоїв та тютюнових виробів на організм людини, а також про переваги здорового способу життя;
168.
створення економічних та правових умов, що сприяють зменшенню вживання алкогольних напоїв та тютюнових виробів;


створення економічних та правових умов, що сприяють зменшенню вживання алкогольних напоїв та тютюнових виробів;
169.
охорони права тих, хто не палить, жити в середовищі, вільному від тютюнового диму;
Слово "палить" замінити словом "курить".

охорони права тих, хто не курить, жити в середовищі, вільному від тютюнового диму;
170.
інформування про шкоду надмірного вживання алкогольних напоїв та тютюнових виробів та про рівні вмісту смоли та нікотину в димі сигарети;


інформування про шкоду надмірного вживання алкогольних напоїв та тютюнових виробів та про рівні вмісту смоли та нікотину в димі сигарети;
171.
лікування від алкогольної та тютюнової залежності;


лікування алкогольної та тютюнової залежності.
172.
протидії незаконному ввезенню та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів.
-99- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Наприкінці доповнити текстом "на митну територію України".
Враховано редакційно
протидії незаконному ввезенню та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів.
173.
Стаття 18. Захист здоров'я громадян, які не курять.
-100- Н.д.Сокерчак В.М. (Округ №142)
Викласти в такій редакції:
Стаття 17. Обмеження щодо споживання алкогольних напоїв та тютюнових виробів
Враховано

Стаття 17. Обмеження щодо споживання алкогольних напоїв та тютюнових виробів
174.
Для захисту здоров'я громадян, які не курять, а також захисту оточуючого середовища, куріння забороняється, за виключенням спеціально відведених для цього місць:
Законабороняється, за виключенням спеціально відведених для цього місць, споживання алкогольних напоїв та тютюнових виробів:

Забороняється, за виключенням спеціально відведених для цього місць, споживання алкогольних напоїв та тютюнових виробів:
175.
в закладах охорони здоров'я;
-101- Н.д.Цушко В.П. (Округ №140)
Виключити статтю.
Відхилено.
у закладах охорони здоров'я;
176.
в навчальних та освітньо-виховних закладах;


у навчальних та освітньо-виховних закладах;
177.
в громадському транспорті (включаючи транспорт міжнародного сполучення);


у громадському транспорті (включаючи транспорт міжнародного сполучення);
178.
в закладах культури;


у закладах культури;
179.
в спортивних закладах;
-102- Н.д.Сокерчак В.М. (Округ №142)
Викласти в такій редакції:
у закритих спортивних спорудах;
Враховано

у закритих спортивних спорудах;


Доповнити текстом в такій редакції:
у ліфтах і таксофонах;

у ліфтах і таксофонах;


На дитячих майданчиках;

на дитячих майданчиках;
180.
в приміщеннях державних установ, де приймають відвідувачів.
Викласти в такій редакції:
у приміщеннях органів державної влади та органів місцевого самоврядування, інших державних установ.


у приміщеннях органів державної влади та органів місцевого самоврядування, інших державних установ.


-103- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Доповнити текстом ", підприємств, організацій, органів державно влади".
Враховано редакційно

181.
Відповідальність за належне обладнання спеціально відведених для куріння місць, несе власник або орендар приміщення.


Відповідальність за належне обладнання спеціально відведених для куріння місць несе власник або орендар приміщення.
182.
Органи місцевого самоврядування в межах відповідної адміністративної території мають право оголошувати вільні від куріння зони.


Органи місцевого самоврядування в межах відповідної адміністративної території мають право оголошувати вільні від куріння зони.
183.
Стаття 19. Обмеження щодо продажу алкогольних напоїв та тютюнових виробів.


Стаття 18. Обмеження щодо продажу алкогольних напоїв та тютюнових виробів
184.
Забороняється продаж алкогольних напоїв та тютюнових виробів:


Забороняється продаж алкогольних напоїв та тютюнових виробів:
185.
Особами, які не досягли 18 років;


особами, які не досягли 18 років;
186.
Особам, які не досягли 18 років;


особам, які не досягли 18 років;
187.
в приміщеннях та на території дошкільних, навчальних закладів і закладів охорони здоров'я;


у приміщеннях та на території дошкільних, навчальних закладів і закладів охорони здоров'я;


-104- Н.д.Сокерчак В.М. (Округ №142)
Доповнити абзацом в такій редакції:
у приміщеннях спеціалізованих торгівельних організацій, які здійснюють торгівлю товарами дитячого асортименту або спортивними товарами, а також у відповідних відділах (секціях) універсальних торгівельних організацій;
Враховано


у приміщеннях спеціалізованих торгівельних організацій, які здійснюють торгівлю товарами дитячого асортименту або спортивними товарами, а також у відповідних відділах (секціях) універсальних торгівельних організацій;
188.
у місцях проведення спортивних змагань;


у місцях проведення спортивних змагань;
189.
в інших місцях, визначених органами місцевого самоврядування;


у інших місцях, визначених органами місцевого самоврядування;
190.
з торгових автоматів;


з торгових автоматів;
191.
з полиць самообслуговування (окрім тютюнових виробів у блоках);
Після слова "блоках" доповнити словами "та алкогольних напоїв".

з полок самообслуговування (окрім тютюнових виробів у блоках та алкогольних напоїв);
192.
Поштучно (для тютюнових виробів, окрім сигар);


поштучно (для тютюнових виробів, окрім сигар);
193.
з рук та в не призначених для цього місцях торгівлі.


з рук та у не визначених для цього місцях торгівлі.


Доповнити текстом в такій редакції:
Законабороняється продаж товарів дитячого асортименту, які імітують тютюнові вироби.


Забороняється продаж товарів дитячого асортименту, які імітують тютюнові вироби.


Продавець алкогольних напоїв або тютюнових виробів має право вимагати у покупця, який купує алкогольні напої або тютюнові вироби, документ, що засвідчує його вік, якщо у продавця виникли сумніви щодо досягнення покупцем 18-річного віку.

Продавець алкогольних напоїв або тютюнових виробів має право вимагати у покупця, який купує алкогольні напої або тютюнові вироби, документ, що засвідчує його вік, якщо у продавця виникли сумніви щодо досягнення покупцем 18-річного віку.


-105- Н.д.Єдін О.Й. (Округ №102)
Н.д.Франчук А.Р. (Округ №10)
Статтю 17 Доповнити новим абзацом такого змісту:
"Реклама алкогольних напоїв і тютюнових виробів у будь-якій формі та у будь-який спосіб забороняється".
Відхилено
-106- Н.д.Єдін О.Й. (Округ №102)
Н.д.Франчук А.Р. (Округ №10)
В назві статті 19 після слова "продажу" включити слова "та розташування місць збергіання", далі за текстом.
пропонується з метою захисту здоров'я громадян, особливо молоді, від шкідливого впливу вживання алкогольних напоїв і тютюнових виробів.
Враховано частково
В статті 19 доповнити:
абзацом сьомим такого змісту: "в приміщеннях та на території гуртожитків";
абзацом восьмим такого змісту: "на території ринків всіх форм власності".
Абзаци сьомий - одинадцятий вважати відповідно абзацами дев'ятим - тринадцятим.
Доповнити частиною другою наступного змісту:
"Забороняється розташування місць зберігання алкогольних напоїв і тютюнових виробів:
- в непристосованих для цього приміщеннях, на територіях дошкільних, навчальних та спортивних закладів і закладів здоров'я та прилеглих територіях;
- на території ринків всіх форм власності;
- у місцях проведення спортивних змагань, житлових будівлях та прилеглих територіях;
- в інших місцях, визначених органами місцевого самоврядування".
Заборона роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами у гуртожитках та прилеглих територіях передбачена законами України.
Заборона торгівлі на ринках дозволить зменшити обсяги необлікованої, фальсифікованої, контрабандної продукції, яка реалізується через них.


194.
16). Розділ п'ятий вважати розділом шостим.


21) Розділ п'ятий вважати розділом шостим.
195.
17). До статті 16:


22) У статті 16:
196.
Статтю 16 вважати статтею 20.
-107- Н.д.Цушко В.П. (Округ №140)
Цифри "20" замінити цифрами "19".
Враховано

Статтю 16 вважати статтею 19.


Назву статті після слова "плодовим" доповнити словами "спиртом етиловим ректифікованим виноградним, спиртом етиловим ректифікованим плодовим, спиртом-сирцем виноградним, спиртом-сирцем плодовим".

Назву статті після слова "плодовим" доповнити словами "спиртом етиловим ректифікованим виноградним, спиртом етиловим ректифікованим плодовим, спиртом-сирцем виноградним, спиртом-сирцем плодовим".
197.
В абзаці першому слова "чинним законодавством" замінити словами "Законами України".
Після слова "першому" доповнити словами "слово "(патенти)" виключити, а".

В абзаці першому слово "(патенти)" виключити, а слова "чинним законодавством" замінити словами "Законами України".
198.
18). До статті 17:


23) У статті 17:
199.
Статтю 17 вважати статтею 21.
-108- Н.д.Цушко В.П. (Округ №140)
Цифри "21" замінити цифрами "20".
Враховано

Статтю 17 вважати статтею 20.


Абзац перший після слова "плодовим" доповнити словами "спиртом етиловим ректифікованим виноградним, спиртом етиловим ректифікованим плодовим, спиртом-сирцем виноградним, спиртом-сирцем плодовим".

Абзац перший після слова "плодовим" доповнити словами "спиртом етиловим ректифікованим виноградним, спиртом етиловим ректифікованим плодовим, спиртом-сирцем виноградним, спиртом-сирцем плодовим".


В абзаці третьому цифри та слова "100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян" замінити цифрами та словом "1 700 гривень".

В абзаці третьому цифри та слова "100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян" замінити цифрами та словом "1 700 гривень".


Абзац четвертий після слова "плодового" доповнити словами "спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, спирту-сирцю виноградного, спирту-сирцю плодового", а цифри та слова "500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян" замінити цифрами та словом "8 500 гривень".

Абзац четвертий після слова "плодового" доповнити словами "спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, спирту-сирцю виноградного, спирту-сирцю плодового", а цифри та слова "500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян" замінити цифрами та словом "8 500 гривень".


Абзац п'ятий після слова "плодового" доповнити словами "спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового", а цифри та слова "500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян" замінити цифрами та словом "8 500 гривень".


Абзац п'ятий після слова "плодового" доповнити словами "спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового", а цифри та слова "500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян" замінити цифрами та словом "8 500 гривень".


Абзац шостий після слова "плодовим" доповнити словами "спиртом етиловим ректифікованим виноградним, спиртом етиловим ректифікованим плодовим", слово "патенти" виключити, а цифри та слова "100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян" замінити цифрами та словом "1 700 гривень".

Абзац шостий після слова "плодовим" доповнити словами "спиртом етиловим ректифікованим виноградним, спиртом етиловим ректифікованим плодовим", слово "патенти" виключити, а цифри та слова "100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян" замінити цифрами та словом "1 700 гривень".


В абзаці сьомому цифри та слова "100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян" замінити цифрами та словом "1 700 гривень".

В абзаці сьомому цифри та слова "100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян" замінити цифрами та словом "1 700 гривень".
200.
Доповнити статтю абзацами дев'ятим-десятим в такій редакції:
Слово "десятим" замінити словом "дванадцятим".

Доповнити статтю абзацами дев'ятим-дванадцятим в такій редакції:
201.
порушення вимог статті 19 цього Закону - 100 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, у разі повторного порушення - 200 неоподаткованих мінімумів доходів громадян;
Цифри "18" замінити цифрами "19", після слова "повторного" доповнити словами "протягом року", цифри та слова "100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян" замінити цифрами та словом "1 700 гривень", а цифри та слова "200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян" замінити цифрами та словом "3 400 гривень".

Порушення вимог статті 18 цього Закону - 1 700 гривень, у разі повторного протягом року порушення - 3 400 гривень.
202.
зберігання спирту, або алкогольних напоїв, або тютюнових виробів у місцях зберігання, не внесених до Єдиного реєстру - 100 відсотків вартості товару, який знаходиться в такому місці зберігання, але не менше 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Цифри та слова "100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян" замінити цифрами та словом "1 700 гривень".

Зберігання спирту, або алкогольних напоїв, або тютюнових виробів у місцях зберігання, не внесених до Єдиного реєстру - 100 відсотків вартості товару, який знаходиться в такому місці зберігання, але не менше 1 700 гривень.


Доповнити текстом в такій редакції:
Використання спирту-сирцю виноградного або спирту-сирцю плодового у спосіб, не передбачений цим Законом, - 200 відсотків вартості спирту, але не менше 1 700 гривень.


Використання спирту-сирцю виноградного або спирту-сирцю плодового у спосіб, не передбачений цим Законом, - 200 відсотків вартості спирту, але не менше 1 700 гривень.


Оптової або роздрібної торгівлі горілкою та лікеро-горілчаними виробами за цінами, нижчими встановлених мінімальних оптово-відпускних або роздрібних цін на горілку та лікеро-горілчані вироби- 100 відсотків вартості отриманої партії товару, розрахованої виходячи з мінімальних оптово-відпускних або роздрібних цін, але не менше 1 000 гривень.

оптової або роздрібної торгівлі горілкою та лікеро-горілчаними виробами за цінами, нижчими встановлених мінімальних оптово-відпускних або роздрібних цін на горілку та лікеро-горілчані вироби- 100 відсотків вартості отриманої партії товару, розрахованої виходячи з мінімальних оптово-відпускних або роздрібних цін, але не менше 1 000 гривень.
203.
Абзац дев'ятий вважати абзацом одинадцятим і викласти в такій редакції:
Слово "одинадцятим" замінити словом "тринадцятим".

Абзац дев'ятий вважати абзацом тринадцятим і викласти в такій редакції:
204.
Зазначені штрафи спрямовуються до бюджету згідно чинного законодавства.
-109- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Слово "чинного" замінити словом "бюджетного".
Враховано редакційно
Зазначені штрафи спрямовуються до бюджету згідно чинного законодавства.
205.
Абзац десятий вважати абзацом дванадцятим і після слова "компетенції" доповнити словами "визначеної Законами України".
-110- Н.д.Цушко В.П. (Округ №140)
Абзац десятий вважати абзацом чотирнадцятим і після слова "плодовим" доповнити словами "спиртом етиловим ректифікованим виноградним, спиртом етиловим ректифікованим плодовим, спиртом-сирцем виноградним, спиртом-сирцем плодовим", а після слова "компетенції" словами "визначеної Законами України".
Враховано

Абзац десятий вважати абзацом чотирнадцятим і після слова "плодовим" доповнити словами "спиртом етиловим ректифікованим виноградним, спиртом етиловим ректифікованим плодовим, спиртом-сирцем виноградним, спиртом-сирцем плодовим", а після слова "компетенції" словами "визначеної Законами України".
206.
Абзаци одинадцятий-дванадцятий вважати відповідно абзацами тринадцятим-чотирнадцятим.
Слова "тринадцятим-чотирнадцятим" замінити словами "п'ятнадцятим-шістнадцятим".

Абзаци одинадцятий-дванадцятий вважати відповідно абзацами п'ятнадцятим-шістнадцятим.


Доповнити текстом в такій редакції:
В абзаці п'ятнадцятому слова "протягом 15 днів" виключити, а слова "в безспірному порядку державною податковою інспекцією за його місцезнаходженням" замінити словами "на підставі рішення суду".

В абзаці п'ятнадцятому слова "протягом 15 днів" виключити, а слова "в безспірному порядку державною податковою інспекцією за його місцезнаходженням" замінити словами "на підставі рішення суду".


-111- Н.д.Єдін О.Й. (Округ №102)
Н.д.Франчук А.Р. (Округ №10)
Викласти статтю 18 законопроекту у такій редакції:
"Статтю 17 вважати статтею 21.
Доповнити статтю абзацами дев'ятим, десятим, одинадцятим, дванадцятим, такого змісту:
"порушення вимог статті 19 цього Закону - 100 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, у разі повторного порушення - 200 неоподаткованих мінімумів доходів громадян;
зберігання спирту, або алкогольних напоїв, або тютюнових виробів у місцях зберігання, не внесених до Єдиного реєстру чи відповідних ліцензій - 100 відсотків вартості товару, який знаходиться в такому місці зберігання, але не менше 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".
виробництво фальсифікованих, неякісних або небезпечних алкогольних напоїв та тютюнових виробів - 200 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, у разі повторного порушення - 400 неоподоаткованих мінімумів доходів громадян;
зберігання або реалізація суб'єктами підприємницької діяльності фальсифікованих, контрабандних або необлікованих алкогольних напоїв або тютюнових виробів - 200 відсотків вартості отриманої партії товару, але не менше 100 неоподатковуваних мінімумів громадян".
Абзац дев'ятий вважати абзацом тринадцятим і викласти в такій редакції:
"Зазначені штрафи спрямовуються до бюджету згідно чинного законодавства".
Абзаци десятий - дванадцятий вважати відповідно абзацами чотирнадцятим - шістнадцятим".
Враховано частково


207.
19). До статті 18:


24) До статті 18:
208.
Статтю 18 вважати статтею 22.
-112- Н.д.Черенков О.П. (Округ №112)
Цифри "22" замінити цифрами "21".
Враховано

Статтю 18 вважати статтею 21.
209.
Доповнити статтю абзацами першим-четвертим в такій редакції:
Слово "четвертим" замінити словом "п'ятим".


Доповнити статтю абзацами першим-п'ятим в такій редакції:
210.
Цей закон набирає чинності з дня його опублікування.

Виключити (враховано нижче).


211.
Для ліцензування діяльності, передбаченої цим Законом використовуються бланки ліцензій єдиного зразка, встановленого Кабінетом Міністрів України.


Для ліцензування діяльності, передбаченої цим Законом використовуютьcя бланки ліцензій єдиного зразка, встановленого Кабінетом Міністрів України.
212.
Встановити , що алкогольні напої та тютюнові вироби, вироблені згідно чинних вимог Закону, щодо маркування, а також, щодо рівнів вмісту смоли та нікотину в димі однієї сигарети, знаходяться в обігу до їх повної реалізації. До суб'єктів підприємницької діяльності, які придбали такі алкогольні напої або тютюнові вироби для їх подальшої реалізації, не застосовується передбачене законодавство відповідальність за порушення вимог цього Закону.
-113- Н.д.Цушко В.П. (Округ №140)
Виключити (враховано нижче).
Враховано


213.
Всі інші Закони та нормативно-правові акти, які стосуються виробництва та обігу спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів діють в частині, що не суперечить цьому Закону.
-114- Н.д.Цушко В.П. (Округ №140)
Після слова "спирту" доповнити словами "етилового, коньячного і плодового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, спирту-сирцю виноградного, спирту-сирцю плодового".
Враховано

Всі інші Закони та нормативно-правові акти, які стосуються виробництва та обігу спирту етилового, коньячного і плодового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, спирту-сирцю виноградного, спирту-сирцю плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів діють в частині, що не суперечить цьому Закону.


-115- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Виключити.
Відхилено

214.
Державний нагляд за додержанням органами ліцензування вимог цього Закону здійснює спеціально уповноважений орган з питань ліцензування.
-116- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Текст "спеціально уповноважений орган" замінити текстом "центральний орган виконавчої влади".
Враховано редакційно
Державний нагляд за додержанням органами ліцензування вимог цього Закону здійснює спеціально уповноважений орган з питань ліцензування.
215.
Встановити, що вимоги щодо наявності повного технологічного циклу виробництва тютюнових виробів застосовуються тільки стосовно виробництва сигарет та коньяку.
-117- Н.д.Цушко В.П. (Округ №140)
Слова "та коньяку" виключити.
Враховано

Встановити, що вимоги щодо наявності повного технологічного циклу виробництва тютюнових виробів застосовуються тільки стосовно виробництва сигарет.
216.
Встановити, що 18 місяців з дня опублікування цього Закону максимально допустимі рівні вмісту смоли та нікотину в сигаретах без фільтру, які виробляються та / або реалізуються на території України становлять:
Пункти 216, 217, 218 порівняльної таблиці виключити.


217.
-смола 22 мг., нікотин 1.5 мг. в димі однієї сигарети.218.
Кабінету Міністрів України протягом місяця після набрання чинності цим Законом привести видані ним нормативно-правові акти у відповідність з нормами цього Закону, а також забезпечити приведення Міністерствами та іншими Центральними органами виконавчої влади України виданих ними нормативно-правових актів у відповідність з нормами цього Закону.

-118- Н.д.Цушко В.П. (Округ №140)
Доповнити текстом в такій редакції:
Надати Кабінету Міністрів України право встановлювати мінімальні оптово-відпускні та роздрібні ціни на коньяк, алкогольні напої за коньячною технологією, горілку та лікеро-горілчані вироби.
Враховано

Надати Кабінету Міністрів України право встановлювати мінімальні оптово-відпускні та роздрібні ціни на коньяк, алкогольні напої за коньячною технологією, горілку та лікеро-горілчані вироби.
219.
Абзаци перший-шостий вважати абзацом п'ятим-десятим.
Абзаци перший-третій вилучити.

Абзаци перший-третій вилучити.


Абзаци четвертий-шостий вважати абзацом шостим-восьмим.

Абзаци четвертий-шостий вважати абзацом шостим-восьмим.
220.
2.Внести до Закону України "Про акцизний збір на алкогольні напої та тютюнові вироби" від 15 вересня 1995 року №329/95-ВР (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., №40, ст.297; 1997р., №45, стт.287; 1998 р., № 26, ст. 198, 1999 р., №4, ст.34; 2000р., №30, ст.240, 2001 р., №10, ст. 44) такі зміни і доповнення:


2. Внести до Закону України "Про акцизний збір на алкогольні напої та тютюнові вироби" від 15 вересня 1995 року №329/95-ВР (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., №40, ст.297; 1997р., №45, стт.287; 1998 р., № 26, ст. 198, 1999 р., №4, ст.34; 2000р., №30, ст.240, 2001 р., №10, ст. 44) такі зміни і доповнення:
221.
1) Доповнити статтю 1 абзацом шостим такого змісту:
-119- Н.д.Сокерчак В.М. (Округ №142)
Н.д.Устенко П.І. (Округ № 207)
Виключити.
Враховано


222.
група алкогольних напоїв - алкогольні напої, які маркуються марками акцизного збору, розподіляються за групами: горілка та лікеро-горілчані вироби, коньяк, шампанське, вино.223.
Абзаци шостий та сьомий статті 1 вважати сьомим та восьмим.224.
2) Абзац перший частини першої статті 7 викласти в такій редакції:
-120- Н.д.Антоньєва Г.П. (Округ №98)
Н.д.Устенко П.І. (Округ №207)
Виключити.
Враховано


225.
1.Маркування алкогольних напоїв здійснюється марками акцизного збору, призначеними для кожної окремої групи напоїв та місткості посуду в якому можуть розфасовуватись окремі групи алкогольних напоїв. Марки акцизного збору виготовляються, зберігаються та продаються відповідно до Положення про виробництво, зберігання, продаж марок акцизного збору, маркування алкогольних напоїв та тютюнових виробів, затвердженого Кабінетом Міністрів України.
-121- Н.д.Сокерчак В.М. (Округ №142)
Перше речення викласти в такій редакції:
Маркування алкогольних напоїв здійснюється марками акцизного збору визначеними для окремих груп алкогольних напоїв.
Відхилено


226.
3) Абзац другий частини 4 статті 7 викласти в такій редакції:


1) Абзац другий частини 4 статті 7 викласти в такій редакції:
227.
алкогольних напоїв - на третій робочий день, крім випадків, передбачених абзацом першим частини 20 статті 7 цього закону.


Алкогольних напоїв - на третій робочий день, крім випадків, передбачених абзацом першим частини 20 статті 7 цього закону.
228.
4) Абзац перший та другий частини 20 статті 7 викласти в такій редакції:


2) Абзац перший та другий частини 20 статті 7 викласти в такій редакції:
229.
20. При отриманні суб'єктами підприємницької діяльності спирту етилового неденатурованого, призначеного для переробки на іншу підакцизну продукцію, такі платники зобов'язані видати органу державної податкової служби України податковий вексель, авальований банком, який підтверджує зобов'язання платника податку у термін до 90 календарних днів, починаючи від дня видачі векселя, сплатити суму акцизного збору, яка розрахована за ставками для цієї продукції.
-122- Н.д.Сокерчак В.М. (Округ №142)
Після слова "банком" доповнити словами "або надати іншу банківську гарантію".
Враховано

20. При отриманні суб'єктами підприємницької діяльності спирту етилового неденатурованого, призначеного для переробки на іншу підакцизну продукцію, такі платники зобов'язані видати органу державної податкової служби України податковий вексель, авальований банком, або надати іншу банківську гарантію, який підтверджує зобов'язання платника податку у термін до 90 календарних днів, починаючи від дня видачі векселя, сплатити суму акцизного збору, яка розрахована за ставками для цієї продукції.


-123- Н.д.Антоньєва А.П. (Округ №98)
Викласти в такій редакції:
Зобов'язання по сплаті акцизного збору за податковим векселем виникають в термін подачі розрахунку акцизного збору до податкового органу.
?-124- Н.д.Єдін О.Й. (Округ №102)
Н.д.Франчук А.Р. (Округ №10)
Пункт викласти у такій редакції
"20. При отриманні суб'єктами підприємницької діяльності спирту етилового неденатурованого, призначеного для переробки на іншу підакцизну продукцію, такі покупці зобов'язані надати постачальнику спирту етилового неденатурованого довідку органу державної податкової служби України щодо отримання ним податкового векселя, авального банком, який підтверджує зобов'язання платника податку у термін до90 календарних днів, починаючи від дня видачі векселя, сплатити суму акцизного збору, яка розрахована за ставками для цієї продукції".
Враховано редакційно

230.
Суми, визначені у податковому векселі, або їх частини, що не були погашені, підлягають стягненню до бюджету у встановленому для стягнення порядку не внесених у строк податків та платежів відповідно до законодавства. У разі, коли сума податкового векселя не погашається векселедавцем у визначений термін, орган державної податкової служби України зобов'язаний прийняти рішення про стягнення невнесених сум відповідно до законодавства.


Суми, визначені у податковому векселі, або їх частини, що не були погашені, підлягають стягненню до бюджету у встановленому для стягнення порядку не внесених у строк податків та платежів відповідно до законодавства. У разі, коли сума податкового векселя не погашається векселедавцем у визначений термін, орган державної податкової служби України зобов'язаний прийняти рішення про стягнення невнесених сум відповідно до законодавства.
231.
5) Частину 20 статті 7 доповнити абзацом третім такого змісту:


5) Частину 20 статті 7 доповнити абзацом третім в такій редакції:
232.
При повній сплаті платником податку акцизного збору, розрахованого за ставками для цієї продукції, податковий вексель не видається.


При повній сплаті платником податку акцизного збору, розрахованого за ставками для цієї продукції, податковий вексель не видається.
233.
Абзаци третій та четвертий частини 20 статті 7 вважати четвертим та п'ятим.


Абзаци третій та четвертий частини 20 статті 7 вважати четвертим та п'ятим.
234.
6) Частину 6 статті 9 викласти в такій редакції:


6) Частину 6 статті 9 викласти в такій редакції:
235.
6. Конфісковані за рішенням суду алкогольні напої, спирт етиловий та спиртовмісні рідини підлягають знищенню або промисловій переробці. Порядок знищення або промислової переробки конфіскованих алкогольних напоїв, спирту етилового та спиртовмісних рідин встановлюється Кабінетом Міністрів України. Конфісковані тютюнові вироби підлягають знищенню. Порядок знищення конфіскованих тютюнових виробів встановлюється Кабінетом Міністрів України.
-125- Н.д.Цушко В.П. (Округ №140)
Н.д.Антоньєва Г.П. (Округ №98)
Викласти в такій редакції:
6. Конфісковані за рішенням суду алкогольні напої, спирт етиловий, коньячний і плодовий, спирт етиловий ректифікований виноградний, спирт етиловий ректифікований плодовий, спирт-сирець виноградний, спирт-сирець плодовий та спиртовмісні рідини підлягають знищенню або промисловій переробці на визначених Кабінетом Міністрів України підприємствах. Порядок знищення або промислової переробки конфіскованих алкогольних напоїв, спирту етилового, коньячного і плодового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, спирту-сирцю виноградниого, спирту-сирцю плодового та спиртовмісних рідин встановлюється Кабінетом Міністрів України. Конфісковані тютюнові вироби підлягають знищенню. Порядок знищення конфіскованих тютюнових виробів встановлюється Кабінетом Міністрів України.
Враховано

6. Конфісковані за рішенням суду алкогольні напої, спирт етиловий, коньячний і плодовий, спирт етиловий ректифікований виноградний, спирт етиловий ректифікований плодовий, спирт-сирець виноградний, спирт-сирець плодовий та спиртовмісні рідини підлягають знищенню або промисловій переробці на визначених Кабінетом Міністрів України підприємствах. Порядок знищення або промислової переробки конфіскованих алкогольних напоїв, спирту етилового, коньячного і плодового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, спирту-сирцю виноградниого, спирту-сирцю плодового та спиртовмісних рідин встановлюється Кабінетом Міністрів України. Конфісковані тютюнові вироби підлягають знищенню. Порядок знищення конфіскованих тютюнових виробів встановлюється Кабінетом Міністрів України.
236.
II. Прикінцеві положення


II. Прикінцеві положення
237.
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.


1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
238.
2. Встановити, що протягом 18 місяців з дня опублікування цього Закону максимально допустимі рівні вмісту смоли та нікотину в сигаретах, які виробляються та/або реалізуються в Україні, становлять:


2. Встановити, що протягом 18 місяців з дня опублікування цього Закону максимально допустимі рівні вмісту смоли та нікотину в сигаретах, які виробляються та/або реалізуються в Україні, становлять:
239.
для сигарет з фільтром - смола - 15 мг., нікотин - 1,3 мг. в димі однієї сигарети,


для сигарет з фільтром - смола - 15 мг., нікотин - 1,3 мг. в димі однієї сигарети,
240.
для сигарет без фільтру - смола - 22 мг., нікотин - 1,5 мг. в димі однієї сигарети.


для сигарет без фільтру - смола - 22 мг., нікотин - 1,5 мг. в димі однієї сигарети.
241.
При цьому тютюнові вироби з вказаними вище максимально допустимими рівнями вмісту смоли та нікотину знаходяться в обігу до їх повної реалізації.
-126- Н.д.Цушко В.П. (Округ №140)
Викласти в такій редакції:
При цьому вироблені в Україні або імпортовані в Україну, протягом вказаних вище 18 місяців тютюнові вироби з вказаними вище максимально допустимими рівнями вмісту смоли та нікотину знаходяться в обігу до їх повної реалізації в межах терміну придатності для споживання.
Враховано

При цьому вироблені в Україні або імпортовані в Україну, протягом вказаних вище 18 місяців тютюнові вироби з вказаними вище максимально допустимими рівнями вмісту смоли та нікотину знаходяться в обігу до їх повної реалізації в межах терміну придатності для споживання.
242.
3. Визнати такими, що втратили чинність, абзац одинадцятий статті 2 та абзац восьмий пункту 4 розділу VIII "Прикінцеві положення" Закону України "Про стимулювання розвитку сільського господарства на період 2001-2004 роки" від 18 січня 2001 р. №2238-14.
-127- Н.д.Цушко В.П. (Округ №140)
Н.д.Кирильчук Є.І. (Реєстр.картка №350)
Виключити.
-128- Н.д.Єдін О.Й. (Округ №102)
Н.д.Франчук А.Р. (Округ №10)
Пункт 3 Розділу ІІ. Прикінцеві положення законопроекту виключити. Проектом Закону України, а саме прикінцевими положеннями передбачається виключити положення Закону України "Про стимулювання розвитку сільського господарства…" від 18.02.01 № 2238-14, що призведе до значних втрат бюджету та ніяким чином не відноситься до мети прийняття цього проекту і законодавства про державне регулювання виробництва і обігу алкоголю і тютюну. Введення в дію цього пункту буде сприяти знешкодженню вітчизняного тютюнництва і призведе до значної соціальної напруги. До заходів боротьби із незаконним виробництвом і створення ефективної системи контролю (як це обумовлено преамбулою преокту) зазначена норма не відносяться.
Враховано


Враховано-129- Н.д.Альошин В.Б. (Реєстр.картка №336)
Зберегти редакцію, прийняту у першому читанні.
Відхилено-130- Н.д. Сокерчак В.М. (Округ №142)
"3. Викласти абзац 8 пункту 4 розділу VIII "Прикінцеві положення" Закону України "Про стимулювання розвитку сільського господарства на період 2001-2004 роки" від 18 січня 2001 року №2238-14 в такій редакції :
З 1 вересня 2001 року, встановити для підприємств - виробників тютюнових виробів норми обов'язкової закупівлі вирощеного в Україні тютюну диференційовані за роками до річної потреби підприємств для виробництва вітчизняних сигарет неліцензійних марок, захищених знаком для товарів та послуг України, з урахуванням досягнення 10% у 2004 році.
Кабінету Міністрів у тримісячний термін, у відповідності з антимонопольним законодавством, розробити порядок закупівлі виробниками тютюнових виробів вирощеного в Україні тютюну, а також визначити механізми ціноутворення та показники якості тютюну. "
Відхилено-131- Н.д.Охріменко К.О. (Реєстр.картка №294)
Абзац 11 статті 2 розділу І Загальні положення Закону України "Про стимулювання розвитку сільського господарства на період 2001-2004 роки" від 18 січня 2001 року №2238-14 викласти в такій редакції:
"сприяння розширенню вітчизняної сировинної бази для виробництва ферментованого тютюну, а саме введення обов'язкового використання вирощеної в Україні тютюнової сировини у вітчизняному ферментованому тютюні".
В абзаці 8 пункту 4 розділу VIII "Прикінцеві положення" Закону України "Про стимулювання розвитку сільського господарства на період 2001-2004 роки" від 18 січня 2001 року №2238-14 слова "січня", "тютюнової продукції" і "ферментованого тютюну вирощеного" замінити відповідно на слова "вересня", "ферментованого тютюну" і "тютюнової сировини, вирощеної".
Відхилено243.
4. Встановити, що внесені цим Законом зміни до ст. 11 Закону України "Про державне регулювання виробництва і торгівлі спиртом етиловим, коньячним і плодовим, алкогольними напоями та тютюновими виробами" щодо нанесення на лицьову та тильну площини пачки, коробки або сувенірної коробки тютюнових виробів тексту: "Міністерство охорони здоров'я попереджує: куріння шкодить здоров'ю", який займає не менше 10 відсотків кожної із цих площин, набувають чинності через 18 місяців від дня набуття чинності цим Законом.


3. Встановити, що внесені цим Законом зміни до ст. 11 Закону України "Про державне регулювання виробництва і торгівлі спиртом етиловим, коньячним і плодовим, алкогольними напоями та тютюновими виробами" щодо нанесення на лицьову та тильну площини пачки, коробки або сувенірної коробки тютюнових виробів тексту: "Міністерство охорони здоров'я попереджує: куріння шкодить здоров'ю", який займає не менше 10 відсотків кожної із цих площин, набувають чинності через 18 місяців від дня набуття чинності цим Законом.


-132- Н.д.Цушко В.П. (Округ №140)
Доповнити текстом в наступній редакції:
При цьому вироблені в Україні або імпортовані в Україну протягом вказаних вище 18 місяців, які відповідають попереднім вимогам цього Закону щодо маркування, знаходяться в обігу до їх повної реалізації в межах терміну придатності для споживання.
Враховано

При цьому вироблені в Україні або імпортовані в Україну протягом вказаних вище 18 місяців, які відповідають попереднім вимогам цього Закону щодо маркування, знаходяться в обігу до їх повної реалізації в межах терміну придатності для споживання.


4. Встановити, що внесені цим Законом зміни до ст. 7 Закону України "Про державне регулювання виробництва і торгівлі спиртом етиловим, коньячним і плодовим, алкогольними напоями та тютюновими виробами" щодо заборони виробництва в Україні тютюнових виробів з давальницької сировини набувають чинності через 18 місяців від дня набуття чинності цим Законом.


4. Встановити, що внесені цим Законом зміни до ст. 7 Закону України "Про державне регулювання виробництва і торгівлі спиртом етиловим, коньячним і плодовим, алкогольними напоями та тютюновими виробами" щодо заборони виробництва в Україні тютюнових виробів з давальницької сировини набувають чинності через 18 місяців від дня набуття чинності цим Законом.
244.
5. Кабінету Міністрів України протягом місяця після набрання чинності цим Законом привести видані ним нормативно-правові акти у відповідність з нормами цього Закону, а також забезпечити приведення органами виконавчої влади України виданих ними нормативно-правових актів у відповідність з нормами цього Закону.


5. Кабінету Міністрів України протягом місяця після набрання чинності цим Законом привести видані ним нормативно-правові акти у відповідність з нормами цього Закону, а також забезпечити приведення органами виконавчої влади України виданих ними нормативно-правових актів у відповідність з нормами цього Закону.

* - Назви колонок таблиці подані в загальному значенні