Назва: Ппро введення мораторію на примусову реалізацію майна
Автор: Президент України
Головний комітет: Комітет з питань економічної політики, управління народним господарством, власності та інвестицій

N
Редакція, прийнята в попередньому читанні*
Зауваження та пропозиції
Висновки, обгр.
Редакція, запропонована головним комітетом
0.
1.
Проект
(14.06.2001)
На замінуПроект

2.

-1- Н.д.Бродський М.Ю. (Округ №215)
Відхилено

3.
Закон України
Викласти назву проекту Закону в такій редакції:

Закон України
4.
Про введення мораторію на примусову реалізацію майна

"Про захист інтересів у процесі розпорядження або реалізації майна державних підприємств та господарських товариств, частка статутних фондів яких належить державі."

Про введення мораторію на примусову реалізацію майна

5.
Виходячи з необхідності забезпечення економічної безпеки держави, недопущення руйнування цілісних майнових комплексів державних підприємств, захисту інтересів держави під час реалізації майна господарських товариств, у статутних фондах яких частка держави становить не менше 25 відсотків, Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:


Цей Закон спрямований на забезпечення економічної безпеки держави, недопущення руйнування цілісних майнових комплексів державних підприємств, захисту інтересів держави під час реалізації майна господарських товариств, у статутних фондах яких частка держави становить не менше 25 відсотків.

6.
Стаття 1. Встановити мораторій на застосування примусової реалізації майна державних підприємств та господарських товариств, у статутних фондах яких частка держави становить не менше 25 відсотків (далі - підприємства), до вдосконалення визначеного законами України механізму примусової реалізації майна.
-2- Н.д.Круценко В.Я. (Реєстр.картка №276)
Статтю 1 після слів "…не менше 25 відсотків" доповнити словами "…,а також сільгосппідприємства АПК" і далі за текстом.
-3- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Статтю 1 виключити.
-4- Н.д.Шеховцов О.Д. (Округ №52)
Пропоную додати до абзацу 2 статті 1:
"Заборонити до 1 червня 2002 року відчуження з державної власності закріплених на 1 липня 2001 року за державою пакетів акцій електроенергетичних компаній".
Відхилено
Відхилено


Враховано

Стаття 1. Встановити мораторій на застосування примусової реалізації майна державних підприємств та господарських товариств, у статутних фондах яких частка держави становить не менше 25 відсотків (далі - підприємства), до вдосконалення визначеного законами України механізму примусової реалізації майна.

Заборонити до 1 червня 2002 року відчуження з державної власності закріплених на 1 липня 2001 року за державою пакетів акцій електроенергетичних компаній.
7.
Стаття 2. Для цілей цього закону під примусовою реалізацією майна підприємств розуміється відчуження об'єктів нерухомого майна та інших основних засобів виробництва, що забезпечують ведення виробничої діяльності цими підприємствами, а також акцій (часток, паїв), що належать державі в майні інших господарських товариств і передані до статутних фондів цих підприємств, якщо таке відчуження здійснюється шляхом:
-5- Н.д.Павловський М.А. (Округ №188)
Статтю 2 закінчити з доповненням : "продажу майна в процесі провадження справи про банкрутство, крім продажу майна в процедурі санації боржника з метою відновлення його платоспроможності".
Враховано по суті
Стаття 2. Для цілей цього закону під примусовою реалізацією майна підприємств розуміється відчуження об'єктів нерухомого майна та інших основних засобів виробництва, що забезпечують ведення виробничої діяльності цими підприємствами, а також акцій (часток, паїв), що належать державі в майні інших господарських товариств і передані до статутних фондів цих підприємств, якщо таке відчуження здійснюється шляхом:
8.
звернення стягнення на майно боржника за рішеннями, що підлягають виконанню Державною виконавчою службою;
-6- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 2. Пункт 1, що починається словом "звернення" виключити;
Відхилено

звернення стягнення на майно боржника за рішеннями, що підлягають виконанню Державною виконавчою службою;
9.
продажу майна в процесі провадження справи про банкрутство.
-7- Н.д.Зачосов В.О. (Округ №225)
В абзаці 3 статті 2 після слів "продажу майна в процесі провадження справи про банкрутство" додати слова "визначених статтями 22, 23, 24, 25, 26, 30, частиною одинадцятою статті 42, другим абзацом частини шостої статті 43 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" щодо визнання боржника банкрутом, відкриття ліквідаційної процедури і продажу майна підприємства".
-8- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Статтю 2 доповнити новим абзацом такого змісту:
"продажу майна, що перебуває у податковій заставі".
-9- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404
Стаття 2. Пункт 2, що починається словом "продажу" виключити.
ВрахованоВраховано

Відхилено


продажу майна в процесі провадження справи про банкрутство, визначених статтями 22, 23, 24, 25, 26, 30, частиною одинадцятою статті 42, другим абзацом частини шостої статті 43 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" щодо визнання боржника банкрутом, відкриття ліквідаційної процедури і продажу майна підприємства;

продажу майна, що перебуває у податковій заставі.


-10- Н.д.Шеховцов О.Д. (Округ №52)
У статтю 2 додати частину 2 в редакції:
"Дія цього Закону не розповсюджується на примусову реалізацію будь-якого майна, якщо реалізація здійснюється з метою погашення заборгованості підприємства або господарського товариства із заробітної плати, соціальних виплат, відшкодування завданої громадянам шкоди здоров'ю".
Відхилено
-11- Н.д.Бродський М.Ю. (Округ №215)
Доповнити проект Закону статтями 3 та 4 у такій редакції:
Відхилено
"Стаття 3. Майно державних підприємств, а також майно передане державою до статутних фондів господарських товариств, у статутних фондах яких частка держави становить не менше 25 відсотків, може відчужуватись виключно шляхом приватизації, за винятком випадків примусової реалізації, вказаних у статті 2 цього Закону.
Акції (частки, паї), що належать державі у статутних фондах господарських товариств, не можуть передаватися будь-яким органам, підприємствам, установам та організаціям для формування їх статутних фондів; щодо цих акцій (часток, паїв) не можуть вчинятися дії, наслідком яких може бути відчуження їх з державної власності, за винятком продажу цих акцій (часток, паїв) в процесі приватизації.
Майно державних підприємств не може використовуватися при створенні підприємств за участю недержавних суб'єктів підприємництва.
Державні підприємства без згоди Кабінету Міністрів України не можуть входити в будь-які об'єднання підприємств.
Стаття 4. Зупинити дію частини четвертої статті 38 Закону України "Про господарські товариства" щодо права правлінь господарських товариств, у статутних фондах яких частка держави становить не менше 25 відсотків, збільшувати розмір статутного фонду".


10.
Стаття 3. Прикінцеві положення
Статтю 3 проекту Закону вважати відповідно статтею 5.

Стаття 3. Прикінцеві положення
11.
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.


1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
12.
2. Кабінету Міністрів України:


2. Кабінету Міністрів України:
13.
забезпечити неухильне виконання цього Закону;


забезпечити неухильне виконання цього Закону;
14.
у місячний термін подати в установленому порядку законопроект про внесення змін до законів України "Про виконавче провадження", "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", в якому передбачити вдосконалення механізму примусової реалізації майна підприємств.
-12- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
В абзаці 3 частини 2 статті 3 після слів "Про відновлення плато-спроможності боржника або визнання його банкрутом" додати слова "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами".
Враховано

у місячний термін подати в установленому порядку законопроект про внесення змін до законів України "Про виконавче провадження", "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами", в якому передбачити вдосконалення механізму примусової реалізації майна підприємств.

* - Назви колонок таблиці подані в загальному значенні