Порівняльна таблиця до Закону України ''Про статус депутатів місцевих рад''

(статті 31 і 33)

 

Реєстраційний

№ 1259

 

Автори:

Народні депутати України Р.Безсмертний, І.Франчук, О.Шпак, І.Юшко

(З пропозиціями Президента)

 

Автори остаточної редакції:

Комітет з питань державного будівництва та місцевого самоврядування

 

 

 

Дата розгляду в комітеті: 20.06.01

 

 

 

Редакція Закону, прийнята Верховною Радою

Зауваження та пропозиції Президента України

Висновки, обгр.

Редакція, запропонована н.д.України - членами Комітету

0.

ЗАКОН УКРАЇНИ

ПРО СТАТУС ДЕПУТАТІВ МІСЦЕВИХ РАД

ЗАКОН УКРАЇНИ

ПРО СТАТУС ДЕПУТАТІВ МІСЦЕВИХ РАД

1.

Розділ ІV. ОСНОВНІ ГАРАНТІЇ ДЕПУТАТСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 

 

Розділ ІV. ОСНОВНІ ГАРАНТІЇ ДЕПУТАТСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

2.

Стаття 31. Порядок притягнення депутата місцевої ради до відповідальності

-1- Президент України

Статтю 31 із Закону виключити.

Відхилено

Стаття 31. Порядок притягнення депутата місцевої ради до відповідальності

3.

1. Депутат місцевої ради не може бути затриманий, заарештований без згоди відповідної ради до винесення обвинувального вироку судом.

 

 

1. Депутат місцевої ради не може бути затриманий, заарештований без згоди відповідної ради до винесення обвинувального вироку судом.

4.

2. Кримінальна справа щодо депутата місцевої ради може бути порушена лише прокурором.

 

 

2. Кримінальна справа щодо депутата місцевої ради може бути порушена лише прокурором.

5.

3. Кримінальна справа щодо депутата місцевої ради підсудна обласному суду.

 

 

3. Кримінальна справа щодо депутата місцевої ради підсудна обласному суду.

6.

4. Для одержання згоди на затримання, арешт депутата місцевої ради прокурор вносить до відповідної ради подання та негайно повідомляє про це особу, стосовно якої внесено подання.

 

 

4. Для одержання згоди на затримання, арешт депутата місцевої ради прокурор вносить до відповідної ради подання та негайно повідомляє про це особу, стосовно якої внесено подання.

7.

5. Рада розглядає подання прокурора про дачу згоди на затримання, арешт не пізніш як у місячний строк.

 

 

5. Рада розглядає подання прокурора про дачу згоди на затримання, арешт не пізніш як у місячний строк.

8.

6. Депутат місцевої ради має право брати участь в обговоренні радою питання про надання згоди на його затримання, арешт.

 

 

6. Депутат місцевої ради має право брати участь в обговоренні радою питання про надання згоди на його затримання, арешт.

9.

7. Рішення щодо надання згоди на затримання, арешт депутата місцевої ради приймається на пленарному засіданні ради більшістю голосів депутатів від загального складу ради. У разі відмови у наданні згоди на затримання, арешт депутата місцевої ради, рішення ради має бути вмотивованим. Копія прийнятого рішення негайно надсилається прокурору, який вніс подання про дачу згоди на затримання, арешт.

 

 

7. Рішення щодо надання згоди на затримання, арешт депутата місцевої ради приймається на пленарному засіданні ради більшістю голосів депутатів від загального складу ради. У разі відмови у наданні згоди на затримання, арешт депутата місцевої ради, рішення ради має бути вмотивованим. Копія прийнятого рішення негайно надсилається прокурору, який вніс подання про дачу згоди на затримання, арешт.

10.

8. У разі неприйняття радою будь-якого рішення протягом місяця з дня внесення подання прокурора про дачу згоди на затримання, арешт депутата місцевої ради згода на затримання, арешт вважається наданою.

 

 

8. У разі неприйняття радою будь-якого рішення протягом місяця з дня внесення подання прокурора про дачу згоди на затримання, арешт депутата місцевої ради згода на затримання, арешт вважається наданою.

11.

9. У разі відмови ради у дачі згоди на затримання, арешт депутата місцевої ради прокурор має право внести подання про одержання згоди на затримання, арешт депутата до відповідної ради вищого рівня. Подання на одержання згоди на затримання, арешт депутата місцевої ради до Верховної Ради України вносить Генеральний прокурор України.

 

 

9. У разі відмови ради у дачі згоди на затримання, арешт депутата місцевої ради прокурор має право внести подання про одержання згоди на затримання, арешт депутата до відповідної ради вищого рівня. Подання на одержання згоди на затримання, арешт депутата місцевої ради до Верховної Ради України вносить Генеральний прокурор України.

12.

10. Прокурор у триденний строк з дня закінчення провадження по справі щодо депутата місцевої ради зобов'язаний повідомити відповідну раду про результати слідства.

 

 

10. Прокурор у триденний строк з дня закінчення провадження по справі щодо депутата місцевої ради зобов'язаний повідомити відповідну раду про результати слідства.

13.

Про результати розгляду справи у суді прокурор у триденний строк зобов'язаний проінформувати відповідну раду.

 

 

Про результати розгляду справи у суді прокурор у триденний строк зобов'язаний проінформувати відповідну раду.

14.

Стаття 33. Охорона трудових та інших прав депутата місцевої ради

 

 

Стаття 33. Охорона трудових та інших прав депутата місцевої ради

15.

1. У разі обрання депутата місцевої ради на виборну посаду у раді, на якій він працює на постійній основі, трудовий договір з ним за попереднім місцем роботи припиняється відповідно до законодавства. Обраний на виборну посаду у відповідній раді, на якій він працює на постійній основі, депутат місцевої ради, який перебуває на службі у військових формуваннях чи правоохоронних органах держави, прикомандировується до місцевої ради із залишенням на цій службі.

 

 

1. У разі обрання депутата місцевої ради на виборну посаду у раді, на якій він працює на постійній основі, трудовий договір з ним за попереднім місцем роботи припиняється відповідно до законодавства. Обраний на виборну посаду у відповідній раді, на якій він працює на постійній основі, депутат місцевої ради, який перебуває на службі у військових формуваннях чи правоохоронних органах держави, прикомандировується до місцевої ради із залишенням на цій службі.

16.

2. Депутату місцевої ради, який працював у раді на постійній основі, після закінчення таких повноважень надається попередня робота (посада), а при її відсутності - інша рівноцінна робота (посада) на тому самому або, за згодою депутата, на іншому підприємстві, в установі, організації.

 

 

2. Депутату місцевої ради, який працював у раді на постійній основі, після закінчення таких повноважень надається попередня робота (посада), а при її відсутності - інша рівноцінна робота (посада) на тому самому або, за згодою депутата, на іншому підприємстві, в установі, організації.

17.

У разі неможливості надання відповідної роботи (посади) на період працевлаштування за колишнім депутатом місцевої ради зберігається, але не більше шести місяців, середня заробітна плата, яку він одержував на виборній посаді у раді, що виплачується з відповідного місцевого бюджету.

 

 

У разі неможливості надання відповідної роботи (посади) на період працевлаштування за колишнім депутатом місцевої ради зберігається, але не більше шести місяців, середня заробітна плата, яку він одержував на виборній посаді у раді, що виплачується з відповідного місцевого бюджету.

18.

3. Депутат місцевої ради не може з ініціативи власника (уповноваженого ним органу) або на вимогу профспілкового чи іншого уповноваженого на представництво трудовим колективом органу бути звільнений з роботи, від займаної посади, виключений з колективного господарства або навчального закладу (крім випадків ліквідації підприємства, установи, організації) без попереднього погодження з відповідною радою за висновком постійної комісії ради, до відання якої належать питання депутатської етики та забезпечення діяльності депутатів місцевої ради.

-2- Президент України

Частини третю та четверту статті 33 із Закону виключити.

Відхилено

3. Депутат місцевої ради не може з ініціативи власника (уповноваженого ним органу) або на вимогу профспілкового чи іншого уповноваженого на представництво трудовим колективом органу бути звільнений з роботи, від займаної посади, виключений з колективного господарства або навчального закладу (крім випадків ліквідації підприємства, установи, організації) без попереднього погодження з відповідною радою за висновком постійної комісії ради, до відання якої належать питання депутатської етики та забезпечення діяльності депутатів місцевої ради.

19.

4. Депутат місцевої ради з числа військовослужбовців або інших категорій громадян, служба яких регулюється статутами і положеннями, не може бути з ініціативи командування (адміністрації) звільнений зі служби, понижений у званні чи посаді в порядку дисциплінарного стягнення без попередньої згоди ради за висновком постійної комісії ради, до відання якої належать питання депутатської етики та забезпечення діяльності депутатів місцевої ради.

 

 

4. Депутат місцевої ради з числа військовослужбовців або інших категорій громадян, служба яких регулюється статутами і положеннями, не може бути з ініціативи командування (адміністрації) звільнений зі служби, понижений у званні чи посаді в порядку дисциплінарного стягнення без попередньої згоди ради за висновком постійної комісії ради, до відання якої належать питання депутатської етики та забезпечення діяльності депутатів місцевої ради.

20.

5. Час роботи депутата у місцевій раді на постійній основі зараховується до загального і безперервного стажу роботи (служби) депутата, а також стажу роботи (служби) за тією спеціальністю, за якою він працював до обрання на виборну посаду в раді.

 

 

5. Час роботи депутата у місцевій раді на постійній основі зараховується до загального і безперервного стажу роботи (служби) депутата, а також стажу роботи (служби) за тією спеціальністю, за якою він працював до обрання на виборну посаду в раді.