Назва: Про внесення змін і доповнень до Закону України ''Про статус депутатів місцевих Рад народних депутатів'' (нова редакція)
Автор: Народні депутати України - члени Комітету з питань державного будівництва, місцевого самоврядування та діяльності рад
Головний комітет: Комітету з питань державного будівництва, місцевого самоврядування та діяльності рад

N
Редакція, прийнята в попередньому читанні*
Зауваження та пропозиції
Висновки, обгр.
Редакція, запропонована головним комітетом
0.
Про внесення змін і доповнень до Закону України ''Про статус депутатів місцевих Рад народних депутатів'' (нова редакція) Народні депутати України - члени Комітету з питань державного будівництва, місцевого самоврядування та діяльності радКомітету з питань державного будівництва, місцевого самоврядування та діяльності радДруге читанняПроект


Про внесення змін і доповнень до Закону України ''Про статус депутатів місцевих Рад народних депутатів'' (нова редакція) Народні депутати України - члени Комітету з питань державного будівництва, місцевого самоврядування та діяльності радКомітету з питань державного будівництва, місцевого самоврядування та діяльності радДруге читанняПроект
1.
ЗАКОН УКРАЇНИ


ЗАКОН УКРАЇНИ
2.
Про внесення змін і доповнень до Закону України "Про статус депутатів місцевих Рад народних депутатів"
-1- Н.д.Зварич Р.М. (Реєстр.картка №326)
Назву законопроекту викласти в такій редакції:
«Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про статус депутатів місцевих рад народних депутатів».
«Про статус депутатів місцевих рад народних депутатів».

Варіант: «Закон України «Про статус депутатів місцевих рад».
У зв'язку з цим Прикінцеві положення законопроекту необхідно додати останньою статтею такого змісту:

«Стаття NN. Прикінцеві положення

З дня набрання чинності цим Законом втрачає чинність Закон України «Про статус депутатів місцевих рад народних депутатів» (№3949-XII) від 4 лютого 1994 року («Відомості Верховної Ради України», 1994р., №24, ст.180, 1995р., №1, ст.4, 1997р., №6, ст.49, 1999р., №4, ст.35; «Вісник Конституційного Суду України», 1998р., №3, стор.:5-17).»Враховано

Про статус депутатів місцевих рад
3.
Внести зміни і доповнення до Закону України "Про статус депутатів місцевих Рад народних депутатів" (Відомості Верховної Ради (ВВР), 1994, N24, ст.180; ВВР, 1995, N1, ст.4; ВВР, 1997, N6, ст.49; ВВР, 1998, N20, ст.102), виклавши його в такій редакції:4.
"Закон України5.
Про статус депутатів місцевих рад
-2- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Назву закону викласти у редакції: «Про статус депутатів сільських, селищних, міських, районних у містах, районних, обласних рад».

Відхилено
-3- Н.д.Дайнеко Л.І. (Реєстр.картка №273)
Залишити назву Закону такою, якою вона прийнята у редакції 1994 року, а до Конституції України внести зміни, враховуючи багаточисельні прохання органів місцевого самоврядування (рішення сесій Миколаївської, Дніпропетровської та інших обласних Рад).


Відхилено


6.
Цей Закон відповідно до Конституції України, Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", інших актів законодавства України визначає правовий статус депутата сільської, селищної, міської, районної у місті, районної, обласної ради як повноважного представника своїх виборців та рівноправного члена зазначених органів місцевого самоврядування, закріплює його права і обов`язки, встановлює гарантії депутатської діяльності та порядок відкликання депутата.
-4- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
У преамбулі зробити такі зміни:
1. Текст «актів законодавства України» замінити текстом «законів України, міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України».
2. Після тексту « районної, обласної ради» додати текст «(далі - місцева рада)».
3. Вилучити текст «та порядок відкликання депутата».

Враховано частково


Цей Закон відповідно до Конституції України, Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", інших законів України визначає правовий статус депутата сільської, селищної, міської, районної у місті, районної, обласної ради (далі - місцева рада) як повноважного представника своїх виборців та рівноправного члена зазначених органів місцевого самоврядування, закріплює його права і обов`язки, встановлює гарантії депутатської діяльності та порядок відкликання депутата.
7.
РОЗДІЛ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


РОЗДІЛ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
8.
Стаття 1. Законодавство про статус депутатів місцевих рад


Стаття 1. Законодавство про статус депутатів місцевих рад
9.
1. Статус депутата місцевої ради визначається Конституцією України, цим Законом та іншими актами законодавства України.
-5- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
У частині 1 статті 1 текст «актами законодавства України» замінити текстом «законами України».

Враховано

Статус депутата місцевої ради визначається Конституцією України, цим Законом та іншими законами України.
10.
2. Статус депутата місцевої ради Автономної Республіки Крим також визначається Конституцією та іншими нормативно-правовими актами Автономної Республіки Крим, які мають відповідати Конституції України та основним засадам цього Закону.
-6- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
У частині 2 статті 1:
1. Текст «Автономної Республіки Крим» замінити текстом «в Автономній Республіці Крим», а після слова «Конституцією» додати текст «Автономної Республіки Крим».
2. Вилучити текст «,які мають відповідати Конституції України та основним засадам цього Закону».

Відхилено
-7- Н.д.Безсмертний Р.П. (Реєстр.картка №397)
Частину 2 статті 1 виключити.
Враховано
-8- Н.д.Коновалюк В.І. (Округ №62)
Вилучити у частині 2 статті 1 текст «, які мають відповідати Конституції України та основним засадам цього Закону».
Відхилено


11.
Стаття 2. Депутат - повноважний представник територіальної громади, виборців свого округу
-9- Н.д.Коновалюк В.І. Округ №62)
У назві статті 2 вилучити слова «виборців свого округу».

Відхилено

Стаття 2. Депутат - повноважний представник територіальної громади, виборців свого округу
12.
1. Депутат сільської, селищної, міської, районної у місті, районної, обласної ради (далі - депутат) є повноважним представником територіальної громади села, селища, міста, який відповідно до Конституції і Закону України "Про вибори місцевих рад та сільських, селищних, міських голів" обирається на основі загального, рівного, прямого виборчого права шляхом таємного голосування.
-10- Н.д.Безсмертний Р.П. (Реєстр.картка №397)
Доповнити частину 1 статті 2 словами «строком на чотири роки», що відповідатиме частині 1 статті 141 Конституції України.
Враховано

1. Депутат сільської, селищної, міської, районної у місті, районної, обласної ради (далі - депутат) є повноважним представником територіальної громади села, селища, міста, який відповідно до Конституції і Закону України "Про вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів" обирається на основі загального, рівного, прямого виборчого права шляхом таємного голосування строком на чотири роки.
13.
2. Депутат як повноважний представник територіальної громади покликаний виражати і захищати інтереси відповідної територіальної громади та її частини - виборців свого виборчого округу, виконувати їх доручення, брати активну участь у здійсненні місцевого самоврядування.
-11- Н.д.Коновалюк В.І. (Округ №62)
Виключити у частині 2 статті 2 такі слова «та її частини - виборців свого виборчого округу»

Відхилено

2. Депутат як повноважний представник територіальної громади зобов'язаний виражати і захищати інтереси відповідної територіальної громади та її частини - виборців свого виборчого округу, виконувати їх доручення в межах їх повноважень, наданих чинним законодавством, брати активну участь у здійсненні місцевого самоврядування.


-12- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
У частині 2 статті 2:
1. Слово «покликаний» замінити словом «зобов»язаний».
2. Вилучити текст «виконувати їх доручення».

Враховано частково


Враховано

Відхилено
-13- Н.д.Безсмертний Р.П. (Реєстр.картка №397)
Частину 2 статті 2 після слів «виконувати їх доручення» доповнити словами «в межах їх повноважень, наданих чинним законодавством».

Враховано


14.
Стаття 3. Депутат - повноважний і рівноправний член місцевої ради


Стаття 3. Депутат - повноважний і рівноправний член місцевої ради
15.
1. Депутат місцевої ради є повноважним і рівноправним членом відповідної ради - колегіального представницького органу місцевого самоврядування.
-14- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Частину 1 статті 3 викласти у редакції:
«1. Депутат є повноважним і рівноправним членом місцевої ради.»

Відхилено

1. Депутат місцевої ради є повноважним і рівноправним членом відповідної ради - представницького органу місцевого самоврядування.


-15- Н.д.Безсмертний Р.П. (Реєстр.картка №397)
В частині 1 статті 3 слово «колегіального» виключити.

Враховано


16.
2. Депутат місцевої ради відповідно до цього Закону наділяється всією повнотою прав, необхідних для забезпечення йому реальної участі у діяльності ради та її органів, інших структур місцевого самоврядування.
-16- Н.д.Коновалюк В.І. (Округ №62)
Виключити частину 2 статті 3.
Відхилено

2. Депутат місцевої ради відповідно до цього Закону наділяється всією повнотою прав, необхідних для забезпечення йому реальної участі у діяльності ради та її органів, інших структур місцевого самоврядування.
17.
Стаття 4. Виникнення і строк повноважень депутата місцевої ради
-17- Н.д.Бондаренко В.Д. (Округ №212)
Виключити статтю 4.
Відхилено

Стаття 4. Виникнення і строк повноважень депутата місцевої ради


-18- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
У назві статті 4 вилучити текст «місцевої ради».

Відхилено


18.
1. Депутат місцевої ради набуває свої повноваження в результаті обрання його до ради на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування відповідно до законодавства про вибори.
-19- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
У частині 1 статті 4 текст «Депутат місцевої ради» замінити словом «депутат».
Таку ж заміну здійснити далі по всьому тексту закону.

Відхилено

1. Депутат місцевої ради набуває свої повноваження в результаті обрання його до ради на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування відповідно до Закону України «Про вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів».


-20- Н.д.Безсмертний Р.П. (Реєстр.картка №397)
В частині 1 статті 4 слова «законодавства про вибори» замінити словами «Закону України «Про вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів».

Враховано
19.
2. Повноваження депутата починаються з дня відкриття першої сесії відповідної ради з моменту складення присяги і закінчуються в день відкриття першої сесії цієї ради наступного скликання, крім передбачених законодавством випадків дострокового припинення повноважень депутата або ради, до складу якої його обрано.
-21- Н.д.Коновалюк В.І. (Округ №62)
Виключити частину 2 статті 4.
Відхилено

2. Повноваження депутата починаються з дня відкриття першої сесії відповідної ради після офіційного оголошення підсумків виборів відповідною територіальною виборчою комісією і закінчуються в день відкриття першої сесії цієї ради нового скликання, крім передбачених законодавством випадків дострокового припинення повноважень депутата або ради, до складу якої його обрано.


-22- Н.д.Безсмертний Р.П. (Реєстр.картка №397)
У частині 2 статті 4 зробити такі зміни і доповнення:
1. Після слів «відкриття першої сесії відповідної ради» доповнити словами «після офіційного оголошення підсумків виборів відповідною територіальною виборчою комісією» і далі по тексту.
2. Слова «наступного скликання» замінити словами «нового скликання.
Враховано


20.
3. Повноваження депутата, обраного замість вибулого, починається з дня заслуховування на черговому після виборів депутата пленарному засіданні відповідної ради повідомлення територіальної виборчої комісії про підсумки виборів з моменту складення присяги.
-23- Н.д.Марченко О.А. (Округ №201)
Доцільно уточнити, що повноваження депутата замість вибулого починаються з моменту складення присяги на черговому пленарному засіданні.
Враховано

3. Повноваження депутата, обраного замість вибулого або на повторних виборах, починається з дня заслуховування на черговому після виборів депутата пленарному засіданні відповідної ради повідомлення територіальної виборчої комісії про підсумки виборів.


-24- Н.д.Сахно Ю.П. (Реєстр.картка №406)
Частину 3 статті 4 після слів «замість вибулого» доповнити словами «або на повторних виборах».

Враховано21.
4. Питання про підсумки виборів до ради вноситься на її розгляд відповідною територіальною виборчою комісією і приймається радою до відома. Спірні питання щодо виникнення повноважень депутатів вирішуються в судовому порядку.
-25- Н.д.Іщенко О.М. (Округ №96)
Слід виключити з частини 4 статті 4 перше речення, оскільки дана норма має бути врегульована не цим законом, а законодавством про вибори.

Відхилено

4. Питання про підсумки виборів до ради вноситься на її розгляд відповідною територіальною виборчою комісією і приймається радою до відома. Спірні питання щодо виникнення повноважень депутатів вирішуються у судовому порядку.
22.
Стаття 5. Дострокове припинення повноважень депутата місцевої ради
-26- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
У назві статті 5 вилучити текст «місцевої ради».

Відхилено

Стаття 5. Дострокове припинення повноважень депутата місцевої ради
23.
1. Повноваження депутата припиняються достроково за наявності підстав, засвідчених офіційними документами без прийняття рішення відповідної ради:
-27- Н.д.Бондаренко В.Д. (Округ №212)
У частині 1 статті 5 передбачити, що повноваження депутата місцевої ради за наявності підстав, засвідчених офіційними документами, можуть припинятися без прийняття рішення відповідної ради за рішенням відповідної територіальної виборчої комісії у випадках:
обрання або призначення особи, яка є депутатом, на посаду, зайняття якої за законом не сумісне з виконанням депутатських повноважень;
його обрання депутатом іншої ради;
смерті особи, яка є депутатом;
у зв'язку з особистою заявою депутата про складення ним депутатських повноважень.
Відхилено

1. Повноваження депутата припиняються достроково за наявності перелічених підстав, засвідчених офіційними документами без прийняття рішення відповідної ради:


-28- Н.д.Безсмертний Р.П. (Реєстр.картка №397)
У частині 1 статті 5 після слова «наявності» доповнити словом «перелічених» і далі по тексту.
Враховано
-29- Н.д.Сахно Ю.П. (Реєстр.картка №406)
Частину 1 статті 5 після слів «засвідчених офіційними документами» доповнити текстом «, які виголошуються на черговій сесії і фіксуються протокольно».
Відхилено


24.
1) у разі його відкликання виборцями у встановленому цим Законом порядку;
-30- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
У частині 1 статті 5 вилучити пункт 1).

Відхилено

1) у разі його відкликання виборцями у встановленому цим Законом порядку;
25.
2) у разі відмови скласти присягу депутата;
-31- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
У пункті 2) частини 1 статті 5 після слів «у разі» додати слово «його».

Відхилено26.
3) у разі втрати особою, яка є депутатом, громадянства України або виїзду на постійне проживання за межі України;
-32- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
У пункті 3) частини 1 статті 5 текст «особою, яка є депутатом,» замінити словом «ним».

Відхилено

2) у разі припинення громадянства України особі, яка є депутатом, або виїзду її на постійне проживання за межі України;


-33- Н.д.Безсмертний Р.П. (Реєстр.картка №397)
У пункті 3 частини 1 статті 5 слова «у разі втрати» замінити словами « у разі припинення».
Враховано


27.
4) у разі обрання або призначення особи, яка є депутатом, на посаду, зайняття якої за законом не сумісне з виконанням депутатських повноважень;
-34- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
У пункті 4) частини 1 статті 5 текст «особа, яка є депутатом,» замінити словом «його».

Враховано


3) у разі обрання або призначення його на посаду, зайняття якої за законом не сумісне з виконанням депутатських повноважень;
28.
5) у разі його обрання депутатом іншої ради;


4) у разі його обрання депутатом іншої ради;
29.
6) у разі визнання судом особи, яка є депутатом, недієздатною або безвісно відсутньою;
-35- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Пункт 6) частини 1 статті 5 викласти у редакції:
«6) у разі визнання судом його недієздатним або безвісно відсутнім;».

Враховано


5) у разі визнання судом його недієздатним або безвісно відсутньою;
30.
7) у разі набрання чинності обвинувальним вироком суду, за яким особу, яка є депутатом, засуджено до позбавлення волі;
-36- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
У пункті 7) частини 1 статті 5 текст «особу, яка є депутатом,» замінити словом «його».

Враховано


6) у разі набрання чинності обвинувальним вироком суду, за яким його засуджено до позбавлення волі;
31.
8) у разі смерті особи, яка є депутатом.
-37- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Пункт 8) частини 1 статті 5 викласти у редакції:
«8) у разі його смерті.»

Враховано


7) у разі його смерті.
32.
2. Повноваження депутата можуть припинятися достроково також за рішенням відповідної ради:


2. Повноваження депутата можуть припинятися достроково також за рішенням відповідної ради:
33.
1) у зв`язку з набранням чинності обвинувальним вироком суду, за яким особу, яка є депутатом, засуджено до покарання, не пов`язаного з позбавленням волі;
-38- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
У пункті 1) частини 2 статті 5 текст «особу, яка є депутатом,» замінити словом «його»

Враховано


1) у зв`язку з набранням чинності обвинувальним вироком суду, за яким його засуджено до покарання, не пов`язаного з позбавленням волі;
34.
2) у зв`язку з припиненням роботи на території відповідної ради у випадку постійного проживання за її межами (за винятком депутатів районних у місті рад, які працюють і проживають на території міста);
-39- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
У пункті 2 частини 2 статті 5 слово «і» замінити словом «або», а після слів «проживають на території» додати слово «даного».

Відхилено
-40- Н.д.Безсмертний Р.П. (Реєстр.картка №397), - Н.д.Іщенко О.М. (Округ №96)

Пункт 2 частини 2 статті 5 виключити.

Враховано


35.
3) у зв`язку з особистою заявою депутата про складення ним депутатських повноважень.


2) у зв`язку з особистою заявою депутата про складення ним депутатських повноважень.
36.
3. Спори щодо дострокового припинення повноважень депутата ради вирішуються в судовому порядку.
-41- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
У частині 3 статті 5 після слова «депутата» вилучити слово «ради».

Відхилено

3. Спори щодо дострокового припинення повноважень депутата ради вирішуються в судовому порядку.


-42- Н.д.Коновалюк В.І. (Округ №62)
У частині 3 статті 5 слова «в судовому порядку» замінити словами «сесією ради».
Відхилено


37.
4. У разі дострокового припинення повноважень депутата відповідно до законодавства України про вибори проводяться вибори депутата замість вибулого.


4. У разі дострокового припинення повноважень депутата відповідно до Закону про вибори проводяться вибори депутата замість вибулого.


-43- Н.д.Безсмертний Р.П. (Реєстр.картка №397)
У частині 4 статті 5 слова «законодавства України» замінити словом «Закону».
Враховано


38.
Стаття 6. Присяга депутата місцевої ради
-44- Н.д.Бондаренко В.Д. (Округ №212)
Виключити статтю 6 та привести у відповідність інші статті Закону.
Враховано

-45- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
У назві статті 6 вилучити текст «місцевої ради».

Відхилено


39.
1. Депутат місцевої ради складає присягу такого змісту:40.
"Я, (прізвище, ім`я, по батькові), присягаю додержуватися Конституції України та законів України, виконувати свої обов`язки в інтересах виборців, брати активну участь у здійсненні місцевого самоврядування, вирішення питань місцевого життя".
-46- Н.д.Дайнеко Л.І. (Реєстр.картка №273)
Зміст присяги викласти у такій редакції:
«Я, (прізвище, ім'я, по-батькові), депутат (назва Ради), усвідомлюючи свою високу відповідальність, урочисто присягаю віддано служити народу України, дотримувати Конституції і Законів України, перетворювати їх у життя, активно брати участь у здійсненні місцевого самоврядування в інтересах своїх виборців.»

Відхилено
-47- Н.д.Безсмертний Р.П. (Реєстр.картка №397)
У частині 1 статті 6:
1. Після слів «виконувати свої обов`язки в інтересах виборців» доповнити словами «та держави, дотримуватись правил депутатської етики» і далі за текстом.
2. Слова «вирішення питань місцевого життя» виключити.

Відхилено

-48- Н.д.Сахно Ю.П. (Реєстр.картка №406)
Текст присяги після слів «в інтересах виборців» доповнити словами «нашої територіальної громади» і далі за тнкстом.
Відхилено


41.
2. Присягу зачитує на першій сесії ради найстарший за віком депутат цієї ради, після чого депутати скріплюють присягу своїми підписами під її текстом.42.
3. Депутат місцевої ради, обраний замість того, який вибув, складає присягу особисто на черговій сесії ради.
-49- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
У частині 3 статті 6 текст «того, який вибув,» замінити словом «вибулого».

Відхилено


-50- Н.д.Іщенко О.М. (Округ №96)
З урахуванням зауважень до частини 3 статті 4 слід внести відповідні зміни і до частини 3 статті 6.


Відхилено
-51- Н.д.Сахно Ю.П. (Реєстр.картка №406)
Частину 3 статті 6 після слів «який вибув» доповнити словами «або на повторних виборах».
Відхилено
43.
Стаття 7. Поєднання депутатської діяльності з виконанням виробничих або службових обов`язків
-52- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
У назві статті 7 слово «Поєднання» замінити текстом «Можливість поєднання»

Відхилено

Стаття 6. Поєднання депутатської діяльності з виконанням виробничих або службових обов`язків
44.
1. Депутат місцевої ради здійснює свої повноваження, не пориваючи з виробничою або службовою діяльністю.
-53- Н.д.Бондаренко В.Д. (Округ №212)
Визначити, що депутат місцевої ради може за рішенням ради працювати в ній на постійній основі, і що оплата роботи депутата в раді як під час сесій, так і на постійній основі здійснюється за рахунок місцевого бюджету у визначених радою межах.
Відхилено

1. Депутат місцевої ради здійснює свої повноваження, не пориваючи з виробничою або службовою діяльністю.


-54- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Частину 1 статті 7 викласти в редакції:
«1. Депутат здійснює свої депутатські повноваження на громадських засадах.»

Відхилено


45.
2. Депутат місцевої ради, обраний головою, заступником голови районної, обласної, районної у місті ради, секретарем сільської, селищної, міської ради, працює у відповідній раді на постійній основі.
-55- Н.д.Іщенко О.М. (Округ №96)
Частину 2 статті 7 після слів «на постійній основі» доповнити словами «не може суміщати свою службову діяльність з іншою роботою, у тому числі на громадських засадах (крім викладацької, наукової та творчої у позаробочий час)».

Враховано

2. Депутат місцевої ради, обраний головою, заступником голови районної, обласної, районної у місті ради, секретарем сільської, селищної, міської ради, працює у відповідній раді на постійній основі і не може суміщати свою службову діяльність з іншою роботою, у тому числі на громадських засадах (крім викладацької, наукової та творчої у позаробочий час).

46.
3. За рішенням обласної ради депутат, обраний головою постійної комісії з питань бюджету, може працювати в раді на постійній основі.
-56- Н.д.Коновалюк В.І. (Округ №62)
Частину 3 статті 7 виключити.
Відхилено

3. За рішенням обласної, Київської та Севастопольської міських рад депутат, обраний головою постійної комісії з питань бюджету, може працювати в раді на постійній основі.


-57- Н.д.Іщенко О.М. (Округ №96)
Частину 3 статті 7 викласти у редакції:
«3. За рішенням обласної, Київської та Севастопольської міських рад депутат, обраний головою постійної комісії з питань бюджету, може працювати в раді на постійній основі.»
Враховано
-58- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
У частині 3 статті 7 після слів «За рішенням обласної» додати текст «,районної, міської», а після слів «комісії з питань бюджету» додати текст «цієї ради».

Відхилено
-59- Н.д.Дайнеко Л.І. (Реєстр.картка №273)
Частину 3 статті 7 викласти у такій редакції:
«Відповідно до рішення обласної Ради депутат, якого обрано головою постійної комісії з питань бюджету, працює в раді на постійній основі.»


Відхилено


47.
Стаття 8. Несумісність статусу депутата з деякими посадами та видами діяльності


Стаття 7. Несумісність статусу депутата з деякими посадами та видами діяльності
48.
1. Депутат місцевої ради, який перебуває на посаді керівника місцевого органу виконавчої влади чи на іншій посаді, на яку поширюється дія Конституції та законів України щодо обмеження сумісництва, не може поєднувати свою службову діяльність на цій посаді з посадою сільського, селищного, міського голови, секретаря сільської, селищної, міської ради, голови та заступника голови районної у місті, районної, обласної ради, а також з іншою роботою на постійній основі в радах, їх виконавчих органах та апараті.
-60- Н.д.Ніколаєнко С..М. (Округ №185)
Доповнити статтю 8:
Варіант 1. «Державний службовець не може бути депутатом місцевої ради».
Варіант 2. «Керівники місцевих органів виконавчої влади, їх заступники, начальники управлінь, відділів не можуть бути обраними депутатами відповідних місцевих рад».

Відхилено

1. Депутат місцевої ради, який перебуває на посаді керівника місцевого органу виконавчої влади чи на іншій посаді, на яку поширюється дія Конституції та законів України щодо обмеження сумісництва, не може поєднувати свою службову діяльність на цій посаді з посадою сільського, селищного, міського голови, секретаря сільської, селищної, міської ради, голови та заступника голови районної у місті, районної, обласної ради, а також з іншою роботою на постійній основі в радах, їх виконавчих органах та апараті.


-61- Н.д.Косаківський Л.Г. (Округ №223)
Частину 1 статті 8 в кінці доповнити такою фразою:
«Повноваження депутата місцевої ради в цьому випадку припиняється автоматично (без прийняття спеціального рішення ради) з моменту настання такого факту (зайняття відповідної посади).»
Враховано
у статті 5
-62- Н.д.Бондаренко В.Д. (Округ №212)
Доопрацювати положення щодо несумісності депутата з деякими посадами та видами діяльності, викладені у статті 8, з урахуванням того, що голова сільської, селищної, міської ради не є її депутатом.
Відхилено
-63- Н.д.Коновалюк В.І. (Округ №62)
У частині 1 статті 8 необхідно визначити перелік засад і видів діяльності, несумісних з депутатською діяльністю.
Відхилено


49.
2. Депутат місцевої ради не може використовувати свій депутатський мандат в цілях, не пов`язаних з депутатською діяльністю.


2. Депутат місцевої ради не може використовувати свій депутатський мандат в цілях, не пов`язаних з депутатською діяльністю.
50.
3. Одна і та ж особа може бути депутатом лише однієї ради.
-64- Н.д.Безсмертний Р.П. (Реєстр.картка №397)
Частину 3 статті 8 після слів «лише однієї» доповнити словом «місцевої».
Відхилено


3. Одна і та ж особа може бути депутатом лише однієї ради.
Стаття 8. Депутатська етика
1. Депутат місцевої ради як повноважний представник територіальної громади та член ради, здійснюючи депутатські повноваження, повинен дотримуватися таких правил депутатської етики:
1) керуватися загальнодержавними інтересами та інтересами виборців свого виборчого округу чи територіальної громади, від яких його обрано;
2) не використовувати депутатський статус в особистих інтересах чи в інтересах своїх родичів;
3) не принижувати честі й гідності виборців, інших депутатів, керівників та інших посадових і службових осіб місцевих органів державної виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій;
4) не розголошувати відомостей, що становлять державну або іншу таємницю, яка охороняється законом, інших відомостей з питань, що розглядалися на закритих засіданнях ради чи її органів і не підлягають за їх рішенням розголошенню, а також відомостей, які стосуються таємниці особистого життя депутата або виборця, що охороняється законом, чи стали йому відомі у зв'язку з його участю в депутатських перевірках;
5) не робити явно неправдивих заяв чи давати свідчень, не допускати образливих висловлювань, використовувати у публічних виступах недостовірні або неперевірені відомості на адресу державних оганів, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян, підприємств, установ і організацій, їх керівників та інших посадових чи службових осіб, депутатських фракцій, окремих депутатів, вдаватися до обману;
6) не приймати будь-яких гонорарів, подарунків, не отримувати винагород безпосередньо чи опосередковано за дії, пов'язані зі здійсненням ним депутатських повноважень;
7) у випадку порушення депутатом правил депутатської етики рада своїм рішенням може накласти на нього певні заходи стягнення, передбачені регламентом ради.
2. Регламентом ради чи статутом відповідної територіальної громади можуть бути встановлені інші правила депутатської етики, а також заходи впливу щодо тих депутатів, які порушують ці правила.

Стаття 9. Депутатське посвідчення та нагрудний знак депутата
1. Повноваження депутата засвідчуються посвідченням і нагрудним знаком депутата, які йому видаються відповідною радою після визнання повноважень та складання депутатом присяги.
2. Зразки посвідчень і нагрудних знаків депутата, а також Положення про них затверджуються Верховною Радою України.
51.
РОЗДІЛ II. ДЕПУТАТ - ПОВНОВАЖНИЙ ПРЕДСТАВНИК ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ ТА ВИБОРЦІВ СВОГО ВИБОРЧОГО ОКРУГУ


РОЗДІЛ II. ДЕПУТАТ - ПОВНОВАЖНИЙ ПРЕДСТАВНИК ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ ТА ВИБОРЦІВ СВОГО ВИБОРЧОГО ОКРУГУ
52.
Глава 1. ДІЯЛЬНІСТЬ ДЕПУТАТА У ВИБОРЧОМУ ОКРУЗІ


Глава 1. ДІЯЛЬНІСТЬ ДЕПУТАТА У ВИБОРЧОМУ ОКРУЗІ
53.
Стаття 9. Обов`язки депутата у виборчому окрузі


Стаття 10. Обов`язки депутата у виборчому окрузі
54.
1. У виборчому окрузі депутат зобов`язаний:


1. У виборчому окрузі депутат зобов`язаний:
55.
1) підтримувати зв`язок з виборцями та відповідною територіальною громадою, трудовими колективами і громадськими організаціями, які висунули його кандидатом у депутати, а також колективами інших підприємств, установ, організацій, органами місцевого самоврядування, органами виконавчої влади, розташованими на території його виборчого округу;
-65- Н.д.Сахно Ю.П. (Реєстр.картка №406)
Пункт 1 частини 1 статті 9 після слів «трудовими колективами» доповнити текстом «, осередками політичних партій» і далі за текстом.
Відхилено

1) підтримувати зв`язок з виборцями та відповідною територіальною громадою, трудовими колективами і громадськими організаціями, які висунули його кандидатом у депутати, а також колективами інших підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, органами місцевого самоврядування, органами виконавчої влади, розташованими на відповідній території;


-66- Н.д.Моісеєнко В.М. (Округ №53)
Пункт 1 частини 1 статті 9 після слова «організацій» доповнити словами «незалежно від форм власності», а текст «на території його виборчого округу» замінити текстом «на відповідній території».

Враховано


56.
2) регулярно інформувати виборців про роботу ради та її органів, про виконання планів і програм економічного і соціального розвитку, місцевих екологічних програм, місцевого бюджету, рішень ради і доручень виборців;
-67- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
У пункті 2 частини 1 статті 9 вилучити текст «і доручень виборців».

Відхилено

2) не менше одного разу на півріччя інформувати виборців про роботу ради та її органів, про виконання планів і програм економічного і соціального розвитку, інших місцевих програм, місцевого бюджету, рішень ради і доручень виборців;


-68- Н.д.Іщенко О.М. (Округ №96)
Пункт 2 частини 1 статті 9 викласти у такій редакції:
«2) не менше одного разу на рік інформувати виборців про роботу ради та її органів, про виконання програм економічного і соціального розвитку, інших місцевих програм, місцевого бюджету, рішень ради і доручень виборців;»
Враховано частково-69- Н.д.Моісеєнко В.М. (Округ №53)
У пункті 2 частини 1 статті 9 слово «регулярно» замінити на тест »не менше одного разу на півріччя».
Враховано


57.
3) брати участь в організації виконання законів, рішень ради та її органів, доручень виборців, у масових заходах, що проводяться органами місцевого самоврядування на території громади або виборчого округу;
-70- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
У пункті 3 частини 1 статті 9 вилучити слово «законів», а також текст «доручень виборців,».

Враховано частково


3) брати участь в організації виконання рішень ради та її органів, доручень виборців, у масових заходах, що проводяться органами місцевого самоврядування на території громади або виборчого округу;
58.
4) вивчати громадську думку, колективні потреби територіальної громади, інформувати про них раду та її органи, брати безпосередню участь у їх вирішенні;
-71- Н.д.Моісеєнко В.М. (Округ №53)
У пункті 4 частини 1 статті 9 слово «колективні» виключити.
Враховано

4) вивчати громадську думку, потреби територіальної громади, інформувати про них раду та її органи, брати безпосередню участь у їх вирішенні;
59.
5) визначити і оприлюднити дні, години та місце прийому виборців, інших громадян; вести регулярний прийом виборців, розглядати пропозиції, звернення, заяви і скарги членів територіальної громади, вживати заходів щодо забезпечення їх оперативного вирішення;
-72- Н.д.Безсмертний Р.П. (Реєстр.картка №397)
Пункт 5 частини 1 статті 9 після слів «вести регулярний» доповнити словами «не менше одного разу на місяць» і далі за текстом.
Враховано

5) визначити і оприлюднити дні, години та місце прийому виборців, інших громадян; вести регулярний, не менше одного разу на місяць, прийом виборців, розглядати пропозиції, звернення, заяви і скарги членів територіальної громади, вживати заходів щодо забезпечення їх оперативного вирішення;
60.
6) періодично, але не менш як один раз на рік, звітувати про свою роботу і роботу ради, до якої його обрано.
-73- Н.д.Ніколаєнко С.М. (Округ №185)
Додати до статті 9:
«Прийом виборців депутат веде щомісячно, а звітує 2 рази на рік».

Враховано частково
-74- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
У пункті 6) частини 1 статті 9 після слів «про свою роботу» слово «і» замінити текстом «та інформувати про»

Відхилено

-75- Н.д.Іщенко О.М. (Округ №96)
Пункт 6 частини 1 статті 9 виключити.
Враховано


61.
2. Депутат місцевої ради є відповідальним перед виборцями свого виборчого округу і їм підзвітним. У своїй роботі у виборчому окрузі спирається на допомогу органів самоорганізації населення, трудових колективів, органів об`єднань громадян.
-76- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
У частині 2 статті 9 в другому реченні після тексту «виборчому окрузі» додати слово «він», а після тексту «трудових колективів,» вилучити текст «органів».

Враховано частково


2. Депутат місцевої ради є відповідальним перед виборцями свого виборчого округу і їм підзвітним. У своїй роботі у виборчому окрузі спирається на допомогу органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, самоорганізації населення, трудових колективів, об`єднань громадян.


-77- Н.д.Коновалюк В.І. (Округ №62)
У першому реченні частини 2 статті 9 після слів «виборчому округу» додати текст «, радою».
Відхилено
-78- Н.д.Моісеєнко В.М. (Округ №53)
У другому реченні частини 2 статті 9 після слова «органів» додати текст «виконавчої влади, місцевого самоврядування,».
Враховано


62.
3. Депутат місцевої ради, який не виправдав довір`я виборців, може бути в будь-який час відкликаний ними у встановленому цим Законом порядку.
-79- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Частину 3 статті 9 вилучити.

Відхилено

3. Депутат місцевої ради, який не виправдав довір`я виборців, може бути в будь-який час відкликаний ними у встановленому цим Законом порядку.
63.
Стаття 10. Права депутата у виборчому окрузі


Стаття 11. Права депутата у виборчому окрузі
64.
1. У виборчому окрузі депутат має право:


1. У виборчому окрузі депутат має право:
65.
1) офіційно представляти виборців свого виборчого округу та інтереси територіальної громади у відповідній раді та її органах, в місцевих органах виконавчої влади, органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах і організаціях з питань, що належать до відання місцевого самоврядування відповідного рівня;
-80- Н.д.Безсмертний Р.П. (Реєстр.картка №397)
Пункт 1 частини 1 статті 10 після слів «підприємствах, установах і організаціях» доповнити словами «незалежно від форм власності».
Враховано

1) офіційно представляти виборців свого виборчого округу та інтереси територіальної громади у відповідній раді та її органах, в місцевих органах виконавчої влади, органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах і організаціях незалежно від форм власності з питань, що належать до відання місцевого самоврядування відповідного рівня;
66.
2) брати участь з правом дорадчого голосу у засіданнях інших рад та органів, загальних зборах громадян за місцем проживання, засіданнях органів самоорганізації населення, що проводяться в межах території його виборчого округу;
-81- Н.д.Безсмертний Р.П. (Реєстр.картка №397)
У пункті 2 частини 1 статті 10 виключити текст «засіданнях інших рад та органів,»
Відхилено


2) брати участь з правом дорадчого голосу у засіданнях інших рад та органів, загальних зборах громадян за місцем проживання, засіданнях органів самоорганізації населення, що проводяться в межах території його виборчого округу;


-82- Н.д.Коновалюк В.І. (Округ №62)
У пункті 2 частини 1 статті 10 текст «у засіданнях інших рад та органів» замінити на текст «у засіданнях рад нижчого рівня, та органів».
Відхилено


67.
3) порушувати перед органами і організаціями, передбаченими підпунктом 1 пункту 1 цієї статті, та їх посадовими особами питання, що зачіпають інтереси виборців, та вимагати їх вирішення;


3) порушувати перед органами і організаціями, передбаченими підпунктом 1 пункту 1 цієї статті, та їх посадовими особами питання, що зачіпають інтереси виборців, та вимагати їх вирішення;
68.
4) вносити на розгляд відповідних органів і організацій та їх посадових осіб пропозиції з питань, що випливають з його депутатської діяльності у виборчому окрузі, брати участь у їх розгляді.


4) вносити на розгляд відповідних органів і організацій та їх посадових осіб пропозиції з питань, що випливають з його депутатської діяльності у виборчому окрузі, брати участь у їх розгляді.
69.
2. При здійсненні повноважень, передбачених пунктом 1 цієї статті, депутат у межах відповідної території має також право:
-83- Н.д.Іщенко О.М. (Округ №96)
У частині 2 статті 10 виключити слова «у межах відповідної території».
Враховано

2. При здійсненні повноважень, передбачених пунктом 1 цієї статті, депутат має також право:
70.
1) на депутатське звернення;


1) на депутатське звернення;
71.
2) на невідкладний прийом;


2) на невідкладний прийом;
72.
3) вимагати усунення виявлених депутатом порушень законності і правопорядку;
-84- Н.д.Іщенко О.М. (Округ №96)
У пункті 3 частини 2 статті 10 виключити слова «виявлених депутатом».
Враховано

3) вимагати усунення порушень законності і правопорядку;
73.
4) об'єднуватися в територіальні депутатські групи та інші депутатські формування.
-85- Н.д.Іщенко О.М. (Округ №96)
Право об'єднуватися в депутатські групи та інші депутатські формування не слід відносити до прав депутата у виборчому окрузі, це доцільно врегулювати в розділі ІІІ Закону.

Враховано


74.
Глава 2. ІНДИВІДУАЛЬНІ ТА КОЛЕКТИВНІ ФОРМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕПУТАТОМ СВОЇХ ПОВНОВАЖЕНЬ У ВИБОРЧОМУ ОКРУЗІ


Глава 2. ІНДИВІДУАЛЬНІ ТА КОЛЕКТИВНІ ФОРМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕПУТАТОМ СВОЇХ ПОВНОВАЖЕНЬ У ВИБОРЧОМУ ОКРУЗІ
75.
Стаття 11. Розгляд депутатом пропозицій, заяв і скарг громадян
-86- Н.д.Сахно Ю.П. (Реєстр.картка №406)
У всіх частинах статті 11, де йде перераховування «органи виконавчої влади, підприємства, установи і організації» доповнити »органи об'єднань громадян».
Враховано

Стаття 12. Розгляд депутатом пропозицій, заяв і скарг громадян
76.
1. Депутат місцевої ради розглядає пропозиції, заяви і скарги , які надійшли до нього, вживає заходів до їх своєчасного, законного та обгрунтованого вирішення; вивчає причини, які породжують скарги громадян, і вносить свої пропозиції щодо їх усунення в раду, до якої його обрано, місцевим органам виконавчої влади, підприємствам, установам і організаціям; систематично, не рідше одного разу на місяць, веде прийом громадян.
-87- Н.д.Іщенко О.М. (Округ №96)
У частині 1 статті 11:
1. Виключити слова «законного та».
2. Слід зазначити, що депутат вносить пропозиції, щодо усунення порушень в органи місцевого самоврядування (це замість слів «в раду»).

Враховано


1. Депутат місцевої ради розглядає пропозиції, заяви і скарги , які надійшли до нього, вживає заходів до їх своєчасного, обгрунтованого вирішення; вивчає причини, які породжують скарги громадян, і вносить свої пропозиції щодо їх усунення в органи місцевого самоврядування, місцевим органам виконавчої влади, підприємствам, установам і організаціям, органам об'єднань громадян; систематично, не рідше одного разу на місяць, веде прийом громадян.


-88- Н.д.Безсмертний Р.П. (Реєстр.картка №397)
Частину 1 статті 11 наприкінці після слів «веде прийом громадян» доповнити словами «на території виборчого округу».
Відхилено77.
2. Депутат місцевої ради може направляти одержані ним пропозиції, заяви і скарги до відповідних органів, підприємств, установ і організацій, які зобов'язані розглянути їх відповідно до чинного законодавства і про результати повідомити заявника, а також депутата.
-89- Н.д.Іщенко О.М. (Округ №96)
У частині 2 статті 11 виключити слово «чинного».
Враховано

2. Депутат місцевої ради може направляти одержані ним пропозиції, заяви і скарги до відповідних органів, підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності, органів об'єднань громадян, які зобов'язані розглянути їх відповідно до законодавства і про результати повідомити заявника, а також депутата.


-90- Н.д.Безсмертний Р.П. (Реєстр.картка №397)
Частину 2 статті 11 після слова «організацій» доповнити словами «незалежно від форм власності».
Враховано


78.
3. Депутат місцевої ради має право здійснювати контроль за розглядом надісланих ним пропозицій, заяв, скарг громадян на підприємствах, в установах і організаціях незалежно від форм власності.
-91- Н.д.Безсмертний Р.П. (Реєстр.картка №397)
У частині 3 статті 11 слова «має право здійснювати контроль за розглядом» замінити словами «здійснює контроль за розглядом».
Враховано

3. Депутат місцевої ради здійснює контроль за розглядом підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності, органами об'єднань громадян надісланих ним пропозицій, заяв, скарг виборців.


-92- Н.д.Іщенко О.М. (Округ №96)
Частину 3 статті 11 викласти у такій редакції:
«Депутат місцевої ради здійснює контроль за розглядом підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності, органами об'єднань громадян, надісланих ним пропозицій, заяв, скарг виборців.»


Враховано


79.
4. Місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації державної і комунальної форм власності, їх посадові особи зобов'язані сприяти депутатові в організації прийому громадян, розгляді їх пропозицій, заяв, скарг, створювати інші необхідні для цього умови.
-74- Н.д.Коваль В.С. (Реєстр.картка №324)
У частині 4 статті 11 слова «створювати інші необхідні для цього умови» замінити словами «сприяти створенню необхідних для цього умов».

Враховано
4. Місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації державної і комунальної форм власності, органи об'єднань громадян, їх посадові особи зобов'язані сприяти депутатові в організації прийому громадян, розгляді їх пропозицій, заяв, скарг, створенні інших необхідних для його депутатської діяльності умов.


-93- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Наприкінці частини 4 статті 11 текст «для цього умови» замінити текстом «для його депутатської діяльності умови».

Враховано


80.
Стаття 12. Депутатське звернення


Стаття 13. Депутатське звернення
81.
1. Депутатське звернення - викладена в письмовій формі вимога депутата з питань, пов'язаних з його депутатською діяльністю, до місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, незалежно від форм власності, розташованих на відповідній території, та їх посадових осіб здійснити певні дії, вжити заходів чи дати офіційне роз'яснення з питань, віднесених до їх компетенції.
-94- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
У частині 1 статті 12 після слів «посадових осіб здійснити» додати текст «або припинити».

Відхилено

1. Депутатське звернення - викладена в письмовій формі вимога депутата з питань, пов'язаних з його депутатською діяльністю, до місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, незалежно від форм власності, розташованих на території відповідної ради, та їх посадових осіб здійснити певні дії, вжити заходів чи дати офіційне роз'яснення з питань, віднесених до їх компетенції.


-95- Н.д.Безсмертний Р.П. (Реєстр.картка №397)
У частині 1 статті 12 слова «відповідній території» замінити на «території відповідної ради».
Враховано


82.
2. Органи і організації та їх посадові особи, зазначені в пункті 1 цієї статті, до яких звернувся депутат, зобов'язані негайно розглянути порушене ним питання, а в разі необхідності додаткового вивчення чи перевірки дати йому відповідь не пізніш як у місячний строк.
-96- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
У частині 2 статті 12 після слова «Органи» додати текст «,підприємства, установи»

Враховано

2. Органи, підприємства, установи і організації та їх посадові особи, зазначені в пункті 1 цієї статті, до яких звернувся депутат, зобов'язані у десятиденний строк розглянути порушене ним питання, а в разі необхідності додаткового вивчення чи перевірки дати йому відповідь не пізніш як у місячний строк.


-97- Н.д.Іщенко О.М. (Округ №96)
У частині 2 статті 12 слово «негайно» замінити на чітко визначений термін «у 10-ти денний строк».
Враховано
-98- Н.д.Дайнеко Л.І. (Реєстр.картка №273)
В цілому погодитися, але щодо термінів розгляду звернень депутатів - викласти у такій редакції:
«Органи і організації, їх посадові особи, що зазначені в пункті 1 цієї статті, до яких звернувся депутат, повинні у десятиденний термін розглянути порушене їм питання і дати йому відповідь не пізніше місячного терміну.»


Враховано частково


83.
3. Якщо депутатське звернення з об'єктивних причин не може бути розглянуто у встановлений строк, депутату повинно бути повідомлено про це з обгрунтуванням мотивів необхідності продовження строку розгляду.
-99- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
У частині 3 статті 12 після слів «депутату повинно бути» додати слово «письмово».

Враховано

3. Якщо депутатське звернення з об'єктивних причин не може бути розглянуто у встановлений строк, депутату повинно бути письмово повідомлено про це з обгрунтуванням мотивів необхідності продовження строку розгляду.
84.
4. Депутат місцевої ради може взяти участь у розгляді свого звернення, про що органи і організації та їх посадові особи повинні йому повідомити завчасно.
-100- Н.д.Сахно Ю.П. (Реєстр.картка №406)
Частину 4 статті 12 після останнього слова «завчасно» доповнити словами «не пізніше як за п'ять календарних днів».

Враховано

4. Депутат місцевої ради може взяти участь у розгляді свого звернення, про що органи і організації та їх посадові особи повинні йому повідомити завчасно, не пізніше як за п'ять календарних днів.
85.
5. Якщо депутат не задоволений результатами розгляду свого звернення або якщо посадова особа ухиляється від вирішення порушеного у зверненні питання у встановлений строк, він має право внести депутатський запит відповідно до статті 22 цього Закону.
-101- Н.д.Коновалюк В.І. (Округ №62)
Частину 5 статті 12 виключити.
Відхилено

5. Якщо депутат не задоволений результатами розгляду свого звернення або якщо посадова особа ухиляється від вирішення порушеного у зверненні питання у встановлений строк, він має право внести депутатський запит відповідно до статті 22 цього Закону.
86.
Стаття 13. Право депутата на невідкладний прийом посадовими особами, одержання необхідної інформації


Стаття 14. Право депутата на невідкладний прийом посадовими особами, одержання необхідної інформації
87.
1. Депутат місцевої ради має на відповідній території право невідкладного прийому керівниками та іншими посадовими особами місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій, незалежно від форм власності, у питаннях депутатської діяльності.
-102- Н.д.Безсмертний Р.П. (Реєстр.картка №397)
У частині 1 статті 13 слова «на відповідній території» замінити словами «на території відповідної ради».
Враховано

1. Депутат місцевої ради має на території відповідної ради право невідкладного прийому керівниками та іншими посадовими особами місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій, незалежно від форм власності, у питаннях депутатської діяльності.


-103- Н.д.Сахно Ю.П. (Реєстр.картка №406)
Частину 1 статті 13 викласти в редакції:
«1. Депутат місцевої ради має на території цієї ради право невідкладного прийому керівниками та іншими посадовими особами місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та об'єднань громадян, підприємств, установ і організацій, незалежно від форм власності, у питаннях депутатської діяльності.»
Відхилено


88.
2. Керівники та інші посадові особи місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій, незалежно від форм власності, які розташовані на території відповідної ради, на прохання депутата надають йому довідкові матеріали та іншу інформацію, необхідні для здійснення депутатських повноважень.
-104- Н.д.Безсмертний Р.П. (Реєстр.картка №397)
У частині 2 статті 13 замість слів «на прохання депутата» записати «на звернення депутата».
Враховано

2. Керівники та інші посадові особи місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій, незалежно від форм власності, які розташовані на території відповідної ради, на звернення депутата надають йому довідкові матеріали та іншу інформацію, необхідні для здійснення депутатських повноважень.
89.
3. Порядок відвідування депутатом підприємств, установ і організацій, діяльність яких пов'язана з державною або іншою таємницею, що охороняється законом, встановлюється відповідними законодавчими актами.


3. Порядок відвідування депутатом підприємств, установ і організацій, діяльність яких пов'язана з державною або іншою таємницею, що охороняється законом, встановлюється відповідними законодавчими актами.
90.
Стаття 14. Право депутата вимагати усунення порушення


Стаття 15. Право депутата вимагати усунення порушення
91.
законності


законності
92.
1. Депутат місцевої ради як представник відповідної територіальної громади у разі виявлення порушення прав та інтересів громадян або інших порушень законності має право вимагати припинення порушення, а в необхідних випадках звернутися до відповідних органів і посадових осіб з вимогою припинити порушення.
-105- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
У частині 1 статті 14:
1. Після слів «порушення прав та» додати слово «законних».
2. Наприкінці текст «припинити порушення» замінити текстом «вжити заходів щодо припинення порушення законності».

Відхилено


1. Депутат місцевої ради як представник відповідної територіальної громади у разі виявлення порушення прав та законних інтересів громадян або інших порушень законності має право вимагати припинення порушення, а в необхідних випадках звернутися до відповідних органів і посадових осіб з вимогою вжити заходів щодо припинення порушення законності.
93.
2. У разі порушення законності депутат має право на депутатське звернення до відповідних посадових осіб правоохоронних чи контрольних органів.


2. У разі порушення законності депутат має право на депутатське звернення до відповідних посадових осіб правоохоронних чи контрольних органів.
94.
3. Місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, об'єднання громадян, адміністрація підприємств, установ, організацій, незалежно від форм власності, їх посадові особи, до яких звернувся депутат, зобов'язані негайно вжити заходів для усунення порушення, а в разі необхідності - до притягнення винних до відповідальності з наступним інформуванням про це депутата.


3. Місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, об'єднання громадян, адміністрація підприємств, установ, організацій, незалежно від форм власності, їх посадові особи, до яких звернувся депутат, зобов'язані негайно вжити заходів для усунення порушення, а в разі необхідності - до притягнення винних до відповідальності з наступним інформуванням про це депутата.
95.
4. У разі невжиття заходів посадові особи, до яких звернувся депутат, несуть дисциплінарну, адміністративну або кримінальну відповідальність, встановлену законом.
-106- Н.д.Коновалюк В.І. (Округ №62)
Частину 4 статті 14 викласти у такій редакції:
«4. У випадку невжиття заходів особою, до якої звернувся депутат, за рішенням ради може бути поставлене питання про притягнення цієї службової особи до дисциплінарної, адміністративної відповідальності, навіть до звільнення з займаної посади або про збудження уголовної справи, в залежності від тяжкості вчиненого проступку та наступних наслідків.»
Відхилено

4. У разі невжиття заходів посадові особи, до яких звернувся депутат, несуть дисциплінарну, адміністративну або кримінальну відповідальність, встановлену законом.
96.
Стаття 15. Звіти депутата перед виборцями та зустрічі з ними


Стаття 16. Звіти депутата перед виборцями та зустрічі з ними
97.
1. Депутат місцевої ради періодично, але не менш як один раз на рік, зобов'язаний звітувати про свою роботу і роботу ради, до якої його обрано, перед виборцями відповідного виборчого округу, колективами та об`єднаннями громадян, які висунули його кандидатом у депутати. Рада визначає орієнтовні строки проведення звітів депутатів перед виборцями.
-107- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
У частині 1 статті 15 після слів «про свою роботу» слово «і» замінити текстом «та інформувати про».

Відхилено


1. Депутат місцевої ради періодично, але не менш як один раз на рік, зобов'язаний звітувати про свою роботу перед виборцями відповідного виборчого округу, колективами та об`єднаннями громадян, які висунули його кандидатом у депутати. Рада визначає орієнтовні строки проведення звітів депутатів перед виборцями.


-108- Н.д.Іщенко О.М. (Округ №96)
У частині 1 статті 15 виключити текст «і роботу ради, до якої його обрано,».
Враховано
-109- Н.д.Дайнеко Л.І. (Реєстр.картка №273)
У частині 1 статті 15 замінити термін звітів депутатів місцевих Рад перед своїми виборцями з «одного» разу на рік до «двох» разів і викласти у такій редакції:
«Депутат місцевої Ради періодично, але не менше двох разів на рік, повинен інформувати про свою роботу та роботу Ради, у якій він обраний, своїх виборців...» і далі за текстом.


Відхилено98.
2. Звіт депутата може бути проведено в будь-який час на вимогу зборів виборців за місцем проживання чи трудової діяльності, а також органів самоорганізації населення.


2. Звіт депутата може бути проведено в будь-який час на вимогу зборів виборців за місцем проживання чи трудової діяльності, а також органів самоорганізації населення.
99.
3. Депутат місцевої ради завчасно повідомляє виборцям про час і місце проведення звіту шляхом оприлюднення про це в місцевих засобах масової інформації або в інший спосіб.
-110- Н.д.Безсмертний Р.П. (Реєстр.картка №397)
У частині 3 статті 15 слово «завчасно» замінити словами «не пізніше як у 7-ми денний термін».
Враховано

3. Депутат місцевої ради не пізніше як у семиденний термін повідомляє виборцям про час і місце проведення звіту шляхом оприлюднення про це в місцевих засобах масової інформації або в інший спосіб.
100.
4. Місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи і організації державної і комунальної форм власності зобов'язані сприяти депутатам в організації їх звітів перед виборцями: надавати приміщення, інформаційні та інші довідкові матеріали, необхідні депутату, на прохання депутата здійснювати інші заходи, пов'язані з проведенням його звіту перед виборцями.
-111- Н.д.Іщенко О.М. (Округ №96)
У частині 4 статті 15 слова «державної і комунальної» замінити словами »незалежно від».
Відхилено

4. Місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи і організації державної і комунальної форм власності зобов'язані сприяти депутатам в організації їх звітів перед виборцями: надавати приміщення, інформаційні та інші довідкові матеріали, необхідні депутату, на прохання депутата здійснювати інші заходи, пов'язані з проведенням його звіту перед виборцями.
101.
5. Звіт депутата повинен містити відомості про його діяльність у раді та в її органах, до яких його обрано, а також про його роботу у виборчому окрузі, про прийняті радою та її органами рішення, про хід їх виконання, про особисту участь в обговоренні, прийнятті та в організації виконання рішень ради, її органів, а також доручень виборців свого виборчого округу.
-112- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
У частині 5 статті 15 вилучити текст «, а також доручень виборців свого виборчого округу».

Відхилено

5. Звіт депутата повинен містити відомості про його діяльність у раді та в її органах, до яких його обрано, а також про його роботу у виборчому окрузі, про прийняті радою та її органами рішення, про хід їх виконання, про особисту участь в обговоренні, прийнятті та в організації виконання рішень ради, її органів, а також доручень виборців свого виборчого округу.


-113- Н.д.Сахно Ю.П. (Реєстр.картка №406)
Частину 5 статті 15 викласти в редакції:
«5. Звіт депутата повинен містити відомості про його діяльність у раді та в її органах, до яких його обрано, а також про його роботу у виборчому окрузі, інформацію про відвідання депутатом сесій ради, засідань її органів, внесених їм на обговорення питаннях, про прийняті радою та її органами рішення, про хід їх виконання, про особисту участь в обговоренні, прийнятті та в організації виконання рішень ради, її органів, а також доручень виборців свого виборчого округу.
Відхилено102.
6. Про результати обговорення звіту депутата, зауваження і пропозиції, висловлені виборцями на адресу ради та її органів, а також про доручення, дані депутатові у зв'язку з його діяльністю в раді, він інформує раду та її органи.
-114- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
У частині 6 статті 15 вилучити текст «, а також про доручення, дані депутатові у зв'язку з його діяльністю в раді,».

Відхилено

6. Про результати обговорення звіту депутата, зауваження і пропозиції, висловлені виборцями на адресу ради та її органів, а також про доручення, дані депутатові у зв'язку з його діяльністю в раді, він інформує раду та її органи.
103.
7. Витрати, пов'язані з проведенням звітів депутатів перед виборцями та їх зустрічі з ними, здійснюються за рахунок відповідних місцевих бюджетів.
-115- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
У частині 7 статті 15 текст «та їх зустрічі з ними» замінити текстом «,за винятком звітів передбачених частиною другою цієї статті».

Відхилено

7. Витрати, пов'язані з проведенням звітів депутатів перед виборцями та їх зустрічі з ними, здійснюються за рахунок відповідних місцевих бюджетів у межах затверджених на ці цілі кошторисів.


-116- Н.д.Іщенко О.М. (Округ №96)
Частину 7 статті 15 наприкінці після слів «місцевих бюджетів» доповнити словами «в межах затверджених на ці цілі кошторисів».

Враховано104.
8. Звіти і зустрічі депутатів з виборцями висвітлюються засобами масової інформації.


8. Звіти і зустрічі депутатів з виборцями висвітлюються засобами масової інформації.
105.
Стаття 16. Доручення виборців
-117- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Статтю 16 вилучити.

Відхилено

Стаття 17. Доручення виборців
106.
1. Виборці можуть давати своєму депутатові доручення на зборах під час його звітів чи зустрічей з питань, що випливають з колективних потреб відповідного виборчого округу чи територіальної громади в цілому.
-118- Н.д.Моісеєнко В.М. (Округ №53)
У частині 1 статті 16 виключити слово «колективних».
Враховано

1. Виборці можуть давати своєму депутатові доручення на зборах під час його звітів чи зустрічей з питань, що випливають з потреб відповідного виборчого округу чи територіальної громади в цілому.
107.
2. Доручення виборців не повинні суперечити Конституції і законам України, а їх виконання мають належати до відання відповідних органів виконавчої влади та посадових осіб місцевого самоврядування.
-119- Н.д.Безсмертний Р.П. (Реєстр.картка №397)
Частину 2 статті 16 після слів «і законам України» доповнити текстом «(а в Автономній Республіці Крим - також Конституції і нормативно-правовим актам Верховної Ради Автономної Республіки Крим)».
Враховано

2. Доручення виборців не повинні суперечити Конституції і законам України (а в Автономній Республіці Крим - також Конституції і нормативно-правовим актам Верховної Ради Автономної Республіки Крим), а їх виконання мають належати до відання відповідних органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.


-120- Н.д.Іщенко О.М. (Округ №96)
В частині 2 статті 16 замість «посадових осіб» слід записати «органів місцевого самоврядування».

Враховано


108.
3. Доручення виборців депутатові має бути підтримане більшістю учасників зборів.


3. Доручення виборців депутатові має бути підтримане більшістю учасників зборів.
109.
4. Доручення виборців, виконання яких потребує прийняття відповідною радою або її виконавчим органом рішення, матеріальних або фінансових витрат, доводяться депутатом до відома відповідної ради або її органів.
-121- Н.д.Коновалюк В.І. (Округ №62)
Частину 4 статті 16 викласти у такій редакції:
«4. Доручення виборців доводяться депутатом до відома відповідної ради або її органів.»
Відхилено

4. Доручення виборців, виконання яких потребує прийняття відповідною радою або її виконавчим органом рішення, матеріальних або фінансових витрат, доводяться депутатом до відома відповідної ради або її органів.
110.
5. Рада та її виконавчі органи аналізують доручення виборців, дані депутатам, та з урахуванням матеріальних і фінансових можливостей приймають відповідні рішення щодо їх реалізації. Рішення з цих питань доводяться до відома депутатів та територіальної громади.
-122- Н.д.Коновалюк В.І. (Округ №62)
Частину 5 статті 16 у першому реченні після слова «аналізують» доповнити словами «та узагальнюють».
Відхилено

5. Рада та її виконавчі органи аналізують доручення виборців, дані депутатам, та з урахуванням матеріальних і фінансових можливостей приймають відповідні рішення щодо їх реалізації. Рішення з цих питань доводяться до відома депутатів та територіальної громади.
111.
6. Депутат місцевої ради бере участь в організації доручень виборців як одноособово, та і в складі постійних і тимчасових комісій ради або в складі утвореної з цією метою депутатської групи, може залучати до їх виконання органи самоорганізації населення, а також виборців відповідного виборчого округу.
-123- Н.д.Безсмертний Р.П. (Реєстр.картка №397)
Пункт 6 після слів «Депутат місцевої ради бере участь в організації» доповнити словом «виконання» і далі за текстом.
Враховано

6. Депутат місцевої ради бере участь в організації виконання доручень виборців як одноособово, та і в складі постійних і тимчасових комісій ради або в складі утвореної з цією метою депутатської групи, може залучати до їх виконання органи самоорганізації населення, а також виборців відповідного виборчого округу.
112.
7. Контроль за виконанням доручень виборців здійснюється відповідними радами, їх виконавчими органами та депутатами. Органи, які забезпечують реалізацію доручень виборців, один раз на рік інформують раду про хід їх виконання.


7. Контроль за виконанням доручень виборців здійснюється відповідними радами, їх виконавчими органами та депутатами. Органи, які забезпечують реалізацію доручень виборців, один раз на рік інформують раду про хід їх виконання.
113.
8. Про результати розгляду радою та її виконавчими органами доручень виборців та особисту участь в організації їх виконання депутат періодично інформує своїх виборців.
-124- Н.д.Дайнеко Л.І. (Реєстр.картка №273)
Частини 7 і 8 слід відрегулювати по термінах, тому що депутат може інформувати своїх виборців про виконання наказів тільки в тому випадку, якщо йому буде надана така інформація від відповідних органів.

Відхилено


8. Про результати розгляду радою та її виконавчими органами доручень виборців та особисту участь в організації їх виконання депутат періодично інформує своїх виборців.
114.
Стаття 17. Територіальні депутатські групи
-125- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
По всьому тексту статті 17 текст «депутатська група» замінити текстом «територіальна депутатська група» у відповідних відмінках.

Відхилено

-126- Н.д.Іщенко О.М. (Округ №96)
Статті 17 і 18 перенести після статті 25 з відповідною перенумерацією наступних статей.
Враховано
-127- Н.д.Безсмертний Р.П. (Реєстр.картка №397), Н.д.Сахно Ю.П. (Реєстр.картка №406), Н.д.Іщенко О.М. (Округ №96)
У назві статті 17 та її частині 1 слово «територіальні» виключити, як таке, що не узгоджується із частиною 2 цієї статті.
Враховано


115.
1. Для спільної роботи по здійсненню депутатських повноважень у виборчих округах депутати можуть на основі їх взаємної згоди об'єднуватися в територіальні депутатські групи.
-128- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Перше речення частини 1 статті 17 викласти у редакції: «Для спільної роботи щодо здійснення своїх депутатських повноважень, депутати можуть добровільно об'єднуватись в територіальні депутатські групи».

Відхилено


116.
До складу депутатської групи можуть входити депутати різних ланок рад.
-129- Н.д.Іщенко О.М. (Округ №96), Н.д.Сахно Ю.П. (Реєстр.картка №406)
Другий абзац частини 1 статті 17 виключити.

Враховано


117.
2. Депутати місцевої ради об'єднуються в депутатські групи за єдністю території їх виборчих округів, спільністю проблем, які вони вирішують, та іншими ознаками.118.
3. Повноваження депутатських груп є похідними від повноважень депутата, передбачених цим Законом.
-130- Н.д.Коновалюк В.І. (Округ №62)
У статті 17 більш чіткіше визначити повноваження депутатської групи.
Відхилено
-131- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
У частині 3 стаття 17 вилучити текст «, передбачених цим Законом».

Відхилено


119.
4. Членство депутата в депутатській групі не звільняє його від персональної відповідальності за здійснення своїх депутатських повноважень у виборчому окрузі.
-132- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Статтю 17 перенести після статті 28, здійснивши відповідну перенумерацію всіх статей.

Відхилено


120.
Стаття 18. Порядок утворення депутатських груп
-133- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Статтю 18 вилучити.

Відхилено


121.
1. Депутатська група може бути утворена в будь-який час протягом строку повноважень ради даного скликання за рішенням зборів депутатів, які виявили бажання увійти до її складу. Депутатська група складається не менш як з трьох депутатів.
-134- Н.д.Іщенко О.М. (Округ №96)
У частині 1 статті 18:
1. Слід передбачити, що «депутатська група в районній, міській, районній в місті, обласній, Київській та Севастопольській міських радах складається не менше, як із п'яти депутатів».
2. Кількість депутатів, що можуть утворити групу, необхідно диференціювати в залежності від рівня ради.

Враховано


122.
2. Депутати місцевої ради які входять до складу депутатської групи, обирають керівника депутатської групи.123.
3. Депутатська група реєструється відповідною сільською, селищною, міською (міста без районного поділу), районною у місті, районною, обласною радою за поданням керівника групи.
-135- Н.д.Іщенко О.М. (Округ №96)
Частину 3 статті 18 викласти в редакції:
«3. Депутатська група реєструється відповідною сільською, селищною, міською, районною у місті, районною, обласною радою за поданням її керівника.
Умовою реєстрації є надходження до ради підписаного персонально депутатами письмового повідомлення про сформування депутатської групи із зазначенням її назви, персонального складу та партійної приналежності членів групи, а також депутатів, які уповноважені представляти групу."
Враховано


124.
4. Депутатські групи можуть утворюватися на визначений ними період або на строк повноважень відповідних рад.125.
5. Діяльність депутатської групи припиняється:
126.
1) у разі вибуття окремих депутатів, внаслідок чого у її складі залишається менше трьох депутатів;
-136- Н.д.Іщенко О.М. (Округ №96)
Пункт 1 частини 5 статті 9 викласти у такій редакції:
«1) у разі вибуття окремих депутатів, внаслідок чого її чисельність стає менше, ніж встановлена цим Законом.


127.
2) у разі прийняття депутатами, які входять до її складу, рішення про розпуск депутатської групи;128.
3) після закінчення строку, на який депутати об'єдналися в депутатську групу, або строку повноважень відповідних рад.129.
6. Рада сприяє діяльності зареєстрованих нею депутатських груп, координує їх роботу і може заслуховувати повідомлення про їх діяльність.130.
РОЗДІЛ III. ДЕПУТАТ - ПОВНОВАЖНИЙ ЧЛЕН РАДИ


РОЗДІЛ III. ДЕПУТАТ - ПОВНОВАЖНИЙ ЧЛЕН РАДИ
131.
Глава 1. ПОВНОВАЖЕННЯ ДЕПУТАТА У РАДІ


Глава 1. ПОВНОВАЖЕННЯ ДЕПУТАТА У РАДІ
132.
Стаття 19. Обов'язки депутата в раді та її органах


Стаття 18. Обов'язки депутата в раді та її органах
133.
Депутат місцевої ради зобов'язаний:


Депутат місцевої ради зобов'язаний:
134.
1) брати участь у здійсненні радою місцевого самоврядування, вирішенні нею питань, що належать до її відання;
-137- Н.д.Іщенко О.М. (Округ №96)
Виключити пункт 1 статті 19, змінивши нумерацію наступних пунктів.
Враховано


135.
2) брати участь у роботі ради, постійних комісій та інших її органів, до складу яких він входить, всебічно сприяти виконанню їх рішень;


1) брати участь у роботі ради, постійних комісій та інших її органів, до складу яких він входить, всебічно сприяти виконанню їх рішень;
136.
3) додержуватися регламенту ради та інших нормативних актів, що визначають порядок діяльності ради та її органів;


2) додержуватися регламенту ради та інших нормативних актів, що визначають порядок діяльності ради та її органів;
137.
4) виконувати доручення ради, її органів, інформувати раду, її органи, до складу яких його обрано, про виконання доручень ради та її органів.
-138- Н.д.Іщенко О.М. (Округ №96)
Пункт 4 статті 19 викласти у такій редакції:
«4) виконувати доручення ради, її органів, голови ради та сільського, селищного, міського голови; інформувати їх про виконання доручень».
Враховано


3) виконувати доручення ради, її органів, голови ради та сільського, селищного, міського голови; інформувати їх про виконання доручень.
138.
Стаття 20. Права депутата у раді та її органах


Стаття 19. Права депутата у раді та її органах
139.
1. Депутат місцевої ради користується правом ухвального голосу з усіх питань, що розглядаються на засіданнях ради та її органів, до складу яких він входить. Депутат набуває права ухвального голосу з моменту визнання його повноважень.


1. Депутат місцевої ради користується правом ухвального голосу з усіх питань, що розглядаються на засіданнях ради та її органів, до складу яких він входить. Депутат набуває права ухвального голосу з моменту визнання його повноважень.
140.
Кожний депутат у раді та її органах, до складу яких він входить, має один голос. Депутат, який не входить до складу будь-якого органу ради, може брати участь у його роботі з правом дорадчого голосу.
-139- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
У другому реченні абзацу 2 частини 1 статті 20 текст «будь-якого» замінити словом «певного».

Враховано


Кожний депутат у раді та її органах, до складу яких він входить, має один голос. Депутат, який не входить до складу певного органу ради, може брати участь у його роботі з правом дорадчого голосу.
141.
2. Депутат місцевої ради має право:


2. Депутат місцевої ради має право:
142.
1) брати участь у здійсненні радою місцевого самоврядування, вирішенні нею питань, що належать до її відання;
-140- Н.д.Безсмертний Р.П. (Реєстр.картка №397)
Пункт 1) частини 2 статті 20 виключити.
Враховано


143.
2) обирати і бути обраним до органів відповідної ради;
-141- Н.д.Коновалюк В.І. (Округ №62)
Пункт 2 частини 2 статті 20 після слів «брати участь» доповнити текстом «в роботі сесій,».
Відхилено

1) обирати і бути обраним до органів відповідної ради;
144.
3) пропонувати питання для розгляду їх радою та її органами;


2) пропонувати питання для розгляду їх радою та її органами;
145.
4) вносити пропозиції і зауваження щодо порядку денного
-142- Н.д.Іщенко О.М. (Округ №96)
У пункті 4 частини 2 статті 20 слово «щодо» замінити на «до».
Враховано

3) вносити пропозиції і зауваження до порядку денного
146.
засідань ради та її органів, порядку розгляду обговорюваних питань та їх суті;


засідань ради та її органів, порядку розгляду обговорюваних питань та їх суті;
147.
5) вносити на розгляд ради та її органів пропозиції з питань, пов'язаних з його депутатською діяльністю;


4) вносити на розгляд ради та її органів пропозиції з питань, пов'язаних з його депутатською діяльністю;
148.
6) вносити на розгляд ради та її органів проекти рішень, інших документів з питань, що належать до їх відання, поправки до них;


5) вносити на розгляд ради та її органів проекти рішень, інших документів з питань, що належать до їх відання, поправки до них;
149.
7) вносити пропозиції та висловлювати думку щодо персонального складу утворюваних радою органів і кандидатур посадових осіб, які обираються, призначаються або затверджуються радою;
-143- Н.д.Безсмертний Р.П. (Реєстр.картка №397)
У пункті 7 частини 2 статті 20 слова «вносити пропозиції» виключити.
Враховано

6) висловлювати думку щодо персонального складу утворюваних радою органів і кандидатур посадових осіб, які обираються, призначаються або затверджуються радою;


-144- Н.д.Коновалюк В.І. (Округ №62)
Пункт 7 частини 2 статті 20 наприкінці доповнити словами «за виключенням виконавчого апарату ради».
Відхилено


150.
8) порушувати питання про недовіру органам, утвореним радою, особам, які входять до їх складу, а також особам, яких обрано, призначено або затверджено радою;
-145- Н.д.Сахно Ю.П. (Реєстр.картка №406)
Після пункту 8 частини 2 статті 20 внести додаткові пункти, виклавши їх в редакції:
«9) порушувати питання про дострокове припинення повноважень відповідного сільського, селищного, міського голови, голови районної у місті, районної, обласної ради;
10) порушувати питання про недовіру голові відповідної районної або обласної адміністрації;»
і далі за текстом зі зміною нумерації пунктів.
Враховано
по суті у новому другому абзаці частини 3 статті 20 (в редакціїї н.д.Безсмертного Р.П.)
7) порушувати питання про недовіру органам, утвореним радою, особам, які входять до їх складу, а також особам, яких обрано, призначено або затверджено радою;
151.
9) брати участь у дебатах, звертатися із запитами, ставити запитання доповідачам, співдоповідачам, головуючому на засіданні;


8) брати участь у дебатах, звертатися із запитами, ставити запитання доповідачам, співдоповідачам, головуючому на засіданні;
152.
10) вносити пропозиції про заслуховування на пленарному засіданні ради звіту чи інформації будь-якого органу або посадової особи, підзвітних чи підконтрольних раді, а також з питань, що входять до компетенції відповідної ради, інших органів і посадових осіб, які діють на її території;
-146- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
У пункті 10) частини 2 статті 20 після слів «що входять до компетенції» вилучити слово «відповідної».

Враховано

9) вносити пропозиції про заслуховування на пленарному засіданні ради звіту чи інформації будь-якого органу або посадової особи, підзвітних чи підконтрольних раді, а також з питань, що входять до компетенції ради, інших органів і посадових осіб, які діють на її території;
153.
11) порушувати в раді та її органах питання про необхідність перевірки роботи підзвітних та підконтрольних раді органів, підприємств, установ, організацій;


10) порушувати в раді та її органах питання про необхідність перевірки роботи підзвітних та підконтрольних раді органів, підприємств, установ, організацій;
154.
12) виступати з обгрунтуванням своїх пропозицій та з мотивів голосування, давати довідки;


11) виступати з обгрунтуванням своїх пропозицій та з мотивів голосування, давати довідки;
155.
13) ознайомлюватися з текстами своїх виступів у стенограмах чи протоколах засідань ради та її органів до опублікування, а також отримувати тексти виступів, які не підлягають опублікуванню;
-147- Н.д.Коваль В.С. (Реєстр.картка №324)
У пункті 13 частини 2 статті 20 слово «своїх» вилучити.
Враховано

12) ознайомлюватися з текстами виступів у стенограмах чи протоколах засідань ради та її органів до опублікування;


-148- Н.д.Безсмертний Р.П. (Реєстр.картка №397)
У пункті 13 частини 2 статті 20 текст «, а також отримувати тексти виступів, які не підлягають опублікуванню» вилучити.
Враховано


156.
14) оголошувати на засіданнях ради та її органів у встановленому радою порядку тексти звернень, заяв, резолюцій, пропозицій громадян або їх об'єднань, якщо вони мають суспільне значення;
-149- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
У пункті 14) частини 2 статті 20 після слів «ради та її органів» вилучити текст «у встановленому радою порядку».

Враховано

13) оголошувати на засіданнях ради та її органів тексти звернень, заяв, резолюцій, пропозицій громадян або їх об'єднань, якщо вони мають суспільне значення;
157.
15) об'єднуватися в територіальні депутатські групи та фракції, які утворюються і діють відповідно до регламенту ради.
-150- Н.д.Іщенко О.М. (Округ №96)
У пункті 15 частини 2 статті 20 виключити слово «територіальні».

14) об'єднуватися в депутатські групи та фракції, які утворюються і діють відповідно до регламенту ради.
158.
3. Депутат місцевої ради з обговорюваного на сесії ради питання може передати головуючому тексти свого невиголошеного виступу, пропозицій і зауважень для включення до протоколу засідання ради або її органу, в якому він бере участь.


3. Депутат місцевої ради з обговорюваного на сесії ради питання може передати головуючому тексти свого невиголошеного виступу, пропозицій і зауважень для включення до протоколу засідання ради або її органу, в якому він бере участь.


-151- Н.д.Безсмертний Р.П. (Реєстр.картка №397)
Доповнити статтю таким положенням:
«Депутат районної чи обласної ради має також право ініціювати питання про недовіру голові відповідної місцевої державної адміністрації, а депутат відповідної ради - про дострокове припинення повноважень сільського, селищного, міського голови».
Відхилено159.
4. Порядок реалізації зазначених прав депутатів визначається цим Законом, іншими законодавчими актами України, які регулюють діяльність рад та їх органів, а також регламентом відповідної ради.
-152- Н.д.Іщенко О.М. (Округ №96)
У частині 4 статті 20 слова «законодавчими актами» замінити на слово «законами».
Враховано

4. Порядок реалізації зазначених прав депутатів визначається цим Законом, іншими законами України, які регулюють діяльність рад та їх органів, а також регламентом відповідної ради.
160.
Глава 2. СЕСІЙНІ ТА ПОЗАСЕСІЙНІ ФОРМИ РОБОТИ ДЕПУТАТА В РАДІ ТА ЇЇ ОРГАНАХ


Глава 2. СЕСІЙНІ ТА ПОЗАСЕСІЙНІ ФОРМИ РОБОТИ ДЕПУТАТА В РАДІ ТА ЇЇ ОРГАНАХ
161.
Стаття 21. Участь депутата в сесіях ради та засіданнях її органів


Стаття 20. Участь депутата в сесіях ради та засіданнях її органів
162.
1. На сесіях ради депутати ради на основі колективного і вільного обговорення розглядають і вирішують питання, віднесені до відання даної ради.
-153- Н.д.Коновалюк В.І. (Округ №62)
Частину 1 статті 22 наприкінці після слів «даної ради» доповнити словами «та по якому приймається рішення ради.»
Відхилено

1. На сесіях ради депутати ради на основі колективного і вільного обговорення розглядають і вирішують питання, віднесені до відання даної ради.
163.
2. Депутат місцевої ради входить до складу однієї з постійних комісій, що утворюються радою.
-154- Н.д.Безсмертний Р.П. (Реєстр.картка №397)
Доповнити частину 2 статті 21 таким положенням:
«Депутат за дорученням відповідної ради або постійної комісії, до складу якої його обрано, приймає безпосередньо участь у підготовці питань для розгляду на сесіях ради та засіданнях постійної комісії.»
Враховано

2. Депутат місцевої ради входить до складу однієї з постійних комісій, що утворюються радою.
Депутат за дорученням відповідної ради або постійної комісії, до складу якої його обрано, приймає безпосередньо участь у підготовці питань для розгляду на сесіях ради та засіданнях постійної комісії.
164.
3. Депутат місцевої ради зобов'язаний додержуватись регламенту ради, інших нормативних актів, що визначають порядок діяльності ради та її органів, бути присутнім на пленарних засіданнях ради, засіданнях постійної комісії та інших органів, до складу яких він входить. У разі неможливості бути присутнім на засіданні депутат повідомляє про це керівника відповідного органу.
-155- Н.д.Безсмертний Р.П. (Реєстр.картка №397)
У першому реченні частини 3 статті 21 текст «зобов'язаний додержуватись регламенту ради, інших нормативних актів, що визначають порядок діяльності ради та її органів,» вилучити.
Враховано

3. Депутат місцевої ради зобов'язаний бути присутнім на пленарних засіданнях ради, засіданнях постійної комісії та інших органів, до складу яких він входить. У разі неможливості бути присутнім на засіданні депутат повідомляє про це керівника відповідного органу.
165.
4. Депутат місцевої ради на території ради, до якої його обрано, може брати участь з правом дорадчого голосу у роботі інших рад та їх органів, засіданнях органів самоорганізації населення і зборах громадян за місцем проживання.
-156- Н.д.Безсмертний Р.П. (Реєстр.картка №397)
Частину 4 статті 21 вилучити.
Враховано


166.
5. Рада та її органи сприяють депутатам в їх діяльності шляхом створення відповідних умов, забезпечення депутатів документами, довідково-інформаційними та іншими матеріалами, необхідними для ефективного здійснення депутатських повноважень, організують вивчення депутатами чинного законодавства, досвіду роботи рад.


4. Рада та її органи сприяють депутатам в їх діяльності шляхом створення відповідних умов, забезпечення депутатів документами, довідково-інформаційними та іншими матеріалами, необхідними для ефективного здійснення депутатських повноважень, організують вивчення депутатами чинного законодавства, досвіду роботи рад.
167.
6. Рада, до якої обрано депутата, має право заслуховувати його звіти про виконання рішень і доручень ради, на пленарних засіданнях періодично інформує депутатів про хід виконання рішень, прийнятих радою, реалізацію пропозицій і зауважень, внесених ними, а також з інших важливих питань діяльності ради та її органів.


5. Рада, до якої обрано депутата, має право заслуховувати його звіти про виконання рішень і доручень ради, на пленарних засіданнях періодично інформує депутатів про хід виконання рішень, прийнятих радою, реалізацію пропозицій і зауважень, внесених ними, а також з інших важливих питань діяльності ради та її органів.
168.
7. У разі незадовільного виконання депутатом своїх обов'язків у раді та її органах, систематичного порушення ним встановленого порядку їх роботи рада може прийняти рішення про часткове або повне припинення на певний час компенсаційних виплат депутату, передбачених статтею 30 цього Закону, повідомлення виборців про ставлення депутата до виконання своїх обов'язків або звернутися до виборців з пропозицією про відкликання такого депутата у встановленому цим законом порядку.
-157- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
У частині 7 статті 21 вилучити текст «або звернутися до виборців з пропозицією про відкликання такого депутата у встановленому цим законом порядку».

Відхилено

6. У разі незадовільного виконання депутатом своїх обов'язків у раді та її органах, систематичного порушення ним встановленого порядку їх роботи рада може прийняти рішення про повідомлення виборців про ставлення депутата до виконання своїх обов'язків або звернутися до виборців з пропозицією про відкликання такого депутата у встановленому цим законом порядку.


-158- Н.д.Безсмертний Р.П. (Реєстр.картка №397)
Частину 7 статті 21 викласти у такій редакції:
«7. У разі незадовільного виконання депутатом своїх обов'язків у раді та її органах, систематичного порушення ним встановленого порядку їх роботи рада може прийняти рішення про повідомлення виборців про ставлення депутата до виконання своїх обов'язків або звернутися до виборців з пропозицією про відкликання такого депутата у встановленому цим законом порядку.»
Враховано
-159- Н.д.Коновалюк В.І. (Округ №62)
Частину 7 статті 21 виключити.
Відхилено169.
Стаття 22. Депутатський запит і депутатське запитання


Стаття 21. Депутатський запит і депутатське запитання
170.
1. Депутатський запит - це заявлена попередньо або на пленарному засіданні ради вимога депутата до виконавчих органів ради, місцевих державних адміністрацій та посадових осіб, інших державних органів, керівників підприємств, установ і організацій, розташованих на території ради, незалежно від форм власності, вирішити питання, дати офіційне роз'яснення або викласти позицію з питань, що мають суспільне значення і належать до відання ради.
-160- Н.д.Дайнеко Л.І. (Реєстр.картка №273)
У частині 1 статті 22 після слів «вимога депутата до...» записати «керівників ради і її органів, сільського, селищного, міського голову, керівників органів, підприємств, установ і організацій, незалежно від форм власності, які розташовані або зареєстровані на відповідній території, а депутат міської (міста обласного значення), районної, обласної ради - також до голови місцевої державної адміністрації, його заступників, керівників відділів і управлінь з питань, які віднесені до відання ради.»

Враховано


1. Депутатський запит - це заявлена попередньо або на пленарному засіданні ради вимога депутата до керівників ради і її органів, сільського, селищного, міського голову, керівників органів, підприємств, установ і організацій, незалежно від форм власності, які розташовані або зареєстровані на відповідній території, а депутат міської (міста обласного значення), районної, обласної ради - також до голови місцевої державної адміністрації, його заступників, керівників відділів і управлінь з питань, які віднесені до відання ради.


-161- Н.д.Коновалюк В.І. (Округ №62)
Частину 1 статті 22 доповнити наприкінці після слів «до відання ради» словами «та по якому приймається рішення ради.»

Відхилено171.
2. Запит може бути внесено депутатом або групою депутатів у письмовій або усній формі, він підлягає включенню до порядку денного пленарного засідання ради.
-162- Н.д.Сахно Ю.П. (Реєстр.картка №406)
У частині 2 статті 22:
1. Виключити слова «усній формі».
2. Доповнити після слова «підлягає» словом «обов'язковому».
Відхилено

2. Запит може бути внесено депутатом або групою депутатів у письмовій або усній формі, він підлягає включенню до порядку денного пленарного засідання ради.
172.
3. Рада має право зобов'язати відповідний орган або посадову особу подати у встановлений нею строк звіт про виконання рішення по запиту депутата.
-163- Н.д.Коновалюк В.І. (Округ №62)
Частину 4 статті 22 викласти у новій редакції:
«Особа, якій адресовано депутатський запит, доповідає про результати його розгляду на сесії ради, інформує письмово депутата в строки, встановлені радою.»
Відхилено

3. Рада має право зобов'язати відповідний орган або посадову особу подати у встановлений нею строк звіт про виконання рішення по запиту депутата.
173.
4. Депутатське запитання - це засіб одержання депутатом інформації або роз'яснення з тієї чи іншої проблеми. Відповідь на запитання може бути оголошено на сесії ради або дано депутату в індивідуальному порядку. Запитання не включається до порядку денного сесії, не обговорюється і рішення по ньому не приймається.
-164- Н.д.Коновалюк В.І. (Округ №62)
Частину 4 статті 22 викласти у такій редакції:
«4. Депутатське запитання - це засіб одержання депутатом інформації або роз'яснення з тієї чи іншої проблеми. Відповідь на запитання надається депутату в індивідуальному порядку.»
Відхилено

4. Депутатське запитання - це засіб одержання депутатом інформації або роз'яснення з тієї чи іншої проблеми. Відповідь на запитання може бути оголошено на сесії ради або дано депутату в індивідуальному порядку. Запитання не включається до порядку денного сесії, не обговорюється і рішення по ньому не приймається.
174.
Стаття 23. Порядок розгляду депутатського запиту


Стаття 22. Порядок розгляду депутатського запиту
175.
1. Депутатський запит, включений до порядку денного пленарного засідання ради, у разі необхідності обговорюється і приймається рішення.
-165- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
У частині 1 статті 23 після слів «обговорюється і» додати текст «щодо нього».

Враховано

1. Депутатський запит, включений до порядку денного пленарного засідання ради, у разі необхідності обговорюється і щодо нього приймається рішення.


-166- Н.д.Коновалюк В.І. (Округ №62)
Частину 1 статті 23 виключити.
Відхилено


176.
2. Рада може прийняти рішення про направлення депутатського запиту відповідному органу чи посадовій особі, до яких звернуто запит. Це рішення має бути підтримане більшістю депутатів від загального складу ради.
-167- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
У частині 2 статті 23 після слів «депутатського запиту» вилучити слово «відповідному».

Враховано


2. Рада може прийняти рішення про направлення депутатського запиту органу чи посадовій особі, до яких звернуто запит. Це рішення має бути підтримане 1/3 депутатів від загального складу ради.


-168- Н.д.Іщенко О.М. (Округ №96)
Друге речення частини 2 статті 23 викласти у редакції:
«Це рішення має бути підтримане 1/3 депутатів від загального складу ради.»
Враховано


177.
3. Орган або посадова особа, до яких звернуто депутатський запит, зобов'язані у встановлений радою строк дати офіційну письмову відповідь на нього відповідній раді і депутату. Якщо запит з об'єктивних причин не може бути розглянуто у встановлений радою строк, то орган або посадова особа зобов'язані письмово повідомити раді та депутатові, який вніс запит, і запропонувати інший строк, який не повинен перевищувати один місяць з дня одержання запиту. Відповідь на запит розглядається на пленарному засіданні ради.
-169- Н.д.Іщенко О.М. (Округ №96)
В останньому реченні частини 3 статті 23 після слова «запит» додати слова «у разі необхідності».

Враховано

3. Орган або посадова особа, до яких звернуто депутатський запит, зобов'язані у встановлений радою строк дати офіційну письмову відповідь на нього відповідній раді і депутату. Якщо запит з об'єктивних причин не може бути розглянуто у встановлений радою строк, то орган або посадова особа зобов'язані письмово повідомити раді та депутатові, який вніс запит, і запропонувати інший строк, який не повинен перевищувати один місяць з дня одержання запиту. Відповідь на запит у разі необхідності розглядається на пленарному засіданні ради.
178.
4. Депутат місцевої ради має право дати оцінку відповіді на свій депутатський запит. За результатами відповіді на депутатський запит може бути проведено обговорення, якщо на цьому наполягає не менше 1/5 частини від фактичної кількості депутатів. При обговоренні відповіді на запит на засіданні повинні бути присутні посадові особи, до яких звернуто запит, або уповноважені ними особи.
-170- Н.д.Безсмертний Р.П. (Реєстр.картка №397), Н.д.Ніколаєнко С..М. (Округ №185, Н.д.Моісеєнко В.М. (Округ №53)
У частині 4 статті 23 текст «1/5 частини від фактичної кількості депутатів» замінити на «1/4 присутніх на засіданні депутатів».
Враховано

4. Депутат місцевої ради має право дати оцінку відповіді на свій депутатський запит. За результатами відповіді на депутатський запит може бути проведено обговорення, якщо на цьому наполягає не менше 1/4 частини від присутніх на засіданні депутатів. Посадові особи, до яких звернуто запит, своєчасно інформуються про дату та час обговорення відповіді на запит радою. Вони або уповноважені ними особи мають право бути присутні на цьому засіданні ради.


-171- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Третє речення частини 4 стаття 23 замінити текстом:
«Посадові особи, до яких звернуто запит, своєчасно інформуються про дату та час обговорення відповіді на запит радою. Вони або уповноважені ними особи мають право бути присутні на цьому засіданні ради.»

Враховано


179.
5. За результатами розгляду відповіді на депутатський запит рада приймає відповідне рішення.


5. За результатами розгляду відповіді на депутатський запит рада приймає відповідне рішення.
180.
Стаття 24. Пропозиції і зауваження, висловлені депутатами на сесіях ради


Стаття 23. Пропозиції і зауваження, висловлені депутатами на сесіях ради
181.
1. Пропозиції і зауваження, висловлені депутатами на сесіях ради і передані в письмовій формі головуючому на її пленарних засіданнях, розглядаються радою або за її дорученням постійними комісіями ради або надсилаються на розгляд відповідним органам та посадовим особам, які зобов'язані розглянути ці пропозиції і зауваження не пізніш як у місячний строк, якщо інший строк не встановлено радою, і про результати розгляду повідомити безпосередньо депутатів, які внесли пропозиції чи висловили зауваження, а також відповідну раду.


1. Пропозиції і зауваження, висловлені депутатами на сесіях ради і передані в письмовій формі головуючому на її пленарних засіданнях, розглядаються радою або за її дорученням постійними комісіями ради або надсилаються на розгляд відповідним органам та посадовим особам, які зобов'язані розглянути ці пропозиції і зауваження не пізніш як у місячний строк, якщо інший строк не встановлено радою, і про результати розгляду повідомити безпосередньо депутатів, які внесли пропозиції чи висловили зауваження, а також відповідну раду.
182.
2. Ради та їх виконавчі органи забезпечують виконання зауважень і пропозицій депутатів, періодично інформують депутатів про реалізацію пропозицій і зауважень, внесених ними на сесіях рад.
-172- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
У частині 2 статті 24 після слів «пропозицій депутатів» додати текст «схвалених радою,».

Враховано

2. Ради та їх виконавчі органи забезпечують виконання зауважень і пропозицій депутатів, схвалених радою, інформують депутатів про реалізацію пропозицій і зауважень, внесених ними на сесіях рад.


-173- Н.д.Іщенко О.М. (Округ №96)
У частині 2 статті 24 вилучити слово «періодично».
Враховано183.
Стаття 25. Право депутата порушувати питання про перевірку діяльності виконавчих органів ради, місцевих державних адміністрацій, підприємств, установ і організацій, незалежно від форм власності, брати участь у здійснені контролю за виконанням рішень ради


Стаття 24. Право депутата порушувати питання про перевірку діяльності виконавчих органів ради, місцевих державних адміністрацій, підприємств, установ і організацій, незалежно від форм власності, брати участь у здійснені контролю за виконанням рішень ради
184.
1. Депутат місцевої ради має право порушувати в раді та її органах питання про необхідність проведення перевірок в межах компетенції відповідної ради діяльності розташованих на її території підприємств, установ і організацій, незалежно від форм власності, виконавчих органів ради, місцевих державних адміністрацій, а також за дорученням ради або її органів брати участь у перевірках виконання рішень ради.


1. Депутат місцевої ради має право порушувати в раді та її органах питання про необхідність проведення перевірок в межах компетенції відповідної ради діяльності розташованих на її території підприємств, установ і організацій, незалежно від форм власності, виконавчих органів ради, місцевих державних адміністрацій, а також за дорученням ради або її органів брати участь у перевірках виконання рішень ради.
185.
2. Депутат місцевої ради має право вносити пропозиції щодо усунення виявлених недоліків і порушень керівникам підприємств, установ і організацій, незалежно від форм власності, і органів, діяльність яких перевірялась, а також органам, яким вони підпорядковані, порушувати питання про притягнення до відповідальності осіб, з вини яких сталося порушення.


2. Депутат місцевої ради має право вносити пропозиції щодо усунення виявлених недоліків і порушень керівникам підприємств, установ і організацій, незалежно від форм власності, і органів, діяльність яких перевірялась, а також органам, яким вони підпорядковані, порушувати питання про притягнення до відповідальності осіб, з вини яких сталося порушення.
186.
У разі виявлення порушень чинного законодавства України депутат може звернутися з цього приводу до відповідних державних органів.


У разі виявлення порушень чинного законодавства України депутат може звернутися з цього приводу до відповідних державних органів.
187.
3. Про результати перевірки та пропозиції щодо них депутат доповідає раді або її органу, за дорученням яких здійснювалась перевірка.


3. Про результати перевірки та пропозиції щодо них депутат доповідає раді або її органу, за дорученням яких здійснювалась перевірка.
188.
4. Депутат місцевої ради за дорученням ради має право брати участь у депутатському розслідуванні з питань, які належать до відання відповідних рад, здійсненні контролю за виконанням рішень ради.
-174- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
У частині 4 статті 25 текст «до відання відповідних рад» замінити на текст «до відання ради».

Враховано

4. Депутат місцевої ради за дорученням ради має право брати участь у депутатському розслідуванні з питань, які належать до відання ради, здійсненні контролю за виконанням рішень ради.
Стаття 25. Депутатські групи
1. Для спільної роботи по здійсненню депутатських повноважень у виборчих округах депутати можуть на основі їх взаємної згоди об'єднуватися в депутатські групи.
2. Депутати місцевої ради об'єднуються в депутатські групи за єдністю території їх виборчих округів, спільністю проблем, які вони вирішують, та іншими ознаками.
3. Повноваження депутатських груп є похідними від повноважень депутата, передбачених цим Законом.
4. Членство депутата в депутатській групі не звільняє його від персональної відповідальності за здійснення своїх депутатських повноважень у виборчому окрузі.
Стаття 26. Порядок утворення депутатських груп
1. Депутатська група може бути утворена в будь-який час протягом строку повноважень ради даного скликання за рішенням зборів депутатів, які виявили бажання увійти до її складу. Депутатська група складається не менш як з трьох депутатів. Депутатська група в районній, міській, районній в місті, обласній, Київській та Севастопольській міських радах складається не менше, як із п'яти депутатів.
2. Депутати місцевої ради які входять до складу депутатської групи, обирають керівника депутатської групи.
3. Депутатська група реєструється відповідною сільською, селищною, міською, районною у місті, районною, обласною радою за поданням її керівника.
Умовою реєстрації є надходження до ради підписаного персонально депутатами письмового повідомлення про сформування депутатської групи із зазначенням її назви, персонального складу та партійної приналежності членів групи, а також депутатів, які уповноважені представляти групу.
4. Депутатські групи можуть утворюватися на визначений ними період або на строк повноважень відповідних рад.
5. Діяльність депутатської групи припиняється:
1) у разі вибуття окремих депутатів, внаслідок чого її чисельність стає менше, ніж встановлена цим Законом;
2) у разі прийняття депутатами, які входять до її складу, рішення про розпуск депутатської групи;
3) після закінчення строку, на який депутати об'єдналися в депутатську групу, або строку повноважень відповідних рад.
6. Рада сприяє діяльності зареєстрованих нею депутатських груп, координує їх роботу і може заслуховувати повідомлення про їх діяльність.

189.
Стаття 26. Депутатські фракції


Стаття 27. Депутатські фракції
190.
1. Депутати місцевої ради як повноважні члени ради на основі єдності поглядів або партійного членства можуть об'єднуватися у депутатські фракції за умови, якщо до складу кожної з них входить не менше 5 депутатів. До складу депутатських фракцій можуть входити також позапартійні депутати, які підтримують політичну спрямованість фракцій.
-175- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Частину 1 статті 26 викласти у редакції:
«1. Депутати на основі єдності політичних поглядів або партійного членства можуть вільно об'єднуватись у депутатські фракції з чисельністю не меншою, ніж п'ять осіб. До складу депутатської фракції можуть входити позапартійні депутати, які підтримують її політичну спрямованість.»

Відхилено

1. Депутати місцевої ради на основі єдності поглядів або партійного членства можуть об'єднуватися у депутатські фракції з чисельністю не менше, ніж 3 депутати у сільській, селищній та 5 у районній, міській, районній в місті, обласній, Київській та Севастопольській міських радах. До складу депутатських фракцій можуть входити також позапартійні депутати, які підтримують політичну спрямованість фракцій.


-176- Н.д.Сахно Ю.П. (Реєстр.картка №406)
У частині 1 статті 26 виключити слова «єдності поглядів».
Відхилено
-177- Н.д.Безсмертний Р.П. (Реєстр.картка №397)
Частину 1 статті 26 викласти в редакції:
«1. Депутати місцевої ради на основі єдності поглядів або партійного членства можуть об'єднуватися у депутатські фракції з чисельністю не менше, ніж 3 депутати у сільській, селищній та 5 у районній, міській, районній в місті, обласній, Київській та Севастопольській міських радах. До складу депутатських фракцій можуть входити також позапартійні депутати, які підтримують політичну спрямованість фракцій.»
Враховано


191.
2. Депутатські фракції не можуть утворюватись для захисту приватних, економічних, релігійних та інших інтересів.
-178- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Частину 2 статті 26 виключити.

Враховано192.
3. Порядок вступу до фракції та виходу з неї визначається самою фракцією. Депутат може входити до складу лише однієї фракції. Рішення про об'єднання депутатів у фракцію приймається на сесії ради.
-179- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
У частині 3 статті 26 вилучити третє речення.

Відхилено

2. Порядок вступу до фракції та виходу з неї визначається самою фракцією. Депутат може входити до складу лише однієї фракції. Рішення про об'єднання депутатів у фракцію доводиться до відома депутатів ради головуючим на сесії ради.


-180- Н.д.Безсмертний Р.П. (Реєстр.картка №397)
У частині 3 статті 26 останнє речення викласти у редакції:
«Рішення про об'єднання депутатів у фракцію доводиться до відома депутатів ради головуючим на сесії ради.»
Враховано
-181- Н.д.Іщенко О.М. (Округ №96)
У частині 3 статті 26 рішення про об'єднання депутатів у фракцію слід приймати на установчих зборах фракції, а не на сесії ради.

Відхилено
-182- Н.д.Сахно Ю.П. (Реєстр.картка №406)
Частину 3 статті 26 викласти у такій редакції:
«3. Порядок вступу до фракції та виходу з неї визначається самою фракцією. Депутат може входити до складу лише однієї фракції. Рішення про об'єднання депутатів у фракції оголошується на сесії ради. Депутатська фракція, за поданням її керівника, реєструється відповідною радою.»
Враховано частково193.
4. Забезпечення діяльності депутатських фракцій покладається на апарат відповідної ради.
-183- Н.д.Безсмертний Р.П. (Реєстр.картка №397)
У частині 4 статті 26 слова «на апарат відповідної ради» замінити словами «на керівника фракції».
Відхилено


3. Забезпечення діяльності депутатських фракцій покладається на керівників ради.


-184- Н.д.Моісеєнко В.М. (Округ №53)
У частині 4 статті 26 слова «на апарат відповідної ради» замінити словами «на керівників ради».
Враховано
-185- Н.д.Іщенко О.М. (Округ №96)
У частині 3 статті 26 забезпечення діяльності фракції має відбуватися її власними силами та коштами.

Відхилено194.
5. Інші питання діяльності депутатських фракцій визначаються регламентом ради.
-186- Н.д.Іщенко О.М. (Округ №96)
Статті щодо депутатських груп та фракцій доцільно об'єднати, а також чітко визначитися з повноваженнями.
Відхилено

4. Інші питання діяльності депутатських фракцій визначаються регламентом ради.
195.
Стаття 27. Права депутатських фракцій


Стаття 28. Права депутатських фракцій
196.
Депутатські фракції мають право:


Депутатські фракції мають право:
197.
1) на пропорційне представництво в органах, що утворюються радою;


1) на пропорційне представництво в органах, що утворюються радою;
198.
2) попередньо обговорювати кандидатури посадових осіб, яких обирає, призначає чи затверджує рада;


2) попередньо обговорювати кандидатури посадових осіб, яких обирає, призначає чи затверджує рада;
199.
3) на гарантований виступ свого представника на пленарному засіданні ради з усіх питань порядку денного сесії ради;
-187- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
У пункті 3) статті 27 текст «усіх питань» замінити текстом «кожного питання».

Враховано

3) на гарантований виступ свого представника на пленарному засіданні ради з кожного питання порядку денного сесії ради;
200.
4) об'єднувати зусилля з іншими фракціями для створення більшості в раді чи опозиції;


4) об'єднувати зусилля з іншими фракціями для створення більшості в раді чи опозиції;
201.
5) здійснювати інші права, передбачені законодавством України.
-188- Н.д.Іщенко О.М. (Округ №96)
У пункті 5 статті 27 слово «законодавством» замінити на слово «законами».
Враховано

5) здійснювати інші права, передбачені законами України.

202.
Стаття 28. Участь депутата в роботі інших органів місцевого самоврядування
-189- Н.д.Іщенко О.М. (Округ №96)
Статтю 28 виключити.
Відхилено

Стаття 29. Участь депутата в роботі інших органів місцевого самоврядування
203.
Депутат місцевої ради має право брати участь з правом дорадчого голосу в роботі інших органів місцевого самоврядування при розгляді ними питання та прийнятті рішень, що зачіпають інтереси виборців його виборчого округу чи територіальної громади, від яких його обрано.
-190- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
У статті 28 текст «чи територіальної громади від яких його обрано» замінити текстом «, територіальної громади».

Відхилено

Депутат місцевої ради має право брати участь з правом дорадчого голосу в роботі інших органів місцевого самоврядування при розгляді ними питання та прийнятті рішень, що зачіпають інтереси виборців його виборчого округу чи територіальної громади, від яких його обрано.
204.
РОЗДІЛ IV. ОСНОВНІ ГАРАНТІЇ ДЕПУТАТСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ


РОЗДІЛ IV. ОСНОВНІ ГАРАНТІЇ ДЕПУТАТСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
205.
Стаття 29. Непорушність повноважень депутата. Забезпечення умов для їх здійснення


Стаття 30. Непорушність повноважень депутата. Забезпечення умов для їх здійснення
206.
1. Депутат місцевої ради наділений усією повнотою повноважень, передбачених цим Законом та іншими законодавчими актами України. Ніхто не може обмежити повноваження депутата інакше, як у випадках, передбачених Конституцією та чинним законодавством України.
-191- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
У другому реченні частини 1 статті 29 після слів «інакше, як у випадах» додати текст «та у спосіб», а текст «Конституцією та чинним законодавством України» замінити текстом «Конституцією України та її законами».

Враховано частково

1. Депутат місцевої ради наділений усією повнотою повноважень, передбачених цим Законом та іншими законодавчими актами України. Ніхто не може обмежити повноваження депутата інакше, як у випадках, передбачених Конституцією та законами України.


-192- Н.д.Іщенко О.М. (Округ №96)
У частині 1 статті 29 слова «законодавчими актами» замінити на слово «законами».
Враховано


207.
2. Повноваження депутата не можуть бути обмежені в умовах воєнного чи надзвичайного стану.
-193- Н.д.Безсмертний Р.П. (Реєстр.картка №397)
Частину 2 статті 29 виключити.
Враховано


208.
3. Відповідні ради та їх органи забезпечують необхідні умови для ефективного здійснення депутатами їх повноважень.


2. Відповідні ради та їх органи забезпечують необхідні умови для ефективного здійснення депутатами їх повноважень.
209.
4. Депутат місцевої ради не несе відповідальності за виступи на засіданнях ради та її органів, за винятком відповідальності за образу чи наклеп.
-194- Н.д.Безсмертний Р.П. (Реєстр.картка №397)
Частину 4 статті 29 після слів «за винятком відповідальності» доповнити тестом «за проголошені промови, які суперечать Конституції України та її законам,».

Відхилено


3. Депутат місцевої ради не несе відповідальності за виступи на засіданнях ради та її органів, за винятком відповідальності за образу чи наклеп.
210.
5. На час виконання депутатських повноважень депутат звільняється від призову на дійсну військову чи альтернативну (невійськову) службу, а також від призову на військові збори.
-195- Н.д.Іщенко О.М. (Округ №96)
Частину 5 статті 29 викласти у такій редакції:
«5. На час виконання депутатських повноважень депутату надається відстрочка від призову на дійсну військову чи альтернативну (невійськову) службу. У зв'язку з депутатською діяльністю депутат також звільняється від проходження навчальних зборів.»
.
Враховано

5. На час виконання депутатських повноважень депутату надається відстрочка від призову на дійсну військову чи альтернативну (невійськову) службу. У зв'язку з депутатською діяльністю депутат також звільняється від проходження навчальних зборів.
211.
6. Місцеві органи державної виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, керівники підприємств, установ і організацій, незалежно від форм власності, їх посадові особи зобов'язані сприяти депутатам у здійсненні їх повноважень.
-196- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
У частині 6 статті 29 після слів «у здійсненні їх» додати слово «депутатських».

Враховано

6. Місцеві органи державної виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, керівники підприємств, установ і організацій, незалежно від форм власності, їх посадові особи зобов'язані сприяти депутатам у здійсненні їх депутатських повноважень.
212.
Стаття 29-1. Депутатська недоторканість депутата місцевої ради
(Стаття проголосована у редакції н.д.Горбачова В.С., округ №127, у першому читанні 230 голосами)
-197- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
У назві статті 29-1 текст «Депутатська недоторканість» замінити на текст «Особливий порядок притягнення до відповідальності».
Відхилено

Стаття 31. Гарантії особистої недоторканності депутатів місцевих рад-198- Н.д.Зварич Р.М. (Реєстр.картка №326)
Доповнити законопроект після статті 29 статтею такого змісту:

«Стаття 29-1. Гарантії особистої недоторканності депутатів місцевих рад

Депутатам місцевих рад гарантується депутатська недоторканність. Депутати місцевих рад не можуть бути без згоди місцевої ради у порядку, передбаченому цією статтею, притягнені до кримінальної відповідальності, затримані чи заарештовані.
Для одержання згоди місцевої ради на притягнення депутата до кримінальної відповідальності, його арешту чи затримання відповідний прокурор вносить в місцеву раду подання. Воно може бути внесено і прокурором вищого рівня.
Подання вноситься перед пред'явленням депутату обвинувачення, або надання санкції на арешт чи затримання.
Прокурор вищого рівня може відкликати подання про одержання згоди на притягнення депутата до кримінальної відповідальності, внесене в місцеву раду прокурором нижчого рівня.
Місцева рада розглядає подання прокурора не пізніше, ніж у місячний строк, приймає мотивоване рішення і в триденний строк повідомляє про нього прокуророві. Депутат має право брати участь у розгляді місцевою радою питання про його депутатську недоторканість.
У разі відмови сільської, селищної, міської (міста районного значення), районної в місті ради в згоді на притягнення депутата до кримінальної відповідальності, його арешту чи затримання, для вирішення цього питання по суті прокурор має право ввійти з поданням до відповідної міської (міста обласного значення, міста республіканського значення в Автономній Республіці Крим) чи районної ради.
У разі відмови міської (міста обласного значення, міста республіканського значення в Автономній Республіці Крим) чи районної ради дати таку згоду питання може бути вирішено по суті за поданням прокурора Автономної Республіки Крим, прокурора області, Верховною Радою Автономної Республіки Крим чи відповідною обласною радою.
У разі незгоди з рішенням Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласної, Київської чи Севастопольської міської ради про відмову в згоді на притягнення депутата до кримінальної відповідальності, його арешт чи затримання Генеральний прокурор України має право звернутися з поданням про вирішення питання по суті до Верховної Ради України.
Прокурор, який вносив подання у Верховну Раду України, Верховну раду Автономної Республіки Крим чи мсіцеву раду, в триденний строк з дня закінчення провадження по справі зобов'язаний повідомити відповідну раду, що дала згоду на притягнення депутата до кримінальної відповідальності, його арешту чи затримання, про наслідки слідства або розгляду справи».

Враховано213.
Депутат місцевої ради не може бути притягнутим до кримінальної відповідальності, заарештований або піддаватись заходам адміністративного стягнення, що накладаються в судовому порядку без попереднього розгляду питання радою.
-199- Н.д.Бондаренко В.Д. (Округ №212)
Питання депутатської недоторканості регламентувати за принципом недопущення арешту або затримання депутата місцевої ради під час пересування на сесію ради або в дні проведення сесійних засідань ради, депутатом якої він є.
Відхилено

Депутатам місцевих рад гарантується депутатська недоторканність. Депутати місцевих рад не можуть бути без згоди місцевої ради у порядку, передбаченому цією статтею, притягнені до кримінальної відповідальності, затримані чи заарештовані.
Для одержання згоди місцевої ради на притягнення депутата до кримінальної відповідальності, його арешту чи затримання відповідний прокурор вносить в місцеву раду подання. Воно може бути внесено і прокурором вищого рівня.
Подання вноситься перед пред'явленням депутату обвинувачення, або надання санкції на арешт чи затримання.
Прокурор вищого рівня може відкликати подання про одержання згоди на притягнення депутата до кримінальної відповідальності, внесене в місцеву раду прокурором нижчого рівня.
Місцева рада розглядає подання прокурора не пізніше, ніж у місячний строк, приймає мотивоване рішення і в триденний строк повідомляє про нього прокуророві. Депутат має право брати участь у розгляді місцевою радою питання про його депутатську недоторканість.
У разі відмови сільської, селищної, міської (міста районного значення), районної в місті ради в згоді на притягнення депутата до кримінальної відповідальності, його арешту чи затримання, для вирішення цього питання по суті прокурор має право ввійти з поданням до відповідної міської (міста обласного значення, міста республіканського значення в Автономній Республіці Крим) чи районної ради.
У разі відмови міської (міста обласного значення, міста республіканського значення в Автономній Республіці Крим) чи районної ради дати таку згоду питання може бути вирішено по суті за поданням прокурора Автономної Республіки Крим, прокурора області, Верховною Радою Автономної Республіки Крим чи відповідною обласною радою.
У разі незгоди з рішенням Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласної, Київської чи Севастопольської міської ради про відмову в згоді на притягнення депутата до кримінальної відповідальності, його арешт чи затримання Генеральний прокурор України має право звернутися з поданням про вирішення питання по суті до Верховної Ради України.
Прокурор, який вносив подання у Верховну Раду України, Верховну раду Автономної Республіки Крим чи мсіцеву раду, в триденний строк з дня закінчення провадження по справі зобов'язаний повідомити відповідну раду, що дала згоду на притягнення депутата до кримінальної відповідальності, його арешту чи затримання, про наслідки слідства або розгляду справи.


-200- Н.д.Гавриш С.Б. (Округ №176)
Частину другу статті 29-1 викласти у редакції:
«Депутат місцевої ради народних депутатів не може бути заарештований без згоди ради окрім випадків затримання його на місці вчинення тяжкого злочину, виявлення на ньому чи належних йому предметах слідів такого злочину або засобів його вчинення, або рішення суду. При затриманні або арешті такого депутата відповідний прокурор зобов'язаний протягом 24 голин з їх моменту надати раді вмотивоване пояснення про обставини, що стали підставою для вжиття здійснених запобіжних заходів, якщо інше не передбачено Законом.»

Відхилено
-201- Н.д.Миримський Л.Ю. (Округ №2)
Після слів «Депутат місцевої ради» додати «, а також депутат Верховної Ради Автономної Республіки Крим», а наприкінці перед словом «радою» додати «відповідною».
Відхилено
-202- Н.д.Омельченко Г.О. (Округ №146), Н.д.Єрмак А.В. (Округ №83)
Статтю 29-1 викласти в редакції:
«Стаття 29-1. Недоторканість депутата місцевої ради, сільського, селищного, міського голови
Депутати місцевих рад, сільські, селищні та міські голови не можуть бути заарештовані без згоди відповідної ради до винесення обвинувального вироку судом.
Депутати місцевих рад, сільські, селищні та міські голови можуть бути затримані без згоди відповідної ради лише безпосередньо на місці вчинення ними тяжкого злочину.
Кримінальна справа щодо депутатів місцевих рад, сільських, селищних та міських голів може бути порушена лише прокурором.
Кримінальна справа щодо депутатів місцевих рад, сільських, селищних та міських голів підсудна обласному суду.
Для одержання згоди на арешт депутата місцевої ради, сільського, селищного чи міського голови прокурор вносить до відповідної ради подання та негайно повідомляє про це особу, стосовно якої внесено подання.
Рада розглядає подання прокурора про дачу згоди на арешт не пізніше як у двотижневий строк.
Депутат (голова) має право брати участь в обговоренні радою питання про його арешт.
На пленарному засіданні рада більшістю голосів депутатів від загального складу ради приймає рішення щодо надання згоди на арешт. У разі відмови у наданні згоди на арешт рішення ради має бути вмотивованим. Копія прийнятого рішення негайно надсилається прокурору, який вніс подання про дачу згоди на арешт.
У разі неприйняття радою будь-якого рішення протягом двох тижнів з дня внесення подання прокурора про дачу згоди на арешт депутата (голови), згода на арешт вважається наданою.
Прокурор у триденний строк з дня закінчення провадження по справі щодо депутата (голови) зобов'язаний повідомити відповідну раду про результати слідства. Про результати розгляду справи у суді прокурор у триденний строк зобов'язаний проінформувати відповідну раду.»

Враховано частково


-203- Н.д.Дайнеко Л.І. (Реєстр.картка №273)
Статтю 29 необхідно доповнити окремим пунктом:
«Депутатам місцевих Рад надається гарантія депутатської недоторканості. Депутати не можуть бути без згоди Ради притягнути до кримінальної відповідальності, затримані або заарештовані.»


Відхилено


214.
Стаття 30. Звільнення депутата від виробничих або службових обов'язків для виконання депутатських повноваженьСтаття 32. Звільнення депутата від виробничих або службових обов'язків для виконання депутатських повноважень
215.
1. На час сесії ради, а також для здійснення депутатських повноважень в інших передбачених законом випадках, депутат місцевої ради звільняється від виконання виробничих або службових обов'язків.
-204- Н.д.Іщенко О.М. (Округ №96)
Статтю 30 викласти у такій редакції:
«1. На час сесій, засідань постійних комісій рад, а також для здійснення депутатських повноважень в інших, передбачених законом випадках, депутат звільняється від виконання виробничих або службових обов'язків.
2. У разі здійснення депутатських повноважень у робочий час, депутату за основним місцем роботи відшкодовується середній заробіток та інші витрати, пов'язані з депутатською діяльністю, за рахунок коштів відповідного місцевого бюджету.!

Враховано
1. На час сесій, засідань постійних комісій рад, а також для здійснення депутатських повноважень в інших передбачених законом випадках, депутат звільняється від виконання виробничих або службових обов'язків.
216.
2. У разі обрання на виборчу посаду у відповідній раді депутат звільняється з попередньої посади і переводиться для постійної роботи до цієї ради. Обраний на виборну посаду у відповідній раді депутат, який є військовослужбовцем чи працівником міліції, прикомандирується до місцевої ради із залишенням на військовій службі (службі в органах внутрішніх справ України).
-205- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Частину 2 статті 30 викласти у редакції:
«2. Депутат, обраний згідно статті 7 цього Закону на посаду в раді, що передбачає роботу в раді на постійній основі, звільняється з посади яку він обіймав на час обрання і переводиться на постійну роботу в раду. Якщо такий депутат є військовослужбовцем ...» і далі за текстом.

Відхилено

2. У разі здійснення депутатських повноважень у робочий час, депутату за основним місцем роботи відшкодовується середній заробіток та інші витрати, пов'язані з депутатською діяльністю, за рахунок коштів відповідного місцевого бюджету.


-206- Н.д.Безсмертний Р.П. (Реєстр.картка №397)
Частину 2 статті 30 викласти у редакції:
«2. У разі обрання на виборчу посаду у відповідній раді депутат звільняється з попередньої посади і переводиться для постійної роботи до цієї ради. Обраний на виборну посаду у відповідній раді депутат, який є військовослужбовцем чи працівником міліції або особою рядового, начальницького складу кримінально-виконавчої системи, прикомандирується до місцевої ради із залишенням на військовій службі (службі в органах внутрішніх справ України, органах і установах виконання покарань).»
Враховано частково

-207- Н.д.Коновалюк В.І. (Округ №62)
Кодекс Законів про працю не передбачає форми трудових відносин «прикомандирування».
Відхилено


217.
3. Компенсація (виплата) заробітної плати депутату за час виконання ним депутатських повноважень чи обов'язків на виборній посаді здійснюється за рахунок коштів відповідного місцевого бюджету в розмірі, встановленому радою згідно з чинним законодавством.
-208- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
У частині 3 статті 30 текст «Компенсація (виплата) заробітної плати депутату за час виконання ним депутатських повноважень чи обов'язків на виборній посаді» замінити текстом «Виплата заробітної плати депутату, який працює у раді на постійній основі».

Відхилено
-209- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Статтю 30 доповнити частиною наступного змісту:
«4. Компенсація депутату витрат, пов'язаних із виконанням ним своїх депутатських повноважень, здійснюється за рахунок відповідного місцевого бюджету, згідно з чинним законодавством».

Враховано частково


218.
Стаття 31. Охорона трудових та інших прав депутата
-210- Н.д.Іщенко О.М. (Округ №96)
Частини 1 і 2 статті 31 викласти у такій редакції:
«1. У разі обрання на виборну посаду у раді, трудовий договір з депутатом за попереднім місцем роботи припиняється відповідно до законодавства. Обраний на виборну посаду у відповідній раді депутат, який є військовослужбовцем чи працівником міліції або особою рядового, начальницького складу кримінально-виконавчої системи, прикомандирується до місцевої ради із залишенням на військовій службі (службі в органах внутрішніх справ України, органах і установах виконання покарань).
2. Депутату, який працював у раді на виборній посаді, після закінчення повноважень надається попередня робота (посада), а при її відсутності - інша рівноцінна робота (посада) на тому самому або, за згодою депутата, на іншому підприємстві, в установі, організації.
У разі неможливості надання відповідної роботи (посади) на період працевлаштування за колишнім депутатом зберігається, але не більше шести місяців, середня заробітна плата, яку він одержував на виборній посаді у раді, що виплачується з відповідного місцевого бюджету.
3. Депутат місцевої ради не може з ініціативи власника або уповноваженого ним органу або на вимогу профспілкового чи іншого уповноваженого на представництво трудовим колективом органу бути звільнений з роботи, від займаної посади, виключений з колективного господарства або навчального закладу (крім випадків повної ліквідації підприємства, установи, організації) без попереднього погодження з відповідною радою за висновком постійної комісії ради, до відання якої належать питання депутатської етики та забезпечення діяльності депутатів.»
У зв'язку з цим нумерацію частини 2, прийнятої у першому читанні, змінити на 4.
Частини 3 і 4 статті 31 редакції, прийнятої у першому читанні, виключити.

Враховано


Стаття 33. Охорона трудових та інших прав депутата
219.
1. Депутат місцевої ради не може бути з ініціативи адміністрації (власника) підприємства, установи, організації, навчального закладу звільнений з роботи чи від займаної посади, виключений з колективного господарства або навчального закладу (крім випадків повної ліквідації підприємства, установи, організації) без попереднього погодження з відповідною радою за висновком постійної комісії ради, до відання якої належать питання депутатської етики та забезпечення діяльності депутатів.


1. У разі обрання на виборну посаду у раді, трудовий договір з депутатом за попереднім місцем роботи припиняється відповідно до законодавства. Обраний на виборну посаду у відповідній раді депутат, який є військовослужбовцем чи працівником міліції або особою рядового, начальницького складу кримінально-виконавчої системи, прикомандирується до місцевої ради із залишенням на військовій службі (службі в органах внутрішніх справ України, органах і установах виконання покарань).

220.
2. Депутат місцевої ради з числа військовослужбовців або інших категорій громадян, служба яких регулюється статутами і положеннями, не може бути з ініціативи командування (адміністрації) звільнений зі служби, понижений у званні чи посаді в порядку дисциплінарного стягнення без попередньої згоди ради за висновком постійної комісії ради, до відання якої належать питання депутатської етики та забезпечення діяльності депутатів.


2. Депутату, який працював у раді на виборній посаді, після закінчення повноважень надається попередня робота (посада), а при її відсутності - інша рівноцінна робота (посада) на тому самому або, за згодою депутата, на іншому підприємстві, в установі, організації.
У разі неможливості надання відповідної роботи (посади) на період працевлаштування за колишнім депутатом зберігається, але не більше шести місяців, середня заробітна плата, яку він одержував на виборній посаді у раді, що виплачується з відповідного місцевого бюджету.
221.
3. Відповідна рада забезпечує працевлаштування депутата, якого було обрано на виборну посаду в раді, після закінчення його повноважень.
-211- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
У статті 31. частини 3 та 4 вилучити.

Враховано

3. Депутат місцевої ради не може з ініціативи власника або уповноваженого ним органу або на вимогу профспілкового чи іншого уповноваженого на представництво трудовим колективом органу бути звільнений з роботи, від займаної посади, виключений з колективного господарства або навчального закладу (крім випадків повної ліквідації підприємства, установи, організації) без попереднього погодження з відповідною радою за висновком постійної комісії ради, до відання якої належать питання депутатської етики та забезпечення діяльності депутатів.
222.
4. Депутату місцевої ради, який працював у раді на виборній посаді, надається попередня робота (посада), а в разі її відсутності - інша рівноцінна робота (посада).


4. Депутат місцевої ради з числа військовослужбовців або інших категорій громадян, служба яких регулюється статутами і положеннями, не може бути з ініціативи командування (адміністрації) звільнений зі служби, понижений у званні чи посаді в порядку дисциплінарного стягнення без попередньої згоди ради за висновком постійної комісії ради, до відання якої належать питання депутатської етики та забезпечення діяльності депутатів.
223.
У разі неможливості надання відповідної роботи (посади) на період працевлаштування за колишнім депутатом зберігається, але не більше шести місяців, заробітна плата, яку він одержував на виборній посаді у раді, що виплачується з відповідного місцевого бюджету.224.
5. Час роботи депутата на виборній посаді у раді зараховується до загального і безперервного стажу роботи (служби) депутата, а також стажу роботи (служби) за тією спеціальністю, за якою він працював до обрання на виборну посаду в раді.
-212- Н.д.Іщенко О.М. (Округ №96)
Виключити з частини 5 статті 31 (перший і другий абзаци) положення щодо стажу роботи за спеціальністю, а також щодо прав і пільг, якими користуються працівники відповідного підприємства, установи, організації.
Враховано частково


5. Час роботи депутата на виборній посаді у раді зараховується до загального і безперервного стажу роботи (служби) депутата, а також стажу роботи (служби) за тією спеціальністю, за якою він працював до обрання на виборну посаду в раді.
225.
За депутатом зберігаються усі права і пільги, якими користуються працівники відповідного підприємства, установи, організації.
-213- Н.д.Ніколаєнко С.М. (Округ №185)
Ввести норму відповідальності за невиконання посадовими особами цієї статті, зокрема, звільнення депутатів з роботи без згоди ради.

Враховано
по суті в законопроекті-214- Н.д.Коновалюк В.І. (Округ №62)
Другий абзац частини 5 статті 31 виключити.
Враховано
-215- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
У частині 5 статті 31 другий абзац вилучити.

Враховано226.
Стаття 32. Право депутата на безплатний проїзд
-216- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
В назві та тексті статті 32 слово «безплатний» замінити словом «безоплатний».

Відхилено

Стаття 34. Право депутата на безплатний проїзд
227.
Депутат місцевої ради користується на території відповідної ради правом безплатного проїзду на залізничному, автомобільному і водному транспорті, а також на всіх видах міського пасажирського транспорту (за винятком таксі). Порядок та умови безплатного проїзду депутатів визначаються Кабінетом Міністрів України.
-217- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
У першій частині статті 32 після першого речення додати речення такого змісту:
«Витрати, пов'язані з безоплатним проїздом депутата, компенсуються транспортному підприємству за рахунок відповідного місцевого бюджету».

Відхилено

Депутат місцевої ради користується на території відповідної ради правом безплатного проїзду на залізничному, автомобільному і водному транспорті незалежно від форм власності, а також на всіх видах міського пасажирського транспорту (за винятком таксі). Порядок та умови безплатного проїзду депутатів визначаються Кабінетом Міністрів України.


-218- Н.д.Іщенко О.М. (Округ №96)
У першій частині статті 32 після слова «транспорті» додати слова «незалежно від форм власності» і далі за текстом.

Враховано
-219- Н.д.Коновалюк В.І. (Округ №62)
Друге речення частини 1 статті 32 вилучити.
Відхилено


228.
Стаття 33. Надання депутату інформаційної та юридичної допомоги


Стаття 35. Надання депутату інформаційної та юридичної допомоги
229.
1. Відповідна рада забезпечує депутатів офіційними виданнями та інформаційними матеріалами ради, організує допомогу їм з правових питань, надає можливість депутатам ознайомитись з рішеннями ради та її органів, розпорядженнями відповідної місцевої державної адміністрації, актами підприємств, установ та організацій, розташованих на відповідній території, порядок ознайомлення з якими визначається відповідним законодавством.
-220- Н.д.Коваль В.С. (Реєстр.картка №324), Н.д.Іщенко О.М. (Округ №96)

У частині 1 статті 33 після слова «рада» доповнити словами «та її виконавчі органи», а слово «забезпечує» відповідно замінити на слово «забезпечують».
Враховано

1. Відповідна рада та її виконавчі органи забезпечують депутатів офіційними виданнями та інформаційними матеріалами ради, організує допомогу їм з правових питань депутатської діяльності, надає можливість депутатам ознайомитись з рішеннями ради та її органів, розпорядженнями відповідної місцевої державної адміністрації, актами підприємств, установ та організацій, розташованих на відповідній території, порядок ознайомлення з якими визначається відповідним законодавством.


-221- Н.д.Іщенко О.М. (Округ №96)
У частині 1 статті 33 після слів «організовує допомогу їм з правових питань» додати слова «депутатської діяльності» і далі за текстом.

Враховано


230.
2. Депутат місцевої ради має право переважного виступу з питань його депутатської діяльності в друкованих засобах масової інформації, заснованих місцевими радами, в програмах місцевих державних телерадіоорганізацій.
-222- Н.д.Іщенко О.М. (Округ №96)
Вилучити частину 2 статті 33.
Враховано
-223- Н.д.Сахно Ю.П. (Реєстр.картка №406)
Після статті 33 ввести додаткову статтю 34:

«Стаття 34. Помічники-референти депутата місцевої ради

1. За рішенням відповідної ради, за рахунок коштів бюджету ради, депутати ради можуть мати помічників-референтів.
2. Права і обов'язки помічників-референтів, умови організаційного та матеріального забезпечення, порядок прийняття та звільнення з посади помічників-референтів визначається Положенням, яке затверджується радою.»
Відхилено
-224- Н.д.Коновалюк В.І. (Округ №62)
Частину 2 статті 33 викласти у такій редакції:
«2. Депутат місцевої ради в порядку, встановленому радою, має право переважного виступу з питань його депутатської діяльності в друкованих засобах масової інформації, заснованих місцевими радами, в програмах місцевих державних телерадіоорганізацій.»
Відхилено


231.
Стаття 34. Відповідальність за невиконання вимог Закону щодо забезпечення гарантій депутатської діяльності


Стаття 36. Відповідальність за невиконання вимог Закону щодо забезпечення гарантій депутатської діяльності
232.
1. Невиконання посадовими особами вимог цього Закону щодо забезпечення гарантій депутатської діяльності, якщо відсутні ознаки кримінального діяння, тягне за собою адміністративну відповідальність у вигляді штрафу до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що накладається в судовому порядку.
-225- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Частину 1 статті 34 викласти у редакції:
«1. Невиконання посадовими особами вимог цього Закону, тягне за собою відповідальність згідно чинного законодавства.»

Враховано

1. Невиконання посадовими особами вимог цього Закону тягне за собою відповідальність згідно чинного законодавства.


-226- Н.д.Іщенко О.М. (Округ №96), Н.д.Марченко О.А. (Округ №201)
Санкції та розмір штрафів за невиконання вимог законодавства щодо забезпечення гарантій депутатської діяльності слід визначити у відповідних статтях Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Враховано


233.
2. Публічна образа депутата, опублікування або поширення іншим способом завідомо неправдивих відомостей про нього, а також намагання в будь-якій формі вплинути на депутата, членів його сім'ї з метою перешкодити депутату виконувати свої повноваження, змусити його до вчинення неправомірних дій, якщо відсутні ознаки кримінального діяння, тягне за собою адміністративну відповідальність у вигляді штрафу від десяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що накладається у судовому порядку.
-227- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
У частині 2 статті 34 текст, починаючи зі слів «, якщо відсутні ознаки...» замінити на текст «тягне за собою відповідальність згідно чинного законодавства».

Враховано

2. Публічна образа депутата, опублікування або поширення іншим способом завідомо неправдивих відомостей про нього, а також намагання в будь-якій формі вплинути на депутата, членів його сім'ї з метою перешкодити депутату виконувати свої повноваження, змусити його до вчинення неправомірних дій тягне за собою відповідальність згідно чинного законодавства


-228- Н.д.Коновалюк В.І. (Округ №62)
У частині 2 статті 34 слова «Публічна образа депутата» виключити, тому слова «про нього» замінити на слова «про депутата».
Відхилено


234.
РОЗДІЛ V. ПОРЯДОК ВІДКЛИКАННЯ ДЕПУТАТА МІСЦЕВОЇ РАДИ
-229- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Розділ V вилучити.

Відхилено

РОЗДІЛ V. ПОРЯДОК ВІДКЛИКАННЯ ДЕПУТАТА МІСЦЕВОЇ РАДИ


-230- Н.д.Зварич Р.М. (Реєстр.картка №326)
Розділ V (статті 35-47) проекту виключити. У зв'язку з цим розділ VI (статті 48-50) законопроекту вважати відповідно розділом V (статтями 36-38) законопроекту.

Відхилено
-231- Н.д.Сахно Ю.П. (Реєстр.картка №406), Н.д.Іщенко О.М. (Округ №96)
У статтях 35-47 розділу V ввести внутрішню нумерацію, як це є у попередніх статтях..
Враховано

235.
Стаття 35. Підстави для відкликання депутата місцевої ради
-232- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
У назві статті 35 вилучити текст «місцевої ради».

Відхилено

Стаття 37. Підстави для відкликання депутата місцевої ради
236.
Підставами для відкликання виборцями обраного ними депутата можуть бути:


1. Підставами для відкликання виборцями обраного ними депутата можуть бути:
237.
- порушення депутатом положень Конституції і законів України;


1) порушення депутатом положень Конституції і законів України;
238.
- незадовільне виконання депутатом депутатських обов'язків, визначених цим Законом;
-233- Н.д.Іщенко О.М. (Округ №96)
У пункті другому частини першої статті 35 слово «незадовільне» замінити на «неналежне».
Враховано

2) неналежне виконання депутатом депутатських обов'язків, визначених цим Законом;
239.
- невідповідність практичної діяльності депутата основним принципам і положенням його передвиборної програми;


3) невідповідність практичної діяльності депутата основним принципам і положенням його передвиборної програми;
240.
- використання депутатського мандата в особистих та корисливих цілях;


4) використання депутатського мандата в особистих та корисливих цілях;
241.
- систематичне порушення депутатом норм етики і моралі.
-234- Н.д.Коновалюк В.І. (Округ №62)
Пункт п'ятий частини першої статті 35 виключити.
Відхилено

5) систематичне порушення депутатом норм етики і моралі.
242.
Виборці мають право порушувати питання про відкликання депутата також з інших підстав, які вони вважатимуть суттєвими.


2. Виборці мають право порушувати питання про відкликання депутата також з інших підстав, які вони вважатимуть суттєвими.
243.
Стаття 36. Пропозиції про відкликання депутата


Стаття 38. Пропозиції про відкликання депутата
244.
Право вносити пропозиції про відкликання депутата місцевої ради належить суб'єктам, які відповідно до чинного законодавства мають право висувати кандидатів у депутати і знаходяться на території відповідного виборчого округу.
-235- Н.д.Безсмертний Р.П. (Реєстр.картка №397)
Частину 1 статті 36 після слова «належить» доповнити текстом «відповідній раді».
Враховано

1. Право вносити пропозиції про відкликання депутата місцевої ради належить відповідній раді, суб'єктам, які відповідно до чинного законодавства мають право висувати кандидатів у депутати і знаходяться на території відповідного виборчого округу.
245.
Збори (конференції) виборців, колективів, місцевих осередків політичних партій, засідання органів об'єднань громадян організуються відповідно до чинного законодавства, статутів (положень) об'єднань громадян.
-236- Н.д.Сахно Ю.П. (Реєстр.картка №406)
Частину другу статті 36 доповнити текстом такого змісту:
«На зборах (конференціях) має право бути присутнім депутат щодо якого внесена пропозиція про відкликання. Про місце і час проведення зборів депутат сповіщається ініціаторами зборів (конференції) в письмовій формі через секретаріат ради не пізніше ніж за п'ять календарних днів до проведення зборів."
Відхилено

2. Збори (конференції) виборців, колективів, місцевих осередків політичних партій, засідання органів об'єднань громадян організуються відповідно до чинного законодавства, статутів (положень) об'єднань громадян.


-237- Н.д.Коновалюк В.І. (Округ №62)
У частині 2 статті 36 необхідно більш чітко оговорити нормативні акти.
Відхилено


246.
На зборах (конференції) виборців, колективу, місцевого осередку політичної партії, засіданні відповідного органу об'єднання громадян у разі прийняття рішення щодо внесення пропозиції про відкликання депутата створюється ініціативна група для збирання підписів виборців відповідного виборчого округу на підтримку пропозиції про відкликання депутата, затверджується її склад.
-238- Н.д.Моісеєнко В.М. (Округ №53)
У третій частині статті 36 виключити текст «місцевого осередку політичної партії,».
Враховано

3. На зборах (конференції) виборців, колективу, засіданні відповідного органу об'єднання громадян у разі прийняття рішення щодо внесення пропозиції про відкликання депутата створюється ініціативна група для збирання підписів виборців відповідного виборчого округу на підтримку пропозиції про відкликання депутата, затверджується її склад.
247.
Протокол зборів (конференції) з пропозицією про відкликання депутата підписується головою і секретарем цих зборів (конференції), а протокол засідання органу об'єднання громадян - керівником цього органу. Протокол скріплюється печаткою відповідного підприємства, установи, організації, місцевого осередку політичної партії, органу об'єднання громадян, а у разі проведення зборів (конференції) виборців за місцем проживання - печаткою органу місцевого самоврядування, на території якого проводились збори (конференція). У триденний строк після проведення зборів (конференції), засідання протокол направляється територіальній виборчій комісії по виборах депутатів відповідної ради. До протоколу додається список ініціативної групи по збиранню підписів на підтримку пропозиції про відкликання депутата.
-239- Н.д.Моісеєнко В.М. (Округ №53)
Друге речення частин четвертої статті 36 після тексту «місцем проживання - « доповнити текстом «підписами голови та секретаря зборів», а текст «печаткою органу місцевого самоврядування, на території якого проводились збори (конференція)» виключити.
Виключити останнє речення частини четвертої статті 36.
Враховано

4. Протокол зборів (конференції) з пропозицією про відкликання депутата підписується головою і секретарем цих зборів (конференції), а протокол засідання органу об'єднання громадян - керівником цього органу. Протокол скріплюється печаткою відповідного підприємства, установи, організації, місцевого осередку політичної партії, органу об'єднання громадян, а у разі проведення зборів (конференції) виборців за місцем проживання - підписами голови та секретаря зборів. У триденний строк після проведення зборів (конференції), засідання протокол направляється територіальній виборчій комісії по виборах депутатів відповідної ради.
248.
Стаття 37. Розгляд питання про відкликання депутата територіальною виборчою комісією


Стаття 39. Розгляд питання про відкликання депутата територіальною виборчою комісією
249.
Відповідна територіальна виборча комісія у десятиденний строк з моменту одержання протоколу з пропозицією про відкликання депутата розглядає це питання на своєму засіданні. Про надходження пропозиції, а також про місце і час засідання, на якому вона розглядатиметься, комісія не пізніш як за три дні до засідання повідомляє відповідного депутата, раду, до якої його обрано, а також суб'єктів, які внесли пропозицію про відкликання депутата.
-240- Н.д.Моісеєнко В.М. (Округ №53), Н.д.Дайнеко Л.І. (Реєстр.картка №273)
У першому реченні першої частини статті 37 слово «десятиденний» замінити на «п'ятиденний».
Враховано

1. Відповідна територіальна виборча комісія у п'ятиденний строк з моменту одержання протоколу з пропозицією про відкликання депутата розглядає це питання на своєму засіданні. Про надходження пропозиції, а також про місце і час засідання, на якому вона розглядатиметься, комісія не пізніш як за три дні до засідання повідомляє відповідного депутата, раду, до якої його обрано, а також суб'єктів, які внесли пропозицію про відкликання депутата.
250.
В разі порушення порядку внесення пропозиції про відкликання депутата територіальна комісія може відмовити в наданні дозволу на збирання підписів виборців. Копії відповідного рішення у дводенний строк після його прийняття направляються комісією депутату, щодо якого порушено питання про відкликання, раді, до складу якої його обрано, а також суб'єктам, що внесли пропозицію про відкликання.
-241- Н.д.Коновалюк В.І. (Округ №62)
Частину другу статті 37 наприкінці доповнити таким реченням:
«Рішення виборчої комісії може бути оскаржено у судовому порядку.»
Відхилено

2. У разі порушення порядку внесення пропозиції про відкликання депутата територіальна комісія може відмовити в прийомі протоколу. Копії відповідного рішення у дводенний строк після його прийняття направляються комісією депутату, щодо якого порушено питання про відкликання, раді, до складу якої його обрано, а також суб'єктам, що внесли пропозицію про відкликання.


-242- Н.д.Моісеєнко В.М. (Округ №53), Н.д.Дайнеко Л.І. (Реєстр.картка №273)
Перше речення другої частини статті 37 виключити, а друге речення викласти у такій редакції:
«У разі порушення порядку внесення пропозиції про відкликання депутата територіальна комісія може відмовити в прийомі протоколу.»

Враховано


251.
Стаття 38. Збирання підписів на підтримку пропозиції про відкликання депутата


Стаття 40. Збирання підписів на підтримку пропозиції про відкликання депутата
252.
У разі прийняття територіальною комісією рішення про дозвіл на збирання підписів виборців на підтримку пропозиції про відкликання депутата вона реєструє створену на відповідних зборах (конференції), засіданні органу об'єднання громадян ініціативну групу по збиранню підписів і встановлює строк їх збирання.
-243- Н.д.Дайнеко Л.І. (Реєстр.картка №273)
Першу частину статті 38 викласти у такій редакції:
«Після прийняття протоколу на підтримку пропозиції про відкликання депутата територіальна виборча комісія видає необхідну кількість підписних листів керівнику ініціативної групи по збиранню підписів.»
Враховано

1. Після прийняття протоколу на підтримку пропозиції про відкликання депутата територіальна виборча комісія видає необхідну кількість підписних листів керівнику ініціативної групи по збиранню підписів.
253.
Строк збирання підписів встановлюється територіальною комісією з урахуванням кількості виборців у відповідному виборчому окрузі, місцевих особливостей і не може перевищувати: в разі відкликання депутата сільської, селищної, міської (міста районного підпорядкування) ради - п'яти днів, районної, міської (міста обласного підпорядкування), районної в місті ради - десяти, обласної, Київської, Севастопольської міської ради - п'ятнадцяти днів з моменту прийняття комісією рішення про дозвіл на збирання підписів на підтримку пропозиції про відкликання депутата.
-244- Н.д.Дайнеко Л.І. (Реєстр.картка №273)
Другу частину статті 38 викласти у такій редакції:
«2. З моменту отримання ініціативною групою підписних листів збір підписів проводиться у строки: в разі відкликання депутата сільської, селищної, міської (міста районного підпорядкування) ради - п'ять днів; районної, міської (міста обласного підпорядкування), районної в місті ради - десять днів, обласної, Київської, Севастопольської міської ради - місячний термін.
Враховано

2. З моменту отримання ініціативною групою підписних листів збір підписів проводиться у строки:
в разі відкликання депутата сільської, селищної, міської (міста районного підпорядкування) ради - п'ять днів, районної, міської (міста обласного підпорядкування), районної в місті ради - десять днів, обласної, Київської, Севастопольської міської ради - місячний термін.
254.
Зразок підписного листа для збирання підписів виборців на підтримку пропозиції про відкликання депутата встановлюється відповідною територіальною виборчою комісією і повинен містити назву ради, до складу якої обрано депутата, його прізвище, ім'я, по батькові, рік обрання до ради, а також відомості про особу, яка збирає підписи (прізвище, ім'я, по батькові, місце роботи і адреса). Підписний лист має містити дані про виборців, які підтримали пропозицію про відкликання депутата: прізвище, ім'я, по батькові; число, місяць і рік народження; місце проживання; серію і номер паспорта або іншого документа, що посвідчує особу виборця, а також особистий підпис виборця.


3. Зразок підписного листа для збирання підписів виборців на підтримку пропозиції про відкликання депутата встановлюється відповідною територіальною виборчою комісією і повинен містити назву ради, до складу якої обрано депутата, його прізвище, ім'я, по батькові, рік обрання до ради, а також відомості про особу, яка збирає підписи (прізвище, ім'я, по батькові, місце роботи і адреса). Підписний лист має містити дані про виборців, які підтримали пропозицію про відкликання депутата: прізвище, ім'я, по батькові; число, місяць і рік народження; місце проживання; серію і номер паспорта або іншого документа, що посвідчує особу виборця, а також особистий підпис виборця.
255.
Підписний лист заповнюється особою, яка збирає підписи, на основі даних, зазначених у паспорті або іншому документі, що посвідчує особу виборця. Правильність даних про виборця, внесених до підписного листа, і факт підтримки ним пропозиції про відкликання депутата засвідчується особистим підписом виборця. Кожний виборець може бути внесений лише до одного підписного листа і має право поставити лише один підпис. Збирання підписів здійснюється на суто добровільній основі.


4. Підписний лист заповнюється особою, яка збирає підписи, на основі даних, зазначених у паспорті або іншому документі, що посвідчує особу виборця. Правильність даних про виборця, внесених до підписного листа, і факт підтримки ним пропозиції про відкликання депутата засвідчується особистим підписом виборця. Кожний виборець може бути внесений лише до одного підписного листа і має право поставити лише один підпис. Збирання підписів здійснюється на суто добровільній основі.
256.
У кожному підписному листі вказується загальна кількість виборців, які підтримали пропозицію про відкликання депутата, внесених до нього. Лист підписується особою, яка збирала підписи.


5. У кожному підписному листі вказується загальна кількість виборців, які підтримали пропозицію про відкликання депутата, внесених до нього. Лист підписується особою, яка збирала підписи.
257.
Заповнені підписні листи здаються у відповідну територіальну комісію ініціативною групою в строк і в порядку, встановлені комісією. Комісія перевіряє і реєструє одержані підписні листи. В разі виявлення у підписному листі порушень вимог цього Закону щодо збирання підписів комісія може визнати його недійсним. Якщо у підписних листах виявлено два або більше підписів одного громадянина, його підписи не враховуються.
-245- Н.д.Іщенко О.М. (Округ №96)
Частину шосту статті 38 доповнити реченням:
«Не враховуються також підписи, які не є власноручними.»
Враховано

6. Заповнені підписні листи здаються у відповідну територіальну комісію ініціативною групою в строк і в порядку, встановлені комісією. Комісія перевіряє і реєструє одержані підписні листи. В разі виявлення у підписному листі порушень вимог цього Закону щодо збирання підписів комісія може визнати його недійсним. Якщо у підписних листах виявлено два або більше підписів одного громадянина, його підписи не враховуються. Не враховуються також підписи, які не є власноручними.
258.
На основі одержаних підписних листів комісія не пізніш як у п'ятиденний строк після закінчення збирання підписів складає протокол про результати збирання підписів на підтримку пропозиції про відкликання депутата, який підписується головою, заступником голови, секретарем і членами територіальної комісії. Якщо на підтримку пропозиції про відкликання депутата зібрано підписи менше п'яти відсотків виборців відповідного виборчого округу, вона вважається відхиленою, і депутат зберігає свої повноваження. В разі, коли пропозицію про відкликання депутата підтримало п'ять або більше відсотків виборців відповідного виборчого округу, протокол про результати збирання підписів не пізніше наступного дня після його підписання направляється у комісію з питань депутатської діяльності та етики відповідної ради, яка розглядає його і вносить питання щодо проведення у відповідному виборчому окрузі голосування про відкликання депутата на пленарне засідання ради.
-246- Н.д.Іщенко О.М. (Округ №96)
У сьомій частині статті 38 встановити норму по збору підписів на відкликання депутата не менше 10 відсотків виборців відповідного виборчого округу.
Відхилено


7. На основі одержаних підписних листів комісія не пізніш як у п'ятиденний строк після закінчення збирання підписів складає протокол про результати збирання підписів на підтримку пропозиції про відкликання депутата, який підписується головою, заступником голови, секретарем і членами територіальної комісії. Якщо на підтримку пропозиції про відкликання депутата зібрано підписи менше п'яти відсотків виборців відповідного виборчого округу, вона вважається відхиленою, і депутат зберігає свої повноваження.


-247- Н.д.Моісеєнко В.М. (Округ №53), Н.д.Дайнеко Л.І. (Реєстр.картка №273)
У сьомій частині статті 38 останнє речення виключити.

Враховано


259.
Стаття 39. Призначення голосування про відкликання депутата


Стаття 41. Призначення голосування про відкликання депутата
260.
Рада за поданням її комісії з питань депутатської діяльності та етики розглядає питання щодо відкликання депутата і приймає рішення про призначення у відповідному виборчому окрузі голосування про відкликання депутата, визначає день голосування. При цьому строк між днем прийняття радою рішення про призначення голосування і днем голосування не може бути менше двадцяти і більше тридцяти днів.
-248- Н.д.Ніколаєнко С.М. (Округ №185)
Виключити зі статті положення про те, що сесія (самі депутати) мають право без виборців ставити питання про проведення дострокових виборів за позбавлення депутатських повноважень.

Відхилено

1. Відповідна територіальна комісія у десятиденний термін приймає рішення про призначення у відповідному виборчому окрузі голосування про відкликання депутата, визначає день голосування. При цьому строк між днем прийняття комісією рішення про призначення голосування і днем голосування не може бути менше двадцяти і більше тридцяти днів.


-249- Н.д.Моісеєнко В.М. (Округ №53), Н.д.Дайнеко Л.І. (Реєстр.картка №273)
Перше речення першої частини статті 39 викласти у такій редакції:
«Відповідна територіальна комісія у десятиденний термін приймає рішення про призначення у відповідному окрузі голосування про відкликання депутата, визначає день голосування.»
Відповідно у другому реченні слово «радою» замінити «комісією».
Враховано


261.
У разі виявлення комісією з питань депутатської діяльності та етики або радою порушень цього Закону, інших законодавчих актів, а також вимог статутів (положень) відповідних органів об'єднань громадян під час внесення пропозицій про відкликання депутата, збирання підписів на їх підтримку, якщо ці порушення не дали можливості виявити об'єктивну думку виборців щодо даного депутата, рада може прийняти мотивоване рішення про відхилення пропозиції щодо відкликання депутата.
-250- Н.д.Моісеєнко В.М. (Округ №53), Н.д.Дайнеко Л.І. (Реєстр.картка №273)
У другій частині статті 39 текст «комісією з питань депутатської діяльності та етики або радою» замінити словами «територіальною комісією».
Враховано

2. У разі виявлення територіальною комісією порушень цього Закону, інших законодавчих актів, а також вимог статутів (положень) відповідних органів об'єднань громадян під час внесення пропозицій про відкликання депутата, збирання підписів на їх підтримку, якщо ці порушення не дали можливості виявити об'єктивну думку виборців щодо даного депутата, рада може прийняти мотивоване рішення про відхилення пропозиції щодо відкликання депутата.
262.
Рада має право прийняти рішення щодо призначення голосування про відкликання депутата і з власної ініціативи, якщо цей депутат не виконує своїх обов'язків у раді та її органах, систематично порушує встановлений порядок їх роботи.


3. Рада має право прийняти рішення щодо призначення голосування про відкликання депутата і з власної ініціативи, якщо цей депутат не виконує своїх обов'язків у раді та її органах, систематично порушує встановлений порядок їх роботи.
263.
Рішення ради про призначення голосування доводиться до відома виборців відповідного виборчого округу не пізніш як на третій день після його прийняття шляхом публікації в місцевій пресі або іншими засобами.
-251- Н.д.Моісеєнко В.М. (Округ №53), Н.д.Дайнеко Л.І. (Реєстр.картка №273)

У четвертій частині статті 39 слово «ради» замінити на «територіальної комісії».
Враховано

4. Рішення територіальної комісії про призначення голосування доводиться до відома виборців відповідного виборчого округу не пізніш як на третій день після його прийняття шляхом публікації в місцевій пресі або іншими засобами.
264.
Стаття 40. Організація підготовки і проведення голосування про відкликання депутата


Стаття 42. Організація підготовки і проведення голосування про відкликання депутата
265.
Підготовка і проведення голосування про відкликання депутата місцевої ради здійснюється комісіями по проведенню голосування про відкликання депутата у порядку, передбаченому законодавством України про вибори. При цьому окружні комісії не утворюються, а їх функції виконує відповідна територіальна виборча комісія. Дільниці для голосування і дільничні комісії утворюються відповідно на третій і на п'ятий день після прийняття радою рішення про призначення голосування.
-252- Н.д.Іщенко О.М. (Округ №96)
У частині 1 статті 40 слово «законодавством України» замінити на «Законом України «Про вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів».
Враховано
1. Підготовка і проведення голосування про відкликання депутата місцевої ради здійснюється комісіями по проведенню голосування про відкликання депутата у порядку, передбаченому Законом України «Про вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів». При цьому окружні комісії не утворюються, а їх функції виконує відповідна територіальна виборча комісія. Дільниці для голосування і дільничні комісії утворюються відповідно на третій і на п'ятий день після прийняття радою рішення про призначення голосування.
266.
При відкликанні депутата сільської, селищної, міської (міста районного підпорядкування) ради дільниці і дільничні комісії утворюються цими радами або їх виконавчими органами. Списки виборців для голосування про відкликання депутата подаються для загального ознайомлення за десять днів до голосування.


2. При відкликанні депутата сільської, селищної, міської (міста районного підпорядкування) ради дільниці і дільничні комісії утворюються цими радами або їх виконавчими органами. Списки виборців для голосування про відкликання депутата подаються для загального ознайомлення за десять днів до голосування.
267.
Стаття 41. Бюлетень для голосування про відкликання депутата


Стаття 43. Бюлетень для голосування про відкликання депутата
268.
Форма і текст бюлетеня для голосування про відкликання депутата місцевої ради затверджуються відповідною територіальною виборчою комісією. Комісія забезпечує виготовлення бюлетенів і постачання їх дільничним комісіям не пізніш як за десять днів до голосування.


1. Форма і текст бюлетеня для голосування про відкликання депутата місцевої ради затверджуються відповідною територіальною виборчою комісією. Комісія забезпечує виготовлення бюлетенів і постачання їх дільничним комісіям не пізніш як за десять днів до голосування.
269.
В бюлетені для голосування про відкликання депутата вказуються прізвище, ім'я, по батькові депутата, рік обрання його до відповідної ради, посада (заняття), місце роботи.


2. В бюлетені для голосування про відкликання депутата вказуються прізвище, ім'я, по батькові депутата, рік обрання його до відповідної ради, посада (заняття), місце роботи.
270.
Стаття 42. Форми протоколів про результати голосування та списку виборців


Стаття 44. Форми протоколів про результати голосування та списку виборців
271.
Форми протоколів дільничної та територіальної комісій про результати голосування про відкликання депутата встановлюються відповідною територіальною виборчою комісією і містять: повну назву ради, до складу якої обрано депутата; число, місяць і рік проведення голосування; прізвище, ім'я, по батькові депутата, про відкликання якого проводиться голосування; дані відповідно по виборчій дільниці чи виборчому округу в цілому про загальну кількість виборців; кількість виборців, які одержали виборчі бюлетені; кількість виборців, які взяли участь у голосуванні; кількість голосів, поданих "за", і кількість голосів, поданих "проти" відкликання депутата; кількість бюлетенів, визнаних недійсними.


1. Форми протоколів дільничної та територіальної комісій про результати голосування про відкликання депутата встановлюються відповідною територіальною виборчою комісією і містять: повну назву ради, до складу якої обрано депутата; число, місяць і рік проведення голосування; прізвище, ім'я, по батькові депутата, про відкликання якого проводиться голосування; дані відповідно по виборчій дільниці чи виборчому округу в цілому про загальну кількість виборців; кількість виборців, які одержали виборчі бюлетені; кількість виборців, які взяли участь у голосуванні; кількість голосів, поданих "за", і кількість голосів, поданих "проти" відкликання депутата; кількість бюлетенів, визнаних недійсними.
272.
Списки виборців для голосування про відкликання депутата складаються за такою ж формою, як і при проведенні виборів до місцевих рад.


2. Списки виборців для голосування про відкликання депутата складаються за такою ж формою, як і при проведенні виборів до місцевих рад.
273.
Виготовлення бланків, іншої документації, необхідної для проведення голосування про відкликання депутата, і постачання їх відповідним комісіям забезпечується територіальною виборчою комісією по виборах депутатів відповідної ради разом з виконавчим комітетом або секретаріатом цієї ради.


3. Виготовлення бланків, іншої документації, необхідної для проведення голосування про відкликання депутата, і постачання їх відповідним комісіям забезпечується територіальною виборчою комісією по виборах депутатів відповідної ради разом з виконавчим комітетом або секретаріатом цієї ради.
274.
Стаття 43. Особливості проведення голосування про відкликання депутата і встановлення його результатів


Стаття 45. Особливості проведення голосування про відкликання депутата і встановлення його результатів
275.
Під час голосування про відкликання депутата виборець залишає в бюлетені прізвище депутата, якщо він голосує за збереження його депутатських повноважень, або викреслює його прізвище, якщо голосує за відкликання депутата.


1. Під час голосування про відкликання депутата виборець залишає в бюлетені прізвище депутата, якщо він голосує за збереження його депутатських повноважень, або викреслює його прізвище, якщо голосує за відкликання депутата.
276.
Депутат вважається відкликаним, якщо за його відкликання проголосувало більше половини виборців, внесених до списку для голосування.
-253- Н.д.Іщенко О.М. (Округ №96)
Частини 2 і 3 статті 43 треба привести у відповідність до статті 46 Закону «Про вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів».
Вимогу щодо явки на голосування більш як половини виборців слід вилучити. Депутат має вважатись відкликаним, якщо за відкликання проголосувало більше виборців, ніж проти відкликання (і при цьому кількість голосів, поданих за відкликання, більша, ніж кількість голосів, поданих за даного депутата на виборах).
Враховано частково

2. Депутат вважається відкликаним, якщо за його відкликання проголосувало більше половини виборців, які прийняли участь у голосуванні.


-254- Н.д.Безсмертний Р.П. (Реєстр.картка №397)
Частину другу статті 43 викласти у редакції:
«Депутат вважається відкликаним, якщо за його відкликання проголосувало більше половини виборців, які прийняли участь у голосуванні.»

Враховано


277.
У разі рівності голосів, поданих за і проти відкликання депутата, його повноваження зберігаються. Повноваження депутата також зберігаються, якщо у голосуванні взяло участь менше половини виборців, внесених до списку для голосування.
-255- Н.д.Іщенко О.М. (Округ №96)
У частині третій статті 43 друге речення виключити.
Враховано

3. У разі рівності голосів, поданих за і проти відкликання депутата, його повноваження зберігаються.
278.
Недійсними визнаються бюлетені для голосування невстановленого зразка.


4. Недійсними визнаються бюлетені для голосування невстановленого зразка.
279.
Результати голосування по виборчій дільниці розглядаються на засіданні дільничної комісії і заносяться до протоколу. Протокол підписується головою, заступником голови, секретарем і членами комісії та направляється до відповідної територіальної виборчої комісії у встановленому нею порядку.


5. Результати голосування по виборчій дільниці розглядаються на засіданні дільничної комісії і заносяться до протоколу. Протокол підписується головою, заступником голови, секретарем і членами комісії та направляється до відповідної територіальної виборчої комісії у встановленому нею порядку.
280.
Територіальна виборча комісія на підставі протоколів дільничних комісій (протоколу дільничної комісії) визначає результати голосування про відкликання депутата і заносить їх до протоколу про результати голосування. Протокол підписується головою, заступником голови, секретарем і членами територіальної виборчої комісії. Про результати голосування територіальна виборча комісія повідомляє раду, відповідного депутата і виборців округу.


6. Територіальна виборча комісія на підставі протоколів дільничних комісій (протоколу дільничної комісії) визначає результати голосування про відкликання депутата і заносить їх до протоколу про результати голосування. Протокол підписується головою, заступником голови, секретарем і членами територіальної виборчої комісії. Про результати голосування територіальна виборча комісія повідомляє раду, відповідного депутата і виборців округу.
281.
Стаття 44. Оскарження рішень щодо організації голосування про відкликання депутата


Стаття 46. Оскарження рішень щодо організації голосування про відкликання депутата
282.
Рішення і дії комісій, які здійснюють підготовку і організують голосування про відкликання депутата, можуть бути оскаржені до відповідної ради. Рішення ради або її органів, пов'язані з організацією голосування про відкликання депутата, можуть бути оскаржені в судовому порядку.
-256- Н.д.Коновалюк В.І. (Округ №62)
У частині першій статті 44 не зрозуміло, які комісії маються на увазі. Можна залишити у статті лише право на оскарження рішення ради, і можливо, виборчої комісії, якщо будуть чітко визначені межі її компетенції.
Відхилено

Рішення і дії комісій, які здійснюють підготовку і організують голосування про відкликання депутата, можуть бути оскаржені до відповідної ради. Рішення ради або її органів, пов'язані з організацією голосування про відкликання депутата, можуть бути оскаржені в судовому порядку.
283.
Стаття 45. Повторне порушення питання про відкликання депутата


Стаття 47. Повторне порушення питання про відкликання депутата
284.
Питання про відкликання депутата може бути порушено повторно у порядку, передбаченому цим Законом, не раніш як через рік після відхилення пропозиції про відкликання депутата як такої, що не дістала підтримки виборців відповідного виборчого округу за результатами збирання підписів або голосування.
-257- Н.д.Іщенко О.М. (Округ №96)
Першу частину статті 45 після слів «або голосування» доповнити текстом «але не пізніше, ніж за 6 місяців до закінчення строку повноважень відповідної ради».
Відхилено


Питання про відкликання депутата може бути порушено повторно у порядку, передбаченому цим Законом, у будь-який час.


-258- Н.д.Моісеєнко В.М. (Округ №53), Н.д.Дайнеко Л.І. (Реєстр.картка №273)
Першу частину статті 45 викласти у такій редакції:
«Питання про відкликання депутата може бути порушено повторно у порядку, передбаченому цим Законом, у будь-який час.»

Враховано


285.
Стаття 46. Гарантії прав депутата при розгляді питання про його відкликання


Стаття 48. Гарантії прав депутата при розгляді питання про його відкликання
286.
Депутат місцевої ради має право брати участь у зборах (конференціях) громадян за місцем проживання, колективів, місцевих осередків політичних партій, засіданнях органів об'єднань громадян, відповідної територіальної виборчої комісії та дільничних комісій, а також у засіданнях ради та її органів при розгляді ними питань, що стосуються його депутатської діяльності та його відкликання.


1. Депутат місцевої ради має право брати участь у зборах (конференціях) громадян за місцем проживання, колективів, місцевих осередків політичних партій, засіданнях органів об'єднань громадян, відповідної територіальної виборчої комісії та дільничних комісій, а також у засіданнях ради та її органів при розгляді ними питань, що стосуються його депутатської діяльності та його відкликання.
287.
На зборах (конференціях), засіданнях, а також під час зустрічей з виборцями депутат має право давати пояснення щодо суті питань стосовно його діяльності, робити відповідні заяви. У встановленому чинним законодавством порядку депутат може використовувати для роз'яснення своєї позиції засоби масової інформації.


2. На зборах (конференціях), засіданнях, а також під час зустрічей з виборцями депутат має право давати пояснення щодо суті питань стосовно його діяльності, робити відповідні заяви. У встановленому чинним законодавством порядку депутат може використовувати для роз'яснення своєї позиції засоби масової інформації.
288.
Депутат місцевої ради має право звернутися до ради з усною або письмовою заявою з приводу обставин, що стали підставою для порушення питання про його відкликання.


3. Депутат місцевої ради має право звернутися до ради з усною або письмовою заявою з приводу обставин, що стали підставою для порушення питання про його відкликання.
289.
Стаття 47. Витрати, пов'язані з підготовкою і проведенням голосування про відкликання депутата


Стаття 49. Витрати, пов'язані з підготовкою і проведенням голосування про відкликання депутата
290.
Витрати, пов'язані з підготовкою і проведенням голосування про відкликання депутата, які здійснюються відповідно до цього Закону, провадяться за рахунок відповідного місцевого бюджету.


Витрати, пов'язані з підготовкою і проведенням голосування про відкликання депутата, які здійснюються відповідно до цього Закону, провадяться за рахунок відповідного місцевого бюджету.
291.
РОЗДІЛ VI. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
-259- Н.д.Іщенко О.М. (Округ №96)
Назву розділу VI викласти у такій редакції:
«РОЗДІЛ VI. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ»
Враховано

РОЗДІЛ VI. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ
292.
Стаття 48. Депутатська етика
-260- Н.д.Ключковський Ю.Б. (Реєстр.картка №339)
Статті 48 і 50 з розділу VI перенести у розділ І «Загальні положення».

Враховано


293.
1. Депутат місцевої ради як повноважний представник територіальної громади та член ради, здійснюючи депутатські повноваження, повинен дотримуватися таких правил депутатської етики:
-261- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Перше речення частини 1 статті 48 викласти у редакції: «Депутат повинен дотримуватись складеної ним присяги депутата і таких правил депутатської етики:», а пункт 1) вилучити.

Враховано частково294.
1) неухильно дотримуватися складеної ним присяги;295.
2) керуватися загальнодержавними інтересами та інтересами виборців свого виборчого округу чи територіальної громади, від яких його обрано;
-262- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
У пункті 2) частини 1 статті 48 текст «чи територіальної громади, від яких його обрано» замінити текстом «, своєї територіальної громади».

Відхилено


296.
3) не використовувати депутатський статус в особистих інтересах чи в інтересах своїх родичів, виступати з офіційних позицій у справах приватного характеру або у справах, які явно суперечать інтересам виборців;
-263- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
В пункті 3) частина 1 статті 48 вилучити текст починаючи зі слів «виступати з офіційних позицій...» до кінця пункту.

Враховано297.
4) не принижувати честі й гідності виборців, інших депутатів, керівників та інших посадових і службових осіб місцевих органів державної виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій;
-264- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Пункт 4) частини 1 статті 48 викласти у редакції:
«4) не принижувати честі та гідності виборців, депутатів та інших громадян;»

Відхилено


298.
5) не розголошувати відомостей, що становлять державну або іншу таємницю, яка охороняється законом, інших відомостей з питань, що розглядалися на закритих засіданнях ради чи її органів і не підлягають за їх рішенням розголошенню, а також відомостей, які стосуються таємниці особистого життя депутата або виборця, що охороняється законом, чи стали йому відомі у зв'язку з його участю в депутатських перевірках;
-265- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Наприкінці пункту 5) частини 1 статті 48 вилучити текст «, чи стали йому відомі у зв'язку з його участю в депутатських перевірках».

Відхилено


299.
6) не робити явно неправдивих заяв чи давати свідчень, не допускати образливих висловлювань, використовувати у публічних виступах недостовірні або неперевірені відомості на адресу державних оганів, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян, підприємств, установ і організацій, їх керівників та інших посадових чи службових осіб, депутатських фракцій, окремих депутатів, вдаватися до обману;
-266- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
В пункті 6) частини 1 статті 48 після тексту «образливих висловлювань», а також після тексту «окремих депутатів,» додати слово «не». Текст «або неперевірені відомості на адресу» замінити текстом «відомості стосовно».

Відхилено


300.
7) не приймати будь-яких гонорарів, подарунків, не отримувати винагород безпосередньо чи опосередковано за дії, пов'язані зі здійсненням ним депутатських повноважень;301.
8) у випадку порушення депутатом правил депутатської етики рада своїм рішенням може накласти на нього певні заходи стягнення.
-267- Н.д.Безсмертний Р.П. (Реєстр.картка №397)
Пункт 8 частини 1 статті 48 наприкінці доповнити текстом «, передбачені регламентом ради».
Враховано
-268- Н.д.Коновалюк В.І. (Округ №62)
Пункт 8 частини 1 статті 48 виключити.
Відхилено


302.
2. Регламентом ради чи статутом відповідної територіальної громади можуть бути встановлені інші правила депутатської етики, а також заходи впливу щодо тих депутатів, які порушують ці правила.303.
Стаття 49 Зміна статусу або припинення повноважень депутата у зв'язку зі змінами в адміністративно-територіальному устрої


Стаття 50. Зміна статусу або припинення повноважень депутата у зв'язку зі змінами в адміністративно-територіальному устрої
304.
1. Статус депутата змінюється відповідно до зміни статусу ради, до якої його обрано, у зв'язку із змінами в адміністративно-територіальному устрої відповідної території.


1. Статус депутата змінюється відповідно до зміни статусу ради, до якої його обрано, у зв'язку із змінами в адміністративно-територіальному устрої відповідної території.
305.
2. У разі віднесення населених пунктів до категорії міст обласного, республіканського Автономної Республіки Крим чи загальнодержавного значення на їх території припиняються повноваження депутатів ради, які були обрані від цього населеного пункту до відповідної районної, обласної чи міської ради міста - центру міського округу.
-269- Н.д.Іщенко О.М. (Округ №96)
Стаття 49 у частині слів «міський округ» та «загальнодержавного значення» суперечить статті 133 Конституції України.

Враховано

2. У разі віднесення населених пунктів до категорії міст обласного, республіканського Автономної Республіки Крим значення на їх території припиняються повноваження депутатів ради, які були обрані від цього населеного пункту до відповідної районної, обласної чи міської ради.
306.
3. У разі віднесення села, селища, міста до складу іншого району чи міського округу депутати, обрані від цих населених пунктів, втрачають статус депутата попередньої районної чи міської ради, яка є центром міського округу, і набувають статусу депутата тієї районної чи міської ради, під юрисдикцію якої передано відповідні адміністративно-територіальні одиниці.


3. У разі віднесення села, селища, міста до складу іншого району депутати, обрані від цих населених пунктів, втрачають статус депутата попередньої районної чи міської ради і набувають статусу депутата тієї районної чи міської ради, під юрисдикцію якої передано відповідні адміністративно-територіальні одиниці.
307.
4. У разі проведення виборів до новоутворених рад на базі існуючих рад повноваження депутатів цих рад припиняються.


4. У разі проведення виборів до новоутворених рад на базі існуючих рад повноваження депутатів цих рад припиняються.
308.
5. У разі виходу територіальної громади зі складу сільського чи міського округу повноваження депутатів, обраних від цієї територіальної громади, достроково припиняються лише у випадках, якщо кількість депутатів становить менше 2/3 від загального складу попередньої ради.309.
Стаття 50. Депутатське посвідчення та нагрудний знак депутата

310.
1. Повноваження депутата засвідчуються посвідченням і нагрудним знаком депутата, які йому видаються відповідною радою після визнання повноважень та складання депутатом присяги.311.
2. Зразки посвідчень і нагрудних знаків депутата, а також Положення про них затверджуються Верховною Радою України.
-270- Н.д.Іщенко О.М. (Округ №96)
Доповнити проект Закону розділом VІI «Прикінцеві положення» і перше речення викласти у такій редакції:
«Цей Закон набирає чинності з дня його офіційного опублікування.»
Враховано


РОЗДІЛ VІI. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
Цей Закон набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
З дня набрання чинності цим Законом втрачає чинність Закон України «Про статус депутатів місцевих рад народних депутатів» (№3949-XII) від 4 лютого 1994 року («Відомості Верховної Ради України», 1994р., №24, ст.180, 1995р., №1, ст.4, 1997р., №6, ст.49, 1999р., №4, ст.35; «Вісник Конституційного Суду України», 1998р., №3, стор.:5-17).

* - Назви колонок таблиці подані в загальному значенні