Назва: Про внесення змін і доповнень до Закону України ''Про статус депутатів місцевих Рад народних депутатів'' (нова редакція)
Автор: Народні депутати України - члени Комітету з питань державного будівництва, місцевого самоврядування та діяльності рад
Головний комітет: Комітету з питань державного будівництва, місцевого самоврядування та діяльності рад

N
Редакція, прийнята в попередньому читанні*
Зауваження та пропозиції
Висновки, обгр.
Редакція, запропонована головним комітетом

Про внесення змін і доповнень до Закону України ''Про статус депутатів місцевих Рад народних депутатів'' (нова редакція) Народні депутати України - члени Комітету з питань державного будівництва, місцевого самоврядування та діяльності радКомітету з питань державного будівництва, місцевого самоврядування та діяльності радДруге читанняПроект


Про внесення змін і доповнень до Закону України ''Про статус депутатів місцевих Рад народних депутатів'' (нова редакція) Народні депутати України - члени Комітету з питань державного будівництва, місцевого самоврядування та діяльності радКомітету з питань державного будівництва, місцевого самоврядування та діяльності радДруге читанняПроект

ЗАКОН УКРАЇНИ


ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін і доповнень до Закону України "Про статус депутатів місцевих Рад народних депутатів"


Про статус депутатів місцевих рад

Стаття 29-1. Депутатська недоторканість депутата місцевої ради
(Стаття проголосована у редакції н.д.Горбачова В.С., округ №127, у першому читанні 230 голосами)

Депутат місцевої ради не може бути притягнутим до кримінальної відповідальності, заарештований або піддаватись заходам адміністративного стягнення, що накладаються в судовому порядку без попереднього розгляду питання радою.
-1- Н.д.Омельченко Г.О. (Округ №146),
Статтю 29-1 викласти в редакції:
"Стаття 31. Порядок притягнення депутата місцевої ради до відповідальності
Депутати місцевих рад не можуть бути затримані, заарештовані без згоди відповідної ради до винесення обвинувального вироку судом.
Кримінальна справа щодо депутатів місцевих рад може бути порушена лише прокурором.
Кримінальна справа щодо депутатів місцевих рад підсудна обласному суду.
Для одержання згоди на арешт депутата місцевої ради прокурор вносить до відповідної ради подання та негано повідомляє про це особу, стосовно якої внесено подання.
Рада розглядає подання прокурора про дачу згоди на арешт не пізніше як у місячний строк.
Депутат має право брати участь в обговоренні радою питання про його арешт.
На пленарному засіданні рада більшістю голосів депутатів від загального складу ради приймає рішення щодо надання згоди на арешт. У разі відмови у наданні згоди на арешт рішення ради має бути вмотивованим. Копія прийнятого рішення негайно надсилається прокурору, який вніс подання про дачу згоди на арешт.
У разі неприйняття радою будь-якого рішення протягом місяця з дня внесення подання прокурора про дачу згоди на арешт депутата, згода на арешт вважається наданою.
У разі відмови ради у дачі згоди на арешт депутата, прокурор має право внести подання про одержання згоди на арешт депутата до відповідальної вищестоящої ради. Подання на отримання згоди на арешт депутата місцевої ради до Верховної Ради України вносить Генеральний прокурор України.
Прокурор у триденний строк з дня закінчення провадження по справі щодо депутата зобов'язаний повідомити відповідну раду про результати слідства. Про результати розгляду справи у суді прокурор у триденний строк зобов'язаний проінформувати відповідну раду".
Доповнити Розділ VII "Прикінцеві положення" частиною першою такого змісту:
"Положення статті 31 поширюються на сільських, селищних, міських голів".

ВрахованоСтаття 31. Порядок притягнення депутата місцевої ради до відповідальності
Депутати місцевих рад не можуть бути затримані, заарештовані без згоди відповідної ради до винесення обвинувального вироку судом.
Кримінальна справа щодо депутатів місцевих рад може бути порушена лише прокурором.
Кримінальна справа щодо депутатів місцевих рад підсудна обласному суду.
Для одержання згоди на арешт депутата місцевої ради прокурор вносить до відповідної ради подання та негано повідомляє про це особу, стосовно якої внесено подання.
Рада розглядає подання прокурора про дачу згоди на арешт не пізніше як у місячний строк.
Депутат має право брати участь в обговоренні радою питання про його арешт.
На пленарному засіданні рада більшістю голосів депутатів від загального складу ради приймає рішення щодо надання згоди на арешт. У разі відмови у наданні згоди на арешт рішення ради має бути вмотивованим. Копія прийнятого рішення негайно надсилається прокурору, який вніс подання про дачу згоди на арешт.
У разі неприйняття радою будь-якого рішення протягом місяця з дня внесення подання прокурора про дачу згоди на арешт депутата, згода на арешт вважається наданою.
У разі відмови ради у дачі згоди на арешт депутата, прокурор має право внести подання про одержання згоди на арешт депутата до відповідальної вищестоящої ради. Подання на отримання згоди на арешт депутата місцевої ради до Верховної Ради України вносить Генеральний прокурор України.
Прокурор у триденний строк з дня закінчення провадження по справі щодо депутата зобов'язаний повідомити відповідну раду про результати слідства. Про результати розгляду справи у суді прокурор у триденний строк зобов'язаний проінформувати відповідну раду.
РОЗДІЛ VІI. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
Положення статті 31 поширюються на сільських, селищних, міських голів.
Цей Закон набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
З дня набрання чинності цим Законом втрачає чинність Закон України "Про статус депутатів місцевих рад народних депутатів" (№3949-XII) від 4 лютого 1994 року ("Відомості Верховної Ради України", 1994р., №24, ст.180, 1995р., №1, ст.4, 1997р., №6, ст.49, 1999р., №4, ст.35).

* - Назви колонок таблиці подані в загальному значенні