Назва: Про перелік об‘єктів права державної власності, що не підлягають приватизації
Автор: Народні депутати - члени Комітету з питань економічної політики, управління народним господарством, власності та інвестицій
Головний комітет: Комітет з питань економічної політики, управління народним господарством, власності та інвестицій

N
Редакція, прийнята в попередньому читанні*
Зауваження та пропозиції
Висновки, обгр.
Редакція, запропонована головним комітетом
0.
Проект


Проект
6.
ЗАКОН УКРАЇНИ


ЗАКОН УКРАЇНИ
7.
Про перелік об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації


Про перелік об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації
9.
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:


Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
10.
Стаття 1. Затвердити перелік об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації, згідно з додатком 1 і перелік об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації, але можуть бути корпоратизовані, згідно з додатком 2.


Стаття 1. Затвердити перелік об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації, згідно з додатком 1.
Затвердити перелік об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації, але можуть бути корпоратизовані, згідно з додатком 2.
11.
Стаття 2. Визнати такими, що втратили чинність:


Стаття 2. Визнати такими, що втратили чинність:
12.
Постанову Верховної Ради України від 3 березня 1995 року "Про перелік об'єктів, які не підлягають приватизації у зв'язку з їх загальнодержавним значенням" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., N16, ст. 115) із змінами і доповненнями, внесеними постановами Верховної Ради України від 19 вересня 1995 року та від 22 листопада 1996 року (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., N42, ст. 306; 1997 р., N5, ст.38);


Постанову Верховної Ради України від 3 березня 1995 року "Про перелік об'єктів, які не підлягають приватизації у зв'язку з їх загальнодержавним значенням" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., N16, ст. 115; N42, ст. 306; 1997 р., N5, ст.38; 1998 р., №30-31, ст.203);

13.
додаток N1 до Декрету Кабінету Міністрів України від 31 грудня 1992 року N26 "Про перелік майнових комплексів державних підприємств, організацій, їх структурних підрозділів основного виробництва, приватизація або передача в оренду яких не допускається" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N11, ст. 96).
-1- Н.д.Алексєєв В.Г. (Округ №172)
Вилучити ч.2 статті 2 (відносно додатку № 1 до Декрету Кабінету Міністрів № 26 від 31.12.1992р.)

Відхилено
додаток N1 до Декрету Кабінету Міністрів України від 31 грудня 1992 року N26 "Про перелік майнових комплексів державних підприємств, організацій, їх структурних підрозділів основного виробництва, приватизація або передача в оренду яких не допускається" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N11, ст. 96).


-2- Н.д.Баулін П.Б. (Округ №76)
Доповнити законопроект новою статтею 3 такого змісту:
"Припинити приватизацію державної власності до 1 січня 2000 року".
Статтю 3 рахувати відповідно статтею 4.
Відхилено

14.
Стаття 3. Прикінцеві положення


Стаття 3. Прикінцеві положення
15.
1.Цей Закон набирає чинності з дня опублікування.


1.Цей Закон набирає чинності з дня опублікування.
16.
2. Кабінету Міністрів України в місячний термін з дня набрання чинності цим Законом подати на розгляд Верховної Ради України проект Закону України про корпоратизацію.


2. Кабінету Міністрів України в місячний термін з дня набрання чинності цим Законом подати на розгляд Верховної Ради України проект Закону України про корпоратизацію.

* - Назви колонок таблиці подані в загальному значенні