Назва: про концесії
Автор: Народні депутати - члени Комітету з питань економічної політики, управління народним господарством, власності та інвестицій
Головний комітет: Комітет з питань економічної політики, власнсоті та інвестицій

N
Редакція, прийнята в попередньому читанні*
Зауваження та пропозиції
Висновки, обгр.
Редакція, запропонована головним комітетом
0.
Проект


Проект
1.
Вноситься народними депутатами України2.
- членами Комітету з питань економічної3.
політики, управління народним господар-4.
ством, власності та інвестицій5.
З а к о н У к р а ї н и


З а к о н У к р а ї н и
6.
Про концесії


Про концесії
7.
Цей Закон визначає поняття та правові засади регулювання відносин концесії державного та комунального майна, а також умови та порядок її здійснення з метою підвищення ефективності використання державного та комунального майна та забезпечення потреб громадян України у товарах (роботах, послугах).


Цей Закон визначає поняття та правові засади регулювання відносин концесії державного та комунального майна, а також умови та порядок її здійснення з метою підвищення ефективності використання державного та комунального майна та забезпечення потреб громадян України у товарах (роботах, послугах).

8.
РОЗДІЛ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


РОЗДІЛ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
9.
Стаття 1. Визначення термінів


Стаття 1. Визначення термінів
10.
Для цілей цього Закону вживаються такі терміни:


Для цілей цього Закону терміни вживаються у такому значенні:
11.
концесія - це надання на підставі концесійного договору на обумовлений строк юридичній чи фізичній особі (суб`єкту підприємницької діяльності) з метою задоволення громадських потреб виключного права на створення (будівництво) чи експлуатацію об`єкта концесії (строкове платне володіння), за умови взяття суб'єктом підприємницької діяльності (концесіонером) на себе управління об`єктом концесії, майнової відповідальності та можливого ризику;
-1- Н.д.Мовчан П.М. (Округ №152)
Перший абзац статті 1 викласти у наступній редакції:
"Концесія - надання уповноваженим органом виконавчої влади на підставі концесійного договору на обумовлений термін часу юридичній особі (суб'єкту підприємницької діяльності) з метою максимального задоволення громадських потреб, виключного права на створення (будівництво) з подальшим строковим володінням та експлуатацією, або експлуатацію об'єкта концесії (строкове платне володіння), взамін на компенсацію та взяття на себе управління об'єктом концесії, майнової відповідальності та можливого ризику".
Враховано редакційно частково
концесія - це надання з метою задоволення громадських потреб уповноваженим органом виконавчої влади чи органом місцевого самоврядування на підставі концесійного договору на оплатній та строковій основі юридичній чи фізичній особі (суб`єкту підприємницької діяльності) виключного права на створення (будівництво) та (або) управління (експлуатацію) об`єкта концесії (строкове платне володіння), за умови взяття суб'єктом підприємницької діяльності (концесіонером) на себе обов'язків по створенню (будівництву) та (або) управлінню (експлуатації) об`єктом концесії, майнової відповідальності та можливого підприємницького ризику;


-2- Н.д.Крук Ю.Б. (Округ №139)
В абз.1 статті 1:
- після слова "створення (будівництво)" слово "чи" замінити словом "та";
- після слів "взяття ... на себе" записати "обов'язків по створенню (будівництву) та/або управлінню..." і далі по тексту.
Враховано редакційно-3- Н.д.Ковалко М.П. (Округ №65)
Абз.2 статі 1 викласти у наступній редакції:
"концесія - це надання на підставі концесійного договору на обумовлений строк юридичній чи фізичній особі (суб'єкту підприємницької діяльності) з метою задоволення громадських потреб виключного права на створення (будівництво) і/чи експлуатацію об'єкта концесії (строкове володіння), за умови взяття суб'єктом підприєжмницької діяльності (концесіонером) на себе управління об'єктом концесії, майнової відповідальності та пов'язаних з цим можливих підприємницьких ризиків.
Враховано редакційно

12.
концесійний договір - договір, за яким центральний орган виконавчої влади чи виконавчий орган місцевого самоврядування (концесієдавець) надає на оплатній та строковій основі виключне право суб`єкту підприємницької діяльності (концесіонеру) побудувати об`єкт громадського призначення чи суттєво його поліпшити, а також здійснювати його управління (експлуатацію) відповідно до цього Закону з метою задоволення громадських потреб;
-4- Н.д.Мовчан П.М. (Округ №152)
Другий абзац статті 1 викласти у такій редакції:
"Концесійний договір - письмова угода, згідно з якою концесодавець надає на умовах угоди на певний час виключне право на користування об'єктом концесії, визначеного цим Законом".
Враховано частково редакційно
договір концесії (концесійний договір) - договір, відповідно до якого уповноважений орган виконавчої влади чи орган місцевого самоврядування (концесієдавець) надає на оплатній та строковій основі суб`єкту підприємницької діяльності (концесіонеру) виключне право створити (побудувати) об`єкт концесії чи суттєво його поліпшити, та (або) здійснювати його управління (експлуатацію) відповідно до цього Закону з метою задоволення громадських потреб;


-5- Н.д.Ковалко М.П. (Округ №65)
Абз.3 статті 1 викласти в наступній редакції:
"концесійний договір - договір, за яким центральний орган виконавчої влади чи виконавчий орган місцевого самоврядування (концесієдавець) надає на оплатній та строковій основі виключне право суб'єкту підприємницької діяльності (концесіонеру) створити (побудувати) об'єкт громадського призначення чи суттєво його поліпшити, а також/або здійснювати його управління (експлуатацію) відповідно до цього Закону з метою задоволення громадських потреб .
Враховано редакційно

13.
концесіонер - суб`єкт підприємницької діяльності, який відповідно до цього Закону на підставі договору отримав концесію;


концесіонер - суб`єкт підприємницької діяльності, який відповідно до цього Закону на підставі договору отримав концесію;
14.
концесієдавець - орган центральної виконавчої влади чи виконавчий орган місцевого самоврядування, який уповноважений Кабінетом Міністрів України чи органами місцевого самоврядування на укладення концесійного договору;


концесієдавець - орган виконавчої влади чи відповідний орган місцевого самоврядування, який уповноважений відповідно Кабінетом Міністрів України чи органами місцевого самоврядування на укладення концесійного договору;
15.
претендент - фізична чи юридична особа, резидент чи нерезидент, який подав заявку на участь у концесійному конкурсі;


претендент - фізична чи юридична особа (суб'єкт підприємницької діяльності), резидент чи нерезидент, який подав заявку на участь у концесійному конкурсі;
16.
концесійні платежі - це плата, яку вносить концесіонер за право використання об`єктів, що надаються в концесію.


концесійні платежі - це плата, яку вносить концесіонер за право управління (експлуатації) об`єктів, що надаються в концесію;


-6- Н.д.Мовчан П.М. (Округ №152)
Статтю 1 доповнити абзацами такого змісту:
"Концесійний конкурс - порядок, встановлений цим Законом та іншими правовими актами, згідно з яким юридична особа (з числа претендентів на концесію) визнається переможцем в концесійному конкурсі".
"Концесійні об'єкти - об'єкти, визначені цією угодою як такі, що можуть надаватися у концесію, які належать до державної чи комунальної власності, і щодо яких укладено концесійну угоду".
Оскільки концесійні угоди укладатимуться не лише між українськими інституціями, було б також доречно дати визначення терміну "закордонний концесіонер".
Враховано частково редакційно
концесійний конкурс - процедура, встановлена цим Законом та іншими нормативно-правовими актами, згідно з якими претендент визнається переможцем у концесійному конкурсі.
17.
Стаття 2. Принципи концесійної діяльності


Стаття 2. Принципи концесійної діяльності
18.
Основними принципами концесійної діяльності є:
-7- Н.д.Матвеєв В.Й. (Реєстр.картка №239)
Доповнити статтю 2 абзацом такого змісту:
"здійснення концесійної діяльності на підставі концесійного договору".
Враховано

Основними принципами діяльності, пов'язаної з наданням концесії (далі - концесійної діяльності) є:
19.
законність здійснення концесійної діяльності;


законність здійснення концесійної діяльності;
20.
державне регулювання концесійної діяльності та контроль за її здійсненням;
-8- Н.д.Мовчан П.М. (Округ №152)
П.3 статті 2 у переліку принципів концесійної діяльності викласти у такій редакції:
"Концесії утворюють за допомогою відкритого конкурсу".
Враховано редакційно
державне регулювання концесійної діяльності та контроль за її здійсненням;
здійснення концесійної діяльності на підставі концесійного договору;
21.
застосування переважно конкурентних способів при передачі об`єкта у концесію;
-9- Н.д.Деркач А.Л. (Округ №159)
Н.д.Волков О.М. (Округ №208)
Абз.3 статті 2 пропонуємо записати в такій редакції:
"застосування конкурентних способів при передачі об'єкта у концесію".
Враховано редакційно
вибір концесіонерів переважно на конкурсній основі;

22.
врахування особливостей надання об`єкта у концесію в окремих сферах підприємницької діяльності;


врахування особливостей надання об`єкта у концесію в окремих сферах підприємницької діяльності;
23.
комплексне використання об`єкта концесії;


комплексне використання об`єкта концесії;
24.
взаємовигода сторін у концесійному договорі;


взаємовигода сторін у концесійному договорі;
25.
державні гарантії капіталовкладень концесіонера;


державні гарантії капіталовкладень концесіонера;
26.
оплатне використання об`єкта концесії;
-10- Н.д.Мовчан П.М. (Округ №152)
П.9 статті 2 принципів концесійної діяльності викласти у такій редакції:
"забезпечення законних прав та інтересів споживачів продуктів концесії, що надаються концесіонером".
Враховано редакційно
оплатне використання об`єкта концесії;
27.
забезпечення законних прав та інтересів споживачів товарів (робіт, послуг), що надаються концесіонером;


забезпечення законних прав та інтересів споживачів товарів (робіт, послуг), що надаються концесіонером;
28.
стабільність умов концесійних договорів;


стабільність умов концесійних договорів;
29.
розподіл ризиків між сторонами через концесійний договір;


розподіл ризиків між сторонами через концесійний договір;
30.
участь держави, органів місцевого самоврядування у частковому фінансуванні соціально значимих об`єктів концесії.


участь держави, органів місцевого самоврядування у частковому фінансуванні об`єктів концесії, які мають соціальне значення.
31.
Стаття 3. Об`єкти, які можуть надаватися у концесію
-11- Н.д.Шаров І.Ф. (Реєстр.картка №399)
Пропоную у статті 3 передбачити першочергове право концесіонера на участь у приватизації об'єктів концесії після закінчення терміну дії договору концесії.
Договір концесії не передбачає приватизації
див. ч.6 ст.3
Стаття 3. Об`єкти, які можуть надаватися у концесію
32.
1. Об`єкти, які можуть надаватися у концесію визначаються цим Законом.
-12- Н.д.Деркач А.Л. (Округ №159)
Н.д.Волков О.М. (Округ №208)
П.1 статті 3 пропонуємо вилучити, а нумерацію інших пунктів відповідно змінити.
Інша редакція
1. Об`єкти, які можуть надаватися у концесію визначаються відповідно до цього Закону.
33.
2. У концесію можуть надаватися об`єкти державної чи комунальної власності, які використовуються для здійснення таких видів діяльності:
-13- Н.д.Мовчан П.М. (Округ №152)
Пропоную об'єднати два пункти: "будівництво автошляхів, транспортних інфраструктур (мостів, тунелей, спеціальних споруд тощо) з подальшою їхньою експлуатацією концесіонером".
Необхідно доповнити перелік об'єктів, що надаватимуться у концесію, пунктом такого змісту:
"будівництво соціально важливих об'єктів житлового сектору".
Враховано редакційно

Враховано редакційно
2. У концесію можуть надаватися об`єкти державної чи комунальної власності, які використовуються для здійснення діяльності у таких сферах, крім видів підприємницької діяльності, які відповідно до законодавства можуть здійснюватися виключно державними підприємствами і об'єднаннями:


-14- Н.д.Крук Ю.Б. (Округ №139)
В п.2 статті 3 слово "експлуатація" замінити словом "використання".
Правки літредактора

34.
водопостачання та водоочищення;
-15- Н.д.Баулін П.Б. (Округ №76)
В ч. 2 статті 3 вилучити абзаци:
"будівництво та експлуатація автошляхів, транспортних інфраструктур (мостів, тунелей, спеціальних споруд);
експлуатація шляхів сполучення;
управління вантажними та пасажирськими портами;
надання послуг у сфері кабельного телебачення;
надання послуг зв'язку;
надання поштових полуг;
виробництво та транспортування електроенергії".
Відхилено

водопостачання, водовідведення стічних вод;
35.
надання послуг міським громадським транспортом;надання послуг міським громадським транспортом;
36.
збирання та утилізація сміття;


збирання та утилізація сміття;
37.
надання послуг опалювальною системою;


надання послуг, пов'язаних з постачанням споживачам тепла;
38.
будівництво та експлуатація автошляхів, транспортних інфраструктур (мостів, тунелей, спеціальних споруд);
-16- Н.д.Крук Ю.Б. (Округ №139)
В абз.6 пункта 2 статті 3 після слів "- спеціальних споруд" додати слова: "об'єктів сервісу)".
Враховано редакційно
будівництво та експлуатація автомобільних доріг, об'єктів дорожнього господарства, інших дорожніх споруд;
39.
будівництво та експлуатація шляхів сполучення;


будівництво та експлуатація шляхів сполучення;
40.
будівництво та експлуатація вантажних та пасажирських портів;
-17- Н.д.Мироненко В.А. (Округ №5)
Із п.2 статті 3 виключити "будівництво та експлуатацію вантажних та пасажирських портів".
__Інша концепція - розраховано на перспективу
будівництво та експлуатація вантажних та пасажирських портів;
41.
будівництво та експлуатація аеропортів;


будівництво та експлуатація аеропортів;
42.
надання послуг в сфері кабельного телебачення;


надання послуг в сфері кабельного телебачення;
43.
надання послуг зв`язку;


надання послуг зв`язку;
44.
надання поштових послуг;


надання поштових послуг;
45.
транспортування та розподіл природного газу;
-18- Н.д.Ковалко М.П. (Округ №65)
Абз.13 частини 2 статті 3 вилучити.
Відхилено
транспортування та розподіл природного газу;
46.
виробництво чи (та) транспортування електроенергії;
-19- Н.д.Ковалко М.П. (Округ №65)
Абз.14 частини 2 статті 3 вилучити.
Відхилено
виробництво чи (та) транспортування електроенергії;
47.
громадське харчування;


громадське харчування;
48.
будівництво соціально важливих об'єктів житлового сектору;


будівництво житлових будинків;
49.
житлово-експлуатаційна сфера;


надання послуг в житлово-експлуатаційній сфері;
50.
використання об`єктів соціально-культурного призначення;


використання об`єктів соціально-культурного призначення;
51.
створення комунальних служб паркування автомобілів;


створення комунальних служб паркування автомобілів;
52.
надання ритуальних послуг.


надання ритуальних послуг.
53.
3. Виключно на пленарних засіданнях відповідні місцеві ради можуть прийняти рішення щодо додаткового переліку видів діяльності, для здійснення якої об'єкти права комунальної власності можуть надаватися у концесію.
-20- Н.д.Крук Ю.Б. (Округ №139)
В п.3 статті 3 слова "місцеві ради" замінити словами "органи місцевого самоврядування".
Редакція відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування"
3. Виключно на пленарних засіданнях відповідні місцеві ради можуть прийняти рішення щодо додаткового переліку видів діяльності, для здійснення яких об'єкти права комунальної власності можуть надаватися у концесію.
54.
4. Об`єктами державної чи комунальної власності, які надаються у концесію є:
-21- Н.д.Деркач А.Л. (Округ №159)
Н.д.Волков О.М. (Округ №208)
В п.4 статті 3 слова "частиною другою та третьою цієї статті" замінити словами "частиною першою та другою цієї статті".
Редакційно, об'єкти визначені ч.2,3 цієї статті
4. Об`єктами державної чи комунальної власності, які надаються у концесію є:
55.
майно підприємств, які є єдиними цілісними майновими комплексами, або система цілісних майнових комплексів, які забезпечують комплексне надання послуг у сфері діяльності, що визначена частиною другою та третьою цієї статті;


майно підприємств, які є єдиними цілісними майновими комплексами, або система цілісних майнових комплексів, які забезпечують комплексне надання послуг у сферах діяльності, що визначені частиною другою та третьою цієї статті;
56.
або об`єкти незавершеного будівництва чи законсервовані об`єкти, які можуть бути добудовані, поліпшені з метою використання для надання послуг по задоволенню громадських потреб у сфері діяльності, що визначена частиною другою та третьою цієї статті;


об`єкти незавершеного будівництва чи законсервовані об`єкти, які можуть бути добудовані з метою використання для надання послуг по задоволенню громадських потреб у сферах діяльності, що визначені частиною другою та третьою цієї статті;
57.
або спеціально збудовані об`єкти згідно умов концесійного договору для задоволення громадських потреб у сфері діяльності, що визначена частиною другою та третьою цієї статті.


спеціально збудовані об`єкти згідно умов концесійного договору для задоволення громадських потреб у сфері діяльності, що визначена частиною другою та третьою цієї статті;


-22- Н.д.Матвеєв В.Й. (Реєстр.картка №239)
П.4 статті 3 доповнити абзацом такого змісту:
"окремі види підприємницької діяльності у сферах діяльності, визначених у частинах другій та третій цієї статті".
Враховано


окремі види підприємницької діяльності у сферах діяльності, визначених у частинах другій та третій цієї статті.
58.
5. Якщо для здійснення концесійної діяльності необхідні земельні ділянки, порядок надання таких у користування чи оренду концесіонеру на термін дії концесійного договору здійснюється згідно положень Земельного кодексу України.


5. Якщо для здійснення концесійної діяльності необхідні земельні ділянки, порядок надання земельних ділянок у користування, у тому числі на умовах оренди концесіонеру на термін дії концесійного договору здійснюється згідно положень Земельного кодексу України.
59.
6. Об`єкти державної чи комунальної власності, передані у концесію не підлягають приватизації протягом дії договору концесії.


6. Об`єкти державної чи комунальної власності, передані у концесію не підлягають приватизації протягом дії договору концесії.


-23- Н.д.Крук Ю.Б. (Округ №139)
Статтю 3 доповнити пунктом 7 такого змісту:
"7. Перелік окремих об'єктів загальнодержавної власності, що пов'язані із надзвичайними суспільними інтересами та економічною безпекою держави визначається Кабінетом Міністрів України і затверджується Верховною Радою України".
перелік визначається цим Законом див. ч.1,2,3 та ст.6 п.1

60.
Стаття 4. Обмеження концесійної діяльності


Стаття 4. Обмеження концесійної діяльності
61.
Передача концесіонером своїх майнових прав, що випливають з концесійного договору чи об`єктів концесії повністю або частково третім особам, можлива тільки за умови надання на це згоди концесієдавця.
-24- Н.д.Мовчан П.М. (Округ №152)
Варіант, запропонований у законопроекті "Про концесію на автомобільні дороги", на нашу думку, є більш доречним і вірним. Пропонуємо викласти статтю в такій редакції:
"Передача концесіонером об'єктів концесії повністю або частково третім особам забороняється".
Враховано редакційно (концесіонер фізична особа на час хвороби і.д.)
Передача концесіонером своїх майнових прав, що випливають з концесійного договору чи об`єктів концесії повністю або частково третім особам, можлива тільки за умови надання на це згоди концесієдавця, якщо інше не встановлено спеціальним Законом про концесійну діяльність у окремих сферах народного господарства.
62.
Стаття 5. Правові засади концесійної діяльності


Стаття 5. Правові засади концесійної діяльності
63.
1. Відносини щодо надання в концесію об`єктів права державної чи комунальної власності регулюються концесійним договором, цим Законом та іншими актами законодавства України.


1. Відносини щодо надання в концесію об`єктів права державної чи комунальної власності регулюються концесійним договором, цим Законом та іншими нормативно-правовими актами України.
64.
2. Окремими законами можуть визначатися особливості здійснення концесійної діяльності в окремих галузях народного господарства або з окремих видів підприємницької діяльності.


2. Спеціальними законами можуть визначатися особливості здійснення концесійної діяльності в окремих сферах народного господарства.
65.
3. Якщо міжнародним договором України, згода на обов`язковість якого надана Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені цим Законом, то застосовуються правила міжнародного договору.


3. Якщо міжнародним договором України, згода на обов`язковість якого надана Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені цим Законом, застосовуються правила міжнародного договору.

66.
РОЗДІЛ II. ПРОВЕДЕННЯ КОНЦЕСІЙНОГО КОНКУРСУ


РОЗДІЛ II. ПРОВЕДЕННЯ КОНЦЕСІЙНОГО КОНКУРСУ
67.
Стаття 6. Порядок прийняття рішення про надання концесії


Стаття 6. Порядок прийняття рішення про надання концесії
68.
1. Пропозиції щодо переліку конкретних об`єктів права державної власності, які можуть надаватися в концесію вносяться відповідними центральними органами виконавчої влади. Затвердження пооб`єктного переліку здійснюється Кабінетом Міністрів України.


1. Пропозиції щодо переліку конкретних об`єктів права державної власності, які можуть надаватися в концесію вносяться відповідними центральними органами виконавчої влади. Затвердження пооб`єктного переліку здійснюється Кабінетом Міністрів України.
69.
2. Затвердження переліку об`єктів права комунальної власності, які можуть надаватися в концесію, здійснюється виключно на пленарних засіданнях відповідних місцевих рад.
-25- Н.д.Крук Ю.Б. (Округ №139)
У п.2 статті 6 слова "місцевих рад" замінити словами "виконавчих органів місцевого самоврядування".
Див. Закон України "Про місцеве самоврядування"
2. Затвердження переліку об`єктів права комунальної власності, які можуть надаватися в концесію, здійснюється виключно на пленарних засіданнях відповідних рад.


-26- Н.д.Коновалюк В.І. (Округ №62)
П.2 статті 6 викласти в новій редакції:
"Затвердження переліку об'єктів права комунальної власності, які можуть надаватися в концесію, здійснюється виключно на пленарних засіданнях обласної ради з подання місцевих рад".
Відхилено, оскільки це обмежує права сільських, селищних, міських, районних рад стосовно об'єктів права власності цих територіальних громад

70.
3. Рішення про надання концесії на об`єкт права державної власності за результатами концесійного конкурсу приймає Кабінет Міністрів України або уповноважений ним орган виконавчої влади.


3. Рішення про надання концесії на об`єкт права державної власності за результатами концесійного конкурсу приймає Кабінет Міністрів України або уповноважений ним орган виконавчої влади.
71.
4. Рішення про надання концесії на об`єкт права комунальної власності за результатами концесійного конкурсу приймає відповідний виконавчий орган місцевого самоврядування.
-27- Н.д.Мовчан П.М. (Округ №152)
Ч.4 статті 6 викласти в наступній редакції:
"Концесія на об'єкти права комунальної власності надається з урахуванням інтересів регіону, його мешканців в забезпеченні продуктами концесії (роботою, послугами)".
Враховано редакційно
4. Рішення про надання концесії на об`єкт права комунальної власності за результатами концесійного конкурсу приймає відповідний виконавчий орган місцевого самоврядування.
72.
5. Концесія на об`єкти права державної власності надається з урахуванням загальнодержавних інтересів та максимального забезпечення інтересів споживачів товарів (робіт, послуг).


5. Концесія на об`єкти права державної власності надається з урахуванням загальнодержавних інтересів та максимального забезпечення інтересів споживачів товарів (робіт, послуг).
73.
6. Концесія на об`єкти права комунальної власності надається з урахуванням інтересів регіону, територіальної громади в забезпеченні споживачів товарами (роботами, послугами), які проживають на території регіону, територіальної громади.


6. Концесія на об`єкти права комунальної власності надається з урахуванням інтересів регіону, територіальної громади в забезпеченні споживачів товарами (роботами, послугами), які проживають на території відповідної адміністративно-територіальної громади.
74.
7. У разі, коли після оголошення концесійного конкурсу на об`єкт концесії є лише один претендент, концесійний договір може бути укладений уповноваженим органом з цією особою шляхом прямого погодження умов договору.
-28- Н.д.Мовчан П.М. (Округ №152)
Ч.7 статті 6 пропоную викласти у такій редакції:
"У разі, коли після оголошення концесійного конкурсу на об'єкт концесії претендує лише один суб'єкт підприємницької діяльності, угоду на концесію з ним може бути укладено за умови, якщо пропозиції претендента максимально відповідають обов'язковим вимогам концесійного договору".
Враховано редакційно
7. У разі, коли після оголошення концесійного конкурсу на об`єкт концесії є лише один претендент, концесійний договір може бути укладений уповноваженим органом з цією особою шляхом погодження з ним істотних умов договору.
75.
Стаття 7. Основні засади проведення концесійного конкурсу


Стаття 7. Основні засади проведення концесійного конкурсу
76.
1. Організація і проведення концесійного конкурсу здійснюється концесієдавцем.


1. Організація і проведення концесійного конкурсу здійснюється концесієдавцем.
77.
2. Концесієдавець:
-29- Н.д.Крук Ю.Б. (Округ №139)
П.2 статті 7 доповнити абзацами такого змісту: "готує конкурсну документацію; оголошує концесійний конкурс";
"для підтвердження серйозності намірів претендента взяти участь у концесійному конкурсі встановлюється застава серйозності. Сума застави визначається концесієдавцем для кожного об'єкту концесії та надається в інформації про проведення концесійного конкурсу".
Враховано редакційно
Враховано редакційно
див. п.3
2. Концесієдавець:
затверджує умови концесійного конкурсу;

78.
утворює конкурсну комісію, затверджує її склад та порядок роботи;
-30- Н.д.Коновалюк В.І. (Округ №62)
П.2 статті 7 викласти в новій редакції:
"утворює конкурсну комісію, затверджує її склад, не менш як 9 осіб, та планує і затверджує порядок роботи". Необхідно у цій же статті оговорити терміни проведення конкурсу з часу надходження документів на участь у концесійному конкурсі.
Чисельний склад комісії доцільне визначати концесієдавцю в залежності від складу об'єкта концесії, або при необхідності в спеціальному законі
утворює конкурсну комісію, затверджує її склад та порядок роботи;
готує конкурсну документацію;
оголошує концесійний конкурс;
визначає розмір реєстраційного внеску;
79.
письмово підтверджує надходження документів на участь у концесійному конкурсі;
-31- Н.д.Матвеєв В.Й. (Реєстр.картка №239)
Доповнити ч.2 статті 7 абзацом такого змісту:
"затверджує умови концесійного конкурсу".

Враховано

письмово підтверджує надходження документів на участь у концесійному конкурсі;
80.
забезпечує претендентів необхідною інформацією (документами) для підготовки пропозицій для участі у концесійному конкурсі;


забезпечує претендентів необхідною інформацією (документами) для підготовки пропозицій для участі у концесійному конкурсі;
81.
повідомляє претендентів на концесію про участь у концесійному конкурсі;


повідомляє претендентів на концесію про участь у концесійному конкурсі;
82.
приймає рішення про допущення (недопущення) претендентів до участі у концесійному конкурсі.
-32- Н.д.Деркач А.Л. (Округ №159)
Н.д.Волков О.М. (Округ №208)
До статті 7:
оскільки концесієдавець може прийняти рішення про недопущення претендентів до участі у концесійному конкурсі, вважаємо за необхідне конкретно визначити причини, за яких можлива відмова претенденту.
Враховано редакційно
приймає рішення про допущення (недопущення) претендентів до участі у концесійному конкурсі з обгрунтуванням причини відмови.
Підставою для недопущення претендента до участі у концесійному конкурсі може бути неподання у заявці на участь у конкурсі необхідної інформації, подання її у неповному обсязі або подання неправдивої інформації
83.
3. Для реєстрації претендентів як учасників концесійного конкурсу ними сплачується реєстраційний внесок у розмірі одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян. Зазначені грошові кошти вносяться шляхом безготівкового перерахування на відповідний розрахунковий рахунок та використовуються на підготовку процедури концесійного конкурсу і поверненню не підлягають.
-33- Н.д.Крук Ю.Б. (Округ №139)
Зміст пункту 3 статті 7 уточнити щодо внеску для реєстрації претендентів, оскільки в Законі взагалі не визначено, на які кошти проводяться конкурсні роботи виконавчою владою та діють організаційні та конкурсні комітети (а це необхідно обумовити в Законі). Внесок має бути більший, ніж визначений в статті 7.


3. Для реєстрації претендентів як учасників концесійного конкурсу ними сплачується реєстраційний внесок у розмірі від одного до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, якщо інше не встановлено спеціальним законом про концесійну діяльність. Реєстраційний внесок сплачується шляхом безготівкового перерахування на відповідний розрахунковий рахунок та кошти використовуються на підготовку процедури концесійного конкурсу і поверненню не підлягають.
84.
4. Заявка, отримана концесієдавцем після закінчення строку подачі, не розглядається і повертається претенденту за його рахунок.


4. Заявка, отримана концесієдавцем після закінчення строку подачі, не розглядається і повертається претенденту за його рахунок.
85.
5. Конкурсна комісія розглядає подані претендентами документи та матеріали з пропозиціями щодо умов одержання концесії, визначає їх відповідність умовам конкурсу, готує висновки щодо визначення кращих умов здійснення концесії, запропонованих учасниками конкурсу.
-34- Н.д.Баулін П.Б. (Округ №76)
Ч.3 статті 7 перше речення викласти в такій редакції:
"Для реєстрації претендентів як учасників концесійного конкурсу ними сплачується реєстраційний внесок у розмірі 10 неоподатковуваних доходів громадян".
Враховано редакційно
5. Конкурсна комісія розглядає подані претендентами заявки, документи та матеріали з пропозиціями щодо умов концесії, визначає їх відповідність умовам конкурсу, готує висновки щодо визначення кращих умов здійснення концесії, запропонованих учасниками конкурсу.
86.
6. На підставі висновків конкурсної комісії концесієдавець приймає рішення про переможця концесійного конкурсу.


6. На підставі висновків конкурсної комісії концесієдавець приймає рішення про переможця концесійного конкурсу.
87.
7. Повідомлення про визначення переможця конкурсу має бути надіслано йому не пізніше п`яти днів з дня прийняття рішення.


7. Повідомлення про визначення переможця конкурсу має бути надіслано йому не пізніше п`яти днів з дня прийняття рішення.
88.
8. З переможцем концесійного конкурсу укладається концесійний договір після погодження всіх його умов.
-35- Н.д.Крук Ю.Б. (Округ №139)
У п.8 статті 7 слова "після погодження всіх умов" вилучити, оскільки всі умови концесійного договору повинні бути узгоджені до його підписання в процесі конкурсу.
Істотні умови обов'язкові, інші погоджуються в процесі підписання договору
8. З переможцем концесійного конкурсу укладається концесійний договір після погодження всіх його умов.
89.
9. Порядок створення конкурсної комісії та проведення концесійного конкурсу визначається Кабінетом Міністрів України.


9. Порядок створення конкурсної комісії та проведення концесійного конкурсу визначається Кабінетом Міністрів України.


-36- Н.д.Ковалко М.П. (Округ №65)
Пропонуємо доповнити статтю 7 наступним положенням:
"Підставою для недопущення претендента до участі у концесійному конкурсі може бути лише неподання у заявці на участь у конкурсі необхідної інформації, подання її у неповному обсязі або подання неправдивої інформації".
Враховано
п.2 останній абзац

90.
Стаття 8. Інформація про проведення концесійного конкурсу


Стаття 8. Оголошення концесійного конкурсу
91.
1. Інформація про проведення конкурсів з надання нових концесій чи поновлення концесій, строк дії яких закінчився, публікується в газетах "Урядовий кур`єр" та "Голос України" чи у відповідному друкованому органові місцевого самоврядування.
-37- Н.д.Шаров І.Ф. (Реєстр.картка №399)
У п.1 статті 8 записати:
"Інформацію про надання в концесію об'єктів комунальної власності можна публікувати і в друкованих виданнях відповідних органів місцевого самоврядування".
Враховано
1. Інформація про оголошення концесійного конкурсу щодо надання нових концесій чи поновлення концесій, строк дії яких закінчився, публікується в газетах "Урядовий кур`єр" та "Голос України" чи у відповідному виданні органу місцевого самоврядування.


-38- Н.д.Крук Ю.Б. (Округ №139)
В ст.8 слова "після погодження всіх умов" вилучити.
Інша редакція


92.
2. Оголошення про концесійний конкурс має містити інформацію щодо:


2. Інформація про оголошення концесійного конкурсу має містити відомості щодо:
93.
органу, який надає концесію;


органу, який надає концесію;
94.
об`єкта концесії;
-39- Н.д.Мовчан П.М. (Округ №152)
П.2 частини 2 статті 8 викласти у такій редакції:
"об'єкта концесії та його характеристик".
До зазначеного переліку додати пункти:
"умови земельної оренди для передбаченої концесіонером діяльності;
документи, які мають бути надані разом із заявкою на участь у концесійному конкурсі, порядок їхньої подачі та терміни;
умови отримання дозволу на передбачені концесією для використання або для іншої діяльності дослідження земної поверхні та надр;
право власності концесіонера та концесодавця на виготовлену продукцію, а також на отриманий доход;
порядок та умови повернення об'єктів концесії концесодавцю;
критерії оцінки конкурсних заявок".
Враховано частково редакційно
об`єкта концесії (найменування, характеристику тощо);

95.
умови надання земельної ділянки, якщо вона необхідна для здійснення концесійної діяльності;


умови надання земельної ділянки, якщо вона необхідна для здійснення концесійної діяльності;
96.
обсягу робіт, які мають бути профінансовані (виконані) концесіонером;


обсягу робіт, які мають бути профінансовані (виконані) концесіонером;
97.
обсягу товарів (робіт, послуг), виготовлення (надання) яких гарантує концесіонер;


обсягу товарів (робіт, послуг), виготовлення (надання) яких гарантує концесіонер;
98.
обсягу відомостей стосовно концесіонера;


обсягу відомостей стосовно концесіонера;
99.
основних обов`язків концесіонера;


основних обов`язків концесіонера;
100.
фінансових та інших гарантій концесієдавця;


фінансових та інших гарантій концесієдавця;
розмір реєстраційного внеску;
101.
строку, на який надається концесія;


строку, на який надається концесія;
102.
строку, до якого подаються заявки бажаючих прийняти участь у конкурсі;


строку, до якого подаються заявки бажаючих прийняти участь у конкурсі;
103.
строку, протягом якого оголошуються результати концесійного конкурсу;


строку, протягом якого оголошуються результати концесійного конкурсу;
104.
зазначення про державний орган, до якого слід звертатися для отримання додаткової інформації.


зазначення про уповноважений орган, до якого слід звертатися для отримання додаткової інформації.
105.
3. В оголошенні про концесійний конкурс можуть бути вказані також особливі вимоги щодо концесійної діяльності стосовно охорони навколишнього середовища, охорони праці.
-40- Н.д.Мовчан П.М. (Округ №152)
В ч.3 статті 8 пропоную замінити категоричне визначення терміну подачі заявки з 120 днів на "від 90 до 120 днів".
Враховано редакційно
"протягом 120 днів"
3. В інформації про оголошення концесійного конкурсу можуть бути вказані також особливі вимоги щодо концесійної діяльності стосовно охорони навколишнього середовища, охорони праці.
106.
4. Заявки на участь у конкурсі подаються протягом ста двадцяти днів з дня оголошення конкурсу.
-41- Н.д.Деркач А.Л. (Округ №159)
Н.д.Волков О.М. (Округ №208)
Пропонуємо п.4 статті 8 записати в новій редакції:
"Строк, до якого приймаються заявки на участь у конкурсі, визначає концесієдавець, але такий строк не може бути менше, ніж сто днів з дня оголошення конкурсу".
Враховано редакційно
4. Заявки на участь у концесійному конкурсі подаються протягом ста двадцяти днів з дня оголошення конкурсу.


-42- Н.д.Коновалюк В.І. (Округ №62)
П.4 статті 8 викласти в новій редакції:
"Заявки на участь у конкурсі подаються протягом тридцяти календарних днів з дня оголошення конкурсу".
Доцільніше до 120 в залежності від об'єкта

107.
5. Заявка на участь у конкурсі повинна містити інформацію щодо:
-43- Н.д.Мовчан П.М. (Округ №152)
Ч.5 статті 8 пропоную викласти в такій редакції:
"Заявки розглядаються протягом 60-90 днів з останнього дня подачі заявки".
Враховано редакційно "протягом 90 днів"
5. Заявка на участь у концесійному конкурсі повинна містити відомості щодо:
108.
повного найменування претендента;


повного найменування претендента;
109.
пропозиції про виконання умов конкурсу;


пропозиції про виконання умов концесійного конкурсу;
110.
даних, які підтверджують можливість претендента забезпечити належне фінансування своєї концесійної діяльності;


даних, які підтверджують можливість претендента забезпечити належне фінансування своєї концесійної діяльності;
111.
наявності досвіду та можливості технологічного і організаційного забезпечення такої діяльності.


наявності досвіду та можливості технологічного і організаційного забезпечення такої діяльності.
112.
Інформація, надана претендентами в заявці на участь у конкурсі, має бути опублікована в офіційних виданнях крім інформації, яка зазначена претендентом як конфіденційна, і яка не може бути розголошена організаторами конкурсу.


відомості, надані претендентами в заявці на участь у конкурсі, мають бути опубліковані в офіційних виданнях крім відомостей, які зазначені претендентом як конфіденційні, і які не можуть бути розголошені організаторами конкурсу.
113.
6. Заявки розглядаються протягом дев'яноста днів з останнього дня подачі заявки.
-44- Н.д.Мовчан П.М. (Округ №152)
В ч.6 статті 8 замість слів "в найбільшій мірі" записати "максимально".
Враховно при доопрацюванні на
І читання
6. Заявки, документи та матеріали, подані претендентами, розглядаються протягом дев'яноста днів з останнього дня подачі заявки.
114.
Під час розгляду заявок претенденти мають право вносити зміни пропозицій про виконання умов конкурсу з метою їх вдосконалення або зняти свою заявку з розгляду. Зміни пропозицій про виконання умов конкурсу вносяться не пізніше як за п'ятнадцять днів до закінчення строку подання заявок.
-45- Н.д.Крук Ю.Б. (Округ №139)
В абз.2 пункту 6 статті 8 після слова "претенденти" додати слово "не".
Доповнити п.6 положенням про те, хто несе витрати при зміні пропозицій, у якому обсязі, а також про повернення витрат при знятті заявки з розгляду.

Це тільки конкурс, зміни до пропозицій вносяться з метою виграти конкурс
Під час розгляду заявок, документів та матеріалів претенденти мають право вносити зміни до пропозицій про виконання умов концесійного конкурсу з метою їх вдосконалення або зняти свою заявку з розгляду. Зміни пропозицій про виконання умов концесійного конкурсу вносяться не пізніше як за п'ятнадцять днів до закінчення строку подання заявок.
115.
7. Переможцем конкурсу на укладання концесійного договору визнається претендент, пропозиції якого в найбільшій мірі відповідають критеріям відбору, що зазначені в умовах проведення конкурсу.
-46- Н.д.Крук Ю.Б. (Округ №139)
П.7 статті 8 доповнити абзацом такого змісту:
"Якщо переможець концесійного конкурсу не надав установленого в конкурсній документації забезпечення концесійного договору чи відмовився від підписання концесійного договору або висуває неприйнятні для концесодавця умови підписання договору, конкурсна комісія разом з концесієдавцем має право розпочати переговори з претендентами, які зайняли в конкурсні відповідно 2 або 3 місця".
У пункті 7 слова "в судовому або арбітражному порядку" замінити словами "в суді".
Враховано частково редакційно
7. Переможцем концесійного конкурсу визнається претендент, який запропонував кращі умови здійснення концесії, відповідно до умов концесійного конкурсу.

116.
8. Спори, пов`язані з відмовою в укладенні договору концесії або визнанні недійсним раніше укладеного договору, вирішуються в судовому або арбітражному порядку.
-47- Н.д.Крук Ю.Б. (Округ №139)
П.8 статті 8 вилучити, оскільки його зміст викладено у статтях 15 і 16.

Змінена редакція
8. Спори, пов`язані з проведенням концесійного конкурсу, вирішуються в судовому порядку.


117.
РОЗДІЛ III. КОНЦЕСІЙНИЙ ДОГОВІР


РОЗДІЛ III. КОНЦЕСІЙНИЙ ДОГОВІР
118.
Стаття 9. Укладення та строк дії концесійного договору


Стаття 9. Укладення та строк дії концесійного договору
119.
1. Концесійний договір укладається на строк, визначений в договорі, який не може бути менше 10 років та не більше 50 років.
-48- Н.д.Коновалюк В.І. (Округ №62)
П.1 статті 9 викласти в новій редакції:
"Концесійний договір укладається на строк, визначений в договорі, який не може бути менше 5 років та не більше 50 років".
Доцільніше 10-50 років
1. Концесійний договір укладається на строк, визначений в договорі, який не може бути менше 10 років та не більше 50 років.
120.
2. Концесійний договір вважається укладеним з дня досягнення домовленості з усіх істотних умов і підписання сторонами тексту договору.


2. Концесійний договір вважається укладеним з дня досягнення домовленості з усіх істотних умов і підписання сторонами тексту договору.
121.
3. Строк дії концесійного договору може бути змінений за згодою сторін в межах строків, передбачених частиною першою цієї статті.


3. Строк дії концесійного договору може бути змінений за згодою сторін в межах строків, передбачених частиною першою цієї статті.
122.
4. Кабінетом Міністрів України можуть бути затверджені примірні концесійні договори для здійснення певних видів концесійної діяльності.


4. Кабінетом Міністрів України можуть бути затверджені примірні концесійні договори для здійснення певних видів концесійної діяльності.
123.
Стаття 10. Істотні умови договору концесії
-49- Н.д.Деркач А.Л. (Округ №159)
Н.д.Волков О.М. (Округ №208)
До статті 10:
не зрозуміло, що мається на увазі під словами "істотні умови договору концесії", тому вважаємо за необхідне надати визначення цього терміну в статті 1.
Термін визначений Цивільним кодексом
див. ст.153
Стаття 10. Істотні умови договору концесії
124.
1. Істотними умовами договору концесії є:


1. Істотними умовами договору концесії є:
125.
сторони договору;


сторони договору;
126.
види діяльності, роботи, послуги, які здійснюються за умовами договору;


види діяльності, роботи, послуги, які здійснюються за умовами договору;
127.
об'єкт концесії (склад і вартість майна чи технічні і фінансові умови створення об'єкта концесії);


об'єкт концесії (склад і вартість майна чи технічні і фінансові умови створення об'єкта концесії);
128.
умови надання земельної ділянки, якщо вона необхідна для здійснення концесійної діяльності;


умови надання земельної ділянки, якщо вона необхідна для здійснення концесійної діяльності;
129.
перелік видів діяльності, здійснення яких підлягає ліцензуванню;


перелік видів діяльності, здійснення яких підлягає ліцензуванню;
130.
умови встановлення, зміни цін (тарифів) на виготовлені (надані) товари (роботи, послуги);


умови встановлення, зміни цін (тарифів) на виготовлені (надані) товари (роботи, послуги);
131.
строк дії договору концесії, умови найму і використання працівників громадян України;


строк дії договору концесії, умови найму, використання праці працівників-громадян України;
132.
умови використання вітчизняної технології, техніки, сировини, матеріалів;
-50- Н.д.Мовчан П.М. (Округ №152)
П.7 частини 1 статті 10 викласти у такій редакції:
"умови використання робочої сили, вітчизняної технології, техніки, сировини та матеріалів".
Статтю 10 також необхідно доповнити частиною, в якій зазначити умови надання концесії іноземним концесіонерам".
Враховано редакційно
див. ч.1 та ч.2
умови використання вітчизняної технології, техніки, сировини, матеріалів;
133.
умови та обсяги поліпшення об`єкта концесії та порядок компенсації зазначених поліпшень;


умови та обсяги поліпшення об`єкта концесії та порядок компенсації зазначених поліпшень;
134.
умови, розмір і порядок внесення концесійних платежів;


умови, розмір і порядок внесення концесійних платежів;
135.
порядок використання амортизаційних відрахувань;


порядок використання амортизаційних відрахувань;
136.
відновлення майна, що одержане в концесію та умови його повернення;


відновлення об'єкта концесії та умови його повернення;
137.
виконання сторонами зобов'язань та їх відповідальність;


відповідальність за виконання сторонами зобов'язань;
138.
страхування концесіонером майна, взятого в концесію;


страхування концесіонером об'єктів концесії, взятого в концесію;
139.
порядок продовження, призупинення і припинення дії договору;


порядок продовження і припинення дії договору;
140.
порядок вирішення спорів між сторонами.


порядок вирішення спорів між сторонами.
141.
2. За згодою сторін у концесійному договорі можуть бути передбачені й інші умови, в тому числі зумовлені окремими законами, щодо особливостей концесійної діяльності в окремих галузях народного господарства чи з окремих видів підприємницької діяльності.


2. За згодою сторін у концесійному договорі можуть бути передбачені й інші умови, в тому числі передбачені спеціальними законами щодо особливостей концесійної діяльності в окремих галузях народного господарства чи з окремих видів підприємницької діяльності.
142.
3. Якщо для здійснення концесійної діяльності необхідна земельна ділянка, договір оренди земельної ділянки чи акт про надання земельної ділянки у користування є невід'ємною частиною концесійного договору.


3. Якщо для здійснення концесійної діяльності необхідна земельна ділянка, договір оренди земельної ділянки чи акт про надання земельної ділянки у користування є невід'ємною частиною концесійного договору.
143.
4. Умови концесійного договору є чинними на весь строк дії договору і у випадках, коли після його укладення законодавчими актами встановлено правила, які погіршують становище концесіонера.


4. Умови концесійного договору є чинними на весь строк дії договору і у тому числі у випадках, коли після його укладення законодавчими актами встановлено правила, які погіршують становище концесіонера.
144.
5. Реорганізація концесіонера - юридичної особи не є підставою для зміни умов чи розірвання концесійного договору.


5. Реорганізація концесіонера - юридичної особи не є підставою для зміни умов чи розірвання концесійного договору.
145.
Стаття 11. Ліцензування


Стаття 11. Ліцензування
146.
Якщо концесіонер здійснює підприємницьку діяльність, яка згідно законодавства України підлягає ліцензуванню, це заноситься в перелік істотних умов договору і додаткового ліцензування не потребує.
-51- Н.д.Матвеєв В.Й. (Реєстр.картка №239)
Статтю 11 викласти в такій редакції:
"Якщо концесіонер здійснює підприємницьку діяльність, яка згідно законодавства України підлягає ліцензуванню, це включається в істотні умови договору".
Враховано

Якщо концесіонер здійснює підприємницьку діяльність, яка згідно законодавства України підлягає ліцензуванню, це включається в істотні умови договору.
147.
Стаття 12. Концесійні платежі


Стаття 12. Концесійні платежі
148.
1. Концесійний платіж вноситься концесіонером відповідно до умов концесійного договору незалежно від наслідків господарської діяльності.


1. Концесійний платіж вноситься концесіонером відповідно до умов концесійного договору незалежно від наслідків господарської діяльності.
149.
2. Концесійні платежі вносяться відповідно до Державного бюджету України чи місцевого бюджету.


2. Концесійні платежі зараховуються відповідно до Державного бюджету України чи місцевого бюджету.
150.
3. Методика розрахунку та граничні розміри концесійних платежів визначаються Кабінетом Міністрів України.


3. Методика розрахунку та граничні розміри концесійних платежів визначаються Кабінетом Міністрів України.
151.
4. Концесіонерам збиткових і низькорентабельних об`єктів концесії, які мають важливе соціальне значення, концесієдавець може надавати пільги щодо концесійних платежів, а також передбачати в договорі надання субсидій, компенсацій. Порядок визначення таких об`єктів, а також умови надання пільг і дотацій встановлюється Кабінетом Міністрів України.


4. Концесіонерам збиткових і низькорентабельних об`єктів концесії, які мають важливе соціальне значення, концесієдавець може надавати пільги щодо концесійних платежів, а також передбачати в договорі надання дотацій, компенсацій та пільг. Порядок визначення таких об`єктів, а також умови надання дотацій, компенсацій, пільг встановлюється Кабінетом Міністрів України.
152.
Стаття 13. Відповідальність сторін за невиконання зобов`язань за концесійним договором


Стаття 13. Відповідальність сторін за невиконання зобов`язань за концесійним договором
153.
1. За невиконання або за неналежне виконання зобов`язань за концесійним договором, в тому числі за зміну або розірвання договору в односторонньому порядку, крім випадків, передбачених цим Законом, сторони несуть відповідальність, встановлену законодавчими актами України та концесійним договором.


1. За невиконання або за неналежне виконання зобов`язань за концесійним договором, в тому числі за зміну або розірвання договору в односторонньому порядку, крім випадків, передбачених цим Законом, сторони несуть відповідальність, встановлену законами України та концесійним договором.
154.
2. У разі банкрутства концесіонера він відповідає за свої борги майном, яке належить йому на праві власності, згідно законодавства України.


2. У разі визнання концесіонера банкрутом він відповідає за свої борги майном, яке належить йому на праві власності, згідно законодавства України.
155.
Стаття 14. Реєстрація договорів концесії


Стаття 14. Реєстрація договорів концесії
156.
1. У разі якщо об`єктом концесії є об`єкт права державної власності, орган уповноважений укласти договір концесії, в установленому Кабінетом Міністрів України порядку, повідомляє про укладення такого договору Фонд державного майна України, який веде реєстр концесійних договорів. Порядок ведення такого реєстру визначається Кабінетом Міністрів України.


1. У разі якщо об`єктом концесії є об`єкт права державної власності, орган уповноважений укласти договір концесії, в установленому Кабінетом Міністрів України порядку, повідомляє про укладення такого договору Фонд державного майна України, який веде реєстр концесійних договорів. Порядок ведення такого реєстру визначається Кабінетом Міністрів України.
157.
2. У разі якщо об`єктом концесії є об`єкт права комунальної власності, орган уповноважений укласти договір концесії, в установленому Кабінетом Міністрів України порядку, реєструє такий договір у виконавчому органі місцевого самоврядування та повідомляє Фонд державного майна України про укладення такого концесійного договору. Порядок ведення обліку концесійних договорів укладених органами місцевого самоврядування, визначається Кабінетом Міністрів України.
-52- Н.д.Коновалюк В.І. (Округ №62)
П.2 статті 14 викласти в новій редакції:
"У разі, якщо об'єктом права комунальної власності, орган, уповноважений укласти договір концесії, в установленому Кабінетом Міністрів України порядку, в десятиденний термін реєструє такий договір" - і далі за текстом.
Враховано
2. У разі якщо об`єктом концесії є об`єкт права комунальної власності, орган уповноважений укласти договір концесії, в установленому Кабінетом Міністрів України порядку, реєструє такий договір у виконавчому органі відповідної ради та повідомляє Фонд державного майна України про укладення такого концесійного договору. Порядок ведення обліку концесійних договорів укладених органами місцевого самоврядування, визначається Кабінетом Міністрів України.
158.
Стаття 15. Припинення дії договору концесії


Стаття 15. Припинення дії договору концесії
159.
1. Дія договору концесії припиняється у разі:


1. Дія договору концесії припиняється у разі:
160.
закінчення строку, на який його було укладено;


закінчення строку, на який його було укладено;
161.
банкрутства концесіонера;
- 53- Н.д.Шаров І.Ф. (Реєстр.картка №399)
Абз.3 пункту 1 статті 15 викласти в редакції:
"ліквідації концесіонера, в тому числі внаслідок його банкрутства".
Враховано редакційно
ліквідація концесіонера за рішенням суду, в тому числі в зв'язку з його банкрутством;


162.
загибелі об`єкта концесії.загибелі об`єкта концесії.
163.
2. Договір концесії може бути розірваним за погодженням сторін.


2. Договір концесії може бути розірваним за погодженням сторін.
164.
На вимогу однієї із сторін договір концесії може бути достроково розірвано за рішенням суду, арбітражного суду у разі невиконання сторонами своїх зобов`язань та з інших підстав, передбачених законодавчими актами України.


На вимогу однієї із сторін договір концесії може бути достроково припинено за рішенням суду, арбітражного суду у разі невиконання сторонами своїх зобов`язань та з інших підстав, передбачених законами України.
165.
3. У разі розірвання договору концесії, закінчення строку його дії, банкрутства концесіонера, концесіонер зобов`язаний повернути концесієдавцю об`єкт концесії на умовах, зазначених у договорі концесії. Якщо концесіонер допустив погіршення стану об`єкта концесії або його загибель, він повинен відшкодувати концесієдавцю збитки, якщо не доведе, що погіршення або загибель об`єкта сталися не з його вини.


3. У разі розірвання договору концесії, закінчення строку його дії, визнання концесіонера банкрутом, концесіонер зобов`язаний повернути концесієдавцю об`єкт концесії на умовах, зазначених у договорі концесії. Якщо концесіонер допустив погіршення стану об`єкта концесії або його загибель, він повинен відшкодувати концесієдавцю збитки, якщо не доведе, що погіршення або загибель об`єкта сталися не з його вини.
166.
4. Договір концесії може бути визнаний судом недійсним у порядку, встановленому Цивільним кодексом України. При визнанні концесійного договору недійсним, сторони зобов'язані повернути другій стороні все одержане за договором в натурі, а при неможливості повернути одержане в натурі - відшкодувати вартість того, що одержане, за цінами, які існують на момент взаємних розрахунків.
-54- Н.д.Матвеєв В.Й. (Реєстр.картка №239)
Ч.4 статті 15 викласти в такій редакції:
"4. Договір концесії може бути визнаний судом недійсним у порядку, встановленому Цивільним кодексом України".

Враховано

4. Договір концесії може бути визнаний судом недійсним у порядку, встановленому Цивільним кодексом України.

167.
Якщо у зв'язку з укладенням недійсного договору концесії завдано збитків іншій стороні або третій особі, вони підлягають відшкодуванню винною стороною на загальних підставах у повному обсязі.168.
5. При поліпшенні майна, одержаного в концесію, здійсненою за рахунок коштів концесіонера чи створення концесіонером майна на виконання умов договору концесії, концесієдавець зобов`язаний компенсувати концесіонеру вартість зазначених поліпшень чи створеного майна в частині, що не була компенсована концесіонером в результаті концесійної діяльності відповідно до умов договору.


5. При поліпшенні майна, одержаного в концесію, здійсненого за рахунок коштів концесіонера чи створення концесіонером майна на виконання умов договору концесії, концесієдавець зобов`язаний компенсувати концесіонеру вартість зазначених поліпшень чи створеного майна в частині, що не була компенсована концесіонером в результаті концесійної діяльності відповідно до умов договору.
169.
Стаття 16. Розв`язання спорів, що виникають з договору концесії


Стаття 16. Розв`язання спорів, що виникають з договору концесії
170.
1. Спори, що виникають з договорів концесії, розглядаються відповідно до законодавства України судами, арбітражними судами.


1. Спори, що виникають з договорів концесії, розглядаються відповідно до законодавства України судами, арбітражними судами.
171.
2. Спори, що виникають з договорів за участю нерезидентів, вирішуються в порядку, передбаченому в договорі, і можуть розглядатися міжнародним арбітражним судом за місцем, обумовленим у договорі.


2. Спори, що виникають з договорів за участю нерезидентів, вирішуються в порядку, передбаченому в договорі, і можуть розглядатися міжнародним арбітражним судом за місцем, обумовленим у договорі.
172.
3. У разі порушення умов договору концесії сторони мають право вимагати розірвання договору концесії у встановленому законодавством України порядку.
-55- Н.д.Крук Ю.Б. (Округ №139)
П.3 статті 16 виключити, оскільки він повторює п.2 статті 15.
Це різне Право і процедури розірвання договору
3. У разі порушення умов договору концесії сторони мають право вимагати розірвання договору концесії у встановленому законодавством України порядку.
173.
174.
РОЗДІЛ IV. ОСНОВНІ ПРАВА ТА ОБОВ`ЯЗКИ СТОРІН КОНЦЕСІЙНОГО ДОГОВОРУ


РОЗДІЛ IV. ОСНОВНІ ПРАВА ТА ОБОВ`ЯЗКИ СТОРІН КОНЦЕСІЙНОГО ДОГОВОРУ
175.
Стаття 17. Права і обов'язки концесієдавця


Стаття 17. Права і обов'язки концесієдавця
176.
1. Концесієдавець має право:
-56- Н.д.Деркач А.Л. (Округ №159)
Н.д.Волков О.М. (Округ №208)
В п.1 статті 17 (права концесієдавця) та 2 (обов'язки концесієдавця) викладене одне й те саме положення: "вимагати звіт про використання амортизаційних відрахувань". Вважаємо це недоречним, і якщо таке положення входить до обов'язків концесієдавця, то з прав його необхідно вилучити.
Враховано
1. Концесієдавець має право:
177.
здійснювати контроль за дотриманням концесіонером умов концесійного договору;


здійснювати контроль за дотриманням концесіонером умов концесійного договору;
178.
надати право на монопольне здійснення підприємницької діяльності на основі використання об`єкта концесії;
-57- Н.д.Матвеєв В.Й. (Реєстр.картка №239)
Абз.3 частини 1 статті 17 викласти в такій редакції:
"надати виключне право на здійснення підприємницької діяльності на основі управління (експлуатації) об`єкта концесії".
Враховано

надати виключне право на здійснення підприємницької діяльності на основі управління (експлуатації) об`єкта концесії;
179.
вимагати звітності стосовно використання амортизаційних відрахувань;180.
вимагати дострокового розірвання концесійного договору у разі порушення концесіонером його умов;


вимагати дострокового розірвання концесійного договору у разі порушення концесіонером його умов;
181.
вимагати від концесіонера компенсації збитків у разі погіршення стану об'єкта концесії з вини концесіонера.


вимагати від концесіонера компенсації збитків у разі погіршення стану об'єкта концесії з вини концесіонера.
182.
2. Концесієдавець зобов'язаний:


2. Концесієдавець зобов'язаний:
183.
передати концесіонеру об'єкт концесії у стані та строки, передбачені концесійним договором;передати концесіонеру об'єкт концесії у стані та строки, передбачені концесійним договором;
184.
надати концесіонеру своєчасно і в повному обсязі передбачені концесійним договором документи, які підтверджують права концесіонера на володіння об'єктом концесії чи право на створення такого об'єкта;


надати концесіонеру своєчасно і в повному обсязі передбачені концесійним договором документи, які підтверджують права концесіонера на володіння об'єктом концесії чи право на створення такого об'єкта;
185.
вимагати звіт про використання амортизаційних відрахувань;


вимагати звіт про використання амортизаційних відрахувань;
186.
зберігати комерційну таємницю концесіонера;


зберігати комерційну таємницю концесіонера;
187.
не втручатися у господарську діяльність концесіонера;


не втручатися у господарську діяльність концесіонера;
188.
якщо для здійснення концесійної діяльності необхідна земельна ділянка, забезпечити її відведення у порядку, встановленому Земельним кодексом України.


якщо для здійснення концесійної діяльності необхідна земельна ділянка, забезпечити її відведення у порядку, встановленому Земельним кодексом України.
190.
3. Концесієдавець має також інші права і обов'язки, передбачені концесійним договором та цивільним законодавством України.


3. Концесієдавець має також інші права і обов'язки, передбачені концесійним договором та цивільним законодавством України.
191.
Стаття 18. Права і обов'язки концесіонера


Стаття 18. Права і обов'язки концесіонера
192.
1. Концесіонер має право:
-58- Н.д.Деркач А.Л. (Округ №159)
Н.д.Волков О.М. (Округ №208)
До п.1 статті 18 пропонуємо додати нове положення в такій редакції:
"передавати свої майнові права на об'єкт концесії повністю або частково третім особам за умови надання на це згоди концесієдавця".
Враховано
див. ст.4
1. Концесіонер має право:
193.
здійснювати підприємницьку діяльність на основі використання об'єкта концесії;


здійснювати підприємницьку діяльність на основі використання об'єкта концесії;
194.
на монопольне здійснення підприємницької діяльності на основі використання об`єкта концесії, якщо це передбачено умовами концесійного договору;
-59- Н.д.Матвеєв В.Й. (Реєстр.картка №239)
В абз.3 статті 18 слово "монопольне" замінити на слово "виключне".
Враховано

на виключне здійснення підприємницької діяльності на основі використання об`єкта концесії, якщо це передбачено умовами концесійного договору;
195.
вимагати дострокового розірвання концесійного договору у разі порушення концесієдавцем умов договору і відшкодування збитків, завданих невиконанням умов договору;


вимагати дострокового розірвання концесійного договору у разі порушення концесієдавцем умов договору і відшкодування збитків, завданих невиконанням умов договору;
196.
на продовження строку дії концесійного договору за виконанням його умов;


на продовження строку дії концесійного договору у разі виконання його умов;
197.
справляти плату за вироблені товари (роботи, послуги) згідно умов договору;


справляти плату за вироблені товари (роботи, послуги) згідно умов концесійного договору;
198.
використовувати амортизаційні відрахування на відновлення основних фондів, взятих у концесію;


використовувати амортизаційні відрахування на відновлення основних фондів, взятих у концесію;
199.
на контрактній основі залучати до виконання спеціальних робіт на об'єкті концесії третіх осіб. При цьому концесіонер несе відповідальність за виконання такими особами умов концесійного договору та законодавства України.


на контрактній основі залучати до виконання спеціальних робіт на об'єкті концесії третіх осіб. При цьому концесіонер несе відповідальність за виконання такими особами умов концесійного договору та законодавства України.
200.
2. Концесіонер зобов'язаний:


2. Концесіонер зобов'язаний:
201.
виконувати умови концесійного договору;


виконувати умови концесійного договору;
202.
надавати робочі місця на об'єкті концесії, як правило, працівникам-громадянам України;
-60- Н.д.Коновалюк В.І. (Округ №62)
Абз.3 пункту 2 статті 18 викласти в новій редакції:
"Надавати робочі місця на об'єкти концесії, в першу чергу, працівникам-громадянам України".
Враховано редакційно
укладати трудові договори (контракти), як правило, з працівниками-громадянами України;
203.
використовувати на об`єкті концесії технології, метаріали, техніку вітчизняного виробництва, якщо інше не передбачено умовами договору;


використовувати на об`єкті концесії технології, метаріали, техніку вітчизняного виробництва, якщо інше не передбачено умовами договору;
204.
утримувати об`єкт концесії в належному технічному стані;


утримувати об`єкт концесії в належному технічному стані;
205.
після закінчення концесійного договору передати об'єкт концесії в належному технічному стані концесієдавцю згідно умов договору.


після закінчення концесійного договору передати об'єкт концесії в належному технічному стані концесієдавцю згідно умов договору.
206.
3. Концесіонер має також інші права та обов'язки згідно концесійного договору та законодавства України.


3. Концесіонер має також інші права та обов'язки згідно концесійного договору та законодавства України.
207.
Стаття 19. Організаційно-правові форми діяльності концесіонера


Стаття 19. Організаційно-правові форми діяльності концесіонера
208.
1. Концесіонер вільний у виборі організаційно-правових форм здійснення своєї діяльності.


1. Концесіонер здійснює свою діяльність у будь-якій організаційно-правовій формі.
209.
2. Порядок створення, реорганізації та ліквідації юридичних осіб для ведення концесійної діяльності та умови виконання ними концесійних договорів визначаються законодавством України.


2. Порядок створення, реорганізації та ліквідації юридичних осіб для здійснення концесійної діяльності та умови виконання ними концесійних договорів визначаються законодавством України.
210.
Стаття 20. Правовий режим майна, що надається в концесію чи створюється в результаті виконання умов концесійного договору


Стаття 20. Правовий режим майна, що надається в концесію чи створюється в результаті виконання умов концесійного договору
211.
1. Передача об`єктів в концесію не зумовлює перехід права власності до концесіонера та не припиняє права державної чи комунальної власності на ці об`єкти.


1. Передача об`єктів в концесію не зумовлює перехід права власності до концесіонера та не припиняє права державної чи комунальної власності на ці об`єкти.
212.
Створене на виконання концесійного договору майно, відповідно до умов договору, є об`єктом права державної чи комунальної власності.


Створене на виконання концесійного договору майно, відповідно до умов договору, є об`єктом права державної чи комунальної власності.
213.
Майно, яке придбав концесіонер на виконання умов концесійного договору належить йому на праві власності і переходить у власність держави чи територіальної громади по закінченню строку дії концесійного договору на умовах, передбачених цим Законом та договором.


Майно, яке придбав концесіонер на виконання умов концесійного договору, належить йому на праві власності та може переходити у власність держави чи територіальної громади по закінченню строку дії концесійного договору на умовах, передбачених цим Законом та договором.
214.
2. Концесіонеру належить право власності на прибуток, отриманий від використання об`єкта концесій, а також на продукцію, отриману в результаті виконання концесійної угоди.


2. Концесіонеру належить право власності на прибуток, отриманий від використання об`єкта концесій, а також на продукцію, отриману в результаті виконання концесійного договору.
215.
3. Амортизаційні відрахування на взяте (створене) на виконання концесійного договору в концесію майно залишаються у розпорядженні концесіонера і використовуються тільки на відновлення основних фондів, взятих у концесію.


3. Амортизаційні відрахування на взяте (створене) на виконання концесійного договору в концесію майно залишаються у розпорядженні концесіонера і використовуються тільки на відновлення основних фондів, взятих у концесію.
216.
Концесіонер має право відповідно до умов концесійного договору за рахунок власних коштів здійснювати реконструкцію, технічне переоснащення, поліпшення майна, взятого в концесію.


Концесіонер має право відповідно до умов концесійного договору за рахунок власних коштів здійснювати реконструкцію, технічне переоснащення, поліпшення майна, взятого в концесію.
217.
Право власності на поліпшене, реконструйоване, технічно переоснащене майно залишається відповідно за державою чи територіальною громадою.


Право власності на поліпшене, реконструйоване, технічно переоснащене майно залишається відповідно за державою чи територіальною громадою.
218.
Концесіонер має право на адекватну і ефективну компенсацію вартості поліпшень майна, що здане в концесію, за рахунок отриманого прибутку, якщо інше не передбачено договором.


Концесіонер має право на адекватну і ефективну компенсацію вартості поліпшень майна, що здане в концесію, за рахунок отриманого прибутку, якщо інше не передбачено договором.
219.
Стаття 21. Захист права концесіонера на майно, одержане ним в концесію


Стаття 21. Захист права концесіонера на майно, одержане ним в концесію
220.
1. Концесіонерові забезпечується його права на майно, одержане (створене) ним за концесійним договором нарівні із захистом, встановленим законодавством щодо захисту права власності.
-61- Н.д.Мовчан П.М. (Округ №152)
У п.1 статті 21 після слів "...щодо захисту права власності" додати: "на весь строк дії концесійного договору".
Більш точна редакція
І чит.
1. Концесіонерові забезпечується його права на майно, одержане (створене) ним за концесійним договором нарівні із захистом, встановленим законодавством щодо захисту права власності.
221.
2. Концесіонер може зажадати повернення майна, одержаного ним за концесійним договором з будь-якого незаконного володіння, усунення перешкод у користуванні ним, відшкодуванні шкоди, завданої майну громадянами, юридичними особами, концесієдавцем.


2. Концесіонер може вимагати повернення майна, одержаного ним за концесійним договором з чужого незаконного володіння, усунення перешкод у користуванні ним, відшкодуванні шкоди, завданої майну громадянами, юридичними особами, концесієдавцем.
222.
Стаття 22. Ризик випадкової загибелі чи пошкодження об`єкта концесії


Стаття 22. Ризик випадкової загибелі чи пошкодження об`єкта концесії
223.
1. Ризик випадкової загибелі чи пошкодження об`єкта концесії несе концесієдавець, якщо інше не встановлено договором.
-62- Н.д.Мовчан П.М. (Округ №152)
П.1 статті 22 вилучити, а пункт 2 пронумерувати як п.1.
Загальне положення ЦК див. ст.130
1. Ризик випадкової загибелі чи пошкодження об`єкта концесії несе концесієдавець, якщо інше не встановлено договором.
224.
2. Майно, одержане концесіонером чи створене в зв`язку з умовами концесійного договору страхується концесіонером на користь того учасника договору концесії, який бере на себе ризик випадкової загибелі чи пошкодження об`єкта оренди.


2. Майно, одержане концесіонером чи створене в зв`язку з умовами концесійного договору страхується концесіонером на користь того учасника договору концесії, який бере на себе ризик випадкової загибелі чи пошкодження об`єкта оренди.
225.
Стаття 23. Припинення діяльності державного чи комунального підприємства, майно якого передано у концесію


Стаття 23. Припинення діяльності державного чи комунального підприємства, майно якого передано у концесію
226.
1. Припинення діяльності державного чи комунального підприємства, майно якого передається в концесію, здійснюється шляхом його ліквідації.


1. Припинення діяльності державного чи комунального підприємства, майно якого передається в концесію, здійснюється шляхом його ліквідації.
227.
2. Право повного господарського відання на майно, що було закріплене за державним чи комунальним підприємством та передається у концесію, припиняється.


2. Право повного господарського відання на майно, що було закріплене за державним чи комунальним підприємством та передається у концесію, припиняється.
228.
3. Працівникам державного чи комунального підприємства, що припинило свою діяльність, забезпечуються соціально-правові гарантії, передбачені законодавством України для працівників, що звільняються у зв'язку із змінами в організації виробництва і праці.


3. Працівникам державного чи комунального підприємства, що припинило свою діяльність, забезпечуються соціально-правові гарантії, передбачені законодавством України для працівників, що звільняються у зв'язку із змінами в організації виробництва і праці.
229.
4. Концесієдавець зобов'язаний при укладенні концесійного договору передбачити в умовах договору максимальне використання в діяльності об'єкта концесії працівників - громадян України, в тому числі і звільнених в зв'язку з ліквідацією державного чи комунального підприємства у разі укладення концесійного договору.


4. Концесієдавець зобов'язаний при укладенні концесійного договору передбачити в умовах договору максимальне використання в діяльності об'єкта концесії працівників - громадян України, в тому числі і звільнених в зв'язку з ліквідацією державного чи комунального підприємства у разі укладення концесійного договору.
230.
Стаття 24. Передача об`єкта концесії


Стаття 24. Передача об`єкта концесії
231.
1. Передача об`єкта у концесію концесієдавцем концесіонеру здійснюється у строки і на умовах, визначених у концесійному договорі.


1. Передача об`єкта у концесію концесієдавцем концесіонеру здійснюється у строки і на умовах, визначених у концесійному договорі.
232.
2. Майно, одержане у концесію, включається до балансу концесіонера - юридичної особи, з зазначенням, що це майно одержане у концесію.


2. Майно, одержане у концесію, включається до балансу концесіонера - юридичної особи, з зазначенням, що це майно одержане у концесію.
233.
3. Якщо концесієдавець у строки і на умовах, визначених у концесійному договорі, не передасть об`єкт концесії, концесіонер має право вимагати від концесієдавця передачі об`єкта концесії та відшкодування збитків, завданих затриманням передачі, або відмовитись від договору концесії і вимагати відшкодування збитків, завданих йому невиконанням договору концесії.


3. Якщо концесієдавець у строки і на умовах, визначених у концесійному договорі, не передасть об`єкт концесії, концесіонер має право вимагати від концесієдавця передачі об`єкта концесії та відшкодування збитків, завданих затриманням передачі, або відмовитись від договору концесії і вимагати відшкодування збитків, завданих йому невиконанням договору концесії.
234.
235.
РОЗДІЛ V. ОБЛІК, ЗВІТНІСТЬ ТА ОПОДАТКУВАННЯ КОНЦЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ


РОЗДІЛ V. ОБЛІК, ЗВІТНІСТЬ ТА ОПОДАТКУВАННЯ КОНЦЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
236.
Стаття 25. Бухгалтерський облік та звітність


Стаття 25. Бухгалтерський облік та звітність
237.
Бухгалтерський облік і звітність щодо концесійної діяльності ведеться відповідно до законодавства України.


Бухгалтерський облік і звітність щодо концесійної діяльності ведеться відповідно до законодавства України.
238.
Стаття 26. Порядок сплати мита, податку на додану вартість та акцизного збору при ввезенні матеріальних цінностей в зв`язку з договором концесії


Стаття 26. Порядок сплати мита, податку на додану вартість та акцизного збору при ввезенні матеріальних цінностей в зв`язку з договором концесії
239.
Мито, податок на додану вартість та акцизний збір при ввезенні матеріальних цінностей в зв`язку з виконанням умов концесійного договору сплачуються відповідно до законодавства України.
-63- Н.д.Коновалюк В.І. (Округ №62)
Статтю 26 викласти в новій редакції:
"Мито, податок на додану вартість та акцизний збір при ввезенні матеріальних цінностей в зв'язку з виконанням умов концесійного договору сплачується відповідно до законодавства України, а інколи концесіонер звільнюється від цієї плати за умовами концесійного договору".
Звільнити від сплати мита та податків тільки згідно Закону, а не договору
Мито, податок на додану вартість та акцизний збір при ввезенні матеріальних цінностей в зв`язку з виконанням умов концесійного договору сплачуються відповідно до законодавства України.
240.
РОЗДІЛ VI. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ


РОЗДІЛ VI. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
241.
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.


1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
242.
2. Закони та інші нормативно-правові акти, прийняті до набрання чинності цим Законом, діють у частині, що не суперечить цьому Закону.


2. Закони та інші нормативно-правові акти, прийняті до набрання чинності цим Законом, діють у частині, що не суперечить цьому Закону.
243.
3. Кабінету Міністрів України в трьохмісячний строк після опублікування цього Закону:


3. Кабінету Міністрів України в трьохмісячний строк після опублікування цього Закону:
244.
підготувати та подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції про внесення змін до законодавчих актів;


підготувати та подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції про внесення змін до законодавчих актів;
245.
привести свої рішення у відповідність з цим Законом;


привести свої рішення у відповідність з цим Законом;
246.
розробити нормативно-правові акти, передбачені цим Законом;


розробити нормативно-правові акти, передбачені цим Законом;
247.
забезпечити прийняття міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади України нормативно-правових актів, передбачених цим Законом, а також перегляд і скасування їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону;


забезпечити прийняття міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади України нормативно-правових актів, передбачених цим Законом, а також перегляд і скасування їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону;
248.
розробити та затвердити примірні концесійні договори.


розробити та затвердити примірні концесійні договори.


-64- Н.д.Крук Ю.Б. (Округ №139)
Розділ VI доповнити пунктом такого змісту:
"4. Концесійні договори, які укладені до прийняття цього Закону, виконуються на засадах законодавчих і нормативних актів, що діяли на момент підписання цих договорів".
У зв'язку з цим пункти 4, 5, 6 вважати відповідно пунктами 5, 6, 7.
Крім того, при опрацюванні проекту цього Закону необхідно, на нашу думку, неухильно дотримуватись обраної термінології (наприклад, концесійний договір - договір концесії та ін.).
Відхилено,
договори мають бути приведені у відповідність згідно з Законом
4. Внести зміни до таких законів України:

249.
4. Статтю 22 Закону України "Про режим іноземного інвестування" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 19, ст.80) викласти в такій редакції:
-65- Н.д.Крючков Г.К. (Реєстр.картка №241)
Вважаємо за доцільне з тексту законопроекту вилучити пункти 4-6 Розділу VI "Прикінцевих положень" і внести зміни до зазначених законів шляхом прийняття відповідного закону, що відповідатиме нормам статті 6.8.1 Регламенту Верховної Ради України.
Відхилено

1) статтю 22 Закону України "Про режим іноземного інвестування" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 19, ст.80) викласти в такій редакції:
250.
"Надання іноземним інвесторам права на проведення господарської діяльності, пов'язаної з використанням об'єктів, що перебувають у державній чи комунальній власності, відбувається на підставі відповідного законодавства України".


"Надання іноземним інвесторам права на проведення господарської діяльності, пов'язаної з використанням об'єктів, що перебувають у державній чи комунальній власності, відбувається на підставі відповідного законодавства України".
251.
5. У Законі України "Про місцеве самоврядування" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 24, ст.170):
-66- Н.д.Матвеєв В.Й. (Реєстр.картка №239)
В остаточну редакцію проекту закону, запропоновану членами Комітету, внесені редакційні правки в зв'язку з зауваженнями літредактора та Юридичного управління.
Враховано

2) у Законі України "Про місцеве самоврядування" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 24, ст.170):
252.
у пункті 30 частини першої статті 26 після слова "недійсним" доповнити словами "про надання у концесію об'єктів права комунальної власності";


у пункті 30 частини першої статті 26 після слова "недійсним" доповнити словами "про надання у концесію об'єктів права комунальної власності";
253.
у пункті "а" 4) статті 29 після слів "цих програм" доповнити словами "підготовки і внесення пропозицій щодо визначення видів діяльності та переліку об'єктів, які можуть надаватися у концесію";


у підпункті 4) пункту "а" статті 29 після слів "цих програм" доповнити словами "підготовки і внесення пропозицій щодо визначення видів діяльності та переліку об'єктів, які можуть надаватися у концесію";
254.
пункт 1 статті 20 доповнити словами "прийняття рішення про надання у концесію об'єкта права комунальної власності";255.
у пункті 19 статті 43 після слова "оренду" доповнити словом "концесію".


у пункті 19 частини першої статті 43 після слова "оренду" доповнити словом "концесію".
256.
6. Частину 26 статті 4 Закону України "Про підприємництво" (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., № 14, ст.168; 1998 р., № 26, ст.158) доповнити словами "крім здійснення концесійної діяльності, якщо істотною умовою договору концесії є перелік видів діяльності, що потребує ліцензування".
* - Назви колонок таблиці подані в загальному значенні