Назва: Про правовий режим воєнного стану
Автор: Народні депутати України - члени Комітету з питань національної безпеки і оборони
Головний комітет: Комітет з питань національної безпеки і оборони

N
Редакція, прийнята в попередньому читанні*
Зауваження та пропозиції
Висновки, обгр.
Редакція, запропонована головним комітетом

Проект


Проект

Закон України


Закон України

Про правовий режим воєнного стану


Про правовий режим воєнного стану

Цей Закон визначає відповідно до пункту 19 статті 92 Конституції України правовий режим воєнного стану, порядок його введення та скасування, правові засади діяльності державних органів, військового командування, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій в умовах воєнного стану, гарантії прав громадян і юридичних осіб та відповідальність за порушення вимог або невиконання заходів режиму воєнного стану.
-1- Н.д.Крючков Г.К. (Реєстр.картка №241)
Преамбулу викласти в такій редакції:
"Цей Закон визначає зміст правового режиму воєнного стану (порядок його введення та скасування, правові засади діяльності органів державної влади, військового командування, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій в умовах воєнного стану, гарантії прав і свобод людини і громадянина та прав і законних інтересів юридичних осіб) та відповідальність за порушення вимог або невиконання заходів правового режиму воєнного стану."
Враховано
Цей Закон визначає зміст правового режиму воєнного стану (порядок його введення та скасування, правові засади діяльності органів державної влади, військового командування, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій в умовах воєнного стану, гарантії прав і свобод людини і громадяна та прав і законних інтересів юридичних осіб) та відповідальність за порушення вимог або невиконання заходів правового режиму воєнного стану.


-2- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
По тексту Закону слова "державних органів" замінити словами "органів державної влади".
Слова "заходи, що запроваджуються, гарантії прав громадян і юридичних осіб" замінити словами "гарантії прав громадян і юридичних осіб в умовах воєнного стану, а також заходи, що запроваджуються".
ВрахованоВраховано редакційноРОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Визначення воєнного стану


Стаття 1. Визначення воєнного стану

Воєнний стан - це особливий правовий режим, який вводиться в Україні або в окремих її місцевостях у разі збройної агресії, загрози нападу, небезпеки державній незалежності України і передбачає надання відповідним державним органам, військовому командуванню та органам місцевого самоврядування повноважень, необхідних для відвернення загрози та забезпечення національної безпеки, а також тимчасове, обумовлене загрозою, обмеження конституційних прав людини і громадянина та прав юридичних осіб з покладенням на них додаткових обов'язків із визначенням терміну їх дії.
-3- Н.д.Кожин Б.Б. (Реєстр.картка №317)
Статтю 1 після слів "небезпеки державній незалежності України" доповнити словами "її територіальній цілісності" і далі за текстом.
Слова "прав людини і громадянина та прав юридичних осіб з покладенням на них додаткових обов'язків із визначенням терміну їх дії" замінити словами "прав і свобод людини і громадянина та прав і законних інтересів юридичних осіб із зазначенням строку дії цих обмежень".
Враховано

Воєнний стан - це особливий правовий режим, що вводиться в Україні або в окремих її місцевостях у разі збройної агресії чи загрози нападу, небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності і передбачає надання відповідним органам державної влади, військовому командуванню та органам місцевого самоврядування повноважень, необхідних для відвернення загрози та забезпечення національної безпеки, а також тимчасове, обумовлене загрозою, обмеження конституційних прав і свобод людини і громадянина та прав і законних інтересів юридичних осіб із зазначенням строку дії цих обмежень.


-4- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
В статті 1 слово "конституційних" замінити словами "відповідно до Конституції і законів України".
Враховано редакційно в статті 3Стаття 2. Мета введення воєнного стану


Стаття 2. Мета введення воєнного стану

Метою введення воєнного стану є створення умов для здійснення державними органами, військовим командуванням, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями наданих їм повноважень, передбачених статтею 1 цього Закону, в разі збройної агресії чи загрози нападу, небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності.
-5- Н.д.Крючков Г.К. (Реєстр.картка №241)
В статті 2 слова "передбачених статтею 1 цього Закону" вилучити.
Враховано

Метою введення воєнного стану є створення умов для здійснення органами державної влади, військовим командуванням, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями наданих їм повноважень в разі збройної агресії або загрози нападу, небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності.

Стаття 3. Правова основа введення воєнного стану


Стаття 3. Правова основа введення воєнного стану

Правовою основою введення воєнного стану є Конституція України, цей Закон, інші закони України та Указ Президента України, затверджений Верховною Радою України.
-6- Н.д.Крючков Г.К. (Реєстр.картка №241)
Статтю 3 доповнипти словами "про введення воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях".
Враховано

Правовою основою введення воєнного стану є Конституція України, цей Закон, інші закони України та Указ Президента України про введення воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях, затверджений Верховною Радою України.

Стаття 4. Військове командування


Стаття 4. Військове командування

Військовим командуванням, якому цим Законом надається право разом з органами виконавчої влади, Радою міністрів Автономної Республіки Крим та органами місцевого самоврядування запроваджувати та здійснювати заходи режиму воєнного стану, є:
-7- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Статтю 4 викласти в такій редакції:
"У разі обмежень під час воєнного стану прав і свобод людини і громадянина, прав юридичних осіб чи покладання на них додаткових обов'язків, встановлюється строк дії цих обмежень та додаткових обов'язків".
Враховано

Військовим командуванням, якому цим Законом надається право разом з органами виконавчої влади, Радою міністрів Автономної Республіки Крим та органами місцевого самоврядування запроваджувати та здійснювати заходи правового режиму воєнного стану, є:

Генеральний штаб Збройних Сил України;


Генеральний штаб Збройних Сил України;

командування Сухопутних військ Збройних Сил України та Військово-Морських Сил України;
-8- Н.д.Кожин Б.Б. (Реєстр.картка №317)
Абзац третій частини першої статті 4 викласти в такій редакції:
"командування видів Збройних Сил України ".
Відхилено

командування Сухопутних військ Збройних Сил України та Військово-Морських Сил України;

оперативні командування, командування військових об'єднань, з'єднань Збройних Сил України та інших військових формувань.


оперативні командування, командування військових об'єднань, з'єднань Збройних Сил України та інших військових формувань.

Військове командування здійснює свої повноваження як безпосередньо, так і через представників військового командування - командирів військових частин, підрозділів, начальників військових установ та організацій.


Військове командування здійснює свої повноваження як безпосередньо, так і через представників військового командування - командирів військових частин, підрозділів, начальників військових установ та організацій.

РОЗДІЛ 2. ПОРЯДОК ВВЕДЕННЯ ТА СКАСУВАННЯ ВОЄННОГО СТАНУ


РОЗДІЛ 2. ПОРЯДОК ВВЕДЕННЯ ТА СКАСУВАННЯ ВОЄННОГО СТАНУ

Стаття 5. Порядок введення воєнного стану


Стаття 5. Порядок введення воєнного стану

Воєнний стан в Україні або в окремих її місцевостях відповідно до Конституції України вводиться Указом Президента України, який підлягає затвердженню Верховною Радою України протягом двох днів з моменту звернення Президента України.
-9- Н.д.Кожин Б.Б. (Реєстр.картка №317)
Неясно, як діє державна влада, якщо Указ Президента України про введення воєнного стану виданий, але Верховна Рада України його не затвердила.
Незатверд-жений Верховною Радою України Указ Президента України є нечинний
Воєнний стан в Україні або в окремих її місцевостях вводиться Указом Президента України, який підлягає затвердженню Верховною Радою України протягом двох днів з моменту звернення Президента України.


-10- Н.д.Крючков Г.К. (Реєстр.картка №241)
У статті 5:
у частині першій слова "відповідно до Конституції України" вилучити;
у частині третій слова "та скасування" вилучити.
ВрахованоУказ Президента України про введення воєнного стану, затверджений Верховною Радою України, негайно оголошується через засоби масової інформації.


Указ Президента України про введення воєнного стану, затверджений Верховною Радою України, негайно оголошується через засоби масової інформації.

Пропозиції щодо введення та скасування воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях Президентові України подає Рада національної безпеки і оборони України.


Пропозиції щодо введення воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях Президентові України подає Рада національної безпеки і оборони України.

Стаття 6. Указ Президента України про введення воєнного стану


Стаття 6. Указ Президента України про введення воєнного стану

В Указі Президента України про введення воєнного стану зазначається:
-11- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Пункт 4 статті 6 доповнити словами "з визначенням строку дії цих обмежень та додаткових обов'язків".
Враховано

В Указі Президента України про введення воєнного стану зазначається:

1) обгрунтування необхідності введення воєнного стану;


1) обгрунтування необхідності введення воєнного стану;

2) межі території, на якій вводиться воєнний стан, і час його введення;


2) межі території, на якій вводиться воєнний стан, час введення і термін, на який він вводиться;

3) завдання військового командування, державних органів та органів місцевого самоврядування по запроваджуванню та здійсненню заходів правового режиму воєнного стану;


3) завдання військового командування, органів державної влади та органів місцевого самоврядування по запровадженню та здійсненню заходів правового режиму воєнного стану;

4) вичерпний перелік конституційних прав і свобод людини і громадянина, які тимчасово обмежуються у зв'язку з введенням воєнного стану, а також перелік тимчасових обмежень прав юридичних осіб та покладених на них додаткових обов'язків;
-12- Н.д.Крючков Г.К. (Реєстр.картка №241)
В пункті 4 статті 6 слова "прав юридичних осіб та покладених на них додаткових обов'язків" замінити словами "прав і законних інтересів юридичних осіб із зазначенням строку дії цих обмежень".
Враховано

4) вичерпний перелік конституційних прав і свобод людини і громадянина, які тимчасово обмежуються у зв'язку з введенням воєнного стану, а також перелік тимчасових обмежень прав і законних інтересів юридичних осіб із зазначенням строку дії цих обмежень;

5) інші питання, які випливають із цього Закону.


5) інші питання, що випливають із цього Закону.

Стаття 7. Скасування воєнного стану


Стаття 7. Скасування воєнного стану

Воєнний стан на всій території України або в окремих її місцевостях скасовується Указом Президента України в разі усунення загрози нападу, небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності чи припинення стану війни, про що негайно оголошується через засоби масової інформації.
-13- Н.д.Шеховцов О.Д. (Округ №52)
Статтю 7 після слів "Указом Президента України" доповнити словами "за пропозиціями Ради національної безпеки і оборони".
Враховано

Воєнний стан на всій території України або в окремих її місцевостях скасовується Указом Президента України за зверненням Верховної Ради України, яке оформляється Постановою Верховної Ради України, або пропозиціями Ради національної безпеки і оборони України в разі усунення загрози нападу, небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності чи припинення стану війни, про що негайно оголошується через засоби масової інформації.


-14- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Статтю 7 після слів "місцевостях скасовується" доповнити словами "Президентом України".
Враховано
в статті 7
-15- Н.д.Шеховцов О.Д. (Округ №52)
Статтю 7 доповнити новими частинами другою та третьою наступного змісту:
"Якщо зникли або усунуті підстави запровадження воєнного стану, передбачені частиною першою цієї статті, а дія його не скасовується, Верховна Рада України може звернутися до Президента України з пропозицією скасувати воєнний стан. Рішення про направлення такого звернення оформляється Постановою Верховної Ради України. Президент України протягом двох днів зобов'язаний зібрати Раду національної безпеки і оборони та розглянути це звернення. Рішення Ради національної безпеки і оборони щодо необхідності продовження дії воєнного стану чи його скасування затверджується Указом Президента України і направляється Верховній Раді України протягом зазначеного терміну.
Враховано редакційно

Рішення на звернення Верховної Ради України чи подання Ради національної безпеки і оборони України має бути прийняте Президентом України не пізніше, ніж в дводенний строк.


Верховна Рада України протягом наступних двох днів повинна розглянути цей Указ і в разі незгоди з продовженням дії воєнного стану може його скасувати двома третинами голосів від свого конституційного складу."РОЗДІЛ 3. ДІЯЛЬНІСТЬ ДЕРЖАВНИХ ОРГАНІВ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ


РОЗДІЛ 3. ДІЯЛЬНІСТЬ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

Стаття 8. Здійснення державними органами повноважень в умовах воєнного стану


Стаття 8. Здійснення органами державної влади повноважень в умовах воєнного стану

В умовах воєнного стану Президент України, Верховна Рада України, державні органи, військове командування та його представники (далі - військове командування), Верховна Рада Автономної Республіки Крим, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації здійснюють повноваження, надані їм Конституцією України та законами України, і забезпечують виконання заходів, передбачених цим Законом.


В умовах воєнного стану Президент України, Верховна Рада України, органи державної влади, військове командування та його представники (далі - військове командування), Верховна Рада Автономної Республіки Крим, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації здійснюють повноваження, надані їм Конституцією України та законами України, і забезпечують виконання заходів, передбачених цим Законом.

Стаття 9. Неприпустимість припинення повноважень державних органів в умовах воєнного стану


Стаття 9. Неприпустимість припинення повноважень органів державної влади в умовах воєнного стану

У період воєнного стану не можуть бути припинені повноваження Верховної Ради України, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Верховної Ради Автономної Республіки Крим, міністерств, інших центральних та місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, а також судів, прокуратури України, органів дізнання та досудового слідства. Повноваження Верховної Ради України, передбачені Конституцією України, не можуть бути обмежені.
-16- Н.д.Крючков Г.К. (Реєстр.картка №241)
Статтю 9 після слова "судів" доповнити словом "органів", слово "досудового" вилучити.
Останнє речення статті 9 перенести в статтю 10 окремою частиною.
Враховано

У період воєнного стану не можуть бути припинені повноваження Верховної Ради України, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Верховної Ради Автономної Республіки Крим, міністерств, інших центральних і місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, а також судів, органів прокуратури України, органів дізнання та слідства.

Стаття 10. Діяльність Верховної Ради України в умовах воєнного стану


Стаття 10. Діяльність Верховної Ради України в умовах воєнного стану

Верховна Рада України в разі введення воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях збирається у дводенний строк без скликання і працює у сесійному режимі.
-17- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
У статті 10 слова "підтримання відповідного" замінити словом "забезпечення".
Враховано
в статті 12
Верховна Рада України в разі введення воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях збирається у дводенний строк без скликання і працює у сесійному режимі.

Керівники державних органів, підприємств, установ та організацій усіх форм власності зобов'язані сприяти негайному прибуттю народних депутатів України на засідання Верховної Ради України та здійсненню їх повноважень.
-18- Н.д.Крючков Г.К. (Реєстр.картка №241)
Частину другу статті 10 після слів "державних органів" доповнити словами "та органів місцевого самоврядування".
Статтю 10 доповнити частиною третьою такого змісту:
"У разі закінчення строку повноважень Верховної Ради України під час дії воєнного стану її повноваження продовжуються до дня першого засідання першої сесії Верховної Ради України, обраної після скасування воєнного стану".
Враховано

Керівники органів державної влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності зобов'язані сприяти негайному прибуттю народних депутатів України на засідання Верховної Ради України та здійсненню їх повноважень.
У разі закінчення строку повноважень Верховної Ради України під час дії воєнного стану її повноваження продовжуються до дня першого засідання першої сесії Верховної Ради України, обраної після скасування воєнного стану.


Частину третю вважати частиною четвертою.

Повноваження Верховної Ради України, передбачені Конституцією України, в період воєнного стану не можуть бути обмежені.

Стаття 11. Зупинення дії нормативно-правових актів в умовах воєнного стану


Стаття 11. Особливості дії нормативно-правових актів в умовах воєнного стану

У разі невідповідності нормативно-правових актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим і Ради міністрів Автономної Республіки Крим, рішень місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування вимогам цього Закону їх дія зупиняється в порядку, передбаченому Конституцією та законами України.
-19- Н.д.Крючков Г.К. (Реєстр.картка №241)
Статтю 11 викласти в такій редакції:
"Стаття 11. Особливості дії нормативно-правових актів в умовах воєнного стану
Нормативно-правові акти Верховної Ради Автономної Республіки Крим, рішення Ради міністрів Автономної Республіки Крим, рішення місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, які стосуються прав і свобод людини і громадянина, що обмежуються у зв'язку з введення воєнного стану, тимчасово не застосовуються."
Враховано

Нормативно-правові акти Верховної Ради Автономної Республіки Крим, рішення Ради міністрів Автономної Республіки Крим, рішення місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, які стосуються прав і свобод людини і громадянина, що обмежуються у зв'язку з введення воєнного стану, тимчасово не застосовуються.

Стаття 12. Діяльність органів військового командування в умовах воєнного стану


Стаття 12. Діяльність військового командування в умовах воєнного стану

В Україні або в окремих її місцевостях, де введено воєнний стан, керівництво у сфері оборони та забезпечення громадського порядку і безпеки, заходів, передбачених статтею 14 цього Закону, здійснюють органи військового командування у тісній взаємодії з органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування.
-20- Н.д.Крючков Г.К. (Реєстр.картка №241)
Статтю 12 викласти в такій редакції:
"Стаття 12. Діяльність військового командування в умовах воєнного стану
В Україні або в окремих її місцевостях, де введено воєнний стан, керівництво у сфері оборони та забезпечення громадського порядку і безпеки, у запровадженні заходів, передбачених статтею 14 цього Закону, здійснюється відповідним військовим командуванням у тісній взаємодії з органами виконавчої влади, Радою міністрів Автономної Республіки Крим та органами місцевого самоврядування.
У місцевостях, де ведуться бойові дії, запровадження та здійснення заходів правового режиму воєнного стану покладається безпосередньо на військове командування.
Військове командування під час воєнного стану вживає всіх заходів для забезпечення захисту безпеки населення і інтересів держави та несе відповідальність за їх запровадження на відповідній території. "
Враховано

В Україні або в окремих її місцевостях, де введено воєнний стан, керівництво у сфері оборони та забезпечення громадського порядку і безпеки, у запровадженні заходів, передбачених статтею 14 цього Закону, здійснюється відповідним військовим командуванням у тісній взаємодії з органами виконавчої влади, Радою міністрів Автономної Республіки Крим та органами місцевого самоврядування.

У місцевостях, де ведуться бойові дії, запровадження та здійснення заходів режиму воєнного стану покладається безпосередньо на військове командування.


У місцевостях, де ведуться бойові дії, запровадження та здійснення заходів правового режиму воєнного стану покладається безпосередньо на військове командування.

Військове командування під час воєнного стану вживає всіх заходів для забезпечення захисту інтересів держави і безпеки населення та несе відповідальність за їх запровадження на відповідній території.


Військове командування під час воєнного стану вживає всіх заходів для забезпечення захисту безпеки населення і інтересів держави та несе відповідальність за їх запровадження на відповідній території.

Стаття 13. Нормативно-правові акти в умовах воєнного стану


Стаття 13. Правові акти в умовах воєнного стану

Органи, зазначені в статті 9 цього Закону, та військове командування мають право видавати в межах своєї компетенції обов'язкові для виконання, у тому числі спільні, рішення, розпорядження, накази та директиви з питань запровадження та здійснення заходів режиму воєнного стану.
-21- Н.д.Крючков Г.К. (Реєстр.картка №241)
У назві статті 13 слово "нормативно" вилучити.
Враховано

Органи, зазначені в статті 9 цього Закону, та військове командування мають право видавати в межах своєї компетенції обов'язкові для виконання, у тому числі спільні, рішення, розпорядження, накази та директиви з питань запровадження та здійснення заходів правового режиму воєнного стану.

РОЗДІЛ 4. ЗАХОДИ, ЩО ЗАПРОВАДЖУЮТЬСЯ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ
-22- Н.д.Крючков Г.К. (Реєстр.картка №241)
Назву розділу 4 після слова "заходи" доповнити словами "Правового режиму воєнного стану".
Враховано

РОЗДІЛ 4. ЗАХОДИ ПРАВОВОГО РЕЖИМУ ВОЄННОГО СТАНУ, ЩО ЗАПРОВАДЖУЮТЬСЯ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

Стаття 14. Зміст заходів режиму воєнного стану


Стаття 14. Зміст заходів правового режиму воєнного стану

В Україні або в окремих її місцевостях, де введено воєнний стан, військовому командуванню надається право разом з органами виконавчої влади, Радою міністрів Автономної Республіки Крим та органами місцевого самоврядування, а якщо це неможливо, - самостійно запроваджувати та здійснювати такі заходи режиму воєнного стану:
-23- Н.д.Крючков Г.К. (Реєстр.картка №241)
У назві та у тексті статті 14 перед словом "режиму" вставити слово "правового".
Враховано

В Україні або в окремих її місцевостях, де введено воєнний стан, військовому командуванню надається право разом з органами виконавчої влади, Радою міністрів Автономної Республіки Крим та органами місцевого самоврядування, а якщо це неможливо, - самостійно запроваджувати та здійснювати такі заходи правового режиму воєнного стану:

1) вводити трудову повинність для працездатного населення, не задіяного в оборонній сфері та сфері його життєзабезпечення і не заброньованого за підприємствами, установами і організаціями на період мобілізації та воєнного часу, з метою залучення до виконання робіт, які мають оборонний характер, ліквідації наслідків стихійного лиха, аварій і катастроф, епідемій, епізоотій, інших надзвичайних ситуацій;
-24- Н.д.Крючков Г.К. (Реєстр.картка №241)
Пункт 1 статті 14 після слів "оборонний характер" доповнити словами "а також";
пункт 1 доповнити словами "які виникли в період дії воєнного стану".
Враховано

1) вводити трудову повинність для працездатного населення, не задіяного в оборонній сфері та сфері його життєзабезпечення і не заброньованого за підприємствами, установами і організаціями на період мобілізації та воєнного часу, з метою залучення до виконання робіт, які мають оборонний характер, а також ліквідації наслідків стихійного лиха, аварій і катастроф, епідемій, епізоотій, інших надзвичайних ситуацій, які виникли в період дії воєнного стану;


-25- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
У пункті 1 статті 17 слова "його життєзабезпечення" замінити словами "життєзабезпечення населення".
Відхилено2) використовувати потужності та трудові ресурси підприємств, установ і організацій всіх форм власності для потреб оборони, змінювати режим їх роботи, проводити інші зміни виробничої діяльності, а також умов праці відповідно до законодавства про працю;


2) використовувати потужності та трудові ресурси підприємств, установ і організацій всіх форм власності для потреб оборони, змінювати режим їх роботи, проводити інші зміни виробничої діяльності, а також умов праці відповідно до законодавства про працю;

3) вилучати для тимчасового використання необхідне для потреб оборони майно міністерств, інших центральних та місцевих органів виконавчої влади, територіальних громад, підприємств, установ і організацій всіх форм власності і громадян, у тому числі згідно з Положенням про військово-транспортний обов'язок - транспортні засоби, споруди, машини, механізми, обладнання та інші об'єкти, пов'язані з обслуговуванням транспорту, та видавати про це відповідні документи встановленого зразка;


3) вилучати для тимчасового використання необхідне для потреб оборони майно міністерств, інших центральних та місцевих органів виконавчої влади, територіальних громад, підприємств, установ і організацій всіх форм власності і громадян, у тому числі згідно з Положенням про військово-транспортний обов'язок - транспортні засоби, споруди, машини, механізми, обладнання та інші об'єкти, пов'язані з обслуговуванням транспорту, та видавати про це відповідні документи встановленого зразка;

4) встановлювати охорону важливих об'єктів національної економіки України, які забезпечують життєдіяльність населення;


4) встановлювати охорону важливих об'єктів національної економіки України, які забезпечують життєдіяльність населення;

5) запроваджувати комендантську годину (заборону перебування у певний період доби на вулицях та в інших громадських місцях без спеціально виданих перепусток і посвідчень), а також встановлювати спеціальний режим світломаскування;


5) запроваджувати комендантську годину (заборону перебування у певний період доби на вулицях та в інших громадських місцях без спеціально виданих перепусток і посвідчень), а також встановлювати спеціальний режим світломаскування;

6) встановлювати особливий режим в'їзду і виїзду, обмежувати свободу пересування громадян, іноземців та осіб без громадянства, а також рух транспортних засобів;


6) встановлювати особливий режим в'їзду і виїзду, обмежувати свободу пересування громадян, іноземців та осіб без громадянства, а також рух транспортних засобів;

7) перевіряти документи у громадян, а в разі потреби проводити огляд речей, транспортних засобів, багажу і вантажів, службових приміщень і житла громадян, за винятком обмежень, встановлених Конституцією України;


7) перевіряти документи у громадян, а в разі потреби проводити огляд речей, транспортних засобів, багажу і вантажів, службових приміщень і житла громадян, за винятком обмежень, встановлених Конституцією України;

8) у порядку, визначеному законами України, порушувати питання про зупинення діяльності або примусовий розпуск (ліквідацію) політичних партій, громадських організацій, якщо вона загрожує суверенітету, національній безпеці України, її державній незалежності і територіальній цілісності, життю громадян;
-26- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
У пункті 8 статті 17 слово "призупиняти" замінити словом "зупиняти", слова "якщо вона" замінити словом "яка", слова "заборону їх діяльності" замінити словами "заборону цієї діяльності або про заборону діяльності відповідної партії".
Враховано редакційно з урахуванням вимог Конституції України

8) у порядку, визначеному Конституцією і законами України, порушувати питання про заборону діяльності політичних партій, громадських організацій, якщо вона загрожує суверенітету, національній безпеці України, її державній незалежності і територіальній цілісності, життю громадян;


-27- Н.д.Крючков Г.К. (Реєстр.картка №241)
У пункті 8 статті 17 слова "зупинення діяльності або примусовий розпуск (ліквідацію)" замінити словами "заборону діяльності", що відповідає положенням статті 37 Конституції України.
Враховано9) здійснювати контроль за роботою підприємств зв'язку, поліграфічних підприємств, видавництв, телерадіоорганізацій, театральних, концертно-видовищних та інших підприємств, установ і організацій культури, використовувати місцеві радіостанції, телевізійні центри і друкарні для військових потреб та проведення роз'яснювальної роботи серед військ і населення; регулювати роботу цивільних телерадіоцентрів, забороняти роботу аматорських приймально-передавальних радіостанцій особистого і колективного користування;
-28- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
У пункті 9 статті 17 після слів "підприємств, видавництв" додати слова "інформаційно-обчислювальних центрів, інших підприємств в галузі інформатики та обчислювальної техніки".
Пункт доповнити словами "та передачу інформації через комп'ютерні мережі".
Враховано

9) здійснювати контроль за роботою підприємств зв'язку, поліграфічних підприємств, видавництв, телерадіоорганізацій, театральних, концертно-видовищних та інших підприємств, установ і організацій культури, використовувати місцеві радіостанції, телевізійні центри і друкарні для військових потреб та проведення роз'яснювальної роботи серед військ і населення; регулювати роботу цивільних телерадіоцентрів, забороняти роботу аматорських приймально-передавальних радіостанцій особистого і колективного користування та передачу інформації через компьютерні мережі;

10) у разі порушення вимог або невиконання заходів режиму воєнного стану вилучати у підприємств, установ і організацій всіх форм власності, окремих громадян радіопередавальне обладнання, телевізійну, відео- і аудіоапаратуру, а також у разі потреби інші технічні засоби зв'язку;
-29- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
У пункті 10 статті 17 після слів "відео і аудіоапаратуру" доповнити словом "комп'ютери". В кінці пункту вилучити слово "зв'язку".
Враховано частково

10) у разі порушення вимог або невиконання заходів правового режиму воєнного стану вилучати у підприємств, установ і організацій всіх форм власності, окремих громадян радіопередавальне обладнання, телевізійну, відео- і аудіоапаратуру, а також у разі потреби інші технічні засоби зв'язку;

11) забороняти торгівлю зброєю, сильнодіючими хімічними і отруйними речовинами, а також алкогольними напоями та речовинами, виробленими на спиртовій основі;


11) забороняти торгівлю зброєю, сильнодіючими хімічними і отруйними речовинами, а також алкогольними напоями та речовинами, виробленими на спиртовій основі;

12) вилучати у разі потреби у громадян вогнепальну зброю і боєприпаси, холодну зброю, а у підприємств, установ і організацій також навчальну і бойову техніку, вибухові, радіоактивні речовини і матеріали, сильнодіючі хімічні та отруйні речовини;
-30- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
У пункті 12 статті 17 слова "у разі потреби" вилучити.
Враховано


12) вилучати у громадян вогнепальну зброю і боєприпаси, холодну зброю, а у підприємств, установ і організацій також навчальну і бойову техніку, вибухові, радіоактивні речовини і матеріали, сильнодіючі хімічні та отруйні речовини;

13) забороняти призовникам і військовозобов'язаним змінювати місце проживання без відома військового командування;


13) забороняти призовникам і військовозобов'язаним змінювати місце проживання без відома військового командування;

14) переселяти при необхідності з місцевості, де введено воєнний стан, у визначені Кабінетом Міністрів України місця осіб, що були раніше засуджені за злочини проти держави і з яких не знята у встановленому Законом порядку судимість;
-31- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Пункт 14 статті 17 вилучити.
Відхилено

14) переселяти при необхідності з місцевості, де введено воєнний стан, у визначені Кабінетом Міністрів України місця осіб, які раніше були засуджені за злочини проти держави і з яких не знята у встановленому Законом порядку судимість;

15) встановлювати для юридичних осіб і громадян військово-квартирну повинність з розквартирування військовослужбовців та розміщення військових частин, підрозділів і установ;
-32- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
У пункті 15 статті 17 слова "юридичних осіб і громадян" замінити словами "юридичних і фізичних осіб".
Враховано


15) встановлювати для фізичних і юридичних осіб військово-квартирну повинність з розквартирування військовослужбовців та розміщення військових частин, підрозділів і установ;

16) встановлювати порядок використання сховищ, споруд та інших об'єктів для захисту населення, а також для задоволення потреб оборони;


16) встановлювати порядок використання сховищ, споруд та інших об'єктів для захисту населення, а також для задоволення потреб оборони;

17) проводити евакуацію населення з місць і районів, небезпечних для проживання, а також підприємств, установ, організацій та матеріальних цінностей, які мають важливе державне, господарське і культурне значення;


17) проводити евакуацію населення з місць і районів, небезпечних для проживання, а також підприємств, установ, організацій та матеріальних цінностей, які мають важливе державне, господарське і культурне значення;

18) запроваджувати в разі необхідності нормоване забезпечення населення основними продовольчими і непродовольчими товарами, ліками;


18) запроваджувати в разі необхідності нормоване забезпечення населення основними продовольчими і непродовольчими товарами, ліками;

19) усувати з посад керівників державних підприємств, установ і організацій за неналежне виконання ними своїх обов'язків, призначати виконуючих обов'язки керівників зазначених підприємств, установ і організацій.


19) усувати з посад керівників державних підприємств, установ і організацій за неналежне виконання ними своїх обов'язків, призначати виконуючих обов'язки керівників зазначених підприємств, установ і організацій.

Порядок введення трудової повинності для працездатного населення та вилучення майна у юридичних і фізичних осіб в умовах воєнного стану здійснюється в порядку, визначеному законами України. Інші нормативно-правові акти, що випливають з цього Закону, затверджуються Кабінетом Міністрів України.
-33- Н.д.Крючков Г.К. (Реєстр.картка №241)
Частину другу статті 14 викласти в такій редакції:
"Порядок встановлення обмежень прав і свобод людини і громадянина та прав і законних інтересів юридичних осіб в умовах воєнного стану визначається законами України."
Враховано

Порядок встановлення обмежень прав і свобод людини і громадянина та прав і законних інтересів юридичних осіб в умовах воєнного стану визначається законами України.

Стаття 15. Сприяння діяльності військового командування


Стаття 15. Сприяння діяльності військового командування

Державні органи України, Верховна Рада Автономної Республіки Крим, Рада міністрів Автономної Республіки Крим та органи місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації, об'єднання громадян, а також громадяни зобов'язані сприяти військовому командуванню у запровадженні та здійсненні заходів воєнного стану на відповідній території.
-34- Н.д.Крючков Г.К. (Реєстр.картка №241)
Статтю 15 після слова "заходів" доповнити словами "правового режиму".
Враховано

Органи державної влади України, Верховна Рада Автономної Республіки Крим, Рада міністрів Автономної Республіки Крим та органи місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації, об'єднання громадян, а також громадяни зобов'язані сприяти військовому командуванню у запровадженні та здійсненні заходів правового режиму воєнного стану на відповідній території.

Стаття 16. Залучення військових формувань до здійснення заходів режиму воєнного стану


Стаття 16. Залучення військових формувань до здійснення заходів правового режиму воєнного стану

За рішенням Ради національної безпеки і оборони України, введеним в дію в установленому порядку Указом Президента України, Прикордонні війська та інші військові формування України залучаються до вирішення завдань, пов'язаних із запровадженням і здійсненням заходів режиму воєнного стану відповідно до їх призначення та специфіки діяльності.
-35- Н.д.Крючков Г.К. (Реєстр.картка №241)
Статтю 16 після слова "заходів" доповнити словами "правового".
Враховано

За рішенням Ради національної безпеки і оборони України, введеним в дію в установленому порядку Указом Президента України, Прикордонні війська та інші військові формування України, утворені відповідно до законів України залучаються до вирішення завдань, пов'язаних із запровадженням і здійсненням заходів правового режиму воєнного стану відповідно до їх призначення та специфіки діяльності.

Стаття 17. Взаємодія військового командування з державними органами в умовах воєнного стану


Стаття 17. Взаємодія військового командування з органами державної влади в умовах воєнного стану

В умовах воєнного стану військове командування виконує свої завдання у тісній взаємодії із Службою безпеки України, іншими військовими формуваннями та органами внутрішніх справ, а також може приймати в підпорядкування чи в оперативне підпорядкування інші військові формування або їх з'єднання, військові частини, установи та організації.
-36- Н.д.Крючков Г.К. (Реєстр.картка №241)
Частину першу статті 17 після слова "іншими" доповнити словами "утвореними відповідно до законів України" і далі за текстом.
Враховано

В умовах воєнного стану військове командування виконує свої завдання у тісній взаємодії із Службою безпеки України, іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями та органами внутрішніх справ, а також може приймати в підпорядкування чи в оперативне підпорядкування інші військові формування або їх з'єднання, військові частини, установи та організації.


-37- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Статтю 18 після слів "в умовах воєнного стану" доповнити словами "та строк їх дії". Слово "може" замінити словом "можуть".
ВідхиленоПорядок взаємодії військового командування з міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади щодо забезпечення додержання режиму воєнного стану, захисту інтересів держави і безпеки громадян, а також підпорядкування чи оперативного підпорядкування йому інших військових формувань або їх з'єднань, військових частин, установ та організацій визначається Верховним Головнокомандувачем Збройних Сил України.


Порядок взаємодії військового командування з міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади щодо забезпечення додержання правового режиму воєнного стану, захисту безпеки громадян і інтересів держави, а також підпорядкування чи оперативного підпорядкування йому інших військових формувань або їх з'єднань, військових частин, установ та організацій визначається Верховним Головнокомандувачем Збройних Сил України.

РОЗДІЛ 5. ГАРАНТІЇ ПРАВ ГРОМАДЯН І ЮРИДИЧНИХ ОСІБ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ
-38- Н.д.Крючков Г.К. (Реєстр.картка №241)
Назву розділу 5 викласти в такій редакції: "Гарантії прав і свобод громадян і прав та законних інтересів юридичних осіб в умовах воєнного стану".
Враховано

РОЗДІЛ 5. ГАРАНТІЇ ПРАВ І СВОБОД ГРОМАДЯН І ПРАВ ТА ЗАКОННИХ ІНТЕРЕСІВ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

Стаття 18. Гарантії законності в умовах воєнного стану


Стаття 18. Гарантії законності в умовах воєнного стану

В умовах воєнного стану забороняється:


В умовах воєнного стану забороняється:

зміна Конституції України;


зміна Конституції України;

зміна Конституції Автономної Республіки Крим;


зміна Конституції Автономної Республіки Крим;

проведення виборів Президента України, а також до Верховної Ради України, Верховної Ради Автономної Республіки Крим і органів місцевого самоврядування;


проведення виборів Президента України, а також виборів до Верховної Ради України, Верховної Ради Автономної Республіки Крим і органів місцевого самоврядування;

проведення всеукраїнських та місцевих референдумів;


проведення всеукраїнських та місцевих референдумів;

проведення страйків.


проведення страйків.

Стаття 19. Правовий статус та обмеження прав громадян в умовах воєнного стану
-39- Н.д.Крючков Г.К. (Реєстр.картка №241)
Назву статті 19 та її частину першу викласти в такій редакції:
"Стаття 19. Правовий статус та обмеження прав і свобод громадян та прав і законних інтересів юридичних осіб в умовах воєнного стану
Правовий статус та обмеження прав і свобод громадян та прав і законних інтересів юридичних осіб в умовах воєнного стану визначається відповідно до Конституції України, цього Закону та інших законів України. "

Стаття 19. Правовий статус та обмеження прав і свобод громадян та прав і законних інтересів юридичних осіб в умовах воєнного стану

Правовий статус громадян України та юридичних осіб в умовах воєнного стану визначається відповідно до Конституції України, цього Закону та інших законів України.
-40- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
У частині першій статті 19 слова "цього Закону та інших нормативно-правових актів" замінити словами "цим Законом та іншими нормативно-правовими актами".
Відхилено

Правовий статус та обмеження прав і свобод громадян та прав і законних інтересів юридичних осіб в умовах воєнного стану визначається відповідно до Конституції України, цього Закону та інших законів України.

В умовах воєнного стану не можуть бути обмежені права і свободи людини і громадянина, передбачені частиною другою статті 64 Конституції України.


В умовах воєнного стану не можуть бути обмежені права і свободи людини і громадянина, передбачені частиною другою статті 64 Конституції України.

Стаття 20. Правовий статус іноземців в умовах воєнного стану
-41- Н.д.Крючков Г.К. (Реєстр.картка №241)
Назву статті 20 викласти в такій редакції:
"Стаття 20. Правовий статус іноземців, осіб без громадянства та юридичних осіб іноземних держав в умовах воєнного стану".
Враховано

Стаття 20. Правовий статус іноземців, осіб без громадянства та юридичних осіб іноземних держав в умовах воєнного стану

Правовий статус іноземців та осіб без громадянства, юридичних осіб іноземних держав, що перебувають на території України під час воєнного стану, визначається Конституцією та законами України, міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.
-42- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
У статті 20 слова "іноземців та осіб без громадянства, юридичних осіб іноземних держав" замінити словами "іноземних громадян і юридичних осіб та осіб без громадянства".
Відхилено

Правовий статус іноземців та осіб без громадянства, юридичних осіб іноземних держав, які перебувають на території України під час воєнного стану, визначається Конституцією та законами України, міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

Стаття 21. Неприпустимість використання режиму воєнного стану для захоплення влади та порушення прав громадян


Стаття 21. Неприпустимість використання правового режиму воєнного стану для захоплення влади та порушення прав і свобод громадян і прав та законних інтересів юридичних осіб

Введення воєнного стану не може бути підставою для застосування тортур, жорстокого чи принижуючого людську гідність поводження або покарання. Будь-які спроби використати введення воєнного стану для захоплення влади розглядається як державний злочин і карається у відповідності з Законом.
-43- Н.д.Крючков Г.К. (Реєстр.картка №241)
Статтю 21 викласти в такій редакції:
"Стаття 21. Неприпустимість використання режиму воєнного стану для захоплення влади та порушення прав і свобод громадян і прав та законних інтересів юридичних осіб
Введення воєнного стану не може бути підставою для застосування тортур, жорстокого чи принижуючого людську гідність поводження або покарання. Будь-які спроби використати введення воєнного стану для захоплення влади тягнуть за собою відповідальність згідно з законом. "
Враховано

Введення воєнного стану не може бути підставою для застосування тортур, жорстокого чи принижуючого людську гідність поводження або покарання. Будь-які спроби використати введення воєнного стану для захоплення влади тягнуть за собою відповідальність згідно з законом.

Стаття 22. Відшкодування збитків, завданих під час введення воєнного стану


Стаття 22. Відшкодування збитків, завданих під час введення воєнного стану

Юридичні та фізичні особи, майно і ресурси яких використовувались або вилучались у зв'язку із запровадженням та здійсненням заходів режиму воєнного стану, мають право на відшкодування завданих їм збитків чи вартості майна або на передачу у власність іншого рівноцінного майна після скасування воєнного стану в порядку і розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України.
-44- Н.д.Крючков Г.К. (Реєстр.картка №241)
У відповідності зі статтею 41 Конституції України статтю 22 викласти в такій редакції:
"Примусове відчуження об'єктів права приватної власності юридичних і фізичних осіб у зв'язку із запровадженням та здійсненням заходів правового режиму воєнного стану підлягає наступному повному відшкодуванню їх вартості в порядку, визначеному законом".
Враховано

Примусове відчуження об'єктів права приватної власності юридичних і фізичних осіб у зв'язку із запровадженням та здійсненням заходів правового режиму воєнного стану підлягає наступному повному відшкодуванню їх вартості в порядку, визначеному законом.

Стаття 23. Інформування Генерального секретаря ООН та держав


Стаття 23. Інформування Генерального секретаря ООН та держав

Україна відповідно до Міжнародного пакту про громадянські та політичні права не пізніш як через три дні з часу введення воєнного стану повідомляє через Генерального секретаря ООН державам, які беруть участь у цьому Пакті, про обмеження прав і свобод громадян, що є відхиленням від зобов'язань за Міжнародним пактом, та про межу цих відхилень і причини прийняття такого рішення.
-45- Н.д.Кожин Б.Б. (Реєстр.картка №317)
Науково-експертне управління
У частині першій статті 23 слова "не пізніш як через три дні з часу введення воєнного стану" замінити словами "при введенні воєнного стану негайно".
Враховано

Україна відповідно до Міжнародного пакту про громадянські та політичні права при введенні воєнного стану негайно повідомляє через Генерального секретаря ООН державам, які беруть участь у цьому пакті, про обмеження прав і свобод людини і громадянина, що є відхиленням від зобов'язань за Міжнародним пактом, та про межу цих відхилень і причини прийняття такого рішення.

У повідомленні зазначається також орієнтовна дата припинення дії відповідних відхилень від зобов'язань, передбачених Міжнародним пактом про громадянські та політичні права.
-46- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
У частині другій статті 26 слово "орієнтовна" замінити словом "гранична".
Враховано редакційно


У повідомленні зазначається також дата припинення дії відповідних відхилень від зобов'язань, передбачених Міжнародним пактом про громадянські та політичні права.


-47- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Статтю 26 доповнити новою частиною такого змісту:
"У разі зміни переліку чи строку дії обмежень прав і свобод, зазначених у частині першій цієї статті, Україна здійснює повідомлення щодо цього у порядку, визначеному частинами першою та другою цієї статті".
Враховано

Про зміни межі відхилень від зобов'язань за Міжнародним пактом або строку дії обмежень прав і свобод та причин прийняття такого рішення Україна повідомляє Генерального секретаря ООН у порядку, визначеному частинами першою та другою цієї статті.

РОЗДІЛ 6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ВИМОГ АБО НЕВИКОНАННЯ ЗАХОДІВ РЕЖИМУ ВОЄННОГО СТАНУ
-48- Н.д.Крючков Г.К. (Реєстр.картка №241)
Назву розділу 6 та статті 24 перед словом "режиму" доповнити словом "правового";
у тексті статті 24 слова "законодавством України" та "законодавства" замінити словом законом у відповідному відмінку.
Враховано

РОЗДІЛ 6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ВИМОГ АБО НЕВИКОНАННЯ ЗАХОДІВ ПРАВОВОГО РЕЖИМУ ВОЄННОГО СТАНУ

Стаття 24. Відповідальність за порушення режиму воєнного стану


Стаття 24. Відповідальність за порушення правового режиму воєнного стану

Особи, винні у порушенні вимог або невиконанні заходів режиму воєнного стану, притягаються до відповідальності згідно із законодавством України.
-49- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
У частині першій статті 27 слова "з цим Законом та іншими законодавчими актами України" замінити словами "з чинним законодавством".
Враховано

Особи, винні у порушенні вимог або невиконанні заходів правового режиму воєнного стану, притягаються до відповідальності згідно з законом.

Адміністративна відповідальність за правопорушення, передбачені цим Законом, настає, якщо ці порушення за своїм характером не тягнуть за собою, відповідно до законодавства, кримінальної відповідальності.
-50- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
У частині другій статті 27 слова "за правопорушення, передбачені цим Законом" замінити словами "за такі порушення".
Відхилено

Адміністративна відповідальність за правопорушення, передбачені цим Законом, настає, якщо ці порушення за своїм характером не тягнуть за собою, відповідно до закону, кримінальної відповідальності.

Стаття 25. Правосуддя в умовах воєнного стану


Стаття 25. Правосуддя в умовах воєнного стану

Правосуддя на території, де введено воєнний стан, здійснюється лише судами. На цій території діють суди, утворені відповідно до Конституції України. Створення надзвичайних та особливих судів не допускається.


Правосуддя на території, де введено воєнний стан, здійснюється лише судами. На цій території діють суди, створені відповідно до Конституції України. Створення надзвичайних та особливих судів не допускається.

Скорочення чи прискорення будь-яких форм судочинства забороняється.


Скорочення чи прискорення будь-яких форм судочинства забороняється.

Стаття 26. Контроль за діяльністю органів виконавчої влади


Стаття 26. Контроль за діяльністю органів виконавчої влади

Контроль за діяльністю органів виконавчої влади щодо виконання цього Закону здійснює Рада національної безпеки і оборони України.
-51- Н.д.Крючков Г.К. (Реєстр.картка №241)
В статті 26 слова "щодо виконання цього Закону" замінити словами "в умовах воєнного стану".
Враховано

Контроль за діяльністю органів виконавчої влади в умовах воєнного стану здійснює Рада національної безпеки і оборони України.

Стаття 27. Нагляд за дотриманням законності в умовах воєнного стану


Стаття 27. Нагляд за додержанням законів в умовах воєнного стану

Нагляд за дотриманням законів України у період воєнного стану здійснюється відповідно до Конституції України та законодавства України.
-52- Н.д.Крючков Г.К. (Реєстр.картка №241)
В статті 27 слова "законності" та "законодавства" замінити словом "законів".
Враховано

Нагляд за додержанням законів України у період воєнного стану здійснюється відповідно до Конституції та законів України.

РОЗДІЛ 7. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ


РОЗДІЛ 7. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.


1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України:


2. Кабінету Міністрів України:

у шестимісячний строк підготувати і подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції про внесення змін до законодавчих актів, що випливають з цього Закону;


у шестимісячний строк підготувати і подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції про внесення змін до законодавчих актів, що випливають з цього Закону;

у шестимісячний строк привести свої рішення у відповідність з цим Законом.


привести свої рішення у відповідність з цим Законом;


-53- Н.д.Крючков Г.К. (Реєстр.картка №241)
У розділі 7:
в абзаці третьому пункту 2 слова "у шестимісячний строк" вилучити;
пункт другий доповнити новим абзацом такого змісту:
"забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними та місцевими органами виконавчої влади у відповідність з цим Законом їхніх нормативно-правових актів".
Враховано

забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними та місцевими органами виконавчої влади у відповідність з цим Законом їхніх нормативно-правових актів.

* - Назви колонок таблиці подані в загальному значенні