Назва: Про проведення економічного експерименту на підприємствах гірничо-металургійного комплексу України
Автор: Кабінет Міністрів України
Головний комітет: Народні депутати - члени Комітету з питань промислової політики

N
Редакція, прийнята в попередньому читанні*
Зауваження та пропозиції
Висновки, обгр.
Редакція, запропонована головним комітетом
0.


Закон України
Про проведення економічного експерименту на підприємствах гірничо-металургійного комплексу України

З метою створення умов для подолання кризового становища в гірничо-металургійному комплексі
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:


-1- Н.д.Матвієнков С.А. (Округ №55), Н.д.Гуров В.М. (Округ №32)
Назву Закону викласти у такій редакції: "Про внесення змін і доповнень до законів України у зв'язку з проведенням економічного експерименту на підприємствах гірничо-металургійного комплексу України".Враховано

Закон України
Про внесення змін і доповнень до законів України у зв'язку з проведенням економічного експерименту на підприємствах гірничо-металургійного комплексу України
З метою створення умов для подолання кризового становища в гірничо-металургійному комплексі
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1.
Стаття 1. Провести з 1 січня 1999 року по 1 січня 2002 року економічний експеримент на підприємствах гірничо-металургійного комплексу, метою якого є створення підприємствам гірничо-металургійного комплексу України умов, необхідних для збільшення обсягу виробництва продукції та надходжень до бюджету, шляхом надання їм податкових пільг.
-2- Н.д.Самойленко Ю.І. (Реєстр.картка №375)
У статті 1 визначити термін дії експерименту з 1 січня 2000 року до 1 січня 2003 року. В інших статтях внести відповідні зміни терміну дії експерименту.

Враховано частково
Стаття 1. Провести з 1 липня 1999 року по 1 січня 2002 року економічний експеримент на підприємствах гірничо-металургійного комплексу, метою якого є створення підприємствам гірничо-металургійного комплексу України умов, необхідних для збільшення обсягу виробництва продукції та надходжень до бюджету, шляхом надання їм податкових пільг.


-3- Н.д.Костинюк Б.І. (Реєстр.картка №338)
В тексті Закону, або в перехідних положеннях передбачити введення в дію Закону з 1 січня 2000 року.

Враховано частково-4- Н.д.Матвієнков С.А. (Округ №55), Н.д.Гуров В.М. (Округ №32)
У статті 1 визначити термін проведення експерименту з 1 липня 1999 року до 1 січня 2002 року.

Враховано

2.
Перелік підприємств, які беруть участь в економічному експерименті, затверджується Кабінетом Міністрів України.
-5- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
В статті 1 абзац 2 включити в текст Закону список підприємств, які беруть участь в економічному експерименті.
Враховано в частині погодження переліку з Комітетом Верховної Ради України

Перелік підприємств, які беруть участь в економічному експерименті, затверджується Кабінетом Міністрів України за погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань промислової політики.


-6- Н.д.Жир О.О. (Округ №35)
Перелік підприємств, які беруть участь в експерименті повинен бути затверджений Верховною Радою України, з тим щоб до цього переліку не потрапили підприємства, які були приватизовані, а нові господарі не виконали свої інвестиційні зобов'язання і фактично сьогодні ці підприємства зруйновано.
Враховано в частині погодження переліку з Комітетом Верховної Ради України
-7- Н.д.Матвієнков С.А. (Округ №55), Н.д.Гуров В.М. (Округ №32)
В статті 1 абзац 2 після слів "Кабінетом Міністрів України" доповнити словами "за погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань промислової політики".

Враховано-8- Н.д.Самойленко Ю.І. (Реєстр.картка №375)
У статті 1 частину другу викласти у слідуючій редакції:
"Перелік підприємств які беруть участь в економічному експерименті визначений у додатку №1".
Відхилено


3.
Стаття 2. Внести до деяких законів України такі доповнення:


Стаття 2. Внести до деяких законів України такі доповнення:
4.
1. У Законі України "Про оподаткування прибутку підприємств" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., N4, ст. 28; 1997 р., N27, ст. 181; 1998 р., N10, ст. 35; 1999 р., N1, ст. 1):


1. У Законі України "Про оподаткування прибутку підприємств" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., N4, ст. 28; 1997 р., N27, ст. 181; 1998 р., N10, ст. 35; 1999 р., N1, ст. 1):
5.
1) підпункт 7.3.6 статті 7 доповнити абзацом такого змісту:


1) підпункт 7.3.6 статті 7 доповнити абзацом такого змісту:
6.
"Для підприємств гірничо-металургійного комплексу, які беруть участь в економічному експерименті, що проводиться з 1 січня 1999 року по 1 січня 2002 року, будь-яка іноземна валюта, яка перебувала на рахунку платника податку на кінець звітного періоду, перераховується у гривні за офіційним валютним (обмінним) курсом Національного банку України, що діяв на останній робочий день звітного періоду. При цьому позитивна або від'ємна різниця між результатом такого перерахунку та балансовою вартістю іноземної валюти включається відповідно до валових доходів або валових витрат платника податку - кредитора або до валових витрат чи валових доходів платника податку - дебітора за наслідками звітного періоду. Для наступного податкового періоду балансова вартість іноземної валюти прирівнюється до її вартості, визначеної на кінець попереднього звітного періоду, а заборгованість в іноземній валюті перераховується у гривні в тому звітному періоді, в якому вона була погашена";
-9- Н.д.Самойленко Ю.І. (Реєстр.картка №375)
В статті 2 п.1,2, 3 та у відповідних підпунктах визначити термін дії експерименту "з 1 січня 2000 року по 1 січня 2003 року" відповідно виключити слова "з 1 січня 1999 року по 1 січня 2002 року"
Враховано частково

"Для підприємств гірничо-металургійного комплексу, які беруть участь в економічному експерименті, що проводиться з 1 липня 1999 року по 1 січня 2002 року, будь-яка іноземна валюта, яка перебувала на рахунку платника податку на кінець звітного періоду, перераховується у гривні за офіційним валютним (обмінним) курсом Національного банку України, що діяв на останній робочий день звітного періоду. При цьому позитивна або від'ємна різниця між результатом такого перерахунку та балансовою вартістю іноземної валюти включається відповідно до валових доходів або валових витрат платника податку - кредитора або до валових витрат чи валових доходів платника податку - дебітора за наслідками звітного періоду. Для наступного податкового періоду балансова вартість іноземної валюти прирівнюється до її вартості, визначеної на кінець попереднього звітного періоду, а заборгованість в іноземній валюті перераховується у гривні в тому звітному періоді, в якому вона була погашена";
7.
2) пункт 10.1 статті 10 доповнити абзацом такого змісту:
-10- Н.д.Матвієнков С.А. (Округ №55), Н.д.Гуров В.М. (Округ №32)
У статті 2 слова "1 січня 1999 року" замінити словами " 1 липня 1999 року".
Враховано
2) пункт 10.1 статті 10 доповнити абзацом такого змісту:
8.
"Для підприємств гірничо-металургійного комплексу, які беруть участь в економічному експерименті, що проводиться з 1 січня 1999 року по 1 січня 2002 року, тимчасово встановити ставку оподаткування прибутку в розмірі 30 відсотків діючої ставки, спрямувавши різницю у надходженні коштів, що утворилася від зміни ставки, на поповнення обігових коштів підприємств";


"Для підприємств гірничо-металургійного комплексу, які беруть участь в економічному експерименті, що проводиться з 1 липня 1999 року по 1 січня 2002 року, тимчасово встановити ставку оподаткування прибутку в розмірі 30 відсотків діючої ставки, спрямувавши різницю у надходженні коштів, що утворилася від зміни ставки, на поповнення обігових коштів підприємств";
9.
3) абзац п'ятий пункту 22.4 статті 22 після слів "дев'ять відсотків" доповнити словами "а для підприємств гірничо-металургійного комплексу, які беруть участь в економічному експерименті, що проводиться з 1 січня 1999 року по 1 січня 2002 року, - п'ятнадцять відсотків".


3) абзац п'ятий пункту 22.4 статті 22 після слів "дев'ять відсотків" доповнити словами "а для підприємств гірничо-металургійного комплексу, які беруть участь в економічному експерименті, що проводиться з 1 липня 1999 року по 1 січня 2002 року, - п'ятнадцять відсотків".
10.
2. У Законі України "Про охорону навколишнього природного середовища" (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., N41, ст. 546; 1996 р., N15, ст. 70; 1998 р., N34, ст. 230):


2. У Законі України "Про охорону навколишнього природного середовища" (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., N41, ст. 546; 1996 р., N15, ст. 70; 1998 р., N34, ст. 230):
11.
1) частину четверту статті 44 після слів "витрати виробництва" доповнити словами "але не більше 0,15 відсотка валових витрат для металургійних підприємств, які беруть участь в економічному експерименті, що проводиться з 1 січня 1999 року по 1 січня 2002 року";


1) частину четверту статті 44 після слів "витрати виробництва" доповнити словами "але не більше 0,15 відсотка валових витрат для металургійних підприємств, які беруть участь в економічному експерименті, що проводиться з 1 липня 1999 року по 1 січня 2002 року";
12.
2) статтю 46 доповнити новою п'ятою частиною такого змісту:


2) статтю 46 доповнити новою п'ятою частиною такого змісту:
13.
"Кошти від збору за забруднення навколишнього природного середовища підприємствами гірничо-металургійного комплексу, які беруть участь в економічному експерименті, що проводиться з 1 січня 1999 року по 1 січня 2002 року, розподіляються між місцевими (сільськими, селищними, міськими), обласними та республіканським Автономної Республіки Крим, а також Державним фондами охорони навколишнього природного середовища у співвідношенні відповідно по 10 відсотків, а 70 відсотків використовуються цими підприємствами на виконання природоохоронних заходів. За нецільове використання цих коштів до підприємств застосовуються штрафні санкції у розмірі 100 відсотків сум, використаних за нецільовим призначенням, з нарахуванням пені у розмірі 120 відсотків облікової ставки Національного банку України".


"Кошти від збору за забруднення навколишнього природного середовища підприємствами гірничо-металургійного комплексу, які беруть участь в економічному експерименті, що проводиться з 1 липня 1999 року по 1 січня 2002 року, розподіляються між місцевими (сільськими, селищними, міськими), обласними та республіканським Автономної Республіки Крим, а також Державним фондами охорони навколишнього природного середовища у співвідношенні відповідно по 10 відсотків, а 70 відсотків використовуються цими підприємствами на виконання природоохоронних заходів. За нецільове використання цих коштів до підприємств застосовуються штрафні санкції у розмірі 100 відсотків сум, використаних за нецільовим призначенням, з нарахуванням пені у розмірі 120 відсотків облікової ставки Національного банку України".
14.
У зв'язку з цим частини п'яту та шосту вважати відповідно частинами шостою та сьомою.


У зв'язку з цим частини п'яту та шосту вважати відповідно частинами шостою та сьомою.
15.
3. У Законі України "Про податок на додану вартість" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N21, ст.156; 1999 р., N26, ст.214):


3. У Законі України "Про податок на додану вартість" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N21, ст.156; 1999 р., N26, ст.214 ):
16.
1) підпункт 7.7.3 статті 7 доповнити абзацом такого змісту:


1) підпункт 7.7.3 статті 7 доповнити абзацом такого змісту:
17.
"Для підприємств гірничо-металургійного комплексу, які беруть участь в економічному експерименті, що проводиться з 1 січня 1999 року по 1 січня 2002 року, у разі, коли за результатами звітного періоду сума податку на додану вартість, визначена як різниця між загальною сумою податкових зобов'язань та сумою податкового кредиту за будь-якими операціями з продажу-купівлі товарів (робіт, послуг), має від'ємне значення, така сума підлягає відшкодуванню з бюджету платникові податку протягом місяця, що настає після подання податкової декларації. Підставою для відшкодування податку є податкова декларація платника податку. Відшкодування здійснюється шляхом перерахування відповідних грошових сум з бюджетного рахунку на рахунок платника податку в установі банку, що його обслуговує, або шляхом видачі казначейського векселя на суму відшкодування з бюджету. Казначейський вексель приймається в рахунок сплати податків, зборів та інших обов'язкових платежів до Державного бюджету України, акцизних і митних зборів, які стягуються під час митного оформлення товарів, та інших кредитів, або за бажанням платника податку використовується в розрахунках між резидентами відповідно до законодавства України.";


"Для підприємств гірничо-металургійного комплексу, які беруть участь в економічному експерименті, що проводиться з 1 липня 1999 року по 1 січня 2002 року, у разі, коли за результатами звітного періоду сума податку на додану вартість, визначена як різниця між загальною сумою податкових зобов'язань та сумою податкового кредиту за будь-якими операціями з продажу-купівлі товарів (робіт, послуг), має від'ємне значення, така сума підлягає відшкодуванню з бюджету платникові податку протягом місяця, що настає після подання податкової декларації. Підставою для відшкодування податку є податкова декларація платника податку. Відшкодування здійснюється шляхом перерахування відповідних грошових сум з бюджетного рахунку на рахунок платника податку в установі банку, що його обслуговує, або шляхом видачі казначейського векселя на суму відшкодування з бюджету. Казначейський вексель приймається в рахунок сплати податків, зборів та інших обов'язкових платежів до Державного бюджету України, акцизних і митних зборів, які стягуються під час митного оформлення товарів, та інших кредитів, або за бажанням платника податку використовується в розрахунках між резидентами відповідно до законодавства України.";
18.
2) у пункті 11.5 статті 11:


2) у пункті 11.5 статті 11:
19.
абзаци другий і третій доповнити реченням такого змісту:


абзаци другий і третій доповнити реченням такого змісту:
20.
"Для підприємств гірничо-металургійного комплексу, які беруть участь в економічному експерименті, що проводиться з 1 січня 1999 року по 1 січня 2002 року, дія цього абзацу поширюється на податкові векселі, видані на імпортні товари, митна вартість яких за контрактом не перевищує 300 тис. гривень";


"Для підприємств гірничо-металургійного комплексу, які беруть участь в економічному експерименті, що проводиться з 1 липня 1999 року по 1 січня 2002 року, дія цього абзацу поширюється на податкові векселі, видані на імпортні товари, митна вартість яких за контрактом не перевищує 300 тис. гривень";
21.
доповнити пункт абзацом такого змісту:


доповнити пункт абзацом такого змісту:
22.
"У разі неоплати підприємствами гірничо-металургійного комплексу векселя до строку його погашення шляхом перерахування коштів, сума, зазначена в податковому векселі, погашається шляхом включення її до складу податкових зобов'язань і податкового кредиту за звітний (податковий) період, в якому передбачено погашення векселя, за умови, що митна вартість імпортних товарів за контрактом становить понад 300 тис. гривень".


"У разі неоплати підприємствами гірничо-металургійного комплексу векселя до строку його погашення шляхом перерахування коштів, сума, зазначена в податковому векселі, погашається шляхом включення її до складу податкових зобов'язань і податкового кредиту за звітний (податковий) період, в якому передбачено погашення векселя, за умови, що митна вартість імпортних товарів за контрактом становить понад 300 тис. гривень".
23.
Стаття 3. Установити, що для підприємств гірничо-металургійного комплексу, які беруть участь в економічному експерименті, що проводиться з 1 січня 1999 року по 1 січня 2002 року, пеня і штрафи, нараховані за несвоєчасну сплату податків, зборів та інших обов'язкових платежів і не внесені до бюджету станом на 1 січня 1999 року, списуються. На період проведення економічного експерименту пеня за несвоєчасну сплату зазначених платежів нараховується у розмірі 50 відсотків ставок, установлених законодавством України. Норми цієї статті не поширюються на списання, нарахування та стягнення пені, передбаченої статтею 4 Закону України від 23 вересня 1994 року N185 "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті".
-11- Н.д.Самойленко Ю.І. (Реєстр.картка №375)
Слова "з 1 січня 1999 року по 1 січня 2002 року" замінити на слова "з 1 січня 2000 року по 1 січня 2003 року
Враховано частково

Стаття 3. Установити, що для підприємств гірничо-металургійного комплексу, які беруть участь в економічному експерименті, що проводиться з 1 липня 1999 року по 1 січня 2002 року, пеня і штрафи, нараховані за несвоєчасну сплату податків, зборів та інших обов'язкових платежів і не внесені до бюджету станом на 1 липня 1999 року, списуються. На період проведення економічного експерименту пеня за несвоєчасну сплату зазначених платежів нараховується у розмірі 50 відсотків ставок, установлених законодавством України. Норми цієї статті не поширюються на списання, нарахування та стягнення пені, передбаченої статтею 4 Закону України від 23 вересня 1994 року N185 "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті".


-12- Н.д.Матвієнков С.А. (Округ №55), Н.д.Гуров В.М. (Округ №32)
У статті 2 слова "1 січня 1999 року" замінити словами " 1 липня 1999 року".
Враховано

24.
Стаття 4. Установити, що підприємства гірничо-металургійного комплексу, які беруть участь в економічному експерименті, що проводиться з 1 січня 1999 року по 1 січня 2002 року, сплачують збір до Державного інноваційного фонду в розмірі 50 відсотків визначеної законодавством України ставки і не провадять відрахувань та зборів на будівництво, реконструкцію, ремонт і утримання автомобільних доріг загального користування.
-13- Н.д.Самойленко Ю.І. (Реєстр.картка №375)
Слова "з 1 січня 1999 року по 1 січня 2002 року" замінити на слова "з 1 січня 2000 року по 1 січня 2003 року
Враховано частково

Стаття 4. Установити, що підприємства гірничо-металургійного комплексу, які беруть участь в економічному експерименті, що проводиться з 1 липня 1999 року по 1 січня 2002 року, сплачують збір до Державного інноваційного фонду в розмірі 50 відсотків визначеної законодавством України ставки і не провадять відрахувань та зборів на будівництво, реконструкцію, ремонт і утримання автомобільних доріг загального користування.


-14- Н.д.Матвієнков С.А. (Округ №55), Н.д.Гуров В.М. (Округ №32)
У статті 2 слова "1 січня 1999 року" замінити словами " 1 липня 1999 року".
Враховано

25.
Стаття 5. Дозволити органам Державної податкової адміністрації надавати у разі потреби підприємствам гірничо-металургійного комплексу, які беруть участь в економічному експерименті, що проводиться з 1 січня 1999 року по 1 січня 2002 року, відстрочки у сплаті податків, зборів та інших обов'язкових платежів у межах їх компетенції на строк до 36 місяців, із застосуванням нульової ставки плати за користування податковим кредитом.
-15- Н.д.Самойленко Ю.І. (Реєстр.картка №375)
Слова "з 1 січня 1999 року по 1 січня 2002 року" замінити на слова "з 1 січня 2000 року по 1 січня 2003 року
Враховано частково

Стаття 5. Дозволити органам Державної податкової адміністрації надавати у разі потреби підприємствам гірничо-металургійного комплексу, які беруть участь в економічному експерименті, що проводиться з 1 липня 1999 року по 1 січня 2002 року, відстрочки у сплаті податків, зборів та інших обов'язкових платежів у межах їх компетенції на строк до 36 місяців, із застосуванням нульової ставки плати за користування податковим кредитом.
26.
Стаття 6. Кабінету Міністрів України щороку аналізувати результати економічного експерименту, який проводиться згідно з цим Законом, та інформувати Верховну Раду України про його хід.
-16- Н.д.Матвієнков С.А. (Округ №55), Н.д.Гуров В.М. (Округ №32)
Статтю 6 викласти у такій редакції:
"Стаття 6. Прикінцеві положення.
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування і діє по 1 січня 2002 року.
2. Кабінету Міністрів України, Рахунковій палаті Верховної Ради України щорічно аналізувати результати економічного експерименту та інформувати Верховну Раду України про хід його виконання ".
Враховано

Стаття 6. Прикінцеві положення.
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування і діє по 1 січня 2002 року.

2. Кабінету Міністрів України, Рахунковій палаті Верховної Ради України щорічно аналізувати результати економічного експерименту та інформувати Верховну Раду України про хід його виконання.


-17- Н.д.Самойленко Ю.І. (Реєстр.картка №375)
Статтю 6 викласти в слідуючій редакції:
"Кабінету Міністрів України, Рахунковій палаті України щоквартально аналізувати результати економічного експерименту та інформувати Верховну Раду України про його хід."
Враховано частково


* - Назви колонок таблиці подані в загальному значенні