Назва: Про внесення змін до Цивільного кодексу України
Автор: народний депутат України О.Лавринович
Головний комітет: Комітет з питань правової реформи

N
Редакція, прийнята в попередньому читанні*
Зауваження та пропозиції
Висновки, обгр.
Редакція, запропонована головним комітетом
0.
Проект


Проект
1.
ЗАКОН УКРАЇНИ


ЗАКОН УКРАЇНИ
2.
"Про внесення змін та доповнень


"Про внесення змін та доповнень
3.
до Цивільного процесуального кодексу України."


до Цивільного процесуального Кодексу України."
4.
Глава 26.Залишення заяви без розгляду.5.
Стаття 229.Підстави залишення заяви без розгляду6.
Доповнити частину першу пунктом7.
6) У випадку подання скарги, заяви на рішення, дії або бездіяльність виборчих комісій з порушенням встановлених строків (статті 243-7, 249-12, 243-17 цього Кодексу)
-1- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Вилучити п. 6) з частини першої статті 229.

Враховано

8.
Глава 30 Б. Скарги на рішення і дії Центральної виборчої комісії України, територіальних та дільничних виборчих комісій по виборах Президента України.


Глава 30 Б. Скарги на рішення і дії Центральної виборчої комісії України, територіальних та дільничних виборчих комісій по виборах Президента України.
9.
Стаття 243-6. Підсудність справ по скаргах, заявах


Стаття 243-6. Підсудність справ по скаргах, заявах
10.
Скарги на рішення, дії або бездіяльність дільничних виборчих комісій розглядаються судами за місцезнаходженням дільничної виборчої комісії.
-2- Н.д.Лавринович О.В. (Округ №121)
В частині першій статті 243-6 після слова "розглядаються.." додати слова "районними, міськими.."

Враховано

Скарги на рішення, дії або бездіяльність дільничних виборчих комісій розглядаються районними, міськими судами за місцезнаходженням дільничної виборчої комісії.
11.
Скарги на рішення, дії або бездіяльність територіальних виборчих комісій розглядаються Верховним Судом Автономної республіки Крим, обласними судами, міськими Київським та Севастопольським судами відповідно.


Скарги на рішення, дії або бездіяльність територіальних виборчих комісій розглядаються Верховним Судом Автономної республіки Крим, обласними судами, міськими Київським та Севастопольським судами відповідно.
12.
Скарги на рішення, дії або бездіяльність Центральної виборчої комісії, а також заяви Центральної виборчої комісії розглядаються Верховним Судом України.


Скарги на рішення, дії або бездіяльність Центральної виборчої комісії, а також заяви Центральної виборчої комісії розглядаються Верховним Судом України.
13.
Стаття 243-7. Подання заяви, скарги
-3- Н.д.Лавринович О.В. (Округ №121)
Статтю 243-7 викласти в такій редакції:
"Стаття 243-7. Подання скарги (заяви)
Враховано

Стаття 243-7. Подання заяви, скарги
14.
Скаргу може бути подано до суду протягом семи днів з дня прийняття рішення, вчинення дії або бездіяльності відповідною виборчою комісією кандидатом у Президенти, уповноваженою особою партії (блоку).
Скаргу (заяву) на рішення та дії територіальних та дільничних виборчих комісій може бути подано в суд кандидатами у Президенти України, їх довіреними особами, уповноваженими особами партій (блоків), а також виборцями протягом семи днів з дня прийняття відповідною виборчою комісією рішення, або вчинення дії.

Скаргу (заяву) на рішення та дії територіальних та дільничних виборчих комісій може бути подано в суд кандидатами у Президенти України, їх довіреними особами, уповноваженими особами партій (блоків), а також виборцями протягом семи днів з дня прийняття відповідною виборчою комісією рішення, або вчинення дії.

15.
З заявою про скасування рішення про реєстрацію кандидата у Президенти України вправі звернутись Центральна виборча комісія - у разі порушення кандидатом у Президенти України вимог виборчого законодавства.
Скаргу на рішення Центральної виборчої комісії про реєстрацію кандидата в Президенти України або про відмову у реєстрації може бути подано в суд претендентами на кандидата у Президенти України, щодо яких прийнято таке рішення, або уповноваженими особами партій (блоків), зборів виборців, які висунули даних претендентів, протягом п'яти днів з моменту його прийняття.
Заява про скасування реєстрації відповідної особи як кандидата в Президенти України може бути подана в суд Центральною виборчою комісією в п"ятиденний строк з дня виявлення передбачених законодавством порушень."


Скаргу на рішення Центральної виборчої комісії про реєстрацію кандидата в Президенти України або про відмову у реєстрації може бути подано в суд претендентами на кандидата у Президенти України, щодо яких прийнято таке рішення, або уповноваженими особами партій (блоків), зборів виборців, які висунули даних претендентів, протягом п'яти днів з моменту його прийняття.
Заява про скасування реєстрації відповідної особи як кандидата в Президенти України може бути подана в суд Центральною виборчою комісією в п"ятиденний строк з дня виявлення передбачених законодавством порушень.

16.
Стаття 243-8. Порядок судового розгляду скарги, заяви
-4- Н.д.Лавринович О.В. (Округ №121)
Статтю 243-8 викласти в такій редакції:
"Стаття 243-8. Порядок судового розгляду скарги (заяви)
Враховано
Стаття 243-8. Порядок судового розгляду скарги, заяви
17.
Скарги на рішення, дії або бездіяльність дільничних або територіальних виборчих комісій розглядаються відповідним судом протягом трьох днів, а в разі оскарження рішення, дії або бездіяльності виборчих комісій менш як за три дні до виборів чи в день їх проведення - негайно.
Скарги (заяви) рішення, дії або бездіяльність дільничних та територіальних виборчих комісій розглядаються судом протягом трьох днів, а в разі надходження скарги (заяви) менш як за три дні до виборів чи в день їх проведення - негайно.


Скарги (заяви) рішення, дії або бездіяльність дільничних та територіальних виборчих комісій розглядаються судом протягом трьох днів, а в разі надходження скарги (заяви) менш як за три дні до виборів чи в день їх проведення - негайно.

18.
У випадках, що потребують додаткової перевірки, скарги повинні бути розглянуті у десятиденний строк, але не пізніше дня виборів.
Скарги на рішення Центральної виборчої комісії про реєстрацію кандидата у Президенти України або про відмову в реєстрації, а також заяви Центральної виборчої про скасування реєстрації відповідної особи як кандидата в Президенти України розглядаються Верховним Судом України в семиденний строк, але не пізніше, ніж за добу до виборів.

Скарги на рішення Центральної виборчої комісії про реєстрацію кандидата у Президенти України або про відмову в реєстрації, а також заяви Центральної виборчої про скасування реєстрації відповідної особи як кандидата в Президенти України розглядаються Верховним Судом України в семиденний строк, але не пізніше, ніж за добу до виборів.

19.
Скарги на рішення, дій або бездіяльність Центральної виборчої комісії, а також заяви Центральної виборчої комісії розглядаються судовою колегією у цивільних справах Верховного Суду України протягом семи днів, але не пізніше як за один день до дня виборів.
Скарги (заяви) на рішення, дії або бездіяльність територіальних виборчих комісій, за винятком скарг на неправильності, допущені при складанні списків виборців, скарги (заяви) на рішення, дії або бездіяльність Центральної виборчої комісії, а також заяви Центральної виборчої комісії про скасування реєстрації відповідної особи як кандидата в Президенти України розглядаються у колегіальному складі суду.
Скарги (заяви), подані з порушенням встановлених строків, а також скарги (заяви) щодо порушень Закону України "Про вибори Президента України", які мали місце до дня голосування, але були подані до суду після 24 години дня, що передує дню голосування, залишаються без розгляду."


Скарги (заяви) на рішення, дії або бездіяльність територіальних виборчих комісій, за винятком скарг на неправильності, допущені при складанні списків виборців, скарги (заяви) на рішення, дії або бездіяльність Центральної виборчої комісії, а також заяви Центральної виборчої комісії про скасування реєстрації відповідної особи як кандидата в Президенти України розглядаються у колегіальному складі суду.
Скарги (заяви), подані з порушенням встановлених строків, а також скарги (заяви) щодо порушень Закону України "Про вибори Президента України", які мали місце до дня голосування, але були подані до суду після 24 години дня, що передує дню голосування, залишаються без розгляду.
20.
Стаття 243-9. Особи, які викликаються у судове засідання
-5- Н.д.Лавринович О.В. (Округ №121)
Викласти статтю 243-9 в такій редакції:
"Стаття 243-9. Особи, які повідомляються про судове засідання.
Враховано
Стаття 243-9. Особи, які викликаються у судове засідання
21.
У судове засідання для розгляду справ за скаргами на рішення, дії чи бездіяльність дільничних або територіальних виборчих комісій обов'язково викликаються - заявник, представник відповідної виборчої комісії.
Про розгляд у судовому засіданні скарги (заяви) повідомляються заявник, представник відповідної виборчої комісії, інші зацікавлені особи.

Про розгляд у судовому засіданні скарги (заяви) повідомляються заявник, представник відповідної виборчої комісії, інші зацікавлені особи.

22.
У судове засідання для розгляду справ за скаргами на рішення, дії чи бездіяльність Центральної виборчої комісії обов'язково викликаються - заявник, представник Центральної виборчої комісії, кандидат у Президенти України.
Неявка в судове засідання осіб, яких було повідомлено про слухання справи, не перешкоджає розгляду справи."


Неявка в судове засідання осіб, яких було повідомлено про слухання справи, не перешкоджає розгляду справи.

23.
Стаття 243-10. Рішення суду


Стаття 243-10. Рішення суду
24.
Встановивши, що: рішення, дії чи бездіяльність відповідної виборчої комісії не відповідають виборчому законодавству, суд задовольняє скаргу, скасовує рішення комісії чи визнає її дії або бездіяльність незаконними і зобов'язує останню провести передбачені виборчим законодавством дії або відмовляє у задоволенні скарги.


Встановивши, що: рішення, дії чи бездіяльність відповідної виборчої комісії не відповідають виборчому законодавству, суд задовольняє скаргу, скасовує рішення комісії чи визнає її дії або бездіяльність незаконними і зобов'язує останню провести передбачені виборчим законодавством дії або відмовляє у задоволенні скарги.
25.
Якщо в процесі розгляду заяви Центральної виборчої комісії буде встановлено, що кандидатом у Президенти України порушено вимоги виборчого законодавства, суд задовольняє заяву і скасовує рішення Центральної виборчої комісії про реєстрацію кандидата у Президенти України.


Якщо в процесі розгляду заяви Центральної виборчої комісії буде встановлено, що кандидатом у Президенти України порушено вимоги виборчого законодавства, суд задовольняє заяву і скасовує рішення Центральної виборчої комісії про реєстрацію кандидата у Президенти України.
26.
Рішення суду є остаточним і оскарженню не підлягає. Копії рішення суд негайно надсилає заявникові, Центральній виборчій комісії України або відповідній територіальній чи дільничній виборчій комісії.


Рішення суду є остаточним і оскарженню не підлягає. Копії рішення суд негайно надсилає до виконання заявникові, Центральній виборчій комісії України або відповідній територіальній чи дільничній виборчій комісії.
27.
Глава 30-В. Скарги, заяви на рішення, дії або бездіяльність виборчих комісій по виборах народних депутатів України.


Глава 30-В. Скарги, заяви на рішення, дії або бездіяльність виборчих комісій по виборах народних депутатів України.
28.
Стаття 243-11. Підсудність справ по скаргах, заявах


Стаття 243-11. Підсудність справ по скаргах, заявах
29.
Скарги, заяви на рішення, дії або бездіяльність виборчих комісій за винятком Центральної виборчої комісії України розглядаються районним (міським) судом за місцезнаходженням відповідної виборчої комісії.


Скарги, заяви на рішення, дії або бездіяльність виборчих комісій за винятком Центральної виборчої комісії України розглядаються районним (міським) судом за місцезнаходженням відповідної виборчої комісії.
30.
Стаття 243-12. Подання скарги, заяви


Стаття 243-12. Подання скарги, заяви
31.
Скаргу, заяву може бути подано до суду протягом семи днів відповідно з дня прийняття виборчою комісією рішення, вчинення дій або її бездіяльності, уповноваженими особами політичних партій, виборчих блоків партій, списки кандидатів у депутати від яких були зареєстровані Центральною виборчою комісією, кандидатами у депутати та їх довіреними особами.
-6- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Частину першу ст.243-12 доповнити словами "...та виборцями, якщо рішення, дії або бездіяльність порушують їх права".

Враховано
Скаргу, заяву може бути подано до суду протягом семи днів відповідно з дня прийняття виборчою комісією рішення, вчинення дій або її бездіяльності, уповноваженими особами політичних партій, виборчих блоків партій, списки кандидатів у депутати від яких були зареєстровані Центральною виборчою комісією, кандидатами у депутати та їх довіреними особами та виборцями, якщо рішення, дії або бездіяльність порушують їх права.
32.
Скаргу на рішення окружної виборчої комісії про визнання народного депутата України обраним або визнання виборів недійсними може бути подано до суду у відповідному одномандатному виборчому округу лише в тому разі, коли заяву щодо цього розглядала і відхилила Центральна виборча комісія. Якщо заявник без попереднього звернення до Центральної виборчої комісії подав скаргу до суду, суд надсилає її до Центральної виборчої комісії, про що повідомляє заявника. Скарга має бути подана не пізніше як на сьомий день після прийняття рішення Центральної виборчої комісії про відхилення відповідної заяви.
-7- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Частину другу ст.243-12 вилучити.

Враховано

33.
Заява про встановлення судом підстав для прийняття виборчими комісіями рішення про вилучення кандидата у депутати із зареєстрованого списку кандидатів у депутати від політичної партії, виборчого блоку партій, скасування рішення про реєстрацію кандидата у депутати в разі порушень виборчого законодавства України, може бути подана до суду Центральною або окружною виборчими комісіями відповідно.


Заява про встановлення судом підстав для прийняття виборчими комісіями рішення про вилучення кандидата у депутати із зареєстрованого списку кандидатів у депутати від політичної партії, виборчого блоку партій, скасування рішення про реєстрацію кандидата у депутати в разі порушень виборчого законодавства України, може бути подана до суду Центральною або окружною виборчими комісіями відповідно.
34.
Скарги і заяви подані з порушенням встановлених строків розгляду не підлягають.


Скарги і заяви подані з порушенням встановлених строків розгляду не підлягають.
35.
Стаття 243-13. Порядок судового розгляду скарги, заяви
-8- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
У назві статті слово "Порядок" замінити словом "Строки".
Враховано

Стаття 243-13. Строки судового розгляду скарги, заяви
36.
Скарги на рішення, дії або бездіяльність Центральної або окружних виборчих комісій про встановлення підстав для прийняття відповідними виборчими комісіями рішення про вилучення кандидата у депутати із зареєстрованого списку кандидатів у депутати від політичної партії, виборчого блоку партій, скасування рішення про реєстрацію кандидата у народні депутати, розглядаються судом у п'ятиденний строк, а у разі надходження скарги, заяви до суду менше ніж за п'ять днів до виборів негайно.

-9- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
У тексті статті 243-13 вилучити текст після слів "п'ятиденний строк."

Враховано

Скарги на рішення, дії або бездіяльність Центральної або окружних виборчих комісій про встановлення підстав для прийняття відповідними виборчими комісіями рішення про вилучення кандидата у депутати із зареєстрованого списку кандидатів у депутати від політичної партії, виборчого блоку партій, скасування рішення про реєстрацію кандидата у народні депутати, розглядаються судом у п'ятиденний строк, але не пізніше, ніж за добу до дня виборів.
37.
Стаття 243-14. Особи, які викликаються у судове засідання


Стаття 243-14. Особи, які викликаються у судове засідання
38.
У судове засідання для участі у розгляді у розгляді скарги, заяви викликаються: заявник, представник відповідної виборчої комісії, кандидат у народні депутати України.


У судове засідання для участі у розгляді у розгляді скарги, заяви викликаються: заявник, представник відповідної виборчої комісії, кандидат у народні депутати України.
39.
Неявка у судове засідання викликаних осіб не перешкоджає розгляду справи.


Неявка у судове засідання викликаних осіб не перешкоджає розгляду справи.
40.
Стаття 243-15. Рішення суду


Стаття 243-15. Рішення суду
41.
За результатами розгляду скарги, заяви суд скасовує рішення, визнає дії чи бездіяльність виборчої комісії неправомірними і зобов'язує відповідну виборчу комісію задовольнити вимогу заявника і усунути порушення.


За результатами розгляду скарги, заяви суд скасовує рішення, визнає дії чи бездіяльність виборчої комісії неправомірними і зобов'язує відповідну виборчу комісію задовольнити вимогу заявника і усунути порушення.
42.
Якщо оскаржувані рішення, дії були вчинені відповідно до закону і в межах повноважень відповідної виборчої комісії, суд постановляє рішення про відмову у задоволенні скарги.


Якщо оскаржувані рішення, дії були вчинені відповідно до закону і в межах повноважень відповідної виборчої комісії, суд постановляє рішення про відмову у задоволенні скарги.
43.
Рішення суду є остаточним, Оскарженню, опротестуванню й перегляду не підлягає. Копії рішення суд негайно надсилає заявникові і відповідній виборчій комісії.
-10- Н.д.Лавринович О.В. (Округ №121)
Частину третю статті 243-15 викласти у такій редакції: "Рішення суду є остаточним, оскарженню не підлягає. Копії рішення суд негайно надсилає заявникові і відповідній виборчій комісії."

Враховано
Рішення суду є остаточним, оскарженню не підлягає. Копії рішення суд негайно надсилає до виконання заявникові і відповідній виборчій комісії.

44.
Глава 30-Г. Скарги, заяви на постанови, дії або бездіяльність Центральної виборчої комісії.


Глава 30-Г. Скарги, заяви на постанови, дії або бездіяльність Центральної виборчої комісії.
45.
Стаття 243-16. Підсудність справ по скаргах, заявах


Стаття 243-16. Підсудність справ по скаргах, заявах
46.
Скарги, заяви на постанови, дії або бездіяльність Центральної виборчої комісії розглядаються Верховним Судом України.


Скарги, заяви на постанови, дії або бездіяльність Центральної виборчої комісії розглядаються Верховним Судом України.
47.
Стаття 243-17. Подання скарги, заяви


Стаття 243-17. Подання скарги, заяви
48.
Скаргу, заяву може бути подано до Суду протягом семи днів з дня прийняття Центральною виборчою комісією постанови, вчинення дії або бездіяльності.


Скаргу, заяву може бути подано до Веховного Суду протягом семи днів з дня прийняття Центральною виборчою комісією постанови, вчинення дії або бездіяльності.
49.
Із скаргою, заявою до Суду вправі звернутися відповідні суб'єкти виборчого процесу, права або охоронювані законом інтереси яких було порушено постановою, дією або бездіяльністю Центральної виборчої комісії.


Із скаргою, заявою до Верховного Суду вправі звернутися відповідні суб'єкти виборчого процесу, права або охоронювані законом інтереси яких було порушено постановою, дією або бездіяльністю Центральної виборчої комісії.
50.
Стаття 243-18. Розгляд скарги, заяви


Стаття 243-18. Розгляд скарги, заяви
51.
Скарга розглядається судовою колегією у цивільних справах Верховного Суду України протягом десяти днів, а у разі надходження скарги до Суду менше ніж за десять днів до дня виборів-негайно.


Скарга розглядається Верховним Судом України протягом десяти днів, а у разі надходження скарги до Верховного Суду менше ніж за десять днів, розгляд має бути завершено не пізніше, ніж за добу до дня виборів.
52.
Рішення суду, ухвалені після закінчення встановленого строку, є нечинними з моменту ухвалення.
-11- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Частину другу вилучити.

Враховано

53.
Стаття 243-19. Особи, які викликаються у судове засідання


Стаття 243-19. Особи, які викликаються у судове засідання
54.
У судове засідання для участі у розгляді скарги, заяви викликаються: заявник, представник Центральної виборчої комісії, зацікавлені особи.


У судове засідання для участі у розгляді скарги, заяви викликаються: заявник, представник Центральної виборчої комісії, зацікавлені особи.
55.
Неявка у судове засідання викликаних осіб не перешкоджає розгляду справи.


Неявка у судове засідання викликаних осіб не перешкоджає розгляду справи.
56.
Стаття 243-20. Рішення Суду


Стаття 243-20. Рішення Верховного Суду
57.
За результатами розгляду скарги Суд постановляє рішення.


За результатами розгляду скарги Верховний Суд постановляє рішення.
58.
При встановленні обгрунтованості скарги, Суд визнає дії чи бездіяльність Центральної виборчої комісії неправомірними і зобов'язує задовольнити вимогу заявника і усунути порушення, скасовує постанову.


При встановленні обгрунтованості скарги, Верховний Суд визнає дії чи бездіяльність Центральної виборчої комісії неправомірними і зобов'язує задовольнити вимогу заявника і усунути порушення, скасовує постанову.
59.
Якщо оскаржувані постанови, дії Центральної виборчої комісії; відповідають вимогам закону, суд постановляє рішення про відмову в задоволенні скарги.


Якщо оскаржувані постанови, дії Центральної виборчої комісії; відповідають вимогам закону, суд постановляє рішення про відмову в задоволенні скарги.
60.
Рішення Суду є остаточним. Оскарженню, опротестуванню й перегляду не підлягає. Копії рішення Суд негайно надсилає заявникові і Центральній виборчій комісії.


Рішення Верховного Суду є остаточним. Оскарженню, опротестуванню й перегляду не підлягає. Копії рішення Верховний Суд негайно надсилає заявникові і Центральній виборчій комісії для виконання.
61.
Глава 42. Перегляд у порядку судового нагляду рішень, ухвал


Глава 42. Перегляд у порядку судового нагляду рішень, ухвал
62.
і постанов суду, що набрали законної сили.


і постанов суду, що набрали законної сили.
63.
Стаття 327. Рішення, ухвали і постанови, що можуть бути опротестовані
-12- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Статтю 327 вилучити.

Враховано

64.
Рішення, ухвали і постанови суду, що набрали законної сили, за винятком рішень і ухвал Верховного Суду України, постановленими за результатами розгляду скарг, заяв на рішення Центральної виборчої комісії (статті 243-10, 243-15, 243-20 цього Кодексу) можуть бути переглянуті в порядку судового нагляду за протестом службових осіб, зазначених у статті 328 цього Кодексу.65.

-13- Н.д.Лавринович О.В. (Округ №121)
Додати до проекту статтю 328, виклавши її у такій редакції:
Стаття 328. Особи, які мають право опротестовувати рішення, ухвали і постанови суду, що набрали законної сили
Опротестовувати в порядку нагляду рішення, ухвали, постанови суду, що набрали законної сили, мають право:
1)Голова Верховного Суду України та його заступники - рішення, ухвали і постанови будь-якого суду України, за винятком постанов Пленуму Верховного Суду України;
2)Голови Верховного суду Республіки Крим, обласного, Київського і Севас-топольського міських судів та їх заступники, - рішення, ухвали районного (міського), міжрайонного (окружного) суду, а також касаційні ухвали судової колегії в цивільних справах Верховного суду Республіки Крим, обласного, Київського і Севастопольського міських судів;
3) голова військового суду регіону, Військово-Морських Сил, його заступники - рішення, ухвали військового суду гарнізону."

Враховано
Стаття 328. Особи, які мають право опротестовувати рішення, ухвали і постанови суду, що набрали законної сили
Опротестовувати в порядку нагляду рішення, ухвали, постанови суду, що набрали законної сили, мають право:
1) Голова Верховного Суду України та його заступники - рішення, ухвали і постанови будь-якого суду України, за винятком постанов Пленуму Верховного Суду України;
2) Голови Верховного суду Республіки Кр