Назва: про внесення змін до Закону України "Про пенсійне забезпечення військовослужбовців та осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ"
Автор: Народний депутат України Мичко М.І. в.о. № 60
Головний комітет: Народні депутати України — члени Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки і оборони

N
Діюча редакція Закону*
Редакція, прийнята в попередньому читанні
Зауваження та пропозиції
Висновки, обгр.
Редакція, запропонована головним комітетом
1.

З А К О Н У К Р А Ї Н И
Проект
З А К О Н У К Р А Ї Н И


Проект
З А К О Н У К Р А Ї Н И
2.
Про пенсійне забезпечення військовослужбовців та осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ
Про внесення змін до Закону України "Про пенсійне забезпечення військовослужбовців та осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ"


Про внесення змін до Закону України "Про пенсійне забезпечення військовослужбовців та осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ"

(Відомості Верховної Ради 1992, N 29, ст.399; 1993, N 5, ст.34; 1994, N 24, ст.178; 1995, N 16, ст.111; 1995, N 34, ст.268; 1995, N 44, ст.327; 1996, N 17, ст. 73; 1997, N 4, ст. 23; 1998, N 26, ст.149; 1999, N 4, ст.35; 1999, N 48, ст.409)
Верховна Рада України постановляє:
І. Внести до Закону України "Про пенсійне забезпечення військовослужбовців та осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 29, ст.399; 1993 р., № 5 ст.34; 1994 р., № 24, ст.178; 1995 р., № 16, ст.111; 1998 р., № 26, ст.149) такі зміни:
1. Преамбулу Закону викласти в такій редакції:


Верховна Рада України постановляє:
І. Внести до Закону України "Про пенсійне забезпечення військовослужбовців та осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 29, ст.399; 1994 р., № 24, ст.178; 1996 р., № 17, ст. 73; 1998 р., № 26, ст.149; 1999 р., № 4, ст. 35, № 48, ст. 409) такі зміни:
1. Преамбулу Закону викласти в такій редакції:
3.
Цей Закон визначає умови, норми і порядок пенсійного забезпечення громадян України - військовослужбовців Збройних Сил України, Прикордонних військ України, Національної гвардії України, Управління державної охорони, інших військових формувань, що створюються Верховною Радою України, Служби безпеки України, осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ України, осіб начальницького складу податкової міліції, осіб начальницького і рядового складу кримінально-виконавчої системи та членів їх сімей, а також військовослужбовців колишніх Збройних Сил СРСР, органів державної безпеки і внутрішніх справ СРСР, військовослужбовців, які в період Великої Вітчизняної війни проходили службу у складі 1-го Чехословацького армійського корпусу під командуванням Л.Свободи та членів їх сімей.
"Цей Закон визначає умови, норми і порядок пенсійного забезпечення громадян України - військовослужбовців Збройних Сил України, Прикордонних військ України, Служби безпеки України, Управління державної охорони України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань (далі - військовослужбовців), осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ України, осіб начальницького складу податкової міліції, осіб начальницького і рядового складу кримінально-виконавчої системи (далі - осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ України) та членів їх сімей, військовослужбовців колишніх Збройних Сил СРСР, органів державної безпеки і внутрішніх справ СРСР, Національної гвардії України, військовослужбовців, які в період Великої Вітчизняної війни проходили службу у складі 1-го Чехословацького армійського корпусу під командуванням Л.Свободи та членів їх сімей, а також громадян інших держав та осіб без громадянства з числа військовослужбовців збройних сил і інших військових формувань, утворених відповідно до чинного законодавства цих держав, та членів їх сімей, які постійно проживають в Україні і відповідно до договорів (угод), укладених Україною з іншими країнами про пенсійне забезпечення таких громадян, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, передбачено їх пенсійне забезпечення згідно із законодавством держави, на території якої вони проживають."
-1- Н.д.Мичко М.І. (Округ №60)
З преамбули Закону слова "та осіб без громадянства" вилучити".

Враховано

"Цей Закон визначає умови, норми і порядок пенсійного забезпечення громадян України - військовослужбовців Збройних Сил України, Прикордонних військ України, Служби безпеки України, Управління державної охорони України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань (далі - військовослужбовців), осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ України, осіб начальницького складу податкової міліції, осіб начальницького і рядового складу кримінально-виконавчої системи (далі - осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ України) та членів їх сімей, військовослужбовців колишніх Збройних Сил СРСР, органів державної безпеки і внутрішніх справ СРСР, Національної гвардії України, військовослужбовців, які в період Великої Вітчизняної війни проходили службу у складі 1-го Чехословацького армійського корпусу під командуванням Л.Свободи та членів їх сімей, а також громадян інших держав з числа військовослужбовців збройних сил і інших військових формувань, утворених відповідно до чинного законодавства цих держав, та членів їх сімей, які постійно проживають в Україні і відповідно до міжнародних договорів, укладених Україною з іншими країнами про пенсійне забезпечення таких громадян, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, передбачено їх пенсійне забезпечення згідно із законодавством держави, на території якої вони проживають."

Стаття 10. Органи, які здійснюють пенсійне забезпечення
Пенсійне забезпечення осіб офіцерського складу, прапорщиків і мічманів, військовослужбовців надстрокової служби та військової служби за контрактом, осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та членів їх сімей згідно з цим Законом здійснюється Міністерством оборони України, Державним комітетом у справах охорони державного кордону України, Головним управлінням командуючого Національною гвардією України, Управлінням державної охорони, органами управління інших військових формувань, Службою безпеки України Міністерством внутрішніх справ України, Державною податковою адміністрацією України, Державним департаментом України з питань виконання покарань в порядку, що визначається Кабінетом Міністрів України.
2. У частині другій статті 10 слова "Головним управлінням командуючого Національною гвардією України" виключити.2. У частині другій статті 10 слова "Головним управлінням командуючого Національною гвардією України" виключити.

6.
Стаття 12. Умови призначення пенсій за вислугу років
3. У статті 12:3. У статті 12:

7.
Право на пенсію за вислугу років служби мають:
а) особи офіцерського складу, прапорщики і мічмани, військовослужбовці надстрокової служби та військової служби за контрактом, особи начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, які мають на день звільнення зі служби вислугу на військовій службі або на службі в органах внутрішніх справ 20 років і більше;
у пункті "а" слова "на військовій службі або на службі в органах внутрішніх справ" виключити;
у пункті "а" слова "на військовій службі або на службі в органах внутрішніх справ" виключити;


8.
б) особи офіцерського складу, прапорщики і мічмани, військовослужбовці надстрокової служби та військової служби за контрактом, особи начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, звільнені зі служби за вислугу років служби, за віком, за станом здоров'я, у зв'язку із скороченням штатів або організаційними заходами і які на день звільнення досягли 45-річного віку, а ті з них, що є інвалідами війни, - незалежно від віку, і мають загальний трудовий стаж 25 календарних років і більше, з яких не менше 12 календарних років і 6 місяців становить військова служба або служба в органах внутрішніх справ.
у пункті "б" слова "звільнені зі служби за вислугу років, за віком, за станом здоров'я, у зв'язку із скороченням штатів або організаційними заходами і які на день звільнення досягли 45-річного віку" замінити словами "які звільнені зі служби незалежно від підстав звільнення і досягли 45-річного віку, крім осіб, позбавлених військових або спеціальних звань, а також звільнених зі служби у зв'язку з засудженням за умисний злочин, вчинений з використанням свого посадового становища або вчиненням корупційного діяння";
-2- Н.д.Мичко М.І. (Округ №60)
У пункті "б" статті 12 після слів "незалежно від підстав" доповнити словами "та часу".
Враховано

у пункті "б" слова "звільнені зі служби за вислугу років, за віком, за станом здоров'я, у зв'язку із скороченням штатів або організаційними заходами і які на день звільнення досягли 45-річного віку" замінити словами "які звільнені зі служби незалежно від підстав та часу звільнення і досягли 45-річного віку, крім осіб, позбавлених військових або спеціальних звань, а також звільнених зі служби у зв'язку з засудженням за умисний злочин, вчинений з використанням свого посадового становища, або вчиненням корупційного діяння";доповнити статтю новим пунктом "в" такого змісту:
"в) особи офіцерського складу, прапорщики і мічмани, військовослужбовці надстрокової служби, особи начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, які брали участь у бойових діях під час Великої Вітчизняної війни (1941-1945р.р.), що мають загальний трудовий стаж 25 років і більше, з яких не менше 15 років складає вислуга на військовій службі або на службі в органах внутрішніх справ, обчислена як у календарному так і у пільговому порядку".


доповнити статтю новим пунктом "в" такого змісту:
"в) особи офіцерського складу, прапорщики і мічмани, військовослужбовці надстрокової служби, особи начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, які брали участь у бойових діях під час Великої Вітчизняної війни (1941-1945р.р.), що мають загальний трудовий стаж 25 років і більше, з яких не менше 15 років складає вислуга на військовій службі або на службі в органах внутрішніх справ, обчислена як у календарному, так і у пільговому порядку."
9.
Стаття 13. Розміри пенсій за вислугу років
Пенсії за вислугу років призначаються в таких розмірах:
а) особам офіцерського складу, прапорщикам і мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за контрактом, особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, які мають вислугу 20 років і більше (пункт "а" статті 12): за вислугу 20 років - 50 процентів, а звільненим у відставку за віком або за станом здоров'я - 55 процентів відповідних сум грошового забезпечення (стаття 43); за кожний рік вислуги понад 20 років - 3 проценти відповідних сум грошового забезпечення;
4. У статті 13:
у пункті "а" цифри "50" і "55" замінити цифрами "55" і "60";


4. У статті 13:
у частині першій:
у пункті "а" цифри "50" і "55" замінити відповідно цифрами "55" і "60";
10.
б) особам офіцерського складу, прапорщикам і мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за контрактом, особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, які мають загальний трудовий стаж 25 календарних років і більше, з яких не менше 12 років і 6 місяців становить військова служба або служба в органах внутрішніх справ (пункт "б" статті 12): за загальний трудовий стаж 25 років - 50 процентів і за кожний рік стажу понад 25 років - 1 процент відповідних сум грошового забезпечення (стаття 43)";
пункт "б" викласти в такій редакції:
"б) особам офіцерського складу, прапорщикам і мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за контрактом, особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, які мають загальний трудовий стаж 25 календарних років і більше, з яких не менше 12 років і 6 місяців становить військова служба або служба в органах внутрішніх справ, а також особам офіцерського складу, прапорщикам і мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби, особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, які брали участь у бойових діях під час Великої Вітчизняної війни (1941-1945р.р.), що мають загальний трудовий стаж 25 років і більше, з яких не менше 15 років складає вислуга на військовій службі або на службі в органах внутрішніх справ, обчислена як у календарному так і у пільговому порядку (пункти "б" та "в" статті 12): за загальний трудовий стаж 25 років - 50 процентів і за кожний рік стажу понад 25 років - один процент відповідних сум грошового забезпечення (стаття 43)";


у пункті "б" слова і цифри "(пункт "б" статті 12)" замінити словами і цифрами "а також особам офіцерського складу, прапорщикам і мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби, особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, які брали участь у бойових діях під час Великої Вітчизняної війни (1941-1945р.р.), що мають загальний трудовий стаж 25 років і більше, з яких не менше 15 років складає вислуга на військовій службі або на службі в органах внутрішніх справ, обчислена як у календарному, так і у пільговому порядку (пункти "б" та "в" статті 12)";
11.
в) особам, зазначеним у пунктах "а" і "б" цієї статті, які брали участь у ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи під час проходження служби і віднесені до категорії 1, розмір пенсії за вислугу років збільшується на 10 процентів, а віднесеним до категорій 2, 3 і 4 - на 5 процентів відповідних сум грошового забезпечення;
у абзаці першому пункту "в" сполучник "і" та цифру "4" виключити;


у пункті "в" слово і цифру "і 4" виключити;
12.
Загальний розмір пенсії, обчислений відповідно до цієї статті, не повинен перевищувати 85 процентів відповідних сум грошового забезпечення, а особам, які брали участь у ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи під час проходження служби і віднесені до категорії 1, - 95 процентів, до категорій 2 і 3, - 90 процентів.
абзац другий пункту "в" викласти у такій редакції:
"Загальний розмір пенсії, обчислений відповідно до цієї статті, не повинен перевищувати 90 процентів відповідних сум грошового забезпечення, а особам, які брали участь у ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи під час проходження служби і віднесені до категорії 1, - 100 процентів, до категорії 2 - 95 процентів."у частині другій цифри "85" і "95" замінити відповідно цифрами "90" і "100", а слова і цифри "до категорій 2 і 3" замінити словами і цифрою "до категорії 2".

15.
Стаття 30. Члени сім'ї, які мають право на пенсію в разі втрати годувальника
16.
Непрацездатними членами сім'ї вважаються:
а) діти, брати, сестри та онуки, які не досягли 18 років або старші цього віку, якщо вони стали інвалідами до досягнення 18 років. При цьому братам, сестрам та онукам право на пенсію надається у тих випадках, якщо у них немає працездатних батьків;
5. У пункті "а" частини четвертої статті 30 слова "якщо вони стали інвалідами до досягнення 18 років" замінити словами "якщо вони визнані інвалідами з дитинства".5. У пункті "а" частини четвертої статті 30 слова "якщо вони стали інвалідами до досягнення 18 років" замінити словами "якщо вони визнані інвалідами з дитинства".

17.
Стаття 36. Розміри пенсій в разі втрати годувальника
18.
Пенсії в разі втрати годувальника призначаються в таких розмірах:
а) членам сімей військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, які померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних при захисті Батьківщини, ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи або виконанні інших обов'язків військової служби (службових обов'язків), або внаслідок захворювання, пов'язаного з перебуванням на фронті, у партизанських загонах і з'єднаннях та підпільних організаціях і групах, визнаних такими законодавством України, ліквідацією наслідків Чорнобильської катастрофи чи участю у бойових діях у мирний час - 40 процентів заробітку годувальника на кожного непрацездатного члена сім'ї. В таких же розмірах, незалежно від причини смерті годувальника, обчислюються пенсії членам сімей померлих пенсіонерів з числа інвалідів війни та членам сімей, до складу яких входять діти, які втратили обох батьків;
6. У другому реченні пункту "а" статті 36 слова "пенсіонерів з числа" виключити.6. У другому реченні пункту "а" статті 36 слова "пенсіонерів з числа" виключити.


Стаття 43. Заробіток (грошове забезпечення) для обчислення пенсій

Пенсії особам офіцерського складу, прапорщикам і мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за контрактом, особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та членам їх сімей обчислюються з грошового забезпечення цих військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу. При цьому для обчислення їм пенсій враховуються відповідні оклади за посадою, військовим чи спеціальним званням, процентна надбавка за вислугу років служби, надбавки за вчене звання і вчену ступінь, кваліфікацію і умови служби у порядку і розмірах, що визначаються Кабінетом Міністрів України.

-3- Н.д.Мичко М.І. (Округ №60)
Частину третю статті 43 діючого Закону викласти в такій редакції:
"Пенсії особам офіцерського складу, прапорщикам і мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за контрактом, особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та членам їх сімей обчислюються із суми грошового забезпечення цих військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу. При цьому для обчислення пенсій враховуються відповідні оклади за посадою, військовим чи спеціальним званням, процентна надбавка за вислугу років, надбавка за вчене звання і вчений ступінь, кваліфікацію і умови служби в розмірах, що виплачувалися їм на день звільнення зі служби або в розмірах, встановлених для відповідних категорій військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ на день призначення пенсії. Пільговий порядок врахування посадових окладів при обчисленні пенсій визначається Кабінетом Міністрів України."

Враховано

7. У частині третій статті 43 слова "у порядку і розмірах, що визначаються Кабінетом Міністрів України" замінити словами "в розмірах, що виплачувалися їм на день звільнення зі служби, або в розмірах, встановлених для відповідних категорій військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ на день призначення пенсії. Пільговий порядок врахування посадових окладів при обчисленні пенсій визначається Кабінетом Міністрів України."

Стаття 48. Звернення за призначенням пенсій
Заяви про призначення пенсій військовослужбовцям строкової служби та членам їх сімей подаються до районного (міського) органу соціального захисту населення за місцем проживання, а особам офіцерського складу, прапорщикам, мічманам військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за контрактом, особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та членам їх сімей - до органів пенсійного забезпечення Міністерства оборони України, Державного комітету у справах охорони державного кордону України, Головного управління командуючого Національною гвардією України, Управління державної охорони, інших військових формувань, Служби безпеки України і Міністерства внутрішніх справ України.
7. У статті 48, частині першій статті 49 та частині другій статті 52 слова "Головного управління командуючого Національною гвардією України" виключити, а слова "і Міністерства внутрішніх справ України" замінити словами "Міністерства внутрішніх справ України, Державної податкової адміністрації України, Державного департаменту України з питань виконаних покарань".8. У статті 48, частині першій статті 49 та частині другій статті 52 слова "Головного управління командуючого Національною гвардією України" виключити, а слова "і Міністерства внутрішніх справ України" замінити словами "Міністерства внутрішніх справ України, Державної податкової адміністрації України, Державного департаменту України з питань виконання покарань".


Стаття 49. Органи, які призначають пенсії, та строки розгляду документів про їх призначення
Пенсії військовослужбовцям строкової служби та членам їх сімей призначають районні (міські) органи соціального захисту населення, а особам офіцерського складу, прапорщикам і мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за контрактом, особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та членам їх сімей - органи пенсійного забезпечення Міністерства оборони України, Державного комітету у справах охорони державного кордону України, Головного управління командуючого Національною гвардією України, Управління державної охорони, інших військових формувань, Служби безпеки України і Міністерства внутрішніх справ України.
Документи про призначення пенсій розглядаються органами, що призначають пенсії, у строк не пізніше 10 днів з дня їх надходження.
Повідомлення про відмову в призначенні пенсії із зазначенням причин відмови орган пенсійного забезпечення видає або надсилає заявникові не пізніше 5 днів після прийняття відповідного рішення.

Стаття 52. Органи, що виплачують пенсії
Пенсіонерам з числа військовослужбовців строкової служби і членів їх сімей пенсії виплачуються органами соціального захисту населення за місцем фактичного проживання пенсіонера, незалежно від прописки.
Пенсіонерам з числа осіб офіцерського складу, прапорщиків і мічманів, військовослужбовців надстрокової служби та військової служби за контрактом, осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та членів їх сімей пенсії виплачуються установами Ощадного банку України за місцем фактичного проживання пенсіонера, незалежно від прописки, на підставі відповідних документів, які оформляються органами пенсійного забезпечення Міністерства оборони України, Державного комітету у справах охорони державного кордону України, Головного управління командуючого Національною гвардією України, Управління державної охорони, інших військових формувань, Служби безпеки України і Міністерства внутрішніх справ України.


ІІ. Прикінцеві положення.
1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2001 року.
2. Встановити, що середньомісячний заробіток (грошове забезпечення) для обчислення пенсій військовослужбовців строкової служби та членам їх сімей визначається у порядку, передбаченому частиною першою статті 43 Закону України "Про пенсійне забезпечення військовослужбовців та осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ".
3. У розділі ІІ "Прикінцеві положення" Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про пенсійне забезпечення" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 45, ст.283; 1998 р., № 26, ст.161) пункт 3 вилучити.
У зв'язку з цим пункти 4 і 5 вважати відповідно пунктами 3 і 4.
4. Кабінету Міністрів України:
забезпечити проведення перерахунку раніше призначених пенсій;
у місячний термін привести у відповідність з цим Законом свої нормативно-правові акти;
забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.
-4- Н.д.Матвієнков С.А. (Округ №55)
Прикінцеві положення проекту Закону "Про внесення змін до Закону України "Про пенсійне забезпечення військовослужбовців та осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ" (реєст.№4256-Д) доповнити пунктами 4 та 5 наступного змісту:
"4. Статтю 5 Закону України "Про статус ветеранів військової служби та їх соціальний захист" після слів "пов'язаних з виконанням обов'язків військової служби" доповнити словами "або захворювання, отриманого у період проходження військової служби".

Відхилено,
не є предметом регулювання цього Закону. Враховано в іншому проекті Закону
ІІ. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2001 року.
2. Встановити, що середньомісячний заробіток (грошове забезпечення) для обчислення пенсій військовослужбовцям строкової служби та членам їх сімей визначається у порядку, передбаченому частиною першою статті 43 Закону України "Про пенсійне забезпечення військовослужбовців та осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ".
3. У розділі ІІ "Прикінцеві положення" Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про пенсійне забезпечення" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 45, ст.283; 1998 р., № 26, ст.161) пункт 3 виключити.
У зв'язку з цим пункти 4 і 5 вважати відповідно пунктами 3 і 4.
4. Кабінету Міністрів України:
забезпечити проведення перерахунку раніше призначених пенсій військовослужбовцям, особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ з відповідних сум грошового забезпечення, встановлених на 1 січня 2001 року;
у місячний термін привести свої нормативно-правові акти у відповідність з цим Законом;
відповідно до компетенції забезпечити прийняття нормативно-правових актів, передбачених цим Законом;
забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.-5- Н.Д.Матвієнков С.А. (Округ №55)
5. Абзац Дев'ятий Статті 62 Закону України "Про Державний бюджет України на 2000 рік" викласти в такій редакції:
"звільнення або зменшення оплати за житло, комунальні послуги, електроенергію, газ, паливо особам, яким надані зазначені пільги (крім ветеранів війни, учасників бойових дій та репресованих, членів сімей загиблих учасників бойових дій, ветеранів військової служби та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи). Установити, що у 2000 році при наданні пільг до членів сім'ї ветеранів війни, учасників бойових дій та репресованих, сімей загиблих учасників бойових дій, ветеранів військової служби та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, яким надаються пільги по оплаті за житло, комунальні послуги, електроенергію, газ, паливо, відносяться дружина (чоловік) і неповнолітні діти (до 18 років)."
Відхилено,
не є предметом регулювання цього Закону.* - Назви колонок таблиці подані в загальному значенні