Назва: про внесення змін до Закону України «Про пенсійне забезпечення військовослужбовців та осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ"
Автор: Народний депутат України Мичко М.І. в.о. № 60
Головний комітет: Народні депутати України — члени Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки і оборони

N
Діюча редакція Закону*
Редакція, прийнята в попередньому читанні
Зауваження та пропозиції
Висновки, обгр.
Редакція, запропонована головним комітетом
1.

З А К О Н У К Р А Ї Н И
Проект
З А К О Н У К Р А Ї Н И


Проект
З А К О Н У К Р А Ї Н И
2.
Про пенсійне забезпечення військовослужбовців та осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ
Про внесення змін до Закону України "Про пенсійне забезпечення військовослужбовців та осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ"


Про внесення змін до Закону України "Про пенсійне забезпечення військовослужбовців та осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ"

(Відомості Верховної Ради 1992, N 29, ст.399; 1993, N 5, ст.34; 1994, N 24, ст.178; 1995, N 16, ст.111; 1995, N 34, ст.268; 1995, N 44, ст.327; 1996, N 17, ст. 73; 1997, N 4, ст. 23; 1998, N 26, ст.149; 1999, N 4, ст.35; 1999, N 48, ст.409)
Верховна Рада України постановляє:
І. Внести до Закону України "Про пенсійне забезпечення військовослужбовців та осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 29, ст.399; 1993 р., № 5 ст.34; 1994 р., № 24, ст.178; 1995 р., № 16, ст.111; 1998 р., № 26, ст.149) такі зміни:


Верховна Рада України постановляє:
І. Внести до Закону України "Про пенсійне забезпечення військовослужбовців та осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 29, ст.399; 1994 р., № 24, ст.178; 1996 р., № 17, ст. 73; 1998 р., № 26, ст.149; 1999 р., № 4, ст. 35, № 48, ст. 409) такі зміни:
6.
Стаття 12. Умови призначення пенсій за вислугу років
3. У статті 12:3. У статті 12:

8.
б) особи офіцерського складу, прапорщики і мічмани, військовослужбовці надстрокової служби та військової служби за контрактом, особи начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, звільнені зі служби за вислугу років служби, за віком, за станом здоров'я, у зв'язку із скороченням штатів або організаційними заходами і які на день звільнення досягли 45-річного віку, а ті з них, що є інвалідами війни, - незалежно від віку, і мають загальний трудовий стаж 25 календарних років і більше, з яких не менше 12 календарних років і 6 місяців становить військова служба або служба в органах внутрішніх справ.
у пункті "б" слова "звільнені зі служби за вислугу років, за віком, за станом здоров'я, у зв'язку із скороченням штатів або організаційними заходами і які на день звільнення досягли 45-річного віку" замінити словами "які звільнені зі служби незалежно від підстав звільнення і досягли 45-річного віку, крім осіб, позбавлених військових або спеціальних звань, а також звільнених зі служби у зв'язку з засудженням за умисний злочин, вчинений з використанням свого посадового становища або вчиненням корупційного діяння";
Н.д.Яценко В.М. (Округ №66)
Пункт "б" статті 12 викласти в такій редакції:
"б) особи офіцерського складу, прапорщики і мічмани, військовослужбовці надстрокової служби та військової служби за контрактом, особи начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, які проходять дійсну військову службу, працюють в органах внутрішніх справ або перебувають у запасі і звільнені зі служби незалежно від підстав звільнення досягли 45-річного віку, крім осіб, позбавлених звань, а також звільнених зі служби у зв'язку з засудженням за умисний злочин, вчинений з використанням свого посадового становища або вчинення корупційного діяння".
Відхилено
у зв'язку з невідповідністю запропонованих доповнень чинному законодавству України
у пункті "б" слова "звільнені зі служби за вислугу років, за віком, за станом здоров'я, у зв'язку із скороченням штатів або організаційними заходами і які на день звільнення досягли 45-річного віку" замінити словами "які звільнені зі служби незалежно від підстав та часу звільнення і досягли 45-річного віку, крім осіб, позбавлених військових або спеціальних звань, а також звільнених зі служби у зв'язку з засудженням за умисний злочин, вчинений з використанням свого посадового становища, або вчиненням корупційного діяння";

11.
в) особам, зазначеним у пунктах "а" і "б" цієї статті, які брали участь у ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи під час проходження служби і віднесені до категорії 1, розмір пенсії за вислугу років збільшується на 10 процентів, а віднесеним до категорій 2, 3 і 4 - на 5 процентів відповідних сум грошового забезпечення;
у абзаці першому пункту "в" сполучник "і" та цифру "4" виключити;


у пункті "в" слово і цифру "і 4" виключити;
12.
Загальний розмір пенсії, обчислений відповідно до цієї статті, не повинен перевищувати 85 процентів відповідних сум грошового забезпечення, а особам, які брали участь у ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи під час проходження служби і віднесені до категорії 1, - 95 процентів, до категорій 2 і 3, - 90 процентів.
абзац другий пункту "в" викласти у такій редакції:
"Загальний розмір пенсії, обчислений відповідно до цієї статті, не повинен перевищувати 90 процентів відповідних сум грошового забезпечення, а особам, які брали участь у ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи під час проходження служби і віднесені до категорії 1, - 100 процентів, до категорії 2 - 95 процентів."у частині другій цифри "85", "95" і "90" замінити відповідно цифрами "90", "100" і "95", а слова і цифри "до категорій 2 і 3" замінити словами і цифрою "до категорії 2".

15.
Стаття 30. Члени сім'ї, які мають право на пенсію в разі втрати годувальника

* - Назви колонок таблиці подані в загальному значенні