Назва: Про статус ветеранів військової служби та їх соціальний захист
Автор: Народний депутат України Мичко М.І., в.о. № 60
Головний комітет: Народні депутати України — члени Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки і оборони

N
Діюча редакція Закону*
Редакція, прийнята в попередньому читанні
Зауваження та пропозиції
Висновки, обгр.
Редакція, запропонована головним комітетом
1.
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про статус ветеранів військової служби та їх соціальний захист
( Відомості Верховної Ради 1998, N 40-41, ст.249 )
Проект
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до Закону України "Про статус ветеранів військової служби та їх соціальний захист"
-1- Н.д.Развадовський В.Й. (Округ №69)
У назві Закону після слів "військової служби" доповнити словами "ветеранів органів внутрішніх справ".
Враховано

Проект
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до Закону України "Про статус ветеранів військової служби та їх соціальний захист"


Верховна Рада України постановляє:
І. Внести до Закону України "Про статус ветеранів військової служби та їх соціальний захист" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 40-41, ст. 249) такі зміни:


Верховна Рада України постановляє:
І. Внести до Закону України "Про статус ветеранів військової служби та їх соціальний захист" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 40-41, ст. 249) такі зміни:-2- Н.д.Развадовський В.Й. (Округ №69)
По тексту Закону після слів "ветеранів військової служби" доповнити словами "та ветеранів органів внутрішніх справ".
Враховано

1. У назві та тексті Закону після слів "ветеранів військової служби" доповнити словами "ветеранів органів внутрішніх справ" у відповідних відмінках.

Цей Закон встановлює статус ветеранів військової служби, визначає основні засади державної політики щодо соціального захисту звільнених з військової служби громадян та членів їх сімей.


-3- Н.д.Развадовський В.Й. (Округ №69)
У преамбулі Закону після слів "ветеранів військової служби" доповнити словами "ветеранів органів внутрішніх справ", після слів "звільнених з військової служби" доповнити словами "і служби в органах внутрішніх справ".
Враховано

2. У преамбулі Закону після слів "звільнених з військової служби" доповнити словами "і служби в органах внутрішніх справ".
21.
Стаття 4. Забезпечення виконання законодавства щодо соціального захисту ветеранів військової служби та членів їх сімей
24.
Забезпечення виконання цього Закону, інших нормативно-правових актів щодо соціального захисту ветеранів військової служби і членів їх сімей покладається на Кабінет Міністрів України, Міністерство оборони України, Державний комітет у справах охорони державного кордону України, Головне управління командуючого Національною гвардією України, Службу безпеки України, Управління державної охорони України, Міністерство внутрішніх справ України, Міністерство праці та соціальної політики України, інші центральні і місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування.
1. У статті 4 після слів "Міністерство оборони України" доповнити словами "Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи".

-4- Н.д.Мичко М.І. (Округ №60)
У статті 4 діючого Закону слова "Головне управління командуючого Національною гвардією України" виключити.
Враховано

3. У статті 4 після слів "Міністерство оборони України" доповнити словами "Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи", а слова "Головне управління командуючого Національною гвардією України" виключити.
25.
Розділ II. ПОНЯТТЯ І ЗМІСТ СТАТУСУ ВЕТЕРАНІВ ВІЙСЬКОВОЇ СЛУЖБИ
27.
Стаття 5. Особи, які визнаються ветеранами військової служби
2. Статтю 5 викласти в такій редакції:4. Статтю 5 викласти в такій редакції:
28.
Ветеранами військової служби визнаються громадяни України, які бездоганно прослужили на військовій службі 25 і більше років у календарному обчисленні і звільнені в запас або у відставку відповідно до законодавства України чи колишнього Союзу РСР, а також інваліди I та II груп, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, пов'язаних з виконанням обов'язків військової служби.
"Стаття 5. Особи, які визнаються ветеранами військової служби
Ветеранами військової служби визнаються громадяни України:
1) які бездоганно прослужили на військовій службі 25 і більше років у календарному або 30 та більше років у пільговому обчисленні (з яких не менше 20 років складає вислуга у календарному обчисленні) і звільнені в запас або у відставку відповідно до законодавства України чи колишнього Союзу РСР та держав СНД;
-5- Н.д.Развадовський В.Й. (Округ №69)
У статті 5 після слів "прослужили на військовій службі" доповнити словами "і в органах внутрішніх справ".
Враховано

"Стаття 5. Особи, які визнаються ветеранами військової служби та ветеранами органів внутрішніх справ
Ветеранами військової служби та ветеранами органів внутрішніх справ визнаються громадяни України:
1) які бездоганно прослужили на військовій службі і в органах внутрішніх справ 25 і більше років у календарному або 30 та більше років у пільговому обчисленні (з яких не менше 20 років складає вислуга у календарному обчисленні) і звільнені в запас або у відставку відповідно до законодавства України чи колишнього Союзу РСР та держав СНД;


2) інваліди I та II груп, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, пов'язаних з виконанням обов'язків військової служби;

-6- Н.д.Матвієнков С.А. (Округ №55)
Статтю 5 Закону після слів "пов'язаних з виконанням обов'язків військової служби" доповнити словами "або захворювання, отриманого у період проходження військової служби".
-7- Н.д.Развадовський В.Й. (Округ №69)
Після слів "обов'язків військової служби" доповнити словами "при виконанні обов'язків по охороні громадського порядку і боротьбі зі злочинністю".
Враховано в пункті 3 цієї статтіВраховано

2) інваліди I та II груп, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, пов'язаних з виконанням обов'язків військової служби чи при виконанні службових обов'язків по охороні громадського порядку та боротьбі із злочинністю;3) інваліди I та II груп, інвалідність яких настала внаслідок захворювання, одержаного в період проходження військової служби, і які мають вислугу військової служби 20 років і більше."

-8- Н.д.Развадовський В.Й. (Округ №69)
Після слів "які мають вислугу військової служби" доповнити словами "і служби в органах внутрішніх справ".
Враховано

3) інваліди I та II груп, інвалідність яких настала внаслідок захворювання, одержаного в період проходження військової служби і служби в органах внутрішніх справ, і які мають вислугу військової служби і служби в органах внутрішніх справ 20 років і більше."
29.
Стаття 6. Соціальний захист ветеранів військової служби та членів їх сімей
3. У статті 6:
31.
Ветеранам військової служби надаються такі пільги:5. У статті 6:
32.
1) безоплатне користування закладами охорони здоров'я Міністерства оборони України, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України, інших центральних органів виконавчої влади та військових формувань;
-9- Н.д.Кожин Б.Б. (Реєстр.картка №317)
Доповнити пункт 1 статті 6 абзацом такого змісту:
"Зазначена пільга поширюється також на військовослужбовців, незалежно від строку їхньої вислуги, звільнених у запас або у відставку за станом здоров'я, а також у разі неможливості використання на службі у зв'язку із скороченням штатів або проведенням організаційних заходів".
Враховано
редакційно
доповнити пункт 1 абзацом другим такого змісту:
"Зазначена пільга поширюється також на військовослужбовців, колишніх працівників органів внутрішніх справ незалежно від строку їхньої вислуги, звільнених у запас або у відставку за станом здоров'я, а також у разі неможливості використання на службі у зв'язку із скороченням штатів або проведенням організаційних заходів";
33.
2) першочергове придбання ліків за рецептами лікарів;
у пункті 2 після слова "першочергове" доповнити словом "безоплатне";


у пункті 2 після слова "першочергове" доповнити словом "безоплатне";
34.
3) першочергове медичне обстеження, диспансеризація та госпіталізація;
35.
4) першочергове безоплатне зубопротезування (за винятком протезування з дорогоцінних металів), безоплатне забезпечення протезами та протезно-ортопедичними виробами;
36.
5) переважне право на забезпечення санаторно-курортним лікуванням у санаторіях Міністерства оборони України, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України, інших центральних органів виконавчої влади та військових формувань з оплатою 25 відсотків вартості путівок ветеранами військової служби і 50 відсотків - членами їх сімей;

у пункті 5 після слова "переважне" доповнити словами "а ветерани військової служби з числа ветеранів війни - позачергове", а слова "санаторно-курортним лікуванням у санаторіях" замінити словами "санаторно-курортним лікуванням та відпочинком у санаторіях та будинках відпочинку";у пункті 5 після слова "переважне" доповнити словами "а ветерани військової служби і ветерани органів внутрішніх справ з числа ветеранів війни - позачергове", а слова "санаторно-курортним лікуванням у санаторіях" замінити словами "санаторно-курортним лікуванням та відпочинком у санаторіях та будинках відпочинку";

37.
6) 50-відсоткова знижка плати за користування житлом (квартирної плати) та плати за комунальні послуги (водопостачання, газ, електрична, теплова енергія та інші послуги) ветеранами військової служби і членами їх сімей, які проживають разом з ними, в жилих будинках усіх форм власності в межах норм, передбачених законодавством, або 50-відсоткова знижка вартості палива, в тому числі рідкого, в межах норм, встановлених для продажу населенню для осіб, які проживають у будинках, що не мають центрального опалення;

у пункті 6 після слів "за користування житлом (квартирної плати)" доповнити словами "квартирним телефоном";
доповнити пункт 6 абзацом другим такого змісту:
"Щорічне забезпечення скрапленим газом (паливом) за рахунок місцевих органів виконавчої влади або компенсація його вартості (для ветеранів, які мешкають у сільській місцевості)";у пункті 6:
після слів "(водопостачання, газ, електрична, теплова енергія та інші послуги)" доповнити словами "квартирним телефоном";
доповнити пункт абзацом другим такого змісту:
"Щорічне забезпечення скрапленим газом (паливом) за рахунок місцевих органів виконавчої влади або компенсація його вартості (для ветеранів, які мешкають у сільській місцевості)";

38.
7) першочергове забезпечення житлом осіб, які потребують поліпшення житлових умов, або одноразове надання безвідсоткового кредиту на індивідуальне житлове (кооперативне) будівництво чи придбання житла з урахуванням встановленої законодавством норми жилої площі на сім'ю і погашенням його в повному розмірі за рахунок Міністерства оборони України, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України, інших центральних органів виконавчої влади та військових формувань;
пункт 7 викласти у такій редакції:
"7) першочергове, але не пізніше одного року після звільнення з військової служби та прибуття до місця проживання, обраного з урахуванням існуючого порядку прописки, забезпечення житлом осіб, які потребують поліпшення житлових умов, або одноразове надання безвідсоткового кредиту на індивідуальне житлове (кооперативне) будівництво чи придбання житла з урахуванням встановленої законодавством норми жилої площі на сім'ю і погашенням його в повному розмірі за рахунок Міністерства оборони України, Прикордонних військ України, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України, Управління державної охорони України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також забезпечення земельними ділянками під забудову і право на їх безоплатне отримання у власність у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
Порядок надання ветеранам військової служби безвідсоткових кредитів на індивідуальне житлове (кооперативне) будівництво або придбання житла встановлюється Кабінетом Міністрів України;"
-10- Н.д.Кожин Б.Б. (Реєстр.картка №317)
Абзац перший пункту 7 статті 6 після слова "інших" доповнити словами "центральних органів виконавчої влади".

-11- Н.д.Кожин Б.Б. (Реєстр.картка №317)
Доповнити пункт 7 статті 6 абзацом другим такого змісту:
"Позачергово забезпечуються житлом ветерани військової служби, які при звільненні з військової служби здали державним органам займане ними у військових містечках житло та не були забезпечені житлом, які досягли на 01.01.2001 року 60 і більше років, а також сім'ї таких ветеранів військової служби, які померли".
ВрахованоВраховано
редакційно

пункт 7 викласти у такій редакції:
"7) першочергове, але не пізніше одного року після звільнення з військової служби або зі служби в органах внутрішніх справ та прибуття до місця проживання, обраного з урахуванням існуючого порядку прописки, забезпечення жилим приміщенням осіб, які потребують поліпшення житлових умов, або одноразове надання безвідсоткового кредиту на індивідуальне житлове (кооперативне) будівництво чи придбання жилого приміщення з урахуванням встановленої законодавством норми жилої площі на сім'ю і погашенням його в повному розмірі за рахунок Міністерства оборони України, Прикордонних військ України, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України, Управління державної охорони України, інших центральних органів виконавчої влади, утворених відповідно до законів України військових формувань, а також забезпечення земельними ділянками під забудову і право на їх безоплатне отримання у власність у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
Позачергово забезпечуються жилим приміщенням ветерани військової служби, які при звільненні з військової служби здали державним органам займане ними у військових містечках жиле приміщення та не були забезпечені іншим жилим приміщенням, які досягли на 1 січня 2001 року 60 і більше років, а також сім'ї померлих таких ветеранів військової служби.
Порядок надання ветеранам військової служби і ветеранам органів внутрішніх справ безвідсоткових кредитів на індивідуальне житлове (кооперативне) будівництво або придбання жилого приміщення встановлюється Кабінетом Міністрів України";
39.
8) право на безоплатне отримання у власність займаного ними та членами їх сімей житла незалежно від розміру його загальної площі в будинках державного житлового фонду;
40.
9) безоплатний проїзд і перевезення багажу ними та членами їх сімей при переїзді до вибраного місця постійного проживання після звільнення з військової служби в порядку, що визначається Кабінетом Міністрів України та міжнародними договорами України;
41.
10) безоплатний проїзд (туди і назад) у межах України один раз на два роки залізничним транспортом у купейному вагоні швидкого чи пасажирського потягу або водним чи автомобільним транспортом міжміського сполучення для лікування у санаторіях;
у пункті 10 слова "два роки" замінити словом "рік", а слова "для лікування у санаторіях" словами "для лікування та відпочинку у санаторіях та будинках відпочинку";у пункті 10 слова "два роки" замінити словом "рік", а слова "для лікування у санаторіях" замінити словами "для лікування та відпочинку у санаторіях та будинках відпочинку";доповнити статтю новим пунктом 11 такого змісту:
"11) безплатний проїзд всіма видами міського пасажирського транспорту (за винятком таксі), автомобільним транспортом загального користування в сільській місцевості, а також залізничним i водним транспортом приміського сполучення та автобусами приміських маршрутів в межах області (Автономної Республіки Крим) незалежно від місця проживання осіб, яким надані пільги";


доповнити статтю новим пунктом 11 такого змісту:
"11) безоплатний проїзд всіма видами міського пасажирського транспорту (за винятком таксі), автомобільним транспортом загального користування в сільській місцевості, а також залізничним i водним транспортом приміського сполучення та автобусами приміських маршрутів в межах області (Автономної Республіки Крим) незалежно від місця проживання осіб, яким надані пільги".

11) право на першочергове придбання квитків на всі види транспорту;
пункти 11, 12, 13, 14 вважати відповідно пунктами 12, 13, 14, 15;У зв'язку з цим пункти 11, 12, 13, 14 вважати відповідно пунктами 12, 13, 14, 15;

42.
12) використання чергової відпустки за місцем роботи у зручний для них час, а також отримання додаткової відпустки без збереження заробітної плати терміном до 14 календарних днів на рік;

43.
13) право на щорічну відпустку повної тривалості до настання шестимісячного терміну безперервної роботи у перший рік роботи на даному підприємстві, в установі чи організації;
44.
14) право переважного залишення на роботі, на яку вони були зараховані вперше після звільнення з військової служби, при скороченні чисельності або штату працівників.
пункт 14 доповнити словами "незалежно від часу роботи на даному підприємстві, в установі або організації, першочергове працевлаштування при ліквідації підприємства, установи або організації".


пункт 15 доповнити словами "незалежно від часу роботи на даному підприємстві, в установі або організації, першочергове працевлаштування при ліквідації підприємства, установи або організації";
45.


-12- Н.д.Мичко М.І. (Округ №60)
Доповнити статтю пунктом наступного змісту:
"16) переважне право на вступ до гаражних, садово-огородних, житлових та інших кооперативів".
Враховано

доповнити статтю пунктами 16 і 17 такого змісту:
"16) переважне право на вступ до гаражних, садово-огородних, житлових та інших кооперативів;-13- Н.д.Кожин Б.Б. (Реєстр.картка №317)
Доповнити статтю 6 новим пунктом наступного змісту:
"отримання раз на рік коштів на оздоровлення у розмірі не менше розміру щомісячної пенсії".
Враховано

17) отримання раз на рік коштів на оздоровлення у розмірі не менше розміру щомісячної пенсії."

Стаття 7. Реалізація права на пільги ветеранами військової служби та членами їх сімей

Ветерани військової служби та члени їх сімей поряд з пільгами, передбаченими цим Законом, користуються пільгами, встановленими для них іншими нормативно-правовими актами.

У разі, коли право на одну і ту саму пільгу передбачено різними нормативно-правовими актами, ця пільга надається по одному із них за вибором ветерана військової служби.

Вдови (вдівці) померлих (загиблих) ветеранів військової служби та члени їх сімей, які перебувають на їх утриманні, користуються пільгами, передбаченими пунктами 6 - 9 статті 6 цього Закону.

У разі смерті ветерана військової служби його сім'ї або особі, яка здійснює поховання, подається допомога у проведенні похорону і в день їх звернення виплачується грошова допомога на поховання в розмірі тримісячної пенсії померлого (загиблого), але не менше п'ятикратного розміру мінімальної заробітної плати. Зазначена допомога здійснюється військовими комісаріатами та іншими відповідними органами за місцем проживання ветерана військової служби за рахунок коштів, передбачених у Державному бюджеті України на соціальний захист населення, що виділяються в розпорядження відповідних центральних органів виконавчої влади та військових формувань.

-14- Н.д.Кожин Б.Б. (Реєстр.картка №317)
Доповнити статтю 7 діючого Закону частиною наступного змісту:
"Військові комісаріати за місцем проживання ветеранів військової служби зобов'язані надавати їм юридичну консультативну допомогу з питань, що стосуються реалізації прав, визначених цим Законом".
Враховано
редакційно
6. Статтю 7 доповнити частиною п'ятою такого змісту:
"Центральні органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, військові комісаріати зобов'язані надавати ветеранам військової служби і ветеранам органів внутрішніх справ безоплатно юридичну допомогу з питань, що стосуються реалізації прав, визначених цим Законом."

Стаття 11. Громадські організації ветеранів військової служби

Ветерани військової служби згідно з законодавством України можуть створювати громадські організації, діяльність яких регулюється Законом України "Про об'єднання громадян"

-15- Н.д.Кожин Б.Б. (Реєстр.картка №317)
Доповнити статтю 11 діючого Закону другим реченням такого змісту: "Ці громадські організації мають право здійснювати у порядку, встановленому законодавством, цивільний контроль за реалізацією цього Закону і за додержанням його норм".
Враховано

7. Статтю 11 доповнити другим реченням такого змісту: "Ці громадські організації мають право здійснювати у порядку, встановленому законодавством, цивільний контроль за реалізацією цього Закону і за додержанням його норм".

ІІ. Прикінцеві положення


ІІ. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2001 року.


1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2001 року.


1. Установити, що нормативно-правові акти, прийняті до набрання чинності цим Законом, діють у частині, що не суперечить цьому Закону.


2. До приведення нормативно-правових актів у відповідність із нормами цього Закону вони діють у частині, що не суперечить цьому Закону.


2. Кабінету Міністрів України:


3. Кабінету Міністрів України:


у місячний термін привести у відповідність з цим Законом свої нормативно-правові акти;


у місячний термін привести у відповідність з цим Законом свої нормативно-правові акти;


забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.


забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.

* - Назви колонок таблиці подані в загальному значенні