Назва: Про внесення змін до Закону України "Про Збройні Сили України"
Автор: Народні депутати України – члени Комітету з питань національної безпеки і оборони
Головний комітет: Народні депутати України – члени Комітету з питань національної безпеки і оборони

N
Редакція, прийнята в попередньому читанні*
Зауваження та пропозиції
Висновки, обгр.
Редакція, запропонована головним комітетом

Закон України


Закон України

Про внесення змін до Закону України


Про внесення змін до Закону України

"Про Збройні Сили України"


"Про Збройні Сили України"

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:


Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

Внести зміни до Закону України "Про Збройні Сили України" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 9, ст. 108; 1993 р., N 44, ст. 421), виклавши його в такій редакції:


Внести зміни до Закону України "Про Збройні Сили України" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 9, ст. 108; 1993 р., N 44, ст. 421), виклавши його в такій редакції:

"ЗАКОН УКРАЇНИ


"ЗАКОН УКРАЇНИ

Про Збройні Сили України


Про Збройні Сили України

Україна, враховуючи необхідність забезпечення власної воєнної безпеки та оборони, усвідомлюючи свою відповідальність у справі підтримання міжнародної стабільності, як суверенна і незалежна, демократична, соціальна, правова держава має Збройні Сили України із необхідним рівнем їх бойової готовності та боєздатності.


Україна, враховуючи необхідність забезпечення власної воєнної безпеки та оборони, усвідомлюючи свою відповідальність у справі підтримання міжнародної стабільності, як суверенна і незалежна, демократична, соціальна, правова держава має Збройні Сили України із необхідним рівнем їх бойової готовності та боєздатності.

Цей Закон визначає функції, склад Збройних Сил України, правові засади їх організації, діяльності, дислокації, керівництва та управління ними.


Цей Закон визначає функції, склад Збройних Сил України, правові засади їх організації, діяльності, дислокації, керівництва та управління ними.

Розділ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


Розділ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Функції Збройних Сил України


Стаття 1. Функції Збройних Сил України

Збройні Сили України - це військове формування, на яке відповідно до Конституції України покладаються оборона України, захист її суверенітету, територіальної цілісності і недоторканності.
Збройні Сили України забезпечують стримування збройної агресії проти України та відсіч їй, охорону сухопутного і повітряного простору держави та територіального моря України.


Збройні Сили України - це військове формування, на яке відповідно до Конституції України покладаються оборона України, захист її суверенітету, територіальної цілісності і недоторканності.
Збройні Сили України забезпечують стримування збройної агресії проти України та відсіч їй, охорону повітряного простору держави та підводного простору у межах територіального моря України.

З'єднання, військові частини і підрозділи Збройних Сил України відповідно до закону, в межах, визначених указами Президента України, що затверджуються Верховною Радою України, можуть залучатися до здійснення заходів правового режиму воєнного і надзвичайного стану, ліквідації надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру, надання військової допомоги іншим державам, а також брати участь у міжнародному військовому співробітництві та міжнародних миротворчих операціях відповідно до міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.
-1- Президент України
У частині третій статті 1 слова "відповідно до міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України" замінити словами "на підставі міжнародних договорів України та в порядку і на умовах, визначених законодавством України".
Враховано

З'єднання, військові частини і підрозділи Збройних Сил України відповідно до закону, в межах, визначених указами Президента України, що затверджуються Верховною Радою України, можуть залучатися до здійснення заходів правового режиму воєнного і надзвичайного стану, посилення охорони державного кордону України і виключної (морської) економічної зони, континентального шельфу України та їх правового оформлення, ліквідації надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру, надання військової допомоги іншим державам, а також брати участь у міжнародному військовому співробітництві та міжнародних миротворчих операціях на підставі міжнародних договорів України та в порядку і на умовах, визначених законодавством України.

Стаття 2. Правова основа діяльності Збройних Сил України


Стаття 2. Правова основа діяльності Збройних Сил України

Правовою основою діяльності Збройних Сил України є Конституція України, цей Закон, Закон України "Про оборону України", статути Збройних Сил України, інші закони, міжнародні договори, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, що регулюють відносини в оборонній сфері.
-2- Президент України
У статті 2:
слова "згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України" виключити;
після слів "інші закони" доповнити словами "акти Президента України, Кабінету Міністрів України".
ВрахованоВраховано

Правовою основою діяльності Збройних Сил України є Конституція України, цей Закон, Закон України "Про оборону України", статути Збройних Сил України, інші закони, акти Президента України, Кабінету Міністрів України, міжнародні договори, що регулюють відносини в оборонній сфері.

Розділ ІІ. ЗАГАЛЬНА СТРУКТУРА, СКЛАД, ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ДИСЛОКАЦІЯ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ


Розділ ІІ. ЗАГАЛЬНА СТРУКТУРА, СКЛАД, ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ДИСЛОКАЦІЯ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ

Стаття 3. Структура Збройних Сил України


Стаття 3. Структура Збройних Сил України

Збройні Сили України складаються з органів військового управління, об'єднань, з'єднань, військових частин, військових навчальних закладів, установ та організацій.
-3- Президент України
Останню частину статті 3 пропоную почати словом "Організаційно".
Враховано

Організаційно Збройні Сили України складаються з органів військового управління, об'єднань, з'єднань, військових частин, військових навчальних закладів, установ та організацій.

Стаття 10. Повноваження Міністерства оборони України у сфері управління Збройними Силами України


Стаття 10. Повноваження Міністерства оборони України у сфері управління Збройними Силами України

Організація діяльності Міністерства оборони України визначається законом.
-4- Президент України
Частину третю статті 10 викласти в такій редакції:
"Організація діяльності Міністерства оборони України визначається Положенням, яке затверджує Президент України."
Враховано редакційно

Організація діяльності Міністерства оборони України визначається законами України та Положенням, яке затверджує Президент України.

* - Назви колонок таблиці подані в загальному значенні