Назва: Про внесення змін до Закону України "Про пенсійне забезпечення військовослужбовців та осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ"
Автор: Народні депутати України - члени Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки і оборони
Головний комітет: Народні депутати України - члени Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки і оборони

Файл у форматі MS WORD7

N
Редакція, прийнята в попередньому читанні*
Зауваження та пропозиції
Висновки, обгр.
Редакція, запропонована головним комітетом


0.
Закон України


Закон України
1.
Про внесення змін до Закону України "Про пенсійне забезпечення військовослужбовців та осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ"


Про внесення змін до Закону України "Про пенсійне забезпечення військовослужбовців та осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ"
2.
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:


Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
3.
І. Внести до Закону України "Про пенсійне забезпечення військовослужбовців та осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 29, ст. 399; 1994 р., N 24, ст.178; 1995 р., N 16, ст. 111; 1996 р., N 17, ст. 73; 1998 р., N 26, ст.149; 1999 р., N 4, ст. 35, N 48, ст. 409; 2001 р., N 9, ст. 38) такі зміни:


І. Внести до Закону України "Про пенсійне забезпечення військовослужбовців та осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 29, ст. 399; 1994 р., N 24, ст.178; 1995 р., N 16, ст. 111; 1996 р., N 17, ст. 73; 1998 р., N 26, ст.149; 1999 р., N 4, ст. 35, N 48, ст. 409; 2001 р., N 9, ст. 38) такі зміни:
4.
1. Преамбулу Закону викласти в такій редакції:


1. Преамбулу Закону викласти в такій редакції:
5.
"Цей Закон визначає умови, норми і порядок пенсійного забезпечення громадян України - військовослужбовців Збройних Сил України, Прикордонних військ України, Служби безпеки України, Управління державної охорони України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань (далі - військовослужбовців), осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ України, осіб начальницького складу податкової міліції, осіб начальницького і рядового складу кримінально-виконавчої системи (далі - осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ України) та членів їх сімей, військовослужбовців колишніх Збройних Сил СРСР, органів державної безпеки і внутрішніх справ СРСР, Національної гвардії України, військовослужбовців, які в період Великої Вітчизняної війни проходили службу у складі 1-го Чехословацького армійського корпусу під командуванням Л.Свободи, та членів їх сімей, а також громадян інших держав з числа військовослужбовців збройних сил і інших військових формувань, утворених відповідно до чинного законодавства цих держав, та членів їх сімей, які постійно проживають в Україні, і відповідно до міжнародних договорів, укладених Україною з іншими країнами про пенсійне забезпечення таких громадян, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, передбачено їх пенсійне забезпечення згідно із законодавством держави, на території якої вони проживають".


"Цей Закон визначає умови, норми і порядок пенсійного забезпечення громадян України - військовослужбовців Збройних Сил України, Прикордонних військ України, Служби безпеки України, Управління державної охорони України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань (далі - військовослужбовців), осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ України, осіб начальницького складу податкової міліції, осіб начальницького і рядового складу кримінально-виконавчої системи (далі - осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ України) та членів їх сімей, військовослужбовців колишніх Збройних Сил СРСР, органів державної безпеки і внутрішніх справ СРСР, Національної гвардії України, військовослужбовців, які в період Великої Вітчизняної війни проходили службу у складі 1-го Чехословацького армійського корпусу під командуванням Л.Свободи, та членів їх сімей, а також громадян інших держав з числа військовослужбовців збройних сил і інших військових формувань, утворених відповідно до чинного законодавства цих держав, та членів їх сімей, які постійно проживають в Україні, і відповідно до міжнародних договорів, укладених Україною з іншими країнами про пенсійне забезпечення таких громадян, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, передбачено їх пенсійне забезпечення згідно із законодавством держави, на території якої вони проживають".
6.
2. У статті 12:
-1- Президент України
Статтю 2 Закону виключити.
Відхилено

2. У статті 12:
7.
у пункті "а" слова "на військовій службі або на службі в органах внутрішніх справ" виключити;


у пункті "а" слова "на військовій службі або на службі в органах внутрішніх справ" виключити;
8.
у пункті "б" слова "за вислугу років, за віком, за станом здоров'я, у зв'язку із скороченням штатів або організаційними заходами і які на день звільнення досягли 45-річного віку" замінити словами "незалежно від підстав та часу звільнення і досягли 45-річного віку, крім осіб, позбавлених військових або спеціальних звань, а також звільнених зі служби у зв'язку з засудженням за умисний злочин, вчинений з використанням свого посадового становища, або вчиненням корупційного діяння";


у пункті "б" слова "за вислугу років, за віком, за станом здоров'я, у зв'язку із скороченням штатів або організаційними заходами і які на день звільнення досягли 45-річного віку" замінити словами "незалежно від підстав та часу звільнення і досягли 45-річного віку, крім осіб, позбавлених військових або спеціальних звань, а також звільнених зі служби у зв'язку з засудженням за умисний злочин, вчинений з використанням свого посадового становища, або вчиненням корупційного діяння";
9.
доповнити статтю новим пунктом "в" такого змісту:


доповнити статтю новим пунктом "в" такого змісту:
10.
"в) особи офіцерського складу, прапорщики і мічмани, військовослужбовці надстрокової служби, особи начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, які брали участь у бойових діях під час Великої Вітчизняної війни (1941-1945 років) і мають загальний трудовий стаж 25 років і більше, з яких не менше 15 років становить вислуга на військовій службі або на службі в органах внутрішніх справ, обчислена як у календарному, так і у пільговому порядку".


"в) особи офіцерського складу, прапорщики і мічмани, військовослужбовці надстрокової служби, особи начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, які брали участь у бойових діях під час Великої Вітчизняної війни (1941-1945 років) і мають загальний трудовий стаж 25 років і більше, з яких не менше 15 років становить вислуга на військовій службі або на службі в органах внутрішніх справ, обчислена як у календарному, так і у пільговому порядку".
11.
3. У статті 13:
-2- Президент України
Статтю 3 Закону виключити.
Відхилено

3. У статті 13:
12.
у частині першій:


у частині першій:
13.
у пункті "б" слова і цифри "(пункт "б" статті 12)" замінити словами і цифрами "а також особам офіцерського складу, прапорщикам і мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби, особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, які брали участь у бойових діях під час Великої Вітчизняної війни (1941-1945 років) і мають загальний трудовий стаж 25 років і більше, з яких не менше 15 років становить вислуга на військовій службі або на службі в органах внутрішніх справ, обчислена як у календарному, так і у пільговому порядку (пункти "б" та "в" статті 12)";


у пункті "б" слова і цифри "(пункт "б" статті 12)" замінити словами і цифрами "а також особам офіцерського складу, прапорщикам і мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби, особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, які брали участь у бойових діях під час Великої Вітчизняної війни (1941-1945 років) і мають загальний трудовий стаж 25 років і більше, з яких не менше 15 років становить вислуга на військовій службі або на службі в органах внутрішніх справ, обчислена як у календарному, так і у пільговому порядку (пункти "б" та "в" статті 12)";
14.
у пункті "в" слово і цифру "і 4" виключити;


у пункті "в" слово і цифру "і 4" виключити;
15.
у частині другій цифри "85", "95" і "90" замінити відповідно цифрами "90", "100" і "95", а слова і цифри "до категорій 2 і 3" замінити словами і цифрою "до категорії 2".


у частині другій цифри "85", "95" і "90" замінити відповідно цифрами "90", "100" і "95", а слова і цифри "до категорій 2 і 3" замінити словами і цифрою "до категорії 2".
16.
4. У другому реченні пункту "а" статті 36 слова "пенсіонерів з числа" виключити.


4. У другому реченні пункту "а" статті 36 слова "пенсіонерів з числа" виключити.
17.
5. У статті 43:


5. У статті 43:
18.
у частині третій слова "у порядку і розмірах, що визначаються Кабінетом Міністрів України" замінити словами "в розмірах, що виплачувалися їм на день звільнення зі служби, або в розмірах, встановлених для відповідних категорій військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ на день призначення пенсії";
-3- Президент України
Абзац другий статті 5 Закону стосовно внесеної зміни до частини третьої статті 43 Закону України "Про пенсійне забезпечення військовослужбовців та осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ" викласти в такій редакції:
"у частині третій слова "надбавки за вчене звання і вчену ступінь, кваліфікацію і умови служби у порядку і розмірах, що визначаються Кабінетом Міністрів України" замінити словами "та додаткових видів грошового забезпечення, що надаються щомісяця (надбавки за вчене звання і науковий ступінь, кваліфікацію та умови служби). Розмір додаткових видів грошового забезпечення визначається (за вибором тих, хто звернувся за пенсією) за 24 останніх календарних місяці служби підряд перед зверненням за пенсією або за будь-які 60 календарних місяців служби підряд протягом усієї служби перед зверненням за пенсією незалежно від перерв у службі. Середньомісячна сума додаткових видів грошового забезпечення за 24 календарних місяці та за 60 календарних місяців визначається шляхом ділення загальної суми додаткових видів грошового забезпечення за 24 календарні місяці служби підряд (перед зверненням за пенсією) чи за 60 календарних місяців служби підряд (протягом усієї служби) відповідно на 24 і 60".
Відхилено

у частині третій слова "у порядку і розмірах, що визначаються Кабінетом Міністрів України" замінити словами "в розмірах, що виплачувалися їм на день звільнення зі служби, або в розмірах, встановлених для відповідних категорій військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ на день призначення пенсії";
19.
доповнити статтю новими частинами такого змісту:


доповнити статтю новими частинами такого змісту:
20.
"Особам офіцерського складу, переведеним за станом здоров'я або віком з льотної роботи, підводних човнів (підводних крейсерів), атомних надводних кораблів і мінних тральщиків на посади з меншим посадовим окладом, пенсії обчислюються за бажанням пенсіонера виходячи з посадового окладу за останньою штатною посадою, займаною перед звільненням, чи з посад, зазначених у цій частині, до переведення, якщо на день переведення вони мали право на пенсію за вислугу років. У такому ж порядку обчислюються пенсії особам офіцерського та начальницького складу органів внутрішніх справ із військовим званням полковника або спеціальним званням полковника міліції чи внутрішньої служби, а також їм рівних і вище, якщо вони з таких обставин та умов переведені в інтересах служби з посад, які займали не менше трьох років до переведення, і на день переведення мали право на пенсію за вислугу років.


"Особам офіцерського складу, переведеним за станом здоров'я або віком з льотної роботи, підводних човнів (підводних крейсерів), атомних надводних кораблів і мінних тральщиків на посади з меншим посадовим окладом, пенсії обчислюються за бажанням пенсіонера виходячи з посадового окладу за останньою штатною посадою, займаною перед звільненням, чи з посад, зазначених у цій частині, до переведення, якщо на день переведення вони мали право на пенсію за вислугу років. У такому ж порядку обчислюються пенсії особам офіцерського та начальницького складу органів внутрішніх справ із військовим званням полковника або спеціальним званням полковника міліції чи внутрішньої служби, а також їм рівних і вище, якщо вони з таких обставин та умов переведені в інтересах служби з посад, які займали не менше трьох років до переведення, і на день переведення мали право на пенсію за вислугу років.
21.
Особам офіцерського складу і особам начальницького складу органів внутрішніх справ, які були відряджені для роботи в органах місцевого самоврядування, центральних і місцевих органах виконавчої влади та одержували заробітну плату в порядку і розмірах, установлених для працівників цих органів, пенсії обчислюються виходячи з посадового окладу, встановленого за аналогічною посадою відповідно для осіб офіцерського та начальницького складу.


Особам офіцерського складу і особам начальницького складу органів внутрішніх справ, які були відряджені для роботи в органах місцевого самоврядування, центральних і місцевих органах виконавчої влади та одержували заробітну плату в порядку і розмірах, установлених для працівників цих органів, пенсії обчислюються виходячи з посадового окладу, встановленого за аналогічною посадою відповідно для осіб офіцерського та начальницького складу.
22.
Особам офіцерського складу, звільненим з військової служби до вступу на штатну посаду після закінчення військового навчального закладу або після призову із запасу, пенсії обчислюються в порядку, передбаченому частиною третьою цієї статті, із сум грошового забезпечення, сплачених їм на день звільнення.


Особам офіцерського складу, звільненим з військової служби до вступу на штатну посаду після закінчення військового навчального закладу або після призову із запасу, пенсії обчислюються в порядку, передбаченому частиною третьою цієї статті, із сум грошового забезпечення, сплачених їм на день звільнення.
23.
Мічманам і військовослужбовцям надстрокової служби, переведеним з атомних підводних крейсерів, атомних підводних човнів і дизельних підводних човнів на відповідні рівнозначні посади на інші кораблі, судна або в берегові військові частини Військово-Морських Сил України із збереженням одержуваного до дня переведення посадового окладу, пенсії обчислюються в порядку, передбаченому цією статтею, виходячи з виплачуваного на день звільнення з військової служби збереженого посадового окладу".


Мічманам і військовослужбовцям надстрокової служби, переведеним з атомних підводних крейсерів, атомних підводних човнів і дизельних підводних човнів на відповідні рівнозначні посади на інші кораблі, судна або в берегові військові частини Військово-Морських Сил України із збереженням одержуваного до дня переведення посадового окладу, пенсії обчислюються в порядку, передбаченому цією статтею, виходячи з виплачуваного на день звільнення з військової служби збереженого посадового окладу".
24.
6. У статті 48, частині першій статті 49 та частині другій статті 52 слова "і Міністерства внутрішніх справ України" замінити словами "Міністерства внутрішніх справ України, Державної податкової адміністрації України, Державного департаменту України з питань виконання покарань".


6. У статті 48, частині першій статті 49 та частині другій статті 52 слова "і Міністерства внутрішніх справ України" замінити словами "Міністерства внутрішніх справ України, Державної податкової адміністрації України, Державного департаменту України з питань виконання покарань".
25.
ІІ. Прикінцеві положення


ІІ. Прикінцеві положення
26.
1. Цей Закон набирає чинності з дня введення в дію Закону України "Про Державний бюджет України на 2002 рік".


1. Цей Закон набирає чинності з дня введення в дію Закону України "Про Державний бюджет України на 2002 рік".
27.
2. Встановити, що середньомісячний заробіток (грошове забезпечення) для обчислення пенсій військовослужбовцям строкової служби та членам їх сімей визначається у порядку, передбаченому частиною першою статті 43 Закону України "Про пенсійне забезпечення військовослужбовців та осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ".


2. Встановити, що середньомісячний заробіток (грошове забезпечення) для обчислення пенсій військовослужбовцям строкової служби та членам їх сімей визначається у порядку, передбаченому частиною першою статті 43 Закону України "Про пенсійне забезпечення військовослужбовців та осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ".
28.
3. У розділі ІІ "Прикінцеві положення" Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про пенсійне забезпечення" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 45, ст.283; 1998 р., N 26, ст.161) пункт 3 виключити.


3. У розділі ІІ "Прикінцеві положення" Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про пенсійне забезпечення" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 45, ст.283; 1998 р., N 26, ст.161) пункт 3 виключити.
29.
4. Кабінету Міністрів України:


4. Кабінету Міністрів України:
30.
забезпечити проведення перерахунку раніше призначених пенсій військовослужбовцям, особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ з відповідних сум грошового забезпечення, встановлених на 1 січня 2002 року;


забезпечити проведення перерахунку раніше призначених пенсій військовослужбовцям, особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ з відповідних сум грошового забезпечення, встановлених на 1 січня 2002 року;
31.
у місячний термін привести свої нормативно-правові акти у відповідність з цим Законом;


у місячний термін привести свої нормативно-правові акти у відповідність з цим Законом;
32.
відповідно до своєї компетенції забезпечити прийняття нормативно-правових актів, передбачених цим Законом;


відповідно до своєї компетенції забезпечити прийняття нормативно-правових актів, передбачених цим Законом;
33.
забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.


забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.
34.
Голова Верховної Ради України І.ПЛЮЩ


Голова Верховної Ради України І.ПЛЮЩ
35.
м. К и ї в


м. К и ї в
36.
11 липня 2001 року


11 липня 2001 року

№ 2630-ІІІ


№ 2630-ІІІ

* - Назви колонок таблиці подані в загальному значенні