Назва: Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення
Автор: Кабінет Міністрів України
Головний комітет: Комітет з питань будівництва, транспорту і зв'язку

Файл у форматі MS WORD7

N
Редакція, прийнята в попередньому читанні*
Зауваження та пропозиції
Висновки, обгр.
Редакція, запропонована головним комітетом
0.
ЗАКОН УКРАЇНИ


ЗАКОН УКРАЇНИ
1.
Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення


Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення
2.
У зв'язку з прийняттям Закону України "Про планування і забудову територій" Верховна Рада України постановляє:


У зв'язку з прийняттям Закону України "Про планування і забудову територій" Верховна Рада України постановляє:
3.
І. Внести до Кодексу України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122) такі зміни:


І. Внести до Кодексу України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122) такі зміни:
4.
1. Доповнити Кодекс статтею 96-1 такого змісту:


1. Доповнити Кодекс статтею 96-1 такого змісту:
5.
"Стаття 96-1. Порушення законодавства під час планування і забудови територій


"Стаття 96-1. Порушення законодавства під час планування і забудови територій
6.
Недодержання термінів надання замовникові висновків комплексної експертизи проектної документації або обгрунтованої відмови щодо їх надання, недодержання термінів подання відповідних висновків до складу комплексної експертизи, а також вимагання під час проведення експертизи будь-яких інших документів, не передбачених законодавством, -
В абзаці першому частини першої і абзаці першому частини другої статті 96-1, якою доповнюється Кодекс України про адміністративні правопорушення, перелік документів, що мають бути подані для проведення експертизи чи надання дозволів на виконання будівельних робіт не визначається. В одночас установлюється, що однією з ознак правопорушення є вимагання документів, не передбачених законодавством. За таких обставин у зазначених нормах слова "будь-яких інших" є зайвими, їх наявність ускладнює розуміння і додержання вимог Закону.

Враховано
Недодержання термінів надання замовникові висновків комплексної експертизи проектної документації або обгрунтованої відмови щодо їх надання, недодержання термінів подання відповідних висновків до складу комплексної експертизи, а також вимагання під час проведення експертизи документів, не передбачених законодавством, -
7.
тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від десяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.


тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від десяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
8.
Недодержання термінів підготовки та надання дозволів на виконання будівельних робіт, вимагання при видачі таких дозволів будь-яких інших документів, не передбачених законодавством, -


Недодержання термінів підготовки та надання дозволів на виконання будівельних робіт, вимагання при видачі таких дозволів документів, не передбачених законодавством, -
9.
тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від десяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".


тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від десяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".
10.
2. Статтю 221 та частину першу статті 294 після цифр "91" доповнити цифрами " 96-1".


2. Статтю 221 та частину першу статті 294 після цифр "91" доповнити цифрами "96-1".
11.
3. У частині першій статті 255 пункт 1 доповнити абзацом такого змісту:


3. У частині першій статті 255:
пункт 1 доповнити абзацом такого змісту:
12.
"інспекцій державного архітектурно - будівельного контролю (статті 79-1, 96, частина перша статті 96-1, стаття 97)";
Статтею 244-6 Кодексу України про адміністративні правопорушення визначено, що справи про адмінправопорушення, передбачені статтями 79-1, 96 і 97, розглядають інспекції державного архітектурно-будівельного контролю, а отже, й протоколи про дані правопорушення за чинним Кодексом про адміністративні правопорушення складають посадові особи цих інспекцій. Тому посилання в даному абзаці на статті 79-1, 96 і 97 є помилковим. Воно створює невиправданий повтор у одній і тій самій нормі, порушує її структуру.
З огляду на викладене пропоную з абзацу третього статті 3 Закону, що розглядається, виключити слова і цифри "статті 79-1, 96 і 97".

Враховано
"інспекцій державного архітектурно-будівельного контролю (частина перша статті 96-1)";
13.
доповнити частину пунктом 2-1 такого змісту:


доповнити частину пунктом 2-1 такого змісту:
14.
"посадові особи, уповноважені на те виконавчими комітетами селищних, міських рад або місцевими державними адміністраціями (частина друга статті 96-1)".


"2-1) посадові особи, уповноважені на те виконавчими комітетами селищних, міських рад або місцевими державними адміністраціями (частина друга статті 96-1)".
15.
ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.


ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

* - Назви колонок таблиці подані в загальному значенні