Назва: Порівняльна таблиця до проекту Закону України ''Про управління об'єктами державної власності''
Автор: Народні депутати України - члени Комітету з питань економічної політики, управління народним господарством, власності та інвестицій
Головний комітет: Народні депутати України - члени Комітету з питань економічної політики, управління народним господарством, власності та інвестицій

N
Редакція, прийнята в попередньому читанні*
Зауваження та пропозиції
Висновки, обгр.
Редакція, запропонована головним комітетом
0.
ПроектПроект
1.
ЗАКОН УКРАЇНИ


ЗАКОН УКРАЇНИ
2.
Про управління об'єктами права державної власностіПро управління об'єктами права державної власності
3.
Цей Закон відповідно до Конституції України визначає правові основи управління об'єктами права державної власності.Цей Закон відповідно до Конституції України визначає правові основи управління об'єктами права державної власності.
4.
РОЗДІЛ I


РОЗДІЛ I
5.
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

6.
Стаття 1. Поняття управління об'єктами права державної власності


Стаття 1. Поняття управління об'єктами права державної власності
7.
Управління об'єктами права державної власності - це здійснення Кабінетом Міністрів України та уповноваженими ним органами виконавчої влади, іншими суб'єктами, визначеними законами, повноважень щодо реалізації прав держави як власника цих об'єктів, пов'язаних з їх ефективним використанням та розпорядженням відповідно до законодавства України з метою задоволення державних та суспільних потреб.


Управління об'єктами права державної власності - це здійснення Кабінетом Міністрів України та уповноваженими ним органами виконавчої влади, іншими суб'єктами, визначеними законами, повноважень щодо реалізації прав держави як власника цих об'єктів, пов'язаних з їх ефективним використанням, а також розпорядженням відповідно до законів з метою задоволення державних та суспільних потреб.
8.
Управління державним майном, яке використовується для підприємницької діяльності, повинно здійснюватися з метою отримання стабільних доходів бюджету.Управління державним майном, яке використовується для підприємницької діяльності, повинно здійснюватися з метою отримання стабільних доходів бюджету.
9.
Стаття 2. Законодавство України про управління об'єктами права державної власності


Стаття 2. Законодавство України про управління об'єктами права державної власності
10.
1. Законодавство України про управління об'єктами права державної власності складається з цього Закону, інших законів України, якими можуть бути встановлені особливості управління окремими об'єктами права державної власності або їх видами, нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України та органів виконавчої влади, виданих на виконання законів.


1. Законодавство України про управління об'єктами права державної власності складається з цього Закону, інших законів України, якими можуть бути встановлені особливості управління окремими об'єктами права державної власності або їх видами, нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України та органів виконавчої влади, виданих на виконання законів.
11.
2. Дія цього Закону не поширюється:


2. Дія цього Закону не поширюється:
12.
на управління діяльністю підприємств, організацій та установ, які фінансуються з Державного бюджету України чи місцевих бюджетів;
-1- Н.д.Семенюк В.П. (Реєстр.картка №370)
Абз.2 пункту 2 статті 2 викласти в наступній редакції:
"на управління діяльністю приватних, колективних, комунальних підприємств, господарських товариств (крім створених у процесі приватизації та корпоратизації), а також організацій та установ, які фінансуються з місцевих бюджетів;".
Відхилено

на управління діяльністю підприємств, організацій та установ, які фінансуються з Державного бюджету України чи місцевих бюджетів;
13.
на управління об'єктами права власності Українського народу, визначеними частиною першою статті 13 Конституції України;


на управління об'єктами права власності Українського народу, визначеними частиною першою статті 13 Конституції України;
14.
на управління державним майном, яке забезпечує діяльність Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України, судових органів, і управління яким здійснюють відповідні органи згідно з законодавством;


на управління державним майном, яке забезпечує діяльність Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України, судових органів, і управління яким здійснюють відповідні органи згідно з законом;
15.
на управління державним житловим фондом.
-2- Н.д.Семенюк В.П. (Реєстр.картка №370)
Абз.5 пункту 2 статті 2 після слів "...житловим фондом" доповнити словами "який знаходиться на балансі державних підприємств, установ, організацій, господарських товариств, створених в процесі приватизації і не увійшли до їх статутних фондів".
Відхилено

на управління державним житловим фондом.
16.
3. Управління об'єктами права державної власності, щодо яких ведеться судова процедура банкрутства, здійснюється відповідно до законодавства про банкрутство, з урахуванням обмежень щодо об'єктів права державної власності, на які не може бути звернено стягнення.


3. Управління об'єктами права державної власності, щодо яких ведеться судова процедура банкрутства, здійснюється з урахуванням вимог законодавства про банкрутство та обмежень щодо об'єктів права державної власності, на які не може бути звернено стягнення.
17.

Стаття 3. Об'єкти управлінняСтаття 3. Об'єкти управління
18.
Об'єктами права державної власності, управління якими здійснюється відповідно до цього Закону, є:


Об'єктами права державної власності, управління якими здійснюється відповідно до цього Закону, є:
19.
майно державних підприємств, установ, організацій, закріплене за ними на праві повного господарського відання або оперативного управління;


майно державних підприємств, установ, організацій, закріплене за ними на праві повного господарського відання або оперативного управління;
20.
майно підприємств, які перебувають у процесі приватизації;


майно підприємств, які перебувають у процесі приватизації;
21.
державне майно, що передано у користування самоврядним організаціям;


державне майно, що передано у користування самоврядним організаціям;
22.
державне майно, яке не увійшло до статутних фондів господарських товариств, створених у процесі приватизації чи корпоратизації;


державне майно, яке не увійшло до статутних фондів господарських товариств, створених у процесі приватизації чи корпоратизації;
23.
акції (частки, паї), що належать державі у статутних фондах господарських товариств (далі - державні корпоративні права);
-3- Н.д.Єхануров Ю.І. (Округ №64)
Абз.6 статті 3 доповнити реченням такого змісту:
"Державні корпоративні права виникають після реєстрації емісії акцій в установленому порядку".
Враховано

акції (частки, паї), що належать державі у статутних фондах господарських товариств (далі - державні корпоративні права). Державні корпоративні права виникають після реєстрації емісії акцій в установленому порядку;

24.
інше майно та майнові права, що належать державі.інше майно та майнові права, що належать державі.
25.
Стаття 4. Суб'єкти управління об'єктами права державної власності


Стаття 4. Суб'єкти управління об'єктами права державної власності
26.
Суб'єктами управління об'єктами права державної власності є:


Суб'єктами управління об'єктами права державної власності є:
27.
Кабінет Міністрів України та інші уповноважені ним органи;


Кабінет Міністрів України та інші уповноважені ним органи виконавчої влади;
28.
Фонд державного майна України;


Фонд державного майна України;
29.
Національна академія наук України, Українська академія аграрних наук України, інші аналогічні самоврядні організації (далі - самоврядні організації);


Національна академія наук України, Українська академія аграрних наук України, інші аналогічні самоврядні організації (далі - самоврядні організації);
30.
уповноважені особи - юридичні особи, які здійснюють функції з управління державними корпоративними правами у порядку, визначеному цим Законом.


уповноважені особи - юридичні особи, які здійснюють функції з управління державними корпоративними правами у порядку, визначеному цим Законом.


-4- Н.д.Вітренко Н.М. (Округ №160)
Додати до статті 4:
"Ради трудових колективів, що забезпечують безпосередню участь трудящих в управлінні підприємством".
Відхилено


31.
Стаття 5. Реалізація функцій управління об'єктами права державної власності


Стаття 5. Реалізація функцій управління об'єктами права державної власності
32.
1. Кабінет Міністрів України здійснює управління об'єктами права державної власності безпосередньо або шляхом делегування повноважень з управління:


-5- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)


Враховано частково
1. Кабінет Міністрів України здійснює управління об'єктами права державної власності безпосередньо або шляхом делегування повноважень з управління:
33.
об'єктами права державної власності, щодо яких прийнято рішення про приватизацію (крім державних корпоративних прав) або переданими в оренду, майном, яке не увійшло до статутних фондів господарських товариств, створених у процесі приватизації чи корпоратизації, - Фонду державного майна України;
Абзац 2 частини 1 статті 5 викласти в такій редакції:
"об'єктами права державної власності, щодо яких прийнято рішення про приватизацію або переданими в оренду, майном, яке не увійшло до статутних фондів господарських товариств, створених у процесі приватизації чи корпоратизації та державними корпоративними правами, - Фонду державного майна України".


об'єктами права державної власності, щодо яких прийнято рішення про приватизацію (крім державних корпоративних прав) або переданими в оренду, майном, яке не увійшло до статутних фондів господарських товариств, створених у процесі приватизації чи корпоратизації, - Фонду державного майна України;
34.
державними корпоративними правами - Національному агентству України з управління державними корпоративними правами;
-6- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Абзац 3 частини 1 статті 5 вилучити.

Відхилено

державними корпоративними правами - Національному агентству України з управління державними корпоративними правами;
35.
іншими об'єктами права державної власності - органам виконавчої влади;


іншими об'єктами права державної власності - органам виконавчої влади;
36.
об'єктами права державної власності, необхідними для виконання функцій, передбачених статутами самоврядних організацій, - цим організаціям.


об'єктами права державної власності, необхідними для виконання функцій, передбачених статутами самоврядних організацій, - цим організаціям.
37.
2. Фонд державного майна України здійснює управління об'єктами права державної власності в межах повноважень, передбачених цим Законом та іншими законодавчими актами України.
-7- Н.д.Єхануров Ю.І. (Округ №64)
Частини 2 та 4 поміняти місцями.
Враховано

2. Органи виконавчої влади здійснюють управління об'єктами права державної власності в межах повноважень, визначених цим Законом, Законом України "Про місцеві державні адміністрації" та Кабінетом Міністрів України.
38.
3. Національне агентство України з управління державними корпоративними правами здійснює управління державними корпоративними правами безпосередньо або шляхом передачі функцій з управління органам виконавчої влади або уповноваженим особам у межах повноважень, визначених цим Законом.
-8- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Частину 3 статті 5 вилучити.

Відхилено

3. Національне агентство України з управління державними корпоративними правами здійснює управління державними корпоративними правами безпосередньо або шляхом передачі функцій з управління органам виконавчої влади або уповноваженим особам у межах повноважень, визначених цим Законом.
39.
4. Інші органи виконавчої влади здійснюють управління об'єктами права державної власності в межах повноважень, визначених цим Законом та Кабінетом Міністрів України.
-9- Н.д.Семенюк В.П. (Реєстр.картка №370)
В п.4 статті 5 після слів "в межах повноважень, визначених цим Законом" доповнити словами: "Законом України "Про місцеві державні адміністрації" і далі за текстом.
Враховано

4. Фонд державного майна України здійснює управління об'єктами права державної власності в межах повноважень, передбачених цим Законом та іншими законодавчими актами України.
40.
5. Самоврядні організації безпосередньо здійснюють управління об'єктами права державної власності в межах повноважень, визначених цим Законом та Кабінетом Міністрів України, а також їх статутами.


5. Самоврядні організації безпосередньо здійснюють управління об'єктами права державної власності в межах повноважень, визначених цим Законом та Кабінетом Міністрів України, а також їх статутами.
41.
6. Уповноважені особи безпосередньо здійснюють управління державними корпоративними правами згідно з цим Законом та іншими нормативно-правовими актами.

-10- Н.д.Єхануров Ю.І. (Округ №64)
Ч.6 статті 5 доповнити словами "та договором доручення".
Враховано

6. Уповноважені особи безпосередньо здійснюють управління державними корпоративними правами згідно з цим Законом, іншими нормативно-правовими актами та договором доручення.
42.
Стаття 6. Повноваження суб'єктів управління щодо управління об'єктами права державної власності
(на третє читання)


Стаття 6. Повноваження суб'єктів управління щодо управління об'єктами права державної власності
(на третє читання)
43.
1. Здійснюючи управління об'єктами права державної власності, Кабінет Міністрів України:


1. Здійснюючи управління об'єктами права державної власності, Кабінет Міністрів України:
44.
приймає рішення про створення, реорганізацію та ліквідацію підприємств, установ і організацій, заснованих на державній власності;


приймає рішення про створення, реорганізацію та ліквідацію підприємств, установ і організацій, заснованих на державній власності;
45.
затверджує статути (положення) державних підприємств, установ, організацій, здійснює контроль за їх дотриманням та приймає рішення у зв'язку з порушенням статутів (положень);


затверджує статути (положення) державних підприємств, установ, організацій, здійснює контроль за їх дотриманням та приймає рішення у зв'язку з порушенням статутів (положень);
46.
призначає на посади та звільняє з посад керівників державних підприємств, установ, організацій;
-11- Н.д.Єхануров Ю.І. (Округ №64)
Абз.4 частини 1 статті 6 доповнити словами "створених за рішенням Кабінету Міністрів України".
Враховано

призначає на посади та звільняє з посад керівників державних підприємств, установ, організацій, створених за рішенням Кабінету Міністрів України;
47.
визначає органи, уповноважені управляти об'єктами права державної власності, передає до сфери їх управління відповідні об'єкти права державної власності;
-12- Н.д.Семенюк В.П. (Реєстр.картка №370)
Ч.4 п.1 статті 6 після слів "визначає органи" доповнити словами: "(галузеві, територіальні)".
Відхилено

визначає органи, уповноважені управляти об'єктами права державної власності, передає до сфери їх управління відповідні об'єкти права державної власності;
48.
приймає рішення про передачу об'єктів права державної власності у комунальну власність, дає згоду на передачу об'єктів із комунальної у державну власність відповідно до законодавства України;


приймає рішення про передачу об'єктів права державної власності у комунальну власність, дає згоду на передачу об'єктів із комунальної у державну власність відповідно до закону;
49.
приймає рішення про передачу цілісних майнових комплексів підприємств, установ, організацій, їхніх структурних підрозділів у користування самоврядним організаціям;


приймає рішення про передачу цілісних майнових комплексів підприємств, установ, організацій, їхніх структурних підрозділів у користування самоврядним організаціям;
50.
відповідно до законодавства України погоджує умови приватизації державного майна, приймає рішення про закріплення у державній власності пакетів акцій акціонерних товариств, створених на базі державного майна, що приватизується, про терміни закріплення таких пакетів акцій у державній власності;


відповідно до законодавства про приватизацію погоджує умови приватизації державного майна, приймає рішення про закріплення у державній власності пакетів акцій акціонерних товариств, створених на базі державного майна, що приватизується, про терміни закріплення таких пакетів акцій у державній власності;
51.
за поданням Національного агентства України з управління державними корпоративними правами приймає рішення про відчуження державних корпоративних прав або придбання державою відповідних пакетів акцій у інших власників;
-13- Н.д.Єхануров Ю.І. (Округ №64)
Абз.9 частини 1 статті 6 після слів "корпоративними правами" доповнити словами "та Фонду державного майна України", а слова "відчуження державних корпоративних прав" замінити словами "достроковий продаж пакетів акцій, закріплених у державній власності".
Враховано

за поданням Національного агентства України з управління державними корпоративними правами та Фонду державного майна України приймає рішення про достроковий продаж пакетів акцій, закріплених у державній власності, або придбання державою відповідних пакетів акцій у інших власників;


-14- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Абзац 9 частини 1 викласти в такій редакції:
"за поданням Фонду державного майна України приймає рішення про відчуження державних корпоративних прав або придбання державою відповідних пакетів акцій у інших власників".
Враховано частково


52.
визначає порядок управління державними корпоративними правами та порядок виплати винагороди уповноваженим особам;


визначає порядок управління державними корпоративними правами та порядок виплати винагороди уповноваженим особам;
53.
приймає нормативно-правові акти з питань управління об'єктами права державної власності;


приймає нормативно-правові акти з питань управління об'єктами права державної власності;
54.
здійснює інші, передбачені законами України, повноваження щодо управління об'єктами права державної власності.


здійснює інші, передбачені законами України, повноваження щодо управління об'єктами права державної власності.
55.
2. Органи виконавчої влади в межах повноважень, наданих цим Законом та Кабінетом Міністрів України:


2. Органи виконавчої влади в межах повноважень, наданих цим Законом та Кабінетом Міністрів України:
56.
приймають рішення про створення, реорганізацію, ліквідацію підприємств, установ, організацій, заснованих на державній власності;


приймають рішення про створення, реорганізацію, ліквідацію підприємств, установ, організацій, заснованих на державній власності;
57.
затверджують статути (положення) державних підприємств, установ, організацій, здійснюють контроль за їх дотриманням та приймають рішення у зв'язку з порушенням статутів (положень);


затверджують статути (положення) державних підприємств, установ, організацій, здійснюють контроль за їх дотриманням та приймають рішення у зв'язку з порушенням статутів (положень);
58.
укладають і розривають контракти з керівниками державних підприємств, установ, організацій;


укладають і розривають контракти з керівниками державних підприємств, установ, організацій;
59.
здійснюють управління казенними підприємствами відповідно до законодавства;


здійснюють управління казенними підприємствами відповідно до законодавства;
60.
здійснюють в межах та у порядку, визначених цим Законом та іншими нормативно-правовими актами, управління державними корпоративними правами;


здійснюють в межах та у порядку, визначених цим Законом та іншими нормативно-правовими актами, управління державними корпоративними правами;
61.
ведуть облік об'єктів права державної власності, що належать до сфери їх управління, здійснюють контроль за ефективністю використання та збереженням таких об'єктів;


ведуть облік об'єктів права державної власності, що належать до сфери їх управління, здійснюють контроль за ефективністю використання та збереженням таких об'єктів;
62.
дають згоду Фонду державного майна України на передачу об'єктів права державної власності (крім державних корпоративних прав) до статутних фондів господарських товариств, що створюються за участю держави;
-15- Н.д.Єхануров Ю.І. (Округ №64)
У абз.8 частини 2 статті 6 слова "(крім державних корпоративних прав)" вилучити.
Враховано

дають згоду Фонду державного майна України на передачу об'єктів права державної власності до статутних фондів господарських товариств, що створюються за участю держави;
63.
погоджують пропозиції щодо передачі об'єктів права державної власності до сфери управління інших органів, уповноважених управляти державним майном, у комунальну власність та передачу об'єктів комунальної власності у державну власність, а у випадках, передбачених законодавством України, приймають рішення про передачу окремого індивідуально визначеного майна у комунальну власність, до сфери управління інших органів, уповноважених управляти державним майном, або самоврядних організацій;


погоджують пропозиції щодо передачі об'єктів права державної власності до сфери управління інших органів, уповноважених управляти державним майном, у комунальну власність та передачу об'єктів комунальної власності у державну власність, а у випадках, передбачених законом , приймають рішення про передачу окремого індивідуально визначеного майна у комунальну власність, до сфери управління інших органів, уповноважених управляти державним майном, або самоврядних організацій;
64.
закріплюють передані до сфери їх управління об'єкти права державної власності за підприємствами, установами, організаціями, що належать до сфери їх управління, на праві повного господарського відання або оперативного управління;


закріплюють передані до сфери їх управління об'єкти права державної власності за підприємствами, установами, організаціями, що належать до сфери їх управління, на праві повного господарського відання або оперативного управління;
65.
готують пропозиції Кабінету Міністрів України про подальше використання майна, яке не увійшло до статутних фондів господарських товариств, створених у процесі приватизації чи корпоратизації, а у випадках, передбачених законами України, приймають рішення щодо використання такого майна;
-16- Н.д.Єхануров Ю.І. (Округ №64)
Абз.11 частини 2 статті 6 викласти в такій редакції:
"готують пропозиції Фонду державного майна України про подальше використання майна, яке не увійшло до статутних фондів господарських товариств, створених у процесі приватизації та корпоратизації".
Враховано

готують та подають Фонду державного майна України пропозиції про подальше використання майна, яке не увійшло до статутних фондів господарських товариств, створених у процесі приватизації чи корпоратизації;
66.
беруть участь у встановленому порядку у підготовці та укладенні міжнародних договорів України щодо об'єктів права державної власності України;
-17- Н.д.Семенюк В.П. (Реєстр.картка №370)
Ч.11 п.2 статті 6 доповнити словами: "для подання до Верховної Ради України на ратифікацію".
Відхилено

беруть участь у встановленому порядку у підготовці та укладенні міжнародних договорів України щодо об'єктів права державної власності України;
67.
здійснюють інші, передбачені законами України, повноваження щодо управління об'єктами права державної власності.


здійснюють інші, передбачені законами України та визначені Кабінетом Міністрів України, повноваження щодо управління об'єктами права державної власності.
68.
3. Фонд державного майна України здійснює такі функції з управління об'єктами права державної власності:


3. Фонд державного майна України здійснює такі функції з управління об'єктами права державної власності:
69.
здійснює право розпорядження державним майном у процесі приватизації, крім повноважень з управління державними корпоративними правами;
-18- Н.д.Семенюк В.П. (Реєстр.картка №370)
В п.3 статті 6 з першої частини виключити слова "крім повноважень з управління державними корпоративними правами".
Відхилено

здійснює право розпорядження державним майном у процесі приватизації, крім повноважень з управління державними корпоративними правами;


-19- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
У абзаці 2 частини 3 статті 6 вилучити слова "крім повноважень з управління державними корпоративними правами".
Відхилено


70.
змінює організаційно-правову форму державних підприємств у процесі приватизації;


змінює організаційно-правову форму державних підприємств у процесі приватизації;
71.
приймає рішення щодо подальшого використання державного майна, яке не увійшло до статутних фондів господарських товариств в процесі приватизації чи корпоратизації;
-20- Н.д.Єхануров Ю.І. (Округ №64)
Абзац четвертий частини третьої статі 6 доповнити в кінці словами:
"та визначає способи і порядок такого використання".
Враховано

приймає рішення щодо подальшого використання державного майна, яке не увійшло до статутних фондів господарських товариств в процесі приватизації чи корпоратизації, та визначає способи і порядок такого використання ;
72.
вносить Кабінету Міністрів України пропозиції про закріплення у державній власності пакета акцій відкритих акціонерних товариств, створених в процесі приватизації;


вносить Кабінету Міністрів України пропозиції про закріплення у державній власності пакета акцій відкритих акціонерних товариств, створених в процесі приватизації;
73.
з моменту прийняття рішення про приватизацію до виникнення державних корпоративних прав здійснює функції з управління об'єктами права державної власності;


з моменту прийняття рішення про приватизацію до виникнення державних корпоративних прав здійснює функції з управління об'єктами права державної власності;


-21- Н.д.Єхануров Ю.І. (Округ №64)
Після абзацу шостого частину 3 статті 6 доповнити новим абзацом такого змісту:
"здійснює функції з управління господарськими товариствами, створеними в процесі приватизації, з моменту державної реєстрації господарських товариств до моменту виникнення державних корпоративних прав".
Враховано

здійснює функції з управління господарськими товариствами, створеними в процесі приватизації, з моменту державної реєстрації господарських товариств до моменту виникнення державних корпоративних прав;
74.
після виникнення державних корпоративних прав передає функції з управління державними корпоративними правами до Національного агентства України з управління державними корпоративними правами у порядку, визначеному нормативно-правовими актами;
-22- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Абзаці 7 частини 3 статті 6 вилучити.

Відхилено

після виникнення державних корпоративних прав передає функції з управління державними корпоративними правами до Національного агентства України з управління державними корпоративними правами у порядку, визначеному нормативно-правовими актами;
75.
здійснює приватизацію об'єктів права державної власності, в тому числі державних корпоративних прав, у порядку, визначеному законодавством;


здійснює приватизацію об'єктів права державної власності, в тому числі державних корпоративних прав, у порядку, визначеному законодавством про приватизацію;
76.
відповідно до законодавства виступає орендодавцем майна, що перебуває у державній власності;


відповідно до законодавства виступає орендодавцем майна, що перебуває у державній власності;
77.
погоджує пропозиції щодо передачі об'єктів права державної власності до сфери управління центральних і місцевих органів виконавчої влади, у комунальну власність та передачу об'єктів комунальної власності у державну власність відповідно до законодавства;


погоджує пропозиції щодо передачі об'єктів права державної власності до сфери управління центральних і місцевих органів виконавчої влади, у комунальну власність та передачу об'єктів комунальної власності у державну власність відповідно до закону;
78.
виступає від імені держави засновником господарських товариств, крім випадків, коли до статутних фондів господарських товариств передаються державні корпоративні права;
-23- Н.д.Єхануров Ю.І. (Округ №64)
У абз.11 частини 3 статті 6 слова "крім випадків, коли до статутних фондів господарських товариств передаються державні корпоративні права" замінити словами "до статутних фондів яких передаються об'єкти права державної власності".
Враховано

виступає від імені держави засновником господарських товариств, до статутних фондів яких передаються об'єкти права державної власності;-24- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Абзац 11 частини 3 статті 6 викласти в такій редакції:
"виступає від імені держави засновником господарських товариств".
Враховано редакційно


79.
бере участь у підготовці та укладенні міжнародних договорів України з питань державної власності та її використання;
-25- Н.д.Семенюк В.П. (Реєстр.картка №370)
Ч.11 пункту 3 статті 6 доповнити словами: "для подання до Верховної Ради України на ратифікацію".
Відхилено

бере участь у підготовці та укладенні міжнародних договорів України з питань державної власності та її використання;
80.
забезпечує захист майнових прав держави на території України та за її межами;


забезпечує захист майнових прав держави на території України та за її межами;
81.
здійснює інші, визначені законодавством України, функції щодо управління об'єктами права державної власності.


здійснює інші, визначені законодавством України, функції щодо управління об'єктами права державної власності.
82.
4. Національне агентство України з управління державними корпоративними правами:
-26- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Абзац 1 частини 4 вилучити.
У зв'язку з цим абзаци другий-п'ятнадцятий частини 4 вважати абзацами п'ятнадцятим-двадцять восьмим частини 3.

Відхилено

4. Національне агентство України з управління державними корпоративними правами:
83.
здійснює повноваження з управління належними державі пакетами акцій акціонерних товариств, холдингових компаній, державних акціонерних товариств і державними частками, паями у статутних фондах господарських товариств;
-27- Н.д.Єхануров Ю.І. (Округ №64)
Абз.2 частини 4 статті 6 викласти в такій редакції:
"здійснює повноваження з управління державними корпоративними правами".
Враховано

здійснює повноваження з управління державними корпоративними правами;


84.
передає функції з управління державними корпоративними правами уповноваженим особам, укладає з ними договори доручення та здійснює контроль за ефективністю їх роботи;
-28- Н.д.Семенюк В.П. (Реєстр.картка №370)
Частини 2 та 3 пункту 4 статті 6 поміняти місцями.
Враховано

передає функції з управління державними корпоративними правами органам виконавчої влади та здійснює контроль за ефективністю їх виконання в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;

85.
передає функції з управління державними корпоративними правами органам виконавчої влади та здійснює контроль за ефективністю їх виконання;
-29- Н.д.Єхануров Ю.І. (Округ №64)
Абз.4 частини 4 статті 6 доповнити словами "в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України".

Враховано

передає функції з управління державними корпоративними правами уповноваженим особам, укладає з ними договори доручення та здійснює контроль за ефективністю їх роботи;
86.
здійснює управління державними корпоративними правами шляхом участі своїх представників у роботі органів управління відповідних господарських товариств;


здійснює управління державними корпоративними правами шляхом участі своїх представників у роботі органів управління відповідних господарських товариств;
87.
за рішенням Кабінету Міністрів України виступає від імені держави засновником господарських товариств, до статутних фондів яких передаються державні корпоративні права;
-30- Н.д.Єхануров Ю.І. (Округ №64)
Абз.6 частини 4 статті 6 вилучити.
Враховано


88.
веде реєстр та облік державних корпоративних прав, здійснює їх оцінку;


веде реєстр та облік державних корпоративних прав, здійснює їх оцінку;
89.
визначає умови, організовує та проводить конкурси з призначення уповноважених осіб;


визначає умови, організовує та проводить конкурси з призначення уповноважених осіб;
90.
подає Кабінету Міністрів України пропозиції щодо джерел і порядку виплати винагороди уповноваженим особам;


подає Кабінету Міністрів України пропозиції щодо джерел і порядку виплати винагороди уповноваженим особам;
91.
бере участь у визначенні напрямків розподілу прибутку господарських товариств, у статутному фонді яких є державна частка, через уповноважених осіб та органи виконавчої влади, яким передано повноваження з управління державними корпоративними правами;


бере участь у визначенні напрямків розподілу прибутку господарських товариств, у статутному фонді яких є державна частка, через уповноважених осіб та органи виконавчої влади, яким передано повноваження з управління державними корпоративними правами;
92.
призначає перевірки ефективності управління державними корпоративними правами органами виконавчої влади та уповноваженими особами, у разі потреби залучає до перевірок працівників інших державних органів, а також фахівців та експертів на договірних засадах;
-31- Н.д.Семенюк В.П. (Реєстр.картка №370)
В ч.10 пункту 4 статті 6 вилучити слова "а також фахівців та експертів на договірних засадах".
Відхилено

призначає перевірки ефективності управління державними корпоративними правами органами виконавчої влади та уповноваженими особами, у разі потреби залучає до перевірок працівників інших державних органів, а також фахівців та експертів на договірних засадах;
93.
подає Кабінету Міністрів України пропозиції щодо доцільності відчуження державних корпоративних прав або придбання державою відповідних пакетів акцій у інших власників;
-32- Н.д.Єхануров Ю.І. (Округ №64)
Абз.12 частини 4 статті 6 доповнити словами "разом з Фондом державного майна".
Враховано

разом з Фондом державного майна подає Кабінету Міністрів України пропозиції щодо доцільності відчуження державних корпоративних прав або придбання державою відповідних пакетів акцій у інших власників;
94.
погоджує пропозиції щодо закріплення у державній власності пакетів акцій відкритих акціонерних товариств, створених у процесі приватизації;
-33- Н.д.Семенюк В.П. (Реєстр.картка №370)
Ч.13 пункту 4 статті 6 вилучити.
Враховано


95.
вносить Кабінету Міністрів України пропозиції щодо передачі державних корпоративних прав у комунальну власність, погоджує пропозиції щодо передачі до державної власності акцій (часток, паїв), що перебувають у комунальній власності;
-34- Н.д.Єхануров Ю.І. (Округ №64)
Абз.14 частини 4 статті 6 вилучити.
Враховано


96.
здійснює інші функції, що випливають із покладених на нього завдань.


здійснює інші функції, що випливають із покладених на нього завдань.
97.
5. Об'єкти права державної власності за рішенням Кабінету Міністрів України передаються самоврядним організаціям у безстрокове безоплатне користування без права зміни форми власності.


5. Об'єкти права державної власності за рішенням Кабінету Міністрів України передаються самоврядним організаціям у безстрокове безоплатне користування без права зміни форми власності.
98.
Самоврядні організації здійснюють щодо переданого їм майна повноваження, передбачені абзацами другим - четвертим, шостим - дев'ятим, одинадцятим, дванадцятим частини другої цієї статті.


Самоврядні організації здійснюють щодо переданого їм майна повноваження, передбачені абзацами другим - четвертим, шостим - дев'ятим, одинадцятим, дванадцятим частини другої цієї статті.


-35- Н.д.Вітренко Н.М. (Округ №160)
До статті 6 додати:
"Ради трудових колективів:
1) обговорюють управлінські рішення, запропоновані адміністрацією підприємства і погоджують їх;
2) приймають участь у розробці планів розподілу прибутків і контролі за їх виконанням;
3) погоджують рішення про заключення господарських договорів".
Відхилено


99.
Р О З Д І Л ІІ


Р О З Д І Л II
100.
ПОРЯДОК І СПОСОБИ ПЕРЕДАЧІ ФУНКЦІЙ З УПРАВЛІННЯ ОБ'ЄКТАМИ ПРАВА ДЕРЖАВНОЇ ВЛАСНОСТІ
-36- Н.д.Семенюк В.П. (Реєстр.картка №370)
У назві розділу ІІ поміняти місцями слова "порядок і спроби".
Враховано

СПОСОБИ І ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧІ ФУНКЦІЙ З УПРАВЛІННЯ ОБ'ЄКТАМИ ПРАВА ДЕРЖАВНОЇ ВЛАСНОСТІ
101.
Стаття 7. Способи передачі функцій з управління об'єктами права державної власності


Стаття 7. Способи передачі функцій з управління об'єктами права державної власності
102.
1. Визначення суб'єкта управління об'єктами права державної власності здійснюється Кабінетом Міністрів України або органами виконавчої влади, уповноваженими управляти державним майном.


1. Визначення суб'єкта управління об'єктами права державної власності здійснюється Кабінетом Міністрів України або органами виконавчої влади, уповноваженими управляти державним майном.
103.
Передача об'єктів в управління оформляється актом приймання-передачі за формою, встановленою Кабінетом Міністрів України.


Передача об'єктів в управління оформляється актом приймання-передачі за формою, встановленою Кабінетом Міністрів України.
104.
Право на управління об'єктом передачі виникає з дати підписання акта приймання-передачі.


Право на управління об'єктом передачі виникає з дати підписання акта приймання-передачі.
105.
2. Національне агентство України з управління державними корпоративними правами може передати функції з управління державними корпоративними правами органам виконавчої влади або уповноваженим особам.


2. Національне агентство України з управління державними корпоративними правами може передати функції з управління державними корпоративними правами органам виконавчої влади або уповноваженим особам.
106.
У разі передачі Національним агентством України з управління державними корпоративними правами функцій з управління іншим органам виконавчої влади Національне агентство затверджує завдання та умови здійснення функцій з управління державними корпоративними правами, які є обов'язковими до виконання відповідними органами виконавчої влади. Невиконання цих умов та завдань є підставою для відкликання повноважень з управління державними корпоративними правами.
-37- Н.д.Семенюк В.П. (Реєстр.картка №370)
Ч.2 пункту 2 статті 7 доповнити після слів "іншим органам виконавчої влади" слова "(галузевим, територіальним)".
-38- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
У абзацах 1-5 частині 2 статті 7 слова "Національне агентство України з управління державними корпоративними правами" замінити на - "Фонд державного майна України".
Відхилено
Відхилено


У разі передачі Національним агентством України з управління державними корпоративними правами функцій з управління іншим органам виконавчої влади Національне агентство затверджує завдання та умови здійснення функцій з управління державними корпоративними правами, які є обов'язковими до виконання відповідними органами виконавчої влади. Невиконання цих умов та завдань є підставою для відкликання повноважень з управління державними корпоративними правами.
107.
Національне агентство України з управління державними корпоративними правами та інші органи виконавчої влади, яким передані функції з управління державними корпоративними правами, визначають представника, відповідального за управління державними корпоративними правами, з числа працівників їх центральних апаратів або підвідомчих їм органів.


Національне агентство України з управління державними корпоративними правами та інші органи виконавчої влади, яким передані функції з управління державними корпоративними правами, визначають представника, відповідального за управління державними корпоративними правами, з числа працівників їх центральних апаратів або підвідомчих їм органів.
108.
Національне агентство України з управління державними корпоративними правами затверджує завдання та умови управління державними корпоративними правами уповноваженим особам на підставі пропозицій, запропонованих переможцем конкурсу.
-39- Н.д.Семенюк В.П. (Реєстр.картка №370)
Абз.4 пункту 2 статті 7 доповнити реченням такого змісту:
"Таке завдання попередньо узгоджується з органами місцевого самоврядування, на території яких знаходиться об'єкт управління".
Відхилено

Національне агентство України з управління державними корпоративними правами затверджує завдання та умови управління державними корпоративними правами уповноваженим особам на підставі пропозицій, запропонованих переможцем конкурсу.
109.
Контроль за виконанням умов і завдань з управління державними корпоративними правами органами виконавчої влади та уповноваженими особами здійснює Національне агентство з управління державними корпоративними правами.Контроль за виконанням умов і завдань з управління державними корпоративними правами органами виконавчої влади та уповноваженими особами здійснює Національне агентство з управління державними корпоративними правами.
110.
Стаття 8. Визначення уповноважених осіб


Стаття 8. Визначення уповноважених осіб
111.
1. Визначення уповноважених осіб провадиться за конкурсом і полягає у визначенні особи, яка запропонувала найкращі умови здійснення функцій з управління державними корпоративними правами.


1. Визначення уповноважених осіб провадиться за конкурсом і полягає у визначенні особи, яка запропонувала найкращі умови здійснення функцій з управління державними корпоративними правами.
112.
2. Ініціатива щодо проведення конкурсу може виходити від Кабінету Міністрів України, Національного агентства України з управління державними корпоративними правами, а також юридичних осіб, які можуть претендувати на здійснення функцій з управління державними корпоративними правами.
-40- Н.д.Семенюк В.П. (Реєстр.картка №370)
П.2 статті 8 після абзацу першого доповнити абзацом другим такого змісту:
"Передача функцій з управління державними корпоративними правами в обсягах, що забезпечують контроль над об'єктом управління або блокування рішень вищого органу, може здійснюватись лише органам виконавчої влади".
Відхилено

2. Ініціатива щодо проведення конкурсу може виходити від Кабінету Міністрів України, Національного агентства України з управління державними корпоративними правами, а також юридичних осіб, які можуть претендувати на здійснення функцій з управління державними корпоративними правами.
113.
3. Рішення про проведення конкурсу приймається Національним агентством з управління державними корпоративними правами.
-41- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
У частинах 2 та 3 статті 8 слова "Національне агентство України з управління державними корпоративними правами" замінити на - "Фонд державного майна України"
Відхилено

3. Рішення про проведення конкурсу приймається Національним агентством з управління державними корпоративними правами.
114.
Стаття 9. Порядок та умови проведення конкурсу


Стаття 9. Порядок та умови проведення конкурсу
115.
1. Відбір за конкурсом уповноважених осіб здійснюють конкурсні комісії, що створюються Національним агентством України з управління державними корпоративними правами.
-42- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
У абзацах 1 та 2 частини 1, абзаці 12 частини 2, абзацах 11 та 12 частини 3, частині 5, абзаці 2 частини 6, абзацах 6 та 7 частини 13, частині 14 слова "Національне агентство України з управління державними корпоративними правами" замінити на - "Фонд державного майна України".
Відхилено

1. Відбір за конкурсом уповноважених осіб здійснюють конкурсні комісії, що створюються Національним агентством України з управління державними корпоративними правами.
116.
Порядок створення та роботи конкурсних комісій, а також їх склад визначаються Національним агентством України з управління державними корпоративними правами.


Порядок створення та роботи конкурсних комісій, а також їх склад визначаються Національним агентством України з управління державними корпоративними правами.
117.
Делегування представників до складу конкурсної комісії є обов'язковим для керівництва органів виконавчої влади, державних організацій та установ. На час роботи у складі конкурсної комісії за її членами зберігається основне місце роботи та виплачується середній заробіток згідно з законодавством про працю.


Делегування представників до складу конкурсної комісії є обов'язковим для керівництва органів виконавчої влади, державних організацій та установ. На час роботи у складі конкурсної комісії за її членами зберігається основне місце роботи та виплачується середній заробіток згідно з законодавством про працю.
118.
Конкурсна комісія визначає умови і термін проведення конкурсу та оприлюднює інформацію про об'єкт управління та умови конкурсу.


Конкурсна комісія визначає умови і термін проведення конкурсу та оприлюднює інформацію про об'єкт управління та умови конкурсу.
119.
2. Інформація про об'єкт управління повинна містити такі відомості:


2. Інформація про об'єкт управління повинна містити такі відомості:
120.
реквізити господарського товариства та його місцезнаходження;


реквізити господарського товариства та його місцезнаходження;
121.
характеристику державних корпоративних прав (вид, розмір пакету акцій (часток, паїв);


характеристику державних корпоративних прав (вид, розмір пакету акцій (часток, паїв);
122.
обсяг та основну номенклатуру продукції (робіт, послуг) господарського товариства за останній звітний рік та період, що передує даті проведення конкурсу;


обсяг та основну номенклатуру продукції (робіт, послуг) господарського товариства за останній звітний рік та період, що передує даті проведення конкурсу;
123.
кількість та склад робочих місць господарського товариства;


кількість та склад робочих місць господарського товариства;
124.
основні фінансові показники господарського товариства за останній звітний рік;


основні фінансові показники господарського товариства за останній звітний рік;
125.
умови конкурсу;


умови конкурсу;
126.
розмір реєстраційного внеску;


розмір реєстраційного внеску;
127.
кінцевий термін прийняття заяви на участь в конкурсі;


кінцевий термін прийняття заяви на участь в конкурсі;
128.
час та місце проведення конкурсу;


час та місце проведення конкурсу;
129.
адресу, номер телефону, час роботи служби по організації конкурсу;


адресу, номер телефону, час роботи служби по організації конкурсу;
130.
іншу інформацію, яку визначає Національне агентство України з управління державними корпоративними правами.


іншу інформацію, яку визначає Національне агентство України з управління державними корпоративними правами.
131.
Зазначена інформація публікується не пізніш як за 30 календарних днів до дати проведення конкурсу в інформаційних бюлетенях державних органів приватизації, місцевій пресі, інших друкованих виданнях, визначених Національним агентством України з управління державними корпоративними правами.


Зазначена інформація публікується не пізніш як за 30 календарних днів до дати проведення конкурсу в інформаційних бюлетенях державних органів приватизації, місцевій пресі, інших друкованих виданнях, визначених Національним агентством України з управління державними корпоративними правами.
132.
3. До умов конкурсу включаються:


3. До умов конкурсу включаються:
133.
зобов'язання уповноваженої особи щодо здійснення заходів для забезпечення прибуткової роботи господарського товариства, акції (частка, пай) якого передаються в управління;


зобов'язання уповноваженої особи щодо здійснення заходів для забезпечення прибуткової роботи господарського товариства, акції (частка, пай) якого передаються в управління;
134.
порядок звітності уповноваженої особи;


порядок звітності уповноваженої особи;
135.
розмір штрафних санкцій за невиконання завдань з управління державними корпоративними правами;


розмір штрафних санкцій за невиконання завдань з управління державними корпоративними правами;
136.
розмір та порядок виплати винагороди уповноваженій особі.


розмір та порядок виплати винагороди уповноваженій особі.
137.
До умов конкурсу також можуть включатися зобов'язання особи щодо:


До умов конкурсу також можуть включатися зобов'язання особи щодо:
138.
проведення ефективної інвестиційної політики, в тому числі програм технічного переоснащення виробництва господарського товариства;


проведення ефективної інвестиційної політики, в тому числі програм технічного переоснащення виробництва господарського товариства;
139.
забезпечення виконання встановлених для підприємства мобілізаційних завдань;


забезпечення виконання встановлених для підприємства мобілізаційних завдань;
140.
сприяння створенню безпечних або нешкідливих умов праці;


сприяння створенню безпечних або нешкідливих умов праці;
141.
умов утримання об'єктів соціально-культурного призначення;
-43- Н.д.Семенюк В.П. (Реєстр.картка №370)
Абз.10 пункту 3 статті 9 після слів "...соціально-культурного призначення" доповнити словами "узгодженими з відповідними органами місцевого самоврядування".
Відхилено

умов утримання об'єктів соціально-культурного призначення;
142.
інших умов, визначених Національним агентством України з управління державними корпоративними правами.


інших умов, визначених Національним агентством України з управління державними корпоративними правами.
143.
Умови та порядок проведення конкурсу затверджує Національне агентство України з управління державними корпоративними правами.


Умови та порядок проведення конкурсу затверджує Національне агентство України з управління державними корпоративними правами.
144.
4. Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, можуть ознайомитися з конфіденційною інформацією щодо об'єкта управління у встановленому порядку, який затверджується Національним агентством України з управління державними корпоративними правами за погодженням із Службою безпеки України і Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.


4. Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, можуть ознайомитися з конфіденційною інформацією щодо об'єкта управління у встановленому порядку, який затверджується Національним агентством України з управління державними корпоративними правами за погодженням із Службою безпеки України і Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
145.
5. Особи, які претендують на право здійснення функцій з управління державними корпоративними правами, повинні мати відповідний сертифікат, порядок видачі якого визначається Національним агентством України з управління державними корпоративними правами.


5. Особи, які претендують на право здійснення функцій з управління державними корпоративними правами, повинні мати відповідний сертифікат, порядок видачі якого визначається Національним агентством України з управління державними корпоративними правами.
146.
6. Для участі у конкурсі особи, які претендують на право здійснення функцій з управління державними корпоративними правами, сплачують реєстраційний внесок у розмірі, встановленому Кабінетом Міністрів України.


6. Для участі у конкурсі особи, які претендують на право здійснення функцій з управління державними корпоративними правами, сплачують реєстраційний внесок у розмірі, встановленому Кабінетом Міністрів України.
147.
Грошові кошти, що складають реєстраційний внесок, вносяться шляхом безготівкового перерахування до позабюджетного фонду Національного агентства України з управління державними корпоративними правами, не підлягають вилученню до Державного бюджету України та місцевих бюджетів та використовуються на покриття витрат, пов'язаних із проведенням конкурсу .


Грошові кошти, що складають реєстраційний внесок, вносяться шляхом безготівкового перерахування до позабюджетного фонду Національного агентства України з управління державними корпоративними правами, не підлягають вилученню до Державного бюджету України та місцевих бюджетів та використовуються на покриття витрат, пов'язаних із проведенням конкурсу .
148.
7. Для участі в конкурсі особи, які претендують на право здійснення функцій з управління державними корпоративними правами, подають до конкурсної комісії:


7. Для участі в конкурсі особи, які претендують на право здійснення функцій з управління державними корпоративними правами, подають до конкурсної комісії:
149.
документ, що посвідчує представника юридичної особи та його повноваження;


документ, що посвідчує представника юридичної особи та його повноваження;
151.
документ, що підтверджує сплату реєстраційного внеску;


документ, що підтверджує сплату реєстраційного внеску;
152.
копію сертифіката про відповідну кваліфікацію, порядок видачі якого визначається Національним агентством України з управління державними корпоративними правами;


копію сертифіката про відповідну кваліфікацію, порядок видачі якого визначається Національним агентством України з управління державними корпоративними правами;
153.
нотаріально посвідчені копії установчих документів;


нотаріально посвідчені копії установчих документів;
155.
пропозиції щодо управління державними корпоративними правами, які повинні включати назву та відомості про місцезнаходження господарського товариства, зобов'язання щодо виконання умов конкурсу, розмір винагороди за управління державними корпоративними правами та інші пропозиції щодо умов та результатів управління.


пропозиції щодо управління державними корпоративними правами, які повинні включати назву та відомості про місцезнаходження господарського товариства, зобов'язання щодо виконання умов конкурсу, розмір винагороди за управління державними корпоративними правами та інші пропозиції щодо умов та результатів управління.
156.
8. Відомості про кожного учасника конкурсу заносяться до книги реєстрації і повинні містити:


8. Відомості про кожного учасника конкурсу заносяться до книги реєстрації і повинні містити:
157.
порядковий номер учасника конкурсу (відповідно до реєстрації);


порядковий номер учасника конкурсу (відповідно до реєстрації);
158.
реквізити юридичної особи;


реквізити юридичної особи;
159.
прізвище, ім'я, по батькові учасника конкурсу - представника юридичної особи;


прізвище, ім'я, по батькові представника юридичної особи - учасника конкурсу;
160.
реквізити документів, що підтверджують сплату реєстраційного внеску.


реквізити документів, що підтверджують сплату реєстраційного внеску.
161.
Відомості про учасників конкурсу, їх кількість і пропозиції щодо умов конкурсу не підлягають розголошенню до визначення остаточного переможця конкурсу.


Відомості про учасників конкурсу, їх кількість і пропозиції щодо умов конкурсу не підлягають розголошенню до визначення остаточного переможця конкурсу.
162.
9. Кінцевий термін прийняття заяв на участь у конкурсі - три дні до початку проведення конкурсу.


9. Кінцевий термін прийняття заяв на участь у конкурсі - три дні до початку проведення конкурсу.
163.
10. Визначення уповноваженої особи за конкурсом здійснюється за наявності не менш як двох претендентів, які у встановленому порядку подали заяви до конкурсної комісії.


10. Визначення уповноваженої особи за конкурсом здійснюється за наявності не менш як двох претендентів, які у встановленому порядку подали заяви до конкурсної комісії.
164.
У разі наявності тільки одного претендента на право здійснення функцій з управління державними корпоративними правами конкурсна комісія приймає рішення про визначення його уповноваженою особою, якщо умови, запропоновані ним у конкурсних пропозиціях, відповідають умовам конкурсу. В цьому випадку конкурс не проводиться.


У разі наявності тільки одного претендента на право здійснення функцій з управління державними корпоративними правами конкурсна комісія приймає рішення про визначення його уповноваженою особою, якщо умови, запропоновані ним у конкурсних пропозиціях, відповідають умовам конкурсу. В цьому випадку конкурс не проводиться.
165.
11. За наявності більш як одного претендента на право здійснення функцій з управління державними корпоративними правами конкурс проводиться в два етапи. На першому етапі оголошується попередній переможець конкурсу. Інформація про пропозиції попереднього переможця конкурсу доводиться до відома всіх учасників конкурсу. Якщо протягом п'яти робочих днів від них не надійдуть додаткові пропозиції, то попередній переможець конкурсу оголошується остаточним переможцем. За наявності інших пропозицій проводиться додаткове засідання конкурсної комісії, на якому розглядаються додаткові пропозиції учасників конкурсу та визначається остаточний переможець.


11. За наявності більш як одного претендента на право здійснення функцій з управління державними корпоративними правами конкурс проводиться в два етапи. На першому етапі оголошується попередній переможець конкурсу. Інформація про пропозиції попереднього переможця конкурсу доводиться до відома всіх учасників конкурсу. Якщо протягом п'яти робочих днів від них не надійдуть додаткові пропозиції, то попередній переможець конкурсу оголошується остаточним переможцем. За наявності інших пропозицій проводиться додаткове засідання конкурсної комісії, на якому розглядаються додаткові пропозиції учасників конкурсу та визначається остаточний переможець.
166.
12. Засідання конкурсної комісії є закритими. Засідання комісії вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менш як 2/3 членів комісії. Рішення щодо визначення попереднього та остаточного переможця конкурсу приймається 3/4 голосів присутніх членів комісії.


12. Засідання конкурсної комісії є закритими. Засідання комісії вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менш як 2/3 членів комісії. Рішення щодо визначення попереднього та остаточного переможця конкурсу приймається 3/4 голосів присутніх членів комісії.
167.
13. Після закінчення засідання конкурсною комісією складається протокол, в якому зазначаються такі відомості:


13. Після закінчення засідання конкурсною комісією складається протокол, в якому зазначаються такі відомості:
168.
відомості про учасників конкурсу;


відомості про учасників конкурсу;
169.
умови конкурсу;


умови конкурсу;
170.
пропозиції учасників конкурсу;


пропозиції учасників конкурсу;
171.
обгрунтування вибору переможця конкурсу.


обгрунтування вибору переможця конкурсу.
172.
Протокол підписується всіма членами конкурсної комісії та в триденний термін з дня проведення конкурсу надсилається на затвердження до Національного агентства України з управління державними корпоративними правами.


Протокол підписується всіма членами конкурсної комісії та в триденний термін з дня проведення конкурсу надсилається на затвердження до Національного агентства України з управління державними корпоративними правами.
173.
Результати конкурсу затверджує Національне агентство України з управління державними корпоративними правами.


Результати конкурсу затверджує Національне агентство України з управління державними корпоративними правами.
174.
14. У тижневий термін після затвердження результатів конкурсу Національне агентство України з управління державними корпоративними правами укладає з переможцем конкурсу договір доручення відповідно до статті 17 цього Закону.14. У тижневий термін після затвердження результатів конкурсу Національне агентство України з управління державними корпоративними правами укладає з переможцем конкурсу договір доручення відповідно до статті 17 цього Закону.
175.
Стаття 10. Державне акціонерне товариство


Стаття 10. Державне акціонерне товариство
176.
1. Державне акціонерне товариство - відкрите акціонерне товариство, не менше 75 відсотків акцій якого належать державі.


1. Державне акціонерне товариство - відкрите акціонерне товариство, не менше 75 відсотків акцій якого належать державі.
177.
При проведенні додаткової емісії та визначенні її розміру у державній власності повинен залишатися пакет акцій у розмірі не менше 75 відсотків акцій товариства.
-44- Н.д.Єхануров Ю.І. (Округ №64)
Абз.2 частини 1 статті 10 викласти в такій редакції:
"При проведенні додаткової емісії акцій державних акціонерних товариств, створених шляхом перетворення у відкриті акціонерні товариства державних підприємств, які не підлягають приватизації, у державній власності повинен залишатися пакет акцій такого державного акціонерного товариства у розмірі не менше 75 відсотків акцій товариства".
Абзаци 2 та 3 поміняти місцями.
Враховано

Державне акціонерне товариство створюється шляхом перетворення у відкриті акціонерні товариства державних підприємств, які відповідно до законодавства України не підлягають приватизації, шляхом заснування державного акціонерного товариства, а також придбання державою відповідних пакетів акцій у інших власників.
178.
Державне акціонерне товариство створюється шляхом перетворення державних підприємств, які відповідно до законодавства України не підлягають приватизації, шляхом заснування державного акціонерного товариства, а також придбання державою відповідних пакетів акцій у інших власників.


При проведенні додаткової емісії акцій державних акціонерних товариств, створених шляхом перетворення у відкриті акціонерні товариства державних підприємств, які не підлягають приватизації, у державній власності повинен залишатися пакет акцій такого державного акціонерного товариства у розмірі не менше 75 відсотків акцій товариства.
179.
Від імені держави засновником державного акціонерного товариства є визначений Кабінетом Міністрів України орган виконавчої влади.


Від імені держави засновником державного акціонерного товариства є визначений Кабінетом Міністрів України орган виконавчої влади.
180.
Функції з управління акціями державних акціонерних товариств здійснює Національне агентство України з управління державними корпоративними правами або інший орган виконавчої влади, визначений Кабінетом Міністрів України.
-45- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
У абзаці 5 частини 1 та абзаці 2 частини 2 статті 10 слова "Національне агентство України з управління державними корпоративними правами" замінити на - "Фонд державного майна України".
Відхилено

Функції з управління акціями державних акціонерних товариств здійснює Національне агентство України з управління державними корпоративними правами або інший орган виконавчої влади, визначений Кабінетом Міністрів України.


-46- Н.д.Вітренко Н.М. (Округ №160)
Додати до статті 10:
"Передача в управління уповноваженим особам може здійснюватись тільки під конкретні умови гарантованих доходів бюджету від дивідендів від прибутку державних акціонерних товариств".
Відхилено


181.
2. Діяльність державного акціонерного товариства регулюється Законом України "Про господарські товариства" та іншими нормативно-правовими актами з урахуванням особливостей, визначених цим Законом.


2. Діяльність державного акціонерного товариства регулюється Законом України "Про господарські товариства" та іншими нормативно-правовими актами з урахуванням особливостей, визначених цим Законом.
182.
Повноваження загальних зборів державного акціонерного товариства здійснює Національне агентство України з управління державними корпоративними правами або інший орган виконавчої влади, визначений Кабінетом Міністрів України.
-47- Н.д.Єхануров Ю.І. (Округ №64)
Абз.2 частини 2 статті 10 викласти в редакції:
"У разі, коли державі належать всі акції державного акціонерного товариства, повноваження загальних зборів державного акціонерного товариства здійснює Національне агентство України з управління державними корпоративними правами або інший орган виконавчої влади, визначений Кабінетом Міністрів України".
Враховано

3. У разі, коли державі належать всі акції державного акціонерного товариства, повноваження загальних зборів державного акціонерного товариства здійснює Національне агентство України з управління державними корпоративними правами або інший орган виконавчої влади, визначений Кабінетом Міністрів України.
183.
3. Розпорядження майном, яке було передане державою для формування статутного фонду державного акціонерного товариства, провадиться за погодженням з Фондом державного майна України відповідно до законодавства про приватизацію.
-48- Н.д.Єхануров Ю.І. (Округ №64)
У ч.3 статті 10 слова "за погодженням з" замінити словами "у порядку, визначеному", а слова "про приватизацію" вилучити.
Враховано

4. Розпорядження майном, яке було передане державою для формування статутного фонду державного акціонерного товариства, провадиться у порядку, встановленому Фондом державного майна України відповідно до законодавства.

184.
Стаття 11. Порядок передачі державних корпоративних прав до статутних фондів державних холдингових компаній та об'єднань


Стаття 11. Порядок передачі державних корпоративних прав до статутних фондів державних холдингових компаній та об'єднань
186.
1. Передача державних корпоративних прав до статутних фондів державних холдингових компаній та об'єднань здійснюється Національним агентством України з управління державними корпоративними правами за рішенням Кабінету Міністрів України
-49- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
У частині 1 статті 11 слова "Національне агентство України з управління державними корпоративними правами" замінити на - "Фонд державного майна України".
Відхилено

1. Передача державних корпоративних прав до статутних фондів державних холдингових компаній та об'єднань здійснюється Національним агентством України з управління державними корпоративними правами за рішенням Кабінету Міністрів України
187.
2. Рішення про участь у холдингових компаніях, об'єднаннях підприємств та фінансово-промислових групах та про внески до статутних фондів інших господарюючих суб'єктів приймаються господарськими товариствами з державною часткою власності відповідно до Закону України "Про господарські товариства" та цього Закону.


2. Рішення про участь у холдингових компаніях, об'єднаннях підприємств та фінансово-промислових групах та про внески до статутних фондів інших суб'єктів підприємницької діяльності приймаються господарським товариством, у статутному фонді якого є акції (частки, паї), що належать державі, відповідно до Закону України "Про господарські товариства" з урахуванням особливостей, встановлених цим Законом.
188.
Стаття 12. Порядок здійснення уповноваженою особою функцій з управління


Стаття 12. Порядок здійснення уповноваженою особою функцій з управління
189.
1. Уповноважена особа здійснює функції з управління державними корпоративними правами шляхом реалізації прав акціонера (учасника) господарського товариства в межах повноважень, які надають зазначені державні корпоративні права, що передані цій особі в управління на підставі договору доручення.


1. Уповноважена особа здійснює функції з управління державними корпоративними правами шляхом реалізації прав акціонера (учасника) господарського товариства в межах повноважень, які надають зазначені державні корпоративні права, що передані цій особі в управління на підставі договору доручення.
190.
Уповноважені особи зобов'язані погоджувати з Національним агентством України з управління державними корпоративними правами позицію при розгляді загальними зборами питань щодо розподілу прибутку господарського товариства, реорганізації та ліквідації господарського товариства, внесення змін і доповнень до установчих документів, створення дочірніх підприємств, укладання господарським товариством договорів про створення інших підприємств, розпорядження майном товариства (відчуження, застава, оренда), якщо балансова вартість майна перевищує 10 відсотків чистих активів товариства, емісії цінних паперів товариства та інші питання, визначені договором дорученням.
-50- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
У абзаці 2 частини 1, абзацах 3-5 частини 3 статті 12 слова "Національне агентство України з управління державними корпоративними правами" замінити на - "Фонд державного майна України".

Відхилено

Уповноважені особи зобов'язані погоджувати з Національним агентством України з управління державними корпоративними правами позицію при розгляді загальними зборами питань щодо розподілу прибутку господарського товариства, реорганізації та ліквідації господарського товариства, внесення змін і доповнень до установчих документів, створення дочірніх підприємств, укладання господарським товариством договорів щодо створення інших господарських товариств, розпорядження майном товариства (відчуження, застава, оренда), якщо балансова вартість майна перевищує 10 відсотків чистих активів товариства, емісії цінних паперів товариства та інші питання, визначені договором дорученням.
191.
2. Відповідно до цього Закону та договору доручення уповноваженій особі надаються такі повноваження з управління державними корпоративними правами, які реалізуються з урахуванням вимог Закону України "Про господарські товариства":
-51- Н.д.Єхануров Ю.І. (Округ №64)
Абз.1 частини 2 статті 12 доповнити словами " та установчих документів".
Враховано

2. Відповідно до цього Закону та договору доручення уповноваженій особі надаються такі повноваження з управління державними корпоративними правами, які реалізуються з урахуванням вимог Закону України "Про господарські товариства" та установчих документів:
192.
володіння та користування державними корпоративними правами з урахуванням особливостей, визначених цим Законом;


володіння та користування державними корпоративними правами з урахуванням особливостей, визначених цим Законом;
193.
контроль за дотриманням законодавства та статуту господарського товариства;


контроль за дотриманням законодавства та статуту господарського товариства;
194.
участь у вирішенні питань реорганізації та ліквідації господарського товариства, створення господарським товариством дочірніх підприємств, філій та представництв;


участь у вирішенні питань реорганізації та ліквідації господарського товариства, створення господарським товариством дочірніх підприємств, філій та представництв;
195.
контроль за укладанням договорів про створення інших господарських товариств, у тому числі підприємств з іноземними інвестиціями;


контроль за укладанням договорів щодо створення інших господарських товариств, у тому числі підприємств з іноземними інвестиціями;
196.
контроль за ефективністю використання і збереженням майна господарського товариства та державного майна, яке використовується або зберігається товариством;


контроль за ефективністю використання і збереженням майна господарського товариства та державного майна, яке використовується або зберігається товариством;
197.
контроль за діями органів управління господарського товариства щодо управління товариством, реалізації інвестиційної, технічної та цінової політики, дотримання номенклатури товарів та послуг;


контроль за діями органів управління господарського товариства щодо управління товариством, реалізації інвестиційної, технічної та цінової політики, дотримання номенклатури товарів та послуг;
198.
вирішення питань емісійної діяльності господарського товариства;


вирішення питань емісійної діяльності господарського товариства;
199.
контроль за укладанням господарським товариством договорів застави та оренди майна товариства;


контроль за укладанням господарським товариством договорів застави та оренди майна товариства;
200.
контроль за дотриманням законодавства під час проведення загальних зборів господарського товариства;


контроль за дотриманням законодавства під час проведення загальних зборів господарського товариства;
201.
контроль за розпорядженням нерухомим майном товариства;


контроль за розпорядженням нерухомим майном товариства;
202.
інші функції, передбачені договором доручення.


інші функції, передбачені договором доручення.
203.
3. Уповноважені особи реалізують свої повноваження з урахуванням вимог Закону України "Про господарські товариства:


3. Уповноважені особи реалізують свої повноваження з урахуванням вимог Закону України "Про господарські товариства:
204.
беруть участь у загальних зборах акціонерів (учасників) в межах повноважень, наданих цим Законом, та представляють інтереси держави;


беруть участь у загальних зборах акціонерів (учасників) в межах повноважень, наданих цим Законом, та представляють інтереси держави;
205.
розробляють та подають Національному агентству України з управління державними корпоративними правами відповідні пропозиції на підставі аналізу фінансового стану діяльності господарського товариства;


розробляють та подають Національному агентству України з управління державними корпоративними правами відповідні пропозиції на підставі аналізу фінансового стану діяльності господарського товариства;
206.
надають інформацію про фінансовий та майновий стан господарського товариства в обсягах та у терміни, визначені Національним агентством України з управління державними корпоративними правами;


надають інформацію про фінансовий та майновий стан господарського товариства в обсягах та у терміни, визначені Національним агентством України з управління державними корпоративними правами;
207.
оперативно інформують Національне агентство України з управління державними корпоративними правами щодо діяльності господарського товариства, яка може завдати шкоди державним інтересам;


оперативно інформують Національне агентство України з управління державними корпоративними правами щодо діяльності господарського товариства, яка може завдати шкоди державним інтересам;
208.
у межах наданих повноважень та відповідно до Закону України "Про господарські товариства" беруть участь у формуванні та роботі органів управління господарським товариством (спостережної ради, ревізійної комісії та інших органів господарського товариства);


у межах наданих повноважень та відповідно до Закону України "Про господарські товариства" беруть участь у формуванні та роботі органів управління господарським товариством (спостережної ради, ревізійної комісії та інших органів господарського товариства);
209.
у разі необхідності у порядку, встановленому Законом України "Про господарські товариства", вимагають від виконавчих органів господарського товариства скликання позачергових загальних зборів акціонерів (учасників) або скликають їх самі.


у разі необхідності у порядку, встановленому Законом України "Про господарські товариства", вимагають від виконавчих органів господарського товариства скликання позачергових загальних зборів акціонерів (учасників) або скликають їх самі.
210.
4. Уповноважена особа голосує на загальних зборах акціонерів (учасників) товариства в межах повноважень, визначених частиною другою цієї статті та договором доручення.4. Уповноважена особа голосує на загальних зборах акціонерів (учасників) товариства в межах повноважень, визначених частиною другою цієї статті та договором доручення.
211.
Стаття 13. Обмеження щодо розпорядження державними корпоративними правами


Стаття 13. Обмеження щодо розпорядження державними корпоративними правами
212.
1. Державні корпоративні права не можуть передаватися будь-яким органам, підприємствам, організаціям для формування їхніх статутних фондів, крім передачі до статутних фондів державних холдингових компаній та об'єднань відповідно до цього Закону.


1. Державні корпоративні права не можуть передаватися будь-яким органам, підприємствам, організаціям для формування їхніх статутних фондів, крім передачі до статутних фондів державних холдингових компаній та об'єднань відповідно до цього Закону.
213.
2. Державні корпоративні права, що передані в управління уповноваженій особі, не можуть бути відчужені уповноваженою особою з державної власності, на них не може бути звернено стягнення за зобов'язаннями уповноваженої особи, щодо них уповноваженою особою не можуть вчинятись дії, наслідком яких може відбутися відчуження з державної власності цих корпоративних прав.


2. Державні корпоративні права, що передані в управління уповноваженій особі, не можуть бути відчужені уповноваженою особою з державної власності, на них не може бути звернено стягнення за зобов'язаннями уповноваженої особи, щодо них уповноваженою особою не можуть вчинятись дії, наслідком яких може відбутися відчуження з державної власності цих корпоративних прав.

214.
Р О З Д І Л IІІ


Р О З Д І Л IІІ
215.
ФІНАНСОВІ ВІДНОСИНИФІНАНСОВІ ВІДНОСИНИ
216.
Стаття 14. Визначення вартості об'єкта управління


Стаття 14. Визначення вартості об'єкта управління
217.
Вартість об'єктів управління визначається відповідно до законодавства про оцінку майна та на підставі методики, яка затверджується Кабінетом Міністрів України.Вартість об'єктів управління визначається відповідно до закону про оцінку майна та на підставі методики, яка затверджується Кабінетом Міністрів України.
218.
Стаття 15. Використання дивідендів


Стаття 15. Використання дивідендів
219.
1. Частина прибутку (дивіденди), яка нарахована на державні корпоративні права, перераховується до позабюджетного фонду Національного агентства України з управління державними корпоративними правами.
-52- Н.д.Семенюк В.П. (Реєстр.картка №370)
Статтю 15 викласти в такій редакції:
"1. Дивіденди, які нараховані на державні корпоративні права, перераховуються до Державного бюджету України".
-53- Н.д.Вітренко Н.М. (Округ №160)
Статтю 15 викласти в такій редакції:
"1. Дивіденди від тої частки прибутку, що належить державі в повному обсязі спрямовуються в Державний бюджет України".
ВідхиленоВідхилено

1. Частина прибутку (дивіденди), яка нарахована на державні корпоративні права, перераховується до позабюджетного фонду Національного агентства України з управління державними корпоративними правами.
220.
2. Дев'яносто відсотків коштів, отриманих від дивідендів, перераховуються Національним агентством України з управління державними корпоративними правами до Державного бюджету України, решта використовуються Національним агентством для здійснення функцій управління державними корпоративними правами та виплати винагороди уповноваженим особам в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
-54- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
У частинах 1 та 2 статті 15 слова "Національне агентство України з управління державними корпоративними правами" замінити на - "Фонд державного майна України".

Відхилено

2. Дев'яносто відсотків коштів, отриманих від дивідендів, перераховуються Національним агентством України з управління державними корпоративними правами до Державного бюджету України, решта використовуються Національним агентством для здійснення функцій управління державними корпоративними правами та виплати винагороди уповноваженим особам в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
221.
Стаття 16. Страхування ризиків
-55- Н.д.Семенюк В.П. (Реєстр.картка №370)
Статтю 16 виключити.
Відхилено

Стаття 16. Страхування ризиків
222.
Уповноважені особи зобов'язані застрахувати на користь держави відповідальність за заподіяння шкоди державі у період здійснення ними функцій з управління державними корпоративними правами у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.Уповноважені особи зобов'язані застрахувати на користь держави відповідальність за заподіяння шкоди державі у період здійснення ними функцій з управління державними корпоративними правами у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
223.
Р О З Д І Л ІV


Р О З Д І Л ІV
224.
ДОГОВІРНІ ВІДНОСИНИ


ДОГОВІРНІ ВІДНОСИНИ

225.
Стаття 17. Оформлення договорів доручення


Стаття 17. Оформлення договорів доручення
226.
1. При передачі функцій з управління державними корпоративними правами уповноваженій особі між Національним агентством України з управління державними корпоративними правами і уповноваженою особою укладається договір доручення.
-56- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
У абзаці 1 частини 1 статті 17 слова "Національне агентство України з управління державними корпоративними правами" замінити на - "Фонд державного майна України".
Відхилено

1. При передачі функцій з управління державними корпоративними правами уповноваженій особі між Національним агентством України з управління державними корпоративними правами і уповноваженою особою укладається договір доручення.
227.
Істотними умовами договору є:


Істотними умовами договору є:
228.
предмет договору (склад і вартість державних корпоративних прав);


предмет договору (склад і вартість державних корпоративних прав);
229.
термін дії договору;


термін дії договору;
230.
права та обов'язки сторін;


права та обов'язки сторін;
231.
відповідальність сторін;


відповідальність сторін;
232.
санкції за невиконання або неналежне виконання зобов'язань;


санкції за невиконання або неналежне виконання зобов'язань;
233.
зобов'язання щодо страхування об'єкта договору уповноваженою особою на користь держави;


зобов'язання щодо страхування об'єкта договору уповноваженою особою на користь держави;
234.
перелік питань, визначених абзацом другим частини першої статті 12 цього Закону;


перелік питань, визначених абзацом другим частини першої статті 12 цього Закону;
235.
розмір і порядок виплати винагороди уповноваженій особі;


розмір і порядок виплати винагороди уповноваженій особі;
236.
наслідки припинення частково виконаного договору;


наслідки припинення частково виконаного договору;
237.
порядок продовження договору після закінчення терміну його дії.


порядок продовження договору після закінчення терміну його дії.
238.
У договорі повинні бути зазначені зобов'язання сторін, які були визначені умовами конкурсу.


У договорі повинні бути зазначені зобов'язання сторін, які були визначені умовами конкурсу.
239.
2. На вимогу однієї із сторін договір доручення може бути розірвано в разі невиконання іншою стороною зобов'язань, передбачених цим договором, а також з інших підстав припинення договорів відповідно до Цивільного кодексу України.


2. На вимогу однієї із сторін договір доручення може бути розірвано відповідно до цивільного законодавства України.
240.
Стаття 18. Контроль за виконанням функцій управління об'єктами права державної власності, ефективним використанням державного майна


Стаття 18. Контроль за виконанням функцій управління об'єктами права державної власності, ефективним використанням державного майна
241.
1. Контроль за виконанням функцій управління об'єктами права державної власності здійснює Кабінет Міністрів України або уповноважений ним орган.


1. Контроль за виконанням функцій управління об'єктами права державної власності здійснює Кабінет Міністрів України або уповноважений ним орган.
242.
2. Контроль за виконанням функцій з управління державними корпоративними правами органами виконавчої влади та уповноваженими особами здійснює Національне агентство України з управління державними корпоративними правами.
-57- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
У частинах 2, 3 та 4 статті 18 слова "Національне агентство України з управління державними корпоративними правами" замінити на - "Фонд державного майна України".
Відхилено

2. Контроль за виконанням функцій з управління державними корпоративними правами органами виконавчої влади та уповноваженими особами здійснює Національне агентство України з управління державними корпоративними правами.
243.
3. Органи виконавчої влади, уповноважені особи, які здійснюють функції з управління державними корпоративними правами, в порядку та у терміни, визначені Національним агентством України з управління державними корпоративними правами, подають Національному агентству звіти про виконання ними функцій з управління державними корпоративними правами.


3. Органи виконавчої влади, уповноважені особи, які здійснюють функції з управління державними корпоративними правами, в порядку та у терміни, визначені Національним агентством України з управління державними корпоративними правами, подають Національному агентству звіти про виконання ними функцій з управління державними корпоративними правами.
244.
4. На підставі контролю Національне агентство України з управління державними корпоративними правами здійснює оцінку ефективності виконання функцій з управління державними корпоративними правами та готує пропозиції щодо удосконалення цього управління.


4. На підставі контролю Національне агентство України з управління державними корпоративними правами здійснює оцінку ефективності виконання функцій з управління державними корпоративними правами та готує пропозиції щодо удосконалення цього управління.

245.
Стаття 19. Відповідальність за невиконання законодавства про управління об'єктами права державної власності


Стаття 19. Відповідальність за невиконання законодавства про управління об'єктами права державної власності
246.
1. За невиконання законодавства України з питань управління об'єктами права державної власності до винних осіб застосовується адміністративна, дисциплінарна, кримінальна та цивільно-правова відповідальність відповідно до законодавства України.


1. За невиконання законодавства України з питань управління об'єктами права державної власності до винних осіб застосовується адміністративна, дисциплінарна, кримінальна та цивільно-правова відповідальність відповідно до законодавства України.
247.
2. Відповідальність за неефективне управління державними підприємствами, установами, організаціями покладається на керівника органу виконавчої влади, до сфери управління якого передані зазначені об'єкти, в межах повноважень такого керівника.


2. Відповідальність за неефективне управління державними підприємствами, установами, організаціями покладається на керівника органу виконавчої влади, до сфери управління якого передані зазначені об'єкти, в межах повноважень такого керівника.
248.
3. За невиконання умов договору доручення або недбале здійснення функцій з управління державними корпоративними правами, а також інші дії, які завдають шкоди державі, уповноважені особи, які здійснюють функції з управління державними корпоративними правами, несуть цивільно-правову та кримінальну відповідальність відповідно до законодавства України.


3. За невиконання умов договору доручення або недбале здійснення функцій з управління державними корпоративними правами, а також інші дії, які завдають шкоди державі, уповноважені особи, які здійснюють функції з управління державними корпоративними правами, несуть цивільно-правову та кримінальну відповідальність відповідно до законодавства України.
249.
4. Кабінет Міністрів України в окремому розділі програми діяльності Кабінету Міністрів України визначає заходи щодо використання державного майна, яке передано в управління органів виконавчої влади, та заходи щодо забезпечення ефективної роботи державних підприємств, у тому числі таких, що фінансуються з Державного бюджету України чи місцевих бюджетів, а у звіті про виконання програми діяльності Кабінету Міністрів України в окремому розділі надає показники фінансово-господарської діяльності підпорядкованих йому суб'єктів господарювання.


4. Кабінет Міністрів України в окремому розділі програми діяльності Кабінету Міністрів України визначає заходи щодо використання державного майна, яке передано в управління органів виконавчої влади, та заходи щодо забезпечення ефективної роботи державних підприємств, у тому числі таких, що фінансуються з Державного бюджету України чи місцевих бюджетів, а у звіті про виконання програми діяльності Кабінету Міністрів України в окремому розділі надає показники фінансово-господарської діяльності підпорядкованих йому суб'єктів господарювання.

250.
Стаття 20. Спори, що виникають у процесі виконання функцій з управління об'єктами права державної власності


Стаття 20. Спори, що виникають у процесі виконання функцій з управління об'єктами права державної власності
251.
Спори, що виникають у процесі виконання функцій з управління об'єктами права державної власності, вирішуються судом або арбітражним судом у встановленому порядку відповідно до їх компетенції.


Спори, що виникають у процесі виконання функцій з управління об'єктами права державної власності, вирішуються судом (арбітражним судом) у встановленому порядку.
252.
Стаття 21. Прикінцеві положення


Стаття 21. Прикінцеві положення
253.
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.


1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. Визнати таким, що втратив чинність, Декрет Кабінету Міністрів України № 8-92 "Про управління майном, що є у загальнодержавній власності".


2. Визнати таким, що втратив чинність, Декрет Кабінету Міністрів України № 8-92 "Про управління майном, що є у загальнодержавній власності".
254.
3. До приведення законодавства України у відповідність із цим Законом нормативно-правові акти України застосовуються у частині, що не суперечить цьому Закону.


3. До приведення законодавства України у відповідність із цим Законом нормативно-правові акти України застосовуються у частині, що не суперечить цьому Закону.
255.
4. Кабінету Міністрів України у двомісячний термін з дня набрання чинності цим Законом:


4. Кабінету Міністрів України у двомісячний термін з дня набрання чинності цим Законом:
256.
подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законодавчих актів України у відповідність з цим Законом;


подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законодавчих актів України у відповідність з цим Законом;
257.
привести рішення Кабінету Міністрів України у відповідність з цим Законом;


привести рішення Кабінету Міністрів України у відповідність з цим Законом;
258.
забезпечити перегляд і скасування органами виконавчої влади прийнятих ними нормативно-правових актів, що не відповідають цьому Закону;


забезпечити перегляд і скасування органами виконавчої влади прийнятих ними нормативно-правових актів, що не відповідають цьому Закону;
259.
відповідно до компетенції забезпечити прийняття органами виконавчої влади нормативно-правових актів, передбачених цим Законом.


забезпечити прийняття органами виконавчої влади відповідно до їх компетенції нормативно-правових актів, передбачених цим Законом.
260.
5. Рекомендувати Президенту України привести Укази Президента України у відповідність з цим Законом.


5. Рекомендувати Президенту України привести Укази Президента України у відповідність з цим Законом.

* - Назви колонок таблиці подані в загальному значенні