Назва: Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення
Автор: Кабінет Міністрів України
Головний комітет: Народні депутати України - члени Комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності та боротьби з організованою злочинністю і корупцією

N
Редакція, прийнята в попередньому читанні*
Зауваження та пропозиції
Висновки, обгр.
Редакція, запропонована головним комітетом
0.
Проект
Закон України
Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення
-1- Н.д.Кармазін Ю.А. (Округ №134)
У зв'язку з тим, що зміна вноситься не до всього Кодексу, а тільки до статті 239, назву законопроекту необхідно викласти у такій редакції:
"Про внесення зміни до статті 239 Кодексу України про адміністративні правопорушення".
Враховано
Проект
Закон України
Про внесення зміни до статті 239 Кодексу України про адміністративні правопорушення
1.
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:


Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
2.
I. Внести до Кодексу України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122) такі зміни:
-2- Н.д.Кармазін Ю.А. (Округ №134)
Відповідно до назви законопроекту слід абзац другий викласти у такій редакції:

"1. Статтю 239 Кодексу України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради України УРСР, 1984р., додаток до №51 ст.1122) викласти у такій редакції:".
Враховано
1. Статтю 239 Кодексу України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984р., додаток до №51, ст.1122) викласти у такій редакції:
3.
Статтю 239 викласти в такій реадкції:4.
"Стаття 239. Органи, що здійснюють управління і контроль за використанням та охороною вод і відтворенням водних ресурсів


"Стаття 239. Органи, що здійснюють управління і контроль за використанням та охороною вод і відтворенням водних ресурсів
5.
Органи, що здійснюють управління і контроль за використанням та охороною вод і відтворенням водних ресурсів, системи центрального органу виконавчої влади у галузі водного господарства розглядають справи про адміністративні правопорушення, пов'язані з порушенням правил використання, охорони водних ресурсів (стаття 48, статті 59 - 61 (за винятком випадків забруднення і засмічення підземних вод або порушення водоохоронного режиму на водозборах, яке спричинило забруднення цих вод).
-3- Н.дСамойленко Ю.І.(Реєстр.картка №375)
Н.д.Мельник П.В.(Реєстр.картка №394)
Н.д.Кармазін Ю.А. (Округ №134)
Н.д.Ющик О.І. (Реєстр.картка №360)
У всіх частинах статті 239 з метою виключення неправильного тлумачення необхідно застосувати назви конкретних центральних органів виконавчої влади в галузі водного господарства і в галузі геології та використання надр, а також привести їх назви у відповідність Указу Президента України від 13.03.99р.

Враховано
Органи Комітету водного господарства України розглядають справи про адміністративні правопорушення, пов'язані з порушенням правил використання, охорони водних ресурсів (стаття 48, статті 59, 60, 61 (за винятком випадків забруднення та засмічення підземних вод або порушення водоохоронного режиму на водозборах, яке спричинило забруднення цих вод).


-4- Н.д.Самойленко Ю.І. (Реєстр.картка №375)
У частині першій статті 239 виключити статті 48 та 59-1, після статті 59 зазначити у дужках "( у частині порушення водоохоронного режиму на водозаборах, які викликають водну ерозію)", після статті 61 зазначити у дужках "(у частині, пов'язаній з поверхневими водами)", а також доповнити частину першу словами і цифрами "стаття 186-3 у частині ведення звітності про використання води 2ТП (водгосп)".

Враховано частково

6.
Органи системи центрального органу виконавчої влади у галузі геології і використання надр розглядають справи про адміністративні правопорушення, передбачені статтями 48, 59 - 61 цього Кодексу, у випадках забруднення і засмічення підземних вод або порушення водоохоронного режиму на водозборах, яке спричинило забруднення цих вод.
-5- Н.д.Самойленко Ю.І. (Реєстр.картка №375)
У частині другій статті 239 виключити статті 48 та 59-1, а слова і цифри "передбачені статтями 59 - 61 цього Кодексу, у випадках забруднення і засмічення підземних вод або порушення водоохоронного режиму на водозаборах, яке спричинило забруднення цих вод" замінити словами і цифрами "(стаття 59 (у частині порушення водоохоронного режиму при добуванні підземних вод), статті 60 (у частині самовільного здійснення гідротехнічних робіт з добуванням підземних вод), статті 61 (у частині, пов'язаній з добуванням підземних вод)".

Враховано частково
Органи Комітету України з питань геології та використання надр розглядають справи про адміністративні правопорушення, передбачені статтями 59, 60, 61 цього Кодексу, у випадках забруднення та засмічення підземних вод або порушення водоохоронного режиму на водозаборах, яке спричинило забруднення цих вод.
7.
Від імені органів, зазначених у цій статті, розглядати справи про адміністративні правопорушення і накладати адміністративні стягнення мають право:


Від імені органів, зазначених у цій статті, розглядати справи про адміністративні правопорушення і накладати адміністративні стягнення мають право:
8.
заступники керівника центрального органу виконавчої влади у галузі водного господарства, спеціально уповноваженого органу виконавчої влади у галузі водного господарства Автономної Республіки Крим, до компетенції яких належать питання використання та охорони вод і відтворення водних ресурсів, начальники управлінь водних ресурсів центрального органу виконавчої влади у галузі водного господарства та спеціально уповноваженого органу виконавчої влади у галузі водного господарства Автономної Республіки Крим, начальники басейнових водогосподарських об'єднань та їх заступники, до компетенції яких належать питання використання та охорони вод і відтворення водних ресурсів, та начальники регіональних (обласних) відділів комплексного використання водних ресурсів системи центрального органу виконавчої влади у галузі водного господарства, заступник керівника центрального органу виконавчої влади у галузі геології і використання надр, до компетенції яких належать питання контролю за охороною підземних вод, - штраф на громадян до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - до восьми неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;


заступники Голови Комітету водного господарства України, голови Республіканського комітету по водному господарству Автономної Республіки Крим, начальники, заступники начальників управління комплексного використання водних ресурсів Комітету водного господарства України та управління водних ресурсів та водогосподарських систем Республіканського Комітету по водному господарству Автономної Республіки Крим, начальники басейнових водогосподарських об'єднань та їх заступники, до компетенції яких належать питання використання та охорони вод і відтворення водних ресурсів, начальники регіональних (обласних) відділів комплексного використання водних ресурсів Комітету водного господарства України, заступник Голови Комітету України з питань геології та використання надр, до компетенції якого належать питання контролю за охороною підземних вод, начальник, заступник начальника Головного Управління гідрогеологічних робіт та екології Комітету України з питань геології та використання надр - штраф на громадян до семи неоподаткованих мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - до восьми неоподаткованих мінімумів доходів громадян;
9.
начальники відділів, головні спеціалісти управління водних ресурсів центрального органу виконавчої влади у галузі водного господарства та спеціально уповноваженого органу виконавчої влади у галузі водного господарства Автономної Республіки Крим, начальники відділів водних ресурсів, завідувачі лабораторій басейнових водогосподарських об'єднань та регіональних (обласних) відділів комплексного використання водних ресурсів системи центрального органу виконавчої влади у галузі водного господарства, начальники територіальних виробничих об'єднань центрального органу виконавчої влади у галузі геології і використання надр - штраф на громадян до п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
-6- Н.д.Кармазін Ю.А. (Округ №134)
В абзаці третьому частини третьої статті 239 скоротити перелік посадових осіб, яким надано право розглядати справи і накладати штрафи.
Враховано

начальники відділів водних ресурсів, завідувачі лабораторій басейнових водогосподарських об'єднань та регіональних (обласних) відділів комплексного використання водних ресурсів Комітету водного господарства України, директори державних регіональних геологічних та казенних підприємств Комітету України з питань геології та використання надр - штраф на громадян до п'яти неоподаткованих мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - до семи неоподаткованих мінімумів доходів громадян;
10.
провідні інженери басейнових водогосподарських об'єднань та регіональних (обласних) відділів комплексного використання водних ресурсів системи центрального органу виконавчої влади у галузі водного господарства - штраф на громадян до чотирьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - до п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".


провідні інженери басейнових водогосподарських об'єднань та регіональних (обласних) відділів комплексного використання водних ресурсів Комітету водного господарства України - штраф на громадян до чотирьох неоподаткованих мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - до п'яти неоподаткованих мінімумів доходів громадян".
11.
II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.


II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

* - Назви колонок таблиці подані в загальному значенні