Назва: Закон України "Про місто - герой Севастополь"
Автор: Народні депутати України В.Зачосов (в/о 225), С.Кондратевський (в/о 224)
Головний комітет: Комітет з питань державної политики, місцевого самоврядування та діяльності рад

N
Редакція, прийнята в попередньому читанні*
Зауваження та пропозиції
Висновки, обгр.
Редакція, запропонована головним комітетом
0.
Закон України


Закон України
1.
Про місто-герой Севастополь


Про місто-герой Севастополь
2.
Цей Закон визначає особливості здійснення місцевого самоврядування і виконавчої влади в місті Севастополі відповідно із спеціальним статусом, визначеним Конституцією України.
-1- Н.д.Шаров І.Ф. (Реєстр.картка №399)
Преамбулу доповнити після слова "Закон" словами "встановлює спеціальний статус та" і далі за текстом.

Враховано
Цей Закон встановлює спеціальний статус та визначає особливості здійснення місцевого самоврядування і виконавчої влади в місті Севастополі відповідно до Конституції України.


-2- Кабінет Міністрів України
Преамбулу проекту пропонуємо викласти в такій редакції:
"Цей Закон визначає особливості здійснення місцевого самоврядування і виконавчої влади в місті Севастополі, спеціальний статус міста Севастополя відповідно до Конституції України", що узгоджуватиметься із частиною третьою статті 133 Конституції України."

Враховано частково
3.
РОЗДІЛ І. Загальні Положення


РОЗДІЛ І. Загальні положення
4.
Стаття 1. Обгрунтування спеціального статусу міста-героя СевастополяСтаття 1. Обгрунтування спеціального статусу міста-героя Севастополя
5.
Місто-герой Севастополь є містом загальнодержавного значення із спеціальним статусом обумовленим:
-3- Н.д.Зачосов В.О. (Округ №225)
Доповнити частину першу статті 1 після слова "містом" текстом "-портом".

Враховано
Місто-герой Севастополь є містом-портом загальнодержавного значення із спеціальним статусом, обумовленим:
6.
1) геополітичними, історичними і економічними особливостями міста;
-4- Н.д.Сахно Ю.П. (Реєстр.картка №406)
У пункті 1 статті 1 вилучити слово "геополітичними".

Враховано

1) історичними і економічними особливостями міста;
7.
2) особливостями і обсягом повноважень органів місцевого самоврядування і органів виконавчої влади наданими місту державою як адміністративно-територіальній одиниці загальнодержавного значення;


2) особливостями і обсягом повноважень органів місцевого самоврядування і органів виконавчої влади, наданими місту державою як адміністративно-територіальній одиниці загальнодержавного значення;
8.
3) спільним базуванням Військово-Морських сил України і тимчасовим перебуванням основної бази Чорноморського флоту Російської Федерації;


3) спільним базуванням Військово-Морських сил України і тимчасовим перебуванням основної бази Чорноморського Флоту Російської Федерації;
9.
4) участю у виконанні державних функцій у відповідності з міжнародними зобов`язаннями України;


4) участю у виконанні державних функцій у відповідності з міжнародними зобов`язаннями України;
10.
5) особливостями матеріальних і фінансових засад органів місцевого самоврядування;


5) особливостями матеріальних і фінансових засад органів місцевого самоврядування;
11.
6) загальновизнаними, світового значення історико-культурними цінностями, військовими і трудовими заслугами;


6) загальновизнаними, світового значення історико-культурними цінностями, військовими і трудовими заслугами;
12.
7) розміщенням на його території морських портів відкритих для заходу іноземних суден.
-5- Н.д.Зачосов В.О. (Округ №225)
Пункт 7 частини першої статті 1 викласти у такій редакції:
"7) відкритістю його для міжнародного морського і повітряного сполучень."

Враховано

7) відкритістю його для міжнародного морського і повітряного сполучень.
13.
Стаття 2. Адміністративно-територіальний устрій міста Севастополя


Стаття 2. Адміністративно-територіальний устрій міста Севастополя
14.
Місто Севастополь, як адміністративно-територіальна одиниця України, є її специфічним регіоном.
-6- Н.д.Сахно Ю.П. (Реєстр.картка №406)
У статті 2 першу частину викласти у такій редакції:
"Місто Севастополь є адміністративно-територіальною одиницею України, яка входить до системи адміністративно-територіального устрою України".

Враховано

Місто Севастополь є адміністративно-територіальною одиницею України, яка входить до системи адміністративно-територіального устрою України.


-7- Н.д.Зачосов В.О. (Округ №225), Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404), Н.д.Кондратевський С.М. (Округ №224)
Першу частину статті 2 виключити.

Враховано
-8- Н.д.Бондаренко В.Д. (Округ №212)
У першій частині статті 2 слова "Місто Севастополь, як адміністративно-територіальна одиниця України, є її специфічним регіоном" виключити.
Статтю 2 викласти у такій редакції:
"Стаття 2. Адміністративно-територіальний устрій та межі міста Севастополя
1. Місто Севастополь є самостійною адміністративно-територіальною одиницею, яке входить до системи адміністративно-територіального устрою України на рівні міста республіканського значення.
2. Адміністративно-територіальними частинами міста Севастополя є райони міста та інші адміністративно-територіальні одиниці, які знаходяться на його території.
3. Територія міста Севастополя складається з територій районів міста та територій інших адміністративно-територіальних одиниць, що перебувають у межах міста Севастополя.
4. Межі міста Севастополя встановлюються та змінюються Верховною Радою України у встановленому законом порядку.
5. Утворення, ліквідація, об`єднання, найменування і перейменування районів у місті та інших адміністративно-територіальних одиниць на території міста Севастополя, а також зміна їх меж здійснюється Верховною Радою України у встановленому законом порядку."

Враховано частково15.
1. Територія міста-героя Севастополя в межах визначених Верховною Радою України відповідно до законодавства включає в себе територію районів у місті, сіл, селищ та інших населених пунктів, а також частини акваторії внутрішніх і територіальних морських вод України, що прилягають до сухопутної території міста.
-9- Н.д.Шаров І.Ф. (Реєстр.картка №399)
Пункт 1 частини першої статті 2 викласти у такій редакції:
"1. Систему адміністративно-територіального устрою міста Севастополя складають: безпосередньо місто Севастополь, міста, селища, села та інші населені пункти, а також акваторії внутрішніх морських вод та територіального моря у межах, визначених Верховною Радою України по представленню Севастопольської міської ради, узгодженому з відповідними радами, з урахуванням історичних, соціально-економічних та інших особливостей території у відповідності з діючим законодавством України."

Враховано частково

1. Територія міста-героя Севастополя з урахуванням історичних, соціально-економічних та інших особливостей території у відповідності з діючим законодавством України включає в себе територію районів у місті, сіл, селищ, міст, а також частини акваторії внутрішніх і територіальних морських вод України, що прилягають до сухопутної території міста.


-10- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
У пункті 1 частини першої статті 2 вилучити текст "в межах визначених Верховною Радою України відповідно до законодавства".

Враховано
-11- Н.д.Сахно Ю.П. (Реєстр.картка №406)
У частині 1 статті 2 вилучити слова "в межах визначених Верховною Радою України відповідно до законодавства" та "інших населених пунктів", виклавши її в такій редакції:
"Територія міста-героя Севастополя включає в себе територію районів у місті, сіл, селищ, а також частини акваторії" і далі за текстом.

Враховано


16.
2. Зміна межі міста і адміністративно-територіального поділу в межах міста визначаються Верховною Радою України за поданням Севастопольської міської ради.
-12- Н.д.Зачосов В.О. (Округ №225)
У частині 2 статті 2 слово "поділу" замінити на слово "устрою".
Враховано

2. Зміна межі міста і адміністративно-територіального устрою в межах міста визначаються Верховною Радою України за поданням Севастопольської міської ради відповідно до закону.


-13- Кабінет Міністрів України
Частину другу статті 2 доповнити словами "відповідно до закону".

Враховано


17.
РОЗДІЛ ІІ. Повноваження міста Севастополя і фінансове забезпечення


РОЗДІЛ ІІ. Повноваження міста Севастополя і фінансове забезпечення
18.
Стаття 3. Повноваження міста Севастополя визначені його спеціальним статусом
-14- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
У назві статті 3 вилучити текст ", визначені його спеціальним статусом".

Враховано
-15- Н.д.Шаров І.Ф. (Реєстр.картка №399)
Статтю 3 викласти у такій редакції:
"Стаття 3. Спеціальні функції міста Севастополя, визначені його особливим статусом
Місто Севастополь через органи самоврядування і виконавчої влади забезпечує:
1) створення необхідних умов для спільного базування відповідних підрозділів ВМС та тимчасового перебування основної бази Чорноморського Флоту Російської Федерації, в т.ч. надання на договірних умовах комунальних, інженерних, соціально-культурних, транспортних, інформаційних та інших послуг відповідним військовим підрозділам та органам управління;
2) взаємодію з командуванням ВМС України та командуванням Чорноморського Флоту Російської Федерації при розробці і реалізації ними заходів по виконанню службових задач та функцій, що торкаються інтересів міста;
3) участь у реалізації на території і акваторії Севастополя Угоди між Україною і Російською Федерацією про статус і умови перебування Чорноморського Флоту Російської Федерації;
4) виконання, відповідно до делегованих державою повноважень, комплексу заходів управління та координації при багатоцільовому використанні (у т.ч. згідно з Угодами по Чорноморському Флоту Російської Федерації) територій (включаючи акваторії внутрішніх морських вод та територіального моря), забезпечуючи при цьому пріоритет громадянської влади при реалізації суверенітету держави та захисті інтересів на закріпленій території;
5) створення відповідних умов для пов'язаного з базуванням Чорноморського Флоту Російської Федерації проживання російських громадян: військовослужбовців та їх сімей (у т.ч. в місцях компактного проживання), представлення їм відповідних комунальних, соціально-культурних, транспортних, інформаційних та інших послуг;
6) створення відповідних умов для функціонування державних структур та іноземних представництв згідно із законами України і міжнародними договорами, ратифікованими Верховною Радою України;
7) запровадження заходів по збереженню та відтворенню в умовах багатоцільового використання території, пам'ятників історії, культури, релігії, архітектури та містобудування, заповідних і природних зон та ландшафтів, які мають державне значення."

Враховано частково
в статті 22 цього законопроекту

19.
Місто Севастополь через органи самоврядування і виконавчої влади забезпечує:
-16- Н.д.Зачосов В.О. (Округ №225)
Частину першу статті 3 викласти у такій редакції:
"Місто Севастополь через органи самоврядування і органи виконавчої влади забезпечує:"

Враховано частково
у статті 22 цього законопроекту
-17- Кабінет Міністрів України
Частину першу статті 3 слова "органи самоврядування і виконавчої влади" пропонуємо замінити словами "органи місцевого самоврядування і органи виконавчої влади" відповідно до розділів VI та XI Конституції України.

Враховано
редакційно
20.
1) виконання цільових програм з питань економіки, науки, культури, екології, охорони здоров`я, житлового і комунального господарства, а також інших сфер діяльності в інтересах економічного і соціального розвитку міста;
-18- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
У пункті 1 частини першої статті 3 вилучити текст "в інтересах економічного і соціального розвитку міста".

Враховано
редакційно


21.
2) необхідні умови для функціонування державних структур та іноземних представництв згідно із законами України і міжнародними договорами, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України;
-19- Кабінет Міністрів України
У абзаці третьому статті 3 потребує уточнення термін "державних структур".
Враховано
редакційно


22.
3) в рамках делегованих державою повноважень бере участь в реалізації на території і акваторії Севастополя Угоди між Україною і Російською Федерацією про статус і умови перебування Чорноморського флоту Російської Федерації.

-20- Н.д.Бондаренко В.Д. (Округ №212)
Статтю 3 виключити.
Враховано23.
Стаття 4. Взаємовідносини міста Севастополя і Автономної Республіки Крим
-21- Н.д.Зачосов В.О. (Округ №225)
Пронумерувати частини статей 4, 5, 21 і 24.

Враховано

Стаття 3. Взаємовідносини органів місцевого самоврядування і органів виконавчої влади міста Севастополя і Автономної Республіки Крим


-22- Кабінет Міністрів України
У назві та тексті статті 4 проекту мова має йти про взаємовідносини органів.
Крім того, відповідно до частини другої статті 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.
Разом з тим, потребує конкретизації які саме органи влади міста і Автономної Республіки Крим мають на увазі, оскільки відповідно до частини другої статті 5 Конституції України народ здійснює владу безпосередньо і через органи державної влади та місцевого самоврядування.

Враховано


24.
Взаємовідносини міста Севастополя і Автономної Республіки Крим здійснюються на основі Конституції України і законів України.


1. Взаємовідносини органів місцевого самоврядування і органів виконавчої влади міста Севастополя і Автономної Республіки Крим здійснюються на основі Конституції України і законів України.
25.
Загальні для Автономної Республіки Крим економічні, соціальні, екологічні та інші проблеми, не врегульовані законами, вирішуються на договірній основі між відповідними органами влади міста і Автономної Республіки Крим.
-23- Н.д.Зачосов В.О. (Округ №225)
У другій частині статті 4 текст "Автономної Республіки Крим" замінити словом "Криму".

Відхилено

2. Спільні для органів місцевого самоврядування і органів виконавчої влади міста Севастополя і Автономної Республіки Крим економічні, соціальні, екологічні та інші проблеми, не врегульовані законами України, вирішуються на договірній основі між відповідними органами місцевого самоврядування і органами виконавчої влади міста Севастополя і Автономної Республіки Крим.


-24- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Другу частину статті 4 викласти у редакції:
"Спільні для Автономної Республіки Крим і міста Севастополя економічні, соціальні, екологічні та інші проблеми, не врегульовані законами України, вирішуються на договірній основі між відповідними органами влади міста Севастополя і Автономної Республіки Крим."

Враховано


26.
Відповідно до вимог Статті 7 Конституції Автономної Республіки Крим, місто Севастополь може мати Представництво при Верховній Раді Автономної Республіки Крим. Повноваження Представництва визначаються відповідним Положенням, узгодженим з Верховною Радою Автономної Республіки Крим, Севастопольською міською державною адміністрацією і затвердженим Севастопольською міською радою.
-25- Н.д.Зачосов В.О. (Округ №225)
У першому реченні частини третьої статті 4 текст "узгодженим з Верховною Радою Автономної Республіки Крим, Севастопольською міською державною адміністрацією і" виключити.
Враховано

3. Севастопольська міська рада може мати Представництво при Верховній Раді Автономної Республіки Крим. Повноваження Представництва визначаються відповідним Положенням, затвердженим Севастопольською міською радою.


-26-Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
У третій частині статті 4 виключити текст "Відповідно до вимог Статті 7 Конституції Автономної Республіки Крим,".

Враховано
-27- Н.д.Бондаренко В.Д. (Округ №212)
У статті 4 виключити положення щодо представництва міста Севастополя в Автономній Республіці Крим і викласти статтю у такій редакції:
"Стаття 4. Відносини міста Севастополя з Автономною Республікою Крим
1. Місто Севастополь, як адміністративно-територіальна одиниця, межує з Автономною Республікою Крим і не входить до її складу.
2. Взаємовідносини органів місцевого самоврядування та органів виконавчої влади в місті Севастополі з відповідними органами в Автономній Республіці Крим та з органами Автономної Республіки Крим визначаються відповідно до законодавства України. Такі взаємовідносини можуть бути побудовані, зокрема, на договірній основі.
3. Бюджет міста Севастополя не входить до складу бюджету Автономної Республіки Крим."

Враховано частково


4. Місто Севастополь, як адміністративно-територіальна одиниця, межує з Автономною Республікою Крим і не входить до її складу.
5. Бюджет міста Севастополя не входить до складу бюджету Автономної Республіки Крим.

27.
Стаття 5. Гарантії держави виконання Севастополем спеціальних функцій
-28- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
У назві статті 5 текст "виконання Севастополем" замінити текстом "щодо виконання містом Севастополем".

Враховано

Стаття 4. Гарантії держави щодо виконання містом Севастополем спеціальних функцій
28.
Держава гарантує місту Севастополю забезпечення у повному обсязі прав, наданих цим Законом, а саме:
-29- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Текст статті 5 замінити текстом статті 6 проекту, внесеного Кабінетом Міністрів України, за виключенням підпункту 3, а саме:
"1. Держава гарантує здійснення містом Севастополем функцій, пов'язаних з його спеціальним статусом, шляхом:
1) передачі в установленому законом порядку в комунальну власність міста відповідних об`єктів державної власності, паїв і часток акцій, що належать державі в господарських товариствах;
2) передачі у сферу управління Севастопольської міської державної адміністрації підприємств, установ та організацій державної власності, а також частки державного майна в господарських товариствах на території міста;
3) компенсації витрат, пов'язаних із проведенням у місті заходів загальнодержавного та міжнародного значення;
4) відшкодування витрат, пов'язаних з виконанням рішень органів державної влади України;
5) надання телерадіокомунікацій і каналів зв`язку, необхідних для здійснення цих функцій.
2. Витрати міста Севастополя, пов`язані з його спеціальним статусом, включаються до Державного бюджету України окремим рядком - витрати міста Севастополя, пов`язані з його спеціальним статусом.
3. Витрати на утримання інфраструктури міста Севастополя, що використовуються для забезпечення функціонування підрозділів Збройних Сил України та інших військових формувань, розташованих на його території, компенсуються з Державного бюджету України.
4. Порядок компенсації витрат міста Севастополя, пов`язаних з його спеціальним статусом, визначається Кабінетом Міністрів України."

Відхилено
-30- Н.д.Шаров І.Ф. (Реєстр.картка №399)
Текст статті 5 викласти у такій редакції:
"1. Держава забезпечує виконання містом Севастополем спеціальних функцій шляхом:
1) врахування при формуванні бюджету міста Севастополя (який вказується в Державному бюджеті України окремим рядком) 100% сум всіх надходжень від загальнодержавних податків, зборів і обов'язкових платежів, які збираються на його території, а також виділення при цьому окремим рядком видатків на виконання містом Севастополем спеціальних функцій, покриття яких здійснюється шляхом надання субвенцій та виділення необхідних ресурсів для виконання заходів, програм та проектів, пов'язаних з реалізацією спеціальних функцій, в т.ч. для відшкодування витрат на охорону довкілля та компенсацію соціального навантаження на інфраструктуру міста, зумовлених розміщенням на його території та морській акваторії об'єктів ВМС України та основної бази Чорноморського Флоту Російської Федерації;
2) компенсації на базі угод видатків, пов'язаних з використання підрозділами та органами управління Збройних Сил та прирівняних до них служб, у т.ч. іноземних держав, земельних ділянок, будов, споруд, надання комунальних послуг, послуг організацій та підприємств, що фінансуються з міського бюджету, та інше;
3) передачі в комунальну власність територіальних громад міста Севастополя майна підприємств, установ, організацій та інших об'єктів державної власності, а також часток (акцій), що належать державі в господарських товариствах на території міста Севастополя;
4) надання державних гарантій та інвестицій, що залучаються на розвиток інфраструктури міста.
2. Територіальним громадам міста Севастополя компенсуються витрати, а також збитки, пов'язані проведенням заходів загальнодержавного та міжнародного характеру (у т.ч. діями підрозділів і органів управління Збройних Сил, що базуються на його території, та прирівняних до них служб), а також шкоду, заподіяну у разі виникнення надзвичайних ситуацій з вини суб'єктів, підпорядкованих центральним органам державної влади."
А статтю 6 виключити, тому що вона поглинута статтею 5.

Враховано


1. Держава забезпечує виконання містом Севастополем спеціальних функцій шляхом:
1) врахування при формуванні бюджету міста Севастополя (який вказується в Державному бюджеті України окремим рядком) 100% сум всіх надходжень від загальнодержавних податків, зборів і обов'язкових платежів, які збираються на його території, а також виділення при цьому окремим рядком видатків на виконання містом Севастополем спеціальних функцій, покриття яких здійснюється шляхом надання субвенцій та виділення необхідних ресурсів для виконання заходів, програм та проектів, пов'язаних з реалізацією спеціальних функцій, в т.ч. для відшкодування витрат на охорону довкілля та компенсацію соціального навантаження на інфраструктуру міста, зумовлених розміщенням на його території та морській акваторії об'єктів ВМС України та основної бази Чорноморського Флоту Російської Федерації;
2) передачі в комунальну власність територіальних громад міста Севастополя майна підприємств, установ, організацій та інших об'єктів державної власності, а також часток (акцій), що належать державі в господарських товариствах на території міста Севастополя;
3) надання державних гарантій та інвестицій, що залучаються на розвиток інфраструктури міста.-31- Н.д.Гавриш С.Б. (Округ №176)
Частину 1 статті 5 викласти у такій редакції:
"Держава гарантує місту Севастополь достатнє фінансове забезпечення для виконання повноважень пов'язаних із спеціальним статусом міста."

Відхилено


29.
1) виконання повноважень пов'язаних із спеціальним статусом міста;
-32- Н.д.Зачосов В.О. (Округ №225)
Пункт 1 частини 1 статті 5 викласти у такій редакції:
"1) виконання повноважень міської ради і міської державної адміністрації, пов'язаних із спеціальним статусом міста;".
Відхилено


4) виконання повноважень, пов'язаних із спеціальним статусом міста;
30.
2) виділення цільових дотацій на розвиток інфраструктури міста і збереження історико-культурної спадщини;


5) виділення цільових дотацій на розвиток інфраструктури міста і збереження історико-культурної спадщини;
31.
3) надання цільових дотацій місту на будівництво житла для військових пенсіонерів;
-33- Н.д.Шаров І.Ф. (Реєстр.картка №399)
Пункт 3 частини першої статті 5 вилучити.

Враховано частково

6) надання цільових дотацій місту на будівництво житла для пенсіонерів з числа військовослужбовців, звільнених в запас.


-34- Кабінет Міністрів України
До пункту 3 частини першої статті 5 слід зауважити, що термін "військові пенсіонери" чинним законодавством не передбачений.

Враховано частково


32.
4) передачу у встановленому законом порядку до комунальної власності міста об'єктів державної власності та паїв що належать державі в господарських товариствах на території міста Севастополя.
-35- Н.д.Зачосов В.О. (Округ №225)
Пункт 4 частини першої статті 5 викласти у такій редакції:
"4) передачу за узгодженим із Кабінетом Міністрів України переліком в комунальну власність міста Севастополя майна підприємств, установ, організацій та інших об'єктів державної власності, а також часток (акцій, паїв), що належать державі в господарських товариствах, які розташовані у місті Севастополі."

Враховано
-36- Кабінет Міністрів України
Пункт 4 частини першої статті 5 викласти в такій редакції:
"4) передачу в комунальну власність територіальної громади міста Севастополя майна підприємств, установ, організації та інших об'єктів державної власності, а також часток (акцій, паїв), що належать державі в акціонерних господарських товариствах, які розташовані у місті Севастополі".
Враховано частково

2. Територіальним громадам міста Севастополя компенсуються витрати та збитки, пов'язані з проведенням заходів загальнодержавного та міжнародного характеру (у т.ч. діями підрозділів і органів управління Збройних Сил, що базуються на його території, та прирівняних до них служб), а також шкода, заподіяна у разі виникнення надзвичайних ситуацій з вини суб'єктів, підпорядкованих центральним органам державної влади.
33.
Рішення органів виконавчої влади, які тягнуть за собою додаткові видатки органів місцевого самоврядування міста Севастополя, супроводжуються передачею необхідних для цього коштів


3. Рішення органів виконавчої влади, які тягнуть за собою додаткові видатки органів місцевого самоврядування міста Севастополя, супроводжуються передачею необхідних для цього коштів.
34.
Стаття 6. Особливості формування міського бюджету і компенсація витрат
-37- Н.д.Баулін П.Б. (Округ №76)
Статтю 6 викласти у такій редакції:
"Стаття 6. Особливості бюджету міста Севастополя
1. Держава фінансує у повному обсязі здійснення органами місцевого самоврядування міста Севастополя функцій, пов'язаних з розташуванням Збройних Сил України і Чорноморського флоту Російської Федерації. Кошти, необхідні для здійснення цих функцій формуються за рахунок Державного бюджету, а також у повному обсязі коштів, які сплачує Росія за оренду Чорноморського флоту, розташованого у м.Севастополі.
2. Рішення органів державної влади, які тягнуть за собою додаткові видатки органів місцевого самоврядування міста Севастополя, обов'язково супроводжуються передачею їм необхідних для цього матеріальних та фінансових ресурсів. Зазначені рішення виконуються органами місцевого самоврядування міста Севастополя в межах переданих матеріальних та фінансових ресурсів.
3. Доходи міського бюджету та бюджетів районів формуються за рахунок власних доходів, 100-відсоткового відрахування податку на прибуток, податку на доходи фізичних осіб, плати на землю, а також субвенцій та субсидій з Державного бюджету України на виконання функцій, пов'язаних з орендою бази Чорноморського флоту Російської Федерації, але не менш як 90 відсотків від суми податків, зборів і обов'язкових платежів, які справляються на території міста Севастополя.
4. При затвердженні Державного бюджету України на відповідний рік передача коштів з бюджету міста Севастополя до Державного бюджету України у вигляді перевищення доходів над видатками та інших внесків не допускається.
5. Місцева державна адміністрація здійснює повноваження виконавчого органу місцевого самоврядування за рахунок бюджету міста та районів.
6. Нормативи відрахувань від загальнодержавних податків і зборів, розмір субвенцій, субсидій, дотацій, а також інші бюджетні показники взаємовідносин Державного бюджету України і бюджету міста Севастополя є стабільним і уточнюються лише при зміні податкового законодавства України або за поданням Севастопольської міської ради.
8. Бюджетні показники взаємовідносин районного у місті Севастополі бюджету та бюджету міста Севастополя затверджуються Севастопольською міською радою після затвердження показників бюджету міста Севастополя у Державному бюджеті України і уточнюються при зміні податкового законодавства України або за поданням районної у місті Севастополі раді.
9. До бюджету міста Севастополя зараховується 50 відсотків:
1) коштів, що отримуються у вигляді відрахувань до Фонду ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, які збираються на території міста Севастополя;
2) відрахувань на шляхові роботи на території міста Севастополя з метою їх цільового використання на утримання, будівництво та реконструкцію міських доріг та вулиць, що суміщаються з дорогами державного значення, та споруд на них;
3) відрахувань підприємств та організацій, розташованих на території міста Севастополя, до Державного інноваційного фонду.
10. В бюджеті міста Севастополя окремо передбачаються кошти на фінансування витрат бюджетних установ та організацій за послуги, які надаються підприємствами життєзабезпечення міста.

Відхилено

Стаття 5. Бюджет міста Севастополя та бюджети адміністративно-територіальних одиниць, що перебувають у межах міста Севастополя


-38- Н.д.Бондаренко В.Д. (Округ №212)
Назву статті 6 слід викласти у такій редакції:
"Стаття 6. Бюджет міста Севастополя та бюджети адміністративно-територіальних одиниць, що перебувають у межах міста Севастополя"
Крім того статтю 6 слід доповнити новими частинами першою - шостою такого змісту:
"1. Бюджет міста Севастополя та бюджети адміністративно-територіальних одиниць, що перебувають у межах міста Севастополя - це плани утворення і використання фінансових ресурсів, необхідних для забезпечення передбачених законодавством функцій та повноважень органів місцевого самоврядування та органів виконавчої влади у місті Севастополі.
2. Бюджет міста Севастополя складається з місцевого міського бюджету та коштів, виділених з державного бюджету України на забезпечення функцій, пов'язаних з спеціальним статусом міста Севастополя.
3. Порядок формування бюджету міста Севастополя визначається відповідними законами України з урахуванням економічного, соціального та екологічного стану міста.
4. Місцевий бюджет міста Севастополя та місцеві бюджети адміністративно-територіальних одиниць, що перебувають у межах міста Севастополя, затверджуються Севастопольською міською радою.
5. Кошти місцевого бюджету міста Севастополя та кошти місцевих бюджетів адміністративно-територіальних одиниць, що перебувають у межах міста Севастополя, витрачаються лише на цілі і у межах показників бюджету, затверджених Севастопольською міською радою. У складі зазначених бюджетів за рішенням Севастопольської міської ради можуть створюватись фонди цільового призначення.
6. Держава в особі міської державної адміністрації бере участь у формуванні доходів місцевого бюджету міста Севастополя, а також здійснює контроль за законним, цільовим, раціональним і ефективним витрачанням та належним обліком коштів, виділених з державного бюджету України на забезпечення функцій, пов'язаних з спеціальним статусом міста Севастополя".
У зв'язку з цим доповненням частини 1-3 статті 6 проекту вважати її частинами 7-9.

Враховано


1. Бюджет міста Севастополя та бюджети адміністративно-територіальних одиниць, що перебувають у межах міста Севастополя - це плани утворення і використання фінансових ресурсів, необхідних для забезпечення передбачених законодавством функцій та повноважень органів місцевого самоврядування та органів виконавчої влади у місті Севастополі.
2. Бюджет міста Севастополя складається з місцевого міського бюджету та коштів, виділених з Державного бюджету України на забезпечення функцій, пов'язаних із спеціальним статусом міста Севастополя.
3. Порядок формування бюджету міста Севастополя визначається відповідними законами України з урахуванням економічного, соціального та екологічного стану міста.
4. Місцевий бюджет міста Севастополя та місцеві бюджети адміністративно-територіальних одиниць, що перебувають у межах міста Севастополя, затверджуються Севастопольською міською радою.
5. Кошти місцевого бюджету міста Севастополя і кошти місцевих бюджетів адміністративно-територіальних одиниць, що перебувають у межах міста Севастополя, витрачаються лише на цілі та у межах показників бюджету, затверджених Севастопольською міською радою. У складі зазначених бюджетів за рішенням Севастопольської міської ради можуть створюватись фонди цільового призначення.
6. Держава в особі міської державної адміністрації бере участь у формуванні доходів місцевого бюджету міста Севастополя, а також здійснює контроль за законним, цільовим, раціональним і ефективним витрачанням та належним обліком коштів, виділених з Державного бюджету України на забезпечення функцій, пов'язаних із спеціальним статусом міста Севастополя.
35.
1. Кошти на забезпечення спеціального статусу міста Севастополя визначаються у Державному бюджеті України окремим рядком.


7. Кошти на забезпечення спеціального статусу міста Севастополя визначаються у Державному бюджеті України окремим рядком.
36.
2. Доходна частина бюджету міста повинна бути не менше суми усіх податків і обов`язкових платежів, які збираються на території Севастополя (за винятком платежів до державних цільових фондів).
-39- Н.д.Шаров І.Ф. (Реєстр.картка №399), Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404), Н.д.Гавриш С.Б. (Округ №176)
Частину 2 статті 6 вилучити.

Відхилено

8. Доходна частина бюджету міста повинна бути не менше суми усіх податків і обов`язкових платежів, які збираються на території Севастополя (за винятком платежів до державних цільових фондів).
37.
3. Крім того, до доходної частини бюджету міста з Державного бюджету зараховуються субвенції і субсидії для покриття витрат пов`язаних з виконанням Севастополем загальнодержавних функцій, а саме:
-40- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
У частині 3 статті 6 текст "Крім того," виключити.
Враховано

9. До доходної частини бюджету міста з Державного бюджету зараховуються субвенції і субсидії для покриття витрат, пов`язаних з виконанням Севастополем загальнодержавних функцій, а саме:
38.
1) відшкодування витрат на охорону довкілля та компенсацію соціального навантаження на інфраструктуру міста зумовлених розміщенням на його території та акваторії об`єктів військово-морських сил України та основної бази Чорноморського флоту Російської Федерації;
-41- Н.д.Зачосов В.О. (Округ №225)
Пункт 1 частини 3 статті 6 після слова "об'єктів" викласти у такій редакції:
"Збройних Сил України та місць дислокації формування Чорноморського флоту Російської Федерації;"

Враховано

1) відшкодування витрат на охорону довкілля та компенсацію соціального навантаження на інфраструктуру міста, зумовлених розміщенням на його території та акваторії об`єктів Збройних Сил України та місць дислокації формування Чорноморського Флоту Російської Федерації;
39.
2) витрати, пов'язані з виникненням надзвичайних ситуацій з вини суб'єктів що підпорядковані державним органам виконавчої влади, суб`єктів іноземних держав, які розташовані на території міста з дозволу державних органів України;
-42- Кабінет Міністрів України
Термінологія пункту 2 частини третьої статті 6 в частині слів "державним органам виконавчої влади" та пункту 3 статті 15 в частині слів "органів державної виконавчої влади" потребує приведення до розділу VI Конституції України.

Враховано

2) витрати, пов'язані з виникненням надзвичайних ситуацій з вини суб'єктів, що підпорядковані органам виконавчої влади, суб`єктів іноземних держав, які розташовані на території міста з дозволу державних органів України;
40.
3) витрати пов'язані з проведенням у місті заходів загальнодержавного і міжнародного характеру.
-43- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
У пункті 3 частини 3 статті 6 текст "міжнародного характеру" замінити текстом "міжнародного значення".

Враховано

3) витрати, пов'язані з проведенням у місті заходів загальнодержавного і міжнародного значення;
41.
4) за рішенням Севастопольської міської ради з бюджету міста до бюджетів районів у місті, селища і сіл що входять до складу міста, передаються кошти для фінансування заходів, пов'язаних із спеціальним статусом міста Севастополя.
-44- Н.д.Волков О.М. (Округ №208),
Н.д.Деркач А.Л. (Округ №159)
Пункт 4 частини 3 статті 6 виключити.

Відхилено

4) за рішенням Севастопольської міської ради з бюджету міста до бюджетів районів у місті, сіл, селищ, міст, що входять до складу міста, передаються кошти для фінансування заходів, пов'язаних із спеціальним статусом міста Севастополя.
42.
РОЗДІЛ ІІІ. Організаційно-правова основа здійснення місцевого самоврядування та виконавчої влади в місті Севастополі


РОЗДІЛ ІІІ. Організаційно-правова основа здійснення місцевого самоврядування та виконавчої влади в місті Севастополі
43.
Стаття 7. Місцеве самоврядування
-45- Н.д.Бондаренко В.Д. (Округ №212)
Статтю 7 викласти у такій редакції:
"Стаття 7. Організаційно-правові засади місцевого самоврядування у місті Севастополі
1. Місцеве самоврядування у місті Севастополі здійснюється територіальною громадою міста Севастополя як безпосередньо, так і через міського голову міста Севастополя та представницький органи територіальної громади міста - міську раду, а також утворені міською радою районні у місті ради, органи самоорганізації населення та виконавчі органи рад.
2. Територіальна громада міста Севастополя має право вирішувати будь-які питання місцевого значення не заборонені Конституцією та законами України.
3. Територіальна громада міста Севастополя не має право приймати рішення щодо відмови від права на місцеве самоврядування, з питань податків, кадрові питання (окрім обрання та відкликання міського голови), а також віднесені законами до повноважень органів державної влади.
4. Органи та посадові особи місцевого самоврядування діють на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.
5. Органи та посадові особи органів самоорганізації населення діють на підставі, в межах повноважень та у спосіб, передбачені рішенням Севастопольської міської ради в межах її повноважень та згідно з законодавством України."

Відхилено

Стаття 6. Місцеве самоврядування в місті Севастополі
44.
Місцеве самоврядування у місті Севастополі, відповідно до Конституції України і Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні, здійснюють: територіальні громади міста, районів у місті, селищ і сіл як безпосередньо, так і через Севастопольську міську раду, районні у місті ради, селищні і сільські ради і органи самоорганізації населення.
-46-Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
У тексті статті 7 вилучити текст "районів у місті,", а також текст "районні у місті ради,".
Відхилено

1. Місцеве самоврядування у місті Севастополі, відповідно до Конституції України і Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", здійснюють: територіальні громади міста, районів у місті, сіл, селищ, міст, які входять до складу міста Севастополя, як безпосередньо, так і через Севастопольську міську раду, районні у місті ради, сільські, селищні, міські ради і органи самоорганізації населення.


-47- Н.д.Шаров І.Ф. (Реєстр.картка №399)
Текст статті 7 викласти у редакції:
"Місцеве самоврядування у місті Севастополі, відповідно до Конституції України, має особливості, обумовлені специфікою і статусом міста.
Особливості здійснення місцевого самоврядування і виконавчої влади в місті Севастополі визначаються цим Законом в доповнення до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні."
Враховано частково

2. Місцеве самоврядування у місті Севастополі, відповідно до Конституції України, має особливості, обумовлені специфікою і статусом міста.
3. Особливості здійснення місцевого самоврядування і виконавчої влади в місті Севастополі визначаються цим Законом.
45.
Стаття 8. Система місцевого самоврядування у місті Севастополі


Стаття 7. Система місцевого самоврядування у місті Севастополі
46.
Система місцевого самоврядування в місті Севастополі включає:
-48- Н.д.Шаров І.Ф. (Реєстр.картка №399)
Текст статті 8 викласти у такій редакції:
"Система місцевого самоврядування в місті Севастополі включає:
Севастопольського міського голову;
Севастопольську міську раду;
виконавчий орган Севастопольської міської ради;
міських, селищних, сільських голів;
міських, селищних, сільських рад;
виконавчі комітети цих рад;
органи самоорганізації населення.
Питання організації управління районами у місті Севастополі відповідно до Конституції України відноситься до компетенції Севастопольської міської ради."

Враховано частково


Система місцевого самоврядування в місті Севастополі включає:


-49- Н.д.Бондаренко В.Д. (Округ №212)
У статті 8 проекту після слів "Система місцевого самоврядування у місті Севастополі включає:" слід додати слова "територіальну громаду міста Севастополя".
Враховано


територіальні громади міста Севастополя, сіл, селищ, міст, що входять до складу міста Севастополя;
47.
міського голову;


Севастопольського міського голову;
48.
міську раду;


Севастопольську міську раду;
49.
виконавчий комітет міської ради;


виконавчий комітет Севастопольської міської ради;
50.
районні у місті ради;
-50- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
У статті 8 виключити четвертий пункт.
Відхилено

районні у місті Севастополі ради;
51.
виконавчі комітети районних у місті рад;
-51- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
У статті 8 виключити п'ятий пункт.

Відхилено

виконавчі комітети районних у місті Севастополі рад;
52.
селищні голови;
-52- Н.д.Бондаренко В.Д. (Округ №212)
У статті 8 слід виключити шостий пункт "селищні голови".
Відхилено

селищних голів;
53.
селищні ради;


селищні ради;
54.
виконавчі комітети селищних рад;


виконавчі комітети селищних рад;
55.
сільських голів;
-53- Н.д.Бондаренко В.Д. (Округ №212)
У статті 8 слід виключити дев'ятий пункт "сільських голів".

Відхилено

сільські голови;
56.
сільських рад;


сільські ради;
57.
виконавчих комітетів сільських рад;


виконавчі комітети сільських рад;
58.
органів самоорганізації населення.


органи самоорганізації населення.
59.
Стаття 9. Представницькі органи місцевого самоврядування, порядок їх формування, повноваження


Стаття 8. Представницькі органи місцевого самоврядування в місті Севастополі, порядок їх формування і повноваження
60.
1. У місті Севастополі діють представницькі органи місцевого самоврядування - Севастопольська міська рада, районні в місті ради, селищні і сільські ради.
-54- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404), Н.д.Шаров І.Ф. (Реєстр.картка №399)
У частині 1 статті 9 вилучити текст "районні в місті ради,".

Відхилено

1. У місті Севастополі діють представницькі органи місцевого самоврядування - Севастопольська міська рада, районні в місті ради, сільські, селищні, міські ради населених пунктів, що входять до складу міста Севастополя.


-55- Н.д.Бондаренко В.Д. (Округ №212)
У частині 1 статті 9 після слів "Севастопольська міська рада," слід додати слова "та, у разі їх утворення,".
Крім того з статті слід виключити слова "селищні і сільські ради" у різних відмінках.

Відхилено


61.
2. Порядок формування та повноваження міської, районних у місті, селищних і сільських рад визначаються Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні" з особливостями передбаченими цим Законом.
-56- Н.д.Зачосов В.О. (Округ №225)
Частину 2 статті 9 після слова "рад" доповнити текстом такого змісту: "та взаємовідносини між ними".
Враховано

2. Порядок формування і повноваження міської, районних у місті, сільських, селищних, міських рад населених пунктів, що входять до складу міста Севастополя, та взаємовідносини між ними визначаються Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні" з урахуванням особливостей, передбачених цим Законом.


-57- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404), Н.д.Шаров І.Ф. (Реєстр.картка №399)
У частині 2 статті 9 вилучити текст "районних у місті,".

Відхилено


62.
Стаття 10. Севастопольська міська рада
-58- Н.д.Бондаренко В.Д. (Округ №212)
Викласти статтю 10 у такій редакції:
"Стаття 10. Виключні повноваження Севастопольської міської ради
До виключних повноважень Севастопольської міської ради належить:
обрання на посаду та звільнення з посади за поданням міського голови або однієї третини депутатів від загального складу ради першого заступника міського голови по роботі в раді - секретаря Севастопольської міської ради та заступника міського голови по виконавчій роботі, інших заступників міського голови;
утворення і ліквідація за поданням міського голови або однієї третини депутатів від загального складу ради постійних та інших комісій ради, затвердження та зміна їх складу, обрання голів комісій;
затвердження регламенту ради;
за поданням міського голови та, з врахуванням принципу розподілу повноважень між органами державної влади та органами місцевого самоврядування, визначення загальної чисельності, структури та витрат на утримання виконавчого комітету ради;
за поданням міського голови або однієї третини депутатів від загального складу міської ради у межах коштів, передбачених у місцевому бюджеті, встановлення посадових окладів депутатам міської ради, які працюють на постійній основі;
за поданням міського голови або однієї третини депутатів від загального складу міської ради у межах коштів, передбачених у місцевому бюджеті, встановлення грошової компенсації депутатам міської та районних у місті (у разі їх утворення) рад за витрачений час на роботу в раді під час проведення сесій ради та засідань комісій ради;
за поданням міського голови або однієї третини депутатів від загального складу міської ради призначення та звільнення керівників структурних підрозділів виконавчого комітету ради, встановлення їх посадових окладів;
прийняття рішень щодо об`єднання в асоціації, вступ міської ради до асоціацій та інших форм добровільних об`єднань органів місцевого самоврядування, а також про вихід з них;
заслуховування звіту Севастопольського міського голови;
прийняття рішення про проведення на території міста Севастополя або його частини місцевого референдуму з питань, віднесених цим Законом до відання місцевого самоврядування та забезпечення реалізації його результатів;
прийняття кваліфікованою більшістю депутатів міської ради Статуту територіальної громади міста Севастополя, внесення до нього змін та доповнень;
затвердження відповідно до законодавства Положення про зміст, опис та порядок використання символіки міста Севастополя;
прийняття рішення кваліфікованою більшістю депутатів міської ради щодо утворення або неутворення районних у місті рад, визначення обсягу і меж повноважень, які передаються міською радою районним у місті радам (у разі їх утворення),
прийняття рішення про надання дозволу на утворення за ініціативою жителів на частині території міста Севастополя органів самоорганізації населення, визначення території дії, обсягу і меж повноважень органів самоорганізації населення, виділення цим органам коштів з місцевого міського бюджету, передачу їм в користування об'єктів комунальної власності;
від імені та в інтересах територіальної громади міста Севастополя здійснення права суб'єкта комунальної власності, що перебуває на території міста Севастополя;
інші повноваження, визначені в Конституції та законах України."

Враховано


Стаття 9. Севастопольська міська рада
63.
1. Вищим органом міського самоврядування Севастополя є міська рада.
-59- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
У першому абзаці частини 1 статті 10 текст "Севастополя є міська рада" замінити текстом "міста Севастополя є Севастопольська міська рада (далі міська рада)".

Враховано частково


1. Представницьким органом міського самоврядування Севастополя є Севастопольська міська рада.


-60- Н.д.Кондратевський С.М. (Округ №224)
Виключити перший абзац частини 1 статті 10.
Враховано частково
-61- Н.д.Волков О.М. (Округ №208), Н.д.Деркач А.Л. (Округ №159)
Зміст першого абзацу частини 1 статті 10 суперечить Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", де зазначено, що вищим органом є загальні збори територіальної громади.
Потрібно виправити помилку.

Враховано частково
-62- Кабінет Міністрів України
Абзац перший частини першої статті 10 виключити.

Враховано частково


64.
Севастопольська міська рада формується з числа депутатів обраних у відповідності із Законом України "Про вибори депутатів місцевих рад і сільських, селищних, міських голів". Депутати працюють в міській раді на громадських засадах.
-63- Н.д.Кондратевський С.М. (Округ №224)
Виключити останнє речення другого абзацу частини 1 статті 10.
Враховано

Севастопольська міська рада обирається територіальними громадами міста Севастополя, сіл, селищ, міст, що входять до складу міста Севастополя.
Сільські, селищні, міські ради населених пунктів, що входять до складу міста Севастополя, обираються у відповідності із Законом України "Про вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів".


-64- Кабінет Міністрів України
До абзацу другого частини першої статті 10 в частині положення про те, що депутати працюють в раді на громадських засадах, зазначаємо, що згідно із частиною першою статті 50 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" секретар сільської, селищної, міської ради працює в раді на постійній основі, що і передбачено статтею 16 цього проекту.

Враховано частково


65.
2. За рішенням міської ради голова постійної комісії міської ради з питань бюджету і фінансів може працювати на постійній основі.
-65- Н.д.Шаров І.Ф. (Реєстр.картка №399)
Проект Закону доповнити положенням про регулювання взаємовідносин між органами самоврядування населених пунктів, що входять до складу Севастополя і Севастопольською міською радою.

Враховано

2. За рішенням міської ради голова постійної комісії міської ради з питань бюджету і фінансів може працювати в міській раді на постійній основі.


-66- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
У частині 2 статті 10 після слів "може працювати" доповнити текстом "в міській раді".
Враховано


Стаття 10. Виключні повноваження Севастопольської міської ради
До виключних повноважень Севастопольської міської ради належать:
обрання на посаду та звільнення з посади за поданням міського голови або однієї третини депутатів від загального складу ради першого заступника міського голови по роботі в раді - секретаря Севастопольської міської ради та заступника міського голови по виконавчій роботі, інших заступників міського голови;
утворення і ліквідація за поданням міського голови або однієї третини депутатів від загального складу ради постійних та інших комісій ради, затвердження та зміна їх складу, обрання голів комісій;
затвердження регламенту ради;
за поданням міського голови та, з врахуванням принципу розподілу повноважень між органами державної влади та органами місцевого самоврядування, визначення загальної чисельності, структури та витрат на утримання виконавчого комітету ради;
за поданням міського голови або однієї третини депутатів від загального складу міської ради у межах коштів, передбачених у місцевому бюджеті, встановлення посадових окладів депутатам міської ради, які працюють на постійній основі;
за поданням міського голови або однієї третини депутатів від загального складу міської ради у межах коштів, передбачених у місцевому бюджеті, встановлення грошової компенсації депутатам міської та районних у місті (у разі їх утворення) рад за витрачений час на роботу в раді під час проведення сесій ради та засідань комісій ради;
за поданням міського голови або однієї третини депутатів від загального складу міської ради призначення та звільнення керівників структурних підрозділів виконавчого комітету ради, встановлення їх посадових окладів;
прийняття рішень щодо об`єднання в асоціації, вступ міської ради до асоціацій та інших форм добровільних об`єднань органів місцевого самоврядування, а також про вихід з них;
заслуховування звіту Севастопольського міського голови;
прийняття рішення про проведення на території міста Севастополя або його частини місцевого референдуму з питань, віднесених цим Законом до відання місцевого самоврядування та забезпечення реалізації його результатів;
прийняття кваліфікованою більшістю депутатів міської ради Статуту територіальної громади міста Севастополя, внесення до нього змін та доповнень;
затвердження відповідно до законодавства Положення про зміст, опис та порядок використання символіки міста Севастополя;
прийняття рішення кваліфікованою більшістю депутатів міської ради щодо утворення або неутворення районних у місті рад, визначення обсягу і меж повноважень, які передаються міською радою районним у місті радам (у разі їх утворення);
прийняття рішення про надання дозволу на утворення за ініціативою жителів на частині території міста Севастополя органів самоорганізації населення, визначення території дії, обсягу і меж повноважень органів самоорганізації населення, виділення цим органам коштів з місцевого міського бюджету, передачу їм в користування об'єктів комунальної власності;
від імені та в інтересах територіальної громади міста Севастополя здійснення права суб'єкта комунальної власності, що перебуває на території міста Севастополя;
інші повноваження, визначені в Конституції та законах України.
66.
Стаття 11. Виконавчі органи місцевого самоврядування в місті Севастополі


Стаття 11. Виконавчі органи місцевого самоврядування в місті Севастополі
67.
1. Севастопольська міська, районні в місті, селищні і сільські ради створюють власні , підзвітні і підконтрольні їм, виконавчі комітети.
-67- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
У частині 1 статті 11 вилучити текст "районні в місті,".

Відхилено

1. Севастопольська міська, районні в місті, сільські, селищні, міські ради населених пунктів, що входять до складу міста Севастополя, створюють власні, підзвітні, підконтрольні і підпорядковані їм, виконавчі комітети.


-68- Н.д.Бондаренко В.Д. (Округ №212)
Зі статті 11 проекту слід вилучити всі положення щодо прав "небазових" представницьких органів - сіл, селищ, міст на території Севастополя утворювати свої виконкоми за рахунок міського бюджету.

Відхилено


68.
2. Порядок формування, структура і компетенція виконавчих комітетів визначається Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні".
-69- Н.д.Шаров І.Ф. (Реєстр.картка №399)
Текст статті 11 викласти у такій редакції:
"1. Севастопольська міська, районні в місті (у разі їх створення), міські, селищні, сільські ради створюють власні підзвітні їм і підконтрольні виконавчі органи.
2. Порядок формування, структура і компетенція виконавчих органів визначається Конституцією України, Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні" з урахуванням особливостей, визначених цим та іншими законами, рішеннями Севастопольської міської ради про управління районами у місті."

Відхилено

2. Порядок формування, структура і компетенція виконавчих комітетів визначаються Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні" і цим Законом.


-70- Н.д.Кондратевський С.М. (Округ №224)
Доповнити частину 2 статті 11 словами "і цим Законом".

Враховано69.
Стаття 12. Управління районами в місті Севастополі
-71- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404), Н.д.Бондаренко В.Д. (Округ №212)
Статтю 12 вилучити.

Відхилено

Стаття 12. Управління районами в місті Севастополі


-72- Н.д.Бондаренко В.Д. (Округ №212)
Доповнити проект новою статтею 12 такого змісту:
"Стаття 10. Матеріальна і фінансова основа місцевого самоврядування у місті Севастополі
1. Матеріальною і фінансовою основою місцевого самоврядування у місті Севастополі є рухоме і нерухоме майно, доходи місцевого бюджету, позабюджетні цільові (в тому числі валютні) та інші кошти, земля, природні ресурси, що є у комунальній власності територіальних громад, які діяли на території міста Севастополя на момент набрання чинності цим Законом.
2. Суб`єктом права комунальної власності у місті Севастополі є територіальна громада міста Севастополя".

Відхилено


70.
1. Питання організації, управління районами в місті Севастополі є компетенцією Севастопольського міського голови і Севастопольської міської ради і визначаються Конституцією України, Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні" і цим Законом.
-73- Н.д.Шаров І.Ф. (Реєстр.картка №399), Н.д.Зачосов В.О. (Округ №225), Н.д.Кондратевський С.М. (Округ №224)
У частині 1 статті 12 вилучити текст "Севастопольського міського голови і".
Враховано

1. Питання організації, управління районами в місті Севастополі є компетенцією Севастопольської міської ради і визначаються Конституцією України, Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні" і цим Законом.


-74- Кабінет Міністрів України
Частина перша статті 12 потребує доопрацювання з урахуванням частини п'ятої статті 140 Конституції України, відповідно до якої питання організації управління районами в містах належить до компетенції міських рад.

Враховано


71.
2. За рішенням Севастопольської міської ради з бюджету міста до бюджету районів у місті передаються кошти для фінансування заходів, пов`язаних із спеціальним статусом міста Севастополя.
-75- Н.д.Шаров І.Ф. (Реєстр.картка №399)
У частині 2 статті 12 слово "передаються" замінити текстом "(у разі їх створення) можуть передаватися".

Враховано частково


2. За рішенням Севастопольської міської ради з бюджету міста до бюджетів районів у місті можуть передаватися кошти для фінансування заходів, пов`язаних із спеціальним статусом міста Севастополя.


-76- Н.д.Волков О.М. (Округ №208),
Н.д.Деркач А.Л. (Округ №159)
Частину 2 статті 12 виключити.

Відхилено


72.
Стаття 13. Президія Севастопольської міської ради
-77- Н.д.Бондаренко В.Д. (Округ №212)
Статтю 13 виключити.
Доповнити проект новою статтею 13 такого змісту:
"Стаття 13. Статут територіальної громади міста Севастополя.
Форми та порядок здійснення місцевого самоврядування територіальною громадою міста Севастополя, органами та посадовими особами місцевого самоврядування у місті Севастополі, особливості управління комунальною власністю міста Севастополя та формування і виконання місцевих бюджетів, а також система місцевого самоврядування та статус органів самоорганізації населення у місті Севастополі відповідно до цього та інших законів України визначається Статутом територіальної громади міста Севастополя, який приймається кваліфікованою більшістю Севастопольської міської ради та підлягає реєстрації в Міністерстві юстиції України."

Відхилено

Стаття 13. Президія Севастопольської міської ради
73.
Севастопольська міська рада створює президію ради, яка формується і діє згідно з вимогами Закону України "Про місцеве самоврядування".
-78- Н.д.Шаров І.Ф. (Реєстр.картка №399)
Текст статті 13 викласти у такій редакції:
"Севастопольський міській раді може надаватись право утворювати президію ради. В цьому разі вона виконує функції, передбачені Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні для президії (колегії) районної, обласної ради".

Враховано частково

Севастопольська міська рада може утворювати президію ради, яка формується в порядку і виконує функції, передбачені Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні" для президії (колегії) районної, обласної ради.


-79- Н.д.Зачосов В.О. (Округ №225), Н.д.Кондратевський С.М. (Округ №224)
Текст статті 13 викласти у такій редакції:
"Севастопольська міська рада може утворювати президію ради, яка формується в порядку і виконує функції, передбачені Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні" для президії (колегії) районної, обласної ради".

Враховано
-80- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Текст статті 13 викласти у такій редакції:
"Севастопольська міська рада може утворювати президію ради. Президія Севастопольської міської ради у разі її утворення виконує функції, передбачені Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні для президії (колегії) районної, обласної ради."

Враховано частково
-81- Н.д.Сахно Ю.П. (Реєстр.картка №406)
Після статті 13 поставити додаткову статтю, виклавши її в такій редакції:
"Стаття 14. Символіка та статут територіальної громади у місті Севастополі
1. Територіальна громада міста Севастополя, територіальні громади районів у місті, сіл, селищ можуть мати власну символіку, яка затверджується та використовується відповідними радами у встановленому законом порядку.
2. З метою врахування особливостей міста Севастополя, на підставі цього Закону, Севастопольська міська рада затверджує Статут територіальної громади міста Севастополя, який підлягає реєстрації у Міністерстві юстиції України."
Відповідно змінити нумерацію наступних статей.

Відхилено


74.
РОЗДІЛ ІV. Посадові особи органів місцевого самоврядування в місті Севастополі, їх функції і повноваження.


РОЗДІЛ ІV. Посадові особи органів місцевого самоврядування в місті Севастополі, їх функції і повноваження.
75.
Стаття 14. Севастопольський міський голова


Стаття 14. Севастопольський міський голова
76.
1. Севастопольський міський голова обирається населенням міста на основі загального, рівного, прямого виборчого права шляхом таємного голосування згідно Закону України "Про вибори депутатів місцевих рад і сільських, селищних, міських голів" і здійснює свої повноваження на постійній основі.


1. Севастопольський міський голова обирається територіальними громадами міста Севастополя, сіл, селищ, міст, що входять до складу міста Севастополя, на основі загального, рівного, прямого виборчого права шляхом таємного голосування згідно із Законом України "Про вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів" і здійснює свої повноваження на постійній основі.
77.
2. Повноваження Севастопольського міського голови визначаються Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні" і цим Законом.
-82- Н.д.Шаров І.Ф. (Реєстр.картка №399)
Після статті 14 ввести нову статтю такого змісту:
"Стаття 14`. Перший заступник, заступники голови Севастопольської міської державної адміністрації
Перший заступник і заступники голови Севастопольської міської державної адміністрації, повноваження яких стосуються сфери виконавчої влади, призначаються на посади та звільняються з посад Севастопольським міським головою по узгодженню відповідно з Президентом України та Кабінетом Міністрів України. Призначення та звільнення з посад заступників голови Севастопольської міської державної адміністрації з питань здійснення самоврядних повноважень Севастопольський міський голова погоджує з Севастопольською міською радою."

Відхилено

2. Повноваження Севастопольського міського голови визначаються Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні" і цим Законом.


-83- Н.д.Бондаренко В.Д. (Округ №212)
Доповнити статтю 14 новими частинами третьою-п'ятою такого змісту:
"3. Міський голова міста Севастополя може бути призначений головою Севастопольської міської державної адміністрації.
4. Міський голова міста Севастополя, який призначений головою Севастопольської міської державної адміністрації, з питань, які належать до повноважень органів виконавчої влади підпорядковується Кабінету Міністрів України.
5. Розпорядження міського голови міста Севастополя, який призначений головою Севастопольської міської державної адміністрації, з питань, які належать до повноважень органів виконавчої влади, можуть бути зупинені Прем'єр-міністром України або скасовані Президентом України."
Відхилено


78.
Стаття 15. Додаткові повноваження Севастопольського міського голови


Стаття 15. Додаткові повноваження Севастопольського міського голови
79.
Крім повноважень, визначених статтею 14 цього Закону, на виконання спеціального статусу міста Севастополя, міський голова має такі додаткові повноваження:


Крім повноважень, визначених статтею 14 цього Закону на виконання спеціального статусу міста Севастополя, міський голова має такі додаткові повноваження:
80.
1) бере участь у підготовці проектів законів України, актів Президента України і Кабінету Міністрів з питань які стосуються міста Севастополя;


1) бере участь у підготовці проектів законів України, актів Президента України і Кабінету Міністрів з питань, які стосуються міста Севастополя;
81.
2) бере участь у розгляді питань щодо розміщення у місті об`єктів державного підпорядкування, проведення заходів загальнодержавного та міжнародного характеру;


2) бере участь у розгляді питань щодо розміщення у місті об`єктів державного підпорядкування, проведення заходів загальнодержавного та міжнародного характеру;
82.
3) вносить до органів державної виконавчої влади пропозиції щодо передачі до комунальної власності міста об'єктів що належать до державної власності;


3) вносить до органів виконавчої влади пропозиції щодо передачі до комунальної власності міста об'єктів, що належать до державної власності;
83.
4) одержує в порядку, встановленому законодавством, необхідну інформацію стосовно діяльності військових формувань, незалежно від їх підпорядкування, в частині, що відносяться до екологічного і соціального навантаження на інфраструктуру міста.
-84- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
У пункті 4 частини першої статті 15 текст "що відносяться до" замінити текстом "що відноситься до економічного," і далі за текстом.
Враховано

4) одержує в порядку, встановленому законодавством, необхідну інформацію стосовно діяльності військових формувань, незалежно від їх підпорядкування, в частині, що відноситься до економічного, екологічного і соціального навантаження на інфраструктуру міста;
84.
5) бере участь у розгляді питань пов`язаних з тимчасовим перебуванням на території міста кораблів і частин Чорноморського флоту Російської Федерації;


5) бере участь у розгляді питань, пов`язаних з тимчасовим перебуванням на території міста кораблів і частин Чорноморського Флоту Російської Федерації;
85.
6) бере участь у засіданнях Кабінету Міністрів України з правом дорадчого голосу при розгляді питань щодо міждержавних угод по Чорноморському флоту Російської Федерації.
-85- Н.д.Шаров І.Ф. (Реєстр.картка №399)
Частину першу статті 15 доповнити пунктами:
"7) дає згоду на призначення та звільнення керівників підприємств та міських органів виконавчої влади подвійного підпорядкування;
8) узгоджує питання про створення, перепрофілювання чи ліквідацію підприємств і організацій загальнодержавного значення, розташованих на території міста Севастополя;
9) одержує інформацію про діяльність усіх підприємств, установ, організацій, військових (і прирівняних до них) частин і підрозділів на території міста, незалежно від їх підпорядкованості, в частині, що стосується життєзабезпечення міста Севастополя та впливає на виконання містом Севастополем спеціальних чи загальнодержавних функцій."

Враховано

6) бере участь у засіданнях Кабінету Міністрів України з правом дорадчого голосу при розгляді питань щодо міждержавних угод по Чорноморському флоту Російської Федерації;
7) дає згоду на призначення та звільнення керівників підприємств та міських органів виконавчої влади подвійного підпорядкування;
8) узгоджує питання про створення, перепрофілювання чи ліквідацію підприємств і організацій загальнодержавного значення, розташованих на території міста Севастополя;
9) одержує інформацію про діяльність усіх підприємств, установ, організацій, військових (і прирівняних до них) частин і підрозділів на території міста, незалежно від їх підпорядкованості, в частині, що стосується життєзабезпечення міста Севастополя та впливає на виконання містом Севастополем спеціальних чи загальнодержавних функцій.


-86- Н.д.Баулін П.Б. (Округ №76)
Статтю 15 доповнити такими розділами:
"7) вносить до відповідних органів виконавчої влади пропозиції щодо передачі до сфери управління Севастопольської міської ради, передачі або продажу у комунальну власність територіальної громади міста Севастополя чи районів у місті Севастополі підприємств, організацій, установ, їх структурних підрозділів та інших об'єктів, що належать до державної або інших форм власності, а також часток (акцій, паїв), що належать державі в акціонерних товариствах, розташованих на території міста Києва, якщо вони мають важливе значення для забезпечення виконання містом Севастополем своїх функцій;
8) дає згоду на призначення та звільнення керівників підприємств та міських органів виконавчої влади подвійного підпорядкування;
9) погоджує питання щодо створення, перепрофілювання або ліквідації підприємств та організацій загальнодержавного значення, розташованих на території міста Севастополя."
Враховано частково


86.
Стаття 16. Заступник міського голови - секретар Севастопольської міської ради


Стаття 16. Заступник міського голови - секретар Севастопольської міської ради
87.
1. Заступник міського голови - секретар Севастопольської міської ради обирається радою з числа депутатів за поданням міського голови і здійснює повноваження згідно статті 50 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні".
-87- Н.д.Шаров І.Ф. (Реєстр.картка №399), Н.д.Зачосов В.О. (Округ №225), Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
У частині 1 статті 16 вилучити текст "статті 50".

Враховано

1. Заступник міського голови - секретар Севастопольської міської ради обирається радою з числа депутатів за поданням міського голови і здійснює повноваження згідно із Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні".
88.
2. За рішенням Севастопольської міської ради на заступника міського голови - секретаря ради можуть бути покладені і інші повноваження пов`язані з діяльністю ради та її органів.
-88- Н.д.Сахно Ю.П. (Реєстр.картка №406)
Після статті 16 поставити додаткову статтю 17, виклавши її в такій редакції:
"Стаття 17. Виконавчий апарат Севастопольської міської ради
1. Севастопольська міська рада утворює виконавчий апарат ради. Апарат здійснює організаційне, інформаційне, аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності ради, її органів, депутатів, сприяє здійсненню Севастопольської міської ради взаємодії з міською державною адміністрацією та районними, селищними, сільськими радами в місті Севастополі.
2. Виконавчий апарат утворюється Севастопольською міською радою. Його структура, чисельність, витрати на утримання встановлюються радою за поданням міського голови. Виконавчий апарат ради за посадою очолює заступник міського голови - секретар Севастопольської міської ради."
Відповідно змінити нумерацію наступних статей.

Відхилено

2. За рішенням Севастопольської міської ради на заступника міського голови - секретаря ради можуть бути покладені й інші повноваження, пов`язані з діяльністю ради та її органів.


-89- Н.д.Баулін П.Б. (Округ №76)
Ввести нову статтю17 у такій редакції:
"Стаття 17. Перший заступник, заступники голови Севастопольської міської державної адміністрації
Перший заступник та заступники голови Севастопольської міської державної адміністрації, повноваження яких стосуються сфери виконавчої влади, призначаються на посади та звільняються з посад Севастопольським міським головою за погодженням відповідно з Президентом України та Кабінетом Міністрів України. Призначення та звільнення з посад заступників голови Севастопольської міської державної адміністрації з питань здійснення самоврядних повноважень Севастопольський міський голова погоджує з Севастопольською міською радою."
Відповідно змінити наступну нумерацію статей.

Відхилено


89.
Стаття 17. Голова, заступник голови районної в місті Севастополі ради
-90- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404), Н.д.Шаров І.Ф. (Реєстр.картка №399), Н.д.Бондаренко В.Д. (Округ №212)
Статтю 17 вилучити.
Відхилено

Стаття 17. Голова, заступник голови районної в місті Севастополі ради
90.
1. Голова, заступник голови районної в місті Севастополі ради обирається відповідними радами з числа депутатів на термін повноваження ради таємним голосуванням.


1. Голова, заступник голови районної в місті Севастополі ради обираються відповідними радами з числа депутатів на термін повноваження ради таємним голосуванням.
91.
2. Повноваження голови, заступника голови районної в місті ради визначаються відповідно статтями 55 і 56 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні".
-91- Н.д.Бондаренко В.Д. (Округ №212)
Доповнити проект новою статтею 17 такого змісту:
"Стаття 17. Органи самоорганізації населення в місті Севастополі.
1. Жителі адміністративно-територіальних одиниць на території міста Севастополя мають право обрати органи самоорганізації населення.
2. Порядок обрання органів самоорганізації населення, їх владні повноваження, юридичний статус та порядок введення у дію їх рішень визначається Севастопольською міською радою.
3. За рішенням міської ради обрання голів органів самоорганізації населення може здійснюватись шляхом безпосереднього голосування жителями відповідних територій або шляхом таємного голосування членами відповідних органів самоорганізації населення.
4. Органи самоорганізації населення вважаються обраними, якщо у зборах громадян або їх представників щодо виборів цих органів прийняло участь більше половини громадян України - жителів відповідної території.
5. Для забезпечення делегованих органам самоорганізації населення повноважень щодо вирішення питань місцевого значення Севастопольська міська рада може передати цим органам відповідні об'єкти комунальної власності та фінанси з міського бюджету, а також надати дозвіл на утворення та фінансування з місцевого бюджету їх виконавчих органів."

Відхилено2. Повноваження голови, заступника голови районної в місті ради визначаються відповідно статтями 55 і 56 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні".
92.
Стаття 18. Селищний, сільський голова в місті Севастополі
-92- Н.д.Зачосов В.О. (Округ №225)
Назву статті 18 викласти у такій редакції:
"Стаття 18. Селищний, сільський голова населених пунктів, які входять до складу міста Севастополя".
Відповідно частину 1 після слова "голова" доповнити текстом "населених пунктів, які входять до складу міста Севастополя" і далі за текстом.

Враховано

Стаття 18. Сільські селищні, міські голови населених пунктів, які входять до складу міста Севастополя
93.
1. Селищний, сільський голова в місті Севастополі обирається відповідною територіальною громадою згідно Закону України "Про вибори депутатів міських рад і сільських, селищних, міських голів".


1. Сільські, селищні, міські голови населених пунктів, які входять до складу міста Севастополя, обираються відповідною територіальною громадою згідно із Законом України "Про вибори депутатів міських рад та сільських, селищних, міських голів".
94.
2. Повноваження селищного і сільського голови визначаються Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні".
-93- Н.д.Шаров І.Ф. (Реєстр.картка №399), Н.д.Бондаренко В.Д. (Округ №212)
Статтю 18 виключити.

Відхилено

2. Повноваження сільського, селищного, міського голови населених пунктів, які входять до складу міста Севастополя, визначаються Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні".
95.
Стаття 19. Заступник селищного, сільського голови - секретар селищної, сільської ради в місті Севастополі
-94- Н.д.Зачосов В.О. (Округ №225)
У назві статті 19 після слова "голови" додати текст "населених пунктів, які входять до складу міста Севастополя".
Відповідно частину 1 після слова "голови" доповнити текстом "населених пунктів, які входять до складу міста Севастополя" і далі за текстом.
Враховано

Стаття 19. Заступник сільського, селищного, міського голови - секретар сільської, селищної, міської ради населених пунктів, що входять до складу міста Севастополя
96.
1. Заступник селищного, сільського голови - секретар селищної, сільської ради в місті Севастополі обирається відповідною радою з числа депутатів за поданням селищного, сільського голови.


1. Заступник сільського, селищного, міського голови - секретар сільської, селищної, міської ради населених пунктів, які входять до складу міста Севастополя, обирається відповідною радою з числа депутатів за поданням сільського, селищного, міського голови.
97.
2. Повноваження селищного і сільського голови визначається статтею 50 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні".
-95- Н.д.Зачосов В.О. (Округ №225)
У другій частині статті 19 виключити слова "статтею 50".
Враховано

2. Повноваження заступника сільського, селищного, міського голови населених пунктів, що входять до складу міста Севастополя, визначаються Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні".


-96- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
У частині 2 статті 19 текст "статтею 50 Закону України" замінити текстом "Законом України".

Враховано
-97- Кабінет Міністрів України
У частині другій статті 19 мова має йти про заступника селищного і сільського голови, що узгоджуватиметься із статтею 50 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" та частиною першою цієї статті.

Враховано


98.
3. За рішенням селищної, сільської ради на заступника селищного, сільського голови - секретаря ради можуть бути покладені і інші повноваження пов`язані з діяльністю ради та її органів.
-98- Н.д.Шаров І.Ф. (Реєстр.картка №399), Н.д.Бондаренко В.Д. (Округ №212)
Статтю 19 виключити.
Відхилено

3. За рішенням сільської, селищної, міської ради населених пунктів, що належать до міста Севастополя, на заступника сільського, селищного, міського голови - секретаря ради можуть бути покладені й інші повноваження, пов`язані з діяльністю ради та її органів.
99.
РОЗДІЛ V. Особливості організаційно-правової основи виконавчої влади в місті Севастополі
-99- Н.д.Баулін П.Б. (Округ №76)
Розділ V виключити і ввести новий у такій редакції:
"Розділ V. Матеріальна і фінансова основа місцевого самоврядування
Стаття 21. Основні принципи формування матеріальної і фінансової бази місцевого самоврядування.
1. Матеріальною і фінансовою основою місцевого самоврядування у місті Севастополі є рухоме і нерухоме майно, доходи місцевих бюджетів, інші кошти, земля, природні ресурси, що є у власності громади міста або знаходяться в її управлінні.
2. Порядок формування та використання матеріальної і фінансової бази місцевого самоврядування, повноваження відповідних органів у цій сфері в місті Севастополі визначаються Конституцією України, цим Законом та іншими законами України."
Відхилено

РОЗДІЛ V. Особливості організаційно-правової основи виконавчої влади в місті Севастополі
100.
Стаття 20. Здійснення виконавчої влади в місті Севастополі


Стаття 20. Здійснення виконавчої влади в місті Севастополі
101.
1. Виконавча влада в місті Севастополі відповідно до статті 118 Конституції України здійснює Севастопольська міська державна адміністрація.
-100- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
У частині 1 статті 20 текст "Виконавча влада" замінити текстом "Виконавчу владу".

Враховано

1. Виконавчу владу в місті Севастополі відповідно до статті 118 Конституції України здійснює Севастопольська міська державна адміністрація.
102.
2. Повноваження Севастопольської міської державної адміністрації визначаються статтями 118 і 119 Конституції України, статтею 44 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" і статтями 3, 4, 5, 6, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 20 та 24 Закону України "Про місцеві державні адміністрації".
-101- Н.д.Шаров І.Ф. (Реєстр.картка №399), Н.д.Зачосов В.О. (Округ №225), Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
У частині 2 статті 20 вилучити текст "статтею 44 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні".

Враховано

2. Повноваження Севастопольської міської державної адміністрації визначаються статтями 118 і 119 Конституції України та статтями 3, 4, 5, 6, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 24, 25, 26 і 27 Закону України "Про місцеві державні адміністрації".


-102- Н.д.Кондратевський С.М. (Округ №224)
У частині 2 статті 20 цифри "20" вилучити і доповнити цифрами "25, 26 і 27".

Враховано
-103- Н.д.Зачосов В.О. (Округ №225)
Частину 2 статті 20 після цифри "24" доповнити цифрами "25, 26 і 27".

Враховано
-104- Н.д.Шаров І.Ф. (Реєстр.картка №399)
У частині 2 статті 20 список статей Закону України "Про місцеві державні адміністрації" доповнити статтями 7, 13 і 18.

Відхилено
103.
3. Формування і фінансове забезпечення міської державної адміністрації здійснюється відповідно до статей 47, 48, 49, 50 Закону України "Про місцеві державні адміністрації";
-105- Н.д.Зачосов В.О. (Округ №225)
Частини 3, 4, 5 статті 20 виключити і замість них додати частину 3 в такій редакції:
"3. Формування міської державної адміністрації, організація та порядок її діяльності, відносини з Президентом України, органами виконавчої влади регулюються Законом України "Про місцеві державні адміністрації" з урахуванням особливостей, передбачених цим Законом."

Враховано

3. Формування міської державної адміністрації, організація та порядок її діяльності, відносини з Президентом України, органами виконавчої влади регулюються Законом України "Про місцеві державні адміністрації" з урахуванням особливостей, передбачених цим Законом.


-106- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Частини 3, 4, 5 статті 20 замінити однією частиною такого змісту:
"3. Формування Севастопольської міської державної адміністрації, порядок її діяльності, а також її відносини з Президентом України і органами виконавчої влади регулюються Законом України "Про місцеві державні адміністрації" з особливостями, встановленими цим Законом."

Враховано частково


104.
4. Відносини міської державної адміністрації з Президентом України, органами виконавчої влади і органами місцевого самоврядування здійснюються відповідно до статей 30, 31, 35 Закону України "Про місцеві державні адміністрації";105.
5. Організація та порядок діяльності Севастопольської міської державної адміністрації визначаються статтями 39, 40, 41, 42, 43, 44 Закону України "Про місцеві державні адміністрації".106.
Стаття 21. Особливості здійснення виконавчої влади в місті Севастополі


Стаття 21. Особливості здійснення виконавчої влади в місті Севастополі
107.
Севастопольська міська державна адміністрація відповідно до статті 119 Конституції України забезпечує на території міста Севастополя:


Севастопольська міська державна адміністрація відповідно до статті 119 Конституції України забезпечує на території міста Севастополя:
108.
1) виконання Конституції та законів України, актів Президента України і Кабінету Міністрів України;


1) виконання Конституції та законів України, актів Президента України і Кабінету Міністрів України;
109.
2) виконання державних і регіональних програм соціально-економічного та культурного розвитку, програм охорони довкілля, програм національно-культурного розвитку корінних народів і національних меншин;


2) виконання державних і регіональних програм соціально-економічного та культурного розвитку, програм охорони довкілля, програм національно-культурного розвитку корінних народів і національних меншин;
110.
3) законність і порядок, дотримання прав і свобод громадян;


3) законність і порядок, дотримання прав і свобод громадян;
111.
4) взаємодію з органами місцевого самоврядування;


4) взаємодію з органами місцевого самоврядування;
112.
5) реалізацію інших наданих державою, а також делегованих Севастопольською міською радою повноважень.


5) реалізацію інших, наданих державою, а також, делегованих Севастопольською міською радою, повноважень.
113.
2. Севастопольська міська державна адміністрація згідно Закону України "Про місцеву державну адміністрацію", іншими законами України вирішує питання управління об`єктами права державної власності і питання регулювання земельних відносин стосовно земель державної власності, управління акваторією.
-107- Кабінет Міністрів України
Частина друга статті 21 суперечить пункту 34 частини першої статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", згідно з якою виключно на пленарних засіданнях сільської, селищної, міської ради вирішуються питання регулювання земельних відносин, а також частині другій статті 4 Земельного кодексу України, де зазначено, що суб'єктами права державної власності виступають ради.
Крім того статтю 21 проекту пропонуємо узгодити із статтею 119 Конституції України.
Враховано

2. Севастопольська міська державна адміністрація згідно із Законом України "Про місцеві державні адміністрації", іншими законами України вирішує питання управління об`єктами права державної власності та управління акваторією.
114.
Стаття 22. Повноваження Севастопольської міської державної адміністрації, пов`язані із спеціальним статусом міста


Стаття 22. Повноваження Севастопольської міської державної адміністрації, пов`язані із спеціальним статусом міста
115.
Зважаючи на виконання містом Севастополем функцій, пов`язаних з його спеціальним статусом, Севастопольська міська державна адміністрація:


Зважаючи на виконання містом Севастополем функцій, пов`язаних з його спеціальним статусом, Севастопольська міська державна адміністрація:
116.
1) представляє інтереси держави у стосунках з командуванням Чорноморського флоту Російської Федерації на період базування в місті Севастополі його основної бази.


1) представляє інтереси держави у стосунках з командуванням Чорноморського Флоту Російської Федерації на період базування в місті Севастополі його основної бази.
117.
2) узгоджує у встановленому порядку розміщення на території міста об`єктів оборонного призначення, з`єднань і військових частин Чорноморського флоту Російської Федерації та їх інфраструктури;


2) узгоджує у встановленому порядку розміщення на території міста об`єктів оборонного призначення, з`єднань і військових частин Чорноморського Флоту Російської Федерації та їх інфраструктури;
118.
3) бере участь в роботі змішаної українсько-російської комісії з врегулювання питань що виникають на території міста між Військово-Морськими силами України і Чорноморським флотом Російської Федерації;


3) бере участь у роботі змішаної українсько-російської комісії з врегулювання питань, що виникають на території міста між Військово-Морськими силами України і Чорноморським Флотом Російської Федерації;
119.
4) регулює стосунки між користувачами акваторії;
-108- Н.д.Зачосов В.О. (Округ №225)
Пункт 4 частини першої статті 22 викласти у такій редакції:
"4) регулює відносини, пов'язані з використанням акваторії внутрішніх і територіальних морських вод України, прилеглих до сухопутної території міста."

Враховано
-109- Н.д.Шаров І.Ф. (Реєстр.картка №399)
Частину першу статті 22 доповнити пунктами такого змісту:
"5) взаємодіє з командуванням ВМС України та Чорноморського Флоту Російської Федерації при розробці і реалізації заходів по виконанню ними службових завдань та функцій, що торкаються інтересів міста;
6) приймає участь в здійсненні на території та морській акваторії Севастополя Угод між Україною і Російською Федерацією про статус і умови перебування Чорноморського Флоту Російської Федерації;
7) виконує, відповідно до делегованих державою повноважень, комплекс заходів управління та координації по багатоцільовому використанню (в т.ч. згідно з Угодами по Чорноморському Флоту Російської Федерації) територій, включаючи акваторії внутрішніх морських вод та територіального моря."
Враховано

4) взаємодіє з командуванням ВМС України та Чорноморського Флоту Російської Федерації при розробці та реалізації заходів по виконанню ними службових завдань та функцій, що торкаються інтересів міста;
5) приймає участь в здійсненні на території та морській акваторії Севастополя Угод між Україною і Російською Федерацією про статус і умови перебування Чорноморського Флоту Російської Федерації;
6) виконує, відповідно до делегованих державою повноважень, комплекс заходів по управлінню та координації багатоцільовогоу використання (в т.ч. згідно з Угодами по Чорноморському Флоту Російської Федерації) територій, включаючи акваторії внутрішніх морських вод та територіального моря;
7) створення необхідних умов для спільного базування відповідних підрозділів ВМС та тимчасового перебування основної бази Чорноморського Флоту Російської Федерації, в т.ч. надання на договірних умовах комунальних, інженерних, соціально-культурних, транспортних, інформаційних та інших послуг відповідним військовим підрозділам та органам управління;
8) створення відповідних умов для пов'язаного з базуванням Чорноморського Флоту Російської Федерації проживання російських громадян: військовослужбовців та їх сімей (у т.ч. в місцях компактного проживання), представлення їм відповідних комунальних, соціально-культурних, транспортних, інформаційних та інших послуг;
9) створення відповідних умов для функціонування державних структур та іноземних представництв згідно із законами України і міжнародними договорами, ратифікованими Верховною Радою України;
10) запровадження заходів по збереженню та відтворенню в умовах багатоцільового використання території, пам'ятників історії, культури, релігії, архітектури та містобудування, заповідних і природних зон та ландшафтів, які мають державне значення.

120.
Стаття 23. Делегування повноважень Севастопольською міською радою Севастопольській міській адміністрації.


Стаття 23. Делегування повноважень Севастопольською міською радою Севастопольській міській адміністрації
121.
1. Севастопольська міська рада своїм рішенням делегує Севастопольській міській державній адміністрації такі повноваження:
-110- Н.д.Зачосов В.О. (Округ №225), Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404), Н.д.Кондратевський С.М. (Округ №224)
У першій частині статті 23 слово "делегує" замінити словами "може делегувати".
Враховано

1. Севастопольська міська рада своїм рішенням може делегувати Севастопольській міській державній адміністрації такі повноваження:
122.
1) підготовку і внесення на розгляд міської ради проектів програм соціально-економічного і культурного розвитку міста, програм національно-культурного розвитку корінних народів і національних меншин;


1) підготовку і внесення на розгляд міської ради проектів програм соціально-економічного і культурного розвитку міста, програм національно-культурного розвитку корінних народів і національних меншин;
123.
2) підготовку фінансових показників і пропозицій до проекту Державного бюджету України;


2) підготовку фінансових показників і пропозицій до проекту Державного бюджету України;
124.
3) сприяння інвестиційній діяльності на території міста;


3) сприяння інвестиційній діяльності на території міста;
125.
4) залучення в порядку встановленому законом підприємств, установ та організацій, які не належать до комунальної власності, до участі в обслуговуванні населення міста, координація цієї роботи;


4) залучення в порядку, встановленому законом, підприємств, установ та організацій, які не належать до комунальної власності, до участі в обслуговуванні населення міста, координація цієї роботи;
126.
5) організація охорони, реставрації, використання пам'яток історії, культури, архітектури і містобудування, паркових і садибних комплексів, природних заповідників розташованих на території міста;


5) організація охорони, реставрації, використання пам'яток історії, культури, архітектури і містобудування, паркових і садибних комплексів, природних заповідників, розташованих на території міста;
127.
6) внесення пропозицій до відповідних державних органів щодо оголошення природних та інших об'єктів, які мають екологічну, історичну, культурну або наукову цінність, історико-культурними пам'ятками або заповідними територіями;


6) внесення пропозицій до відповідних державних органів щодо оголошення природних та інших об'єктів, які мають екологічну, історичну, культурну або наукову цінність, історико-культурними пам'ятками або заповідними територіями;
128.
7) забезпечення здійснення необхідних заходів щодо ліквідації наслідків екологічних катастроф, стихійного лиха, епідемій, епізоотій, інших надзвичайних ситуацій, інформування про них населення, залучення в установленому законом порядку до цих робіт підприємств, установ та організацій державного підпорядкування;


7) забезпечення здійснення необхідних заходів щодо ліквідації наслідків екологічних катастроф, стихійного лиха, епідемій, епізоотій, інших надзвичайних ситуацій, інформування про них населення, залучення в установленому законом порядку до цих робіт підприємств, установ та організацій державного підпорядкування;
129.
8) координація діяльності міських органів землевпорядкування;


8) координація діяльності міських органів землевпорядкування;
130.
9) затвердження для підприємств, установ і організацій, розташованих на території міста, лімітів викидів речовин що забруднює довкілля і лімітів розміщення відходів у випадках, передбачених законом;


9) затвердження для підприємств, установ і організацій, розташованих на території міста, лімітів викидів речовин, що забруднюють довкілля, і лімітів розміщення відходів у випадках, передбачених законом;
131.
10) контроль за використанням частини акваторії внутрішніх і територіальних морських вод України, що прилягають до сухопутної території міста Севастополя.


10) контроль за використанням частини акваторії внутрішніх і територіальних морських вод України, що прилягають до сухопутної території міста Севастополя.
132.
2. Севастопольська міська рада може делегувати Севастопольській міській державній адміністрації і інші окремі свої повноваження і повноваження свого виконавчого комітету.
-111- Н.д.Зачосов В.О. (Округ №225), Н.д.Кондратевський С.М. (Округ №224)
Частину 2 статті 23 доповнити текстом такого змісту "крім повноважень, передбачених статтею 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", що є компетенцією виключно міської ради."
Враховано

2. Севастопольська міська рада може делегувати Севастопольській міській державній адміністрації й інші окремі свої повноваження і повноваження свого виконавчого комітету, крім повноважень, передбачених статтею 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", що є компетенцією виключно міської ради.
133.
3. З питань делегованих повноважень міська державна адміністрація підконтрольна і підзвітна міській раді.


3. З питань делегованих повноважень Севастопольська міська державна адміністрація підконтрольна і підзвітна Севастопольській міській раді.
134.
4. З питань що не врегульовані Законами України Севастопольська міська рада і Севастопольська міська державна адміністрація можуть передавати одна одній додаткові повноваження на підставі відповідної угоди.
-112- Н.д.Шаров І.Ф. (Реєстр.картка №399), Н.д.Зачосов В.О. (Округ №225), Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404), Н.д.Кондратевський С.М. (Округ №224)
Частину 4 статті 23 вилучити, а частини 5 і 6 вважати відповідно частинами 4 і 5.

Враховано


135.
5. В частині делегованих Севастопольською міською радою повноважень Севастопольська міська державна адміністрація фінансується з міського бюджету. Витрати на забезпечення цих повноважень затверджуються в міському бюджеті окремим рядком.
-113- Н.д.Зачосов В.О. (Округ №225)
Частину 5 статті 23 доповнити реченням такого змісту:
"При необхідності розмір цих витрат може бути переглянутий за ініціативою міської ради або за мотивованим клопотанням міської державної адміністрації."

Враховано

4. В частині делегованих Севастопольською міською радою повноважень Севастопольська міська державна адміністрація фінансується з міського бюджету. Витрати на забезпечення цих повноважень затверджуються в міському бюджеті окремим рядком. При необхідності розмір цих витрат може бути переглянутий за ініціативою міської ради або за мотивованим клопотанням міської державної адміністрації.


-114- Н.д.Шаров І.Ф. (Реєстр.картка №399)
Частину 5 статті 23 викласти у такій редакції:
"5. В частині делегованих Севастопольською міською радою повноважень Севастопольська міська державна адміністрація виконує функції виконавчого органу Севастопольської міської ради за рахунок міського бюджету."
Враховано
редакційно

136.
6. Севастопольська міська рада може висловити недовіру голові Севастопольської міської державної адміністрації, на підставі чого Президент України приймає рішення і дає обгрунтовану відповідь.


5. Севастопольська міська рада у разі делегування Севастопольській міській державній адміністрації повноважень свого виконавчого комітету може висловити недовіру голові Севастопольської міської державної адміністрації, на підставі чого Президент України приймає рішення і дає обгрунтовану відповідь.
137.
Якщо недовіру голові міської державної адміністрації висловили дві третини депутатів від складу міської ради міської ради, Президент України приймає рішення про відставку голови міської державної адміністрації.


Якщо недовіру голові міської державної адміністрації висловили дві третини депутатів від складу міської ради, Президент України приймає рішення про відставку голови міської державної адміністрації.
138.
Стаття 24 Голова Севастопольської міської державної адміністрації


Стаття 24 Голова Севастопольської міської державної адміністрації
139.
1. Севастопольську міську адміністрацію очолює голова міської державної адміністрації який призначається на посаду Президентом України за поданням Кабінету Міністрів України на строк повноважень Президента України.


1. Севастопольську міську державну адміністрацію очолює голова міської державної адміністрації, який призначається на посаду Президентом України за поданням Кабінету Міністрів України на строк повноважень Президента України.
140.
2. Голова Севастопольської міської державної адміністрації:


2. Голова Севастопольської міської державної адміністрації:
141.
1) здійснює керівництво міською державною адміністрацією, несе відповідальність за виконання покладених на місцеву державну адміністрацію завдань і за здійснення нею своїх повноважень;


1) здійснює керівництво міською державною адміністрацією, несе відповідальність за виконання покладених на місцеву державну адміністрацію завдань і за здійснення нею своїх повноважень;
142.
2) представляє місцеву державну адміністрацію у відносинах з іншими державними органами та органами місцевого самоврядування, політичними партіями, громадськими і релігійними організаціями, підприємствами, установами та організаціями, громадянами та іншими особами як в Україні, так і за її межами;


2) представляє місцеву державну адміністрацію у відносинах з іншими державними органами та органами місцевого самоврядування, політичними партіями, громадськими і релігійними організаціями, підприємствами, установами та організаціями, громадянами та іншими особами, як в Україні, так і за її межами;
143.
3) призначає на посади та звільняє з посад своїх заступників, керівників управлінь, відділів, інших структурних підрозділів відповідно до статей 10 та 11 Закону України "Про місцеві державні адміністрації";
-115- Н.д.Зачосов В.О. (Округ №225)
У пункті 3 частини 2 статті 24 слово "своїх" виключити", а після слова "заступників" додати текст "голови міської державної адміністрації" а далі за текстом.

Враховано

3) призначає на посади та звільняє з посад заступників голови міської державної адміністрації, керівників управлінь, відділів, інших структурних підрозділів відповідно до статей 10 та 11 Закону України "Про місцеві державні адміністрації";
144.
4) призначає на посади та звільняє з посади керівника апарату місцевої державної адміністрації та керівників структурних підрозділів апарату місцевої державної адміністрації;
-116- Кабінет Міністрів України
Пункт 4 частини другої статті 24 після слів "та керівників" доповнити словами "і працівників", що буде узгоджуватись із частиною четвертою статті 44 Закону України "Про місцеві державні адміністрації".
Враховано

4) призначає на посади та звільняє з посад керівника і працівників апарату місцевої державної адміністрації та керівників структурних підрозділів апарату місцевої державної адміністрації;
145.
5) укладає та розриває контракти з керівниками підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління міської державної адміністрації, або уповноважує на це своїх заступників;


5) укладає та розриває контракти з керівниками підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління міської державної адміністрації, або уповноважує на це своїх заступників;
146.
6) погоджує у встановленому порядку призначення на посади та звільнення з посад керівників не підпорядкованих підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління органів виконавчої влади вищого рівня, крім керівників установ, підприємств і організацій Збройних Сил та інших військових формувань України;


6) погоджує у встановленому порядку призначення на посади та звільнення з посад керівників не підпорядкованих підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління органів виконавчої влади вищого рівня, крім керівників установ, підприємств і організацій Збройних Сил та інших військових формувань України;
147.
7) в межах коштів, виділених з Державного бюджету на фінансове забезпечення діяльності міської державної адміністрації і коштів, виділених на виконання делегованих повноважень міською радою, виступає розпорядником цих коштів, використовуючи їх лише за цільовим призначенням;


7) в межах коштів, виділених з Державного бюджету на фінансове забезпечення діяльності міської державної адміністрації і коштів, виділених на виконання делегованих повноважень міською радою, виступає розпорядником цих коштів, використовуючи їх лише за цільовим призначенням;
148.
8) регулярно інформує населення про стан виконання повноважень, покладених на місцеву державну адміністрацію


8) регулярно інформує населення про стан виконання повноважень, покладених на місцеву державну адміністрацію;
149.
9) утворює для сприяння здійсненню повноважень місцевої державної адміністрації консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи, служби та комісії, члени яких виконують свої функції на громадських засадах, а також визначає їх завдання, функції та персональний склад;


9) утворює для сприяння здійсненню повноважень місцевої державної адміністрації консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи, служби та комісії, члени яких виконують свої функції на громадських засадах, а також визначає їх завдання, функції та персональний склад;
150.
10) здійснює інші функції, передбачені Конституцією, актами Президента України, Кабінету Міністрів України і цим Законом.
-117- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
У пункті 10 частини 2 статті 24 слово "Конституцією" замінити текстом "Конституцією України, цим та іншими Законами України", а наприкінці текст "цим Законом" вилучити.

Враховано

10) здійснює інші функції, передбачені Конституцією України, цим та іншими законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України.
151.
Дострокове припинення повноважень голови Севастопольської міської державної адміністрації визначається статтею 9 Закону України "Про місцеві державні адміністрації"
-118- Н.д.Зачосов В.О. (Округ №225)
Пронумерувати третю частину статті 24.
Враховано

3. Дострокове припинення повноважень голови Севастопольської міської державної адміністрації визначається статтею 9 Закону України "Про місцеві державні адміністрації".
152.
РОЗДІЛ VІ. Заключні і перехідні положення


РОЗДІЛ VІ. Заключні та перехідні положення
153.
1. Цей Закон набирає чинності з дня його офіційного оприлюднення.
-119- Н.д.Зачосов В.О. (Округ №225)
Доповнити Розділ VI новою частиною 2 такого змісту:
"2. Частина 2 статті 6 цього Закону діє на весь період перебування у місті формувань Чорноморського флоту Російської Федерації згідно з міждержавними угодами між Україною і Російською Федерацією."
Відповідно частини 2-6 вважати частинами 3-7.

Враховано

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.


-120- Кабінет Міністрів України, Н.д.Бондаренко В.Д. (Округ №212)
У частині 1 розділу VI слова "офіційного оприлюднення" замінити словом "опублікування".2. Частина 2 статті 6 цього Закону діє на весь період перебування у місті формувань Чорноморського Флоту Російської Федерації згідно з міждержавними угодами між Україною і Російською Федерацією
154.
2. Вибори Севастопольського міського голови проводяться після набрання чинності цим Законом в порядку, передбаченому Законом України "Про вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів".
-121- Н.д.Зачосов В.О. (Округ №225)
Частину 2 Розділу VI після слова "проводяться" доповнити текстом "не пізніше трьох місяців" і далі за текстом.
Крім цього, цю частину доповнити текстом:
"З дня введення в дію цього Закону і до вступу на посаду знову вибраного Севастопольського міського голови його обов'язки тимчасово виконує голова Севастопольської міської ради."

Враховано

3. Вибори Севастопольського міського голови проводяться не пізніше трьох місяців після набрання чинності цим Законом в порядку, передбаченому Законом України "Про вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів".
З дня введення в дію цього Закону і до вступу на посаду обраного Севастопольського міського голову його обов'язки тимчасово виконує голова Севастопольської міської ради.
155.
3. Севастопольська міська рада і районні в місті ради, на протязі місяця з дня вступу на посаду міського голови, створюють виконавчі комітети відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" і цього Закону.
-122- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
У частині 3 Розділу VI вилучити текст "і районні в місті ради".
Відхилено

4. Севастопольська міська і районні в місті ради протягом місяця з дня вступу на посаду міського голови створюють виконавчі комітети відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" і цього Закону.


-123- Н.д.Шаров І.Ф. (Реєстр.картка №399)
Частину 3 Розділу VI викласти в редакції:
"3. Міська та районні в місті Севастополі (в разі їх створення) ради протягом місяця після набрання чинності цим Законом вирішують питання щодо формування власних виконавчих органів на базі відповідних державних адміністрацій, які паралельно виконують функції державної виконавчої влади, що є особливістю здійснення виконавчої влади в місті Севастополі.
Голови місцевих державних адміністрацій в місці Севастополі призначаються на посади і звільняються з посад Президентом України в порядку, передбаченому Конституцією та законами України."

Відхилено
-124- Н.д.Бондаренко В.Д. (Округ №212)
Доповнити розділ новими пунктами четвертим-шостим такого змісту:
"Повноваження сільських, селищних, міських голів адміністративно-територіальних одиниць на території міста Севастополя припиняються з дня початку повноважень обраного Севастопольського міського голови.
До обрання органів самоорганізації населення жителями адміністративно-територіальних одиниць на території міста Севастополя громадяни України, які були обрані відповідними сільськими, селищними, міськими головами, за їх згодою виконують обов'язки голів відповідних органів самоорганізації населення.
Севастопольській міській раді у чотирьохмісячний термін після набрання чинності цим Законом затвердити перелік повноважень кожного органу самоорганізації населення, які згідно з цим Законом утворюються жителями адміністративно-територіальних одиниць на території міста Севастополя".
У зв'язку з цим пункти 4- 6 статті вважати її пунктами 7-9.

Відхилено


156.
4. Виконання Севастопольською міською державною адміністрацією повноважень, віднесених законом до повноважень виконавчого комітету Севастопольської міської ради, припиняються наступного дня після утворення виконавчого комітету Севастопольської міської ради.
-125- Н.д.Шаров І.Ф. (Реєстр.картка №399)
Частини 4 і 5 Розділу VI виключити.
Відхилено

5. Виконання Севастопольською міською державною адміністрацією повноважень, віднесених законом до повноважень виконавчого комітету Севастопольської міської ради, припиняються наступного дня після утворення виконавчого комітету Севастопольської міської ради.
157.
5. Повноваження районних у місті державних адміністрацій припиняється наступного дня після утворення відповідних виконавчих комітетів.


6. Повноваження районних у місті державних адміністрацій припиняються наступного дня після утворення відповідних виконавчих комітетів.
158.
6. Кабінету Міністрів України на протязі трьох місяців з дня набуття чинності цього Закону, разом із Севастопольською міською радою розробити перелік об`єктів державної власності що передаються до комунальної власності міста і об`єктів комунальної власності що передаються до державної власності у зв`язку із спеціальним статусом міста Севастополя. В цей же термін здійснити передачу цих об`єктів у встановленому законом порядку.
-126- Н.д.Зачосов В.О. (Округ №225)
У другому реченні частини 6 Розділу VI текст "В цей же термін" замінити на текст "На протязі двох місяців з моменту затвердження переліку" і далі за текстом.
Враховано

7. Кабінету Міністрів України на протязі трьох місяців з дня набуття чинності цього Закону разом із Севастопольською міською радою розробити перелік об`єктів державної власності, що передаються до комунальної власності міста і об`єктів комунальної власності, що передаються до державної власності у зв`язку із спеціальним статусом міста Севастополя. На протязі двох місяців з моменту затвердження переліку здійснити передачу цих об`єктів у встановленому законом порядку.


-127- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
У частині 6 Розділу VI у другому реченні текст "В цей же термін" замінити текстом "Протягом п'яти місяців з дня набуття чинності цим Законом".
Враховано
редакційно
* - Назви колонок таблиці подані в загальному значенні