Назва: Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності
Автор: Народні депутати України - члени Комітету з питань соціальної політики та праці та КабіетМіністрів України
Головний комітет: Народні депутати України - члени Комітету з питань соціальної політики та праці

N
Редакція, прийнята в попередньому читанні*
Зауваження та пропозиції
Висновки, обгр.
Редакція, запропонована головним комітетом
0.
Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності Народні депутати України - члени Комітету з питань соціальної політики та праці та КабіетМіністрів УкраїниНародні депутати України - члени Комітету з питань соціальної політики та праці Друге читанняПроект


Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності Народні депутати України - члени Комітету з питань соціальної політики та праці та КабіетМіністрів УкраїниНародні депутати України - члени Комітету з питань соціальної політики та праці Друге читанняПроект
1.
Закон України


Закон України
2.
Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності


Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності
3.
Цей Закон відповідно до Конституції України та Основ законодавства України про загальнообов'язкове державне соціальне страхування визначає правову основу, економічний механізм та організаційну структуру загальнообов'язкового державного соціального страхування громадян від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які призвели до втрати працездатності або загибелі застрахованих на виробництві (далі - страхування від нещасного випадку).


Цей Закон відповідно до Конституції України та Основ законодавства України про загальнообов'язкове державне соціальне страхування визначає правову основу, економічний механізм та організаційну структуру загальнообов'язкового державного соціального страхування громадян від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які призвели до втрати працездатності або загибелі застрахованих на виробництві (далі - страхування від нещасного випадку).
4.
Страхування від нещасного випадку є самостійним видом загальнообов'язкового державного соціального страхування, за допомогою якого здійснюється соціальний захист, охорона життя та здоров'я громадян у процесі їх трудової діяльності.


Страхування від нещасного випадку є самостійним видом загальнообов'язкового державного соціального страхування, за допомогою якого здійснюється соціальний захист, охорона життя та здоров'я громадян у процесі їх трудової діяльності.
5.
Розділ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


Розділ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
6.
Стаття 1. Завдання страхування від нещасного випадку


Стаття 1. Завдання страхування від нещасного випадку
7.
Завданнями страхування від нещасного випадку є:


Завданнями страхування від нещасного випадку є:
8.
1) проведення профілактичних заходів, спрямованих на усунення шкідливих і небезпечних виробничих факторів, запобігання нещасним випадкам на виробництві, професійним захворюванням та іншим випадкам загрози здоров'ю застрахованих, викликаним умовами праці;


1) проведення профілактичних заходів, спрямованих на усунення шкідливих і небезпечних виробничих факторів, запобігання нещасним випадкам на виробництві, професійним захворюванням та іншим випадкам загрози здоров'ю застрахованих, викликаним умовами праці;
9.
2) відновлення здоров'я та працездатності потерпілих на виробництві від нещасних випадків або професійних захворювань;


2) відновлення здоров'я та працездатності потерпілих на виробництві від нещасних випадків або професійних захворювань;
10.
3) відшкодування матеріальної та моральної шкоди застрахованим і членам їхніх сімей.


3) відшкодування матеріальної та моральної шкоди застрахованим і членам їхніх сімей.
11.
Стаття 2. Сфера дії Закону


Стаття 2. Сфера дії Закону
12.
Дія Закону поширюється на підприємства, установи, організації всіх форм власності (далі - підприємства) незалежно від виду їх діяльності та галузевої належності, громадян-підприємців та інших громадян, які використовують найману працю на умовах трудового договору (контракту).
-1- Н.д.Хара В.Г. (Реєстр.картка №238)
З метою уніфікації кола осіб, на яких поширюється дія цього Закону, пропоную викласти цю статтю у такій редакції:
«Дія цього Закону поширюється на осіб, які працюють на умовах трудового договору (контракту) на підприємствах, в установах, організаціях, незалежно від їх форм власності та господарювання (далі - підприємства), у фізичних осіб, на осіб, які забезпечують себе роботою самостійно та громадян - суб'єктів підприємницької діяльності».
Враховано

Дія цього Закону поширюється на осіб, які працюють на умовах трудового договору (контракту) на підприємствах, в установах, організаціях, незалежно від їх форм власності та господарювання (далі - підприємства), у фізичних осіб, на осіб які забезпечують себе роботою самостійно та громадян - суб'єктів підприємницької діяльності.
13.
Стаття 3. Законодавство про страхування від нещасного випадку


Стаття 3. Законодавство про страхування від нещасного випадку
14.
Законодавство про страхування від нещасного випадку складається із Основ законодавства України про загальнообов'язкове державне соціальне страхування, цього Закону, Кодексу законів про працю України, Закону України "Про охорону праці" та інших нормативно-правових актів України.


Законодавство про страхування від нещасного випадку складається із Основ законодавства України про загальнообов'язкове державне соціальне страхування, цього Закону, Кодексу законів про працю України, Закону України "Про охорону праці" та інших нормативно-правових актів України.
15.
Якщо міжнародним договором України, згоду на обов'язковість якого дано Верховною Радою України, встановлено інші норми, ніж ті, що передбачені законодавством про страхування від нещасного випадку, застосовуються норми міжнародного договору.


Якщо міжнародним договором України, згоду на обов'язковість якого надано Верховною Радою України, встановлено інші норми, ніж ті, що передбачені законодавством про страхування від нещасного випадку, застосовуються норми міжнародного договору.
16.
Стаття 4. Основні принципи страхування від нещасного випадку


Стаття 4. Основні принципи страхування від нещасного випадку
17.
Основними принципами страхування від нещасного випадку є:


Основними принципами страхування від нещасного випадку є:
18.
паритетність держави, представників застрахованих осіб та роботодавців в управлінні страхуванням від нещасного випадку;


паритетність держави, представників застрахованих осіб та роботодавців в управлінні страхуванням від нещасного випадку;
19.
своєчасне і повне відшкодування шкоди страховиком;


своєчасне і повне відшкодування шкоди страховиком;
20.
обов'язковість страхування від нещасного випадку осіб, які працюють на умовах трудового договору (контракту) та інших підставах, передбачених законодавством про працю, а також осіб, які забезпечують себе роботою самостійно, та громадян-суб'єктів підприємницької діяльності;


обов'язковість страхування від нещасного випадку осіб, які працюють на умовах трудового договору (контракту) та інших підставах, передбачених законодавством про працю, а також осіб, які забезпечують себе роботою самостійно, та громадян-суб'єктів підприємницької діяльності;
21.
надання державних гарантій реалізації застрахованими громадянами своїх прав;


надання державних гарантій реалізації застрахованими громадянами своїх прав;
22.
обов'язковість сплати страхувальником страхових внесків;


обов'язковість сплати страхувальником страхових внесків;
23.
формування і витрачання страхових коштів на солідарній основі;


формування і витрачання страхових коштів на солідарній основі;
24.
диференціювання страхового тарифу з урахуванням умов і стану безпеки праці, виробничого травматизму і професійної захворюваності у кожного роботодавця;


диференціювання страхового тарифу з урахуванням умов і стану безпеки праці, виробничого травматизму і професійної захворюваності у кожного роботодавця;
25.
економічна заінтересованість суб'єктів страхування в поліпшенні умов та безпеки праці;


економічна заінтересованість суб'єктів страхування в поліпшенні умов та безпеки праці;
26.
цільове використання коштів страхування від нещасного випадку.


цільове використання коштів страхування від нещасного випадку.
27.
Стаття 5. Суб'єкти та об'єкти страхування від нещасного випадку


Стаття 5. Суб'єкти та об'єкти страхування від нещасного випадку
28.
Суб'єктами страхування від нещасного випадку є застраховані громадяни, страхувальники і страховик.
-2- Н.д.Хара В.Г. (Реєстр.картка №238)
Для приведення у відповідність із част. першою ст. 6 Основ законодавства про загальнообов'язкове державне соціальне страхування пропоную доповнити частину першу ст. 5 після слів «застраховані громадяни» словами «а в окремих випадках - члени їх сімей та інші особи».

Враховано

Суб'єктами страхування від нещасного випадку є застраховані громадяни, а в окремих випадках - члени їх сімей та інші особи, страхувальники і страховик.
29.
Застрахованим є фізична особа, на користь якої здійснюється страхування (далі - працівник).


Застрахованою є фізична особа, на користь якої здійснюється страхування (далі - працівник).
30.
Страхувальниками є роботодавці.


Страхувальниками є роботодавці, а в окремих випадках - застраховані особи.
31.
Страховик - Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України (далі - Фонд соціального страхування від нещасних випадків).


Страховик - Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України (далі - Фонд соціального страхування від нещасних випадків).
32.
Об'єктом страхування від нещасного випадку є життя застрахованого, його здоров'я та працездатність.


Об'єктом страхування від нещасного випадку є життя застрахованого, його здоров'я та працездатність.
33.
Стаття 6. Роботодавець


Стаття 6. Роботодавець
34.
Роботодавцем відповідно до цього Закону вважається:


Роботодавцем відповідно до цього Закону вважається:
35.
власник підприємства всіх форм власності, установи, організації або уповноважений ним орган та фізична особа, яка використовує найману працю;


власник підприємства всіх форм власності, установи, організації або уповноважений ним орган та фізична особа, яка використовує найману працю;
36.
власник розташованого в Україні іноземного підприємства, установи або організації (у тому числі міжнародних), філії та представництва, який використовує працю найманих працівників, якщо інше не передбачено міжнародним договором, згоду на обов'язковість якого дано Верховною Радою України.


власник розташованого в Україні іноземного підприємства, установи, організації (у тому числі міжнародних), філії або представництва, який використовує працю найманих працівників, якщо інше не передбачено міжнародним договором, згоду на обов'язковість якого надано Верховною Радою України.
37.
Стаття 7. Особи, які підлягають страхуванню від нещасного випадку


Стаття 7. Особи, які підлягають обов'язковому страхуванню від нещасного випадку
38.
Страхуванню від нещасного випадку підлягають:


Обов'язковому страхуванню від нещасного випадку підлягають:
39.
1) особи, які працюють на умовах трудового договору (контракту);


1) особи, які працюють на умовах трудового договору (контракту);
40.
2) учні та студенти навчальних закладів, студенти, клінічні ординатори, аспіранти, докторанти, залучені до будь-яких робіт під час, перед або після занять; під час занять, коли вони набувають професійних навичок; у період проходження виробничої практики (стажування), виконання робіт на підприємствах;


2) учні та студенти навчальних закладів, студенти, клінічні ординатори, аспіранти, докторанти, залучені до будь-яких робіт під час, перед або після занять; під час занять, коли вони набувають професійних навичок; у період проходження виробничої практики (стажування), виконання робіт на підприємствах;
41.
3) особи, які підвищують кваліфікацію з відривом від виробництва;
-3- Н.д.Хара В.Г. (Реєстр.картка №238)
Категорії осіб, визначені у пп. 3 і 5 ст.7, відносяться до осіб, які працюють на умовах трудового договору (контракту), які вже передбачені у пункті 1. Пропоную виключити пп.3 і 5 із ст.7

Враховано42.
4) особи, які утримуються у виправних, лікувально-трудових, виховно-трудових закладах та залучаються до трудової діяльності на власному виробництві або на інших підприємствах за спеціальними договорами;


3) особи, які утримуються у виправних, лікувально-трудових, виховно-трудових закладах та залучаються до трудової діяльності на виробництві цих установ або на інших підприємствах за спеціальними договорами;
43.
5) особи, які працюють за трудовим договором (контрактом) у дипломатичних, торгівельних та інших представництвах іноземних держав і міжнародних організацій.44.
Стаття 8. Страхування зародка та новонародженого


Стаття 8. Страхування зародка та новонародженого
45.
Заподіяння шкоди зародку внаслідок травмування на виробництві або професійного захворювання жінки під час її вагітності, у зв'язку з чим новонароджена дитина стала калікою, прирівнюється до нещасного випадку, який трапився із застрахованим.


Заподіяння шкоди зародку внаслідок травмування на виробництві або професійного захворювання жінки під час її вагітності, у зв'язку з чим новонароджена дитина, стала інвалідом, прирівнюється до нещасного випадку, який трапився із застрахованим.
46.
Дитина, народжена матір'ю, яка не спроможна її доглядати внаслідок страхової події відповідно до медичного висновку, вважається застрахованою і до 16 років або до закінчення навчального закладу, але не більш ніж до досягнення 23 років їй надається допомога Фонду соціального страхування від нещасних випадків.


Така дитина відповідно до медичного висновку, вважається застрахованою і до 16 років або до закінчення навчального закладу, але не більш ніж до досягнення 23 років їй надається допомога Фонду соціального страхування від нещасних випадків.
47.
Стаття 9. Процедура страхування від нещасного випадку
-4- Н.д.Хара В.Г. (Реєстр.картка №238)
Назву статті 9 викласти в такій редакції: «Процедура страхування працівників та реєстрації страхувальників страховиком».
Враховано

Стаття 9. Процедура страхування працівників та реєстрації страхувальників страховиком
48.
Для страхування від нещасного випадку на виробництві не потрібно згоди або заяви працівника. Страхування здійснюється в безособовій формі. Всі особи, перелічені у статті 7 цього Закону, вважаються застрахованими з моменту набрання чинності цим Законом незалежно від фактичного виконання страхувальниками своїх зобов'язань щодо сплати страхових внесків.
А редакцію статті доповнити такими частинами: «Реєстрація страхувальників у робочому органі виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків провадиться:
страхувальників - юридичних осіб - у десятиденний строк після одержання свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності;
страхувальників - фізичних осіб, які використовують працю найманих працівників, - у десятиденний строк після укладання трудового договору (контракту) з першим із найманих працівників.
Факт реєстрації страхувальника страховиком засвідчується страховим свідоцтвом, форма якого встановлюється Фондом соціального страхування від нещасних випадків.
Перереєстрація страхувальників провадиться у строки, встановлені страховиком».
Враховано

Для страхування від нещасного випадку на виробництві не потрібно згоди або заяви працівника. Страхування здійснюється в безособовій формі. Всі особи, перелічені у статті 7 цього Закону, вважаються застрахованими з моменту набрання чинності цим Законом незалежно від фактичного виконання страхувальниками своїх зобов'язань щодо сплати страхових внесків.
49.
Усі застраховані є членами Фонду соціального страхування від нещасних випадків.


Усі застраховані є членами Фонду соціального страхування від нещасних випадків.
Реєстрація страхувальників у робочому органі виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків провадиться:
страхувальників - юридичних осіб - у десятиденний строк після одержання свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності;
страхувальників - фізичних осіб, які використовують працю найманих працівників, - у десятиденний строк після укладення трудового договору (контракту) з першим із найманих працівників.
Факт реєстрації страхувальника страховиком засвідчується страховим свідоцтвом, форма якого встановлюється Фондом соціального страхування від нещасних випадків.
Перереєстрація страхувальників провадиться у строки, встановлені страховиком.
50.
Стаття 10. Добровільне страхування від нещасного випадку


Стаття 10. Добровільне страхування від нещасного випадку
51.
Добровільно, за письмовою заявою, від нещасного випадку можуть застрахуватися:
-5- Н.д.Хара В.Г. (Реєстр.картка №238)
Перше речення ст. 10 викласти у редакції: «Добровільно, за письмовою заявою, від нещасного випадку у Фонді соціального страхування від нещасних випадків можуть застрахуватися:»
Враховано

Добровільно, за письмовою заявою, від нещасного випадку у Фонді соціального страхування від нещасних випадків можуть застрахуватися:
52.
1) підприємці, які не використовують найману працю на умовах трудового договору (контракту);
-6- Н.д.Хара В.Г. (Реєстр.картка №238)
Вважаю, що категорії громадян, визначені у пп. 1 і 2 част. першої статті поглинаються категоріями, передбаченими у пп 4 і 5. У зв'язку із наведеним пропоную виключити пп 1 і 2.
Враховано


53.
2) особи, зайняті індивідуальною трудовою діяльністю;54.
3) служителі релігійних організацій.


1) священнослужителі, церковнослужителі та особи, які працюють у релігійних організаціях на виборних посадах;
55.
4) особи, які забезпечують себе роботою самостійно;
-7- Н.д.Григорович Л.С. (Реєстр.картка №320)
Включення до переліку добровільного страхування від нещасного випадку «осіб, які забезпечують себе роботою самостійно» може призвести до невірного тлумачення цього терміну.
Враховано частково
2) особи, які забезпечують себе роботою самостійно;
56.
5)громадяни-суб'єкти підприємницької діяльності.


3)громадяни-суб'єкти підприємницької діяльності.
57.
Строк страхування розпочинається із дня, який настає за днем прийняття заяви, за умови сплати страхового внеску.


Строк страхування розпочинається із дня, який настає за днем прийняття заяви, за умови сплати страхового внеску.
58.
Страхування припиняється, якщо страховий внесок до Фонду соціального страхування від нещасних випадків не перераховано протягом трьох місяців з дня подання заяви.


Страхування припиняється, якщо страховий внесок до Фонду соціального страхування від нещасних випадків не перераховано протягом трьох місяців з дня подання заяви.
59.
Стаття 11. Свідоцтво про страхування від нещасного випадку


Стаття 11. Свідоцтво про страхування від нещасного випадку
60.
Особам, які підлягають страхуванню від нещасного випадку, видається свідоцтво про загальнообов'язкове державне соціальне страхування, яке є єдиним для всіх видів страхування та документом суворої звітності.


Особам, які підлягають страхуванню від нещасного випадку, видається свідоцтво про загальнообов'язкове державне соціальне страхування, яке є єдиним для всіх видів страхування та документом суворої звітності.
61.
Порядок видачі та зразок свідоцтва про соціальне страхування затверджуються Кабінетом Міністрів України.


Порядок видачі та зразок свідоцтва про соціальне страхування затверджуються Кабінетом Міністрів України.

62.
Стаття 12. Страховий ризик і страховий випадок


Стаття 12. Страховий ризик і страховий випадок
63.
Страховий ризик - обставини, внаслідок яких може статися страховий випадок.


Страховий ризик - обставини, внаслідок яких може статися страховий випадок.
64.
Страховий випадок - подія, з настанням якої виникає право застрахованої особи на отримання матеріального забезпечення та/або соціальних послуг, передбачених цим Законом.
-8- Н.д.Хара В.Г. (Реєстр.картка №238)
Редакція част.2 ст.12 не розкриває поняття «страховий випадок». Пропоную викласти цю частину так: «Страховим випадком є нещасний випадок на виробництві або професійне захворювання, що спричинили застрахованому професійно обумовлену фізичну чи психічну травму за обставин, зазначених у ст. 13 цього Закону, з настанням яких виникає право застрахованої особи на отримання матеріального забезпечення та/або соціальних послуг».
Враховано

Страховим випадком є нещасний випадок на виробництві або професійне захворювання, що спричинили застрахованому професійно обумовлену фізичну чи психічну травму за обставин, зазначених у статті 13 цього Закону, з настанням яких виникає право застрахованої особи на отримання матеріального забезпечення та/або соціальних послуг.
65.
Професійне захворювання є страховим випадком також у разі його встановлення чи виявлення в період, коли потерпілий не перебував у трудових відносинах з підприємством, на якому він захворів.


Професійне захворювання є страховим випадком також у разі його встановлення чи виявлення в період, коли потерпілий не перебував у трудових відносинах з підприємством, на якому він захворів.
66.
Нещасний випадок або професійне захворювання, яке сталося внаслідок порушення нормативних актів про охорону праці застрахованим, також є страховим випадком.


Нещасний випадок або професійне захворювання, яке сталося внаслідок порушення нормативних актів про охорону праці застрахованим, також є страховим випадком.
67.
Порушення правил охорони праці застрахованим, яке спричинило нещасний випадок або професійне захворювання, не звільняє страховика від виконання зобов'язань перед потерпілим.


Порушення правил охорони праці застрахованим, яке спричинило нещасний випадок або професійне захворювання, не звільняє страховика від виконання зобов'язань перед потерпілим.
68.
Факт нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання розслідується в порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України.
-9- Н.д.Донченко Ю.Г. (Округ №113)
Частину 6 статті 12 доповнити після слова «розслідується» словами: «відповідно до Закону України «Про охорону праці».
Враховано

Факт нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання розслідується в порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України, відповідно до Закону України «Про охорону праці».
69.
Підставою для оплати потерпілому витрат на медичну допомогу, проведення медичної, професійної та соціальної реабілітації, а також страхових виплат є акт розслідування нещасного випадку або акт розслідування професійного захворювання (отруєння) за встановленими формами.


Підставою для оплати потерпілому витрат на медичну допомогу, проведення медичної, професійної та соціальної реабілітації, а також страхових виплат є акт розслідування нещасного випадку або акт розслідування професійного захворювання (отруєння) за встановленими формами.
70.
Стаття 13. Нещасний випадок на виробництві та професійне захворювання


Стаття 13. Нещасний випадок на виробництві та професійне захворювання
71.
Нещасний випадок - це обмежена в часі подія або раптовий вплив на працівника небезпечного виробничого фактора чи середовища, внаслідок яких заподіяна шкода здоров'ю або наступила смерть.
-10- Н.д.Григорович Л.С. (Реєстр.картка №320)
Замінити слова «наступила смерть» на слова «настала смерть».

Враховано

Нещасний випадок - це обмежена в часі подія або раптовий вплив на працівника небезпечного виробничого фактору чи середовища, що сталися у процесі виконання ним трудових обов'язків, внаслідок яких заподіяна шкода здоров'ю або настала смерть.


-11- Н.д.Хара В.Г. (Реєстр.картка №238)
Пропоную слідуючу редакцію част. 2 ст. 12. «Нещасний випадок - це обмежена в часі подія або раптовий вплив на працівника небезпечного виробничого фактору чи середовища, що сталися у процесі виконання ним трудових обов'язків, внаслідок яких заподіяна шкода здоров'ю або настала смерть».
Враховано


72.
Перелік обставин, за яких настає страховий випадок, визначається Кабінетом Міністрів України за поданням спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади.


Перелік обставин, за яких настає страховий випадок, визначається Кабінетом Міністрів України за поданням спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади.
73.
В окремих випадках, за наявності підстав, Фонд соціального страхування від нещасних випадків може визнати страховим нещасний випадок, що стався за обставин, не визначених передбаченим частиною другою цієї статті переліком.
-12- Н.д.Гусак Л.Г. (Округ №144)
Абзац 3 ст.13 доповнити таким реченням: «... у разі незгоди потерпілого з рішенням органів Фонду соціального страхування остаточне рішення визначається в судовому порядку».
Враховано в ст.55

В окремих випадках, за наявності підстав, Фонд соціального страхування від нещасних випадків може визнати страховим нещасний випадок, що стався за обставин, не визначених передбаченим частиною другою цієї статті переліком.
74.
До професійного захворювання належить захворювання, що виникло внаслідок професійної діяльності застрахованого і обумовлюється виключно або переважно впливом шкідливих речовин і певних видів робіт та інших факторів, пов'язаних з роботою.


До професійного захворювання належить захворювання, що виникло внаслідок професійної діяльності застрахованого і обумовлюється виключно або переважно впливом шкідливих речовин і певних видів робіт та інших факторів, пов'язаних з роботою.
75.
Перелік професійних захворювань за поданням спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади затверджується Кабінетом Міністрів України.


Перелік професійних захворювань за поданням спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади затверджується Кабінетом Міністрів України.
76.
В окремих випадках Фонд соціального страхування від нещасних випадків може визнати страховим випадком захворювання, не внесене до переліку професійних захворювань, передбаченого частиною п'ятою цієї статті, якщо на момент прийняття рішення медична наука:


В окремих випадках Фонд соціального страхування від нещасних випадків може визнати страховим випадком захворювання, не внесене до переліку професійних захворювань, передбаченого частиною п'ятою цієї статті, якщо на момент прийняття рішення медична наука має нові відомості, які дають підстави вважати це захворювання професійним.
77.
1) має нові відомості, які дають підстави вважати це захворювання професійним;78.
2) не володіє необхідними критеріями, але відповідно до загальних медичних пізнань може з достатньою впевненістю констатувати, що захворювання спричинене особливими умовами праці.
-13- Н.д.Григорович Л.С. (Реєстр.картка №320)
Виключити із проекту положення п.2 ч.5 ст.13 щодо визначення Фондом захворювань як страхових випадків.
Враховано
-14- Н.д.Журавський В.С. (Округ №68)
Виключити пункт другий част. 5 ст.13.
Враховано


79.
Розділ II. УПРАВЛІННЯ СТРАХУВАННЯМ ВІД НЕЩАСНОГО ВИПАДКУ


Розділ II. УПРАВЛІННЯ СТРАХУВАННЯМ ВІД НЕЩАСНОГО ВИПАДКУ
80.
Стаття 14. Фонд соціального страхування від нещасних випадків


Стаття 14. Фонд соціального страхування від нещасних випадків
81.
Страхування від нещасного випадку здійснює Фонд соціального страхування від нещасних випадків - некомерційна самоврядна організація, що діє на підставі статуту, який затверджується її правлінням.


Страхування від нещасного випадку здійснює Фонд соціального страхування від нещасних випадків - некомерційна самоврядна організація, що діє на підставі статуту, який затверджується її правлінням.
82.
Фонд соціального страхування від нещасних випадків є юридичною особою, має печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням, а також емблему, яка затверджується правлінням Фонду.


Фонд соціального страхування від нещасних випадків є юридичною особою, має печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням, а також емблему, яка затверджується правлінням Фонду.
83.
Фонд соціального страхування від нещасних випадків набуває прав юридичної особи з дня реєстрації статуту у спеціально уповноваженому центральному органі виконавчої влади.


Фонд соціального страхування від нещасних випадків набуває прав юридичної особи з дня реєстрації статуту у спеціально уповноваженому центральному органі виконавчої влади.
84.
Фонд соціального страхування від нещасних випадків знаходиться у місті Києві.


Фонд соціального страхування від нещасних випадків знаходиться у місті Києві.
85.
Стаття 15. Управління Фондом соціального страхування від нещасних випадків


Стаття 15. Управління Фондом соціального страхування від нещасних випадків
86.
Управління Фондом здійснюється на паритетній основі державою, представниками застрахованих осіб і роботодавців.


Управління Фондом соціального страхування від нещасних випадків здійснюється на паритетній основі державою, представниками застрахованих осіб і роботодавців.
87.
Безпосереднє управління Фондом здійснюють правління та виконавча дирекція Фонду.


Безпосереднє управління Фондом здійснюють правління та виконавча дирекція Фонду.
88.
Правління Фонду утворюється на шестирічний строк.
-15- Н.д.Хара В.Г. (Реєстр.картка №238)
Вважаю за доцільне част. 3 ст.15 перенести до ст.16 «Правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків» част. 4.
Враховано


89.
Стаття 16. Правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків


Стаття 16. Правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків
90.
До складу правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків включаються представники трьох представницьких сторін:


До складу правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків включаються представники трьох представницьких сторін:
91.
держави;


держави;
92.
застрахованих працівників;


застрахованих осіб;
93.
роботодавців.


роботодавців.
94.
Представники держави призначаються Кабінетом Міністрів України, а представники застрахованих працівників і роботодавців обираються (делегуються) об'єднаннями профспілок та роботодавців, які мають статус всеукраїнських. Порядок виборів (делегування) визначається кожним об'єднанням окремо.


Представники держави призначаються Кабінетом Міністрів України, а представники застрахованих працівників і роботодавців обираються (делегуються) об'єднаннями профспілок та роботодавців, які мають статус всеукраїнських. Порядок виборів (делегування) визначається кожним об'єднанням самостійно.
95.
Від кожної із трьох представницьких сторін, зазначених у частині першій цієї статті, обирається (делегується) і призначається по 15 членів правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків з вирішальним голосом та по 5 їх дублерів, які за тимчасової відсутності членів правління Фонду за рішенням голови правління Фонду виконують їх обов'язки.


Від кожної із трьох представницьких сторін, зазначених у частині першій цієї статті, обирається (делегується) і призначається по 15 членів правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків з вирішальним голосом та по 5 їх дублерів, які за тимчасової відсутності членів правління Фонду за рішенням голови правління Фонду виконують їх обов'язки.
Правління Фонду утворюється на шестирічний строк.
96.
Строк повноважень членів правління Фонду закінчується в день першого засідання новоствореного правління Фонду.


Строк повноважень членів правління Фонду закінчується в день першого засідання новоствореного правління Фонду.
За невиконання своїх обов'язків члени правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків за рекомендацією органів державного нагляду можуть бути позбавлені своїх повноважень органом, який їх делегував у склад правління Фонду.
97.
Правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків:


Правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків:
98.
1) обирає із членів правління Фонду строком на два роки голову правління Фонду та двох його заступників. При цьому забезпечується почергове представництво на цих посадах кожної із трьох представницьких сторін, зазначених у частині першій цієї статті;


1) обирає із членів правління Фонду строком на два роки голову правління Фонду та двох його заступників. При цьому забезпечується почергове представництво на цих посадах кожної із трьох представницьких сторін, зазначених у частині першій цієї статті;
99.
2) спрямовує і контролює діяльність виконавчої дирекції Фонду та її робочих органів; щорічно, а також у разі потреби заслуховує звіти директора виконавчої дирекції Фонду про її діяльність;


2) спрямовує і контролює діяльність виконавчої дирекції Фонду та її робочих органів; щорічно, а також у разі потреби заслуховує звіти директора виконавчої дирекції Фонду про її діяльність;
100.
3) створює на паритетних засадах для вирішення найбільш важливих завдань Фонду постійні та тимчасові комісії з питань профілактики нещасних випадків, виконання бюджету, призначення пенсій тощо;


3) створює на паритетних засадах для вирішення найбільш важливих завдань Фонду постійні та тимчасові комісії з питань профілактики нещасних випадків, виконання бюджету, призначення пенсій тощо;
101.
4) розробляє проект Закону України про галузеві тарифи внесків на соціальне страхування від нещасних випадків, який щорічно вноситься Кабінетом Міністрів України у Верховну Раду України;
-16- Н.д.Донченко Ю.Г. (Округ №113)
Пункт 4) ст. 16 викласти в редакції: "щорічно готує та подає у встановленому порядку пропозиції щодо галузевих тарифів внесків на соціальне страхування від нещасних випадків;"
Враховано

4) щорічно готує та подає у встановленому порядку пропозиції щодо галузевих тарифів внесків на соціальне страхування від нещасних випадків;
102.
5) визначає кадрову політику;


5) визначає кадрову політику;
6) призначає директора виконавчої дирекції Фонду та його заступників;
103.
6) затверджує:


7) затверджує:
104.
статут Фонду, зміни та доповнення до нього;


статут Фонду, зміни до нього;
105.
регламент роботи правління Фонду;


регламент роботи правління Фонду;
106.
директора виконавчої дирекції Фонду та його заступників;107.
річні бюджети Фонду та звіти про їх виконання, порядок використання коштів бюджету та коштів резерву Фонду;


річні бюджети Фонду та звіти про їх виконання, порядок використання коштів бюджету та коштів резерву Фонду;
108.
положення про виконавчу дирекцію Фонду;


Положення про виконавчу дирекцію Фонду;
109.
структуру виконавчої дирекції Фонду;


структуру виконавчої дирекції Фонду;
110.
чисельність, посадові оклади працівників виконавчої дирекції Фонду та адміністративні витрати Фонду за погодженням з відповідними спеціально уповноваженими центральними органами виконавчої влади;


чисельність виконавчої дирекції Фонду, посадові оклади її працівників та адміністративні витрати Фонду за погодженням з відповідними спеціально уповноваженими центральними органами виконавчої влади;
111.
річні програми робіт та звіти про їх виконання;


річні програми робіт та звіти про їх виконання;
112.
положення про службу страхових експертів з охорони праці, профілактики нещасних випадків на виробництві і професійних захворювань;


Положення про службу страхових експертів з охорони праці, профілактики нещасних випадків на виробництві і професійних захворювань;


-17- Н.д.Донченко Ю.Г. (Округ №113)
Пункт 5 статті 16 доповнити двома новими підпунктами:
« - положення про порядок використання коштів лікувально-профілактичними, навчальними та іншими закладами, які надають Фонду соціальні послуги та контроль за їх цільовим використанням;
Враховано

Положення про порядок використання коштів лікувально-профілактичними, навчальними та іншими закладами, які надають Фонду соціальні послуги, та контроль за їх цільовим використанням;- положення про надання Фондом на безповоротній основі фінансової допомоги підприємствам для розв'язання особливо гострих проблем охорони праці;».

Положення про надання Фондом на безповоротній основі фінансової допомоги підприємствам для розв'язання особливо гострих проблем охорони праці;
113.
інструкцію про порядок перерахування, обліку та витрачання страхових коштів, погоджену з Національним банком України і спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади, інші нормативні документи, що регламентують внутрішню діяльність Фонду;


Інструкцію про порядок перерахування, обліку та витрачання страхових коштів, погоджену з Національним банком України і спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади, інші нормативні документи, що регламентують внутрішню діяльність Фонду;
114.
7) розпоряджається майном, яке перебуває у власності Фонду;


7) розпоряджається майном, яке перебуває у власності Фонду;
115.
8) створює резерв коштів для забезпечення виконання завдань страхування від нещасного випадку, передбачених статтею 1 цього Закону;


8) створює резерв коштів для забезпечення виконання завдань страхування від нещасного випадку, передбачених статтею 1 цього Закону;
116.
9) виконує інші функції, передбачені статутом Фонду соціального страхування від нещасних випадків;


9) виконує інші функції, передбачені статутом Фонду соціального страхування від нещасних випадків;
117.
10) забезпечує подання Кабінету Міністрів України щорічних звітів про діяльність Фонду.


10) готує подання щорічних звітів про діяльність Фонду.
118.
Правління Фонду проводить свої засідання відповідно до затвердженого ним плану, але не рідше двох разів на рік. Позапланові засідання правління Фонду можуть проводитися за ініціативою його голови або за пропозицією більшості членів однієї з трьох представницьких сторін правління чи за вимогою однієї третини членів правління Фонду.


Правління Фонду проводить свої засідання відповідно до затвердженого ним плану, але не рідше двох разів на рік. Позапланові засідання правління Фонду можуть проводитися за ініціативою його голови або за пропозицією більшості членів однієї з трьох представницьких сторін правління чи за вимогою однієї третини членів правління Фонду.
119.
Члени правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків та їх дублери виконують свої обов'язки, передбачені статутом Фонду, на громадських засадах, крім випадків, коли вони беруть участь у засіданнях правління Фонду або виконують інші завдання правління Фонду. У цьому разі членам правління та їх дублерам Фонд відшкодовує витрати на проїзд і проживання, а також фактично втрачений у зв'язку із цим заробіток за місцем роботи та внески з нього на соціальне страхування.


Члени правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків та їх дублери виконують свої обов'язки, передбачені статутом Фонду, на громадських засадах, крім випадків, коли вони беруть участь у засіданнях правління Фонду або виконують інші завдання правління Фонду. У цьому разі членам правління та їх дублерам Фонд відшкодовує витрати на проїзд і проживання, а також фактично втрачений у зв'язку із цим заробіток за місцем роботи та внески з нього на соціальне страхування.
120.
Засідання правління Фонду є правомочним, якщо на ньому присутні дві третини складу кожної сторони.


Засідання правління Фонду є правомочним, якщо на ньому присутні дві третини складу кожної представницької сторони.
121.
Рішення правління Фонду вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість присутніх на засіданні членів правління. У разі рівного розподілу голосів голос голови правління Фонду є вирішальним.


Рішення правління Фонду вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість присутніх на засіданні членів правління. У разі рівного розподілу голосів голос голови правління Фонду є вирішальним.
122.
Рішення правління Фонду, прийняте в межах його компетенції, є обов'язковим для виконання всіма страхувальниками і застрахованими.


Рішення правління Фонду, прийняте в межах його компетенції, є обов'язковим для виконання всіма страхувальниками і застрахованими.
123.
Стаття 17. Виконавча дирекція Фонду соціального страхування від нещасних випадків


Стаття 17. Виконавча дирекція Фонду соціального страхування від нещасних випадків
124.
Виконавча дирекція Фонду соціального страхування від нещасних випадків є постійно діючим виконавчим органом правління Фонду.


Виконавча дирекція Фонду соціального страхування від нещасних випадків є постійно діючим виконавчим органом правління Фонду.
125.
Виконавча дирекція є підзвітною правлінню Фонду, провадить свою діяльність від імені Фонду у межах та в порядку, що визначаються його статутом і положенням про виконавчу дирекцію Фонду, організовує та забезпечує виконання рішень правління Фонду.


Виконавча дирекція є підзвітною правлінню Фонду, провадить свою діяльність від імені Фонду у межах та в порядку, що визначаються його статутом і положенням про виконавчу дирекцію Фонду, організовує та забезпечує виконання рішень правління Фонду.
126.
Директор виконавчої дирекції Фонду бере участь у роботі правління Фонду з правом дорадчого голосу.


Директор виконавчої дирекції Фонду входить до складу правління Фонду з правом дорадчого голосу.
127.
Робочими органами виконавчої дирекції Фонду є її управління в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, відділення в районах та містах обласного значення. Управління та відділення виконавчої дирекції Фонду є юридичними особами, мають самостійні кошториси, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням.


Робочими органами виконавчої дирекції Фонду є її управління в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, відділення в районах та містах обласного значення. Управління та відділення виконавчої дирекції Фонду є юридичними особами, мають самостійні кошториси, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням.
128.
Керівників управлінь і відділень Фонду призначає директор виконавчої дирекції Фонду за погодженням з Правлінням Фонду.


Керівників управлінь і відділень Фонду призначає директор виконавчої дирекції Фонду за погодженням з Правлінням Фонду.
129.
Стаття 18. Матеріально-технічне забезпечення Фонду соціального страхування від нещасних випадків


Стаття 18. Матеріально-технічне забезпечення Фонду соціального страхування від нещасних випадків
130.
Матеріально-технічне забезпечення Фонду соціального страхування від нещасних випадків, включаючи будівництво або придбання службових та виробничих приміщень, здійснюється за рахунок коштів, що надходять до Фонду.


Матеріально-технічне забезпечення Фонду соціального страхування від нещасних випадків, включаючи будівництво або придбання службових та виробничих приміщень, здійснюється за рахунок коштів, що надходять до Фонду.
131.
Стаття 19. Майно Фонду соціального страхування від нещасних випадків


Стаття 19. Майно Фонду соціального страхування від нещасних випадків
132.
Джерелами формування майна, яке перебуває у власності Фонду соціального страхування від нещасних випадків, є майно, придбане ним за рахунок коштів, що надходять до Фонду, а також майно, передане Фонду у власність іншими власниками.


Джерелами формування майна, яке перебуває у власності Фонду соціального страхування від нещасних випадків, є майно, придбане ним за рахунок коштів, що надходять до Фонду, а також майно, передане Фонду у власність іншими власниками.
133.
Майно, що передається Фонду для провадження страхової діяльності, використовується ним у порядку, встановленому законодавством України.


Майно, що передається Фонду для провадження страхової діяльності, використовується ним у порядку, встановленому законодавством України.
134.
Розділ III. ОБОВ'ЯЗКИ ФОНДУ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ ВІД НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ


Розділ III. ОБОВ'ЯЗКИ ФОНДУ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ ВІД НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ
135.
Стаття 20. Соціальні послуги та виплати, які здійснюються Фондом соціального страхування від нещасних випадків


Стаття 20. Соціальні послуги та виплати, які здійснюються Фондом соціального страхування від нещасних випадків
136.
У разі настання страхового випадку Фонд соціального страхування від нещасних випадків зобов'язаний в установленому законодавством порядку:


У разі настання страхового випадку Фонд соціального страхування від нещасних випадків зобов'язаний в установленому законодавством порядку:
137.
1) своєчасно і у повному обсязі відшкодовувати шкоду, заподіяну працівникові внаслідок ушкодження його здоров'я або у разі його смерті, виплачуючи йому або його утриманцям;


1) своєчасно і у повному обсязі відшкодовувати шкоду, заподіяну працівникові внаслідок ушкодження його здоров'я або у разі його смерті, виплачуючи йому або його утриманцям:
138.
а) допомогу у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю до відновлення працездатності або встановлення інвалідності;


а) допомогу у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю до відновлення працездатності або встановлення інвалідності;
139.
б) одноразову допомогу у разі стійкої втрати професійної працездатності або смерті потерпілого;


б) одноразову допомогу у разі стійкої втрати професійної працездатності або смерті потерпілого;
140.
в) щомісяця грошову суму у разі часткової чи повної втрати працездатності або у разі смерті потерпілого.
-18- Н.д.Хара В.Г. (Реєстр.картка №238)
Пропоную підпункт в) ст.20 доповнити після слова «працездатності» словами «що компенсує відповідну частину втраченого заробітку потерпілого».
Враховано

в) щомісяця грошову суму у разі часткової чи повної втрати працездатності що компенсує відповідну частину втраченого заробітку потерпілого;
141.
г) пенсію по інвалідності внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання;


г) пенсію по інвалідності внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання;
142.
д) пенсію у зв'язку з втратою годувальника, який помер внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання.


д) пенсію у зв'язку з втратою годувальника, який помер внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання;


-19- Н.д.Хара В.Г. (Реєстр.картка №238)
Вважаю за необхідне доповнити ст.20 підпунктами є) і ж) такого змісту:
«є) грошову суму за моральну шкоду за наявності факту заподіяння цієї шкоди потерпілому;
ж) одноразову допомогу та пенсію по інвалідності внаслідок заподіяної шкоди зародку, а також допомогу дитині відповідно до ст.8 цього Закону».
Враховано

є) грошову суму за моральну шкоду за наявності факту заподіяння цієї шкоди потерпілому;

ж) одноразову допомогу та пенсію по інвалідності внаслідок заподіяної шкоди зародку, а також допомогу дитині відповідно до статті 8 цього Закону.
143.
2) організувати поховання померлого, відшкодувати вартість пов'язаних з цим ритуальних послуг відповідно до місцевих умов;


2) організувати поховання померлого, відшкодувати вартість пов'язаних з цим ритуальних послуг відповідно до місцевих умов;
144.
3) сприяти створенню умов для своєчасного надання кваліфікованої першої невідкладної допомоги потерпілому у разі настання нещасного випадку, швидкої допомоги у разі потреби його госпіталізації, ранньої діагностики професійного захворювання;


3) сприяти створенню умов для своєчасного надання кваліфікованої першої невідкладної допомоги потерпілому у разі настання нещасного випадку, швидкої допомоги у разі потреби його госпіталізації, ранньої діагностики професійного захворювання;
145.
4) організувати цілеспрямоване і ефективне лікування потерпілого у власних спеціалізованих лікувально-профілактичних закладах або на договірній основі в інших лікувально-профілактичних закладах з метою якнайшвидшого відновлення здоров'я застрахованого;


4) організувати цілеспрямоване і ефективне лікування потерпілого у власних спеціалізованих лікувально-профілактичних закладах або на договірній основі в інших лікувально-профілактичних закладах з метою якнайшвидшого відновлення здоров'я застрахованого;
146.
5) забезпечити інвалідові разом із відповідними службами охорони здоров'я за призначенням лікарів повний обсяг постійно доступної, раціонально організованої медичної допомоги, яка повинна включати:


5) забезпечити потерпілому разом із відповідними службами охорони здоров'я за призначенням лікарів повний обсяг постійно доступної, раціонально організованої медичної допомоги, яка повинна включати:
147.
а) обслуговування вузькопрофільними лікарями та лікарями із загальних захворювань;


а) обслуговування вузькопрофільними лікарями та лікарями загальної практики;
148.
б) догляд медичних сестер удома, в лікарні або в іншому лікувально-профілактичному закладі;


б) догляд медичних сестер удома, в лікарні або в іншому лікувально-профілактичному закладі;
149.
в) акушерський та інший догляд удома або в лікарні під час вагітності та пологів;


в) акушерський та інший догляд удома або в лікарні під час вагітності та пологів;
150.
г) утримання в лікарні, реабілітаційному закладі, санаторії або в іншому лікувально-профілактичному закладі;


г) утримання в лікарні, реабілітаційному закладі, санаторії або в іншому лікувально-профілактичному закладі;
151.
д) забезпечення необхідними зуболікарськими, фармацевтичними та іншими лікувальними, спеціальними транспортними та ортопедичними засобами, в тому числі протезами (крім протезів із дорогоцінних металів).
-20- Н.д.Хара В.Г. (Реєстр.картка №238)
Пункт д) ст.20 викласти в редакції: " забезпечення необхідними лікарськими засобами, протезами, ортопедичними, коригуючими виробами, окулярами, слуховими апаратами, спеціальними засобами пересування; зубопротезуванням (за винятком протезування з дорогоцінних металів)".

д) забезпечення необхідними лікарськими засобами, протезами, ортопедичними, коригуючими виробами, окулярами, слуховими апаратами, спеціальними засобами пересування; зубопротезуванням (за винятком протезування з дорогоцінних металів).
152.
З метою як найповнішого виконання функцій, зазначених у пунктах 4 і 5 цієї статті, Фонд створює спеціалізовану медичну та патронажну службу соціального страхування;


З метою найповнішого виконання функцій, зазначених у пунктах 4 і 5 цієї статті, Фонд створює спеціалізовану медичну та патронажну службу соціального страхування;
153.
6) вжити всіх необхідних заходів для підтримання, підвищення і відновлення працездатності потерпілого;


6) вжити всіх необхідних заходів для підтримання, підвищення і відновлення працездатності потерпілого;
154.
7) забезпечити згідно з медичним висновком домашній догляд за потерпілим, допомогу у веденні домашнього господарства (або компенсувати йому відповідні витрати), сприяти наданню потерпілому, який проживає в гуртожитку ізольованого житла;


7) забезпечити згідно з медичним висновком домашній догляд за потерпілим, допомогу у веденні домашнього господарства (або компенсувати йому відповідні витрати), сприяти наданню потерпілому, який проживає в гуртожитку ізольованого житла;
155.
8) відповідно до висновку лікарсько-консультаційної комісії (далі - ЛКК) або медико-соціальної експертної комісії (далі - МСЕК) проводити навчання і перекваліфікацію потерпілого у власних навчальних закладах або на договірній основі в інших закладах перенавчання інвалідів, якщо внаслідок ушкодження здоров'я або заподіяння моральної шкоди потерпілий не може виконувати попередню роботу; працевлаштувати осіб із зниженою працездатністю;


8) відповідно до висновку лікарсько-консультаційної комісії (далі - ЛКК) або медико-соціальної експертної комісії (далі - МСЕК) проводити навчання і перекваліфікацію потерпілого у власних навчальних закладах або на договірній основі в інших закладах перенавчання інвалідів, якщо внаслідок ушкодження здоров'я або заподіяння моральної шкоди потерпілий не може виконувати попередню роботу; працевлаштовувати осіб із зниженою працездатністю;
156.
9) організовувати робочі місця для інвалідів самостійно або разом з органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування чи з іншими заінтересованими суб'єктами господарської діяльності; компенсувати при цьому витрати виробництва, які не покриваються коштами від збуту виробленої продукції, за рахунок Фонду;


9) організовувати робочі місця для інвалідів самостійно або разом з органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування чи з іншими заінтересованими суб'єктами підприємницької діяльності; компенсувати при цьому витрати виробництва, які не покриваються коштами від збуту виробленої продукції, за рахунок Фонду;
157.
10) у разі невідкладної потреби надавати інвалідам разову грошову допомогу, допомогу у вирішенні соціально-побутових питань за їх рахунок або за рішенням виконавчої дирекції Фонду та її регіональних управлінь - за рахунок Фонду;


10) у разі невідкладної потреби надавати інвалідам разову грошову допомогу, допомогу у вирішенні соціально-побутових питань за їх рахунок або за рішенням виконавчої дирекції Фонду та її регіональних управлінь - за рахунок Фонду;
158.
11) сплачувати за потерпілого внески на медичне та пенсійне страхування;


11) сплачувати за потерпілого внески на медичне та пенсійне страхування;
159.
12) організовувати залучення інвалідів до участі у громадському житті.


12) організовувати залучення інвалідів до участі у громадському житті.
160.
Усі види соціальних послуг та виплат, зазначені у цій статті, надаються застрахованому і його утриманцям незалежно від того, зареєстроване підприємство, на якому стався страховий випадок, у Фонді чи ні.


Усі види соціальних послуг та виплат, зазначені у цій статті, надаються застрахованому і його утриманцям незалежно від того, зареєстроване підприємство, на якому стався страховий випадок, у Фонді чи ні.
161.
Стаття 21. Профілактика нещасних випадків


Стаття 21. Профілактика нещасних випадків
162.
Фонд соціального страхування від нещасних випадків здійснює заходи, спрямовані на запобігання нещасним випадкам, усунення загрози здоров'ю працюючих, викликаної умовами праці, у тому числі:
-21- Н.д.Гусак Л.Г. (Округ №144)
Вважаємо, що створення та реалізація системи управління охороною праці, проведення навчання з охорони праці, розслідування нещасних випадків на виробництві являються функціями не фонду соціального страхування, а органів Держнаглядохоронпраці, профспілок, місцевих органів державного управління. На профілактику нещасних випадків, поліпшення умов праці фонд соціального страхування може ефективно впливати через економічний важіль - зниження чи підвищення умовного класу професійного ризику виробництва, та в залежності від нього визначення страхових тарифів.
Відхилено
Основи законодавства про соціальне страхування передбачають, що Фонд здійснює не тільки вплив на поліпшення умов праці, а і безпосередні заходи з профілактики нещасних випадків.
Фонд соціального страхування від нещасних випадків здійснює заходи, спрямовані на запобігання нещасним випадкам, усунення загрози здоров'ю працівників, викликаної умовами праці, у тому числі:
163.
1) надає страхувальникам необхідні консультації, сприяє їм у створенні та реалізації ефективної системи управління охороною праці;


1) надає страхувальникам необхідні консультації, сприяє їм у створенні та реалізації ефективної системи управління охороною праці;
164.
2) бере участь:


2) бере участь:
165.
у розробці центральними органами виконавчої влади Національної та галузевих програм поліпшення стану безпеки, умов праці та виробничого середовища та їх реалізації;


у розробці центральними органами виконавчої влади національної та галузевих програм поліпшення стану безпеки, умов праці та виробничого середовища та їх реалізації;
166.
у навчанні, підвищенні рівня знань працівників, які вирішують питання охорони праці;


у навчанні, підвищенні рівня знань працівників, які вирішують питання охорони праці;
167.
в організації розробки та виробництва засобів індивідуального захисту працюючих;


в організації розробки та виробництва засобів індивідуального захисту працівників;
168.
у здійсненні наукових досліджень у сфері охорони та медицини праці;


у здійсненні наукових досліджень у сфері охорони та медицини праці;
169.
3) перевіряє стан профілактичної роботи і охорони праці на підприємствах, бере участь у розслідуванні групових нещасних випадків, нещасних випадків зі смертельними наслідками та з можливою інвалідністю, а також професійних захворювань;


3) перевіряє стан профілактичної роботи і охорони праці на підприємствах, бере участь у розслідуванні групових нещасних випадків, нещасних випадків зі смертельними наслідками та з можливою інвалідністю, а також професійних захворювань;
170.
4) веде пропаганду безпечних та нешкідливих умов праці, організовує створення тематичних кінофільмів, радіо- і телепередач, видає журнали, спеціальну літературу, плакати, пам'ятки тощо з питань соціального страхування від нещасного випадку та охорони праці;
-22- Н.д.Хара В.Г. (Реєстр.картка №238)
Пункт 4 ст.21 доповнити після слова «видає» словами « та розповсюджує нормативні акти, підручники, журнали, іншу ...» і далі за текстом. І доповнити новим реченням: " З метою виконання цих функцій Фонд соціального страхування від нещасних випадків створює своє видавництво з відповідною поліграфічною базою;"
Враховано

4) веде пропаганду безпечних та нешкідливих умов праці, організовує створення тематичних кінофільмів, радіо- і телепередач, видає та розповсюджує нормативні акти, підручники, журнали, іншу спеціальну літературу, плакати, пам'ятки тощо з питань соціального страхування від нещасного випадку та охорони праці. З метою виконання цих функцій Фонд соціального страхування від нещасних випадків створює своє видавництво з відповідною поліграфічною базою;
171.
5) бере участь у розробленні законодавчих та інших нормативних актів про охорону праці, фінансує їх видання;
-23- Н.д.Стоян О.М. (Округ №18)
В пункті 5 ст.21 після слів «про охорону праці» поставити крапку з комою.
Враховано

5) бере участь у розробленні законодавчих та інших нормативних актів про охорону праці;
172.
6) вивчає і поширює позитивний досвід створення безпечних та нешкідливих умов виробництва;


6) вивчає і поширює позитивний досвід створення безпечних та нешкідливих умов виробництва;
173.
7) надає підприємствам на безповоротній основі фінансову допомогу для розв'язання особливо гострих проблем охорони праці;


7) надає підприємствам на безповоротній основі фінансову допомогу для розв'язання особливо гострих проблем охорони праці;
174.
8) виконує інші профілактичні роботи.


8) виконує інші профілактичні роботи.
175.
Стаття 22. Страхові експерти з охорони праці


Стаття 22. Страхові експерти з охорони праці
176.
Виконання статутних функцій та обов'язків Фонду соціального страхування від нещасних випадків щодо запобігання нещасним випадкам покладається на страхових експертів з охорони праці.
-24- Н.д.Гусак Л.Г. (Округ №144)
Вважаємо за недоцільне створення при фонді інституту страхових експертів з охорони праці, функціональні обов'язки і права повністю дублюють обов'язки і права державних інспекторів охорони праці. В кожній області України Міністерство праці і соціальної політики має свої органи експертизи умов праці, які уже набули досвіду роботи з цього питання, мають необхідну базу і при незначному їх розширенні вони б могли для Фонду соціального страхування визначати умовний клас професійного ризику виробництва на любому підприємстві. З цим завданням могли б справитися і експертно-техничні центри Держнаглядохоронпраці.
Відхилено
Страхові експерти Фонду будуть реалізовувати організаційно-господарську функцію профілактики травматизму, а державні інспектори - наглядову. Конвенції МОП не рекомендують органам державного нагляду виконувати першу функцію. Передавати її іншим існуючим структурам недоцільно, бо, як свідчить світовий досвід, саме поєднання в одному органі - Фонді - профілактики, реабілітації потерпілих і відшкодування шкоди дає найбільший ефект з найменшими витратами.
Виконання статутних функцій та обов'язків Фонду соціального страхування від нещасних випадків щодо запобігання нещасним випадкам покладається на страхових експертів з охорони праці.
177.
Страховими експертами з охорони праці можуть бути особи з вищою спеціальною освітою за фахом спеціаліста з охорони праці або особи з вищою технічною або медичною освітою, які мають стаж практичної роботи на підприємстві не менше трьох років, та відповідне Посвідчення, яке видається спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади


Страховими експертами з охорони праці можуть бути особи з вищою спеціальною освітою за фахом спеціаліста з охорони праці або особи з вищою технічною або медичною освітою, які мають стаж практичної роботи на підприємстві не менше трьох років, та відповідне посвідчення, яке видається спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади
178.
Страхові експерти з охорони праці мають право:


Страхові експерти з охорони праці мають право:
179.
1) безперешкодно і в будь-який час відвідувати підприємства для перевірки стану умов і безпеки праці та проведення профілактичної роботи з цих питань, вносити власникам та органам виконавчої влади відповідні подання і одержувати від них конкретну відповідь;
-25- Н.д.Хара В.Г. (Реєстр.картка №238)
Зробити редакційні уточнюючи правки в пп. 1 і 5 статті 22.
Враховано

1) безперешкодно і в будь-який час відвідувати підприємства для перевірки стану умов і безпеки праці та проведення профілактичної роботи з цих питань;
180.
2) у складі відповідних комісій брати участь у розслідуванні нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, а також у перевірці знань з охорони праці працівників підприємств;


2) у складі відповідних комісій брати участь у розслідуванні нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, а також у перевірці знань з охорони праці працівників підприємств;
181.
3) одержувати від роботодавців пояснення та інформацію, в тому числі у письмовій формі, про стан охорони праці;


3) одержувати від роботодавців пояснення та інформацію, в тому числі у письмовій формі, про стан охорони праці;
182.
4) брати участь у роботі комісій з питань охорони праці підприємств;


4) брати участь у роботі комісій з питань охорони праці підприємств;
183.
5) надсилати державним і господарським органам управління, державного нагляду за охороною праці, власникам підприємств або їх об'єднань подання про порушення законодавчих та інших нормативно-правових актів про охорону праці і вимагати вжиття економічних санкцій або притягнення до відповідальності посадових осіб, які допустили ці порушення, а також про заборону подальшої експлуатації робочих місць, дільниць і цехів, робота яких загрожує здоров'ю або життю працюючих;


5) вносити власникам підприємств, органам виконавчої влади, державного нагляду за охороною праці подання про порушення законодавства про охорону праці і вимагати вжиття економічних санкцій або притягнення до відповідальності посадових осіб, які допустили ці порушення, а також про заборону подальшої експлуатації робочих місць, дільниць і цехів, робота яких загрожує здоров'ю або життю працівників;
184.
6) складати протоколи про адміністративні правопорушення у випадках, передбачених частиною 3 статті 51 цього Закону.


6) складати протоколи про адміністративні правопорушення у випадках, передбачених цим Законом.
185.
7) брати участь як незалежні експерти у роботі комісій з випробувань та приймання в експлуатацію виробничих об'єктів, засобів виробництва та індивідуального захисту, апаратури і приладів контролю.


7) брати участь як незалежні експерти у роботі комісій з випробувань та приймання в експлуатацію виробничих об'єктів, засобів виробництва та індивідуального захисту, апаратури і приладів контролю.
186.
Страхові експерти з охорони праці провадять свою діяльність відповідно до Положення про службу страхових експертів з охорони праці.


Страхові експерти з охорони праці провадять свою діяльність відповідно до Положення про службу страхових експертів з охорони праці, профілактики нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань.
187.
Стаття 23. Обов'язки Фонду соціального страхування від нещасних випадків, пов'язані з координацією страхової діяльності


Стаття 23. Обов'язки Фонду соціального страхування від нещасних випадків, пов'язані з координацією страхової діяльності
188.
Фонд соціального страхування від нещасних випадків зобов'язаний:


Фонд соціального страхування від нещасних випадків зобов'язаний:
189.
1) вести реєстр страхувальників;


1) вести реєстр страхувальників;
190.
2) письмово повідомляти страхувальнику умовний клас професійного ризику його підприємства - групу галузей (підгалузей) економіки або видів діяльності, що мають визначений для цієї групи рівень виробничого травматизму та професійної захворюваності;


2) письмово повідомляти страхувальнику умовний клас професійного ризику його підприємства - групу галузей (підгалузей) економіки або видів діяльності, що мають визначений для цієї групи рівень виробничого травматизму та професійної захворюваності;
191.
3) укладати угоди з лікувально-профілактичними закладами та окремими лікарями на обслуговування потерпілих на виробництві;


3) укладати угоди з лікувально-профілактичними закладами та окремими лікарями на обслуговування потерпілих на виробництві;
192.
4) вивчати і використовувати досвід управління охороною праці та страхування від нещасного випадку в зарубіжних країнах;


4) вивчати і використовувати досвід управління охороною праці та страхування від нещасного випадку в зарубіжних країнах;
193.
5) співпрацювати з фондами з інших видів соціального страхування у фінансуванні заходів, пов'язаних з матеріальним забезпеченням та наданням соціальних послуг застрахованим, у кожному конкретному випадку спільно приймаючи рішення щодо того, хто з них братиме участь у фінансуванні цих заходів.


5) співпрацювати з фондами з інших видів соціального страхування у фінансуванні заходів, пов'язаних з матеріальним забезпеченням та наданням соціальних послуг застрахованим, у кожному конкретному випадку спільно приймаючи рішення щодо того, хто з них братиме участь у фінансуванні цих заходів.
194.
Якщо після призначення застрахованій особі матеріальної допомоги чи надання соціальних послуг між Фондом соціального страхування від нещасних випадків і страховиками з інших видів соціального страхування виникають спори щодо понесення витрат, виплата здійснюється страховиком, до якого звернувся застрахований. При цьому страховик, до якого звернувся застрахований, має право звернутися до відповідного страховика з інших видів соціального страхування щодо відшкодування понесених ним витрат;


Якщо після призначення застрахованій особі матеріальної допомоги чи надання соціальних послуг між Фондом соціального страхування від нещасних випадків і страховиками з інших видів соціального страхування виникають спори щодо понесених витрат, виплата здійснюється страховиком, до якого звернувся застрахований. При цьому страховик, до якого звернувся застрахований, має право звернутися до відповідного страховика з інших видів соціального страхування щодо відшкодування понесених ним витрат;
195.
6) виконувати інші роботи, пов'язані з координацією страхової діяльності.


6) виконувати інші роботи, пов'язані з координацією страхової діяльності.
196.
Стаття 24. Фінансування страхових виплат, соціальних послуг та профілактичної роботи
-26- Н.д.Стоян О.М. (Округ №18)
В назві ст.24 замість слів «та профілактичної роботи» записати «та профілактичних заходів».
Враховано

Стаття 24. Фінансування страхових виплат, соціальних послуг та профілактичних заходів
197.
Усі види страхових виплат і соціальних послуг застрахованим та їх утриманцям, усі види профілактичної роботи, зазначені у статтях 20 та 21 цього Закону, провадяться Фондом соціального страхування від нещасних випадків за рахунок коштів цього Фонду.
Зміст статті викласти в наступній редакції: « Усі види страхових виплат і соціальних послуг застрахованим та їх утриманцям, а також усі види профілактичних заходів, зазначених у статтях 20 та 21 цього Закону, провадяться Фондом соціального страхування від нещасних випадків за рахунок коштів цього Фонду.
Фонд соціального страхування від нещасних випадків забезпечує фінансування заходів, передбачених національною, галузевими, регіональними програмами поліпшення стану безпеки, умов праці та виробничого середовища, планами наукових досліджень з охорони і медицини праці, навчання і підвищення рівня знань відповідних спеціалістів з питань охорони праці, організації розробки і виробництва засобів індивідуального та колективного захисту працюючих, розробки, видання, розповсюдження нормативних актів, журналів, іншої спеціальної літератури, а також інших профілактичних заходів відповідно до завдань страхування від нещасних випадків».
Враховано

Усі види страхових виплат і соціальних послуг застрахованим та їх утриманцям, а також усі види профілактичних заходів, зазначені у статтях 20 та 21 цього Закону, провадяться Фондом соціального страхування від нещасних випадків за рахунок коштів цього Фонду.
Фонд соціального страхування від нещасних випадків забезпечує фінансування заходів, передбачених національною, галузевими, регіональними програмами поліпшення стану безпеки, умов праці та виробничого середовища, планами наукових досліджень з охорони і медицини праці, навчання і підвищення кваліфікації відповідних спеціалістів з питань охорони праці, організації розробки і виробництва засобів індивідуального та колективного захисту працівників, розробки, видання, розповсюдження нормативних актів, журналів, спеціальної літератури, а також інших профілактичних заходів відповідно до завдань страхування від нещасних випадків.
198.
Розділ IV. НАГЛЯД У СФЕРІ СТРАХУВАННЯ ВІД НЕЩАСНОГО ВИПАДКУ


Розділ IV. НАГЛЯД У СФЕРІ СТРАХУВАННЯ ВІД НЕЩАСНОГО ВИПАДКУ
199.
Стаття 25. Нагляд за діяльністю Фонду соціального страхування від нещасних випадків


Стаття 25. Нагляд за діяльністю Фонду соціального страхування від нещасних випадків
200.
Нагляд за діяльністю Фонду соціального страхування від нещасних випадків здійснює наглядова рада.


Нагляд за діяльністю Фонду соціального страхування від нещасних випадків здійснює наглядова рада.
201.
Метою нагляду є забезпечення виконання Фондом соціального страхування від нещасних випадків його статутних завдань і цільового використання коштів Фонду.


Метою нагляду є забезпечення виконання Фондом соціального страхування від нещасних випадків його статутних завдань і цільового використання коштів Фонду.
202.
Члени наглядової ради працюють на громадських засадах і не можуть бути одночасно членами правління Фонду та працівниками виконавчих органів Фонду


Члени наглядової ради працюють на громадських засадах і не можуть бути одночасно членами правління Фонду та працівниками виконавчої дирекції Фонду та її робочих органів.
203.
До наглядової ради, яка складається з 15 осіб, входять у рівній кількості представники застрахованих осіб, роботодавців та держави.


До наглядової ради, яка складається з 15 осіб, входять у рівній кількості представники держави, застрахованих осіб і роботодавців.
204.
Від держави участь у наглядовій раді беруть представники відповідних спеціально уповноважених центральних органів виконавчої влади.


Від держави участь у наглядовій раді беруть представники відповідних спеціально уповноважених центральних органів виконавчої влади.
205.
Представники застрахованих осіб до наглядової ради делегуються об'єднаннями профспілок, а представники роботодавців - об'єднаннями роботодавців. Зазначені об'єднання повинні мати статус всеукраїнських.


Представники застрахованих осіб до наглядової ради делегуються об'єднаннями профспілок, а представники роботодавців - об'єднаннями роботодавців. Зазначені об'єднання повинні мати статус всеукраїнських.
206.
Строк повноважень членів наглядової ради становить 6 років.


Строк повноважень членів наглядової ради становить 6 років.
207.
Роботу наглядової ради очолює її голова, який обирається на один рік із складу членів наглядової ради. При цьому забезпечується почергове головування представника кожної з трьох представницьких сторін, зазначених у частині четвертій цієї статті.


Роботу наглядової ради очолює її голова, який обирається на один рік із складу членів наглядової ради. При цьому забезпечується почергове головування представника кожної з трьох представницьких сторін, зазначених у частині четвертій цієї статті.


-27- Н.д.Хара В.Г. (Реєстр.картка №238)
Пропоную доповнити ст. 25 після частини 8 частиною слідуючого змісту:
«Головами наглядової ради і правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків одночасно не можуть бути представники однієї й тієї ж представницької сторони.»
Враховано

Головами наглядової ради і правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків одночасно не можуть бути представники однієї й тієї ж представницької сторони.
208.
Наглядова рада:


Наглядова рада:
209.
1) перевіряє діяльність Фонду соціального страхування від нещасних випадків;


1) перевіряє діяльність Фонду соціального страхування від нещасних випадків;
210.
2) заслуховує звіти правління та виконавчої дирекції Фонду з питань виконання Фондом його статутних завдань і використання страхових коштів, дає відповідні рекомендації Фонду;


2) заслуховує звіти правління та виконавчої дирекції Фонду з питань виконання Фондом його статутних завдань і використання страхових коштів, дає відповідні рекомендації Фонду;
211.
3) В разі потреби, окрім щорічних аудиторських перевірок використання страхових коштів, призначає позачергові перевірки фінансової діяльності Фонду або окремих напрямів його роботи, діяльності робочих органів виконавчої дирекції Фонду. Перевірки проводяться за рахунок коштів Фонду;


3) в разі потреби, окрім щорічних аудиторських перевірок використання страхових коштів, призначає позачергові перевірки фінансової діяльності Фонду або окремих напрямів його роботи, діяльності робочих органів виконавчої дирекції Фонду. Перевірки проводяться за рахунок коштів Фонду;
212.
4) одержує потрібну інформацію про роботу Фонду соціального страхування від нещасних випадків;


4) одержує необхідну інформацію про роботу Фонду соціального страхування від нещасних випадків;
213.
5) узагальнює практику застосування законодавства про страхування від нещасного випадку, готує пропозиції Фонду і Кабінету Міністрів України про його удосконалення;


5) узагальнює практику застосування законодавства про страхування від нещасного випадку, готує пропозиції Фонду і Кабінету Міністрів України про його удосконалення;
214.
6) у разі наявності порушень законодавства про страхування від нещасного випадку встановлює Фонду строк для їх усунення. Якщо зазначені порушення не усунено, порушує питання про відповідальність посадових осіб Фонду згідно із законодавством;


6) у разі наявності порушень законодавства про страхування від нещасного випадку встановлює Фонду строк для їх усунення. Якщо зазначені порушення не усунено, порушує питання про відповідальність посадових осіб Фонду згідно із законодавством;
215.
7) у разі потреби вимагає скликання засідання правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків;


7) у разі потреби вимагає скликання засідання правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків;
216.
8) сприяє налагодженню взаємовідносин і взаємодії між Фондом соціального страхування від нещасних випадків, страхувальниками та застрахованими у вирішенні завдань страхування від нещасних випадків, передбачених статтею 1 цього Закону;


8) сприяє налагодженню взаємовідносин і взаємодії між Фондом соціального страхування від нещасних випадків, страхувальниками та застрахованими у вирішенні завдань страхування від нещасних випадків, передбачених статтею 1 цього Закону.
217.
Засідання наглядової ради проводяться не рідше одного разу на півроку. Позачергові засідання можуть скликатися головою наглядової ради або на вимогу однієї третини її членів, а також за рішенням правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків.


Засідання наглядової ради проводяться не рідше одного разу на півроку. Позачергові засідання можуть скликатися головою наглядової ради або на вимогу однієї третини її членів, а також за рішенням правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків.
218.
Засідання наглядової ради є правомочними за наявності не менше двох третин складу кожної із сторін. Рішення приймаються більшістю голосів присутніх на засіданні членів наглядової ради. У разі рівного розподілу голосів голос голови наглядової ради є вирішальним.


Засідання наглядової ради є правомочними за наявності не менше двох третин складу кожної із представницьких сторін. Рішення приймаються більшістю голосів присутніх на засіданні членів наглядової ради. У разі рівного розподілу голосів голос голови наглядової ради є вирішальним.
219.
У засіданні наглядової ради з правом дорадчого голосу можуть брати участь голова правління та директор виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків або їх заступники.


У засіданні наглядової ради з правом дорадчого голосу можуть брати участь голова правління та директор виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків або їх заступники.
220.
Члени наглядової ради можуть брати участь у засіданнях правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків з правом дорадчого голосу.


Члени наглядової ради можуть брати участь у засіданнях правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків з правом дорадчого голосу.
221.
Наглядова рада провадить свою діяльність на принципах рівноправності сторін та їх відповідальності за прийняті нею рішення.


Наглядова рада провадить свою діяльність на принципах рівноправності сторін та їх відповідальності за прийняті нею рішення.
222.
Оформлення матеріалів засідання наглядової ради та ведення її документації здійснюється виконавчою дирекцією Фонду соціального страхування від нещасних випадків.


Оформлення матеріалів засідання наглядової ради та ведення її документації здійснюється виконавчою дирекцією Фонду соціального страхування від нещасних випадків.
223.
Положення про наглядову раду Фонду соціального страхування від нещасних випадків затверджується Кабінетом Міністрів України.


Положення про наглядову раду Фонду соціального страхування від нещасних випадків затверджується Кабінетом Міністрів України.
224.
Стаття 26. Державний нагляд у сфері страхування від нещасного випадку


Стаття 26. Державний нагляд у сфері страхування від нещасного випадку
225.
Державний нагляд у сфері страхування від нещасного випадку здійснюють спеціально уповноважені центральні органи виконавчої влади. Спрямовує і координує роботу зазначених органів з цих питань Кабінет Міністрів України.


Державний нагляд у сфері страхування від нещасного випадку здійснюють спеціально уповноважені центральні органи виконавчої влади. Спрямовує і координує роботу зазначених органів з цих питань Кабінет Міністрів України.
226.
Метою нагляду є контроль за дотриманням страхувальниками та Фондом соціального страхування від нещасних випадків законодавства про страхування від нещасного випадку.


Метою нагляду є контроль за дотриманням страхувальниками та Фондом соціального страхування від нещасних випадків законодавства про страхування від нещасного випадку.
227.
Якщо Фондом соціального страхування від нещасних випадків прийнято рішення з порушенням законодавства про страхування від нещасного випадку або страхувальник не виконує вимог цього законодавства, органи державного нагляду, зазначені у частині першій цієї статті, вказують на допущені порушення і встановлюють строк для їх усунення. Якщо у строк, установлений органами державного нагляду, Фонд соціального страхування від нещасних випадків або страхувальник не усуне порушення, органи державного нагляду скасовують незаконне рішення з наступним відшкодуванням збитків за рахунок Фонду або страхувальника. Невиконання цієї вимоги тягне за собою встановлену законодавством відповідальність посадових осіб Фонду або страхувальника з подальшим виконанням вимог органів державного нагляду. У двотижневий строк Фонд соціального страхування від нещасних випадків або страхувальник може оскаржити рішення органів державного нагляду в суді.
-28- Н.д.Григорович Л.С. (Реєстр.картка №320)
Внести до ч.3 ст.26 проекту доповнення, щодо визначення строку для усунення виявлених порушень Фондом та збільшення строку на оскарження рішення органів державного нагляду до суду.

Відхилено
Редакція статті відповідає ст.19 Основ законодавства про загальнообов'язкове державне соціальне страхування.
Якщо Фондом соціального страхування від нещасних випадків прийнято рішення з порушенням законодавства про страхування від нещасного випадку або страхувальник не виконує вимог цього законодавства, органи державного нагляду, зазначені у частині першій цієї статті, вказують на допущені порушення і встановлюють строк для їх усунення. Якщо у строк, установлений органами державного нагляду, Фонд соціального страхування від нещасних випадків або страхувальник не усуне порушення, органи державного нагляду скасовують незаконне рішення з наступним відшкодуванням збитків за рахунок Фонду або страхувальника. Невиконання цієї вимоги тягне за собою встановлену законодавством відповідальність посадових осіб Фонду або страхувальника з подальшим виконанням вимог органів державного нагляду. У двотижневий строк Фонд соціального страхування від нещасних випадків або страхувальник може оскаржити рішення органів державного нагляду в суді.


-29- Н.д.Журавський В.С. (Округ №68)
Внести до ч.3 ст.26 проекту доповнення, щодо визначення строку для усунення виявлених порушень Фондом та збільшення строку на оскарження рішення органів державного нагляду до суду.
Відхилено
Редакція статті відповідає ст.19 Основ законодавства про загальнообов'язкове державне соціальне страхування

228.
У разі потреби органи державного нагляду можуть вимагати скликання правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків. Якщо ця вимога не буде виконана, органи державного нагляду можуть самі скликати і провести засідання правління Фонду.


У разі потреби органи державного нагляду мають право вимагати скликання позапланового засідання правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків. Якщо ця вимога не буде виконана, органи державного нагляду мають право самі скликати і провести засідання правління Фонду.
229.
За невиконання своїх обов'язків члени правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків за рекомендацією органів державного нагляду можуть бути позбавлені своїх повноважень органом, який їх делегував у склад правління Фонду.
-30- Н.д.Григорович Л.С. (Реєстр.картка №320)
Частина 5 ст.26 проекту встановлює, що за невиконання своїх обов'язків член правління Фонду може бути позбавлений своїх повноважень, але ст.16 проекту (про правління Фонду) не передбачає позбавлення повноважень члена Правління Фонду. Відреагувати ч.5 ст.26 проекту, щодо порядку позбавлення повноважень члена Правління Фонду.
Враховано
Перенесено до ч. 4 статті 16.-31- Н.д.Журавський В.С. (Округ №68)
Відреагувати част.5 ст. 26 щодо порядку позбавлення повноважень членів правління фонду.
Враховано
Перенесено до ч. 4 статті 16.

230.
Фонд соціального страхування від нещасних випадків та страхувальники зобов'язані подавати органам державного нагляду або їх уповноваженим усі документи та довідки, необхідні для виконання ними функцій контролю у сфері страхування від нещасного випадку.


Фонд соціального страхування від нещасних випадків та страхувальники зобов'язані подавати органам державного нагляду або їх уповноваженим усі документи та довідки, необхідні для виконання ними функцій контролю у сфері страхування від нещасного випадку.
231.
Розділ V. ВІДШКОДУВАННЯ ШКОДИ, ЗАПОДІЯНОЇ ЗАСТРАХОВАНОМУ УШКОДЖЕННЯМ ЙОГО ЗДОРОВ'Я


Розділ V. ВІДШКОДУВАННЯ ШКОДИ, ЗАПОДІЯНОЇ ЗАСТРАХОВАНОМУ УШКОДЖЕННЯМ ЙОГО ЗДОРОВ'Я
232.
Стаття 27. Страхові виплати


Стаття 27. Страхові виплати
233.
Страховими виплатами є грошові суми, які згідно із статтею 20 цього Закону Фонд соціального страхування від нещасних випадків виплачує застрахованому чи особам, які мають на це право, у разі настання страхового випадку. Зазначені грошові суми складаються із:


Страховими виплатами є грошові суми, які згідно із статтею 20 цього Закону Фонд соціального страхування від нещасних випадків виплачує застрахованому чи особам, які мають на це право, у разі настання страхового випадку. Зазначені грошові суми складаються із:

234.
1) страхової виплати втраченого заробітку (або відповідної його частини) залежно від ступеня втрати потерпілим професійної працездатності (далі - щомісячна страхова виплата);


1) страхової виплати втраченого заробітку (або відповідної його частини) залежно від ступеня втрати потерпілим професійної працездатності (далі - щомісячна страхова виплата);
235.
2) страхової виплати в установлених випадках одноразової допомоги потерпілому (членам його сім'ї та утриманцям померлого);


2) страхової виплати в установлених випадках одноразової допомоги потерпілому (членам його сім'ї та утриманцям померлого);


-32- Н.д.Кирильчук Є.І. (Реєстр.картка №350)
Доповнити ст.27 слідуючими пунктами:
3) страхової виплати пенсії по інвалідності потерпілого;
Враховано

3) страхової виплати пенсії по інвалідності потерпілого;


страхової виплати пенсії у зв'язку з втратою годувальника;

4) страхової виплати пенсії у зв'язку з втратою годувальника;


5) страхової виплати дитині, яка стала інвалідом внаслідок травмування на виробництві або професійного захворювання її матері під час вагітності;

5) страхової виплати дитині, яка стала інвалідом внаслідок травмування на виробництві або професійного захворювання її матері під час вагітності;
236.
3) страхових витрат на медичну та соціальну допомогу.


6) страхових витрат на медичну та соціальну допомогу.
237.
За наявності факту заподіяння моральної шкоди потерпілому провадиться страхова виплата за моральну шкоду.


За наявності факту заподіяння моральної шкоди потерпілому провадиться страхова виплата за моральну шкоду.
238.
Стаття 28. Перерахування розміру страхових виплат


Стаття 28. Перерахування розміру страхових виплат
239.
Перерахування сум щомісячних страхових виплат та витрат на медичну і соціальну допомогу провадиться у разі:


Перерахування сум щомісячних страхових виплат та витрат на медичну і соціальну допомогу провадиться у разі:
240.
1) зміни ступеня втрати професійної працездатності;


1) зміни ступеня втрати професійної працездатності;
241.
2) зміни складу сім'ї померлого;


2) зміни складу сім'ї померлого;
242.
3) підвищення розміру неоподатковуваного мінімуму доходів громадян і мінімальної заробітної плати у порядку, визначеному законодавством;


3) підвищення розміру неоподатковуваного мінімуму доходів громадян і мінімальної заробітної плати у порядку, визначеному законодавством;
243.
4) підвищення тарифних ставок (посадових окладів) працівників госпрозрахункових і бюджетних підприємств. У цьому випадку перерахунок суми щомісячної страхової виплати у зв'язку з втраченим заробітком (у разі повної втрати професійної працездатності) здійснюється виходячи із середньомісячного заробітку, визначеного за 3 повних календарних місяці роботи працівника відповідної професії (посади) після підвищення тарифних ставок (посадових окладів). При цьому визначена раніше сума страхової виплати зменшенню не підлягає.
-33- Н.д.Григорович Л.С. (Реєстр.картка №320)
Проект (ст.28,47) містить терміни «госпрозрахункові підприємства». Але Закон України «Про підприємства в Україні», як і класифікатор організаційно-правових форм господарювання, затверджений наказом Держстандарту України від 22.11.94р. №288 не містять такої форми господарського суб'єкту.
Враховано

4) підвищення тарифних ставок (посадових окладів) працівників підприємств. У цьому випадку перерахунок суми щомісячної страхової виплати у зв'язку з втраченим заробітком (у разі повної втрати професійної працездатності) здійснюється виходячи із середньомісячного заробітку, визначеного за 3 повних календарних місяці роботи працівника відповідної професії (посади) після підвищення тарифних ставок (посадових окладів). При цьому визначена раніше сума страхової виплати зменшенню не підлягає.


-34- Н.д.Журавський В.С. (Округ №68)
Відредагувати положення законопроекту щодо госпорозрахункових господарств.
Враховано


244.
Стаття 29. Визначення ступеня втрати працездатності потерпілим


Стаття 29. Визначення ступеня втрати працездатності потерпілим
245.
Ступінь втрати працездатності потерпілим установлюється МСЕК за участю Фонду соціального страхування від нещасних випадків і визначається у відсотках професійної працездатності, яку мав потерпілий до ушкодження здоров'я. МСЕК установлює обмеження рівня життєдіяльності потерпілого, визначає професію, з якою пов'язане ушкодження здоров'я, причину, час настання та групу інвалідності у зв'язку з ушкодженням здоров'я, а також визначає необхідні види медичної та соціальної допомоги.


Ступінь втрати працездатності потерпілим установлюється МСЕК за участю Фонду соціального страхування від нещасних випадків і визначається у відсотках професійної працездатності, яку мав потерпілий до ушкодження здоров'я. МСЕК установлює обмеження рівня життєдіяльності потерпілого, визначає професію, з якою пов'язане ушкодження здоров'я, причину, час настання та групу інвалідності у зв'язку з ушкодженням здоров'я, а також визначає необхідні види медичної та соціальної допомоги.
246.
Огляд потерпілого проводиться МСЕК за умови подання акта про нещасний випадок на виробництві , акта розслідування професійного захворювання за установленими формами, висновку спеціалізованого медичного закладу (науково-дослідного інституту профпатології чи його відділення) про професійний характер захворювання, направлення лікувально-профілактичного закладу або роботодавця чи профспілкового органу підприємства, на якому потерпілий одержав травму чи професійне захворювання, або робочого органу виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків.
-35- Н.д.Гусак Л.Г. (Округ №144)
В абзаці другому цієї статті необхідно додати, що крім вказаних в ній органів право направляти потерпілого від нещасного випадку працівника на огляд у МСЕК мають суд, прокуратура, органи слідства.

Враховано

Огляд потерпілого проводиться МСЕК за умови подання акта про нещасний випадок на виробництві , акта розслідування професійного захворювання за установленими формами, висновку спеціалізованого медичного закладу (науково-дослідного інституту профпатології чи його відділення) про професійний характер захворювання, направлення лікувально-профілактичного закладу або роботодавця чи профспілкового органу підприємства, на якому потерпілий одержав травму чи професійне захворювання, або робочого органу виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків, або суду чи прокуратури.
247.
Повторна експертиза із встановленням строку повторного огляду проводиться МСЕК за заявою потерпілого, інших заінтересованих осіб або суду чи прокуратури.
-36- Н.д.Донченко Ю.Г. (Округ №113)
В частині 3 статті 29 слово «повторна» замінити на «позачергова».

Враховано

Позачергова експертиза проводиться МСЕК за заявою потерпілого, інших заінтересованих осіб або суду чи прокуратури.
248.
Стаття 30. Тимчасове переведення потерпілого на легшу роботу


Стаття 30. Тимчасове переведення потерпілого на легшу роботу
249.
За потерпілим, тимчасово переведеним на легшу нижче оплачувану роботу, зберігається середньомісячний заробіток на строк, визначений ЛКК, або до встановлення стійкої втрати професійної працездатності.
-37- Н.д.Донченко Ю.Г. (Округ №113)
Частину 1 статті 30 після слова «зберігається» дописати: «його».
Враховано

За потерпілим, тимчасово переведеним на легшу нижче оплачувану роботу, зберігається його середньомісячний заробіток на строк, визначений ЛКК, або до встановлення стійкої втрати професійної працездатності.
250.
Стійкою втратою працездатності вважається будь-яка втрата професійної працездатності, визначена МСЕК.


Стійкою втратою працездатності вважається будь-яка втрата професійної працездатності, визначена МСЕК.
251.
Необхідність переведення потерпілого на іншу роботу, її тривалість та характер установлюються ЛКК або МСЕК.


Необхідність переведення потерпілого на іншу роботу, її тривалість та характер установлюються ЛКК або МСЕК.
252.
За згодою працівника роботодавець зобов'язаний надати потерпілому рекомендовану ЛКК або МСЕК роботу за наявності відповідних вакансій.


За згодою працівника роботодавець зобов'язаний надати потерпілому рекомендовану ЛКК або МСЕК роботу за наявності відповідних вакансій.
253.
Якщо у встановлений ЛКК або МСЕК строк роботодавець не забезпечує потерпілого відповідною роботою, Фонд сплачує потерпілому страхову виплату у розмірі його середньомісячного заробітку.


Якщо у встановлений ЛКК або МСЕК строк роботодавець не забезпечує потерпілого відповідною роботою, Фонд сплачує потерпілому страхову виплату у розмірі його середньомісячного заробітку.
254.
У випадках, викладених у частинах першій та п'ятій цієї статті, середньомісячний заробіток обчислюється за 3 повних календарних місяці роботи до ушкодження здоров'я.


У випадках, викладених у частинах першій та п'ятій цієї статті, середньомісячний заробіток обчислюється за 3 повних календарних місяці роботи до ушкодження здоров'я.
255.
Стаття 31. Страхові виплати потерпілому під час його професійної реабілітації


Стаття 31. Страхові виплати потерпілому під час його професійної реабілітації
256.
Потерпілому, який проходить професійну орієнтацію, професійне навчання або перекваліфікацію за індивідуальною програмою реабілітації (якщо з часу встановлення ступеня втрати професійної працездатності минуло не більше одного року), Фонд соціального страхування від нещасних випадків провадить щомісячні страхові виплати у розмірі середньомісячної заробітної плати протягом строку, визначеного програмою реабілітації.
-38- Н.д.Гусак Л.Г. (Округ №144)
В першому рядку першого абзацу замість «професійну орієнтацію» необхідно написати «професійну реабілітацію».

Враховано частково
Потерпілому, який проходить професійне навчання або перекваліфікацію за індивідуальною програмою реабілітації (якщо з часу встановлення ступеня втрати професійної працездатності минуло не більше одного року), Фонд соціального страхування від нещасних випадків провадить щомісячні страхові виплати у розмірі середньомісячної заробітної плати протягом строку, визначеного програмою реабілітації.
257.
Фонд соціального страхування від нещасних випадків оплачує вартість придбаних потерпілим інструментів, протезних та інших пристосувань, відшкодовує потерпілому інші необхідні витрати, пов'язані з його професійною підготовкою.


Фонд соціального страхування від нещасних випадків оплачує вартість придбаних потерпілим інструментів, протезів та інших пристосувань, відшкодовує потерпілому інші необхідні витрати, пов'язані з його професійною підготовкою.
258.
У випадках, викладених у цій статті, середньомісячна заробітна плата обчислюється в порядку, передбаченому статтею 33 цього Закону.


У випадках, викладених у цій статті, середньомісячна заробітна плата обчислюється в порядку, передбаченому статтею 33 цього Закону.
259.
Стаття 32. Право на страхові виплати у разі смерті потерпілого


Стаття 32. Право на страхові виплати у разі смерті потерпілого
260.
У разі смерті потерпілого право на одержання щомісячних страхових виплат (пенсій згідно з підпунктом "в" пункту 1 частини першої статті 20 цього Закону) мають непрацездатні особи, які перебували на утриманні померлого або мали на день його смерті право на одержання від нього утримання, а також дитина померлого, яка народилася протягом не більш як десятимісячного строку після його смерті.


У разі смерті потерпілого право на одержання щомісячних страхових виплат (пенсій згідно з підпунктом "д" пункту 1 частини першої статті 20 цього Закону) мають непрацездатні особи, які перебували на утриманні померлого або мали на день його смерті право на одержання від нього утримання, а також дитина померлого, яка народилася протягом не більш як десятимісячного строку після його смерті.
261.
Такими непрацездатними особами є:


Такими непрацездатними особами є:
262.
1) діти, які не досягли 16 років, і діти з 16 до 18 років, які не працюють, або старші за цей вік, які через вади фізичного або розумового розвитку самі не спроможні заробляти; учні і студенти (курсанти, слухачі, стажисти) очної форми загального або професійного навчання - до закінчення навчання, але не довше, ніж до досягнення ними 23 років;


1) діти, які не досягли 16 років, і діти з 16 до 18 років, які не працюють; або які старші за цей вік, але через вади фізичного або розумового розвитку самі не спроможні заробляти; або є учнями, студентами (курсантами, слухачами, стажистами) денної форми навчання - до закінчення навчання, але не довше, ніж до досягнення ними 23 років;
263.
2) жінки, які досягли 55 років, і чоловіки, які досягли 60 років, якщо вони не працюють;


2) жінки, які досягли 55 років, і чоловіки, які досягли 60 років, якщо вони не працюють;
264.
3) інваліди-члени сім'ї потерпілого на час інвалідності;


3) інваліди-члени сім'ї потерпілого на час інвалідності;
265.
4) неповнолітні діти, на утримання яких померлий виплачував або був зобов'язаний виплачувати аліменти;


4) неповнолітні діти, на утримання яких померлий виплачував або був зобов'язаний виплачувати аліменти;
266.
5) непрацездатні особи, які не перебували на утриманні померлого, але мають на це право.


5) непрацездатні особи, які не перебували на утриманні померлого, але мають на це право.
267.
Право на одержання страхових виплат у разі смерті потерпілого мають також дружина (чоловік) або один з батьків померлого чи інший член сім»ї, якщо він не працює і доглядає дітей, братів, сестер або онуків потерпілого, які не досягли 8-річного віку.


Право на одержання страхових виплат у разі смерті потерпілого мають також дружина (чоловік) або один з батьків померлого чи інший член сім»ї, якщо він не працює і доглядає дітей, братів, сестер або онуків потерпілого, які не досягли 8-річного віку.
268.
Пенсія у разі смерті годувальника призначається і виплачується згідно із законодавством.


Пенсія у разі смерті годувальника призначається і виплачується згідно із законодавством.
269.
Стаття 33. Щомісячні страхові виплати та інші витрати на відшкодування шкоди


Стаття 33. Щомісячні страхові виплати та інші витрати на відшкодування шкоди
270.
1. Сума щомісячної страхової виплати встановлюється відповідно до ступеня втрати професійної працездатності і середньомісячної заробітної плати, яку потерпілий мав до ушкодження здоров'я.


1. Сума щомісячної страхової виплати встановлюється відповідно до ступеня втрати професійної працездатності і середньомісячної заробітної плати, яку потерпілий мав до ушкодження здоров'я.
271.
Сума щомісячної страхової виплати не повинна перевищувати середньомісячної заробітної плати, яку потерпілий мав до ушкодження здоров'я.


Сума щомісячної страхової виплати не повинна перевищувати середньомісячної заробітної плати, яку потерпілий мав до ушкодження здоров'я.
272.
2. У разі стійкої втрати професійної працездатності, встановленої МСЕК, Фонд соціального страхування від нещасних випадків проводить одноразову страхову виплату потерпілому, сума якої визначається із розрахунку середньомісячного заробітку потерпілого за кожний відсоток втрати потерпілим професійної працездатності.


2. У разі стійкої втрати професійної працездатності, встановленої МСЕК, Фонд соціального страхування від нещасних випадків проводить одноразову страхову виплату потерпілому, сума якої визначається із розрахунку середньомісячного заробітку потерпілого за кожний відсоток втрати потерпілим професійної працездатності.
273.
У разі коли при подальших обстеженнях МСЕК потерпілому встановлено новий, вищий ступінь втрати професійної працездатності, з урахуванням іншої професійної хвороби або іншого каліцтва, пов'язаного з виконанням трудових обов'язків, йому провадиться одноразова виплата із розрахунку середньомісячної заробітної плати потерпілого за кожний відсоток збільшення ступеня втрати професійної працездатності щодо попереднього обстеження МСЕК..


У разі коли при подальших обстеженнях МСЕК потерпілому встановлено новий, вищий ступінь втрати професійної працездатності, з урахуванням іншої професійної хвороби або іншого каліцтва, пов'язаного з виконанням трудових обов'язків, йому провадиться одноразова виплата із розрахунку середньомісячної заробітної плати потерпілого за кожний відсоток збільшення ступеня втрати професійної працездатності щодо попереднього обстеження МСЕК.
274.
Якщо внаслідок нещасного випадку або професійного захворювання потерпілий тимчасово втратив свою працездатність, Фонд фінансує всі витрати на його лікування.275.
У разі смерті потерпілого внаслідок нещасного випадку або професійного захворювання розмір одноразової допомоги його сім'ї повинен бути не меншим п'ятирічної заробітної плати потерпілого і, крім того, не меншим однорічного заробітку потерпілого на кожного утриманця, а також на його дитину, яка народилася протягом не більш як десятимісячного строку після смерті потерпілого.


У разі смерті потерпілого внаслідок нещасного випадку або професійного захворювання розмір одноразової допомоги його сім'ї повинен бути не меншим п'ятирічної заробітної плати потерпілого і, крім того, не меншим однорічного заробітку потерпілого на кожного утриманця, а також на його дитину, яка народилася протягом не більш як десятимісячного строку після смерті потерпілого.
276.
Якщо комісією з розслідування нещасного випадку встановлено, що ушкодження здоров'я настало не тільки з вини роботодавця, а і внаслідок порушень потерпілим нормативних актів про охорону праці, розмір одноразової допомоги зменшується на підставі висновку цієї комісії не більш як на 50 відсотків.


Якщо комісією з розслідування нещасного випадку встановлено, що ушкодження здоров'я настало не тільки з вини роботодавця, а і внаслідок порушень потерпілим нормативних актів про охорону праці, розмір одноразової допомоги зменшується на підставі висновку цієї комісії, але не більш як на 50 відсотків.
277.
3.Моральна (немайнова) шкода, яка спричинена умовами виробництва без втрати потерпілим професійної працездатності, відшкодовується Фондом соціального страхування від нещасних випадків за заявою потерпілого з викладом характеру заподіяної моральної (немайнової) шкоди і за поданням відповідного висновку медичних органів. Відшкодування здійснюється у вигляді одноразової страхової виплати незалежно від інших видів страхових виплат. Сума страхової виплати за моральну (немайнову) шкоду визначається в судовому порядку. При цьому сума страхової виплати не може перевищувати двохсот розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на день виплати, незалежно від будь-яких інших страхових виплат.


3.Моральна (немайнова) шкода, яка спричинена умовами виробництва без втрати потерпілим професійної працездатності, відшкодовується Фондом соціального страхування від нещасних випадків за заявою потерпілого з викладом характеру заподіяної моральної (немайнової) шкоди і за поданням відповідного висновку медичних органів. Відшкодування здійснюється у вигляді одноразової страхової виплати незалежно від інших видів страхових виплат. Сума страхової виплати за моральну (немайнову) шкоду визначається в судовому порядку. При цьому сума страхової виплати не може перевищувати двохсот розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на день виплати, незалежно від будь-яких інших страхових виплат.
278.
4. Фонд соціального страхування від нещасних випадків фінансує витрати на медичну і соціальну допомогу, в тому числі на додаткове харчування, придбання ліків, спеціальний медичний, звичайний постійний та побутовий догляд, протезування, санаторно-курортне лікування, придбання спеціальних засобів пересування тощо, якщо потребу в них визначено висновками МСЕК.


4. Фонд соціального страхування від нещасних випадків фінансує витрати на медичну і соціальну допомогу, в тому числі на додаткове харчування, придбання ліків, спеціальний медичний, звичайний постійний сторонній догляд, побутове обслуговування, протезування, санаторно-курортне лікування, придбання спеціальних засобів пересування тощо, якщо потребу в них визначено висновками МСЕК.
Якщо внаслідок нещасного випадку або професійного захворювання потерпілий тимчасово втратив свою працездатність, Фонд фінансує всі витрати на його лікування.
279.
Додаткове харчування призначається на конкретно визначений строк за раціоном, який складає дієтолог чи лікар, який лікує, та затверджується МСЕК. Неможливість забезпечення потерпілого додатковим харчуванням у лікувально-профілактичному або реабілітаційному закладі підтверджується довідкою за підписом головного лікаря (директора) цього закладу. В цьому разі компенсація витрат на додаткове харчування здійснюється Фондом на підставі довідки місцевої державної адміністрації або виконавчого органу місцевого самоврядування про середні ціни на продукти у відповідний період їх придбання або довідки торгівельної організації чи управління ринком.


Додаткове харчування призначається на конкретно визначений строк за раціоном, який складає дієтолог чи лікар, який лікує, та затверджується МСЕК. Неможливість забезпечення потерпілого додатковим харчуванням у лікувально-профілактичному або реабілітаційному закладі підтверджується довідкою за підписом головного лікаря (директора) цього закладу. В цьому разі компенсація витрат на додаткове харчування здійснюється Фондом на підставі довідки місцевої державної адміністрації або виконавчого органу місцевого самоврядування про середні ціни на продукти у період їх придбання або довідки торгівельної організації чи управління ринком.
280.
Витрати на ліки, лікування, протезування (крім протезів з дорогоцінних металів), придбання санаторно-курортних путівок, предметів догляду за потерпілим визначаються на підставі виданих лікарями рецептів, санаторно-курортних карток, довідок або рахунків про їх вартість.


Витрати на ліки, лікування, протезування (крім протезів з дорогоцінних металів), придбання санаторно-курортних путівок, предметів догляду за потерпілим визначаються на підставі виданих лікарями рецептів, санаторно-курортних карток, довідок або рахунків про їх вартість.
281.
Сума витрат на необхідний догляд за потерпілим залежить від характеру цього догляду, встановленого МСЕК, і не може бути меншою (на місяць) від:


Сума витрат на необхідний догляд за потерпілим залежить від характеру цього догляду, встановленого МСЕК, і не може бути меншою (на місяць) від:
282.
а) розміру однієї мінімальної заробітної плати, встановленої на день виплати, - на спеціальний медичний догляд (масаж, уколи тощо);


а) розміру мінімальної заробітної плати, встановленої на день виплати, - на спеціальний медичний догляд (масаж, уколи тощо);
283.
б) половини розміру однієї мінімальної заробітної плати, встановленої на день виплати, - на звичайний постійний догляд;


б) половини розміру мінімальної заробітної плати, встановленої на день виплати, - на постійний сторонній догляд;
284.
в) чверті розміру мінімальної заробітної плати, встановленої на день виплати, - на побутовий догляд (прибирання, прання білизни тощо).


в) чверті розміру мінімальної заробітної плати, встановленої на день виплати, - на побутове обслуговування (прибирання, прання білизни тощо).
285.
Витрати на догляд за потерпілим відшкодовуються Фондом соціального страхування від нещасних випадків незалежно від того, ким вони здійснюються.


Витрати на догляд за потерпілим відшкодовуються Фондом соціального страхування від нещасних випадків незалежно від того, ким вони здійснюються.
286.
Інваліди першої групи подають висновок МСЕК тільки для встановлення спеціального медичного догляду.


Інваліди першої групи подають висновок МСЕК тільки для встановлення спеціального медичного догляду.
287.
Якщо встановлено, що потерпілий потребує допомоги кількох видів, оплата провадиться за кожним її видом.


Якщо встановлено, що потерпілий потребує допомоги кількох видів, оплата провадиться за кожним її видом.
288.
5. Потерпілому інваліду періодично, але не рідше одного разу на три роки, а інвалідам першої групи щорічно безоплатно за медичним висновком надається путівка для санаторно-курортного лікування; у разі самостійного придбання вартість путівки компенсує Фонд соціального страхування від нещасних випадків у розмірі, встановленому правлінням Фонду.


5. Потерпілому, який став інвалідом, періодично, але не рідше одного разу на три роки, а інвалідам першої групи щорічно безоплатно за медичним висновком надається путівка для санаторно-курортного лікування; у разі самостійного придбання вартість путівки компенсує Фонд соціального страхування від нещасних випадків у розмірі, встановленому правлінням Фонду.
289.
Потерпілому інваліду компенсуються також витрати на проїзд до місця лікування і назад. Особі, яка супроводжує потерпілого, Фондом компенсуються витрати на проїзд і житло згідно із законодавством про службові відрядження.


Потерпілому, який став інвалідом, компенсуються також витрати на проїзд до місця лікування і назад. Особі, яка супроводжує потерпілого, Фондом компенсуються витрати на проїзд і житло згідно із законодавством про службові відрядження.
290.
Потерпілому інваліду, який використав щорічну відпустку до одержання путівки у санаторно-курортний заклад, роботодавець надає додаткову відпустку для лікування (включаючи час проїзду) із збереженням на цей час середньомісячного заробітку, який він мав до ушкодження здоров'я, або заробітку, що склався перед відпусткою (за вибором потерпілого).


Потерпілому, який став інвалідом, та використав щорічну відпустку до одержання путівки у санаторно-курортний заклад, роботодавець надає додаткову відпустку для лікування (включаючи час проїзду) із збереженням на цей час середньомісячного заробітку, який він мав до ушкодження здоров'я, або заробітку, що склався перед відпусткою (за вибором потерпілого).
291.
Щомісячні страхові виплати потерпілому протягом цього часу провадяться на загальних підставах.


Щомісячні страхові виплати потерпілому протягом цього часу провадяться на загальних підставах.
292.
6. За наявності у потерпілого відповідно до висновків МСЕК медичних показань для одержання автомобіля Фонд соціального страхування від нещасних випадків компенсує вартість придбання автомобіля з ручним керуванням, запасних частин до нього, пального, а також ремонту і технічного обслуговування та навчання керування автомобілем у розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України.


6. За наявності у потерпілого відповідно до висновків МСЕК медичних показань для одержання автомобіля Фонд соціального страхування від нещасних випадків компенсує вартість придбання автомобіля з ручним керуванням, запасних частин до нього, пального, а також ремонту і технічного обслуговування та навчання керуванню автомобілем у розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України.
293.
Згідно з висновком МСЕК Фондом соціального страхування від нещасних випадків можуть бути відшкодовані й інші витрати.


Згідно з висновком МСЕК Фондом соціального страхування від нещасних випадків можуть бути відшкодовані й інші витрати.
294.
7. У разі смерті потерпілого від нещасного випадку або професійного захворювання витрати на його поховання несе Фонд соціального страхування від нещасних випадків згідно з порядком, визначеним Кабінетом Міністрів України.


7. У разі смерті потерпілого від нещасного випадку або професійного захворювання витрати на його поховання несе Фонд соціального страхування від нещасних випадків згідно з порядком, визначеним Кабінетом Міністрів України.
295.
8. Суми страхових виплат у разі смерті годувальника особам, які мають на це право, визначаються із середньомісячного заробітку потерпілого за вирахуванням частки, яка припадала на потерпілого і працездатних осіб, що перебували на його утриманні, але не мали права на ці виплати.


8. Суми страхових виплат у разі смерті годувальника особам, які мають на це право, визначаються із середньомісячного заробітку потерпілого за вирахуванням частки, яка припадала на потерпілого і працездатних осіб, що перебували на його утриманні, але не мали права на ці виплати.
296.
У разі смерті потерпілого, який одержував страхові виплати і не працював, розмір відшкодування шкоди особам, зазначеним у статті 32 цього Закону, визначається виходячи із суми щомісячних страхових виплат і пенсії, які одержував потерпілий на день його смерті, з відповідним коригуванням щомісячних страхових виплат згідно із статтею 28 цього Закону. Причинний зв'язок смерті потерпілого з одержаним каліцтвом або іншим ушкодженням здоров'я має підтверджуватися висновками відповідних медичних закладів.


У разі смерті потерпілого, який одержував страхові виплати і не працював, розмір відшкодування шкоди особам, зазначеним у статті 32 цього Закону, визначається виходячи із суми щомісячних страхових виплат і пенсії, які одержував потерпілий на день його смерті, з відповідним коригуванням щомісячних страхових виплат згідно із статтею 28 цього Закону. Причинний зв'язок смерті потерпілого з одержаним каліцтвом або іншим ушкодженням здоров'я має підтверджуватися висновками відповідних медичних закладів.
297.
Сума страхових виплат кожній особі, яка має на це право, визначається шляхом ділення частини заробітку годувальника, що припадає на зазначених осіб, на кількість цих осіб.


Сума страхових виплат кожній особі, яка має на це право, визначається шляхом ділення частини заробітку годувальника, що припадає на зазначених осіб, на кількість цих осіб.
298.
Сума страхових виплат непрацездатним особам, які не перебували на утриманні померлого, але мають на це право, визначається в такому порядку:


Сума страхових виплат непрацездатним особам, які не перебували на утриманні померлого, але мають на це право, визначається в такому порядку:
299.
а) якщо кошти на утримання стягувалися за рішенням суду, страхові виплати визначаються в сумі, призначеній судом;


а) якщо кошти на утримання стягувалися за рішенням суду, страхові виплати визначаються в сумі, призначеній судом;
300.
б) якщо кошти на утримання не стягувалися в судовому порядку, сума страхової виплати встановлюється Фондом соціального страхування від нещасних випадків.


б) якщо кошти на утримання не стягувалися в судовому порядку, сума страхової виплати встановлюється Фондом соціального страхування від нещасних випадків.
301.
У разі коли право на страхові виплати мають одночасно непрацездатні особи, які перебували на утриманні померлого, і непрацездатні особи, які не перебували на його утриманні, спочатку визначається сума страхових виплат особам, які не перебували на утриманні померлого.


У разі коли право на страхові виплати мають одночасно непрацездатні особи, які перебували на утриманні померлого, і непрацездатні особи, які не перебували на його утриманні, спочатку визначається сума страхових виплат особам, які не перебували на утриманні померлого.
302.
Установлена зазначеним особам сума страхових виплат виключається із заробітку годувальника, а потім визначається сума страхових виплат особам, які перебували на утриманні померлого, у порядку, передбаченому абзацами першим та другим цього пункту.


Установлена зазначеним особам сума страхових виплат виключається із заробітку годувальника, а потім визначається сума страхових виплат особам, які перебували на утриманні померлого, у порядку, передбаченому абзацами першим та другим цього пункту.
303.
Страхові виплати особам, які втратили годувальника, провадяться в повному розмірі без урахування призначеної їм пенсії у разі втрати годувальника та інших доходів.


Страхові виплати особам, які втратили годувальника, провадяться в повному розмірі без урахування призначеної їм пенсії у разі втрати годувальника та інших доходів.
304.
9. Середньомісячний заробіток для обчислення суми страхових виплат потерпілому у зв'язку із втраченим ним заробітком (або відповідної його частини) визначається за бажанням потерпілого за 12 або 3 останніх повних календарних місяці роботи, що передували каліцтву, а у зв'язку з професійним захворюванням - стійкій втраті професійної працездатності.


9. Середньомісячний заробіток для обчислення суми страхових виплат потерпілому у зв'язку із втраченим ним заробітком (або відповідної його частини) визначається за бажанням потерпілого за 12 або 3 останніх повних календарних місяці роботи, що передували каліцтву, а у зв'язку з професійним захворюванням - стійкій втраті професійної працездатності.
305.
Якщо професійне захворювання встановлено після переходу (звільнення) потерпілого з роботи, з якою воно пов'язане, середній заробіток визначається за 12 або за бажанням потерпілого за 3 останніх повних календарних місяці до часу переходу (звільнення) з цієї роботи.


Якщо професійне захворювання встановлено після переходу (звільнення) потерпілого з роботи, з якою воно пов'язане, середній заробіток визначається за 12 або за бажанням потерпілого за 3 останніх повних календарних місяці до часу переходу (звільнення) з цієї роботи.
306.
Якщо у потерпілого не набереться 12 або 3 повних календарних місяці роботи в межах 24 місяців, що передували каліцтву, встановленню стійкої втрати професійної працездатності або переходу (звільненню) працівника з роботи, з якою пов'язано ушкодження здоров'я, середньомісячний заробіток визначається за фактичний час роботи протягом останніх 3 місяців (2 або 1 у разі, коли потерпілий пропрацював лише 2 або 1 календарний місяць), що передували цьому, шляхом ділення суми заробітку на кількість відпрацьованих днів за цей період. Визначений таким чином середньо денний заробіток множиться на кількість робочих днів за місяць, обчислену в середньому за рік.


Якщо у потерпілого не набереться 12 або 3 повних календарних місяці роботи в межах 24 місяців, що передували каліцтву, встановленню стійкої втрати професійної працездатності або переходу (звільненню) працівника з роботи, з якою пов'язано ушкодження здоров'я, середньомісячний заробіток визначається за фактичний час роботи протягом останніх 3 місяців (2 або 1 у разі, коли потерпілий пропрацював лише 2 або 1 календарний місяць), що передували цьому, шляхом ділення суми заробітку на кількість відпрацьованих днів за цей період. Визначений таким чином середньо денний заробіток множиться на кількість робочих днів за місяць, обчислену в середньому за рік.
307.
Середньомісячний заробіток у зазначений період підлягає коригуванню на час встановлення МСЕК стійкої втрати професійної працездатності з урахуванням підвищення тарифних ставок, посадових окладів відповідних працівників виробничого підрозділу (дільниці, цеху) підприємства, де працював потерпілий до моменту ушкодження здоров'я, або індексації доходів відповідно до законодавства. Відкоригований середньомісячний заробіток не може бути більшим від середньомісячного заробітку відповідного працівника.


Середньомісячний заробіток у зазначений період підлягає коригуванню на час встановлення МСЕК стійкої втрати професійної працездатності з урахуванням підвищення тарифних ставок, посадових окладів відповідних працівників виробничого підрозділу (дільниці, цеху) підприємства, де працював потерпілий до моменту ушкодження здоров'я, або індексації доходів відповідно до законодавства. Відкоригований середньомісячний заробіток не може бути більшим від середньомісячного заробітку відповідного працівника.
308.
10. Види оплати праці, що враховуються під час обчислення середньомісячного заробітку, визначаються відповідно до законодавства про пенсійне забезпечення.


10. Види оплати праці, що враховуються під час обчислення середньомісячного заробітку, визначаються відповідно до законодавства про пенсійне забезпечення.
309.
11. Середньомісячний заробіток, обчислений у порядку, передбаченому у пункті 9 цієї статті, береться для визначення розміру одноразової допомоги потерпілому або його сім'ї та утриманцям у разі смерті потерпілого.


11. Середньомісячний заробіток, обчислений у порядку, передбаченому у пункті 9 цієї статті, береться для визначення розміру одноразової допомоги потерпілому або членам його сім'ї та утриманцям у разі смерті потерпілого.
310.
12. У разі повторного ушкодження здоров'я середньомісячний заробіток, за бажанням потерпілого, обчислюється за відповідні періоди, що передували першому або повторному ушкодженню здоров'я. Сума страхової виплати в цьому разі визначається згідно із ступенем (у відсотках) втрати професійної працездатності, що встановлюється МСЕК за сукупністю випадків ушкодження здоров'я.


12. У разі повторного ушкодження здоров'я середньомісячний заробіток, за бажанням потерпілого, обчислюється за відповідні періоди, що передували першому або повторному ушкодженню здоров'я. Сума страхової виплати в цьому разі визначається згідно із ступенем (у відсотках) втрати професійної працездатності, що встановлюється МСЕК за сукупністю випадків ушкодження здоров'я.
311.
Якщо повторне ушкодження здоров'я працівника настало з вини іншого працедавця, страхова виплата провадиться на загальних підставах.


Якщо повторне ушкодження здоров'я працівника настало з вини іншого працедавця, страхова виплата провадиться на загальних підставах.
312.
13. Якщо на час звернення за страховою виплатою документи про заробіток потерпілого до ушкодження здоров'я не збереглися, сума страхової виплати визначається за діючою на час звернення тарифною ставкою (окладом) за професією (посадою) на підприємстві (в галузі), на якому працював потерпілий, або за відповідною тарифною ставкою (окладом) подібної професії (посади). Відсутність документів про заробіток підтверджується довідкою працедавця або відповідного архіву.
-39- Н.д.Донченко Ю.Г. (Округ №113)
Пункт 13 статті 33 після слів «подібної професії (посади)» записати слова: «але не менше розміру мінімальної заробітної плати, встановленої на день виплати».
Враховано

13. Якщо на час звернення за страховою виплатою документи про заробіток потерпілого до ушкодження здоров'я не збереглися, сума страхової виплати визначається за діючою на час звернення тарифною ставкою (окладом) за професією (посадою) на підприємстві (в галузі), на якому працював потерпілий, або за відповідною тарифною ставкою (окладом) подібної професії (посади), (але не менше розміру мінімальної заробітної плати, встановленої на день виплати). Відсутність документів про заробіток підтверджується довідкою працедавця або відповідного архіву.
313.
14. У разі ушкодження здоров'я в період виробничого навчання (практики) сума страхової виплати визначається за діючою на підприємстві ставкою (окладом) тієї професії (спеціальності), якій навчався потерпілий, але не нижче найменшого розряду тарифної сітки відповідної професії.


14. У разі ушкодження здоров'я в період виробничого навчання (практики) сума страхової виплати визначається за діючою на підприємстві ставкою (окладом) тієї професії (спеціальності), якій навчався потерпілий, але не нижче найменшого розряду тарифної сітки відповідної професії.
314.
Якщо у період навчання (практики) потерпілий одержував заробіток, сума страхової виплати визначається, за його згодою, із середньомісячного заробітку за цей період. За бажанням потерпілого сума страхової виплати може бути визначена із середньомісячного заробітку до початку виробничого навчання (практики).


Якщо у період навчання (практики) потерпілий одержував заробіток, сума страхової виплати визначається, за його згодою, із середньомісячного заробітку за цей період. За бажанням потерпілого сума страхової виплати може бути визначена із середньомісячного заробітку до початку виробничого навчання (практики).


-40- Н.д.Донченко Ю.Г. (Округ №113)
Доповнити ст.33 новим пунктом такого змісту:" Виплата пенсії по інвалідності внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання провадиться потерпілому відповідно до законодавства про пенсійне забезпечення окрім випадків, передбачених пунктом 2 ст.7 та статтею 8 цього Закону."
Враховано

15. Виплата пенсії по інвалідності внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання провадиться потерпілому відповідно до законодавства про пенсійне забезпечення окрім випадків, передбачених пунктом 2 статті 7 та статтею 8 цього Закону.


-41- Н.д.Хара В.Г. (Реєстр.картка №238)
Статтю 33 доповнити п.15 слідуючого змісту: «Неповнолітній особі, яка відповідно до статті 8 цього Закону народилася калікою внаслідок травмування на виробництві матері під час її вагітності, а також яка згідно з пунктом 2 статті 7 цього Закону стала калікою під час певних занять або робіт, Фонд соціального страхування від нещасних випадків провадить щомісячні страхові виплати як інвалідові дитинства, а після досягнення нею 16 років - у розмірі середньомісячної заробітної плати, що склалася на території проживання цієї особи, але не менше середньомісячної заробітної плати в країні на день виплати.» Відповідно п. 15 рахувати як п.16.
Враховано

16. Неповнолітній особі, яка відповідно до статті 8 цього Закону народилася інвалідом внаслідок травмування на виробництві матері під час її вагітності, або особам, зазначеним у пункті 2 статті 7 цього Закону, які стали інвалідами під час відповідних занять або робіт, Фонд соціального страхування від нещасних випадків провадить щомісячні страхові виплати як інвалідові дитинства, а після досягнення нею 16 років - у розмірі середньомісячної заробітної плати, що склалася на території області (міста) проживання цієї особи, але не менше середньомісячної заробітної плати в країні на день виплати.
315.
15. Індексація суми страхової виплати провадиться відповідно до законодавства.


16. Індексація суми страхової виплати провадиться відповідно до законодавства.


Доповнити також п.17 такого змісту:
" Якщо застрахований одночасно має право на безкоштовне або пільгове отримання одних і тих же видів допомоги, забезпечення чи догляду згідно з цим Законом та іншими законами, нормативними правовими актами України, йому надається право вибору відповідного виду допомоги, забезпечення чи догляду на одній підставі".
Враховано

Якщо застрахований одночасно має право на безкоштовне або пільгове отримання одних і тих же видів допомоги, забезпечення чи догляду згідно з цим Законом та іншими законами, нормативно- правовими актами України, йому надається право вибору відповідного виду допомоги, забезпечення чи догляду за однією з підстав.
316.
Розділ VI. ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ СПРАВ ПРО ВИПЛАТИ


Розділ VI. ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ СПРАВ ПРО СТРАХОВІ ВИПЛАТИ
317.
Стаття 34. Документи для розгляду справ про виплати


Стаття 34. Документи для розгляду справ про страхові виплати
318.
Для розгляду справ про виплати до Фонду соціального страхування від нещасних випадків подаються:


Для розгляду справ про виплати до Фонду соціального страхування від нещасних випадків подаються:
319.
акт розслідування нещасного випадку або акт розслідування професійного захворювання за встановленими формами та (або) висновок МСЕК про ступінь втрати професійної працездатності застрахованого чи копія свідоцтва про його смерть, а також відповідні рішення про відшкодування моральної (немайнової) шкоди;


акт розслідування нещасного випадку або акт розслідування професійного захворювання за встановленими формами та (або) висновок МСЕК про ступінь втрати професійної працездатності застрахованого чи копія свідоцтва про його смерть, а також відповідні рішення про відшкодування моральної (немайнової) шкоди;
320.
документи про необхідність надання додаткових видів допомоги.


документи про необхідність надання додаткових видів допомоги.
321.
Фонд соціального страхування від нещасних випадків приймає рішення про виплати у разі втрати годувальника за умови подання таких документів, які видаються відповідними організаціями в триденний строк з моменту звернення заявника:


Фонд соціального страхування від нещасних випадків приймає рішення про виплати у разі втрати годувальника за умови подання таких документів, які видаються відповідними організаціями в триденний строк з моменту звернення заявника:
322.
1) копії свідоцтва органу реєстрації актів громадянського стану про смерть годувальника;


1) копії свідоцтва органу реєстрації актів громадянського стану про смерть годувальника;
323.
2) довідки житлово-експлуатаційної організації, а за її відсутності - довідки виконавчого органу ради, чи інших документів про склад сім'ї померлого, в тому числі про тих, хто перебував на його утриманні, або копії відповідного рішення суду;


2) довідки житлово-експлуатаційної організації, а за її відсутності - довідки виконавчого органу ради, чи інших документів про склад сім'ї померлого, в тому числі про тих, хто перебував на його утриманні, або копії відповідного рішення суду;
324.
3) довідки житлово-експлуатаційної організації, а за її відсутності - виконавчого органу ради про батьків або інших членів сім'ї померлого, які не працюють і доглядають дітей, братів, сестер чи онуків померлого, що не досягли 8 років;


3) довідки житлово-експлуатаційної організації, а за її відсутності - виконавчого органу ради про батьків або інших членів сім'ї померлого, які не працюють і доглядають дітей, братів, сестер чи онуків померлого, що не досягли 8 років;
325.
4) довідки навчального закладу про те, що член сім'ї потерпілого віком від 18 до 23 років, який має право на відшкодування шкоди, навчається за очною формою навчання;


4) довідки навчального закладу про те, що член сім'ї потерпілого віком від 18 до 23 років, який має право на відшкодування шкоди, навчається за денною формою навчання;
326.
5) довідки навчально-виховного закладу про те, що член сім'ї потерпілого, який має право на відшкодування шкоди, перебуває на утриманні цього закладу.


5) довідки навчально-виховного закладу про те, що член сім'ї потерпілого, який має право на відшкодування шкоди, перебуває на утриманні цього закладу.
327.
Факт перебування на утриманні потерпілого у разі відсутності відповідних документів і неможливості їх відновлення встановлюється в судовому порядку.


Факт перебування на утриманні потерпілого у разі відсутності відповідних документів і неможливості їх відновлення встановлюється в судовому порядку.
328.
Якщо застрахований або члени його сім'ї за станом здоров'я чи з інших причин не спроможні самі одержати зазначені вище документи, їх одержує і подає до Фонду відповідний страховий експерт Фонду соціального страхування від нещасних випадків.


Якщо застрахований або члени його сім'ї за станом здоров'я чи з інших причин не спроможні самі одержати зазначені вище документи, їх одержує і подає до Фонду відповідний страховий експерт Фонду соціального страхування від нещасних випадків.
329.
Стаття 35. Розгляд справ про страхові виплати


Стаття 35. Розгляд справ про страхові виплати
330.
Фонд соціального страхування від нещасних випадків розглядає справу про страхові виплати на підставі заяви потерпілого або заінтересованої особи з усіма необхідними документами та приймає відповідні рішення у десятиденний строк, не враховуючи дня надходження зазначених документів.


Фонд соціального страхування від нещасних випадків розглядає справу про страхові виплати на підставі заяви потерпілого або заінтересованої особи з усіма необхідними документами та приймає відповідні рішення у десятиденний строк, не враховуючи дня надходження зазначених документів.
331.
Рішення оформлюється постановою, в якій зазначаються дані про осіб, які мають право на страхові виплати, розміри виплат на кожного члена сім'ї та їх строки або обгрунтування відмови у виплатах з копіями необхідних документів.


Рішення оформлюється постановою, в якій зазначаються дані про осіб, які мають право на страхові виплати, розміри виплат на кожного члена сім'ї та їх строки або обгрунтування відмови у виплатах з копіями необхідних документів.
332.
Фонд соціального страхування від нещасних випадків може затримати страхові виплати до з'ясування підстав для виплат, якщо документи про нещасний випадок оформлені з порушенням установлених вимог.


Фонд соціального страхування від нещасних випадків може затримати страхові виплати до з'ясування підстав для виплат, якщо документи про нещасний випадок оформлені з порушенням установлених вимог.
333.
Стаття 36. Відмова у страхових виплатах і наданні соціальних послуг


Стаття 36. Відмова у страхових виплатах і наданні соціальних послуг
334.
Фонд соціального страхування від нещасних випадків може відмовити у страхових виплатах і наданні соціальних послуг застрахованому, якщо мали місце:


Фонд соціального страхування від нещасних випадків може відмовити у страхових виплатах і наданні соціальних послуг застрахованому, якщо мали місце:
335.
1) навмисні дії потерпілого, спрямовані на створення умов для настання страхового випадку;


1) навмисні дії потерпілого, спрямовані на створення умов для настання страхового випадку;
336.
2) подання роботодавцем або потерпілим Фонду соціального страхування від нещасних випадків свідомо неправдивих відомостей про страховий випадок.


2) подання роботодавцем або потерпілим Фонду соціального страхування від нещасних випадків свідомо неправдивих відомостей про страховий випадок.
337.
3) вчинення застрахованим умисного злочину, що призвів до настання страхового випадку.


3) вчинення застрахованим умисного злочину, що призвів до настання страхового випадку.
338.
Фонд соціального страхування від нещасних випадків може відмовити у виплатах і наданні соціальних послуг застрахованому, якщо нещасний випадок згідно із законодавством не визнаний пов'язаним з виробництвом.


Фонд соціального страхування від нещасних випадків може відмовити у виплатах і наданні соціальних послуг застрахованому, якщо нещасний випадок згідно із законодавством не визнаний пов'язаним з виробництвом.
339.
Стаття 37. Припинення страхових виплат і надання соціальних послуг


Стаття 37. Припинення страхових виплат і надання соціальних послуг
340.
Страхові виплати і надання соціальних послуг може бути припинено:


Страхові виплати і надання соціальних послуг може бути припинено:
341.
1) на весь час проживання потерпілого за кордоном, якщо інше не передбачено міжнародним договором України, згоду на обов'язковість якого дано Верховною Радою України;


1) на весь час проживання потерпілого за кордоном, якщо інше не передбачено міжнародним договором України, згоду на обов'язковість якого надано Верховною Радою України;
342.
2) на весь час, протягом якого потерпілий перебуває на державному чи громадському утриманні або на утриманні будь-якої установи чи служби соціального забезпечення, за умови, що частка виплати, яка перевищує вартість такого утримання, надається утриманцям потерпілого;


2) на весь час, протягом якого потерпілий перебуває на державному утриманні за умови, що частка виплати, яка перевищує вартість такого утримання, надається утриманцям потерпілого;
343.
3) якщо з'ясувалося, що виплати призначено на підставі документів, які містять неправдиві відомості, з обов'язковим поверненням в установленому порядку вже виплачених сум;


3) якщо з'ясувалося, що виплати призначено на підставі документів, які містять неправдиві відомості, з обов'язковим поверненням в установленому порядку вже виплачених сум;
344.
4) якщо страховий випадок настав внаслідок навмисного наміру заподіяння собі травми;


4) якщо страховий випадок настав внаслідок навмисного наміру заподіяння собі травми;
345.
5) якщо потерпілий ухиляється від медичної чи професійної реабілітації або не виконує правил, пов'язаних з установленням чи переглядом обставин страхового випадку, або порушує правила поведінки і установлений для нього режим, що перешкоджає одужанню;


5) якщо потерпілий ухиляється від медичної чи професійної реабілітації або не виконує правил, пов'язаних з установленням чи переглядом обставин страхового випадку, або порушує правила поведінки і установлений для нього режим, що перешкоджає одужанню;
346.
6) якщо на утриманні потерпілого перебувають члени сім'ї, що проживають на території України, виплати у випадках, зазначених у пунктах 1 і 5 і цієї статті, не припиняються, а лише зменшуються на суму, що не перевищує 25 відсотків усієї суми виплат;347.
7) в інших випадках, передбачених законодавством.


6) в інших випадках, передбачених законодавством.
Якщо на утриманні потерпілого перебувають члени сім'ї, що проживають на території України, виплати у випадках, зазначених у пунктах 1 і 5 і цієї статті, не припиняються, а лише зменшуються на суму, що не перевищує 25 відсотків усієї суми виплат.
348.
Стаття 38. Оподаткування страхових виплат


Стаття 38. Оподаткування страхових виплат
349.
Оподаткування сум страхових виплат потерпілим та особам, які мають на них право, здійснюється згідно із законодавством. Обов'язкові відрахування з цих сум провадяться у тому порядку, що і відрахування із заробітної плати.
-42- Н.д.Кирильчук Є.І. (Реєстр.картка №350)
У статті 38 у першому реченні встановлено, що оподаткування сум страхових виплат здійснюється згідно з законодавством, а в другому реченні встановлюється оподаткування цих сум у порядку, передбаченому для заробітної плати. Ці дві норми статті не узгоджені між собою. Пропоную останнє речення вилучити.
Враховано

Оподаткування сум страхових виплат потерпілим та особам, які мають на них право, здійснюється згідно із законодавством.
350.
Розділ VII. ПОРЯДОК І СТРОКИ ПРОВЕДЕННЯ СТРАХОВИХ ВИПЛАТ


Розділ VII. ПОРЯДОК І СТРОКИ ПРОВЕДЕННЯ СТРАХОВИХ ВИПЛАТ
351.
Стаття 39. Строки проведення страхових виплат


Стаття 39. Строки проведення страхових виплат
352.
Страхові виплати провадяться щомісячно в установлені Фондом соціального страхування від нещасних випадків дні на підставі постанови Фонду або рішення суду:


Страхові виплати провадяться щомісячно в установлені Фондом соціального страхування від нещасних випадків дні на підставі постанови Фонду або рішення суду:
353.
а) потерпілому - з дня втрати працездатності внаслідок нещасного випадку або з дати встановлення професійного захворювання;


а) потерпілому - з дня втрати працездатності внаслідок нещасного випадку або з дати встановлення професійного захворювання;
354.
б) особам, які мають право на виплати у зв'язку із смертю годувальника, - з дня смерті потерпілого, але не раніше дня виникнення права на виплати.


б) особам, які мають право на виплати у зв'язку із смертю годувальника, - з дня смерті потерпілого, але не раніше дня виникнення права на виплати.
355.
Одноразова допомога виплачується потерпілому у місячний строк з дня визначення МСЕК стійкої втрати професійної працездатності, а у разі смерті потерпілого - з дня його смерті особам, які мають на це право.


Одноразова допомога виплачується потерпілому у місячний строк з дня визначення МСЕК стійкої втрати професійної працездатності, а у разі смерті потерпілого у місячний строк - з дня смерті застрахованого особам, які мають на це право.
356.
Якщо справи про страхові виплати розглядаються вперше по закінченні трьох років із дня втрати потерпілим працездатності внаслідок нещасного випадку або з дня смерті годувальника, страхові виплати провадяться з дня звернення.


Якщо справи про страхові виплати розглядаються вперше по закінченні трьох років із дня втрати потерпілим працездатності внаслідок нещасного випадку або з дня смерті годувальника, страхові виплати провадяться з дня звернення.
357.
Виплати призначені, але не одержані своєчасно потерпілим або особою, яка має право на одержання виплат, провадяться за весь минулий час, але не більш як за три роки з дня звернення за їх одержанням.


Виплати призначені, але не одержані своєчасно потерпілим або особою, яка має право на одержання виплат, провадяться за весь минулий час, але не більш як за три роки з дня звернення за їх одержанням.
358.
Страхові виплати провадяться протягом строку, на який встановлено втрату працездатності у зв'язку із страховим випадком, а фінансування додаткових витрат згідно із статтею 20 цього Закону - протягом строку, на який визначено потребу в них.


Страхові виплати провадяться протягом строку, на який встановлено втрату працездатності у зв'язку із страховим випадком, а фінансування додаткових витрат згідно із статтею 20 цього Закону - протягом строку, на який визначено потребу в них.
359.
Строк проведення страхових виплат продовжується з дня їх припинення і до часу, зазначеного у статті 32 цього Закону, незалежно від часу звернення потерпілого або заінтересованих осіб до Фонду соціального страхування від нещасних випадків. При цьому сума страхових виплат за минулий час виплачується за умови підтвердження МСЕК втрати працездатності та причинного зв'язку між настанням непрацездатності і ушкодженням здоров'я.
-43- Н.д.Донченко Ю.Г. (Округ №113)
Част.6 ст. 39 викласти у редакції:
"Страхові виплати провадяться протягом строку, встановленого МСЕК або ЛКК. Строк проведення страхових виплат продовжується з дня їх припинення і до часу, встановленого при наступному огляді МСЕК або ЛКК незалежно від часу звернення потерпілого або заінтересованих осіб до Фонду соціального страхування від нещасних випадків. При цьому сума страхових виплат за минулий час виплачується за умови підтвердження МСЕК втрати працездатності та причинного зв'язку між настанням непрацездатності і ушкодженням здоров'я."
Враховано

Страхові виплати провадяться протягом строку, встановленого МСЕК або ЛКК. Строк проведення страхових виплат продовжується з дня їх припинення і до часу, встановленого при наступному огляді МСЕК або ЛКК незалежно від часу звернення потерпілого або заінтересованих осіб до Фонду соціального страхування від нещасних випадків. При цьому сума страхових виплат за минулий час виплачується за умови підтвердження МСЕК втрати працездатності та причинного зв'язку між настанням непрацездатності і ушкодженням здоров'я.
360.
Якщо потерпілому або особам, які мають право на одержання страхової виплати, з вини Фонду соціального страхування від нещасних випадків своєчасно не визначено або не виплачено суми страхової виплати, ця сума виплачується без обмеження протягом будь-якого строку і підлягає коригуванню у зв'язку із зростанням цін на споживчі товари та послуги у порядку, встановленому статтею 34 Закону України "Про оплату праці".


Якщо потерпілому або особам, які мають право на одержання страхової виплати, з вини Фонду соціального страхування від нещасних випадків своєчасно не визначено або не виплачено суми страхової виплати, ця сума виплачується без обмеження протягом будь-якого строку і підлягає коригуванню у зв'язку із зростанням цін на споживчі товари та послуги у порядку, встановленому статтею 34 Закону України "Про оплату праці".
361.
Страхові виплати за поточний місяць провадяться протягом місяця з дня настання страхового випадку. Доставка і переказ сум, що виплачуються потерпілим, провадяться за рахунок Фонду соціального страхування від нещасних випадків.


Страхові виплати за поточний місяць провадяться протягом місяця з дня настання страхового випадку. Доставка і переказ сум, що виплачуються потерпілим, провадяться за рахунок Фонду соціального страхування від нещасних випадків.
362.
За бажанням одержувачів ці суми можуть перераховуватися на їх особові рахунки в банку.


За бажанням одержувачів ці суми можуть перераховуватися на їх особові рахунки в банку.
363.
Суми, одержані в рахунок страхових виплат потерпілим або особою, яка має право на ці виплати, можуть бути утримані Фондом соціального страхування від нещасних випадків, якщо рішення про їх виплату прийнято на підставі підроблених документів або подано свідомо неправдиві відомості, а також якщо допущено лічильну помилку, яка впливає на суму страхових виплат.


Суми, одержані в рахунок страхових виплат потерпілим або особою, яка має право на ці виплати, можуть бути утримані Фондом соціального страхування від нещасних випадків, якщо рішення про їх виплату прийнято на підставі підроблених документів або подано свідомо неправдиві відомості, а також якщо допущено лічильну помилку, яка впливає на суму страхових виплат.
364.
Належні суми страхових виплат, що з вини Фонду соціального страхування від нещасних випадків не були своєчасно виплачені особам, які мають на них право, у разі смерті цих осіб виплачуються членам їхніх сімей.


Належні суми страхових виплат, що з вини Фонду соціального страхування від нещасних випадків не були своєчасно виплачені особам, які мають на них право, у разі смерті цих осіб виплачуються членам їхніх сімей, а за їх відсутності - включаються до складу спадщини.
365.
Стаття 40. Страхові виплати у разі перебування особи, яка їх одержує, в особливих умовах


Стаття 40. Страхові виплати у разі перебування особи, яка їх одержує, в особливих умовах
366.
Потерпілим, які проживають у будинках-інтернатах для громадян похилого віку та інвалідів, пансіонатах для ветеранів війни та праці, щомісячні суми страхових виплат перераховуються на рахунок зазначених установ з виплатою різниці між сумою страхової виплати і вартістю утримання в них, але не менш як 25 відсотків призначеної суми страхової виплати (втраченого заробітку).


Потерпілим, які проживають у будинках-інтернатах для громадян похилого віку та інвалідів, пансіонатах для ветеранів війни та праці, щомісячні суми страхових виплат перераховуються на рахунок зазначених установ з виплатою різниці між сумою страхової виплати і вартістю утримання в них, але не менш як 25 відсотків призначеної суми страхової виплати (втраченого заробітку).
367.
Якщо на утриманні потерпілого, який проживає у будинку-інтернаті для громадян похилого віку та інвалідів, пансіонаті для ветеранів війни та праці, є непрацездатні члени сім'ї, сума страхової виплати сплачується в такому порядку: на одного непрацездатного утриманця - чверть, на двох - третина, на трьох і більше - половина суми страхової виплати. Частина суми страхової виплати, що залишається після відрахування вартості утримання в цих установах, але не менш як 25 відсотків, виплачується потерпілому.


Якщо на утриманні потерпілого, який проживає у будинку-інтернаті для громадян похилого віку та інвалідів, пансіонаті для ветеранів війни та праці, є непрацездатні члени сім'ї, сума страхової виплати сплачується в такому порядку: на одного непрацездатного утриманця - чверть, на двох - третина, на трьох і більше - половина суми страхової виплати. Частина суми страхової виплати, що залишається після відрахування вартості утримання в цих установах, але не менш як 25 відсотків, виплачується потерпілому.
368.
Суми страхових виплат, нараховані особі, яка їх одержує у період її перебування в дитячому сирітському або навчально-виховному закладі, перераховуються на спеціальний рахунок і виплачуються їй після досягнення повноліття.
-44- Н.д.Хара В.Г. (Реєстр.картка №238)
Част.3 ст.40 викласти у редакції: " Суми страхових виплат, нараховані особі, яка їх одержує у період її перебування в дитячому будинку, закладі інтернатного типу перераховуються на спеціальний рахунок і виплачуються їй після закінчення навчання у цьому закладі."

Суми страхових виплат, нараховані особі, яка їх одержує у період її перебування в дитячому будинку, закладі інтернатного типу перераховуються на спеціальний рахунок і виплачуються їй після закінчення навчання у цьому закладі.
369.
У разі відбування потерпілим покарання у вигляді позбавлення волі належні йому суми страхових виплат перераховуються на спеціальний рахунок і виплачуються йому після звільнення з місця позбавлення волі, а особи, що перебувають на утриманні потерпілого, одержують виплати в установленому порядку.


У разі відбування потерпілим покарання у вигляді позбавлення волі належні йому суми страхових виплат перераховуються на спеціальний рахунок і виплачуються йому після звільнення з місця позбавлення волі, а особи, що перебувають на утриманні потерпілого, одержують виплати в установленому порядку.
370.
У разі виїзду потерпілого або осіб, які мають право на відшкодування шкоди, на постійне місце проживання за межі України визначені на зазначені цілі суми переказуються Фондом за їх адресою в порядку, передбаченому міждержавними угодами.


У разі виїзду потерпілого або осіб, які мають право на страхові виплати, на постійне місце проживання за межі України визначені на зазначені цілі суми переказуються Фондом за їх адресою в порядку, передбаченому міждержавними угодами.
371.
Стаття 41. Зберігання справ про страхові виплати


Стаття 41. Зберігання справ про страхові виплати
372.
Копії рішень Фонду соціального страхування від нещасних випадків або суду про призначення страхових виплат, заяви потерпілих та інших заінтересованих осіб про призначення виплат з усіма необхідними документами зберігаються Фондом соціального страхування від нещасних випадків.


Копії рішень Фонду соціального страхування від нещасних випадків або суду про призначення страхових виплат, заяви потерпілих та інших заінтересованих осіб про призначення виплат з усіма необхідними документами зберігаються Фондом соціального страхування від нещасних випадків.
373.
Через два роки після припинення страхових виплат зазначені справи передаються на постійне зберігання до архівних установ у порядку, визначеному законодавством.


Через два роки після припинення страхових виплат зазначені справи передаються на постійне зберігання до архівних установ у порядку, визначеному законодавством.
374.
Розділ VIII. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ЗАСТРАХОВАНОГО ТА РОБОТОДАВЦЯ ЯК СТРАХУВАЛЬНИКА


Розділ VIII. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ЗАСТРАХОВАНОГО ТА РОБОТОДАВЦЯ ЯК СТРАХУВАЛЬНИКА
375.
Стаття 42. Права застрахованого


Стаття 42. Права застрахованого
376.
Застрахований має право:


Застрахований має право:
377.
1) брати участь на виборній основі в управлінні страхуванням від нещасних випадків;


1) брати участь на виборній основі в управлінні страхуванням від нещасних випадків;
378.
2) бути повноважним представником застрахованих працівників і вимагати від Фонду соціального страхування від нещасних випадків виконання своїх обов'язків щодо соціального захисту потерпілих;


2) бути повноважним представником застрахованих працівників і вимагати від Фонду соціального страхування від нещасних випадків виконання своїх обов'язків щодо соціального захисту потерпілих;


-45- Н.д.Хара В.Г. (Реєстр.картка №238)
Після п.2 ст.42 додати пункт 3 такого змісту: " 3) брати участь у розслідуванні страхового випадку, у тому числі з участю представника профспілкового органу або своєї довіреної особи;".
Відповідно змінити нумерацію слідуючих пунктів.
Враховано

3) брати участь у розслідуванні страхового випадку, у тому числі з участю представника профспілкового органу або своєї довіреної особи;
379.
3) у разі настання страхового випадку одержувати від Фонду соціального страхування від нещасних випадків виплати та соціальні послуги, передбачені статтею 20 цього Закону;


4) у разі настання страхового випадку одержувати від Фонду соціального страхування від нещасних випадків виплати та соціальні послуги, передбачені статтею 20 цього Закону;
380.
4) на послуги медичної реабілітації,


5) на послуги медичної реабілітації,
381.
5) на послуги професійної реабілітації, включаючи збереження робочого місця, навчання або перекваліфікацію, якщо загальна тривалість професійної реабілітації не перевищує двох років;


6) на послуги професійної реабілітації, включаючи збереження робочого місця, навчання або перекваліфікацію, якщо загальна тривалість професійної реабілітації не перевищує двох років;

382.
6) на відшкодування витрат при медичній і професійній реабілітації на проїзд до місця лікування чи навчання і назад, витрати на житло і харчування, транспортування багажу, на проїзд супровідника.


7) на відшкодування витрат при медичній і професійній реабілітації на проїзд до місця лікування чи навчання і назад, витрати на житло і харчування, транспортування багажу, на проїзд особи, яка його супроводжує;
383.
7) на послуги соціальної реабілітації, включаючи придбання автомобіля, протезів, допомогу у веденні домашнього господарства, що надаються відповідно до законодавства;


8) на послуги соціальної реабілітації, включаючи придбання автомобіля, протезів, допомогу у веденні домашнього господарства, що надаються відповідно до законодавства;
384.
8) отримувати безкоштовно від Фонду роз'яснення з питань соціального страхування від нещасного випадку.


9) отримувати безкоштовно від Фонду соціального страхування від нещасних випадків роз'яснення з питань соціального страхування від нещасного випадку.
385.
У разі смерті потерпілого члени його сім'ї мають право на одержання від Фонду соціального страхування від нещасних випадків страхових виплат як одноразової допомоги, пенсії у зв'язку із втратою годувальника, послуг, пов'язаних з похованням померлого.


У разі смерті потерпілого члени його сім'ї мають право на одержання від Фонду соціального страхування від нещасних випадків страхових виплат ( одноразової допомоги, пенсії у зв'язку із втратою годувальника, послуг, пов'язаних з похованням померлого).
386.
Стаття 43. Гарантії забезпечення прав у страхуванні від нещасного випадку


Стаття 43. Гарантії забезпечення прав застрахованим у страхуванні від нещасного випадку
387.
Держава гарантує усім застрахованим громадянам забезпечення прав у страхуванні від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання.


Держава гарантує усім застрахованим громадянам забезпечення прав у страхуванні від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання.
388.
Стаття 44. Обов'язки застрахованого


Стаття 44. Обов'язки застрахованого
389.
Застрахований зобов'язаний:


Застрахований зобов'язаний:
390.
1) знати та виконувати вимоги законодавчих та інших нормативних актів про охорону праці, правила внутрішнього трудового розпорядку підприємства;
-46- Н.д.Хара В.Г. (Реєстр.картка №238)
У першому пункті ст 44 після слів "актів про охорону праці" додати "що стосуються застрахованого, а також додержуватись зобов'язань щодо охорони праці, передбачених колективним договором, угодою, трудовим договором, контрактом та " і далі за текстом.
Враховано

1) знати та виконувати вимоги законодавчих та інших нормативно-правових актів про охорону праці, що стосуються застрахованого, а також додержуватись зобов'язань щодо охорони праці, передбачених колективним договором, угодою, трудовим договором, контрактом та правилами внутрішнього трудового розпорядку підприємства;
391.
2) у разі настання нещасного випадку або професійного захворювання:


2) у разі настання нещасного випадку або професійного захворювання:
392.
а) лікуватися в лікувально-профілактичних закладах або у медичних працівників, з якими Фонд соціального страхування від нещасних випадків уклав угоди на медичне обслуговування;


а) лікуватися в лікувально-профілактичних закладах або у медичних працівників, з якими Фонд соціального страхування від нещасних випадків уклав угоди на медичне обслуговування;
393.
б) додержувати правил поведінки та режиму лікування, визначених лікарями, які його лікують;


б) додержувати правил поведінки та режиму лікування, визначених лікарями, які його лікують;
394.
в) не ухилятися від професійної реабілітації та виконання вказівок, спрямованих на якнайшвидше повернення його до трудової діяльності;


в) не ухилятися від професійної реабілітації та виконання вказівок, спрямованих на якнайшвидше повернення його до трудової діяльності;
395.
г) своєчасно повідомляти робочий орган виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків про обставини, що призводять до зміни розміру матеріального забезпечення, складу соціальних послуг та порядку їх надання (зміни стану непрацездатності, складу сім'ї, звільнення з роботи, працевлаштування, виїзд за межі держави тощо).


г) своєчасно повідомляти робочий орган виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків про обставини, що призводять до зміни розміру матеріального забезпечення, складу соціальних послуг та порядку їх надання (зміни стану непрацездатності, складу сім'ї, звільнення з роботи, працевлаштування, виїзд за межі держави тощо).
396.
Стаття 45. Права та обов'язки роботодавця як страхувальника


Стаття 45. Права та обов'язки роботодавця як страхувальника
397.
1. Роботодавець як страхувальник має право:


1. Роботодавець як страхувальник має право:
398.
брати участь на виборній основі в управлінні страхуванням від нещасних випадків;


1)брати участь на виборній основі в управлінні страхуванням від нещасних випадків;
399.
вимагати від Фонду соціального страхування від нещасних випадків виконання обов'язків Фонду щодо організації профілактики нещасних випадків і професійних захворювань та соціального захисту потерпілих;


2)вимагати від Фонду соціального страхування від нещасних випадків виконання обов'язків Фонду щодо організації профілактики нещасних випадків і професійних захворювань та соціального захисту потерпілих;
400.
оскаржувати рішення працівників Фонду соціального страхування від нещасних випадків в спеціальних комісіях з питань вирішення спорів при виконавчій дирекції Фонду та при її робочих органах;


3)оскаржувати рішення працівників Фонду соціального страхування від нещасних випадків в спеціальних комісіях з питань вирішення спорів при виконавчій дирекції Фонду та при її робочих органах;
401.
брати участь у визначені йому знижок чи надбавок до страхового тарифу;


4)брати участь у визначені йому знижок чи надбавок до страхового тарифу;
402.
захищати свої права та законні інтереси, а також права та законні інтереси застрахованих, у тому числі у суді.


5)захищати свої права та законні інтереси, а також права та законні інтереси застрахованих, у тому числі у суді.
403.
2. Роботодавець як страхувальник зобов'язаний:


2. Роботодавець як страхувальник зобов'язаний:
404.
1) у п'ятиденний строк після одержання свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності зареєструватися у робочому органі виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків як страхувальник;
-47- Н.д.Хара В.Г. (Реєстр.картка №238)
Пункт 1) част.2 ст.45 викласти у такій редакції: "своєчасно реєструватися у Фонді соціального страхування від нещасних випадків";
Враховано

1) своєчасно реєструватися у Фонді соціального страхування від нещасних випадків;
405.
2) своєчасно та повністю сплачувати в установленому порядку страхові внески до Фонду соціального страхування від нещасних випадків;


2) своєчасно та повністю сплачувати в установленому порядку страхові внески до Фонду соціального страхування від нещасних випадків;
406.
3) інформувати робочий орган виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків:


3) інформувати робочий орган виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків:
407.
а) про кожний нещасний випадок або професійне захворювання на підприємстві;


а) про кожний нещасний випадок або професійне захворювання на підприємстві;
408.
б) про зміну технології робіт або виду діяльності підприємства для переведення його до відповідної групи тарифів небезпеки;


б) про зміну технології робіт або виду діяльності підприємства для переведення його до відповідної групи тарифів небезпеки;

409.
в) не пізніше ніж за два місяці - про ліквідацію підприємства;


в) не пізніше ніж за два місяці - про ліквідацію підприємства;
410.
4) щорічно подавати робочому органу виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків відомості про чисельність працівників, річну суму заробітної плати, річний фактичний обсяг реалізованої продукції (робіт, послуг), кількість нещасних випадків і професійних захворювань на підприємстві за минулий календарний рік;


4) щорічно подавати робочому органу виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків відомості про чисельність працівників, річну суму заробітної плати, річний фактичний обсяг реалізованої продукції (робіт, послуг), кількість нещасних випадків і професійних захворювань на підприємстві за минулий календарний рік;
411.
5) безоплатно створювати всі необхідні умови для роботи на підприємстві представників Фонду соціального страхування від нещасних випадків;


5) безоплатно створювати всі необхідні умови для роботи на підприємстві представників Фонду соціального страхування від нещасних випадків;
412.
6) повідомляти працівникам підприємства адресу і номери телефонів робочого органу виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків, а також лікувально-профілактичних закладів та лікарів, які за угодами з Фондом обслуговують підприємство.


6) повідомляти працівникам підприємства адресу і номери телефонів робочого органу виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків, а також лікувально-профілактичних закладів та лікарів, які за угодами з Фондом обслуговують підприємство.
413.
Порядок і строки подання відомостей, передбачених пунктами 3 і 4 цієї статті, визначаються Фондом соціального страхування від нещасних випадків.


Порядок і строки подання відомостей, передбачених пунктами 3 і 4 цієї статті, визначаються Фондом соціального страхування від нещасних випадків.
414.
Розділ IX. ФIНАНСУВАННЯ СТРАХУВАННЯ ВIД НЕЩАСНОГО ВИПАДКУ


Розділ IX. ФIНАНСУВАННЯ СТРАХУВАННЯ ВIД НЕЩАСНОГО ВИПАДКУ
415.
Стаття 46. Система фінансування та джерела коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків


Стаття 46. Система фінансування та джерела коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків
416.
Фонд соціального страхування від нещасних випадків провадить збір та акумулювання страхових внесків, має автономну, незалежну від будь-якої іншої систему фінансування.


Фонд соціального страхування від нещасних випадків провадить збір та акумулювання страхових внесків, має автономну, незалежну від будь-якої іншої систему фінансування.
417.
Фінансування Фонду соціального страхування від нещасних випадків здійснюється за рахунок:


Фінансування Фонду соціального страхування від нещасних випадків здійснюється за рахунок:
418.
внесків роботодавців: для госпрозрахункових підприємств - з віднесенням на валові витрати виробництва, для бюджетних установ та організацій - з асигнувань, виділених на їх утримання та забезпечення;
-48- Н.д.Журавський В.С. (Округ №68)
Н.д.Григорович Л.С. (Реєстр.картка №320)
Внести зміни до частини другої, ст. 46 проекту, відповідно до Основ законодавства України про загальнообов'язкове державне соціальне страхування щодо внесків роботодавців до фонду.
Відхилено
У зв'язку з необхідністю зниження податкового тиску.
Є позитивний досвід використання цього показника Фондом охорони праці на протязі двох років.

внесків роботодавців: для підприємств - з віднесенням на валові витрати виробництва, для бюджетних установ та організацій - з асигнувань, виділених на їх утримання та забезпечення;
419.
капіталізованих платежів, що надійшли у випадках ліквідації страхувальників;


капіталізованих платежів, що надійшли у випадках ліквідації страхувальників;
420.
прибутку, одержаного від тимчасово вільних коштів Фонду на депозитних рахунках;


прибутку, одержаного від тимчасово вільних коштів Фонду на депозитних рахунках;
421.
коштів, одержаних від стягнення відповідно до законодавства штрафів і пені з підприємств, а також штрафів з працівників, винних у порушенні вимог нормативних актів з охорони праці;


коштів, одержаних від стягнення відповідно до законодавства штрафів і пені з підприємств, а також штрафів з працівників, винних у порушенні вимог нормативних актів з охорони праці;
422.
добровільних внесків та інших надходжень, які не суперечать законодавству.


добровільних внесків та інших надходжень, які не суперечать законодавству.
423.
Працівники не несуть ніяких витрат на страхування від нещасного випадку.


Працівники не несуть ніяких витрат на страхування від нещасного випадку.
424.
Кошти Фонду соціального страхування від нещасних випадків не включаються до складу Державного бюджету України і використовуються виключно за їх прямим призначенням і зберігаються в установах банків, які визначені Кабінетом Міністрів України для обслуговування коштів Державного бюджету України або у спеціалізованому банку, які обслуговує фонди соціального страхування.
-49- Н.д.Хара В.Г. (Реєстр.картка №238)
Част. 5 ст.46 викласти у такій редакції: "Кошти на здійснення страхування від нещасного випадку не включаються до складу Державного бюджету України, використовуються виключно за їх прямим призначенням і зараховуються на єдиний централізований рахунок Фонду соціального страхування від нещасних випадків в установах банків, які визначені Кабінетом Міністрів України" і далі за текстом.
Враховано

Кошти на здійснення страхування від нещасного випадку не включаються до складу Державного бюджету України, використовуються виключно за їх прямим призначенням і зараховуються на єдиний централізований рахунок Фонду соціального страхування від нещасних випадків в установах банків, які визначені Кабінетом Міністрів України для обслуговування коштів Державного бюджету України або спеціалізованого банку, який обслуговує фонди соціального страхування.


-50- Н.д.Марчук Є.К. (Реєстр.картка №438)
З метою захисту інтересів застрахованих осіб та забезпечення фінансової надійності банків пропоную ст.46 законопроекту доповнити абз. такого змісту: " Умови, порядок обслуговування, гарантії збереження коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків визначаються договором між банком, правлінням Фонду та Кабінетом Міністрів України»
Враховано

Умови, порядок обслуговування, гарантії збереження коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків визначаються договором між банком, виконавчою дирекцією Фонду та Кабінетом Міністрів України.
425.
Стаття 47. Страхові тарифи, розміри і порядок здійснення страхових внесків до Фонду соціального страхування від нещасних випадків


Стаття 47. Страхові тарифи, розміри і порядок здійснення страхових внесків до Фонду соціального страхування від нещасних випадків
426.
Страхові тарифи, диференційовані по групам галузей економіки, (видам робіт) в залежності від класу професійного ризику виробництва, встановлюються законом.


Страхові тарифи, диференційовані по групах галузей економіки, (видам робіт) в залежності від класу професійного ризику виробництва, встановлюються законом.
427.
Сума страхових внесків страхувальників до Фонду соціального страхування від нещасних випадків повинна забезпечувати:


Сума страхових внесків страхувальників до Фонду соціального страхування від нещасних випадків повинна забезпечувати:
428.
фінансування заходів, спрямованих на вирішення завдань Фонду, передбачених статтею 1 цього Закону;


фінансування заходів, спрямованих на вирішення завдань Фонду, передбачених статтею 1 цього Закону;
429.
створення відповідно до пункту 7 статті 16 цього Закону резерву коштів Фонду для забезпечення його стабільного функціонування;


створення відповідно до пункту 8 статті 16 цього Закону резерву коштів Фонду для забезпечення його стабільного функціонування;
430.
покриття витрат Фонду, пов'язаних із здійсненням соціального страхування від нещасного випадку.


покриття витрат Фонду, пов'язаних із здійсненням соціального страхування від нещасного випадку.
431.
Розміри страхових внесків страхувальників обчислюються у відсотках:


Розміри страхових внесків страхувальників обчислюються у відсотках:
432.
1) для госпрозрахункових підприємств - до річного фактичного обсягу реалізованої продукції (робіт, послуг) за винятком суми податку на додану вартість і акцизного збору;
-51- Н.д.Григорович Л.С. (Реєстр.картка №320)
Проект (ст.28,47) містить терміни «госпрозрахункові підприємства». Але Закон України «Про підприємства в Україні», як і класифікатор організаційно-правових форм господарювання, затверджений наказом Держстандарту України від 22.11.94р. №288 не містять такої форми господарського суб'єкту.
Враховано

1) для підприємств - до річного фактичного обсягу реалізованої продукції (робіт, послуг) за винятком суми податку на додану вартість і акцизного збору;


-52- Н.д.Григорович Л.С. (Реєстр.картка №320)
Положення част.2 ст.47 суперечить ч.4 ст.21 Основ законодавства України про загальнообов'язкове державне соціальне страхування. Також таке обчислення сум страхових внесків є недоцільним, т.я. підприємства, які мають великий обсяг реалізованої продукції (робіт, послуг) і маленький штат працівників будуть сплачувати більшу суму страхових внесків, ніж підприємства з невеликим обсягом реалізованої продукції і великим штатом працівників.
Відхилено
У зв'язку з необхідністю зниження податкового тиску.
Є позитивний досвід використання цього показника Фондом охорони праці на протязі двох років.

433.
2) для бюджетних установ та організацій - до річної суми фактичних витрат на оплату праці та інших виплат найманим працівникам, що підлягають обкладенню прибутковим податком з громадян.


2) для бюджетних установ та організацій - до річної суми фактичних витрат на оплату праці та інших виплат найманим працівникам, що підлягають обкладенню прибутковим податком з громадян.
434.
Розмір страхового внеску залежить від класу професійного ризику виробництва, до якого віднесено підприємство, знижки до нього (за низькі рівні травматизму, професійної захворюваності та належний стан охорони праці) чи надбавки (за високі рівні травматизму, професійної захворюваності та неналежний стан охорони праці).


Розмір страхового внеску залежить від класу професійного ризику виробництва, до якого віднесено підприємство, знижки до нього (за низькі рівні травматизму, професійної захворюваності та належний стан охорони праці) чи надбавки (за високі рівні травматизму, професійної захворюваності та неналежний стан охорони праці).
435.
Розмір вказаної знижки чи надбавки не може перевищувати 50% страхового тарифу, встановленого для відповідної галузі економіки (виду робіт).


Розмір вказаної знижки чи надбавки не може перевищувати 50% страхового тарифу, встановленого для відповідної галузі економіки (виду робіт).
436.
Розрахунок розміру страхового внеску для кожного підприємства провадиться Фондом соціального страхування від нещасних випадків відповідно до Порядку визначення страхових тарифів для підприємств, установ та організацій на загальнообов'язкове соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві і професійного захворювання, що затверджується Кабінетом Міністрів України.


Розрахунок розміру страхового внеску для кожного підприємства провадиться Фондом соціального страхування від нещасних випадків відповідно до Порядку визначення страхових тарифів для підприємств, установ та організацій на загальнообов'язкове соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві і професійного захворювання, що затверджується Кабінетом Міністрів України.
437.
Страхувальник здійснює страховий внесок у Фонд соціального страхування від нещасних випадків у порядку і строки, які визначаються страховиком.


Страхувальник здійснює страховий внесок у Фонд соціального страхування від нещасних випадків у порядку і строки, які визначаються страховиком.
438.
Залишки сум від можливого перевищення доходів над витратами Фонду за підсумками фінансового року використовуються для коригування (зменшення) суми внесків страхувальників.


Залишки сум від можливого перевищення доходів над витратами Фонду за підсумками фінансового року використовуються для коригування (зменшення) суми внесків страхувальників.
439.
Якщо на страхувальника протягом календарного року накладався штраф за порушення законодавства про охорону праці, він втрачає право на знижку страхового тарифу.


Якщо на страхувальника протягом календарного року накладався штраф за порушення законодавства про охорону праці, він втрачає право на знижку страхового тарифу.
440.
Надбавки до страхових тарифів і штрафи, передбачені статтями 22 та 51 цього Закону, сплачуються страхувальником із суми прибутку. Який знаходиться в його розпорядженні, або із кошторису витрат на утримання страхувальника, а при відсутності прибутку відносяться на валові витрати виробництва.
-53- Н.д.Донченко Ю.Г. (Округ №113)
Част.8 п.2 ст.47 викласти в редакції:
"Суми надбавок до страхових тарифів і штрафів сплачуються страхувальником із суми прибутку, а при відсутності прибутку відносяться на валові витрати виробництва; а для бюджетних установ та організацій - із коштів на утримання страхувальника".

Суми надбавок до страхових тарифів і штрафів сплачуються страхувальником із суми прибутку, а при відсутності прибутку відносяться на валові витрати виробництва; а для бюджетних установ та організацій - із коштів на утримання страхувальника.
441.
У разі систематичних порушень нормативних актів про охорону праці, внаслідок чого зростає ризик настання нещасних випадків і професійних захворювань, підприємство у будь-який час за рішенням регіонального управління Фонду на основі відповідного подання страхового експерта, який обслуговує це підприємство, може бути віднесено до іншого, більш високого класу професійного ризику виробництва. Цей захід може мати і зворотну дію, але з початку фінансового року.


У разі систематичних порушень нормативних актів про охорону праці, внаслідок чого зростає ризик настання нещасних випадків і професійних захворювань, підприємство у будь-який час за рішенням регіонального управління Фонду на основі відповідного подання страхового експерта, який обслуговує це підприємство, може бути віднесено до іншого, більш високого класу професійного ризику виробництва. Цей захід може мати і зворотну дію, але з початку фінансового року.


-54- Н.д.Марчук Є.К. (Реєстр.картка №438)
Пропоную доповнити статтю 47 частинами такого змісту: «Органи Фонду соціального страхування від нещасних випадків мають право проводити в порядку, визначеному законодавством України, планові та позапланові виїзні перевірки фінансово-господарської діяльності суб'єктів підприємницької діяльності відносно сплати та цільового використання їми збору на загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасних випадків.
Щорічні та позапланові аудиторські перевірки відносно сплати та цільового використання збору загальнообов'язкового державного соціального страхування від нещасних випадків, що проводяться за рішенням Наглядової Ради, здійснюють незалежні аудиторські організації. До перевірки можуть бути залучені органи податкової служби.
Страховики, банки, інші органи, що здійснюють операції з коштами загальнообов'язкового державного соціального страхування, зобов'язані представляти контролюючим органам необхідні документи та відомості, що відносяться до сфери їх діяльності."
Враховано

Органи Фонду соціального страхування від нещасних випадків мають право проводити в порядку, визначеному законодавством України, планові та позапланові виїзні перевірки фінансово-господарської діяльності суб'єктів підприємницької діяльності відносно сплати та цільового використання ними збору на загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасних випадків.
Щорічні та позапланові аудиторські перевірки відносно сплати та цільового використання збору загальнообов'язкового державного соціального страхування від нещасних випадків, що проводяться за рішенням Наглядової Ради, здійснюють незалежні аудиторські організації. До перевірки можуть бути залучені органи податкової служби.
Страховики, банки, інші органи, що здійснюють операції з коштами загальнообов'язкового державного соціального страхування, зобов'язані представляти контролюючим органам необхідні документи та відомості, що відносяться до сфери їх діяльності.

442.
Стаття 48. Бухгалтерський облік та звітність Фонду соціального страхування від нещасних випадків


Стаття 48. Бухгалтерський облік та звітність Фонду соціального страхування від нещасних випадків
443.
Фонд соціального страхування від нещасних випадків з дотриманням вимог законодавства за погодженням з спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади та Національним банком України розробляє інструкцію про порядок перерахування, обліку та витрачання страхових коштів, здійснення платежів, ведення бухгалтерського обліку і звітності та іншої документації, що стосується його діяльності.


Фонд соціального страхування від нещасних випадків з дотриманням вимог законодавства за погодженням з спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади та Національним банком України розробляє інструкцію про порядок перерахування, обліку та витрачання страхових коштів, здійснення платежів, ведення бухгалтерського обліку і звітності та іншої документації, що стосується його діяльності.
444.
Фонд соціального страхування від нещасних випадків у встановленому порядку складає звіт про свою страхову діяльність, стан охорони праці в народному господарстві, соціальний захист потерпілих на виробництві, використання страхових коштів і щорічно до 1 березня подає його відповідним спеціально уповноваженим центральним органам виконавчої влади та публікує у пресі.


Фонд соціального страхування від нещасних випадків у встановленому порядку складає звіт про свою страхову діяльність, стан охорони праці в народному господарстві, соціальний захист потерпілих на виробництві, використання страхових коштів і щорічно до 1 березня подає його відповідним спеціально уповноваженим центральним органам виконавчої влади та публікує у пресі.


-55- Н.д.Марчук Є.К. (Реєстр.картка №438)
Розділ ІХ доповнити статтею 49 «Взаємовідносини органів соціального страхування від нещасних випадків та платників страхових зборів з банківськими установами»
Установи банків відкривають розрахункові (поточні) рахунки платникам страхових зборів за умови пред'явлення документа, що підтверджує реєстрацію платника соціальних страхових внесків, а інші рахунки, включаючи валютні, позикові, депозитні та ін. при пред'явленні ними документа про повідомлення органів Фонду стосовно намірів платника страхових внесків відкрити відповідні рахунки.
Платники страхових внесків одночасно із запитом коштів на оплату праці надають установі банку платіжні доручення на перерахування страхових внесків у Фонд, без яких кошти на оплату праці не видаються.
У разі несвоєчасного зарахування або перерахування на рахунки Фонду за виною установ банків страхових зборів, пені, штрафів та інших фінансових санкцій, ними сплачується пеня за кожний день прострочення платежу у розмірі подвійної річної облікової ставки Національного банку України.»
Відповідно змінити нумерацію подальших статей.
Враховано

Стаття 49. Взаємовідносини органів соціального страхування від нещасних випадків та платників страхових зборів з банківськими установами
Установи банків відкривають розрахункові (поточні) рахунки платникам страхових зборів за умови пред'явлення документа, що підтверджує реєстрацію платника соціальних страхових внесків, а інші рахунки, включаючи валютні, позикові, депозитні та інші при пред'явленні ними документа про повідомлення органів Фонду стосовно намірів платника страхових внесків відкрити відповідні рахунки.
Платники страхових внесків одночасно із запитом коштів на оплату праці надають установі банку платіжні доручення на перерахування страхових внесків у Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві, без яких кошти на оплату праці не видаються.
У разі несвоєчасного зарахування або перерахування на рахунки Фонду за виною установ банків страхових зборів, пені, штрафів та інших фінансових санкцій, ними сплачується пеня за кожний день прострочення платежу у розмірі подвійної річної облікової ставки Національного банку України.

445.
Розділ Х. ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ ФОНДУ СОЦIАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ ВIД НЕЩАСНИХ ВИПАДКIВ, СТРАХУВАЛЬНИКIВ, ЗАСТРАХОВАНИХ, А ТАКОЖ ОСIБ, ЯКI НАДАЮТЬ СОЦIАЛЬНI ПОСЛУГИ, ЗА НЕВИКОНАННЯ СВОЇХ ОБОВ'ЯЗКIВ. ВИРIШЕННЯ СПОРIВ


Розділ Х. ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ ФОНДУ СОЦIАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ ВIД НЕЩАСНИХ ВИПАДКIВ, СТРАХУВАЛЬНИКIВ, ЗАСТРАХОВАНИХ, А ТАКОЖ ОСIБ, ЯКI НАДАЮТЬ СОЦIАЛЬНI ПОСЛУГИ, ЗА НЕВИКОНАННЯ СВОЇХ ОБОВ'ЯЗКIВ. ВИРIШЕННЯ СПОРIВ
446.
Стаття 49. Відповідальність Фонду соціального страхування від нещасних випадків за невиконання або неналежне виконання умов страхування


Стаття 50. Відповідальність Фонду соціального страхування від нещасних випадків за невиконання або неналежне виконання умов страхування
447.
Фонд соціального страхування від нещасних випадків несе відповідальність згідно із законодавством за шкоду, заподіяну застрахованим особам внаслідок невиконання, несвоєчасного або неповного виконання умов страхування, встановлених законодавством.


Фонд соціального страхування від нещасних випадків несе відповідальність згідно із законодавством за шкоду, заподіяну застрахованим особам внаслідок невиконання, несвоєчасного або неналежним виконання умов страхування, встановлених законодавством.
448.
Працівники Фонду соціального страхування від нещасних випадків за порушення законодавчих або інших нормативних актів про страхування від нещасного випадку несуть відповідальність згідно із законодавством України.


Працівники Фонду соціального страхування від нещасних випадків за порушення законодавчих або інших нормативно-правових актів про страхування від нещасного випадку несуть відповідальність згідно із законодавством України.
449.
Стаття 50. Відповідальність осіб, які надають соціальні послуги


Стаття 51. Відповідальність осіб, які надають соціальні послуги
450.
Заклади охорони здоров'я, заклади професійної реабілітації та громадяни, які надають соціальні послуги застрахованим особам, несуть цивільно-правову відповідальність за шкоду, заподіяну застрахованим особам або Фонду соціального страхування від нещасних випадків внаслідок фальсифікації даних про обсяги та якість наданих послуг.


Заклади охорони здоров'я, заклади професійної реабілітації та громадяни, які надають соціальні послуги застрахованим особам, несуть цивільно-правову відповідальність за шкоду, заподіяну застрахованим особам або Фонду соціального страхування від нещасних випадків внаслідок фальсифікації даних про обсяги та якість наданих послуг.
451.
Достовірність зазначених у документах даних, передбачених частиною першою цієї статті, перевіряється виконавчою дирекцією Фонду соціального страхування від нещасних випадків.


Достовірність зазначених у документах даних, передбачених частиною першою цієї статті, перевіряється виконавчою дирекцією Фонду соціального страхування від нещасних випадків.
452.
Стаття 51. Відповідальність страхувальника за невиконання своїх обов'язків


Стаття 52. Відповідальність страхувальника за невиконання своїх обов'язків
453.
Страхувальник несе відповідальність за шкоду, заподіяну застрахованому або Фонду соціального страхування від нещасних випадків внаслідок невиконання своїх обов'язків із страхування від нещасного випадку, відповідно до законодавства.


Страхувальник несе відповідальність за шкоду, заподіяну застрахованому або Фонду соціального страхування від нещасних випадків внаслідок невиконання своїх обов'язків із страхування від нещасного випадку, відповідно до законодавства.
454.
За прострочення сплати страхового внеску до Фонду соціального страхування від нещасних випадків із страхувальника стягується пеня згідно із законодавством.


За прострочення сплати страхового внеску до Фонду соціального страхування від нещасних випадків із страхувальника стягується пеня згідно із законодавством.
455.
За несвоєчасну сплату страхового внеску, несвоєчасне інформування Фонду соціального страхування від нещасних випадків про чисельність працівників, річний фактичний обсяг реалізованої продукції (робіт, послуг), річну суму заробітної плати на підприємстві, нещасні випадки на виробництві та професійні захворювання, що сталися на підприємстві, про зміни технології робіт, виду діяльності підприємства або його ліквідацію страхувальник притягається до відповідальності згідно із законодавством.


За несвоєчасну сплату страхового внеску, несвоєчасне інформування Фонду соціального страхування від нещасних випадків про чисельність працівників, річний фактичний обсяг реалізованої продукції (робіт, послуг), річну суму заробітної плати на підприємстві, нещасні випадки на виробництві та професійні захворювання, що сталися на підприємстві, про зміни технології робіт, виду діяльності підприємства або його ліквідацію страхувальник притягається до відповідальності згідно із законодавством.
456.
За несвоєчасну реєстрацію підприємств у робочих органах виконавчої дирекції Фонду, за несвоєчасну сплату страхового внеску до Фонду соціального страхування від нещасних випадків, штраф і пеня стягуються із страхувальника у безспірному порядку.
-56- Н.д.Кирильчук Є.І. (Реєстр.картка №350)
Пропоную частину 4 ст.51 вилучити.
Враховано


457.
Страхувальнику забороняється вчиняти будь-які дії, що можуть призвести до прийняття ним разом із застрахованою особою спільного рішення, яке може завдати шкоди цій особі.


Страхувальнику забороняється вчиняти будь-які дії, що можуть призвести до прийняття ним разом із застрахованою особою спільного рішення, яке може завдати шкоди цій особі.
458.
Стаття 52. Відповідальність застрахованої особи за невиконання умов страхування


Стаття 53. Відповідальність застрахованої особи за невиконання умов страхування
459.
Сума витрат на матеріальне забезпечення та надання соціальних послуг, які застрахована особа отримала шляхом зловживань або невиконання своїх обов'язків щодо страхування від нещасних випадків, стягується із застрахованого в судовому порядку.


Сума витрат на матеріальне забезпечення та надання соціальних послуг, які застрахована особа отримала шляхом зловживань або невиконання своїх обов'язків щодо страхування від нещасних випадків, стягується із застрахованого в судовому порядку.
460.
Стаття 53. Iнформація про страхування від нещасного випадку


Стаття 54. Iнформація про страхування від нещасного випадку
461.
Збирання, зберігання, використання та поширення інформації у сфері страхування від нещасного випадку здійснюється з дотриманням вимог, передбачених законодавством про інформацію.


Збирання, зберігання, використання та поширення інформації у сфері страхування від нещасного випадку здійснюється з дотриманням вимог, передбачених законодавством про інформацію.
462.
Перелік відомостей про застрахованих і страхувальників, необхідних для здійснення страхування від нещасних випадків, визначається правлінням Фонду.


Перелік відомостей про застрахованих і страхувальників, необхідних для здійснення страхування від нещасних випадків, визначається правлінням Фонду.
463.
Фонд соціального страхування від нещасних випадків зобов'язаний роз'яснювати населенню через засоби масової інформації права і обов'язки суб'єктів страхування від нещасного випадку, передбачені законодавством.


Фонд соціального страхування від нещасних випадків зобов'язаний роз'яснювати населенню через засоби масової інформації права і обов'язки суб'єктів страхування від нещасного випадку, передбачені законодавством.
464.
Фонд соціального страхування від нещасних випадків дає страхувальникам і застрахованим консультації з питань страхування від нещасного випадку на безоплатній основі.


Фонд соціального страхування від нещасних випадків дає страхувальникам і застрахованим консультації з питань страхування від нещасного випадку на безоплатній основі.
465.
Стаття 54. Вирішення спорів


Стаття 55. Вирішення спорів
466.
Спори щодо суми страхових внесків, а також щодо розміру шкоди та прав на її відшкодування, накладення штрафів та з інших питань вирішуються в судовому порядку. За бажанням заінтересована особа може звернутися з питань вирішення спору до спеціальної комісії при виконавчій дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків. До складу цієї комісії на громадських і паритетних засадах входять представники держави, застрахованих і страхувальників.


Спори щодо суми страхових внесків, а також щодо розміру шкоди та прав на її відшкодування, накладення штрафів та з інших питань вирішуються в судовому порядку. За бажанням заінтересована особа може звернутися з питань вирішення спору до спеціальної комісії при виконавчій дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків. До складу цієї комісії на громадських і паритетних засадах входять представники держави, застрахованих осіб і страхувальників.
467.
Такі ж комісії на тих же засадах створюються при робочих органах виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків із залученням представників місцевих органів виконавчої влади, застрахованих і страхувальників.


Такі ж комісії на тих же засадах створюються при робочих органах виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків із залученням представників місцевих органів виконавчої влади, застрахованих осіб і страхувальників.
468.
Положення про діяльність і персональний склад цих комісій затверджується правлінням Фонду соціального страхування від нещасних випадків.


Положення про діяльність і персональний склад цих комісій затверджується правлінням Фонду соціального страхування від нещасних випадків.
469.
Рішення комісії при робочому органі виконавчої дирекції Фонду може бути оскаржено до комісії, створеної при виконавчій дирекції Фонду, а рішення останньої - до правління Фонду.


Рішення комісії при робочому органі виконавчої дирекції Фонду може бути оскаржено до комісії, створеної при виконавчій дирекції Фонду, а рішення останньої - до правління Фонду.
470.
Позивач у справі про відшкодування збитків, заподіяних каліцтвом або іншим ушкодженням здоров'я, а також втратою годувальника, звільняється від судових витрат. У разі задоволення позову (повністю або частково) судові витрати стягуються з відповідача пропорційно до розміру задоволених судом вимог відповідно до законодавства.
-57- Н.д.Хара В.Г. (Реєстр.картка №238)
Положення частини 5 ст.54 не є нормою цього законопроекту, оскільки види судових витрат, а також порядок їх розподілу між сторонами визначено у статтях 63 і 75 Цивільного процесуального кодексу України. Тому пропоную вилучити част.5 ст.54.
Враховано


471.
Розділ XI. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ


Розділ XI. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
472.
1. Цей Закон набирає чинності одночасно з вступом в силу Закону, який встановлює страхові тарифи, необхідні для формування коштів на соціальне страхування від нещасних випадків.


1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2001 року.
473.
1. З дня офіційного опублікування цього Закону Фондом соціального страхування від нещасних випадків провадяться попередня реєстрація страхувальників, облік осіб, яким повинна бути надано право на страхові виплати і послуги по страхуванню, а також організаційна робота щодо створення системи соціального страхування від нещасних випадків згідно з цим Законом навчання працівників виконавчої дирекції Фонду, розробка відповідних нормативно-правових актів, статистичної звітності про страхову діяльність Фонду, автоматизація обробки, зберігання і передавання інформації в системі соціального страхування від нещасних випадків, укладання договорів з лікувально-профілактичними та навчальними закладами про медичну та професійну реабілітацію потерпілих на виробництві та інше.
-58- Н.д.Хара В.Г. (Реєстр.картка №238)
Вилучити із Прикінцевих положень п.2.
Враховано


474.
3. Передача документів, що підтверджують право працівника на страхову виплату, інші соціальні послуги внаслідок нещасного випадку або професійного захворювання, а також розміри цієї виплати та послуг, здійснюються підприємствами Фонду соціального страхування по акту. Форма акту, перелік документів, а також строк передачі встановлюється Фондом.475.
4. До приведення законодавства України у відповідність із цим Законом законодавчі та інші нормативні акти застосовуються в частині, що не суперечить цьому Закону.


2. До приведення законодавства України у відповідність із цим Законом законодавчі та інші нормативно-правові акти застосовуються в частині, що не суперечить цьому Закону.
476.
5. Установити, що:


3. Установити, що:
477.
відшкодування шкоди, медична, професійна та соціальна реабілітація провадяться Фондом соціального страхування від нещасних випадків також зазначеним у статті 7 цього Закону особам, які потерпіли до набрання ним чинності і мали право на зазначені страхові виплати і соціальні послуги;


відшкодування шкоди, медична, професійна та соціальна реабілітація провадяться Фондом соціального страхування від нещасних випадків також зазначеним у статті 7 цього Закону особам, які потерпіли до набрання ним чинності і мали право на зазначені страхові виплати і соціальні послуги;
478.
уся заборгованість потерпілим на виробництві та членам їхніх сімей, яким до набрання чинності цим Законом підприємства, установи та організації не відшкодували матеріальної та моральної (немайнової) шкоди, заподіяної ушкодженням здоров'я, повинна бути виплачена Фондом соціального страхування від нещасних випадків з сьомого місяця після набрання чинності цього Закону і до 1 січня 2003 року згідно з графіком, затвердженим Кабінетом Міністрів України і погодженим з профспілковими об'єднаннями;


уся заборгованість потерпілим на виробництві та членам їхніх сімей, яким до набрання чинності цим Законом підприємства, установи та організації не відшкодували матеріальної та моральної (немайнової) шкоди, заподіяної ушкодженням здоров'я, повинна бути виплачена Фондом соціального страхування від нещасних випадків з сьомого місяця після набрання чинності цього Закону і до 1 січня 2003 року згідно з графіком, затвердженим Кабінетом Міністрів України і погодженим з профспілковими об'єднаннями;


-59- Н.д.Хара В.Г. (Реєстр.картка №238)
Пункт 5 Прикінцевих положень доповнити част.3 такого змісту:
« в Державному бюджеті України щорічно передбачаються кошти для часткового покриття витрат Фонду соціального страхування від нещасних випадків, що спрямовуються на відшкодування шкоди потерпілим на виробництві та членам їхніх сімей, які не отримали її до набрання чинності цим Законом;
Враховано

в Державному бюджеті України щорічно передбачаються кошти для часткового покриття витрат Фонду соціального страхування від нещасних випадків, що спрямовуються на страхові виплати потерпілим на виробництві та членам їхніх сімей, які не отримали їх до набрання чинності цим Законом;
479.
кожний роботодавець повинен зареєструватися у робочому органі виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків у місячний строк після набрання чинності цим Законом;
-60- Н.д.Хара В.Г. (Реєстр.картка №238)
В частині 3 п.5 Прикінцевих положень слова «у місячних строк після набрання чинності цим Законом»» замінити на слова «у термін, встановлений цим Фондом"
Враховано

кожний роботодавець повинен зареєструватися у робочому органі виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків у термін, встановлений цим Фондом.
Передача документів, що підтверджують право працівника на страхову виплату, інші соціальні послуги внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання, а також розміри цієї виплати та послуг, здійснюються підприємствами Фонду соціального страхування по акту. Форма акту, перелік документів, а також строк передачі встановлюються Фондом.


-61- Н.д.Кирильчук Є.І. (Реєстр.картка №350)
Доповнити статтю 16 пунктом такого змісту:
«Фонд соціального страхування від нещасних випадків є правонаступником державного, галузевих та регіональних фондів охорони праці, передбачених статтею 21 Закону України «Про охорону праці», які ліквідуються.»
Враховано

Фонд соціального страхування від нещасних випадків є правонаступником державного, галузевих та регіональних фондів охорони праці, передбачених статтею 21 Закону України «Про охорону праці», які ліквідуються.
480.
6. Кабінету Міністрів України:


4. Кабінету Міністрів України:
481.
здійснити заходи щодо створення Фонду соціального страхування від нещасних випадків, забезпечивши його необхідними службовими приміщеннями, оргтехнікою, телефонним зв'язком та автотранспортом;


здійснити організаційно-фінансові заходи, які забезпечуть функціонування Фонду соціального страхування від нещасних випадків згідно з цим Законом;


-62- Н.д.Кирильчук Є.І. (Реєстр.картка №350)
Доповнити п. 6 Прикінцевих положень додатковим пунктом:
«передбачити в Державному бюджеті на 2000 рік фінансування Фонду соціального страхування від нещасних випадків у розмірі 15,3 млн . грн на організаційні заходи щодо створення системи соціального страхування від нещасних випадків;»
Враховано

передбачити в Державному бюджеті на 2000 рік фінансування Фонду соціального страхування від нещасних випадків у розмірі 15,3 млн . грн на організаційні заходи щодо створення системи соціального страхування від нещасних випадків;
забезпечити Фонд соціального страхування від нещасних випадків необхідними службовими приміщеннями, оргтехнікою, телефонним зв"язком, автотранспортом, а також передачу йому в установленому порядку мережі навчальних, лікувально-профілактичних та реабілітаційних закладів;
482.
забезпечити в установленому порядку передачу Фонду соціального страхування від нещасних випадків мережі навчальних, лікувально-профілактичних та реабілітаційних закладів;

-63- Н.д.Кирильчук Є.І. (Реєстр.картка №350)
Доповнити п.6 Прикінцевих положень додатковим пунктом: «відповідно до статті 47 цього Закону підготувати і подати до 1 серпня 2000 року у Верховну Раду України проект Закону України про страхові тарифи;»
Враховано

підготувати і подати до 1 серпня 2000 року до Верховної Ради України проект Закону України про страхові тарифи;
483.
разом з Комітетом Верховної Ради України з питань соціальної політики та праці підготувати і подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законодавчих актів у відповідність із цим Законом;


разом з Комітетом Верховної Ради України з питань соціальної політики та праці підготувати і подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законодавчих актів у відповідність із цим Законом;
484.
у тримісячний строк привести свої рішення у відповідність із цим Законом;


привести свої рішення у відповідність із цим Законом;
485.
до _____________ розробити і затвердити нормативні акти відповідно до компетенції Кабінету Міністрів України, визначеної цим Законом;


розробити нормативно-правові акти, передбачені цим Законом;
486.
до ______________ забезпечити перегляд і скасування міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади України їх нормативних актів, що суперечать цьому Закону.


забезпечити перегляд і скасування міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади України їх нормативних актів, що суперечать цьому Закону.

* - Назви колонок таблиці подані в загальному значенні