Назва: Про внесення змін до Закону України "Про підприємництво" (щодо ліцензування діяльності, пов’язаної з наданням туристичних послуг)
Автор: Комітет з питань молодіжної політики, фізичної культури і спорту
Головний комітет: Народний депутат України А.Білик

N
Редакція, прийнята в попередньому читанні*
Зауваження та пропозиції
Висновки, обгр.
Редакція, запропонована головним комітетом
0.
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змiн до Закону України
"Про пiдприємництво"
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Внести до статтi 4 Закону України "Про пiдприємництво" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1998 р., N 17. Ст. 80) такi змiни:


ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змiн до Закону України
"Про пiдприємництво"
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Внести до статтi 4 Закону України "Про пiдприємництво" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1998 р., N 17. Ст. 80) такi змiни:
1.
У частинi четвертій абзац двадцять сьомий викласти у такiй редакцiї:
"дiяльнiсть, пов'язана з наданням туристичних послуг".
-1- Комітет з питань національної безпеки і оборони
Частину четверту, абз.27 викласти в такій редакції:
"діяльність, пов'язана з організацією та наданням туристичних послуг".
Відхилено

У частинi четвертій абзац двадцять сьомий викласти у такiй редакцiї:
"дiяльнiсть, пов'язана з наданням туристичних послуг".

2. Цей Закон набирає чинностi з дня його опублiкування.2. Цей Закон набирає чинностi з дня його опублiкування.


* - Назви колонок таблиці подані в загальному значенні