Назва: Про внесення змін до Цивільного процесуального кодексу України
Автор: народний депутат України -О.Лавринович
Головний комітет: Комітет з питань правової реформи

N
Редакція, прийнята в попередньому читанні*
Зауваження та пропозиції
Висновки, обгр.
Редакція, запропонована головним комітетом
0.
ЗАКОН УКРАЇНИ


ЗАКОН УКРАЇНИ
1.
"Про внесення змін


"Про внесення змін
2.
до Цивільного процесуального Кодексу України"


до Цивільного процесуального Кодексу України"
3.
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:


Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
4.
І. Внести до Цивільного процесуального кодексу України такі зміни:


І. Внести до Цивільного процесуального кодексу України такі зміни:
5.
1. Глави 30-Б, 30-В, 30-Г і статтю 328 викласти у такій редакції:


1. Глави 30-Б, 30-В, 30-Г і статті 328, 330, 334, 335, 340 викласти у такій редакції:
6.
"Глава 30-Б. Скарги на рішення, дії або бездіяльність Центральної виборчої комісії, територіальної, дільничної виборчої комісії по виборах Президента України та заяви про скасування реєстрації кандидатом у Президенти України


"Глава 30-Б. Скарги на рішення, дії або бездіяльність Центральної виборчої комісії України, територіальної, дільничної виборчої комісії по виборах Президента України та заяви про скасування реєстрації кандидатом у Президенти України
7.
Стаття 243-6. Підсудність справ по скаргах, заявах
-1- Президент України
Статтю 243-6 викласти в такій редакції:
" Стаття 243-6. Підсудність справ по скаргах, заявах
Відхилено


Стаття 243-6. Підсудність справ по скаргах, заявах
8.
Скарги на рішення, дії або бездіяльність дільничних виборчих комісій розглядаються районним (міським) судом за місцезнаходженням дільничної виборчої комісії.
Скарги на рішення, дії або бездіяльність дільничних і територіальних виборчих комісій розглядаються відповідно Верховним Судом Автономної Республіки Крим, обласними, Київським і Севастопольським міськими судами у складі трьох суддів.

Скарги на рішення, дії або бездіяльність дільничних виборчих комісій розглядаються районним (міським) судом за місцезнаходженням дільничної виборчої комісії.
9.
Скарги на рішення, дії або бездіяльність територіальних виборчих комісій розглядаються відповідно Верховним Судом Автономної Республіки Крим, обласними судами, міськими Київським та Севастопольським судами.
Скарги на рішення, дії або бездіяльність Центральної виборчої комісії, а також заяви Центральної виборчої комісії про скасування реєстрації відповідної особи як кандидата у Президенти України розглядаються Верховним Судом України у складі трьох суддів."

Скарги на рішення, дії або бездіяльність територіальних виборчих комісій розглядаються відповідно Верховним Судом Автономної Республіки Крим, обласними судами, міськими Київським та Севастопольським судами.
10.
Скарги на рішення, дії або бездіяльність Центральної виборчої комісії, а також заяви Центральної виборчої комісії про скасування реєстрації відповідної особи як кандидата у Президенти України розглядаються Верховним Судом України.


Скарги на рішення, дії або бездіяльність Центральної виборчої комісії, а також заяви Центральної виборчої комісії про скасування реєстрації відповідної особи як кандидата у Президенти України розглядаються Верховним Судом України.
11.
Стаття 243-7. Подання заяви, скарги


Стаття 243-7. Подання заяви, скарги
12.
Скаргу на рішення або дії територіальних, дільничних виборчих комісій може бути подано в суд кандидатами у Президенти України, їх довіреними особами, уповноваженими особами партій (блоків), а також виборцями протягом семи днів з дня прийняття відповідною виборчою комісією рішення, або вчинення дії.
-2- Президент України
Слово "виборцями" замінити словами "не менш як двадцятьма виборцями".

Відхилено

Скаргу на рішення або дії територіальних, дільничних виборчих комісій може бути подано в суд кандидатами у Президенти України, їх довіреними особами, уповноваженими особами партій (блоків), а також виборцями протягом семи днів з дня прийняття відповідною виборчою комісією рішення, або вчинення дії.
13.
Скаргу на рішення Центральної виборчої комісії про реєстрацію кандидата в Президенти України або про відмову у реєстрації претендента на кандидата у Президенти України може бути подано в суд претендентами на кандидата у Президенти України, щодо яких прийнято таке рішення, або уповноваженими особами партій (блоків), ініціативної групи виборців, які висунули даних претендентів, протягом п'яти днів з моменту його прийняття.


Скаргу на рішення Центральної виборчої комісії про реєстрацію кандидата в Президенти України або про відмову у реєстрації претендента на кандидата у Президенти України може бути подано в суд претендентами на кандидата у Президенти України, щодо яких прийнято таке рішення, або уповноваженими особами партій (блоків), ініціативної групи виборців, які висунули даних претендентів, протягом п'яти днів з моменту його прийняття.
14.
Заява про скасування реєстрації відповідної особи як кандидата в Президенти України подається до Верховного Суду України Центральною виборчою комісією в п'ятиденний строк з дня виявлення порушення вимог виборчого законодавства.


Заява про скасування реєстрації відповідної особи як кандидата в Президенти України подається до Верховного Суду України Центральною виборчою комісією в п'ятиденний строк з дня виявлення порушення вимог виборчого законодавства.
15.
Стаття 243-8. Порядок судового розгляду скарги, заяви


Стаття 243-8. Порядок судового розгляду скарги, заяви
16.
Скарги на рішення, дії або бездіяльність дільничних або територіальних виборчих комісій розглядаються судом протягом трьох днів, а в разі надходження скарги (заяви) менш як за три дні до виборів чи в день їх проведення - негайно.


Скарги на рішення, дії або бездіяльність дільничних або територіальних виборчих комісій розглядаються судом протягом трьох днів, а в разі надходження скарги (заяви) менш як за три дні до виборів чи в день їх проведення - негайно.
17.
Скарга на рішення Центральної виборчої комісії про реєстрацію кандидата у Президенти України або про відмову в реєстрації претендента на кандидата у Президенти України, а також заява Центральної виборчої комісії про скасування реєстрації відповідної особи як кандидата в Президенти України розглядаються судовою колегією в цивільних справах Верховного Суду України в семиденний строк, але не пізніш як за день до виборів.


Скарга на рішення Центральної виборчої комісії про реєстрацію кандидата у Президенти України або про відмову в реєстрації претендента на кандидата у Президенти України, а також заява Центральної виборчої комісії про скасування реєстрації відповідної особи як кандидата в Президенти України розглядаються судовою колегією в цивільних справах Верховного Суду України в семиденний строк, але не пізніш як за день до виборів.
18.
Скарги на рішення, дії або бездіяльність територіальних виборчих комісій, за винятком скарг на неправильності, допущені при складанні списків виборців, скарги на рішення, дії або бездіяльність Центральної виборчої комісії, а також заяви Центральної виборчої комісії про скасування реєстрації відповідної особи як кандидата в Президенти України розглядаються у колегіальному складі суду.


Скарги на рішення, дії або бездіяльність територіальних виборчих комісій, за винятком скарг на неправильності, допущені при складанні списків виборців, скарги на рішення, дії або бездіяльність Центральної виборчої комісії, а також заяви Центральної виборчої комісії про скасування реєстрації відповідної особи як кандидата в Президенти України розглядаються у колегіальному складі суду.
19.
Скарги (заяви), подані з порушенням встановлених законом строків, а також скарги (заяви) щодо порушень Закону України "Про вибори Президента України", які мали місце до дня голосування, але були подані до суду після 24-ої години дня, що передує дню голосування, залишаються без розгляду.


Скарги (заяви), подані з порушенням встановлених законом строків, а також скарги (заяви) щодо порушень Закону України "Про вибори Президента України", які мали місце до дня голосування, але були подані до суду після 24-ої години дня, що передує дню голосування, залишаються без розгляду.
20.
Стаття 243-9. Особи, які викликаються у судове засідання


Стаття 243-9. Особи, які викликаються у судове засідання
21.
Про розгляд у судовому засіданні скарги (заяви) повідомляються заявник, представник відповідної виборчої комісії, інші заінтересовані особи.
-3- Президент України
У ст.243-9, що визначає коло осіб, які викликаються в судове засідання, автори скарг не згадуються. Це позбавляє їх права брати участь у справах, заведених за їх скаргами, що суперечить статті 24 Конституції України, відповідно до якої всі громадяни є рівними перед законом.
Відхилено

Про розгляд у судовому засіданні скарги (заяви) повідомляються заявник, представник відповідної виборчої комісії, інші заінтересовані особи.
22.
Неявка в судове засідання осіб, яких було повідомлено про слухання справи, не перешкоджає розгляду справи.


Неявка в судове засідання осіб, яких було повідомлено про слухання справи, не перешкоджає розгляду справи.
23.
Стаття 243-10. Рішення суду


Стаття 243-10. Рішення суду
24.
Встановивши, що: рішення, дії чи бездіяльність відповідної виборчої комісії не відповідають виборчому законодавству, суд відповідно задовольняє скаргу, скасовує рішення комісії чи визнає її дії або бездіяльність незаконними і зобов'язує останню провести передбачені виборчим законодавством дії або відмовляє у задоволенні скарги.


Встановивши, що: рішення, дії чи бездіяльність відповідної виборчої комісії не відповідають виборчому законодавству, суд відповідно задовольняє скаргу, скасовує рішення комісії чи визнає її дії або бездіяльність незаконними і зобов'язує останню провести передбачені виборчим законодавством дії або відмовляє у задоволенні скарги.
25.
Якщо в процесі розгляду заяви Центральної виборчої комісії буде встановлено, що кандидатом у Президенти України порушено вимоги виборчого законодавства, суд задовольняє заяву і скасовує рішення Центральної виборчої комісії про реєстрацію кандидата у Президенти України.


Якщо в процесі розгляду заяви Центральної виборчої комісії буде встановлено, що кандидатом у Президенти України порушено вимоги виборчого законодавства, суд задовольняє заяву і скасовує рішення Центральної виборчої комісії про реєстрацію кандидата у Президенти України.
26.
Рішення суду є остаточним і оскарженню не підлягає. Копії рішення суд негайно надсилає до виконання заявникові, Центральній виборчій комісії або відповідній територіальній чи дільничній виборчій комісії.


Рішення суду є остаточним і оскарженню не підлягає. Копії рішення суд негайно надсилає до виконання заявникові, Центральній виборчій комісії або відповідній територіальній чи дільничній виборчій комісії.
27.
Глава 30-В. Скарги, заяви на рішення, дії або бездіяльність виборчих комісій по виборах народних депутатів України.


Глава 30-В. Скарги, заяви на рішення, дії або бездіяльність виборчих комісій по виборах народних депутатів України.
28.
Стаття 243-11. Підсудність справ по скаргах, заявах
-4- Президент України
Статтю 243-11 викласти в такій редакції:
"Стаття 243-11. Підсудність справ по скаргах, заявах
Відхилено


Стаття 243-11. Підсудність справ по скаргах, заявах
29.
Скарги на рішення, дії або бездіяльність виборчих комісій, за винятком Центральної виборчої комісії, заяви про встановлення судом підстав для прийняття виборчими комісіями рішення про виключення кандидата у депутати із зареєстрованого списку кандидатів у депутати від політичної партії, виборчого блоку партій, скасування рішення про реєстрацію кандидата у депутати в разі порушень виборчого законодавства України розглядаються районним (міським) судом за місцезнаходженням відповідної виборчої комісії.
Скарги на рішення, дії або бездіяльність виборчих комісій, за винятком Центральної виборчої комісії, заяви про встановлення судом підстав для прийняття виборчими комісіями рішення про виключення кандидата у депутати із зареєстрованого списку кандидатів у депутати від політичної партії, виборчого блоку партій, скасування рішення про реєстрацію кандидата у депутати в разі порушень виборчого законодавства України розглядаються Верховним Судом Автономної Республіки Крим, обласними, Київським і Севастопольським міськими судами у складі трьох суддів за місцезнаходженням відповідної виборчої комісії."

Скарги на рішення, дії або бездіяльність виборчих комісій, за винятком Центральної виборчої комісії, заяви про встановлення судом підстав для прийняття виборчими комісіями рішення про виключення кандидата у депутати із зареєстрованого списку кандидатів у депутати від політичної партії, виборчого блоку партій, скасування рішення про реєстрацію кандидата у депутати в разі порушень виборчого законодавства України розглядаються районним (міським) судом за місцезнаходженням відповідної виборчої комісії.
30.
Стаття 243-12. Подання скарги, заяви


Стаття 243-12. Подання скарги, заяви
31.
Скаргу, заяву може бути подано до суду протягом семи днів відповідно з дня прийняття виборчою комісією рішення, вчинення дій або її бездіяльності, уповноваженими особами політичних партій, виборчих блоків партій, списки кандидатів у депутати від яких були зареєстровані Центральною виборчою комісією, кандидатами у депутати та їх довіреними особами або виборцями.
-5- Президент України
Слово "виборцями" замінити словами "не менш як двадцятьма виборцями".

Відхилено

Скаргу, заяву може бути подано до суду протягом семи днів відповідно з дня прийняття виборчою комісією рішення, вчинення дій або її бездіяльності, уповноваженими особами політичних партій, виборчих блоків партій, списки кандидатів у депутати від яких були зареєстровані Центральною виборчою комісією, кандидатами у депутати та їх довіреними особами або виборцями.
32.
Заява про встановлення судом підстав для прийняття виборчими комісіями рішення про виключення кандидата у депутати із зареєстрованого списку кандидатів у депутати від політичної партії, виборчого блоку партій, скасування рішення про реєстрацію кандидата у депутати в разі порушень виборчого законодавства України, може бути подана до суду відповідно Центральною або окружною виборчими комісіями.


Заява про встановлення судом підстав для прийняття виборчими комісіями рішення про виключення кандидата у депутати із зареєстрованого списку кандидатів у депутати від політичної партії, виборчого блоку партій, скасування рішення про реєстрацію кандидата у депутати в разі порушень виборчого законодавства України, може бути подана до суду відповідно Центральною або окружною виборчими комісіями.
33.
Скарги і заяви, подані з порушенням встановлених законом строків, розгляду не підлягають.


Скарги і заяви, подані з порушенням встановлених законом строків, розгляду не підлягають.
34.
Стаття 243-13 Строки судового розгляду скарги, заяви


Стаття 243-13 Строки судового розгляду скарги, заяви
35.
Скарга на рішення, дії або бездіяльність дільничної, окружної виборчої комісії, заява про встановлення визначених законом підстав для прийняття відповідними виборчими комісіями рішення про виключення кандидата у депутати із зареєстрованого списку кандидатів у депутати від політичної партії, виборчого блоку партій, скасування рішення про реєстрацію кандидата у народні депутати України, розглядаються судом у п'ятиденний строк, але не пізніш як за день до дня виборів.


Скарга на рішення, дії або бездіяльність дільничної, окружної виборчої комісії, заява про встановлення визначених законом підстав для прийняття відповідними виборчими комісіями рішення про виключення кандидата у депутати із зареєстрованого списку кандидатів у депутати від політичної партії, виборчого блоку партій, скасування рішення про реєстрацію кандидата у народні депутати України, розглядаються судом у п'ятиденний строк, але не пізніш як за день до дня виборів.
36.
Стаття 243-14. Особи, які викликаються у судове засідання


Стаття 243-14. Особи, які викликаються у судове засідання
37.
У судове засідання для участі у розгляді скарги, заяви викликаються: заявник, представник відповідної виборчої комісії, кандидат у народні депутати України.


У судове засідання для участі у розгляді скарги, заяви викликаються: заявник, представник відповідної виборчої комісії, кандидат у народні депутати України.
38.
Неявка у судове засідання викликаних осіб не перешкоджає розгляду справи.


Неявка у судове засідання викликаних осіб не перешкоджає розгляду справи.
39.
Стаття 243-15. Рішення суду


Стаття 243-15. Рішення суду
40.
За результатами розгляду скарги, заяви суд відповідно скасовує рішення, визнає дії чи бездіяльність виборчої комісії неправомірними і зобов'язує відповідну виборчу комісію задовольнити вимогу заявника і усунути порушення, встановлює визначені законом підстави для прийняття відповідними виборчими комісіями рішення про виключення кандидата у депутати із зареєстрованого списку кандидатів у депутати від політичної партії, виборчого блоку партій, скасування рішення про реєстрацію кандидата у депутати в разі порушень виборчого законодавства України.


За результатами розгляду скарги, заяви суд відповідно скасовує рішення, визнає дії чи бездіяльність виборчої комісії неправомірними і зобов'язує відповідну виборчу комісію задовольнити вимогу заявника і усунути порушення, встановлює визначені законом підстави для прийняття відповідними виборчими комісіями рішення про виключення кандидата у депутати із зареєстрованого списку кандидатів у депутати від політичної партії, виборчого блоку партій, скасування рішення про реєстрацію кандидата у депутати в разі порушень виборчого законодавства України.
41.
Якщо оскаржувані рішення, дії були вчинені відповідно до закону і в межах повноважень відповідної виборчої комісії, суд постановляє рішення про відмову у задоволенні скарги.


Якщо оскаржувані рішення, дії були вчинені відповідно до закону і в межах повноважень відповідної виборчої комісії, суд постановляє рішення про відмову у задоволенні скарги.
42.
Рішення суду є остаточним, оскарженню не підлягає. Копії рішення суд негайно надсилає до виконання заявникові і відповідній виборчій комісії.


Рішення суду є остаточним, оскарженню не підлягає. Копії рішення суд негайно надсилає до виконання заявникові і відповідній виборчій комісії.
43.
Глава 30-Г. Скарги на рішення, дії або бездіяльність Центральної виборчої комісії.


Глава 30-Г. Скарги на рішення, дії або бездіяльність Центральної виборчої комісії.
44.
Стаття 243-16. Підсудність справ по скаргах, заявах


Стаття 243-16. Підсудність справ по скаргах, заявах
45.
Скарги на рішення, дії або бездіяльність Центральної виборчої комісії розглядаються Верховним Судом України.


Скарги на рішення, дії або бездіяльність Центральної виборчої комісії розглядаються Верховним Судом України.
46.
Стаття 243-17. Подання скарги, заяви


Стаття 243-17. Подання скарги, заяви
47.
Скаргу на рішення, дії або бездіяльність Центральної виборчої комісії, крім зазначених у главі 30-Б цього Кодексу, може бути подано до Веховного Суду України протягом семи днів відповідно з дня прийняття Центральною виборчою комісією рішення, вчинення дії або бездіяльності.


Скаргу на рішення, дії або бездіяльність Центральної виборчої комісії, крім зазначених у главі 30-Б цього Кодексу, може бути подано до Веховного Суду України протягом семи днів відповідно з дня прийняття Центральною виборчою комісією рішення, вчинення дії або бездіяльності.
48.
Із скаргою до Верховного Суду України вправі звернутися визначені законом суб'єкти виборчого процесу, права або охоронювані законом інтереси яких було порушено рішенням, дією або бездіяльністю Центральної виборчої комісії.


Із скаргою до Верховного Суду України вправі звернутися визначені законом суб'єкти виборчого процесу, права або охоронювані законом інтереси яких було порушено рішенням, дією або бездіяльністю Центральної виборчої комісії.
49.
Стаття 243-18. Розгляд скарги, заяви


Стаття 243-18. Розгляд скарги, заяви
50.
Скарга розглядається судовою колегією у цивільних справах Верховного Суду України протягом десяти днів, а у разі надходження скарги до Верховного Суду України менше ніж за десять днів до виборів розгляд має бути завершено не пізніш як за день до дня виборів.


Скарга розглядається судовою колегією у цивільних справах Верховного Суду України протягом десяти днів, а у разі надходження скарги до Верховного Суду України менше ніж за десять днів до виборів розгляд має бути завершено не пізніш як за день до дня виборів.
51.
Стаття 243-19. Особи, які викликаються у судове засідання


Стаття 243-19. Особи, які викликаються у судове засідання
52.
У судове засідання для участі у розгляді скарги, заяви викликаються: заявник, представник Центральної виборчої комісії, заінтересовані особи.


У судове засідання для участі у розгляді скарги, заяви викликаються: заявник, представник Центральної виборчої комісії, заінтересовані особи.
53.
Неявка у судове засідання викликаних осіб не перешкоджає розгляду справи.


Неявка у судове засідання викликаних осіб не перешкоджає розгляду справи.
54.
Стаття 243-20. Рішення суду


Стаття 243-20. Рішення суду
55.
За результатами розгляду скарги суд постановляє рішення.


За результатами розгляду скарги суд постановляє рішення.
56.
При встановленні обгрунтованості скарги, суд визнає дії чи бездіяльність Центральної виборчої комісії неправомірними, скасовує рішення і зобов'язує задовольнити вимогу заявника та усунути порушення.


При встановленні обгрунтованості скарги, суд визнає дії чи бездіяльність Центральної виборчої комісії неправомірними, скасовує рішення і зобов'язує задовольнити вимогу заявника та усунути порушення.
57.
Якщо оскаржувані рішення, дії Центральної виборчої комісії відповідають вимогам закону, суд постановляє рішення про відмову в задоволенні скарги.


Якщо оскаржувані рішення, дії Центральної виборчої комісії відповідають вимогам закону, суд постановляє рішення про відмову в задоволенні скарги.
58.
Рішення суду є остаточним і оскарженню не підлягає. Копії рішення суд негайно надсилає заявникові і Центральній виборчій комісії для виконання.";


Рішення суду є остаточним і оскарженню не підлягає. Копії рішення суд негайно надсилає заявникові і Центральній виборчій комісії для виконання.";
59.
"Стаття 328. Особи, які мають право опротестовувати рішення, ухвали і постанови суду, що набрали законної сили
-6- Президент України
Верховна Рада України залишила без змін статті 330, 334, 335 та інші, які регулюють діяльність прокуроро щодо
Враховано частково

"Стаття 328. Особи, які мають право опротестовувати рішення, ухвали і постанови суду, що набрали законної сили
60.
Опротестовувати в порядку нагляду рішення, ухвали, постанови суду, що набрали законної сили, мають право:
принесення протестів.
Положення про викладення в новій редакції статті 328 Цивільного процесуального кодексу України виключити.


Опротестовувати в порядку нагляду рішення, ухвали, постанови суду, що набрали законної сили, мають право:
61.
1) Голова Верховного Суду України та його заступники - рішення, ухвали і постанови будь-якого суду України, за винятком постанов Пленуму Верховного Суду України;


1) Голова Верховного Суду України та його заступники - рішення, ухвали і постанови будь-якого суду України, за винятком постанов Пленуму Верховного Суду України;
62.
2) Голови Верховного Суду Автономної Республіки Крим, обласного, Київського і Севастопольського міських судів та їх заступники, - рішення, ухвали районного (міського), міжрайонного (окружного) суду, а також касаційні ухвали судової колегії в цивільних справах Верховного Суду Автономної Республіки Крим, обласного, Київського і Севастопольського міських судів;


2) Голови Верховного Суду Автономної Республіки Крим, обласного, Київського і Севастопольського міських судів та їх заступники, - рішення, ухвали районного (міського), міжрайонного (окружного) суду, а також касаційні ухвали судової колегії в цивільних справах Верховного Суду Автономної Республіки Крим, обласного, Київського і Севастопольського міських судів;
63.
3) голова військового суду регіону, Військово-Морських Сил, його заступники - рішення, ухвали військового суду гарнізону."


3) голова військового суду регіону, Військово-Морських Сил, його заступники - рішення, ухвали військового суду гарнізону."
Стаття 330. Суди, що розглядають протести
Справи в порядку нагляду розглядають:
1) президія Верховного суду Республіки Крим, обласного, Київського та Севастопольського міських судів - за протестами Голови Верховного Суду України та його заступників, голів Верховного суду Республіки Крим, обласного, Київського, Севастопольського міських судів та їх заступників - на рішення і ухвали районних (міських) судів, міжрайонних (окружних) судів та на касаційні ухвали Верховного суду Республіки Крим, обласних судів, Київського і Севастопольського міських судів;
2) військовий суд регіону, Військово-Морських Сил - за протестами Голови Верховного Суду України та його заступників, голови військового суду регіону, Військово-Морських Сил та їх заступників - на рішення і ухвали військових судів гарнізонів;
3) судова колегія в цивільних справах Верховного Суду України - за протестами Голови Верховного Суду України та його заступників - на рішення і ухвали районних (міських) судів, міжрайонних (окружних) судів, Верховного суду Республіки Крим, обласних судів, Київського і Севастопольського міських судів, міжобласного суду;
4) військова колегія Верховного Суду України - за протестами Голови Верховного Суду України та його заступників - на рішення і ухвали військових судів гарнізонів, регіонів, Військово-Морських Сил та на касаційні ухвали військових судів регіонів, Військово-Морських Сил;
5) Пленум Верховного Суду України - за протестами Голови Верховного Суду України та його заступників - на рішення і ухвали судової колегії в цивільних справах і військової колегії Верховного Суду України.

Стаття 334. Відкликання та зміна протесту
Службова особа, яка принесла протест у порядку нагляду, має право відкликати, змінити або доповнити його до початку розгляду справи судом. Про відкликання протесту суд повідомляє осіб, які беруть участь у справі. В ході розгляду справи протест не може бути ні відкликано, ні змінено.

Стаття 335. Розгляд справ за протестами
При розгляді справ у порядку судового нагляду застосовуються правила, викладені в статтях 301-307 цього Кодексу, з винятками і доповненнями, зазначеними в цій статті.
Справа за протестом на рішення, ухвалу, постанову, що набрали законної сили, розглядається президіями Верховного суду Республіки Крим, обласного, Київського і Севастопольського міських судів та військовим судом регіону, Військово-Морських Сил не пізніш як через двадцять днів, а в судовій колегії в цивільних справах та у військовій колегії Верховного Суду України - не пізніш як через один місяць з дня надходження справи з протестом.
Справи за протестами в порядку судового нагляду в президії Верховного суду Республіки Крим, обласного, Київського і Севастопольського міських судів доповідає голова, заступник голови, член президії або суддя Верховного суду Республіки Крим, обласного, Київського і Севастопольського міських судів, у військовому суді регіону, Військово-Морських Сил, в судовій колегії в цивільних справах і військовій колегії Верховного Суду України - Голова, заступник Голови або один із суддів, а в Пленумі Верховного Суду України - Голова, заступник Голови або члени Пленуму, які раніше не брали участі в розгляді цієї справи.
Доповідач викладає обставини справи, рішення, ухвали і постанови в даній справі та зміст протесту.
Особи, які брали участь у справі та були повідомлені про час і місце розгляду справи, якщо вони з'явились в судове засідання, дають пояснення після доповіді справи.
Стаття 340. Зміст ухвал і постанов, постановлених у
порядку судового нагляду
В постанові президії Верховного суду Республіки Крим, обласного, Київського і Севастопольського міських судів, в ухвалі військового суду регіону, Військово-Морських Сил, ухвалі судової колегії в цивільних справах і військової колегії Верховного Суду України, в постанові Пленуму Верховного Суду України повинно бути зазначено: час і місце розгляду справи; склад суду, який брав участь у розгляді справи; прізвище доповідача; обставини справи; зміст рішення, ухвали суду першої інстанції, а також усі інші ухвали та постанови у справі; зміст протесту; мотиви постанови, а в разі передачі справи на новий розгляд - також суд, до якого передається справа.

64.
2. Пункти 12 - 14 частини першої статті 236 викласти в такій редакції:


2. Пункти 12 - 14 частини першої статті 236 викласти в такій редакції:
65.
"12) по скаргах на рішення, дії або бездіяльність Центальної виборчої комісії, територіальної, дільничної виборчої комісії по виборах Президента України та заявах про скасування реєстрації кандидатом у Президенти України;


"12) по скаргах на рішення, дії або бездіяльність Центальної виборчої комісії, територіальної, дільничної виборчої комісії по виборах Президента України та заявах про скасування реєстрації кандидатом у Президенти України;
66.
13) по скаргах, заявах на рішення, дії або бездіяльність виборчих комісій по виборах народних депутатів України;


13) по скаргах, заявах на рішення, дії або бездіяльність виборчих комісій по виборах народних депутатів України;
67.
14) по скаргах на рішення, дії або бездіяльність Центральної виборчої комісії."


14) по скаргах на рішення, дії або бездіяльність Центральної виборчої комісії."
68.
ІІ. Прикінцеві положення


ІІ. Прикінцеві положення
69.
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.


1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
70.
2. Кабінету Міністрів України у двомісячний термін подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законів України у відповідність із цим Законом.


2. Кабінету Міністрів України у двомісячний термін подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законів України у відповідність із цим Законом.
71.
72.

* - Назви колонок таблиці подані в загальному значенні