Назва: Про компенсацію громадянам втрати частини доходів у зв'язку з порушенням строків їх виплати
Автор: Верховна Рада Україн
Головний комітет: Народні депутати України - члени Комітету з питань соціальної політики та праці

N
Редакція, прийнята в попередньому читанні*
Зауваження та пропозиції
Висновки, обгр.
Редакція, запропонована головним комітетом

0.
Закон України
Про компенсацію громадянам втрати частини доходів у зв'язку з порушенням строків їх виплати
Стаття 1. Підприємства, установи і організації всіх форм власності та господарювання здійснюють компенсацію громадянам втрати частини доходів у випадку порушення встановлених строків їх виплати, у тому числі з вини власника або уповноваженого ним органу (особи).
Прийнятий Верховною Радою України 8 червня 2000 року Закон України "Про компенсацію громадянам втрати частини доходів у зв'язку з порушенням строків їх виплати" узагальнює діючі і створює нові можливості для вирішення однієї з актуальних проблем у державі. Заслуговує на підтримку, зокрема, поширення компенсаційних виплат на пенсії, стипендії та інші соціальні виплати.
Відхилено


Закон України
Про компенсацію громадянам втрати частини доходів у зв'язку з порушенням строків їх виплати
Стаття 1. Підприємства, установи і організації всіх форм власності та господарювання здійснюють компенсацію громадянам втрати частини доходів у випадку порушення встановлених строків їх виплати, у тому числі з вини власника або уповноваженого ним органу (особи).
1.
Стаття 2. Компенсація громадянам втрати частини доходів у зв'язку з порушенням строків їх виплати (далі - компенсація) провадиться у разі затримки на один і більше календарних місяців виплати доходів, нарахованих громадянам за період починаючи з дня набрання чинності цим Законом.
Під доходами у цьому Законі слід розуміти грошові доходи громадян, які вони одержують на території України і які не мають разового характеру:
пенсії;
соціальні виплати;
стипендії;
заробітна плата (грошове забезпечення) та інші.
Стаття 3. Сума компенсації обчислюється шляхом множення суми нарахованого, але не виплаченого громадянину доходу за відповідний місяць (після утримання податків і обов'язкових платежів) на індекс інфляції в період невиплати доходу (інфляція місяця, за який виплачується доход, і місяця перед виплатою суми заборгованості до уваги не береться).
Стаття 4. Виплата громадянам суми компенсації провадиться у тому ж місяці, у якому здійснюється виплата заборгованості за відповідний місяць.
Стаття 5. Своєчасно не отриманий з вини громадянина доход компенсації не підлягає.
Стаття 6. Компенсацію виплачують за рахунок:
Незважаючи на це, зазначений Закон не може бути підписаний з таких підстав.
У Законі не враховано вимог частини четвертої статті 7 та частини другої статті 35 Закону України "Про бюджетну систему України", якими передбачено, що закони України щодо змін доходів або видатків державного бюджету на наступний бюджетний рік не можуть бути прийняті до затвердження Верховною Радою України спеціальної постанови (бюджетної резолюції), а також те, що закони, реалізація яких впливає на зменшення доходів або збільшення видатків бюджету поточного року, вводяться в дію лише після внесення відповідних змін, уточнень та доповнень до закону про Державний бюджет України.
Не додержано й вимог частини третьої статті 142 Конституції України та частини другої статті 67 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", згідно з якими витрати органів місцевого самоврядування, що виникли внаслідок рішень органів державної влади, компенсуються державою, а рішення органів державної влади, які призводять до додаткових видатків органів місцевого самоврядування, обов'язково мають супроводжуватися передачею їм необхідних фінансових ресурсів.

Стаття 2. Компенсація громадянам втрати частини доходів у зв'язку з порушенням строків їх виплати (далі - компенсація) провадиться у разі затримки на один і більше календарних місяців виплати доходів, нарахованих громадянам за період починаючи з дня набрання чинності цим Законом.
Під доходами у цьому Законі слід розуміти грошові доходи громадян, які вони одержують на території України і які не мають разового характеру:
пенсії;
соціальні виплати;
стипендії;
заробітна плата (грошове забезпечення) та інші.
Стаття 3. Сума компенсації обчислюється шляхом множення суми нарахованого, але не виплаченого громадянину доходу за відповідний місяць (після утримання податків і обов'язкових платежів) на індекс інфляції в період невиплати доходу (інфляція місяця, за який виплачується доход, і місяця перед виплатою суми заборгованості до уваги не береться).
Стаття 4. Виплата громадянам суми компенсації провадиться у тому ж місяці, у якому здійснюється виплата заборгованості за відповідний місяць.
Стаття 5. Своєчасно не отриманий з вини громадянина доход компенсації не підлягає.
Стаття 6. Компенсацію виплачують за рахунок:
4.
власних коштів - підприємства, установи і організації, які не фінансуються і не дотуються з бюджету, а також об'єднання громадян;
коштів відповідного бюджету - підприємства, установи і організації, що фінансуються чи дотуються з бюджету;
Враховуючи викладене, пропоную скасувати Закон України "Про компенсацію громадянам втрати частини доходів у зв'язку з порушенням строків їх виплати" як такий, що прийнятий з порушенням вимог Конституції України та базових у відповідних сферах законів України.

власних коштів - підприємства, установи і організації, які не фінансуються і не дотуються з бюджету, а також об'єднання громадян;
коштів відповідного бюджету - підприємства, установи і організації, що фінансуються чи дотуються з бюджету;
5.
коштів Пенсійного фонду України, Фонду соціального страхування України, інших цільових соціальних фондів, а також коштів, що спрямовуються на їх виплату з бюджету.
Доопрацьований закон з цього питання міг би бути прийнятий і введений в дію тільки після передбачення в Державному бюджеті України коштів, необхідних для його виконання.

коштів Пенсійного фонду України, Фонду соціального страхування України, інших цільових соціальних фондів, а також коштів, що спрямовуються на їх виплату з бюджету.
6.
Стаття 7. Відмова власника або уповноваженого ним органу (особи) від виплати компенсації може бути оскаржена громадянином у судовому порядку.


Стаття 7. Відмова власника або уповноваженого ним органу (особи) від виплати компенсації може бути оскаржена громадянином у судовому порядку.
16.
Відповідальність власника або уповноваженого ним органу (особи) за несвоєчасну виплату доходів визначається відповідно до законодавства.


Відповідальність власника або уповноваженого ним органу (особи) за несвоєчасну виплату доходів визначається відповідно до законодавства.
17.
Стаття 8. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.


Стаття 8. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

* - Назви колонок таблиці подані в загальному значенні