Назва: Про внесення змін до Закону України ''Про страхування''
Автор: Альошин В.Б.
Головний комітет: Комітет ВРУ з питань фінансів і банківської діяльності

Файл у форматі MS WORD7

N
Діюча редакція Закону*
Редакція, прийнята в попередньому читанні
Зауваження та пропозиції
Висновки, обгр.
Редакція, запропонована головним комітетом
0.
Закон України
"ПРО СТРАХУВАННЯ"
Проект
Закон України
про внесення змін і доповнень до
Закону України
"ПРО СТРАХУВАННЯ"


Проект
Закон України
"Про внесення змін до Закону України "Про страхування"
Верховна Рада України постановляє:
Внести зміни до Закону України "Про страхування" (Відомості ВРУ, 1996 р., №18, ст.18), виклавши його в наступній редакції:
"Закон України
"ПРО СТРАХУВАННЯ"

1.
Цей Закон регулює відносини в сфері страхування і спрямований на утворення ринку страхових послуг, посилення страхового захисту майнових інтересів підприємств, установ, організацій та громадян.Цей Закон регулює відносини в сфері страхування і спрямований на створення ринку страхових послуг, посилення страхового захисту майнових інтересів підприємств, установ, організацій та громадян.
2.
Дія цього Закону не поширюється на державне соціальне страхування.

-1- Н.д.Цушко В.П. (Округ №140)
Н.д.Сокерчак В.М. (Округ №142)
Преамбулу доповнити частиною третьою такого змісту: "Інші законодавчі та нормативні акти, що регулюють взаємовідносини у сфері страхування та страхову діяльність, є недійсними в тій частині, що суперечать нормам цього Закону".

Враховано в Прикінцевих положеннях

Дія цього Закону не поширюється на державне соціальне страхування.

3.

Розділ I.
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Розділ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
4.
Стаття 1. Поняття страхуванняСтаття 1. Поняття страхування
5.
Страхування - це вид цивільно-правових відносин щодо захисту майнових інтересів громадян та юридичних осіб у разі настання певних подій (страхових випадків), визначених договором страхування або чинним законодавством, за рахунок грошових фондів, що формуються шляхом сплати громадянами та юридичними особами страхових платежів (страхових внесків, страхових премій).

-2- Н.д.Коновалюк В.І. (Округ №62)
Статтю 1 після слів "страхових платежів (страхових внесків, страхових премій)" доповнити словами "і доходів від розміщення та інвестування цих фондів".

-3- Н.д.Акопян В.Г. (Округ №131)
Абз.1, ст.1 після слів "страхових платежів (страхових внесків, страхових премій)" доповнити словами "та доходів від розміщення коштів цих фондів, а також отриманих на підставі регресних вимог".

Враховано частково

Враховано частково
Страхування - це вид цивільно-правових відносин щодо захисту майнових інтересів громадян та юридичних осіб у разі настання певних подій (страхових випадків), визначених договором страхування або чинним законодавством, за рахунок грошових фондів, що формуються шляхом сплати громадянами та юридичними особами страхових платежів (страхових внесків, страхових премій) та доходів від розміщення коштів цих фондів.

6.


-4- Н.д.ТігіпкоС.Л. (Округ №36)
Статтю 1 після слів "страхових платежів (страхових внесків, страхових премій)" доповнити словами "та доходів від розміщення коштів цих фондів".

Враховано

7.


-5- Н.д.Сокерчак В.М. (Округ №142)
Н.д.Цушко В.П. (Округ №140)
У частині 1 статті 1 слова "за рахунок грошових фондів, що формуються шляхом сплати громадянами та юридичними особами страхових платежів (страхових внесків, страхових премій)" виключити.

Відхилено

8.


-6- Н.д.Акопян В.Г. (Округ №131)
Ст.1 доповнити абз.2 такого змісту:
"Страхова діяльність - це врегульована нормами права діяльність страховика на підставі ліцензії по страхуванню, як правило, з метою отримання прибутку"
.
Відхилено

9.
Стаття 2. Страховики
Стаття 2. Страховики


Стаття 2. Страховики
10.
Страховиками визнаються юридичні особи, створені у формі акціонерних, повних, командитних товариств або товариств з додатковою відповідальністю згідно з Законом України "Про господарські товариства" з урахуванням особливостей, передбачених цим Законом, а також що одержали у встановленому порядку ліцензію на здійснення страхової діяльності. Учасників страховика повинно бути не менше трьох. Страхова діяльність в Україні здійснюється виключно страховиками - резидентами України.
Страховиками визнаються юридичнi особи, які створенi у формi акцiонерних, повних, командитних товариств або товариств з додатковою вiдповiдальнiстю згiдно з Законом України "Про господарськi товариства" з урахуванням особливостей, передбачених цим Законом, а також які одержали у встановленому порядку лiцензiю на здiйснення страхової дiяльностi. Учасникiв страховика повинно бути не менше трьох. Страхова дiяльнiсть в Українi здiйснюється виключно страховиками - резидентами України.
-7- Н.д.Сокерчак В.М. (Округ №142)
Н.д.Цушко В.П. (Округ №140)
Перше речення частини 1 статті 2 викласти в такій редакції:
"Страховиками визнаються фінансово-кредитні установи, що є юридичними особами, створені у формі акціонерних, повних, командитних товариств або товариств з додатковою відповідальністю згідно з Законом України "Про господарські товариства" з урахуванням особливостей, передбачених цим Законом, а також одержали у встановленому порядку ліцензію на здійснення страхової діяльності.

Враховано
частково
Страховиками визнаються фінансові установи, які створені у формі акціонерних, повних, командитних товариств або товариств з додатковою відповідальністю згідно з Законом України "Про господарські товариства" з урахуванням особливостей, передбачених цим Законом, а також одержали у встановленому порядку ліцензію на здійснення страхової діяльності. Учасників страховика повинно бути не менше трьох. Страхова діяльність в Україні здійснюється виключно страховиками - резидентами України.
11.-8-Н.д.ТігіпкоС.Л. (Округ №36)
Перше речення частини 1 статті 2 викласти в такій редакції:
"Страховиками визнаються фінансові установи, які створені у формі акціонерних, повних, командитних товариств або товариств з додатковою відповідальністю згідно з Законом України "Про господарські товариства" з урахуванням особливостей, передбачених цим Законом, а також одержали у встановленому порядку ліцензію на здійснення страхової діяльності".


Враховано

12.


-9- Н.д.Цушко В.П. (Округ №140)
Перше речення частини 1 статті 2 після слова "Страховиками" доповнити словами "(страховими компаніями, страховими організаціями)"

Відхилено

13.


-10-Н.д.Акопян В.Г. (Округ №131)
Абз.1, ст.2 після слів "страховиками визнаються" викласти у такій редакції "фінансово - кредитні установи, що є юридичними особами" і далі за текстом; слова "юридичні особи" - вилучити.
Відхилено

14.
В окремих випадках, встановлених законодавством України, страховиками визнаються державні організації, які створені і діють відповідно до цього Закону.
В окремих випадках, які встановлюються законодавством України, страховиками визнаються державнi організації, якi створенi і діють відповідно до цього Закону.
-11- Н.д.Сокерчак В.М. (Округ №142)
Н.д.Цушко В.П. (Округ №140)
Частину 2 статті 2 вилучити.

-12-Н.д.ТігіпкоС.Л. (Округ №36)
Доповнити частину 2 статті 2 наступним реченням:
"При цьому використання слів "державна", "національна" або похідних від них слів в назві страховика дозволяється лише за умови, що єдиним власником такого страховика є держава."
Статтю 2 доповнити частиною такого змісту: "Слова "страховик", "страхова компанія", страхова організація" та похідні від них дозволяється використовувати у назві лише тим юридичним особам, які мають ліцензію на здійснення страхової діяльності."
ВідхиленоВраховано
В окремих випадках, встановлених законодавством України, страховиками визнаються державні організації, які створені і діють відповідно до цього Закону. При цьому використання слів "державна", "національна" або похідних від них слів в назві страховика дозволяється лише за умови, що єдиним власником такого страховика є держава.

15.


-13- Н.д.Сокерчак В.М. (Округ №142)
Н.д.Цушко В.П. (Округ №140)
У частині другій статті 2 слова "створені і" виключити.

Відхилено
Слова "страховик", "страхова компанія", страхова організація" та похідні від них дозволяється використовувати у назві лише тим юридичним особам, які мають ліцензію на здійснення страхової діяльності.
16.


-14- Н.д.Сокерчак В.М. (Округ №142)
Н.д.Цушко В.П. (Округ №140)
Частину другу статті 2 доповнити реченням такого змісту:
"При цьому використання слова "державна" або похідних від нього слів в назві страховика дозволяється лише за умови, що єдиним власником такого страховика є держава".

Враховано

17.


-15- Н.д.Макеєнко В.В. (Реєстр.картка №354)
Частину 2 статті 2 залишити без змін.

Відхилено

18.
Загальна частка іноземних юридичних осіб та іноземних громадян у статутному фонді страховика не може перевищувати 49 відсотків, крім випадку, передбаченого статтею 43 цього Закону.
Відповідно до Постанови ВРУ від 20 травня 1999 р. №689-XIV пропозиції щодо частки іноземних учасників у статутному фонді страховика винесено на повторне перше читання.

-16- Кабінет Міністрів України
Частину виключити

Враховано

19.


-17-Н.д.ТігіпкоС.Л. (Округ №36)
Частину виключити

Враховано

20.


-18- Н.д.Сокерчак В.М. (Округ №142)
Н.д.Цушко В.П. (Округ №140)
В частині слова "…крім випадку передбаченого статтею 43 цього Закону" виключити.

Відхилено

21.


-19- Н.д.Акопян В.Г. (Округ №131)
Після слів "передбачено статтями 43 цього Закону" доповнити новим реченням наступного змісту:
"Страховики, які мають у статутному фонді частку іноземного капіталу більше 49 відсотків не можуть проводити обов'язкове страхування, майнове страхування, яке пов'язане з постачанням або виконанням підрядних робіт для державних потреб, а також страхування майнових інтересів державних та муніципальних організацій".

Відхилено

22.
Загальний розмір внесків страховика до статутних фондів інших страховиків України не може перевищувати 20 відсотків його власного статутного фонду, в тому числі розмір внеску до статутного фонду окремого страховика не може перевищувати 5 відсотків.
Загальний розмiр внескiв страховика до статутних фондiв iнших страховикiв України не може перевищувати 20 вiдсоткiв його власного статутного фонду, в тому числi розмiр внеску до статутного фонду окремого страховика не може перевищувати 5 вiдсоткiв.
-20- Н.д.ТігіпкоС.Л. (Округ №36)
Частину викласти в наступній редакції:
"Загальний розмір внесків страховика до статутних фондів інших страховиків України не може перевищувати 30 відсотків його власного статутного фонду, в тому числі розмір внеску до статутного фонду окремого страховика не може перевищувати 10 відсотків. Ця вимога не поширюється на страховика, який здійснює види страхування інші, ніж страхування життя у разі здійснення ним внесків до статутного фонду страховика, який здійснює страхування життя".
Враховано
Загальний розмір внесків страховика до статутних фондів інших страховиків України не може перевищувати 30 відсотків його власного статутного фонду, в тому числі розмір внеску до статутного фонду окремого страховика не може перевищувати 10 відсотків. Ці вимоги не поширюються на страховика, який здійснює види страхування інші, ніж страхування життя у разі здійснення ним внесків до статутного фонду страховика, який здійснює страхування життя.
23.


-21- Н.д.Мартиненко М.В. (Округ №21)
Частину 4 статті 2 діючого закону залишити без змін. Частини четверту, п'яту, шосту, сьому, восьму вважати частинами, п'ятою, шостою, сьомою, восьмою, дев'ятою відповідно.

Відхилено

24.


-22-Н.д.Коновалюк В.І. (Округ №62)
Частину четверту виключити
Відхилено

25.


-23- Н.д.Акопян В.Г. (Округ №131)
Абз.4 , ст.2 -
- після слів "не може перевищувати" вилучити слово "20 відсотків" і замінити словом "30 відсотків".
- після слів "не може перевищувати" вилучити слово "5 відсотків" і замінити словом "10 відсотків".
- доповнити абз.4 новим реченням наступного змісту:
Ця вимога не поширюється на страховика, який здійснює види страхування інші, ніж страхування життя у разі здійснення ним внесків до статутного фонду страховика, який здійснює страхування життя.


Враховано

26.
Частка грошових внесків у сплаченому статутному фонді страховика повинна бути не менше 60 відсотків. Допускається сплата грошової частини внесків до статутного фонду страховика цінними паперами, що випускаються державою за їх номінальною вартістю в порядку, визначеному Міністерством фінансів України, але не більше 25 відсотків загального розміру статутного фонду.
Частка грошових внескiв у сплаченому статутному фондi страховика повинна бути не менше 60 вiдсоткiв. Допускається сплата грошової частини внескiв до статутного фонду страховика цiнними паперами, що випускаються державою за iх номiнальною вартiстю в порядку, визначеному Міністерством фінансів України, але не більше 25 відсотків загального розміру статутного фонду.
-24-Н.д.Мартиненко М.В. (Округ №21)
В частині четвертій статті 2 слова
"у сплаченому статутному фонді" замінити словами "при формуванні статутного фонду".


Враховано частково
При створенні страховика або збільшенні зареєстрованого статутного фонду, статутний фонд повинен бути сплачений виключно в грошовій формі. Дозволяється формування статутного фонду страховика цінними паперами, що випускаються державою за їх номінальною вартістю в порядку, визначеному спеціальним уповноваженим центральним органом виконавчої влади у справах нагляду за страховою діяльністю (далі - Уповноважений орган), але не більше 25 відсотків загального розміру статутного фонду.
27.


-25- Н.д.ТігіпкоС.Л. (Округ №36)
Частину викласти в наступній редакції:
"Частка грошових внесків при формуванні та зміні розміру статутного фонду страховика повинна бути не менше 60 відсотків. Допускається сплата грошової частини внесків до статутного фонду страховика цінними паперами, що випускаються державою за їх номінальною вартістю в порядку, визначеному Міністерством фінансів України, але не більше 25 відсотків загального розміру статутного фонду.

Враховано в редакції Комітету

28.


-26- Н.д.Цушко В.П. (Округ №140)
Частину п'яту статті 2 доповнити реченнями такого змісту:
"З метою підтримання платоспроможності страховики можуть конвертувати в іноземну валюту кошти грошової частки статутного фонду з подальшим розміщенням валюти на валютних рахунках. Порядок конвертації та використання валюти визначається Національним банком України за погодженням з Комітетом у справах нагляду за страховою діяльністю."
Відхилено

29.


-27- Н.д.Сокерчак В.М. (Округ №142)
Н.д.Цушко В.П. (Округ №140)
Частину шосту статті 2 доповнити реченням такого змісту:
"З метою підтримання платоспроможності страховики можуть конвертувати в іноземну валюту кошти грошової частки статутного фонду з подальшим розміщенням валюти на валютних рахунках."

Відхилено

30.


-28-Н.д.Акопян В.Г. (Округ №131)
Абз.5, ст.2 після слів "частка грошових внесків" вилучити слова "у сплаченому статутному фонді" і замінити словами "при формуванні статутного фонду" і далі за текстом.
Ст.2 доповнити абз.6 наступного змісту:
Сплата іноземними юридичними особами та іноземними громадянами належних їм часток у статутному фонді страховика проводиться виключно в грошовій формі у вільно конвертованій валюті.
Абз. 6, ст.2 вважати абз.7 і далі за текстом.

Відхилено

31.
Забороняється використовувати для формування статутного фонду кошти страхових резервів, а також кошти, одержані в кредит та під заставу, і вносити нематеріальні активи.
Забороняється використовувати для формування статутного фонду кошти страхових резервiв, а також кошти, одержанi в кредит та пiд заставу, i вносити нематерiальнi активи.
-29-Н.д.Мартиненко М.В. (Округ №21)
Частину 5 статті 2 викласти в такій редакції:
"Забороняється використовувати для формування статутного фонду векселі, кошти страхових резервів, а також кошти одержані в кредит, позику та під заставу, і вносити нематеріальні активи".

Враховано
Забороняється використовувати для формування статутного фонду векселі, кошти страхових резервів, а також кошти, одержані в кредит, позику та під заставу, i вносити нематеріальні активи.


32.
Предметом безпосередньої діяльності страховика може бути лише страхування, перестраховування і фінансова діяльність, пов'язана з формуванням, розміщенням страхових резервів та їх управлінням.
Предметом безпосередньої дiяльностi страховика може бути лише страхування, перестраховування i фiнансова дiяльнiсть, пов'язана з формуванням, розмiщенням страхових резервів та їх управлiнням.


Предметом безпосередньої діяльності страховика може бути лише страхування, перестрахування i фінансова дiяльнiсть, пов'язана з формуванням, розміщенням страхових резервів та їх управлінням.


33.
Допускається виконання зазначених видів діяльності у вигляді надання послуг для інших страховиків на підставі укладених угод про сумісну діяльність.
Допускається виконання зазначених видів діяльності у вигляді надання послуг для інших страховиків на підставі укладених угод про сумісну діяльність.
-30-Н.д.ТігіпкоС.Л. (Округ №36)
Частину восьму викласти в такій редакції:
"Допускається виконання зазначених видів діяльності у вигляді надання послуг для інших страховиків на підставі укладених цивільно-правових угод, надання послуг (виконання робіт), якщо це безпосередньо пов`язано із зазначеними видами діяльності, а також будь-якi операцiї для забезпечення власних господарських потреб страховика.
Страховики які здійснюють страхування життя, можуть надавати кредити страхувальникам, які уклали договори страхування життя.
Порядок, умови видачі та розміри кредитів та порядок формування резерву для покриття можливих втрат встановлюється Міністерством фінансів України за погодженням з Національним банком України";

Враховано
Дозволяється виконання зазначених видів діяльності у вигляді надання послуг для інших страховиків на підставі укладених цивільно-правових угод, надання послуг (виконання робіт), якщо це безпосередньо пов`язано із зазначеними видами діяльності, а також будь-якi операцiї для забезпечення власних господарських потреб страховика.
Страховики які здійснюють страхування життя, можуть надавати кредити страхувальникам, які уклали договори страхування життя.
Порядок, умови видачі та розміри кредитів та порядок формування резерву для покриття можливих втрат встановлюється Уповноваженим органом за погодженням з Національним банком України.
34.


-31- Н.д.Сокерчак В.М. (Округ №142)
Н.д.Цушко В.П. (Округ №140)
Частину восьму статті 2 викласти в такій редакції:
"Дозволяється виконання зазначених видiв дiяльностi у виглядi надання послуг для iнших страховикiв на пiдставi укладених цивiльно-правових угод, надання послуг (виконання робiт), якщо це безпосередньо пов`язано iз зазначеними видами дiяльностi, а також будь-якi операцiї задля забезпечення власних господарських потреб страховика".

Враховано

35.
Юридичні особи, які не відповідають вимогам цієї статті, не можуть займатися страховою діяльністю.
Юридичні особи, які не відповідають вимогам цієї статті, не можуть бути страховиками.
-32-Н.д.ТігіпкоС.Л. (Округ №36)
Статтю 2 доповнити частинами десятою та одинадцятою:
"Підприємства, установи та організації не можуть стати страховиками, шляхом внесення змін до статутних документів, при умові, що вони попередньо займались іншим видом діяльності, навіть у разі виконання положень цієї статті.
Законами України можуть бути визначені уповноважені страховики для здійснення тих чи інших видів страхування, у разі якщо здійснення тих чи інших правовідносин передбачає використання бюджетних коштів, валютних резервів держави, гарантій Кабінету Міністрів України. Обов'язковою умовою для визначення уповноважених страховиків має бути проведення відкритого тендеру з оприлюдненням у засобах масової інформації його умов і результатів та участь представників добровільних об'єднань страховиків. У інших випадках забороняється будь-яке уповноваження страховиків для здійснення окремих видів страхування."
Враховано
Юридичні особи, які не відповідають вимогам цієї статті, не можуть займатися страховою діяльністю.
Підприємства, установи та організації не можуть стати страховиками, шляхом внесення змін до статутних документів, при умові, що вони попередньо займались іншим видом діяльності, навіть у разі виконання положень цієї статті.
Законами України можуть бути визначені уповноважені страховики для здійснення тих чи інших видів страхування, у разі якщо здійснення тих чи інших правовідносин передбачає використання бюджетних коштів, валютних резервів держави, гарантій Кабінету Міністрів України. Обов'язковою умовою для визначення уповноважених страховиків має бути проведення відкритого тендеру з оприлюдненням у засобах масової інформації його умов і результатів та участь представників добровільних об'єднань страховиків. У інших випадках забороняється будь-яке уповноваження страховиків для здійснення окремих видів страхування з боку держави.
36.


-33- Н.д.Коновалюк В.І. (Округ №62)
Н.д.Цушко В.П. (Округ №140)
Статтю 2 доповнити частинами дев'ятою та десятою такого змісту:
"Страховиком не може стати підприємство, організація та установа шляхом внесення змін до статутних документів, якщо, вона попередньо займалась іншим видом діяльності, навіть у разі виконання положень цієї статті.
Актами законодавства України можуть бути визначені уповноважені страховики для здійснення тих чи інших видів страхування, у разі коли здійснення тих чи інших правовідносин передбачає використання бюджетних коштів, валютних резервів держави, гарантій Кабінету Міністрів України. Обов'язковими умовами для визначення уповноважених страховиків повинні бути: проведення відкритого тендеру з оприлюдненням у засобах масової інформації його умов і результатів та участь представників громадських організацій страховиків. В інших випадках забороняється будь-яке уповноваження страховиків для здійснення окремих видів страхування."

Враховано
в редакції Комітету

37.
Стаття 3. Страхувальники
Стаття 3. Страхувальники


Стаття 3. Страхувальники
38.
Страхувальниками визнаються юридичні особи та дієздатні громадяни, які уклали із страховиками договори страхування або є страхувальниками відповідно до законодавства України.
Страхувальниками визнаються юридичнi особи та дiєздатнi громадяни, якi уклали їз страховиками договори страхування або є страхувальниками вiдповiдно до законодавства України.


Страхувальниками визнаються юридичні особи та дієздатні громадяни, які уклали із страховиками договори страхування або є страхувальниками відповідно до законодавства України.
39.
Страхувальники можуть укладати із страховиками договори про страхування третіх осіб (застрахованих осіб), які можуть набувати прав і обов'язків страхувальника згідно з договором страхування.
Будь яка особа, крім батьків, опікунів або піклувальників, які застраховують дітей, не має право застрахувати життя іншої особи без її письмової згоди.
-34- Н.д.Гаврилов І.О. (Реєстр.картка №386)
Частину другу статті 3 доповнити реченням такого змісту:
"Страхувальники можуть укласти із страховиками договори про страхування третіх осіб (застрахованих осіб), які можуть набувати прав і обов'язків Страхувальника згідно з договором страхування".

Враховано частково

Страхувальники можуть укладати із страховиками договори про страхування третіх осіб (застрахованих осіб) лише за їх згодою, крім випадків передбачених чинним законодавством. Застраховані особи можуть набувати прав і обов'язків страхувальника згідно з договором страхування.

40.


-35-Н.д.ТігіпкоС.Л. (Округ №36)
Частину другу статті 3 викласти в наступній редакції:
"Страхувальники можуть укладати із страховиками договори про страхування третіх осіб (застрахованих осіб) лише за їх згодою, крім випадків передбачених чинним законодавством. Застраховані особи можуть набувати прав і обов'язків страхувальника згідно з договором страхування".

Враховано

41.


-36- Н.д.Акопян В.Г. (Округ №131)
Абз.2, ст.3 викласти у такій редакції:
Страхувальники можуть укладати із страховиками договори про страхування третіх осіб (застрахованих осіб) лише за їх згодою, крім випадків передбачених чинним законодавством. Застраховані особи можуть набувати прав і обов'язків страхувальника згідно з договором страхування.
Абз.3, ст.3 викласти у такій редакції:
Страхувальники мають право при укладаннi договорів страхування призначати громадян або юридичних осiб (беніфіціаріїв) для отримання страхових виплат (страхових сум, страхового відшкодування), а також замінювати їх до настання страхового випадку, якщо інше не передбачено договором страхування.

Враховано

42.
Страхувальники мають право при укладанні договорів страхування призначати громадян або юридичних осіб для отримання страхових сум (страхового відшкодування), а також замінювати їх до настання страхового випадку.
Страхувальники мають право при укладаннi договорiв страхування призначати громадян або юридичних осiб для отримання страхових сум (страхового вiдшкодування), а також замiнювати їх до настання страхового випадку.
-37- Н.д.Мартиненко М.В. (Округ №21)
Частину третю статті 3 після слів "…громадян або юридичних осіб…" доповнити словом "…беніфіціаріїв".

-38- Н.д.ТігіпкоС.Л. (Округ №36)
Частину третю викласти в редакції:"Страхувальники мають право при укладаннi договорів особистого страхування призначати за згодою застрахованої особи громадян або юридичних осiб (вигодонабувачів) для отримання страхових виплат, а також замінювати їх до настання страхового випадку.
Страхувальники мають право при укладанні договорів страхування, інших ніж договори особистого страхування, призначати громадян або юридичних осіб, які можуть зазнати збитків в результаті настання страхового випадку (вигодонабувачів) для отримання страхового відшкодування, а також замінювати їх до настання страхового випадку."

Враховано

Враховано
Страхувальники мають право при укладаннi договорів особистого страхування призначати за згодою застрахованої особи громадян або юридичних осiб (вигодонабувачів) для отримання страхових виплат, а також замінювати їх до настання страхового випадку.
Страхувальники мають право при укладанні договорів страхування, інших ніж договори особистого страхування, призначати громадян або юридичних осіб, які можуть зазнати збитків в результаті настання страхового випадку (вигодонабувачів) для отримання страхового відшкодування, а також замінювати їх до настання страхового випадку.
43.


-39- Н.д.Коновалюк В.І. (Округ №62)
Частину третю статті 3 після слів "…страхового випадку" доповнити словами "…якщо інше не передбачено договором страхування".

Враховано

44.
Стаття 4. Об'єкти та види страхування
Стаття 4. Об'єкти та види страхування.
-40- Н.д.Цушко В.П. (Округ №140)
Змінити назву статті 4 та викласти статтю 4 в наступній редакції:
Враховано в редакції Комітету
Стаття 4. Об'єкти страхування
45.
Об'єктами страхування можуть бути майнові інтереси, що не суперечать законодавству України, пов'язані:
Об'єктами страхування можуть бути майновi iнтереси, що не суперечать законодавству України, пов'язанi:
"Стаття 4. Об'єкти страхування
Об'єктами страхування можуть бути майнові інтереси, що не суперечать законодавству України, пов'язані:

Об'єктами страхування можуть бути майнові інтереси, що не суперечать законодавству України, пов'язані:
46.
з життям, здоров'ям, працездатністю та додатковою пенсією страхувальника або застрахованої особи (особисте страхування);
з життям, здоров`ям, соціальним захистом страхувальника або застрахованої особи (особисте страхування);
з життям, здоров'ям, соціальним захистом страхувальника або застрахованої особи (особисте страхування);

з життям, здоров'ям, працездатністю та додатковою пенсією страхувальника або застрахованої особи (особисте страхування);
47.
з володінням, користуванням і розпорядженням майном (майнове страхування);
з володiнням, користуванням і розпорядженням майном (майнове страхування);
з володінням, користуванням і розпорядженням майном (майнове страхування);

з володінням, користуванням і розпорядженням майном (майнове страхування);
48.
з відшкодуванням страхувальником заподіяної ним шкоди особі або її майну, а також шкоди, заподіяної юридичній особі (страхування відповідальності).
з вiдшкодуванням страхувальником заподiяної ним шкоди особi або її майну, а також шкоди, заподiяної юридичнiй особi (страхування вiдповiдальностi);
з відшкодуванням страхувальником заподіяної ним шкоди особі або її майну, а також шкоди, заподiяної юридичній особi (страхування відповідальності)."

з відшкодуванням страхувальником заподіяної ним шкоди особі або її майну, а також шкоди, заподіяної юридичній особі (страхування відповідальності).
49.-41- Н.д.Мартиненко М.В. (Округ №21)
У пункті другому статті 4 слова "соціальним захистом" виключити.

Враховано частково

50.
Конкретні види страхування, на які видається відповідна ліцензія, визначаються на основі встановлених страховиком правил (умов) страхування (страхових продуктів).
Види страхування, на які видається ліцензія, визначаються за прийнятими страховиком правилами (умовами) страхування (страховими продуктами), затвердженими Комітетом у справах нагляду за страховою діяльністю.
-42- Н.д.Мартиненко М.В. (Округ №21)
Частину 2 статті 4 викласти в такій редакції:
"Види страхування, на які видається ліцензія, визначаються за прийнятими страховиком правилами (умовами) страхування (страхових продуктів), погодженими з Комітетом у справах нагляду за страховою діяльністю"

Враховано51.
Страховики мають право займатися тільки тими видами страхування, які визначені в ліцензії.
Страховики мають право займатися тiльки тими видами страхування, якi визначенi в лiцензiї.
Види добровільного страхування:
1) страхування життя;
2) страхування від нещасних випадків;
3) медичне страхування (безперервне страхування здоров`я);
4) страхування здоров`я на випадок хвороби;
5) страхування медичних витрат;
6) страхування залізничного транспорту;
7) страхування наземного транспорту (крім залізничного);
8) страхування повітряного транспорту;
9) страхування водного транспорту (морського внутрішнього та інших видів водного транспорту);
10) страхування вантажів та багажу;
11) страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ;
12) страхування майна (іншого, ніж передбачено пунктами 5-9);
13) страхування цивільної відповідальності власників наземного транспорту (включаючи відповідальність перевізника);
14) страхування відповідальності власників повітряного транспорту (включаючи відповідальність перевізника);
15) страхування відповідальності власників водного транспорту (включаючи відповідальність перевізника);
16) страхування відповідальності перед третіми особами (іншої, ніж передбачена пунктами 13-15);
17) страхування кредитів (в тому числі відповідальності позичальника за непогашення кредиту);
18) страхування інвестицій;
19) страхування фінансових ризиків;
20) страхування судових витрат;
21) страхування виданих гарантій (поручительств) та прийнятих гарантій.
Характеристику та класифікаційні ознаки зазначених видів страхування визначає Комітет у справах нагляду за страховою діяльністю.
-43- Н.д.Заплатинський В.М. (Реєстр.картка №416)
Виключити з статті перелік добровільних видів страхування.


-44-Н.д.ТігіпкоС.Л. (Округ №36)
Статтю 4 викласти в наступній редакції:
"Стаття 4. Об'єкти страхування
Об'єктами страхування можуть бути майнові інтереси, що не суперечать законодавству України, пов'язані:
з життям, здоров'ям, працездатністю та додатковою пенсією страхувальника або застрахованої особи (особисте страхування);
з володінням, користуванням і розпорядженням майном (майнове страхування);
з відшкодуванням страхувальником заподіяної ним шкоди особі або її майну, а також шкоди, заподiяної юридичній особi (страхування відповідальності).


Відхилено

Враховано

52.


-45- Н.д.Мартиненко М.В. (Округ №21)
Пункт перший частини четвертої статті 4 доповнити реченнями такого змісту:
"1) страхування життя; (Страхування життя передбачає наявність страхового ризику смерті застрахованої особи та /або дожиття до певного віку та /або безперервне страхування здоров'я.
Умови страхування життя можуть додатково передбачати обов'язок страховика здійснити страхові виплати у разі :
- укладення шлюбу;
- народження дитини;
-тимчасової непрацездатності застрахованої особи внаслідок нещасного випадку;
- досягнення застрахованою особою пенсійного віку;
- хвороби застрахованої особи згідно з переліком хвороб затвердженим міністерством охорони здоров'я і Комітетом у справах нагляду за страховою діяльністю;
інвалідності застрахованої особи)"
Відхилено

53.
Стаття 5. Форми страхування
Стаття 5. Форми страхування.


Стаття 5. Форми страхування
54.
Страхування може бути добровільним або обов'язковим.
Страхування може бути добровільним, обов'язковим та обов'язковим. державним.
-46-Н.д.Донець Н.Г. (Реєстр.картка №420)
Частину першу викласти в такій редакції:
"Страхування може бути добровільним, обов'язковим та обов'язковим державним або комунальним"
Відхилено
Страхування може бути добровільним або обов'язковим.
55.


-47-Н.д.ТігіпкоС.Л. (Округ №36)
Статтю 5 викласти в редакції:
"Страхування може бути добровільним або обов'язковим.
Обов'язкові види страхування, які запроваджуються законами України, мають бути включені до цього Закону. Обов'язкові види страхування, які не передбачені цим Законом, здійсненню не підлягають."
Враховано

56.
Добровільне страхування здійснюється на основі договору між страхувальником і страховиком. Загальні умови і порядок проведення добровільного страхування визначаються правилами страхування, що встановлюються страховиком самостійно відповідно до вимог цього Закону. Конкретні умови страхування визначаються при укладенні договору страхування.
Добровільне страхування здiйснюється на основi договору мiж страхувальником i страховиком. Загальні умови і порядок проведення добровільного страхування визначаються правилами страхування, що встановлюються страховиком самостійно відповідно до вимог цього Закону. Конкретнi умови страхування визначаються при укладеннi договору страхування.
-48- Н.д.Мельник П.В. (Реєстр.картка №394)
Останнє речення частини 2 статті 5 доповнити словами "…і погоджуються з страхувальником."

Відхилено

Обов'язкові види страхування, які запроваджуються законами України, мають бути включені до цього Закону. Забороняється здійснення обов'язкових видів страхування, що не передбачені цим Законом.
57.


-49- Н.д.Цушко В.П. (Округ №140)
Частини другу, третю, четверту та пя'ту статті 5 вилучити.

Враховано

58.
Добровільне страхування у конкретного страховика не може бути обов'язковою передумовою при реалізації інших правовідносин.
Добровiльне страхування у конкретного страховика не може бути обов'язковою передумовою при реалiзацiї iнших правовiдносин.59.
Обов'язкове страхування встановлюється законами України шляхом внесення змін у цей Закон.
Обов`язкове страхування встановлюється законами України шляхом внесення змін у цей Закон.60.
Форми типового договору, порядок проведення і особливі умови ліцензування обов'язкового страхування визначаються Кабінетом Міністрів України.
Для проведення обов`язкового страхування Кабінет Міністрів України встановлює порядок його проведення, форми типового договору з громадянами, особливі умови ліцензування обов`язкового страхування, мінімальні розміри страхових сум та максимальні розміри страхових тарифів або методику їх розрахунків. Кабінет Міністрів України може обмежувати обсяги окремих видів обов`язкового страхування.

-50- Н.д.Мельник П.В. (Реєстр.картка №394)
Частину 5 статті 5 викласти у такій редакції:
"Для проведення обов'язкового страхування Кабінет Міністрів України встановлює порядок та правила його проведення, форми типового договору з громадянами, особливі умови ліцензування обов'язкового страхування, мінімальні розміри страхових сум та максимальні розміри страхових тарифів або методику актуарних розрахунків. Кабінет Міністрів України може обмежувати обсяги окремих видів обов'язкового страхування."

Враховано

61.


-51- Н.д.Сокерчак В.М. (Округ №142)
Н.д.Цушко В.П. (Округ №140)
Статтю 5 доповнити частиною шостою такого змісту:
"Обов'язковість страхування (в тому числі страхування, як обов'язкова передумова настання інших цивільно-правових відносин) встановлюється цим Законом та законами України. "

Відхилено

62.


-52-Н.д.Донець Н.Г. (Реєстр.картка №420)
Останній абзац статті 5 доповнити реченням:
"Порядок обов'язкового комунального страхування встановлюється відповідними органами місцевого самоврядування"
Відхилено

63.


-53- Н.д.Цушко В.П. (Округ №140)
Статтю 6 діючого Закону виключити, доповнити Закон статтями 6, 7, 8 наступного змісту:
Стаття 6 Добровільне страхування та його види
"Добровільне страхування - це страхування яке здійснюється на основі договору між страхувальником i страховиком. Загальні умови і порядок проведення добровільного страхування визначаються правилами страхування, що встановлюються страховиком самостійно відповідно до вимог цього Закону. Конкретні умови страхування визначаються при укладенні договору страхування.
Добровiльне страхування у конкретного страховика не може бути обов'язковою передумовою при реалізації інших правовідносин.
Види добровільного страхування, на які видається ліцензія, визначаються згідно з прийнятими страховиком правилами (умовами) страхування (страхових продуктів), погодженими з уповноваженим органом.
Види добровільного страхування:
1) страхування життя;
2) страхування від нещасних випадків;
3) медичне страхування (безперервне страхування здоров'я");
4) страхування здоров'я на випадок захворювання;
5) страхування медичних витрат;
6) страхування залізничного транспорту;
7) страхування наземного транспорту (крім залізничного);
8) страхування повітряного транспорту;
9) страхування водного транспорту (морського внутрішнього та інших видів водного транспорту);
10) страхування вантажів та багажу;
11) страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ;
12) страхування майна (іншого, ніж передбачено пунктами 5-9);
13) страхування цивільної відповідальності власників наземного транспорту (включаючи відповідальність перевізника);
14) страхування відповідальності власників повітряного транспорту (включаючи відповідальність перевізника);
15) страхування відповідальності власників водного транспорту (включаючи відповідальність перевізника);
16) страхування відповідальності перед третіми особами (іншої, ніж передбачена пунктами 13-15)
17) страхування кредитів (у тому числі відповідальності позичальника за не погашення кредиту);
18) страхування інвестицій;
19) страхування фінансових ризиків;
20) страхування судових витрат;
21) страхування виданих гарантій (поручительств) та прийнятих гарантій.
Характеристику та класифікаційні ознаки зазначених видів страхування визначає уповноважений орган.

-54- Н.д.ТігіпкоС.Л. (Округ №36)
Статтю доповнити частинами такого змісту:
"Страхування життя - це вид особистого страхування, який передбачає обов'язок страховика здійснити страхову виплату згідно договору страхування у разі смерті застрахованої особи, а також, якщо це передбачено договором страхування, у разі дожиття застрахованої особи до закінчення строку дії договору страхування, та/або досягнення застрахованою особою визначеного договором віку. Умови договору страхування життя можуть також передбачати обов'язок страховика здійснити страхову виплату у разі нещасного випадку, що стався із застрахованою особою, та/або хвороби застрахованої особи. У разі, якщо при настанні страхового випадку передбачені регулярні послідовні довічні страхові виплати (страхування довічної пенсії), обов'язковим є передбачення у договорі страхування ризику смерті застрахованої особи протягом періоду між початком дії договору страхування та першою страховою виплатою з числа довічних страхових виплат. В інших випадках передбачення ризику смерті застрахованої особи є обов'язковим протягом всього терміну дії договору страхування життя.
Страховики мають право займатися тільки тими видами страхування, якi визначені в ліцензії".
Враховано в редакції КомітетуВраховано
Стаття 6. Добровільне страхування та його види
Добровільне страхування - це страхування яке здійснюється на основі договору між страхувальником i страховиком. Загальні умови і порядок здійснення добровільного страхування визначаються правилами страхування, що встановлюються страховиком самостійно відповідно до вимог цього Закону. Конкретні умови страхування визначаються при укладенні договору страхування відповідно до законодавства.
Добровiльне страхування у конкретного страховика не може бути обов'язковою передумовою при реалізації інших правовідносин.
Види добровільного страхування, на які видається ліцензія, визначаються згідно з прийнятими страховиком правилами (умовами) страхування, зареєстрованими уповноваженим органом.
Видами добровільного страхування можуть бути:
1) страхування життя;
2) страхування від нещасних випадків;
3) медичне страхування (безперервне страхування здоров'я");
4) страхування здоров'я на випадок хвороби;
5) страхування залізничного транспорту;
6) страхування наземного транспорту (крім залізничного);
7) страхування повітряного транспорту;
8) страхування водного транспорту (морського внутрішнього та інших видів водного транспорту);
9) страхування вантажів та багажу (вантажобагажу);
10) страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ;
11) страхування майна (іншого, ніж передбачено пунктами 5-9);
12) страхування цивільної відповідальності власників наземного транспорту (включаючи відповідальність перевізника);
13) страхування відповідальності власників повітряного транспорту (включаючи відповідальність перевізника);
14) страхування відповідальності власників водного транспорту (включаючи відповідальність перевізника);
15)страхування відповідальності перед третіми особами (іншої, ніж передбачена пунктами 12-14)
16) страхування кредитів (у тому числі відповідальності позичальника за не погашення кредиту);
17) страхування інвестицій;
18) страхування фінансових ризиків;
19) страхування судових витрат;
20) страхування виданих гарантій (порук) та прийнятих гарантій;
21) страхування медичних витрат.
22) інші види добровільного страхування.
Характеристику та класифікаційні ознаки видів добровільного страхування визначає Уповноважений орган.
Страхування життя - це вид особистого страхування, який передбачає обов'язок страховика здійснити страхову виплату згідно договору страхування у разі смерті застрахованої особи, а також, якщо це передбачено договором страхування, у разі дожиття застрахованої особи до закінчення строку дії договору страхування, та/або досягнення застрахованою особою визначеного договором віку. Умови договору страхування життя можуть також передбачати обов'язок страховика здійснити страхову виплату у разі нещасного випадку, що стався із застрахованою особою, та/або хвороби застрахованої особи. У разі, якщо при настанні страхового випадку передбачені регулярні послідовні довічні страхові виплати (страхування довічної пенсії), обов'язковим є передбачення у договорі страхування ризику смерті застрахованої особи протягом періоду між початком дії договору страхування та першою страховою виплатою з числа довічних страхових виплат. В інших випадках передбачення ризику смерті застрахованої особи є обов'язковим протягом всього терміну дії договору страхування життя.
Страховики мають право займатися тільки тими видами добровільного страхування, якi визначені в ліцензії.

64.
Стаття 6. Види обов'язкового страхування
Відповідно до Постанови ВРУ від 20 травня 1999 р. №689-XIV пропозиції щодо нових видів обов'язкового державного страхування винесено на повторне перше читання.Стаття 7 (6). Види обов'язкового страхування
65.
В Україні здійснюються такі види обов'язкового страхування:

-55- Кабінет Міністрів України
У статті 6 пункти 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 21, 28, 30 і 31 виключити, змінивши відповідно подальшу нумерацію.

Враховано

В Україні здійснюються такі види обов`язкового страхування:
66.
1) медичне страхування;1) медичне страхування;
67.
2) державне особисте страхування військовослужбовців і військовозобов'язаних, призваних на збори;
68.
3) державне особисте страхування осіб рядового, начальницького та вільнонайманого складу органів і підрозділів внутрішніх справ;
69.
4) державне обов'язкове особисте страхування медичних і фармацевтичних працівників на випадок інфікування вірусом імунодефіциту людини при виконанні ними службових обов'язків;

-56- Кабінет Міністрів України
Пункт викласти в наступній редакції:
"обов'язкове особисте страхування медичних і фармацевтичних працівників (крім тих, які працюють в установах і організаціях, що фінансуються з Державного бюджету України) на випадок інфікування вірусом імунодефіциту людини при виконанні ними службових обов'язків";
Враховано
2) обов'язкове особисте страхування медичних і фармацевтичних працівників (крім тих, які працюють в установах і організаціях, що фінансуються з Державного бюджету України) на випадок інфікування вірусом імунодефіциту людини при виконанні ними службових обов'язків;

70.
5) державне обов'язкове особисте страхування працівників митних органів;
71.
6) державне обов'язкове особисте страхування працівників прокуратури;
72.
7) державне страхування життя і здоров'я народних депутатів;
73.
8) державне особисте страхування службових осіб державної контрольно-ревізійної служби в Україні;
74.
9) державне особисте страхування службових осіб державних податкових інспекцій;

-57- Н.д.Білоус А.О. (Реєстр.картка №405)
У п.9 слово "інспекцій" замінити словом "служб".
Відхилено

75.
10) державне обов'язкове страхування службових осіб державних органів у справах захисту прав споживачів;
76.
11) особисте страхування працівників відомчої та сільської пожежної охорони і членів добровільних пожежних дружин (команд);

-58- Кабінет Міністрів України
Пункт 11 після слова "відомчої" доповнити словами "(крім тих, які працюють в установах і організаціях, що фінансуються з Державного бюджету України)";

Враховано
3) особисте страхування працівників відомчої (крім тих, які працюють в установах і організаціях, що фінансуються з Державного бюджету України) та сільської пожежної охорони і членів добровільних пожежних дружин (команд);

77.
12) державне страхування посадових осіб інспекцій державного архітектурно-будівельного контролю;
78.
13) державне страхування спортсменів вищих категорій;

-59- Н.д.Самойлик К.С. (Реєстр.картка №257)
Статтю доповнити наступним пунктом:
"обов'язкове державне страхування спортсменів вищих категорій"
Враховано
4) страхування спортсменів вищих категорій;
79.
14) державне страхування працівників державної лісової охорони;
80.
15) страхування життя і здоров'я спеціалістів ветеринарної медицини;5) страхування життя і здоров'я спеціалістів ветеринарної медицини;
81.
16) страхування життя і здоров'я суддів;
82.
17) державне страхування донорів крові та (або) її компонентів;
83.
18) особисте страхування від нещасних випадків на транспорті;

-60- Н.д.Єдін О.Й. (Округ №102)
Пункт залишити в редакції діючого Закону
Враховано
6) особисте страхування від нещасних випадків на транспорті;

84.
19) страхування членів екіпажу і авіаційного персоналу;

-61- Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
Пункти 19, 20, 22, 23, 25 викласти в редакції:
"авіаційне страхування цивільної авіації"
Враховано
7) авіаційне страхування цивільної авіації;

85.
20) страхування працівників замовника авіаційних робіт, осіб, пов'язаних із забезпеченням технологічного процесу при виконанні авіаційних робіт, та пасажирів, які перевозяться за його заявкою без придбання квитків;
86.
21) страхування ризикових професій народного господарства від нещасних випадків;

-62- Н.д.Білоус А.О. (Реєстр.картка №405)
Пункт 21 доповнити словами: "перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України"
Враховано в редакції Комітету

87.
22) страхування відповідальності повітряного перевізника і виконавця повітряних робіт щодо відшкодування збитків, заподіяних пасажирам, багажу, пошті, вантажу, прийнятим до перевезення, іншим користувачам повітряного транспорту та третім особам;

-63- Н.д.Крук Ю.Б. (Округ №139)
Пункт 22 викласти у такій редакції:
"обов'язкове страхування відповідальності повітряного та морського перевізника та виконавця повітряних робіт і робіт пов'язаних із обслуговуванням морського транспорту щодо відшкодування збитків, завданих пасажирам багажу, пошті, вантажу, прийнятим до перевезення інших користувачам повітряного та морського транспорту та третім особам";
Враховано в редакції Комітету
8) обов'язкове страхування відповідальності морського перевізника та виконавця робіт пов'язаних із обслуговуванням морського транспорту щодо відшкодування збитків, завданих пасажирам, багажу, пошті, вантажу, іншим користувачам морського транспорту та третім особам;
88.
23) страхування відповідальності експлуатанта повітряного судна за збитки, які можуть бути завдані ним при виконанні авіаційних робіт;
89.
24) страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів;9) страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів;
90.
25) страхування авіаційних суден;

-64- Н.д.Крук Ю.Б. (Округ №139)
В статті 6 пункт 25 доповнити такими словами: "та засобів водного транспорту";
Враховано в редакції Комітету
10) страхування засобів водного транспорту;
91.
26) обов'язкове страхування врожаю сільськогосподарських культур і багаторічних насаджень у радгоспах та інших державних сільськогосподарських підприємствах.

-65- Кабінет Міністрів України
Пункти 26, 29 викласти в наступній редакції:
страхування врожаю сільськогосподарських культур і багаторічних насаджень державними сільськогосподарськими підприємствами, врожаю зернових культур і цукрових буряків сільськогосподарськими підприємствами всіх форм власності;

Враховано
11) страхування врожаю сільськогосподарських культур і багаторічних насаджень державними сільськогосподарськими підприємствами, врожаю зернових культур і цукрових буряків сільськогосподарськими підприємствами всіх форм власності;

92.
27) страхування цивільної відповідальності оператора ядерної установки за шкоду, яка може бути заподіяна внаслідок ядерного інциденту (порядок та умови цього страхування визначаються спеціальним законом України).12) страхування цивільної відповідальності оператора ядерної установки за шкоду, яка може бути заподіяна внаслідок ядерного інциденту (порядок та умови цього страхування визначаються спеціальним законом України);

93.
28) державне обов'язкове особисте страхування осіб рядового і начальницького складу та працівників кримінально-виконавчої системи.
94.
29) державне обов'язкове страхування працівників, які беруть участь у наданні психіатричної допомоги, в тому числі здійснюють догляд за особами, які страждають на психічні розлади.


обов'язкове страхування працівників (крім тих, які працюють в установах і організаціях, що фінансуються з Державного бюджету України), які беруть участь у наданні психіатричної допомоги, в тому числі здійснюють догляд за особами, які страждають на психічні розлади";

Враховано
13) обов'язкове страхування працівників (крім тих, які працюють в установах і організаціях, що фінансуються з Державного бюджету України), які беруть участь у наданні психіатричної допомоги, в тому числі здійснюють догляд за особами, які страждають на психічні розлади;
95.
29-1) страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання за шкоду, яку може бути заподіяно аваріями на об'єктах підвищеної небезпеки;14) страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання за шкоду, яку може бути заподіяно пожежами та аваріями на об'єктах підвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечні об'єкти та об'єкти, господарська діяльність на яких може призвести до аварій екологічного та санітарно-епідеміологічного характеру;
96.
30) обов'язкове державне страхування державних виконавців;

97.
31) державне обов'язкове особисте страхування працівників державної санітарно-епідеміологічної служби на випадок каліцтва або професійного захворювання, одержаних під час виконання службових обов'язків;
98.
32) страхування цивільної відповідальності інвестора, в тому числі за шкоду, заподіяну довкіллю, здоров'ю людей, за угодою про розподіл продукції, якщо інше не передбачено такою угодою;15) страхування цивільної відповідальності інвестора, в тому числі за шкоду, заподіяну довкіллю, здоров'ю людей, за угодою про розподіл продукції, якщо інше не передбачено такою угодою;

99.
33) страхування майнових ризиків за угодою про розподіл продукції у випадках, передбачених Законом України "Про угоди про розподіл продукції".16) страхування майнових ризиків за угодою про розподіл продукції у випадках, передбачених Законом України "Про угоди про розподіл продукції";
100.
34) фінансова відповідальність, життя і здоров'я тимчасового адміністратора та ліквідатора фінансової установи;
17) фінансова відповідальність, життя і здоров'я тимчасового адміністратора та ліквідатора фінансової установи;
101.
35) страхування майнових ризиків при промисловій розробці родовищ нафти і газу у випадках, передбачених Законом України "Про нафту і газ"
18) страхування майнових ризиків при промисловій розробці родовищ нафти і газу у випадках, передбачених Законом України "Про нафту і газ"

102.


-66- Кабінет Міністрів України
Статтю доповнити пунктами такого змісту:
"обов'язкове страхування медичних та інших працівників державних і комунальних закладів охорони здоров'я та державних наукових установ (крім тих, які працюють в установах і організаціях, що фінансуються з Державного бюджету України) на випадок захворювання на інфекційні хвороби, пов'язаного з виконанням ними професійних обов'язків в умовах підвищеного ризику зараження збудниками інфекційних хвороб;

Враховано
19) обов'язкове страхування медичних та інших працівників державних і комунальних закладів охорони здоров'я та державних наукових установ (крім тих, які працюють в установах і організаціях, що фінансуються з Державного бюджету України) на випадок захворювання на інфекційні хвороби, пов'язаного з виконанням ними професійних обов'язків в умовах підвищеного ризику зараження збудниками інфекційних хвороб;

103.


Страхування відповідальності експортера та особи, яка відповідає за утилізацію (видалення) небезпечних відходів, щодо відшкодування шкоди, яку може бути заподіяно здоров'ю людини, власності та навколишньому природному середовищу під час транскордонного перевезення та утилізації (видалення) небезпечних відходів".

20) страхування відповідальності експортера та особи, яка відповідає за утилізацію (видалення) небезпечних відходів, щодо відшкодування шкоди, яку може бути заподіяно здоров'ю людини, власності та навколишньому природному середовищу під час транскордонного перевезення та утилізації (видалення) небезпечних відходів;

104.


-67- Кабінет Міністрів України
Статтю доповнити новим пунктом наступного змісту:
"страхування персоналу ядерних установок, джерел іонізуючого випромінювання, а також інспекторів з нагляду за ядерною та радіаційною безпекою безпосередньо на ядерних установках від ризику негативного впливу іонізуючого випромінювання на їх здоров'я."
Враховано в редакції Комітету
21) страхування персоналу ядерних установок, джерел іонізуючого випромінювання, а також державних інспекторів з нагляду за ядерною та радіаційною безпекою безпосередньо на ядерних установках від ризику негативного впливу іонізуючого випромінювання на їхнє здоров'я за рахунок коштів ліцензіатів.
105.


-68 -Кабінет Міністрів України
Статтю доповнити новим пунктом наступного змісту:
"обов'язкове страхування відповідальності підприємств, установ, організацій усіх форм власності, фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності, які здійснюють посередництво у працевлаштуванні за кордоном, щодо відшкодування шкоди, заподіяної життю та здоров'ю громадян під час виконання ними обов'язків за укладеними договорами (контрактами) на працевлаштування, а також у період прямування цих громадян до місця працевлаштування"
Відхилено

106.


-69-Кабінет Міністрів України
Статтю доповнити новим пунктом наступного змісту:
"обов'язкове державне страхування донора анатомічних матеріалів людини на випадок смерті, зараження інфекційною хворобою, виникнення інших хвороб чи розладів здоров'я у зв'язку з виконанням ним донорської функції"
Відхилено

107.


-70-Кабінет Міністрів України
Статтю доповнити новими пунктами наступного змісту:


108.


"страхування персоналу об'єктів космічної діяльності, (наземна інфраструктура), професійна діяльність якого пов'язана з небезпечними умовами праці;

Відхилено

109.


Страхування об'єктів космічної діяльності (наземна інфраструктура), перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України за поданням Національного космічного агентства України;

Враховано
22) страхування об'єктів космічної діяльності (наземна інфраструктура), перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України за поданням Національного космічного агентства України;

110.


Страхування цивільної відповідальності суб'єктів
Космічної діяльності;

Враховано
23) страхування цивільної відповідальності суб'єктів космічної діяльності;

111.


Страхування об'єктів космічної діяльності (космічна інфраструктура), які є власністю України щодо ризиків, пов'язаних з підготовкою до запуску космічної техніки на космодромі, запуском та експлуатацією її у космічному просторі;
Враховано
24) страхування об'єктів космічної діяльності (космічна інфраструктура), які є власністю України щодо ризиків, пов'язаних з підготовкою до запуску космічної техніки на космодромі, запуском та експлуатацією її у космічному просторі;
112.


Страхування відповідальності щодо ризиків, пов'язаних з підготовкою до запуску космічної техніки на космодромі, запуском та експлуатацією її у космічному просторі;

Враховано
25) страхування відповідальності щодо ризиків, пов'язаних з підготовкою до запуску космічної техніки на космодромі, запуском та експлуатацією її у космічному просторі;

113.


Страхування персоналу об'єктів космічної діяльності (космічна інфраструктура), професійна діяльність якого пов'язана з підготовкою до запуску космічної техніки на космодромі, запуском та експлуатацією її у космічному просторі".

Відхилено

114.


-71-Кабінет Міністрів України
Статтю доповнити новим пунктом наступного змісту:
"державне обов'язкове страхування службових осіб Державного комітету України по стандартизації, метрології і сертифікації і його територіальних органів, на яких покладено здійснення державного нагляду за додержанням стандартів, норм і правил, та державних інспекторів з метрологічного нагляду"
Відхилено

115.


-72-Кабінет Міністрів України
Статтю доповнити новим пунктом наступного змісту:
"державне обов'язкове особисте страхування працівників Антимонопольного комітету України та його територіальних відділень"
Відхилено

116.


-73- Н.д.Самойленко Ю.І. (Реєстр.картка №375)
Статтю доповнити новими пунктами наступного змісту:
"страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання за шкоду, яку може бути заподіяно аваріями на об'єктах підвищеної небезпеки;


Враховано

117.


Страхування відповідальності на випадок настання негативних наслідків перевезення небезпечних вантажів;
Враховано в редакції Комітету
26) страхування відповідальності суб'єктів перевезення небезпечних вантажів на випадок настання негативних наслідків при перевезенні небезпечних вантажів;
118.


Страхування відповідальності суб'єктів господарювання за прямі збитки, заподіяні навколишньому природному середовищу (довкіллю) в результаті техногенних аварій і катастроф"
Враховано в редакції Комітету

119.


-74- Н.д.Фіалковський В.О. (Округ №187)
Статтю доповнити новими пунктами наступного змісту:
"страхування відповідальності осіб, діяльність яких згідно з санітарним або екологічним законодавством, пов'язана з потенціальною небезпекою для здоров'я людей;
Враховано в редакції Комітету
27) страхування професійної відповідальності осіб, діяльність яких може нанести шкоду третім особам, за переліком встановленим Кабінетом Міністрів України;
120.


страхування відповідальності власників собак щодо шкоди, яка може бути нанесена третім особам;

Враховано в редакції Комітету
28) страхування відповідальності власників собак (за переліком порід визначених Кабінетом Міністрів України) щодо шкоди, яка може бути нанесена третім особам;

121.


страхування професійної відповідальності осіб, діяльність яких може нанести шкоду третім особам (за переліком, встановленим Кабінетом Міністрів України);

Враховано

122.


страхування відповідальності осіб, що надають ріелтерські послуги;

Враховано в редакції Комітету

123.


страхування майна, що передається в оренду та під заставу"
Відхилено

124.


-75- Н.д.Цушко В.П. (Округ №140)
Статтю доповнити новим пунктом наступного змісту:
"страхування цивільної відповідальності громадян України, що мають у власності чи іншому законному володінні зброю, за шкоду, яка може бути заподіяна особі або її майну внаслідок володіння, зберігання чи використання цієї зброї;
Враховано в редакції Комітету
29) страхування цивільної відповідальності громадян України, що мають у власності чи іншому законному володінні зброю, за шкоду, яка може бути заподіяна третій особі або її майну внаслідок володіння, зберігання чи використання цієї зброї;
125.


Страхування тварин на випадок загибелі, знищення, вимушеного забою, від хвороб, стихійних лих та нещасних випадків і відповідальності виробників (постачальників) продукції тваринного походження та ветеринарних препаратів у разі заподіяння ними шкоди третім особам, згідно переліку встановленому Державним департаментом ветеринарної медицини;

Враховано в редакції Комітету
30) страхування тварин на випадок загибелі, знищення, вимушеного забою, від хвороб, стихійних лих та нещасних випадків у випадках та згідно з переліком тварин встановленими Кабінетом Міністрів України;
126.


Страхування відповідальності суб'єктів підприємницької діяльності щодо відшкодування збитків, заподіяних третім особам внаслідок пожежі;
Враховано в редакції Комітету

127.


Страхування майна, яке має підвищений рівень вибухо-пожежонебезпеки;
Враховано в редакції Комітету

128.


Страхування відповідальності відправника, перевізника та отримувача продукції при перевезенні небезпечних вантажів"

Враховано в редакції Комітету

129.


-76- Н.д.Гуренко С.І. (Реєстр.картка №248)
Доповнити статтю наступним пунктом:
"обов'язкове страхування індивідуального житла та інших господарських споруд громадян"
Відхилено

130.


-77-Н.д.Писаренко А.А. (Округ №44)
Доповнити статтю наступними пунктами:
Страхування відповідальності підприємств, установ і організацій за прямі збитки, заподіяні навколишньому природному середовищу (довкіллю) в результаті техногенних аварій і катастроф, а також при перевезенні екологічно небезпечних вантажів. Умови та порядок цього страхування визначає Кабінет Міністрів України;

Враховано в редакції Комітету


131.


Страхування працівників важкодоступних та селестокових станцій національної гідрометеорологічної служби"

Відхилено

132.


-78- Н.д.Білик А.Г. (Округ №38)
Доповнити статтю наступним пунктом:
"страхування туристів (медичне та від нещасного випадку)"

Враховано в редакції Комітету
31) страхування відповідальності суб'єктів туристичної діяльності за шкоду, заподіяну життю чи здоров'ю туриста або його майну;

133.


-79- Н.д.Крук Ю.Б. (Округ №139)
Доповнити статтю наступними пунктами:
"обов'язкове страхування членів екіпажу засобів водного транспорту;Відхилено

134.


обов'язкове страхування небезпечних морських вантажів;
Враховано в редакції Комітету

135.


обов'язкове страхування працівників підприємств, пов'язаних із обслуговуванням, судноремонтом і будівництвом засобів водного транспорту під час виконання цих робіт;

Відхилено

136.


обов'язкове страхування відповідальності судновласника;
Враховано в редакції Комітету
32) обов'язкове страхування відповідальності морського судновласника;
137.


обов'язкове страхування відповідальності вантажовідправників (вантажоотримувачі) небезпечних морських вантажів за шкоду, яка може бути заподіяна цими вантажами навколишньому середовищу та третім особам."
Враховано в редакції Комітету

138.


-80-Н.д.Бродський М.Ю. (Округ №215)
Статтю доповнити пунктом наступного змісту:
"страхування ліній електропередач та перетворюючого обладнання передавачів електроенергії від пошкодження внаслідок впливу стихійних лих або техногенних катастроф та від протиправних дій третій осіб"
Враховано
33) страхування ліній електропередач та перетворюючого обладнання передавачів електроенергії від пошкодження внаслідок впливу стихійних лих або техногенних катастроф та від протиправних дій третій осіб.
139.


-81- Н.д.Цушко В.П. (Округ №140)
Статтю викласти в наступній редакції:
Стаття 7. Обов'язкове страхування та його види
Обов'язкове страхування - це страхування яке передбачає обов'язок особи визначеної законом як страхувальник укласти визначений законом договір особистого, майнового страхування третіх осіб або договір страхування своєї цивільної відповідальності перед іншими особами зі страховиком за свій рахунок або рахунок третіх осіб.
Обов`язкове страхування встановлюється законами України шляхом внесення змін у цей Закон.
Для проведення обов'язкового страхування Кабінет Міністрів України встановлює порядок та правила його проведення, форми типового договору страхування, який укладається з громадянами, особливі умови ліцензування обов'язкового страхування, мінімальні розміри страхових сум та мінімальні розміри страхових тарифів або методику актуарних розрахунків. Кабінет Міністрів України може обмежувати обсяги окремих видів обов'язкового страхування.
В Україні здійснюються такі види обов'язкового страхування:
1) медичне страхування;
2) особисте страхування працiвникiв відомчої та сільської пожежної охорони i членів добровільних пожежних дружин (команд);
3) страхування спортсменів вищих категорій;
4) страхування життя і здоров'я спеціалістів ветеринарної медицини;
5) страхування життя і здоров'я суддів;
6) особисте страхування від нещасних випадків на транспорті;
7) страхування членів екіпажу і авіаційного персоналу;
8) страхування працівників замовника авіаційних робіт, осіб, пов`язаних із забезпеченням технологічного процесу при виконанні авіаційних робіт, та пасажирів, які перевозяться за його заявкою без придбання квитків;
9) страхування ризикових професій народного господарства від нещасних випадків;
10) страхування відповідальності повітряного перевізника і виконавця повітряних робіт щодо відшкодування збитків, заподіяних пасажирам, багажу, пошті, вантажу;
11) страхування відповідальності експлуатанта повітряного судна за збитки, які можуть бути завдані ним при виконанні авіаційних робіт;
12) страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів;
13) страхування авіаційних суден;
14) страхування врожаю сільськогосподарських культур і багаторічних насаджень;
15) страхування цивільної відповідальності оператора ядерної установки.
Стаття 8 Обов'язкове державне страхування та його види
Обов'язкове державне страхування - це страхування яке передбачає особисте та майнове страхування осіб, визначених законом за рахунок коштів, які надаються з відповідного бюджету. У цьому випадку страховиком виступає держава або за її дорученням інший страховий орган.
Обов`язкове державне страхування встановлюється законами України шляхом внесення змін у цей Закон.
В Україні здійснюються такі види обов'язкового державного страхування:
1) державне особисте страхування військовослужбовців i військовозобов'язаних, призваних на збори;
2) державне особисте страхування осіб рядового, начальницького та вільнонайманого складу органів i підрозділів внутрішніх справ;
3) державне особисте страхування медичних і фармацевтичних працівників на випадок інфікування вірусом імунодефіциту людини при виконанні ними службових обов'язків;
4) державне особисте страхування працiвникiв митних органiв;
5) державне особисте страхування працiвникiв прокуратури;
6) державне страхування життя i здоров'я народних депутатів;
7) державне особисте страхування службових осiб державної контрольно- ревізійної служби в Українi;
8) державне особисте страхування службових осiб державних податкових інспекцій;
9) державне обов'язкового страхування службових осiб державних органiв у справах захисту прав споживачів;
10) державне страхування посадових осiб iнспекцiй державного архiтектурно - будівельного контролю;
11) державне страхування працiвникiв державної лісової охорони;
12) державне страхування донорів крові та (або) її компонентів;
13) державне страхування осіб рядового і начальницького складу та працівників кримінально виконавчої системи."
Статті 7-47 в зв'язку з цим вважати статтями 9-49
Відхилено

140.


-82- Н.д.Акопян В.Г. (Округ №131)
Статтю викласти в наступній редакції.
Стаття 6. Види обов'язкового страхування
В Україні здійснюються таки види обов`язкового страхування:
1) медичне страхування;
2) обов'язкове особисте страхування медичних і фармацевтичних працівників (крім тих, які працюють в установах і організаціях, що фінансуються з Державного бюджету України) на випадок інфікування вірусом імунодефіциту людини при виконанні ними службових обов'язків;
3) особисте страхування працівників відомчої (крім тих, які працюють в установах і організаціях, що фінансуються з Державного бюджету України) та сільської пожежної охорони і членів добровільних пожежних дружин (команд);
4) страхування життя і здоров'я спеціалістів ветеринарної медицини;
5) страхування відповідальності перевізника (крім повітряного перевізника) щодо відшкодування шкоди, заподіяної пасажирам, багажу, пошті, вантажу, прийнятим до перевезення, іншим користувачам транспорту (крім повітряного транспорту) та третім особам;
6) страхування членів екіпажу і авіаційного персоналу;
7) страхування працівників замовника авіаційних робіт, осіб, пов'язаних із забезпеченням технологічного процесу при виконанні авіаційних робіт, та пасажирів, які перевозяться за його заявкою без придбання квитків;
8) страхування відповідальності повітряного перевізника і виконавця повітряних робіт щодо відшкодування збитків, заподіяних пасажирам, багажу, пошті, вантажу, прийнятим до перевезення, іншим користувачам повітряного транспорту та третім особам;
9) страхування відповідальності експлуатанта повітряного судна за збитки, які можуть бути завдані ним при виконанні авіаційних робіт;
10) особисте страхування від нещасних випадків на транспорті;
11) страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів;
12) страхування повітряних суден та аматорських літальних апаратів;
13) страхування врожаю сільськогосподарських культур і багаторічних насаджень державними сільськогосподарськими підприємствами та врожаю зернових культур і цукрових буряків сільськогосподарськими підприємствами усіх форм власності;
14) страхування цивільної відповідальності оператора ядерної установки за шкоду, яка може бути заподіяна внаслідок ядерного інциденту (порядок та умови цього страхування визначаються спеціальним законом України);
15) обов'язкове страхування працівників (крім тих, які працюють в установах і організаціях, що фінансуються з Державного бюджету України), які беруть участь у наданні психіатричної допомоги, в тому числі здійснюють догляд за особами, які страждають на психічні розлади;
16) обов'язкове страхування медичних та інших працівників державних і комунальних закладів охорони здоров'я та державних наукових установ (крім тих, які працюють в установах і організаціях, що фінансуються з Державного бюджету України) на випадок захворювання на інфекційні хвороби, пов'язаного з виконанням ними професійних обов'язків в умовах підвищеного ризику зараження збудниками інфекційних хвороб;
17) страхування відповідальності експортера та особи, яка відповідає за утилізацію (видалення) небезпечних відходів, щодо відшкодування шкоди, яку може бути заподіяно здоров'ю людини, власності та навколишньому природному середовищу під час транскордонного перевезення та утилізації (видалення) небезпечних відходів;
18) страхування цивільної відповідальності інвестора, в тому числі за шкоду, заподіяну довкіллю, здоров'ю людей, за угодою про розподіл продукції, якщо інше не передбачено такою угодою;
19) страхування майнових ризиків за угодою про розподіл продукції у випадках, передбачених Законом України "Про угоди про розподіл продукції;
20) страхування відповідальності на випадок настання негативних наслідків перевезення небезпечних вантажів;
21) страхування експортної діяльності.
Відхилено

141.


-83- Н.д.Мельник П.В. (Реєстр. Картка №394)
Частину викласти у такій редакції:
"Для проведення обов'язкового страхування Кабінет Міністрів України встановлює порядок та правила його проведення, форми типового договору з громадянами, особливі умови ліцензування обов'язкового страхування, мінімальні розміри страхових сум та максимальні розміри страхових тарифів або методику актуарних розрахунків. Кабінет Міністрів України може обмежувати обсяги окремих видів обов'язкового страхування."
Враховано в редакції Комітету
Для здійснення обов'язкового страхування Кабінет Міністрів України встановлює порядок та правила його проведення, форми типового договору, особливі умови ліцензування обов'язкового страхування, розміри страхових сум та максимальні розміри страхових тарифів або методику актуарних розрахунків.

142.
Стаття 7. Страховий ризик і страховий випадокСтаття 8 (7). Страховий ризик і страховий випадок
143.
Страховий ризик - певна подія, на випадок якої проводиться страхування і яка має ознаки ймовірності та випадковості настання.Страховий ризик - певна подія, на випадок якої проводиться страхування і яка має ознаки ймовірності та випадковості настання.
144.
Страховий випадок - подія, передбачувана договором страхування або законодавством, яка відбулась і з настанням якої виникає обов'язок страховика здійснити виплату страхової суми (страхового відшкодування) страхувальнику, застрахованій або іншій третій особі.Страховий випадок - подія, передбачена договором страхування або законодавством, яка відбулась і з настанням якої виникає обов'язок страховика здійснити виплату страхової суми (страхового відшкодування) страхувальнику, застрахованій або іншій третій особі.
145.
Стаття 8. Страхова сума, страхове відшкодування і франшиза

-84-Н.д.ТігіпкоС.Л. (Округ №36)
Статтю 8 викласти в наступній редакції:
Враховано
Стаття 9 (8). Страхова сума, страхова виплата, страхове вiдшкодування i франшиза

146.
Страхова сума - грошова сума, в межах якої страховик відповідно до умов страхування зобов'язаний провести виплату при настанні страхового випадку, а також сума, що виплачується за особистим страхуванням.

Стаття 8. Страхова сума, страхова виплата, страхове вiдшкодування i франшиза
Страхова сума - грошова сума, в межах якої страховик відповідно до умов страхування зобов'язаний провести виплату при настанні страхового випадку.
Страхова виплата - грошова сума, яка виплачується страховиком відповідно до умов договору страхування при настанні страхового випадку.
Страхові виплати за договором страхування життя здійснюються в розмірі страхової суми (її частини) та/або у вигляді регулярних, послідовних виплат обумовлених у договорі страхування сум (ануїтету).
Розмір страхової суми та/або розміри страхових виплат визначаються за домовленістю між страховиком та страхувальником під час укладання договору страхування або внесення змін до договору страхування, або у випадках, передбачених чинним законодавством, - відповідно до чинного законодавства.
Страхова сума може бути встановлена по окремому страховому випадку, групі страхових випадків, договору страхування у цілому.
Страхова сума не встановлюється для страхового випадку, у разі настання якого здійснюються регулярні, послідовні страхові виплати у вигляді ануїтету.
Договором страхування життя повинно бути передбачено збільшення розміру страхової суми та/або розміру страхових виплат на суми (бонуси), які визначаються страховиком один раз на рік за результатами отриманого інвестиційного доходу від розміщення коштів резервів із страхування життя за вирахуванням витрат страховика на ведення справи у розмірі до 15 відсотків від отриманого інвестиційного доходу та обов'язкового відрахування в математичні резерви частки інвестиційного доходу, що відповідає розміру інвестиційного доходу, що застосовується для розрахунку страхового тарифу за цим договором страхування та у разі індексації розміру страхової суми та/або розміру страхових виплат за офіційним індексом інфляції, відрахування частки інвестиційного доходу, що відповідає такій індексації.
Договором страхування життя також може бути передбачено збільшення розміру страхової суми та/або розміру страхових виплат на суми (бонуси), які визначаються страховиком один раз на рік за іншими фінансовими результатами його діяльності (участь у прибутках страховика).
Прийняті страховиком додаткові страхові зобов'язання повідомляються страхувальнику письмово і не можуть бути у подальшому зменшені у односторонньому порядку.
У разі несплати страхувальником чергового страхового внеску у розмірі та у строки передбачені правилами та договором страхування життя може бути передбачено таким договором право страховика в односторонньому порядку зменшити (редукувати) розмір страхової суми та/або страхових виплат.
Договором страхування життя може бути передбачено індексацію (зміну) за офіційним індексом інфляції розміру страхової суми та/або страхових виплат протягом дії договору страхування життя за умови відповідної індексації (зміни) розміру страхового платежу (страхового внеску, страхової премії). Порядок та умови індексації визначаються правилами та договором страхування.
Страхова сума - грошова сума, в межах якої страховик відповідно до умов страхування зобов'язаний провести виплату при настанні страхового випадку.
Страхова виплата - грошова сума, яка виплачується страховиком відповідно до умов договору страхування при настанні страхового випадку.
Страхові виплати за договором страхування життя здійснюються в розмірі страхової суми (її частини) та/або у вигляді регулярних, послідовних виплат обумовлених у договорі страхування сум (ануїтету).
Розмір страхової суми та/або розміри страхових виплат визначаються за домовленістю між страховиком та страхувальником під час укладання договору страхування або внесення змін до договору страхування, або у випадках, передбачених чинним законодавством, - відповідно до чинного законодавства.
Страхова сума може бути встановлена по окремому страховому випадку, групі страхових випадків, договору страхування у цілому.
Страхова сума не встановлюється для страхового випадку, у разі настання якого здійснюються регулярні, послідовні страхові виплати у вигляді ануїтету.
Зазначена у договорі страхування життя величина інвестиційного доходу не повинна перевищувати 4 відсотки річних.
Договором страхування життя обов'язково передбачається збільшення розміру страхової суми та/або розміру страхових виплат на суми (бонуси), які визначаються страховиком один раз на рік за результатами отриманого інвестиційного доходу від розміщення коштів резервів із страхування життя за вирахуванням витрат страховика на ведення справи у розмірі до 15 відсотків від отриманого інвестиційного доходу та обов'язкового відрахування в математичні резерви частки інвестиційного доходу, що відповідає розміру інвестиційного доходу, що застосовується для розрахунку страхового тарифу за цим договором страхування та у разі індексації розміру страхової суми та/або розміру страхових виплат за офіційним індексом інфляції, відрахування в математичні резерви частки інвестиційного доходу, що відповідає такій індексації.
Договором страхування життя також може бути передбачено збільшення розміру страхової суми та/або розміру страхових виплат на суми (бонуси), які визначаються страховиком один раз на рік за іншими фінансовими результатами його діяльності (участь у прибутках страховика).
Прийняті страховиком додаткові страхові зобов'язання повідомляються страхувальнику письмово і не можуть бути у подальшому зменшені у односторонньому порядку.
У разі несплати страхувальником чергового страхового внеску у розмірі та у строки передбачені правилами та договором страхування життя може бути передбачено таким договором право страховика в односторонньому порядку зменшити (редукувати) розмір страхової суми та/або страхових виплат.
Договором страхування життя може бути передбачено індексацію (зміну) за офіційним індексом інфляції розміру страхової суми та/або страхових виплат протягом дії договору страхування життя за умови відповідної індексації (зміни) розміру страхового платежу (страхового внеску, страхової премії). Порядок та умови індексації визначаються правилами та договором страхування.

147.
Виплати страхових сум за договорами особистого страхування здійснюються незалежно від суми, яку має отримати одержувач за державним соціальним страхуванням, соціальним забезпеченням, і суми, що має бути йому сплачена як відшкодування збитків.

Страхові виплати за договорами особистого страхування здійснюються незалежно вiд суми, яку має отримати одержувач за державним соціальним страхуванням та соцiальним забезпеченням, i суми, що має бути йому сплачена як вiдшкодування збиткiв.
Розмір страхової суми визначається договором страхування або чинним законодавством під час укладання договору страхування, чи зміни договору страхування. У разі якщо при настанні страхового випадку передбачаються послідовні довічні страхові виплати, у договорі страхування визначаються розміри таких послідовних довічних страхових виплат, а страхова сума по цим випадкам не встановлюється.

Страхові виплати за договорами особистого страхування здійснюються незалежно вiд суми, яку має отримати одержувач за державним соціальним страхуванням та соцiальним забезпеченням, i суми, що має бути йому сплачена як вiдшкодування збиткiв.
Розмір страхової суми визначається договором страхування або чинним законодавством під час укладання договору страхування, чи зміни договору страхування. У разі якщо при настанні страхового випадку передбачаються послідовні довічні страхові виплати, у договорі страхування визначаються розміри таких послідовних довічних страхових виплат, а страхова сума по цим випадкам не встановлюється.
148.
При страхуванні майна страхова сума встановлюється в межах вартості майна за цінами і тарифами, що діють на момент укладання договору, якщо інше не обумовлено договором страхування або умовами обов'язкового страхування.

При страхуванні майна страхова сума встановлюється в межах вартості майна за цінами i тарифами, що діють на момент укладання договору, якщо інше не передбачено договором страхування.


При страхуванні майна страхова сума встановлюється в межах вартості майна за цінами i тарифами, що діють на момент укладання договору, якщо інше не передбачено договором страхування.

149.
Страхове відшкодування - грошова сума, яка виплачується страховиком за умовами майнового страхування і страхування відповідальності при настанні страхового випадку.

Страхове вiдшкодування - страхова виплата, яка здійснюється страховиком в межах страхової суми за договорами майнового страхування і страхування вiдповiдальностi при настаннi страхового випадку.


Страхове вiдшкодування - страхова виплата, яка здійснюється страховиком в межах страхової суми за договорами майнового страхування і страхування вiдповiдальностi при настаннi страхового випадку.

150.
Страхове відшкодування не може перевищувати розміру прямого збитку, якого зазнав страхувальник. Непрямі збитки вважаються застрахованими, якщо це передбачено договором страхування. У разі коли страхова сума становить певну частку вартості застрахованого об'єкта, страхове відшкодування виплачується у такій же частці від визначених по страховій події збитків, якщо інше не передбачено умовами страхування.

Страхове вiдшкодування не може перевищувати розміру прямого збитку, якого зазнав страхувальник. Непрямі збитки вважаються застрахованими, якщо це передбачено договором страхування. У разі коли страхова сума становить певну частку вартостi застрахованого об'єкта, страхове вiдшкодування виплачується у такій же частці від визначених по страховій події збитків, якщо iнше не передбачено умовами страхування .


Страхове вiдшкодування не може перевищувати розміру прямого збитку, якого зазнав страхувальник. Непрямі збитки вважаються застрахованими, якщо це передбачено договором страхування. У разі коли страхова сума становить певну частку вартостi застрахованого об'єкта, страхове вiдшкодування виплачується у такій же частці від визначених по страховій події збитків, якщо iнше не передбачено умовами страхування .

151.
Франшиза - частина збитків, що не відшкодовується страховиком згідно з договором страхування.

Франшиза - частина збиткiв, що не відшкодовується страховиком згідно з договором страхування.


Франшиза - частина збиткiв, що не відшкодовується страховиком згідно з договором страхування.

152.
Якщо майно застраховане у кількох страховиків і загальна страхова сума перевищує дійсну вартість майна, то страхове відшкодування, що виплачується усіма страховиками, не може перевищувати дійсної вартості майна. При цьому кожний страховик здійснює виплату пропорційно розмірові страхової суми за укладеним ним договором страхування.

Якщо майно застраховане у кількох страховиків i загальна страхова сума перевищує дійсну вартість майна, то страхове відшкодування, що виплачується усіма страховиками, не може перевищувати дійсної вартостi майна. При цьому кожний страховик здійснює виплату пропорційно розміру страхової суми за укладеним ним договором страхування.


Якщо майно застраховане у кількох страховиків i загальна страхова сума перевищує дійсну вартість майна, то страхове відшкодування, що виплачується усіма страховиками, не може перевищувати дійсної вартостi майна. При цьому кожний страховик здійснює виплату пропорційно розміру страхової суми за укладеним ним договором страхування.

153.


-85- Н.д.Коновалюк В.І. (Округ №62)
Статтю 8 викласти у такій редакції:
" Страхова сума - грошова сума, в межах якої страховик відповідно до умов страхування зобов'язаний провести виплату при настанні страхового випадку.
Страхова виплата - сума, яку страховик відповідно до умов договору страхування зобов'язаний виплатити при настанні страхового випадку.
Розмір страхової суми визначається договором страхування або чинним законодавством під час укладання договору страхування, або зміни договору страхування. Страхова сума може бути встановлена індивідуально по окремому страховому випадку, групі випадків, договору страхування в цілому. Для випадків, коли передбачаються довічні страхові виплати при настанні страхового випадку, у договорі страхування визначаються розміри таких довічних страхових виплат, страхова сума по цим випадкам не встановлюється.
Страхова сума при страхуванні життя та інших видах довгострокового страхування (пенсійне, медичне тощо) повинна включати в себе внесені страхувальником кошти та частину коштів, отриманих від їх розміщення, крім випадків оговорених Комітетом у справах нагляду за страховою діяльністю.
З метою захисту довгострокових вкладень населення від інфляції договором страхування життя може бути передбачено, що визначена договором страхова сума збільшується на суми, які визначаються страховиком щорічно на початку кожного року за попередній рік (бонуси) та повідомляється страхувальнику письмово. По результатам кожного року математичні резерви збільшуються на величину, яка може бути направлена від доходу страховика відповідно до додатково взятих страховиком зобов'язань.
Страхові виплати за договорами особистого страхування здійснюються незалежно вiд суми, яку має отримати одержувач за державним соціальним страхуванням, соцiальним забезпеченням, i суми, що має бути йому сплачена як вiдшкодування збиткiв.
При страхуванні майна страхова сума встановлюється в межах вартості майна за цінами i тарифами, що діють на момент укладання договору, якщо інше не обумовлено договором страхування або умовами обов'язкового страхування.
Страхове вiдшкодування - страхова виплата, яка здійснюється страховиком за умовами майнового страхування i страхування вiдповiдальностi при настаннi страхового випадку відповідно до умов договору страхування. Страхове вiдшкодування не може перевищувати розміру прямого збитку, якого зазнав страхувальник. Непрямі збитки вважаються застрахованими, якщо це передбачено договором страхування. У разі коли страхова сума становить певну частку вартостi застрахованого об'єкта, страхове вiдшкодування виплачується у такій же частці від визначених по страховій події збитків, якщо iнше не передбачено умовами страхування .
Франшиза - частина збиткiв, що не відшкодовується страховиком згідно з договором страхування.
Якщо майно застраховане у кількох страховиків i загальна страхова сума перевищує дійсну вартість майна, то страхове відшкодування, що виплачується усіма страховиками, не може перевищувати дійсної вартостi майна. При цьому кожний страховик здійснює виплату пропорційно розмірові страхової суми за укладеним ним договором страхування.

Враховано в редакції Комітету

154.


-86- Н.д.Мартиненко М.В. (Округ №21)
Статтю 8 доповнити частинами другою третьою і четвертою такого змісту:
"Розмір страхової суми визначається договором страхування або чинним законодавством під час укладання договору страхування, або зміни договору страхування.
Страхова сума при страхуванні життя та інших видах довгострокового страхування (пенсійне, медичне тощо) повинна включати в себе внесені страхувальником кошти та частину коштів, отриманих від їх розміщення, крім випадків оговорених Комітетом у справах нагляду за страховою діяльністю.
З метою захисту довгострокових вкладень населення від інфляції договором страхування життя може бути передбачено, що визначена договором страхова сума збільшується на суми, які визначаються страховиком щорічно на початку кожного року за попередній рік (бонуси) та повідомляється страхувальнику письмово. По результатам кожного року математичні резерви збільшуються на величину, яка може бути направлена від доходу страховика відповідно до додатково взятих страховиком зобов'язань." У зв'язку з цим, частини другу, третю, четверту, п'яту, шосту, сьому вважати відповідно п'ятою, шостою, сьомою, восьмою, дев'ятою, десятою.

Враховано в редакції Комітету

155.


-87- Н.д.Мартиненко М.В. (Округ №21)
Статтю 8 доповнити частиною сьомою такого змісту:
При укладанні договорів обов'язкового страхування цивільної відповідальності власників джерел підвищеної небезпеки страхова сума на одну вимогу незалежно від кількості потерпілих не може встановлюватися меншою, ніж 1000 мінімальних заробітних плат по відшкодуванню шкоди, заподіяної життю та здоров'ю потерпілих, та 500 мінімальних заробітних плат за шкоду, заподіяну майну цим джерелом підвищеної небезпеки.
У зв'язку з цим, частини сьому, восьму, дев'яту та десяту вважати частинами восьмою, дев'ятою, десятою та одинадцятою відповідно.

Відхилено

156.


-88- Н.д.Мартиненко М.В. (Округ №21)
У частині восьмій статті 8 слово "грошова" вилучити.

Відхилено

157.


-89- Н.д.Мартиненко М.В. (Округ №21)
У частині восьмій статті 8 після слів "страхового випадку" додати слова "відповідно до умов договору страхування".

Відхилено

158.


-90- Н.д.Цушко В.П. (Округ №140)
Доповнити статтю 10 частинами такого змісту: "Страхова виплата - сума, яку страховик відповідно до умов договору страхування зобов'язаний виплатити при настанні страхового випадку, та яка не може перевищувати ліміту відповідальності страховика.
Ліміт відповідальності страховика - це сума або суми що обумовлюються договором страхування, понад яку страховик не зобов'язаний здійснювати страхову виплату."

Відхилено

159.


-91-Н.д.Акопян В.Г. (Округ №131)
Ст.8 викласти у наступній редакції
"Стаття 8. Страхова сума, страхова виплата, страхове вiдшкодування i франшиза
Страхова сума - грошова сума, в межах якої страховик відповідно до умов страхування зобов'язаний провести виплату при настанні страхового випадку.
Страхова виплата - грошова сума, яка виплачується страховиком відповідно до умов договору страхування при настанні страхового випадку за особистим страхуванням.
Страхові виплати за договором страхування життя здійснюються в розмірі страхової суми (її частини) та/або у вигляді регулярних, послідовних виплат обумовлених у договорі страхування сум (ануїтету).
Розмір страхової суми та/або розміри страхових виплат визначаються за домовленістю між страховиком та страхувальником під час укладання договору страхування або внесення змін до договору страхування, або у випадках, передбачених чинним законодавством.
Страхова сума може бути встановлена по окремому страховому випадку, групі страхових випадків, договору страхування у цілому.
Страхова сума не встановлюється для страхового випадку, у разі настання якого здійснюються регулярні, послідовні страхові виплати у вигляді ануїтету.
Договором страхування життя повинно бути передбачено збільшення розміру страхової суми та/або розміру страхових виплат на суми (бонуси), які визначаються страховиком один раз на рік за результатами отриманого інвестиційного доходу від розміщення коштів резервів із страхування життя за вирахуванням витрат страховика на ведення справи у розмірі до 10 відсотків від отриманого інвестиційного доходу та обов'язкового відрахування в математичні резерви частки інвестиційного доходу, що відповідає розміру інвестиційного доходу передбаченого при розрахунку страхового тарифу за цим договором страхування.
Договором страхування життя також може бути передбачено збільшення розміру страхової суми та/або розміру страхових виплат на суми (бонуси), які визначаються страховиком один раз на рік за іншими фінансовими результатами його діяльності (участь у прибутках страховика).
Прийняті страховиком додаткові страхові зобов'язання повідомляються страхувальнику письмово і не можуть бути у подальшому зменшені у односторонньому порядку.
У разі несплати страхувальником чергового страхового внеску у розмірі та у строки передбачені правилами та договором страхування життя може бути передбачено право страховика в односторонньому порядку зменшити (редукувати) розмір страхової суми та/або страхових виплат.
Договором страхування життя може бути передбачено індексацію (зміну) за офіційним індексом інфляції розміру страхової суми та/або страхових виплат протягом дії договору страхування життя за умови відповідної індексації (зміни) розміру страхового платежу (страхового внеску, страхової премії). Порядок та умови індексації визначаються правилами страхування.
Страхові виплати за договорами особистого страхування здійснюються незалежно вiд суми, яку має отримати одержувач за державним соціальним страхуванням та соцiальним забезпеченням.
При страхуванні майна страхова сума встановлюється в межах вартості майна за цінами i тарифами, що діють на момент укладання договору, якщо інше не обумовлено договором страхування або умовами обов'язкового страхування.
Страхове вiдшкодування - грошова сума, яка виплачується страховиком за умовами майнового страхування i страхування вiдповiдальностi при настаннi страхового випадку
Страхове вiдшкодування не може перевищувати розміру прямого збитку, якого зазнав страхувальник. Непрямі збитки вважаються застрахованими, якщо це передбачено договором страхування. У разі коли страхова сума становить певну частку вартостi застрахованого об'єкта, страхове вiдшкодування виплачується у такій же частці від визначених по страховій події збитків, якщо iнше не передбачено умовами страхування.
Франшиза - частина збиткiв, що не відшкодовується страховиком згідно з договором страхування.
Якщо майно застраховане у кількох страховиків i загальна страхова сума перевищує дійсну вартість майна, то страхове відшкодування, що виплачується усіма страховиками, не може перевищувати дійсної вартостi майна. При цьому кожний страховик здійснює виплату пропорційно розміру страхової суми за укладеним ним договором страхування".

Враховано частково

160.
Стаття 9. Страховий платіж, страховий тарифСтаття 10 (9). Страховий платіж, страховий тариф
161.
Страховий платіж (страховий внесок, страхова премія) - плата за страхування, яку страхувальник зобов'язаний внести страховику згідно з договором страхування.

-92- Н.д.ТігіпкоС.Л. (Округ №36)
Частини першу, другу, четверту залишити в діючій редакції.
Частину третю викласти в наступній редакції:
"Страхові тарифи при добровільній формі страхування обчислюються страховиком актуарно (математично) на підставі відповідної статистики настання страхових випадків, а за договорами страхування життя - також з урахуванням величини інвестиційного доходу, яка повинна зазначатися у договорі страхування. Конкретний розмір страхового тарифу визначається в договорі страхування за згодою сторін".
Частину п'яту діючої редакції врахувати в статті "Обов'язкове страхування"

Враховано
Страховий платіж (страховий внесок, страхова премія) - плата за страхування, яку страхувальник зобов'язаний внести страховику згідно з договором страхування.
162.
Страховий тариф - ставка страхового внеску з одиниці страхової суми за визначений період страхування.

-93- Н.д.Цушко В.П. (Округ №140)
В частині 2 статті 9 слова "...виплату страхової суми (страхового вiдшкодування)..." замінити словами ..."страхову виплату..."

Відхилено
Страховий тариф - ставка страхового внеску з одиниці страхової суми за визначений період страхування.
163.
Страхові тарифи при добровільній формі страхування обчислюються страховиком актуарно (математично) на підставі відповідної статистики настання страхових випадків. Конкретний розмір страхового тарифу визначається в договорі страхування за згодою сторін.

-94- Н.д.Сокерчак В.М. (Округ №142)
Н.д.Цушко В.П. (Округ №140)
У частині третій статті 9 слова "на підставі відповідної статистики настання страхових випадків" вилучити

-95- Н.д.Акопян В.Г. (Округ №131)
Абз.3, ст.9 після слів "настання страхових випадків", продовжити речення наступними словами "а за договорами страхування життя - також з урахуванням величини (розрахункової) ставки інвестиційного доходу. Технічна ставка інвестиційного доходу не може перевищувати 4% річних", і далі за текстом.

Відхилено

Відхилено
Страхові тарифи при добровільній формі страхування обчислюються страховиком актуарно (математично) на підставі відповідної статистики настання страхових випадків, а за договорами страхування життя - також з урахуванням величини інвестиційного доходу, яка повинна зазначатися у договорі страхування. Конкретний розмір страхового тарифу визначається в договорі страхування за згодою сторін.
164.


-96-Н.д.Семенюк В.П. (Реєстр.картка №370)
Абзац 3 статті 9 після слів "...визначається за згодою сторін", доповнити словами "підтверджується підписом актуарія"
Відхилено

165.
Актуарними розрахунками можуть займатися особи, що мають відповідну кваліфікацію згідно з вимогами, встановленими Міністерством фінансів України, яка підтверджується відповідним свідоцтвом.

-97- Н.д.Мартиненко М.В. (Округ №21)
Частину четверту статті 9 доповнити реченням такого змісту:
"Зазначений орган може встановлювати вимоги до порядку проведення актуарних розрахунків".

-98- Н.д.Акопян В.Г. (Округ №131)
Абз.4, ст.9 слова "встановлених комітетом у справах нагляду за страховою діяльністю" вилучити і замінити словами "встановлених Міністерством фінансів України".

Враховано редакційно


Враховано
Актуарними розрахунками можуть займатися особи, що мають відповідну кваліфікацію згідно з вимогами, встановленими Уповноваженим органом, яка підтверджується відповідним свідоцтвом.
166.


-99- Н.д.Цушко В.П. (Округ №140)
Частину 4 статті 9 після слів "...займатися особи..." доповнити словом "...(актуарії)..."
Доповнити статтю 9 частиною 5 наступного змісту:
"Актуарні розрахунки - система математичних та статистичних методів розрахунку страхових тарифів."

Відхилено

167.


-100- Н.д.Семенюк В.П. (Реєстр.картка №370)
Абзац 4 статті 9 після слів "...яка підтверджується відповідним свідоцтвом" доповнити словом "(актуаріями)"
Відхилено

168.
При здійсненні обов'язкового страхування Кабінетом Міністрів України встановлюються максимальні розміри страхових тарифів або методика їх розрахунків та мінімальні розміри страхових сум.
Частина п'ята статті 9 виключена169.
Стаття 10. СпівстрахуванняСтаття 11 (10). Співстрахування
170.
Об'єкт страхування може бути застрахований за одним договором страхування та за згодою страхувальника кількома страховиками (співстрахування). При цьому в договорі повинні міститись умови, що визначають права і обов'язки кожного страховика.Об'єкт страхування може бути застрахований за одним договором страхування та за згодою страхувальника кількома страховиками (співстрахування). При цьому в договорі повинні міститись умови, що визначають права і обов'язки кожного страховика.
171.
За наявності відповідної угоди між співстраховиками і страхувальником один із співстраховиків може представляти всіх інших у взаємовідносинах із страхувальником, залишаючись відповідальним перед ним лише у розмірі своєї частки.За наявності відповідної угоди між співстраховиками і страхувальником один із співстраховиків може представляти всіх інших у взаємовідносинах із страхувальником, залишаючись відповідальним перед ним лише у розмірі своєї частки.
172.
Стаття 11. Перестраховування
Стаття 11. Перестраховування.
-101- Н.д.Цушко В.П. (Округ №140)
У статті 11 слово "перестраховування" замінити словом "перестрахування".

Враховано

Стаття 12 (11). Перестрахування

173.


-102- Н.д.ТігіпкоС.Л. (Округ №36)
Статтю 11 викласти в наступній редакції:
"Стаття 11. Перестрахування
Перестрахування - страхування одним страховиком (цедентом, перестрахувальником) на визначених договором умовах ризику виконання частини своїх обов'язків перед страхувальником у іншого страховика (перестраховика) резидента або нерезидента, який має статус страховика або перестраховика, згідно з законодавством країни в якій він зареєстрований. Перестрахування у страховика (перестраховика) нерезидента здійснюється згідно з вимогами та в порядку встановленими Кабінетом Міністрів України.
Страховик (цедент, перестрахувальник) зобов'язаний повідомити перестраховика про всі зміни свого договору з страхувальником.
Страховик (цедент, перестрахувальник), який уклав з перестраховиком договір про перестрахування, залишається вiдповідальним перед страхувальником у повному обсязі згідно з договором страхування.
У разі, якщо обсяги страхових платежів, що передаються в перестрахування нерезидентам, перевищують 50 відсотків від їх загального розміру, отриманого з початку календарного року, перестрахувальник подає до Міністерства фінансів України декларацію за звітний період за формою встановленою Кабінетом Міністрів України.
В декларації страховик (перестрахувальник) повинен вказати інформацію про ризики та об'єкти страхування, які перестраховуються у нерезидентів, дані про нерезидентів - перестраховиків та про перестраховиків брокерів, іншу інформацію, визначену Кабінетом Міністрів України.
Міністерство фінансів України може провести тематичні перевірки страховиків на підставі аналізу поданих декларацій."
Враховано
в редакції Комітету


174.
Перестраховування - страхування одним страховиком (цедентом, перестрахувальником) на визначених договором умовах ризику виконання всіх або частини своїх обов'язків перед страхувальником у іншого страховика (перестраховика).
Перестраховування - страхування одним страховиком (цедентом, перестрахувальником) на визначених договором умовах ризику виконання всіх або частини своїх обов'язків перед страхувальником у іншого страховика (перестраховика).
-103- Н.д.Сокерчак В.М. (Округ №142)
Н.д.Цушко В.П. (Округ №140)
Частину першу статті 11 викласти в такій редакції:
"Перестраховування - прийняття перестраховиком від страховика на визначених договором умовах ризику виконання всiх або частини своїх обов'язків перед страхувальником."

Враховано в редакції Комітету
Перестрахування - страхування одним страховиком (цедентом, перестрахувальником) на визначених договором умовах ризику виконання частини своїх обов'язків перед страхувальником у іншого страховика (перестраховика) резидента або нерезидента, який має статус страховика або перестраховика, згідно з законодавством країни в якій він зареєстрований.
175.


-104- Н.д.Мартиненко М.В. (Округ №21)
У частині першій статті 11 після слів "страховика (перестраховика)" додати слова "резидента або нерезидента".

Враховано
Перестрахування у страховика (перестраховика) нерезидента здійснюється згідно з вимогами та в порядку встановленими Кабінетом Міністрів України.

176.
Страховик (цедент, перестрахувальник) зобов'язаний повідомити перестраховика про всі зміни свого договору з страхувальником.
Страховик (цедент, перестрахувальник) зобов'язаний повідомити перестраховика про всі зміни свого договору з страхувальником. Страховик (цедент, перестрахувальник), який уклав з перестраховиком договір про перестраховування, залишається відповідальним перед страхувальником у повному обсязі згідно з договором страхування.


Страховик (цедент, перестрахувальник) зобов'язаний повідомляти перестраховика про всі зміни свого договору з страхувальником.

177.
Страховик (цедент, перестрахувальник), який уклав з перестраховиком договір про перестраховування, залишається відповідальним перед страхувальником у повному обсязі згідно з договором страхування.
Порядок створення і функціонування спеціалізованих перестрахувальних бірж встановлюється Кабінетом Міністрів України".
-105- Н.д.Сокерчак В.М. (Округ №142)
Частину четверту статті 11 вилучити.

Відхилено
Страховик (цедент, перестрахувальник), який уклав з перестраховиком договір про перестрахування, залишається вiдповідальним перед страхувальником у повному обсязі згідно з договором страхування
178.


-106- Н.д.Альошин В.Б. (Реєстр.картка №336)
Статтю 11 Закону України "Про страхування" викласти в наступній редакції:
"Стаття 11. Перестрахування
Перестрахування - передача одним страховиком (цедентом, перестрахувальником), на визначених договором перестрахування умовах, ризику виконання всiх або частини своїх обов'язків перед страхувальником у іншого страховика (перестраховика) резидента або нерезидента, який має статус страховика або перестраховика, згідно з законодавством країни в якій він зареєстрований.
Пропорційне перестрахування - вид перестрахування, в якому перестраховик завжди має свою долю в обсязі збитків і в обсязі премій.
Непропорційне перестрахування - вид перестрахування, в якому перестраховик приймає на себе обов'язок відшкодувати збитки у разі якщо вони перевищують величину визначену договором перестрахування.
Страховик (цедент, перестрахувальник), який уклав з перестраховиком договір про перестрахування, залишається вiдповідальним перед страхувальником у повному обсязі згідно з договором страхування."
Враховано в редакції Комітету
У разі, якщо обсяги страхових платежів, що передаються в перестрахування нерезидентам, перевищують 50 відсотків від їх загального розміру, отриманого з початку календарного року, перестрахувальник подає до Уповноваженого органу декларацію за звітний період за формою встановленою Кабінетом Міністрів України.
В декларації страховик (перестрахувальник) зобов'язаний вказати інформацію про ризики та об'єкти страхування, які перестраховуються у нерезидентів, дані про нерезидентів - перестраховиків та про перестраховиків брокерів, іншу інформацію, визначену Кабінетом Міністрів України.
Уповноважений орган може проводити тематичні перевірки страховиків на підставі аналізу поданих декларацій.
179.


-107- Н.д.Коновалюк В.І. (Округ №62)
Частину четверту статті доповнити реченням такого змісту:
"При цьому спеціалізовані перестрахувальні біржі несуть майнову відповідальність за фінансовий результат, організованого ними перестрахування, в порядку визначеному законодавством України".

Відхилено

180.


-108- Кабінет Міністрів України
Доповнити статтю 11 частинами 4 та 5 такого змісту:
"З метою регулювання порядку перестрахування частини ризиків, що перестраховуються у нерезидентів України, може створюватися спеціалізована перестрахувальна організація (перестрахувальна біржа), якою може бути визнана державна організація.
Порядок створення, функціонування та порядок віднесення ризиків, які підлягають перестраховуванню на ній, встановлюється Кабінетом Міністрів України".

Відхилено

181.


-109- Комітет з питань державного будівництва та місцевого самоврядування
Статтю 11 доповнити частинами четвертою та п'ятою такого змісту:
"З метою регулювання порядку перестрахування ризиків, страхування яких здійснюється страховиками-членами страхових бюро, створеними згідно з чинним законодавством, на базі відповідних бюро, можуть створюватися спеціалізовані перестрахувальні організації (перестрахувальні біржі).
Порядок створення і функціонування спеціалізованих перестрахувальних бірж встановлюється Кабінетом Міністрів України".

Відхилено

182.


-110- Н.д.Крук Ю.Б. (Округ №139)
Доповнити статтю 11 частинами 4 та 5 такого змісту:
"З метою регулювання порядку перестрахування ризиків, страхування яких здійснюється страховиками-членами страхових бюро, створеними згідно з чинним законодавством, на базі відповідних бюро, можуть створюватися спеціалізовані перестрахувальні організації (перестрахувальні біржі).
Порядок створення і функціонування спеціалізованих перестрахувальних бірж встановлюється Кабінетом Міністрів України".

Відхилено

183.


-111- Н.д.Акопян В.Г. (Округ №131)
Абз.1, ст.11 - слово "Перестраховування" замінити на слово "Перестрахування"; після слів "у іншого страховика (перестраховика)" продовжити речення наступними словами "резидента або нерезидента, який має статус страховика або перестраховика, згідно з законодавством країни в якій він зареєстрований".
Абз.3, ст.11 після слів "договір про" вилучити слово "перестраховування" і замінити на слово "перестрахування" і далі за текстом.
Абз.4, ст.11 виключити.


Враховано

184.
Стаття 12. Об'єднання страховиків
Стаття 12. Об`єднання страховиків


Стаття 13 (12). Об'єднання страховиків
185.
Страховики можуть утворювати спілки, асоціації та інші об'єднання для координації своєї діяльності, захисту інтересів своїх членів та здійснення спільних програм, якщо їх утворення не суперечить законодавству України. Ці об'єднання не можуть займатися страховою діяльністю.
Страховики можуть утворювати спiлки, асоцiацiї та iншi об'єднання для координацiї своєї дiяльностi, захисту iнтересiв своїх членiв та здiйснення спiльних програм, якщо їх утворення не суперечить законодавству України. Цi об'єднання не можуть займатися страховою дiяльнiстю.


Страховики можуть утворювати спілки, асоціації та інші об'єднання для координації своєї діяльності, захисту інтересів своїх членів та здійснення спільних програм, якщо їх утворення не суперечить законодавству України. Ці об'єднання не можуть займатися страховою діяльністю.
186.
Об'єднання страховиків діють на підставі статутів і набувають прав юридичної особи після їх державної реєстрації. Орган, що здійснює реєстрацію об'єднань страховиків, у десятиденний термін з дня реєстрації повідомляє про це Міністерство фінансів України.
Об'єднання страховикiв дiють на пiдставi статутiв i набувають прав юридичної особи пiсля їх державної реєстрацiї. Орган, що здiйснює реєстрацiю об'єднань страховикiв, у десятиденний термiн з дня реєстрацiї повiдомляє про це Комiтет у справах нагляду за страховою дiяльнiстю.
Страховики можуть провадити спiльну страхову дiяльнiсть шляхом укладання договору про спiльну дiяльнiсть без утворення юридичної особи або шляхом створення юридичної особи, що дiє як повiрена особа (страховий агент, страховий брокер) вiд iменi та в iнтересах усiх учасникiв об'єднання страховикiв.
Здiйснення перестрахування ризикiв, прийнятих на себе об'єднанням страховикiв, здійснюється в порядку, визначеному страховиками в договорi про спiльну дiяльнiсть або установчими документами утвореної ними юридичної особи, якщо iнший порядок здiйснення перестрахування не визначений чинними законодавчими актами.
Обов`язковою передумовою отримання лiцензiї на здійснення обов`язкових видів страхування може бути вимога щодо обов`язкового створення (вступу, участi) страховиками об'єднань, якщо це визначено мiжнародними угодами, до яких приєдналася Україна, або створення таких об'єднань є загальновизнаною нормою в мiжнароднiй практицi страхування. У такому випадку об'єднання страховикiв може бути тiльки юридичною особою, яка утримується за рахунок коштiв страховикiв. Учасники таких об'єднань страховикiв несуть перед страхувальниками (застрахованими,), а також перед учасниками мiжнародних угод спільну (солiдарну) вiдповiдальнiсть. Умови участi страховикiв в об'єднаннях, обов`язковiсть створення яких визначена цим Законом, не можуть мiстити положень, якi обмежують права окремих учасникiв таких об'єднань або надають пiльги окремим учасникам.
У разі лiквiдацiї об'єднання, обов`язковiсть створення якого для здiйснення обов`язкового страхування визначена за законом, його учасники мають право на частку майна об'єднання тільки в межах сплачених внескiв. Залишки майна такого страхового об'єднання пiсля цих розрахункiв зараховуються до державного бюджету або в iншому порядку, визначеному законодавством.
-112- Н.д.Лавриненко М.Ф. (Реєстр.картка №356)
Частину третю статті 12 викласти в такій редакції:
"Страховики можуть проводити спільну страхову діяльність шляхом укладання договору про спільну страхову діяльність без утворення юридичної особи або шляхом створення юридичної особи, що діє як страховий посередник (страховий агент, перестраховий брокер) від імені та в інтересах усіх учасників об'єднання страховиків."

-113- Н.д.Цушко В.П. (Округ №140)
В частині 5 статті 12 слова "…або створення таких об'єднань є загальновизнаною нормою в міжнародній практиці страхування" вилучити.

-114- Н.д.Мартиненко М.В. (Округ №21)
В частині 5 статті 12 речення
"Учасники таких об'єднань страховиків несуть перед страхувальниками (застрахованими), а також перед учасниками міжнародних угод спільну (солідарну) відповідальність" вилучити.

-115- Н.д.Білоус А.О. (Реєстр.картка №405)
Виключити друге речення частини 6 "Залишки майна такого страхового об'єднання пiсля цих розрахункiв зараховуються до державного бюджету або в iншому порядку, визначеному законодавством".


Відхилено

Відхилено
Відхилено


ВідхиленоОб'єднання страховиків діють на підставі статутів і набувають прав юридичної особи після їх державної реєстрації. Орган, що здійснює реєстрацію об'єднань страховиків, у десятиденний термін з дня реєстрації повідомляє про це Уповноважений орган.
187.
Страховики, яким дозволено займатися страхуванням відповідальності власників транспортних засобів за шкоду, заподіяну третім особам та за умовами, передбаченими міжнародними договорами України щодо вказаного виду страхування, зобов'язані утворити Моторне (транспортне) страхове бюро, яке є юридичною особою, що утримується за рахунок коштів страховиків.
Страховики, яким дозволено займатися страхуванням вiдповiдальностi власникiв транспортних засобiв за шкоду, заподiяну третiм особам та за умовами, передбаченими мiжнародними договорами України щодо вказаного виду страхування, зобов'язанi утворити Моторне (транспортне) страхове бюро, яке є юридичною особою, що утримується за рахунок коштiв страховикiв.
-116- Н.д.Мартиненко М.В. (Округ №21)
Частину сьому статті 12 викласти в такій редакції:
Моторне (транспортне) страхове бюро забезпечує членство України в міжнародній системі автострахування "Зелена Картка" та виконання загальновизнаних зобов'язань перед аналогічними уповноваженими організаціями інших країн - членів цієї системи.
Моторне (транспортне) страхове бюро є організацією - гарантом по відшкодуванню шкоди: на території країн - членів міжнародної системи автострахування "Зелена Картка", спричиненої власниками (користувачами) зареєстрованих в Україні транспортних засобів, якщо такі власники (користувачі) надали іноземним компетентним органам страховий сертифікат "Зелена Картка", виданий від імені страховиків - членів Моторного (транспортного) страхового бюро; на території України, спричиненої водіями - нерезидентами, на умовах та в обсягах, встановлених законодавством про обов'язкове страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів та принципами взаємного врегулювання шкоди на території країн - членів міжнародної системи автострахування "Зелена Картка"; за інших обставин, визначених чинним законодавством про цивільну відповідальність власників транспортних засобів.
У випадку, коли Моторним (транспортним) страховим бюро відповідно до правил міжнародної системи автострахування "Зелена Картка" було здійснене відшкодування шкоди за страховика - члена об'єднання або за власника (користувача) зареєстрованого в Україні транспортного засобу, який використовував за кордоном підробний або змінений у незаконний спосіб страховий сертифікат "Зелена Картка" та спричинив дорожньо-транспортну пригоду, відповідні витрати Моторного (транспортного) страхового бюро мають бути компенсовані такими особами в повному обсязі.
Фінансування виконання гарантійних функцій та завдань Моторного (транспортного) страхового бюро здійснюється за рахунок коштів централізованих страхових резервних фондів, органами управління якими є це об'єднання страховиків.
Моторне (транспортне) страхове бюро встановлює єдиний зразок страхових свідоцтв (полісів, сертифікатів), які є формою договору обов'язкового страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів. Експлуатація транспортних засобів на вулично-дорожній мережі загального призначення без чинного договору страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів, укладеного з членом Моторного (транспортного) страхового бюро, не дозволяється. Контроль за наявністю таких страхових свідоцтв (полісів, сертифікатів) здійснюють працівники органів внутрішніх справ.
-117- Н.д.Цушко В.П. (Округ №140)
Доповнити Закон статтею 15 наступного змісту:
"Стаття 15. Моторне (транспортне) страхове бюро України
Моторне (транспортне) страхове бюро - це об'єднання страховиків, що забезпечує членство України в міжнародній системі автострахування "Зелена Картка" та виконання загальновизнаних зобов'язань перед аналогічними уповноваженими організаціями інших країн - членів цієї системи.
Моторне (транспортне) страхове бюро є організацією-гарантом щодо відшкодування шкоди:
на території країн - членів міжнародної системи автострахування "Зелена Картка", завданої власниками (користувачами) зареєстрованих в Україні транспортних засобів, якщо такі власники (користувачі) надали іноземним компетентним органам страховий сертифікат "Зелена Картка", виданий від імені страховиків - членів Моторного (транспортного) страхового бюро;
на території України, завданої водіями-нерезидентами, на умовах та в обсягах, установлених законодавством про обов'язкове страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів та принципами взаємного врегулювання шкоди на території країн - членів міжнародної системи автострахування "Зелена Картка";
за інших обставин, визначених чинним законодавством про цивільну відповідальність власників транспортних засобів.
У разі, якщо Моторним (транспортним) страховим бюро відповідно до правил міжнародної системи автострахування "Зелена Картка" було здійснено відшкодування шкоди за страховика - члена об'єднання або за власника (користувача) зареєстрованого в Україні транспортного засобу, який використовував за кордоном підроблений або змінений у незаконний спосіб страховий сертифікат "Зелена Картка" та спричинив дорожньо-транспортну пригоду, відповідні витрати Моторного (транспортного) страхового бюро мають бути компенсовані такими особами в повному обсязі у порядку визначеному чинними міжнародними договорами, згоду на обов`язковість яких надала Верховна Рада.
Фінансування виконання гарантійних функцій та завдань Моторного (транспортного) страхового бюро здійснюється за рахунок коштів централізованих страхових резервних фондів, органом управління якими є це об'єднання страховиків в порядку визначеному засновниками об'єднання.
Моторне (транспортне) страхове бюро встановлює єдиний зразок страхових свідоцтв (полісів, сертифікатів), які є формою договору обов'язкового страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів. Експлуатація транспортних засобів на вулично-дорожній мережі загального призначення без чинного договору страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів, укладеного з членом Моторного (транспортного) страхового бюро, не дозволяється. Контроль за наявністю таких страхових свідоцтв (полісів, сертифікатів) здійснюється органами внутрішніх справ України."
Статті 15-49 в зв'язку з цим вважати статтями 16-50

Враховано в редакції Комітету
Враховано в редакції КомітетуСтраховики, яким дозволено займатися страхуванням відповідальності власників транспортних засобів за шкоду, заподіяну третім особам та за умовами, передбаченими міжнародними договорами України щодо вказаного виду страхування, зобов'язані утворити Моторне (транспортне) страхове бюро, яке є юридичною особою, що утримується за рахунок коштів страховиків.
Моторне (транспортне) страхове бюро є єдиним об'єднанням страховиків, які здійснюють обов'язкове страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів за шкоду заподіяну третім особам. Участь страховиків у Моторному (транспортному) страховому бюро є умовою здійснення діяльності щодо обов'язкового страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів.
Основними завданнями Моторного (транспортного) страхового бюро є:
виконання страхових зобов'язань із зазначеного у цій статті виду обов'язкового страхування за страховиків - його членів у разі їх неплатоспроможності;
виплати із централізованих страхових резервних фондів, в межах передбачених умовами здійснення зазначеного у цій статті виду обов'язкового страхування, компенсацій за шкоду, заподіяну життю і здоров'ю потерпілих в дорожньо-транспортних пригодах, що сталися з вини водіїв невстановленого транспорту; коли винуватець загинув і не мав чинного договору такого обов'язкового страхування; у інших випадках та на умовах встановлених Кабінетом Міністрів України;
забезпечення пільгового страхування для окремих категорій автовласників за рахунок коштів централізованих страхових резервних фондів у випадках та на умовах встановлених Кабінетом Міністрів України.
До Моторного (транспортного) страхового бюро, яке здійснило виплату компенсацій, в межах фактичних витрат переходить право вимоги, яке потерпілий або інша особа, що одержала таку компенсацію, має до особи, відповідальної за заподіяну шкоду.
Моторне (транспортне) страхове бюро забезпечує членство України в міжнародній системі автострахування "Зелена Картка" та виконання загальновизнаних зобов'язань перед аналогічними уповноваженими організаціями інших країн - членів цієї системи.
Моторне (транспортне) страхове бюро є організацією - гарантом по відшкодуванню шкоди: на території країн - членів міжнародної системи автострахування "Зелена Картка", спричиненої власниками (користувачами) зареєстрованих в Україні транспортних засобів, якщо такі власники (користувачі) надали відповідним іноземним органам страховий сертифікат "Зелена Картка", виданий від імені страховиків - членів Моторного (транспортного) страхового бюро; на території України, спричиненої водіями - нерезидентами, на умовах та в обсягах, встановлених законодавством про обов'язкове страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів та принципами взаємного врегулювання шкоди на території країн -членів міжнародної системи автострахування "Зелена Картка"; за інших обставин, визначених чинним законодавством про цивільну відповідальність власників транспортних засобів.
У випадку, коли Моторним (транспортним) страховим бюро відповідно до правил міжнародної системи автострахування "Зелена Картка" було здійснене відшкодування шкоди за страховика - члена об'єднання або за власника (користувача) зареєстрованого в Україні транспортного засобу, який використовував за кордоном підробний або змінений у незаконний спосіб страховий сертифікат "Зелена Картка" та спричинив дорожньо-транспортну пригоду, відповідні витрати Моторного (транспортного) страхового бюро мають бути компенсовані такими особами в повному обсязі.
Фінансування виконання гарантійних функцій та завдань Моторного (транспортного) страхового бюро здійснюється за рахунок коштів централізованих страхових резервних фондів, органами управління якими є це об'єднання страховиків.
Моторне (транспортне) страхове бюро, за погодженням з Міністерством фінансів, встановлює єдиний зразок страхових свідоцтв (полісів, сертифікатів), які є формою договору обов'язкового страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів.
Законодавством України Моторному (транспортному) страховому бюро можуть бути надані права щодо прийняття рішень, які є обов'язковими для страховиків - членів Моторного (транспортного) страхового бюро в частині уніфікації порядку укладання та виконання договорів обов'язкового страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів.


188.


-118- Н.д.ТігіпкоС.Л. (Округ №36)
Статтю доповнити наступною частиною:
"Основними завданнями Моторного (транспортного) страхового бюро є:
виконання страхових зобов'язань із зазначеного у цій статті виду обов'язкового страхування за страховиків - його членів у разі їх неплатоспроможності;
виплати із централізованих страхових резервних фондів, в межах передбачених умовами здійснення зазначеного у цій статті виду обов'язкового страхування, компенсацій за шкоду, заподіяну життю і здоров'ю потерпілих в дорожньо-транспортних пригодах, що сталися з вини водіїв невстановленого транспорту; коли винуватець загинув і не мав чинного договору такого обов'язкового страхування; у інших випадках та на умовах встановлених Кабінетом Міністрів України;
забезпечення пільгового страхування для окремих категорій автовласників за рахунок коштів централізованих страхових резервних фондів у випадках та на умовах встановлених Кабінетом Міністрів України.

Враховано

189.
Страховики, яким дозволено займатися страхуванням авіаційних ризиків, та страховики, яким дозволено займатися страхуванням морських ризиків, зобов'язані утворити Авіаційне страхове бюро та Морське страхове бюро, які є юридичними особами, що утримуються за рахунок коштів страховиків.
Страховики, яким дозволено займатися страхуванням авіаційних ризиків та страховики яким дозволено займатись страхуванням морських ризиків, зобов`язані створити Авіаційне страхове бюро та Морське страхове бюро, які є юридичними особами, що утримуються за рахунок коштiв страховикiв. Зазначені бюро можуть виконувати функції страхових посередників відносно авіаційних і морських ризиків відповідно
-119- Н.д.Суслов В.І. (Реєстр.картка №343)
Частину 8 статті 12 викласти у такій редакції: "Страховики яким дозволено займатися страхуванням авіаційних ризиків та страховики, яким дозволено займатися морськими ризиками, можуть створювати Авіаційні страхові бюро, які є юридичними особами, що утримуються за рахунок коштів страховиків. Участь страховиків у таких бюро є добровільною. Відмова страховика від участі в авіаційних і морських бюро не може бути підставою для ненадання, або відкликання ліцензії на право страхування авіаційних або морських ризиків."

Враховано в редакції Комітету
Страховики, яким дозволено займатися страхуванням авіаційних ризиків та страховики яким дозволено займатися морськими ризиками, можуть створити Авіаційне страхове бюро та Морське страхове бюро, які мають бути юридичними особами, що утримуються за рахунок коштів страховиків.


190.


-120- Н.д.Сокерчак В.М. (Округ №142)
В частині 8 статті 12 останнє речення " Зазначені бюро можуть виконувати функції страхових посередників відносно авіаційних і морських ризиків відповідно" вилучити.

Враховано

191.


-121- Н.д.Крук Ю.Б. (Округ №139)
Частину восьму статті 12 доповнити реченням такого змісту:
"У разі прийняття відповідних рішень на загальних зборах учасників, зазначені бюро можуть виконувати функції страхових посередників відносно авіаційних, морських ризиків та відповідальності власників транспортних засобів за шкоду заподіяну третім особам відповідно".
Пропонується відхилити пропозиції, спрямовані на виключення у статті 12 положення про обов'язковість створення Авіаційного та морського страхових бюро.
Відхилено

192.


-122-Н.д.ТігіпкоС.Л. (Округ №36)
Частину викласти в наступній редакції:
"Страховики, яким дозволено займатися страхуванням авіаційних ризиків та страховики яким дозволено займатися морськими ризиками, можуть створити Авіаційне страхове бюро та Морське страхове бюро, які є юридичними особами, що утримуються за рахунок коштів страховиків".


Враховано

193.
Страховики, які мають дозвіл на страхування відповідальності операторів ядерних установок за шкоду, що може бути заподіяна внаслідок ядерного інциденту, зобов'язані утворити ядерний страховий пул, який є юридичною особою, що утримується за рахунок коштів страховиків.
Страховики, які мають дозвіл на страхування відповідальності ядерних установок за шкоду, що може бути заподіяна внаслідок ядерного інциденту, зобов`язані утворити ядерний страховий пул, який є юридичною особою, що утримується за рахунок кошів страховиків.
-123-Н.д.ТігіпкоС.Л. (Округ №36)
Останню частину статті 12 залишити в редакції діючого Закону.
Враховано
Страховики, які мають дозвіл на страхування відповідальності операторів ядерних установок за шкоду, що може бути заподіяна внаслідок ядерного інциденту, зобов'язані утворити ядерний страховий пул, який має бути юридичною особою, що утримується за рахунок коштів страховиків.
194.
Стаття 13. Товариства взаємного страхуванняСтаття 14 (13). Товариства взаємного страхування
195.
Громадяни та юридичні особи з метою страхового захисту своїх майнових інтересів можуть створювати товариства взаємного страхування в порядку і на умовах, визначених законодавством України.Громадяни та юридичні особи з метою страхового захисту своїх майнових інтересів можуть створювати товариства взаємного страхування в порядку і на умовах, визначених законодавством України.
196.
Стаття 14. Страхові агенти і страхові брокери
Стаття 14. Страховi агенти i страховi брокери.


Стаття 15 (14). Посередницька діяльність у сфері страхування
197.
Страховики можуть здійснювати страхову діяльність через страхових посередників (страхових агентів і страхових брокерів).
Страхова діяльність в Україні може провадитись за участю страхових брокерів та через страхових агентів. Страхова діяльність страхових брокерів підлягає ліцензуванню, порядок якого визначається Комітетом у справах нагляду за страховою діяльністю.
-124-Н.д.ТігіпкоС.Л. (Округ №36)
Статтю 14 викласти в редакції:
"Стаття 14. Посередницька діяльність у сфері страхування.
Страхова діяльність в Україні може провадитись за участю страхових посередників. Страховими посередниками можуть бути страхові або перестрахові брокери, страхові агенти.
Посередницька діяльність страхових та перестрахових брокерів у страхуванні та перестрахуванні здійснюється як виключний вид діяльності і може включати консультування, експертно-інформаційні послуги, роботу, пов'язану з підготовкою, укладанням та виконанням (супроводом) договорів страхування (перестрахування), в тому числі врегулюванням збитків, в частині одержання та перерахування страхових платежів, страхових виплат та страхових відшкодувань за угодою відповідно із страхувальником або перестрахувальником, інші посередницькі послуги у страхуванні та перестрахуванні за переліком, встановленим Міністерством фінансів України.

Враховано
Страхова діяльність в Україні може провадитись за участю страхових посередників. Страховими посередниками можуть бути страхові або перестрахові брокери, страхові агенти.
Посередницька діяльність страхових та перестрахових брокерів у страхуванні та перестрахуванні здійснюється як виключний вид діяльності і може включати консультування, експертно-інформаційні послуги, роботу, пов'язану з підготовкою, укладанням та виконанням (супроводом) договорів страхування (перестрахування), в тому числі щодо врегулюванням збитків в частині одержання та перерахування страхових платежів, страхових виплат та страхових відшкодувань за угодою відповідно із страхувальником або перестрахувальником, інші посередницькі послуги у страхуванні та перестрахуванні за переліком, встановленим Уповноваженим органом.

198.
Страхові агенти - громадяни або юридичні особи, які діють від імені та за дорученням страховика і виконують частину його страхової діяльності (укладання договорів страхування, одержання страхових платежів, виконання робіт, пов'язаних з виплатами страхових сум і страхового відшкодування). Страхові агенти є представниками страховика і діють в його інтересах за комісійну винагороду на підставі договору із страховиком.
Страховi агенти - громадяни або юридичнi особи, якi дiють вiд iменi та за дорученням страховика i виконують частину його страхової дiяльностi (укладання договорiв страхування, одержання страхових платежiв, виконання робiт, пов'язаних з виплатами страхових сум i страхового вiдшкодування). Страховi агенти є представниками страховика i дiють в його iнтересах за комiсiйну винагороду на пiдставi договору із страховиком.
Страхові брокери - юридичні особи або громадяни, які зареєстровані у встановленому порядку як суб'єкти підприємницької діяльності та здійснюють за винагороду посередницьку діяльність у страхуванні від свого імені на підставі брокерської угоди з особою, яка має потребу у страхуванні в якості страхувальника. Страхові брокери, громадяни, які зареєстровані у встановленому порядку як суб'єкти підприємницької діяльності, не мають права отримувати та перераховувати страхові платежі, страхові виплати та виплати страхового відшкодування.

Страхові брокери - юридичні особи або громадяни, які зареєстровані у встановленому порядку як суб'єкти підприємницької діяльності та здійснюють за винагороду посередницьку діяльність у страхуванні від свого імені на підставі брокерської угоди з особою, яка має потребу у страхуванні в якості страхувальника. Страхові брокери, громадяни, які зареєстровані у встановленому порядку як суб'єкти підприємницької діяльності, не мають права отримувати та перераховувати страхові платежі, страхові виплати та виплати страхового відшкодування.
199.
Страхові брокери - громадяни або юридичні особи, які зареєстровані у встановленому порядку як суб'єкти підприємницької діяльності та здійснюють посередницьку діяльність на страховому ринку від свого імені на підставі доручень страхувальника або страховика.
Страховi брокери - громадяни або юридичнi особи, які зареєстрованi у встановленому порядку як суб'єкти пiдприємницької дiяльностi та здiйснюють посередницьку дiяльнiсть на страховому ринку вiд свого iменi на пiдставi доручень страхувальника або страховика.
Перестрахові брокери - юридичні особи, які здійснюють за винагороду посередницьку діяльність у перестрахуванні від свого імені на підставі брокерської угоди із страховиком, який має потребу у перестрахуванні в якості перестрахувальника.
Допускається здійснення діяльності страхового та перестрахового брокера однією юридичною особою за умови виконання нею вимог щодо здійснення діяльності страхового та перестрахового брокера.
Порядок реєстрації страхових та перестрахових брокерів визначається Міністерством фінансів Україні.
Страхові агенти - громадяни або юридичні особи, які діють від імені та за дорученням страховика і виконують частину його страхової діяльності, а саме: укладають договори страхування, одержують страхові платежі, виконують роботи, пов'язані зі здійсненням страхових виплат та страхових відшкодувань. Страхові агенти є представниками страховика і діють в його інтересах за винагороду на підставі договору доручення із страховиком.Перестрахові брокери - юридичні особи, які здійснюють за винагороду посередницьку діяльність у перестрахуванні від свого імені на підставі брокерської угоди із страховиком, який має потребу у перестрахуванні в якості перестрахувальника.
Дозволяється здійснення діяльності страхового та перестрахового брокера однією юридичною особою за умови виконання нею вимог щодо здійснення діяльності страхового та перестрахового брокера.
Порядок реєстрації страхових та перестрахових брокерів визначається Уповноваженим органом.
Страхові агенти - громадяни або юридичні особи, які діють від імені та за дорученням страховика і виконують частину його страхової діяльності, а саме: укладають договори страхування, одержують страхові платежі, виконують роботи, пов'язані зі здійсненням страхових виплат та страхових відшкодувань. Страхові агенти є представниками страховика і діють в його інтересах за винагороду на підставі договору доручення із страховиком.
200.
Посередницька діяльність страхових агентів і страхових брокерів на користь іноземних страховиків на території України не допускається, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України.
Посередницька діяльність страхових агентів і страхових брокерів з укладання договорів страхування з іноземними страховиками на території України не допускається, крім договорів перестраховування, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України.
Страховики-резиденти можуть провадити посередницьку діяльність на території України на користь іноземних страховиків лише з продажу страхових полісів з обов`язкових видів страхування, передбачених законодавством інших країн, до приєднання до угод щодо визнання полісів страховиків України на території цих країн.
Посередницька діяльність на території України з укладання договорів страхування з іноземними страховиками не допускається, крім договорів перестрахування, з дотриманням вимог статті 29 цього Закону.
Страхові або перестрахові брокери - нерезиденти можуть надавати послуги лише через постійні представництва в Україні, які повинні бути зареєстровані як платники податку відповідно до законодавства України та включені до державного реєстру страхових або перестрахових брокерів.
Посередницька діяльність на території України з укладання договорів страхування з іноземними страховиками не допускається, крім договорів перестрахування, з дотриманням вимог статті 30 (29) цього Закону.
Страхові або перестрахові брокери - нерезиденти можуть надавати послуги лише через постійні представництва в Україні, які повинні бути зареєстровані як платники податку відповідно до законодавства України та включені до державного реєстру страхових або перестрахових брокерів.
201.


-125- Н.д.Цушко В.П. (Округ №140)
В частині 1 статті 4 слова "Страхова діяльність" замінити словами "Посередницька діяльність у страхуванні", після слова "агентів" доповнити словами "а також страховиками."
Доповнити статтю 4 частинами такого змісту:
"Страховики можуть провадити спільну страхову діяльність шляхом укладання договору про спільну діяльність без створення юридичної особи або шляхом створення юридичної особи, що діє як страховий агент, страховий брокер від імені та в інтересах усіх учасників об'єднання страховиків.
Здійснення перестрахування ризиків, прийнятих на себе об'єднанням страховиків, здійснюється в порядку, визначеному страховиками в договорі про спільну діяльність або установчими документами створеної ними юридичної особи, якщо інший порядок здійснення перестрахування не визначено чинними законодавчими актами."
Відхилено

202.


-126-Н.д.Білоус А.О. (Реєстр.картка №405)
Частину першу статті 14 доповнити реченням "Кошти, отримані за надання ліцензії, зараховуються до Державного бюджету України."

Відхилено

203.


-127- Н.д.Сокерчак В.М. (Округ №142)
Н.д.Цушко В.П. (Округ №140)
Частину 1 статті 14 після слова "порядок" доповнити словом "реєстрації."

Відхилено

204.


-128- Н.д.Цушко В.П. (Округ №140)
Частину 2 статті 14 після слів "...на підставі статутів..." доповнити словом "(договорів)".
Частину 5 статті14 після слів "...здійснення обов'язкових..." доповнити словами "і обовя'зкових державних."
Частину 6 статті 14 після слова "обов'язкових" доповнити словами "і обовя'зкових державних".
В чстині 7 статті 14 слова "...зараховуються до державного бюджету або..." та слово "...іншому..." вилучити.
Частини 3 та 4 статті 14 вилучити.
Частини 5-10 в зв'язку з цим вважати частинами 3-7 відповідно.

Відхилено

205.


-129-Н.д.Гаврилов І.О. (Реєстр.картка №386)
В останньому реченні частини другої статті 14 слова "договору із страховиком" замінити на слова "агентської угоди з ним."

Відхилено

206.


-130- Н.д.Гаврилов І.О. (Реєстр.картка №386)
Частину третю статті 14 викласти в такій редакції:
"Страхові та перестрахові брокери - громадяни або юридичні особи, які зареєстровані у встановленому порядку як суб'єкти підприємницької діяльності в Україні (резиденти) та здійснюють посередницьку діяльність у страхуванні та перестрахуванні від свого імені на підставі брокерської угоди з особою, яка має потреби у страховому або перестраховому захисті. Страховий та перестраховий брокер здійснюють виключно посередницьку діяльність на страховому ринку України, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України."

Враховано в редакції Комітету

207.


-131- Н.д.Сокерчак В.М. (Округ №142)
Н.д.Цушко В.П. (Округ №140)
Частину третю статті 14 доповнити реченням такого змісту:
"Гарантією відповідальності (забезпечення ліквідності операцій) страхового брокера перед вищезазначеними особами є договір страхування його професійної відповідальності або банківська гарантія".
Відхилено

208.


-132- Н.д.Сокерчак В.М. (Округ №142)
Н.д.Цушко В.П. (Округ №140)
Статтю 14 доповнити частиною 4 такого змісту:
"Загальна частка іноземних юридичних осіб та іноземних громадян у статутному фонді страхового агента або страхового брокера не може перевищувати 49 відсотків."

Відхилено

209.


-133- Н.д.Сокерчак В.М. (Округ №142)
Н.д.Цушко В.П. (Округ №140)
Частину п'яту статті 14 викласти в такій редакції:
"Посередницька діяльність страхових агентів і страхових брокерів з укладання договорів страхування з іноземними страховиками на території України крім договорів перестраховування не допускається."
Враховано в редакції Комітету

210.


-134- Н.д.Гаврилов І.О. (Реєстр.картка №386)
Доповнити статтю 14 частинами наступного змісту:
"Страхові посередники підлягають обов'язковій реєстрації та сертифікації, порядок якої визначається Кабінетом Міністрів України. Обов'язковими умовами реєстрації страхових посередників є участь їх у будь-якому зареєстрованому у відповідності до чинного законодавства професійному об'єднанні страхових посередників."
"Страховикам забороняється здійснювати страхову діяльність через незареєстрованих страхових посередників."

Відхилено

211.


-135-Н.д.Цушко В.П. (Округ №140)
Статтю 14 доповнити частиною такого змісту: "Фізичні особи - резиденти та нерезиденти, які здійснюють за комісійну та іншу винагороду безпосередню діяльність в Україні, як довірені особи, агенти, консультанти та їм подібні по організації отримання доходів нерезидентами з джерелом їх походження з України через виконання посередницьких послуг по залученню громадян України до страхування у страховиків - нерезидентів та сприяння укладанню з ними договорів страхування поза межами України від імені та на користь брокерів та страховиків - нерезидентів, прирівнюються до постійних представництв нерезидентів. Зазначені особи повинні знаходитися з нерезидентами в цивільно-правових відносинах і бути зареєстровані як суб'єкти підприємницької діяльності (підприємці).
Враховано в редакції Комітету

212.


-136-Н.д.Акопян В.Г. (Округ №131)
Ст.14 Назву статті 14 викласти у такій редакції :
"Стаття 14. Страхові посередники".
Абз.1, ст.14 викласти у наступній редакції
"Страховики та страхувальникі для здійснення операцій зі страхування можуть користуватися послугами страхових посередників".
Ст.14 доповнити абз.2 наступного змісту:
"Страховими посередниками є страхові агенти та страхові брокери".
Абз.2 ст.14 вважати абз.3
Абз.3, ст.14 доповнити останнім реченням:
"Страховий агент може бути працівником страховика".
Абз.3, ст.14 вважати абз. 4
Ст.14 доповнити абз.5,6
"Порядок реєстрації страхових брокерів резидентів (нерезидентів) визначається Міністерством фінансів України
Страхові брокери здійснюють виключно посередницьку діяльність на страховому ринку України, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України. Гарантією відповідальності (забезпечення ліквідності операцій) страхового брокера перед вищезазначеними особами є договір страхування його професійної відповідальності або банківська гарантія".
Абз.5,6, ст.14 вважати абз.7,8.
Ст.14 доповнити абз.9 наступного змісту:
"Фізичні особи - резиденти та нерезиденти, які провадять за комісійну та іншу винагороду безпосередньо діяльність в Україні як довірені особи, агенти, консультанти тощо щодо організації отримання доходів нерезидентами з джерелом їх походження з України через виконання посередницьких послуг щодо залучення громадян України до страхування у страховиків - нерезидентів та сприяння укладанню з ними договорів страхування поза межами України від імені та на користь брокерів та страховиків - нерезидентів, прирівнюються до постійних представництв нерезидентів. Зазначені особи повинні перебувати з нерезидентами в цивільно-правових відносинах і бути зареєстровані як суб'єкти підприємницької діяльності (підприємці)".

Враховано частково

213.
Розділ II. ДОГОВОРИ СТРАХУВАННЯРозділ II. ДОГОВОРИ СТРАХУВАННЯ
214.
Стаття 15. Договір страхування
Стаття 15. Договір страхування.


Стаття 16 (15). Договір страхування
215.
Договір страхування - це письмова угода між страхувальником і страховиком, згідно з якою страховик бере на себе зобов'язання у разі настання страхового випадку виплатити страхову суму або відшкодувати завданий збиток у межах страхової суми страхувальнику чи іншій особі, визначеній страхувальником, або на користь якої укладено договір страхування (подати допомогу, виконати послугу тощо), а страхувальник зобов'язується сплачувати страхові платежі у визначені терміни та виконувати інші умови договору.
Договір страхування - це письмова угода між страхувальником і страховиком, згідно з якою страховик бере на себе зобов'язання у разі настання страхового випадку виплатити страхову суму або відшкодувати завданий збиток у межах страхової суми страхувальнику або іншій особі, визначеній страхувальником, чи на користь якої укладено договір страхування /подати допомогу, виконати послугу тощо/, а страхувальник зобов'язується сплачувати страхові платежі у визначені терміни та виконувати інші умови договору.
-137- Н.д.Коновалюк В.І. (Округ №62)
У частині 1 статті 15 слова "…виплатити страхову суму…" замінити словами "…здійснити страхову виплату…".
-138-Н.д.ТігіпкоС.Л. (Округ №36)
Статтю 15 викласти в наступній редакції:
"Стаття 15. Договір страхування.
Договір страхування - це письмова угода між страхувальником і страховиком, згідно з якою страховик бере на себе зобов'язання у разі настання страхового випадку здійснити страхову виплату страхувальнику або іншій особі, визначеній у договорі страхування страхувальником, на користь якої укладено договір страхування (подати допомогу, виконати послугу тощо), а страхувальник зобов'язується сплачувати страхові платежі у визначені терміни та виконувати інші умови договору.
Страховики, які здійснюють страхування життя, зобов'язані вести персоніфікований (індивідуальний) облік договорів страхування життя в порядку та на умовах, визначених Міністерством фінансів України.

Враховано
Враховано
Договір страхування - це письмова угода між страхувальником і страховиком, згідно з якою страховик бере на себе зобов'язання у разі настання страхового випадку здійснити страхову виплату страхувальнику або іншій особі, визначеній у договорі страхування страхувальником, на користь якої укладено договір страхування (подати допомогу, виконати послугу тощо), а страхувальник зобов'язується сплачувати страхові платежі у визначені терміни та виконувати інші умови договору.
Страховики, які здійснюють страхування життя, зобов'язані вести персоніфікований (індивідуальний) облік договорів страхування життя в порядку та на умовах, визначених Уповноваженим органом.


216.
Договори страхування укладаються відповідно до правил страхування.
Договори страхування укладаються відповідно до правил страхування.
Договори страхування укладаються відповідно до правил страхування.


Договори страхування укладаються відповідно до правил страхування.

217.
Договір страхування повинен містити:
Договір страхування повинен містити:
Договір страхування повинен містити:

Договір страхування повинен містити:
218.
назву документа;
назву документа;
назву документа;

назву документа;
219.
назву та адресу страховика;
назву та адресу страховика;
назву та адресу страховика;

назву та адресу страховика;
220.
прізвище, ім'я, по батькові або назву страхувальника і його адресу;
прізвище, ім'я, по-батькові або назву страхувальника і його адресу;
прізвище, ім'я, по батькові або назву страхувальника та застрахованої особи, їх адреси та дати народження;
прізвище, ім'я, по батькові, дату народження або назву вигодонабувача та його адресу;

прізвище, ім'я, по батькові або назву страхувальника та застрахованої особи, їх адреси та дати народження;
прізвище, ім'я, по батькові, дату народження або назву вигодонабувача та його адресу;
221.
зазначення об'єкта страхування;
зазначення об'єкта страхування;
зазначення об'єкта страхування;

зазначення об'єкта страхування;
222.
розмір страхової суми;
розмір страхової суми;
розмір страхової суми за договором страхування іншим, ніж договір страхування життя;
розмір страхової суми та/або розміри страхових виплат за договором страхування життя;

розмір страхової суми за договором страхування іншим, ніж договір страхування життя;
розмір страхової суми та/або розміри страхових виплат за договором страхування життя;
223.
перелік страхових випадків;
перелік страхових випадків;
перелік страхових випадків;

перелік страхових випадків;
224.
визначення розміру тарифу, розмір страхових внесків і терміни їх сплати;
визначення розміру тарифу, розмір страхових внесків і терміни їх сплати;
розміри страхових внесків (платежів, премій) і терміни їх сплати;
страховий тариф (страховий тариф не визначається для страхових випадків, для яких не встановлюється страхова сума);

розміри страхових внесків (платежів, премій) і терміни їх сплати;
страховий тариф (страховий тариф не визначається для страхових випадків, для яких не встановлюється страхова сума);
225.
строк дії договору;
строк дії договору;
строк дії договору;

строк дії договору;
226.
порядок зміни і припинення дії договору;
порядок зміни і припинення дії договору;
порядок зміни і припинення дії договору;
умови здійснення страхової виплати;
причини відмови у страховій виплаті;

порядок зміни і припинення дії договору;
умови здійснення страхової виплати;
причини відмови у страховій виплаті;
227.
права та обов'язки сторін і відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов договору;
права та обов'язки сторін і відповдальність за невиконання або неналежне виконання умов договору;
права та обов'язки сторін і відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов договору;

права та обов'язки сторін і відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов договору;
228.
інші умови за згодою сторін;
інші умови за згодою сторін;
інші умови за згодою сторін;

інші умови за згодою сторін;
229.
підписи сторін.
підписи сторін.
підписи сторін.

підписи сторін.
230.
Міністерство фінансів України має право встановлювати додаткові вимоги до договорів страхування життя та договорів страхування майна громадян.
Комітет у справах нагляду за страховою діяльністю має право встановлювати додаткові вимоги до договорів страхування життя та договорів страхування майна громадян.
Після приєднання України до визнаних світовою страховою практикою міжнародних систем страхування, які вимагають застосування уніфікованих умов страхування, договори страхування укладаються відповідно до таких умов страхування.
У разі виїзду зареєстрованого в Україні автотранспортного засобу на територію іншої країни-члена міжнародної системи автострахування "Зелена картка", власник такого транспортного засобу зобов"язаний укласти договір обов"язкового страхування цивільної відповідальності власника /користувача/ транспортного засобу перед третіми особами, дія якого поширюється на ці країни, та отримати від страховика-члена Моторного /транспортного/ страхового бюро страховий сертифікат "Зелена картка" єдиного зразка, який прийнятий в усіх кра.нах-членах цієї міжнародної системи страхування.
Міністерство фінансів України має право встановлювати додаткові вимоги до договорів страхування життя та договорів страхування майна громадян.
Після приєднання України до визнаних світовою страховою практикою міжнародних систем страхування, які вимагають застосування уніфікованих умов страхування, договори страхування укладаються відповідно до таких умов страхування, з урахуванням вимог, передбачених цим Законом.
У разі виїзду зареєстрованого в Україні автотранспортного засобу на територію іншої країни - члена міжнародної системи автострахування "Зелена Картка", власник такого транспортного засобу зобов'язаний укласти договір обов'язкового страхування цивільної відповідальності власника (користувача) транспортного засобу перед третіми особами, дія якого поширюється на ці країни, та отримати від страховика-повного члена Моторного (транспортного) страхового бюро страховий сертифікат "Зелена картка" єдиного зразка, який прийнятий в усіх країнах - членах цієї міжнародної системи страхування.
-139- Н.д.Сокерчак В.М. (Округ №142)
Н.д.Цушко В.П. (Округ №140)
У частині четвертій статті 15 слова "та договорів страхування майна громадян" вилучити.

Відхилено
Уповноважений орган має право встановлювати додаткові вимоги до договорів страхування життя та договорів страхування майна громадян.
Відповідно до міжнародних систем страхування, які вимагають застосування уніфікованих умов страхування, договори страхування укладаються відповідно до таких умов страхування, з урахуванням вимог, передбачених цим Законом.
У разі виїзду зареєстрованого в Україні автотранспортного засобу на територію іншої країни - члена міжнародної системи автострахування "Зелена Картка", власник такого транспортного засобу зобов'язаний укласти договір обов'язкового страхування цивільної відповідальності власника (користувача) транспортного засобу перед третіми особами, дія якого поширюється на ці країни, та отримати від страховика-повного члена Моторного (транспортного) страхового бюро страховий сертифікат "Зелена картка" єдиного зразка, який прийнятий в усіх країнах - членах цієї міжнародної системи страхування.


231.


-140-Н.д.Альошин В.Б. (Реєстр.картка №336)
Статтю 15 Закону України "Про страхування" викласти в наступній редакції:
"Стаття 15. Договір страхування
Договір страхування - це письмова угода між страхувальником і страховиком, згідно з якою страховик бере на себе зобов'язання у разі настання страхового випадку здійснити страхову виплату страхувальнику або іншій особі, визначеній у договорі страхування страхувальником, на користь якої укладено договір страхування (надати допомогу, виконати послугу тощо), а страхувальник зобов'язується сплачувати страхові платежі у визначені терміни та виконувати інші умови договору.
У страхуванні використовуються договори страхування та перестрахування.
Страховики, які здійснюють страхування життя, зобов'язані вести персоніфікований (індивідуальний) облік договорів страхування життя в порядку та на умовах, визначених Міністерством фінансів України.
Договори страхування укладаються відповідно до правил страхування.
Договір страхування повинен містити:
назву документа;
назву та адресу страховика;
прізвище, ім'я та ідентифікаційні ознаки або назву страхувальника та застрахованої особи;
прізвище, ім'я та ідентифікаційні ознаки або назву вигодонабувача (за вимогою страхувальника);
зазначення об'єкта страхування;
розмір страхової суми за договором страхування іншим, ніж договір страхування життя;
розмір страхової суми та/або розміри страхових виплат за договором страхування життя;
перелік страхових випадків;
розміри страхових внесків (страхових премій, страхових платежів) і терміни їх сплати;
строк дії договору;
порядок зміни і припинення дії договору;
умови здійснення страхової виплати;
права та обов'язки сторін і відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов договору;
інші умови за згодою сторін;
підписи сторін.
Міністерство фінансів України має право встановлювати додаткові вимоги до договорів страхування життя та договорів страхування майна громадян.
Після приєднання України до визнаних світовою страховою практикою міжнародних систем страхування, які вимагають застосування уніфікованих умов страхування, договори страхування укладаються відповідно до таких умов страхування, з урахуванням вимог, передбачених цим Законом.
У разі виїзду зареєстрованого в Україні автотранспортного засобу на територію іншої країни - члена міжнародної системи автострахування "Зелена Картка", власник такого транспортного засобу зобов'язаний укласти договір обов'язкового страхування цивільної відповідальності власника (користувача) транспортного засобу перед третіми особами, дія якого поширюється на ці країни, та отримати від страховика-повного члена Моторного (транспортного) страхового бюро страховий сертифікат "Зелена картка" єдиного зразка, який прийнятий в усіх країнах - членах цієї міжнародної системи страхування.
Пропорційні договори перестрахування передбачають участь перестраховика в загальному обсязі збитків та в загальному обсязі премій. Пропорційні договори перестрахування поділяються на квотні договори перестрахування, договори перестрахування єксцеденту сум і комбінації з них.
Квотний договір перестрахування - це форма договору перестрахування по якому страховик передає в перестрахування ризики у частині, визначеній договором перестрахування.
Договір перестрахування ексцеденту сум - це форма договору перестрахування по якому перестраховик відшкодовує збитки, які перевищують визначену договором перестрахування величину у визначеній договором перестрахування частині.
Непропорційні договори перестрахування передбачають відшкодування збитків перестраховиком у разі якщо збитки перевищують величину визначену договором перестрахування.
Непропорційні договори перестрахування поділяються на договори перестрахування ексцеденту збитку, ексцеденту збитковості та комбінації таких.
Договір перестрахування ексцеденту збитку - форма непропорційного договору перестрахування по якому відшкодовується збиток тільки у частині яка перевищує власне утримання страховика.
Договір перестрахуваня ексцеденту збитковості (договір "Стоп-Лосс") - договір непропорційного перестрахування, згідно з яким страховик захищає по визначеному виду страхування загальний результат збитковості на випадок перевищення збитковості по цьому виду страхування, обумовленої договором перестрахування величини."

Враховано в редакції Комітету

232.


-141- Н.д.Мартиненко М.В. (Округ №21)
Частину першу статті 15 доповнити реченням: "Страховики, які здійснюють страхування життя зобов'язані вести персоніфікований (індивідуальний) облік договорів страхування життя."

Враховано в редакції Комітету

233.


-142- Н.д.Шаров І.Ф. (Реєстр.картка №399)
П.п. 2 п. 15 вилучити

Відхилено

234.


-143- Н.д.Мартиненко М.В. (Округ №21)
Доповнити статтю 15 частиною сьомою такого змісту:
"Договори страхування експортних кредитів, позичок, ризиків у сфері експорту, імпорту і виробництва озброєння, військової техніки, комплектуючих виробів та іншої продукції спеціального призначення, окремих стратегічних видів сировини і продукції укладаються страхувальником із забезпеченням збереження державної, службової та комерційної таємниці. Рішенням Кабінету Міністрів України може встановлюватись уповноважений страховик для здійснення страхування по зазначеним договорам"

Відхилено

235.


-144-Н.д.Акопян В.Г. (Округ №131)
Абз.1, ст.15 після слів "настання страхового випадку" викласти у такій редакції "здійснити страхову виплату або вiдшкодувати завданий збиток страхувальнику чи іншій особі, визначеній у договорі страхування страхувальником", і далі за текстом.
Абз.2, ст.15 викласти в наступній редакції:
Договори страхування укладаються відповідно до правил страхування.
Договір страхування повинен містити:
назву документа;
назву та адресу страховика;
прізвище, ім'я, по батькові або назву страхувальника та застрахованої особи, їх адреси;
прізвище, ім'я, по батькові, або назву вигодонабувача та його адресу;
зазначення об'єкта страхування;
розмір страхової суми за договором страхування іншим, ніж договір страхування життя;
розмір страхової суми та/або розміри страхових виплат за договором страхування життя;
перелік страхових випадків;
розміри страхових внесків і терміни їх сплати;
страховий тариф (страховий тариф не визначається для страхових випадків, для яких не встановлюється страхова сума)
строк дії договору;
порядок зміни і припинення дії договору;
права та обов'язки сторін і відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов договору;
умови здійснення страхової виплати або страхового відшкодування;
інші умови за згодою сторін;
підписи сторін.

Враховано в редакції Комітету

236.
Стаття 16. Правила страхуванняСтаття 17 (16). Правила страхування
237.
Правила страхування розробляються страховиком для кожного виду страхування окремо і підлягають затвердженню Міністерством фінансів України при видачі ліцензії на право здійснення відповідного виду страхування.

-145- Н.д.Сокерчак В.М. (Округ №142)
Н.д.Цушко В.П. (Округ №140)
У частині першій статті 16 слово "затвердженню" замінити словом "погодженню".

-146- Н.д.ТігіпкоС.Л. (Округ №36)
Частину першу викласти в наступній редакції:
"Правила страхування розробляються страховиком для кожного виду страхування окремо і підлягають реєстрації в Міністерстві фінансів України при видачі ліцензії на право здійснення відповідного виду страхування".

Відхилено

Враховано

Правила страхування розробляються страховиком для кожного виду страхування окремо і підлягають реєстрації в Уповноваженому органі при видачі ліцензії на право здійснення відповідного виду страхування.238.
Правила страхування повинні містити:Правила страхування повинні містити:
239.
перелік об'єктів страхування;перелік об'єктів страхування;
240.
порядок визначення страхових сум;

-147- Н.д.Акопян В.Г. (Округ №131)
Абз.2, ст.16, рядок 3 викласти у такій редакції:
"порядок визначення розмірів страхових сум та/або розмірів страхових виплат"

Враховано
порядок визначення розмірів страхових сум та/або розмірів страхових виплат;
241.
страхові ризики;страхові ризики;
242.
виключення із страхових випадків і обмеження страхування;виключення із страхових випадків і обмеження страхування;
243.
термін та місце дії договору страхування;термін та місце дії договору страхування;
244.
порядок укладення договору страхування;порядок укладення договору страхування;
245.
права та обов'язки сторін;права та обов'язки сторін;
246.
дії страхувальника при настанні страхового випадку;дії страхувальника при настанні страхового випадку;
247.
перелік документів, що підтверджують настання страхового випадку та розмір збитків;перелік документів, що підтверджують настання страхового випадку та розмір збитків;
248.
порядок і умови виплат страхових сум;

-148- Н.д.Коновалюк В.І. (Округ №62)
У пункті 10 частини 2 статті 16 слова "виплат страхових сум" замінити словами "здійснення страхових виплат."

Враховано
порядок і умови здійснення страхових виплат;
249.
термін прийняття рішення про виплату або відмову у виплаті страхових сум та страхового відшкодування;

-149- Н.д.Коновалюк В.І. (Округ №62)
Пункт 11 частини 2 статті 16 викласти в такій редакції: "термін прийняття рішення про здійснення або відмову в здійсненні страхових виплат;"

Враховано
термін прийняття рішення про здійснення або відмову в здійсненні страхових виплат;
причини відмови у страховій виплаті або виплаті страхового відшкодування;
250.
умови припинення договору страхування;умови припинення договору страхування;
251.
порядок вирішення спорів;порядок вирішення спорів;
252.
страхові тарифи;

-150-Н.д.Тігіпко С.Л. (Округ №36)
Перелік доповнити такими абзацами
"причини відмови у страховій виплаті або виплаті страхового відшкодування;
страхові тарифи за договорами страхування іншими, ніж договори страхування життя;
страховi тарифи та методику їх розрахунку за договорами страхування життя"
-151- Н.д.Сокерчак В.М. (Округ №142)
Н.д.Цушко В.П. (Округ №140)
У частині другій статті 16 після слів "страхові тарифи" додати слова "або методика розрахунку страхових тарифів."

Враховано


Враховано частково
страхові тарифи за договорами страхування іншими, ніж договори страхування життя;
страховi тарифи та методику їх розрахунку за договорами страхування життя;

253.
особливі умови.особливі умови.
254.
Міністерство фінансів України має право відмовити у видачі ліцензії, якщо подані правила страхування суперечать чинному законодавству та не відповідають вимогам цієї статті.

-152- Н.д.ТігіпкоС.Л. (Округ №36)
Частину третю та четверту викласти в наступній редакції:
"У разі, якщо страховик запроваджує нові правила страхування чи коли до правил страхування вносяться змiни та/або доповнення, страховик повинен подати ці нові правила, змiни та/або доповнення для реєстрації до Міністерства фінансів України.
Враховано
У разі, якщо страховик запроваджує нові правила страхування чи коли до правил страхування вносяться змiни та/або доповнення, страховик повинен подати ці нові правила, змiни та/або доповнення для реєстрації до Уповноваженого органу.
255.
У разі, коли до правил страхування вносяться зміни, страховик повинен подати ці зміни до Міністерства фінансів України за страховою діяльністю для погодження.

Міністерство фінансів України має право відмовити у видачі лiцензiї та реєстрації правил чи змін та/або доповнень до них, якщо подані правила страхування або зміни чи доповнення до них суперечать чинному законодавству, порушують чи обмежують права страхувальника або не відповідають вимогам цієї статті."

Уповноважений орган має право відмовити у видачі лiцензiї та реєстрації правил чи змін та/або доповнень до них, якщо подані правила страхування або зміни чи доповнення до них суперечать чинному законодавству, порушують чи обмежують права страхувальника або не відповідають вимогам цієї статті.

256.
Стаття 17. Укладання і початок дії договору страхування
Стаття 17. Укладання i початок дiї договору страхування


Стаття 18 (17). Укладання i початок дiї договору страхування
257.
Для укладання договору страхування страхувальник подає страховикові письмову заяву за формою, встановленою страховиком, або іншим чином заявляє про свій намір укласти договір страхування. При укладанні договору страхування страховик має право запросити у страхувальника баланс або довідку про фінансовий стан, підтверджені аудитором (аудиторською фірмою).
Для укладання договору страхування страхувальник подає страховиковi письмову заяву за формою, встановленою страховиком, або iншим чином заявляє про свiй намiр укласти договiр страхування. При укладаннi договору страхування страховик має право запросити у страхувальника баланс або довiдку про фiнансовий стан, пiдтвердженi аудитором (аудиторською фiрмою) та інші документи, необхідні для оцінки страховиком страхового ризику.
-153-Н.д.Білоус А.О. (Реєстр.картка №405)
Частину першу статті 17 доповнити словами: "перелік яких визначається Комітетом у справах нагляду за страховою діяльністю."
-154-Н.д.Акопян В.Г. (Округ №131)
Абз.1, ст.17 після слів "страхувальник подає" слово "страховикові" замінити на слово "страховику" і далі за текстом.

Відхилено

Враховано
Для укладання договору страхування страхувальник подає страховику письмову заяву за формою, встановленою страховиком, або iншим чином заявляє про свiй намiр укласти договiр страхування. При укладаннi договору страхування страховик має право запросити у страхувальника баланс або довiдку про фiнансовий стан, пiдтвердженi аудитором (аудиторською фiрмою) та інші документи, необхідні для оцінки страховиком страхового ризику.
258.

259.
Факт укладання договору страхування може посвідчуватись страховим свідоцтвом (полісом, сертифікатом), що є формою договору страхування.
Факт укладання договору страхування може посвiдчуватись страховим свiдоцтвом (полiсом, сертифiкатом), що є формою договору страхування. Договір або страхове свідоцтво обов`язково видається страхувальнику.
-155-Н.д.ТігіпкоС.Л. (Округ №36)
Частину другу та третю залишити в редакції діючого Закону
Враховано
Факт укладання договору страхування може посвідчуватись страховим свідоцтвом (полісом, сертифікатом), що є формою договору страхування.
260.
Договір страхування набирає чинності з моменту внесення першого страхового платежу, якщо інше не передбачено договором страхування.
Договiр страхування набирає чинності з моменту внесення першого страхового платежу, якщо iнше не передбачено договором страхування.


Договiр страхування набирає чинності з моменту внесення першого страхового платежу, якщо iнше не передбачено договором страхування.
261.


-156-Н.д.ТігіпкоС.Л. (Округ №36)
Статтю доповнити новими частинами четвертою та п'ятою такого змісту:
"Договір страхування життя може бути укладений як шляхом складання одного документа (договору страхування), підписаного сторонами, так і шляхом обміну листами, документами, підписаними стороною, яка їх надсилає. У випадку надання страхувальником письмової заяви, за формою встановленою страховиком, що виражає намір укласти договір страхування, такий договір може бути укладений шляхом надіслання страхувальнику копії правил страхування та видачі страхувальнику страхового свідоцтва (поліса), який не містить розбіжностей з поданою заявою. Заява складається у 2-х примірниках, копія заяви надсилається страхувальнику з відміткою страховика або його уповноваженого представника про прийняття запропонованих умов страхування.

-157- Н.д.Коновалюк В.І. (Округ №62)
В частині 3 статті 17 слово "першого" вилучити.

Враховано
Відхилено
Договір страхування життя може бути укладений як шляхом складання одного документа (договору страхування), підписаного сторонами, так і шляхом обміну листами, документами, підписаними стороною, яка їх надсилає. У випадку надання страхувальником письмової заяви, за формою встановленою страховиком, що виражає намір укласти договір страхування, такий договір може бути укладений шляхом надіслання страхувальнику копії правил страхування та видачі страхувальнику страхового свідоцтва (поліса), який не містить розбіжностей з поданою заявою. Заява складається у 2-х примірниках, копія заяви надсилається страхувальнику з відміткою страховика або його уповноваженого представника про прийняття запропонованих умов страхування.

262.


-158- Н.д.Мартиненко М.В. (Округ №21)
Частину третю статті 17 після слів "договором страхування" доповнити словами "крім випадків, передбачених правилами страхування".

Відхилено

263.


-159- Н.д.Мартиненко М.В. (Округ №21)
Статтю 17 доповнити частиною четвертою такого змісту: "При страхуванні життя, медичному (безперервному) страхуванні у вкладку наявності розбіжностей між умовами заяви та виданого страхувальнику страхового свідоцтва (поліса, сертифіката), договір страхування вважається укладеним, якщо на наявність розбіжностей чітко та однозначно вказується в страховому свідоцтві (полісі, сертифікаті), і страхувальник протягом 10 денного терміну, якщо інше не визначено умовами страхування, не відмовився в письмовій формі від умов, зазначених в страховому свідоцтві (полісі, сертифікаті). При цьому умови заяви, у яких присутні розбіжності із умовами страхового свідоцтва (поліса, сертифіката) втрачають силу.

Відхилено

264.
Стаття 18. Валюта страхування
Стаття 18. Валюта страхування


Стаття 19 (18). Валюта страхування

265.
Страхувальники згідно з укладеними договорами страхування мають право вносити платежі лише валютою України, а страхувальник - нерезидент - іноземною вільно конвертованою валютою або валютою України у випадках, передбачених чинним законодавством.
Страхувальники згiдно з укладеними договорами страхування мають право вносити платежi лише валютою України в грошовій формі, а страхувальник - нерезидент - iноземною вiльно конвертованою валютою або валютою України в грошовій формі, у випадках, передбачених чинним законодавством.
-160- Н.д.Коновалюк В.І. (Округ №62)
У частині першій статті 18 слова "в грошовій формі" виключити".

-161- Національний банк України
У статті 18 слова "валютою України в грошовій формі" замінити словами "у грошовій одиниці України"
Враховано в редакції Комітету


Враховано
Страхувальники згідно з укладеними договорами страхування мають право вносити платежі лише у грошовій одиниці України, а страхувальник - нерезидент - іноземною вільно конвертованою валютою або у грошовій одиниці України у випадках, передбачених чинним законодавством, з урахуванням положень частини четвертої цієї статті при укладанні договорів страхування життя.

266.


-162- Н.д.Мартиненко М.В. (Округ №21)
Частину першу статті 18 доповнити реченням такого змісту:
"При цьому, при здійсненні страхування життя або інших видів страхування з терміном дії договору понад три роки страхувальникам дозволяється здійснювати страхові платежі у вільно конвертованій валюті за умови формування страхових резервів для забезпечень зобов'язань страховика у вільно конвертованій валюті".

Враховано в редакції Комітету

267.


-163- Н.д.Макеєнко В.В. (Реєстр.картка №354)
Частину першу статті 18 викласти в наступній редакції: "Страхувальники згiдно з укладеними договорами страхування мають право вносити платежi лише валютою України у готівковій та безготівковій формі відповідно до чинного валютного законодавства України, а страхувальник - нерезидент - іноземною вільно конвертованою валютою або валютою України у готівковій та безготівковій формі у випадках, передбачених чинним законодавством"

Враховано в редакції Комітету

268.
Якщо дія договору страхування поширюється на іноземну територію відповідно до укладених угод з іноземними партнерами, то порядок валютних розрахунків регулюється відповідно до вимог законодавства України про валютне регулювання.Якщо дія договору страхування поширюється на іноземну територію відповідно до укладених угод з іноземними партнерами, то порядок валютних розрахунків регулюється відповідно до вимог законодавства України про валютне регулювання.
269.
Страхова сума (страхове відшкодування) виплачується тією валютою, яка передбачена договором страхування, якщо інше не передбачено законодавством України.

-164- Н.д.Коновалюк В.І. (Округ №62)
У частині 3 статті 18 слова "Страхова сума (страхове відшкодування) виплачується" замінити словами "страхова виплата здійснюється"

Враховано
Страхова виплата здійснюється тією валютою, яка передбачена договором страхування, якщо інше не передбачено законодавством України.


270.


-165-Н.д.Альошин В.Б. (Реєстр.картка №336)
Статтю доповнити частинами наступного змісту:
"При здійсненні страхування життя з терміном дії договору понад три роки страхувальникам дозволяється здійснювати страхові платежі (страхові внески, страхові премії) у вільноконвертованій валюті.
Грошові зобов'язання сторін по договорах страхування життя, за їх згодою, можуть бути визначені як у національній валюті України, так і у вільноконвертованій валюті або розрахункових величинах, що визначають фактичний розмір зобов'язань страховика на дату виникнення або виконання цих зобов'язань".

Враховано частково
Грошові зобов'язання сторін по договорах страхування життя, за їх згодою, можуть бути визначені як у національній валюті України, так і у вільноконвертованій валюті або розрахункових величинах, що визначають фактичний розмір зобов'язань страховика на дату виникнення або виконання цих зобов'язань.

271.


-166-Н.д.Акопян В.Г. (Округ №131)
Абз.1, ст.18 після слів "страхові платежi лише валютою України" доповнити наступне "(за виключенням страхових платежів за договорами страхування життя)", і далі за текстом, виключивши слова "в грошовій формі".
Ст.18 доповнити абз. 2, 3, 4 наступного змісту:
"При здійсненні страхування життя дозволяється здійснювати страхові платежі у вільно конвертованій валюті за умови формування страховиком страхових резервів у вільно конвертованій валюті для забезпечення виконання зобов'язань перед страхувальниками.
Грошові зобов'язання сторін договорів страхування, за їх згодою, можуть бути виражені в національній валюті України, іноземній вільно конвертованій валюті.
Страхова виплата або виплата страхового відшкодування здійснюється тією валютою, в якій був сплачений страховий платіж".

Враховано в редакції Комітету

272.
Стаття 19. Обов'язки страховика
Стаття 19. Обов'язки страховика


Стаття 20 (19). Обов'язки страховика
273.
Страховик зобов'язаний:
Страховик зобов'язаний:


Страховик зобов'язаний:
274.
1) ознайомити страхувальника з умовами та правилами страхування;
1) ознайомити страхувальника з умовами та правилами страхування під особистий підпис про ознайомлення;
-167- Н.д.Мартиненко М.В. (Округ №21)
Пункт перший частини першої статті 19 викласти в такій редакції:
" 1) ознайомити страхувальника з правилами або умовами страхування під його підпис і надати їх за вимогою страхувальника"

Відхилено
1) ознайомити страхувальника з умовами та правилами страхування;
275.
2) протягом двох робочих днів, як тільки стане відомо про настання страхового випадку, вжити заходів щодо оформлення всіх необхідних документів для своєчасної виплати страхової суми або страхового відшкодування страхувальнику;

-168- Н.д.Мартиненко М.В. (Округ №21)
Пункт другий частини першої статті 19 після слів "відшкодування страхувальнику" доповнити словами "в тому числі за бажанням страхувальника залучити аварійного комісара".

-169- Н.д.Акопян В.Г. (Округ №131)
П.2, ст.19 після слів "оформлення всіх необхідних документів" доповнити словами "для своєчасного здійснення страхової виплати" і далі за текстом; слова "для своєчасної виплати страхової суми" - вилучити.

Відхилено


Відхилено
2) протягом двох робочих днів, як тільки стане відомо про настання страхового випадку, вжити заходів щодо оформлення всіх необхідних документів для своєчасного здійснення страхової виплати або страхового вiдшкодування страхувальнику;

276.


-170- Н.д.ТігіпкоС.Л. (Округ №36)
Пункт другий частини другої статті 19 викласти в редакції: "протягом двох робочих днів, як тільки стане відомо про настання страхового випадку, вжити заходів щодо оформлення всіх необхідних документів для своєчасного здійснення страхової виплати або страхового вiдшкодування страхувальнику;"
Враховано

277.
3) при настанні страхового випадку здійснити виплату страхової суми або страхового відшкодування у передбачений договором термін. Страховик несе майнову відповідальність за несвоєчасну виплату страхової суми (страхового відшкодування) шляхом сплати страхувальнику неустойки (штрафу, пені), розмір якої визначається умовами договору страхування;

-171- Н.д.Коновалюк В.І. (Округ №62)
Пункт третій частини першої статті 19 викласти в наступній редакції: "при настанні страхового випадку здійснити страхову виплату або виплату страхового відшкодування у передбачений договором термін. Страховик несе майнову відповідальність за несвоєчасне здійснення страхової виплати (страхового вiдшкодування) шляхом сплати страхувальнику неустойки (штрафу, пені), розмір якої визначається умовами договору страхування;

-172- Н.д.Акопян В.Г. (Округ №131)
П.3, ст.19 у другому реченні, після слів "майнову відповідальність за" доповнити словами "несвоєчасне здійснення страхової виплати" і далі за текстом; вилучити слова "за несвоєчасну виплату страхової суми".

Враховано
Відхилено
3) при настанні страхового випадку здійснити страхову виплату або виплату страхового відшкодування у передбачений договором термін. Страховик несе майнову відповідальність за несвоєчасне здійснення страхової виплати (страхового вiдшкодування) шляхом сплати страхувальнику неустойки (штрафу, пені), розмір якої визначається умовами договору страхування;

278.
4) відшкодувати витрати, понесені страхувальником при настанні страхового випадку щодо запобігання або зменшення збитків, якщо це передбачено умовами договору;4) відшкодувати витрати, понесені страхувальником при настанні страхового випадку щодо запобігання або зменшення збитків, якщо це передбачено умовами договору;
279.
5) за заявою страхувальника у разі здійснення ним заходів, що зменшили страховий ризик, або збільшення вартості майна переукласти з ним договір страхування;5) за заявою страхувальника у разі здійснення ним заходів, що зменшили страховий ризик, або збільшення вартості майна переукласти з ним договір страхування;
280.
6) тримати в таємниці відомості про страхувальника і його майновий стан, за винятком випадків, передбачених законодавством України.6) тримати в таємниці відомості про страхувальника і його майновий стан, за винятком випадків, передбачених законодавством України.
281.
Умовами договору страхування можуть бути передбачені також інші обов'язки страховика.Умовами договору страхування можуть бути передбачені також інші обов'язки страховика.
282.
Стаття 20. Обов'язки страхувальникаСтаття 21 (20). Обов'язки страхувальника
283.
Страхувальник зобов'язаний:Страхувальник зобов'язаний:
284.
1) своєчасно вносити страхові платежі;1) своєчасно вносити страхові платежі;
285.
2) при укладанні договору страхування надати інформацію страховикові про всі відомі йому обставини, що мають істотне значення для оцінки страхового ризику, і надалі інформувати його про будь-яку зміну страхового ризику;2) при укладанні договору страхування надати інформацію страховикові про всі відомі йому обставини, що мають істотне значення для оцінки страхового ризику, і надалі інформувати його про будь-яку зміну страхового ризику;
286.
3) повідомити страховика про інші діючі договори страхування щодо цього об'єкта страхування;3) повідомити страховика про інші діючі договори страхування щодо цього об'єкта страхування;
287.
4) вживати заходів щодо запобігання та зменшення збитків, завданих внаслідок настання страхового випадку;4) вживати заходів щодо запобігання та зменшення збитків, завданих внаслідок настання страхового випадку;
288.
5) повідомити страховика про настання страхового випадку в термін, передбачений умовами страхування.5) повідомити страховика про настання страхового випадку в термін, передбачений умовами страхування.
289.
Умовами договору страхування можуть бути передбачені також інші обов'язки страхувальника.Умовами договору страхування можуть бути передбачені також інші обов'язки страхувальника.
290.


-173-Н.д.Акопян В.Г. (Округ №131)
Ст.20 доповнити п.6 наступного змісту:
"6) в межах фактично отриманої страхової виплати (страхового відшкодування) за договором страхування, передати страховику право вимоги (документ, докази та повідомити страховика про всі відомості, необхідні для здійснення страховиком права вимоги), яке страхувальник або інша особа, що одержала страхову виплату (страхове відшкодування), має до особи відповідальної за заподіяний збиток" і далі за текстом.

Відхилено

291.
Стаття 21. Зміна страхувальника-громадянина в договорі страхування
Стаття 21. Змiна страхувальника-громадянина в договорi страхування


Стаття 22 (21). Зміна страхувальника-громадянина в договорі страхування
292.
У разі смерті страхувальника-громадянина, який уклав договір майнового страхування, права і обов'язки страхувальника переходять до осіб, які одержали це майно в спадщину. Страховик або будь-хто із спадкоємців має право на переукладення договору страхування.
У разi смертi страхувальника-громадянина, який уклав договiр майнового страхування, права i обов'язки страхувальника переходять до осiб, якi одержали це майно в спадщину. Страховик або будь-хто iз спадкоємцiв має право ініціювати переукладення договору страхування.


У разi смертi страхувальника-громадянина, який уклав договiр майнового страхування, права i обов'язки страхувальника переходять до осiб, якi одержали це майно в спадщину. Страховик або будь-хто iз спадкоємцiв має право ініціювати переукладення договору страхування.
293.
В інших випадках права і обов'язки страхувальника можуть перейти до іншого громадянина чи юридичної особи лише за згодою страховика, якщо інше не передбачено договором страхування.

-174-Н.д.Акопян В.Г. (Округ №131)
Ст.21 доповнити абз.2,3
"В інших випадках права i обов'язки страхувальника можуть перейти до іншого громадянина чи юридичної особи лише за згодою страховика, якщо інше не передбачено договором страхування.

Враховано
В інших випадках права і обов'язки страхувальника можуть перейти до іншого громадянина чи юридичної особи лише за згодою страховика, якщо інше не передбачено договором страхування.
294.
У разі смерті страхувальника, який уклав договір особистого страхування на користь третіх осіб, його права і обов'язки можуть перейти як до цих осіб, так і до осіб, на яких відповідно до чинного законодавства покладено обов'язки щодо охорони прав і законних інтересів застрахованих.

У разi смертi страхувальника, який уклав договiр особистого страхування на користь третіх осiб, його права i обов'язки можуть перейти як до цих осiб, так i до осiб, на яких відповідно до чинного законодавства покладено обов'язки щодо охорони прав i законних інтересів застрахованих".


У разі смерті страхувальника, який уклав договір особистого страхування на користь третіх осіб, його права і обов'язки можуть перейти як до цих осіб, так і до осіб, на яких відповідно до чинного законодавства покладено обов'язки щодо охорони прав і законних інтересів застрахованих.
295.
Стаття 22. Наслідки втрати страхувальником прав юридичної особиСтаття 23 (22). Наслідки втрати страхувальником прав юридичної особи
296.
Якщо в період дії договору страхування страхувальник втрачає права юридичної особи внаслідок реорганізації, то права і обов'язки, що випливають з договору страхування, переходять до правонаступника страхувальника за згодою страховика.Якщо в період дії договору страхування страхувальник втрачає права юридичної особи внаслідок реорганізації, то права і обов'язки, що випливають з договору страхування, переходять до правонаступника страхувальника за згодою страховика.
297.
Стаття 23. Наслідки втрати страхувальником-громадянином дієздатностіСтаття 24 (23). Наслідки втрати страхувальником-громадянином дієздатності
298.
У випадку визнання судом страхувальника-громадянина недієздатним його права і обов'язки за договором страхування переходять до його опікуна, а дія договору страхування цивільної відповідальності припиняється з часу втрати ним дієздатності.У випадку визнання судом страхувальника-громадянина недієздатним його права і обов'язки за договором страхування переходять до його опікуна, а дія договору страхування цивільної відповідальності припиняється з часу втрати ним дієздатності.
299.
У випадку визнання судом страхувальника-громадянина обмежено дієздатним він здійснює свої права і обов'язки страхувальника за договором страхування лише за згодою піклувальника.У випадку визнання судом страхувальника-громадянина обмежено дієздатним він здійснює свої права і обов'язки страхувальника за договором страхування лише за згодою піклувальника.
300.
Стаття 24. Порядок і умови виплати страхових сум і страхового відшкодування
Стаття 24. Порядок i умови виплати страхових сум i страхового вiдшкодування.
-175- Н.д.Коновалюк В.І. (Округ №62)
Назву статті 24 викласти в наступній редакції: "Порядок і умови здійснення страхових виплат та страхового відшкодування".

Враховано
Стаття 25 (24). Порядок і умови здійснення страхових виплат та страхового відшкодування

301.


-176- Н.д.Цушко В.П. (Округ №140)
Змінити назву статті 27 на: "Порядок і умови здійснення страхових виплат"
В частині 1 статті 27 слова "Виплата страхових сум i страхового вiдшкодування проводиться..." замінити словами "Страхові виплати здійснюються ..."
Доповнити статтю 27 частиною другою наступного змісту:
"Страховий акт (аварійний сертифікат) - документ який підтверджує факт та причину настання страхового випадку."
Частини 2, 3, 4 статті 27 в зв'язку з цим вважати частинами 3,4,5.
Частину третю статті 27 доповнити реченнями такого змісту:
"Страховик та страхувальник мають право залучити за свій рахунок аварійного комісара до з`ясування обставин страхового випадку. Страховик і страхувальник не можуть відмовити один одному в з`ясуванні обставин страхового випадку і повинні ознайомити аварійного комісара з усіма обставинами страхового випадку, надати всі необхідні матеріальні докази та документи."

Враховано частково

302.
Виплата страхових сум і страхового відшкодування проводиться страховиком згідно з договором страхування або законодавством на підставі заяви страхувальника (його правонаступника або третіх осіб, визначених умовами страхування) і страхового акта (аварійного сертифіката), який складається страховиком або уповноваженою ним особою (аварійним комісаром) у формі, що визначається страховиком.

-177- Н.д.Коновалюк В.І. (Округ №62)
У частині 1 статті 24 слова "Виплата страхових сум" замінити словами "Здійснення страхових виплат і виплата".

Враховано
Здійснення страхових виплат i виплата страхового вiдшкодування проводиться страховиком згідно з договором страхування або законодавством на підставі заяви страхувальника (його правонаступника або третіх осіб, визначених умовами страхування) i страхового акта (аварійного сертифіката), який складається страховиком або уповноваженою ним особою (аварійним комісаром) у формі, що визначається страховиком.

303.
Аварійні комісари - особи, які займаються визначенням причин настання страхового випадку та розміру збитків, кваліфікаційні вимоги до яких встановлюються актами чинного законодавства України.
Аварiйнi комiсари - особи, якi займаються визначенням причин настання страхового випадку та розмiру збиткiв, квалiфiкацiйнi вимоги до яких встановлюються актами чинного законодавства України.
-178- Н.д.Мартиненко М.В. (Округ №21)
Частину другу статті 24 доповнити реченнями такого змісту:
"Страховик та страхувальник мають право залучити за свій рахунок аварійного комісара до розслідування обставин страхового випадку. Страховик не може відмовити страхувальнику в проведенні розслідування і повинен ознайомити аварійного комісара із всіма обставинами страхового випадку, надати всі необхідні матеріальні докази і документи."

Враховано
Аварійні комісари - особи, якi займаються визначенням причин настання страхового випадку та розміру збитків, кваліфікаційні вимоги до яких встановлюються актами чинного законодавства України.
Страховик та страхувальник мають право залучити за свій рахунок аварійного комісара до розслідування обставин страхового випадку. Страховик не може відмовити страхувальнику в проведенні розслідування і повинен ознайомити аварійного комісара з усіма обставинами страхового випадку, надати всі необхідні матеріальні докази та документи.
304.
У разі необхідності страховик може робити запити про відомості, пов'язані із страховим випадком, до правоохоронних органів, банків, медичних закладів та інших підприємств, установ і організацій, що володіють інформацією про обставини страхового випадку, а також може самостійно з'ясовувати причини та обставини страхового випадку.

-179- Н.д.Мартиненко М.В. (Округ №21)
Частину третю статті 24 після слів "У разі необхідності страховик" доповнити словами "або Моторне транспортне страхове бюро" і далі по тексту.

Враховано
У разі необхідності страховик або Моторне транспортне страхове бюро можуть робити запити про відомості, пов'язані із страховим випадком, до правоохоронних органів, банків, медичних закладів та iнших підприємств, установ i організацій, що володіють інформацією про обставини страхового випадку, а також можуть самостійно з'ясовувати причини та обставини страхового випадку.

305.


-180- Н.д.Заплатинський В.М. (Реєстр.картка №416)
Викласти статтю у редакції діючого закону, тобто вилучити слова "та обов'язковість їх участі у розслідуванні страхового випадку."

Відхилено

306.
Підприємства, установи і організації зобов'язані надсилати відповідь страховикам на запит про відомості, пов'язані із страховим випадком, у тому числі й дані, що є комерційною таємницею. При цьому страховик несе відповідальність за їх розголошення в будь-якій формі, за винятком випадків, передбачених законодавством України.

-181- Н.д.ТігіпкоС.Л. (Округ №36)
Частину четверту статті 24 викласти в редакції: "Підприємства, установи та органiзацiї зобов'язані надсилати відповіді страховикам та Моторному транспортному страховому бюро на запити про вiдомостi, пов'язанi iз страховим випадком, у тому числі й дані, що є комерційною таємницею. При цьому страховик та Моторне транспортне страхове бюро несуть відповідальність за їх розголошення в будь-якій формi, за винятком випадків, передбачених законодавством України."
Враховано
Підприємства, установи та органiзацiї зобов'язані надсилати відповіді страховикам та Моторному транспортному страховому бюро на запити про вiдомостi, пов'язанi iз страховим випадком, у тому числі й дані, що є комерційною таємницею. При цьому страховик та Моторне транспортне страхове бюро несуть відповідальність за їх розголошення в будь-якій формi, за винятком випадків, передбачених законодавством України.
307.
Стаття 25. Відмова у виплаті страхових сум (страхового відшкодування)
Стаття 25. Вiдмова у виплатi страхових сум (страхового вiдшкодування).
-182- Н.д.Коновалюк В.І. (Округ №62)
Назву статті 25 викласти в такій редакції: "Відмова у страхових виплатах"

Враховано
Стаття 26 (25). Відмова у страхових виплатах або страховому відшкодуванні

308.
Підставою для відмови страховика у виплаті страхових сум (страхового відшкодування) є:
Пiдставою для вiдмови страховика у виплатi страхових сум (страхового вiдшкодування) є:
-183- Н.д.Коновалюк В.І. (Округ №62)
Частину 1 статті 25 викласти в такій редакції: " Підставою для відмови страховика у здійсненні страхових виплат є: "

Враховано
Підставою для відмови страховика у здійсненні страхових виплат або страхового відшкодування є:

309.
1) навмисні дії страхувальника або особи, на користь якої укладено договір страхування, спрямовані на настання страхового випадку. Зазначена норма не поширюється на дії, пов'язані з виконанням ними громадянського чи службового обов'язку, в стані необхідної оборони (без перевищення її меж) або захисту майна, життя, здоров'я, честі, гідності та ділової репутації. Кваліфікація дій страхувальника або особи, на користь якої укладено договір страхування, встановлюється відповідно до чинного законодавства України;
1) навмиснi дiї страхувальника або особи, на користь якої укладено договiр страхування, спрямованi на настання страхового випадку. Зазначена норма не поширюється на дiї, пов'язанi з виконанням ними громадянського чи службового обов'язку, в станi необхiдної оборони (без перевищення її меж) або захисту майна, життя, здоров'я, честi, гiдностi та дiлової репутацiї. Квалiфiкацiя дiй страхувальника або особи, на користь якої укладено договiр страхування, встановлюється вiдповiдно до чинного законодавства України;


1) навмисні дії страхувальника або особи, на користь якої укладено договір страхування, спрямовані на настання страхового випадку. Зазначена норма не поширюється на дії, пов'язані з виконанням ними громадянського чи службового обов'язку, в стані необхідної оборони (без перевищення її меж) або захисту майна, життя, здоров'я, честі, гідності та ділової репутації. Кваліфікація дій страхувальника або особи, на користь якої укладено договір страхування, встановлюється відповідно до чинного законодавства України;
310.
2) вчинення страхувальником-громадянином або іншою особою, на користь якої укладено договір страхування, умисного злочину, що призвів до страхового випадку;
2) вчинення страхувальником-громадянином або iншою особою, на користь якої укладено договiр страхування, умисного злочину, що призвiв до страхового випадку;


2) вчинення страхувальником-громадянином або іншою особою, на користь якої укладено договір страхування, умисного злочину, що призвів до страхового випадку;
311.
3) подання страхувальником свідомо неправдивих відомостей про об'єкт страхування;
3) подання страхувальником свiдомо неправдивих вiдомостей про об'єкт страхування;
-184- Н.д.Сокерчак В.М. (Округ №142)
Н.д.Цушко В.П. (Округ №140)
Пункт третій частини першої статті 25 доповнити словами:
"або про обставини настання страхового випадку;"

-185-Н.д.Акопян В.Г. (Округ №131)
П.3, ст.25 після слів "про об'єкт страхування" доповнити словами "або про обставини настання страхового випадку".

Враховано
в редакції Комітету
Враховано в редакції Комітету
3) подання страхувальником свідомо неправдивих відомостей про об'єкт страхування або про факт настання страхового випадку;
312.
4) отримання страхувальником повного відшкодування збитків за майновим страхуванням від особи, винної у їх заподіянні;
4) отримання страхувальником повного вiдшкодування збиткiв за майновим страхуванням вiд особи, винної в їх заподiяннi;
-186- Н.д.Сокерчак В.М. (Округ №142)
Н.д.Цушко В.П. (Округ №140)
У пункті четвертому частини першої статті 25 слово "повного" вилучити.

Відхилено
4) отримання страхувальником повного відшкодування збитків за майновим страхуванням від особи, винної у їх заподіянні;
313.
5) несвоєчасне повідомлення страхувальником про настання страхового випадку без поважних на це причин або створення страховикові перешкод у визначенні обставин, характеру та розміру збитків;
5) несвоєчасне повiдомлення страхувальником про настання страхового випадку без поважних на це причин або створення страховиковi перешкод у визначеннi обставин, характеру та розмiру збиткiв;


5) несвоєчасне повідомлення страхувальником про настання страхового випадку без поважних на це причин або створення страховикові перешкод у визначенні обставин, характеру та розміру збитків;
314.
6) інші випадки, передбачені законодавством України.
6) iншi випадки, передбаченi законодавством Уrраїни.


6) інші випадки, передбачені законодавством України.
315.
Умовами договору страхування можуть бути передбачені інші підстави для відмови у виплаті страхових сум, якщо це не суперечить законодавству України.
Умовами договору страхування можуть бути передбаченi iншi пiдстави для вiдмови у виплаті страхових сум, якщо це не суперечить законодавству України.
-187- Н.д.Коновалюк В.І. (Округ №62)
У частині 2 статті 25 слова "виплаті страхових сум" замінити словами "здійсненні страхових виплат"

Враховано
Умовами договору страхування можуть бути передбаченi iншi підстави для вiдмови у здійсненні страхових виплат, якщо це не суперечить законодавству України.

316.
Рішення про відмову у виплаті страхових сум приймається страховиком у термін не більший передбаченого правилами страхування та повідомляється страхувальнику в письмовій формі з обгрунтуванням причин відмови.
Рiшення про вiдмову у виплатi страхових сум приймається страховиком у термін не більший передбаченого правилами страхування та повiдомляється страхувальнику в письмовiй формi з обгрунтуванням причин вiдмови.
-188- Н.д.Коновалюк В.І. (Округ №62)
У частині 3 статті 25 слова "виплаті страхових сум" замінити словами "страховій виплаті".

-189-Н.д.Акопян В.Г. (Округ №131)
Абз.3, ст.25 після слів "Рішення про відмову" доповнити словами "у страховій виплаті або виплаті страхового відшкодування" і далі за текстом.

Враховано
Відхилено
Рішення про відмову у страховій виплаті приймається страховиком у термін не більший передбаченого правилами страхування та повідомляється страхувальнику в письмовій формi з обґрунтуванням причин вiдмови.

317.
Відмову страховика у виплаті страхових сум може бути оскаржено страхувальником у судовому порядку.
Вiдмову страховика у виплатi страхових сум може бути оскаржено страхувальником у судовому порядку.
-190- Н.д.Коновалюк В.І. (Округ №62)
У частині 4 статті 25 слова "виплаті страхових сум" замінити словами "страховій виплаті".

-191-Н.д.Акопян В.Г. (Округ №131)
Абз.4, ст.25 після слів "Відмову страховика у" доповнити словами "страховій виплаті або виплаті страхового відшкодування" і далі за текстом.

Враховано
Відхилено
Відмову страховика у страховій виплаті може бути оскаржено страхувальником у судовому порядку.


318.


-192- Н.д.Сокерчак В.М. (Округ №142)
Н.д.Цушко В.П. (Округ №140)
Статтю 25 доповнити частиною п'ятою такого змісту:
"Фінансове становище страховика не є підставою для відмови у виплаті страхових сум або страхового відшкодування страхувальнику".

Враховано в редакції
Комітету
Негативний фінансовий стан страховика не є підставою для відмови у виплаті страхових сум (їх частин) або страхового відшкодування страхувальнику.
319.


-193-Н.д.Акопян В.Г. (Округ №131)
Ст.25 доповнити абз.5 наступного змісту:
"Фінансове становище страховика не є підставою для відмови у страховій виплаті або виплаті страхового відшкодування страхувальнику".

Враховано в редакції
Комітету

320.
Стаття 26. Перехід до страховика прав страхувальника щодо особи, відповідальної за заподіяні збитки
Стаття 26. Перехід до страховика прав страхувальника щодо особи, відповідальної за заподіяні збитки.


Стаття 27 (26). Перехід до страховика прав страхувальника щодо особи, відповідальної за заподіяні збитки
321.
До страховика, який виплатив страхове відшкодування за договором майнового страхування, в межах фактичних затрат переходить право вимоги, яке страхувальник або інша особа, що одержала страхове відшкодування, має до особи, відповідальної за заподіяний збиток.
До страховика, який виплатив страхове відшкодування за договором майнового страхування, в межах фактичних затрат переходить право вимоги, яке страхувальник або інша особа, що одержала страхове відшкодування, має до особи, відповідальної за заподіяний збиток.
-194- Н.д.Сокерчак В.М. (Округ №142)
Н.д.Цушко В.П. (Округ №140)
Н.д.Заплатинський В.М. (Реєстр.картка №416)
В статті 26 слова "майнового страхування" замінити словами "страхування майнових інтересів"

Відхилено
До страховика, який виплатив страхове вiдшкодування за договором майнового страхування, в межах фактичних затрат переходить право вимоги, яке страхувальник або інша особа, що одержала страхове вiдшкодування, має до особи, вiдповiдальної за заподіяний збиток.

322.


-195- Н.д.Мартиненко М.В. (Округ №21)
В статті 26 слова "майнового" виключити.
Статтю 26 доповнити частиною другою такого змісту:
"У разі, якщо з вини страхувальника або іншої особи, що одержала страхове відшкодування реалізація вказаного права стала неможлива, страховик вправі відмовити у виплаті страхового відшкодування, а у разі якщо воно виплачене вимагати повернення виплаченої суми.

Відхилено

323.


-196- Н.д.Цушко В.П. (Округ №140)
Статтю 26 викласти в наступній редакції:
"До страховика, який здійснив страхову виплату за договором страхування, в межах фактичних затрат переходить право вимоги, яке страхувальник або інша особа, що одержала страхову виплату, має до особи, вiдповiдальної за заподіяний збиток.
У разі, якщо з вини страхувальника або іншої особи, яка має право одержати або одержала страхову виплату, реалізація зазначеного права вимоги стала неможливою, страховик вправі відмовити у здійсненні страхової виплати, а в разі якщо вона виплачена - вимагати повернення виплаченої суми в порядку установленому чинним законодавством ."

Відхилено324.


-197-Н.д.Акопян В.Г. (Округ №131)
Абз.1, ст.26 після слів "за договором" виключити слово "майнового" і далі за текстом, після слів "що одержала" доповнити словами "страхову виплату або" і далі за текстом.

Відхилено

325.
Стаття 27. Припинення дії договору страхування
Стаття 27. Припинення дiї договору страхування


Стаття 28 (27). Припинення дії договору страхування
326.
Дія договору страхування припиняється за згодою сторін, а також у разі:
Дiя договору страхування припиняється та втрачає чинність за згодою сторiн, а також у разi:


Дiя договору страхування припиняється та втрачає чинність за згодою сторiн, а також у разi:
327.
1) закінчення терміну дії;
1) закiнчення термiну дiї;


1) закінчення терміну дії;
328.
2) виконання страховиком зобов'язань перед страхувальником у повному обсязі;
2) виконання страховиком зобов'язань перед страхувальником у повному обсязi;


2) виконання страховиком зобов'язань перед страхувальником у повному обсязі;
329.
3) несплати страхувальником страхових платежів у встановлені договором терміни. При цьому договір вважається достроково припиненим у випадку, якщо перший (або черговий) страховий платіж не був сплачений за письмовою вимогою страховика протягом десяти робочих днів з дня пред'явлення такої вимоги страхувальнику, якщо інше не передбачено умовами договору;
3) несплати страхувальником страхових платежiв у встановленi договором термiни. При цьому договiр вважається достроково припиненим у випадку, якщо перший (або черговий) страховий платiж не був сплачений за письмовою вимогою страховика протягом десяти робочих днів з дня пред'явлення такої вимоги страхувальнику, якщо iнше не передбачено умовами договору;


3) несплати страхувальником страхових платежів у встановлені договором терміни. При цьому договір вважається достроково припиненим у випадку, якщо перший (або черговий) страховий платіж не був сплачений за письмовою вимогою страховика протягом десяти робочих днів з дня пред'явлення такої вимоги страхувальнику, якщо інше не передбачено умовами договору;
330.
4) ліквідації страхувальника - юридичної особи або смерті страхувальника-громадянина чи втрати ним дієздатності, за винятком випадків, передбачених статтями 21, 22 і 23 цього Закону;
4) лiквiдацiї страхувальника - юридичної особи або смертi страхувальника-громадянина чи втрати ним дієздатності, за винятком випадкiв, передбачених статтями 21, 22 і 23 цього Закону;


4) ліквідації страхувальника - юридичної особи або смерті страхувальника-громадянина чи втрати ним дієздатності, за винятком випадків, передбачених статтями 22 (21), 23 (22) і 24 (23) цього Закону;
331.
5) ліквідації страховика у порядку, встановленому законодавством України;
5) лiквiдацiї страховика у порядку, встановленому законодавством України;


5) ліквідації страховика у порядку, встановленому законодавством України;
332.
6) прийняття судового рішення про визнання договору страхування недійсним;
6) прийняття судового рiшення про визнання договору страхування недiйсним;


6) прийняття судового рішення про визнання договору страхування недійсним;
333.
7) в інших випадках, передбачених законодавством України.
7) в iнших випадках, передбачених законодавством України.


7) в інших випадках, передбачених законодавством України.
334.
Дію договору страхування може бути достроково припинено за вимогою страхувальника або страховика, якщо це передбачено умовами договору страхування.
Дiю договору страхування може бути достроково припинено за вимогою страхувальника або страховика, якщо це передбачено умовами договору страхування. Договір особистого страхування не може втратити чинність, а також дія його не може бути припинена страховиком достроково, якщо на це немає згоди страхувальника, який виконує всі умови договору, і якщо інше не передбачено умовами договору та законодавством України.
-198-Н.д.ТігіпкоС.Л. (Округ №36)
Друге речення частини другої статті 27 викласти в редакції: "Дія договору особистого страхування не може бути припинена страховиком достроково, якщо на це немає згоди страхувальника, який виконує всі умови договору страхування, та якщо інше не передбачено умовами договору та законодавством України."

Враховано
Дію договору страхування може бути достроково припинено за вимогою страхувальника або страховика, якщо це передбачено умовами договору страхування. Дія договору особистого страхування не може бути припинена страховиком достроково, якщо на це немає згоди страхувальника, який виконує всі умови договору страхування, та якщо інше не передбачено умовами договору та законодавством України
335.
Про намір достроково припинити дію договору страхування будь-яка сторона зобов'язана повідомити іншу не пізніш як за 30 днів до дати припинення дії договору страхування, якщо інше ним не передбачено.
Про намiр достроково припинити дiю договору страхування будь-яка сторона зобов'язана повiдомити iншу не пiзнiш як за 30 днiв до дати припинення дiї договору страхування, якщо iнше ним не передбачено.


Про намір достроково припинити дію договору страхування будь-яка сторона зобов'язана повідомити іншу не пізніш як за 30 календарних днів до дати припинення дії договору страхування, якщо інше ним не передбачено.

336.
У разі дострокового припинення дії договору страхування за вимогою страхувальника страховик повертає йому страхові платежі за період, що залишився до закінчення дії договору з вирахуванням нормативних витрат на ведення справи, визначених при розрахунку страхового тарифу, фактичних виплат страхових сум та страхового відшкодування, що були здійснені за цим договором страхування. Якщо вимога страхувальника обумовлена порушенням страховиком умов договору страхування, то останній повертає страхувальнику сплачені ним страхові платежі повністю.
У разі дострокового припинення дії договору страхування, крім страхування життя, за вимогою страхувальника страховик повертає йому страхові платежі за період, що залишився до закінчення дії договору, з відрахуванням нормативних витрат на ведення справи, визначених під час розрахунку страхового тарифу, фактичних виплат страхових сум та страхового відшкодування, що були здійснені за цим договором страхування. Якщо вимога страхувальника зумовлена порушенням страховиком умов договору страхування, страховик повертає страхувальнику внесені ним страхові платежі за період до припинення дії договору.
У разі дострокового припинення дії договору страхування життя за вимогою страхувальника страховик повертає йому викупну суму, за умови, що з моменту укладення договору страхування пройшло не менше одного року. Якщо вимога страхувальника зумовлена порушенням страховиком умов договору страхування, страховик повертає страхувальнику викупну суму (незалежно від терміну дії договору страхування).
-199-Н.д.ТігіпкоС.Л. (Округ №36)
Частину четверту статті 27 викласти в редакції:
"У разі дострокового припинення дії договору страхування, крім договору страхування життя, за вимогою страхувальника страховик повертає йому страхові платежі за період, що залишився до закінчення дії договору, з відрахуванням нормативних витрат на ведення справи, визначених при розрахунку страхового тарифу, фактичних виплат страхових сум та страхового відшкодування, що були здійснені за цим договором страхування. Якщо вимога страхувальника обумовлена порушенням страховиком умов договору страхування, то останній повертає страхувальнику сплачені ним страхові платежі повністю."


-200- Н.д.Сокерчак В.М. (Округ №142)
Н.д.Цушко В.П. (Округ №140)
Частину п'яту статті 27 викласти у наступній редакції:
" У разі дострокового припинення дії договору страхування за вимогою страхувальника, страховик повертає йому сплачені платежі з вирахуванням нормативних витрат на ведення справи, а також фактичних виплат страхових сум та страхового відшкодування, здійснених за цим договором страхування, якщо вимога страхувальника обумовлена порушенням страховиком умов договору страхування, то останній повертає страхувальнику повністю сплачені ним страхові платежі, а також ту частину страхової суми, яка обчислюється пропорційно строку дії договору, але не повинна перевищувати 50 відсотків від визначеної договором."

ВрахованоВідхилено

У разі дострокового припинення дії договору страхування, крім договору страхування життя, за вимогою страхувальника страховик повертає йому страхові платежі за період, що залишився до закінчення дії договору, з відрахуванням нормативних витрат на ведення справи, визначених при розрахунку страхового тарифу, фактичних виплат страхових сум та страхового відшкодування, що були здійснені за цим договором страхування. Якщо вимога страхувальника обумовлена порушенням страховиком умов договору страхування, то останній повертає страхувальнику сплачені ним страхові платежі повністю.
337.
При достроковому припиненні дії договору страхування за вимогою страховика страхувальнику повертаються повністю сплачені ним страхові платежі. Якщо вимога страховика зумовлена невиконанням страхувальником умов договору страхування, то страховик повертає страхувальнику страхові платежі за час дії договору з вирахуванням витрат на ведення справи, визначеної нормативом у розмірі страхового тарифу, виплат страхових сум та страхового відшкодування, що були здійснені за цим договором страхування.
У разі дострокового припинення дії договору страхування, крім страхування життя, за вимогою страховика страхувальнику повертаються внесені ним страхові платежі з вирахуванням нормативних витрат на ведення справи, визначених під час розрахунку страхового тарифу та фактичних виплат страхових сум і страхового відшкодування, якщо інше не передбачено умовами договору страхування. У разі коли вимога страховика зумовлена невиконанням страхувальником вимог договору страхування, платежі не повертаються, що обов'язково обумовлюється умовами договору страхування.
У разі дострокового припинення дії договору страхування життя за вимогою страховика він повертає страхувальнику викупну суму. Якщо вимога страховика зумовлена невиконанням страхувальником умов договору страхування, страхувальнику повертається викупна сума на день припинення дії договору страхування.
Викупна сума за договорами страхування життя розраховується математично на день припинення договору страхування відповідно до нормативних актів".
-201- Н.д.Коновалюк В.І. (Округ №62)
У частині сьомій статті 27 слова "фактичних виплат страхових сум та страхового відшкодування" замінити словами "здійснених страхових виплат".

-202- Н.д.Семенюк В.П. (Реєстр.картка №370)
Абзац 11 статті 27 вилучити та замінити текстом наступного змісту: "При достроковому припиненні дії договору страхування за вимогою страховика, страхувальнику повертаються повністю сплачені ним страхові платежі. Якщо вимога страховика зумовлена невиконанням страхувальником умов договору страхування, то страховик повертає страхувальнику страхові платежі за період, що залишився до закінчення дії договору, з вирахуванням нормативних витрат на ведення справи, визначених при розрахунку страхового тарифу, фактичних виплат страхових сум та страхового відшкодування, що були здійснені за цим договором страхування".

-203- Н.д.ТігіпкоС.Л. (Округ №36)
Частину п'яту статті 27 викласти в редакції та доповнити новими частинами наступного змісту:
"У разі дострокового припинення договору страхування, крім страхування життя, за вимогою страховика страхувальнику повертаються повнiстю сплаченi ним страховi платежi. Якщо вимога страховика обумовлена невиконанням страхувальником умов договору страхування, то страховик повертає йому страхові платежі за період, що залишився до закінчення дії договору, з вирахуванням нормативних витрат на ведення справи, визначених при розрахунку страхового тарифу, фактичних виплат страхових сум та страхового відшкодування, що були здійснені за цим договором страхування.
У разі дострокового припинення дії договору страхування життя страховик виплачує страхувальнику викупну суму, яка є майновим правом страхувальника за договором страхування життя.
Якщо вимога страховика зумовлена невиконанням страхувальником умов договору страхування, страхувальнику повертається викупна сума.
Викупна сума за договорами страхування життя розраховується математично на день припинення договору страхування життя в залежності від періоду, протягом якого діяв договір страхування життя, згідно з методикою, яка проходить експертизу у Міністерстві фінансів України, здійснена актуарієм і є невід'ємною частиною правил страхування життя. Міністерство фінансів України може встановити вимоги до методики розрахунку викупної суми.

Відхилено

Враховано


Враховано
У разі дострокового припинення договору страхування, крім страхування життя, за вимогою страховика страхувальнику повертаються повнiстю сплаченi ним страховi платежi. Якщо вимога страховика обумовлена невиконанням страхувальником умов договору страхування, то страховик повертає йому страхові платежі за період, що залишився до закінчення дії договору, з вирахуванням нормативних витрат на ведення справи, визначених при розрахунку страхового тарифу, фактичних виплат страхових сум та страхового відшкодування, що були здійснені за цим договором страхування.
У разі дострокового припинення дії договору страхування життя страховик виплачує страхувальнику викупну суму, яка є майновим правом страхувальника за договором страхування життя.
Якщо вимога страховика зумовлена невиконанням страхувальником умов договору страхування, страхувальнику повертається викупна сума.
Викупна сума - це сума, яка виплачується страховиком у разі дострокового припинення дії договору страхування життя та розраховується математично на день припинення договору страхування життя в залежності від періоду, протягом якого діяв договір страхування життя, згідно з методикою, яка проходить експертизу в Уповноваженому органі, здійснена актуарієм і є невід'ємною частиною правил страхування життя. Уповноважений орган може встановити вимоги до методики розрахунку викупної суми.

338.


-204- Н.д.Мельник П.В. (Реєстр.картка №394)
У частині 9 статті 27 слово "…математично…" замінити словами "…на підставі розрахунково - математичної методики…".

Відхилено

339.
Не допускається повернення коштів готівкою, якщо платежі було здійснено в безготівковій формі за умови дострокового припинення договору страхування.
Не допускається повернення коштiв готiвкою, якщо платежi було здiйснено в безготiвковiй формi за умови дострокового припинення договору страхування.


Не допускається повернення коштiв готiвкою, якщо платежi було здiйснено в безготiвковiй формi за умови дострокового припинення договору страхування.
340.


-205- Н.д.Сокерчак В.М. (Округ №142)
Частину 10 викласти у такій редакції:
"Повернення коштів готівкою, якщо платежі було здійснено в безготівковій формі за умови довгострокового припинення дії договору не допускається для страхувальників, які є юридичними особами. Розрахунки страховика зі страхувальником повинні здійснюватись за додержанням вимог частин 5-9 цієї статті закону.

Відхилено

341.


-206- Н.д.Цушко В.П. (Округ №140)
Частини 1,2,3,4,5 статті 30 залишити в редакції діючого Закону, та доповнити статтю 30 частинами 6, 7 і 8 наступного змісту:
"Повернення коштів готівкою, якщо платежі було здійснено в безготівковій формі за умови дострокового припинення дії договору не допускається для страхувальників, які є юридичними особами.
У разі дострокового припинення дії договору страхування життя за вимогою страховика він повертає страхувальнику викупну суму. Якщо вимога страховика зумовлена невиконанням страхувальником умов договору страхування, страхувальнику повертається викупна сума на день припинення дії договору страхування.
Викупна сума за договорами страхування життя розраховується математично на день припинення договору страхування відповідно до законодавства."

Відхилено

342.
Стаття 28. Недійсність договору страхування
Стаття 28. Недiйснiсть договору страхування


Стаття 29 (28). Недійсність договору страхування
343.
Договір страхування вважається недійсним з часу його укладання у випадках, передбачених цивільним законодавством України.
Договiр страхування вважається недiйсним з часу його укладання у випадках, передбачених цивiльним законодавством України.


Договiр страхування вважається недiйсним з часу його укладання у випадках, передбачених цивiльним законодавством України.
344.
Крім того, відповідно до цього Закону договір страхування визначається недійсним також у разі:
Крiм того, вiдповiдно до цього Закону договiр страхування визнається недiйсним і не підлягає виконанню також у разi:


Крiм того, вiдповiдно до цього Закону договiр страхування визнається недiйсним і не підлягає виконанню також у разi:
345.
1) коли його укладено після страхового випадку;
1) коли його укладено пiсля страхового випадку;


1) коли його укладено пiсля страхового випадку;
346.
2) коли об'єктом договору страхування є майно, яке підлягає конфіскації на підставі судового вироку або рішення, що набуло законної сили.
2) коли об'єктом договору страхування є майно, яке пiдлягає конфiскацiї на пiдставi судового вироку або рiшення, що набуло законної сили.
-207- Н.д.Мельник П.В. (Реєстр.картка №394)
Частину другу статті 28 доповнити третім пунктом такого змісту:
"3) коли договір страхування було укладено та оформлено з порушенням чинного законодавства."

Відхилено
2) коли об'єктом договору страхування є майно, яке пiдлягає конфiскацiї на пiдставi судового вироку або рiшення, що набуло законної сили.
347.
Договір страхування визнається недійсним у судовому порядку.
Договiр страхування визнається недiйсним у судовому порядку.


Договiр страхування визнається недiйсним у судовому порядку.
348.
Розділ III. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ СТРАХОВИКІВРозділ III. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ СТРАХОВИКІВ
349.
Стаття 29. Умови забезпечення платоспроможності страховиків
Стаття 29. Умови забезпечення платоспроможностi страховикiв


Стаття 30 (29). Умови забезпечення платоспроможності страховиків
350.
Страховики зобов'язані дотримувати таких умов забезпечення платоспроможності страховиків:

-208- Н.д.Мартиненко М.В. (Округ №21)
В першому реченні частини 1 статті 29 слово "страховиків" - виключити.

Враховано
Страховики зобов'язані дотримувати таких умов забезпечення платоспроможності:
351.
наявності сплаченого статутного фонду та наявності гарантійного фонду страховика;наявності сплаченого статутного фонду та наявності гарантійного фонду страховика;
352.
створення страхових резервів, достатніх для майбутніх виплат страхових сум і страхових відшкодувань;створення страхових резервів, достатніх для майбутніх виплат страхових сум і страхових відшкодувань;
353.
перевищення фактичного запасу платоспроможності страховика над розрахунковим нормативним запасом платоспроможності.перевищення фактичного запасу платоспроможності страховика над розрахунковим нормативним запасом платоспроможності.
354.
Мінімальний розмір статутного фонду страховика встановлюється в сумі, еквівалентній 100 тис. ЕКЮ, за валютним обмінним курсом валюти України, а для страховиків, створених за участю іноземних юридичних осіб та іноземних громадян, мінімальний розмір статутного фонду страховика встановлюється в сумі, еквівалентній 500 тис. ЕКЮ.
Мiнiмальний розмір статутного фонду страховика встановлюється в сумi, еквiвалентнiй 500 тис. ЄВРО, за валютним обмінним курсом валюти України, діючим на момент створення страховика, а для страховиків, які мають статус підприємства з іноземною інвестицією, мінiмальний розмір статутного фонду страховика встановлюється в сумi, еквiвалентнiй 500 тис. ЄВРО, діючим на момент створення страховика.
-209- Н.д.Сокерчак В.М. (Округ №142)
Н.д.Цушко В.П. (Округ №140)
Частину другу статті 29 викласти в такій редакції:
"Мінімальний розмір статутного фонду страховика встановлюється в сумі, еквівалентній 500 тис. ЄВРО, за валютним обмінним курсом валюти України, діючим на момент створення страховика. Кошти статутного фонду страховика можуть бути конвертовані у вільно конвертовану валюту та зберігатись на валютному рахунку страховика в порядку, визначеному чинним законодавством України."

Відхилено
Мінімальний розмір статутного фонду страховика який займається видами страхування іншими, ніж страхування життя, встановлюється в сумі, еквівалентній 1 млн. ЄВРО, а страховика, який займається страхуванням життя - 1,5 млн. ЄВРО за валютним обмінним курсом валюти України.
355.


-210- Н.д.Костинюк Б.І. (Реєстр.картка №338)
Частину другу статті викласти у такій редакції:
"Статутний фонд який формують страховики-резиденти, обчислюється в національній валюті України. Мінімальний розмір статутного фонду для вітчизняного страховика встановлюється в сумі один мільйон гривень. Мінімальний розмір статутного для страховиків, які мають статус підприємства з іноземною інвестицією, встановлюється в сумі, еквівалентній 500 тисяч ЄВРО за обмінним курсом валюти України, діючим на момент створення страховика"

Відхилено

356.


-211- Н.д.Семенюк В.П. (Реєстр.картка №370)
Частину другу статті 29 викласти в наступній редакції:
"Мінімальний розмір сплаченого статутного фонду вітчизняного страховика повинен бути в сумі не менше як 1 млн.грн. Мінімальний розмір статутного фонду страховиків, які мають статус підприємства із іноземною інвестицією, встановлюється в сумі еквівалентній 500 тис. ЄВРО за обмінним курсом валюти України, діючим на момент створення страховика."
Відхилено

357.


-212--Н.д.ТігіпкоС.Л. (Округ №36)
Частину другу, третю, четверту статті викласти у такій редакції:
"Мінімальний розмір статутного фонду страховика який займається видами страхування іншими, ніж страхування життя, встановлюється в сумі, еквівалентній 1 млн. євро, а страховика, який займається страхуванням життя - 1,5 млн. євро за валютним обмінним курсом валюти України.
Враховано

358.
До гарантійного фонду страховика належать спеціальні та резервні фонди, а також сума нерозподіленого прибутку.

До гарантiйного фонду страховика належить додатковий та резервний капітал, а також сума нерозподіленого прибутку.

До гарантiйного фонду страховика належить додатковий та резервний капітал, а також сума нерозподіленого прибутку.
359.
Страховики за рахунок прибутку можуть створювати вільні резерви.

Страховики за рахунок нерозподіленого прибутку можуть створювати вільні резерви."

Страховики за рахунок нерозподіленого прибутку можуть створювати вільні резерви.
360.


-213-Н.д.Акопян В.Г. (Округ №131)
Абз.2, ст.29 після слів "діючим на момент створення страховика" закінчити речення (крапка) і додати друге речення наступного змісту "Кошти статутного фонду страховика можуть бути конвертовані у вільно конвертовану валюту та зберігатися на валютному рахунку страховика в порядку, визначеному чинним законодавством України".

Відхилено

361.
Вільні резерви - це частка власних коштів страховика, яка резервується з метою додаткового забезпечення платоспроможності страховика відповідно до прийнятої методики здійснення страхової діяльності
Вiльнi резерви - це частка власних коштiв страховика, яка резервується з метою забезпечення платоспроможностi страховика вiдповiдно до прийнятої методики здiйснення страхової дiяльностi.


Вiльнi резерви - це частка власних коштів страховика, яка резервується з метою забезпечення платоспроможностi страховика відповідно до прийнятої методики здійснення страхової діяльності.

362.


363.
Для забезпечення виконання страховиками зобов'язань щодо окремих видів страхування страховики можуть утворювати централізовані страхові резервні фонди та органи, які здійснюють управління цими фондами. Положення про ці фонди затверджується Міністерством фінансів України.

-214- Н.д.Цушко В.П. (Округ №140)
Перше речення частини шостої статті 29 після слів "окремих видів" доповнити словами "обов'язкового та обов'язкового державного".
Частину сьому статті 32 після слів "...а також доходи..." доповнити словом "одержані".

-215-Н.д.Акопян В.Г. (Округ №131)
Абз.5, ст.29 останнє речення - виключити назву "Комітетом у справах нагляду за страховою діяльністю" і замінити на назву "Міністерством фінансів України".

ВідхиленоВраховано
Для забезпечення виконання страховиками зобов'язань щодо окремих видів обов'язкового страхування страховики можуть утворювати централізовані страхові резервнi фонди та органи, якi здійснюють управління цими фондами. Положення про ці фонди затверджується Уповноваженим органом.
364.


-216- Н.д.Сокерчак В.М. (Округ №142)
Н.д.Цушко В.П. (Округ №140)
Перше речення частини шостої статті 29 після слів "окремих видів", доповнити словом "обов'язкового".
Враховано

365.
Джерелами утворення централізованих страхових резервних фондів можуть бути відрахування від надходжень страхових платежів, внески власних коштів страховика, а також доходи від розміщення коштів централізованих страхових резервних фондів.Джерелами утворення централізованих страхових резервних фондів можуть бути відрахування від надходжень страхових платежів, внески власних коштiв страховика, а також доходи вiд розміщення коштiв централiзованих страхових резервних фондiв.

366.
Страховики відповідно до обсягів страхової діяльності зобов'язані підтримувати належний рівень фактичного запасу платоспроможності (нетто-активів).Страховики відповідно до обсягів страхової діяльності зобов'язані підтримувати належний рівень фактичного запасу платоспроможності (нетто-активів).
367.


-217- Н.д.Акопян В.Г. (Округ №131)
Абз.9, ст.29 після слів "запас платоспроможності страховика" доповнити словами "який здійснює види страхування інші, ніж страхування життя" і далі за текстом.

Відхилено

368.
Запас платоспроможності (нетто-активи) страховика визначається вирахуванням із вартості майна (загальної суми активів) страховика суми нематеріальних активів і загальної суми зобов'язань, в тому числі страхових. Страхові зобов'язання приймаються рівними обсягам наявних технічних резервів.

-218-Н.д.ТігіпкоС.Л. (Округ №36)
Частину дев'яту, одинадцяту статті 29 викласти в редакції та доповнити новими частинами:
"Фактичний запас платоспроможності (нетто-активи) страховика визначається вирахуванням із вартості майна (загальної суми активів) страховика суми нематеріальних активiв і загальної суми зобов'язань, у тому числі страхових. Страхові зобов'язання приймаються рівними обсягам страхових резервiв, які страховик зобов'язаний формувати у порядку, передбаченому законом.

Враховано
Фактичний запас платоспроможності (нетто-активи) страховика визначається вирахуванням із вартості майна (загальної суми активів) страховика суми нематеріальних активiв і загальної суми зобов'язань, у тому числі страхових. Страхові зобов'язання приймаються рівними обсягам страхових резервiв, які страховик зобов'язаний формувати у порядку, передбаченому цим Законом
369.
На будь-яку дату фактичний запас платоспроможності страховика повинен перевищувати розрахунковий нормативний запас платоспроможності.На будь-яку дату фактичний запас платоспроможності страховика повинен перевищувати розрахунковий нормативний запас платоспроможності.
370.
Нормативний запас платоспроможності страховика на звітну дату (без врахування договорів страхування життя) дорівнює більшій з визначених величин, а саме:

Нормативний запас платоспроможності страховика, який здійснює види страхування інші, ніж страхування життя, на будь-яку дату дорівнює більшій з визначених величин, а саме:


Нормативний запас платоспроможності страховика, який здійснює види страхування інші, ніж страхування життя, на будь-яку дату дорівнює більшій з визначених величин, а саме:

371.
перша - шляхом множення суми надходжень страхових премій протягом звітного періоду на 0,25. При цьому сума надходжень страхових премій зменшується на 90 відсотків страхових премій, сплачених перестраховикам;

Перша - шляхом множення суми страхових премій за попередні 12 місяців на 0,18 (останній місяць буде складатись із кількості днів на дату розрахунку). При цьому сума страхових премій зменшується на 50 відсотків страхових премій, належних перестраховикам.


Перша - шляхом множення суми страхових премій за попередні 12 місяців на 0,18 (останній місяць буде складатись із кількості днів на дату розрахунку). При цьому сума страхових премій зменшується на 50 відсотків страхових премій, належних перестраховикам.

372.
друга - шляхом множення суми здійснених виплат протягом звітного періоду за договорами страхування на 0,30. При цьому сума здійснених виплат зменшується на 90 відсотків виплат, компенсованих перестраховиками згідно з укладеними договорами перестраховування.

Друга - шляхом множення суми страхових виплат за попередні 12 місяців на 0,26 (останній місяць буде складатись із кількості днів на дату розрахунку). При цьому сума страхових виплат зменшується на 50 відсотків виплат, що компенсуються перестраховиками згідно з укладеними договорами перестрахування.
Нормативний запас платоспроможності страховика, який здійснює страхування життя, на будь-яку дату дорівнює величині, яка визначається шляхом множення загальної величини резерву довгострокових зобов'язань (математичного резерву) на 0,05.
Загальна величина резерву довгострокових зобов'язань (математичного резерву) дорівнює сумі резервів довгострокових зобов'язань (математичних резервів), які визначаються на будь-яку дату окремо по кожному договору страхування життя."


Друга - шляхом множення суми страхових виплат за попередні 12 місяців на 0,26 (останній місяць буде складатись із кількості днів на дату розрахунку). При цьому сума страхових виплат зменшується на 50 відсотків виплат, що компенсуються перестраховиками згідно з укладеними договорами перестрахування.
Нормативний запас платоспроможності страховика, який здійснює страхування життя, на будь-яку дату дорівнює величині, яка визначається шляхом множення загальної величини резерву довгострокових зобов'язань (математичного резерву) на 0,05.
Загальна величина резерву довгострокових зобов'язань (математичного резерву) дорівнює сумі резервів довгострокових зобов'язань (математичних резервів), які визначаються на будь-яку дату окремо по кожному договору страхування життя.

373.


-219-Н.д.Коновалюк В.І. (Округ №62)
Частину одинадцять доповнити словами: "а також на суму сплачених податків, обов'язкових платежів та комісії агентам за заключення договорів страхування"
Відхилено

374.


-220- Н.д.Мартиненко М.В. (Округ №21)
Частину одинадцяту статті 29 викласти у такій редакції:
"Нормативний запас платоспроможностi страховика на звітну дату (без врахування договорів страхування життя) дорівнює більшій з визначених величин, а саме:
перша - шляхом множення суми надходжень страхових премій протягом звітного періоду на 0,18. При цьому сума надходжень страхових премiй зменшується на 90 відсотків страхових премiй, сплачених перестраховикам;
друга - шляхом множення суми здійснених виплат протягом звiтного перiоду за договорами страхування на 0,26. При цьому сума здiйснених виплат зменшується на 90 вiдсоткiв виплат, компенсованих перестраховиками згідно з укладеними договорами перестраховування."

Відхилено

375.


-221-Н.д.Акопян В.Г. (Округ №131)
Ст.29 доповнити новим абз.12 наступного змісту:
"Нормативний запас платоспроможності страховика, який здійснює страхування життя, на звітну дату визначається шляхом множення загальної величини резерву довгострокових зобов'язань (математичного резерву) на 0,05 та на коефіцієнт, який дорівнює одиниця мінус частка перестраховиків у резервах довгострокових зобов'язань (математичних резервах). Загальна величина резерву довгострокових зобов'язань (математичного резерву) дорівнює сумі резервів довгострокових зобов'язань (математичних резервів), які визначаються окремо по кожному договору страхування життя на звітну дату".
Абз. 12, ст.29 вважати абз.13 і т.п.
Абз.13, ст.29 слово "перестраховування" замінити на слово "перестрахування".

Відхилено

376.
Якщо страхова сума за окремим об'єктом страхування перевищує 10 відсотків суми сплаченого статутного фонду і сформованих страхових резервів, страховик зобов'язаний укласти договір перестраховування.
Якщо страхова сума за окремим об'єктом страхування перевищує 10 вiдсоткiв суми сплаченого статутного фонду i сформованих вільних резервів та страхових резервiв, страховик зобов'язаний укласти договiр перестраховування


Якщо страхова сума за окремим об'єктом страхування перевищує 10 вiдсоткiв суми сплаченого статутного фонду i сформованих вільних резервів та страхових резервiв, страховик зобов'язаний укласти договiр перестрахування
377.
Страховики, які прийняли на себе страхові зобов'язання в обсягах, що перевищують можливість їх виконання за рахунок власних активів, повинні застрахувати ризик виконання зазначених зобов'язань у перестраховиків, як правило, резидентів.
Страховики, які прийняли на себе страхові зобов'язання в обсягах, що перевищують можливість їх виконання за рахунок власних активів, повинні застрахувати ризик виконання зазначених зобов'язань у перестраховиків, як правило, резидентів.
-222- Н.д.Сокерчак В.М. (Округ №142)
Н.д.Цушко В.П. (Округ №140)
У частині 13 статті 29 слово "застрахувати" замінити словом "перестрахувати"

Враховано
Страховики, які прийняли на себе страхові зобов'язання в обсягах, що перевищують можливість їх виконання за рахунок власних активів, повинні перестрахувати ризик виконання зазначених зобов'язань у перестраховиків резидентів або нерезидентів.
378.


-223- Н.д.Мартиненко М.В. (Округ №21)
У частині 13 статті 29 слова "як правило" - вилучити та після слова "резидентів додати слова "або не резидентів".

Враховано

379.


-224-Н.д.Акопян В.Г. (Округ №131)
Абз.14, ст.29 після слів "у перестраховиків" доповнити словами "резидентів або нерезидентів", слова "як правило, резидентів" - вилучити.

Враховано

380.


-225- Н.д.Мельник П.В. (Реєстр.картка №394)
Частину 13 статті 29 доповнити словами "…і подати до Укрстрахнагляду економіко-математичне обґрунтування з пояснювальною запискою."

Відхилено

381.
Для забезпечення страхових зобов'язань із страхування життя і медичного страхування страховики формують окремі резерви за рахунок надходження страхових платежів і доходів від інвестування коштів сформованих резервів по цих видах страхування.Для забезпечення страхових зобов'язань із страхування життя і медичного страхування страховики формують окремі резерви за рахунок надходження страхових платежів і доходів від інвестування коштів сформованих резервів по цих видах страхування.
382.
Методика формування резервів із страхування життя, обсяги страхових зобов'язань залежно від видів договорів страхування життя, а також мінімальні терміни дії договорів страхування життя встановлюються Міністерством фінансів України.

-226-Н.д.ТігіпкоС.Л. (Округ №36)
Частину 15 статті 29 врахувати в статті 30 "Страхові резерви"
Враховано

383.
Кабінет Міністрів України може змінювати порядок визначення фактичного та нормативного запасу платоспроможності і структури гарантійного фонду.

-227- Н.д.Сокерчак В.М. (Округ №142)
Н.д.Цушко В.П. (Округ №140)
Частину 16 статті 29 виключити.

Відхилено
Кабінет Міністрів України може змінювати порядок визначення фактичного та нормативного запасу платоспроможності і структури гарантійного фонду.
384.


-228- Н.д.Мартиненко М.В. (Округ №21)
Статтю 29 доповнити частину шістнадцятою такого змісту:
"На будь-яку дату сума приведеної вартості майбутніх зобов'язань страховика щодо виплати страхових сум зменшена на приведену вартість майбутніх зобов'язань страхувальників щодо сплати страхових внесків не повинна перевищувати суми математичного резерву, в порядку визначеному Комітетом у справах нагляду за страховою діяльністю."

Відхилено

385.
Стаття 30. Страхові резерви
Стаття 30. Страховi резерви


Стаття 31 (30). Страхові резерви
386.
Страхові резерви утворюються страховиками з метою забезпечення майбутніх виплат страхових сум і страхового відшкодування залежно від видів страхування (перестраховування).Страхові резерви утворюються страховиками з метою забезпечення майбутніх виплат страхових сум і страхового відшкодування залежно від видів страхування (перестрахування).
387.
Страхові резерви в обсягах, що не перевищують технічних резервів, утворюються у тих валютах, в яких страховики несуть відповідальність за своїми страховими зобов'язаннями.

-229- Н.д.Коновалюк В.І. (Округ №62)
Частину другу статті 30 викласти у такій редакції :
"Страхові резерви в обсягах, що не перевищують технічних резервів, а для страхових компаній із страхування життя - математичних резервів, утворюються у тих валютах, в яких несуть відповідальність за своїми страховими зобов'язаннями"

ВрахованоСтрахові резерви в обсягах, що не перевищують технічних резервів, а для страхових компаній із страхування життя - математичних резервів, утворюються у тих валютах, в яких несуть відповідальність за своїми страховими зобов'язаннями.

388.
Страхові резерви поділяються на технічні резерви і резерви із страхування життя.Страхові резерви поділяються на технічні резерви і резерви із страхування життя (математичні резерви).
389.
Формування резервів із страхування життя, медичного страхування і обов'язкових видів страхування здійснюється окремо від інших видів страхування.Формування резервів із страхування життя, медичного страхування і обов'язкових видів страхування здійснюється окремо від інших видів страхування.

390.
Страховики зобов'язані формувати і вести облік таких технічних резервів за видами страхування (крім страхування життя):

-230-Н.д.ТігіпкоС.Л. (Округ №36)
Частину п'яту статті 30 викласти у такій редакції:
"Страховики зобов'язані вести облік договорів страхування і вимог (заяв) страхувальників щодо виплати страхової суми або страхового відшкодування за формою, яка забезпечить отримання інформації, необхідної для врахування при формуванні страхових резервів. Міністерство фінансів України може встановити порядок та форму ведення обліку договорів страхування і вимог (заяв) страхувальників щодо виплати страхової суми або страхового відшкодування.
Страховики зобов'язані формувати і вести облік таких технічних резервів за видами страхування (крім страхування життя): "

Враховано
Страховики зобов'язані вести облік договорів страхування і вимог (заяв) страхувальників щодо виплати страхової суми або страхового відшкодування за формою, яка забезпечить отримання інформації, необхідної для врахування при формуванні страхових резервів. Уповноважений орган може встановити порядок та форму ведення обліку договорів страхування і вимог (заяв) страхувальників щодо виплати страхової суми або страхового відшкодування.
Страховики зобов'язані формувати і вести облік таких технічних резервів за видами страхування (крім страхування життя):
391.
-231- Н.д.Мартиненко М.В. (Округ №21)
Частину п'яту статті 30 викласти у такій редакції:
"Страховики зобов'язані формувати і вести облік таких технічних резервів за видами страхування (крім страхування життя):
незароблених премій (резерви премій), що включають частки від сум надходжень що відповідають страховим ризикам (договорам ), які не минули на звітну дату, страхових платежів в порядку визначеному цим Законом;
збитків, що включають зарезервовані суми страхового відшкодування завідомими та тими, що сталися, але невідомими вимогами страхувальників."
Доповнити статтю 30 частиною шостою такого змісту:
"По узгодженню з Комітетом у справах нагляду за страховою діяльністю страховик може додатково створювати наступні технічні резерви:
резерв збитків які відбулись, проте не заявлені на звітну дату;
резерв катастроф;
резерв коливань збитковості."
Частини шосту, сьому, восьму, дев'яту, десяту, одинадцяту, дванадцяту та тринадцяту вважати сьомою, восьмою, дев'ятою, десятою, одинадцятою, дванадцятою, тринадцятою та чотирнадцятою відповідно.


Враховано в редакції Комітету

392.


-232- Н.д.Мартиненко М.В. (Округ №21)
Частину сьому статті 30 викласти у такій редакції:
"Величина резервів незароблених премій на будь-яку звітну дату згідно загальноприйнятої методики встановлюється залежно від сум надходжень страхових платежів (страхових внесків, страхових премій) по відповідних видах страхування в кожному з трьох кварталів періоду, який передує цій звітній даті, зменшених на суму сплачених податків, обов'язкових платежів, комісії агентам за укладення договорів страхування, а також відрахувань до централізованих страхових резервів, створення яких є обов'язковим згідно з чинним законодавством і обчислюється у такому порядку:
сума надходжень страхових платежів (страхових внесків, страхових премій) в I кварталі цього періоду множиться на коефіцієнт 0,2;
сума надходжень страхових платежів (страхових внесків, страхових премій) у II кварталі цього періоду множиться на коефіцієнт 0,35;
сума надходжень страхових платежів (страхових внесків, страхових премій) в останньому кварталі цього періоду множиться на коефіцієнт 0,55;
одержані добутки додаються. Страховики мають право використовувати інші методики формування резервів незароблених премій, які затверджуються Комітетом у справах нагляду за страховою діяльністю. Для цього, до початку нового календарного року, страховик повинен подати до Комітету у справах нагляду за страховою діяльністю заяву та обґрунтування необхідності переходу до іншої методики."

Відхилено

393.
незароблених премій (резерви премій), що включають частки від сум надходжень страхових платежів (страхових внесків, страхових премій), що відповідають страховим ризикам, які не минули на звітну дату;

-233-Н.д.ТігіпкоС.Л. (Округ №36)
Слова "що відповідають страховим ризикам, які не минули на звітну дату" виключити.
Відхилено
незароблених премій (резерви премій), що включають частки від сум надходжень страхових платежів (страхових внесків, страхових премій), що відповідають страховим ризикам, які не минули на звітну дату;
394.
збитків, що включають зарезервовані несплачені суми страхового відшкодування за відомими вимогами страхувальників.

Останній абзац викласти в наступній редакції:
"збитків, що включають зарезервовані несплачені страхові суми та страхові відшкодування за відомими вимогами страхувальників, по яких не прийнято рішення щодо виплати або відмови у виплаті страхової суми чи страхового відшкодування."
Враховано
збитків, що включають зарезервовані несплачені страхові суми та страхові відшкодування за відомими вимогами страхувальників, по яких не прийнято рішення щодо виплати або відмови у виплаті страхової суми чи страхового відшкодування
395.


-234-Н.д.Коновалюк В.І. (Округ №62)
Останній азац доповнити словами "та, що сталися, але невідомі"
Відхилено

396.
Величина резервів незароблених премій на будь-яку звітну дату встановлюється залежно від сум надходжень страхових платежів (страхових внесків, страхових премій) по відповідних видах страхування в кожному з трьох кварталів періоду, який передує цій звітній даті, і обчислюється у такому порядку:
Величина резервiв незароблених премiй на будь-яку звiтну дату встановлюється залежно вiд сум надходжень страхових платежiв /страхових внескiв, страхових премiй/ по вiдповiдних видах страхування в кожному з трьох кварталiв перiоду, який передує цiй звiтнiй датi, i обчислюється у такому порядку:
-235-Н.д.ТігіпкоС.Л. (Округ №36)
Частину шосту статті 30 викласти в редакції та доповнити новими частинами такого змісту:
"Величина резервів незароблених премій на будь-яку дату встановлюється залежно від часток надходжень сум страхових платежів (страхових премій, страхових внесків), які не можуть бути меншими 80 відсотків від загальної суми надходжень страхових платежів (страхових премій, страхових внесків), з відповідних видів страхування в кожному місяці з попередніх дев'яти місяців (розрахунковий період) і обчислюється в такому порядку:
Враховано в редакції Комітету
Величина резервів незароблених премій на будь-яку звітну дату встановлюється залежно від часток надходжень сум страхових платежів (страхових премій, страхових внесків), які не можуть бути меншими 80 відсотків від загальної суми надходжень страхових платежів (страхових премій, страхових внесків), з відповідних видів страхування в кожному місяці з попередніх дев'яти місяців (розрахунковий період) і обчислюється в такому порядку:

397.
сума надходжень страхових платежів (страхових внесків, страхових премій) в першому кварталі цього періоду множиться на одну четверту;
"сума надходжень страхових платежів (страхових внесків, страхових премій) в I кварталі цього періоду множиться на коефіцієнт 0,2;
частки надходжень сум страхових платежів (страхових премій, страхових внесків) за перші три місяці розрахункового періоду множиться на одну четверту;

частки надходжень сум страхових платежів (страхових премій, страхових внесків) за перші три місяці розрахункового періоду множиться на одну четверту;
398.
сума надходжень страхових платежів (страхових внесків, страхових премій) у другому кварталі множиться на одну другу;
сума надходжень страхових платежів (страхових внесків, страхових премій) у II кварталі цього періоду множиться на коефіцієнт 0,35 ;
частки надходжень сум страхових платежів (страхових премій, страхових внесків) за наступні три місяці розрахункового періоду множиться на одну другу;


частки надходжень сум страхових платежів (страхових премій, страхових внесків) за наступні три місяці розрахункового періоду множиться на одну другу;

399.
сума надходжень страхових платежів (страхових внесків, страхових премій) в останньому кварталі множиться на три четвертих;
сума надходжень страхових платежів (страхових внесків, страхових премій) в останньому кварталі цього періоду множиться на коефіцієнт 0,55".
частки надходжень сум страхових платежів (страхових премій, страхових внесків) за останні три місяці розрахункового періоду множиться на три четвертих;

частки надходжень сум страхових платежів (страхових премій, страхових внесків) за останні три місяці розрахункового періоду множиться на три четвертих;
400.
одержані добутки додаються.

одержані добутки додаються.
При цьому, останній місяць розрахункового періоду буде складатись із кількості днів на дату розрахунку.
Страховики з 2003 року можуть прийняти рішення про запровадження з початку календарного року згідно з методикою, встановленою Міністерством фінансів України формування і ведення обліку таких технічних резервів за видами страхування, іншими ніж страхування життя:
-резерв незароблених премій;
- резерв заявлених, але не виплачених збитків;
- резерв збитків які виникли, але не заявлені;
- резерв катастроф;
- резерв коливань збитковості,
Страховики зобов'язані письмово повідомити Міністерство фінансів України про запровадження формування і ведення обліку вказаних технічних резервів за видами страхування, іншими ніж страхування життя, не пізніше ніж за 45 днів до початку календарного року.

Для забезпечення страхових зобов'язань із страхування життя та медичного страхування страховики формують окремі резерви за рахунок надходження страхових платежів і доходів від інвестування коштів сформованих резервів за цими видами страхування.
Кошти резервів із страхування життя не є власністю страховика і мають бути відокремлені від його іншого майна. Страховик зобов'язаний обліковувати кошти резервів із страхування життя на окремому балансі і вести їх окремий облік.
Кошти страхових резервів не можуть використовуватися страховиком для погашення будь-яких зобов'язань, крім тих, що відповідають прийнятим зобов'язань за договорами страхування життя, і не можуть бути включені до ліквідаційної маси у разі банкрутства страховика або його ліквідації з інших причин і підлягають передачі іншому страховику за згодою страхувальника та застрахованої особи або підлягають передачі застрахованій особі."одержані добутки додаються.
При цьому, останній місяць розрахункового періоду буде складатись із кількості днів на дату розрахунку.
Страховики з 2003 року можуть прийняти рішення про запровадження з початку календарного року згідно з встановленою Уповноваженим органом методикою формування і ведення обліку таких технічних резервів за видами страхування, іншими ніж страхування життя:
-резерв незароблених премій;
- резерв заявлених, але не виплачених збитків;
- резерв збитків які виникли, але не заявлені;
- резерв катастроф;
- резерв коливань збитковості,
Страховики зобов'язані письмово повідомити Уповноважений орган про запровадження формування і ведення обліку вказаних технічних резервів за видами страхування, іншими ніж страхування життя, не пізніше ніж за 45 днів до початку календарного року.
Для забезпечення страхових зобов'язань із страхування життя та медичного страхування страховики формують окремі резерви за рахунок надходження страхових платежів і доходів від інвестування коштів сформованих резервів за цими видами страхування.
Кошти резервів із страхування життя не є власністю страховика і мають бути відокремлені від його іншого майна. Страховик зобов'язаний обліковувати кошти резервів із страхування життя на окремому балансі і вести їх окремий облік.
Кошти резервів із страхування життя не можуть використовуватися страховиком для погашення будь-яких зобов'язань, крім тих, що відповідають прийнятим зобов'язань за договорами страхування життя, і не можуть бути включені до ліквідаційної маси у разі банкрутства страховика або його ліквідації з інших причин і підлягають передачі іншому страховику за згодою страхувальника та застрахованої особи або підлягають передачі застрахованій особі.
401.


-236-Н.д.Коновалюк В.І. (Округ №62)
Частину шосту статті доповнити словами: "зменшених на суму сплачених податків, обов'язкових платежів, а також комісії агентам за заключення договорів страхування"
Відхилено

402.


-237- Н.д.Безсмертний Р.П. (Реєстр.картка №397)
Доповнити статтю новою частиною наступного змісту:
"З метою запобігання настання страхових подій, що тягнуть за собою виплату страхового відшкодування, страховики можуть створювати резерв запобіжних заходів шляхом відрахування від страхових платежів (внесків, премій). Резерв запобіжних заходів використовується для фінансування заходів, що мають на меті збільшення ступеня захисту об'єктів страхування від страхових подій. Методика формування резерву запобіжних заходів та напрямки його використання встановлюються Комітетом у справах нагляду за страховою діяльністю."

Відхилено

403.


-238- Н.д.Макеєнко В.В. (Реєстр.картка №354)
Викласти частину шосту статті 30 у наступній редакції
"Величина резервів незароблених премій на будь-яку звітну дату встановлюється залежно від сум надходжень страхових платежів (страхових внесків, страхових премій) по відповідних видах страхування в кожному з одинадцяти місяців періоду, який передує цій звітній даті, і обчислюється у такому порядку:
сума надходжень страхових платежів (страхових внесків, страхових премій):
в першому місяці цього періоду множиться на коефіцієнт 1/12;
в другому місяці цього періоду множиться на коефіцієнт 2/12;
в третьому місяці цього періоду множиться на коефіцієнт 3/12;
в четвертому місяці цього періоду множиться на коефіцієнт 4/12;
в п'ятому місяці цього періоду множиться на коефіцієнт 5/12;
в шостому місяці цього періоду множиться на коефіцієнт 6/12;
в сьомому місяці цього періоду множиться на коефіцієнт 7/12;
в восьмому місяці цього періоду множиться на коефіцієнт 8/12;
в дев'ятому місяці цього періоду множиться на коефіцієнт 9/12;
в десятому місяці цього періоду множиться на коефіцієнт 10/12;
в останньому місяці цього періоду множиться на коефіцієнт 11/12.
Відхилено

404.


-239- Н.д.Сокерчак В.М. (Округ №142)
Н.д.Цушко В.П. (Округ №140)
Аабзаци другий, третій та четвертий частини шостої викласти в такій редакції:
"сума надходжень страхових платежів (страхових внесків, страхових премій) в I кварталі цього періоду множиться на коефіцієнт 0,2;
сума надходжень страхових платежів (страхових внесків, страхових премій) у II кварталі цього періоду множиться на коефіцієнт 0,35;
сума надходжень страхових платежів (страхових внесків, страхових премій) в останньому кварталі цього періоду множиться на коефіцієнт 0,55".

Відхилено

405.


-240- Н.д.Цушко В.П. (Округ №140)
Доповнити статтю новою частиною наступного змісту:
"З метою запобігання настання страхових подій, що тягнуть за собою здійснення страхових виплат, страховики можуть створювати резерв запобіжних заходів шляхом відрахування від страхових платежів (внесків, премій). Резерв запобіжних заходів використовується для фінансування заходів, спрямованих на збільшення ступеня захисту об'єктів страхування від страхових подій. Методика формування резерву запобіжних заходів та напрями його використання встановлюються Комітетом у справах нагляду за страховою діяльністю."

Відхилено

406.
Актами чинного законодавства може визначатись окремий перелік резервів по медичному страхуванню і страхуванню цивільної відповідальності оператора за ядерну шкоду, а також порядок їх формування і обліку.
Для забезпечення страхових зобов'язань із страхування життя і медичного страхування страховики формують окремі резерви за рахунок надходження страхових платежів і доходів від інвестування коштів сформованих резервів за цими видами страхування
-241-Н.д.ТігіпкоС.Л. (Округ №36)
Частину сьому статті 30 викласти в редакції:
"Актами чинного законодавства може визначатись окремий перелік резервів по медичному страхуванню, а також порядок їх формування та обліку. "

Враховано
Актами чинного законодавства може визначатись окремий перелік резервів по медичному страхуванню, а також порядок їх формування та обліку
407.


-242- Н.д.Цушко В.П. (Округ №140)
Частину 9 статті 30 після слів "...платежів і доходів..." доповнити словом "одержаних".

Відхилено

408.


-243- Н.д.Цушко В.П. (Округ №140)
Частину другу статті 34 після слів "...також доходи..." доповнити словом "одержані".

Відхилено

409.
Страховики зобов'язані створювати і вести облік таких резервів із страхування життя:
Страховики зобов'язані створювати i вести облiк таких резервiв iз страхування життя:


Страховики зобов'язані створювати і вести облік таких резервів із страхування життя:
410.
довгострокових зобов'язань (математичні резерви);
довгострокових зобов'язань /математичнi резерви/;


довгострокових зобов'язань (математичні резерви);
411.
належних виплат страхових сум.
належних виплат страхових сум.


належних виплат страхових сум.
412.
Величина резервів довгострокових зобов'язань (математичних резервів) обчислюється актуарно окремо по кожному договору згідно з методикою формування резервів із страхування життя, зазначеною у статті 29 цього Закону, з урахуванням темпів зростання інфляції.
Методика формування резервів із страхування життя, обсяги страхових зобов'язань залежно від видів договорів страхування життя, а також мінімальні терміни дії договорів страхування життя встановлюються Комітетом у справах нагляду за страховою діяльністю.
-244-Н.д.ТігіпкоС.Л. (Округ №36)
Частину дев'яту статті 30 викласти в редакції:
"Величина резервiв довгострокових зобов`язань (математичних резервiв) обчислюється актуарно окремо по кожному договору згідно з методикою формування резервiв iз страхування життя з урахуванням темпів зростання інфляції. Методика формування резервів із страхування життя, обсяги страхових зобов'язань залежно від видів договорів страхування життя, а також мінімальні терміни дії договорів страхування життя встановлюються Міністерством фінансів України."
Враховано
Величина резервiв довгострокових зобов`язань (математичних резервiв) обчислюється актуарно окремо по кожному договору згідно з методикою формування резервiв iз страхування життя з урахуванням темпів зростання інфляції. Методика формування резервів із страхування життя, обсяги страхових зобов'язань залежно від видів договорів страхування життя, а також мінімальні терміни дії договорів страхування життя встановлюються Уповноваженим органом.

413.
Кабінет Міністрів України може змінювати перелік страхових резервів та порядок їх розрахунків.
Кабiнет Мiнiстрiв Украiни може змiнювати перелік страхових резервів та порядок їх розрахунків.
-245- Н.д.Сокерчак В.М. (Округ №142)
Н.д.Цушко В.П. (Округ №140)
Частину 10 статті 30 виключити

Відхилено
Кабінет Міністрів України може змінювати перелік страхових резервів та порядок їх розрахунків.
414.


-246- Н.д.Цушко В.П. (Округ №140)
Статтю 30 доповнити частиною 12 наступного змісту:
"Математичні резерви - страхові резерви зі страхування життя які створює страховик якщо строк дії договорів страхування більше ніж три роки."
Частини 12, 13, 14, 15 вважати частинами 13, 14, 15, 16 відповідно.

Відхилено

415.
Страхові резерви повинні розміщуватись з урахуванням безпечності, прибутковості, ліквідності та диверсифікованості та мають бути представлені активами таких категорій:
Страхові резерви повинні розміщуватись з урахуванням безпечності, прибутковості, ліквідності, диверсифікованості та мають бути представлені активами таких категорій :
-247-Н.д.ТігіпкоС.Л. (Округ №36)
Частину одинадцяту статті 30 викласти в редакції:
"Кошти страхових резервів повинні розміщуватись з урахуванням безпечності, прибутковості, ліквідності, диверсифікованості та мають бути представлені активами таких категорій:

Враховано
Кошти страхових резервів повинні розміщуватись з урахуванням безпечності, прибутковості, ліквідності, диверсифікованості та мають бути представлені активами таких категорій:

416.
грошові кошти на розрахунковому рахунку;
грошові кошти на розрахунковому рахунку;
грошові кошти на розрахунковому рахунку;

грошові кошти на розрахунковому рахунку;
417.
банківські вклади (депозити);
банківські вклади (в тому числі депозити);
банківські вклади (депозити);
валютні вкладення згідно з валютою страхування;

банківські вклади (депозити);
валютні вкладення згідно з валютою страхування;

418.
нерухоме майно;
нерухоме майно;
нерухоме майно;

нерухоме майно;
419.
цінні папери, що передбачають одержання доходів;
цінні папери, що передбачають одержання доходів;
акції, облігації;


акції, облігації;

420.
цінні папери, що емітуються державою;
цiннi папери, що емітуються державою;
цiннi папери, що емітуються державою;

цiннi папери, що емітуються державою;
421.
права вимоги до перестраховиків;
права вимоги до перестраховиків;
інвестиції, що використовуються для інвестування в економіку України, за напрямами визначеними Кабінетом Міністрів України;
централізовані страхові резервні фонди;
фонд страхових гарантій;
права вимоги до перестраховиків;
інвестиції в економіку України за напрямками, визначеними Кабінетом Міністрів України;
банківські метали;


права вимоги до перестраховиків;
інвестиції в економіку України за напрямками, визначеними Кабінетом Міністрів України;
банківські метали;

422.
довгострокові інвестиційні кредити (для резервів із страхування життя);
довгострокові інвестиційні кредити (для резервiв iз страхування життя);
кредити страхувальникам-громадянам, що уклали договори страхування життя, в межах викупної суми на момент видачі кредиту та під заставу викупної суми. При цьому кредит не може бути видано раніше, ніж через один рік після набрання чинності договору страхування, та на строк, який перевищує період, що залишився до закінчення дії договору страхування.


кредити страхувальникам-громадянам, що уклали договори страхування життя, в межах викупної суми на момент видачі кредиту та під заставу викупної суми. При цьому кредит не може бути видано раніше, ніж через один рік після набрання чинності договору страхування, та на строк, який перевищує період, що залишився до закінчення дії договору страхування.

423.
готівка в касі в обсягах лімітів залишків каси, встановлених Національним банком України.
готівка в касі в обсягах лімітів залишків каси, встановлених Національним банком України.
готівка в касі в обсягах лімітів залишків каси, встановлених Національним банком України;"

готівка в касі в обсягах лімітів залишків каси, встановлених Національним банком України;
424.


-248- Н.д.Сокерчак В.М. (Округ №142)
Н.д.Цушко В.П. (Округ №140)
Частину 11 статті 30 викласти в наступній редакції:
"Страхові резерви повинні розміщуватись з урахуванням безпечності, прибутковості, ліквідності, диверсифікованості та мають бути представлені активами таких категорій :
грошові кошти на розрахунковому рахунку;
банківські вклади (в тому числі депозити);
валютні вкладення згідно з валютою страхування;
нерухоме майно;
цінні папери, що передбачають одержання доходів;
цiннi папери, що емітуються державою;
права вимоги до перестраховиків;
інвестиції у вигляді фінансових та інших вкладень, що використовуються для інвестування в економіку України;
централізовані страхові резервні фонди;
фонди страхових гарантій;
довгострокові інвестиційні кредити (для резервiв iз страхування життя);
банківські метали;
готівка в касі в обсягах лімітів залишків каси, встановлених Національним банком України.
Враховано в редакції Комітету

425.


-249- Н.д.Коновалюк В.І. (Округ №62)
Частину одинадцяту статті 30 викласти у такій редакції:
"Страхові резерви повинні розміщуватись з урахуванням безпечності, прибутковості диверсифікованості та мають бути представлені активами таких категорій:
Грошові кошти на розрахунковому рахунку;
Банківські вклади ( депозити);
Нерухоме майно;
Цінні папери, що передбачають одержання доходів;
Цінні папери, що емітуються державою;
Права вимоги до перестраховиків;
Довгострокові інвестиційні кредити (для резервів із страхування життя);
Готівка в касі в обсягах лімітів залишків каси, встановлених Національним банком України;
Банківські метали;
Позики страхувальникам, які уклали довгострокові договори страхування життя" .

Враховано в редакції Комітету

426.


-250- Н.д.Мартиненко М.В. (Округ №21)
Частину одинадцяту статті 30 доповнити пунктом такого змісту:
"а для компаній по страхуванню життя, можуть передбачатися додаткові категорії активів:
позики страхувальникам, що уклали договори страхування життя в межах страхової суми (крім безперервного страхування здоров'я) ;
довгострокові кредити під застави;
інвестиції в економіку України."

Враховано в редакції Комітету

427.


-251- Н.д.Заплатинський В.М. (Реєстр.картка №416)
В останньому абзаці після слів "за напрямами" додати "обов'язкового".

Відхилено

428.


-252- Н.д.Цушко В.П. (Округ №140)
В останньому абзаці після слів "за напрямами" додати слова "обов'язкового і обов'язкового державного"

Відхилено

429.


-253- Н.д.Шаров І.Ф. (Реєстр.картка №399)
У п.п.4 п.17 перелік довгострокових інвестиційних кредитів доповнити визначенням порядку здійснення страховими організаціями діяльності з надання кредиту.

Відхилено

430.
Резерви із страхування життя можуть використовуватися для довгострокового кредитування житлового будівництва, у тому числі індивідуальних забудовників, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

-254-Н.д.ТігіпкоС.Л. (Округ №36)
Частину 12 статті 30 викласти в редакції: "Кошти резервів із страхування життя можуть використовуватися для довгострокового кредитування житлового будівництва, у тому числі індивідуальних забудовників, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Враховано
Кошти резервів із страхування життя можуть використовуватися для довгострокового кредитування житлового будівництва, у тому числі індивідуальних забудовників, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

431.


-255- Н.д.Сокерчак В.М. (Округ №142)
Н.д.Цушко В.П. (Округ №140)
У частині 12 статті 30 слова "у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України" вилучити

Відхилено

432.
Страховикам забороняється здійснення інших видів кредитної діяльності.

-256- Н.д.Сокерчак В.М. (Округ №142)
Н.д.Цушко В.П. (Округ №140)
Частину 13 статті 30 вилучити.

Відхилено
Страховикам забороняється здійснення інших видів кредитної діяльності.
433.


Абз.1, ст.30 слово "(перестраховування)" замінити на слово "(перестрахування)".434.


-257-Н.д.Альошин В.Б. (Реєстр.картка №336)
Статтю 30 викласти в наступній редакції:
"Стаття 30. Страхові резерви
Страхові резерви утворюються страховиками з метою забезпечення майбутніх виплат страхових сум і страхового відшкодування залежно від видів страхування (перестрахування).
Страхові резерви в обсягах, що не перевищують технічних резервів, утворюються у тих валютах, в яких страховики несуть відповідальність за своїми страховими зобов'язаннями.
Страхові резерви страховиків по страхуванню життя в обсягах, що не перевищують отриманих страхових премій (страхових внесків, страхових платежів) та доходу, отриманого від їх інвестування можуть утворюватися у тих валютах, в яких страховик несе відповідальність за своїми зобов'язаннями у разі, якщо страхова премія (страховий внесок, страховий платіж) отримані страховиком у відповідній валюті.
Страхові резерви поділяються на технічні резерви і резерви із страхування життя.
Формування резервів із страхування життя, медичного страхування і обов'язкових видів страхування здійснюється окремо від інших видів страхування.
Страховики зобов'язані вести облік договорів страхування і вимог (заяв) страхувальників щодо виплати страхової суми або страхового відшкодування за формою, яка забезпечить отримання інформації, необхідної для врахування при формуванні страхових резервів. Міністерство фінансів України може встановити порядок та форму ведення обліку договорів страхування і вимог (заяв) страхувальників щодо виплати страхової суми або страхового відшкодування.
Страховики зобов'язані формувати і вести облік таких технічних резервів за видами страхування (крім страхування життя):
незароблених премій (резерви премій), що включають частки від сум надходжень страхових платежів (страхових внесків, страхових премій), що відповідають страховим ризикам, які не минули на звітну дату;
збитків, що включають зарезервовані несплачені страхові суми та страхові відшкодування за відомими вимогами страхувальників, по яких не прийнято рішення щодо виплати або відмови у виплаті страхової суми чи страхового відшкодування.
Величина резервів незароблених премій на будь-яку звітну дату встановлюється залежно від часток надходжень сум страхових платежів (страхових премій, страхових внесків), які не можуть бути меншими 80 відсотків від загальної суми надходжень страхових платежів (страхових премій, страхових внесків), з відповідних видів страхування в кожному місяці з попередніх дев'яти місяців (розрахунковий період) і обчислюється в такому порядку:
частки сум страхових платежів (страхових премій, страхових внесків) за перші три місяці розрахункового періоду множиться на одну четверту;
частки сум страхових платежів (страхових премій, страхових внесків) за наступні три місяці розрахункового періоду множиться на одну другу;
частки сум страхових платежів (страхових премій, страхових внесків) за останні три місяці розрахункового періоду множиться на три четвертих;
одержані добутки додаються.

На протязі перших дев'яти місяців календарного року, починаючи з 2002 року, страховики можуть у порядку, встановленому Міністерством фінансів України, звернутись до цього органу з заявою щодо отримання дозволу на формування i облік з наступного календарного року таких технічних резервів за видами страхування (крім страхування життя):
- резерв незароблених премій;
- резерв заявлених, але не виплачених збитків;
- резерв збитків які виникли, але не заявлені;
- резерв катастроф;
- резерв коливань збитковості,
за методикою, встановленою цим органом.
Права вимоги до перестраховиків по пропорційним договорам перестрахування розраховуються як величина резерву незароблених премій. Права вимоги до перестраховиків по непропорційним договорам перестрахування ексцеденту збитку розраховуються як величина резерву заявлених, але не виплачених збитків та величина резерву збитків, які сталися але не заявлені. Права вимоги до перестраховиків по непропорційним договорам перестрахування ексцеденту збитковості розраховуються як величина резерву катастроф та резерву коливань збитковості.
Права вимоги до перестраховиків до набуття чинності методик по формуванню та обліку резерву заявлених, але не виплачених збитків, резерву збитків які виникли, але не заявлені, резерву катастроф та резерву коливань збитковості розраховуються як величина резерву незароблених премій.
Для забезпечення страхових зобов'язань із страхування життя та медичного страхування страховики формують окремі резерви за рахунок надходження страхових платежів і доходів від інвестування коштів сформованих резервів за цими видами страхування.
Кошти резервів із страхування життя не є власністю страховика і мають бути відокремлені від його іншого майна. Страховик зобов'язаний обліковувати кошти резервів із страхування життя на окремому банківському рахунку і вести його окремий облік.
Кошти резервів із страхування життя не можуть використовуватися страховиком для погашення будь-яких зобов'язань, крім тих, що відповідають прийнятим зобов'язань за договорами страхування життя, і не можуть бути включені до ліквідаційної маси у разі банкрутства страховика або його ліквідації з інших причин і підлягають передачі іншому страховику за згодою страхувальника та застрахованої особи або підлягають передачі застрахованій особі.
Актами чинного законодавства може визначатись окремий перелік резервів по медичному страхуванню, а також порядок їх формування та обліку
Страховики зобов'язані створювати і вести облік таких резервів із страхування життя:
довгострокових зобов'язань (математичні резерви);
належних виплат страхових сум.
Величина резервiв довгострокових зобов`язань (математичних резервів) обчислюється актуарно окремо по кожному договору згідно з методикою формування резервів із страхування життя з урахуванням темпів зростання інфляції. Методика формування резервів із страхування життя, обсяги страхових зобов'язань залежно від видів договорів страхування життя, а також мінімальні терміни дії договорів страхування життя встановлюються Міністерством фінансів України.
Кабінет Міністрів України може змінювати перелік страхових резервів та порядок їх розрахунків.
Кошти страхових резервів повинні розміщуватись з урахуванням безпечності, прибутковості, ліквідності, диверсифікованості та мають бути представлені активами таких категорій:
грошові кошти на розрахунковому рахунку;
банківські вклади (депозити);
валютні вкладення згідно з валютою страхування;
нерухоме майно;
цiннi папери, що передбачають одержання доходу;
цiннi папери, що емітуються державою;
права вимоги до перестраховиків;
інвестиції в економіку України за напрямками, визначеними Кабінетом Міністрів України;
банківські метали;
кредити страхувальникам-громадянам, що уклали договори страхування життя (крім безперервного страхування здоров'я), в межах викупної суми на момент видачі кредиту та під заставу викупної суми. При цьому кредит не може бути видано раніше, ніж через один рік після набуття чинності договору страхування, та на строк, який перевищує період, що залишився до закінчення дії договору страхування.
готівка в касі в обсягах лімітів залишків каси, встановлених Національним банком України.
Розміри страхових резервів, які можуть бути розміщені за межами України та порядок їх розміщення, крім прав вимоги до перестраховиків, встановлюються Кабінетом Міністрів України.
Кошти резервів із страхування життя можуть використовуватися для довгострокового кредитування житлового будівництва, у тому числі індивідуальних забудовників, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
Страховикам забороняється здійснення інших видів кредитної діяльності."


Враховано частково

435.


-258-Н.д.Акопян В.Г. (Округ №131)
Абз.2, ст.30 після слів "технічних резервів" доповнити словами "а для страхових компаній із страхування життя - математичних резервів" і далі за текстом.
Абз.5, ст.30 після слів "що відповідають" замінити слова "страховим ризикам" на слова "договорам страхування".
Абз.5, ст.30 після слів "неоплачені суми" доповнити слова "страхових виплат та" і далі за текстом.
Абз.6, ст.30 доповнити окремим реченням:
"Одержані добутки додаються."
Абз.11, 12,13, ст.30 викласти в новій редакції
"Кошти страхових резервів повинні розміщуватись з урахуванням безпечності, прибутковості, ліквідності, диверсифікованості та мають бути представлені активами таких категорій:
грошові кошти на розрахунковому рахунку;
банківські вклади (в тому числі депозити);
нерухоме майно;
цінні папери, що передбачають одержання доходів;
цiннi папери, що емітуються державою;
права вимоги до перестраховиків;
інвестиції, що використовуються для інвестування в економіку України, за напрямами визначеними кабінетом міністрів України;
централізовані страхові резервні фонди;
фонд страхових гарантій;
банківські метали;
довгострокові кредити клієнтам-страхувальникам під заставу (іпотеку);
готівка в касі в обсягах лімітів залишків каси, встановлених Національним банком України.
Для компаній із страхування життя можуть передбачатися додаткові категорії активів:
позики, довгострокові інвестиційні кредити, страхувальникам, що уклали договори страхування життя в межах страхової суми (крім безперервного страхування здоров'я);"
Страхові резерви можуть бути представлені як у валюті України так і у вільноконвертованій валюті, шляхом придбання її через уповноважений банк (за виключенням випадків сплати страхувальником страхового платежу у вільноконвертованій валюті), з послідуючим розміщенням на депозиті або відповідно ліцензії НБУ.
З метою запобігання настання страхових подій, що тягнуть за собою виплату страхового відшкодування, страховики можуть створювати резерв запобіжних заходів шляхом відрахування від страхових платежів (внесків, премій). Резерв запобіжних заходів використовується для фінансування заходів, спрямованих на збільшення ступеня захисту об'єктів страхування від страхових подій. Методика формування резерву запобіжних заходів та напрями його використання встановлюються Міністерством фінансів України"

Враховано в редакції Комітету

436.
Стаття 31. Прибуток страховика
Стаття 31. Прибуток страховика.437.
Балансовий прибуток страховика складається з прибутку від страхової діяльності, прибутку від інвестування та розміщення тимчасово вільних коштів, прибутку від інших операцій.

-259- Н.д.Цушко В.П. (Округ №140)
Статтю 31 діючого Закону виключити.

Враховано

438.
Прибуток від страхової діяльності (крім страхування життя і медичного страхування, порядок та умови здійснення яких визначено актами чинного законодавства) обчислюється як різниця між доходами від страхової діяльності та витратами страховика на надання страхових послуг.
439.
До доходів від страхової діяльності належать:
440.
1) зароблені страхові платежі (страхові внески, страхові премії) за договорами страхування і перестраховування.
441.
Зароблені страхові платежі (страхові внески, страхові премії) визначаються шляхом збільшення суми надходжень страхових платежів (страхових внесків, страхових премій) протягом звітного періоду на суму незароблених страхових платежів (страхових внесків, страхових премій) на початок звітного періоду і зменшення отриманого результату на суму незароблених страхових платежів (страхових внесків, страхових премій) на кінець звітного періоду.
442.
До суми надходжень страхових платежів (страхових внесків, страхових премій) не включаються частки страхових платежів (страхових внесків, страхових премій), які були сплачені перестраховикам у звітному періоді за договорами перестраховування;
До суми надходжень страхових платежiв /страхових внескiв, страхових премiй/ не включаються частки страхових платежiв /страхових внескiв, страхових премiй/, якi були сплаченi перестраховикам у звiтному перiодi за договорами перестраховування;443.
2) комісійні винагороди за перестраховування;
2) комiсiйнi винагороди за перестраховування;444.
3) частки від страхових сум та страхових відшкодувань, сплачені перестраховиками;
3) частки вiд страхових сум та страхових вiдшкодувань, сплаченi перестраховиками;445.
4) повернуті суми із централізованих страхових резервних фондів;
4) повернутi суми iз централiзованих страхових резервних фондiв;446.
5) повернуті суми технічних резервів, інших, ніж резерв незароблених премій, у випадках і на умовах, передбачених актами чинного законодавства.
5) повернутi суми технiчних резервiв, iнших нiж резерв незароблених премiй, у випадках i на умовах, передбачених актами чинного законодавства.
-260- Н.д.Коновалюк В.І. (Округ №62)
Частину 3 статті 31 доповнити пунктом шостим такого змісту:
"6) суми надходжень по регресних позовах до винуватців страхових подій зменшених на суму здійснених страхових виплат по цих подіях. По подіях, по яким є надходження по регресним позовам, розрахунки сум проводяться окремо по кожній події окремо;"

Відхилено

447.


-261- Н.д.Коновалюк В.І. (Округ №62)
Абзац 1 частини 4 статті 31 викласти в такій редакції: "страхові виплати зменшені на суму надходжень по регресним позовам до відшкодувань страхових подій. По подіях, по яким є надходження по регресним позовам, розрахунки сум проводяться окремо по кожній події окремо;"

Відхилено

448.
До витрат страховика належать:
До витрат страховика належать:449.
виплати страхових сум та страхових відшкодувань;
виплати страхових сум та страхових вiдшкодувань;
-262- Н.д.Мельник П.В. (Реєстр.картка №394)
У частині 4 статті 31 абзац 1 "виплати страхових сум та страхових відшкодувань" доповнити словами "…за договорами страхування та перестрахування."

Відхилено

450.
відрахування у централізовані страхові резервні фонди;
вiдрахування у централiзованi страховi резервнi фонди;451.
відрахування у технічні резерви, інші, ніж резерв незароблених премій, у випадках і на умовах, передбачених актами чинного законодавства;
вiдрахування у технiчнi резерви, iншi, нiж резерв незароблених премій, у випадках і на умовах, передбачених актами чинного законодавства;452.
витрати на проведення страхування;
витрати на проведення страхування;453.
інші витрати, що включаються до собівартості страхових послуг.
інші витрати, що включаються до собівартості страхових послуг.
-263- Н.д.Мельник П.В. (Реєстр.картка №394)
Перелік витрат доповнити абзацом:
"витрати на утримання страхової компанії;"

Відхилено

454.


-264- Н.д.Сокерчак В.М. (Округ №142)
Н.д.Цушко В.П. (Округ №140)
частину четверту доповнити новим абзацом п'ятим такого змісту:
"комісійні винагороди, сплачені перестраховикам".
У зв'язку з цим абзац п'ятий вважати абзацом шостим;

Відхилено

455.
Валовий доход страховика визначається як сума доходу від страхової діяльності, прибутку від проведення страхування життя, прибутку від позареалізаційних операцій та іншої реалізації, зменшених на виплати страхових сум та страхового відшкодування, відрахування у централізовані страхові резервні фонди та у технічні резерви, інші, ніж резерв незароблених премій.
456.
Прибуток від діяльності по страхуванню життя визначається сумою надлишку резервів довгострокових зобов'язань (математичних резервів) понад обсяги страхових зобов'язань, яка використовується у звітному періоді на власні потреби страховика, в тому числі для виплати дивідендів учасникам страховика.
Прибуток вiд дiяльностi по страхуванню життя визначається сумою надлишку резервiв довгострокових зобов'язань (математичних резервiв) понад обсяги страхових зобов'язань, яка використовується у звiтному перiодi на власнi потреби страховика, в тому числi для виплати дивiдендiв учасникам страховика.
Склад витрат на проведення страхування, що формують собівартість страхових послуг, встановлюються Комітетом у справах нагляду за страховою діяльністю.
-265- Н.д.Сокерчак В.М. (Округ №142)
Н.д.Цушко В.П. (Округ №140)
Частину шосту викласти в такій редакції:
"Прибуток від діяльності із страхування життя визначається сумою надлишку фактично сформованих резервів страхування життя над резервами довгострокових зобов'язань (математичні резерви)"

Відхилено

457.


-266- Н.д.Мартиненко М.В. (Округ №21)
Частину шосту статті 31 шосту викласти в такій редакції:
"Прибуток страховика, що займається страхуванням життя, визначається як різниця між доходами та витратами."

Відхилено

458.


-267- Н.д.Коновалюк В.І. (Округ №62)
Доповнити статтю 31 частиною сьомою такого змісту:
"При цьому доход страховика включає:
- суму страхових платежів (страхових внесків, страхових премій) в тому числі отриманих в перестрахування від цедентів. До суми надходжень страхових платежів не включаються частки страхових платежів, які були сплачені перестраховикам у звітному періоді за договорами перестрахування;
- суми сплачені перестраховиками в тому числі комісійні винагороди за перестрахування;
- доход від інвестування та розміщення коштів страховика;
- повернення надлишку страхових резервів понад величину цих резервів, розрахованих актуарно відповідно до фактично діючих договорів страхування на звітну дату;
- доходи від інших операцій.
До витрат страховика належать:
- виплати за договорами страхування життя, в тому числі за договорами перестрахування;
- відрахування до резервів із страхування життя з вирахуванням страхових виплат за договорами страхування життя, здійснених із цих резервів та частки перестраховиків у цих резервах;
- суми, сплачені перестраховикам;
- витрати, пов'язані із здійсненням страхової діяльності, в тому числі комісійні винагороди перестрахувальникам за укладення договорів страхування;
- інші витрати страховика."

Відхилено

459.


-268- Н.д.Безсмертний Р.П. (Реєстр.картка №397)
Доповнити статтю 31 частиною наступного змісту:
"Склад витрат на проведення страхування, що формують собівартість страхових послуг, встановлюються Комітетом у справах нагляду за страховою діяльністю."

Відхилено

460.
Стаття 32. Фонд страхових гарантій
Стаття 32. Фонди страхових гарантій.


Стаття 32. Фонди страхових гарантій
461.
З метою додаткового забезпечення страхових зобов'язань страховики можуть на підставі договору створити Фонд страхових гарантій, який є юридичною особою. Державна реєстрація Фонду здійснюється в порядку, передбаченому для державної реєстрації суб'Єктів підприємницької діяльності. Орган, що здійснює реєстрацію Фонду, в десятиденний термін з дня реєстрації повідомляє про це Міністерство фінансів України.
З метою додаткового забезпечення страхових зобов'язань страховики можуть на підставі договору створити Фонд страхових гарантiй, який є юридичною особою. Державна реєстрація Фонду здійснюється в порядку, передбаченому для державної реєстрації суб`єктів підприємницької діяльності. Орган, що здійснює реєстрацію Фонду, в десятиденний термін з дня реєстрації повідомляє про це Комітет у справах нагляду за страховою діяльністю.
-269- Н.д.Цушко В.П. (Округ №140)
Частину першу статті 32 після слів "...достатніх для..." доповнити словом "здійснення", після слова "майбутніх" доповнити словом "страхових", слова "страхових сум і страхових відшкодувань" - виключити.

Відхилено
З метою додаткового забезпечення страхових зобов'язань страховики можуть на підставі договору створити Фонд страхових гарантiй, який є юридичною особою. Державна реєстрація Фонду здійснюється в порядку, передбаченому для державної реєстрації суб`єктів підприємницької діяльності. Орган, що здійснює реєстрацію Фонду, в десятиденний термін з дня реєстрації повідомляє про це Уповноважений орган.
462.
Джерелами утворення Фонду страхових гарантій є добровільні відрахування від страхових резервів, сформованих страховиками, що діють в Україні, а також доходи від розміщення цих коштів. Розмір відрахувань до Фонду страхових гарантій і порядок використання коштів цього Фонду встановлюються страховиками, які беруть в ньому участь.
Джерелами утворення Фонду страхових гарантій є добровільні відрахування від страхових резервів, сформованих страховиками, що діють в Україні, а також доходи від розміщення цих коштів. Розмір відрахувань до Фонду страхових гарантій і порядок використання коштів цього Фонду встановлюються страховиками, які беруть в ньому участь.
Кабінет Міністрів України може приймати рішення про створення фондів страхових гарантій за напрямами страхування
-270- Н.д.Сокерчак В.М. (Округ №142)
Н.д.Цушко В.П. (Округ №140)
Першу та другу частини статті 32 викласти в такій редакції:
Фонди страхових гарантій
"З метою додаткового забезпечення страхових зобов'язань страховики можуть на підставі договорів створити Фонди страхових гарантiй, які є юридичними особами. Державна реєстрація Фондів здійснюється в порядку, передбаченому для державної реєстрації суб`єктів підприємницької діяльності. Орган, що здійснює реєстрацію Фонду, в десятиденний термін з дня реєстрації повідомляє про це Комітет у справах нагляду за страховою діяльністю.
Джерелами утворення Фондів страхових гарантій є добровільні відрахування від страхових резервів, сформованих страховиками, що діють в Україні, а також доходи від розміщення цих коштів. Розмір відрахувань до Фондів страхових гарантій і порядок використання коштів цих Фондів встановлюються страховиками, які беруть в них участь."

Відхилено
Джерелами утворення Фонду страхових гарантій є добровільні відрахування від страхових платежів, а також доходи від розміщення цих коштів. Розмір відрахувань до Фонду страхових гарантій і порядок використання коштів цього Фонду встановлюються страховиками, які беруть в ньому участь.
Кабінет Міністрів України може приймати рішення про створення фондів страхових гарантій за напрямами страхування
463.
Стаття 33. Особливості ведення бухгалтерського обліку та звітності страховиків
Стаття 33. Особливості ведення бухгалтерського обліку та звітності страховиків.
-271-Н.д.ТігіпкоС.Л. (Округ №36)
Статтю викласти в редакції:
"Стаття 33. Особливості ведення бухгалтерського обліку та звітності страховиків

Враховано частково
Стаття 33. Особливості ведення бухгалтерського обліку та звітності страховиків
464.
Страховики зобов'язані щоквартально подавати Міністерству фінансів України балансовий звіт і звіт щодо прибутків і збитків та інші звітні дані за формою, встановленою Міністерством фінансів України, затверджені власником (уповноваженим ним органом) страховика, а також надавати на запити Міністерству фінансів України необхідні пояснення щодо звітних даних.
Страховики зобов'язані щоквартально подавати Комітету у справах нагляду за страховою діяльністю балансовий звіт і звіт щодо прибутків і збитків та інші звітні дані за формою, встановленою Комітетом у справах нагляду за страховою діяльністю, затверджені власником (уповноважени ним органом) страховика, а також давати на запити Комітету у справах нагляду за страховою діяльністю необхідні пояснення щодо звітних даних.
Методологія ведення бухгалтерського обліку страховиків встановлюється Комітетом у справах нагляду за страховою діяльністю за узгодженням із Міністерством фінансів України.
Страховики зобов'язанi щоквартально подавати Міністерству фінансів України фінансову звітність та iншi звітні дані за формою, встановленою Міністерством фінансів України, затверджені власником (уповноваженим ним органом) страховика, а також давати на запити Міністерства фінансів України необхідні пояснення щодо звітних даних.

Методологія ведення бухгалтерського обліку страховиків встановлюється Міністерством фінансів України".

-272- Н.д.Цушко В.П. (Округ №140)
В частині четвертій статті 33 слово "формування" замінити словом "облік"


Відхилено
Страховики зобов'язанi щоквартально подавати Уповноваженому органу фінансову звітність та iншi звітні дані за формою, встановленою Уповноваженим органом, затверджені власником (уповноваженим ним органом) страховика, а також давати на запити Уповноваженого органу необхідні пояснення щодо звітних даних.


465.
Стаття 34. Публікація страховиками річних балансівСтаття 34. Публікація страховиками річних балансів
466.
Страховики публікують свій річний баланс за формою і в порядку, встановленими Міністерством фінансів України.Страховики публікують свій річний баланс за формою і в порядку, встановленими Уповноваженим органом.
467.
Достовірність та повнота річного балансу і звітності страховиків повинна бути підтверджена аудитором (аудиторською фірмою).Достовірність та повнота річного балансу i звiтностi страховикiв повинна бути підтверджена аудитором (аудиторською фірмою).
468.
Розділ IV. ДЕРЖАВНИЙ НАГЛЯД ЗА СТРАХОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ В УКРАЇНІРозділ IV. ДЕРЖАВНИЙ НАГЛЯД ЗА СТРАХОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ В УКРАЇНІ
469.
Стаття 35. Державний нагляд за страховою діяльністю

-273-Н.д.ТігіпкоС.Л. (Округ №36)
Статтю викласти в наступній редакції:
"Стаття 35. Державний нагляд за страховою діяльністю

Враховано
Стаття 35. Державний нагляд за страховою діяльністю

470.
Державний нагляд за страховою діяльністю здійснюється з метою дотримання вимог законодавства України про страхування, ефективного розвитку страхових послуг, запобігання неплатоспроможності страховиків та захисту інтересів страхувальників.

Державний нагляд за страховою діяльністю здійснюється з метою дотримання вимог законодавства України про страхування, ефективного розвитку страхових послуг, запобігання неплатоспроможності страховиків та захисту інтересів страхувальників.
Державний нагляд за страховою діяльністю на території України здійснюється Міністерством фінансів України та його органами на місцях".

Державний нагляд за страховою діяльністю здійснюється з метою дотримання вимог законодавства України про страхування, ефективного розвитку страхових послуг, запобігання неплатоспроможності страховиків та захисту інтересів страхувальників.

471.
Державний нагляд за страховою діяльністю на території України здійснюється Міністерством фінансів України та його органами на місцях, що діють відповідно до положення, затвердженого Кабінетом Міністрів України.

-274- Н.д.Цушко В.П. (Округ №140)
Викласти статтю 37 в наступній редакції:
"Державний нагляд за страховою діяльністю на території України здійснюється уповноваженим органом та його органами на місцях, що діють відповідно з діючим законодавством України.
Уповноважений орган - це спеціально уповноважений орган центральної виконавчої влади який здійснює нагляд за страховою діяльністю на території України з метою дотримання вимог законодавства України про страхування, ефективного розвитку страхових послуг, запобігання неплатоспроможності страховиків та захисту інтересів страхувальників."

Враховано в редакції Комітету
Державний нагляд за страховою діяльністю на території України здійснюється Уповноваженим органом та його органами на місцях.
472.
Стаття 36. Функції Міністерства фінансів України у сфері державного нагляду за страховою діяльністю.
Стаття 36. Функцiї Комiтету у справах нагляду за страховою дiяльнiстю.


Стаття 36. Функції спеціального уповноваженого центрального органу виконавчої влади у справах нагляду за страховою діяльністю
473.
Основними функціями Міністерства фінансів України є:
Основними функцiями Комiтету у справах нагляду за страховою дiяльнiстю є:Основними функціями Уповноваженого органу є:
474.
1) ведення єдиного державного реєстру страховиків (перестраховиків);
1) ведення єдиного державного реєстру страховикiв (перестраховикiв);
-275-Н.д.ТігіпкоС.Л. (Округ №36)
Пункт перший викласти в редакції:
"1) ведення єдиного державного реєстру страховиків (перестраховиків) та державного реєстру страхових та перестрахових брокерів";

Враховано
1) ведення єдиного державного реєстру страховиків (перестраховиків) та державного реєстру страхових та перестрахових брокерів;475.


-276- Н.д.Гаврилов І.О. (Реєстр.картка №386)
Частину першу статті 36 після слів "страховою діяльністю" доповнити словами "та посередницькою діяльністю у страхуванні".

Враховано в редакції Комітету

476.


-277- Н.д.Гаврилов І.О. (Реєстр.картка №386)
Пункт перший частини першої статті 36 після слова (перестраховиків) доповнити словами "та страхових брокерів".

Враховано в редакції Комітету

477.
2) видача ліцензій на проведення страхової діяльності;
2) видача лiцензiй на проведення страхової дiяльностi страховиками та страховими брокерами;
-278-Н.д.ТігіпкоС.Л. (Округ №36)
Пункт 2 - 14 частини першої викласти в редакції:
"2) видача ліцензій страховикам на здійснення страхової діяльності та проведення перевірок їх відповідності виданій ліцензії;


Враховано

2) видача ліцензій страховикам на здійснення страхової діяльності та проведення перевірок їх відповідності виданій ліцензії;

478.
3) контроль за платоспроможністю страховиків щодо виконання їх страхових зобов'язань перед страхувальниками;
3) контроль за платоспроможнiстю страховикiв щодо виконання їхнiх страхових зобов'язань перед страхувальниками;
3) видача свідоцтв про включення страхових та перестрахових брокерів до державного реєстру страхових та перестрахових брокерів та проводить перевірки додержання ними законодавства про посередницьку діяльність у страхуванні та перестрахуванні і достовірності їх звітності;


3) видача свідоцтв про включення страхових та перестрахових брокерів до державного реєстру страхових та перестрахових брокерів та проведення перевірки додержання ними законодавства про посередницьку діяльність у страхуванні та перестрахуванні і достовірності їх звітності;


479.
4) встановлення правил формування, розміщення та обліку страхових резервів;
4) встановлення правил формування, розмiщення та облiку страхових резервiв;
4) проведення перевірок щодо правильності застосування страховиками (перестраховиками) та страховими посередниками законодавства про страхову діяльність і достовірності їх звітності;


4) проведення перевірок щодо правильності застосування страховиками (перестраховиками) та страховими посередниками законодавства про страхову діяльність і достовірності їх звітності;

480.
5) розробка нормативних і методичних документів з питань страхової діяльності, що віднесена цим Законом до компетенції Міністерства фінансів України;
5) розробка нормативних i методичних документiв з питань страхової дiяльностi, що вiднесена цим Законом до компетенцiї Комiтету у справах нагляду за страховою дiяльнiстю;
5) розроблення нормативних та методичних документів з питань страхової дiяльностi, що віднесена цим Законом до компетенції Міністерства фінансів України;

5) розроблення нормативних та методичних документів з питань страхової дiяльностi, що віднесена цим Законом до компетенції Уповноваженого органу;
481.
6) узагальнення практики страхової діяльності, розробка і подання у встановленому порядку пропозицій щодо розвитку і вдосконалення законодавства України про страхову діяльність;
6) узагальнення практики страхової дiяльностi, розробка i подання у встановленому порядку пропозицiй щодо розвитку i вдосконалення законодавства України про страхову дiяльнiсть;
6) узагальнення практики страхової діяльності і посередницької діяльності на страховому ринку, розроблення і подання у встановленому порядку пропозицій щодо розвитку і вдосконалення законодавства України про страхову діяльність і посередницьку діяльність у страхуванні та перестрахуванні;


6) узагальнення практики страхової діяльності і посередницької діяльності на страховому ринку, розроблення і подання у встановленому порядку пропозицій щодо розвитку і вдосконалення законодавства України про страхову діяльність і посередницьку діяльність у страхуванні та перестрахуванні;

482.
7) участь у здійсненні заходів щодо підвищення кваліфікації кадрів для страхової діяльності.
7) проведення в порядку, визначеному законодавством, навчання, підготовки і перепідготовки кадрів для страхової діяльності;
8) організаційно-методичне забезпечення проведення актуарних розрахунків
7) прийняття у межах своєї компетенції нормативно-правових актів з питань страхової діяльності і посередницької діяльності у страхуванні та перестрахуванні;
8) проведення аналізу додержання законодавства об'єднаннями страховиків і страхових посередників;
9) здійснення контролю за платоспроможністю страховиків відповідно до взятих ними страхових зобов'язань перед страхувальниками;
10) забезпечення проведення дослідницько-методологічної роботи з питань страхової діяльності і посередницької діяльності у страхуванні та перестрахуванні, підвищення ефективності державного страхового нагляду;
11) встановлення правил формування, обліку і розміщення страхових резервів та показників звітності;
12) проведення і координація у визначеному законодавством порядку навчання, підготовки і перепідготовки кадрів та встановлення кваліфікаційних вимог до осіб, які провадять діяльність на страховому ринку, організація нарад, семінарів, конференцій з питань страхової діяльності;
13) участь у міжнародному співробітництві у сфері страхування і посередницької діяльності у страхуванні та перестрахуванні, вивчення, узагальнення, поширення світового досвіду, організація виконання міжнародних договорів України з цих питань;
14) здійснення організаційно-методичного забезпечення проведення актуарних розрахунків.
Міністерство фінансів України як орган державного нагляду за страховою діяльністю здійснює інші функції, необхідні для виконання покладених на нього завдань.


7) прийняття у межах своєї компетенції нормативно-правових актів з питань страхової діяльності і посередницької діяльності у страхуванні та перестрахуванні;
8) проведення аналізу додержання законодавства об'єднаннями страховиків і страхових посередників;
9) здійснення контролю за платоспроможністю страховиків відповідно до взятих ними страхових зобов'язань перед страхувальниками;
10) забезпечення проведення дослідницько-методологічної роботи з питань страхової діяльності і посередницької діяльності у страхуванні та перестрахуванні, підвищення ефективності державного нагляду за страховою діяльністю;
11) встановлення правил формування, обліку і розміщення страхових резервів та показників звітності;
12) проведення і координація у визначеному законодавством порядку навчання, підготовки і перепідготовки кадрів та встановлення кваліфікаційних вимог до осіб, які провадять діяльність на страховому ринку, організація нарад, семінарів, конференцій з питань страхової діяльності;
13) участь у міжнародному співробітництві у сфері страхування і посередницької діяльності у страхуванні та перестрахуванні, вивчення, узагальнення, поширення світового досвіду, організація виконання міжнародних договорів України з цих питань;
14) здійснення організаційно-методичного забезпечення проведення актуарних розрахунків.
Уповноважений орган може здійснювати інші функції, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

483.


-279-Н.д.Семенюк В.П. (Реєстр.картка №370)
Статтю 36 доповнити пунктом 8 наступного змісту: "при необхідності вимагати проходження страховиками незалежної актуарної перевірки"
Відхилено

484.


-280- Н.д.Цушко В.П. (Округ №140)
Доповнити частину 1 статті 36 пунктом 3 наступного змісту:
"3) реєстрація страхових та перестрахових брокерів;". Пункти 3,4,5,6,7,8 вважати пунктами 4,5,6,7,8,9 відповідно.

Враховано в редакції Комітету

485.


-281- Н.д.Гаврилов І.О. (Реєстр.картка №386)
Пункт п'ятий частини першої статті 36 після слів "страхової діяльності" доповнити словами "та посередницької діяльності у страхуванні"

Враховано в редакції Комітету

486.


-282- Н.д.Гаврилов І.О. (Реєстр.картка №386)
Пункт шостий частини першої статті 36 після слів "страхової діяльності" доповнити словами "та посередницької діяльності у страхуванні" та після слів "страхову діяльність" доповнити словами "та посередницьку діяльність у страхуванні".
Враховано в редакції Комітету

487.


-283- Н.д.Гаврилов І.О. (Реєстр.картка №386)
Пункт сьомий частини першої статті 36 викласти у такій редакції:
"контроль за проведенням в порядку, визначеному законодавством, навчання, підготовки і перепідготовки кадрів для страхової діяльності та посередницької діяльності у страхуванні".

Враховано в редакції Комітету

488.
Стаття 37. Права Міністерства фінансів України у сфері державного нагляду за страховою діяльністю
Стаття 37. Права Комiтету у справах нагляду за страховою дiяльнiстю


Стаття 37. Права спеціального уповноваженого центрального органу виконавчої влади у справах нагляду за страховою діяльністю
489.
Міністерство фінансів України має право:
Комiтет у справах нагляду за страховою дiяльнiстю має право:


Уповноважений орган має право:
490.
1) у межах своєї компетенції одержувати від страховиків встановлену звітність про страхову діяльність та інформацію про їх фінансовий стан, а також інформацію від підприємств, установ і організацій, в тому числі банків та громадян, необхідну для виконання покладених на нього функцій;

-284-Н.д.ТігіпкоС.Л. (Округ №36)
Пункт 1) частини першої статті 37 викласти в редакції:
"1) одержувати в установленому порядку від страховиків звітність про страхову діяльність, інформацію про їх фінансове становище та необхідні пояснення щодо звітних даних, а від підприємств, установ (у тому числі банків), організацій і громадян - інформацію, необхідну для виконання покладених на нього завдань;"
Враховано
1) одержувати в установленому порядку від страховиків звітність про страхову діяльність, інформацію про їх фінансове становище та необхідні пояснення щодо звітних даних, а від підприємств, установ (у тому числі банків), організацій і громадян - інформацію, необхідну для виконання покладених на нього завдань;
491.


-285-Н.д.Литюк А.І. (Округ №56)
Н.д.Бродський М.Ю. (Округ №215)
Пункт викласти в такій редакції:
"у межах своєї компетенції одержувати від страховиків встановлену звітність про страхову діяльність, необхідну для виконання покладених на нього функцій"
Відхилено

492.
2) проводити перевірку щодо правильності застосування страховиками законодавства України про страхову діяльність і достовірності їх звітності по показниках, що характеризують виконання договорів страхування, не частіше одного разу на рік, призначати проведення за рахунок страховика додаткової обов'язкової аудиторської перевірки з визначенням аудитора;
2/ проводити перевiрку щодо правильностi застосування страховиками законодавства України про страхову дiяльнiсть i достовiрностi їх звiтностi по показниках, що характеризують виконання договорів страхування, не частіше одного разу на рік призначати проведення за рахунок страховика додаткової обов'язкової аудиторської перевiрки з визначенням аудитора на умовах, встановлених законодавством України;
-286-Н.д.Литюк А.І. (Округ №56)
Н.д.Бродський М.Ю. (Округ №215)
Пункт викласти в такій редакції:
"не частіше одного разу на рік проводити перевірку щодо правильності застосування страховиками законодавства України про страхову діяльність і достовірність їх звітності по показниках, що характеризують виконання договорів страхування."
Відхилено
2) проводити перевiрку щодо правильностi застосування страховиками законодавства України про страхову дiяльнiсть i достовiрностi їх звiтностi по показниках, що характеризують виконання договорів страхування, не частіше одного разу на рік призначати проведення за рахунок страховика додаткової обов'язкової аудиторської перевiрки з визначенням аудитора;
493.
3) при виявленні порушень страховиками вимог законодавства України про страхову діяльність видавати їм приписи про їх усунення, а у разі невиконання приписів зупиняти або обмежувати дію ліцензій цих страховиків до усунення виявлених порушень чи приймати рішення про відкликання ліцензій та виключення з державного реєстру страховиків (перестраховиків). Спори про відкликання ліцензії розглядає суд або арбітражний суд. Поновлення дії ліцензії після її відкликання здійснюється у порядку, передбаченому в статтях 38, 39 цього Закону;


-287-Н.д.ТігіпкоС.Л. (Округ №36)
Пункти 3)-11) статті 37 викласти в редакції:
"3) видавати приписи страховикам про усунення виявлених порушень вимог законодавства про страхову діяльність, а у разі їх невиконання зупиняти чи обмежувати дію ліцензій цих страховиків до усунення виявлених порушень або приймати рішення про відкликання ліцензій та виключення з державного реєстру страховиків (перестраховиків);
4) проводити тематичні перевірки діяльності страховика у випадках необхідності перевірки фактів, викладених в скаргах, заявах, зверненнях страхувальників, достовірності показників звітності, виконання вимог раніше наданих приписів, за дорученням правоохоронних органів або органів державної влади, зустрічні перевірки достовірності і правильності укладених договорів страхування та перестрахування та при надходженні інформації від страхувальників про порушення;
5) одержувати від страхових та перестрахових брокерів установлену звітність про їх діяльність та інформацію про укладені договори, а також необхідні пояснення щодо цих даних;
6) видавати приписи страховим посередникам про усунення виявлених порушень законодавства, а у разі їх невиконання приймати рішення про виключення страхового брокера з державного реєстру страхових та перестрахових брокерів;
7) одержувати в установленому порядку від аварійних комісарів інформацію, необхідну для виконання покладених на нього завдань, у тому числі інформацію про обставини і причини настання страхового випадку та заподіяну шкоду;
8) створювати комісії та робочі групи для проведення перевірок діяльності страховиків та страхових посередників;
9) здійснювати контроль за достовірністю та повнотою інформації, що надається учасниками страхового ринку;
10) одержувати безоплатно від органів виконавчої влади інформацію та статистичну звітність, необхідну для виконання покладених на нього завдань;
Враховано
3) видавати приписи страховикам про усунення виявлених порушень вимог законодавства про страхову діяльність, а у разі їх невиконання зупиняти чи обмежувати дію ліцензій цих страховиків до усунення виявлених порушень або приймати рішення про відкликання ліцензій та виключення з державного реєстру страховиків (перестраховиків);
4) проводити тематичні перевірки діяльності страховика у випадках необхідності перевірки фактів, викладених в скаргах, заявах, зверненнях страхувальників, достовірності показників звітності, виконання вимог раніше наданих приписів, за дорученням правоохоронних органів або органів державної влади, зустрічні перевірки достовірності і правильності укладених договорів страхування та перестрахування та при надходженні інформації від страхувальників про порушення;
5) одержувати від страхових та перестрахових брокерів установлену звітність про їх діяльність та інформацію про укладені договори, а також необхідні пояснення щодо цих даних;
6) видавати приписи страховим посередникам про усунення виявлених порушень законодавства, а у разі їх невиконання приймати рішення про виключення страхового або перестрахового брокера з державного реєстру страхових та перестрахових брокерів;
7) одержувати в установленому порядку від аварійних комісарів інформацію, необхідну для виконання покладених на нього завдань, у тому числі інформацію про обставини і причини настання страхового випадку та заподіяну шкоду;
8) створювати комісії та робочі групи для проведення перевірок діяльності страховиків та страхових посередників;
9) здійснювати контроль за достовірністю та повнотою інформації, що надається учасниками страхового ринку;
10) одержувати безоплатно від органів виконавчої влади інформацію та статистичну звітність, необхідну для виконання покладених на нього завдань;
494.
4) звертатися до арбітражного суду з позовом про скасування державної реєстрації страховика як суб'єкта підприємницької діяльності у випадках, передбачених статтею 8 Закону України "Про підприємництво".
.
11) звертатися до арбітражного суду з позовом про скасування державної реєстрації страховика (перестраховика) або страхового посередника у випадках, передбачених чинним законодавством."

11) звертатися до арбітражного суду з позовом про скасування державної реєстрації страховика (перестраховика) або страхового посередника у випадках, передбачених чинним законодавством
495.
Стаття 38. Ліцензування страхової діяльності
Стаття 38. Лiцензування страхової дiяльностi.
-288-Н.д.Литюк А.І. (Округ №56)
Н.д.Бродський М.Ю. (Округ №215)
Статтю виключити
Відхилено
Стаття 38. Ліцензування страхової діяльності
496.
Міністерство фінансів України видає страховикам ліцензію на проведення конкретних видів страхування і перестраховування, передбачених статтею 4 цього Закону.
Комiтет у справах нагляду за страховою дiяльнiстю видає страховикам лiцензiю на проведення конкретних видiв страхування i перестраховування, передбачених статтею 4 цього Закону.
-289-Н.д.ТігіпкоС.Л. (Округ №36)
Частину першу та другу статті 38 викласти в редакції:
"Міністерство фінансів України видає страховикам ліцензію на проведення конкретних видів страхування.

Враховано

Уповноважений орган видає страховикам ліцензію на проведення конкретних видів страхування.

497.
Страховики, які отримали ліцензію на страхування життя, не мають права займатись іншими видами страхування.
Страховики, які отримали ліцензію на страхування життя, не мають права займатись іншими видами страхування.
Страховики, які отримали ліцензію на страхування життя, не мають права займатись іншими видами страхування. Ліцензії на проведення страхування життя видаються без зазначення в них терміну дії. Кабінет Міністрів України встановлює плату за видачу ліцензій на проведення конкретних видів страхування.
Керівниками страховика (голова виконавчого органу та головний бухгалтер страховика) мають бути дієздатні фізичні особи. Голова виконавчого органу страховика повинен мати вищу економічну або юридичну освіту, а головний бухгалтер страховика повинен мати вищу економічну освіту."

Страховики, які отримали ліцензію на страхування життя, не мають права займатись іншими видами страхування. Ліцензії на проведення страхування життя видаються без зазначення в них терміну дії. Кабінет Міністрів України встановлює розмір плати за видачу ліцензій на проведення конкретних видів страхування.
498.


-290- Кабінет Міністрів України
Частину другу статті 38 доповнити реченням такого змісту:
"Це правило не поширюється на Національну акціонерну страхову компанію "Оранта", відкрите акціонерне товариство - страхову компанію "Оранта-Дніпро", відкриті акціонерні товариства "Страхова компанія "Оранта-Січ", "Оранта-Донбас", акціонерну страхову компанію "Оранта-Лугань", республіканську страхову компанію "Крим-Оранта" до виконання ними зобов'язань за договорами про державне особисте страхування, укладеними до 2 січня 1992 року".

Відхилено
Керівниками страховика (голова виконавчого органу та головний бухгалтер страховика) мають бути дієздатні фізичні особи. Голова виконавчого органу страховика або його перший заступник повинен мати вищу економічну або юридичну освіту, а головний бухгалтер страховика повинен мати вищу економічну освіту.
499.


-291- Н.д.Джоджик Я.І. (Округ №163)
Частину другу статті доповнити реченням такого змісту:
"Це правило не поширюється на страхові компанії, які до прийняття Закону України "Про страхування" займалися страхуванням життя, мають діючі договори і довготермінові зобов'язання перед страхування життя".

Відхилено

500.
Для одержання ліцензії страховик подає до Міністерства фінансів України заяву, до якої додаються:
Для одержання ліцензії страховик подає до Комiтету у справах нагляду за страховою дiяльнiстю заяву, до якої додаються:


Для одержання ліцензії страховик подає до Уповноваженого органу заяву, до якої додаються:
501.
копії установчих документів та копія свідоцтва про реєстрацію;
копiї установчих документiв та копiя свiдоцтва про реєстрацiю;


копії установчих документів та копія свідоцтва про реєстрацію;
502.
довідки банків або висновки аудиторських фірм (аудиторів), що підтверджують розмір сплаченого статутного фонду;
довiдки банкiв або висновки аудиторських фiрм (аудиторiв), що пiдтверджують розмiр сплаченого статутного фонду;


довідки банків або висновки аудиторських фірм (аудиторів), що підтверджують розмір сплаченого статутного фонду;
503.
довідка про фінансовий стан засновників страховика, підтверджена аудитором (аудиторською фірмою), якщо страховик створений у формі повного чи командитного товариства або товариства з додатковою відповідальністю;
довідка про фінансове стан засновників страховика, підтверджена аудитором, /аудиторською фірмою/, якщо страховик створений у формі повного чи командитного товариства або товариства з додатковою відповідальністю;


довідка про фінансовий стан засновників страховика, підтверджена аудитором (аудиторською фірмою), якщо страховик створений у формі повного чи командитного товариства або товариства з додатковою відповідальністю;
504.
правила (умови) страхування;
правила (умови) страхування;
-292-Н.д.Семенюк В.П. (Реєстр.картка №370)
Пункт доповнити словами: "правила (умови)страхування завірені актуарієм;
Відхилено
правила (умови) страхування;
505.
економічне обгрунтування запланованої страхової (перестрахувальної) діяльності;
економiчне обґрунтування запланованої страхової \перестрахувальної\ дiяльностi;
економічне обґрунтування запланованої страхової (перестрахувальної) діяльності завірені актуарієм;"

економічне обґрунтування запланованої страхової (перестрахувальної) діяльності;
506.
інформація про учасників страховика, голову виконавчого органу та його заступників, копія диплома керівника про вищу освіту, інформація про наявність відповідних сертифікатів у випадках, передбачених Міністерством фінансів України.
інформація про наявність у голови виконавчого органу або одного із його заступників та у головного бухгалтера спеціалізованої освіти в галузі економіки на рівні диплома про вищу освіту або спеціальний сертифікат, виданий в порядку, встановленому Комітетом у справах нагляду за страховою діяльністю, щодо проходження перепідготовки, а також наявність відповідних сертифікатів у випадках, передбачених Комітетом у справах нагляду за страховою діяльністю.
-293- Н.д.Сокерчак В.М. (Округ №142)
Н.д.Цушко В.П. (Округ №140)
Останній абзац частини третьої залишити в редакції діючого закону без змін.
-294-Н.д.ТігіпкоС.Л. (Округ №36)
Статтю доповнити пунктом наступного змісту: "інформація про учасників страховика, голову виконавчого органу та його заступників, копія диплома голови виконавчого органу страховика про вищу економічну або юридичну освіту, копія диплома головного бухгалтера страховика про вищу економічну освіту, інформація про наявність відповідних сертифікатів у випадках, передбачених Міністерством фінансів України."
Відхилено

Враховано
інформація про учасників страховика, голову виконавчого органу та його заступників, копія диплома голови виконавчого органу страховика або його першого заступника про вищу економічну або юридичну освіту, копія диплома головного бухгалтера страховика про вищу економічну освіту, інформація про наявність відповідних сертифікатів у випадках, передбачених Уповноваженим органом.
507.
Міністерство фінансів України зобов'язаний розглянути заяву страховика про видачу йому ліцензії у термін, що не перевищує 30 днів з часу одержання всіх передбачених цією статтею документів.
Комiтет у справах нагляду за страховою дiяльнiстю зобов'язаний розглянути заяву страховика про видачу йому лiцензiї у термiн, що не перевищує 30 днiв з часу одержання всiх передбачених цiєю статтею документiв.


Уповноважений орган зобов'язаний розглянути заяву страховика про видачу йому ліцензії у термін, що не перевищує 30 календарних днів з часу одержання всіх передбачених цією статтею документів.
508.
Про внесення змін у зазначені у цій статті документи страховик зобов'язаний повідомити Міністерство фінансів України в десятиденний термін з часу реєстрації цих змін у встановленому порядку.
Про внесення змiн у зазначені цій статті документи страховик зобов'язаний повiдомити Комiтет у справах нагляду за страховою дiяльнiстю в десятиденний термiн з часу реєстрацiї цих змiн у встановленому порядку.


Про внесення змін у зазначені у цій статті документи страховик зобов'язаний повідомити Уповноважений орган в десятиденний термін з часу реєстрації цих змін у встановленому порядку.-295- Н.д.Цушко В.П. (Округ №140)
Статтю 40 викласти в наступній редакції:
"Стаття 40. Ліцензування страхової діяльності
Ліцензування страхової діяльності в Україні здійснюється відповідно до законодавства України.
Уповноважений орган видає страховикам ліцензію на здійснення конкретних видів страхування i перестрахування, передбачених статтями 6,7,8 цього Закону.
Страховики мають право здійснювати тільки ті види страхування які визначені в ліцензії.
Страховики, які отримали ліцензію на здійснення страхування життя, не мають права займатись іншими видами страхування.
Страхування життя це страхування (яке передбачає наявність страхового ризику смерті застрахованої особи та /або дожиття до певного віку, та /або безперервне страхування здоров'я. Умови страхування життя можуть додатково передбачати обов'язок страховика здійснити страхові виплати у разі: укладення шлюбу; народження дитини; тимчасової непрацездатності застрахованої особи внаслідок нещасного випадку; досягнення застрахованою особою пенсійного віку; захворювання застрахованої особи на хворобу передбачену переліком хвороб, затвердженим Міністерством охорони здоров'я України та Державний органом у справах нагляду за страховою діяльністю; інвалідності застрахованої особи)."

Відхилено

509.


-296-Н.д.Акопян В.Г. (Округ №131)
Ст.38 доповнити абз.3,4 в наступній редакції:
"Страхування життя - це вид особистого страхування, який передбачає обов'язок страховика здійснити страхову виплату згідно договору страхування у разі смерті застрахованої особи, а також, якщо це передбачено договором страхування, у разі дожиття застрахованої особи до закінчення строку дії договору страхування, та/або досягнення застрахованою особою визначеного договором віку. Умови договору страхування життя можуть також передбачати обов'язок страховика здійснити страхову виплату у разі нещасного випадку, що стався із застрахованою особою, та/або хвороби застрахованої особи. У разі, якщо при настанні страхового випадку передбачені регулярні послідовні довічні страхові виплати (страхування довічної пенсії), обов'язковим є передбачення у договорі страхування ризику смерті застрахованої особи протягом періоду між початком дії договору страхування та першою страховою виплатою з числа довічних страхових виплат. В інших випадках передбачення ризику смерті застрахованої особи є обов'язковим протягом всього терміну дії договору страхування життя.
Ліцензії на проведення страхування життя видаються без обмеження строку їх дії (на невизначений строк)."
Абз.3,4,5, ст.38 вважати 5,6,7.
Абз. 5, ст. 38 після слів "страховик подає" замінити назву "Комітет у справах нагляду за страховою діяльністю" на "Міністерство фінансів України";
- після слів "у випадках, передбачених" викласти у такій редакції "Міністерством фінансів України, а також нотаріально завірені копії документів, які підтверджуют, що голова виконавчого органу і головний бухгалтер є громадянами України".
Абз.6, ст.38 назву "Комітет у справах нагляду за страховою діяльністю" замінити на назву "Міністерство фінансів України".

Враховано частково

510.
Стаття 39. Відмова у видачі ліцензії на проведення страхової діяльності та розгляд спорів щодо її відкликання
Стаття 39. Вiдмова у видачi лiцензiї на проведення страхової дiяльностi та розгляд спорів щодо її відкликання
-297-Н.д.Литюк А.І. (Округ №56)
Н.д.Бродський М.Ю. (Округ №215)
Статтю виключити
Відхилено
Стаття 39. Відмова у видачі ліцензії на проведення страхової діяльності та розгляд спорів щодо її відкликання.
511.
Підставою для відмови у видачі юридичній особі ліцензії на проведення страхової діяльності може бути невідповідність документів, що додаються до заяви, вимогам чинного законодавства України.
Пiдставою для вiдмови у видачi юридичнiй особi лiцензiї на проведення страхової дiяльностi може бути невiдповiднiсть документiв, що додаються до заяви, вимогам чинного законодавства України.
-298- Н.д.Цушко В.П. (Округ №140)
Статтю 39. Відмова у видачі лiцензiї на проведення страхової дiяльностi та розгляд спорів щодо її відкликання - виключити.
В зв'язку зцим статті 42 - 49 вважати статтями 41 - 48 відповідно.

Відхилено

Підставою для відмови у видачі юридичній особі ліцензії на проведення страхової діяльності може бути невідповідність документів, що додаються до заяви, вимогам чинного законодавства України.
512.


-299- Н.д.Заплатинський В.М. (Реєстр.картка №416)
Частину третю статті 39 вилучити
Відхилено

513.
Про відмову у видачі ліцензії Міністерство фінансів України повідомляє юридичну особу в письмовій формі з зазначенням причини відмови.
Про вiдмову у видачi лiцензiї Комiтет у справах нагляду за страховою дiяльнiстю повiдомляє юридичну особу в письмовiй формi з зазначенням причини вiдмови.
У разі невиконання вимог, встановлених в абзаці восьмому частини третьої статті 38 Комітет у справах нагляду за страховою діяльністю інформує засновників страховика про невідповідність керівника займаній посаді. У разі невжиття відповідних заходів з боку засновників страховика Комітет у справах нагляду за страховою діяльністю зупиняє дію ліцензії до вирішення засновниками цього питання.
-300-Н.д.ТігіпкоС.Л. (Округ №36)
Статтю 39 залишити в редакції діючого Закону.
Враховано
Про відмову у видачі ліцензії Уповноважений орган повідомляє юридичну особу в письмовій формі з зазначенням причини відмови.
514.
Спори про відмову у видачі або відкликанні ліцензії розглядає суд або арбітражний суд.
Cпори про вiдмову у видачі або відкликанні лiцензiї розглядає суд або арбiтражний суд.


Спори про відмову у видачі або відкликанні ліцензії розглядає суд або арбітражний суд.
515.
Стаття 40. Дотримання комерційної таємниці страховика посадовими особами Міністерства фінансів України

-301-Н.д.ТігіпкоС.Л. (Округ №36)
Статтю 40 викласти в редакції:
"Стаття 40. Дотримання комерційної таємниці страховика посадовими особами органів державної влади.

Враховано
Стаття 40. Дотримання комерційної таємниці страховика посадовими особами органів державної влади.

516.
Посадові особи Міністерства фінансів України у випадку розголошення в будь-якій формі відомостей, що є комерційною таємницею страховика, несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством.

Посадові особи Міністерства фінансів України у випадку розголошення в будь-якій формі відомостей, що є комерційною таємницею страховика, несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством.
Конфіденційна інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта страховика, яка стала відомою йому під час взаємовідносин з клієнтом чи з третіми особами при провадженні діяльності у сфері страхування, розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту є таємницею страхування.
Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить таємницю страхування розкривається страховиком:
- на письмовий запит або з письмового дозволу власника такої інформації;
- на письмові вимоги суду або за рішенням суду;
- органам Прокуратури України, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України, податкової міліції ДПА України на їх письмову вимогу стосовно операцій страхування конкретної юридичної або фізичної особи за конкретним договором страхування у разі порушення кримінальної справи до даної фізичної або юридичної особи.
Обмеження стосовно отримання інформації, що містить таємницю страхування не поширюються на службовців Міністерства фінансів України, які в межах повноважень, наданих цим Законом, здійснюють державний нагляд за страховою діяльністю.

Посадові особи Уповноваженого органу у випадку розголошення в будь-якій формі відомостей, що є комерційною таємницею страховика, несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством.
Конфіденційна інформація щодо діяльності та фінансового стану страхувальника - клієнта страховика, яка стала відомою йому під час взаємовідносин з клієнтом чи з третіми особами при провадженні діяльності у сфері страхування, розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту є таємницею страхування.
Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить таємницю страхування розкривається страховиком:
- на письмовий запит або з письмового дозволу власника такої інформації;
- на письмові вимоги суду або за рішенням суду;
- органам Прокуратури України, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України, податкової міліції Державної податкової адміністрації України на їх письмову вимогу стосовно операцій страхування конкретної юридичної або фізичної особи за конкретним договором страхування у разі порушення кримінальної справи до даної фізичної або юридичної особи.
Обмеження стосовно отримання інформації, що містить таємницю страхування не поширюються на службовців Уповноваженого органу, які в межах повноважень, наданих цим Законом, здійснюють державний нагляд за страховою діяльністю.
517.


-302- Н.д.Коновалюк В.І. (Округ №62)
Назву статті викласти в такій редакції:
"Дотримання комерційної таємниці страховика посадовими особами органами державної влади".

Відхилено

518.


-303- Н.д.Коновалюк В.І. (Округ №62)
Статтю викласти у такій редакції:
"Посадові особи Комітету у справах нагляду за страховою діяльністю та інші посадові особи органів державної влади у випадку розголошення в будь-якій формі відомостей, що є комерційною таємницею страховика, несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством."

Відхилено


519.
Стаття 41. Взаємовідносини страховика і держави
Стаття 41. Взаємовiдносини страховика i держави


Стаття 41. Взаємовідносини страховика і держави
520.
Страховик не відповідає за зобов'язаннями держави, а держава - за зобов'язаннями страховика, за винятком обов'язкового державного страхування, згідно з яким держава гарантує виконання зобов'язань перед страхувальниками в разі неплатоспроможності страховика з цього виду страхування.

-304-Н.д.ТігіпкоС.Л. (Округ №36)
Статті 41 викласти в редакції:
"Страховик не відповідає за зобов'язаннями держави, а держава - за зобов'язаннями страховика

Враховано
Страховик не відповідає за зобов'язаннями держави, а держава - за зобов'язаннями страховика

521.
Не допускається, за винятком обов'язкового страхування, а також страхування життя, майна громадян, перестраховування та діяльності страхових посередників, будь-яке централізоване регулювання (уніфікація, обмеження, обов'язковість тощо) розмірів страхових платежів (тарифів) і страхових сум (страхового відшкодування), умов укладання страхових договорів, взаємовідносин страховика і страхувальника, якщо вони не суперечать законодавству України.
Не допускається, за винятком обов'язкового страхування, а також страхування життя, майна громадян, страхування експортно-імпортних поставок під гарантію держави, перестраховування та діяльності страхових посередників будь-яке централiзоване регулювання (унiфiкацiя, обмеження, обов'язковiсть тощо) розмiрiв страхових платежiв (тарифiв) i страхових сум (страхового вiдшкодування), умов укладання страхових договорiв, взаємовiдносин страховика i страхувальника, якщо вони не суперечать законодавству України.
Не допускається, за винятком обов'язкового страхування, страхування життя, майна громадян, перестрахування, страхування експортно-імпортних поставок під гарантію держави та діяльності страхових посередників, будь-яке централiзоване регулювання (унiфiкацiя, обмеження, обов'язковiсть тощо) розмiрiв страхових платежiв (тарифiв) i страхових сум (страхового вiдшкодування), умов укладання страхових договорiв, взаємовiдносин страховика i страхувальника, якщо вони не суперечать законодавству України."

Не допускається, за винятком обов'язкових видів страхування, страхування життя, майна громадян, перестрахування, страхування експортно-імпортних поставок під гарантію держави та діяльності страхових посередників, будь-яке централiзоване регулювання (унiфiкацiя, обмеження, обов'язковiсть тощо) розмiрiв страхових платежiв (тарифiв) i страхових сум (страхового вiдшкодування), умов укладання страхових договорiв, взаємовiдносин страховика i страхувальника, якщо вони не суперечать законодавству України.
522.


-305- Н.д.Цушко В.П. (Округ №140)
Частину другу статті 41 викласти в такій редакції:
"Не допускається, за винятком таких видів як обов'язкове, обов'язкове державне страхування, страхування життя, страхування експортно-імпортних поставок під гарантію держави та діяльності страхових посередників, де регулювання може здійснюватись Кабінетом Міністрів України, будь-яке централiзоване регулювання (унiфiкацiя, обмеження, обов'язковiсть тощо) розмiрiв страхових платежiв (тарифiв) i страхових сум (страхового вiдшкодування), умов укладання страхових договорiв, взаємовiдносин страховика i страхувальника, якщо вони не суперечать законодавству України."
Відхилено

523.


-306- Н.д.Мартиненко М.В. (Округ №21)
Частину другу статті 41 викласти в такій редакції:
Не допускається, за винятком таких видів як обов'язкове страхування, страхування життя, медичного страхування, страхування експортно-імпортних поставок під гарантію держави та діяльності страхових посередників, де регулювання може здійснюватись Кабінетом Міністрів України, будь-яке централiзоване регулювання (унiфiкацiя, обмеження, обов'язковiсть тощо) розмiрiв страхових платежiв (тарифiв) i страхових сум (страхового вiдшкодування), умов укладання страхових договорiв, взаємовiдносин страховика i страхувальника, якщо вони не суперечать законодавству України.

Відхилено

524.


-307- Н.д.Сокерчак В.М. (Округ №142)
Н.д.Цушко В.П. (Округ №140)
В частині другій статті 41 слова "майна громадян" замінити словами "страхування експортно-імпортних поставок під гарантію держави".


Відхилено

525.
Стаття 42. Гарантії прав та законних інтересів страховиківСтаття 42. Гарантії прав та законних інтересів страховиків
526.
Держава гарантує дотримання і захист майнових та інших прав і законних інтересів страховиків, умов вільної конкуренції у здійсненні страхової діяльності.Держава гарантує дотримання і захист майнових та інших прав і законних інтересів страховиків, умов вільної конкуренції у здійсненні страхової діяльності.
527.
Втручання в діяльність страховиків з боку державних та інших органів забороняється, якщо воно не пов'язане з повноваженнями органів, які здійснюють державний нагляд та контроль за діяльністю страховиків.

-308- Н.д.Мартиненко М.В. (Округ №21)
Частину другу статті 42 викласти в такій редакції:
"Втручання в діяльність страховиків з боку державних та інших органів, а саме видання розпорядчих документів стосовно питань страхування, участь в статутних фондах страховиків, встановлення інших умов при здійсненні діяльності страховиками, забороняється, якщо воно не пов'язане з повноваженнями органів, які здійснюють передбачений законодавством нагляд та контроль за діяльністю страховиків."

Відхилено
Втручання в діяльність страховиків з боку державних та інших органів забороняється, якщо воно не пов'язане з повноваженнями органів, які здійснюють державний нагляд та контроль за діяльністю страховиків.
528.
Стаття 43. Ліквідація, реорганізація та санація страховика
Стаття 43 Лiквiдацiя, реорганiзацiя та санацiя страховика
-309- Н.д.Цушко В.П. (Округ №140)
Статтю 44. "Ліквідація, реорганізація та санація страховика"- виключити.
В зв'язку зцим статті 45 - 48 вважати статтями 44 - 47 відповідно

Відхилено
Стаття 43. Ліквідація, реорганізація та санація страховика
529.
Міністерство фінансів України має право провести примусову санацію страховика у випадках:
Комiтет у справах нагляду за страховою дiяльнiстю має право провести примусову санацiю страховика у випадках:
-310-Н.д.ТігіпкоС.Л. (Округ №36)
Частину першу статті 43 слова "має право провести примусову санацiю" замінити словами "має право призначити проведення примусової санації"

Враховано
Уповноважений орган має право призначити проведення примусової санацiї страховика у випадках:

530.


-311-- Н.д.Мартиненко М.В. (Округ №21)
Частину першу статті 43 викласти в такій редакції:
Комiтет у справах нагляду за страховою дiяльнiстю має право встановити проведення примусової санацiї страховика у випадках:

Враховано в редакції Комітету

531.
- невиконання ним зобов'язань перед страхувальниками протягом більше трьох місяців;
- невиконання ним зобов'язань перед страхувальниками на протязi бiльше трьох мiсяцiв;
- невиконання ним зобов'язань перед страхувальниками на протязi бiльше трьох мiсяцiв;


- невиконання ним зобов'язань перед страхувальниками на протязi бiльше трьох мiсяцiв;

532.
- недосягнення ним визначеного законодавством України розміру статутного фонду;
- недосягнення ним визначеного законодавством України розмiру статутного фонду;
- недосягнення ним визначеного законодавством України розмiру статутного фонду;


- недосягнення ним визначеного законодавством України розмiру статутного фонду;

533.
- інших випадків, визначених чинним законодавством України.
- iнших випадкiв, визначених чинним законодавством України.
- iнших випадкiв, визначених чинним законодавством України.


- iнших випадкiв, визначених чинним законодавством України.

534.
Примусова санація передбачає:
Примусова санацiя передбачає:
-312- Н.д.Сокерчак В.М. (Округ №142)
Н.д.Цушко В.П. (Округ №140)
Часину 2 статті 43 залишити в редакції діючого Закону.

Враховано
Примусова санація передбачає:
535.
- проведення комплексної перевірки фінансово-господарської діяльності страховика, в тому числі обов'язкової аудиторської перевірки;
- проведення комплексної перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi страховика, в тому числi обов'язкової аудиторської перевiрки;
- визначення Комітетом у справах нагляду за страховою діяльністю управляючої особи, без згоди якої не може здійснюватись фінансове, господарське і кадрове управління страховиком.


- проведення комплексної перевірки фінансово-господарської діяльності страховика, в тому числі обов'язкової аудиторської перевірки;
- визначення Уповноваженим органом управляючої особи, без згоди якої не може здійснюватись фінансове, господарське і кадрове управління страховиком;
536.
- встановлення заборони на вільне користування майном страховика та прийняття страхових зобов'язань без дозволу Міністерства фінансів України;
- встановлення заборони на вiльне користування майном страховика та прийняття страхових зобов'язань без дозволу Комiтету у справах нагляду за страховою дiяльнiстю;


- встановлення заборони на вільне користування майном страховика та прийняття страхових зобов'язань без дозволу Уповноваженого органу;
537.
- встановлення обов'язкового для виконання графіку здійснення розрахунків із страхувальниками;
- встановлення обов'язкового для виконання графiку здiйснення розрахункiв iз страхувальниками;


- встановлення обов'язкового для виконання графіку здійснення розрахунків із страхувальниками;
538.
- прийняття рішення про ліквідацію або реорганізацію страховика. Ліквідація страховика здійснюється в порядку, передбаченому чинним законодавством України.
- прийняття рiшення про лiквiдацiю або реорганiзацiю страховика. Лiквiдацiя страховика здiйснюється в порядку, передбаченому чинним законодавством України.


- прийняття рішення про ліквідацію або реорганізацію страховика. Ліквідація страховика здійснюється в порядку, передбаченому чинним законодавством України.
539.
Реорганізація страховика за рішенням Міністерства фінансів України передбачає:
Реорганiзацiя страховика за рiшенням Комiтету у справах нагляду за страховою дiяльнiстю передбачає:


Реорганізація страховика за рішенням Уповноваженого органу передбачає:
540.
- реорганізацію у страхового посередника відповідно до нормативних актів, що регулюють діяльність страхових посередників;
- реорганiзацiю у страхового посередника вiдповiдно до нормативних актів, що регулюють дiяльнiсть страхових посередникiв;


- реорганізацію у страхового посередника відповідно до нормативних актів, що регулюють діяльність страхових посередників;
541.
- об'єднання кількох страховиків із визначенням порядку передачі страхових зобов'язань за умови погодження на це власників страховиків;
- об'єднання кiлькох страховикiв iз визначенням порядку передачi страхових зобов'язань за умови погодження на це власникiв страховикiв;


- об'єднання кількох страховиків із визначенням порядку передачі страхових зобов'язань за умови погодження на це власників страховиків;
542.
- залучення до числа учасників страховика іноземних страховиків, за умови проведення ними всіх розрахунків за зобов'язаннями та боргами страховика, термін сплати яких уже наступив. При цьому частка іноземних учасників в статутному фонді може бути встановлена на рівні не більше 50 відсотків загального розміру статутного фонду, крім страховиків, які отримали ліцензію на право страхування життя, для яких частка іноземних учасників не може перевищувати 49 відсотків загального розміру статутного фонду.
- залучення до числа учасникiв страховика iноземних страховикiв, за умови проведення ними всiх розрахункiв по зобов'язаннях та боргах страховика, термiн сплати яких уже наступив. При цьому частка iноземних учасникiв в статутному фондi може бути встановлена на рiвнi не більше 50 відсотків загального розмiру статутного фонду, крім страховиків, які отримали ліцензію на право страхування життя, для яких частка іноземних учасників не може перевищувати 49 відсотків загального розміру статутного фонду.
-313-Н.д.ТігіпкоС.Л. (Округ №36)
В частині третій речення "При цьому частка iноземних учасникiв в статутному фондi може бути встановлена на рiвнi не більше 50 відсотків загального розмiру статутного фонду, крім страховиків, які отримали ліцензію на право страхування життя, для яких частка іноземних учасників не може перевищувати 49 відсотків загального розміру статутного фонду." виключити
Враховано
- залучення до числа учасників страховика інших страховиків (у тому числі іноземних страховиків), за умови проведення ними всіх розрахунків за зобов'язаннями та боргами страховика, термін сплати яких уже наступив.
543.
При ліквідації страховика у разі, коли учасники страховика прийняли таке рішення і страховик не має зобов'язань перед страхувальниками, Міністерство фінансів України приймає рішення про виключення страховика з єдиного державного реєстру страховиків (перестраховиків).
При ліквідації страховика у разі, коли учасники страховика прийняли таке рiшення i страховик не має зобов'язань перед страхувальниками, Комiтет у справах нагляду за страховою дiяльнiстю приймає рiшення про виключення страховика з єдиного державного реєстру страховикiв (перестраховикiв).
Ліквідація страховика, що має зобов`язання перед страхувальниками у разі його банкрутства або у разі, коли учасники страховика прийняли таке рішення, здійснюється тільки через спеціальну ліквідаційну комісію, до складу якої обов'язково включаються представники Міністерства внутрішніх справ України, Комітету у справах нагляду за страховою діяльністю та особи, уповноважені представляти страхувальників, повноваження яких визначається законодавством.


При ліквідації страховика у разі, коли учасники страховика прийняли таке рiшення i страховик не має зобов'язань перед страхувальниками, Уповноважений орган приймає рiшення про виключення страховика з єдиного державного реєстру страховикiв (перестраховикiв).
Ліквідація страховика, що має зобов`язання перед страхувальниками у разі визнання його банкрутом здійснюється у порядку визначеному законом.
544.
Виключення страховика з державного реєстру суб'єктів підприємницької діяльності місцевими органами влади у зв'язку з його ліквідацією або реорганізацією здійснюється тільки після внесення відповідних змін у єдиний державний реєстр страховиків (перестраховиків).
Виключення страховика з державного реєстру суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi мiсцевими органами влади у зв'язку з його лiквiдацiєю або реорганiзацiєю здiйснюється тiльки пiсля внесення вiдповiдних змiн у єдиний державний реєстр страховикiв (перестраховикiв).
-314- Н.д.Сокерчак В.М. (Округ №142)
Н.д.Цушко В.П. (Округ №140)
Частину 5 статті 43 залишити в редакції діючого Закону.

Враховано
Виключення страховика з державного реєстру суб'єктів підприємницької діяльності місцевими органами влади у зв'язку з його ліквідацією або реорганізацією здійснюється тільки після внесення відповідних змін у єдиний державний реєстр страховиків (перестраховиків).
545.
Реорганізація страховика (злиття, приєднання, поділ, виділення, перетворення) проводиться у порядку, визначеному чинним законодавством, з урахуванням особливостей по забезпеченню правонаступництва щодо укладання договорів страхування, встановлених Міністерством фінансів України.
Реорганiзацiя страховика (злиття, приєднання, подiл, видiлення, перетворення) проводиться у порядку, визначеному чинним законодавством, з урахуванням особливостей по забезпеченню правонаступництва щодо укладання договорiв страхування, встановлених Комiтетом у справах нагляду за страховою дiяльнiстю.


Реорганізація страховика (злиття, приєднання, поділ, виділення, перетворення) проводиться у порядку, визначеному чинним законодавством, з урахуванням особливостей по забезпеченню правонаступництва щодо укладання договорів страхування, встановлених Уповноваженим органом.
546.


-315-Н.д.Акопян В.Г. (Округ №131)
Абз. 2, ст.43 доповнити п.4 наступним реченням:
"За умови відсутності джерел остаточного формування статутного фонду страховика - застосовується механізм реорганізації".
Ст.43 доповнити абз.7 наступного змісту
"Реорганiзацiя страховика (злиття, приєднання, поділ, виділення, перетворення) проводиться у порядку, визначеному чинним законодавством, з урахуванням особливостей щодо забезпечення правонаступництва стосовно укладання договорів страхування, встановлених Міністерство фінансів України".


Враховано в редакції Комітету

547.
Розділ V. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ
548.
Стаття 44. Страхування іноземних громадян, осіб без громадянства та іноземних юридичних осіб на території УкраїниСтаття 44. Страхування іноземців, осіб без громадянства та іноземних юридичних осіб на території України.
549.
Іноземні громадяни, особи без громадянства та іноземні юридичні особи на території України користуються правом на страховий захист нарівні з громадянами і юридичними особами України.Іноземці, особи без громадянства та іноземні юридичні особи на території України користуються правом на страховий захист нарівні з громадянами і юридичними особами України.
550.-316- Н.д.Коновалюк В.І. (Округ №62)
Доповнити Закон новою статтею:
"Стаття 44. "Право страховика на отримання інформації"
Підприємства, організації та державні установи зобов'язані надавати інформацію страховикам на їх запит, якщо така інформація пов'язана із страхувальником, або із страховим випадком, в тому числі й дані, що є комерційною таємницею.
В будь-якому випадку Страховик має право отримати будь-яку приватну інформацію, якщо таке право надане йому Страхувальником добровільно.
Страховик несе відповідальність за розголошення наданої інформації згідно чинного Законодавства."


Враховано в редакції Комітету

551.
Стаття 45. Розгляд спорівСтаття 45. Розгляд спорів
552.
Спори, пов'язані із страхуванням, вирішуються в порядку, передбаченому чинним законодавством України.Спори, пов'язані із страхуванням, вирішуються в порядку, передбаченому чинним законодавством України.
553.
Стаття 46. Міжнародні договориСтаття 46. Міжнародні договори
554.
Якщо міжнародним договором України встановлено інші правила, ніж ті, що передбачено цим Законом, то на території України застосовуються правила міжнародного договору.

-317-Н.д.ТігіпкоС.Л. (Округ №36)
Статтю 46 викласти в редакції:
"Якщо міжнародним договором України, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені цим Законом, то на територiї України застосовуються правила міжнародного договору."

Враховано
Якщо міжнародним договором України, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені цим Законом, то на територiї України застосовуються правила міжнародного договору.

555.


-318- Н.д.Мартиненко М.В. (Округ №21)
Доповнити статтю 46 частиною другою такого змісту:
"У разі, коли міжнародним договором передбачені загальні умови, що суперечать цьому Закону, зміни до цього закону вносяться в установленому порядку зразу ж після набуття чинності міжнародного договору і вони повинні передбачити нові конкретні умови що відповідають загальним умовам міжнародного договору."

Відхилено

556.
Стаття 47. Заключні положенняПрикінцеві положення
557.
Визнати таким, що втратив чинність, Декрет Кабінету Міністрів України від 10 травня 1993 року N 47-93 "Про страхування" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 29, ст. 320).

-319-Н.д.ТігіпкоС.Л. (Округ №36)
Прикінцеві положення викласти в редакції:
" Прикінцеві положення.
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
2. До приведення законодавства у відповідність з цим Законом закони та інші нормативно-правові акти застосовуються у частині, що не суперечать цьому Закону.
3. Страховики зобов'язані сформувати свої статутні фонди відповідно до вимог статті 29 цього Закону в такому порядку:
- страховики, які займаються видами страхування, іншими ніж страхування життя - протягом двох років з дня набрання чинності цим Законом 500 тис. євро, протягом трьох років з дня набрання чинності цим Законом - 1 млн. євро;
- страховики, які займаються страхуванням життя - 750 тис. євро протягом двох років з дня набрання чинності цим Законом та 1,5 млн. євро протягом трьох років з дня набрання чинності цим Законом.
Вимоги цього пункту не поширюються на страховиків, створених після набрання чинності цим Законом. Такі страховики повинні мати сплачений статутний фонд у розмірі визначеному статтею 29 цього Закону.
4. Міністерству фінансів України відкликати ліцензії на право здійснення страхової діяльності і виключити з державного реєстру страховиків перестраховиків) тих страховиків, які не виконали вимоги статі 29 цього Закону з урахуванням особливостей, передбачених пунктом 3 Прикінцевих положень цього Закону.
5. Страховики які створені до набрання чинності цим Законом, мають право протягом двох років з дня набрання чинності цим Законом визначати показники нормативного запасу платоспроможності з урахуванням того, що сума надходжень страхових премій зменшується на 90 відсотків страхових премій, належних перестраховикам, а суми здійснених страхових виплат зменшуються на 90 відсотків виплат, що компенсуються перестраховиками.
А протягом наступних двох років, страховики які створені до набрання чинності цим Законом, мають право визначати показники нормативного запасу платоспроможності з урахуванням того, що сума надходжень страхових премій зменшується на 70 відсотків страхових премій, належних перестраховикам, а суми здійснених страхових виплат зменшуються на 70 відсотків виплат, що компенсуються перестраховиками.

6. Вимоги статті 38 цього Закону в частині наявності у голови виконавчого органу страховика вищої економічної або юридичної освіти та що до наявності у головного бухгалтера страховика вищої економічної освіти для страховиків, які створені до набрання чинності цим Законом, починають застосовуватись через три роки з дня набрання чинності цим Законом.
7. Кабінету Міністрів України у трьох місячний строк з дня опублікування цього Закону:
підготувати і подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законів України у відповідність із цим Законом;
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити прийняття актів, необхідних для реалізації цього Закону;
забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність з цим Законом.
8. У Законі України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності":
- частину другу статті 2 після слів "банківської діяльності" доповнити словами "страхової діяльності";
- у статті 9 пункт 53 виключити.
9. Абзац четвертий пункту "а" частини четвертої статті 5 Декрету Кабінету Міністрів України "Про систему валютного регулювання і валютного контролю" після слів "за винятком оплати валютних цінностей" доповнити словами "та за договорами (страховими полісами, свідоцтвами, сертифікатами) страхування життя.

-320-Н.д.Альошин В.Б. (Реєстр.картка №336)
Прикінцеві положення
"Національному Банку України в одномісячний термін розробити порядок надання індивідуальних ліцензій страховикам зі страхування життя щодо інвестування математичних резервів за межами України, при цьому передбачити можливість надання такої ліцензії на визначений термін в розмірі, що не перевищують математичних резервів страховика, з декларуванням результатів інвестиційної діяльності щоквартально."


-321- Н.д.Сокерчак В.М. (Округ №142)
Н.д.Цушко В.П. (Округ №140)
Статтю 47 викласти в наступній редакції: "Встановити, що цей Закон набуває чинності з дня його опублікування, частину 2 статті 29 з 1 липня 2000 року. Вважати такою, що втратила чинність Постанова Верховної Ради України "Про порядок введення в дію Закону України " Про страхування" (Відомості Верховної Ради України, 1996р., №18, ст. 78)

-322- Кабінет Міністрів України
"ІІ. Прикінцеві положення.
Установити, що цей Закон, крім підпункту 2 пункту 1, підпункту 2 пункту 17, підпункту 3 пункту 23 та пункту 24 статті 1, набирає чинності з дня його опублікування; підпункт 1 пункту 17 статті 1 діє до 1 липня 2000 року, а з 1 липня 2000 року набирають чинності підпункт 2 пункту 1 та підпункт 2 пункту 17 статті 1; підпункт 3 пункту 23 та пункт 24 статті 1 набирають чинності з 1 вересня 2005 року.
Частина друга пункту 5 цього Закону діє до законодавчого врегулювання питання обов'язкового державного страхування відповідних категорій працівників на випадок їх загибелі або заподіяння шкоди їх здоров'ю.
Вважати такою, що втратила чинність Постанову Верховної Ради України від 7 березня 1996 року "Про порядок введення в дію Закону України "Про страхування" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 18, ст. 79; 1997 р., № 19, ст. 141).
Кабінету Міністрів України:
до 1 квітня 2000 року внести на розгляд Верховної Ради України проект Закону України "Про порядок банкрутства, санації та реорганізації страховика" ;
в місячний термін після прийняття цього Закону проект Закону України який би передбачав механізм безпосереднього відшкодування відповідним категоріям працівників на випадок їх загибелі або заподіяння шкоди їх здоров'ю замість обов'язкового державного страхування

Враховано в редакції Комітету
Враховано


ВідхиленоВраховано частково
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
2. До приведення законодавства у відповідність з цим Законом закони та інші нормативно-правові акти застосовуються у частині, що не суперечать цьому Закону, з урахуванням пункту 7 цих Положень.
3. Страховики зобов'язані сформувати свої статутні фонди відповідно до вимог статті 30 (29) цього Закону в такому порядку:
- страховики, які займаються видами страхування, іншими ніж страхування життя - протягом двох років з дня набрання чинності цим Законом 500 тис. ЄВРО, протягом трьох років з дня набрання чинності цим Законом - 1 млн. ЄВРО;
- страховики, які займаються страхуванням життя - 750 тис. ЄВРО протягом двох років з дня набрання чинності цим Законом та 1,5 млн. ЄВРО протягом трьох років з дня набрання чинності цим Законом.
Вимоги цього пункту не поширюються на страховиків, створюваних після набрання чинності цим Законом. Такі страховики зобов'язані мати сплачений статутний фонд у розмірі визначеному статтею 30 (29) цього Закону.
4. Уповноваженому органу відкликати ліцензії на право здійснення страхової діяльності і виключити з державного реєстру страховиків перестраховиків) тих страховиків, які не виконали вимоги статі 30 (29) цього Закону з урахуванням особливостей, передбачених пунктом 3 Прикінцевих положень цього Закону.
5. Протягом першого року з дня набрання чинності цим Законом, страховики мають право визначати показники нормативного запасу платоспроможності з урахуванням того, що сума надходжень страхових премій зменшується на 90 відсотків страхових премій, належних перестраховикам, а суми здійснених страхових виплат зменшуються на 90 відсотків виплат, що компенсуються перестраховиками.
З другого року з дня набрання чинності цим Законом, страховики мають право визначати показники нормативного запасу платоспроможності з урахуванням того, що сума надходжень страхових премій зменшується на 75 відсотків страхових премій, належних перестраховикам, а суми здійснених страхових виплат зменшуються на 75 відсотків виплат, що компенсуються перестраховиками.
Протягом третього року з дня набрання чинності цим Законом, страховики мають право визначати показники нормативного запасу платоспроможності з урахуванням того, що сума надходжень страхових премій зменшується на 60 відсотків страхових премій, належних перестраховикам, а суми здійснених страхових виплат зменшуються на 60 відсотків виплат, що компенсуються перестраховиками.
6. Вимоги статті 38 цього Закону в частині наявності у голови виконавчого органу страховика або його першого заступника вищої економічної або юридичної освіти та щодо наявності у головного бухгалтера страховика вищої економічної освіти для страховиків, які створені до набрання чинності цим Законом, починають застосовуватись через три роки з дня набрання чинності цим Законом.
7. Кабінету Міністрів України у чотирьох місячний строк з дня опублікування цього Закону:
підготувати і подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законів України у відповідність із цим Законом;
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити прийняття актів, необхідних для реалізації цього Закону;
забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність з цим Законом.
Кабінету Міністрів України в місячний термін після прийняття цього Закону подати до Верховної Ради України проект закону України, яким передбачити заміну обов'язкового державного страхування на безпосереднє здійснення компенсаційної виплати потерпілим з Державного бюджету України головними розпорядниками бюджетних коштів за цільовими платежами за місцем роботи потерпілого. До прийняття такого Закону, у відношенні таких категорій працівників діють норми передбачені законами України та іншими нормативно-правовими актами, що регулюють питання державного захисту таких категорій працівників.

8. Національному банку України в місячний термін розробити порядок надання індивідуальних ліцензій страховикам із страхування життя щодо інвестування сформованої у порядку, передбаченому законодавством, частини математичних резервів у вільноконвертованій валюті за межі України, при цьому передбачити можливість надання такої ліцензії на визначений термін в розмірі, що не перевищуватиме зазначеної частини математичних резервів страховика, з декларуванням результатів інвестиційної діяльності щоквартально.
9. У Законі України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності":
- пункт 53 статті 9 виключити.
10. В абзаці четвертому пункту "а" частини четвертої статті 5 Декрету Кабінету Міністрів України "Про систему валютного регулювання і валютного контролю" після слів "за винятком оплати валютних цінностей" доповнити словами "та за договорами (страховими полісами, свідоцтвами, сертифікатами) страхування життя.

558.


-323- Н.д.Безсмертний Р.П. (Реєстр.картка №397)
Доповнити прикінцеві положення законопроекту реченням такого змісту:
"Кабінету Міністрів України вивчити питання забезпечення обов'язкового державного страхування виключно спеціальною державною страховою компанією, з урахуванням вимог глави 31 Цивільного кодексу Української РСР".

Відхилено

559.


-324- Н.д.Коновалюк В.І. (Округ №62)
Доповнити статтю 47 реченнями такого змісту: "Національному банку України в термін до 31 червня привести у відповідність постанову Правління Національного банку України №127 від 18.03.1999 "Про затвердження порядку здійснення операцій на міжбанківському валютному ринку України. Частина п'ята статті 12 втрачає чинність з 1 січня 2002 року."
Відхилено

560.


-325- Н.д.Цушко В.П. (Округ №140)
Статтю 47 викласти в наступній редакції:
"1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування, частина 2 статті 32 з 1 січня 2002 року.
2. Інші законодавчі та нормативні акти, що регулюють взаємовідносини у сфері страхування та страхову діяльність, є недійсними в тій частині, що суперечать нормам цього Закону.
3. Вважати такою, що втратила чинність, Постанову Верховної Ради України "Про порядок введення в дію Закону України "Про страхування" (Відомості Верховної Ради України, 1996р., №18, ст. 79), а частина п'ята статті 14 втрачає чинність з 1 січня 2002 року.
4. Кабінету Міністрів України: в термін до трьох місяців розробити нормативно - правові акти у відповідності з цим Законом;
забезпечити перегляд і скасування нормативно - правових актів міністерствами та іншими центральними органами деравної виконавчої влади, що суперечать цьому Закону.
5. Національному банку України в термін до 1 вересня 2000 року привести у відповідність із цим Законом постанову Правління Національного банку України №127 від 18 березня 1999 року "Про затвердження порядку здійснення операцій на міжбанківському валютному ринку України".
Відхилено

561.


-326-Н.д.Акопян В.Г. (Округ №131)
Розділ "Прикінцеві положення" викласти у наступній редакції:
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
2. У Законі України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності":
- частину другу статті 2 після слів "банківської діяльності" доповнити словами "страхової діяльності";
- у статті 9 пункт 53 виключити.
3. Привести у відповідність із цим Законом положення Декрету Кабінету Міністрів України "Про систему валютного регулювання і валютного контролю".
4. Страховики зобов'язані сформувати свої статутні фонди відповідно до вимог статті 29 цього Закону протягом 6 місяців з дня набрання чинності цим Закону.
Вимоги цього пункту не поширюються на страховиків, створених після набрання чинності цим Законом. Такі страховики повинні мати сплачений статутний фонд у розмірі визначеному статтею 29 цього Закону.
5. Міністерству фінансів України застосувати до страховиків, які не виконали вимоги статі 29 цього Закону з урахуванням особливостей, передбачених пунктом 4 Прикінцевих положень цього Закону, положення статті 43.
6. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк після набрання чинності цим Законом привести у відповідність з цим Законом свої нормативно-правові акти з питань страхування.


Враховано в редакції Комітету


* - Назви колонок таблиці подані в загальному значенні