Назва: Про виконання рішень Європейського Суду з прав людини
Автор: Народний депутат України С.Головатий
Головний комітет: Народні депутати України - члени Комітету з питань правової політики

Файл у форматі MS WORD7

N
Редакція, прийнята в попередньому читанні*
Зауваження та пропозиції
Висновки, обгр.
Редакція, запропонована головним комітетом
0.
1.
Закон України


Закон України
2.
Про виконання рішень Європейського Суду з прав людини


Про виконання рішень Європейського Суду з прав людини
3.
Цей Закон регулює правовідносини, що виникають у зв'язку з необхідністю виконання рішень Європейського Суду з прав людини за заявами осіб, неурядових організацій та груп осіб про порушення Україною їхніх прав, передбачених Конвенцією про захист прав і основних свобод людини, 1950 рік.


Цей Закон регулює правовідносини, що виникають у зв'язку з необхідністю виконання рішень Європейського Суду з прав людини за заявами осіб, неурядових організацій та груп осіб про порушення Україною їхніх прав, передбачених Конвенцією про захист прав і основних свобод людини, 1950 рік.
4.
Цей Закон також встановлює, що суди України застосовують рішення Європейського Суду з прав людини безпосередньо.


Цей Закон також встановлює, що суди України застосовують рішення Європейського Суду з прав людини безпосередньо.
5.
Глава 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


Глава 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
6.
Стаття 1. Застосування судами України положень Конвенції про захист прав і основних свобод людини


Стаття 1. Застосування судами України положень Конвенції про захист прав і основних свобод людини
7.
Суди України застосовують положення Конвенції про захист прав і основних свобод людини безпосередньо як частину національного законодавства відповідно до статті 9 Конституції України.


Суди України застосовують положення Конвенції про захист прав і основних свобод людини безпосередньо як частину національного законодавства відповідно до статті 9 Конституції України.
8.
Стаття 2. Застосування судами України рішень Європейського Суду з прав людини


Стаття 2. Застосування судами України рішень Європейського Суду з прав людини
9.
Суди України застосовують рішення Європейського Суду з прав людини безпосередньо.


Суди України застосовують рішення Європейського Суду з прав людини безпосередньо.
10.
Стаття 3. Рішення Європейського Суду з прав людини, які підлягають виконанню


Стаття 3. Рішення Європейського Суду з прав людини, які підлягають виконанню
11.
Рішення Європейського Суду з прав людини (рішення палат Європейського Суду з прав людини та рішення Великої палати Європейського Суду з прав людини), що набули статусу остаточного та стосуються України (далі - рішення Європейського Суду з прав людини), є обов'язковими для виконання на всій території України відповідно до статті 46 Конвенції про захист прав і основних свобод людини (далі - Конвенції).


Рішення Європейського Суду з прав людини (рішення палат Європейського Суду з прав людини та рішення Великої палати Європейського Суду з прав людини), що набули статусу остаточного та стосуються України (далі - рішення Європейського Суду з прав людини), є обов'язковими для виконання на всій території України відповідно до статті 46 Конвенції про захист прав і основних свобод людини (далі - Конвенції).
12.
Порядок виконання рішень Європейського Суду визначається цим Законом, Законом України "Про виконавче провадження", іншими нормативно-правовими актами з урахуванням особливостей, що передбачені цим Законом.


Порядок виконання рішень Європейського Суду визначається цим Законом, Законом України "Про виконавче провадження", іншими нормативно-правовими актами з урахуванням особливостей, що передбачені цим Законом.
13.
Стаття 4. Порядок легалізації та оприлюднення рішень Європейського Суду з прав людини


Стаття 4. Порядок легалізації та оприлюднення рішень Європейського Суду з прав людини
14.
Офіційний переклад українською мовою та посвідчення автентичності українського тексту рішення Європейського Суду з прав людини забезпечується постійним представництвом України в Раді Європи протягом одного тижня з дати винесення рішення.


Офіційний переклад українською мовою та посвідчення автентичності українського тексту рішення Європейського Суду з прав людини забезпечується постійним представництвом України в Раді Європи протягом одного тижня з дати винесення рішення.
15.
Легалізоване у встановлений цим Законом спосіб рішення Європейського Суду надсилається Уповноваженому у справах дотримання Конвенції (далі - Уповноважений), який негайно надсилає його стороні, на користь якої воно прийняте (стягувачу).


Легалізоване у встановлений цим Законом спосіб рішення Європейського Суду надсилається Уповноваженому у справах дотримання Конвенції (далі - Уповноважений), який негайно надсилає його стороні, на користь якої воно прийняте (стягувачу).
16.
Уповноважений протягом трьох днів з дня одержання легалізованого перекладу рішення Європейського Суду надсилає його до газет "Голос України" та "Урядовий кур'єр", які його невідкладно опубліковують.


Уповноважений протягом трьох днів з дня одержання легалізованого перекладу рішення Європейського Суду надсилає його до газет "Голос України" та "Урядовий кур'єр", які його невідкладно опубліковують.
17.
Стаття 5. Виконавчий документ для виконання рішення Європейського Суду з прав людини


Стаття 5. Виконавчий документ для виконання рішення Європейського Суду з прав людини
18.
Виконавчим документом для виконання рішення Європейського Суду є легалізоване в порядку, передбаченому статтею 4 цього Закону, рішення Європейського Суду.


Виконавчим документом для виконання рішення Європейського Суду є легалізоване в порядку, передбаченому статтею 4 цього Закону, рішення Європейського Суду.
19.
Глава 2. ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ РІШЕНЬ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ


Глава 2. ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ РІШЕНЬ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ
20.
Стаття 6. Звернення рішення Європейського Суду з прав людини до виконання


Стаття 6. Звернення рішення Європейського Суду з прав людини до виконання
21.
Сторона, на користь якої прийнято рішення (стягувач), або її представник має право звернутися до Уповноваженого з письмовою заявою про виконання цього рішення.


Сторона, на користь якої прийнято рішення (стягувач), або її представник має право звернутися до Уповноваженого з письмовою заявою про виконання цього рішення.
22.
Звернення стягувача (його представника) із зазначеною заявою в правовому відношенні не пов'язується з фактом легалізації рішення Європейського Суду з прав людини та не впливає на відкриття процедури виконання рішення Європейського Суду.


Звернення стягувача (його представника) із зазначеною заявою в правовому відношенні не пов'язується з фактом легалізації рішення Європейського Суду з прав людини та не впливає на відкриття процедури виконання рішення Європейського Суду.
23.
Стаття 7. Дії Уповноваженого на виконання рішення Європейського Суду з прав людини


Стаття 7. Дії Уповноваженого на виконання рішення Європейського Суду з прав людини
24.
У п'ятиденний термін з часу надходження легалізованого перекладу рішення Європейського Суду Уповноважений через Міністра юстиції України звертається до Прем'єр-міністра України з поданням про виконання рішення Європейського Суду.


У п'ятиденний термін з часу надходження легалізованого перекладу рішення Європейського Суду Уповноважений через Міністра юстиції України звертається до Прем'єр-міністра України з поданням про виконання рішення Європейського Суду.
25.
У поданні обов'язково зазначаються:


У поданні обов'язково зазначаються:
26.
1) стислий виклад обставин справи, за якою Європейським Судом винесено рішення;


1) стислий виклад обставин справи, за якою Європейським Судом винесено рішення;
27.
2) суть рішення, яке має бути виконаним;


2) суть рішення, яке має бути виконаним;
28.
3) заходи індивідуального характеру, що стосуються надання сатисфакції заявнику і виплати сум відшкодування, та загального характеру, спрямовані на запобігання зверненням з аналогічними заявами, відповідно до рішення Європейського Суду;


3) заходи індивідуального характеру, що стосуються надання сатисфакції заявнику і виплати сум відшкодування, та загального характеру, спрямовані на запобігання зверненням з аналогічними заявами, відповідно до рішення Європейського Суду;
29.
4) пропозиції щодо виконання заходів індивідуального та загального характеру;


4) пропозиції щодо виконання заходів індивідуального та загального характеру;
30.
5) пропозиції щодо центральних органів виконавчої влади, відповідальних за виконання заходів індивідуального характеру;


5) пропозиції щодо центральних органів виконавчої влади, відповідальних за виконання заходів індивідуального характеру;
31.
6) пропозиції щодо центральних органів виконавчої влади, відповідальних за розробку та виконання заходів загального характеру;


6) пропозиції щодо центральних органів виконавчої влади, відповідальних за розробку та виконання заходів загального характеру;
32.
7) граничний термін виконання рішення, обчислений за цим Законом;


7) граничний термін виконання рішення, обчислений за цим Законом;
33.
8) наслідки невиконання рішення Європейського Суду або порушення терміну його виконання.


8) наслідки невиконання рішення Європейського Суду або порушення терміну його виконання.
34.
У поданні можуть бути викладені й інші відомості, які Уповноважений вважає важливими для виконання рішення Європейського Суду.


У поданні можуть бути викладені й інші відомості, які Уповноважений вважає важливими для виконання рішення Європейського Суду.
35.
До подання додається копія легалізованого рішення Європейського Суду. Подання подається за підписами Уповноваженого та Міністра юстиції України.


До подання додається копія легалізованого рішення Європейського Суду. Подання подається за підписами Уповноваженого та Міністра юстиції України.
36.
У разі винесення Європейським Судом рішення про порушення права особи на справедливий судовий розгляд Уповноважений звертається також одночасно до Верховного Суду України. В поданні Уповноваженого до Верховного Суду України зазначаються:


У разі винесення Європейським Судом рішення про порушення права особи на справедливий судовий розгляд Уповноважений звертається також одночасно до Верховного Суду України. В поданні Уповноваженого до Верховного Суду України зазначаються:
37.
1) суть рішення, яке має бути виконано;


1) суть рішення, яке має бути виконано;
38.
2) підстави, за якими Європейський Суд визнав порушення права особи на справедливий судовий розгляд;


2) підстави, за якими Європейський Суд визнав порушення права особи на справедливий судовий розгляд;
39.
3) заходи індивідуального та загального характеру, які необхідно здійснити для належного виконання рішення Європейського Суду;


3) заходи індивідуального та загального характеру, які необхідно здійснити для належного виконання рішення Європейського Суду;
40.
4) граничний термін виконання рішення Європейського Суду.


4) граничний термін виконання рішення Європейського Суду.
41.
Подання до Верховного Суду України подається за підписами Уповноваженого та Міністра юстиції України.


Подання до Верховного Суду України подається за підписами Уповноваженого та Міністра юстиції України.
42.
Уповноважений надає всіляку допомогу Комітетові Міністрів Ради Європи, який здійснює нагляд за виконанням рішень Європейського Суду.


Уповноважений надає всіляку допомогу Комітетові Міністрів Ради Європи, який здійснює нагляд за виконанням рішень Європейського Суду.
43.
Про хід виконання рішення Уповноважений щомісячно повідомляє Комітет Міністрів Ради Європи через Міністерство закордонних справ України.


Про хід виконання рішення Уповноважений щомісячно повідомляє Комітет Міністрів Ради Європи через Міністерство закордонних справ України.
44.
Стаття 8. Дії Прем'єр-міністра та Кабінету Міністрів України на виконання рішення Європейського Суду з прав людини


Стаття 8. Дії Прем'єр-міністра та Кабінету Міністрів України на виконання рішення Європейського Суду з прав людини
45.
Протягом п'яти днів з дня одержання подання Уповноваженого про виконання рішення Європейського Суду Прем'єр-міністр України визначає порядок виконання цього рішення та встановлює термін його виконання, але не пізніше трьох місяців з дня постановлення рішення Європейського Суду, дає доручення керівникам відповідних центральних органів виконавчої влади щодо виконання заходів індивідуального та загального характеру з урахуванням пропозицій Уповноваженого. Посадові особи, на яких розповсюджується дія зазначеного доручення, зобов'язані виконати рішення Європейського Суду у встановлений термін.


Протягом п'яти днів з дня одержання подання Уповноваженого про виконання рішення Європейського Суду Прем'єр-міністр України визначає порядок виконання цього рішення та встановлює термін його виконання, але не пізніше трьох місяців з дня постановлення рішення Європейського Суду, дає доручення керівникам відповідних центральних органів виконавчої влади щодо виконання заходів індивідуального та загального характеру з урахуванням пропозицій Уповноваженого. Посадові особи, на яких розповсюджується дія зазначеного доручення, зобов'язані виконати рішення Європейського Суду у встановлений термін.
46.
Керівник центрального органу виконавчої влади, визначений у дорученні Прем'єр-міністра України відповідальним за опрацювання та виконання заходів загального характеру, у встановлений в дорученні термін вносить до Кабінету Міністрів України пропозиції щодо прийняття нових, скасування чинних або внесення змін до чинних нормативно-правових актів на виконання рішення Європейського Суду. Законопроект повинен бути внесений Кабінетом Міністрів України на розгляд Верховної Ради України в межах терміну, передбаченого частиною першою цієї статті.


Керівник центрального органу виконавчої влади, визначений у дорученні Прем'єр-міністра України відповідальним за опрацювання та виконання заходів загального характеру, у встановлений в дорученні термін вносить до Кабінету Міністрів України пропозиції щодо прийняття нових, скасування чинних або внесення змін до чинних нормативно-правових актів на виконання рішення Європейського Суду. Законопроект повинен бути внесений Кабінетом Міністрів України на розгляд Верховної Ради України в межах терміну, передбаченого частиною першою цієї статті.
47.
У разі необхідності відшкодування особі чи організації за рішенням Європейського Суду матеріальної та/або моральної шкоди Кабінетом Міністрів України вживаються заходи, передбачені статтею 9 цього Закону.


У разі необхідності відшкодування особі чи організації за рішенням Європейського Суду матеріальної та/або моральної шкоди Кабінетом Міністрів України вживаються заходи, передбачені статтею 9 цього Закону.
48.
У разі встановлення Європейським Судом порушення Україною права особи на справедливий судовий розгляд Прем'єр-міністр України за поданням Уповноваженого може дати доручення Міністру фінансів України здійснити виплату заявнику або його представнику сум, визначених Європейським Судом, з коштів, що передбачені Державним бюджетом України на фінансування Верховного Суду України.
-1. Президент України
Частину четверту зі статті 8 виключити.
Враховано

49.
За підсумками виконання рішення Європейського Суду Кабінет Міністрів України приймає постанову після обговорення цього питання на засіданні Кабінету Міністрів України.


За підсумками виконання рішення Європейського Суду Кабінет Міністрів України приймає постанову після обговорення цього питання на засіданні Кабінету Міністрів України.
50.
Стаття 9. Порядок матеріального відшкодування за рішенням Європейського Суду з прав людини


Стаття 9. Порядок матеріального відшкодування за рішенням Європейського Суду з прав людини
51.
Кабінет Міністрів України зобов'язаний відшкодувати особі, групі осіб або неурядовій організації завдану шкоду і судові витрати відповідно до рішення Європейського Суду. Відшкодування здійснюється за рахунок Державного бюджету України.
-2. Президент України
Друге речення частини першої ст.9 викласти в такій редакції:
"Відшкодування здійснюється за рахунок резервного фонду Державного бюджету України".
Враховано
Кабінет Міністрів України зобов'язаний відшкодувати особі, групі осіб або неурядовій організації завдану шкоду і судові витрати відповідно до рішення Європейського Суду. Відшкодування здійснюється за рахунок резервного фонду Державного бюджету України
52.
Центральний орган виконавчої влади, визначений у дорученні Прем'єр-міністра України відповідальним за виконання заходів індивідуального характеру, визначає джерело відшкодування сум, визначених у рішенні Європейського Суду, і в термін, встановлений у дорученні, здійснює їх виплату заявнику до Європейського Суду або його представнику.
-3. Президент України
Частину другу ст.9 викласти в такій редакції:
"Центральний орган виконавчої влади, визначений у дорученні Прем'єр-міністра України відповідальним за виконання заходів індивідуального характеру, вживає в установленому порядку заходів до виплати в передбачений у дорученні термін заявникові до Європейського Суду або його представникові сум, визначених у рішенні Європейського Суду";
Враховано
Центральний орган виконавчої влади, визначений у дорученні Прем'єр-міністра України відповідальним за виконання заходів індивідуального характеру, вживає в установленому порядку заходів до виплати в передбачений у дорученні термін заявникові до Європейського Суду або його представникові сум, визначених у рішенні Європейського Суду
53.
У разі порушення центральним органом виконавчої влади, котрий був визначений Прем'єр-міністром України відповідальним за виконання заходів індивідуального характеру, термінів виплати заявникові чи його представникові сум, зазначених у рішенні Європейського Суду, на суму автоматично нараховуються відсотки, визначені у рішенні Європейського Суду.


У разі порушення центральним органом виконавчої влади, котрий був визначений Прем'єр-міністром України відповідальним за виконання заходів індивідуального характеру, термінів виплати заявникові чи його представникові сум, зазначених у рішенні Європейського Суду, на суму автоматично нараховуються відсотки, визначені у рішенні Європейського Суду.
54.
У разі коли знайти заявника неможливо, а також у разі смерті заявника керівник органу, відповідальний за виконання заходів індивідуального характеру, терміново інформує про це Прем'єр-міністра України та Уповноваженого. Уповноважений у межах, передбачених законодавством, здійснює заходи стосовно розшуку заявника або його представника, про що інформує Кабінет Міністрів України та орган, відповідальний за виконання заходів індивідуального характеру.


У разі коли знайти заявника неможливо, а також у разі смерті заявника керівник органу, відповідальний за виконання заходів індивідуального характеру, терміново інформує про це Прем'єр-міністра України та Уповноваженого. Уповноважений у межах, передбачених законодавством, здійснює заходи стосовно розшуку заявника або його представника, про що інформує Кабінет Міністрів України та орган, відповідальний за виконання заходів індивідуального характеру.
55.
У разі смерті особи право на відшкодування шкоди у встановленому законом порядку переходить до її спадкоємців.


У разі смерті особи право на відшкодування шкоди у встановленому законом порядку переходить до її спадкоємців.
56.
Сума, що має бути виплачена за рішенням Європейського Суду органом, відповідальним за виконання заходів індивідуального характеру, перераховується на банківський рахунок заявника, а у випадку, передбаченому частиною четвертою цієї статті, - його представника чи спадкоємців. Оригінали банківських документів про перерахунок зазначених сум, протягом трьох днів з дня перерахування, надсилаються Уповноваженому, а копії - до Кабінету Міністрів України.
-4. Президент України
У частині шостій ст.9 слова "органом, відповідальним за виконання заходів індивідуального характеру" виключити.
Враховано
Сума, що має бути виплачена за рішенням Європейського Суду, перераховується на банківський рахунок заявника, а у випадку, передбаченому частиною четвертою цієї статті, - його представника чи спадкоємців. Оригінали банківських документів про перерахунок зазначених сум, протягом трьох днів з дня перерахування, надсилаються Уповноваженому, а копії - до Кабінету Міністрів України.
57.
Кабінет Міністрів України може звернутися до суду з регресним позовом до того органу чи посадової особи, рішенням, діями чи бездіяльністю яких були порушені права особи, що поновлені рішенням Європейського Суду.


Кабінет Міністрів України може звернутися до суду з регресним позовом до того органу чи посадової особи, рішенням, діями чи бездіяльністю яких були порушені права особи, що поновлені рішенням Європейського Суду.
58.
Уповноважений протягом трьох днів з дня отримання оригіналів банківських документів, що підтверджують перерахування сум, визначених у рішенні Європейського Суду, повідомляє про це Постійне Представництво України при Раді Європи.


Уповноважений протягом трьох днів з дня отримання оригіналів банківських документів, що підтверджують перерахування сум, визначених у рішенні Європейського Суду, повідомляє про це Постійне Представництво України при Раді Європи.
59.
Глава 3. ПРИМУСОВЕ ВИКОНАННЯ РІШЕНЬ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ


Глава 3. ПРИМУСОВЕ ВИКОНАННЯ РІШЕНЬ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ
60.
Стаття 10. Органи примусового виконання рішень Європейського Суду з прав людини


Стаття 10. Органи примусового виконання рішень Європейського Суду з прав людини
61.
Примусове виконання рішення Європейського Суду настає в разі невиплати органом, відповідальним за здійснення заходів індивідуального характеру, сум, визначених рішенням Європейського Суду, у встановлений у дорученні Прем'єр-міністра України термін.


Примусове виконання рішення Європейського Суду настає в разі невиплати органом, відповідальним за здійснення заходів індивідуального характеру, сум, визначених рішенням Європейського Суду, у встановлений у дорученні Прем'єр-міністра України термін.
62.
При примусовому виконанні рішення Європейського Суду враховується також та частина рішення, в якій вказані відсотки, що нараховуються на державу, яка вчасно не виконала рішення Європейського Суду.


При примусовому виконанні рішення Європейського Суду враховується також та частина рішення, в якій вказані відсотки, що нараховуються на державу, яка вчасно не виконала рішення Європейського Суду.
63.
Примусове виконання рішень Європейського Суду покладається на Державну виконавчу службу.


Примусове виконання рішень Європейського Суду покладається на Державну виконавчу службу.
64.
Примусове виконання рішень Європейського Суду здійснюється Державною виконавчою службою в порядку, визначеному Законом України "Про виконавче провадження" з урахуванням особливостей, встановлених цим Законом.


Примусове виконання рішень Європейського Суду здійснюється Державною виконавчою службою в порядку, визначеному Законом України "Про виконавче провадження" з урахуванням особливостей, встановлених цим Законом.
65.
Глава 4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА НЕВИКОНАННЯ РІШЕНЬ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ


Глава 4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА НЕВИКОНАННЯ РІШЕНЬ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ
66.
Стаття 11. Відповідальність Кабінету Міністрів України, органів центральної виконавчої влади за порушення термінів виконання рішень Європейського Суду з прав людини


Стаття 11. Відповідальність Кабінету Міністрів України, органів центральної виконавчої влади за порушення термінів виконання рішень Європейського Суду з прав людини
67.
При порушенні Кабінетом Міністрів України, органами центральної виконавчої влади термінів виконання рішень Європейського Суду з сум, визначених у Державному бюджеті України на утримання апарату Кабінету Міністрів України, органу центральної виконавчої влади, на користь заявника, а у випадку, передбаченому частиною четвертою статті 9 цього Закону, його представника чи спадкоємців, стягується пеня у розмірі до 15 відсотків від суми, яку належить відшкодувати відповідно до рішення Європейського Суду.


При порушенні Кабінетом Міністрів України, органами центральної виконавчої влади термінів виконання рішень Європейського Суду з сум, визначених у Державному бюджеті України на утримання апарату Кабінету Міністрів України, органу центральної виконавчої влади, на користь заявника, а у випадку, передбаченому частиною четвертою статті 9 цього Закону, його представника чи спадкоємців, стягується пеня у розмірі до 15 відсотків від суми, яку належить відшкодувати відповідно до рішення Європейського Суду.
68.
Рішення про нарахування і стягнення пені, зазначеної в частині першій цієї статті, приймається судом за заявою стягувача.


Рішення про нарахування і стягнення пені, зазначеної в частині першій цієї статті, приймається судом за заявою стягувача.
69.
Стаття 12. Відповідальність посадових осіб за невиконання або неналежне виконання рішень Європейського Суду з прав людини


Стаття 12. Відповідальність посадових осіб за невиконання або неналежне виконання рішень Європейського Суду з прав людини
70.
У разі невиконання рішень Європейського Суду з причин невиконання чи неналежного виконання своїх службових обов'язків, порушення термінів виконання рішення винні посадові особи несуть адміністративну, цивільну та кримінальну відповідальність, передбачену законами України.


У разі невиконання рішень Європейського Суду з причин невиконання чи неналежного виконання своїх службових обов'язків, порушення термінів виконання рішення винні посадові особи несуть адміністративну, цивільну та кримінальну відповідальність, передбачену законами України.
71.
Глава 5. ПАРЛАМЕНТСЬКИЙ КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ РІШЕНЬ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ


Глава 5. ПАРЛАМЕНТСЬКИЙ КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ РІШЕНЬ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ
72.
Стаття 13. Парламентський контроль за виконанням рішень Європейського Суду з прав людини


Стаття 13. Парламентський контроль за виконанням рішень Європейського Суду з прав людини
73.
Парламентський контроль за виконанням рішень Європейського Суду, що стосуються України, здійснює постійна делегація Верховної Ради України до Парламентської Асамблеї Ради Європи.
-5. Президент України
Ст. 13 викласти в такій редакції:
"Парламентський контроль за виконанням рішень Європейського Суду, які стосуються України, здійснює Уповноважений Верховної Ради України з прав людини.
Уповноважений Верховної Ради України з прав людини вживає необхідних заходів з метою швидкого, ефективного та повного виконання рішень Європейського Суду".
Відхилено
Парламентський контроль за виконанням рішень Європейського Суду, що стосуються України, здійснює постійна делегація Верховної Ради України до Парламентської Асамблеї Ради Європи.
74.
Постійна делегація Верховної Ради України до Парламентської Асамблеї Ради Європи вживає необхідних заходів з метою швидкого, ефективного та повного виконання рішень Європейського Суду.


Постійна делегація Верховної Ради України до Парламентської Асамблеї Ради Європи вживає необхідних заходів з метою швидкого, ефективного та повного виконання рішень Європейського Суду.
75.
Глава 6. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ


Глава 6. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
76.
1. Суми, які мають бути відшкодовані заявникам впродовж 2001 року, відшкодовуються з Резервного фонду Кабінету Міністрів України.


1. Суми, які мають бути відшкодовані заявникам впродовж 2001 року, відшкодовуються з Резервного фонду Кабінету Міністрів України.
77.
2. Починаючи з 2002 року в Державному бюджеті України передбачаються кошти на виконання рішень Європейського Суду з прав людини. Розрахунки щодо розміру цих коштів подаються Уповноваженим за погодженням Міністра юстиції України до Міністерства фінансів України при складанні проекту Державного бюджету України.
-6. Президент України
Пункт 2 глави 6 "Прикінцеві положення" із Закону виключити.
Враховано

78.
3. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.


2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

* - Назви колонок таблиці подані в загальному значенні