Назва: ЗЕМЕЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ
Автор: Народні депутати України (зауваження, висловлені при обговоренні законопроекту 24.05.2001 р.)
Головний комітет: Народні депутати України - члени Комітету з питань аграрної політики та земельних відносин

Файл у форматі MS WORD7

N
Редакція, прийнята в попередньому читанні*
Зауваження та пропозиції
Висновки, обгр.
Редакція, запропонована головним комітетом
1.
Стаття 5. Принципи земельного законодавства
г) забезпечення раціонального використання та охорони земель;


-2- Н.д.Самойленко Ю.І. (Реєстр.картка №375)
Пункт г) статті 5 викласти в такій редакції: "Забезпечення і раціональне використання, охорона земель та пріоритетність вимог екологічного законодавства над господарською діяльністю".Враховано

Стаття 5. Принципи земельного законодавства
г) забезпечення раціонального використання та охорони земель і вимог природоохоронного законодавства;

2.
Стаття 9. Повноваження Київської і Севастопольської міських рад у галузі земельних відносин
д) припинення права користування земельними ділянками у випадках, передбачених цим Кодексом;-3- Н.д.Самойленко Ю.І. (Реєстр.картка №375)
Пункт д) доповнити словами: "а також у разі порушення вимог екологічної безпеки, відповідно до закону"Враховано в статті 141
Стаття 9. Повноваження Київської і Севастопольської міських рад у галузі земельних відносин
д) припинення права користування земельними ділянками у випадках, передбачених цим Кодексом;

і) здійснення контролю за використанням і охороною земель комунальної власності, додержанням земельного законодавства;
ї) обмеження, тимчасова заборона (зупинення) чи припинення використання земельної ділянки громадянами та юридичними особами в разі порушення ними вимог земельного законодавства;
-4- Н.д.Самойленко Ю.І. (Реєстр.картка №375)
У пунктах і) та ї) перед словом "законодавство" додати слово "екологічне"

Враховано

і) здійснення контролю за використанням і охороною земель комунальної власності, додержанням земельного та природоохоронного законодавства;
ї) обмеження, тимчасова заборона (зупинення) чи припинення використання земельної ділянки громадянами та юридичними особами в разі порушення ними вимог земельного та природоохоронного законодавства;
3.
Стаття 11. Повноваження районних у містах рад у галузі земельних відносин
Міські ради делегують районним у містах радам такі повноваження:
а) підготовка висновків про вилучення (викуп) і надання земельних ділянок із земель державної та комунальної власності, що проводяться міською радою та органами виконавчої влади;
б) здійснення контролю за використанням і охороною земель комунальної власності;
в) прийняття рішень про звільнення самовільно зайнятих земельних ділянок;
г) вирішення земельних спорів;
ґ) вирішення інших питань у галузі земельних відносин відповідно до закону.


-5- Н.д.Салій І.М.(Округ №221)
Статтю 11 викласти в такій редакції: "Міські ради можуть делегувати районним у містах радам такі повноваження".


Враховано

Стаття 11. Повноваження районних у містах рад у галузі земельних відносин
Повноваження районних у містах рад у галузі земельних відносин визначаються міськими радами.

4.
Стаття 19. Категорії земель
1. Землі України за основним цільовим призначенням поділяються на такі категорії:
а) землі сільськогосподарського призначення;
б) землі житлової та громадської забудови;
в) землі природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення;
г) землі оздоровчого призначення;
ґ) землі рекреаційного призначення;
д) землі історико-культурного призначення;
е) землі лісового фонду;
є) землі водного фонду;
ж) землі промисловості, транспорту, зв`язку, енергетики, оборони та іншого призначення.

-7- Н.д.Салій І.М.(Округ №221)
Статтю 19 доповнити пунктом: " землі запасу"

Відхилено

Стаття 19. Категорії земель
1. Землі України за основним цільовим призначенням поділяються на такі категорії:
а) землі сільськогосподарського призначення;
б) землі житлової та громадської забудови;
в) землі природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення;
г) землі оздоровчого призначення;
ґ) землі рекреаційного призначення;
д) землі історико-культурного призначення;
е) землі лісового фонду;
є) землі водного фонду;
ж) землі промисловості, транспорту, зв`язку, енергетики, оборони та іншого призначення.
5.
Стаття 60. Прибережні захисні смуги
3. Розмір та межі прибережної захисної смуги уздовж морів та навколо морських заток і лиманів встановлюються за проектами землеустрою, а в межах населених пунктів з урахуванням містобудівної документації.

-8- Н.д.Самойленко Ю.І. (Реєстр.картка №375)
Пункт 3 привести у відповідність до вимог Водного кодексу України

Відхилено

Стаття 60. Прибережні захисні смуги
3. Розмір та межі прибережної захисної смуги уздовж морів та навколо морських заток і лиманів встановлюються за проектами землеустрою, а в межах населених пунктів з урахуванням містобудівної документації.
6.
Стаття 61. Обмеження у використанні земельних ділянок прибережних захисних смуг уздовж річок, навколо водойм та на островах
2. У прибережних захисних смугах уздовж річок, навколо водойм та на островах забороняється:-9- Н.д.Самойленко Ю.І. (Реєстр.картка №375)
Доповнити пункт 2 статті 61 підпунктом:
"миття та обслуговування транспортних засобів і техніки"Враховано


Стаття 61. Обмеження у використанні земельних ділянок прибережних захисних смуг уздовж річок, навколо водойм та на островах
2. У прибережних захисних смугах уздовж річок, навколо водойм та на островах забороняється:
ґ) миття та обслуговування транспортних засобів і техніки;
7.
Стаття 79. Земельна ділянка, як об'єкт права власності
2. Право власності на земельну ділянку поширюється в її межах на поверхневий (грунтовий) шар, а також на водні об'єкти, ліси і багаторічні насадження, що на ній знаходяться.
3. Право власності на земельну ділянку поширюється на простір, що знаходиться над та під поверхнею ділянки на висоту і на глибину, необхідні для зведення житлових, виробничих та інших будівель і споруд.


-10- Н.д.Самойленко Ю.І. (Реєстр.картка №375)
У статті 79 пункти 2 і 3 доповнити словами: "відповідно до закону".


ВрахованоСтаття 79. Земельна ділянка, як об'єкт права власності
2. Право власності на земельну ділянку поширюється в її межах на поверхневий (грунтовий) шар, а також на водні об'єкти, ліси і багаторічні насадження, що на ній знаходяться, відповідно до закону.
3. Право власності на земельну ділянку поширюється на простір, що знаходиться над та під поверхнею ділянки на висоту і на глибину, необхідні для зведення житлових, виробничих та інших будівель і споруд відповідно до закону.
8.
Стаття 81. Право власності на землю громадян
1. Громадяни України набувають право власності на земельні ділянки на підставі: а)- ґ).
2. Іноземні громадяни та особи без громадянства можуть набувати право власності на земельні ділянки несільськогосподарського призначення в межах населених пунктів, а також на земельні ділянки несільськогосподарського призначення за межами населених пунктів, на яких розташовані об'єкти нерухомого майна, що належать їм на праві приватної власності.
3. Іноземні громадяни та особи без громадянства можуть набувати право власності на земельні ділянки відповідно до частини другої цієї статті у разі: а)-в).
4. Землі сільськогосподарського призначення, прийняті у спадщину іноземними громадянами та особами без громадянства, протягом року підлягають відчуженню.
-11- Н.д.Чубаров Р.А. (Округ №8)
Глава 3 "Право на землю"

Доповнити статтю 81 пунктом такого змісту:
"Громадяни України з числа депортованих осіб та їх нащадків, які повернутися в Україну та проживають в сільській місцевості мають право на земельні частки (паї) внаслідок паювання земель сільськогосподарських підприємств, установ та організацій незалежно від форм їхньої власності.
Розмір виділених а натурі (на місцевості) належної їм земельної частки (паю) не може бути меншим за розміром паїв виділених в "межах відповідної територіальної громади".Відхилено
Стаття 81. Право власності на землю громадян
1. Громадяни України набувають право власності на земельні ділянки на підставі: а)- ґ).
2. Іноземні громадяни та особи без громадянства можуть набувати право власності на земельні ділянки несільськогосподарського призначення в межах населених пунктів, а також на земельні ділянки несільськогосподарського призначення за межами населених пунктів, на яких розташовані об'єкти нерухомого майна, що належать їм на праві приватної власності.
3. Іноземні громадяни та особи без громадянства можуть набувати право власності на земельні ділянки відповідно до частини другої цієї статті у разі: а)-в).
4. Землі сільськогосподарського призначення, прийняті у спадщину іноземними громадянами та особами без громадянства, протягом року підлягають відчуженню.
9.
Стаття 83. Право власності на землю територіальних громад
3. До земель комунальної власності, що не можуть передаватися у приватну власність, належать:
д) земельні ділянки, що використовуються для забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування, комунальних наукових установ та організацій.-12- Н.д.Салій І.М.(Округ №221)
Підпункт д) пункту 3 статті 83 узгодити з статтею 84.


Враховано

Стаття 83. Право власності на землю територіальних громад


д) земельні ділянки, що використовуються для забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування.
10.
Стаття 84. Право власності на землю держави
3. До земель державної власності, що не можуть передаватися у комунальну власність належать:
г) землі під об'єктами водного фонду загальнодержавного значення
-13- Н.д.Салій І.М.(Округ №221)
У підпункті г) пункту 3 статті 84 слова "загальнодержавного значення" замінити словами "відповідно до цього Кодексу".

Враховано частково


Стаття 84. Право власності на землю держави

г) землі під водними об'єктами загальнодержавного значення;
11.
ґ) земельні ділянки, що використовуються для забезпечення діяльності Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів державної влади, Національної академії наук України, державних галузевих академій наук;

-14- Н.д.Салій І.М.(Округ №221)
У підпункті ґ) після слова "інших" додати слово "центральних".

Відхиленоґ) земельні ділянки, що використовуються для забезпечення діяльності Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів державної влади, Національної академії наук України, державних галузевих академій наук;


-15- Н.д.Ковалко М.П. (Округ №65)
Пункт 3 статті 84 доповнити таким підпунктом: "Землі під державними залізницями, об'єктами державної власності повітряного і трубопровідного транспорту".
Відхилено


12.
РОЗДІЛ IХ. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ


РОЗДІЛ IХ. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ


ґ) вжити заходів, спрямованих на забезпечення потреб вчителів, лікарів, інших працівників соціальної сфери, які проживають у сільській місцевості, а також громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи та евакуйовані із зони відчуження, переселені із зони безумовного(обов'язкового) або зони гарантованого добровільного відселення, які проживають у сільській місцевості у земельних ділянках для ведення особистого селянського господарства і садівництва у межах норм безплатної приватизації, а також для городництва і сінокосіння за рахунок земель запасу та резервного фонду;

-20- Н.д.Чубаров Р.А. (Округ №8)
. В розділі IX "Прикінцеві положення" в пункті 4, абзаці "ґ", доповнити словами "а також раніш депортованим особам та їх нащадкам, які повернулися в Україну і проживають у сільській місцевості".


Відхилено


ґ) вжити заходів, спрямованих на забезпечення потреб вчителів, лікарів, інших працівників соціальної сфери, які проживають у сільській місцевості, а також громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи та евакуйовані із зони відчуження, переселені із зони безумовного(обов'язкового) або зони гарантованого добровільного відселення, які проживають у сільській місцевості у земельних ділянках для ведення особистого селянського господарства і садівництва у межах норм безплатної приватизації, а також для городництва і сінокосіння за рахунок земель запасу та резервного фонду;
13.
РОЗДІЛ Х. ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯРОЗДІЛ Х. ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ


10. Розмежування земель державної і комунальної власності здійснюється за рішенням відповідного органу виконавчої влади.
-22- Н.д.Салій І.М.(Округ №221)
Частину першу пункту 10 викласти в такій редакції:
"Розмежування земель державної і комунальної власності здійснюється за спільним рішенням органу місцевого самоврядування та органу виконавчої влади".
Враховано


10. Розмежування земель державної і комунальної власності здійснюється на прідставі рішення відповідного органу місцевого самоврядування за згодою відповідного органу виконавчої влади.

12. До розмежування земель державної і комунальної власності сільські, селищні і міські ради здійснюють свої повноваження з передачі у власність, надання у користування, вилучення (викупу) земельних ділянок, на яких розташовані об'єкти комунальної власності.

-23- Н.д.Салій І.М.(Округ №221)
Пункт 12 викласти в такій редакції:
12. До розмежування земель державної та комунальної власності єдиним суб'єктом права власності на всі землі, крім приватних, в межах населених пунктів виступають відповідні сільські, селищні, міські ради.Відхилено
12. До розмежування земель державної і комунальної власності сільські, селищні і міські ради здійснюють свої повноваження з передачі у власність, надання у користування, вилучення (викупу) земельних ділянок, на яких розташовані об'єкти комунальної власності.

Варіант Н.д.Салій І.М
12. До розмежування земель державної та комунальної власності єдиним суб'єктом права власності на всі землі, крім приватних, в межах населених пунктів виступають відповідні сільські, селищні, міські ради.


* - Назви колонок таблиці подані в загальному значенні