Назва: ЗЕМЕЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ
Автор: Народні депутати України (зауваження, висловлені при обговоренні законопроекту 24.05.2001 р.)
Головний комітет: Народні депутати України - члени Комітету з питань аграрної політики та земельних відносин

Файл у форматі MS WORD7

N
Редакція, прийнята в попередньому читанні*
Зауваження та пропозиції
Висновки, обгр.
Редакція, запропонована головним комітетом
1.

Стаття 3. Регулювання земельних відносин
3. У випадках протиріч між цим Кодексом та іншими нормативно-правовими актами застосовуються норми цього Кодексу.


-1-Н.д Ващук К.Т.(Округ 20)
Вилучити пункт 3 статті 3


Враховано

2.

Стаття 5. Принципи земельного законодавства
г) забезпечення раціонального використання та охорони земель;


-2- Н.д.Самойленко Ю.І. (Реєстр.картка №375)
Пункт г) статті 5 викласти в такій редакції: "Забезпечення і раціональне використання, охорона земель та пріоритетність вимог екологічного законодавства над господарською діяльністю".Враховано

Стаття 5. Принципи земельного законодавства
г) забезпечення раціонального використання та охорони земель;
д) пріоритету вимог екологічної безпеки.
.
Стаття 9. Повноваження Київської і Севастопольської міських рад у галузі земельних відносин
д) припинення права користування земельними ділянками у випадках, передбачених цим Кодексом;-3- Н.д.Самойленко Ю.І. (Реєстр.картка №375)
Пункт д) доповнити словами: "а також у разі порушення вимог екологічної безпеки, відповідно до закону"Враховано в статті 141
Стаття 9. Повноваження Київської і Севастопольської міських рад у галузі земельних відносин
д) припинення права користування земельними ділянками у випадках, передбачених цим Кодексом;
.і) здійснення контролю за використанням і охороною земель комунальної власності, додержанням земельного законодавства;
ї) обмеження, тимчасова заборона (зупинення) чи припинення використання земельної ділянки громадянами та юридичними особами в разі порушення ними вимог земельного законодавства;
-4- Н.д.Самойленко Ю.І. (Реєстр.картка №375)
У пунктах і) та ї) перед словом "законодавство" додати слово "екологічне"

Враховано

і) здійснення контролю за використанням і охороною земель комунальної власності, додержанням земельного та екологічного законодавства;
ї) обмеження, тимчасова заборона (зупинення) чи припинення використання земельної ділянки громадянами та юридичними особами в разі порушення ними вимог земельного законодавства;
5.
Стаття 11. Повноваження районних у містах рад у галузі земельних відносин
Міські ради делегують районним у містах радам такі повноваження:
а) підготовка висновків про вилучення (викуп) і надання земельних ділянок із земель державної та комунальної власності, що проводяться міською радою та органами виконавчої влади;
б) здійснення контролю за використанням і охороною земель комунальної власності;
в) прийняття рішень про звільнення самовільно зайнятих земельних ділянок;
г) вирішення земельних спорів;
ґ) вирішення інших питань у галузі земельних відносин відповідно до закону.


-5- Н.д.Салій І.М.(Округ №221)
Статтю 11 викласти в такій редакції: "Міські ради можуть делегувати районним у містах радам такі повноваження".


Враховано

Стаття 11. Повноваження районних у містах рад у галузі земельних відносин
Повноваження районних у містах рад у галузі земельних відносин визначаються міськими радами.

6.
Стаття 12. Повноваження сільських, селищних, міських рад у галузі земельних відносин

є) здійснення контролю за використанням та охороною земель комунальної власності;
ж) обмеження, тимчасова заборона (зупинення) використання земель громадянами і юридичними особами у разі порушення ними вимог земельного законодавства;-6- Н.д.Самойленко Ю.І. (Реєстр.картка №375)
У пунктах є) та ж) перед словом "законодавство" додати слово "екологічне"Враховано
Стаття 12. Повноваження сільських, селищних, міських рад у галузі земельних відносин

є) здійснення контролю за використанням та охороною земель комунальної власності за додержанням земельного та екологічного законодавства;
ж) обмеження, тимчасова заборона (зупинення) використання земель громадянами і юридичними особами у разі порушення ними вимог земельного законодавства;

7.
Стаття 19. Категорії земель
1. Землі України за основним цільовим призначенням поділяються на такі категорії:
а) землі сільськогосподарського призначення;
б) землі житлової та громадської забудови;
в) землі природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення;
г) землі оздоровчого призначення;
ґ) землі рекреаційного призначення;
д) землі історико-культурного призначення;
е) землі лісового фонду;
є) землі водного фонду;
ж) землі промисловості, транспорту, зв`язку, енергетики, оборони та іншого призначення.

-7- Н.д.Салій І.М.(Округ №221)
Статтю 19 доповнити пунктом: " землі запасу"

Відхилено

Стаття 19. Категорії земель
1. Землі України за основним цільовим призначенням поділяються на такі категорії:
а) землі сільськогосподарського призначення;
б) землі житлової та громадської забудови;
в) землі природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення;
г) землі оздоровчого призначення;
ґ) землі рекреаційного призначення;
д) землі історико-культурного призначення;
е) землі лісового фонду;
є) землі водного фонду;
ж) землі промисловості, транспорту, зв`язку, енергетики, оборони та іншого призначення.
8.
Стаття 60. Прибережні захисні смуги
3. Розмір та межі прибережної захисної смуги уздовж морів та навколо морських заток і лиманів встановлюються за проектами землеустрою, а в межах населених пунктів з урахуванням містобудівної документації.

-8- Н.д.Самойленко Ю.І. (Реєстр.картка №375)
Пункт 3 привести у відповідність до вимог Водного кодексу України

Відхилено

Стаття 60. Прибережні захисні смуги
3. Розмір та межі прибережної захисної смуги уздовж морів та навколо морських заток і лиманів встановлюються за проектами землеустрою, а в межах населених пунктів з урахуванням містобудівної документації.
9.
Стаття 61. Обмеження у використанні земельних ділянок прибережних захисних смуг уздовж річок, навколо водойм та на островах
2. У прибережних захисних смугах уздовж річок, навколо водойм та на островах забороняється:-9- Н.д.Самойленко Ю.І. (Реєстр.картка №375)
Доповнити пункт 2 статті 61 підпунктом:
"миття та обслуговування транспортних засобів і техніки"Враховано


Стаття 61. Обмеження у використанні земельних ділянок прибережних захисних смуг уздовж річок, навколо водойм та на островах
2. У прибережних захисних смугах уздовж річок, навколо водойм та на островах забороняється:
ґ) миття та обслуговування транспортних засобів і техніки;
10.
Стаття 79. Земельна ділянка, як об'єкт права власності
2. Право власності на земельну ділянку поширюється в її межах на поверхневий (грунтовий) шар, а також на водні об'єкти, ліси і багаторічні насадження, що на ній знаходяться.
3. Право власності на земельну ділянку поширюється на простір, що знаходиться над та під поверхнею ділянки на висоту і на глибину, необхідні для зведення житлових, виробничих та інших будівель і споруд.


-10- Н.д.Самойленко Ю.І. (Реєстр.картка №375)
У статті 79 пункти 2 і 3 доповнити словами: "відповідно до закону".


Відхилено


Стаття 79. Земельна ділянка, як об'єкт права власності
2. Право власності на земельну ділянку поширюється в її межах на поверхневий (грунтовий) шар, а також на водні об'єкти, ліси і багаторічні насадження, що на ній знаходяться.
3. Право власності на земельну ділянку поширюється на простір, що знаходиться над та під поверхнею ділянки на висоту і на глибину, необхідні для зведення житлових, виробничих та інших будівель і споруд.
11.

Стаття 81. Право власності на землю громадян
1. Громадяни України набувають право власності на земельні ділянки на підставі: а)- ґ).
2. Іноземні громадяни та особи без громадянства можуть набувати право власності на земельні ділянки несільськогосподарського призначення в межах населених пунктів, а також на земельні ділянки несільськогосподарського призначення за межами населених пунктів, на яких розташовані об'єкти нерухомого майна, що належать їм на праві приватної власності.
3. Іноземні громадяни та особи без громадянства можуть набувати право власності на земельні ділянки відповідно до частини другої цієї статті у разі: а)-в).
4. Землі сільськогосподарського призначення, прийняті у спадщину іноземними громадянами та особами без громадянства, протягом року підлягають відчуженню.
-11- Н.д.Чубаров Р.А. (Округ №8)
Глава 3 "Право на землю"

Доповнити статтю 81 пунктом такого змісту:
"Громадяни України з числа депортованих осіб та їх нащадків, які повернутися в Україну та проживають в сільській місцевості мають право на земельні частки (паї) внаслідок паювання земель сільськогосподарських підприємств, установ та організацій незалежно від форм їхньої власності.
Розмір виділених а натурі (на місцевості) належної їм земельної частки (паю) не може бути меншим за розміром паїв виділених в "межах відповідної територіальної громади".
Враховано частково в статтях 118 та 121


Стаття 81. Право власності на землю громадян
1. Громадяни України набувають право власності на земельні ділянки на підставі: а)- ґ).
2. Іноземні громадяни та особи без громадянства можуть набувати право власності на земельні ділянки несільськогосподарського призначення в межах населених пунктів, а також на земельні ділянки несільськогосподарського призначення за межами населених пунктів, на яких розташовані об'єкти нерухомого майна, що належать їм на праві приватної власності.
3. Іноземні громадяни та особи без громадянства можуть набувати право власності на земельні ділянки відповідно до частини другої цієї статті у разі: а)-в).
4. Землі сільськогосподарського призначення, прийняті у спадщину іноземними громадянами та особами без громадянства, протягом року підлягають відчуженню.
12.
Стаття 83. Право власності на землю територіальних громад
3. До земель комунальної власності, що не можуть передаватися у приватну власність, належать:
д) земельні ділянки, що використовуються для забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування, комунальних наукових установ та організацій.-12- Н.д.Салій І.М.(Округ №221)
Підпункт д) пункту 3 статті 83 узгодити з статтею 84.


Враховано

Стаття 83. Право власності на землю територіальних громад


д) земельні ділянки, що використовуються для забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування.
13.
Стаття 84. Право власності на землю держави
3. До земель державної власності, що не можуть передаватися у комунальну власність належать:
г) землі під об'єктами водного фонду загальнодержавного значення
-13- Н.д.Салій І.М.(Округ №221)
У підпункті г) пункту 3 статті 84 слова "загальнодержавного значення" замінити словами "відповідно до цього Кодексу".

Враховано частково


Стаття 84. Право власності на землю держави
3. До земель державної власності, що не можуть передаватися у комунальну власність належать:
г) землі під водними об'єктами загальнодержавного значення;
14.

ґ) земельні ділянки, що використовуються для забезпечення діяльності Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів державної влади, Національної академії наук України, державних галузевих академій наук;

-14- Н.д.Салій І.М.(Округ №221)
У підпункті ґ) після слова "інших" додати слово "центральних".

Відхиленоґ) земельні ділянки, що використовуються для забезпечення діяльності Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів державної влади, Національної академії наук України, державних галузевих академій наук;
15.

-15- Н.д.Ковалко М.П. (Округ №65)
Пункт 3 статті 84 доповнити таким підпунктом: "Землі під державними залізницями, об'єктами державної власності повітряного і трубопровідного транспорту".
Відхилено


16.

Стаття 103. Зміст добросусідства

3. Власники та землекористувачі сусідніх земельних ділянок зобов'язані співпрацювати при вчиненні дій, спрямованих на забезпечення прав на землю кожного з них (встановлення, зберігання межових знаків тощо).

-16- Н.д Ващук К.Т.(Округ 20)
Частину третю статті 103 виклсти у такій редакції:
3. Власники та землекористувачі земельних ділянок зобов'язані співпрацювати при вчиненні дій, спрямованих на забезпечення прав на землю кожного з них та використання цих ділянок з запровадженням і додержанням прогресивних технологій вирощування сільськогосподарських культур та охорони земель (обмін земельних ділянок, раціональної організації території, дотримання сівозмін, встановлення, зберігання межових знаків тощо).

Враховано

Стаття 103. Зміст добросусідства
3. Власники та землекористувачі земельних ділянок зобов'язані співпрацювати при вчиненні дій, спрямованих на забезпечення прав на землю кожного з них та використання цих ділянок з запровадженням і додержанням прогресивних технологій вирощування сільськогосподарських культур та охорони земель (обмін земельних ділянок, раціональної організації території, дотримання сівозмін, встановлення, зберігання межових знаків тощо).
17.

Стаття 169. Поняття техногенно забруднених земель

2. До техногенно забруднених земель відносять землі забруднені радіонуклідами, важкими металами, іншими хімічними елементами тощо. При використанні техногенно забруднених земель враховуються особливості режиму їх використання.-17- Н.д Ващук К.Т.(Округ 20)
У частині другій слово "забруднені радіонуклідами" замінити на слово "радіаційно небезпечні та радіактивно забруднені"
Враховано

Стаття 169. Поняття техногенно забруднених земель

2. До техногенно забруднених земель відносять землі радіаційно небезпечні та радіактивно забруднені, землі забруднені важкими металами, іншими хімічними елементами тощо. При використанні техногенно забруднених земель враховуються особливості режиму їх використання.

18.
РОЗДІЛ IХ. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

4. Кабінету Міністрів України у шестимісячний строк після опублікування цього Кодексу:

в) розробити нормативно-правові акти, передбачені цим Кодексом;

-18- Н.д. Сас С.В.(Реєстраційна картка №361)

п. п. "б" пункту 4 Прикінцевих положень доповнити словами (Закони України "Про землеустрій", "Про державний земельний кадастр", "Про оцінку земель", "Про охорону земель", "Про розмежування земель державної та комунальної власності", "Про державний земельний банк", "Про купівлю і продаж земельних ділянок", "Про визначення правових засад вилучення земель права приватної власності" тощо)-19-Н.д. Ващук К.Т.(Округ 20)
Прикінцеві положення доповнити пунктом 6 такого змісту:
6. Кабінету Міністрів України створити Державний земельний (іпотечний) банк та запровадити державну реєстрацію прав на землю.
Враховано
Враховано
РОЗДІЛ IХ. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

4. Кабінету Міністрів України у шестимісячний строк після опублікування цього Кодексу:

в) розробити нормативно-правові акти, передбачені цим Кодексом (Закони України "Про землеустрій", "Про державний земельний кадастр", "Про оцінку земель", "Про охорону земель", "Про розмежування земель права державної та комунальної власності", "Про державний земельний (іпотечний) банк", "Про ринок землі", "Про визначення правових засад вилучення земель права приватної власності" тощо);

6. Кабінету Міністрів України створити Державний земельний (іпотечний) банк з відповідною інфраструктурою та запровадити державну реєстрацію прав на землю відповідно до статті 202 цього Кодексу.

19.

ґ) вжити заходів, спрямованих на забезпечення потреб вчителів, лікарів, інших працівників соціальної сфери, які проживають у сільській місцевості, а також громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи та евакуйовані із зони відчуження, переселені із зони безумовного(обов'язкового) або зони гарантованого добровільного відселення, які проживають у сільській місцевості у земельних ділянках для ведення особистого селянського господарства і садівництва у межах норм безплатної приватизації, а також для городництва і сінокосіння за рахунок земель запасу та резервного фонду;

-20- Н.д.Чубаров Р.А. (Округ №8)
. В розділі IX "Прикінцеві положення" в пункті 4, абзаці "ґ", доповнити словами "а також раніш депортованим особам та їх нащадкам, які повернулися в Україну і проживають у сільській місцевості".


Відхилено


ґ) вжити заходів, спрямованих на забезпечення потреб вчителів, лікарів, інших працівників соціальної сфери, які проживають у сільській місцевості, а також громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи та евакуйовані із зони відчуження, переселені із зони безумовного(обов'язкового) або зони гарантованого добровільного відселення, які проживають у сільській місцевості у земельних ділянках для ведення особистого селянського господарства і садівництва у межах норм безплатної приватизації, а також для городництва і сінокосіння за рахунок земель запасу та резервного фонду;
20.

РОЗДІЛ Х. ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ
6. Громадяни та юридичні особи, які мають у постійному користування земельні ділянки, але за цим Кодексом не можуть мати їх на такому праві, повинні до 1 січня 2004 року переоформити в установленому порядку право власності або право оренди на них.
Селянським (фермерським) господарствам переоформлення зазначених земельних ділянок провадиться у довгострокову оренду на строк визначений землекористувачем. При цьому розмір орендної плати за вказані земельні ділянки не повинен перевищувати розміру земельного податку.-21-Н.д.Ващук К.Т.(Округ №20)
У пункті 6 "Перехідних положень" дату " 2004 року" замінити на "2005 року"Враховано


РОЗДІЛ Х. ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ
6. Громадяни та юридичні особи, які мають у постійному користування земельні ділянки, але за цим Кодексом не можуть мати їх на такому праві, повинні до 1 січня 2005 року переоформити в установленому порядку право власності або право оренди на них.
При переоформленні права постійного користування земельними ділянками, наданими для ведення селянських (фермерських) господарств у довгострокову оренду, строк оренди визначається селянським (фермерським) господарством відповідно до закону. При цьому розмір орендної плати за вказані земельні ділянки не повинен перевищувати розміру земельного податку.
21.

10. Розмежування земель державної і комунальної власності здійснюється за рішенням відповідного органу виконавчої влади.
-22- Н.д.Салій І.М.(Округ №221)
Частину першу пункту 10 викласти в такій редакції:
"Розмежування земель державної і комунальної власності здійснюється за спільним рішенням органу місцевого самоврядування та органу виконавчої влади".
Враховано


10. Рішення щодо розмежування земель державної і комунальної власності у межах населених пунктів приймають відповідні сільські, селищні, міські ради за погодженням з органом виконавчої влади, а за межами населених пунктів органи виконавчої влади за погодженням з відповідними органами місцевого самоврядування.
22.

12. До розмежування земель державної і комунальної власності сільські, селищні і міські ради здійснюють свої повноваження з передачі у власність, надання у користування, вилучення (викупу) земельних ділянок, на яких розташовані об'єкти комунальної власності.
Районні, Київська і Севастопольська міські державні адміністрації можуть делегувати на період до розмежування земель державної і комунальної власності відповідним сільським, селищним і міським радам свої повноваження по розпорядженню землями державної власності в межах населених пунктів.
-23- Н.д.Салій І.М.(Округ №221)
Пункт 12 викласти в такій редакції:
12. До розмежування земель державної та комунальної власності єдиним суб'єктом права власності на всі землі, крім приватних, в межах населених пунктів виступають відповідні сільські, селищні, міські ради.Враховано12. До розмежування земель державної та комунальної власності повноваження щодо розпорядження землями в межах населених пунктів, крім земель переданих у приватну власність, здійснюють відповідні сільські, селищні, міські ради, а за межами населених пунктів - відповідні органи виконавчої влади.

23
15. До запровадження державної реєстрації земельних ділянок в обсягах, визначених статтею 202 цього Кодексу, встановити, що громадяни та юридичні особи, які мають у власності земельні ділянки для ведення особистого селянського господарства, фермерського господарства, іншого товарного сільськогосподарського виробництва, а також громадяни України - власники земельних часток (паїв), не вправі до 1 січня 2003 року продавати або іншим способом відчужувати належні їм земельні ділянки та земельні частки(паї), крім передачі їх у спадщину та при вилученні земель для державних та суспільних потреб. За наявності поважних причин суд, за позовом власника, може скоротити зазначений термін.
-24-Н.д.Ващук К.Т..(Округ №20)
Пункт 15 після слів "цього Кодексу" доповнити словами: " та створення державного земельного банку"

-25- Н.д. Марченко О.А.(Округ №201)

Останнє речення пункту 15 вилучити
Враховано у Прикінцевих положеннях
Враховано

15. Встановити, що громадяни та юридичні особи, які мають у власності земельні ділянки для ведення селянського (фермерського) господарства та іншого товарного сільськогосподарського виробництва, а також громадяни України - власники земельних часток (паїв), не вправі до 1 січня 2005 року продавати або іншим способом відчужувати належні їм земельні ділянки та земельні частки(паї), крім міни, передачі їх у спадщину та при вилученні земель для державних та суспільних потреб.
24.


-26- Н.д.Ващук К.Т..(Округ №20
Доповнити Перехідні положення пуктами 16 та 17 такого змісту
16. Громадянам - власникам земельних часток (паїв) за їх бажанням виділяються в натурі (на місцевості) земельної ділянки з видачею державних актів на право приватної власності на землю.
17. Встановити, що сертифікат на земельну частку (пай) є документом, що посвідчує право на виділення у приватну власність земельної ділянки із земель, які були передані у колективну власність відповідному сільськогосподарському підприємству, сільськогосподарському коопера-тиву, сільськогосподарському акціонерному товариству з урахуванням змін, що відбулися.

-27- Н.д. Сас С.В.(Реєстраційна картка №361)

Доповнити Перехідні положення пунктом такого змісту
Сертифікати на право на земельну частку(пай) у колективній власності встановленого Кабінетом Міністрів зразка, які отримані громадянами при реформуванні недержавних сільськогосподарських підприємств вважаються правовстановлюючими документами при реалізації ними права вимоги на відведення земельної частки(паю) в натурі відповідно до законодавства.
Сертифікати на земельну частку(пай) є дійсними до виділення власниками земельних часток(паїв) у натурі (на місцевості) та видачі їм державних актів на право власності на землю.


Враховано

Враховано


16. Громадянам - власникам земельних часток (паїв) за їх бажанням виділяються в натурі (на місцевості) земельної ділянки з видачею державних актів на право приватної власності на землю.
17. Встановити, що сертифікати на право на земельну частку(пай), які отримані громадянами - члени сільськогосподарських підприємств, сільськогосподарських кооперативів, сільськогосподарських акціонерних товариств є документами, які посвідчують право громадянина на частку у спільній власності на землю і є підставою на виділення у приватну власність земельної ділянки в натурі(на місцевості) із земель, які були передані у колективну власність цим підприємствам.
Сертифікати на право на земельну частку(пай) є дійсними до виділення власникам земельних часток(паїв) у натурі (на місцевості) земельних ділянок та видачі їм державних актів на право приватної власності на землю.


* - Назви колонок таблиці подані в загальному значенні