Назва: Про внесення змін та доповнень до Закону України ''Про адвокатуру''
Автор: народний депутат України Онопенко В.В.
Головний комітет: Народні депутати України - члени Комітету з питань правової політики

Файл у форматі MS WORD7

N
Редакція, прийнята в попередньому читанні*
Зауваження та пропозиції
Висновки, обгр.
Редакція, запропонована головним комітетом

0.
Проект


Проект
1.
ЗАКОН УКРАЇНИ


ЗАКОН УКРАЇНИ
2.
Про внесення змін та доповнень до Закону України "Про адвокатуру"
-1- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка 404)
У назві закону виключити текст "та доповнень".
Враховано
Про внесення змін до Закону України "Про адвокатуру"
3.
В зв'язку з прийняттям Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" та з метою забезпечення права громадян на правову допомогу Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
-2- Н.д.Карпов О.М. (Реєстр.картка №400)
У прийнятті даного законопроекту немає практичної потреби.
Відхилено
В зв'язку з прийняттям Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" та з метою забезпечення права громадян на правову допомогу Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
4.
1. Внести наступні зміни до Закону України "Про адвокатуру" (ВВР, 1993, N 9, ст. 62):


1. Внести наступні зміни до Закону України "Про адвокатуру" (ВВР, 1993, N 9, ст. 62):
5.
Статтю 2 після частини першої доповнити новою частиною такого змісту:


Частину четверту статті 13 доповнити новим реченням такого змісту:
6.
"Свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльності видається без складання кваліфікаційних іспитів особам, які на день набрання чинності цим Законом здійснюють юридичну практику на підставі ліцензії Міністерства юстиції України на здійснення юридичної практики, а у випадку коли така ліцензія видана юридичній особі - працівникам, які мають вищу юридичну освіту з освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста або магістра, а також стаж роботи за спеціальністю, після здобуття відповідного рівня, не менше двох років".
-3- Н.д.Акопян В.Г. (Округ №131)
Після слів "Міністерства юстиції України на здійснення юридичної практики" доповнити словами "а також мають ступінь кандидата або доктора юридичних наук та займаються практичною діяльністю, що відповідає їх науковому ступеню. "
-4- Н.д.Онопенко В.В. (Реєстр.картка №439)
Зміни до Закону України "Про адвокатуру" викласти в такій редакції:
"Частину четверту статті 13 доповнити новим реченням такого змісту:
"Свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю видається без складання кваліфікаційних іспитів особам, які на день набрання чинності цим Законом здійснюють юридичну практику на підставі ліцензії, отриманої в установленому законом порядку, а у випадку коли така ліцензія видана юридичній особі - працівникам, які мають вищу юридичну освіту з освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста або магістра, а також стаж роботи за спеціальністю, після здобуття відповідного рівня освіти, не менше двох років.
Відхилено

Враховано

"Свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю видається без складання кваліфікаційних іспитів особам, які на день набрання чинності цим Законом здійснюють юридичну практику на підставі ліцензії, отриманої в установленому законом порядку, а у випадку коли така ліцензія видана юридичній особі - працівникам, які мають вищу юридичну освіту з освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста або магістра, а також стаж роботи за спеціальністю, після здобуття відповідного рівня освіти, не менше двох років".
7.
В зв'язку з цим частину другу вважати частиною третьою.
2. Визнати таким, що втратив чинність пункт 2 постанови Верховної Ради України "Про порядок введення в дію Закону України "Про адвокатуру" (ВВР, 1993, №9, ст.62)."

2. Визнати таким, що втратив чинність пункт 2 постанови Верховної Ради України "Про порядок введення в дію Закону України "Про адвокатуру" (ВВР, 1993, №9, ст.62).
8.
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.


3. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

* - Назви колонок таблиці подані в загальному значенні