Назва: ПРО ПОПЕРЕДЖЕННЯ НАСИЛЬСТВА В СІМ'Ї
Автор: Народні депутати України С.Гавриш, О.Бандурка
Головний комітет: Народні депутати України - члени Комітету з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин

Файл у форматі MS WORD7

N
Редакція, прийнята в попередньому читанні*
Зауваження та пропозиції
Висновки, обгр.
Редакція, запропонована головним комітетом
0.
Проект
ЗАКОН УКРАЇНИ
"ПРО ПОПЕРЕДЖЕННЯ НАСИЛЬСТВА
В СІМ'Ї"


Проект
ЗАКОН УКРАЇНИ
"ПРО ПОПЕРЕДЖЕННЯ НАСИЛЬСТВА
В СІМ'Ї"
1.
Цей Закон визначає правові і організаційні основи попередження насильства в сім'ї, виявлення і припинення їх проявів, відновлення прав і законних інтересів членів сім'ї, які постраждали від насильства, встановлення наслідків спричиненого насильства в сім'ї, здійснення контролю і нагляду за законною діяльністю органів і служб по попередженню насильства в сім'ї і спеціальних установ для жертв сімейного насильства.
-1- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Преамбула. Після тексту "контролю і нагляду за" виключити слово "законного", текст "і служб по попередженню" замінити текстом "з попередження", текст "сімейного насильства" замінити текстом "насильства в сім'ї"

Враховано частково

Цей Закон визначає правові і організаційні основи попередження насильства в сім'ї, органи і установи, на які покладається здійснення заходів з попередження насильства в сім'ї.-2- Н.д.Гавриш С.Б. (Округ №176)
Преамбулу Закону викласти у наступній редакції: "Цей Закон визначає правові і організаційні основи попередження насильства в сім'ї, органи і установи, на які покладається здійснення заходів з попередження насильства в сім'ї."

Враховано


2.
Розділ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.


Розділ I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
3.
Стаття 1. Визначення термінів.


Стаття 1. Визначення термінів
4.
Для цілей цього Закону використовуються наступні терміни:
-3- Н.д.Гавриш С.Б. (Округ №176)
Частину першу статті 1 викласти у редакції: "Для цілей цього Закону наведені нижче терміни вживаються у такому значенні"
Враховано

Для цілей цього Закону наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:
5.
1. Залежний член сім'ї - неповнолітній член сім'ї; член сім'ї, нездатний внаслідок похилого віку, інвалідності, хвороби, матеріальної залежності від інших членів сім'ї захищати себе від насильства в сім'ї.
-4-Н.д.Черненко В.Г. (Округ №48)
У статті 1 дефініцію поняття "Залежний член сім'ї" викласти в такій редакції: "Залежний член сім'ї - будь-який член сім'ї, який в силу різних обставин нездатний захищати себе від насильства в сім'ї".

Відхилено
Пункт вилучено-5- Н.д.Танюк Л.С. (Округ №166)
У пункті 1 статті 1 першого розділу після слів "інвалідності, хвороби" додати фразу "психічних особливостей".

Відхилено
Пункт вилучено-6- Н.д.Деркач А.Л. (Округ №159)
Пункт 1 статті 1 викласти у такій редакції:
"Залежний член сім'ї - неповнолітній член сім'ї; член сім'ї нездатний внаслідок похилого віку, фізичного розвитку, інвалідності, хвороби, матеріальної залежності від інших членів сім'ї захищати себе від насильства в сім'ї".

Відхилено
Пункт вилучено-7- Н.д.Франчук А.Р. (Округ №10)
В пункті 1 статті 1 після слів "неповнолітній член сім'ї" доповнити словами "вік якої не перевищує 16 років" і далі за текстом.

Відхилено
Пункт вилучено-8- Н.д.Гавриш С.Б. (Округ №176)
Пункт 1 статті 1 вилучити. Відповідно змінити номерацію наступних пунктів.

Враховано


6.
2. Насильство в сім'ї - будь-які умисні дії одного члена сім'ї по відношенню до іншого її члена, якщо ці дії порушують конституційні права і свободи члена сім'ї як громадянина і наносять шкоду його фізичному, психічному чи моральному здоров'ю, а також розвитку дитини.
-9- Н.д.Танюк Л.С. (Округ №166)
У пункті 2 статті 1 першого розділу замінити вислів "розвитку дитини" на "розвитку особистості".

Відхилено

насильство в сім'ї - будь-які умисні дії фізичного, сексуального, психологічного чи економічного спрямування одного члена сім'ї по відношенню до іншого члена сім"ї, якщо ці дії порушують конституційні права і свободи члена сім'ї як людини та громадянина і наносять йому моральну шкоду, шкоду його фізичному чи психічному здоров'ю;


-10- Н.д.Баулін П.Б. (Округ №76)
Частину другу статті 1 викласти в такій редакції:
"2. Насильство в сім'ї - будь-які умисні дії одного члена сім'ї по відношенню до іншого її члена, якщо ці дії порушують конституційні права і свободи члена сім'ї як людини та громадянина і наносять шкоду його фізичному, психічному чи моральному здоров'ю, а також розвитку дитини.
Насильство в сім'ї може мати форми фізичного, сексуального, психічного та економічного впливу:
1) Фізичне насильство в сім'ї - умисне нанесення одним членом сім'ї іншому побоїв, тілесних пошкоджень, а також умисне позбавлення свободи.
2) Сексуальне насильство в сім'ї - протиправне посягання одного члена сім'ї на статеву недоторканість іншого члена сім'ї, а також вчинення дій сексуального характеру по відношенню до неповнолітнього.
3) Психічне насильство в сім'ї - навмисне примушування одним членом сім'ї шляхом погроз, образи, шантажу до вчинення дій іншим членом сім'ї, які представляють собою небезпеку для його життя, наносять шкоду його здоров'ю або призводять до порушення психічного розвитку неповнолітнього.
4) Економічне насильство в сім'ї - умисне позбавлення житла, їжі, одягу та інших нормальних умов життя, що може призвести до смерті постраждалого, викликати порушення фізичного і психічного здоров'я, нанести шкоду його честі і гідності."

Враховано частково
-11- Н.д.Сергієнко О.І. (Округ №101)
В пункті 2 статті 1 слово "умисні" вилучити.

Відхилено
-12- Н.д.Деркач А.Л. (Округ №159)
Пункт 2 статті 1 викласти у такій редакції: "Насильство в сім'ї - будь-які умисні дії одного члена сім'ї по відношенню до іншого члена, якщо ці дії порушують конституційні права і свободи члена сім'ї як громадянина і наносять йому моральну шкоду, шкоду його фізичному чи психічному здоров'ю, а також розвитку дитини".

Враховано частково
-13- Н.д.Франчук А.Р. (Округ №10)
В пункті 2 статті 1 після слова "будь-які" доповнити словом "примусові" і далі за текстом .

Відхилено
-14- Н.д.Марковська Н.С. (Реєстр.картка №347)
Підпункти 1,2,3 пункту 2 статті 1 викласти у такій редакції:
"2.Насильство в сім'ї - будь-яка дія фізичного, сексуального чи психологічного характеру стосовно членів сім'ї, вчинена особою або особами, поєднаних з ними сімейними чи близькими стосунками, спрямована проти особистості, якою навмисно спричиняється біль або страждання, фізичне чи психічне, та може задаватися або завдається шкода фізичному або психічному здоровою.
Залежно від впливу на організм людини, об'єкта посягання насильство в сім'ї може мати такі види: фізичне, сексуальне, психічне.
1) фізичне насильство в сім'ї - насильство, пов'язане з безпосередньою дією однієї особи (осіб) на організм іншої особи, поєднаної з нею сімейними чи близькими стосунками, з нанесенням побоїв, ушкоджень, катувань або інших жорстоких і принизливих форм поводження із застосуванням предметів, речовин тощо, та яким навмисно спричиняється страждання та може завдатися або завдається шкода психічному та фізичному здоров'ю;
2) сексуальне насильство в сім'ї - насильство, яке вчиняється на підставі статевої ознаки стосовно жінок, інших членів сім'ї, поєднаних сімейними або близькими стосунками, і включає в себе погрози щодо вчинення сексуального акту, примушування до інтимних стосунків, зґвалтування, та яким навмисно спричиняється біль та страждання, фізичне чи психічне, та може завдаватися або завдається шкода фізичному, психічному та сексуальному здоров'ю;
3) психічне насильство в сім'ї - насильство, пов'язане з дією однієї особи (осіб) на психіку іншої, поєднаної з нею сімейними або близькими стосунками, шляхом словесних образ або погроз, переслідування, примушування, залякування, та яким навмисно спричиняється емоційна невпевненість, нездатність захистити себе, психічні страждання, та може завдаватися або завдається шкода психічному здоров'ю".

Враховано частково
-15- Н.д.Пасечна Л.Я. (Реєстр.картка №291)
У першому абзаці пункту 2 статті 1 після слів "будь-які умисні дії" слід додати "фізичного або морального спрямування", і далі - за текстом. Друге речення доповнити словом "морального" (після словосполучення "форми фізичного"). Цим же словом необхідно доповнити підпункт 3, а словосполученням "морального стану" ("моральний стан") відповідно підпункти 1,4.

Враховано частково
-16- Н.д.Мовчан П.М. (Округ №152)
В абзаці першому пункту 2 статті 1 формулювання "…а також розвитку дитини" вилучити.
Враховано

-17- Н.д.Гавриш С.Б. (Округ №176)
Пункт 2 статті 1 викласти у наступній редакції: "насильство в сім'ї - будь-які умисні дії фізичного, сексуального, психологічного чи економічного спрямування одного члена сім'ї по відношенню до іншого члена сім"ї, якщо ці дії порушують конституційні права і свободи члена сім'ї як людини та громадянина і наносять йому моральну шкоду, шкоду його фізичному чи психічному здоров'ю;
Враховано
фізичне насильство в сім'ї - умисне нанесення одним членом сім'ї іншому члену сім"ї побоїв, тілесних ушкоджень, що може призвести або призвело до смерті постраждалого, порушення фізичного чи психічного здоров'я, нанесення шкоди його честі і гідності;
сексуальне насильство в сім'ї - протиправне посягання одного члена сім'ї на статеву недоторканість іншого члена сім'ї, а також дії сексуального характеру по відношенню до неповнолітнього члена сім"ї;
психологічне насильство в сім'ї - насильство, пов'язане з дією одного члена сім"ї на психіку іншого члена сім"ї, шляхом словесних образ або погроз, переслідування, залякування, яким навмисно спричиняється емоційна невпевненість, нездатність захистити себе, та може завдаватися або завдається шкода психічному здоров'ю;
економічне насильство в сім'ї - умисне позбавлення одним членом сім"ї іншого члена сім"ї житла, їжі, одягу та іншого майна чи коштів на які постраждалий має передбачене законом право, що може призвести до його смерті, викликати порушення фізичного чи психічного здоров'я."7.
Насильство в сім'ї може мати форми фізичного, сексуального, психічного впливу:
-18- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 1, частина 2, абзац 2. У першому реченні після тексту "форми фізичного" виключити текст ", сексуального"

Відхилено
-19- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 1, частина 2, абзац 2. Підпункти перенумерувати - 1), 2),…

Відхилено

-20- Н.д.Мовчан П.М. (Округ №152)
Абзац другий пункту 2 статті 1 сформулювати наступним чином: "Насильство в сім'ї може мати форми фізичного, статевого, психологічного, економічного впливу". Дати чітке визначення насильства та його форм: психологічної, статевої, фізичної та економічної. Формулювання "психічне здоров'я" замінити на "психічний стан здоров'я".

Відхилено8.
1) Фізичне насильство в сім'ї - умисне нанесення одним членом сім'ї іншому побоїв, тілесних пошкоджень, а також умисне позбавлення свободи, житла, їди, одягу та інших нормальних умов життя, що може призвести до смерті постраждалого, викликати порушення фізичного і психічного здоров'я, нанести шкоду його честі і гідності.
-21- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 1, частина 2, абзац 2, пункт 1). Текст "їди, одягу та інших нормальних умов життя" замінити текстом "їжі, ліків, одягу та особистого майна"

Враховано частково

фізичне насильство в сім'ї - умисне нанесення одним членом сім'ї іншому члену сім"ї побоїв, тілесних ушкоджень, що може призвести або призвело до смерті постраждалого, порушення фізичного чи психічного здоров'я, нанесення шкоди його честі і гідності;


-22- Н.д.Сергієнко О.І. (Округ №101)
В підпункті 1 пункту 2 статті 1 вилучити слово "умисне".

Відхилено
-23- Н.д.Салигін В.В. (Округ №171)
В підпункті 1, пункту 2 статті 1 слово "їди" замінити на слово "їжі".

Враховано
-24- Н.д.Акопян В.Г. (Округ №131)
Підпункт 1 частини другої пункту 2 статті 1 після слова "іншому" доповнити словом "або іншим" і далі за текстом.

Відхилено


9.
2) Сексуальне насильство в сім'ї - протиправне посягання одного члена сім'ї на статеву недоторканість іншого члена сім'ї, а також вчинення дій сексуального характеру по відношенню до неповнолітнього.
-25- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 1, частина 2, абзац 2. Пункт 2) виключити

Відхилено

сексуальне насильство в сім'ї - протиправне посягання одного члена сім'ї на статеву недоторканість іншого члена сім'ї, а також дії сексуального характеру по відношенню до неповнолітнього члена сім"ї;


-26- Н.д.Сергієнко О.І. (Округ №101)
В підпункті 2 пункту 2 після слова "неповнолітнього" додати фразу: "члена сім'ї".

Враховано
-27- Н.д.Черненко В.Г. (Округ №48)
У статті 1 з визначення "сексуальне насильство в сім'ї" вилучити всі слова після слів "...іншого члена сім'ї".

Відхилено
-28- Н.д.Акопян В.Г. (Округ №131)
Підпункт 2 частини другої пункту 2 статті 1 після слів "іншого члена" доповнити словами "(інших членів)" і далі за текстом.

Відхилено
-29- Н.д.Шаров І.Ф. (Реєстр.картка №399)
Підпункт 2 частини другої пункту 2 статті 1 після слів "іншого члена" доповнити словами "(інших членів)" і далі за текстом.

Відхилено


10.
3) Психічне насильство в сім'ї - навмисне примушування одним членом сім'ї шляхом погроз, образи, шантажу до вчинення дій іншим членом сім'ї, які представляють собою небезпеку для його життя, наносять шкоду його здоров'ю або призводять до порушення психічного розвитку неповнолітнього.
-30- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 1, частина 2, абзац 2, пункт 3). Слово "дій" перенести після тексту "іншим членом сім'ї"

Відхилено
Пункт викладений в іншій редакції

психологічне насильство в сім'ї - насильство, пов'язане з дією одного члена сім"ї на психіку іншого члена сім"ї, шляхом словесних образ або погроз, переслідування, залякування, якими навмисно спричиняється емоційна невпевненість, нездатність захистити себе та може завдаватися або завдається шкода психічному здоров'ю;


-31- Н.д.Сергієнко О.І. (Округ №101)
У підпункті 3 пункту 2 після слів "його життя" додати "або інших членів сім'ї"; слово "його" вилучити; після слова "неповнолітнього" додати "або інших членів сім'ї".

Відхилено
Пункт викладений в іншій редакції
-32- Н.д.Акопян В.Г. (Округ №131)
Підпункт 3 частини другої пункту 2 статті 1 після слів "одним членом" доповнити словами " (одними членами)" і далі за текстом. Після слова "іншим членом" доповнити словами "(іншими членами)" і далі за текстом.

Відхилено
-33- Н.д.Шаров І.Ф. (Реєстр.картка №399)
Підпункт 3 частини другої пункту 2 статті 1 після слів "одним членом" доповнити словами " (одними членами)" і далі за текстом. Після слова "іншим членом" доповнити словами "(іншими членами)" і далі за текстом.

Відхилено
-34- Н.д.Пасечна Л.Я. (Реєстр.картка №291)
У пункті 3 статті 1 потребує більш точного визначення поняття "психічне насильство", адже "психологічний насильник" може використовувати різні маніпулятивні заходи без погроз, шантажу, та грубого тиску.

Враховано
-35- Н.д.Мовчан П.М. (Округ №152)
У підпункті 3 статті 1 формулювання "…психічного розвитку неповнолітнього члена сім'ї" замінити на "… його психічного розвитку".

Відхилено
Пункт викладений в іншій редакції

економічне насильство в сім'ї - умисне позбавлення одним членом сім"ї іншого члена сім"ї житла, їжі, одягу та іншого майна чи коштів, на які постраждалий має передбачене законом право, що може призвести до його смерті, викликати порушення фізичного чи психічного здоров'я;

11.
3. Жертва сімейного насильства - особа, яка зазнала фізичного, сексуального чи психічного насильства в боку іншого члена сім'ї.
-36- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 1, частина 3. Текст "жертва сімейного насильства" замінити текстом "жертва насильства в сім'ї", виключити текст ", сексуального"

Враховано частково

жертва насильства в сім'ї - член сім'ї, який постраждав від фізичного, сексуального, психологічного чи економічного насильства з боку іншого члена сім'ї;-37- Н.д.Акопян В.Г. (Округ №131)
Пункт 3 статті 1 після слів "іншого члена" доповнити словами "(інших членів)" і далі за текстом.

Відхилено
-38- Н.д.Мовчан П.М. (Округ №152)
У пункті 3 статті 1 формулювання "жертва сімейного насильства" замінити на "потерпілий від сімейного насильства" та далі по тексту.

Відхилено
Потерпілий це процесуальні фігура, а жертва - більш широке поняття-39- Н.д.Гавриш С.Б. (Округ №176)
Пункт 3 статті 1 викласти в наступній редакції: "жертва насильства в сім'ї - член сім'ї, який постраждав від фізичного, сексуального, психологічного чи економічного насильства з боку іншого члена сім'ї."

Враховано


12.
4. Об'єкти захисту від насильства в сім'ї - життя, фізичне і психічне здоров'я, статева недоторканість осіб, які є членами сім'ї, а також розвиток дитини - члена сім'ї.
-40- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 1, частина 4. Виключити текст ", статева недоторканість"

Відхилено
Пункт вилучено-41- Н.д.Деркач А.Л. (Округ №159)
Пункт 4 статті 1 вилучити. Відповідно змінити нумерацію наступних пунктів.

Враховано
-42- Н.д.Марковська Н.С. (Реєстр.картка №347)
У пункті 4 статті 1 слова "захисту від насильства в сім'ї" замінити на слово "посягання".

Відхилено
Пункт вилучено

13.
5. Попередження насильства в сім'ї - система соціальних і спеціальних заходів по усуненню причин і умов, які сприяють вчиненню насильства в сім'ї (профілактика), заходів по припиненню насильства, яке готується, або вже почалося (припинення), притягнення до відповідальності осіб, які винні у вчиненні насильства у сім'ї, а також їх наступна реабілітація.
-43- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 1, частина 5. Текст "по припиненню" замінити текстом "щодо припинення" текст ", а також їх наступна реабілітація" - виключити

Враховано
В іншій редакції
попередження насильства в сім'ї - система соціальних і спеціальних заходів, спрямованих на усунення причин і умов, які сприяють вчиненню насильства в сім'ї, припинення насильства в сім"ї, яке готується, або вже почалося, притягнення до відповідальності осіб, винних у вчиненні насильства в сім'ї, а також медико-соціальна реабілітація жертв насильства в сім"ї;-44- Н.д.Марковська Н.С. (Реєстр.картка №347)
Пункт 5 статті 1 викласти у такій редакції: "5. Попередження насильства в сім'ї - система спеціальних заходів, спрямованих на попередження насильства в сім'ї та усунення його причин і умов, припинення насильства, що вже почалось та (або) притягнення до відповідальності винних осіб, а також захист від насильства і медико-соціальну реабілітацію жертв сімейного насильства".

Враховано частково
-45- Н.д.Гавриш С.Б. (Округ №176)
Пункт 5 викласти у наступній редакції: "попередження насильства в сім'ї - система соціальних і спеціальних заходів спрямована на усунення причин і умов, які сприяють вчиненню насильства в сім'ї, припинення насильства в сім"ї, яке готується, або вже почалося, притягнення до відповідальності осіб, винних у вчиненні насильства в сім'ї, а також медико-соціальна реабілітація жертв насильства в сім"ї."

Враховано


14.
6. Реальна погроза вчинення насильства в сім'ї - погроза вчинення одним членом сім'ї по відношенню до іншого члена умисних дій, передбачених частиною 2 даної статті, якщо є реальні підстави побоюватися виконання такої погрози.
-46- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 1, частина 6. Текст "по відношенню до" замінити словом "стосовно", слово "побоюватися" замінити словом "очікувати"

Враховано

реальна загроза вчинення насильства в сім'ї - погроза вчинення одним членом сім'ї стосовно іншого члена сім"ї умисних дій, передбачених абзацом другим цієї статті, якщо є реальні підстави очікувати її виконання;-47- Н.д.Пасечна Л.Я. (Реєстр.картка №291)
У пункті 1статті 1 конкретизувати реальні підстави побоювання виконати погрозу.

Відхилено
-48- Н.д.Гавриш С.Б. (Округ №176)
Пункт 6 статті 1 викласти у наступній редакції: "реальна загроза вчинення насильства в сім'ї - погроза вчинення одним членом сім'ї стосовно іншого члена сім"ї умисних дій, передбачених абзацом другим цієї статті, якщо є реальні підстави очікувати її виконання."

Враховано


15.
7. Сім'я - це група осіб, пов'язаних між собою шлюбом, спорідненістю, усиновленням (удочерінням) та іншими формами прийняття дітей на виховання, які разом проживають, ведуть спільне господарство і мають взаємні права та обов'язки.
-49- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 1, частина 7. Слово "спорідненістю" замінити словом "рідством"

Відхилено
Пункт вилучено-50- Н.д.Черненко В.Г. (Округ №48)
У статті 1 визначення "сім'я" узгодити з визначенням, наведеним у проекті Сімейного Кодексу України.

Відхилено
Пункт вилучено-51- Н.д.Гавриш С.Б. (Округ №176)
Частину сьому статті 1 виключити.

Враховано
-52- Н.д.Пасечна Л.Я. (Реєстр.картка №291)
У пункті 7 статті 1 незрозуміло, чи вважати сім'єю людей, які разом проживають, ведуть спільне господарство і вважають свій шлюб громадянським. Молодь, яка живе в громадянському шлюбі, має бути також захищена від сімейного насильства.

Відхилено
Пункт вилучено

16.
До членів сім'ї відносяться:
-53- Н.д.Акопян В.Г. (Округ №131)
В частині другій пункту 7 статті 1 слово "відносяться" замінити на слово "належать" і далі за текстом.

Відхилено
Пункт вилучено

17.
- подружжя;18.
- батьки (мати, батько) і дитина (діти);19.
- усиновителі (усиновитель) і усиновлений (удочерена);20.
- дід (бабуся) і внук (внучка);21.
- вітчим (мачуха) і пасинок (падчериця);22.
- брати і сестри;23.
- фактичні вихователі і вихованці.
-54- Н.д.Деркач А.Л. (Округ №159)
Із пункту 7 статті 1 вилучити положення: "-фактичні вихователі і вихованці"

Відхилено
Пункт вилучено

24.
До членів сім'ї можуть прирівнюватися також інші особи, які разом проживають, ведуть спільне господарство і здійснюють взаємну турботу, характерну для членів сім'ї.25.
8. Захисний припис - це судовий захист потерпілого, яким забороняється відповідачеві чинити певні визначені в ньому акти насильства в сім'ї, який складається з прямих наказів суду іншій стороні щодо заборони вчинення нею конкретних актів насильства.
-55- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 1, частина 8. Текст "іншій стороні" замінити словом "відповідачу"

Відхилено
Пункт викладено в іншій редакції
захисний припис - спеціальна форма реагування служби дільничних інспекторів міліції та кримінальної міліції у справах неповнолітніх щодо захисту жертви насильства в сім"ї, яким особі, яка вчинила насильство в сім"ї забороняється вчиняти певні дії стосовно жертви насильства в сім"ї;-56- Н.д.Гавриш С.Б. (Округ №176)
Пункт 8 статті 1 викласти у редакції: "захисний припис - спеціальна форма реагування служби дільничних інспекторів міліції та кримінальної міліції у справах неповнолітніх щодо захисту жертви насильства в сім"ї, яким особі, яка вчинила насильство в сім"ї забороняється вчиняти певні дії стосовно жертви насильства в сім"ї."

Враховано
-57- Н.д.Черненко В.Г. (Округ №48)
У статті 1 визначення "захисного припису" виключити.

Відхилено
-58- Н.д.Мовчан П.М. (Округ №152)
У пункті 8 статті 1 визначити процедуру подання заяви на отримання захисного припису та вид судового процесу, в якому вона застосовуватиметься.

Відхилено


26.
9. Віктимність - підвищена вірогідність за тих чи інших обставин стати жертвою насильства в сім'ї.
-59- Н.д.Гавриш С.Б. (Округ №176)
Пункт 9 статті 1 вилучити.

Враховано


27.
10. Віктимна поведінка - поведінка потенційної жертви, що є фактором, який сприяє скоєнню правопорушення проти неї; власне негативна поведінка потерпілого, що спровокувала правопорушення в умовах конкретних місця і часу.
-60- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 1. Частину 10 після тексту "потенційної жертви" доповнити текстом "насильства в сім'ї", текст "є фактором який" - виключити

Враховано

віктимна поведінка щодо насильства в сім'ї - поведінка потенційної жертви насильства в сім'ї, що провокує насильство в сім'ї .-61- Н.д.Пасечна Л.Я. (Реєстр.картка №291)
У пункті 10 статті 1 говорити про віктимну поведінку як про "негативну" не зовсім коректно. Можливо, слід написати "поведінка, яка провокує насилля".

Враховано
-62- Н.д.Гавриш С.Б. (Округ №176)
Пункт 10 статті 1 викласти у наступній редакції: "віктимна поведінка щодо насильства в сім'ї - поведінка потенційної жертви насильства в сім'ї, що провокує насильство в сім'ї ."

Враховано
-63- Н.д.Черненко В.Г. (Округ №48)
До статті 1 додати визначення "Кризовий центр допомоги сім'ї".

Відхилено


28.
Стаття 2. Законодавство України про попередження насильства в сім'ї.


Стаття 2. Законодавство про попередження насильства в сім'ї
29.
Законодавство України про попередження насильства в сім'ї складається з Конституції України, даного Закону та інших законодавчих актів України, які регулюють відносини, що виникають в сфері попередження насильства в сім'ї.
-64- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 2. Текст "законодавчих актів" замінити текстом "законів"

Відхилено

Законодавство про попередження насильства в сім'ї складається з Конституції України, цього Закону, інших нормативно-правових актів, які регулюють відносини, щодо попередження насильства в сім'ї.-65- Н.д.Черненко В.Г. (Округ №48)
Статтю 2 викласти в такій редакції:
"Стаття 2. Законодавство України про попередження насильства в сім'ї.
Законодавство України про попередження насильства в сім'ї складається з Конституції України даного Закону та інших законодавчих актів України, а також відповідних міжнародних нормативно-правових актів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України попередження насильства в сім'ї".

Враховано частково
-66- Н.д.Пасечна Л.Я. (Реєстр.картка №291)
У статті 2 після слів "...Конституції України" додати "Кодексу про шлюб та сім'ю", і далі - за текстом.

Відхилено
-67- Н.д.Гавриш С.Б. (Округ №176)
Статтю 2 викласти в редакції: "Стаття 2. Законодавство про попередження насильства в сім'ї
Законодавство про попередження насильства в сім'ї складається з Конституції України, цього Закону, інших нормативно-правових актів, які регулюють відносини, щодо попередження насильства в сім'ї."

Враховано


30.
Стаття 3. Державна система попередження насильства в сім'ї.
-68- Н.д.Черненко В.Г. (Округ №48)
У статті 3 чітко викласти повноваження центральних органів державної влади і органів місцевого самоврядування стосовно реалізації положень даного законопроекту.

Відхилено
Стаття вилучена-69- Н.д.Сергієнко О.І. (Округ №101)
В статті 3 всі фрази "у сім'ї" замінити на "в сім'ї".

Відхилено
Стаття вилучена

31.
1. Державну систему попередження насильства в сім'ї складають уповноважені органи виконавчої влади та їх установи, підприємства, установи і організації незалежно від форм власності, а також окремі громадяни.
-70- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 3. Виключити текст "та їх установи, підприємства, установи і організації незалежно від форм власності, а також окремі громадяни"

Відхилено
Стаття вилучена-71- Н.д.Черненко В.Г. (Округ №48)
Пункт 1 статті 3 викласти такій редакції:
"Державну систему попередження насильства в сім'ї складають спеціально уповноважені органи виконавчої влади та їх установи."

Відхилено
Стаття вилучена-72- Н.д.Губський Б.В. (Реєстр.картка №443)
У частині першій статті 3 закріпити чітку систему органів.

Відхилено
Стаття вилучена-73- Н.д.Салигін В.В. (Округ №171)
Пункт 1 статті 3 після слів "…органи виконавчої влади та їх установи" доповнити текстом : "…відповідні служби органів місцевого самоврядування.."

Відхилено
Стаття вилучена-74- Н.д.Баулін П.Б. (Округ №76)
Статтю 3 викласти в такій редакції:
"Стаття 3. Система попередження насильства в сім'ї.
1. Систему попередження насильства в сім'ї в Україні складають уповноважені органи виконавчої влади та їх установи, підприємства, установи і організації незалежно від форм власності, об'єднання громадян, а також окремі громадяни.
2. Основними завданнями системи попередження насильства в сім'ї є:
- встановлення причин і умов, які породжують насильство у сім'ї;
- вжиття заходів по обмеженню поширення насильства у сім'ї;
- виявлення і припинення насильства у сім'ї;
- надання соціальної, медичної, психологічної та іншої необхідної допомоги особам, які піддаються насильству в сім'ї або по відношенню до яких існує реальна загроза вчинення такого насильства;
- забезпечення і захист конституційних прав членів сім'ї, в якій мало місце насильство;
- надання допомоги у відновленні порушених прав і законних інтересів членів сім'ї, які постраждали від насильства;
- профілактичний вплив на осіб, які реально погрожують або вчинили насильство у сім'ї, на підставі і в порядку, передбачених законодавством України;
- притягнення до відповідальності осіб, винних у вчиненні насильства в сім'ї.
3. Держава створює соціальні, економічні, матеріально-технічні, кадрові, інформаційні умови для попередження насильства в сім'ї.
4. Попередження насильства в сім'ї здійснюється системою органів виконавчої влади як складових частин державних і реґіональних комплексних програм боротьби зі злочинністю.
5. Посадові особи, які не вжили необхідних заходів по попередженню і захисту членів сім'ї від насильницьких посягань, несуть відповідальність у відповідності з чинним законодавством України."

Відхилено
Стаття вилучена-75- Н.д.Пасечна Л.Я. (Реєстр.картка №291)
У пункті 1 статті 3 після слів "Державну систему попередження насильства в сім'ї складають" написати "Уповноважений Верховної Ради України з питань прав людини, суд, прокуратура, органи внутрішніх справ", а далі - за текстом. Крім того, варто конкретизувати, які саме "окремі громадяни" становлять державну систему попередження насильства в сім'ї.

Відхилено
Стаття вилучена

32.
2. Основними завданнями державної системи попередження насильства в сім'ї є:
-76- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 3, частина 2 і далі у всьому тексті закону підпункти перенумерувати

Відхилено
Стаття вилучена-77- Н.д.Пасечна Л.Я. (Реєстр.картка №291)
Перше речення пункту 2 статті 3 викласти у такій редакції: "Основним завданням державної системи попередження насильства в сім'ї є забезпечення конституційних прав членів сім'ї. З цією метою необхідно:" - далі за текстом. У зв'язку з такою редакцією зняти 5-ий підпункт, де йдеться про конституційні права членів сім'ї.

Відхилено
Стаття вилучена

33.
- встановлення причин і умов, які породжують насильство у сім'ї;
-78- Н.д.Деркач А.Л. (Округ №159)
Із пункту 2 статті 3 вилучити наступні положення:
"-встановлення причин і умов, які породжують насильство у сім'ї;
вжиття заходів по обмеженню поширення насильства у сім'ї;"

Відхилено
Стаття вилучена

34.
- вжиття заходів по обмеженню поширення насильства у сім'ї;
-79- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 3, частина 2, пункт 2. Текст "по обмеженню поширення" замінити текстом "для обмеження"

Відхилено
Стаття вилучена

35.
- виявлення і припинення насильства у сім'ї;36.
- надання соціальної, медичної, психологічної та іншої необхідної допомоги особам, які піддаються насильству в сім'ї або по відношенню до яких існує реальна загроза вчинення такого насильства;
-80- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 3, частина 2, пункт 4. Текст "по відношенню до" замінити словом "стосовно"

Відхилено
Стаття вилучена

37.
- забезпечення і захист конституційних прав членів сім'ї, в якій мало місце насильство;38.
- надання допомоги у відновленні порушених прав і законних інтересів членів сім'ї, які постраждали від насильства;39.
- профілактичний вплив на осіб, які реально погрожують або вчинили насильство у сім'ї, на підставі і в порядку, передбачених законодавством України;
-81- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 3, частина 2, пункт 7. Текст "законодавством України" замінити словом "законом"

Відхилено
Стаття вилучена-82- Н.д.Деркач А.Л. (Округ №159)
Передостаннє положення пункту 2 статті 3 викласти у такій редакції:
"-профілактичний вплив на осіб, які реально погрожують і можуть вчинити насильство у сім'ї, на підставі і в порядку, передбаченому законодавством України;"

Відхилено
Стаття вилучена

40.
- притягнення до відповідальності осіб, винних у вчиненні насильства в сім'ї.41.
3. Держава створює соціальні, економічні, матеріально-технічні, кадрові, інформаційні умови для попередження насильства в сім'ї.
-83- Н.д.Пасечна Л.Я. (Реєстр.картка №291)
У пункті 3 статті 3 до переліку зазначених у пункті умов варто додати і правові (юридичні).

Відхилено
Стаття вилучена

42.
4. Попередження насильства в сім'ї здійснюється системою органів виконавчої влади на основі національних і регіональних цільових програм як складових частин державних і регіональних комплексних програм боротьби зі злочинністю.
-84- Н.д.Черненко В.Г. (Округ №48)
У пункті 4 статті 3 уточнити, що "попередження насильства в сім'ї здійснюється системою спеціально уповноважених органів виконавчої влади."

Відхилено
Стаття вилучена

43.
5. Посадові особи, які не вжили необхідних заходів по попередженню і захисту членів сім'ї від насильницьких посягань, несуть відповідальність у відповідності з діючим законодавством України.
-85- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 3, частина 5. Текст "необхідних заходів по попередженню" замінити текстом "передбачених законодавством заходів щодо попередження", а текст "діючим законодавством України" замінити словом "законом"

Відхилено
Стаття вилучена-86- Н.д.Деркач А.Л. (Округ №159)
Пункт 5 статті 3 перенести до статті 32 розділу VI законопроекту.

Відхилено
-87- Н.д.Франчук А.Р. (Округ №10)
В пункті 5 статті 3 після слів "членів сім'ї" доповнити словом "громадян" і далі за текстом.

Відхилено
Стаття вилучена-88- Н.д.Мовчан П.М. (Округ №152)
У пункті 5 статті 3 конкретизувати, яку саме відповідальність несуть посадові особи.

Відхилено
Стаття вилучена-89- Н.д.Гавриш С.Б. (Округ №176)
Статтю 3 вилучити. Доповнити проект статтями 3, 4 наступного змісту:
"Стаття 3. Органи та установи, на які покладається здійснення заходів з попередження насильства в сім'ї
1. Здійснення заходів з попередження насильства в сім'ї в межах наданих їм повноважень покладається на:
1) спеціально уповноважений орган виконавчої влади з питань попередження насильства в сім'ї;
2) службу дільничних інспекторів міліції та кримінальну міліцію у справах неповнолітніх органів внутрішніх справ;
3) органи опіки і піклування;
4) спеціалізовані установи для жертв насильства в сім"ї:
кризові центри для жертв насильства в сім'ї та членів сім"ї стосовно яких існує реальна загроза вчинення насильства в сім"ї (далі кризові центри);
центри медико-соціальної реабілітації жертв насильства в сім'ї.
2. Органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи і організації, незалежно від форм власності, об'єднання громадян, а також окремі громадяни можуть сприяти у здійсненні заходів з попередження насильства в сім'ї.

Враховано

Стаття 3. Органи та установи, на які покладається здійснення заходів з попередження насильства в сім'ї
1. Здійснення заходів з попередження насильства в сім'ї в межах наданих їм повноважень покладається на:
1)спеціально уповноважений орган виконавчої влади з питань попередження насильства в сім'ї;
2) службу дільничних інспекторів міліції та кримінальну міліцію у справах неповнолітніх органів внутрішніх справ;
3) органи опіки і піклування;
4) спеціалізовані установи для жертв насильства в сім"ї:
кризові центри для жертв насильства в сім'ї та членів сім"ї стосовно яких існує реальна загроза вчинення насильства в сім"ї (далі кризові центри);
центри медико-соціальної реабілітації жертв насильства в сім'ї.
2.Органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи і організації, незалежно від форм власності, об'єднання громадян, а також окремі громадяни можуть сприяти у здійсненні заходів з попередження насильства в сім'ї.Стаття 4. Підстави для вжиття заходів з попередження насильства в сім"ї
1. Підставами для вжиття заходів з попередження насильства в сім"ї є:
заява про допомогу жертви насильства в сім"ї або члена сім"ї стосовно якого існує реальна загроза вчинення насильства в сім"ї;
висловлене жертвою насильства в сім"ї або членом сім"ї стосовно якого існує реальна загроза вчинення насильства в сім"ї бажання на вжиття заходів з попередження насильства в сім"ї у випадку, якщо повідомлення або заява надійшли не від нього особисто;
отримання повідомлення про застосування насильства в сім"ї або реальної загрози його вчинення стосовно неповнолітнього чи недієздатного члена сім"ї.
2.Заява та повідомлення про застосування насильства в сім"ї або реальної загрози його вчинення приймаються за місцем проживання постраждалого органами зазначеними в в пунктах 1,2 частини першої статті 3 цього Закону.
3. Орган, до якого надійшли заява або повідомлення про вчинення насильства в сім"ї або реальної загрози його вчинення, розглядає заяву чи повідомлення та вживає в межах своїх повноважень передбачені законом заходи з попередження насильства в сім"ї.
4. Порядок розгляду заяв та повідомлень про вчинення насильства в сім"ї або реальної загрози його вчинення затверджується Кабінетом Міністрів України."

Стаття 4. Підстави для вжиття заходів з попередження насильства в сім"ї
1. Підставами для вжиття заходів з попередження насильства в сім"ї є:
заява про допомогу жертви насильства в сім"ї або члена сім"ї стосовно якого існує реальна загроза вчинення насильства в сім"ї;
висловлене жертвою насильства в сім"ї або членом сім"ї стосовно якого існує реальна загроза вчинення насильства в сім"ї бажання на вжиття заходів з попередження насильства в сім"ї у випадку, якщо повідомлення або заява надійшли не від нього особисто;
отримання повідомлення про застосування насильства в сім"ї або реальної загрози його вчинення стосовно неповнолітнього чи недієздатного члена сім"ї.
2.Заява та повідомлення про застосування насильства в сім"ї або реальної загрози його вчинення приймаються за місцем проживання постраждалого органами зазначеними в пунктах 1,2 частини першої статті 3 цього Закону.
3. Орган, до якого надійшли заява або повідомлення про вчинення насильства в сім"ї або реальної загрози його вчинення, розглядає заяву чи повідомлення та вживає в межах своїх повноважень передбачені законом заходи з попередження насильства в сім"ї.
4. Порядок розгляду заяв та повідомлень про вчинення насильства в сім"ї або реальної загрози його вчинення затверджується Кабінетом Міністрів України.
44.
Розділ II. ОРГАНИ І СЛУЖБИ ПО ПОПЕРЕДЖЕННЮ НАСИЛЬСТВА В СІМ'Ї.
-90- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Розділ ІІ. У назві і тексті розділу слова "служби по попередженню" замінити словами "з попередження"

Враховано

Розділ ІІ
ОРГАНИ ТА УСТАНОВИ, НА ЯКІ ПОКЛАДАЄТЬСЯ ЗДІЙСНЕННЯ ЗАХОДІВ З ПОПЕРЕДЖЕННЯ НАСИЛЬСТВА В СІМ"Ї-91- Н.д.Гавриш С.Б. (Округ №176)
Назву Розділу ІІ викласти у наступній редакції: "Розділ ІІ. Органи та установи, на які покладається здійснення заходів з попередження насильства в сім"ї"

Враховано


45.
Стаття 4. Суб'єкти по попередженню насильства в сім'ї.
-92- Н.д.Черненко В.Г. (Округ №48)
Назву статті 4 викласти в такій редакції: "Стаття 4. Органи, на які покладається здійснення заходів з попередження насильства в сім'ї".

Враховано
В статті 3

46.
1. Здійснення заходів по попередженню насильства в сім'ї покладається на:
-93- Н.д.Губський Б.В. (Реєстр.картка №443)
У частині першій статті 4 додати "в межах наданої компетенції та функціональних обов'язків".

Відхилено
-94- Н.д.Пасечна Л.Я. (Реєстр.картка №291)
Пункт 1 статті 4 доповнити такими підпунктами, як: органи освіти; центри психологічної служби сім'ї (або центри сімейного психологічного консультування). Тут необхідно також визначити служби щодо запобігання насильству в сім'ї. Підпункти 2,3 видаються зайвими, або їх слід конкретизувати.

Відхилено
Стаття вилучена

47.
- органи соціального захисту населення;48.
- органи опіки і піклування;49.
- кризові центри по наданню допомоги служб по попередженню насильства в сім'ї;
-95- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 4, частина 1, пункт 3. Текст "служб по попередженню" замінити текстом "з попередження"

Враховано
В іншій редакції-96- Н.д.Салигін В.В. (Округ №171)
В абзаці 3 пункту 1 статті 4 слово "служб" замінити словом "службам".

Відхилено
Стаття вилучена-97- Н.д.Деркач А.Л. (Округ №159)
Із пункту 1 статті 4 вилучити наступне положення:
"-кризові центри по наданню допомоги служб по попередженню насильства у сім'ї;"

Відхилено
Стаття вилучена-98- Н.д.Марковська Н.С. (Реєстр.картка №347)
У статті 4 і далі у тексті законопроекту (ст.5,6,10,12,13) слова "кризові центри по наданню допомоги служб по попередженню насильства в сім'ї; центри медико-соціальної реабілітації жертв сімейного насильства органів охорони здоров'я;" замінити словами "центри допомоги жертвам насильства".

Враховано
В іншій редакції

50.
- центри медико-соціальної реабілітації жертв сімейного насильства органів охорони здоров'я;51.
- кримінальну міліцію у справах неповнолітніх Міністерства внутрішніх справ України;
-99- Н.д.Черненко В.Г. (Округ №48)
В пункті 1 статті 4 і далі в тексті законопроекту замість терміну "кримінальна міліція у справах неповнолітніх" написати "міліція громадської безпеки".

Відхилено
-100- Н.д.Франчук А.Р. (Округ №10)
Підпункт 5 пункту 1 статті 4 після слів "...справ України" доповнити словами "комісії з питань неповнолітніх".

Відхилено


52.
- Державний департамент з питань виконання покарань;53.
- суди.
-101- Н.д.Мовчан П.М. (Округ №152)
У пункті 1 статті 4 вилучити "суди".

Враховано54.
2. У здійсненні заходів по попередженню насильства в сім'ї і соціального захисту потерпілих від сімейного насильства приймають участь в межах своєї компетенції інші органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи і організації незалежно від форм власності, окремі громадяни (в тому числі іноземці) у відповідності з законодавством України.
-102- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 4, частина 2. Після тексту "потерпілих від" слово "сімейного" замінити словом "такого", слово "приймають" замінити словом "беруть", після тексту "своєї компетенції" додати текст ", передбаченої законом", а текст "зі слів, підприємства, установи…" до кінця частини - виключити

Враховано частково
-103- Н.д.Баулін П.Б. (Округ №76)
Частини 2, 3 статті 4 викласти у такій редакції:
"2. У здійсненні заходів по попередженню насильства в сім'ї і соціального захисту потерпілих від сімейного насильства приймають участь в межах своєї компетенції інші органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи і організації незалежно від форм власності, об'єднання громадян, окремі громадяни (в тому числі іноземці) у відповідності з законодавством України.
3. Держава надає пільги по оподаткуванню коштів підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, об'єднань громадян і окремих громадян, які направлені на благодійну діяльність по попередженню сімейного насильства і соціального захисту потерпілих від такого насильства."

Враховано частково
-104- Н.д.Франчук А.Р. (Округ №10)
Пункт 2 статті 4 після слів "...форм власності" доповнити словами "релігійні організації" і далі за текстом.

Відхилено


55.
3. Держава надає пільги по оподаткуванню коштів підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності і окремих громадян, які направлені на благодійну діяльність по попередженню сімейного насильства і соціального захисту потерпілих від такого насильства.
-105- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 4. Частину 3 виключити, як таку, що є предметом виключно податкового законодавства

Враховано
-106- Н.д.Черненко В.Г. (Округ №48)
Пункт 3 статті 4 викласти в такій редакції:
"Підприємствам, установам, організаціям та громадянам, що здійснюють благодійну діяльність, спрямовану на попередження насильства в сім'ї та соціальний захист потерпілих від такого насильства, надаються податкові пільги, у порядку, що встановлюється законодавчими актами України.

Відхилено
-107- Н.д.Мовчан П.М. (Округ №152)
У пункті 3 статті 4 конкретизувати, які саме пільги надаються, які для цього є законодавчі підстави.

Відхилено


56.
4. Вказані в даній статті суб'єкти здійснюють свою попереджувальну діяльність у формі профілактики і припинення насильства у сім'ї.
-108- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 4, частина 4. Слово "формі" замінити словом "формах"

Відхилено
Стаття вилучена-109- Н.д.Гавриш С.Б. (Округ №176)
Статтю 4 вилучити. Замість неї доповнити проект статтею 5 наступного змісту:
"Стаття 5. Повноваження спеціально уповноваженого органу виконавчої влади з питань попередження насильства в сім'ї
Спеціально уповноважений орган виконавчої влади з питань попередження насильства в сім'ї:
приймає участь в розробці та реалізує державну політику у сфері попередження насильства в сім"ї;
координує діяльність служби дільничних інспекторів міліції, кримінальної міліції у справах неповнолітніх, органів опіки і піклування у питаннях попередження насильства в сім"ї;
визначає потребу реґіонів у створенні спеціалізованих установ для жертв насильства в сім'ї;
здійснює контроль за організацією і діяльністю спеціалізованих установ для жертв насильства в сім"ї;
здійснює збір та узагальнення даних про насильство в сім'ї у відповідності з законодавством України;
організовує і проводить соціологічні, психолого-педагогічні та кримінологічні дослідження насильства в сім"ї;
надає органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам і організаціям незалежно від форм власності, об'єднанням громадян, окремим громадянам методичну і практичну допомогу, консультації з питань попередження насильства в сім'ї;
організовує і проводить просвітницьку та роз"яснювальну роботу серед членів сім'ї, де виникає реальна загроза вчинення насильства в сім'ї або де було вчинено насильство в сім'ї, про права, заходи і послуги, якими вони можуть скористатися;
звертається до центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування за наданням відповідної допомоги жертвам насильства в сім'ї;
приймає і розглядає заяви та повідомлення про вчинення насильства в сім"ї та реальну загрозу його вчинення;
направляє жертв насильства в сім"ї та членів сім"ї стосовно яких існує реальна загроза його вчинення до спеціалізованих установ для жертв насильства в сім"ї.

Враховано

Стаття 5. Повноваження спеціально уповноваженого органу виконавчої влади з питань попередження насильства в сім'ї
Спеціально уповноважений орган виконавчої влади з питань попередження насильства в сім'ї:
приймає участь в розробці та реалізує державну політику щодо попередження насильства в сім"ї;
координує діяльність служби дільничних інспекторів міліції, кримінальної міліції у справах неповнолітніх, органів опіки і піклування у питаннях попередження насильства в сім"ї;
визначає потребу реґіонів у створенні спеціалізованих установ для жертв насильства в сім'ї;
здійснюює контроль за організацією і діяльністю спеціалізованих установ для жертв насильства в сім"ї;
здійснюює збір та узагальнення даних про насильство в сім'ї у відповідності з законодавством України;
організовує і проводить соціологічні, психолого-педагогічні та кримінологічні дослідження насильства в сім"ї;
надає органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам і організаціям незалежно від форм власності, об'єднанням громадян, окремим громадянам методичну і практичну допомогу, консультації з питань попередження насильства в сім'ї;
організовує і проводить просвітницьку та роз'яснювальну роботу серед членів сім'ї, де виникає реальна загроза вчинення насильства в сім'ї або де було вчинено насильство в сім'ї, про права, заходи і послуги, якими вони можуть скористатися;
звертається до центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування за наданням відповідної допомоги жертвам насильства в сім'ї;
приймає і розглядає заяви та повідомлення про вчинення насильства в сім"ї та реальну загрозу його вчинення;
направляє жертв насильства в сім"ї та членів сім"ї стосовно яких існує реальна загроза його вчинення до спеціалізованих установ для жертв насильства в сім"ї.

57.
Стаття 5. Служби по попередженню насильства в сім'ї.
-110- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Статтю 5 виключити, оскільки такі служби по-перше, не передбачені у частині 1, статті 4, по-друге, передбачають збільшення державного апарату і витрат з Державного бюджету. Виключити текст "служби по попередженню насильства у сім'ї", текст "дитячі приюти" замінити текстом "дитячі притулки", текст "поставленими перед ними завданнями" замінити текстом "законодавством України та своїми Положеннями (Статутами)"

Враховано частково
-111- Н.д.Черненко В.Г. (Округ №48)
Назву статті 5 викласти в такій редакції: "Стаття 5. Завдання, права та обов'язки органів, на які покладається здійснення заходів з попередження насильства в сім'ї". Відповідно назві внести зміни до тексту статті.

Враховано частково
-112- Н.д.Губський Б.В. (Реєстр.картка №443)
Нема потреби створювати окремі Служби по попередженню насильства в сім'ї при місцевих державних адміністраціях при наявності діючих органів соціального захисту населення. Органів опіки і піклування та кримінальної міліції у справах неповнолітніх.

Враховано
-113- Н.д.Костенко Ю.І. (Реєстр.картка №312)
Вилучити з тексту законопроекту статті №№ 5, 10, 28, 30.
В інших статтях законопроекту вилучити посилання на "служби по попередженню насильства в сім'ї".

Враховано

-114- Н.д.Костенко Ю.І. (Реєстр.картка №312)
Норми, що передбачають завдання, права і обов'язки "служб по попередженню насильства в сім'ї", внести до відповідних статей, які визначають завдання, права і обов'язки існуючих уповноважених центральних органів та місцевих державних адміністрацій.

Враховано частково


58.
1. Головним завданнями служб по попередженню насильства в сім'ї є:
-115- Н.д.Черненко В.Г. (Округ №48)
Статтю 5 доповнити визначенням основних обов'язків зазначених в ній органів з попередження насильства в сім'ї.

Відхилено
-116- Н.д.Черненко В.Г. (Округ №48)
З першого речення пункту 1 статті 5 вилучити слово "головним".

Відхилено
-117- Н.д.Акопян В.Г. (Округ №131)
Частину першу статті 5 та частину другу статті 10 доповнити пунктом в такій редакції: "проводити на базі медичних установ щорічні перевірки психічного стану осіб, які чинять насильницькі дії в сім'ї, з метою їх запобігання."

Відхилено
-118- Н.д.Шаров І.Ф. (Реєстр.картка №399)
Частину першу статті 5 та частину другу статті 10 доповнити пунктом в такій редакції: "проводити на базі медичних установ щорічні перевірки психічного стану осіб, які чинять насильницькі дії в сім'ї, з метою їх запобігання."

Відхилено


59.
- розробка і здійснення самостійно, а також разом з відповідними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами і організаціями державних і регіональних програм попередження насильства в сім'ї як складових частин державних і регіональних комплексних програм боротьби зі злочинністю;
-119-Н.д.Черненко В.Г. (Округ №48)
Абзац перший пункту 1 статті 5 доповнити після слів "з відповідними" словом "державних", після слів "програм боротьби" - словами "з випадками насильства в сім'ї".

Відхилено


60.
- координація діяльності органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності у вирішенні питань соціального захисту від сімейного насильства і організація роботи по попередженню такого насильства;
-120- Н.д.Черненко В.Г. (Округ №48)
В абзаці другому пункту 1 статті 5 після слів "захисту від" вилучити всі слова до кінця речення і додати слова "насильства в сім'ї і організація роботи по його попередженню".

Відхилено


61.
- здійснення контролю за організацією і діяльністю кризових центрів допомоги сім'ї і центрів медико-соціальної реабілітації жертв сімейного насильства;62.
- ведення державної статистики про сімейне насильство у відповідності з законодавством України та міжнародними договорами України;63.
- організація і проведення соціологічних і кримінологічних досліджень внутрішньосімейного насильства;

-121- Н.д.Пасечна Л.Я. (Реєстр.картка №291)
У передостанньому підпункті пункту 1 статті 5 додати психологічні і педагогічні дослідження ( психолого-педагогічні ), без яких працювати з дітьми-жертвами реально неможливо.

Враховано
В статті 5

64.
- надання органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам і організаціям незалежно від форм власності, громадським організаціям, окремим громадянам методичної і практичної допомоги, консультацій по питаннях попередження насильства в сім'ї.65.
2. Служби по попередженню насильства в сім'ї мають право:
-122- Н.д.Пасечна Л.Я. (Реєстр.картка №291)
Пункт 2 статті 5 служби запобігання насильству в сім'ї повинні не лише перевіряти кризові центри допомоги сім'ї, а й тісно співпрацювати з ними.
У підпункті 3 пункту 2 статті 5 після словосполучення "до кризових центрів" написати " "центрів психологічної та медико-соціальної реабілітації".

Відхилено


66.
- приймати по питаннях віднесених до їх компетенції, рішення, які є обов'язковими для виконання органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами і організаціями незалежно від форм власності, посадовими особами і громадянами;67.
- звертатися у випадку порушення законодавства про попередження насильства в сім'ї, а також по питаннях надання допомоги жертвам сімейного насильства у органи місцевого самоврядування, підприємства, установи і організації незалежно від форм власності;
-123- Н.д.Черненко В.Г. (Округ №48)
Абзац другий пункту 2 статті 5 викласти в такій редакції:
"- звертатися за наданням відповідної допомоги жертвам сімейного насильства у випадках порушення вимог законодавства у сфері попередження насильства в сім'ї до спеціально уповноважених центральних і місцевих органів виконавчої влади та їх установ;"

Враховано частково
В статті 5

68.
- направляти членів сім'ї, які постраждали від насильства, до кризових центрів або до центрів медико-соціальної реабілітації;69.
- перевіряти діяльність кризових центрів допомоги сім'ї, а також центрів медико-соціальної реабілітації жертв сімейного насильства;70.
- вносити подання про застосування передбачених законодавством заходів у випадку порушення законодавства про попередження насильства сім'ї;71.
- визначати потребу регіонів у створенні і функціонуванні кризових центрів по наданню допомоги сім'ї і центрів медико-соціальної реабілітації жертв сімейного насильства;72.
3. Служби по попередженню насильства у сім'ї уряду Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій контролюють і координують діяльність служб по попередженню насильства у сім'ї районних державних адміністрацій, а також надають їм методичну і практичну допомогу, узагальнюють і поширюють позитивний досвід роботи.
-124- Н.д.Баулін П.Б. (Округ №76)
Частину 3 статті 5 вилучити.

Враховано
-125- Н.д.Салигін В.В. (Округ №171)
Пункт 3 статті 5 після слів "…районних державних адміністрацій…", доповнити текстом "…відповідних служб органів місцевого самоврядування…"

Відхилено
-126- Н.д.Деркач А.Л. (Округ №159)
Пункт 3 статті 5 викласти у такій редакції
"Служби по попередженню насильства у сім'ї уряду Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій контролюють і координують діяльність служб по попередженню насильства у сім'ї відповідних районних державних адміністрацій, а також надають їм методичну і практичну допомогу, узагальнюють і поширюють позитивний досвід роботи."

Відхилено


73.
4. Положення про служби по попередженню насильства у сім'ї затверджуються Кабінетом Міністрів України.
-127- Н.д.Деркач А.Л. (Округ №159)
У пункті 4 статті 4 вказано, що Положення про служби по попередженню насильства у сім'ї затверджується Кабінетом Міністрів України, але не визначено головне - хто це Положення розробляє.

Відхилено


74.
5. Служби по попередженню насильства у сім'ї мають права юридичної особи, власні бланки, печатку з зображенням Державного Герба і своєю назвою.75.
Стаття 6. Органи соціального захисту населення.76.
Органи соціального захисту населення (кризові центри, дитячі приюти, служби по попередженню насильства у сім'ї та ін.), які є формою соціальної самоорганізації громадян або державного захисту населення у відповідності з поставленими перед ними завданнями, здійснюють психологічну, організаційну, медичну, юридичну і реабілітаційну допомогу особам щодо яких вчинено насильство у сім'ї, а також ведуть профілактичну роботу, направлену на його недопущення.
-128- Н.д.Черненко В.Г. (Округ №48)
Статтю 6 викласти в такій редакції: "Органи соціального захисту населення (кризові центри допомоги сім'ї, притулки для неповнолітніх, служби по попередженню насильства в сім'ї тощо) у межах своєї компетенції і в порядку, визначеному законодавством, здійснюють організаційну, психологічну, юридичну, профілактичну та реабілітаційну допомогу жертвам сімейного насильства".
Відхилено
-129- Н.д.Гавриш С.Б. (Округ №176)
Статтю 6 вилучити.
Враховано


77.
Стаття 7. Органи опіки і піклування.78.
1. Органи опіки і піклування надають допомогу неповнолітнім, не позбавленим батьківського опікунства і які проживають в сім'ях, у випадках, коли по відношенню до цих осіб вчиняється насильство в сім'ї або існує реальна загроза вчинення такого насильства.
-130- Н.д.Черненко В.Г. (Округ №48)
У статті 7 більш чітко й детально визначити порядок залучення органів опіки і піклування до роботи з попередження насильства в сім'ї.

Враховано
-131- Н.д.Гавриш С.Б. (Округ №176)
Статтю 7 викласти у наступній редакції: "Стаття 7. Повноваження органів опіки і піклування щодо попередження насильства в сім"ї
Органи опіки і піклування:
надають допомогу у відновленні порушених прав та захисті законних інтересів неповнолітнім, які мають батьків і проживають в сім'ях, дітям сиротам, які залишилися без піклування батьків і виховуються в сім'ях опікунів (піклувальників), прийомних сім'ях, дитячих будинках сімейного типу, а також членам сім"ї визнаним в судовому порядку недієздатними, у випадках, коли стосовно них вчинено або існує реальна загроза вчинення насильства в сім"ї:
представляють у суді інтереси неповнолітніх та недієздатних членів сім"ї, які стали жертвами насильства в сім"ї;
здійснюють інші повноваження щодо попередження насильства в сім'ї, передбачені законами.

Враховано


79.
2. Про виявлені факти насильства або реальної погрози по відношенню до неповнолітніх орган опіки і піклування зобов'язаний на протязі доби повідомити кримінальну міліцію у справах неповнолітніх.
-132- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 7, частина 2. Текст "по відношенню до" замінити словом "щодо"

Відхилено


80.
Стаття 8. Кримінальна міліція у справах неповнолітніх.
-133- Н.д.Черненко В.Г. (Округ №48)
Назву статті 8 викласти у такій редакції: "Стаття 8. Міліція громадської безпеки".

Відхилено
-134- Н.д.Баулін П.Б. (Округ №76)
Статтю 8 вилучити.

Відхилено


81.
1. Кримінальна міліція у справах неповнолітніх зобов'язана:
-135-Н.д.Черненко В.Г. (Округ №48)
Перше речення статті 8 викласти в такій редакції: "Міліція громадської безпеки зобов'язана:" і далі за текстом.

Відхилено
-136- Н.д.Сергієнко О.І. (Округ №101)
В статтю 8 додати підпункт наступного змісту: "терміново реагувати на повідомлення щодо вчинення насильства у сім'ї, з безпосереднім виїздом до місця події, з метою припинення насильства."

Відхилено


82.
- здійснювати роботу по профілактиці насильства у сім'ї;
-137- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 8, частина 1, пункт 1. Текст "по профілактиці" замінити текстом "з профілактики"

Враховано


83.
- виявляти і ставити на профілактичний облік сім'ї, в яких виникла реальна загроза вчинення сімейного насильства або вчиняється таке насильство, вживати в межах своєї компетенції заходи по недопущенню реалізації погрози або продовження насильства;
-138- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 8, частина 1. Пункт 2 після тексту "в межах своєї компетенції" доповнити текстом "визначеної законом"

Відхилено


84.
- розглядати в межах своєї компетенції заяви і повідомлення про сімейне насильство або про реальну погрозу його вчинення;
-139- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 8, частина 1. Пункт 3 після тексту "в межах своєї компетенції" доповнити текстом ", визначеної законом", а текст "сімейне насильство" замінити текстом "насильство в сім'ї"

Враховано частково85.
- припиняти сімейне насильство, а також дії членів сім'ї, направлені на виконання реальної погрози вчинення насильства в сім'ї;
-140- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 8, частина 1, пункт 4. Текст "сімейне насильство" замінити текстом "насильство в сім'ї"

Враховано
-141-Н.д.Черненко В.Г. (Округ №48)
Абзац четвертий статті 8 викласти в такій редакції:
"- вживати відповідних заходів щодо припинення насильства в сім'ї, а також дій членів сім'ї, що направлені на виконання реальної погрози вчинення насильства в сім'ї".

Враховано частково


86.
- виявляти причини і умови, які сприяють проявам сімейного насильства, вживати в межах своєї компетенції заходи для їх усунення;
-142- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 8, частина 1, пункт 5. Текст "проявам сімейного насильства" замінити текстом "насильству в сім'ї"

Враховано


87.
- відвідувати сім'ї, які стоять на профілактичному обліку, по місцю їх проживання і проводити з ними профілактичну роботу;
-143- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 8, частина 1, пункт 6. Текст "по місцю" замінити текстом "за місцем"

Враховано


88.
- проводити у відповідності з діючим законодавством України оперативно-розшукові заходи з метою попередження сімейного насильства, виявляти і розкривати насильницькі злочини, скоєні членами сім'ї один проти одного;
-144- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 8, частина 1. Пункт 7 викласти у редакції: "здійснювати відповідно до закону оперативно-розшукові заходи з метою попередження насильства у сім'ї"

Відхилено
пункт вилучено

89.
- контролювати поведінку осіб, визнаних винними в сімейному насильстві, по відношенню до яких судом застосовано умовне засудження або відстрочка виконання вироку, або їм призначено покарання, не пов'язане з позбавленням волі, а також по відношенню до осіб умовно-достроково звільнених від подальшого відбування покарання;
-145- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 8, частина 1. Пункт 8 викласти у редакції: "контролювати поведінку осіб , засуджених за злочини, передбачені законодавством про насильство у сім"ї, до яких судом застосовано умовне позбавлення волі або відстрочення виконання вироку, або їм призначено покарання не інше, ніж позбавлення волі" і перенести цю частину до статті 9

Відхилено
пункт вилучено-146- Н.д.Деркач А.Л. (Округ №159)
Замість дев'ятого та одинадцятого абзаців пункту 1 статті 8 включити наступне положення:
"-контролювати поведінку осіб, які відбули покарання у вигляді позбавлення волі за вчинення сімейного насильства, яким судом застосоване умовне засудження, відстрочка виконання вироку, по відношенню до осіб умовно-достроково звільнених від подальшого відбуття покарання;"

Відхилено
пункт вилучено

90.
- контролювати виконання захисних приписів;91.
- контролювати поведінку осіб, які відбули покарання у вигляді позбавлення волі за вчинення сімейного насильства і по відношенню до яких встановлений адміністративний нагляд;
-147- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 8, частина 1, пункт 10. Текст "сімейного насильства" замінити текстом "насильства в сім'ї"

Відхилено
пункт вилучено

92.
- отримувати від підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності необхідні дані в зв'язку з матеріалами про внутрішньосімейне насильство, які знаходяться у провадженні;
-148- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 8, частина 1, пункт 11. Текст "з матеріалами" замінити текстом "зі справами", а наприкінці додати текст "кримінальної міліції у справах неповнолітніх"

Відхилено
пункт вилучено

93.
- по узгодженню з службами по попередженню насильства у сім'ї направляти на медичне освідчення осіб, які страждають алкогольною або наркотичною залежністю, а також психічно хворих з вираженими симптомами хвороби, які тягнуть (або здатні потягти) прояви внутрішньосімейного насильства;
-149- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 8, частина 1, пункт 12. Виключити текст "по узгодженню з службами по попередженню насильства в сім'ї"

Відхилено
пункт вилучено

94.
- здійснювати інші дії, передбачені діючим законодавством України по попередженню насильства у сім'ї.
-150- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 8, частина 1, пункт 13. Виключити слово "діючим"

Враховано
-151- Н.д.Гавриш С.Б. (Округ №176)
Статтю 8 зробити статтею 6 і викласти її у наступній редакції:
"Стаття 6. Повноваження служби дільничних інспекторів міліції та кримінальної міліції у справах неповнолітніх щодо попередження насильства в сім"ї
1. Служба дільничних інспекторів міліції та кримінальна міліція у справах неповнолітніх:
виявляють причини і умови, що сприяють проявам насильства в сім'ї, вживають в межах своїх повноважень заходи щодо їх усунення;
беруть на профілактичний облік осіб, схильних до вчинення насильства в сім'ї та проводять виховно-попереджувальну роботу з ними;
відвідують сім'ї, члени яких перебувать на профілактичному обліку, за місцем їх проживання і проводять з ними профілактичну роботу;
виносять офіційні попередження членам сім"ї про неприпустимість вчинення насильства в сім'ї та про неприпустимість віктимної поведінки;
приймають та розглядають в межах своїх повноважень, визначених законом, заяви і повідомлення про насильство в сім'ї або про реальну загрозу його вчинення;
вживають відповідних заходів щодо припинення насильства в сім'ї, а також дій членів сім'ї, що направлені на виконання реальної загрози вчинення насильства в сім'ї;
повідомляють членів сім'ї, де виникає реальна загроза вчинення насильства в сім'ї або де було вчинено насильство в сім'ї, про права, заходи і послуги, якими вони можуть скористатися;
направляють жертв насильства в сім"ї до спеціалізованих установ для жертв насильства в сім"ї;
виносять захисні приписи у випадках, передбачених цим Законом;
контролюють виконання вимог захисних приписів;
взаємодіють зі спеціально уповноваженим органом виконавчої влади з питань попередження насильства в сім"ї, з органами опіки і піклування та спеціалізованими установами для жертв насильства в сім"ї у питаннях попередження насильства в сім"ї;
-надають інформацію з питань попередження насильства в сім"ї на запит уповноважених органів;
здійснюють інші повноваження щодо попередження насильства в сім'ї, передбачені законами.
2. Повноваження кримінальної міліції у справах неповнолітніх поширюються на випадки, коли жертва насильства в сім'ї або особа, відносно якої існує реальна загроза вчинення насильства в сім'ї, а також особа, що вчинила насильство в сім'ї не досягли 18-річного віку. "

Стаття 6. Повноваження служби дільничних інспекторів міліції та кримінальної міліції у справах неповнолітніх щодо попередження насильства в сім"ї
1. Служба дільничних інспекторів міліції та кримінальна міліція у справах неповнолітніх:
виявляють причини і умови, що сприяють проявам насильства в сім'ї, вживають в межах своїх повноважень заходи щодо їх усунення;
беруть на профілактичний облік осіб, схильних до вчинення насильства в сім'ї та проводять виховно-попереджувальну роботу з ними;
відвідують сім'ї, члени яких перебувать на профілактичному обліку, за місцем їх проживання і проводять з ними профілактичну роботу;
виносять офіційні попередження членам сім"ї про неприпустимість вчинення насильства в сім'ї та про неприпустимість віктимної поведінки;
приймають та розглядають в межах своїх повноважень, визначених законом, заяви і повідомлення про насильство в сім'ї або про реальну загрозу його вчинення;
вживають відповідних заходів щодо припинення насильства в сім'ї, а також дій членів сім'ї, що направлені на виконання реальної загрози вчинення насильства в сім'ї;
повідомляють членів сім'ї, де виникає реальна загроза вчинення насильства в сім'ї або де було вчинено насильство в сім'ї, про права, заходи і послуги, якими вони можуть скористатися;
направляють жертв насильства в сім"ї до спеціалізованих установ для жертв насильства в сім"ї;
виносять захисні приписи у випадках, передбачених цим Законом;
контролюють виконання вимог захисних приписів;
взаємодіють зі спеціально уповноваженим органом виконавчої влади з питань попередження насильства в сім"ї, з органами опіки і піклування та спеціалізованими установами для жертв насильства в сім"ї у питаннях попередження насильства в сім"ї;
надають інформацію з питань попередження насильства в сім"ї на запит уповноважених органів;
здійснюють інші повноваження щодо попередження насильства в сім'ї, передбачені законами.
2. Повноваження кримінальної міліції у справах неповнолітніх поширюються на випадки, коли жертва насильства в сім'ї або особа, відносно якої існує реальна загроза вчинення насильства в сім'ї, а також особа, що вчинила насильство в сім'ї не досягли 18-річного віку.
Стаття 7. Повноваження органів опіки і піклування щодо попередження насильства в сім"ї
Органи опіки і піклування:
надають допомогу у відновленні порушених прав та захисті законних інтересів неповнолітнім, які мають батьків і проживають в сім'ях, дітям сиротам, які залишилися без піклування батьків і виховуються в сім'ях опікунів (піклувальників), прийомних сім'ях, дитячих будинках сімейного типу, а також членам сім"ї визнаним в судовому порядку недієздатними, у випадках, коли стосовно них вчинено або існує реальна загроза вчинення насильства в сім"ї:
представляють у суді інтереси неповнолітніх та недієздатних членів сім"ї, які стали жертвами насильства в сім"ї;
здійснюють інші повноваження щодо попередження насильства в сім'ї, передбачені законами.

95.
Стаття 9. Державний департамент України з питань виконання покарань.
-152- Н.д.Гавриш С.Б. (Округ №176)
Статтю 9 виключити.
Враховано


96.
Державний департамент з питань виконання покарань проводить заходи, які мають на меті коректувати поведінку засуджених - членів сім'ї для забезпечення їх реабілітації і повернення в колишні сім'ї.
-153- Н.д.Черненко В.Г. (Округ №48)
Статтю 9 викласти в такій редакції: "Державний департамент України з питань виконання покарань вживає заходів щодо відповідної корекції поведінки засуджених членів сім'ї з метою забезпечення їх психо-соціальної реабілітації і можливого повернення в сім'ї".

Відхилено
статтю вилучено-154- Н.д.Деркач А.Л. (Округ №159)
Текст статті 9 викласти у такій редакції: "Державний департамент з питань виконання покарань проводить заходи, які мають на меті коректувати поведінку засуджених - членів сім'ї для забезпечення їх реабілітації і повернення до своїх сімей."

Відхилено
статтю вилучено

97.
Стаття 10. Координація діяльності органів і служб по попередженню насильства у сім'ї.
-155- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Статтю 10 виключити

Враховано
-156- Н.д.Баулін П.Б. (Округ №76)
Статтю 10 вилучити.

Враховано


98.
1. Координація діяльності по попередженню насильства у сім'ї покладається на служби по попередженню насильства в сім'ї при місцевих державних адміністраціях.
-157- Н.д.Костенко Ю.І. (Реєстр.картка №312)
Вилучити з тексту законопроекту статті №№ 5, 10, 28, 30.
В інших статтях законопроекту вилучити посилання на "служби по попередженню насильства в сім'ї".

Враховано


99.
2. Служби по попередженню насильства у сім'ї при місцевих державних адміністраціях:
-158- Н.д.Акопян В.Г. (Округ №131)
Частину першу статті 5 та частину другу статті 10 доповнити пунктом в такій редакції: "проводити на базі медичних установ щорічні перевірки психічного стану осіб, які чинять насильницькі дії в сім'ї, з метою їх запобігання."

Відхилено
статтю вилучено-159- Н.д.Шаров І.Ф. (Реєстр.картка №399)
Частину першу статті 5 та частину другу статті 10 доповнити пунктом в такій редакції: "проводити на базі медичних установ щорічні перевірки психічного стану осіб, які чинять насильницькі дії в сім'ї, з метою їх запобігання."

Відхилено
статтю вилучено

100.
- контролюють і координують діяльність служб по попередженню насильства у сім'ї виконавчих комітетів районних, районних у містах Києві та Севастополі Рад народних депутатів, а також надають їм і службам по попередженню насильства у сім'ї виконавчих комітетів міських (міст обласного значення), районних у містах і районних Рад методичну і практичну допомогу у здійсненні заходів по попередженню насильства у сім'ї;
-160- Н.д.Салигін В.В. (Округ №171)
Абзац перший пункту 2 статті 10 викласти у такій редакції: "контролюють і координують діяльність служб по попередженню насильства у сім'ї районних, районних у місті Києві та Севастополі державних адміністрацій, а також надають їм і службам по попередженню насильства у сім'ї виконавчих комітетів міських (міст обласного значення), районних у містах рад методичну і практичну допомогу у здійсненні заходів по попередженню насильства у сім'ї".

Відхилено
статтю вилучено-161- Н.д.Пасечна Л.Я. (Реєстр.картка №291)
У підпункті 1 пункту 2 статті 10 після слова "контролюють" вставити слово "прогнозують і...", далі - за текстом.

Відхилено
статтю вилучено

101.
- в межах своєї компетенції узагальнюють і поширюють позитивний досвід роботи;102.
- надають органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам і організаціям незалежно від форм власності, громадським організаціям, соціальним групам і громадянам методичну і практичну допомогу, консультації по питаннях попередження насильства в сім'ї;
-162- Н.д.Черненко В.Г. (Округ №48)
З абзацу третього пункту 2 статті 10 слова "незалежно від форм власності" вилучити.

Відхилено
статтю вилучено

103.
- дають згоду кримінальній міліції у справах неповнолітніх на направлення на медичне освідчення осіб, які страждають алкогольною чи наркотичною залежністю, а також психічно хворих з вираженими симптомами хвороби, які тягнуть (або здатні потягти) прояв насильства в сім'ї;104.
- сприяють залученню громадських організацій і громадян до діяльності по попередженню насильства у сім'ї;105.
- направляють в кризові центри допомоги сім'ї, а також центри медико-соціальної реабілітації жертв сімейного насильства;106.
- створюють кризові центри по наданню допомоги жертвам сімейного насильства.107.
Стаття 11. Суд.108.
Притягнення до відповідальності осіб, винних у вчиненні насильства в сім'ї, здійснюється судом згідно законодавства України.
-163- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 11. Текст "законодавства України" замінити словом "закону"

Відхилено
статтю вилучено-164- Н.д.Гавриш С.Б. (Округ №176)
Статтю 11 вилучити

Враховано


109.
РОЗДІЛ III. СПЕЦІАЛІЗОВАНІ УСТАНОВИ ДЛЯ ЖЕРТВ СІМЕЙНОГО НАСИЛЬСТВА
-165- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Розділ ІІІ. У назві розділу текст "сімейного насильства" замінити текстом "насильства в сім'ї"

Відхилено110.
Стаття 12. Кризові центри по наданню допомоги сім'ї.
-166- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 12.У назві статті слово "сім'ї" замінити словом "сім'ям"

Відхилено


111.
1. Кризові центри по наданню допомоги сім'ям створюються у відповідності з соціальними потребами регіону для надання негайної допомоги членам сім'ї, по відношенню до яких існує реальна погроза вчинення насильства або таке насильство було застосоване. Кризові центри діють відповідно до Положення, яке затверджується Кабінетом Міністрів України.
-167- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 12, частина 1. Після тексту "допомоги сім"ям" слово "створюються" замінити текстом "можуть створюватись", після тексту "вчинення насильства" додати текст "в сім'ї"

Враховано частково


112.
2. Кризові центри по наданню допомоги сім'ям можуть також створюватися підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності, громадськими організаціями, благодійними фондами і громадянами при узгодженні з службами по попередженню насильства у сім'ї.
-168- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 12, частина 2. Текст "при узгодженні з службами по попередженню насильства в сім'ї" замінити текстом "за погодженням відповідної місцевої державної адміністрації"

Враховано частково
-169- Н.д.Черненко В.Г. (Округ №48)
З пункту 2 статті 12 слова "незалежно від форм власності" вилучити і наприкінці пункту після слова "сім"ї" додати слова "і в порядку, встановленому законодавством".

Враховано частково


113.
3. Основними завданнями кризових центрів по наданню допомоги сім'ям є створення належних умов для надання негайної медичної, психологічної, педагогічної, юридичної та іншої необхідної допомоги членам сім'ї, які можуть стати жертвами або стали жертвами насильства з метою захисту їх прав і законних інтересів.
-170- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 12. Частину 3 після тексту "жертвами насильства" доповнити текстом "в сім'ї"

Відхилено
частина вилучена-171- Н.д.Акопян В.Г. (Округ №131)
Частину третю статті 12 після слова "юридичної" доповнити словом "реабілітованої" і далі за текстом.

Відхилено
частина вилучена

114.
4. Посадові особи кризових центрів по наданню допомоги сім'ям:
-172- Н.д.Черненко В.Г. (Округ №48)
У статті 12 більш чітко визначити повноваження, права та обов'язки посадових осіб кризових центрів допомоги сім'ям.

Враховано


115.
- здійснюють прийом членів сім'ї, які звернулися за допомогою, або направлені службами по попередженню насильства у сім'ї;
-173- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 12, частина 1, пункт 1. Виключити текст ", або направлені службами по попередженню насильства в сім'ї"

Враховано
-174- Н.д.Мовчан П.М. (Округ №152)
У пункті 4 статті 12 вилучити "здійснюють прийом членів сім'ї, які звернулися за допомогою, або направлені службами по попередженню насильства у сім'ї".

Враховано частково116.
- організують надання необхідної допомоги таким особам;117.
- повідомляють кримінальну міліцію у справах неповнолітніх про виявлені факти реальної погрози застосування насильства у сім'ї або про достовірно відомі факти вчинення такого насильства;
-175- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 12, частина 4, пункт 3. Слово "погрози" замінити словом "загрози", а текст "достовірно відомі" - виключити

Враховано


118.
- вивчають і узагальнюють причини і умови конкретних проявів насильства в сім'ї і пропонують рекомендації щодо їх усунення;119.
- організують взаємодію з засобами масової інформації і громадськими організаціями по активізації діяльності по попередженню насильства у сім'ї.
-176- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 12, частина 5. Пункт 5 викласти у редакції: "Взаємодіють із засобами масової інформації, громадськими організаціями з питань попередження насильства в сім'ї"

Враховано
В іншій редакції

120.
5. Кризові центри по наданню допомоги сім'ям користуються правами юридичної особи, мають власні бланки, печатку з зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням.

-177- Н.д.Гавриш С.Б. (Округ №176)
Назву розділу ІІІ вилучити, статтю 12 викласти у редакції:
"Стаття 8. Кризові центри
1. Кризові центри створюються місцевими державними адміністраціями за поданням спеціально уповноваженого органу виконавчої влади з питань попередження насильства в сім"ї у відповідності з соціальними потребами регіону.
2. Кризові центри можуть також створюватись органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, благодійними фондами, об'єднаннями громадян і громадянами за погодженням зі спеціально уповноваженим органом виконавчої влади з питань попередження насильства в сім"ї і реєструються в порядку, визначеному законом.
3. Працівники кризових центрів
здійснюють прийом членів сім'ї, які можуть стати або стали жертвами насильства в сім'ї;
організують надання необхідної психологічної, педагогічної, медичної, юридичної допомоги таким особам;
у відповідності з можливостями надають притулок для тимчасового перебування членам сім'ї, які можуть стати або стали жертвами насильства в сім'ї;
повідомляють членів сім'ї, де виникає реальна загроза вчинення насильства в сім'ї або де було вчинено насильство в сім'ї, про права, заходи і послуги, якими вони можуть скористатися;
повідомляють службу дільничних інспекторів міліції чи кримінальну міліцію у справах неповнолітніх про виявлені факти реальної загрози застосування насильства у сім'ї або про факти вчинення такого насильства;
вивчають і узагальнюють причини і умови конкретних проявів насильства в сім'ї;
надають інформацію з питань попередження насильства в сім"ї на запит уповноважених органів;
взаємодіють із засобами масової інформації, громадськими організаціями у проведенні просвітницької та виховної роботи з питань попередження насильства в сім'ї.
4. Кризові центри є неприбутковими організаціями, користуються правами юридичної особи, мають власні бланки, печатку з зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням."

Враховано

Стаття 8. Кризові центри
1. Кризові центри створюються місцевими державними адміністраціями за поданням спеціально уповноваженого органу виконавчої влади з питань попередження насильства в сім"ї у відповідності з соціальними потребами регіону.
2. Кризові центри можуть також створюватись органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, благодійними фондами, об'єднаннями громадян і громадянами за погодженням зі спеціально уповноваженим органом виконавчої влади з питань попередження насильства в сім"ї і реєструються в порядку, визначеному законом.
3. Працівники кризових центрів:
здійснюють прийом членів сім'ї, які можуть стати або стали жертвами насильства в сім'ї;
організують надання необхідної психологічної, педагогічної, медичної, юридичної допомоги таким особам;
у відповідності з можливостями надають притулок для тимчасового перебування членам сім'ї, які можуть стати або стали жертвами насильства в сім'ї;
повідомляють членів сім'ї, де виникає реальна загроза вчинення насильства в сім'ї або де було вчинено насильство в сім'ї, про права, заходи і послуги, якими вони можуть скористатися;
повідомляють службу дільничних інспекторів міліції чи кримінальну міліцію у справах неповнолітніх про виявлені факти реальної загрози застосування насильства у сім'ї або про факти вчинення такого насильства;
вивчають і узагальнюють причини і умови конкретних проявів насильства в сім'ї;
надають інформацію з питань попередження насильства в сім"ї на запит уповноважених органів;
взаємодіють із засобами масової інформації, громадськими організаціями у проведенні просвітницької та виховної роботи з питань попередження насильства в сім'ї.
4. Кризові центри є неприбутковими організаціями, користуються правами юридичної особи, мають власні бланки, печатку з зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням.

121.
Стаття 13. Центри медико-соціальної реабілітації жертв сімейного насильства.
-178- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 13. У назві статті текст "сімейного насильства" замінити текстом "насильства в сім'ї"

Враховано
-179- Н.д.Марковська Н.С. (Реєстр.картка №347)
Назву та зміст статті 13 викласти у такій редакції:
"Стаття 13. Центри допомоги жертвам насильства, які надають допомогу жертвам сімейного насильства.
Допомога жертвам сімейного насильства надається центрами допомоги жертвам насильства усіх форм власності за наявності ліцензії, отриманої відповідно до законодавства.
Допомога жертвам сімейного насильства включає в себе негайну юридичну консультацію, первинну медико-санітарну й психологічну допомогу, окремі види психіатричної допомоги на підставах та в порядку, передбачених Законом України "Про психіатричну допомогу", іншими законами, а також послуги, спрямовані на корекцію поведінки жертв насильства в сім'ї та осіб, які вчинили насильство."

Враховано частково


122.
1. Центри медико-соціальної реабілітації жертв сімейного насильства створюються в системі охорони здоров'я для осіб, які постраждали від сімейного насильства.
-180- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 13, частина 1. Текст "створюються" замінити текстом "можуть створюватись"

Враховано

-181- Н.д.Черненко В.Г. (Округ №48)
У пункті 1 статті 13 визначити, що центри медико-соціальної реабілітації жертв сімейного насильства створюються не в системі охорони здоровся, а у складі діючих закладів охорони здоровся.

Враховано частково
-182- Н.д.Пасечна Л.Я. (Реєстр.картка №291)
У пункті 1 статті 13 після слів "Створюються в системі охорони здоров'я" додати "(в системі психологічних служб та психолого-психотерапевтичних консультацій)", далі - за текстом.

Відхилено


123.
2. Основними завданнями центрів медико-соціальної реабілітації є створення умов і забезпечення лікування жертв сімейного насильства, а також їх психо-соціальної реабілітації і корекції.
-183- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 13, частина 2. Текст "сімейного насильства" замінити текстом "насильства в сім'ї"

Враховано
-184- Н.д.Черненко В.Г. (Округ №48)
Пункт 2 статті 13 викласти в такій редакції: "Основними завданнями центрів медико-соціальної реабілітації є створення необхідних умов для психо-соціальної реабілітації жертв сімейного насильства, а також своєчасне направлення їх при необхідності для відповідного подальшого лікування."

Враховано частково


124.
3. В центри медико-соціальної реабілітації поміщаються члени сім'ї (з їх згоди або за їх проханням), які постраждали від сімейного насильства на підставі заключення медикоекспертної комісії.
-185- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 13, частина 3. Текст "сімейного насильства" замінити текстом "насильства в сім'ї". Наприкінці доповнити цю частину таким текстом: "Щодо неповнолітніх членів сім'ї необхідна згода одного з батьків (опікуна чи піклувальника), або органу у справах неповнолітніх"

Враховано
-186- Н.д.Сергієнко О.І. (Округ №101)
В пункті 3 статті 13 слово "поміщаються" замінити на "направляються".

Відхилено


125.
4. Особи знаходяться у центрах медико-соціальної реабілітації на протязі терміну, необхідного для лікування.
-187- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 13, частина 4. Наприкінці слово "лікування" замінити текстом "їх лікування та психо-соціальної реабілітації"

Враховано
-188- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Статтю 13 наприкінці доповнити такими новими частинами:
"Особи, які постраждали від насильства у сім'ї можуть пройти курс лікування та психосоціальної адаптації також амбулаторно.
За рішенням центрального органу виконавчої влади з питань охорони здоровся, його органів на місцях функції центрів медико-соціальної реабілітації жертв насильства в сім'ї можуть бути покладені на інші медичні, лікувальні чи санаторно-оздоровчі установи"

Враховано частково
-189- Н.д.Черненко В.Г. (Округ №48)
Пункт 4 статті 13 вилучити.

Відхилено
-190- Н.д.Гавриш С.Б. (Округ №176)
Статтю 13 викласти у наступній редакції: "Стаття 9. Центри медико-соціальної реабілітації жертв насильства в сім'ї
1. Центри медико-соціальної реабілітації жертв насильства в сім'ї створюються відповідно до законодавства, що регламентує створення закладів охорони здоров'я. Центри медико-соціальної реабілітації жертв насильства в сім'ї можуть створюватися в системі діючих закладів охорони здоров'я.
2. В центри медико-соціальної реабілітації жертв насильства в сім'ї поміщаються жертви насильства в сім'ї (з їх згоди або на їх прохання), на підставі рішення медичної комісії центру. Щодо неповнолітніх членів сім'ї необхідна згода одного з батьків, усиновителів, опікуна чи піклувальника, або органу опіки і піклування.
3. Жертви насильства в сім'ї знаходяться в центрах медико-соціальної реабілітації протягом терміну, необхідного для їх лікування та психо-соціальної реабілітації. За їх бажанням вони можуть пройти курс лікування та психо-соціальної реабілітації амбулаторно.
4. Працівники центрів медико-соціальної реабілітації жертв насильства в сім'ї:
надають жертвам насильства в сім'ї первинну медико-санітарну і психологічну допомогу, окремі види психіатричної допомоги на підставах та в порядку, передбачених Законом України "Про психіатричну допомогу", іншими законами;
при необхідності направляють жертв насильства в сім'ї для відповідного подальшого лікування;
організовують надання юридичних консультацій жертвам насильства в сім'ї;
повідомляють про вчинене насильство в сім"ї службу дільничних інспекторів міліції чи кримінальну міліцію у справах неповнолітніх;
надають інформацію з питань попередження насильства в сім"ї на запит уповноважених органів."


Стаття 9. Центри медико-соціальної реабілітації жертв насильства в сім'ї
1. Центри медико-соціальної реабілітації жертв насильства в сім'ї створюються відповідно до законодавства, що регламентує створення закладів охорони здоров'я. Центри медико-соціальної реабілітації жертв насильства в сім'ї можуть створюватися в системі діючих закладів охорони здоров'я.
2. В центри медико-соціальної реабілітації жертв насильства в сім'ї поміщаються жертви насильства в сім'ї (з їх згоди або на їх прохання), на підставі рішення медичної комісії центру. Щодо неповнолітніх членів сім'ї необхідна згода одного з батьків, усиновителів, опікуна чи піклувальника, або органу опіки і піклування.
3. Жертви насильства в сім'ї знаходяться в центрах медико-соціальної реабілітації протягом терміну, необхідного для їх лікування та психо-соціальної реабілітації. За їх бажанням вони можуть пройти курс лікування та психо-соціальної реабілітації амбулаторно.
4. Працівники центрів медико-соціальної реабілітації жертв насильства в сім'ї:
надають жертвам насильства в сім'ї первинну медико-санітарну і психологічну допомогу, окремі види психіатричної допомоги на підставах та в порядку, передбачених Законом України "Про психіатричну допомогу", іншими законами;
при необхідності направляють жертв насильства в сім'ї для відповідного подальшого лікування;
організовують надання юридичних консультацій жертвам насильства в сім'ї;
повідомляють про вчинене насильство в сім"ї службу дільничних інспекторів міліції чи кримінальну міліцію у справах неповнолітніх;
надають інформацію з питань попередження насильства в сім"ї на запит уповноважених органів.

126.
РОЗДІЛ IV. ЗАХОДИ ПОПЕРЕДЖЕННЯ НАСИЛЬСТВА У СІМ'Ї
-191- Н.д.Гавриш С.Б. (Округ №176)
Назву Розділу IV Викласти у редакції: "Розділ ІІІ. Спеціальні заходи з попередження насильства в сім"ї"

Враховано

РОЗДІЛ ІІІ
СПЕЦІАЛЬНІ ЗАХОДИ З ПОПЕРЕДЖЕННЯ НАСИЛЬСТВА В СІМ'Ї
127.
Стаття 14. Види і мета застосування заходів попередження насильства у сім'ї.128.
1. Попередження насильства у сім'ї здійснюється комплексом соціальних і спеціальних заходів. Соціальні і спеціальні заходи попередження насильства у сім'ї мають за мету усунення причин і умов, які сприяють сімейному насильству, обмеження поширення насильства у сім'ях, припинення насильства, надання соціальної підтримки жертвам сімейного насильства й забезпечення їх безпеки, зменшення негативного впливу застосування насильства в сім'ї на розвиток дітей, притягнення винних в сімейному насильстві до відповідальності, їх соціально-психологічну і медичну корекцію і підготовку до повернення в сім'ї, контроль за поведінкою осіб, які реально можуть вчинити насильство в сім'ї, і осіб, визнаних винними в сімейному насильстві.
-192- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 14, частина 1. Текст "сімейному насильству" чотири рази замінити текстом "насильству в сім'ї, текст "обмеження поширення" замінити словом "обмеженню"

Відхилено
статтю вилучено-193- Н.д.Черненко В.Г. (Округ №48)
Пункти 1 і 2 статті 14 викласти більш чітко.

Відхилено
статтю вилучено-194- Н.д.Пасечна Л.Я. (Реєстр.картка №291)
У пункті 1 статті 14 перше речення викласти у такій редакції: "Для запобігання насильству в сім'ї здійснюється комплекс соціальних (психологічних) і спеціальних заходів."

Відхилено
статтю вилучено-195- Н.д.Мовчан П.М. (Округ №152)
У пункті 1 статті 14 формулювання "сімейному насильству" замінити на формулювання "насильству у сім'ї". Формулювання "сімейного насильства" замінити на формулювання "насильства у сім'ї". Формулювання "винних в сімейному насильстві" замінити на "винних у вчиненні насильства в сім'ї". Формулювання "внутрішньосімейне насильство" замінити на формулювання "насильство в сім'ї". Формулювання "винним в сімейному насильстві" замінити на "винними у вчиненні насильства в сім'ї".

Відхилено
статтю вилучено

129.
2. Соціальними заходами попередження насильства у сім'ї є перспективні заходи соціальної політики держави, направлені на створення в країні сприятливих соціально-економічних умов для нормального функціонування сім'ї, в ході яких обмежуються або усуваються причини і умови, які сприяють прояву насильства в сім'ї. Основні напрямки соціальних заходів попередження насильства у сім'ї формуються у відповідності з перспективою соціально-економічного розвитку держави і покликані протидіяти негативним явищам і процесам, які обумовлюють виникнення насильства в сім'ї.
-196- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 14, частина 2, речення 1. Текст "направлені на створення в країні" замінити текстом "спрямовані на створення"

Відхилено
статтю вилучено-197- Н.д.Пасечна Л.Я. (Реєстр.картка №291)
У пункті 2 статті 14 недоцільно говорити про усунення причин та умов, які сприяють сімейному насильству. Це завдання державного значення і такі служби навряд чи з цим впораються.

Відхилено
статтю вилучено-198- Н.д.Пасечна Л.Я. (Реєстр.картка №291)
Після пункту 2 статті 14 записати такий абзац: Психологічними заходами запобігання насильству в сім'ї є заходи психологічної та психотерапевтичної допомоги, підтримки й реабілітації, спрямовані на корекцію негативних наслідків насильства в сім'ї (в тому числі тих, що мали місце в минулому), подолання негативних психологічних станів і викривлень у розвитку особистості членів сім'ї, що зазнали насильства.

Відхилено
статтю вилучено

130.
3. Спеціальні заходи попередження насильства у сім'ї здійснюються у вигляді профілактики і припинення насильства.
-199- Н.д.Пасечна Л.Я. (Реєстр.картка №291)
У першому реченні пункту 3 статті 14 після слів "здійснюється у вигляді" вставити слово "прогнозування", і далі - за текстом. У цьому ж пункті передбачити розробку заходів щодо зменшення в інформаційному просторі демонстрацій сцен символічного насильства, особливо якщо це насильство спрямоване проти жінок та дітей.

Відхилено
статтю вилучено-200- Н.д.Мовчан П.М. (Округ №152)
У пункті 3 статті 14 формулювання "сімейного насильства" замінити на "насильства в сім'ї". Формулювання "винних в сімейному насильстві" замінити на "винних у вчиненні насильства в сім'ї".

Відхилено
статтю вилучено

131.
До основних заходів спеціального попередження відносяться:132.
- цілеспрямована робота держави по зменшенню сімейного неблагополуччя;133.
- організація ефективної системи реагування на інформацію про вчинене або таке що готується насильство в сім'ї;134.
- виявлення сімей, по відношенню до членів яких прогнозується реальна погроза вчинення насильства;
-201- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 14, частина 3. Пункт 3 викласти у редакції: "виявлення сімей у яких існує реальна загроза вчинення насильства"

Відхилено
статтю вилучено

135.
- зниження віктимності в сім'ї;
-202- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 14, частина 3, пункт 4. Слово "сім'ї" замінити текстом "неблагополучних сім'ях"

Відхилено
статтю вилучено

136.
- офіційне застереження членів сім'ї про недопущення віктимної поведінки і вчинення насильства у сім'ї;
-203- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 14, частина 3. Пункт 5 після тексту "застереження членів" доповнити словом "неблагополучної"

Відхилено
статтю вилучено

137.
- повідомлення членів сім'ї, де виникає реальна загроза вчинення сімейного насильства або де таке було вчинено, про права, заходи і послуги, якими вони можуть скористатися;138.
- постановка на профілактичний облік осіб, схильних до вчинення насильства в сім'ї і виховно-попереджувальна робота з ними;139.
- спеціальні обмеження щодо осіб, що вчинили насильство в сім'ї;140.
- захисні приписи;141.
- припинення насильства у сім'ї;142.
- адміністративна відповідальність за вчинення насильства у сім'ї;143.
- кримінальна відповідальність осіб, винних в сімейному насильстві;
-204- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 14, частина 3, пункт 12. Текст "сімейному насильстві" замінити текстом "насильству у сім'ї"

Відхилено
статтю вилучено

144.
- примусовий обмін жилих приміщень у зв'язку з насильством в сім'ї;
-205- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 14, частина 3, пункт 13. Слово "жилих" замінити словом "житлових"

Відхилено
статтю вилучено

145.
- позбавлення батьківських прав.

-206- Н.д.Гавриш С.Б. (Округ №176)
Статтю 14 вилучити

Враховано


146.
Стаття 15. Цілеспрямована робота держави по зменшенню сімейного неблагополуччя.
-207- Н.д.Баулін П.Б. (Округ №76)
Статтю 15 вилучити.

Враховано


147.
Для зменшення сімейного неблагополуччя, яке тягне вчинення насильства в сім'ї, держава проводить комплексні планові заходи, направлені на створення правових основ усунення насильства у сім'ї, його соціальну профілактику, надання допомоги жертвам сімейного насильства і забезпечення їх безпеки.148.
Стаття 16. Організація ефективної системи реагування на інформацію про вчинене чи таке, що готується, насильство у сім'ї.149.
Державну систему попередження насильства у сім'ї складають органи, організації та установи, передбачені в статті 4 даного Закону, які зобов'язані в межах своєї компетенції і у відповідності з діючим законодавством України забезпечити своєчасність і ефективність реагування відповідних суб'єктів попередження насильства у сім'ї на отриману інформацію про насильство в сім'ї, яке вчинене чи готується.
-208- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Статтю 16 після тексту "своєї компетенції" доповнити текстом "визначеної законом"

Відхилено
статтю вилучено-209- Н.д.Черненко В.Г. (Округ №48)
У статті 16 слово "забезпечити" замінити на "забезпечувати".

Відхилено
статтю вилучено-210- Н.д.Баулін П.Б. (Округ №76)
Статтю 16 викласти у такій редакції: "Систему попередження насильства у сім'ї складають органи, організації та установи, передбачені в статті 4 даного Закону, які зобов'язані в межах своєї компетенції і у відповідності з діючим законодавством України забезпечити своєчасність і ефективність реагування відповідних суб'єктів попередження насильства у сім'ї на отриману інформацію про насильство в сім'ї, яке вчинене чи готується."

Відхилено
статтю вилучено-211- Н.д.Гавриш С.Б. (Округ №176)
Статтю 16, 17, 18 вилучити
Доповнити проект статтею наступного змісту: "Стаття 10.Офіційне попередження про неприпустимість вчинення насильства в сім"ї.
1. Члену сім"ї, який вчинив насильство в сім"ї, виноситься офіційне попередження про неприпустимість вчинення насильства в сім"ї за умови відсутності в його діях ознак злочину службою дільничих інспекторів міліції або кримінальною міліцією у справах неповнолітніх про що йому повідомляється під розписку.
2 .Офіційне попередження про неприпустимість вчинення насильства в сім'ї може бути винесено осудній особі, яка на момент його винесення досягла 16-річного віку.
3. У разі вчинення особою насильства в сім'ї, після отримання нею офіційного попередження про неприпустимість вчинення насильства в сім'ї, до цієї особи у випадках і в порядку передбачених цим Законом може бути застосовано захисний припис."

Враховано

Стаття 10. Офіційне попередження про неприпустимість вчинення насильства в сім"ї
1. Члену сім"ї, який вчинив насильство в сім"ї, виноситься офіційне попередження про неприпустимість вчинення насильства в сім"ї, за умови відсутності в його діях ознак злочину, службою дільничих інспекторів міліції або кримінальною міліцією у справах неповнолітніх про що йому повідомляється під розписку.
2. Офіційне попередження про неприпустимість вчинення насильства в сім'ї може бути винесено осудній особі, яка на момент його винесення досягла 16-річного віку.
3. У разі вчинення особою насильства в сім'ї, після отримання нею офіційного попередження про неприпустимість вчинення насильства в сім'ї, до цієї особи у випадках і в порядку передбачених цим Законом може бути застосовано захисний припис.

150.
Стаття 17. Виявлення неблагополучних сімей.151.
1. Суб'єкти попередження насильства у сім'ї зобов'язані в межах своєї компетенції виявляти сім'ї, дії членів яких свідчать про реальність загрози вчинення насильства в сім'ї або про вчинення такого.
-212- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 17. Частину 1 після тексту "своєї компетенції" доповнити текстом ", визначеної законом"

Відхилено
статтю вилучено

152.
2. Дані про неблагополучні сім'ї, якщо не вимагається негайного реагування, не пізніше доби направляються в кримінальну міліцію у справах неповнолітніх, яка після відповідної перевірки приймає заходи, передбачені статтею 14 даного Закону.
-213- Н.д.Мовчан П.М. (Округ №152)
У пункті 2 статті 17 поняття "неблагополучні сім'ї" замінити на "сім'ї, де виявлено факт насильства".

Відхилено
статтю вилучено

153.
Стаття 18. Зниження віктимності як захід попередження насильства у сім'ї.154.
1. Держава здійснює заходи по зниженню сімейної віктимності як складової частини соціальної програми по зменшенню сімейного неблагополуччя.155.
2. Віктимологічна профілактика здійснюється по двох напрямках: заходи, направлені на усунення ситуацій, які провокують можливість виникнення сімейного насильства, і заходи, які дозволяють забезпечити особисту безпеку можливої жертви такого насильства.
-214- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 18, частина 2. Текст "сімейного насильства" замінити текстом "насильства в сім'ї"

Відхилено
статтю вилучено-215- Н.д.Мовчан П.М. (Округ №152)
У пункті 2 статті 18 формулювання "можливої жертви такого насильства" замінити на "особи, яка може стати об'єктом такого насильства".

Відхилено
статтю вилучено

156.
Стаття 19. Офіційне застереження про недопустимість віктимної поведінки і застосування насильства у сім'ї.
-216- Н.д.Марковська Н.С. (Реєстр.картка №347)
Назву статті 19 викласти у такій редакції: "Стаття 19. Офіційне попередження про неприпустимість свідомої поведінки особи, що провокує насильство і застосування насильства в сім'ї".

ВідхиленоСтаття 11. Офіційне попередження про неприпустимість віктимної поведінки щодо насильства в сім'ї-217- Н.д.Мовчан П.М. (Округ №152)
Статтю 19 вилучити.

Відхилено


157.
1. З членами сім'ї, які умисно створюють своєю віктимною поведінкою умови, що сприяють вчиненню насильства в сім'ї, після відповідної перевірки проводиться профілактична робота.
-218- Н.д.Марковська Н.С. (Реєстр.картка №347)
У статті 19 слова "віктимної поведінки" замінити на слова "поведінки особи, що провокує насильство", а пункт 1 цієї статті розпочати реченням такого змісту "з членами сім'ї, які своєю поведінкою створюють умови, що сприяють вчиненню насильства в сім'ї..." далі за текстом.

Відхилено

У разі систематичної (три і більше випадки) віктимної поведінки члена сім'ї, внаслідок якої створюється ситуація, що може призвести до вчинення насильства в сім'ї, службою дільничних інспекторів міліції або кримінальною міліцією у справах неповнолітніх даному члену сім'ї виноситься офіційне попередження про неприпустимість віктимної поведінки щодо насильства в сім"ї, про що йому повідомляється під розписку.

158.
2. У випадку систематичної віктимної поведінки члена сім'ї, внаслідок якої створюється ситуація, що погрожує сімейним насильством, кримінальною міліцією у справах неповнолітніх Міністерства внутрішніх справ України виноситься офіційне застереження щодо неприпустимості такої поведінки, про що йому повідомляється під розписку.
-219- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 19, частина 2. Текст "сімейним насильством" замінити текстом "насильством у сім'ї" після тексту "справ України" додати текст "даному члену сім'ї"

Враховано частково
-220- Н.д.Марковська Н.С. (Реєстр.картка №347)
У пункті 2 статті 19 слова "внаслідок якої створюється" замінити словом "створюється", а слово "погрожує" замінити словом "загрожує".

Враховано частково


159.
3. Офіційне застереження тягне за собою застосування заходів, передбачених статтею 14 даного Закону.
-221- Н.д.Черненко В.Г. (Округ №48)
Пункт 3 статті 19 виключити.

Враховано
-222- Н.д.Гавриш С.Б. (Округ №176)
Статтю 19 викласти у редакції:
"Стаття 11. Офіційне попередження про неприпустимість віктимної поведінки щодо насильства в сім'ї
У разі систематичної (три і більше випадки) віктимної поведінки члена сім'ї, внаслідок якої створюється ситуація, що може призвести до вчинення насильства в сім'ї, службою дільничних інспекторів міліції або кримінальною міліцією у справах неповнолітніх даному члену сім'ї виноситься офіційне попередження про неприпустимість віктимної поведінки щодо насильства в сім"ї, про що йому повідомляється під розписку."

Враховано


160.
Стаття 20. Повідомлення жертв сімейного насильства про права.
-223- Н.д.Гавриш С.Б. (Округ №176)
Статтю 20 вилучити
Враховано


161.
Члени сім'ї, де виникає реальна загроза вчинення сімейного насильства або було вчинене нетяжке насильство, офіційно повідомляються кримінальною міліцією у справах неповнолітніх про права, обов'язки, заходи по попередженню насильства в сім'ї і послуги, якими вони можуть скористатися у відповідності з даним Законом і діючим законодавством України. В даному випадку заходи по попередженню насильства у сім'ї, передбачені статтею 14 даного Закону, вживаються кримінальною міліцією у справах неповнолітніх за згодою членів сім'ї.
-224- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 20. У назві та в тексті статті текст "сімейного насильства" замінити текстом "насильства в сім'ї"

Відхилено
статтю вилучено-225- Н.д.Черненко В.Г. (Округ №48)
Друге речення статті 20 виключити.

Враховано


162.
Стаття 21. Постановка на профілактичний облік осіб, схильних до вчинення насильства у сім'ї.
-226- Н.д.Гавриш С.Б. (Округ №176)
Статтю 21 викласти у наступній редакції: "Стаття 12. Взяття на профілактичний облік та зняття з профілактичного обліку членів сім"ї, які вчинили насильство в сім'ї.
1. Членів сім'ї, яким було винесено офіційне попередження про неприпустимість вчинення насильства в сім'ї, служба дільничних інспекторів міліції чи кримінальна міліція у справах неповнолітніх беруть на профілактичний облік.
2.Зняття з профілактичного обліку членів сім"ї, які вчинили насильство в сім"ї проводиться органами, які брали особу на такий облік, якщо протягом року після останнього факту вчинення насильства в сім"ї особа жодного разу не вчинила насильства в сім"ї.
3. Порядок взяття на профілактичний облік та порядок зняття з профілактичного обліку членів сім'ї, яким було винесено офіційне попередження про неприпустимість вчинення насильства в сім'ї, затверджується Міністерством внутрішніх справ України."
Враховано

Стаття 12. Взяття на профілактичний облік та зняття з профілактичного обліку членів сім"ї, які вчинили насильство в сім'ї
1. Членів сім'ї, яким було винесено офіційне попередження про неприпустимість вчинення насильства в сім'ї, служба дільничних інспекторів міліції чи кримінальна міліція у справах неповнолітніх беруть на профілактичний облік.
2.Зняття з профілактичного обліку членів сім"ї, які вчинили насильство в сім"ї проводиться органами, які брали особу на такий облік, якщо протягом року після останнього факту вчинення насильства в сім"ї особа жодного разу не вчинила насильства в сім"ї.
3. Порядок взяття на профілактичний облік та порядок зняття з профілактичного обліку членів сім'ї, яким було винесено офіційне попередження про неприпустимість вчинення насильства в сім'ї, затверджується Міністерством внутрішніх справ України.
163.
1. Кримінальна міліція у справах неповнолітніх веде профілактичний облік осіб, схильних до вчинення насильства у сім'ї, а також осіб, які відбули чи відбувають покарання за вчинення насильницьких дій проти члена сім'ї, і веде з ними виховно-попереджувальну роботу.164.
2. Виховно-попереджувальна робота здійснюється на основі диференційованого й індивідуального підходу до особи з врахуванням її віку, фізичного і психічного стану, рівня схильності до вчинення насильства, ситуації в сім'ї тощо.165.
Стаття 22. Спеціальні обмеження для осіб, які вчинили насильство у сім'ї.
-227- Н.д.Гавриш С.Б. (Округ №176)
Статтю 22 вилучити

Враховано


166.
1. До осіб, які вчинили насильство у сім'ї, в результаті якого жертва направлена в кризовий центр або їй призначено інше місце проживання застосовуються спеціальні обмеження права на отримання інформації про місцеперебування жертви насильства, її розшук, відвідування, телефонні переговори і та інші форми спілкування.
-228- Н.д.Губський Б.В. (Реєстр.картка №443)
У статті 22 врахувати, що обмеження прав осіб, що вчинили насильство в сім'ї, можливе тільки за рішенням суду за поданням адміністрації центру або кримінальної міліції у справах неповнолітніх.

Відхилено
статтю вилучено

167.
2. У виключних випадках питання про відвідування винною особою кризового центру або іншого місця перебування жертви вирішується адміністрацією центру за погодженням з кримінальною міліцією у справах неповнолітніх.
-229- Н.д.Сергієнко О.І. (Округ №101)
Пункт 2 статті 22 виключити.

Враховано

-230- Н.д.Пасечна Л.Я. (Реєстр.картка №291)
У пункті 2 статті 22 другу половину речення подати у такій редакції: "...за погодженням з жертвою і кримінальною міліцією у справах неповнолітніх".

Відхилено
статтю вилучено

168.
Стаття 23. Припинення насильства у сім'ї.
-231- Н.д.Гавриш С.Б. (Округ №176)
статтю 23 вилучити

Враховано


169.
1. Припинення насильства у сім'ї здійснюється шляхом активного втручання в розвиток конкретних подій з використанням спеціальних заходів.
-232- Н.д.Мовчан П.М. (Округ №152)
У пункті 1 статті 23 поняття "активне втручання" конкретизувати.

Відхилено

статтю вилучено

170.
2. Для припинення розпочатого або такого, що готується тяжкого фізичного насильства в сім'ї, яке загрожує життю і здоров'ю громадянина, в структурі кримінальної міліції у справах неповнолітніх створюються спеціальні групи з працівників цього підрозділу, які пройшли спеціальну підготовку і здатні активно протидіяти вчиненню насильства в сім'ї.
-233- Н.д.Черненко В.Г. (Округ №48)
Пункт 2 статті 23 викласти в такій редакції:
"В структурі міліції громадської безпеки створюються спеціальні групи працівників, які пройшли відповідну підготовку і здатні адекватно протидіяти вчиненню насильства в сім'ї. Зазначені групи займаються припиненням розпочатого або такого, що готується тяжкого фізичного насильства в сім'ї, яке загрожує життю і здоровою громадянина".

Відхилено
статтю вилучено-234- Н.д.Мовчан П.М. (Округ №152)
У пункті 2 статті 23 дати визначення поняття "тяжке фізичне насильство".
Пункт 2 статті 23 доповнити "особи, винні у вчиненні насильства в сім'ї, в примусовому порядку проходять обов'язковий курс психологічного навчання по зниженню агресивності. У разі невиконання суд виносить рішення про збільшення міри адміністративної відповідальності".
Відхилено
статтю вилучено

171.
Стаття 24. Захисний припис172.
1. Захисний припис - це судовий захист потерпілого, яким забороняється відповідачеві чинити певні визначені в ньому акти насильства в сім'ї. Захисний припис складається з прямих наказів суду іншій стороні щодо заборони вчинення нею конкретних актів насильства.
-235- Н.д.Танюк Л.С. (Округ №166)
Пункт 1 статті 24 другого розділу виключити.

Враховано
-236- Н.д.Гавриш С.Б. (Округ №176)
Статтю 24 викласти в редакції:
"Стаття 13. Захисний припис.
1.Особі, яка вчинила насильство в сім"ї після отримання офіційного попередження про неприпустимість вчинення насильства в сім"ї дільничним інспектором міліції або працівником кримінальної служби у справах неповнолітніх за погодженням з начальником відповідного органу внутрішніх справ і прокурором може бути винесений захисний припис.
2. Захисний припис не підлягає погодженню у разі наявності в діях особи, яка вчинила насильство в сім"ї ознак злочину.
3. Захисний припис може бути винесений до осудної особи, яка на момент винесення захисного припису досягла 16-річного віку.
4.Захисним приписом особі, стосовно якої він винесений, може бути заборонено чинити певну дію (дії) по відношенню до жертви насильства в сім"ї, а саме:
заборона чинити конкретні акти насильства в сім'ї;
заборона на отримання інформації про місцеперебування жертви насильства в сім'ї;
заборона на розшук жертви насильства в сім'ї, якщо жертва насильства в сім'ї за власним бажанням перебуває у місці, що невідоме особі, яка вчинила насильство в сім'ї;
заборона на відвідування, якщо жертва насильства в сім'ї тимчасово перебуває не за місцем спільного проживання членів сім'ї;
заборона на телефонні переговори з жертвою насильства в сім'ї.
5. .Зазначені у частині четвертій цієї статті обмеження встановлюються на термін до 30 діб з дня погодження захисного припису з прокурором."

Враховано

Стаття 13. Захисний припис
1.Особі, яка вчинила насильство в сім"ї після отримання офіційного попередження про неприпустимість вчинення насильства в сім"ї дільничним інспектором міліції або працівником кримінальної служби у справах неповнолітніх за погодженням з начальником відповідного органу внутрішніх справ і прокурором може бути винесений захисний припис.
2. Захисний припис не підлягає погодженню у разі наявності в діях особи, яка вчинила насильство в сім"ї ознак злочину.
3. Захисний припис може бути винесений до осудної особи, яка на момент винесення захисного припису досягла 16-річного віку.
4.Захисним приписом особі, стосовно якої він винесений, може бути заборонено чинити певну дію (дії) по відношенню до жертви насильства в сім"ї, а саме:
заборона чинити конкретні акти насильства в сім'ї;
заборона на отримання інформації про місцеперебування жертви насильства в сім'ї;
заборона на розшук жертви насильства в сім'ї, якщо жертва насильства в сім'ї за власним бажанням перебуває у місці, що невідоме особі, яка вчинила насильство в сім'ї;
заборона на відвідування, якщо жертва насильства в сім'ї тимчасово перебуває не за місцем спільного проживання членів сім'ї;
заборона на телефонні переговори з жертвою насильства в сім'ї.
5.Зазначені у частині четвертій цієї статті обмеження встановлюються на термін до 30 діб з дня погодження захисного припису з прокурором.

173.
2. Припис видається, коли встановлено, що звинувачений неодноразово вдавався до актів насильства, але за умови, що він принаймні двічі протягом останніх двох років визнавався винним у скоєнні подібних вчинків.
-237- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 24, частина 2. Слово "звинувачення" замінити словом "відповідач"

Відхилено
-238- Н.д.Черненко В.Г. (Округ №48)
Пункти 2, 4 та 5 статті 24 вилучити.

Враховано


174.
3. Порядок провадження справ щодо видачі судом захисних приписів регулюється Законом України "Про судовий устрій України", цивільно-процесуальним й адміністративним законодавством України.175.
4. Особи, які порушили вимоги захисного припису, притягаються до адміністративної відповідальності у відповідності з Кодексом України про адміністративні правопорушення.176.
5. До осіб, які порушили вимоги захисного припису може застосовуватись за рішенням суду штраф у розмірі до десяти неоподаткованих мінімумів доходів громадян або громадські роботи строком до 15 діб.
-239- Н.д.Губський Б.В. (Реєстр.картка №443)
Частину п'яту статті 24 виключити.

Враховано
-240- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 24. Частину 5 виключити як таку, що не є предметом даного закону

Враховано
-241- Н.д.Сергієнко О.І. (Округ №101)
Пункт 5 статті 24 викласти у наступній редакції: "Для осіб, які вперше порушили вимоги захисного припису може застосовуватись за рішенням суду штраф у розмірі до десяти неоподаткованих мінімумів громадян. При повторному порушенні вимог захисного припису можуть застосовуватись за рішенням суду громадські роботи строком до 15 діб."

Відхилено
-242- Н.д.Пасечна Л.Я. (Реєстр.картка №291)
Стаття 24 пункт 5 штраф є недоцільним заходом.

Враховано


177.
Стаття 25. Адміністративна відповідальність за застосування насильства у сім'ї.178.
1. До осіб, що скоїли насильницькі дії проти члена сім'ї, які не завдали суттєвої шкоди його фізичному, психічному або моральному здоров'ю, можуть бути застосовані адміністративні стягнення, передбачені Кодексом України про адміністративні правопорушення.
-243- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 25. Частину 1 після тексту "проти члена" додати слово "своєї"

Відхилено


179.
2. Примирення сторін припускається з врахуванням дійсного бажання сторін, сімейної ситуації і матеріалів справи у відповідності з діючим законодавством України.
-244- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 25, частина 2. Текст "діючим законодавством України" замінити словом "законом"

Відхилено
-245- Н.д.Гавриш С.Б. (Округ №176)
Статтю 25 вилучити.

Враховано


180.
Стаття 26. Примусовий обмін жилих приміщень у зв'язку з вчиненням насильства у сім'ї.
-246- Н.д.Гавриш С.Б. (Округ №176)
Статтю 26 вилучити

Враховано


181.
Примусовий обмін жилого приміщення здійснюється за заявою члена сім'ї у випадках, коли інший член сім'ї вчинив по відношенню до нього або до інших членів сім'ї дії, які кваліфікуються судом як насильство в сім'ї, і виключають подальше сумісне проживання.
-247- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 26. У назві та в тексті статті слово "жилих" замінити словом "житлових"

Відхилено
-248- Н.д.Губський Б.В. (Реєстр.картка №443)
Статтю 26 щодо примусового обміну жилих приміщень у зв'язку з вчиненням насильства у сім'ї деталізувати.

Відхилено


182.
Стаття 27. Позбавлення батьківських прав як засіб попередження насильства у сім'ї.
-249- Н.д.Гавриш С.Б. (Округ №176)
Статтю 27 вилучити. Доповнити проект статтею наступного змісту:" Стаття 14. Стягнення коштів на утримання жертв насильства в сім"ї у спеціалізованих установах для жертв насильства в сім"ї
Рішення про стягнення з осіб, які вчинили насильство в сім"ї коштів на відшкодування витрат на утримання жертв насильства в сім"ї у спеціалізованих установах для жертв насильства в сім"ї приймається судом в установленому законом порядку за позовом адміністрації спеціалізованих установ для жертв насильства в сім"ї."

Враховано


183.
1. Будь-хто з батьків, що систематично вчиняє насильницькі дії по відношенню до своєї дитини, може бути позбавлений батьківських прав.184.
2. Позбавлення батьківських прав як засіб попередження насильства у сім'ї проводиться в порядку, передбаченому діючим законодавством України.
-250- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 27, частина 2. Текст "діючим законодавством України" замінити словом "законом"

Відхилено


Стаття 14. Стягнення коштів на утримання жертв насильства в сім"ї у спеціалізованих установах для жертв насильства в сім"ї
Рішення про стягнення з осіб, які вчинили насильство в сім"ї коштів на відшкодування витрат на утримання жертв насильства в сім"ї у спеціалізованих установах для жертв насильства в сім"ї приймається судом в установленому законом порядку за позовом адміністрації спеціалізованих установ для жертв насильства в сім"ї.


-251- Н.д.Гавриш С.Б. (Округ №176)
Доповнити проект розділом ІV наступного змісту "Розділ ІV. Відповідальність за вчинення насильства в сім'ї
Стаття 15. Відповідальність за вчинення насильства в сім'ї
Члени сім"ї, які вчинили насильство в сім"ї несуть кримінальну, адміністративну та цивільно-правову відповідальність відповідно до законів.

Враховано

Розділ ІV.
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ВЧИНЕННЯ НАСИЛЬСТВА В СІМ"Ї
Стаття 15. Відповідальність за вчинення насильства в сім'ї
Члени сім"ї, які вчинили насильство в сім"ї несуть кримінальну, адміністративну чи цивільно-правову відповідальність відповідно до законів.

185.
РОЗДІЛ V. ФІНАНСОВЕ, КАДРОВЕ ТА ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОРГАНІВ І СЛУЖБ ПО ПОПЕРЕДЖЕННЮ НАСИЛЬСТВА У СІМ'Ї І СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ УСТАНОВ ДЛЯ ЖЕРТВ СІМЕЙНОГО НАСИЛЬСТВА.
-252- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Розділ V. У назві розділу виключити текст "і служб", текст "сімейного насильства" замінити текстом "насильства в сім'ї"

Враховано
-253- Н.д.Пасечна Л.Я. (Реєстр.картка №291)
До розділу V слід додати статтю про висвітлення діяльності служб запобігання насильству в сім'ї в засобах масової інформації. Крім того, треба передбачити фінансову можливість оплати фахівців з комерційних організацій, які не є працівниками центрів кризової допомоги, у випадках, коли штатні працівники центрів через недостатній фаховий досвід не в змозі надати пацієнтам якісну допомогу в особливо складних випадках.

Відхилено
-254- Н.д.Гавриш С.Б. (Округ №176)
Назву розділу V викласти у редакції:
"Розділ V. Фінансування органів та установ на які покладається здійснення заходів з попередження насильства в сім"ї"

Враховано

Розділ V
. Фінансування органів та установ, на які покладається здійснення заходів з попередження насильства в сім"ї

186.
Стаття 28. Джерела і порядок фінансування органів і служб по попередженню насильства у сім'ї і спеціальних установ для жертв сімейного насильства.
-255- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 28. У назві статті виключити текст "і порядок", текст "і служб", а текст "сімейного насильства" замінити текстом "насильства в сім'ї"

Враховано частково
-256- Н.д.Костенко Ю.І. (Реєстр.картка №312)
Вилучити з тексту законопроекту статті №№ 5, 10, 28, 30.
В інших статтях законопроекту вилучити посилання на "служби по попередженню насильства в сім'ї".

Враховано частково


187.
Фінансування діяльності органів і служб по попередженню насильства у сім'ї і спеціальних установ для жертв сімейного насильства здійснюється за рахунок коштів державного, Автономної Республіки Крим і місцевих бюджетів, позабюджетних та інших фондів, які створюються з добровільних внесків підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності, громадських організацій, міжнародних організацій та громадян.
-257- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Статтю 28 викласти у редакції:
"1.Фінансування діяльності органів і установ з попередження насильства у сім"ї, які належать до системи центральної виконавчої влади здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України.
2.Фінансування органів і установ з попередження насильства у сім"ї, які належать до системи місцевих органів виконавчої влади чи системи місцевого самоврядування здійснюється за рахунок коштів відповідних місцевих бюджетів.
3.Фінансування установ з попередження насильства у сім"ї, які перебувають у власності юридичних чи фізичних осіб здійснюється за рахунок коштів зазначених осіб"

Враховано частково
-258- Н.д.Губський Б.В. (Реєстр.картка №443)
Статтю 28 доопрацювати, оскільки згідно зі статтею 3 Закону України "Про джерела фінансування діяльності органів державної влади" органам державної влади - до яких можна віднести й органи і служби по попередженню насильства у сім"ї і спеціальні установи для жертв сімейного насильства, забороняється створювати позабюджетні фонди.

Враховано
-259- Н.д.Костенко Ю.І. (Реєстр.картка №312)
Законопроектом передбачити норми, згідно яких фінансування та матеріально-технічне та фінансове забезпечення діяльності, пов'язаної з виконанням цього закону здійснюється за рахунок коштів державних і реґіональних комплексних програм боротьби зі злочинністю без внесення до державного та місцевих бюджетів додаткових статей витрат.

Відхилено
-260- Н.д.Гавриш С.Б. (Округ №176)
Статтю 28 викласти в наступній редакції: "Стаття 16. Джерела фінансування органів на які покладається здійснення заходів з попередження насильства в сім"ї і спеціальних установ для жертв насильства в сім'ї
1.Фінансування органів, і установ з попередження насильства в сім'ї, які належать до системи органів виконавчої влади чи органів місцевого самоврядування здійснюється за рахунок коштів бюджету відповідного рівня.
2. Фінансування спеціалізованих установ для жертв насильства в сім"ї, створених підприємствами, організаціями, установами, об"єднаннями громадян. чи окремими громадянами здійснюється за рахунок їх власних коштів.
3. Спеціалізовані установи для жертв насильства в сім"ї мають право на регресний позов про відшкодування коштів на утримання жертв насильства в сім"ї до осіб, які вчинили насильство в сім"ї."
Статтю 29 вилучити.
Враховано

Стаття 16. Джерела фінансування органів на які покладається здійснення заходів з попередження насильства в сім"ї і спеціальних установ для жертв насильства в сім'ї
1.Фінансування органів і установ з попередження насильства в сім'ї, які належать до системи органів виконавчої влади чи органів місцевого самоврядування здійснюється за рахунок коштів бюджету відповідного рівня.
2. Фінансування спеціалізованих установ для жертв насильства в сім"ї, створених підприємствами, організаціями, установами, об"єднаннями громадян. чи окремими громадянами здійснюється за рахунок їх власних коштів.
3. Спеціалізовані установи для жертв насильства в сім"ї мають право на регресний позов про відшкодування коштів на утримання жертв насильства в сім"ї до осіб, які вчинили насильство в сім"ї.

188.
Стаття 29. Матеріально-побутове і медичне забезпечення жертв сімейного насильства в кризових центрах по надання допомоги сім'ям і в центрах медико-соціальної реабілітації для жертв сімейного насильства.
-261- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 29.У назві статті двічі текст "сімейного насильства" замінити текстом "насильства в сім'ї"

Відхилено
-262- Н.д.Салигін В.В. (Округ №171)
У назві статті 29 слово "надання" замінити словом "по наданню".

Відхилено


189.
1. Особам, як поміщені у кризові центри по наданню допомоги сім'ям, що постраждали від насильства у сім'ї, забезпечується належна медична, психологічна, психіатрична, юридична та інша допомога у відповідності з встановленими правилами.
-263- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 29, частина 1. Виключити текст "у відповідності з встановленими правилами"

Відхилено
-264- Н.д.Салигін В.В. (Округ №171)
У пункті 1 статті 29 слово "…як…" замінити на слово "…які…"

Відхилено
-265- Н.д.Черненко В.Г. (Округ №48)
У статтях 29-31 передбачити механізми фінансування викладених в цих статтях положень.

Відхилено


190.
2. Члени сім'ї - жертви сімейного насильства, направлені у центри медико-соціальної реабілітації для жертв сімейного насильства, забезпечуються харчуванням, при необхідності одягом та взуттям, а також комунально-побутовими послугами, засобами санітарно-побутової гігієни у відповідності з встановленими нормами.
-266- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 29, частина 2. Текст "сімейного насильства" двічі замінити текстом "насильства в сім'ї", після тексту "з встановленими" додати слово "законодавством"

Відхилено


191.
3. Лікувально-профілактична і санітарно-протиепідемологічна робота у згаданих установах організується у відповідності з законодавством України про охорону здоров'я.192.
4. Відшкодування витрат на утримання членів сім'ї - жертв сімейного насильства в центрах медико-соціальної реабілітації жертв сімейного насильства проводиться за рахунок осіб, винних у вчиненні насильства.
-267- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 29, частина 4. Двічі текст "сімейного насильства" замінити текстом "насильства в сім'ї"

Відхилено


193.
Стаття 30. Кадрове забезпечення діяльності органів і служб по попередженню насильства у сім'ї і спеціальних установ для жертв сімейного насильства.
-268- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 30. У назві і в тексті статті виключити текст "і служб", текст "сімейного насильства" замінити текстом "насильства в сім'ї"

Відхилено
-269- Н.д.Костенко Ю.І. (Реєстр.картка №312)
Вилучити з тексту законопроекту статті №№ 5, 10, 28, 30.
В інших стаття2 законопроекту вилучити посилання на "служби по попередженню насильства в сім'ї".

Враховано


194.
З метою належної організації діяльності органів і служб по попередженню насильства у сім'ї і спеціальних установ для жертв сімейного насильства держава забезпечує спеціальну підготовку і перепідготовку керівників і спеціалістів (юристів, педагогів, соціальних психологів, соціологів, медичних працівників і працівників правоохоронних органів тощо).
-270- Н.д.Пасечна Л.Я. (Реєстр.картка №291)
У статті 30 перелік спеціалістів (у дужках), яким "держава забезпечує спеціальну підготовку і перепідготовку", необхідно доповнити "практичними психологами".

Відхилено


195.
Стаття 31. Інформаційне забезпечення попередження насильства у сім'ї.
-271- Н.д.Гавриш С.Б. (Округ №176)
Статтю 31 виключити
Враховано


196.
1. Посадові особи і спеціалісти органів соціального захисту населення, опіки і піклування, охорони здоров'я, дитячих виховних і навчальних закладів, кризових центрів по наданню допомоги сім'ям, яким у зв'язку з їх службовою чи професійною діяльністю стало достовірно відомо про факти насильства у сім'ї, зобов'язані негайно (якщо це неможливо, то не пізніше доби) повідомити про це в правоохоронні органи.
-272- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 31, частина 1. Виключити слово "достовірно"

Відхилено


197.
2. Кримінальна міліція у справах неповнолітніх веде профілактичний облік сімей, в яких існує реальна загроза вчинення насильства або таке уже вчинене, осіб, умовно засуджених і засуджених з відстрочкою виконання вироку, осіб, які відбувають покарання, не пов'язане з позбавленням волі, і осіб, умовно-достроково звільнених по амністії від відбування покарання за вчинення насильницьких дій проти члена сім'ї.
-273- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 31, частина 2. Текст "умовно засуджених" замінити текстом "засуджених до позбавлення волі умовно"

Відхилено


198.
3. Органи державної статистики передбачають облік фактів і потерпілих від насильства у сім'ї, а також осіб - членів сім'ї, які вчинили насильство в сім'ї.199.
РОЗДІЛ VI. КОНТРОЛЬ І НАГЛЯД ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ОРГАНІВ І СЛУЖБ ПО ПОПЕРЕДЖЕННЮ НАСИЛЬСТВА У СІМ'Ї І СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ УСТАНОВ ДЛЯ ЖЕРТВ СІМЕЙНОГО НАСИЛЬСТВА.
-274- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Розділ VІ. У назві розділу виключити текст "і служб"

Враховано

РОЗДІЛ VІ
ОХОРОНА ПРАВ ЧЛЕНІВ СІМ"Ї ПРИ ЗДІЙСНЕННІ ЗАХОДІВ З ПОПЕРЕДЖЕННЯ НАСИЛЬСТВА В СІМ"Ї


-275- Н.д.Гавриш С.Б. (Округ №176)
Назву Розділу VІ викласти у редакції:
"Розділ VІ.Охорона прав членів сім"ї при здійснення заходів з попередження насильства в сім"ї"

Враховано


200.
Стаття 32. Охорона прав осіб - членів сім'ї при здійсненні заходів попередження насильства у сім'ї.
-276- Н.д.Гавриш С.Б. (Округ №176)
Статтю 32 викласти у редакції:
"Стаття 17. Охорона прав членів сім'ї при здійсненні заходів попередження насильства в сім'ї.
1. Членам сім'ї, по відношенню до яких здійснюються заходи по попередженню насильства у сім'ї, держава гарантує охорону прав і законних інтересів.
2. Посадові особи та працівники, які здійснюють заходи з попередження насильства в сім'ї не можуть розголошувати відомостей про особисте та сімейне життя, що стали їм відомі у зв'язку з виконанням їх службових обов'язків."

Враховано

Стаття 17. Охорона прав членів сім'ї при здійсненні заходів попередження насильства у сім'ї

201.
1. Членам сім'ї, по відношенню до яких здійснюються заходи по попередженню насильства у сім'ї, держава гарантує охорону прав і законних інтересів.


1. Членам сім'ї, по відношенню до яких здійснюються заходи по попередженню насильства у сім'ї, держава гарантує охорону прав і законних інтересів.
202.
2. Якщо при здійсненні вказаних попереджувальних заходів було допущено протиправне посягання на права, свободи, честь і гідність членів сім'ї або спричинення їм майнової чи іншої шкоди, то вони мають право на повне відновлення порушених прав і відшкодування спричиненої шкоди у відповідності з діючим законодавством України.
-277- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 32, частини 2 і 3. Текст "діючим законодавством України" замінити словом "Законом"

Відхилено

2. Посадові особи та працівники, які здійснюють заходи з попередження насильства в сім'ї, не можуть розголошувати відомостей про особисте та сімейне життя, що стали їм відомі у зв'язку з виконанням їх службових обов'язків.

203.
3. Посадові особи, винні у порушенні прав членів сім'ї або спричиненні їм шкоди при здійсненні заходів попередження насильства у сім'ї, підлягають притягненню до відповідальності на підставі і в порядку, передбачених діючим законодавством України.
-278- Н.д.Черненко В.Г. (Округ №48)
Пункт 3 статті 32 вилучити.

Враховано


204.
Стаття 33. Нагляд за дотриманням даного Закону.
-279- Н.д.Баулін П.Б. (Округ №76)
Статтю 33 вилучити.

Враховано
-280- Н.д.Гавриш С.Б. (Округ №176)
Доповнити проект прикінцевими положеннями наступного змісту:" Прикінцеві положення:
1.Цей Закон набирає чинності через три місяці з дня його опублікування
2.Кабінету Міністрів України протягом місяця з дня набрання чинності цим Законом:
подати до Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законів України у відповідність до цього Закону;
прийняти на виконання цього Закону та привести у відповідність з ним свої нормативно правові акти;
.забезпечити прийняття на виконання цього Закону і приведення у відповідність з ним нормативно-правових актів міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади.

Враховано


205.
Нагляд до дотриманням і правильним застосуванням цього Закону здійснюється Генеральним прокурором України і підпорядкованим йому прокурорами у відповідності з Законом України "Про прокуратуру".
-281- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Доповнити закон такими Прикінцевими положеннями:
"Прикінцеві положення.
1.Цей Закон набирає чинності через три місяці з дня його опублікування
2.Кабінету Міністрів України протягом місяця з дня набрання чинності цим Законом:
2.1.Подати до Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законів України у відповідність до цього Закону;
2.2.привести свої нормативно правові акти у відповідність до цього Закону;
2.3.забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність до цього Закону"

Враховано частково

Прикінцеві положення
1.Цей Закон набирає чинності через три місяці з дня його опублікування
2.Кабінету Міністрів України протягом місяця з дня набрання чинності цим Законом:
подати до Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законів України у відповідність до цього Закону;
прийняти на виконання цього Закону та привести у відповідність з ним свої нормативно правові акти;
.забезпечити прийняття на виконання цього Закону і приведення у відповідність з ним нормативно-правових актів міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади.-282- Н.д.Черненко В.Г. (Округ №48)
Доповнити законопроект статтею 34
"Стаття 34. Відповідальність за порушення цього Закону.
Посадові особи і громадяни, які порушують цей Закон або перешкоджають його виконанню, несуть відповідальність, передбачену законодавством України".
Доповнити законопроект розділом "Прикінцеві положення", в якому викласти порядок та строки введення закону в дію, доручення органам виконавчої влади щодо вжиття необхідних для цього заходів, доручення Кабінету Міністрів України щодо створення відповідних органів та установ, необхідних для забезпечення виконання закону, а також норми про внесення змін до чинних законодавчих актів, необхідність прийняття яких випливає із змісту законопроекту.

Враховано частково
-283- Н.д.Деркач А.Л. (Округ №159)
Ввести розділ VII, під назвою "Прикінцеві положення" і викласти його у такій редакції:
"1.Цей Закон набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
2.Дія цього Закону поширюється на правовідносини, які виникли після набуття чинності цим Законом.
3.Кабінету Міністрів України:
-подати протягом трьох місяців з дня прийняття Закону на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо внесення змін до Законів України, що випливають з цього Закону;
-привести свої нормативно-правові акти у відповідність з цим Законом;
-забезпечити перегляд міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади України їх нормативно-правових актів і скасування тих актів, що суперечать цьому Закону."

Враховано частково* - Назви колонок таблиці подані в загальному значенні