Назва: Про внесення змін до статті 81 Конституції України
Автор: народні депутати України Б.Беспалий, В.Філенко, О.Лавринович
Головний комітет: Народні депутати України - члени Комітету з питань правової політики

Файл у форматі MS WORD7

N
Редакція, прийнята в попередньому читанні*
Зауваження та пропозиції
Висновки, обгр.
Редакція, запропонована головним комітетом

0.

Закон УкраїниЗакон України
1.
"Про внесення змін до статті 81 Конституції України"


Про внесення змін до статті 81 Конституції України
2.
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:


Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
3.
1. Статтю 81 Конституції України після частини другої доповнити такою частиною:
"У разі виходу народного депутата України, обраного за виборчим списком політичної партії, блоку політичних партій, зі складу фракції даної партії, блоку партій, його повноваження припиняються достроково на підставі закону".
Керуючись статтями 147, 154, 156,159 Конституції України, статтями 51, 63, 66, 69 Закону України "Про Конституційний Суд України", Конституційний Суд України дійшов висновку:
1. Визнати таким, що відповідає вимогам статей 157 і 158 Конституції України проект Закону України "Про внесення змін до Конституції України" (реєстраційний N 6254 від 1 грудня 2000 року) у такій редакції:
"1. Статтю 81 Конституції України після частини другої доповнити такою частиною: "У разі виходу народного депутата України, обраного за виборчим списком політичної партії, блоку політичних партій, зі складу фракції даної партії, блоку партій, його повноваження припиняються достроково на підставі закону".
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування".
Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
З метою приведення до вимог юридичної техніки внести відповідні уточнення, що не стосуються змісту пропонованих змін до Конституції.
1. Доповнити статтю 81 Конституції України новою частиною третьою такого змісту:
"У разі виходу народного депутата України, обраного за виборчим списком політичної партії, блоку політичних партій, зі складу фракції даної партії, блоку партій, його повноваження припиняються достроково на підставі закону".

У зв'язку з цим частини третю і четверту вважати відповідно частинами четвертою і п'ятою.
4.
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.


2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

* - Назви колонок таблиці подані в загальному значенні