Назва: Про погашення заборгованості із заробітної плати та інших видів грошових виплат
Автор: Про погашення заборгованості із заробітної плати та інших видів грошових виплат
Головний комітет: Народні депутати України – члени Комітету з питань соціальної політики та праці

Файл у форматі MS WORD7

N
Редакція, прийнята в попередньому читанні*
Зауваження та пропозиції
Висновки, обгр.
Редакція, запропонована головним комітетом
0.
Закон України
"Про погашення заборгованості із заробітної плати та інших видів
грошових виплат"


Про механізм Закон України
"Про погашення заборгованості із заробітної плати та інших видів
грошових виплат"
1.
Цей Закон згідно з вимогами статті 43 Конституції України гарантує право кожного на своєчасне одержання винагороди за працю та врегульовує проблему ліквідації заборгованості по виплаті заробітної плати та інших видів грошових виплат працівникам підприємств, установ, організацій всіх форм власності.Цей Закон згідно з вимогами статті 43 Конституції України гарантує право кожного на своєчасне одержання винагороди за працю та врегульовує проблему ліквідації заборгованості по виплаті заробітної плати та інших видів грошових виплат, працівникам підприємств, установ, організацій всіх форм власності.
2.
Стаття 1. Погасити заборгованість до 1 січня 2002 року по виплаті заробітної плати та інших видів грошових виплат, що передбачені законодавством та колективними договорами, угодами та визначають зобов`язання роботодавця та інших платників заборгованості перед працівниками по виплаті винагороди за працю, незалежно від форми власності суб`єкта господарювання.

-1- Президент України Л.Д.Кучма
Привести частину другу статті 1 Закону у відповідність з реальними можливостями бюджету та зазначеними нормами Бюджетного кодексу України.

Враховано частково

Стаття 1. Погасити до 1 січня 2002 року заборгованість із виплати заробітної плати та інших видів грошових виплат, що передбачені законодавством та колективними договорами, угодами та визначають зобов`язання роботодавця та інших платників заборгованості перед працівниками з виплати винагороди за працю, для суб`єктів господарювання всіх форм власності, крім тих, що фінансуються за рахунок коштів Державного та місцевих бюджетів.
Погашення заборгованості, визначеної в частині першій цієї статті, яка має здійснюватися за рахунок коштів Державного та місцевих бюджетів, однак не передбачена їх видатками на 2001 рік, завершити протягом 2002 року.
3.
Стаття 2. При здійсненні виплат провести компенсацію заробітної плати та інших соціальних виплат згідно з Законом України "Про компенсацію громадянам втрати частини доходів у зв`язку з порушенням строків їх виплати".
4.
Стаття 3. Погашення заборгованості провести виключно у грошовій формі.Стаття 3. Погашення заборгованості провести у грошовій та інших формах, передбачених законами України.
5.
Стаття 4. Зміна форми власності та реорганізація суб`єктів господарювання до моменту погашення ними боргів по виплаті заробітної плати та інших видів грошових виплат, передбачених цим Законом, не тягне за собою звільнення роботодавців від виконання вимог цього Закону.Стаття 4. Зміна форми власності та реорганізація суб`єктів господарювання до моменту погашення ними боргів по виплаті заробітної плати та інших видів грошових виплат, передбачених цим Законом, не тягне за собою звільнення роботодавців від виконання вимог цього Закону.
6.
Стаття 5. Покласти відповідальність за виконання цього Закону на Кабінет Міністрів України, Раду міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київську та Севастопольську міські державні адміністрації.Стаття 5. Відповідальність за виконання цього Закону несуть роботодавці та інші платники заборгованості відповідно до законодавства України.
7.
Стаття 6. До повної ліквідації заборгованості згідно з положенням статті 1 цього Закону дозволити суб`єктам господарювання-боржникам спрямовувати на ці цілі грошові надходження по результатах господарювання у першочерговому порядку.

-4-Президент України Л.Д.Кучма
Статтю 6 Закону виключити.
Відхилено
Стаття 6. До повної ліквідації заборгованості згідно з положенням статті 1 цього Закону дозволити суб`єктам господарювання-боржникам спрямовувати на ці цілі грошові надходження по результатах господарювання у першочерговому порядку.
8.
Стаття 7. Генеральній Прокуратурі України організувати контроль за виконанням цього Закону із щоквартальною інформацією Верховної Ради України.Стаття 7. Генеральній Прокуратурі України організувати контроль за виконанням цього Закону із щоквартальною інформацією Верховної Ради України.
9.
Стаття 8. Цей закон набирає чинності з дня його опублікування.


Стаття 8. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.


* - Назви колонок таблиці подані в загальному значенні