Назва: Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення
Автор: Кабінет Міністрів України
Головний комітет: Народні депутати України - члени Комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності

Файл у форматі MS WORD7

N
Редакція, прийнята в попередньому читанні*
Зауваження та пропозиції
Висновки, обгр.
Редакція, запропонована головним комітетом
0.
Проект
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до Кодексу України
про адміністративні правопорушення
-1- Н.д.Лісогорський О.І. (Округ №177)
Назва Закону ніякою мірою не відображає його змісту, тому пропоную викласти її у такій редакції: "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо встановлення відповідальності за порушення законодавства про бюджетну систему".

Враховано

Проект
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до Кодексу України
про адміністративні правопорушення
щодо встановлення відповідальності за
порушення законодавства про
бюджетну систему

1.
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:


Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

2.
І. Внести до Кодексу України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122) такі зміни:


І. Внести до Кодексу України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122) такі зміни:

3.
1. Доповнити Кодекс статтею 16411 такого змісту:


1. Доповнити Кодекс статтею 16412 такого змісту:
4.
"Стаття 16411. Порушення законодавства про бюджетну систему
-2- Н.д.Чікал А.В. (Округ №191)
В зв'язку із доповненням Кодексу Законом № 6190 від 4.10.01 р. статтею 16411, пропоную замінити у проекті нумерацію цієї статті на статтю 16412.
Враховано

"Стаття 16412. Порушення законодавства про бюджетну систему
5.
Недотримання порядку проведення операцій з коштами державного або місцевого бюджету, нецільове використання таких коштів чи коштів позабюджетних фондів -
-3- Н.д.Іванов С.А. (Округ №3)
Пропоную диспозицію статті 16412 викласти у такій редакції:
"Використання бюджетних коштів усупереч їх цільовому призначенню або недотримання порядку проведення операцій з бюджетними коштами, як це встановлено чинним бюджетним законодавством".
Враховано

Використання бюджетних коштів усупереч їх цільовому призначенню або недотримання порядку проведення операцій з бюджетними коштами, як це встановлено чинним бюджетним законодавством, -


-4- Н.д.Мазуренко В.І. (Округ №141)
Пропоную у частині першій статті слова "чи коштів позабюджетних фондів" виключити.
Враховано-5- Н. д. Турчинов В.О.
Пропоную у частині першій статті слова "порядку проведення операцій з коштами державного або місцевого бюджету" замінити слова "нормативно-правових актів, що регулюють бюджетні відносини в Україні".
Відхилено-6- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Пропоную у частині першій статті слово "державного" замінити словами " Державного бюджету України".
Відхилено

6.
тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від десяти до тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
-7- Н.д.Акопян В.Г. (Округ №131)
Пропоную у абзаці другому статті слова "від десяти до тридцяти" замінити словами "від сімдесяти до дев'яноста".

-8- Н.д.Франчук А.Р. (Округ №10)
Пропоную абзац другий статті викласти у такій редакції: "тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від п'ятидесяти до восьмидесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян"

-9- Н.д.Баулін П.Б. (Округ №76)
Пропоную абзац другий статті викласти у такій редакції: "тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від тридцяти до п'ятидесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян"

Враховано частково

Враховано частковоВраховано частковотягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від тридцяти до сімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

7.
Ті самі дії, вчинені повторно протягом року після накладення адміністративного стягнення, -Ті самі дії, вчинені повторно протягом року після накладення адміністративного стягнення, -
8.
тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб від двадцяти до сорока неоподатковуваних мінімумів доходів громадян."
-10- Н.д.Акопян В.Г. (Округ №131)
Прпоную у абзаці четвертому статті слова "від двадцяти до сорока" замінити словами "від вісімдесяти до ста ".
-11- Н.д.Франчук А.Р. (Округ №10)
Пропоную абзац четвертий статті викласти у такій редакції: "тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб від восьмидесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".
-12- Н.д.Баулін П.Б. (Округ №76)
Пропоную абзац четвертий статті викласти у такій редакції: "тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб від п'ятидеся до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".

Враховано частково
Враховано частково


Враховано частково

тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб від сімдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян."
9.
2. У статті 2341:
-13- Н.д.Чікал А.В. (Округ №191)
Пропоную пункт 2 із проекту виключити.
Враховано


10.
частину першу доповнити словами і цифрами "та про бюджетну систему (стаття 16411)";11.
у частині другій слово "начальник" замінити словом "Голова".

-14- Н.д.Чікал А.В. (Округ №191)
Пропоную у статті 221 та частині 1 статті 294 цифри "1645 - 16411" замінити цифрами "1645 - 16412".
Враховано

2. У статті 221 та частині 1 статті 294 цифри "1645 - 16411" замінити цифрами "1645 - 16412".

12.
3. У пункті 10 частини другої статті 255 слово і цифри "(стаття 1645)" замінити словом і цифрами "(статті 1642, 16411)".
-15- Н.д.Чікал А.В. (Округ №191)
Пункт 3 проекту викласти у такій редакції:
"У статті 255:
у пункті 1 частини першої :
в абзаці другому цифри "164-1652" замінити цифрами "164-16411, 165-1652 ";
доповнити пункт двома абзацами такого змісту:
"органів контрольно-ревізійної служби України (стаття 16412);
Рахункової палати (стаття 16412)";

пункт 13 частини другої виключити".

Враховано

3. У статті 255:

у пункті 1 частини першої :

в абзаці другому цифри "164-1652" замінити цифрами "164-16411, 165-1652 ";

доповнити пункт двома абзацами такого змісту:
" органів контрольно-ревізійної служби України (стаття 16412);

Рахункової палати (стаття 16412);

пункт 13 частини другої виключити.-16- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Пропоную у частині другій статті 255 слова "службові особи" замінити словами "посадові особи".


Відхилено

13.
ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.


ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

* - Назви колонок таблиці подані в загальному значенні