Назва: Про внесення змін до деяких законів з питань ветеринарної медицини
Автор: Кабінет Міністрів України
Головний комітет: Народні депутати України - члени Комітету з питань аграрної політики та земельних відносин

Файл у форматі MS WORD7

N
Редакція, прийнята в попередньому читанні*
Зауваження та пропозиції
Висновки, обгр.
Редакція, запропонована головним комітетом

0.
Проект (05.06.2001)1.
Закон України


Закон України
2.

Про внесення змін до деяких законів з питань ветеринарної медицини


Про внесення змін до Закону України " Про ветеринарну медицину"
3.
Верховна Рада України постановляє:


Верховна Рада України постановляє:
4.

I. Внести зміни до Закону України "Про ветеринарну медицину" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 7, ст. 56), виклавши його в такій редакції:


Внести зміни до Закону України "Про ветеринарну медицину" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 7, ст. 56), виклавши його в такій редакції:
5.
"Закон України Про ветеринарну медицину


"Закон України Про ветеринарну медицину
6.
Цей Закон визначає загальні правові, організаційні та фінансові засади функціонування ветеринарної медицини, вимоги щодо ветеринарно-санітарної якості та безпеки продукції тваринного, а на ринках і рослинного походження, охорони довкілля і також повноваження державних органів, права і обов'язки юридичних та фізичних осіб у сфері забезпечення ветеринарного і епізоотичного благополуччя, карантину тварин, здійснення державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду.


Цей Закон визначає загальні правові, організаційні та фінансові засади функціонування ветеринарної медицини, вимоги щодо ветеринарно-санітарної якості та безпеки продукції тваринного, а на ринках і рослинного походження, охорони довкілля а також повноваження державних органів, права і обов'язки юридичних та фізичних осіб у сфері забезпечення ветеринарного і епізоотичного благополуччя, карантину тварин, здійснення державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду.
7.
Розділ І. Загальні положення


Розділ І. Загальні положення
8.
Стаття 1. Визначення основних термінів


Стаття 1. Визначення основних термінів
9.
У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні:


У цьому Законі терміни вживаються у такому значенні:
10.
ветеринарна медицина - галузь науки та практичних знань про хвороби тварин, їх профілактику, діагностику та лікування, визначення ветеринарно-санітарної якості та безпеки (далі - якість та безпека) продукції тваринного, а на ринках і рослинного походження, діяльність, спрямована на збереження здоров'я і продуктивності тварин, запобігання хворобам і захисту людей від захворювань, спільних для тварин і людей;


ветеринарна медицина - галузь науки та практичних знань про хвороби тварин, їх профілактику, діагностику та лікування, визначення ветеринарно-санітарної якості та безпеки (далі - якість та безпека) продукції тваринного, а на ринках і рослинного походження, діяльність, спрямована на збереження здоров'я і продуктивності тварин, запобігання хворобам і захисту людей від захворювань, спільних для тварин і людей;
11.
ветеринарна практика - діяльність з надання послуг, пов'язаних з профілактикою, діагностикою та лікуванням хвороб тварин і консультуванням з питань ветеринарної медицини, яка провадиться юридичними особами (установами ветеринарної медицини усіх форм власності та громадськими організаціями) та фізичними особами (спеціалістами ветеринарної медицини);
-1.Н.д. Іоффе Ю.Я (виб.ок.№111)
Н.д.Сас С.В. (пос. № 361)
В статті 1 у терміні
"ветеринарна практика" слова "державними і приватними установами ветеринарної медицини" замінити словами "установами ветеринарної медицини усіх форм власності та громадськими організаціями"
Враховано
ветеринарна практика - діяльність з надання послуг, пов'язаних з профілактикою, діагностикою та лікуванням хвороб тварин і консультуванням з питань ветеринарної медицини, яка провадиться юридичними особами (установами ветеринарної медицини усіх форм власності та громадськими організаціями) та фізичними особами (спеціалістами ветеринарної медицини);
12.
ветеринарне і епізоотичне благополуччя - оптимальні умови життя тварин, що запобігають захворюваності та шкідливому впливові факторів довкілля на їх здоров'я і продуктивність, забезпечують профілактику хвороб, у тому числі спільних для тварин і людей;


ветеринарне і епізоотичне благополуччя - оптимальні умови життя тварин, що запобігають захворюваності та шкідливому впливові факторів довкілля на їх здоров'я і продуктивність, забезпечують профілактику хвороб, у тому числі спільних для тварин і людей;
13.
ветеринарні документи - документи, видані спеціалістами державних установ ветеринарної медицини, про стан здоров'я тварин, якість та безпеку продукції тваринного походження, інших підконтрольних службі ветеринарної медицини об'єктів
-2.Н.д.Сас С.В. (пос. № 361)
В статті 1 у терміні
"ветеринарні документи" слова "інших підконтрольних службі ветеринарної медицини об'єктів" замінити словами "об'єктів державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду"
Враховано
ветеринарні документи - документи, видані спеціалістами державних установ ветеринарної медицини, про стан здоров'я тварин, якість та безпеку продукції тваринного походження, інших об'єктів державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду;
14.
ветеринарні препарати - біологічні (у тому числі імунобіологічні, рослинні), хімічні, хіміко-фармацевтичні засоби та засоби, що застосовуються для штучного осіменіння тварин і трансплантації ембріонів, і ті, що використовуються у тваринництві і ветеринарії: пробіотики, ензими, діагностикуми, антисептики, дезінфектанти, мийні засоби, дератизациди, інсектоакарициди тощо;

-3.Н.д.Сас С.В. (пос. № 361)
В статті 1 термін
"ветеринарні препарати" викласти у такій редакції: "ветеринарні препарати- ветеринарні лікарські та імунобіологічні засоби (препарати) та засоби, що застосовуються для штучного осіменіння тварин і трансплантації ембріонів, ензими, антисептики, дезінфектанти, інсектоакарициди, дератизациди, пробіотики, діагностикуми, засоби догляду за тваринами та інші, що використовуються у тваринництві та ветеринарній медицині"
Враховано
ветеринарні препарати - ветеринарні лікарські та імунобіологічні засоби (препарати) та засоби, що застосовуються для штучного осіменіння тварин і трансплантації ембріонів, ензими, антисептики, дезінфектанти, інсектоакарициди, дератизациди, пробіотики, діагностикуми, засоби догляду за тваринами та інші, що використовуються у тваринництві та ветеринарній медицині;

15.
ветеринарні лікарські засоби - ветеринарні препарати, у тому числі ветеринарні медикаменти та лікарські засоби, призначені для тварин
-4.Н.д.Сас С.В. (пос. № 361)
В статті 1 термін
"ветеринарні лікарські засоби" викласти у такій редакції: "ветеринарні лікарські засоби (ветеринарні препарати, медикаменти) - фармацевтична продукція: біологічні, рослинні, хімічні, хіміко-фармацевтичні, гомеопатичні та інші лікарські засоби, призначені для тварин"
Враховано
ветеринарні лікарські засоби (ветеринарні препарати, медикаменти) - фармацевтична продукція: біологічні, рослинні, хімічні, хіміко-фармацевтичні, гомеопатичні та інші лікарські засоби, призначені для тварин;
16.
ветеринарно-санітарна експертиза - комплекс діагностичних і спеціальних досліджень, які проводяться спеціалістами державних установ ветеринарної медицини щодо визначення якості та безпеки продукції тваринного, а на ринках і рослинного походження, що призначається для харчування людей, годівлі тварин і подальшої переробки;


ветеринарно-санітарна експертиза - комплекс діагностичних і спеціальних досліджень, які проводяться спеціалістами державних установ ветеринарної медицини щодо визначення якості та безпеки продукції тваринного, а на ринках і рослинного походження, що призначається для харчування людей, годівлі тварин і подальшої переробки;
17.
ветеринарне свідоцтво - разовий документ, виданий лікарем державної установи ветеринарної медицини для підтвердження стану здоров'я тварин і факту проведення вакцинації та діагностичних досліджень, якості та безпеки продукції тваринного походження, інших підконтрольних службі ветеринарної медицини об'єктів і місцевості їх походження
-5.Н.д.Сас С.В. (пос. № 361)
В статті 1 термін
"ветеринарне свідоцтво" викласти у такій редакції: "ветеринарне свідоцтво - разовий документ сурової звітності, виданий лікарем державної установи ветеринарної медицини, що підтверджує стан здоров'я тварин і факт проведення вакцинації та діагностичних досліджень, якість та безпеку продукції тваринного походження, інших об'єктів державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду і місцевості їх походження"
Враховано
ветеринарне свідоцтво - разовий документ сурової звітності, виданий лікарем державної установи ветеринарної медицини, що підтверджує стан здоров'я тварин і факт проведення вакцинації та діагностичних досліджень, якість та безпеку продукції тваринного походження, інших об'єктів державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду і місцевості їх походження;
18.
готові корми - корми тваринного і рослинного походження, які містять кормові добавки для м'ясоїдних непродуктивних тварин, у тому числі риб та птахів;


готові корми - корми тваринного і рослинного походження, які містять кормові добавки для м'ясоїдних непродуктивних тварин, у тому числі риб та птахів;
19.


державна ветеринарна інспекція - діяльність посадових осіб державних органів і установ ветеринарної медицини, спрямована на здійснення державного контролю та нагляду за додержанням ветеринарно-санітарних вимог, встановлених законодавством;
державний ветеринарно-санітарний контроль - перевірка лікарями державних установ ветеринарної медицини додержання ветеринарно-санітарних вимог, встановлених законодавством, у процесі виробництва, заготівлі, зберігання, транспортування, реалізації, у тому числі експорту, імпорту, продукції тваринного, а на ринках і рослинного походження, ветеринарних лікарських засобів, готових кормів, кормових добавок та засобів ветеринарної медицини, а також під час будівництва, реконструкції, модернізації та введення в експлуатацію підприємств чи окремих потужностей з виробництва, зберігання, реалізації продукції тваринного походження та ветеринарних препаратів;


державна ветеринарна інспекція - діяльність посадових осіб державних органів і установ ветеринарної медицини, спрямована на здійснення державного контролю та нагляду за додержанням ветеринарно-санітарних вимог, встановлених законодавством;
державний ветеринарно-санітарний контроль - перевірка лікарями державних установ ветеринарної медицини додержання ветеринарно-санітарних вимог, встановлених законодавством, у процесі виробництва, заготівлі, зберігання, транспортування, реалізації, у тому числі експорту, імпорту, продукції тваринного, а на ринках і рослинного походження, ветеринарних лікарських засобів, готових кормів, кормових добавок та засобів ветеринарної медицини, а також під час будівництва, реконструкції, модернізації та введення в експлуатацію підприємств чи окремих потужностей з виробництва, зберігання, реалізації продукції тваринного походження та ветеринарних препаратів;
21.
державний ветеринарно-санітарний нагляд - інспектування державними інспекторами ветеринарної медицини з метою перевірки стану додержання ветеринарно-санітарних вимог, встановлених законодавством
-6.Н.д.Борзих О.І. (виб. ок. № 103)
В статті 1 термін
"державний ветеринарно-санітарний нагляд" викласти у такій редакції: "державний ветеринарно-санітарний нагляд - інспектування державними інспекторами ветеринарної медицини з метою повторної перевірки стану додержання законодавства з питань ветеринарної медицини"
Враховано
державний ветеринарно-санітарний нагляд - інспектування державними інспекторами ветеринарної медицини з метою повторної перевірки стану додержання законодавства з питань ветеринарної медицини;
22.
державний інспектор ветеринарної медицини - лікар ветеринарної медицини, функціями якого за посадою в державному органі чи установі ветеринарної медицини є здійснення контролю та нагляду за додержанням ветеринарно-санітарних вимог, встановлених законодавством (офіційний лікар ветеринарної медицини);


державний інспектор ветеринарної медицини - лікар ветеринарної медицини, функціями якого за посадою в державному органі чи установі ветеринарної медицини є здійснення контролю та нагляду за додержанням ветеринарно-санітарних вимог, встановлених законодавством (офіційний лікар ветеринарної медицини);
23.
державні установи ветеринарної медицини - організації, що здійснюють державне управління у галузі ветеринарної медицини, в тому числі виконують контрольно-наглядові функції, проводять профілактичні, діагностичні, лікувальні та інші протиепізоотичні заходи, науково-дослідну і контрольну роботу
-7.Н.д.Борзих О.І. (виб. ок. № 103)
В статті 1 термін "державні установи ветеринарної медицини" викласти у такій редакції: "державні установи ветеринарної медицини - органи виконавчої влади та державні установи, на які покладено контрольно-наглядові функції в галузі ветеринарної медицини та функції із здійснення профілактичних, діагностичних, лікувальних та інших протиепізоотичних заходів, науково-дослідних і контрольних робіт"
Враховано
державні установи ветеринарної медицини - органи виконавчої влади та державні установи, на які покладено контрольно-наглядові функції в галузі ветеринарної медицини та функції із здійснення профілактичних, діагностичних, лікувальних та інших протиепізоотичних заходів, науково-дослідних і контрольних робіт;
24.

засоби ветеринарної медицини - матеріали, обладнання, прилади, інструменти, спеціальні автомобілі та інші механізми і пристосування, що призначені для використання у ветеринарній практиці;


засоби ветеринарної медицини - матеріали, обладнання, прилади, інструменти, спеціальні автомобілі та інші механізми і пристосування, що призначені для використання у ветеринарній практиці;
25.
зоологічний ринок - підприємство, діяльність якого пов'язана з наданням послуг із створення належних умов для здійснення дозволеного продажу тварин, кормів тваринного і рослинного походження, кормових добавок;


зоологічний ринок - підприємство, діяльність якого пов'язана з наданням послуг із створення належних умов для здійснення дозволеного продажу тварин, кормів тваринного і рослинного походження, кормових добавок;
26.
інфекційні хвороби - розлади здоров'я тварин, що виникають внаслідок зараження живими збудниками (вірусами, бактеріями, рикетсіями, найпростішими грибами, гельмінтами, кліщами, іншими патогенними паразитами), передаються від заражених тварин здоровим і схильні до масового поширення
-8.Н.д.Сас С.В. (пос. № 361)
В статті 1 термін
"інфекційні хвороби" викласти у такій редакції: "інфекційні хвороби - розлади здоров'я тварин, що виникають внаслідок зараження живими збудниками (вірусами, бактеріями, рикетсіями, найпростішими грибами, мікоплазмами, іншими патогенними мікробами) і передаються від заражених тварин здоровим"
Враховано
інфекційні хвороби - розлади здоров'я тварин, що виникають внаслідок зараження живими збудниками (вірусами, бактеріями, рикетсіями, найпростішими грибами, мікоплазмами, іншими патогенними мікробами) і передаються від заражених тварин здоровим;
27.
карантинний ветеринарно-міліцейський пост - тимчасовий пункт, що облаштовується на кордоні карантинної зони відповідно до рішення Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії з метою локалізації та недопущення поширення інфекційних хвороб тварин;


карантинний ветеринарно-міліцейський пост - тимчасовий пункт, що облаштовується на кордоні карантинної зони відповідно до рішення Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії з метою локалізації та недопущення поширення інфекційних хвороб тварин;
28.

карантин профілактичний - система заходів, спрямованих на запобігання занесенню заразних захворювань, що передбачають ізольоване утримання, проведення діагностичних досліджень та профілактичних обробок тварин у разі їх експорту, імпорту, міжрегіонального і міжгосподарського перевезення;


карантин профілактичний - система заходів, спрямованих на запобігання занесенню заразних захворювань, що передбачають ізольоване утримання, проведення діагностичних досліджень та профілактичних обробок тварин у разі їх експорту, імпорту, міжрегіонального і міжгосподарського перевезення;
29.

-9.Н.д.Сас С.В. (пос. № 361)
Статтю 1 після терміну "карантин профілактичний" доповнити терміном "карантин тварин" у такій редакції:
"карантин тварин - особливий режим, що встановлюється на певній території щодо тварин, спрямований на локалізацію і ліквідацію спалахів небезпечних інфекційних захворювань тварин, що допускає встановлення, передбачених цим Законом тимчасових обмежень у здійсненні прав фізичних і юридичних осіб з покладанням на них додаткових обов'язків"
Враховано
карантин тварин - особливий режим, що встановлюється на певній території щодо тварин, спрямований на локалізацію і ліквідацію спалахів небезпечних інфекційних захворювань тварин, що допускає встановлення, передбачених цим Законом тимчасових обмежень у здійсненні прав фізичних і юридичних осіб з покладанням на них додаткових обов'язків;
30.
корми рослинного походження - комплекс поживних речовин, основу яких становить білок рослинного походження, в тому числі зерно фуражне, комбікорми, кормові суміші, макуха, шроти, коренеплоди, бульбоплоди, сіно, сінаж тощо;


корми рослинного походження - комплекс поживних речовин, основу яких становить білок рослинного походження, в тому числі зерно фуражне, комбікорми, кормові суміші, макуха, шроти, коренеплоди, бульбоплоди, сіно, сінаж тощо;
31.
корми тваринного походження - комплекс поживних речовин, основу яких становить білок тваринного походження, в тому числі борошно м'ясне, рибне, кров'яне, кісткове, м'ясо-кісткове, живі корми для риб, молочні продукти та їх похідні тощо;


корми тваринного походження - комплекс поживних речовин, основу яких становить білок тваринного походження, в тому числі борошно м'ясне, рибне, кров'яне, кісткове, м'ясо-кісткове, живі корми для риб, молочні продукти та їх похідні тощо;
32.
кормові добавки - комплекс органічних та неорганічних речовин, у тому числі: ферментні препарати, білки, амінокислоти, вітаміни, мікро- та макроелементи, кормові дріжджі, жири та їх суміші тощо
-10.Н.д.Сас С.В. (пос. № 361)
В статті 1 термін
"кормові добавки" викласти у такій редакції: "кормові добавки - поживні органічні та неорганічні речовини, у тому числі: ферментні препарати, білки, амінокислоти, вітаміни, мікро- та макроелементи, кормові дріжджі, жири та їх суміші тощо, що вносяться у корми тваринам окремо або комплексно"
Враховано
кормові добавки - поживні органічні та неорганічні речовини, у тому числі: ферментні препарати, білки, амінокислоти, вітаміни, мікро- та макроелементи, кормові дріжджі, жири та їх суміші тощо, що вносяться у корми тваринам окремо або комплексно;
33.
лабораторія ветеринарної медицини - спеціально обладнана для проведення ветеринарних досліджень установа;
-11.Н.д.Сас С.В. (пос. № 361)
В статті 1 термін
"лабораторія ветеринарної медицини" викласти у такій редакції: "лабораторія ветеринарної медицини - установа, спеціально обладнана для проведення ветеринарних досліджень"
Враховано
лабораторія ветеринарної медицини - установа, спеціально обладнана для проведення ветеринарних досліджень;
34.
лікарські засоби - будь-які речовини або комбінації речовин, призначені для профілактики, діагностики та лікування захворювань тварин і людей, відновлення корекції або зміни імунного стану, фізіологічних функцій, обмінних процесів у тварин і людей
-12.Н.д.Сас С.В. (пос. № 361)
В статті 1 термін
"лікарські засоби" викласти у такій редакції: "лікарські засоби - будь-які речовини або комбінації речовин, призначені для профілактики, діагностики та лікування захворювань тварин і людей, в тому числі відновлення корекції, зміни імунного стану, фізіологічних функцій, обмінних процесів"
Враховано
лікарські засоби - будь-які речовини або комбінації речовин, призначені для профілактики, діагностики та лікування захворювань тварин і людей, в тому числі відновлення корекції, зміни імунного стану, фізіологічних функцій, обмінних процесів;
35.
міжнародний ветеринарний (санітарний) сертифікат - документ, виданий офіційним лікарем ветеринарної медицини країни-експортера для підтвердження стану здоров'я тварин і факту проведення вакцинації та діагностичних досліджень, якості та безпеки продукції тваринного походження, інших підконтрольних службі ветеринарної медицини об'єктів і місцевості їх походження;


міжнародний ветеринарний (санітарний) сертифікат - документ, виданий офіційним лікарем ветеринарної медицини країни-експортера для підтвердження стану здоров'я тварин і факту проведення вакцинації та діагностичних досліджень, якості та безпеки продукції тваринного походження, інших підконтрольних службі ветеринарної медицини об'єктів і місцевості їх походження;
36.
підконтрольні ветеринарній медицині об'єкти - сфера діяльності суб'єктів господарювання, тварини, продукція тваринного, а на ринках і рослинного походження; штами мікроорганізмів, ветеринарні лікарські засоби; готові корми, кормові добавки та засоби ветеринарної медицини; об'єкти утримання тварин, їх забою, переробки, зберігання та реалізації, транспортні засоби; об'єкти громадського харчування і торгівлі, а також будівництва, реконструкції, модернізації та введення в експлуатацію підприємств або окремих потужностей з виробництва, зберігання та реалізації ветеринарних препаратів і продукції тваринного походження
-13.Н.д.Сас С.В. (пос. № 361)
В статті 1 у терміні "підконтрольні ветеринарній медицині об'єкти" його назву замінити новою, а саме: "об'єкти державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду"; крім того, слова "ветеринарні лікарські засоби" і по всьому тексту проекту замінити словами "ветеринарні препарати і субстанції" у відповідних відмінках, а також слова "сфера діяльності суб'єктів господарювання" вилучити
Враховано
об'єкти державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду - тварини, продукція тваринного, а на ринках і рослинного походження; штами мікроорганізмів, ветеринарні препарати і субстанції; готові корми, кормові добавки та засоби ветеринарної медицини; об'єкти утримання тварин, їх забою, переробки, зберігання та реалізації, транспортні засоби; об'єкти громадського харчування і торгівлі, а також будівництва, реконструкції, модернізації та введення в експлуатацію підприємств або окремих потужностей з виробництва, зберігання та реалізації ветеринарних препаратів і продукції тваринного походження;
37.

-14.Н.д.Сас С.В. (пос. № 361)
статтю 1 перед терміном "продовольча сировина тваринного походження" доповнити терміном "перереєстрація реєстраційного посвідчення - повторна реєстрація після закінчення терміну його дії "
Враховано
перереєстрація реєстраційного посвідчення - повторна реєстрація після закінчення терміну його дії;
38.

продовольча сировина тваринного походження - м'ясо, молоко, яйця, яєчна маса, риба та морепродукти, тваринні жири, легені, печінка, інші м'якушеві субпродукти, кишки, кров, продукти бджільництва та інші продукти, що використовуються для виготовлення харчових продуктів;продовольча сировина тваринного походження - м'ясо, молоко, яйця, яєчна маса, риба та морепродукти, тваринні жири, легені, печінка, інші м'якушеві субпродукти, кишки, кров, продукти бджільництва та інші продукти, що використовуються для виготовлення харчових продуктів;
39.
продукти рослинного походження - гриби, ягоди, овочі, фрукти та інша рослинність, що використовується для харчування;


продукти рослинного походження - гриби, ягоди, овочі, фрукти та інша рослинність, що використовується для харчування;
40.

продукти тваринного походження - м'ясо і м'ясопродукти, молоко і молокопродукти, яйця, яєчний порошок, меланж, риба, рибопродукти, мед, інші продукти бджільництва тощо;


продукти тваринного походження - м'ясо і м'ясопродукти, молоко і молокопродукти, яйця, яєчний порошок, меланж, риба, рибопродукти, мед, інші продукти бджільництва тощо;
41.
продукція тваринного походження - сировина тваринного походження, в тому числі продовольча, продукти і харчові продукти тваринного походження;


продукція тваринного походження - сировина тваринного походження, в тому числі продовольча, продукти і харчові продукти тваринного походження;
42.
протиепізоотичні заходи - організаційно-господарська та спеціальна ветеринарно-санітарна діяльність, у тому числі профілактична і діагностична, що спрямована на запобігання, виявлення і ліквідацію заразних хвороб тварин;


протиепізоотичні заходи - організаційно-господарська та спеціальна ветеринарно-санітарна діяльність, у тому числі профілактична і діагностична, що спрямована на запобігання, виявлення і ліквідацію заразних хвороб тварин;
43.
пункт державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду на державному кордоні та транспорті - спеціально виділена територія у пункті пропуску через державний кордон України з комплексом будівель, споруд і технічних засобів, де здійснюється ветеринарно-санітарний контроль та нагляд об'єктів, підконтрольних державній службі ветеринарної медицини
-15.Н.д.Сас С.В. (пос. № 361)
в статті 1 термін "пункт державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду на державному кордоні та транспорті" викласти у такій редакції: "пункт державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду на державному кордоні та транспорті - об'єкт з комплексом будівель, споруд і технічних засобів, що розташований на спеціально виділеній території як безпосередньо у пункті пропуску через державний кордон, так і на залізничних станціях, аеропортах, морських і річкових портах, де здійснюється державний ветеринарно-санітарний контроль та нагляд підконтрольних об'єктів"
Враховано
пункт державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду на державному кордоні та транспорті - об'єкт з комплексом будівель, споруд і технічних засобів, що розташований на спеціально виділеній території як безпосередньо у пункті пропуску через державний кордон, так і на залізничних станціях, аеропортах, морських і річкових портах, де здійснюється державний ветеринарно-санітарний контроль та нагляд підконтрольних об'єктів;
44.
термін "регіональна служба державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду на державному кордоні та транспорті Державного департаменту ветеринарної медицини" відсутній
-16.Н.д.Сас С.В. (пос. № 361)
статтю 1 після терміну "пункт державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду на державному кордоні та транспорті" доповнити терміном такого змісту: "регіональна служба державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду на державному кордоні та транспорті Державного департаменту ветеринарної медицини - державна установа, яка здійснює на відповідному регіональному рівні державний ветеринарно-санітарний контроль та нагляд за охороною території України від занесення з території інших держав інфекційних хвороб тварин, забезпечує виконання юридичними або фізичними особами, суб'єктами підприємницької діяльності ветеринарних вимог під час міжнародних і внутрішньодержавних перевезень об'єктів державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду"
Враховано
регіональна служба державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду на державному кордоні та транспорті Державного департаменту ветеринарної медицини - державна установа, яка здійснює на відповідному регіональному рівні державний ветеринарно-санітарний контроль та нагляд за охороною території України від занесення з території інших держав інфекційних хвороб тварин, забезпечує виконання юридичними або фізичними особами, суб'єктами підприємницької діяльності ветеринарних вимог під час міжнародних і внутрішньодержавних перевезень об'єктів державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду;
45.

-17.Н.д.Сас С.В. (пос. № 361)
статтю 1 перед терміном "ринок" доповнити терміном "реєстрація ветеринарних препаратів, субстанцій, готових кормів, кормових добавок- фіксування факту доцільності їх використання"
Враховано
реєстрація ветеринарних препаратів, субстанцій, готових кормів, кормових добавок - фіксування факту доцільності їх використання;
46.
ринок - підприємство, діяльність якого пов'язана з наданням послуг із створення належних умов для здійснення дозволеного продажу тварин, продукції тваринного і рослинного походження, готових кормів, кормових добавок та засобів ветеринарної медицини;

-18.Н.д.Жовтіс О.І.(виб.ок.№138)
Н.д.Іоффе Ю.Я (виб.ок.№111)
Н.д.Косів М.В (виб.ок.№116)
Н.д.Пустовойтов В.С.(виб.ок.33)
Н.д.Чікал А.В.(виб.ок.191)
Ринок - це специфічне підприємство сфери торгівлі, основним функціональним обов'язком якого є надання послуг із забезпечення належних умов для здійснення продажу продовольчих та непродовольчих товарів, створення необхідних зручностей для їх купівлі;
(обґрунтування - визначення, запропоноване законопроектом, штучно звужує сферу діяльності ринку)
Частково враховано, оскільки поняття ринку в проекті викладено з точки зору ветеринарної медицини і не має відношення до іншої діяльності на ринку
ринок - підприємство сфери торгівлі, діяльність якого пов'язана з наданням послуг із створення належних умов для здійснення дозволеного продажу тварин, продукції тваринного і рослинного походження, готових кормів, кормових добавок та засобів ветеринарної медицини;-19.Н.д.Борзих О.І. (виб. ок. № 103)
зміст терміну "ринок" після слова "підприємство" доповнити словами: "сфери торгівлі"
Враховано


47.
сировина тваринного походження - м'ясо, молоко, яйця, яєчна маса, риба, тваринні жири, легені, печінка, інші м'якушеві субпродукти, кишки, кров, жовч, вощина, шкіра, вовна, волос, щетина, хутро, пух, пір'я, залози внутрішньої секреції та їх виділення, роги, копита, кістки, кокони шовкопрядів тощо;


сировина тваринного походження - м'ясо, молоко, яйця, яєчна маса, риба, тваринні жири, легені, печінка, інші м'якушеві субпродукти, кишки, кров, жовч, вощина, шкіра, вовна, волос, щетина, хутро, пух, пір'я, залози внутрішньої секреції та їх виділення, роги, копита, кістки, кокони шовкопрядів тощо;
48.
спеціалісти ветеринарної медицини - лікарі та фельдшери ветеринарної медицини, які здійснюють профілактичні, оздоровчі, діагностичні, лікувальні заходи у тваринництві, проводять ветеринарно-санітарну експертизу продукції тваринного, а на ринках і рослинного походження або надають інші ветеринарні послуги
-20.Н.д.Сас С.В. (пос. № 361)
у терміні "спеціалісти ветеринарної медицини" слова "надають інші ветеринарні послуги" замінити словами "здійснюють інші види ветеринарної діяльності"
Враховано
спеціалісти ветеринарної медицини - лікарі та фельдшери ветеринарної медицини, які здійснюють профілактичні, оздоровчі, діагностичні, лікувальні заходи у тваринництві, проводять ветеринарно-санітарну експертизу продукції тваринного, а на ринках і рослинного походження або здійснюють інші види ветеринарної діяльності;
49.
список А - список заразних хвороб тварин, що швидко поширюються та можуть призвести до важких соціально-економічних наслідків або становити загрозу для здоров'я людей і негативно впливати на національну безпеку та міжнародну торгівлю. Список А визначається Міжнародним епізоотичним бюро;


список А - список заразних хвороб тварин, що швидко поширюються та можуть призвести до важких соціально-економічних наслідків або становити загрозу для здоров'я людей і негативно впливати на національну безпеку та міжнародну торгівлю. Список А визначається Міжнародним епізоотичним бюро;
50.
суб'єкт господарювання - будь-яка юридична та фізична особа, яка провадить господарську діяльність, що є об'єктом державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду;


суб'єкт господарювання - будь-яка юридична та фізична особа, яка провадить господарську діяльність, що є об'єктом державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду;
51.

-21.Н.д.Сас С.В. (пос. № 361)
статтю 1 після терміну "суб'єкт господарювання" доповнити терміном "субстанція" такого змісту: "субстанція - діюча речовина, що використовується для виробництва ветеринарних препаратів"
Враховано
субстанція - діюча речовина, що використовується для виробництва ветеринарних препаратів;
52.
тварини - сільськогосподарські, домашні, дикі, лабораторні, зоопаркові, циркові тварини та хутрові звірі, домашня і дика птиця, риба, раки, молюски, жаби, бджоли, шовкопряди, інші представники фауни та біологічні об'єкти - ембріони, інкубаційні яйця, запліднена ікра, зиготи, сперма тощо
-22.Н.д.Сас С.В. (пос. № 361)
в статті 1 термін
"тварини" викласти у такій редакції: "тварини - біологічні об'єкти, що відносяться до фауни, в тому числі сільськогосподарські, домашні, дикі, у тому числі, домашня і дика птиця, хутрові, лабораторні, зоопаркові, циркові, риба, раки, молюски, жаби, бджоли, шовкопряди тощо, а також сперма, зиготи, запліднена ікра, інкубаційні яйця, ембріони тощо
Враховано
тварини - біологічні об'єкти, що відносяться до фауни, в тому числі сільськогосподарські, домашні, дикі, у тому числі, домашня і дика птиця, хутрові, лабораторні, зоопаркові, циркові, риба, раки, молюски, жаби, бджоли, шовкопряди тощо, а також сперма, зиготи, запліднена ікра, інкубаційні яйця, ембріони тощо;
53.

-23.Н.д.Плютинський В.А.(пос.№410)
статтю 1 після терміну "тварини" доповнити терміном "територіальні органи" такого змісту: "територіальні органи - управління ветеринарної медицини в Автономній Республіці Крим, областях, містах, районах, що створюються на базі районних державних установ ветеринарної медицини з відповідними структурними підрозділами, які є правонаступниками управлінь ветеринарної медицини Ради Міністрів Автономної Республіки Крим та відповідних державних адміністрацій зазначених регіонів"
Враховано
територіальні органи - управління ветеринарної медицини в Автономній Республіці Крим, областях, містах, районах, що створюються на базі районних державних установ ветеринарної медицини з відповідними структурними підрозділами, які є правонаступниками управлінь ветеринарної медицини Ради Міністрів Автономної Республіки Крим та відповідних державних адміністрацій зазначених регіонів;
54.
харчові продукти тваринного походження - продукти, що вживаються людиною в натуральному вигляді чи після відповідної обробки продовольчої сировини тваринного походження - консерви м'ясні, м'ясо-рослинні та рибні, сири, молоко та молочні продукти, продукти дитячого харчування, маргарин, жири, ковбасні вироби, м'ясні концентрати тощо;


харчові продукти тваринного походження - продукти, що вживаються людиною в натуральному вигляді чи після відповідної обробки продовольчої сировини тваринного походження - консерви м'ясні, м'ясо-рослинні та рибні, сири, молоко та молочні продукти, продукти дитячого харчування, маргарин, жири, ковбасні вироби, м'ясні концентрати тощо;
55.
штами мікроорганізмів - генетично однорідні популяції мікроорганізмів у межах виду з певними стабільними специфічними морфологічними ознаками і біологічними властивостями.


штами мікроорганізмів - генетично однорідні популяції мікроорганізмів у межах виду з певними стабільними специфічними морфологічними ознаками і біологічними властивостями.
56.

-24.Н.д.Борзих О.І. (виб. ок. № 103)
Розділ І проекту Закону доповнити статтею 2 такого змісту: "Стаття 2. Законодавство про ветеринарну медицину
Законодавство про ветеринарну медицину складається з Конституції України, цього Закону, інших нормативно-правових актів, прийнятих відповідно до них."
У зв'язку з цим статті 2 - 39 вважати відповідно статтями 3 - 40.
Враховано
Стаття 2. Законодавство про ветеринарну медицину
Законодавство про ветеринарну медицину складається з Конституції України, цього Закону, інших нормативно-правових актів, прийнятих відповідно до них.
57.
Стаття 2. Основні завдання ветеринарної медицини


Стаття 3. Основні завдання ветеринарної медицини
58.
Основними завданнями ветеринарної медицини є:


Основними завданнями ветеринарної медицини є:
59.
охорона території України від занесення з території інших держав або з карантинної зони збудників інфекційних хвороб тварин;


охорона території України від занесення з території інших держав або з карантинної зони збудників інфекційних хвороб тварин;
60.
профілактика і діагностика інфекційних, інвазійних і незаразних хвороб тварин та їх лікування;


профілактика і діагностика інфекційних, інвазійних і незаразних хвороб тварин та їх лікування;
61.

державний ветеринарно-санітарний контроль та нагляд за якістю та безпекою продукції тваринного, а на ринках і рослинного походження; переміщенням, у тому числі експортом, імпортом, об'єктів державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду; додержанням ветеринарно-санітарних вимог, встановлених законодавством;


державний ветеринарно-санітарний контроль та нагляд за якістю та безпекою продукції тваринного, а на ринках і рослинного походження; переміщенням, у тому числі експортом, імпортом, об'єктів державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду; додержанням ветеринарно-санітарних вимог, встановлених законодавством;
62.
захист населення від хвороб, спільних для тварин і людей;


захист населення від хвороб, спільних для тварин і людей;
63.
ветеринарно-санітарна експертиза продукції тваринного, а на ринках і рослинного походження, що використовується для харчування або виготовлення харчових продуктів, а також готових кормів, кормів рослинного і тваринного походження та кормових добавок;


ветеринарно-санітарна експертиза продукції тваринного, а на ринках і рослинного походження, що використовується для харчування або виготовлення харчових продуктів, а також готових кормів, кормів рослинного і тваринного походження та кормових добавок;
64.

державний ветеринарно-санітарний контроль за якістю ветеринарних препаратів, субстанцій, готових кормів, кормових добавок та засобів ветеринарної медицини;


державний ветеринарно-санітарний контроль за якістю ветеринарних препаратів, субстанцій, готових кормів, кормових добавок та засобів ветеринарної медицини;
65.
бактеріологічний, радіологічний, паразитологічний і токсикологічний контроль продукції тваринного походження на м'ясокомбінатах, підприємствах переробки продовольчої сировини тваринного походження (далі - переробні підприємства), птахокомбінатах, у холодильниках і на базах її заготівлі, зберігання та реалізації усіх форм власності, а на ринках і рослинного походження;


бактеріологічний, радіологічний, паразитологічний і токсикологічний контроль продукції тваринного походження на м'ясокомбінатах, підприємствах переробки продовольчої сировини тваринного походження (далі - переробні підприємства), птахокомбінатах, у холодильниках і на базах її заготівлі, зберігання та реалізації усіх форм власності, а на ринках і рослинного походження;
66.
сприяння підвищенню кваліфікації спеціалістів ветеринарної медицини;


сприяння підвищенню кваліфікації спеціалістів ветеринарної медицини;
67.
сприяння впровадженню в практику досягнень ветеринарної медицини.


сприяння впровадженню в практику досягнень ветеринарної медицини.
68.
Розділ II. Державне управління в галузі ветеринарної медицини


Розділ ІІ. Державне управління в галузі
ветеринарної медицини
69.
Стаття 3. Органи державного управління в галузі ветеринарної медицини


Стаття 4. Органи державного управління в галузі ветеринарної медицини
70.

Державне управління в галузі ветеринарної медицини здійснюють Кабінет Міністрів України, Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань аграрної політики, Державний департамент ветеринарної медицини, його територіальні органи та регіональні служби державного ветеринарно-санітарного контролю на державному кордоні та транспорті.

-25.Н.д.Борзих О.І. (виб. ок. № 103)
Статтю 3 пропонується викласти у такій редакції:
"Державне управління в галузі ветеринарної медицини здійснюють Кабінет Міністрів України, спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань аграрної політики України, Державний департамент ветеринарної медицини, його територіальні органи і регіональні служби державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду на державному кордоні та транспорті".
Враховано
Державне управління в галузі ветеринарної медицини здійснюють Кабінет Міністрів України, спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань аграрної політики України, Державний департамент ветеринарної медицини, його територіальні органи і регіональні служби державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду на державному кордоні та транспорті.
71.
Стаття 4. Компетенція Кабінету Міністрів України у галузі ветеринарної медицини


Стаття 5. Компетенція Кабінету Міністрів України у галузі ветеринарної медицини
72.
До компетенції Кабінету Міністрів України належить:


До компетенції Кабінету Міністрів України належить:
73.
визначення стратегії розвитку ветеринарної медицини та основних напрямів державної політики у цій галузі

-26.Н.д.Борзих О.І. (виб. ок. № 103)
абзац другий статті 4 викласти в наступній редакції: "забезпечення здійснення державної політики у галузі ветеринарної медицини;"
Враховано
забезпечення здійснення державної політики у галузі ветеринарної медицини;
74.
розроблення і виконання відповідних загальнодержавних програм;


розроблення і виконання відповідних загальнодержавних програм;
75.
здійснення заходів щодо охорони території України від занесення з території інших держав або з карантинної зони збудників інфекційних хвороб тварин, забезпечення ветеринарного і епізоотичного благополуччя, належної якості та безпеки продукції тваринного походження, встановлення карантину тварин та охорони довкілля;


здійснення заходів щодо охорони території України від занесення з території інших держав або з карантинної зони збудників інфекційних хвороб тварин, забезпечення ветеринарного і епізоотичного благополуччя, належної якості та безпеки продукції тваринного походження, встановлення карантину тварин та охорони довкілля;
76.

забезпечення фінансування і матеріально-технічного постачання державних органів та установ ветеринарної медицини;


забезпечення фінансування і матеріально-технічного постачання державних органів та установ ветеринарної медицини;
77.
проведення державної політики щодо ліцензування в галузі ветеринарної медицини
-27.Н.д.Борзих О.І. (виб. ок. № 103)
В абзаці шостому статті 4 слово "проведення" замінити словом "реалізація"
Враховано
реалізація державної політики щодо ліцензування в галузі ветеринарної медицини;
78.
укладення міжнародних договорів;


укладення міжнародних договорів;
79.
здійснення інших повноважень з управління галуззю.


здійснення інших повноважень з управління галуззю.
80.

Стаття 5. Компетенція спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань аграрної політики України


Стаття 6. Компетенція спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань аграрної політики України
81.
Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань аграрної політики України:


Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань аграрної політики України:
82.

забезпечує проведення державної політики у галузі ветеринарної медицини, здійснення державного ветеринарно-санітарного контролю і нагляду за якістю та безпекою харчових продуктів і продовольчої сировини, а також охороною території України від занесення з території інших держав або з карантинної зони збудників інфекційних хвороб тварин;


забезпечує проведення державної політики у галузі ветеринарної медицини, здійснення державного ветеринарно-санітарного контролю і нагляду за якістю та безпекою харчових продуктів і продовольчої сировини, а також охороною території України від занесення з території інших держав або з карантинної зони збудників інфекційних хвороб тварин;
83.
спрямовує та координує діяльність державних органів ветеринарної медицини щодо забезпечення ветеринарного і епізоотичного благополуччя, додержання порядку здійснення державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду.


спрямовує та координує діяльність державних органів ветеринарної медицини щодо забезпечення ветеринарного і епізоотичного благополуччя, додержання порядку здійснення державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду.
84.

Стаття 6. Державний департамент ветеринарної медицини та його органи


Стаття 7. Державний департамент ветеринарної медицини та його органи
85.
Державний департамент ветеринарної медицини є урядовим органом державного управління, який діє у складі спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань аграрної політики і безпосередньо проводить державну політику у галузі ветеринарної медицини
-28.Н.д.Борзих О.І. (виб. ок. № 103)
У частині першій статті 6: слова "урядовим" і "безпосередньо" вилучити, а слово "проводить" замінити словом "реалізує".
Враховано
Державний департамент ветеринарної медицини є органом державного управління, який діє у складі спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань аграрної політики України і реалізує державну політику у галузі ветеринарної медицини.
86.
Державний департамент ветеринарної медицини для виконання покладених на нього завдань утворює відповідні територіальні органи і регіональні служби державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду на державному кордоні та транспорті.


Державний департамент ветеринарної медицини для виконання покладених на нього завдань утворює відповідні територіальні органи і регіональні служби державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду на державному кордоні та транспорті.
87.
Державний департамент ветеринарної медицини, його територіальні органи і регіональні служби державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду на державному кордоні та транспорті становлять єдину систему державних органів ветеринарної медицини.


Державний департамент ветеринарної медицини, його територіальні органи і регіональні служби державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду на державному кордоні та транспорті становлять єдину систему державних органів ветеринарної медицини.
88.

Голова Державного департаменту ветеринарної медицини, його заступники та начальники управлінь Департаменту одночасно є за посадою відповідно Головним державним інспектором ветеринарної медицини України та його заступниками.


Голова Державного департаменту ветеринарної медицини, його заступники та начальники управлінь Департаменту одночасно є за посадою відповідно Головним державним інспектором ветеринарної медицини України та його заступниками.
89.
Начальники територіальних органів Державного департаменту ветеринарної медицини та їх заступники одночасно є за посадою відповідно головними державними інспекторами ветеринарної медицини Автономної Республіки Крим, області, міста, району та заступниками головних державних інспекторів ветеринарної медицини зазначених регіонів, а спеціалісти ветеринарної медицини Департаменту та його територіальних органів одночасно є за посадою державними інспекторами ветеринарної медицини.
-29.Н.д.Борзих О.І. (виб. ок. № 103)
Частину п'яту статті 6 викласти у такій редакції:
"Начальники територіальних органів Державного департаменту ветеринарної медицини Автономної Республіки Крим, області, міста, району і регіональних служб державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду на державному кордоні та транспорті, їх заступники одночасно є за посадою відповідно головними державними інспекторами ветеринарної медицини та заступниками головних державних інспекторів ветеринарної медицини зазначених регіонів, а спеціалісти ветеринарної медицини Департаменту, його територіальних органів і регіональних служб державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду на державному кордоні та транспорті одночасно є за посадою державними інспекторами ветеринарної медицини"
Враховано
Начальники територіальних органів Державного департаменту ветеринарної медицини Автономної Республіки Крим, області, міста, району і регіональних служб державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду на державному кордоні та транспорті, їх заступники одночасно є за посадою відповідно головними державними інспекторами ветеринарної медицини та заступниками головних державних інспекторів ветеринарної медицини зазначених регіонів, а спеціалісти ветеринарної медицини Департаменту, його територіальних органів і регіональних служб державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду на державному кордоні та транспорті одночасно є за посадою державними інспекторами ветеринарної медицини
90.


До компетенції державних органів ветеринарної медицини належить:

-30.Н.д.Борзих О.І. (виб. ок. № 103)
Назву частини шостої статті 6 викласти у такій редакції: "До компетенції Державного департаменту ветеринарної медицини та його органів належить:"

Враховано
До компетенції Державного департаменту ветеринарної медицини та його територіальних органів належить:
91.
державний ветеринарно-санітарний контроль та нагляд, координація і організація здійснення заходів щодо профілактики, діагностики та ліквідації інфекційних, інвазійних і незаразних хвороб тварин та їх лікування;


державний ветеринарно-санітарний контроль та нагляд, координація і організація здійснення заходів щодо профілактики, діагностики та ліквідації інфекційних, інвазійних і незаразних хвороб тварин та їх лікування;
92.
проведення оцінки епізоотичної ситуації, розроблення, затвердження і забезпечення здійснення протиепізоотичних заходів, видача обов'язкових до виконання розпоряджень щодо профілактики та ліквідації заразних хвороб, проведення дератизації, дезінфекції та інших заходів;


проведення оцінки епізоотичної ситуації, розроблення, затвердження і забезпечення здійснення протиепізоотичних заходів, видача обов'язкових до виконання розпоряджень щодо профілактики та ліквідації заразних хвороб, проведення дератизації, дезінфекції та інших заходів;
93.
державний ветеринарно-санітарний контроль та нагляд за виробництвом доброякісної у ветеринарно-санітарному відношенні продукції тваринного походження, у тому числі перевірка документації, що будь-яким чином пов'язана з якістю та безпекою продукції тваринного і рослинного походження, здоров'ям тварин;


державний ветеринарно-санітарний контроль та нагляд за виробництвом доброякісної у ветеринарно-санітарному відношенні продукції тваринного походження, у тому числі перевірка документації, що будь-яким чином пов'язана з якістю та безпекою продукції тваринного і рослинного походження, здоров'ям тварин;
94.
організація разом з органами та закладами охорони здоров'я, державною санітарно-епідеміологічною службою захисту населення від хвороб, спільних для тварин і людей, та своєчасне проведення обміну інформацією про виявлення і реєстрацію таких хвороб;


організація разом з органами та закладами охорони здоров'я, державною санітарно-епідеміологічною службою захисту населення від хвороб, спільних для тварин і людей, та своєчасне проведення обміну інформацією про виявлення і реєстрацію таких хвороб;
95.
державний ветеринарно-санітарний контроль та нагляд за охороною території України від занесення з території інших держав або з карантинної зони збудників інфекційних хвороб тварин; перевірка ветеринарного стану тварин, продукції тваринного походження, ветеринарних препаратів, субстанцій, готових кормів та кормових добавок у разі їх експорту, імпорту;


державний ветеринарно-санітарний контроль та нагляд за охороною території України від занесення з території інших держав або з карантинної зони збудників інфекційних хвороб тварин; перевірка ветеринарного стану тварин, продукції тваринного походження, ветеринарних препаратів, субстанцій, готових кормів та кормових добавок у разі їх експорту, імпорту;
96.
проведення оцінки ветеринарно-санітарного стану переробних підприємств, боєнь, цехів, тваринницьких ферм, ярмарків, ринків, складських приміщень для зберігання продукції тваринного і рослинного походження, ветеринарних препаратів, субстанцій, готових кормів, кормових добавок і засобів їх транспортування;


проведення оцінки ветеринарно-санітарного стану переробних підприємств, боєнь, цехів, тваринницьких ферм, ярмарків, ринків, складських приміщень для зберігання продукції тваринного і рослинного походження, ветеринарних препаратів, субстанцій, готових кормів, кормових добавок і засобів їх транспортування;
97.
аналіз причин виникнення заразних та незаразних хвороб і падежу тварин, розроблення рекомендацій щодо їх профілактики;


аналіз причин виникнення заразних та незаразних хвороб і падежу тварин, розроблення рекомендацій щодо їх профілактики;
98.
державний нагляд за проведенням державними установами ветеринарної медицини ветеринарно-санітарної експертизи продукції тваринного походження на забійних пунктах, бойнях, на м'ясокомбінатах, у цехах, на інших переробних підприємствах усіх форм власності, а на ринках і рослинного походження;


державний нагляд за проведенням державними установами ветеринарної медицини ветеринарно-санітарної експертизи продукції тваринного походження на забійних пунктах, бойнях, на м'ясокомбінатах, у цехах, на інших переробних підприємствах усіх форм власності, а на ринках і рослинного походження;
99.

державний ветеринарно-санітарний контроль за харчовими продуктами тваринного і рослинного походження;


державний ветеринарно-санітарний контроль за харчовими продуктами тваринного і рослинного походження;
100.
державний ветеринарно-санітарний нагляд за відбором державними установами ветеринарної медицини зразків продукції тваринного, рослинного і біотехнологічного походження, необхідних для проведення відповідних досліджень. Порядок відбору зразків визначається Державним департаментом ветеринарної медицини
-31.Н.д.Борзих О.І. (виб. ок. № 103)
В абзаці десятому частини шостої статті 6 після слова "визначається" слова "Державним департаментом ветеринарної медицини" замінити словами "Кабінетом Міністрів України".
Враховано
державний ветеринарно-санітарний нагляд за відбором державними установами ветеринарної медицини зразків продукції тваринного, рослинного і біотехнологічного походження, необхідних для проведення відповідних досліджень. Порядок відбору зразків визначається Кабінетом Міністрів України;
101.

видача ветеринарних документів на підконтрольні ветеринарній медицині об'єкти, що підлягають обов'язковому ветеринарно-санітарному контролю;


видача ветеринарних документів на підконтрольні ветеринарній медицині об'єкти, що підлягають обов'язковому ветеринарно-санітарному контролю;
102.
державний ветеринарно-санітарний контроль та нагляд і координація діяльності спеціалістів та об'єднань ветеринарної медицини незалежно від підпорядкування;


державний ветеринарно-санітарний контроль та нагляд і координація діяльності спеціалістів та об'єднань ветеринарної медицини незалежно від підпорядкування;
103.
видача органам страхування висновків щодо захворювання тварин, вимушено забитих, загиблих або знищених;


видача органам страхування висновків щодо захворювання тварин, вимушено забитих, загиблих або знищених;
104.
проведення експертизи і узгодження проектів планування та будівництва тваринницьких ферм, підприємств, що здійснюють забій тварин, переробних підприємств, підприємств з виробництва ветеринарних препаратів, ринків; участь у діяльності робочих і державних комісій з прийняття в експлуатацію цих об'єктів та у відведенні земельних ділянок для всіх видів зазначеного будівництва і забору води для тварин;проведення експертизи і узгодження проектів планування та будівництва тваринницьких ферм, підприємств, що здійснюють забій тварин, переробних підприємств, підприємств з виробництва ветеринарних препаратів, ринків; участь у діяльності робочих і державних комісій з прийняття в експлуатацію цих об'єктів та у відведенні земельних ділянок для всіх видів зазначеного будівництва і забору води для тварин;
105.
заборона експлуатації, тимчасове припинення або обмеження діяльності тваринницьких ферм, підприємств, що здійснюють забій тварин, переробних підприємств, складських приміщень для зберігання цієї продукції, ринків у разі порушення суб'єктами господарювання ветеринарно-санітарних вимог, встановлених законодавством;


заборона експлуатації, тимчасове припинення або обмеження діяльності тваринницьких ферм, підприємств, що здійснюють забій тварин, переробних підприємств, складських приміщень для зберігання цієї продукції, ринків у разі порушення суб'єктами господарювання ветеринарно-санітарних вимог, встановлених законодавством;
106.

організація проведення лабораторно-клінічних вірусологічних, бактеріологічних, хіміко-токсикологічних, патолого-анатомічних, гістологічних, паразитологічних, радіологічних) та інших досліджень з метою діагностики хвороб тварин, оцінки якості та безпеки продукції тваринного походження, кормів і води;


організація проведення лабораторно-клінічних вірусологічних, бактеріологічних, хіміко-токсикологічних, патолого-анатомічних, гістологічних, паразитологічних, радіологічних) та інших досліджень з метою діагностики хвороб тварин, оцінки якості та безпеки продукції тваринного походження, кормів і води;
107.
видача ліцензій на виробництво ветеринарних медикаментів і препаратів, оптову і роздрібну торгівлю ветеринарними медикаментами і препаратами, ветеринарну практику, проведення дезінфекційних, дезінсекційних, дератизаційних робіт на підконтрольних службі ветеринарної медицини об'єктах, крім об'єктів, на яких проводяться протиепізоотичні заходи за бюджетні кошти
-32.Н.д.Борзих О.І. (виб. ок. № 103)
Абзац вісімнадцятий частини шостої статті 6 вилучити.
Враховано

108.
методичне керівництво та здійснення контролю за станом охорони праці з покладенням цих обов'язків на відповідних посадових осіб.


методичне керівництво та здійснення контролю за станом охорони праці з покладенням цих обов'язків на відповідних посадових осіб.
109.
До виключної компетенції Державного департаменту ветеринарної медицини належить:

-33.Н.д.Борзих О.І. (виб. ок. № 103)
В абзаці першому частини сьомої статті 6 слово "виключної" вилучити.
Враховано
До компетенції Державного департаменту ветеринарної медицини належить:
110.
реєстрація ветеринарних лікарських засобів, субстанцій, готових кормів та кормових добавок, забезпечення видачі висновків щодо застосування засобів ветеринарної медицини, затвердження технічної документації, пов'язаної з їх виробництвом і використанням, та нормативно-правових актів
-34.Н.д.Борзих О.І. (виб. ок. № 103)
В абзаці другому частини сьомої статті 6 після слова "використанням" слова "та нормативно-правових актів" вилучити.
Враховано
реєстрація ветеринарних препаратів, субстанцій, готових кормів та кормових добавок, забезпечення видачі висновків щодо застосування засобів ветеринарної медицини, затвердження технічної документації, пов'язаної з їх виробництвом і використанням;
111.
ведення Державної реєстраційної книги ветеринарних препартів, субстанцій, готових кормів та кормових добавок;


ведення Державної реєстраційної книги ветеринарних препартів, субстанцій, готових кормів та кормових добавок;
112.
здійснення державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду за виробництвом, реалізацією і використанням ветеринарних препартів, субстанцій, готових кормів та кормових добавок, оцінка їх впливу на здоров'я тварин і якість продукції тваринного походження;


здійснення державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду за виробництвом, реалізацією і використанням ветеринарних препартів, субстанцій, готових кормів та кормових добавок, оцінка їх впливу на здоров'я тварин і якість продукції тваринного походження;
113.
встановлення норм виробничого навантаження спеціалістів ветеринарної медицини

-35.Н.д.Борзих О.І. (виб. ок. № 103)
Абзац п'ятий частини сьомої статті 6 вилучити.
Враховано

114.
розподіл коштів, що виділяються з Державного бюджету України на проведення протиепізоотичних заходів, між органами державного управління та установами ветеринарної медицини;


розподіл коштів, що виділяються з Державного бюджету України на проведення протиепізоотичних заходів, між органами державного управління та установами ветеринарної медицини;
115.
інформування Міжнародного епізоотичного бюро про встановлення карантину тварин за хворобами, внесеними до списку А, строк його дії та про скасування;


інформування Міжнародного епізоотичного бюро про встановлення карантину тварин за хворобами, внесеними до списку А, строк його дії та про скасування;
116.
встановлення обмежень або заборони на експорт, імпорт та транзит тварин, продукції тваринного походження, сільськогосподарських продуктів з окремих країн або регіонів у зв'язку з виникненням особливо небезпечних хвороб, у тому числі спільних для тварин і людей;


встановлення обмежень або заборони на експорт, імпорт та транзит тварин, продукції тваринного походження, сільськогосподарських продуктів з окремих країн або регіонів у зв'язку з виникненням особливо небезпечних хвороб, у тому числі спільних для тварин і людей;
117.

представлення інтересів ветеринарної медицини України, підписання міжнародних угод у межах повноважень, наданих йому спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань аграрної політики відповідно до законодавства;


представлення інтересів ветеринарної медицини України, підписання міжнародних угод у межах повноважень, наданих йому спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань аграрної політики відповідно до законодавства;
118.
розроблення та затвердження положень про територіальні органи, регіональні служби ветеринарно-санітарного контролю та нагляду на державному кордоні та транспорті, лікарні, науково-дослідні контрольні інститути, державні лабораторії, аптеки та інші державні установи ветеринарної медицини, порядку здійснення державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду за суб'єктами господарювання, що займаються заготівлею, транспортуванням, забоєм, переробкою тварин і виробництвом, зберіганням, транспортуванням та реалізацією продукції тваринного і рослинного походження, ветеринарних лікарських засобів, готових кормів, кормових добавок та засобів ветеринарної медицини, а також інструкцій, настанов, ветеринарно-санітарних правил, інших нормативно-правових актів з питань ветеринарної медицини
-36.Н.д.Борзих О.І. (виб. ок. № 103)
Абзац шостий частини сьомої статті 6 викласти у такій редакції: "розроблення та затвердження положень про територіальні органи, лікарні, науково-дослідні контрольні інститути, державні лабораторії, аптеки та інші державні установи ветеринарної медицини, а також інструкцій, настанов, ветеринарно-санітарних правил, інших нормативно-правових актів з питань ветеринарної медицини в межах своєї компетенції."

Враховано
розроблення та затвердження положень про територіальні органи, лікарні, науково-дослідні контрольні інститути, державні лабораторії, аптеки та інші державні установи ветеринарної медицини, а також інструкцій, настанов, ветеринарно-санітарних правил, інших нормативно-правових актів з питань ветеринарної медицини в межах своєї компетенції.
119.
Нормативно-правові акти Державного департаменту ветеринарної медицини, видані у межах його компетенції, є обов'язковими для виконання державними органами, суб'єктами господарювання, громадянами України, іноземцями та особами без громадянства, які проживають на території України.


Нормативно-правові акти Державного департаменту ветеринарної медицини, видані у межах його компетенції, є обов'язковими для виконання державними органами, суб'єктами господарювання, громадянами України, іноземцями та особами без громадянства, які проживають на території України.
120.
Стаття 7. Підрозділи ветеринарної медицини міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та їх територіальних органів


Стаття 8. Підрозділи ветеринарної медицини міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та їх територіальних органів
121.
Підрозділи ветеринарної медицини міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та їх територіальних органів організовують і проводять роботу відповідно до цього Закону і функціонально підпорядковуються Державному департаменту ветеринарної медицини з питань, визначених цим Законом. Керівники цих підрозділів призначаються на посаду і звільняються з посади за погодженням з Державним департаментом ветеринарної медицини.


Підрозділи ветеринарної медицини міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та їх територіальних органів організовують і проводять роботу відповідно до цього Закону і функціонально підпорядковуються Державному департаменту ветеринарної медицини з питань, визначених цим Законом. Керівники цих підрозділів призначаються на посаду і звільняються з посади за погодженням з Державним департаментом ветеринарної медицини.
122.
Підрозділи ветеринарної медицини міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та їх територіальних органів діють на підставі положень, що затверджуються керівниками цих органів відповідно за погодженням з Державним департаментом ветеринарної медицини та його територіальними органами.


Підрозділи ветеринарної медицини міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та їх територіальних органів діють на підставі положень, що затверджуються керівниками цих органів відповідно за погодженням з Державним департаментом ветеринарної медицини та його територіальними органами.
123.
Стаття 8. Підрозділи ветеринарної міліції з проведення карантинних заходів


Стаття 9. Підрозділи ветеринарної міліції з проведення карантинних ветеринарних заходів
124.

Підрозділи ветеринарної міліції з проведення карантинних заходів Міністерства внутрішніх справ України та відповідні підрозділи його головних управлінь і управлінь в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, містах, районах утворюються для надання практичної допомоги державним органам ветеринарної медицини в організації та здійсненні заходів щодо профілактики, локалізації та ліквідації карантинних хвороб тварин і комплектуються виключно лікарями ветеринарної медицини, які за посадами є державними інспекторами ветеринарної медицини
-37.Н.д.Борзих О.І. (виб. ок. № 103)
статтю 8 назву та по тексту статті після слова "карантинних" доповнити словом "ветеринарних"
Враховано
Підрозділ ветеринарної міліції з проведення карантинних ветеринарних заходів Міністерства внутрішніх справ України та відповідні підрозділи його головних управлінь і управлінь в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, містах, районах утворюються для надання практичної допомоги державним органам ветеринарної медицини в організації та здійсненні заходів щодо профілактики, локалізації та ліквідації карантинних хвороб тварин і комплектуються виключно лікарями ветеринарної медицини, які за посадами є державними інспекторами ветеринарної медицини.
125.
Підрозділи ветеринарної міліції з проведення карантинних заходів Міністерства внутрішніх справ України функціонально підпорядковуються Державному департаменту ветеринарної медицини.


Підрозділи ветеринарної міліції з проведення карантинних ветеринарних заходів Міністерства внутрішніх справ України функціонально підпорядковуються Державному департаменту ветеринарної медицини.
126.
Підрозділи ветеринарної міліції з проведення карантинних заходів фінансуються за рахунок бюджетних коштів, що виділяються Державному департаменту ветеринарної медицини та його територіальним органам на здійснення протиепізоотичних заходів.


Підрозділи ветеринарної міліції з проведення карантинних ветеринарних заходів фінансуються за рахунок бюджетних коштів, що виділяються Державному департаменту ветеринарної медицини та його територіальним органам на здійснення протиепізоотичних заходів.
127.

Положення про підрозділи ветеринарної міліції з проведення карантинних заходів затверджується Кабінетом Міністрів України.


Положення про підрозділи ветеринарної міліції з проведення карантинних ветеринарних заходів затверджується Кабінетом Міністрів України.
128.
Розділ ІІІ. Державний ветеринарно-санітарний контроль та нагляд


Розділ ІІІ. Державний ветеринарно-санітарний контроль та нагляд
129.
Стаття 9. Посадові особи, які здійснюють державний ветеринарно-санітарний контроль


Стаття 10. Посадові особи, які здійснюють державний ветеринарно-санітарний контроль
130.
Державний ветеринарно-санітарний контроль здійснюється лікарями державних установ ветеринарної медицини.


Державний ветеринарно-санітарний контроль здійснюється лікарями державних установ ветеринарної медицини.
131.
Ветеринарний контроль на об'єктах Міністерства оборони України, Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України та Державного комітету у справах охорони державного кордону України здійснюється підрозділами ветеринарної медицини цих органів.
-38.Н.д.Борзих О.І. (виб. ок. № 103)
У частині другій статті 9 слова "ветеринарний контроль" замінити словами "державний ветеринарно-санітарний контроль"
Враховано
Державний ветеринарно-санітарний контроль на об'єктах Міністерства оборони України, Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України та Державного комітету у справах охорони державного кордону України здійснюється підрозділами ветеринарної медицини цих органів.
132.
Стаття 10. Права і обов'язки посадових осіб, які здійснюють державний ветеринарно-санітарний контроль


Стаття 11. Права і обов'язки посадових осіб, які здійснюють державний ветеринарно-санітарний контроль
133.
Посадові особи, які здійснюють державний ветеринарно-санітарний контроль, мають право:


Посадові особи, які здійснюють державний ветеринарно-санітарний контроль, мають право:
134.
перевіряти додержання суб'єктами господарювання правил транспортування і вимог щодо оформлення ветеринарних документів
-39.Н.д.Борзих О.І. (виб. ок. № 103)
Абзац другий частини першої статті 10 викласти таким чином: "перевіряти додержання суб'єктами господарювання ветеринарно-санітарних правил транспортування об'єктів державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду і вимог щодо оформлення ветеринарних документів"
Враховано
перевіряти додержання суб'єктами господарювання ветеринарно-санітарних правил транспортування об'єктів державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду і вимог щодо оформлення ветеринарних документів;
135.
перевіряти якість та безпеку продукції тваринного походження на всіх стадіях виробництва, її відповідність стандартам;


перевіряти якість та безпеку продукції тваринного походження на всіх стадіях виробництва, її відповідність стандартам;
136.
проводити відбір проб продукції тваринного походження для ветеринарно-санітарної експертизи;


проводити відбір проб продукції тваринного походження для ветеринарно-санітарної експертизи;
137.
брати участь у проведенні оцінки зразків нових видів продукції тваринного походження та інших об'єктів державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду з метою додержання ветеринарно-санітарних вимог і норм якості;


брати участь у проведенні оцінки зразків нових видів продукції тваринного походження та інших об'єктів державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду з метою додержання ветеринарно-санітарних вимог і норм якості;
138.
брати участь в обгрунтуванні претензій до постачальників неякісної продукції тваринного походження та інших підконтрольних ветеринарній медицині об'єктів
-40.Н.д.Борзих О.І. (виб. ок. № 103)
абзац шостий частини першої статті 10 вилучити
Враховано

139.
перевіряти санітарний стан виробничих приміщень та умов зберігання продукції тваринного походження;


перевіряти санітарний стан виробничих приміщень та умов зберігання продукції тваринного походження;
140.
перевіряти якість та безпеку виготовлення ветеринарних лікарських засобів, готових кормів, кормових добавок та засобів ветеринарної медицини
-41.Н.д.Борзих О.І. (виб. ок. № 103)
Абзац восьмий частини першої статті 10 викласти у такій редакції: "перевіряти якість та безпеку виготовлення, умови зберігання та реалізації ветеринарних препаратів, субстанцій, готових кормів, кормових добавок, засобів ветеринарної медицини"
Враховано
перевіряти якість та безпеку виготовлення, умови зберігання та реалізації ветеринарних препаратів, субстанцій, готових кормів, кормових добавок, засобів ветеринарної медицини;
141.
перевіряти експортні, імпортні, транзитні об'єкти державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду.


перевіряти експортні, імпортні, транзитні об'єкти державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду.
142.
Посадові особи, які здійснюють державний ветеринарно-санітарний контроль, зобов'язані:


Посадові особи, які здійснюють державний ветеринарно-санітарний контроль, зобов'язані:
143.

додержуватися вимог нормативно-правових актів з питань ветеринарної медицини та охорони праці;


додержуватися вимог нормативно-правових актів з питань ветеринарної медицини та охорони праці;
144.
негайно доповідати керівникам відповідних державних установ ветеринарної медицини про виявлені порушення ветеринарно-санітарних вимог, встановлених законодавством.


негайно доповідати керівникам відповідних державних установ ветеринарної медицини про виявлені порушення ветеринарно-санітарних вимог, встановлених законодавством.
145.
Стаття 11. Посадові особи, які здійснюють державний ветеринарно-санітарний нагляд


Стаття 12. Посадові особи, які здійснюють державний ветеринарно-санітарний нагляд
146.
Державний ветеринарно-санітарний нагляд здійснюється Головним державним інспектором ветеринарної медицини України, його заступниками, головними державними інспекторами ветеринарної медицини областей, міст Києва та Севастополя, районів, їх заступниками, головними державними інспекторами ветеринарної медицини регіональних служб державного ветеринарного контролю на державному кордоні та транспорті, їх заступниками та державними інспекторами ветеринарної медицини.
-42.Н.д.Борзих О.І. (виб. ок. № 103)
Частину першу статті 11 після слова "Севастополя" доповнити словом "міст", після слів "ветеринарного контролю" доповнити словами "та нагляду"
Враховано
Державний ветеринарно-санітарний нагляд здійснюється Головним державним інспектором ветеринарної медицини України, його заступниками, головними державними інспекторами ветеринарної медицини Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, міст, районів, їх заступниками, головними державними інспекторами ветеринарної медицини регіональних служб державного ветеринарного контролю та нагляду на державному кордоні та транспорті, їх заступниками та державними інспекторами ветеринарної медицини.
147.
Голова Державного департаменту ветеринарної медицини може надавати повноваження державних інспекторів ветеринарної медицини іншим спеціалістам ветеринарної медицини.


Голова Державного департаменту ветеринарної медицини може надавати повноваження державних інспекторів ветеринарної медицини іншим спеціалістам ветеринарної медицини.
148.
Головний державний інспектор ветеринарної медицини України координує здійснення державного ветеринарно-санітарного нагляду.


Головний державний інспектор ветеринарної медицини України координує здійснення державного ветеринарно-санітарного нагляду.
149.
Посадові особи, які здійснюють державний ветеринарно-санітарний нагляд, забезпечуються форменим одягом за рахунок спеціального фонду Державного бюджету України.


Посадові особи, які здійснюють державний ветеринарно-санітарний нагляд, забезпечуються форменим одягом за рахунок спеціального фонду Державного бюджету України.
150.
Зразки форменого одягу і знаки розрізнення посадових осіб, які здійснюють державний ветеринарно-санітарний нагляд, затверджуються Кабінетом Міністрів України.


Зразки форменого одягу і знаки розрізнення посадових осіб, які здійснюють державний ветеринарно-санітарний нагляд, затверджуються Кабінетом Міністрів України.
151.
Порядок здійснення державного ветеринарно-санітарного нагляду затверджується Кабінетом Міністрів України.
-43.Н.д.Борзих О.І. (виб. ок. № 103)
частину шосту статті 11 вилучити
Враховано

152.
Стаття 12. Права і обов'язки посадових осіб, які здійснюють державний ветеринарно-санітарний нагляд


Стаття 13. Права і обов'язки посадових осіб, які здійснюють державний ветеринарно-санітарний нагляд
153.
Посадові особи, які здійснюють державний ветеринарно-санітарний нагляд, мають право:


Посадові особи, які здійснюють державний ветеринарно-санітарний нагляд, мають право:
154.
безперешкодно відвідувати об'єкти державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду усіх форм власності на відповідній території, одержувати інформацію, необхідну для встановлення епізоотичного стану, виявлення причин захворювання тварин і оцінки ветеринарно-санітарної якості та безпеки продукції тваринного походження, перевіряти стан здійснення державного ветеринарно-санітарного контролю;


безперешкодно відвідувати об'єкти державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду усіх форм власності на відповідній території, одержувати інформацію, необхідну для встановлення епізоотичного стану, виявлення причин захворювання тварин і оцінки ветеринарно-санітарної якості та безпеки продукції тваринного походження, перевіряти стан здійснення державного ветеринарно-санітарного контролю;
155.

видавати обов'язкові для виконання розпорядження про здійснення протиепізоотичних і ветеринарно-санітарних заходів (забій, вимушений забій тварин, знезараження продукції тваринного і рослинного походження, її переробка, утилізація або знищення у разі виявлення заразних хвороб, виникнення підозри щодо наявності особливо небезпечного захворювання тварин чи підвищеного вмісту токсинів, радіонуклідів);


видавати обов'язкові для виконання розпорядження про здійснення протиепізоотичних і ветеринарно-санітарних заходів (забій, вимушений забій тварин, знезараження продукції тваринного і рослинного походження, її переробка, утилізація або знищення у разі виявлення заразних хвороб, виникнення підозри щодо наявності особливо небезпечного захворювання тварин чи підвищеного вмісту токсинів, радіонуклідів);
156.
забороняти реалізацію продукції тваринного, а на ринках і рослинного походження та переробку продовольчої сировини тваринного походження, які не відповідають ветеринарно-санітарним вимогам; ветеринарних лікарських засобів, готових кормів та кормових добавок, які не відповідають вимогам щодо їх належної якості та безпеки
-44.Н.д.Борзих О.І. (виб. ок. № 103)
Абзац четвертий частини першої статті 12 після слова "забороняти" доповнити словами "експорт, імпорт, транзит, внутрішньодержавні перевезення та", а після слова "вимогам" доповнити словами "а також - "
Враховано
забороняти експорт, імпорт, транзит, внутрішньодержавні перевезення та реалізацію продукції тваринного, а на ринках і рослинного походження та переробку продовольчої сировини тваринного походження, що не відповідають ветеринарно-санітарним вимогам, а також - ветеринарних препаратів, субстанцій, готових кормів та кормових добавок, що не відповідають вимогам щодо їх належної якості та безпеки;
157.
обмежувати, тимчасово припиняти або забороняти будівництво (реконструкцію) тваринницьких ферм, підприємств, що здійснюють забій тварин, переробних підприємств, складських приміщень, ринків, інших об'єктів державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду, що не відповідають ветеринарно-санітарним вимогам;


обмежувати, тимчасово припиняти або забороняти будівництво (реконструкцію) тваринницьких ферм, підприємств, що здійснюють забій тварин, переробних підприємств, складських приміщень, ринків, інших об'єктів державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду, що не відповідають ветеринарно-санітарним вимогам;
158.
утворювати у разі потреби комісії з числа спеціалістів ветеринарної медицини із залученням спеціалістів профільних науково-дослідних установ і вищих навчальних закладів для встановлення причин захворювання і загибелі тварин;


утворювати у разі потреби комісії з числа спеціалістів ветеринарної медицини із залученням спеціалістів профільних науково-дослідних установ і вищих навчальних закладів для встановлення причин захворювання і загибелі тварин;
159.
повідомляти органи ліцензування в галузі ветеринарної медицини про порушення суб'єктами господарювання ліцензійних умов;


повідомляти органи ліцензування в галузі ветеринарної медицини про порушення суб'єктами господарювання ліцензійних умов;
160.
обмежувати, забороняти або припиняти діяльність суб'єктів господарювання у разі порушення ними ветеринарно-санітарних вимог, установлених законодавством, яке може спричинити загрозу життю та здоров'ю людей
-45.Н.д.Борзих О.І. (виб. ок. № 103)
абзац восьмий частини першої статті 12 після слова "людей" доповнити словами "та тварин"; в цьому ж абзаці після слова "життю" сполучник "та" замінити на "і"
Враховано
обмежувати, забороняти або припиняти діяльність суб'єктів господарювання у разі порушення ними ветеринарно-санітарних вимог, встановлених законодавством, яке може спричинити загрозу життю і здоров'ю людей та тварин;
161.

залучати суб`єктів господарювання, які займаються ветеринарною практикою, до виконання протиепізоотичних заходів;


залучати суб`єктів господарювання, які займаються ветеринарною практикою, до виконання протиепізоотичних заходів;
162.
накладати адміністративні стягнення у встановленому законодавством порядку.


накладати адміністративні стягнення у встановленому законодавством порядку.
163.
Посадові особи, які здійснюють державний ветеринарно-санітарний нагляд, зобов'язані:


Посадові особи, які здійснюють державний ветеринарно-санітарний нагляд, зобов'язані:
164.

вносити протягом однієї доби у разі виявлення осередків (спалахів) гострих інфекційних захворювань або масового отруєння тварин до відповідного органу виконавчої влади подання про запровадження особливого режиму та правил, додержання яких сприятиме припиненню поширення збудників інфекційних захворювань, у тому числі спільних для тварин і людей, забезпечуватиме виробництво продукції тваринного походження належної якості та безпеки, охорону довкілля;


вносити протягом однієї доби у разі виявлення осередків (спалахів) гострих інфекційних захворювань або масового отруєння тварин до відповідного органу виконавчої влади подання про запровадження особливого режиму та правил, додержання яких сприятиме припиненню поширення збудників інфекційних захворювань, у тому числі спільних для тварин і людей, забезпечуватиме виробництво продукції тваринного походження належної якості та безпеки, охорону довкілля;
165.
брати участь у діяльності державних комісій з прийняття в експлуатацію об'єктів державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду.

-46.Н.д.Круценко В.Я.(пос.№276)
в абзаці шостому частини першої статті 12 викласти про обов'язкове включення до комісії на рівні області, району державних інспекторів ветеринарної медицини по прийманню збудованих, реконструйованих приміщень та об'єктів, підконтрольних ветеринарній медицині
Враховано,
оскільки запро-понована пропозиція викладена в абзаці третьому частини другої статті 13 проекту.

брати участь у діяльності державних комісій з прийняття в експлуатацію об'єктів державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду.

166.
Стаття 13. Державний ветеринарно-санітарний контроль та нагляд за якістю ветеринарних препаратів, субстанцій, готових кормів, кормових добавок та засобів ветеринарної медицини


Стаття 14. Державний ветеринарно-санітарний контроль та нагляд за якістю ветеринарних препаратів, субстанцій, готових кормів, кормових добавок та засобів ветеринарної медицини
167.
Державний ветеринарно-санітарний контроль за якістю ветеринарних препаратів, субстанцій, готових кормів, кормових добавок та засобів ветеринарної медицини здійснюється державними установами ветеринарної медицини та лікарями ветеринарної медицини, уповноваженими Державним департаментом ветеринарної медицини.


Державний ветеринарно-санітарний контроль за якістю ветеринарних препаратів, субстанцій, готових кормів, кормових добавок та засобів ветеринарної медицини здійснюється державними установами ветеринарної медицини та лікарями ветеринарної медицини, уповноваженими Державним департаментом ветеринарної медицини.
168.

-47.Н.д.Плютинський В.А.(пос.№410)
Статтю 13 доповнити частинами другою та третьою такого змісту: "Державний ветеринарно-санітарний контроль за розробкою, впровадженням, виробництвом, якістю ветеринарних препаратів, субстанцій, готових кормів, кормових добавок та імунобіологічних, діагностичних засобів, пробіотиків, імунобіологічних субстанцій здійснюють уповноважені Державним департаментом ветеринарної медицини науково-дослідні та науково-контрольні інститути.
Враховано
Державний ветеринарно-санітарний контроль за розробкою, впровадженням, виробництвом, якістю ветеринарних препаратів, субстанцій, готових кормів, кормових добавок та імунобіологічних, діагностичних засобів, пробіотиків, імунобіологічних субстанцій здійснюють уповноважені Державним департаментом ветеринарної медицини науково-дослідні та науково-контрольні інститути.
169.

Контроль якості серійного виробництва ветеринарних препаратів, субстанцій, готових кормів, кормових добавок та засобів ветеринарної медицини здійснює виробник"
У зв'язку з цим частини другу - дев'яту статті 13 вважати відповідно частинами четвертою - одинадцятою.

Контроль якості серійного виробництва ветеринарних препаратів, субстанцій, готових кормів, кормових добавок та засобів ветеринарної медицини здійснює виробник.

170.
Державний ветеринарно-санітарний нагляд за якістю ветеринарних препаратів, субстанцій, готових кормів, кормових добавок та засобів ветеринарної медицини здійснюється Державним департаментом ветеринарної медицини та уповноваженими ним державними установами ветеринарної медицини.


Державний ветеринарно-санітарний нагляд за якістю ветеринарних препаратів, субстанцій, готових кормів, кормових добавок та засобів ветеринарної медицини здійснюється Державним департаментом ветеринарної медицини та уповноваженими ним державними установами ветеринарної медицини.
171.
Підприємства, установи, організації, громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які проживають на території України, мають право ввозити з-за кордону ветеринарні лікарські засоби, готові корми та кормові добавки, зареєстровані в Україні, крім випадків, передбачених частинами п'ятою і шостою цієї статті
-48.Н.д.Плютинський В.А.(пос.№410)
В частині п'ятій статті 13 слова "крім випадків, передбачених частинами п'ятою і шостою цієї статті." вилучити
Враховано
Підприємства, установи, організації, громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які проживають на території України, мають право ввозити з-за кордону ветеринарні препарати, субстанції, готові корми та кормові добавки, зареєстровані в Україні.
172.
Державний ветеринарно-санітарний контроль за ввезенням на територію України зареєстрованих ветеринарних препаратів, субстанцій, готових кормів та кормових добавок здійснюється регіональними службами державного ветеринарного контролю та нагляду на державному кордоні та транспорті.


Державний ветеринарно-санітарний контроль за ввезенням на територію України зареєстрованих ветеринарних препаратів, субстанцій, готових кормів та кормових добавок здійснюється регіональними службами державного ветеринарного контролю та нагляду на державному кордоні та транспорті.
173.
Не зареєстровані в Україні ветеринарні препарати, субстанції, готові корми та кормові добавки можуть ввозитися на територію України для:


Не зареєстровані в Україні ветеринарні препарати, субстанції, готові корми та кормові добавки можуть ввозитися на територію України для:
174.
реєстрації в Україні;


реєстрації в Україні;
175.
експонування під контролем державних установ ветеринарної медицини на виставках, ярмарках і конференціях, для науково-виробничих цілей тощо (без права реалізації).


експонування під контролем державних установ ветеринарної медицини на виставках, ярмарках і конференціях, для науково-виробничих цілей тощо (без права реалізації).
176.
У разі стихійного лиха, катастрофи, епізоотії тощо за окремим рішенням Державного департаменту ветеринарної медицини та у визначеному ним порядку може бути дозволено ввезення не зареєстрованих в Україні ветеринарних препаратів, субстанцій, готових кормів та кормових добавок за наявності документів, що підтверджують їх реєстрацію і використання в країнах-виробниках.


У разі стихійного лиха, катастрофи, епізоотії тощо за окремим рішенням Державного департаменту ветеринарної медицини та у визначеному ним порядку може бути дозволено ввезення не зареєстрованих в Україні ветеринарних препаратів, субстанцій, готових кормів та кормових добавок за наявності документів, що підтверджують їх реєстрацію і використання в країнах-виробниках.
177.
Ввезені ветеринарні лікарські засоби, готові корми та кормові добавки підлягають контролю. Порядок здійснення такого контролю визначається Державним департаментом ветеринарної медицини

-49.Н.д.Плютинський В.А.(пос.№410)
В частині сьомій статті 13 перше речення добавити словами "згідно законодавства", а друге речення вилучити
Враховано
Ввезені ветеринарні препарати, субстанції, готові корми та кормові добавки підлягають контролю згідно законодавства.
178.
Використання ветеринарних лікарських засобів, субстанцій, готових кормів та кормових добавок, які не зареєстровані в Україні або не відповідають вимогам щодо їх якості, забороняється, крім випадків, передбачених частинами п'ятою і шостою цієї статті.
-50.Н.д.Плютинський В.А.(пос.№410)
В частині десятій статті 13 слова після "слова "частинами" слова "п'ятою, шостою" замінити словами "сьомою, восьмою"
Враховано
Використання ветеринарних препаратів, субстанцій, готових кормів та кормових добавок, які не зареєстровані в Україні або не відповідають вимогам щодо їх якості, забороняється, крім випадків, передбачених частинами сьомою і восьмою цієї статті.
179.
Придбання, реалізація, зберігання, застосування та знешкодження імунобіологічних і діагностичних ветеринарних препаратів, субстанцій реєструється у спеціальному журналі, форма та порядок ведення якого визначаються Державним департаментом ветеринарної медицини.


Придбання, реалізація, зберігання, застосування та знешкодження імунобіологічних і діагностичних ветеринарних препаратів, субстанцій реєструється у спеціальному журналі, форма та порядок ведення якого визначаються Державним департаментом ветеринарної медицини.
180.
Забороняється застосовувати з метою прискорення росту і збільшення продуктивності (лактації тощо) тварин біологічні стимулятори, антибіотики, гормональні та інші препарати, що пригнічують функцію залоз внутрішньої секреції, зокрема мають тиреостатичну, естрогенну, андрогенну або гестагенну дію. Ці препарати можуть застосовуватися виключно для лікувальних цілей.


Забороняється застосовувати з метою прискорення росту і збільшення продуктивності (лактації тощо) тварин біологічні стимулятори, антибіотики, гормональні та інші препарати, що пригнічують функцію залоз внутрішньої секреції, зокрема мають тиреостатичну, естрогенну, андрогенну або гестагенну дію. Ці препарати можуть застосовуватися виключно для лікувальних цілей.
181.
Стаття 14. Державний ветеринарно-санітарний контроль та нагляд за надходженням і забоєм тварин, переробкою, зберіганням, транспортуванням та реалізацією продукції тваринного походження


Стаття 15. Державний ветеринарно-санітарний контроль та нагляд за надходженням і забоєм тварин, переробкою, зберіганням, транспортуванням та реалізацією продукції тваринного походження
182.
Державний ветеринарно-санітарний контроль та нагляд за надходженням і забоєм тварин, переробкою, зберіганням, транспортуванням та реалізацією продукції тваринного походження здійснюють Державний департамент ветеринарної медицини, його територіальні органи та державні установи ветеринарної медицини
-51.Н.д.Плютинський В.А.(пос.№410)
Частину першу статті 14 після слів "територіальні органи" доповнити словами "регіональні служби державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду на державному кордоні та транспорті, інші"; сполучник "та" перед словами "державні установи" вилучити
Враховано
Державний ветеринарно-санітарний контроль та нагляд за надходженням і забоєм тварин, переробкою, зберіганням, транспортуванням та реалізацією продукції тваринного походження здійснюють Державний департамент ветеринарної медицини, його територіальні органи, регіональні служби державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду на державному кордоні та транспорті, інші державні установи ветеринарної медицини.
183.

Безпосередньо державний ветеринарно-санітарний контроль за надходженням і забоєм тварин та на всіх стадіях виробництва продукції тваринного походження, її реалізації здійснюють спеціалісти державних установ ветеринарної медицини шляхом проведення ветеринарно-санітарної експертизи, в тому числі з лабораторним дослідженням зразків продукції тваринного походження за показниками, що визначені ветеринарно-санітарними вимогами, встановленими законодавством, стандартами, технологічними інструкціями.


Безпосередньо державний ветеринарно-санітарний контроль за надходженням і забоєм тварин та на всіх стадіях виробництва продукції тваринного походження, її реалізації здійснюють спеціалісти державних установ ветеринарної медицини шляхом проведення ветеринарно-санітарної експертизи, в тому числі з лабораторним дослідженням зразків продукції тваринного походження за показниками, що визначені ветеринарно-санітарними вимогами, встановленими законодавством, стандартами, технологічними інструкціями.
184.
Лабораторне дослідження зразків продукції тваринного походження проводиться у державних лабораторіях ветеринарної медицини, які можуть розташовуватися за місцезнаходженням суб'єкта господарювання.


Лабораторне дослідження зразків продукції тваринного походження проводиться у державних лабораторіях ветеринарної медицини, які можуть розташовуватися за місцезнаходженням суб'єкта господарювання.
185.
Державні лабораторії ветеринарної медицини, що розташовані за місцезнаходженням суб'єктів господарювання, є структурними підрозділами відповідних територіальних органів та державних установ ветеринарної медицини. На посаду завідуючого (начальника) державною лабораторією ветеринарної медицини призначається лікар ветеринарної медицини, який має досвід роботи за фахом не менш як три роки або пройшов відповідну атестацію у встановленому порядку.


Державні лабораторії ветеринарної медицини, що розташовані за місцезнаходженням суб'єктів господарювання, є структурними підрозділами відповідних територіальних органів та державних установ ветеринарної медицини. На посаду завідуючого (начальника) державною лабораторією ветеринарної медицини призначається лікар ветеринарної медицини, який має досвід роботи за фахом не менш як три роки або пройшов відповідну атестацію у встановленому порядку.
186.
Суб'єкт господарювання надає безоплатно в користування державній лабораторії ветеринарної медицини службові приміщення, обладнання та матеріали, необхідні для проведення лабораторних досліджень.
-52.Н.д. Іоффе Ю.Я (виб.ок.№111)
Н.д.ТіщенкоО.В.(виб.ок.№174)
Н.д. Цибенко П.С. (виб.ок.№110)
Частину п'яту статті 14 викласти в наступній редакції:
"Суб'єкт господарювання надає безоплатно, крім ринків, що знаходяться у власності та управлінні споживчої кооперації…" і далі за текстом.
Враховано

Суб'єкт господарювання надає в користування державній лабораторії ветеринарної медицини службові приміщення, обладнання та матеріали, необхідні для проведення лабораторних досліджень.


-53.Н.д.Плютинський В.А.(пос.№410)
В частині п'ятій статті 14 після слова "надає" слово "безоплатно" вилучити
-54.Н.д.Жовтіс О.І.(виб.ок.№138)
Н.д. Іоффе Ю. Я (виб.ок.№111)
Н.д.Косів М.В (виб.ок.№116)
Н.д. Пустовойтов В.С.(виб.ок.33)
Н.д. Цибенко П.С.(виб.ок.№110)
Н.д. Чікал А.В.(виб.ок.№191)
Частину п'яту статті 14 викласти у такій редакції:
"Суб'єкт господарювання надає в користування державній лабораторії ветеринарної медицини службові приміщення, засоби зв'язку для організації їх діяльності. Витрати, пов'язані з утриманням лабораторій, визначаються за згодою сторін."
(Обґрунтування - згідно зі статтею 4 проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань ветеринарної медицини" фінансування і матеріально-технічне постачання державних органів та установ ветеринарної медицини здійснюється за рахунок коштів загального й спеціального фондів державного та місцевого бюджетів.)


187.
Безпосередньо державний ветеринарно-санітарний нагляд за надходженням і забоєм тварин, переробкою, зберіганням, транспортуванням та реалізацією продукції тваринного походження здійснюється державними інспекторами ветеринарної медицини
-55.Н.д.Плютинський В.А.(пос.№410)
В частині шостій статті 14 слово "Безпосередньо" вилучити.
Враховано
Державний ветеринарно-санітарний нагляд за надходженням і забоєм тварин, переробкою, зберіганням, транспортуванням та реалізацією продукції тваринного походження здійснюється державними інспекторами ветеринарної медицини.
188.
Державний ветеринарний нагляд та контроль за діяльністю суб'єктів господарювання здійснюється за рахунок коштів загального та спеціального фондів державного бюджету.
-56.Н.д.Плютинський В.А.(пос.№410)
Частину сьому статті 14 після слова "бюджету" доповнити словом "України" та по всьому тексту проекту.
Враховано
Державний ветеринарний нагляд та контроль за діяльністю суб'єктів господарювання здійснюється за рахунок коштів загального та спеціального фондів Державного бюджету України.
189.
Спеціалісти ветеринарної медицини призначаються на посаду та звільняються з посади за погодженням з головним державним інспектором ветеринарної медицини району (міста) після проведення атестації в порядку, встановленому Державним департаментом ветеринарної медицини.


Спеціалісти ветеринарної медицини призначаються на посаду та звільняються з посади за погодженням з головним державним інспектором ветеринарної медицини району (міста) після проведення атестації в порядку, встановленому Державним департаментом ветеринарної медицини.
190.
Суб'єкти господарювання, що атестовані головним державним інспектором ветеринарної медицини Автономної Республіки Крим, області, району і міста, вправі реалізовувати лише ту продукцію тваринного походження, що вироблена під державним ветеринарно-санітарним контролем та наглядом і дозволена державним інспектором ветеринарної медицини для реалізації або зберігання з оформленням відповідних документів, що засвідчують її якість та безпеку.

-57.Н.д.Плютинський В.А.(пос.№410)
Частину восьму статті 14 викласти у такій редакції: "Суб'єкти господарювання вправі реалізовувати лише ту продукцію тваринного походження, що вироблена під державним ветеринарно-санітарним контролем та наглядом і дозволена для реалізації або зберігання з оформленням відповідних ветеринарних документів, що засвідчують її якість та безпеку."
Враховано
Суб'єкти господарювання вправі реалізовувати лише ту продукцію тваринного походження, що вироблена під державним ветеринарно-санітарним контролем та наглядом і дозволена для реалізації або зберігання з оформленням відповідних ветеринарних документів, що засвідчують її якість та безпеку.
191.
Стаття 15. Державний ветеринарно-санітарний контроль та нагляд на ринках


Стаття 16. Державний ветеринарно-санітарний контроль та нагляд на ринках
192.
Державний ветеринарно-санітарний контроль та нагляд на ринках (зоологічних ринках), інших підприємствах торгівлі, де організовано продаж тварин, продукції тваринного і рослинного походження, кормів тваринного і рослинного походження, кормових добавок, є обов'язковим і здійснюється територіальними органами Державного департаменту ветеринарної медицини та державними установами ветеринарної медицини.


Державний ветеринарно-санітарний контроль та нагляд на ринках (зоологічних ринках), інших підприємствах торгівлі, де організовано продаж тварин, продукції тваринного і рослинного походження, кормів тваринного і рослинного походження, кормових добавок, є обов'язковим і здійснюється територіальними органами Державного департаменту ветеринарної медицини та державними установами ветеринарної медицини.
193.
Безпосередньо державний ветеринарно-санітарний контроль на ринках (зоологічних ринках) здійснюють лише спеціалісти ветеринарної медицини державних лабораторій ветеринарно-санітарної експертизи на ринках (зоологічних ринках) (далі - лабораторії).
-58.Н.д.Плютинський В.А.(пос.№410)
Частину другу статті 15 доповнити словами "або інших державних установ ветеринарної медицини"
Враховано
Безпосередньо державний ветеринарно-санітарний контроль на ринках (зоологічних ринках) здійснюють лише спеціалісти ветеринарної медицини державних лабораторій ветеринарно-санітарної експертизи на ринках (зоологічних ринках) (далі - лабораторії) або інших державних установ ветеринарної медицини.
194.

Лабораторії є структурними підрозділами відповідних державних установ ветеринарної медицини.
Лабораторії діють на підставі Положень, що затверджуються Державним департаментом ветеринарної медицини.
-59.Н.д.Жовтіс О.І.(виб.ок.№138)
Н.д. Пустовойтов В.С.(виб.ок.33)
Н.д. Чікал А.В.(виб.ок.№191)
Частину третю і четверту статті 15 вилучити
(Обґрунтування - ці норми передбачені в статтях 6 і 14)
Не враховано,
оскільки в статті 14 мова йде про суб'єкт господарювання, ді-яльність якого пов'я-зана з забоєм тварин, переробкою, збері-ганням та транспор-туванням продукції тваринного поход-ження., а в статті 6 мова йде про держав-ний ветеринарно-санітарний нагляд на зазначених суб'єктах господарювання.
Лабораторії є структурними підрозділами відповідних державних установ ветеринарної медицини.
Лабораторії діють на підставі положень, що затверджуються Державним департаментом ветеринарної медицини.
196.
Втручання будь-яких служб в роботу та методику досліджень, що проводяться спеціалістами лабораторій, забороняється.

-60.Н.д.Борзих О.І.(виб. ок. № 103)
частину п'яту статті 15 після слів: "будь-яких" доповнити словом "інших"
Враховано
Втручання будь-яких інших служб у роботу та методику досліджень, що проводяться спеціалістами лабораторій, забороняється.
197.
Адміністрація (власник) ринку (зоологічного ринку) зобов'язана надавати безоплатно у користування лабораторії пристосовані службові приміщення та оплачувати комунальні послуги, якими користується лабораторія.


-61.Н.д.Єськов В.А.(пос.№109)
в частині шостій статті 15 слово "безоплатно" вилучити.
-62. Н.д.Жовтіс О.І.(виб.ок.№138)
Н.д. Іоффе Ю. Я (виб.ок.№111)
Н.д.ТіщенкоО.В.(виб.ок.№174)
Н.д.Цибенко П.С.(виб.ок.№110)
Частину шосту статті 15 викласти в наступній редакції:
"Адміністрація (власник) ринку, крім тих, що знаходяться в управлінні споживчої кооперації…" і далі за текстом.
-63.Н.д.Косів М.В (виб.ок.№116)
Н.д. Пустовойтов В.С.(виб.ок.33)
Н.д.Чікал А.В.(виб.ок.№191)
Частину шосту статті 15 викласти у такій редакції:
Адміністрація (власник) ринку (зоологічного ринку) на договірній основі надає у користування лабораторії службові приміщення.
(Обґрунтування - Згідно з статтею 4 проекту Закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань ветеринарної медицини фінансування і матеріально-технічне постачання державних органів та установ ветеринарної медицини належить до компетенції Кабінету Міністрів України, а стаття 23 передбачає, що фінансування і матеріально-технічне забезпечення державних органів та установ ветеринарної медицини здійснюється за рахунок коштів загального і спеціального фондів державного й місцевого бюджетів. Оскільки згідно з законодавством України ринковий збір стовідсотково перераховується до місцевого бюджету, а державні лабораторії ветеринарної медицини надають платні послуги з проведення експертизи продукції тваринного і рослинного походження за рахунок власників цієї продукції (стаття 25), то вони (лабораторії) повинні сплачувати орендну плату на загальних підставах.)
Враховано
Адміністрація (власник) ринку (зоологічного ринку) зобов'язана надавати у користування лабораторії пристосовані службові приміщення


198.
Лабораторії повинні мати кутові штампи і печатки із своїм найменуванням, клейма і штампи встановлених зразків для клеймування м'яса та інших продуктів забою тварин, журнали реєстрації, бланки експертного висновку щодо якості та безпеки кожної партії продукції, допущеної до продажу на ринках (зоологічних ринках), інші документи, передбачені законодавством про ветеринарну медицину.


Лабораторії повинні мати кутові штампи і печатки із своїм найменуванням, клейма і штампи встановлених зразків для клеймування м'яса та інших продуктів забою тварин, журнали реєстрації, бланки експертного висновку щодо якості та безпеки кожної партії продукції, допущеної до продажу на ринках (зоологічних ринках), інші документи, передбачені законодавством про ветеринарну медицину.
199.
На ветеринарно-санітарну експертизу приймається продукція після обов'язкового пред'явлення документа, що посвідчує особу її власника або продавця.


На ветеринарно-санітарну експертизу приймається продукція після обов'язкового пред'явлення документа, що посвідчує особу її власника або продавця.
200.
Кожна м'ясна туша непромислового виготовлення підлягає ветеринарно-санітарній експертизі. При цьому власник продукції (продавець) пред'являє супровідні ветеринарні документи.

-64.Н.д.Борзих О.І. (виб. ок. № 103)
Частину дев'яту статті 15 після слова "туша" доповнити словами "або її частини"
Враховано
Кожна м'ясна туша або її частини непромислового виготовлення підлягають ветеринарно-санітарній експертизі. При цьому власник продукції (продавець) пред'являє супровідні ветеринарні документи.


-65.Н.д.Жовтіс О.І.(виб.ок.№138)
Н.д.Косів М.В (виб.ок.№116)
Н.д. Пустовойтов В.С.(виб.ок.33)
Н.д. Чікал А.В.(виб.ок.№191)
в частині дев'ятій статті 15 в другому реченні конкретизувати, які саме повинні бути супровідні документи (свідоцтво, довідка тощо).
Враховано,
Оскільки супровідні документи є ветери-нарні, поняття яких визначено у статті 1 проекту.


201.
Лікарі лабораторій мають право затримувати продукцію, визнану непридатною для реалізації. Така продукція підлягає відправленню її власником на утилізацію відповідно до законодавства.


Лікарі лабораторій мають право затримувати продукцію, визнану непридатною для реалізації. Така продукція підлягає відправленню її власником на утилізацію відповідно до законодавства.
202.
Торгові місця на ринках (зоологічних ринках) надаються лише після одержання висновків лабораторій.


Торгові місця на ринках (зоологічних ринках) надаються лише після одержання висновків лабораторій.
203..
Продаж тварин і продукції, що не пройшли ветеринарно-санітарної експертизи, або у не відведених для цього місцях, а також харчових продуктів домашнього виготовлення, забороняється. У разі недодержання цих вимог продукція підлягає вилученню та конфіскації у порядку, визначеному законодавством.
-66.Н.д.Плютинський В.А.(пос.№410)
частину дванадцяту статті 15 викласти в такій редакції: "Продаж тварин і продукції без відповідних ветеринарних документів, у не відведених для цього місцях або таких, що не пройшли ветеринарно-санітарної експертизи, забороняється.
Враховано
Продаж тварин і продукції без відповідних ветеринарних документів, у не відведених для цього місцях або таких, що не пройшли ветеринарно-санітарної експертизи, забороняється.
204.

Торгівля готовими харчовими продуктами (м'ясні, рибні, консервні вироби тощо) домашнього виготовлення не допускається.

Торгівля готовими харчовими продуктами (м'ясні, рибні, консервні вироби тощо) домашнього виготовлення не допускається.
205.


У разі недодержання цих вимог продукція підлягає вилученню та конфіскації у порядку, визначеному законодавством."

У разі недодержання цих вимог продукція підлягає вилученню та конфіскації у порядку, визначеному законодавством.
206.
Лабораторії не несуть відповідальності за реалізацію продукції, що не пройшла ветеринарно-санітарної експертизи. Відповідальність за надання дозволу на реалізацію такої продукції несе адміністрація (власник) ринку (зоологічного ринку).

-67.Н.д.Жовтіс О.І.(виб.ок.№138)
Н.д. Іоффе Ю. Я (виб.ок.№111)
Н.д.Косів М.В (виб.ок.№116)
Н.д. Пустовойтов В.С.(виб.ок.33)
Н.д. Чікал А.В.(виб.ок.№191)
Частину тринадцяту статті 15 викласти у такій редакції:
"Лабораторії несуть відповідальність
за достовірність висновку, даного торгівцю на реалізацію продукції тваринного й рослинного походження. Адміністрація (власник) ринку чи іншого торговельного підприємства несе відповідальність за надання торгового місця для реалізації продукції, яка не пройшла ветеринарно-санітарної експертизи.
За реалізацію продукції, що не пройшла ветеринарно-санітарної експертизи, несе відповідальність особа, що здійснює продаж такої продукції."
(Обґрунтування - З огляду того, що. Законодавством України відповідальність за порушення не може бути перекладене з порушника на іншу особу, потрібно конкретно визначити міру відповідальності торгівців, адміністрації (власника) ринку, лабораторії.)
Частково враховано,
оскільки у проекті конкретно вказана відповідальність кон-кретних осіб за конкретні дії на ринку, що відповідає змісту статті 15.
У запропонованій редакції частини тринадцятої статті 15 проекту йдеться взагалі про особу, що здійснює продаж не проконтрольованої продукції. Таку про-дукцію можуть реалізувати і за межами ринку, що недопустимо.
Лабораторії не несуть відповідальності за реалізацію продукції, що не пройшла ветеринарно-санітарної експертизи. Відповідальність за надання дозволу на реалізацію такої продукції несе адміністрація (власник) ринку (зоологічного ринку).

207.
Функціонування ринку (зоологічного ринку), на якому реалізується продукція, підконтрольна державній службі ветеринарної медицини, за відсутності лабораторії, забороняється.
-68.Н.д.Жовтіс О.І.(виб.ок.№138)
Н.д. Іоффе Ю.Я (виб.ок.№111)
Н.д.Косів М.В (виб.ок.№116)
Н.д.Плютинський В.А.(пос.№410)
Н.д. Пустовойтов В.С.(виб.ок.33)
Н.д. Чікал А.В.(виб.ок.№191)
в частині чотирнадцятій статті 15 після слова "продукція" слова "підконтрольна службі ветеринарної медицини" замінити словами "що є об'єктом державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду", слово "реалізується" замінити словами "не організована ветеринарно-санітарна експертиза", а слово "продукція" викласти у відповідному відмінку
Враховано
Функціонування ринку (зоологічного ринку), на якому не організована ветеринарно-санітарна експертиза продукції, що є об'єктом державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду, за відсутності лабораторії забороняється.


(Обґрунтування - Невеликі ринки, які працюють у визначені дні, обслуговуються пересувними (виїзними) лабораторіями ветеринарно-санітарної експертизи і можуть працювати з дотриманням вимог ветеринарно-санітарних служб.)


208.
Державний ветеринарно-санітарний нагляд на ринках (зоологічних ринках) здійснюють державні інспектори ветеринарної медицини.


Державний ветеринарно-санітарний нагляд на ринках (зоологічних ринках) здійснюють державні інспектори ветеринарної медицини.
209.
Стаття 16. Державний ветеринарно-санітарний контроль та нагляд на державному кордоні та транспорті


Стаття 17. Державний ветеринарно-санітарний контроль та нагляд на державному кордоні та транспорті
210.
Державний ветеринарно-санітарний контроль та нагляд на державному кордоні та транспорті здійснюється регіональними службами державного ветеринарно-санітарного контролю на державному кордоні та транспорті, їх структурними підрозділами (пунктами).


Державний ветеринарно-санітарний контроль та нагляд на державному кордоні та транспорті здійснюється регіональними службами державного ветеринарно-санітарного контролю на державному кордоні та транспорті, їх структурними підрозділами (пунктами).
211.
Державний ветеринарно-санітарний контроль та нагляд на державному кордоні та транспорті є обов'язковим у разі здійснення експорту, імпорту і транзитного перевезення об'єктів державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду усіма видами транспорту.


Державний ветеринарно-санітарний контроль та нагляд на державному кордоні та транспорті є обов'язковим у разі здійснення експорту, імпорту і транзитного перевезення об'єктів державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду усіма видами транспорту.
212.
Державний ветеринарно-санітарний контроль на державному кордоні та транспорті здійснюється за наявності оригіналів документів, виданих державною ветеринарною службою країни-відправника, з урахуванням її епізоотичного стану та за умови виконання ветеринарних вимог України щодо імпорту вантажів.


Державний ветеринарно-санітарний контроль на державному кордоні та транспорті здійснюється за наявності оригіналів документів, виданих державною ветеринарною службою країни-відправника, з урахуванням її епізоотичного стану та за умови виконання ветеринарних вимог України щодо імпорту вантажів.
213.
Безпосередньо ветеринарно-санітарний контроль на державному кордоні та транспорті здійснюють державні інспектори ветеринарної медицини з оформленням відповідних документів. Робочі місця зазначених осіб облаштовуються у пункті пропуску через державний кордон.


Безпосередньо ветеринарно-санітарний контроль на державному кордоні та транспорті здійснюють державні інспектори ветеринарної медицини з оформленням відповідних документів. Робочі місця зазначених осіб облаштовуються у пункті пропуску через державний кордон.
214.
Митне оформлення підконтрольних ветеринарній медицині об'єктів, що надійшли за імпортом, здійснюється після проведення їх ветеринарно-санітарної експертизи державною лабораторією ветеринарної медицини за місцем призначення вантажів.


Митне оформлення підконтрольних ветеринарній медицині об'єктів, що надійшли за імпортом, здійснюється після проведення їх ветеринарно-санітарної експертизи державною лабораторією ветеринарної медицини за місцем призначення вантажів.
215.
Ввезення громадянами України та іноземцями на територію України продукції, в тому числі харчових продуктів тваринного походження, для власного споживання забороняється.


Ввезення громадянами України та іноземцями на територію України продукції тваринного походження, для власного споживання забороняється.
216.
У разі експорту підконтрольних ветеринарній медицині об'єктів ветеринарне свідоцтво підлягає обміну на ветеринарний або санітарний сертифікат встановленого зразка після здійснення державного ветеринарно-санітарного контролю.


У разі експорту підконтрольних ветеринарній медицині об'єктів ветеринарне свідоцтво підлягає обміну на ветеринарний або санітарний сертифікат встановленого зразка після здійснення державного ветеринарно-санітарного контролю.
217.
У разі транзиту підконтрольних ветеринарній медицині об'єктів їх оформлення у пунктах пропуску на державному кордоні здійснюється за наявності ветеринарного сертифіката країни-експортера та інших супровідних документів після огляду транспортних засобів, а у разі необхідності - і вантажу, та з урахуванням епізоотичного стану країни-експортера.


У разі транзиту підконтрольних ветеринарній медицині об'єктів їх оформлення у пунктах пропуску на державному кордоні здійснюється за наявності ветеринарного сертифіката країни-експортера та інших супровідних документів після огляду транспортних засобів, а у разі необхідності - і вантажу, та з урахуванням епізоотичного стану країни-експортера.
218.

Державний ветеринарно-санітарний нагляд на державному кордоні та транспорті здійснюють Головний державний інспектор ветеринарної медицини України, його заступники, державні інспектори ветеринарної медицини Державного департаменту ветеринарної медицини, головні державні інспектори ветеринарної медицини, їх заступники, державні інспектори ветеринарної медицини регіональних служб на державному кордоні та транспорті.


Державний ветеринарно-санітарний нагляд на державному кордоні та транспорті здійснюють Головний державний інспектор ветеринарної медицини України, його заступники, державні інспектори ветеринарної медицини Державного департаменту ветеринарної медицини, головні державні інспектори ветеринарної медицини, їх заступники, державні інспектори ветеринарної медицини регіональних служб на державному кордоні та транспорті.
219.
Положення про регіональну службу державного ветеринарно-санітарного контролю на державному кордоні та транспорті затверджується Кабінетом Міністрів України.
-69.Н.д.Плютинський В.А.(пос.№410)
останню частину статті 16 після слова "контролю" доповнити словами "та нагляду"
Враховано
Положення про регіональну службу державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду на державному кордоні та транспорті затверджується Кабінетом Міністрів України.
220.
Стаття 17. Державний ветеринарно-санітарний контроль та нагляд під час полювання


Стаття 18. Державний ветеринарно-санітарний контроль та нагляд під час полювання
221.
Відкриття мисливського сезону на певній території здійснюється з дозволу головного державного інспектора ветеринарної медицини району (районів) після проведення обов'язкового епізоотичного обстеження мисливських угідь.


Відкриття мисливського сезону на певній території здійснюється з дозволу головного державного інспектора ветеринарної медицини району (районів) після проведення обов'язкового епізоотичного обстеження мисливських угідь.
222.
Кожний користувач мисливських угідь зобов'язаний обладнати майданчики для обробки відстріляної на полюванні дичини згідно з ветеринарно-санітарними вимогами, встановленими законодавством, та забезпечити проведення ветеринарно-санітарної експертизи дичини, що призначається для використання з метою споживання.


Кожний користувач мисливських угідь зобов'язаний обладнати майданчики для обробки відстріляної на полюванні дичини згідно з ветеринарно-санітарними вимогами, встановленими законодавством, та забезпечити проведення ветеринарно-санітарної експертизи дичини, що призначається для використання з метою споживання.
223.
Користувачі мисливських та рибальських угідь зобов'язані подавати інформацію територіальним органам або державним установам ветеринарної медицини про невластиву поведінку тварин, у разі їх загибелі трупи відправляти до державної лабораторії ветеринарної медицини для встановлення причини загибелі.


Користувачі мисливських та рибальських угідь зобов'язані подавати інформацію територіальним органам або державним установам ветеринарної медицини про невластиву поведінку тварин, у разі їх загибелі трупи відправляти до державної лабораторії ветеринарної медицини для встановлення причини загибелі.
224.
Стаття 18. Гарантії прав посадових осіб, які здійснюють державний ветеринарно-санітарний контроль та нагляд


Стаття 19. Гарантії прав посадових осіб, які здійснюють державний ветеринарно-санітарний контроль та нагляд
225.
Спеціалісти, які здійснюють державний ветеринарно-санітарний контроль та нагляд, у своїй діяльності є незалежними і керуються цим Законом, іншими нормативно-правовими актами з питань ветеринарної медицини. Державні органи, керівники підприємств, установ, організацій і громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які проживають на території України, повинні сприяти спеціалістам ветеринарної медицини під час виконання ними службових обов'язків.


Спеціалісти, які здійснюють державний ветеринарно-санітарний контроль та нагляд, у своїй діяльності є незалежними і керуються цим Законом, іншими нормативно-правовими актами з питань ветеринарної медицини. Державні органи, керівники підприємств, установ, організацій і громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які проживають на території України, повинні сприяти спеціалістам ветеринарної медицини під час виконання ними службових обов'язків.
226.
Образа особи, яка здійснює державний ветеринарно-санітарний контроль та нагляд, а також опір, погрози, насильство та інші дії, що перешкоджають виконанню покладених на неї обов'язків, тягнуть за собою відповідальність, встановлену законом.


Образа особи, яка здійснює державний ветеринарно-санітарний контроль та нагляд, а також опір, погрози, насильство та інші дії, що перешкоджають виконанню покладених на неї обов'язків, тягнуть за собою відповідальність, встановлену законом.
227.
Збитки, завдані майну особи, яка здійснює державний ветеринарно-санітарний контроль та нагляд, у зв'язку з виконанням нею службових обов'язків, компенсуються у повному обсязі за рахунок винних осіб.


Збитки, завдані майну особи, яка здійснює державний ветеринарно-санітарний контроль та нагляд, у зв'язку з виконанням нею службових обов'язків, компенсуються у повному обсязі за рахунок винних осіб.
228.

Вказівки посадових осіб не можуть бути підставою для будь-яких незаконних дій або бездіяльності спеціалістів ветеринарної медицини.
Стаття 19. Права і обов'язки юридичних та фізичних осіб щодо забезпечення ветеринарно-санітарного та епізоотичного благополуччя


Вказівки посадових осіб не можуть бути підставою для будь-яких незаконних дій або бездіяльності спеціалістів ветеринарної медицини.
Стаття 20. Права і обов'язки юридичних та фізичних осіб щодо забезпечення ветеринарно-санітарного та епізоотичного благополуччя
230.
Юридичні та фізичні особи, діяльність яких пов'язана з утриманням, транспортуванням, торгівлею тваринами, а також з виробництвом, переробкою, зберіганням та реалізацією продукції тваринного, а на ринках і рослинного походження, виробництвом і реалізацією ветеринарних лікарських засобів, готових кормів та кормових добавок (далі у цій статті - юридичні та фізичні особи), для забезпечення ветеринарно-санітарного та епізоотичного благополуччя в господарствах, мають право:
-70.Н.д.Плютинський В.А.(пос.№410)
Частину першу статті 19 після слова "зберіганням", і перед словами "і реалізацією" доповнити відповідно словами "транспортуванням"
Враховано
Юридичні та фізичні особи, діяльність яких пов'язана з утриманням, транспортуванням, торгівлею тваринами, а також з виробництвом, переробкою, зберіганням, транспортуванням та реалізацією продукції тваринного, а на ринках і рослинного походження, виробництвом, транспортуванням і реалізацією ветеринарних препаратів, субстанцій, готових кормів та кормових добавок (далі у цій статті - юридичні та фізичні особи), для забезпечення ветеринарно-санітарного та епізоотичного благополуччя в господарствах мають право:
231.
одержувати від місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування (у тому числі відповідних органів державного управління та установ ветеринарної медицини) інформацію про епізоотичний стан території обслуговування;


одержувати від місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування (у тому числі відповідних органів державного управління та установ ветеринарної медицини) інформацію про епізоотичний стан території обслуговування;
232.
на відшкодовування збитків, завданих їм внаслідок порушення ветеринарно-санітарних вимог іншими юридичними та фізичними особами;


на відшкодовування збитків, завданих їм внаслідок порушення ветеринарно-санітарних вимог іншими юридичними та фізичними особами;
233.
оскаржувати рішення і дії посадових осіб органів державного управління та установ ветеринарної медицини до головного державного інспектора ветеринарної медицини району, міста, області, Автономної Республіки Крим, України, у разі незгоди з його рішенням - до суду.


оскаржувати рішення і дії посадових осіб органів державного управління та установ ветеринарної медицини до головного державного інспектора ветеринарної медицини району, міста, області, Автономної Республіки Крим, України, або до суду.
234.
Юридичні та фізичні особи зобов'язані:


Юридичні та фізичні особи зобов'язані:
235.
виконувати вимоги спеціалістів державних установ ветеринарної медицини щодо здійснення протиепізоотичних, карантинних, обмежувальних та інших ветеринарних заходів
-71.Н.д.Борзих О.І. (виб. ок. № 103)
Абзац другий частини другої статті 19 після слова "виконувати" доповнити словом "законні"
Враховано
виконувати законні вимоги спеціалістів державних установ ветеринарної медицини щодо здійснення протиепізоотичних, карантинних, обмежувальних та інших ветеринарних заходів;
236.
інформувати негайно державні органи ветеринарної медицини про переміщення, забій, захворювання тварин, їх загибель (вимушене дорізування) або невластиву поведінку;


інформувати негайно державні органи ветеринарної медицини про переміщення, забій, захворювання тварин, їх загибель (вимушене дорізування) або невластиву поведінку;
237.

охороняти здоров'я тварин і забезпечувати виробництво якісної та безпечної продукції тваринного і рослинного походження;


охороняти здоров'я тварин і забезпечувати виробництво якісної та безпечної продукції тваринного і рослинного походження;
238.

-72.Н.д.Плютинський В.А.(пос.№410)
Частину другу статті 19 після абзацу четвертого доповнити абзацом п'ятим такого змісту: "ідентифікувати велику і дрібну рогату худобу та коней, що їм належать, що їм належать".
У зв'язку з цим абзаци п'ятий - дев'ятий вважати відповідно абзацами шостим - десятим.
Враховано
ідентифікувати велику і дрібну рогату худобу та коней, що їм належать, що їм належать;
239.
доставляти тварин у визначене місце або надавати в господарстві можливість для проведення ветеринарного огляду, профілактичних і лікувально-профілактичних обробок, досліджень і щеплень, забезпечувати їх надійну фіксацію під час проведення маніпуляцій, а також надавати продукцію тваринного і рослинного походження для проведення ветеринарно-санітарної експертизи;


доставляти тварин у визначене місце або надавати в господарстві можливість для проведення ветеринарного огляду, профілактичних і лікувально-профілактичних обробок, досліджень і щеплень, забезпечувати їх надійну фіксацію під час проведення маніпуляцій, а також надавати продукцію тваринного і рослинного походження для проведення ветеринарно-санітарної експертизи;
240.
доставляти тварин у разі їх загибелі та боєнські відходи до спеціалізованих підприємств (на ветсанзаводи)
-73.Н.д.Плютинський В.А.(пос.№410)
в абзаці шостому частини другої статті 19 слова "на ветсанзаводи" вилучити
Враховано
доставляти тварин у разі їх загибелі та боєнські відходи до спеціалізованих підприємств;
241.
сприяти спеціалістам ветеринарної медицини у виконанні ними своїх службових обов'язків;


сприяти спеціалістам ветеринарної медицини у виконанні ними своїх службових обов'язків;
242.
на вимогу спеціалістів ветеринарної медицини надавати безоплатно зразки підконтрольних ветеринарній медицині об'єктів для проведення відповідних досліджень. Порядок відбору таких зразків визначається Державним департаментом ветеринарної медицини;

-74.Н.д.Борзих О.І. (виб. ок. № 103)
абзац восьмий частини другої статті 19 викласти у такій редакції: "на вимогу спеціалістів ветеринарної медицини надавати безоплатно зразки продукції тваринного походження для проведення відповідних досліджень;
-75.Н.д. Жовтіс О.І.(виб.ок.№138)
Н.д.Косів М.В (виб.ок.№116)
Н.д. Пустовойтов В.С.(виб.ок.33)
Н.д. Чікал А.В.(виб.ок.№191)
в абзаці восьмому частини другої статті 19 в першому і другому реченні після слова "зразків" добавити слово "продукції" і далі по тексту
Враховано

на вимогу спеціалістів ветеринарної медицини надавати безоплатно зразки продукції тваринного походження для проведення відповідних досліджень;
243.
надавати безоплатно у користування спеціалістів державних органів та установ ветеринарної медицини, у тому числі на залізничному, водному і повітряному транспорті, пунктах пропуску через державний кордон, на ринках (зоологічних ринках) службові приміщення, необхідне обладнання, засоби зв'язку.


-76.Н.д.ТіщенкоО.В.(виб.ок.№174)
абзац дев'ятий частини другої статті 19 викласти в наступній редакції:
"Надавати безоплатно, крім ринків, що знаходяться в управлінні споживчої кооперації …" і далі за текстом.
-77.Н.д.Жовтіс О.І.(виб.ок.№138)
Н.д. Іоффе Ю. Я (виб.ок.№111)
Н.д.Косів М.В (виб.ок.№116)
Н.д. Пустовойтов В.С.(виб.ок.33)
Н.д. Цибенко П.С.(виб.ок.№110)
Н.д. Чікал А.В.(виб.ок.№191)
Абзац дев'ятий частини другої статті 19 викласти в наступній редакції:
"Надавати у користування державним органам та установам ветеринарної медицини, у тому числі на залізничному, водному та повітряному транспорті, пунктах пропуску через державний кордон, на ринках (зоологічних ринках) службові приміщення, необхідне обладнання, засоби зв'язку на договірній основі.
(Обґрунтування - Згідно зі статтею 23 запропонованого проекту Закону "Про ветеринарну медицину" фінансування та матеріально-технічне забезпечення державних органів і установ ветеринарної медицини здійснюється за рахунок коштів загального й спеціального фондів державного і місцевого бюджетів, утому числі за рахунок надання платних послуг. Всі послуги ветеринарно-санітарних лабораторій платні, тому з урахуванням їх фінансування з бюджету вони мають змогу повністю оплачувати комунальні послуги та орендну плату за надані приміщення.)
Враховано
надавати у користування спеціалістів державних органів та установ ветеринарної медицини, у тому числі на залізничному, водному і повітряному транспорті, пунктах пропуску через державний кордон, на ринках (зоологічних ринках) службові приміщення, необхідне обладнання, засоби зв'язку.


244.
Розділ ІV. Наукове забезпечення ветеринарної медицини. Державні фармакологічна та надзвичайні протиепізоотичні комісії


Розділ ІV. Наукове забезпечення ветеринарної медицини. Державні фармакологічна та надзвичайні протиепізоотичні комісії
245.
Стаття 20. Наукове забезпечення ветеринарної медицини


Стаття 21. Наукове забезпечення ветеринарної медицини
246.
Наукове забезпечення ветеринарної медицини здійснюють відповідні наукові установи Національної академії наук України, Української академії аграрних наук, наукові установи, що належать до сфери управління центральних органів виконавчої влади, факультети ветеринарної медицини вищих навчальних закладів.


Наукове забезпечення ветеринарної медицини здійснюють відповідні наукові установи Національної академії наук України, Української академії аграрних наук, наукові установи, що належать до сфери управління центральних органів виконавчої влади, факультети ветеринарної медицини вищих навчальних закладів.
247.
Координацію роботи, пов'язаної з науковим забезпеченням у галузі ветеринарної медицини, здійснює відділення ветеринарної медицини Української академії аграрних наук.
-78.Н.д.Плютинський В.А.(пос.№410)
Частину другу статті 20 викласти таким чином: "Координацію роботи, пов'язаної з науковим забезпеченням ветеринарної медицини, здійснюють спільно відділення ветеринарної медицини Української академії аграрних наук і науково-методична рада Державного департаменту ветеринарної медицини."
Враховано
Координацію роботи, пов'язаної з науковим забезпеченням ветеринарної медицини, здійснюють спільно відділення ветеринарної медицини Української академії аграрних наук і науково-методична рада Державного департаменту ветеринарної медицини.
248.
Замовником науково-дослідних робіт у галузі ветеринарної медицини є Державний департамент ветеринарної медицини.
-79.Н.д.Плютинський В.А.(пос.№410)
Частину третю статті 20 перед словом "замовником" доповнити словом "Державним".
Враховано
Державним замовником науково-дослідних робіт у галузі ветеринарної медицини є Державний департамент ветеринарної медицини.
249.
Фінансування наукових досліджень у галузі ветеринарної медицини і практичної реалізації наукових розробок провадиться за рахунок коштів загального та спеціального фондів державного бюджету.
-80.Н.д.Плютинський В.А.(пос.№410)
Частину четверту статті 20 після слову "бюджету" доповнити словами: "України та інших джерел, не заборонених законодавством."
Враховано
Фінансування наукових досліджень у галузі ветеринарної медицини і практичної реалізації наукових розробок провадиться за рахунок коштів загального та спеціального фондів державного бюджету України та інших джерел, не заборонених законодавством.
250.

Стаття 21. Державна фармакологічна комісія ветеринарної медицини


Стаття 22. Державна фармакологічна комісія ветеринарної медицини
251.
Державна фармакологічна комісія ветеринарної медицини є експертно-дорадчим органом з питань регламентації безпечного і ефективного застосування ветеринарних препаратів, субстанцій, готових кормів та кормових добавок, їх реєстрації.


Державна фармакологічна комісія ветеринарної медицини є експертно-дорадчим органом з питань регламентації безпечного і ефективного застосування ветеринарних препаратів, субстанцій, готових кормів та кормових добавок, їх реєстрації.
252.
Державна фармакологічна комісія ветеринарної медицини діє при Державному департаменті ветеринарної медицини.


Державна фармакологічна комісія ветеринарної медицини діє при Державному департаменті ветеринарної медицини.
253.
Експертизу і випробування ветеринарних препаратів, субстанцій, готових кормів, кормових добавок вітчизняного та іноземного виробництва проводять наукові установи, визначені Державним департаментом ветеринарної медицини.


Експертизу і випробування ветеринарних препаратів, субстанцій, готових кормів, кормових добавок вітчизняного та іноземного виробництва проводять наукові установи, визначені Державним департаментом ветеринарної медицини.
254.
З урахуванням даних експертизи і випробувань ветеринарних препаратів, субстанцій, готових кормів та кормових добавок Державна фармакологічна комісія ветеринарної медицини видає висновки щодо їх застосування. На підставі цих висновків Державний департамент ветеринарної медицини приймає рішення про державну реєстрацію ветеринарних препаратів, субстанцій, готових кормів та кормових добавок.


З урахуванням даних експертизи і випробувань ветеринарних препаратів, субстанцій, готових кормів та кормових добавок Державна фармакологічна комісія ветеринарної медицини видає висновки щодо їх застосування. На підставі цих висновків Державний департамент ветеринарної медицини приймає рішення про державну реєстрацію ветеринарних препаратів, субстанцій, готових кормів та кормових добавок.
255.
Державна фармакологічна комісія ветеринарної медицини діє на підставі Положення, що затверджується Кабінетом Міністрів України.


Державна фармакологічна комісія ветеринарної медицини діє на підставі положення, що затверджується Кабінетом Міністрів України.
256.
Стаття 22. Державні надзвичайні протиепізоотичні комісії


Стаття 23. Державні надзвичайні протиепізоотичні комісії
257.
Для оперативного контролю, керівництва і координації діяльності органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій щодо запобігання і ліквідації масових захворювань або отруєнь тварин при Кабінеті Міністрів України утворюється Державна надзвичайна протиепізоотична комісія.


Для оперативного контролю, керівництва і координації діяльності органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій щодо запобігання і ліквідації масових захворювань або отруєнь тварин при Кабінеті Міністрів України утворюється Державна надзвичайна протиепізоотична комісія.
258.
Державну надзвичайну протиепізоотичну комісію при Кабінеті Міністрів України очолює Віце-прем'єр-міністр України згідно з розподілом функціональних повноважень.


Державну надзвичайну протиепізоотичну комісію при Кабінеті Міністрів України очолює Віце-прем'єр-міністр України згідно з розподілом функціональних повноважень.
259.
До складу Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при Кабінеті Міністрів України входять Головний державний інспектор ветеринарної медицини України, який є заступником голови Комісії, заступники Головного державного інспектора ветеринарної медицини України, керівники спеціально уповноважених центральних органів виконавчої влади з питань аграрної політики, внутрішніх справ, економіки, охорони здоров'я, транспорту, надзвичайних ситуацій, фінансів, зв'язку та інформатизації, лісового господарства, охорони державного кордону, митної служби, Української академії аграрних наук та інші посадові особи, визначені Кабінетом Міністрів України.


До складу Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при Кабінеті Міністрів України входять Головний державний інспектор ветеринарної медицини України, який є заступником голови Комісії, заступники Головного державного інспектора ветеринарної медицини України, керівники спеціально уповноважених центральних органів виконавчої влади з питань аграрної політики, внутрішніх справ, економіки, охорони здоров'я, транспорту, надзвичайних ситуацій, фінансів, зв'язку та інформатизації, лісового господарства, охорони державного кордону, митної служби, Української академії аграрних наук та інші посадові особи, визначені Кабінетом Міністрів України.
260.
Спеціалісти ветеринарної медицини, які входять до складу Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при Кабінеті Міністрів України, одночасно є державними інспекторами ветеринарної медицини.


Спеціалісти ветеринарної медицини, які входять до складу Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при Кабінеті Міністрів України, одночасно є державними інспекторами ветеринарної медицини.
261.
Члени Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при Кабінеті Міністрів України забезпечуються необхідними засобами зв'язку. Під час виконання службових обов'язків членам Комісії надається право на позачергове користування міжміським телефонним зв'язком, використання спеціалізованих транспортних засобів ветеринарної медицини і придбання проїзних документів на всі види транспорту та розміщення в готелі. Витрати на оплату послуг телефонного та іншого електронного зв'язку і відрядження відшкодовуються за рахунок коштів, що виділяються на проведення протиепізоотичних заходів.


Члени Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при Кабінеті Міністрів України забезпечуються необхідними засобами зв'язку. Під час виконання службових обов'язків членам Комісії надається право на позачергове користування міжміським телефонним зв'язком, використання спеціалізованих транспортних засобів ветеринарної медицини і придбання проїзних документів на всі види транспорту та розміщення в готелі. Витрати на оплату послуг телефонного та іншого електронного зв'язку і відрядження відшкодовуються за рахунок коштів, що виділяються на проведення протиепізоотичних заходів.
262.
Державні надзвичайні протиепізоотичні комісії утворюються також при Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київській та Севастопольській міських, районних державних адміністраціях.


Державні надзвичайні протиепізоотичні комісії утворюються також при Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київській та Севастопольській міських, районних державних адміністраціях.
263.
Положення про Державну надзвичайну протиепізоотичну комісію при Кабінеті Міністрів України та типові положення про державні надзвичайні протиепізоотичні комісії при Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київській та Севастопольській міських, районних державних адміністраціях затверджуються Кабінетом Міністрів України.


Положення про Державну надзвичайну протиепізоотичну комісію при Кабінеті Міністрів України та типові положення про державні надзвичайні протиепізоотичні комісії при Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київській та Севастопольській міських, районних державних адміністраціях затверджуються Кабінетом Міністрів України.
264.
Розділ V. Фінансування та матеріально-технічне забезпечення


Розділ V. Фінансування та матеріально-технічне забезпечення
265.
Стаття 23. Фінансування та матеріально-технічне забезпечення державних органів та установ ветеринарної медицини


Стаття 24. Фінансування та матеріально-технічне забезпечення державних органів та установ ветеринарної медицини
266.
Фінансування та матеріально-технічне забезпечення державних органів та установ ветеринарної медицини здійснюється за рахунок коштів загального та спеціального фондів державного та місцевого бюджетів.


Фінансування та матеріально-технічне забезпечення державних органів та установ ветеринарної медицини здійснюється за рахунок коштів загального та спеціального фондів державного та місцевого бюджетів.
267.
Сплата внесків до Міжнародного епізоотичного бюро провадиться за рахунок коштів Державного бюджету України.


Сплата внесків до Міжнародного епізоотичного бюро провадиться за рахунок коштів Державного бюджету України.
268.
Стаття 24. Фінансування протиепізоотичних заходів


Стаття 25. Фінансування протиепізоотичних заходів
269.
Заходи щодо запобігання і ліквідації інфекційних захворювань тварин, лабораторно-діагностичних та планових радіологічних досліджень продукції тваринного і рослинного походження, дослідження на трихінельоз, інші ветеринарно-санітарні та протиепізоотичні заходи (згідно з переліком, що затверджується Кабінетом Міністрів України) здійснюються за рахунок коштів відповідних бюджетів.


Заходи щодо запобігання і ліквідації інфекційних захворювань тварин, лабораторно-діагностичних та планових радіологічних досліджень продукції тваринного і рослинного походження, дослідження на трихінельоз, інші ветеринарно-санітарні та протиепізоотичні заходи (згідно з переліком, що затверджується Кабінетом Міністрів України) здійснюються за рахунок коштів відповідних бюджетів.
270.
Стаття 25. Оплата послуг, що надаються державними установами ветеринарної медицини


Стаття 26. Оплата послуг, що надаються державними установами ветеринарної медицини
271.
Заходи щодо запобігання і ліквідації хвороб тварин (крім тих, що зазначені у статті 24 цього Закону), лікування хворих тварин,
лабораторних досліджень, ветеринарно-санітарної експертизи продукції тваринного, а на ринках і рослинного походження (за винятком планових радіологічних досліджень та досліджень на трихінельоз) здійснюються за рахунок власників тварин, продукції тваринного і рослинного походження згідно з тарифами.
-81.Н.д.Плютинський В.А.(пос.№410)
Частину першу статті 25 викласти у такій редакції: "Оплата проведення заходів щодо запобігання і ліквідації хвороб тварин (крім тих, що зазначені у статті 24 цього Закону), лікування хворих тварин, лабораторні дослідження, ветеринарно-санітарні експертизи продукції тваринного, а на ринках і рослинного походження (за винятком планових радіологічних досліджень та досліджень на трихінельоз) та оплата послуг при експортно-імпортних операціях, тран-спортуванні територією України об'єктів державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду здійснюються за рахунок власників тварин, продукції тваринного і рослинного походження згідно з тарифами."
Враховано
Оплата проведення заходів щодо запобігання і ліквідації хвороб тварин (крім тих, що зазначені у статті 25 цього Закону), лікування хворих тварин, лабораторні дослідження, ветеринарно-санітарна експертиза продукції тваринного, а на ринках і рослинного походження (за винятком планових радіологічних досліджень та досліджень на трихінельоз) та оплата послуг при експортно-імпортних операціях, транспортуванні територією України об'єктів державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду здійснюються за рахунок власників тварин, продукції тваринного і рослинного походження згідно з тарифами.
272.

-82.Н.д.Плютинський В.А.(пос.№410)
Статтю 25 доповнити частиною другою такого змісту: "Оплата експертизи та випробувань з метою реєстрації в Україні ветеринарних препаратів, субстанцій, готових кормів та кормових добавок здійснюється на комерційній основі за рахунок коштів заявника згідно прейскуранту, затвердженого Державним департаментом ветеринарної медицини відповідно до законодавства."
У зв'язку з цим частини другу і третю вважати відповідно частинами третьою і четвертою.
Враховано
Оплата експертизи та випробувань з метою реєстрації в Україні ветеринарних препаратів, субстанцій, готових кормів та кормових добавок здійснюється на комерційній основі за рахунок коштів заявника згідно прейскуранту, затвердженого Державним департаментом ветеринарної медицини відповідно до законодавства.
273.
Оплата послуг спеціалістів ветеринарної медицини, які займаються ветеринарною практикою, з виконання обов'язкових або вимушених протиепізоотичних заходів згідно з переліком, що затверджується Кабінетом Міністрів України, провадиться за рахунок коштів відповідних бюджетів.


Оплата послуг спеціалістів ветеринарної медицини, які займаються ветеринарною практикою, з виконання обов'язкових або вимушених протиепізоотичних заходів згідно з переліком, що затверджується Кабінетом Міністрів України, провадиться за рахунок коштів відповідних бюджетів.
274.
Тарифи на ветеринарні послуги затверджуються відповідно до законодавства про ціни та ціноутворення.
-83Н.д.Косів М.В (виб.ок.№116)
Н.д. Пустовойтов В.С.(виб.ок.33)
Н.д.Чікал А.В. (виб. ок. № 191)
частину третю статті 25 викласти у такій редакції:
"Тарифи на ветеринарні послуги затверджуються Державним департаментом ветеринарної медицини за погодженням з Антимонопольним комітетом України".
(Обґрунтування - Погодження тарифів на ветеринарні послуги з Антимонопольним комітетом і необхідно тому, що організації ветеринарної медицини є монополісти щодо подання ветеринарних послуг)
Не враховано,
оскільки запропоно-вана редакція части-ни третьої статті 25 охоплюється зміс-том, викладеним в частині третій статті 26 проекту з враху-ванням вимог Анти-монопольного комі-тету, що встановлені статтею 3 Закону України "Про ціни і ціноутворення".
Тарифи на ветеринарні послуги затверджуються відповідно до законодавства про ціни та ціноутворення.
275.
Розділ VI. Карантин


Розділ VI.Карантин
276.
Стаття 26. Порядок встановлення карантину


Стаття 27. Порядок встановлення карантину
277.
Карантин у місцях виникнення небезпечних захворювань встановлюється та скасовується рішенням Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевої державної адміністрації на відповідних територіях, у тому числі на території окремих господарств за поданням відповідного органу державної ветеринарної медицини, а в межах одного або кількох регіонів - за рішенням Кабінету Міністрів України за поданням Державного департаменту ветеринарної медицини.
-84.Н.д.Плютинський В.А.(пос.№410)
Частину першу статті 26 після слів "на відповідних територіях" доповнити словами "та виконавчими органами органів місцевого самоврядування міст обласного значення"
Враховано
Карантин у місцях виникнення небезпечних захворювань встановлюється та скасовується рішенням Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевої державної адміністрації на відповідних територіях та виконавчими органами органів місцевого самоврядування міст обласного значення, у тому числі на території окремих господарств за поданням відповідного органу державної ветеринарної медицини, а в межах одного або кількох регіонів - за рішенням Кабінету Міністрів України за поданням Державного департаменту ветеринарної медицини.
278.
Про встановлення карантину у зв'язку з хворобою, внесеною до списку А, продовження строку його дії та про скасування Головний державний інспектор ветеринарної медицини України повідомляє Міжнародне епізоотичне бюро, а у разі виникнення карантинних хвороб, спільних для тварин і людей, - Головного державного санітарного лікаря України.


Про встановлення карантину у зв'язку з хворобою, внесеною до списку А, продовження строку його дії та про скасування Головний державний інспектор ветеринарної медицини України повідомляє Міжнародне епізоотичне бюро, а у разі виникнення карантинних хвороб, спільних для тварин і людей, - Головного державного санітарного лікаря України.
279.
У разі виникнення на території України особливо небезпечних інфекційних хвороб тварин, у тому числі таких, що раніше не реєструвалися, за рішенням Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при Кабінеті Міністрів України хворі тварини та тварини з підозрою на хворобу враженої ферми, стада, гурту, а у разі необхідності - тварини інших ферм, стад, гуртів, що мали прямий або непрямий контакт, який може призвести до передачі збудника інфекції, забиваються (дорізуються), а їх туші, малоцінний інвентар, транспортні засоби, інші предмети, які можуть бути фактором такої передачі, знищуються шляхом спалювання, закопування або іншим способом, що гарантує припинення поширення зазначених хвороб.


У разі виникнення на території України особливо небезпечних інфекційних хвороб тварин, у тому числі таких, що раніше не реєструвалися, за рішенням Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при Кабінеті Міністрів України хворі тварини та тварини з підозрою на хворобу враженої ферми, стада, гурту, а у разі необхідності - тварини інших ферм, стад, гуртів, що мали прямий або непрямий контакт, який може призвести до передачі збудника інфекції, забиваються (дорізуються), а їх туші, малоцінний інвентар, транспортні засоби, інші предмети, які можуть бути фактором такої передачі, знищуються шляхом спалювання, закопування або іншим способом, що гарантує припинення поширення зазначених хвороб.
280.
Перелік карантинних захворювань тварин затверджується Кабінетом Міністрів України.


Перелік карантинних захворювань тварин затверджується Кабінетом Міністрів України.
281.
Карантин встановлюється протягом доби після виявлення карантинної хвороби тварин.


Карантин встановлюється протягом доби після виявлення карантинної хвороби тварин.
282.
Попередні карантинні обмеження до прийняття рішення щодо встановлення карантину можуть бути введені приписом головного державного інспектора ветеринарної медицини району, міста, області або його заступника.


Попередні карантинні обмеження до прийняття рішення щодо встановлення карантину можуть бути введені приписом головного державного інспектора ветеринарної медицини району, міста, області або його заступника.
283.
Орган, що прийняв рішення про встановлення карантину, негайно повідомляє про це підприємства, установи, організації та населення карантинної зони і відповідні органи виконавчої влади суміжних районів, областей.


Орган, що прийняв рішення про встановлення карантину, негайно повідомляє про це підприємства, установи, організації та населення карантинної зони і відповідні органи виконавчої влади суміжних районів, областей.
284.
У рішенні про встановлення карантину зазначаються обставини, що сприяли виникненню карантинного захворювання, визначаються межі карантинної та загрозливої зони, спеціальні ветеринарно-санітарні заходи, спрямовані на локалізацію і ліквідацію осередків небезпечних інфекційних захворювань тварин, а також тимчасові обмеження прав юридичних та фізичних осіб з покладенням на них додаткових обов'язків і затверджується план локалізації, ліквідації та профілактики захворювання.


У рішенні про встановлення карантину зазначаються обставини, що сприяли виникненню карантинного захворювання, визначаються межі карантинної та загрозливої зони, спеціальні ветеринарно-санітарні заходи, спрямовані на локалізацію і ліквідацію осередків небезпечних інфекційних захворювань тварин, а також тимчасові обмеження прав юридичних та фізичних осіб з покладенням на них додаткових обов'язків і затверджується план локалізації, ліквідації та профілактики захворювання.
285.
Обов'язковому профілактичному карантину підлягають також усі тварини, що надходять до господарств для поповнення стада. Такі тварини утримуються в період карантину окремо у спеціально відведених, ізольованих місцях (карантинні пункти) і піддаються ветеринарно-санітарному обстеженню, після закінчення якого з дозволу державного інспектора ветеринарної медицини допускаються в загальне стадо.


Обов'язковому профілактичному карантину підлягають також усі тварини, що надходять до господарств для поповнення стада. Такі тварини утримуються в період карантину окремо у спеціально відведених, ізольованих місцях (карантинні пункти) і піддаються ветеринарно-санітарному обстеженню, після закінчення якого з дозволу державного інспектора ветеринарної медицини допускаються в загальне стадо.
286.
Тварини, що завозяться з-за кордону, підлягають профілактичному карантину в карантинному пункті під наглядом спеціалістів ветеринарної медицини протягом періоду, який визначається згідно із законодавством.


Тварини, що завозяться з-за кордону, підлягають профілактичному карантину в карантинному пункті під наглядом спеціалістів ветеринарної медицини протягом періоду, який визначається згідно із законодавством.
287.
Особи, винні у порушенні карантинних вимог, несуть відповідальність згідно із законодавством.


Особи, винні у порушенні карантинних вимог, несуть відповідальність згідно із законодавством.
288.
Стаття 27. Заходи, що здійснюються в умовах карантину У разі встановлення карантину може вводитися повна або часткова заборона:


Стаття 28. Заходи, що здійснюються в умовах карантину У разі встановлення карантину може вводитися повна або часткова заборона:
289.
провозити або переганяти тварин через карантинну зону, ввозити (заводити) в цю зону, вивозити (виводити) з неї тварин;


провозити або переганяти тварин через карантинну зону, ввозити (заводити) в цю зону, вивозити (виводити) з неї тварин;
290.
вивозити або виносити (у тому числі для пересилання посилками) з карантинної зони продукцію тваринного і рослинного походження, корми;


вивозити або виносити (у тому числі для пересилання посилками) з карантинної зони продукцію тваринного і рослинного походження, корми;
291.
перегруповувати, переводити (перевозити) тварин у межах карантинної зони, а також використовувати спільні пасовища, місця водопою для хворих і здорових тварин без дозволу головного державного інспектора ветеринарної медицини району, міста, області;


перегруповувати, переводити (перевозити) тварин у межах карантинної зони, а також використовувати спільні пасовища, місця водопою для хворих і здорових тварин без дозволу головного державного інспектора ветеринарної медицини району, міста, області;
292.
доступу сторонніх осіб, тварин (у тому числі домашньої птиці) та транспорту на територію ферми і до тваринницьких приміщень, де запроваджено карантин, крім обслуговуючого персоналу (за умови додержання ним спеціального режиму);


доступу сторонніх осіб, тварин (у тому числі домашньої птиці) та транспорту на територію ферми і до тваринницьких приміщень, де запроваджено карантин, крім обслуговуючого персоналу (за умови додержання ним спеціального режиму);
293.
проводити ярмарки, аукціони, семінари, виставки тварин, масові спортивні заходи, торгівлю на ринках тощо;


проводити ярмарки, аукціони, семінари, виставки тварин, масові спортивні заходи, торгівлю на ринках тощо;
294.
пересуватися на транспортних засобах у карантинній зоні;


пересуватися на транспортних засобах у карантинній зоні;
295.
заготовляти, торгувати тваринами, продукцією тваринного і рослинного походження в карантинній зоні.


заготовляти, торгувати тваринами, продукцією тваринного і рослинного походження в карантинній зоні.
296.
На дорогах при в'їзді у населені пункти, на ферми виставляється охорона, сторожові або ветеринарно-міліцейські пости, встановлюються знаки щодо обов'язкового об'їзду карантинної зони. Положення про ветеринарно-міліцейський пост затверджується Кабінетом Міністрів України.


На дорогах при в'їзді у населені пункти, на ферми виставляється охорона, сторожові або ветеринарно-міліцейські пости, встановлюються знаки щодо обов'язкового об'їзду карантинної зони. Положення про ветеринарно-міліцейський пост затверджується Кабінетом Міністрів України.
297.
Вивезення тварин, продукції тваринного і рослинного походження з карантинної зони дозволяється лише за рішенням відповідної державної надзвичайної протиепізоотичної комісії.


Вивезення тварин, продукції тваринного і рослинного походження з карантинної зони дозволяється лише за рішенням відповідної державної надзвичайної протиепізоотичної комісії.
298.
Тварини, що загинули від інфекційних хвороб, гній, підстилка, залишки кормів, а також продукція, одержана від хворих тварин та тих, що утримувалися разом, підлягають знешкодженню або утилізації відповідно до законодавства.


Тварини, що загинули від інфекційних хвороб, гній, підстилка, залишки кормів, а також продукція, одержана від хворих тварин та тих, що утримувалися разом, підлягають знешкодженню або утилізації відповідно до законодавства.
299.
Господарське використання гною від хворих тварин або тварин з підозрою на хворобу допускається лише у випадках, передбачених інструкцією щодо боротьби з хворобами тварин, та після попереднього надійного знезараження.


Господарське використання гною від хворих тварин або тварин з підозрою на хворобу допускається лише у випадках, передбачених інструкцією щодо боротьби з хворобами тварин, та після попереднього надійного знезараження.
300.
На залізничних станціях, у морських та річкових портах, на пристанях, в аеропортах, а також у господарствах, що знаходяться в карантинній або загрозливій зоні, припиняється вантаження та розвантаження тварин, продукції тваринного і рослинного походження, кормів та іншої продукції, що може бути носієм збудника інфекційної хвороби.


На залізничних станціях, у морських та річкових портах, на пристанях, в аеропортах, а також у господарствах, що знаходяться в карантинній або загрозливій зоні, припиняється вантаження та розвантаження тварин, продукції тваринного і рослинного походження, кормів та іншої продукції, що може бути носієм збудника інфекційної хвороби.
301.
З метою запобігання поширенню карантинних хвороб і ліквідації їх у первинних осередках зараження за рішенням відповідної державної надзвичайної протиепізоотичної комісії може проводитися мобілізація та використання матеріальних ресурсів підприємств, установ та організацій, що знаходяться поза карантинною зоною.


З метою запобігання поширенню карантинних хвороб і ліквідації їх у первинних осередках зараження за рішенням відповідної державної надзвичайної протиепізоотичної комісії може проводитися мобілізація та використання матеріальних ресурсів підприємств, установ та організацій, що знаходяться поза карантинною зоною.
302.
На час карантину може змінюватися режим роботи підприємств, установ та організацій.


На час карантину може змінюватися режим роботи підприємств, установ та організацій.
303.
У виняткових випадках для здійснення карантинних заходів та ліквідації осередків епізоотії разом з органами внутрішніх справ можуть залучатися військові частини Збройних Сил України відповідно до законодавства.
-85.Н.д.Борзих О.І. (виб. ок. № 103)
У частині дев'ятій статті 27 слово "законодавства" замінити словом "закону".
Враховано
У виняткових випадках для здійснення карантинних заходів та ліквідації осередків епізоотії разом з органами внутрішніх справ можуть залучатися військові частини Збройних Сил України відповідно до закону.
304.
У разі встановлення карантину на значній території (область або кілька областей) Кабінет Міністрів України може вносити Президенту України пропозицію про цільову мобілізацію на період до двох місяців військовозобов'язаних спеціалістів з метою ліквідації осередків епізоотії.


У разі встановлення карантину на значній території (область або кілька областей) Кабінет Міністрів України може вносити Президенту України пропозицію про цільову мобілізацію на період до двох місяців військовозобов'язаних спеціалістів з метою ліквідації осередків епізоотії.
305.
Суб'єкти господарювання, діяльність яких пов'язана з виробництвом, переробкою, зберіганням, транспортуванням та реалізацією продукції тваринного і рослинного походження, кормів, інших продуктів та матеріалів, що можуть бути носіями збудника інфекційної хвороби, зобов'язані надавати у користування спеціально уповноваженим органам на період карантину службові приміщення, необхідне обладнання, засоби зв'язку.


Суб'єкти господарювання, діяльність яких пов'язана з виробництвом, переробкою, зберіганням, транспортуванням та реалізацією продукції тваринного і рослинного походження, кормів, інших продуктів та матеріалів, що можуть бути носіями збудника інфекційної хвороби, зобов'язані надавати у користування спеціально уповноваженим органам на період карантину службові приміщення, необхідне обладнання, засоби зв'язку.
306.
Стаття 28. Гарантії прав юридичних та фізичних осіб


Стаття 29. Гарантії прав юридичних та фізичних осіб
307.
Особам, які постраждали внаслідок встановлення карантину або у зв'язку з проведенням робіт щодо ліквідації та профілактики карантинних хвороб тварин, збитки відшкодовуються в порядку, встановленому законодавством.


Особам, які постраждали внаслідок встановлення карантину або у зв'язку з проведенням робіт щодо ліквідації та профілактики карантинних хвороб тварин, збитки відшкодовуються в порядку, встановленому законодавством.
308.
Юридичні особи, матеріальні ресурси яких використовувалися з метою запобігання поширенню і ліквідації карантинних хвороб, мають право на відшкодування завданих їм збитків у порядку і розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України.


Юридичні особи, матеріальні ресурси яких використовувалися з метою запобігання поширенню і ліквідації карантинних хвороб, мають право на відшкодування завданих їм збитків у порядку і розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України.
309.
Розділ VІІ. Лабораторна діагностика. Виробництво ветеринарних лікарських засобів, готових кормів, кормових добавок та засобів ветеринарної медицини
-86.Н.д.Сас С.В. (пос. № 361)
Назву розділу VІІ викласти таким чином: "Лабораторна діагностика. Виробництво та реалізація ветеринарних препаратів, субстанцій, готових кормів, кормових добавок та засобів ветеринарної медицини"
Враховано
Розділ VII. Лабораторна діагностика. Виробництво та реалізація ветеринарних препаратів, субстанцій, готових кормів, кормових добавок та засобів ветеринарної медицини
400.
Стаття 29. Лабораторна діагностика хвороб тварин, оцінка якості та безпеки продукції тваринного і рослинного походження


Стаття 30. Лабораторна діагностика хвороб тварин, оцінка якості та безпеки продукції тваринного і рослинного походження
401.
Лабораторну діагностику хвороб тварин, а також оцінку якості та безпеки продукції, кормів тваринного і рослинного походження здійснюють Центральна, республіканська Автономної Республіки Крим, зональні, обласні, міжобласні, міські, районні та міжрайонні державні лабораторії ветеринарної медицини в порядку, визначеному Державним департаментом ветеринарної медицини.


Лабораторну діагностику хвороб тварин, а також оцінку якості та безпеки продукції, кормів тваринного і рослинного походження здійснюють Центральна, республіканська Автономної Республіки Крим, зональні, обласні, міжобласні, міські, районні та міжрайонні державні лабораторії ветеринарної медицини в порядку, визначеному Державним департаментом ветеринарної медицини.
402.
Лабораторну діагностику за рішенням Державного департаменту ветеринарної медицини можуть також здійснювати інші установи ветеринарної медицини, науково-дослідні установи, вищі навчальні заклади та інші організації.


Лабораторну діагностику за рішенням Державного департаменту ветеринарної медицини можуть також здійснювати інші установи ветеринарної медицини, науково-дослідні установи, вищі навчальні заклади та інші організації.
403.
Остаточне рішення щодо спірних питань, які виникають з висновків лабораторної діагностики, приймає Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини.


Остаточне рішення щодо спірних питань, які виникають з висновків лабораторної діагностики, приймає Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини.
404.
Супровідні ветеринарні документи видаються за умови обов'язкового дослідження продукції тваринного і рослинного походження у державних лабораторіях ветеринарної медицини.


Супровідні ветеринарні документи видаються за умови обов'язкового дослідження продукції тваринного і рослинного походження у державних лабораторіях ветеринарної медицини.
405.
Методичне забезпечення лабораторної діагностики здійснює Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини.


Методичне забезпечення лабораторної діагностики здійснює Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини.
406.
Втручання в роботу спеціалістів державних лабораторій ветеринарної медицини під час здійснення ними лабораторної діагностики забороняється.Втручання в роботу спеціалістів державних лабораторій ветеринарної медицини під час здійснення ними лабораторної діагностики забороняється.
407.

Державні лабораторії ветеринарної медицини є юридичними особами і діють на підставі Положень, що затверджуються Державним департаментом ветеринарної медицини.


Державні лабораторії ветеринарної медицини є юридичними особами і діють на підставі положень, що затверджуються Державним департаментом ветеринарної медицини.
408.
Дозвіл на роботу із збудниками хвороб другої - четвертої групи небезпеки видають Центральна, республіканська Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська режимні комісії

-87.Н.д.Борзих О.І. (виб. ок. № 103)
Частину восьму статті 29 викласти у такій редакції: "Дозвіл на роботу із збудниками хвороб другої - четвертої групи небезпеки видається відповідно до законодавства"
Враховано
Дозвіл на роботу із збудниками хвороб другої - четвертої групи небезпеки видається відповідно до законодавства.
409.
Стаття 30. Виробництво та реалізація ветеринарних препаратів, субстанцій, готових кормів, кормових добавок та засобів ветеринарної медицини
-88.Н.д.Сас С.В. (пос. № 361)
Назву статті 30 викласти таким чином: "Виробництво та реалізація ветеринарних препаратів, субстанцій, готових кормів, кормових добавок та засобів ветеринарної медицини"
Враховано
Стаття 31. Виробництво та реалізація ветеринарних препаратів, субстанцій, готових кормів, кормових добавок та засобів ветеринарної медицини
410.
Виробництво та реалізація ветеринарних препаратів, субстанцій, готових кормів, кормових добавок та засобів ветеринарної медицини повинне здійснюватися відповідно до технічних умов, фармакопейних статей і стандартів


Виробництво та реалізація ветеринарних препаратів, субстанцій, готових кормів, кормових добавок та засобів ветеринарної медицини повинне здійснюватися відповідно до технічних умов, фармакопейних статей і стандартів.
411.

-89.Н.д.Сас С.В. (пос. № 361)
Статтю 30 доповнити частинами другою, третьою та шостою такого змісту:
Враховано
До серійного виробництва та реалізації ветеринарні препарати, субстанції, готові корми, кормові добавки допускаються лише після реєстрації Державним департаментом ветеринарної медицини.


"До серійного виробництва та реалізації ветеринарні препарати, субстанції, готові корми, кормові добавки допускаються лише після реєстрації Державним департаментом ветеринарної медицини.


412.

Документом, який підтверджує реєстрацію препарату в Україні, є реєстраційне посвідчення, яке видається на кожен ветеринарний препарат, субстанцію, готовий корм, кормову добавку Державним департаментом ветеринарної медицини.

Документом, який підтверджує реєстрацію препарату в Україні, є реєстраційне посвідчення, яке видається на кожен ветеринарний препарат, субстанцію, готовий корм, кормову добавку Державним департаментом ветеринарної медицини.
413.Підприємства, що займаються виготовленням ветеринарних препаратів, субстанцій, готових кормів, кормових добавок та засобів ветеринарної медицини сплачують науковим установам і окремим авторам винагороду за наукову розробку і впровадження її у виробництво.
414.Ветеринарні препарати можуть вироблятися суб'єктами підприємницької діяльності за наявності ліцензії, що видається відповідно до законодавства.
415.

Суб'єкти господарювання здійснюють роздрібну та оптову торгівлю ветеринарними препаратами, готовими кормами, кормовими добавками та засобами ветеринарної медицини за наявності ліцензії та сертифіката якості.

Суб'єкти господарювання здійснюють роздрібну та оптову торгівлю ветеринарними препаратами, готовими кормами, кормовими добавками та засобами ветеринарної медицини за наявності ліцензії та сертифіката якості.
416.


До кожного ветеринарного препарату, що реалізується додається настанова по застосуванню. Забороняється реалізація ветеринарних препаратів, що містять отруйні та сильнодіючі речовини, а також імунобіологічних препаратів проти хвороб, спільних для тварин і людей, без рецепта спеціаліста ветеринарної медицини"
У зв'язку з цим частини другу - шосту вважати відповідно частинами четвертою - дев'ятою.

До кожного ветеринарного препарату, що реалізується додається настанова по застосуванню. Забороняється реалізація ветеринарних препаратів, що містять отруйні та сильнодіючі речовини, а також імунобіологічних препаратів проти хвороб, спільних для тварин і людей, без рецепта спеціаліста ветеринарної медицини.
417.
Зберігання штамів мікроорганізмів, підтримання біотехнологічних показників, контроль за станом їх популяцій, підготовка нових промислових штамів здійснюється у Національному центрі штамів мікроорганізмів.


Зберігання штамів мікроорганізмів, підтримання біотехнологічних показників, контроль за станом їх популяцій, підготовка нових промислових штамів здійснюється у Національному центрі штамів мікроорганізмів.
418.
Положення про Національний центр штамів мікроорганізмів затверджується Кабінетом Міністрів України.


Положення про Національний центр штамів мікроорганізмів затверджується Кабінетом Міністрів України.
419.
Серії біологічних препаратів, що не пройшли контроль у процесі виробництва або випробування в порядку, визначеному Державним департаментом ветеринарної медицини, та визнані неякісними, підлягають знищенню з оформленням відповідного акта за участю спеціаліста державної ветеринарної медицини та власника цих препаратів або уповноваженого його представника.


Серії біологічних препаратів, що не пройшли контроль у процесі виробництва або випробування в порядку, визначеному Державним департаментом ветеринарної медицини, та визнані неякісними, підлягають знищенню з оформленням відповідного акта за участю спеціаліста державної ветеринарної медицини та власника цих препаратів або уповноваженого його представника.
420.
Розділ VIII. Ветеринарна практика. Підготовка та статус спеціалістів ветеринарної медицини


Розділ VIII. Ветеринарна практика. Підготовка та статус спеціалістів ветеринарної медицини
421.
Стаття 31. Ветеринарна практика


Стаття 32. Ветеринарна практика
422.
Юридичні або фізичні особи можуть займатися ветеринарною практикою на підставі ліцензії, що видається відповідно до законодавства.
-90.Н.д.Борзих О.І. (виб. ок. № 103)
частину першу статті 31 після слів "фізичні особи" доповнити словами в дужках "громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які проживають на території України "; після слова "законодавства" доповнити словом "України"
Враховано
Юридичні або фізичні особи (громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які проживають на території України) можуть займатися ветеринарною практикою на підставі ліцензії, що видається відповідно до законодавства України.
423.
При державних установах ветеринарної медицини можуть утворюватися госпрозрахункові підрозділи для надання ветеринарних послуг на договірній основі.
-91.Н.д.Косів М.В (виб.ок.№116)
Н.д.Пустовойтов В.С.(виб.ок.33)
Н.д.Чікал А.В. (виб. ок. № 191)
Частину другу статті 31 вилучити.

Не враховано,
оскільки державні установи ветеринар-ної медицини мо-жуть функціонувати не тільки на держав-ному бюджеті але і на госпрозрахунко-вій основі.
Крім того, запро-понована нова про-позиція не обґрунто-вана.
При державних установах ветеринарної медицини можуть утворюватися госпрозрахункові підрозділи для надання ветеринарних послуг на договірній основі.
424.
Стаття 32. Професійна підготовка, післядипломна освіта та атестація спеціалістів ветеринарної медицини
-92.Н.д.Борзих О.І. (виб. ок. № 103)
Назву статті 32 викласти у такій редакції: "Професійна підготовка, післядипломна освіта та атестація спеціалістів ветеринарної медицини"
Враховано
Стаття 33. Професійна підготовка, післядипломна освіта та атестація спеціалістів ветеринарної медицини
425.
Підготовка спеціалістів ветеринарної медицини проводиться лише за стаціонарною формою навчання
-93.Н.д.Борзих О.І. (виб. ок. № 103)
Частину першу статті 32 перед словом "Підготовка" доповнити словом "Професійна"
Враховано
Професійна підготовка спеціалістів ветеринарної медицини проводиться лише за стаціонарною формою навчання.
426.
Післядипломне навчання та післядипломна спеціалізація (інтернатура) спеціалістів державних установ ветеринарної медицини проводяться за рахунок цих установ, а інших спеціалістів ветеринарної медицини - за рахунок їх власних коштів та інших джерел. Післядипломна спеціалізація (інтернатура) є обов'язковою для спеціалістів ветеринарної медицини, які розпочинають професійну діяльність у вузькоспеціалізованих напрямах, зокрема виробництво біопрепаратів, хірургія, лікування дрібних тварин тощо.
-94.Н.д.Борзих О.І. (виб. ок. № 103)
Частину другу статті 32 викласти у такій редакції: "Післядипломна освіта спеціалістів ветеринарної медицини проводиться у встановленому законодавством порядку."
Враховано
Післядипломна освіта спеціалістів ветеринарної медицини проводиться у встановленому законодавством порядку.
427.
Підвищення кваліфікації спеціалістів ветеринарної медицини проводиться не рідше ніж один раз на 5 років.


Підвищення кваліфікації спеціалістів ветеринарної медицини проводиться не рідше ніж один раз на 5 років.
428.
Спеціалісти ветеринарної медицини підлягають атестації у порядку, встановленому законодавством. За результатами атестації визначаються відповідність працівника займаній посаді і рівень його кваліфікації з присвоєнням відповідної категорії.


Спеціалісти ветеринарної медицини підлягають атестації у порядку, встановленому законодавством. За результатами атестації визначаються відповідність працівника займаній посаді і рівень його кваліфікації з присвоєнням відповідної категорії.
429.
Положення про порядок атестації спеціалістів ветеринарної медицини затверджує Державний департамент ветеринарної медицини.


Положення про порядок атестації спеціалістів ветеринарної медицини затверджує Державний департамент ветеринарної медицини.
430.
Стаття 33. Соціальний і правовий захист спеціалістів ветеринарної медицини


Стаття 34. Соціальний і правовий захист спеціалістів ветеринарної медицини
431.
Спеціалістам ветеринарної медицини надаються у користування або у власність земельні ділянки із земель запасу та резервного фонду земельних масивів на території відповідної сільської (селищної) ради за місцем їх проживання.

-95.Н.д.Борзих О.І. (виб. ок. № 103)
Частину першу статті 33 викласти у такій редакції: "Спеціалістам ветеринарної медицини надаються у користування або у власність земельні ділянки на загальних підставах відповідно до земельного законодавства України."
Враховано
Спеціалістам ветеринарної медицини надаються у користування або у власність земельні ділянки на загальних підставах відповідно до земельного законодавства України.
432.
Місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації усіх форм власності забезпечують створення спеціалістам ветеринарної медицини належних виробничих та житлових умов, їх медичне і транспортне обслуговування.


Місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації усіх форм власності забезпечують створення спеціалістам ветеринарної медицини належних виробничих та житлових умов, їх медичне і транспортне обслуговування.
433.
У разі каліцтва, професійного захворювання або загибелі у зв'язку з виконанням службових обов'язків спеціалістам ветеринарної медицини або спадкоємцям виплачується одноразова грошова допомога у порядку, на умовах та у розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України.


У разі каліцтва, професійного захворювання або загибелі у зв'язку з виконанням службових обов'язків спеціалістам ветеринарної медицини або спадкоємцям виплачується одноразова грошова допомога у порядку, на умовах та у розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України.
434.
Спеціалісти державних установ ветеринарної медицини для виконання службових обов'язків забезпечуються спеціальними службовими транспортними засобами. У разі використання особистого транспортного засобу в службових цілях спеціалісту виплачується грошова компенсація у встановлених розмірах.


Спеціалісти державних установ ветеринарної медицини для виконання службових обов'язків забезпечуються спеціальними службовими транспортними засобами. У разі використання особистого транспортного засобу в службових цілях спеціалісту виплачується грошова компенсація у встановлених розмірах.

435.
За час роботи в осередках інфекційних хвороб тварин, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України, спеціалістам ветеринарної медицини посадові оклади виплачуються в подвійному розмірі.


За час роботи в осередках інфекційних хвороб тварин, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України, спеціалістам ветеринарної медицини посадові оклади виплачуються в подвійному розмірі.
436.
Питання соціального і правового захисту, матеріального забезпечення спеціалістів ветеринарної медицини, які є військовослужбовцями або проходять службу в органах внутрішніх справ, охорони державного кордону, служби безпеки, регулюються відповідними нормативно-правовими актами.


Питання соціального і правового захисту, матеріального забезпечення спеціалістів ветеринарної медицини, які є військовослужбовцями або проходять службу в органах внутрішніх справ, охорони державного кордону, служби безпеки, регулюються відповідними нормативно-правовими актами.
437.
Розділ IX. Відповідальність суб'єктів господарювання за правопорушення у галузі ветеринарної медицини


Розділ IX. Відповідальність суб'єктів господарювання за правопорушення у галузі ветеринарної медицини
438.
Стаття 34. Відповідальність за правопорушення у галузі ветеринарної медицини


Стаття 35. Відповідальність за правопорушення у галузі ветеринарної медицини
439.

Суб'єкти господарювання - будь-які юридичні особи, діяльність яких пов'язана з утриманням, транспортуванням та реалізацією тварин; зберіганням, переробкою, транспортуванням та реалізацією продукції тваринного, а на ринках і рослинного походження; виробництвом та реалізацією ветеринарних препаратів, субстанцій, готових кормів, кормових добавок, здійсненням лабораторної діагностики та наданням ветеринарних послуг, несуть відповідальність у формі штрафу за:


Суб'єкти господарювання - будь-які юридичні особи, діяльність яких пов'язана з утриманням, транспортуванням та реалізацією тварин; зберіганням, переробкою, транспортуванням та реалізацією продукції тваринного, а на ринках і рослинного походження; виробництвом та реалізацією ветеринарних препаратів, субстанцій, готових кормів, кормових добавок, здійсненням лабораторної діагностики та наданням ветеринарних послуг, несуть відповідальність у формі штрафу за:
440.

порушення ветеринарно-санітарних правил, інструкцій щодо профілактики та ліквідації інфекційних хвороб тварин - у розмірі від трьох до шести неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
-96.Н.д.Пустовойтов В.С.(виб.ок.33)
Н.д.Чікал А.В. (виб. ок. № 191)
абзац другий статті 34 викласти у такій редакції:
"порушення ветеринарно-санітарних правил, інструкцій щодо профілактики та ліквідації інфекційних хвороб тварин у розмірі від одного до трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян."
(Обґрунтування - Потрібно взяти до відома, що значна частина ринків знаходиться в районних центрах і сільських населених пунктах)
Не враховано,
оскільки нова редак-ція статті 34 викла-дена з метою збіль-шення штрафів у зв'язку з погіршен-ням епізоотичної ситуації, особливо у Західній Європі і посиленням відпо-відальності у вико-нанні ветеринарно-санітарних вимог.

порушення ветеринарно-санітарних правил, інструкцій щодо профілактики та ліквідації інфекційних хвороб тварин - у розмірі від трьох до шести неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
441.
невиконання заходів щодо карантину тварин або інших карантинних обмежень - у розмірі від шести до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;


невиконання заходів щодо карантину тварин або інших карантинних обмежень - у розмірі від шести до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
442.
переміщення через митний кордон без обов'язкового проведення ветеринарно-санітарної експертизи підконтрольних ветеринарному нагляду об'єктів - у розмірі від двадцяти п'яти до сорока неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;


переміщення через митний кордон без обов'язкового проведення ветеринарно-санітарної експертизи підконтрольних ветеринарному нагляду об'єктів - у розмірі від двадцяти п'яти до сорока неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
443.
реалізацію ввезених на територію України продукції тваринного і рослинного походження, кормів для тварин, що не пройшли в Україні ветеринарно-санітарної експертизи, - у розмірі від двадцяти п'яти до сорока неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з вилученням такої продукції та кормів;


реалізацію ввезених на територію України продукції тваринного і рослинного походження, кормів для тварин, що не пройшли в Україні ветеринарно-санітарної експертизи, - у розмірі від двадцяти п'яти до сорока неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з вилученням такої продукції та кормів;
444.
реалізацію на території України ветеринарних лікарських засобів, готових кормів, кормових добавок та засобів ветеринарної медицини,
не зареєстрованих в Україні, - у розмірі від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з вилученням таких засобів, кормів та кормових добавок;

-97.Н.д.Борзих О.І. (виб. ок. № 103)
В абзацах шостому, восьмому, дев'ятому, десятому статті 34 слово "п'ятдесяти" замінити словом "п'ятидесяти", а абзаци шостий і восьмий доповнити словами "відповідно до закону"

Враховано
реалізацію на території України ветеринарних препаратів, субстанцій, готових кормів, кормових добавок та засобів ветеринарної медицини, не зареєстрованих в Україні, - у розмірі від п'ятидесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з вилученням таких засобів, кормів та кормових добавок відповідно до закону;

445.
ухилення від пред'явлення або непред'явлення тварин для проведення ветеринарного огляду, обов'язкових заходів (дослідження, щеплення, обробки) щодо профілактики хвороб тварин, а також незабезпечення надійної фіксації тварин для проведення огляду (заходів) - у розмірі від п'яти до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

-98.Н.д.Пустовойтов В.С.(виб.ок.33)
Н.д.Чікал А.В. (виб. ок. № 191)
Абзац сьомий статті 34 викласти у такій редакції:
"ухилення від пред'явлення або непред'явлення тварин для проведення ветеринарного огляду, обов'язкових заходів (дослідження, щеплення, обробки) щодо профілактики хвороб тварин, а також незабезпечення надійної фіксації тварин для проведення огляду (заходів) - у розмірі від одного до трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;"
Не враховано,
з тих же підстав, що викладені у позиції 96
ухилення від пред'явлення або непред'явлення тварин для проведення ветеринарного огляду, обов'язкових заходів (дослідження, щеплення, обробки) щодо профілактики хвороб тварин, а також незабезпечення надійної фіксації тварин для проведення огляду (заходів) - у розмірі від п'яти до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

446.

виготовлення харчових продуктів із сировини тваринного походження, забороненої для використання, у тому числі з м'яса з трупів тварин, уражених електричним струмом, отруєних хімікатами, утоплених, а також вимушено забитих (дорізаних), що не пройшли ветеринарно-санітарної експертизи тощо, - у розмірі від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з вилученням таких харчових продуктів;


виготовлення харчових продуктів із сировини тваринного походження, забороненої для використання, у тому числі з м'яса трупів тварин, уражених електричним струмом, отруєних хімікатами, утоплених, а також вимушено забитих (дорізаних), що не пройшли ветеринарно-санітарної експертизи, тощо - у розмірі від п'ятидесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з вилученням таких харчових продуктів відповідно до закону;
447.
ухилення від обов'язкової ветеринарно-санітарної експертизи продукції тваринного, а на ринках і рослинного походження - у розмірі від п'ятидесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

-99.Н.д.Пустовойтов В.С.(виб.ок.33)
Н.д.Чікал А.В. (виб. ок. № 191)
абзац дев'ятий статті 34 викласти у такій редакції:
"ухилення від обов'язкової ветеринарно-санітарної експертизи продукції тваринного, а на ринках і рослинного походження - у розмірі від п'яти до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян"
Не враховано,
оскільки абзац 9 статті 34 стосується серйозних порушень, які можуть мати дуже тяжкі наслідки.
ухилення від обов'язкової ветеринарно-санітарної експертизи продукції тваринного, а на ринках і рослинного походження - у розмірі від п'ятидесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

448.
надання власником (уповноваженою особою) торговельних об'єктів дозволу на реалізацію тварин і продукції тваринного, а на ринках і рослинного походження, що не пройшли ветеринарно-санітарної експертизи, - у розмірі від сорока до п'ятидесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;


надання власником (уповноваженою особою) торговельних об'єктів дозволу на реалізацію тварин і продукції тваринного, а на ринках і рослинного походження, що не пройшли ветеринарно-санітарної експертизи, - у розмірі від сорока до п'ятидесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
449.
ухилення від виконання або неналежне виконання приписів державних інспекторів ветеринарної медицини - у розмірі від десяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.


ухилення від виконання або неналежне виконання приписів державних інспекторів ветеринарної медицини - у розмірі від десяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
450.
Сплата штрафів не звільняє суб'єктів господарювання від усунення допущених порушень і відшкодування завданих збитків у порядку, встановленому законодавством.


Сплата штрафів не звільняє суб'єктів господарювання від усунення допущених порушень і відшкодування завданих збитків у порядку, встановленому законодавством.
451.
Стаття 35. Органи, уповноважені розглядати справи про правопорушення у галузі ветеринарної медициниСтаття 36. Органи, уповноважені розглядати справи про правопорушення у галузі ветеринарної медицини
452.
Справи про правопорушення, передбачені цим Законом, розглядають Державний департамент ветеринарної медицини, який діє у складі Спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань аграрної політики, його територіальні органи і регіональні служби державного ветеринарно-санітарного контролю на державному кордоні та транспорті.

-100.Н.д.Борзих О.І. (виб. ок. № 103)
Частину першу статті 35 викласти таким чином: "Справи про правопорушення, передбачені цим Законом, розглядають Державний департамент ветеринарної медицини, його територіальні органи і регіональні служби державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду на державному кордоні та транспорті не пізніш як через два місяці з дня вчинення правопорушення, а при триваючому правопорушенні - два місяці з дня його виявлення.";
Враховано
Справи про правопорушення, передбачені цим Законом, розглядають Державний департамент ветеринарної медицини, його територіальні органи і регіональні служби державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду на державному кордоні та транспорті не пізніш як через два місяці з дня вчинення правопорушення, а при триваючому правопорушенні - два місяці з дня його виявлення.
453.
Накладати штрафи від імені Державного департаменту ветеринарної медицини, його територіальних органів і регіональних служб державного ветеринарно-санітарного контролю на державному кордоні та транспорті мають право головні державні інспектори ветеринарної медицини, їх заступники, державні інспектори ветеринарної медицини у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
частини другу статті 35 після слів "ветеринарно-санітарного контролю" доповнити словами "та нагляду", у частині другій слова "у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України." вилучити.
Враховано
Накладати штрафи від імені Державного департаменту ветеринарної медицини, його територіальних органів і регіональних служб державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду на державному кордоні та транспорті мають право головні державні інспектори ветеринарної медицини, їх заступники, державні інспектори ветеринарної медицини
454.
Стаття 36. Рішення у справах про правопорушення у галузі ветеринарної медицини


Стаття 37. Рішення у справах про правопорушення у галузі ветеринарної медицини
455.
Рішення про накладення штрафів за правопорушення у галузі ветеринарної медицини оформляються постановами.


Рішення про накладення штрафів за правопорушення у галузі ветеринарної медицини оформляються постановами.
456.
Штраф підлягає сплаті суб'єктом господарювання у місячний строк з дня отримання постанови. У разі порушення цього строку штраф стягується у судовому порядку.


Штраф підлягає сплаті суб'єктом господарювання у місячний строк з дня отримання постанови. У разі порушення цього строку штраф стягується у судовому порядку.
457.
Стаття 37. Оскарження рішень у справах про правопорушення у галузі ветеринарної медицини


Стаття 38. Оскарження рішень у справах про правопорушення у галузі ветеринарної медицини
458.
Рішення у справах про правопорушення у галузі ветеринарної медицини можуть бути оскаржені у судовому порядку.


Рішення у справах про правопорушення у галузі ветеринарної медицини можуть бути оскаржені у судовому порядку.
459.
Розділ Х.Міжнародне співробітництво


Розділ Х.Міжнародне співробітництво
460.
Стаття 38. Міжнародне співробітництво у галузі ветеринарної медицини


Стаття 39. Міжнародне співробітництво у галузі ветеринарної медицини
461.
Міжнародне співробітництво України у галузі ветеринарної медицини забезпечується:


Міжнародне співробітництво України у галузі ветеринарної медицини забезпечується:
462.
участю в роботі Міжнародного епізоотичного бюро та інших міжнародних організацій, участю у міжнародних договорах, уніфікацією нормативів і вимог щодо запобігання занесенню збудників небезпечних хвороб тварин з території інших держав, експорту, імпорту тварин, продукції тваринного походження;


участю в роботі Міжнародного епізоотичного бюро та інших міжнародних організацій, участю у міжнародних договорах, уніфікацією нормативів і вимог щодо запобігання занесенню збудників небезпечних хвороб тварин з території інших держав, експорту, імпорту тварин, продукції тваринного походження;
463.
гармонізацією законодавства в галузі ветеринарної медицини, зокрема адаптацією законодавства України до законодавства Європейського Союзу, уніфікацією профілактичних та протиепізоотичних заходів, методів діагностики хвороб тварин, застосуванням імунобіологічних, біологічних, рослинних, хімічних, хіміко-фармацевтичних та інших ветеринарних препаратів;


гармонізацією законодавства в галузі ветеринарної медицини, зокрема адаптацією законодавства України до законодавства Європейського Союзу, уніфікацією профілактичних та протиепізоотичних заходів, методів діагностики хвороб тварин, застосуванням імунобіологічних, біологічних, рослинних, хімічних, хіміко-фармацевтичних та інших ветеринарних препаратів;
464.
установленням професійних та наукових контактів, обміном інформацією про епізоотичний стан.


установленням професійних та наукових контактів, обміном інформацією про епізоотичний стан.
465.
Стаття 39. Міжнародні договори


Стаття 40. Міжнародні договори
466.
У разі коли міжнародним договором України, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж ті, що містяться у цьому Законі, застосовуються правила міжнародного договору".


У разі коли міжнародним договором України, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж ті, що містяться у цьому Законі, застосовуються правила міжнародного договору".
467.
Прикінцеві положення


Стаття 41. Прикінцеві положення
468.
1. Цей Закон набирає чинності з дня опублікування.


1. Цей Закон набирає чинності з дня опублікування.
469.
2. Нормативно-правові акти, прийняті до набрання чинності Законом, діють у частині, що не суперечить цьому Закону.


2. Нормативно-правові акти, прийняті до набрання чинності Законом, діють у частині, що не суперечить цьому Закону.
470.
3. Кабінету Міністрів України:


3. Кабінету Міністрів України:
471.
підготувати і подати до Верховної Ради України пропозиції про внесення до законодавчих актів змін, що випливають з цього Закону;


підготувати і подати до Верховної Ради України пропозиції про внесення до законодавчих актів змін, що випливають з цього Закону;
472.
привести у відповідність з цим Законом свої нормативно-правові акти;


привести у відповідність з цим Законом свої нормативно-правові акти;
473.
забезпечити розроблення та прийняття міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади нормативно-правових актів, необхідних для реалізації цього Закону;


забезпечити розроблення та прийняття міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади нормативно-правових актів, необхідних для реалізації цього Закону;
474.
забезпечити перегляд і скасування міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.


забезпечити перегляд і скасування міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.
4. Внести зміни до таких законодавчих актів:
475.
II. Визнати таким, що втратив чинність Закон України "Про відповідальність підприємств, установ та організацій за порушення законодавства про ветеринарну медицину" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 7, ст. 58).476.
ІІІ. Внести до статті 6 Закону України "Про страхування" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., №18, ст.78; 1998 р., № 2, ст. 4, № 11-12, ст. 50; 1999 р., № 4, ст. 35; 2000 р., № 19, ст. 143, № 27, ст.213,№38, ст. 318, № 50, ст. 436; 2001 р., № 15, ст. 73) такі зміни:


1) у статті 6 Закону України "Про страхування" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., №18, ст.78; 1998 р., № 2, ст. 4, № 11-12, ст. 50; 1999 р., № 4, ст. 35; 2000 р., № 19, ст. 143, № 27, ст. 213, № 38, ст. 318, № 50, ст. 436; 2001 р., № 15, ст. 73 та із змінами, внесеними Законами України від 12 липня 2001 року №2664-ІІІ і №2665-ІІІ) такі зміни:
477.
1) пункт 15 виключити;


1) пункт 15 виключити;
478.
2) доповнити статтю пунктами 34 і 35 такого змісту:


2) доповнити статтю пунктами 36 і 37 такого змісту:
479.
"34) страхування відповідальності виробників (постачальників) продукції тваринного походження, ветеринарних препаратів, субстанцій,за шкоду, заподіяну третім особам;


"36) страхування відповідальності виробників (постачальників) продукції тваринного походження, ветеринарних препаратів, субстанцій,за шкоду, заподіяну третім особам;
480.

35) державне страхування великої рогатої худоби незалежно від її віку на випадок загибелі, знищення, вимушеного забою, зумовленого хворобою, стихійним лихом та нещасним випадком".


37) державне страхування великої рогатої худоби незалежно від її віку на випадок загибелі, знищення, вимушеного забою, зумовленого хворобою, стихійним лихом та нещасним випадком".
2) у частині першій статті 4 Закону України "Про державне регулювання імпорту сільськогосподарської продукції" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., №44, ст. 281; 1998 р., № 26, ст. 148) слова "товарів першої та другої" замінити словами "об'єктів державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду - товарів першої - п'ятої, сьомої, десятої, дванадцятої, чотирнадцятої - шістнадцятої, дев'ятнадцятої, двадцять першої, двадцять третьої".
3) статтю 10 Закону України "Про державні нагороди України" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., №21, ст.162) після абзацу двадцятого доповнити абзацом такого змісту:
"Заслужений працівник ветеринарної медицини України".
У зв'язку з цим абзаци двадцять перший - тридцять четвертий вважати відповідно абзацами двадцять другим - тридцять п'ятим.
481.
IV. У Законі України "Про державне регулювання імпорту сільськогосподарської продукції" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 44, ст. 281; 1998 р., № 18, ст. 95, № 26, ст. 148; 1999 р., № 22-23,
ст. 201) у частині першій статті 4 слова "товарів першої та другої" замінити словами "підконтрольних ветеринарній медицині об'єктів - товарів першої -п'ято
-101.Н.д.Борзих О.І. (виб. ок. № 103)
Розділ IV проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законів з питань ветеринарної медицини" викласти у такій редакції: "У частині першій статті 4 Закону України "Про державне регулювання імпорту сільськогосподарської продукції" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., №44, ст. 281; 1998 р., № 26, ст. 148) слова "товарів першої та другої" замінити словами "об'єктів державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду - товарів першої - п'ятої, сьомої, десятої, дванадцятої, чотирнадцятої - шістнадцятої, дев'ятнадцятої, двадцять першої, двадцять третьої."
Враховано
5. Визнати таким, що втратив чинність Закон України "Про відповідальність підприємств, установ та організацій за порушення законодавства про ветеринарну медицину" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 7, ст. 58).

482.
Розділ V проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законів з питань ветеринарної медицини" відсутній
-102.Н.д.Плютинський В.А.(пос.№410)
V. Статтю 10 Закону України "Про державні нагороди України" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., №21, ст.162) після абзацу двадцятого доповнити абзацом такого змісту:
"Заслужений працівник ветеринарної медицини України".
У зв'язку з цим абзаци двадцять перший - тридцять четвертий вважати відповідно абзацами двадцять другим - тридцять п'ятим.
Враховано


* - Назви колонок таблиці подані в загальному значенні