Назва: Про внесення зміни до Закону України про Державний бюджет України на 2001 рік
Автор: Президент України
Головний комітет: Народні депутати України - члени Комітету з питань бюджету

Файл у форматі MS WORD7

N
Редакція, прийнята в попередньому читанні*
Зауваження та пропозиції
Висновки, обгр.
Редакція, запропонована головним комітетом

0.Проект
(13.07.2001)

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Закону України
"Про Державний бюджет України на 2001 рік"

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

І. Внести до додатку N 3 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2001 рік" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 2-3, ст. 10, із змінами, внесеними Законом України від 21 червня 2001 року N 2554-ІІІ) такі зміни:

1) у видатках за кодом 11 "Управління справами Верховної Ради України" у колонках "Всього" і "поточні", з них "оплата праці" щодо загального фонду та у колонці "Разом":

цифри "160969,1 110944,1 44725,8" та "188336,9" замінити відповідно цифрами "158021,2 107996,2 42999,9" та "185389,0";

по коду функціональної класифікації 010112 "Інші видатки органів законодавчої та виконавчої влади" цифри "18166,3 17356,3 4408,2" та "19836,3" замінити відповідно цифрами "15798,4 14988,4 2682,3" та "17468,4";

по коду функціональної класифікації 030104 "Витрати, пов'язані з відрядженнями за кордон працівників органів державної влади" цифри "5077,2 5077,2 5077,2" замінити відповідно цифрами "4497,2 4497,2 4497,2";

2) у видатках за кодом 651 "Рахункова палата України" у колонках "Всього" і "поточні" щодо загального фонду та у колонці "Разом" цифри "8526,5 5673,0" та "8526,5" замінити відповідно цифрами "11474,4 8620,9" та "11474,4";

по коду функціональної класифікації 010107 "Аппарат Рахункової палати України" цифри "8526,5 5673,0" та "8526,5" замінити відповідно цифрами "11474,4 8620,9" та "11474,4";3) в підсумковому рядку "Всього":

у колонці "з них оплата праці" щодо загального фонду цифри "6168318,0" замінити цифрами "6166592,1".Н.д. Чорноволенко О.В. :

П. 1) частини першої законопроекту викласти в такій редакції :

"1) у видатках за кодом 351 "Міністерство фінансів України (загальнодержавні видатки)" у колонках "Всього" і "поточні" щодо загального фонду та у колонці "Разом":

цифри "12811875,6 12524474,5" та "17030512" замінити відповідно цифрами "12809928,6 12522527,5" та "17028565";

по коду функціональної класифікації 010411 "Заходи з впровадженням Податкового та Бюджетного кодексів" цифри "20000 20000" та "20000" замінити відповідно цифрами "18053 18053" та "18053";"
3) у видатках за кодом 651 "Рахункова палата України" у колонках "Всього" і "поточні" щодо загального фонду та у колонці "Разом" цифри "8526,5 5673,0" та "8526,5" замінити відповідно цифрами "10473.5 7620" та "10473.5";

по коду функціональної класифікації 010107 "Апарат Рахункової палати України" цифри "8526,5 5673,0" та "8526,5" замінити відповідно цифрами "10473.5 7620" та "10473.5";

Народний депутат н.д.Асадчев В.М.
Доповнити законопроект пунктом наступного змісту щодо збільшення видатків Верховній Ваді Укоаїни для здійснення заходів із запровадження бюджетного кодексу:
"у видатках за кодом 11 "Управління справами Верховної Ради України" у колонках "всього", "поточні", "капітальні" щодо загального фонду та у колонці "разом" цифри "160969.1 110944.1", "50025" та "188336.9" замінити на "168969.1 113944.1", "55025" та "196336.9".Народний депутат н.д.Свирида О.М.:

Доповнити законопроект пунктом наступного змісту:

" у видатках за кодом 110 "Міністерство палива та енергетики України" код 140104 викласти в редакції "Видатки пов"язані з реструктуризацією галузі з видобутку кам"яного вугілля, лігніту (бурого вугілля) і торфу".

Народний депутат Павловський М.А.,
Кабінет Міністрів України

Доповнити законопроект пунктом наступного змісту:
"У видатках за кодом 280 "Міністерство аграрної політики України" у колонках "поточні" і "капітальні" щодо загального фонду цифри "900959,7" та "12974,5" замінити на цифри "900559,7" та "13374,5

по коду функціональної класифікації 160304 "Протиепізоотичні заходи" у колонці "поточні" щодо загального фонду цифри "51993" замінити на "51593", а у колонці "капітальні" щодо загального фонду записати цифри "400"
ВрахованоВрахованоВраховано

Враховано
п р о е к т


Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2001 рік"

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є :


І. Внести до додатку N 3 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2001 рік" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 2-3, ст. 10, із змінами, внесеними Законом України від 21 червня 2001 року N 2554-ІІІ) такі зміни:

1) у видатках за кодом 11 "Управління справами Верховної Ради України" у колонках "всього", "поточні", з них "оплата праці", "капітальні" щодо загального фонду та у колонці "разом" цифри "160969.1 110944.1 44725,8", "50025" та "188336.9" замінити на "168969.1 113944.1 45425,8", "55025" та "196336.9".
По коду 010101 "Апарат Верховної Ради України" у колонках "всього", "поточні", з них "оплата праці", "капітальні" щодо загального фонду та "разом" цифри "22309,3 19775,3 10876,8", "2534,0" та 22309,3 замінити на "30309,3 22775,3 11576,8", "7534,0" та "30309,3".

2) у видатках за кодом 110 "Міністерство палива та енергетики України" код 140104 викласти в редакції "Видатки пов"язані з реструктуризацією галузі з видобутку кам"яного вугілля, лігніту (бурого вугілля) і торфу".

3) у видатках за кодом 280 "Міністерство аграрної політики України" у колонках "поточні" і "капітальні" щодо загального фонду цифри "900959,7" та "12974,5" замінити на цифри "900559,7" та "13374,5

по коду функціональної класифікації 160304 "Протиепізоотичні заходи"у колонці "поточні" щодо загального фонду цифри "51993" замінити на "51593", а у колонці "капітальні" щодо загального фонду записати цифри "400"

4) у видатках за кодом 351 "Міністерство фінансів України (загальнодержавні видатки)" у колонках "Всього" і "поточні" щодо загального фонду та у колонці "Разом":

цифри "12811875,6 12524474,5" та "17030512" замінити відповідно цифрами "12801928,6 12514527,5" та "17020565";

по коду функціональної класифікації 010411 "Заходи з впровадженням Податкового та Бюджетного кодексів" цифри "20000 20000" та "20000" замінити відповідно цифрами "10053 10053" та "10053";


5) у видатках за кодом 651 "Рахункова палата України" у колонках "Всього" і "поточні" щодо загального фонду та у колонці "Разом" цифри "8526,5 5673,0" та "8526,5" замінити відповідно цифрами "10473.5 7620" та "10473.5";

по коду функціональної класифікації 010107 "Апарат Рахункової палати України" цифри "8526,5 5673,0" та "8526,5" замінити відповідно цифрами "10473.5 7620" та "10473.5".

6) в підсумковому рядку "Всього" у колонках "поточні", з них "оплата праці" і "капітальні" щодо загального фонду цифри "31036685 6166529,1" та "1290860,8" замінити відповідно на цифри "31031285 6167229,1" та "1296260,8".ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня опублікування.
ІІ. Прикінцеві положення

Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування."


ІІ. Прикінцеві положення

Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.* - Назви колонок таблиці подані в загальному значенні