Назва: Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2001 рік"
Автор: Президент України
Головний комітет: Народні депутати України - члени Комітету з питань бюджету

N
Редакція, прийнята в попередньому читанні*
Зауваження та пропозиції
Висновки, обгр.
Редакція, запропонована головним комітетом

0.Проект
(13.07.2001)

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Закону України
"Про Державний бюджет України на 2001 рік"

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

І. Внести до додатку N 3 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2001 рік" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 2-3, ст. 10, із змінами, внесеними Законом України від 21 червня 2001 року N 2554-ІІІ) такі зміни:

1) у видатках за кодом 11 "Управління справами Верховної Ради України" у колонках "Всього" і "поточні", з них "оплата праці" щодо загального фонду та у колонці "Разом":

цифри "160969,1 110944,1 44725,8" та "188336,9" замінити відповідно цифрами "158021,2 107996,2 42999,9" та "185389,0";

по коду функціональної класифікації 010112 "Інші видатки органів законодавчої та виконавчої влади" цифри "18166,3 17356,3 4408,2" та "19836,3" замінити відповідно цифрами "15798,4 14988,4 2682,3" та "17468,4";

по коду функціональної класифікації 030104 "Витрати, пов'язані з відрядженнями за кордон працівників органів державної влади" цифри "5077,2 5077,2 5077,2" замінити відповідно цифрами "4497,2 4497,2 4497,2";

2) у видатках за кодом 651 "Рахункова палата України" у колонках "Всього" і "поточні" щодо загального фонду та у колонці "Разом" цифри "8526,5 5673,0" та "8526,5" замінити відповідно цифрами "11474,4 8620,9" та "11474,4";

по коду функціональної класифікації 010107 "Аппарат Рахункової палати України" цифри "8526,5 5673,0" та "8526,5" замінити відповідно цифрами "11474,4 8620,9" та "11474,4";3) в підсумковому рядку "Всього":

у колонці "з них оплата праці" щодо загального фонду цифри "6168318,0" замінити цифрами "6166592,1".
Н.д. Чорноволенко О.В. :
Визначити джерелами покриття видатків на збільшення фінансування Рахункової палати видатки на запровадження Податкового і Бюджетного кодексів України, які передбачені у бюджеті за кодом 351 "Міністерство фінансів України (загальнодержавні видатки).
Народний депутат н.д.Асадчев В.М.
Доповнити законопроект пунктом щодо збільшення видатків Верховній Ваді України для здійснення заходів із запровадження Бюджетного кодексу на суму 4 млн.грн.

народний депутат Павловський М.А.,
Кабінет Міністрів України

Доповнити законопроект пунктом наступного змісту:
"У видатках за кодом 280 "Міністерство аграрної політики України" у колонках "поточні" і "капітальні" щодо загального фонду цифри "900959,7" та "12974,5" замінити на цифри "900559,7" та "13374,5

по коду функціональної класифікації 160304 "Протиепізоотичні заходи" у колонці "поточні" щодо загального фонду цифри "51993" замінити на "51593", а у колонці "капітальні" щодо загального фонду записати цифри "400".
Народні депутати України
О.В.Турчинов, Є.Д.Жовтяк
Доповнити законопроект пунктом наступного змісту "у видатках за кодом 654 "Національна академія наук по коду функціональної класифікації 040203 "Державне замовлення у сфері науки" збільшити видатки на 257,0 тис.грн. на друкування п"ятого випуску Загальнослов"янського лінгвістичного атласу"
Враховано

Враховано

Враховано


Враховано


п р о е к т


Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2001 рік"

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є :


І. Внести до додатку N 3 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2001 рік" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 2-3, ст. 10, із змінами, внесеними Законом України від 21 червня 2001 року N 2554-ІІІ) такі зміни:

1) у видатках за кодом 11 "Управління справами Верховної Ради України" у колонках "всього", "поточні", з них "оплата праці", "капітальні" щодо загального фонду та у колонці "разом" цифри "160969.1 110944.1 44725,8", "50025" та "188336.9" замінити на "164969.1 111944.1 45025,8", "53025" та "192336.9".
По коду 010101 "Апарат Верховної Ради України" у колонках "всього", "поточні", з них "оплата праці", "капітальні" щодо загального фонду та "разом" цифри "22309,3 19775,3 10876,8", "2534,0" та 22309,3 замінити на "26309,3 20775,3 11176,8", "5534,0" та "26309,3".


2) у видатках за кодом 280 "Міністерство аграрної політики України" у колонках "поточні" і "капітальні" щодо загального фонду цифри "900959,7" та "12974,5" замінити на цифри "900559,7" та "13374,5

по коду функціональної класифікації 160304 "Протиепізоотичні заходи" у колонці "поточні" щодо загального фонду цифри "51993" замінити на "51593", а у колонці "капітальні" щодо загального фонду записати цифри "400"
3) у видатках за кодом 351 "Міністерство фінансів України (загальнодержавні видатки)" у колонках "Всього" і "поточні" щодо загального фонду та у колонці "Разом":

цифри "12811875,6 12524474,5" та "17030512" замінити відповідно цифрами "12797671,6 12518270,5" та "17024308";

по коду функціональної класифікації 010411 "Заходи з впровадженням Податкового та Бюджетного кодексів" цифри "20000 20000" та "20000" замінити відповідно цифрами "13796 13796" та "13796";


4) у видатках за кодом 651 "Рахункова палата України" у колонках "Всього" і "поточні" щодо загального фонду та у колонці "Разом" цифри "8526,5 5673,0" та "8526,5" замінити відповідно цифрами "10473.5 7620" та "10473.5";

по коду функціональної класифікації 010107 "Апарат Рахункової палати України" цифри "8526,5 5673,0" та "8526,5" замінити відповідно цифрами "10473.5 7620" та "10473.5".

5) У видатках за кодом 654 "Національна академія наук" у колонках "Всього" і "поточні" щодо загального фонду та у колонці "Разом" цифри "296733,3 287714,1" та "362000,3" замінити відповідно цифрами "296990,3 287971,1" та "362257,3";
по коду функціональної класифікації 040203 "Державне замовлення у сфері науки" у колонках "Всього" і "поточні" щодо загального фонду та у колонці "Разом" цифри "26737,3 26637,3" та "26737,3" замінити відповідно цифрами "26994,3 26894,3" та "26994,3".6) в підсумковому рядку "Всього" у колонках "поточні", з них "оплата праці" і "капітальні" щодо загального фонду цифри "31036685 6166529,1" та "1290860,8" замінити відповідно на цифри "31033285 6166829,1" та "1294260,8".ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня опублікування.
ІІ. Прикінцеві положення

Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування."


ІІ. Прикінцеві положення

Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.* - Назви колонок таблиці подані в загальному значенні