Назва: Проект Закону України про особливості виробництва, експорту та імпорту дисків для лазерних систем зчитування
Автор: народний депутат Укоаїни С.Чукмасов
Головний комітет: народні депутати України – члени Комітету з питань промислової політики і підприємництва

Файл у форматі MS WORD7

N
Редакція, прийнята в попередньому читанні*
Зауваження та пропозиції
Висновки, обгр.
Редакція, запропонована головним комітетом
0.
Проект Закону України1.
Про особливості виробництва, експорту та імпорту дисків для лазерних систем зчитування
-1- Н.д.Сафронов С.О. (Округ №30)
Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24) Н.д.Глухівський Л.Й. (Реєстр.картка №341)
Назву закону викласти в такій редакції:
"Закон України "Про особливості державного регулювання діяльності у сфері виробництва, експорту, імпорту дисків для лазерних систем зчитування"

Враховано
Закон України "Про особливості державного регулювання діяльності у сфері виробництва, експорту, імпорту дисків для лазерних систем зчитування"


-2- Н.д.Чубатенко О.М. (Округ №216)
Н.д.Матвієнко А.С. (Округ №17)
Н.д.Мухін В.В. (Реєстр.картка №366)
В назві законопроекту після слів "про особливості" доповнити словами "державного регулювання", далі за текстом.

Враховано

2.
Цей Закон визначає особливості державного регулювання діяльності у сфері виробництва, експорту та імпорту дисків із записом інформації для лазерних систем зчитування та недопущення незаконного їх виробництва та обігу
-3- Н.д.Сафронов С.О. (Округ №30)
Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Н.д.Глухівський Л.Й. (Реєстр.картка №341)
Преамбулу законопроекту викласти в такій редакції: "Цей Закон визначає особливості державного регулювання діяльності у сфері виробництва, експорту та імпорту дисків для лазерних систем зчитування з метою недопущення незаконного їх виробництва та обігу."

Враховано
Цей Закон визначає особливості державного регулювання діяльності у сфері виробництва, експорту, імпорту дисків для лазерних систем зчитування з метою недопущення незаконного їх виробництва та обігу.


-4- Н.д.Павловський М.А. (Округ №188)
Н.д.Аннєнков Є.І. (Реєстр.картка №250)
Н.д.Чубатенко О.М. (Округ №216)
Н.д.Матвієнко А.С. (Округ №17)
Н.д.Мухін В.В.. (Реєстр.картка №366)
Пропонується в преамбулі законопроекту слова "із записом інформації" і слова "та недопущення незаконного їх виробництва та обігу" вилучити.

Враховано частково

3.
Стаття 1. Визначення термінів


Стаття 1. Визначення термінів
4.
В цьому законі вживаються терміни, що мають таке значення:


В цьому Законі терміни вживаються у такому значенні:
5.
Виробник дисків для лазерних систем зчитування - суб'єкт господарювання, який повністю або частково здійснює виробництво дисків для лазерних систем зчитування (із записом на них інформації і без запису);
-5- Н.д.Чубатенко О.М. (Округ №216)
Н.д.Матвієнко А.С. (Округ №17)
Н.д.Мухін В.В. (Реєстр.картка №366)
Стаття 1, абзац другий. Термін "виробник дисків для лазерних систем зчитування" викласти у такій редакції: "Виробник дисків для лазерних систем зчитування - суб'єкт господарювання, який здійснює виробництво дисків для лазерних систем зчитування.".

Враховано
виробник дисків для лазерних систем зчитування - суб'єкт господарювання, який повністю або частково здійснює виробництво дисків для лазерних систем зчитування;
6.
Виробництво дисків - діяльність, пов'язана з виробництвом (випуском) дисків для лазерних систем зчитування, яка включає всі стадії технологічного процесу, а також реалізацію дисків власного виробництва;
-6- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 1, частина 1, пункт 2-Виключити текст "(випуском)"

Враховано
виробництво дисків для лазерних систем зчитування - діяльність, пов'язана із застосуванням технологічного процесу по виробництву дисків для лазерних систем зчитування із записом на них інформації або без запису, а також реалізацією дисків власного виробництва;


-7- Н.д.Чекалін В.М. (Реєстр.картка №244)
Стаття 1. Термін виробництво дисків викласти у такій редакції: "Виробництво дисків для лазерних систем зчитування - діяльність пов'язана із застосуванням технологічного процесу по виробництву дисків із записом на них інформації або без запису, а також реалізацією дисків власного виробництва ".

Враховано-8- Н.д.Сафронов С.О. (Округ №30)
Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
В статті 1 тлумачення окремих термінів викласти у такій редакції:
"виробництво дисків - це діяльність, пов'язана з виробництвом (виготовленням, випуском) дисків, яка включає всі стадії технологічного процесу, а також реалізація дисків власного виробництва;"

Враховано частково-9- Н.д.Глухівський Л.Й. (Реєстр.картка №341)
Стаття 1. Замість визначення "виробництво дисків" ввести два наступних визначення:
"Виробництво дисків - сукупність стадій технологічного процесу випуску дисків для лазерних систем зчитування;
випуск в обіг дисків - виробництво дисків і (або) їх реалізація;"

Відхилено-10- Н.д.Чубатенко О.М. (Округ №216
Н.д.Матвієнко А.С. (Округ №17)
Н.д.Мухін В.В. (Реєстр.картка №366)
Стаття 1, абзац третій. Термін "виробництво дисків" викласти у такій редакції: "Виробництво дисків для лазерних систем зчитування - діяльність, пов'язана із застосуванням технологічного процесу по переробці сировини в оптичні носії інформації у формі дисків для лазерних систем зчитування."

Враховано частково

7.
диск для лазерних систем зчитування - будь-який оптичний диск для лазерних систем зчитування (в тому числі мастер-диск, матриця), із записом або з можливістю запису на ньому інформації, що відображає зміст об'єктів авторського права чи суміжних прав, або без запису такої інформації;
-11- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 1, частина 1. Пункт 3 після першого тексту "лазерних систем зчитування" доповнити текстом "(далі також "диск")

Відхилено
диск для лазерних систем зчитування - будь-який оптичний диск для лазерних систем зчитування (в тому числі матриця), із записом або з можливістю запису на ньому інформації, що відображає об'єкти авторського права чи суміжних прав, або без запису такої інформації;


-12- Н.д.Сафронов С.О. (Округ №30)
Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
В статті 1 тлумачення окремих термінів викласти у такій редакції:
"диск для лазерних систем зчитування - будь-який оптичний диск для лазерних систем зчитування, в тому числі майстер-диск, матриця, із записом або з можливістю запису на ньому інформації, що відображає зміст об'єктів авторського права чи суміжних прав, або без запису такої інформації, зокрема такі як:
- СD (компакт- диск);
-СD-RОМ (компакт-диск з пам'яттю тільки для зчитування);
- СD-R (компакт-диск з можливістю запису);
- СD-RW (компакт-диск з можливістю перезапису);
- СD-W (компакт-диск з можливістю перезапису);
- DVD (цифровий відео диск);
- DVD-RОМ (цифровий відео диск з пам'яттю тільки для зчитування);
- LD (лазерний диск), МD (мінідиск), VCD (відео компакт-диск);"

Відхилено-13- Н.д.Глухівський Л.Й. (Реєстр.картка №341)
Стаття 1. У визначенні "диск для лазерних систем зчитування" замість слів "що відображає зміст об'єктів авторського права" записати слова "що відображає об'єкти авторського права".

Враховано-14- Н.д.Павловський М.А. (Округ №188)
Н.д.Аннєнков Є.І. (Реєстр.картка №250)
Стаття 1, абзац четвертий. Слова "в тому числі мастер-диск, матриця" виключити

Враховано частково-15- Н.д.Чубатенко О.М. (Округ №216)
Н.д.Матвієнко А.С. (Округ №17)
Н.д.Мухін В.В. (Реєстр.картка №366)
Стаття 1, абзац четвертий. Слово "мастер-диск" вилучити.

Враховано-16- Н.д.Франчук А.Р. (Округ №10)
Ст.1 доповнити таким терміном: "лазерна система зчитування - відтворювання інформації, записаної на дисках у цифрової формі за допомогою лазерних технологій."

Відхилено

8.
ліцензійні умови - вимоги до діяльності по виробництву дисків для лазерних систем зчитування, передбачені у статті 4 цього Закону та визначені Кабінетом Міністрів України, дотримання та виконання яких є обов'язковим для виробника дисків, який отримав ліцензію на виробництво дисків.
-17- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 1, частина 1, пункт 4. Виключити текст "та визначені Кабінетом Міністрів України"

Враховано
ліцензійні умови - перелік вимог до діяльності по виробництву, експорту, імпорту дисків для лазерних систем зчитування, експорту, імпорту обладнання та сировини для їх виробництва, визначений цим Законом та ліцензійних умов, затвердження яких передбачено Законом України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності", виконання яких є обов'язковим для виробника, експортера, імпортера дисків для лазерних систем зчитування, який отримав відповідну ліцензію;


-18- Н.д.Павловський М.А. (Округ №188)
Н.д.Аннєнков Є.І. (Реєстр.картка №250)
Н.д.Чубатенко О.М. (Округ №216)
Н.д.Матвієнко А.С. (Округ №17)
Стаття 1, абзац п'ятий. Термін "ліцензійні умови" викласти в такій редакції:
"ліцензійні умови - перелік вимог до діяльності по виробництву, експорту та імпорту дисків для лазерних систем зчитування, визначений цим Законом, дотримання та виконання яких є обов'язковим для виробника, експортера та імпортера дисків для лазерних систем зчитування, який отримав ліцензію на їх виробництво;".

Враховано-19- Н.д.Чекалін В.М. (Реєстр.картка №244)
Стаття 1, абзац п'ятий . Після слів "систем зчитування" додати слова "експорту, імпорту обладнання та сировини для їх виробництва", а після слів "цього Закону" додати слова "та ліцензійних умов, затвердження яких передбачено Законом України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності". А слово "дотримання" вилучити.

Враховано

9.
ліцензія на виробництво дисків - дозвіл, що надається відповідно до вимог цього Закону і є єдиним документом, що дає право на здійснення зазначеного в ньому виду підприємницької діяльності протягом установленого строку;
-20- Н.д.Чубатенко О.М. (Округ №216)
Н.д.Матвієнко А.С. (Округ №17)
Н.д.Мухін В.В. (Реєстр.картка №366)
Стаття 1, абзац шостий. Термін "ліцензія" викласти в такій редакції: "ліцензія - документ державного зразка, який надається відповідно до вимог цього Закону і є єдиним документом, що засвідчує право на провадження зазначеного у ньому виду господарської діяльності протягом визначеного строку за умови виконання ліцензійних умов";

Враховано частково
ліцензія - документ державного зразка, що дає право на здійснення зазначеного в ньому виду господарської діяльності протягом установленого строку за умови виконання ліцензійних умов;


-21- Н.д.Чекалін В.М. (Реєстр.картка №244)
Стаття 1, частина 1, абзац шостий. Слово "дисків" замінити на слова "дисків для лазерних систем зчитування", а слова "підприємницької діяльності" на "господарської діяльності" і ділі по всьому тексту законопроекту.

Враховано

10.
ліцензоване приміщення - будь-яке приміщення, зазначене у додатку до ліцензії на виробництво дисків для лазерних систем зчитування і матриць, в якому здійснюється виробництво та зберігання дисків для лазерних систем зчитування;
-22- Н.д.Сафронов С.О. (Округ №30)
Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
В статті 1 тлумачення окремих термінів викласти у такій редакції:
"ліцензоване приміщення - будь-яке приміщення, що використовується виробником дисків, в тому числі виробничі, складські та усі інші приміщення і зазначені в ліцензії на виробництво дисків;"

Враховано частково
ліцензоване приміщення - приміщення, що використовується виробником, експортером, імпортером дисків для лазерних систем зчитування, зокрема, те, що використовується для виробництва, зберігання, реалізації дисків для лазерних систем зчитування, і зазначене у додатку до ліцензії;


-23- Н.д.Павловський М.А. (Округ №188)
Н.д.Аннєнков Є.І. (Реєстр.картка №250)
Н.д.Чубатенко О.М. (Округ №216)
Н.д.Мухін В.В. (Реєстр.картка №366)
Стаття 1, абзац сьомий. Слова "і матриць" виключити.

Враховано-24- Н.д.Чекалін В.М. (Реєстр.картка №244)
Стаття 1 , абзац сьомий викласти у такій редакції: "ліцензоване приміщення -приміщення, що використовується виробником, експортером, імпортером дисків для лазерних систем зчитування, зокрема, те, що використовується для виробництва, зберігання, реалізації дисків для лазерних систем зчитування і зазначене у додатку до ліцензії; ".

Враховано-25- Н.д.Глухівський Л.Й. (Реєстр.картка №341)
У статті 1 визначення окремих термінів пропонується викласти у такій редакції:
"ліцензоване приміщення - будь-яке приміщення, що зазначене в ліцензії на виробництво дисків і використовуються виробником дисків як виробниче чи складське;"

Враховано частково-26- Н.д.Матвієнко А.С. (Округ №17)
Н.д.Мухін В.В. (Реєстр.картка №366)
Стаття 1, абзац сьомий. Слова "на виробництво дисків для лазерних систем зчитування, і матриць," виключити, слово "та" замінити ",", після слова "зберігання" доповнити словами "чи реалізація".

Враховано

11.
ліцензоване обладнання - обладнання, включаючи прес-форми, що зазначене в ліцензії на виробництво дисків для лазерних систем зчитування;
-27- Н.д.Чубатенко О.М. (Округ №216)
Стаття 1, абзац восьмий. Після слів "що зазначене" доповнити "у додатку до ліцензії". Далі по тексту.

Враховано
ліцензоване обладнання - обладнання, включаючи прес-форми, що зазначене у додатку до ліцензії на виробництво дисків для лазерних систем зчитування;


-28- Н.д.Матвієнко А.С. (Округ №17)
Н.д.Мухін В.В. (Реєстр.картка №366)
Стаття 1, абзац восьмий. Після слів "що зазначене" доповнити "у додатку до ліцензії", слова "зчитування" доповнити словами "і яке введено у промислову експлуатацію".

Враховано частково

12.
мастер-диск - відповідний носій, що містить всю або частину інформації у цифровій формі, яка переноситься на матрицю;
-29- Н.д.Павловський М.А. (Округ №188)
Н.д.Аннєнков Є.І. (Реєстр.картка №250)
Н.д.Сафронов С.О. (Округ №30)
Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Н.д.Чубатенко О.М. (Округ №216)
Н.д.Матвієнко А.С. (Округ №17)
Н.д.Мухін В.В. (Реєстр.картка №366)
Стаття 1, абзац дев'ятий. Вилучити.

Враховано

13.
матриця - матеріальний носій у вигляді штампу або іншого аналогічного чи еквівалентного пристрою, який містить інформацію в цифровій формі і використовується для безпосереднього перенесення інформації на диск для лазерних систем зчитування;
-30- Н.д.Сафронов С.О. (Округ №30)
Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Н.д.Глухівський Л.Й. (Реєстр.картка №341)
В статті 1 тлумачення окремих термінів викласти у такій редакції:
"матриця - матеріальний носій, такий як скляний або полімерний майстер-диск, металевий штамп або інший аналогічний чи еквівалентний пристрій, що містить інформацію в цифровій формі і використовується для виробництва дисків;"

Відхилено
матриця - матеріальний носій у вигляді штампу або іншого аналогічного чи еквівалентного пристрою, який містить інформацію в цифровій формі і використовується для безпосереднього перенесення цієї інформації на диск для лазерних систем зчитування під час його виробництва;


-31- Н.д.Павловський М.А. (Округ №188)
Н.д.Аннєнков Є.І. (Реєстр.картка №250)
Н.д.Чубатенко О.М. (Округ №216)
Н.д.Матвієнко А.С. (Округ №17)
Н.д.Мухін В.В. (Реєстр.картка №366)
Стаття 1, абзац десятий. Після слова "перенесення" доповнити словом "цієї", а після слова "зчитування" доповнити словами "під час його виготовлення".

Враховано

14.
незаконний обіг дисків для лазерних систем зчитування, обладнання та сировини для їх виготовлення - види господарської діяльності, пов'язані з виробництвом, зберіганням, реалізацією (торгівлею), ввезенням на митну територію України чи вивезенням з митної території України дисків для лазерних систем зчитування, обладнання та сировини для їх виготовлення, що не відповідають вимогам цього Закону;
-32- Н.д.Сафронов С.О. (Округ №30)
Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
В статті 1 тлумачення окремих термінів викласти у такій редакції:
"незаконний обіг дисків, сировини та обладнання для їх виготовлення - імпорт, експорт, виробництво, зберігання, реалізація (торгівля), перевезення (транспортування) на території України дисків, сировини та обладнання для їх виготовлення, що не відповідають вимогам цього закону;"

Враховано частково
незаконний обіг дисків для лазерних систем зчитування, обладнання та сировини для їх виробництва - виробництво, експорт, імпорт, зберігання, реалізація, перевезення на території України дисків для лазерних систем зчитування, обладнання та сировини для їх виробництва, що не відповідають вимогам цього Закону;


-33- Н.д.Павловський М.А. (Округ №188)
Н.д.Аннєнков Є.І. (Реєстр.картка №250)
Н.д.Чубатенко О.М. (Округ №216)
Н.д.Матвієнко А.С. (Округ №17) Н.д.Мухін В.В. (Реєстр.картка №366)
Стаття 1, абзац одинадцятий. Вилучити.

Відхилено-34- Н.д.Глухівський Л.Й. (Реєстр.картка №341)
У статті 1 визначення окремих термінів пропонується викласти у такій редакції:
"незаконний обіг дисків, сировини та обладнання для їх виробництва - виробництво, зберігання, реалізація (торгівля), імпорт, експорт, перевезення (транспортування) на території України дисків, сировини та обладнання для їх виготовлення, що не відповідають вимогам цього Закону;"

Враховано

15.
спеціальний ідентифікаційний код (СІД-код) - міжнародний код, який присвоюється органом, що видає ліцензію на виробництво дисків для лазерних систем зчитування, і визначає виробника дисків.
-35- Н.д.Сафронов С.О. (Округ №30)
Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Н.д.Глухівський Л.Й. (Реєстр.картка №341)
В статті 1 тлумачення окремих термінів викласти у такій редакції:
Спеціальний ідентифікаційний код (СІД-код) - код, який присвоюється органом, що видає ліцензію на виробництво дисків і визначає виробника дисків та відповідає міжнародній системі кодування."

Враховано
спеціальний ідентифікаційний код (СІД-код) - код, прийнятий у міжнародній практиці кодування дисків для лазерних систем зчитування, який присвоюється органом, що видає ліцензію на виробництво дисків для лазерних систем зчитування, і визначає виробника дисків;


-36- Н.д.Павловський М.А. (Округ №188)
Н.д.Аннєнков Є.І. (Реєстр.картка №250)
Н.д.Чубатенко О.М. (Округ №216)
Н.д.Матвієнко А.С. (Округ №17)
Н.д.Мухін В.В. (Реєстр.картка №366)
Стаття 1, абзац дванадцятий. Слово "міжнародний" замінити словом "спеціальний", після слова "виробника" доповнити словом "цих", після слова "зчитування" доповнити словами "із записом на них інформації".

Відхилено-37- Н.д.Франчук А.Р. (Округ №10)
В ст. 1 термін "спеціальний ідентифікаційний код" доповнити словами "а також зчитується без спеціальних технічних засобів."

Відхилено-38- Н.д.Чекалін В.М. (Реєстр.картка №244)
Стаття 1, визначення терміну "спеціальний ідентифікаційний код" слова "міжнародний код" замінити на слова "код, прийнятий у міжнародній практиці кодування дисків для лазерних систем зчитування".

Враховано

16.
Стаття 2. Сфера дії Закону
-39- Н.д.Чекалін В.М. (Реєстр.картка №244)
Назву статті 2 викласти у такій редакції: "Стаття 2. Сфера дії Закону та законодавство про виробництво, експорт, імпорт дисків для лазерних систем зчитування".

Враховано
Стаття 2. Сфера дії Закону та законодавство про виробництво, експорт, імпорт дисків для лазерних систем зчитування
17.
1. Дія цього Закону поширюється на суб'єктів підприємницької діяльності, які здійснюють виробництво дисків для лазерних систем зчитування, а також експорт та імпорт дисків.
-40- Н.д.Сафронов С.О. (Округ №30)
Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Н.д.Глухівський Л.Й. (Реєстр.картка №341)
В статі 2: а) частину першу викласти в такій редакції
"1. Дія цього закону поширюється на суб'єктів підприємницької та господарської діяльності, які здійснюють виробництво дисків, а також експорт, імпорт товарів, зазначених в статті 5 цього закону."

Враховано
Дія цього Закону поширюється на суб'єктів господарської діяльності, які здійснюють виробництво, експорт, імпорт дисків для лазерних систем зчитування, а також експорт, імпорт обладнання та сировини для їх виробництва, зазначених в статті 5 цього Закону.


-41- Н.д.Сафронов С.О. (Округ №30)
Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
З частини 1 виключити слова "імпорт та експорт", оскільки в цій статті врегульовані питання виключно щодо діяльності по виробництву дисків.

Відхилено-42- Н.д.Чубатенко О.М. (Округ №216)
Н.д.Матвієнко А.С. (Округ №17)
Н.д.Мухін В.В. (Реєстр.картка №366)
Стаття 2, частина перша. Викласти у такій редакції: "Дія цього Закону поширюється на суб'єктів господарської діяльності, які здійснюють виробництво, експорт, імпорт дисків для лазерних систем зчитування".

Враховано-43- Н.д.Чекалін В.М. (Реєстр.картка №244)
Стаття 2, частина 1. Після слів "для лазерних систем зчитування" доповнити словами "а також експорт, імпорт обладнання та сировини для їх виготовлення зазначених в статті 5 цього Закону."

Враховано

18.
2. Правовідносини у сфері виробництва дисків регулюються цим Законом та іншими законодавчими актами, в частині, що не суперечить цьому Закону, міжнародними договорами України, а також нормативно-правовим актам Кабінету Міністрів України виданими відповідно до цього Закону.
-44- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 2, частина 2.Текст "законодавчими актами" замінити текстом "законами України", після тексту "договорами України" додати текст ", згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України". Доповнити цю частину таким другим реченням "У разі якщо норми цього Закону суперечать положенням міжнародного договору України, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, застосовуються норми міжнародного договору"

Враховано частково
Відносини у сфері виробництва, експорту, імпорту дисків для лазерних систем зчитування, експорт, імпорт обладнання та сировини для їх виробництва регулюються Конституцією України, законами України "Про авторське право і суміжні права", "Про ліцензування певних видів господарської діяльності", цим Законом, іншими законами в частині, що не суперечать цьому Закону, а також міжнародними договорами України, що набрали чинності у встановленому законом порядку. У разі, якщо норми цього Закону суперечать положенням міжнародного договору України, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, застосовуються норми міжнародного договору.-45- Н.д.Глухівський Л.Й. (Реєстр.картка №341)
Стаття 2, частина 2. Після слів "регулюються цим Законом" вставити текст: ", Законом України "Про авторське право і суміжні права".

Враховано-46- Н.д.Чубатенко О.М. (Округ №216)
Н.д.Матвієнко А.С. (Округ №17)
Н.д.Мухін В.В. (Реєстр.картка №366)
Стаття 2, частина друга. Викласти у такій редакції: "Правовідносини у сфері виробництва дисків для лазерних систем зчитування, регулюються Конституцією України, Законом України "Про авторське право і суміжні права", цим Законом, Законом України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності", іншими Законами України в частині, що не суперечать цьому Закону, а також міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України. У разі, якщо норми цього Закону суперечать положенням міжнародного договору України, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, застосовуються норми міжнародного договору."

Враховано частково-47- Н.д.Чубатенко О.М. (Округ №216)
Н.д.Матвієнко А.С. (Округ №17)
Н.д.Мухін В.В. (Реєстр.картка №366)
Статтю другу доповнити новою частиною такого змісту: "Дія цього Закону щодо ліцензування експорту чи імпорту дисків для лазерних систем зчитування, що містять об'єкти авторського та/або суміжних прав, не поширюється на випадки переміщення таких дисків для лазерних систем зчитування через територію України транзитом або їх ввезення чи вивезення фізичними особами в особистих цілях, а також у випадках пересилання таких дисків у міжнародних поштових чи експрес-відправленнях."

Враховано частково-48- Н.д.Чекалін В.М. (Реєстр.картка №244)
Стаття 2, частина друга. Викласти у такій редакції: "Відносини у сфері виробництва, експорту, імпорту дисків для лазерних систем зчитування, експорт, імпорт обладнання та сировини для їх виробництва регулюються Конституцією України, законами України "Про авторське право і суміжні права", "Про ліцензування певних видів господарської діяльності", цим Законом, іншими законами в частині, що не суперечать цьому Закону, а також міжнародними договорами України, що набрали чинності у встановленому законом порядку. У разі, якщо норми цього Закону суперечать положенням міжнародного договору України, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, застосовуються норми міжнародного договору."

Враховано-49- Н.д.Чекалін В.М. (Реєстр.картка №244)
Стаття 2.Доповнити частиною 3. "3. Дія цього Закону не поширюється на диски для лазерних систем зчитування, які переміщуються через територію України транзитом чи ввозяться або вивозяться фізичними особами для власного використання, а також пересилаються в міжнародних поштових та експрес-відправленнях фізичними особами у особистих цілях."

Враховано
Дія цього Закону не поширюється на диски для лазерних систем зчитування, які переміщуються через територію України транзитом чи ввозяться або вивозяться фізичними особами для власного використання, а також пересилаються в міжнародних поштових та експрес-відправленнях фізичними особами у особистих цілях.
19.
Стаття 3. Регулювання виробництва дисків
-50- Н.д.Чекалін В.М. (Реєстр.картка №244)
Стаття 3. Назву статті доповнити текстом "для лазерних систем зчитування".

Враховано
Стаття 3. Регулювання виробництва дисків для лазерних систем зчитування
20.
1. Виробництво, імпорт та експорт дисків може здійснюватись суб'єктами підприємницької діяльності лише за наявності у них ліцензії на провадження такої діяльності та дотримання ліцензійних умов, які встановлені цим Законом та нормативно-правовими актами Кабінету Міністрів України.
-51- Н.д.Глухівський Л.Й. (Реєстр.картка №341)
Стаття 3, частина 1. Після слів "на провадження такої діяльності" вставити текст: ", а щодо дисків із записаними на них об'єктами авторського права і (або) суміжних прав - також за наявності договорів із суб'єктами авторського права і (або) суміжних прав на право використання цих об'єктів чи копій договорів замовників із суб'єктами авторського права і (або) суміжних прав чи інших документів, що підтверджують правомірність використання об'єктів авторського права і (або) суміжних прав".

Відхилено
1. Виробництво дисків для лазерних систем зчитування здійснюється суб'єктами господарської діяльності лише за наявності у них ліцензії на провадження такої діяльності та за умови дотримання ліцензійних умов, які встановлені цим Законом та ліцензійних умов, затвердження яких передбачено Законом України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності".


-52- Н.д.Чекалін В.М. (Реєстр.картка №244)
Стаття 3, частина 1, абзац перший. Викласти в такій редакції:
"1. Виробництво дисків для лазерних систем зчитування здійснюється суб'єктами господарської діяльності лише за наявності у них ліцензії на провадження такої діяльності та за умови дотримання ліцензійних умов, які встановлені цим Законом та ліцензійних умов, затвердження яких передбачено Законом України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності.".

Враховано-53- Н.д.Глухівський Л.Й. (Реєстр.картка №341)
У частині 1 статті 3 пропонується виключити слова "імпорт та експорт", оскільки в цій статті врегульовані питання виключно щодо діяльності по виробництву дисків і замість слів "які встановлені цим Законом та нормативно-правовими актами Кабінету Міністрів України" записати "які встановлені цим Законом та іншими нормативно-правовими актами"

Враховано-54- Н.д.Чубатенко О.М. (Округ №216)
Н.д.Матвієнко А.С. (Округ №17) Н.д.Мухін В.В. (Реєстр.картка №366)
Стаття 3, пункт 1. Слова ", імпорт та експорт" і "та нормативно-правовими актами Кабінету Міністрів України" вилучити, після слова "дисків" доповнити словами "для лазерних систем зчитування", слова "підприємницької діяльності" замінити на слово "господарювання".

Враховано

21.
Ліцензія на виробництво дисків видається органом, уповноваженим Кабінетом Міністрів України (далі - орган ліцензування) відповідно до цього Закону.
-55- Н.д.Чекалін В.М. (Реєстр.картка №244
Стаття 3, частина 1, абзац 2 . Викласти в такій редакції: "Ліцензування виробництва дисків для лазерних систем зчитування здійснюється органом, уповноваженим Кабінетом Міністрів України (далі - орган ліцензування) відповідно до цього Закону та Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності."

Враховано
Ліцензування виробництва дисків для лазерних систем зчитування здійснюється органом, уповноваженим Кабінетом Міністрів України (далі - орган ліцензування) відповідно до цього Закону та Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності".
22.
2. До видачі ліцензії орган ліцензування присвоює заявнику спеціальний ідентифікаційний код в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
-56- Н.д.Чекалін В.М. (Реєстр.картка №244)
Стаття 3, частина 2, абзац перший. Викласти в такій редакції:
"2.Орган ліцензування присвоює заявнику (виробнику) спеціальний ідентифікаційний код і зазначає його у ліцензії"

Враховано
2. Орган ліцензування присвоює заявнику (виробнику) спеціальний ідентифікаційний код і зазначає його у ліцензії.


-57- Н.д.Павловський М.А. (Округ №188)
Н.д.Аннєнков Є.І. (Реєстр.картка №250)
Н.д.Чубатенко О.М. (Округ №216)
Н.д.Матвієнко А.С. (Округ №17)
Н.д.Мухін В.В. (Реєстр.картка №366)
Стаття 3, пункт 2. Викласти в такій редакції: "Спеціальний ідентифікаційний код присвоюється разом з видачею ліцензії у порядку, встановленому органом, ліцензування за погодженням із спеціально уповноваженим органом з питань ліцензування."

Враховано частково

23.
Кабінет Міністрів України може встановлювати умови використання виробниками, які отримали ліцензію, інших відповідних технологій для позначення виробника дисків та контролю за виробництвом дисків.
-58- Н.д.Павловський М.А. (Округ №188)
Н.д.Аннєнков Є.І. (Реєстр.картка №250)
Н.д.Чубатенко О.М. (Округ №216)
Н.д.Матвієнко А.С. (Округ №17)
Н.д.Мухін В.В. (Реєстр.картка №366)
Стаття 3, пункт 2, абзац другий. Виключити.


Враховано

24.
3. Ліцензія на виробництво дисків, зазначена в цій статті, може бути видана лише суб'єкту підприємницької діяльності, який надав органу ліцензування документально підтверджені дані про:
-59- Н.д.Чубатенко О.М. (Округ №216)
Н.д.Матвієнко А.С. (Округ №17) Н.д.Мухін В.В. (Реєстр.картка №366)
Стаття 3, пункт 3. Викласти в такій редакції: "Ліцензія на виробництво дисків для лазерних систем зчитування видається суб'єкту господарської діяльності, який виконав вимоги частин першої, другої та третьої статті 10 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" та надав органу ліцензування документально підтверджені дані про:
своє виробниче обладнання (найменування та кількість ліній);
свої (власні або орендовані) виробничі та складські приміщення.".

Враховано частково
3. Ліцензія на виробництво дисків для лазерних систем зчитування видається суб'єкту господарської діяльності, який виконав вимоги частин першої, другої та третьої статті 10 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" і надав органу ліцензування установчі документи та документально підтверджені дані про:
власне або орендоване виробниче обладнання (найменування та кількість ліній);
власні або орендовані приміщення, зокрема, виробничі та складські.
25.
- його виробничі потужності;
-60- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 3, частина 3. Пункт 1 виключити

Враховано-61- Н.д.Чекалін В.М. (Реєстр.картка №244)
Стаття 3, частина 3. Викласти у такій редакції: "3. Ліцензія на виробництво дисків для лазерних систем зчитування видається суб'єкту господарської діяльності, який виконав вимоги частин першої, другої та третьої статті 10 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" і надав органу ліцензування установчі документи та документально підтверджені дані про:
власне або орендоване виробниче обладнання (найменування та кількість ліній);
власні або орендовані приміщення, зокрема, виробничі та складські."

Враховано-62- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 3, частина 3. Нумерацію пунктів зробити цифровою - 1), 2),...

Відхилено

26.
- його (власні або орендовані) виробничі та складські приміщення;27.
- його юридичний статус (вид підприємства, найменування, форма власності, склад засновників, дані про державну реєстрацію, в тому числі дані про реєстрацію в податковому органі), якщо він є юридичною особою;28.
- склад керівництва (виконавчих та вищих органів управління);29.
- дані про державну реєстрацію, в тому числі дані про реєстрацію в податковому органі для фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності;
-63- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 3, частина 3. Пункт 5 виключити як такий, що поглинається пунктом З

Враховано

30.
- інші відомості та документи, вичерпний перелік яких встановлюється Кабінетом Міністрів України.
-64- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 3, частина 3. Пункт 6 виключити

Враховано

31.
4. Ліцензія на виробництво дисків видається на термін не більше трьох (3) років одночасно, відповідно до вимог цього Закону, в порядку, за формою та з врахуванням умов встановлених Кабінетом Міністрів України.
-65- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 3. Частину 4 викласти у редакції "Ліцензія на виробництво дисків видається на термін не більше семи (7) років"

Відхилено
4. Ліцензія на виробництво дисків для лазерних систем зчитування видається органом ліцензування на строк три роки.


-66- Н.д.Франчук А.Р. (Округ №10)
В п.4 ст.З слова " на термін не більше трьох років" замінити словами " на термін не більше п'яти років."

Відхилено-67- Н.д.Чубатенко О.М. (Округ №216)
Н.д.Матвієнко А.С. (Округ №17)
Н.д.Мухін В.В. (Реєстр.картка №366)
Стаття 3, пункт 4. Викласти в такій редакції: "Ліцензія на виробництво дисків видається органом ліцензування на термін три (3) роки."

Враховано

32.
5. Орган ліцензування приймає рішення про видачу або відмову у видачі ліцензії після проведення перевірки усієї інформації, наданої заявником.
-68- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 3. Частину 5 наприкінці доповнити таким текстом : "Відмова у видачі ліцензії допускається виключно з таких підстав:
1)якщо заявник не надав органу ліцензування усі дані, передбачені частиною третьою цієї статті;
2)якщо надані заявником дані не відповідають вимогам, встановленим законодавством України"

Відхилено
5. Орган ліцензування приймає рішення про видачу ліцензії або відмову у видачі ліцензії у порядку та на підставах, визначених статтею 11 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" та з врахуванням особливостей цього Закону.


-69- Н.д.Франчук А.Р. (Округ №10)
В п.5 ст.З після слів " про видачу" доповнити словами "продовження терміну ліцензії, призупинення їх..." і далі за текстом. Після слова "заявником" доповнити словами "про що повідомляє письмово не пізніше ніж п'ять днів".

Відхилено-70- Н.д.Чубатенко О.М. (Округ №216)
Н.д.Матвієнко А.С. (Округ №17) Н.д.Мухін В.В. (Реєстр.картка №366)
Стаття 3, пункт 5. Викласти в такій редакції: "Орган ліцензування приймає рішення про видачу або відмову у видачі ліцензії у порядку та на підставах, визначених статтею 11 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" з врахуванням особливостей цього Закону".

Враховано

33.
Стаття 4. Вимоги до діяльності по виробництву дисків (ліцензійні умови)
-71- Н.д.Чекалін В.М. (Реєстр.картка №244)
Стаття 4. В назві статті після тексту "по виробництву дисків" доповнити текстом "для лазерних систем зчитування".

Враховано
Стаття 4. Вимоги до діяльності по виробництву дисків для лазерних систем зчитування (ліцензійні умови)
34.
1. Виробник, що отримав ліцензію на виробництво дисків (далі - ліцензіат), зобов'язаний:
-72- Н.д.Чекалін В.М. (Реєстр.картка №244)
Стаття 4, частина 1, абзац перший. Після тексту "на виробництво дисків" доповнити текстом "для лазерних систем зчитування", а слова "(далі -ліцензіат)" вилучити.

Враховано
1. Виробник, що отримав ліцензію на виробництво дисків для лазерних систем зчитування, зобов'язаний:
35.
а) виготовляти диски лише на обладнанні та в приміщеннях, які зазначені в ліцензії;
-73- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 4, частина 1. Буквену нумерацію пунктів: а),б),... замінити цифровою 1),2),...

Враховано
1) виробляти диски лише на ліцензованому обладнанні та в ліцензованих приміщеннях;


-74- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 4, частина 1, пункт а).Виключити текст "на обладнанні та"

Відхилено-75- Н.д.Сафронов С.О. (Округ №30)
Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Н.д.Глухівський Л.Й. (Реєстр.картка №341)
В статті 4 в частині першій викласти підпункти а), у такій редакції:
"а) Виробляти диски лише на ліцензованому обладнанні та в ліцензованих приміщеннях;"

Враховано-76- Н.д.Матвієнко А.С. (Округ №17) Н.д.Мухін В.В. (Реєстр.картка №366)
Стаття 4, пункт 1, підпункт а). Після слів "зазначені в" доповнити словами "додатку до".

Відхилено

36.
б) проставляти на кожному виготовленому диску спеціальний ідентифікаційний код відповідно до вимог, встановлених Кабінетом Міністрів України;
-77- Н.д.Чекалін В.М. (Реєстр.картка №244)
Стаття 4, частина 1, пункт б. Викласти у такій редакції: " 2) проставляти на кожному виготовленому диску для лазерних систем зчитування спеціальний ідентифікаційний код згідно з цим Законом;"

Враховано
2) проставляти на кожному виготовленому диску для лазерних систем зчитування спеціальний ідентифікаційний код згідно з цим Законом;


-78- Н.д.Павловський М.А. (Округ №188)
Н.д.Аннєнков Є.І. (Реєстр.картка №250)
Н.д.Чубатенко О.М. (Округ №216)
Н.д.Матвієнко А.С. (Округ №17) Н.д.Мухін В.В. (Реєстр.картка №366)
Стаття 4, пункт 1, підпункт б). Викласти в такій редакції: "Проставляти на кожному виготовленому диску для лазерних систем зчитування із записом інформації спеціальний ідентифікаційний код згідно цього Закону, а на кожному виготовленому диску для лазерних систем зчитування без запису інформації - код матриці, з якої його було виготовлено."

Враховано частково

37.
в) забезпечити наявність на всьому обладнанні для виробництва мастер-дисків і прес-формах, які належать ліцензіату або контролюються ним, пристроїв для нанесення на диски, що виготовляються, спеціальних ідентифікаційних кодів з дотриманням вимог нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України;
-79- Н.д.Павловський М.А. (Округ №188)
Н.д.Аннєнков Є.І. (Реєстр.картка №250)
Н.д.Чубатенко О.М. (Округ №216)
Н.д.Матвієнко А.С. (Округ №17) Н.д.Мухін В.В. (Реєстр.картка №366)
Стаття 4, пункт 1, підпункт в). Вилучити.

Відхилено
3) технологічно забезпечити нанесення на диски для лазерних систем зчитування спеціального ідентифікаційного коду ліцензованим обладнанням;


-80- Н.д.Чекалін В.М. (Реєстр.картка №244)
Стаття 4, пункт 1, підпункт в) . Викласти в такій редакції: "3) технологічно забезпечити нанесення на диски для лазерних систем зчитування спеціального ідентифікаційного коду ліцензованим обладнанням;"

Враховано

38.
г) негайно, але не пізніше 3-х робочих днів, повідомляти орган ліцензування про будь-які зміни, що сталися відносно відомостей зазначених у ліцензії, в тому числі про:
-81- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 4, частина 1, пункт г).Виключити текст , починаючи зі слів "в тому числі про" і до кінця пункту

Враховано
4) повідомляти орган ліцензування про будь-які зміни, що сталися відносно відомостей, зазначених у ліцензії та у додатку до ліцензії, протягом трьох робочих днів від дня настання таких змін;


-82- Н.д.Чекалін В.М. (Реєстр.картка №244)
Стаття 4, частина 1, пункт г). Викласти в такій редакції:
"4) повідомляти орган ліцензування про будь-які зміни, що сталися відносно відомостей зазначених у ліцензії та у додатку до ліцензії, протягом трьох робочих днів від дня настання таких змін;"

Враховано-83- Н.д.Чубатенко О.М. (Округ №216)
Н.д.Матвієнко А.С. (Округ №17) Н.д.Мухін В.В. (Реєстр.картка №366)
Стаття 4, пункт 1, підпункт г). Викласти в такій редакції: "Протягом десяти робочих днів повідомляти орган ліцензування про будь-які зміни у відомостях, зазначених у ліцензії та в додатках до неї."

Відхилено

39.
- ліцензоване обладнання;40.
- ліцензовані приміщення;41.
д) виробляти диски для лазерних систем зчитування, які містять об'єкти авторського права та/або суміжних прав, лише за наявності дозволу осіб, яким належить авторське право чи суміжні права та виконання вимог, встановлених Кабінетом Міністрів України, щодо перевірки наявності прав на відтворення (використання) таких об'єктів;
-84- Н.д.Сафронов С.О. (Округ №30)
Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
В статті 4 в частині 1 викласти підпункт д) в такій редакції:
"д) виробляти диски, які містять об'єкти авторського та/або суміжних прав, лише за наявності дозволу осіб, яким належить авторське чи суміжні права і тільки після виконання вимог, встановлених Кабінетом Міністрів України щодо перевірки наявності прав відтворення (використання ) таких об'єктів;"

Враховано частково
5) виробляти диски для лазерних систем зчитування, які містять об'єкти авторського права та/або суміжних прав, лише за наявності дозволу осіб, яким належить авторське право чи суміжні права;


-85- Н.д.Глухівський Л.Й. (Реєстр.картка №341)
Стаття 4, частина 1, пункт "д". Замість слів "за наявності дозволу осіб" записати слова "за наявності договору у письмовій формі - дозволу осіб".

Відхилено-86- Н.д.Павловський М.А. (Округ №188)
Н.д.Аннєнков Є.І. (Реєстр.картка №250)
Cтаття 4, пункт 1, підпункт д) Викласти в такій редакції: "Виробляти диски, що містять об'єкти авторського права та/або суміжних прав, лише за наявності дозволу осіб, яким ці права належать. Відповідальність за правильність оформлення договорів авторського права та/або суміжних прав на виготовлення продукції гарантується замовником продукції".

Враховано частково-87- Н.д.Глухівський Л.Й. (Реєстр.картка №341)
У статті 4 у частині першій викласти підпункт д) у такій редакції:
"д) виробляти диски, які містять об'єкти авторського права та/або суміжних прав, лише за наявності письмового договору (контракту) з особами, яким належить авторське право чи суміжні права і тільки після виконання вимог, встановлених Кабінетом Міністрів України щодо перевірки наявності прав на відтворення (використання) таких об'єктів"

Відхилено-88- Н.д.Чубатенко О.М. (Округ №216)
Н.д.Матвієнко А.С. (Округ №17
Н.д.Мухін В.В. (Реєстр.картка №366)
Стаття 4, пункт 1, підпункт д) Викласти в такій редакції: " Виробляти диски, що містять об'єкти авторського права та/або суміжних прав, лише за наявності дозволу осіб, яким ці права належать."

Враховано-89- Н.д.Сафронов С.О. (Округ №30)
Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Доповнити частину першу підпунктом (е) такого змісту: "е) вести детальний облік виробництва дисків, а також придбання, зберігання використання сировини для їх виготовлення;"

Враховано
6) вести облік обсягів виробництва дисків для лазерних систем зчитування, а також придбання, зберігання, використання сировини для їх виробництва;


-90- Н.д.Глухівський Л.Й. (Реєстр.картка №341)
Доповнити частину першу новим підпунктом такого змісту:
"вести детальний облік виробництва дисків, а також придбання, зберігання та використання сировини для їх виробництва".

Враховано

42.
е) зберігати облікові документи про виробництво і реалізацію, а також примірники виготовлених дисків протягом не менше п'яти (5) років, і надавати копії таких облікових документів та примірники дисків органу з питань ліцензування відповідно до вимог, встановлених Кабінетом Міністрів України;
-91- Н.д.Глухівський Л.Й. (Реєстр.картка №341)
Стаття 4, частина 1, пункт "е". Після слів "виробництво і реалізацію" вставити слова ", договори із суб'єктами авторського права і (або) суміжних прав на право використання об'єктів авторського права і (або) суміжних прав чи копій договорів замовника із суб'єктами авторського права і (або) суміжних прав чи інших документів, що підтверджують правомірність використання об'єктів авторського права і (або) суміжних прав"

Відхилено
7) зберігати облікові документи про виробництво дисків для лазерних систем зчитування протягом строку, встановленого законодавством, та надавати два обов'язкових безоплатних примірника виготовлених дисків для лазерних систем зчитування із записом інформації спеціально уповноваженому органу з питань ліцензування терміном зберігання на три роки відповідно до вимог Закону України "Про обов'язковий примірник документів".
Порядок подання, зберігання та видачі примірників дисків для лазерних систем зчитування затверджується Кабінетом Міністрів України;


-92- Н.д.Чекалін В.М. (Реєстр.картка №244)
Стаття 4, пункт 1, підпункт е). Викласти в такій редакції: "Зберігати облікові документи про виробництво дисків для лазерних систем зчитування протягом строку, встановленого законодавством, та надавати два обов'язкових безоплатних примірника виготовлених дисків для лазерних систем зчитування із записом інформації спеціально уповноваженому органу з питань ліцензування терміном зберігання на три роки відповідно до вимог Закону України "Про обов'язковий примірник документів".
Порядок подання, зберігання та видачі примірників дисків для лазерних систем зчитування затверджується Кабінетом Міністрів України"

Враховано-93- Н.д.Павловський М.А. (Округ №188)
Н.д.Аннєнков Є.І. (Реєстр.картка №250)
Н.д.Чубатенко О.М. (Округ №216)
Н.д.Матвієнко А.С. (Округ №17) Н.д.Мухін В.В. (Реєстр.картка №366)
Стаття 4, пункт 1, підпункт е). Викласти в такій редакції: "Зберігати облікові документи про виробництво дисків для лазерних систем зчитування протягом строку, встановленого чинним законодавством, та надавати примірники виготовлених дисків для лазерних систем зчитування із записом інформації в порядку, визначеному Законом України "Про обов'язковий примірник документів"

Враховано-94- Н.д.Глухівський Л.Й. (Реєстр.картка №341)
У статті 4 у частині першій викласти підпункт є) у такій редакції:
"є) зберігати облікові та інші документи про придбання та використання сировини, виробництво і реалізацію дисків, включаючи документи, що підтверджують укладення відповідних договорів (контрактів) та надання прав на використання об'єктів авторського права та/або суміжних прав, а також примірники виготовлених дисків протягом не менше п'яти (5) років, і надавати копії таких облікових документів та примірники виготовлених дисків органу ліцензування " .

Враховано частково-95- Н.д.Сафронов С.О. (Округ №30)
Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
В статті 4 частині 1 викласти підпункт є) в такій редакції:
"є) зберігати облікові та інші документи про придбання та використання сировини, виробництва і реалізації дисків, включаючи документи, що підтверджують укладення . відповідних договорів та надання прав на використання об'єктів авторського права " та/або суміжних прав, а також примірники виготовлених дисків протягом не менше п'яти (5) років, і надавати копії таких облікових документів та примірники виготовлених дисків органу ліцензування відповідно до вимог, встановлених Кабінетом Міністрів України;"

Враховано частково

43.
є) в будь-який час надавати органу ліцензування чи особам, уповноваженим ним і незалежно від наявності будь-якого попередження, доступ в будь-яке приміщення, що використовується виробником дисків для здійснення діяльності, в тому числі для зберігання будь-якої звітності, з метою перевірки виконання вимог цього Закону;
-96- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 4, частина 1, пункт є). Викласти у редакції: "надавати посадовим особам органу ліцензування доступ у будь-яке приміщення, зазначене у ліцензії, з метою перевірки дотримання вимог цього Закону"

Враховано частково
8) надавати посадовим особам органу ліцензування в будь-який час при проведені перевірок в присутності керівника суб'єкта господарювання або уповноваженої ним особи документи, доступ до приміщень, зазначених у додатку до ліцензії, та забезпечувати умови для їх проведення.-97- Н.д.Павловський М.А. (Округ №188)
Н.д.Аннєнков Є.І. (Реєстр.картка №250)
Н.д.Чубатенко О.М. (Округ №216)
Н.д.Матвієнко А.С. (Округ №17)
Н.д.Мухін В.В. (Реєстр.картка №366)
Стаття 4, пункт 1, підпункт є).Викласти в такій редакції: "Під час перевірки дотримання ним ліцензійний умов надавати необхідні для проведення перевірки документи та забезпечувати умови для її проведення."

Враховано частково-98- Н.д.Чекалін В.М. (Реєстр.картка №244)
Стаття 4 пункт 1, підпункт є). Викласти у такій редакції: "8) надавати посадовим особам органу ліцензування в будь-який час при проведені перевірок в присутності керівника суб'єкта господарювання або уповноваженої ним особи документи, доступ до приміщень зазначених у додатку до ліцензії, та забезпечувати умови для їх проведення;"

Враховано

44.
ж) виконувати інші вимоги, встановлені Кабінетом Міністрів України.
-99- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 4, частина 1, пункт ж). Текст "Кабінетом Міністрів України" замінити текстом "нормативно-правовими актами Кабінету Міністрів України"

Відхилено-100- Н.д.Павловський М.А. (Округ №188)
Н.д.Аннєнков Є.І. (Реєстр.картка №250
Н.д.Чубатенко О.М. (Округ №216)
Н.д.Матвієнко А.С. (Округ №17) Н.д.Мухін В.В. (Реєстр.картка №366)
Стаття 4, пункт 1, підпункт ж). Виключити.

Враховано

45.
2. Виробництво дисків на замовлення інших осіб, в тому числі із застосуванням давальницької сировини, з безумовним дотриманням вимог цього Закону.
-101- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 4. Частину 2 після тексту "давальницької сировини," доповнити словом "здійснюється", а слово "безумовним" виключити

Враховано
2. Виробництво дисків для лазерних систем зчитування на замовлення інших осіб, в тому числі із застосуванням давальницької сировини, здійснюється з дотриманням вимог цього Закону.


-102- Н.д.Глухівський Л.Й. (Реєстр.картка №341)
Стаття 4, частина 2.
Після слів "давальницької сировини," вставити слова "допускається лише".

Враховано частково-103- Н.д.Матвієнко А.С. (Округ №17) Н.д.Мухін В.В. (Реєстр.картка №366)
Стаття 4, пункт 2. Після слова "сировини" доповнити словом "здійснюється".

Враховано

46.
3. Орган ліцензування зобов'язаний надавати доступ до облікових документів про виробництво і реалізацію дисків та їх примірників, з метою ознайомлення, власникам авторських чи суміжних прав та/або їх представникам.
-104- Н.д.Сафронов С.О. (Округ №30)
Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
В частині 3 замінити слова - "власникам авторських чи суміжних прав" словами -"особам, яким належать авторські та суміжні права".
Цим буде приведено у відповідність тексти підпункту д) частини 1 та частини 3 статті 4.

Враховано частково
3. У разі письмового звернення до органу ліцензування суб'єктів авторського права та/або суміжних прав, орган ліцензування зобов'язаний надавати письмову відповідь на запит щодо виробництва, експорту, імпорту дисків для лазерних систем зчитування, які містять відповідні об'єкти авторського права та/або суміжних прав.


-105- Н.д.Чекалін В.М. (Реєстр.картка №244)
Стаття 4, пункт 3. Викласти у такій редакції: "3. У разі письмового звернення до органу ліцензування суб'єктів авторського права та/або суміжних прав, орган ліцензування зобов'язаний надавати письмову відповідь на запит щодо виробництва, експорту, імпорту дисків для лазерних систем зчитування, які містять відповідні об'єкти авторського права та/або суміжних прав."

Враховано-106- Н.д.Павловський М.А. (Округ №188)
Н.д.Аннєнков Є.І. (Реєстр.картка №250)
Н.д.Чубатенко О.М. (Округ №216)
Н.д.Матвієнко А.С. (Округ №17) Н.д.Мухін В.В. (Реєстр.картка №366)
Стаття 4, пункт 3. Виключити.

Відхилено-107- Н.д.Глухівський Л.Й. (Реєстр.картка №341)
З метою приведення у відповідність тексту підпункт д) частини 1 з текстом частини 3 статті 4 пропонується замінити слова "власникам авторських чи суміжних прав" такими словами "особам, яким належать авторські та суміжні права"

Враховано частково

47.
Стаття 5. Експорт, імпорт дисків та окремих товарів, пов'язаних з ним
-108- Н.д.Чубатенко О.М. (Округ №216)
Н.д.Матвієнко А.С. (Округ №17) Н.д.Мухін В.В. (Реєстр.картка №366)
Стаття 5. Назву статті викласти в такій редакції: "Регулювання експорту та імпорту дисків для лазерних систем зчитування".

Враховано частково
Стаття 5. Регулювання експорту, імпорту дисків для лазерних систем зчитування, а також обладнання та сировини для їх виробництва


-109- Н.д.Чекалін В.М. (Реєстр.картка №244)
Стаття 5. Назву статті викласти в такій редакції: "Регулювання експорту та імпорту дисків для лазерних систем зчитування, а також обладнання та сировини для їх виробництва".

Враховано

48.
1. Відповідно до цього Закону, в Україні запроваджується ліцензування експорту та імпорту обладнання для виготовлення дисків, сировини та матриць для виробництва дисків, а також експорту дисків.
-110- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 5, частина 1. Виключити текст ", а також експорту дисків"

Відхилено
1. Відповідно до цього Закону, запроваджується ліцензування експорту, імпорту:
а) дисків для лазерних систем зчитування;
б) основних вузлів для спеціалізованого обладнання по виробництву дисків для лазерних систем зчитування, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України (далі - обладнання), та оптичного полікарбонату для виробництва дисків для лазерних систем зчитування (далі - сировина).-111- Н.д.Чекалін В.М. (Реєстр.картка №244)
Стаття 5, частину 1 викласти у такій редакції:
"1. Відповідно до цього Закону, в Україні запроваджується ліцензування експорту та імпорту:
а) дисків для лазерних систем зчитування;
б) основних вузлів для спеціалізованого обладнання по виробництву дисків для лазерних систем зчитування, перелік яких затверджується Кабінету Міністрів України (далі - обладнання), та оптичного полікарбонату для виробництва дисків для лазерних систем зчитування (далі - сировина);"

Враховано-112- Н.д.Сафронов С.О. (Округ №30)
Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
В статті 5 частину 1 викласти у такій редакції:
"1. Відповідно до цього закону, в Україні запроваджується ліцензування:
а) експерту та імпорту:
- обладнання та основних комплектуючих частин такого обладнання (далі -"обладнання") та будь-якої сировини для виробництва (виготовлення) дисків, в тому числі без обмеження - оптичний полікарбонат (далі -"сировина");
- матриць для виробництва (виготовлення) дисків;
б) експорту дисків."

Відхилено-113- Н.д.Глухівський Л.Й. (Реєстр.картка №341)
У статті 5 пропонується частину 1 викласти у такій редакції:
"1. Відповідно до цього Закону, в Україні запроваджується ліцензування:
а) експорту та імпорту:
- обладнання та сировини для виробництва дисків,
- матриць для виробництва дисків;
б) експорту дисків.

Відхилено-114- Н.д.Чубатенко О.М. (Округ №216)
Н.д.Матвієнко А.С. (Округ №17) Н.д.Мухін В.В. (Реєстр.картка №366)
Статтю 5 викласти в такій редакції:
"1. Експорт та імпорт дисків для лазерних систем зчитування може здійснюватись суб'єктами господарювання лише за наявності у них ліцензії на провадження такої діяльності та дотримання ліцензійних умов, встановлених у порядку, визначеному Законом України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності"
Ліцензія на експорт та/або імпорт дисків для лазерних систем зчитування видається органом ліцензування відповідно до цього Закону.
2. Ліцензія на експорт та/або імпорт дисків для лазерних систем зчитування може бути видана лише суб'єкту господарювання, який виконав вимоги частин першої, другої та третьої статті 10 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" та надав органу ліцензування документально підтверджені дані про:
свої (власні або орендовані) складські приміщення;
свої (власні або орендовані) приміщення, в яких буде здійснюватись оптова та/чи роздрібна торгівля дисками для лазерних систем зчитування (щодо ліцензії на імпорт дисків)
3. Ліцензія на експорт та/або імпорт дисків для лазерних систем зчитування видається на термін три (3) роки.
4. Орган ліцензування приймає рішення про видачу або відмову у видачі ліцензії у порядку та на підставах, визначених статтею 11 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності."

Враховано частково

49.
2. Ввезення та вивезення товарів, передбачених частиною 1 цієї статті без ліцензії забороняється.
-115- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 5, частина 2. Текст "та вивезення" замінити текстом "на митну територію України та вивезення з неї"

Відхилено
2. Експорт, імпорт дисків для лазерних систем зчитування, обладнання та сировини для їх виробництва, передбачених частиною 1 цієї статті без ліцензії забороняється.


-116- Н.д.Сафронов С.О. (Округ №30)
Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
В статті 5 частину другу викласти в такій редакції:
2. Ввезення та вивезення товарів, передбачених підпункту а) та вивезення товарів передбачених підпунктом б) частини 1 без ліцензії забороняється"

Враховано частково-117- Н.д.Глухівський Л.Й. (Реєстр.картка №341)
У статті 5 пропонується частину 2 викласти у такій редакції:
Експорт, імпорт товарів, передбачених частиною 1 а) цієї статті або експортування товарів передбачених частиною 1 б) цієї статті без ліцензії забороняється."

Враховано-118- Н.д.Чекалін В.М. (Реєстр.картка №244)
Стаття 5, частина 2. Викласти в такій редакції: "2. Експорт, імпорт дисків для лазерних систем зчитування, обладнання та сировини для їх виробництва, передбачених частиною 1 цієї статті без ліцензії забороняється."

Враховано

50.
3. Підставою для експорту, імпорту товарів передбачених частиною 1 цієї статті, є разова (індивідуальна) ліцензія, що видається Міністерством економіки України в порядку встановленому законодавством України щодо зовнішньоекономічної діяльності з врахуванням особливостей, передбачених цим Законом
-119- Н.д.Чекалін В.М. (Реєстр.картка №244)
Статтю 5, частину 3 викласти у такій редакції:
"3. Ліцензія на експорт, імпорт обладнання та дисків для лазерних систем зчитування видається органом ліцензування, уповноваженим Кабінетом Міністрів України за таких умов:
1) ліцензія на експорт, імпорт обладнання та дисків для лазерних систем зчитування може бути видана суб'єкту господарювання, який виконав вимоги частин першої, другої та третьої статті 10 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" та надав органу ліцензування установчі документи та документально підтверджені дані про:
власні або орендовані приміщення, зокрема, складські;
власні або орендовані приміщення, в яких буде здійснюватись оптова та/чи роздрібна торгівля дисками для лазерних систем зчитування (щодо ліцензії на імпорт дисків);
2) ліцензія на експорт, імпорт обладнання та дисків для лазерних систем зчитування видається на строк один рік;
3) орган ліцензування приймає рішення про видачу ліцензії або відмову у видачі ліцензії у порядку та на підставах, визначених статтею 11 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" з врахуванням вимог цього Закону;
4) суб'єкт господарювання, який отримав ліцензію на експорт, імпорт обладнання та дисків для лазерних систем зчитування зобов'язаний інформувати орган ліцензування за встановленою цим органом формою про кожну партію дисків для лазерних систем зчитування або про перелік обладнання для їх виробництва, що будуть експортуватися та/або імпортуватися."

Враховано
3. Ліцензія на експорт, імпорт обладнання та дисків для лазерних систем зчитування видається органом ліцензування, уповноваженим Кабінетом Міністрів України за таких умов:
1) ліцензія на експорт, імпорт обладнання та дисків для лазерних систем зчитування може бути видана суб'єкту господарювання, який виконав вимоги частин першої, другої та третьої статті 10 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" та надав органу ліцензування установчі документи та документально підтверджені дані про:
власні або орендовані приміщення, зокрема, складські;
власні або орендовані приміщення, в яких буде здійснюватись оптова та/чи роздрібна торгівля дисками для лазерних систем зчитування (щодо ліцензії на імпорт дисків);
2) ліцензія на експорт, імпорт обладнання та дисків для лазерних систем зчитування видається на строк один рік;
3) орган ліцензування приймає рішення про видачу ліцензії або відмову у видачі ліцензії у порядку та на підставах, визначених статтею 11 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" з врахуванням вимог цього Закону;
4) суб'єкт господарювання, який отримав ліцензію на експорт, імпорт обладнання та дисків для лазерних систем зчитування зобов'язаний інформувати орган ліцензування за встановленою цим органом формою про кожну партію дисків для лазерних систем зчитування або про перелік обладнання для їх виробництва, що будуть експортуватися та/або імпортуватися.

51.
4. Ліцензія на експорт, імпорт товарів, передбачених частиною 1 цієї статті, може бути видана з дотримувань умов, встановлених Кабінетом Міністрів України. Умови, встановлені Кабінетом Міністрів України, повинні враховувати, зокрема, такі вимоги:
-120- Н.д.Чекалін В.М. (Реєстр.картка №244)
Стаття 4, частина 4. Викласти у такій редакції: "Ліцензування експорту, імпорту сировини для виробництва дисків для лазерних систем зчитування здійснюється відповідно до законодавства".

Враховано
4. Ліцензування експорту, імпорту сировини для виробництва дисків для лазерних систем зчитування здійснюється відповідно до законодавства.
52.
а) обладнання має бути забезпечене пристроями для нанесення СІД-коду або повинне бути пристосоване для такого забезпечення в майбутньому;
-121- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 5, частина 4. Буквену нумерацію пунктів - а), б),... замінити цифровою -1),2),...

Відхилено

53.
б) в ліцензії на експорт або імпорт зазначається:54.
- код товарної номенклатури згідно з Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності та відповідно до вимог передбачених міжнародними договорами України;55.
- сума (кількість) товару;56.
- перелік творів, фонограм та виконавців, які є на цих дисках та/або матрицях;
-122- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 5, частина 4, пункт б). Підпункт 3, що починається словами "перелік творів" викласти у редакції: "перелік творів, що містяться на цих дисках та/або матрицях, а також авторів та виконавців зазначених творів"

Відхилено

57.
в) експортер та/або імпортер зобов'язані зберігати ліцензію або її нотаріально завірену копію протягом не менше п'яти (5) років;58.
г) експорт дисків за межі України може здійснюватись лише за наявності на них спеціальних ідентифікаційних кодів відповідно до нормативно-правових актів України.59.
5. Імпорт матриць в Україну або їх експорт може здійснюватись лише за наявності на них міжнародних або українських спеціальних ідентифікаційних кодів відповідно до нормативно-правових актів України.
-123- Н.д.Сафронов С.О. (Округ №30)
Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
В статті 5 частину 5 викласти у такій редакції:
"5. Імпорт матриць в Україну або їх експорт з України може здійснюватись за наявності на них спеціальних ідентифікаційних кодів."

Враховано
5. Експорт, імпорт дисків для лазерних систем зчитування здійснюється лише за наявності на них спеціальних ідентифікаційних кодів.


-124- Н.д.Глухівський Л.Й. (Реєстр.картка №341)
У статті 5 пропонується частину 5 викласти у такій редакції:
"5. Експорт з України і імпорт в Україну дисків може здійснюватись лише за наявності на них спеціальних ідентифікаційних кодів"

Враховано-125- Н.д.Чекалін В.М. (Реєстр.картка №244)
Доповнити статтю 5 новим пунктом такого змісту: "6. Зберігати ліцензію та усі форми повідомлень щодо кожної партії експорту, імпорту дисків для лазерних систем зчитування та/або обладнання для їх виробництва протягом трьох років."
Враховано
6. Зберігати ліцензію та усі форми повідомлень щодо кожної партії експорту, імпорту дисків для лазерних систем зчитування та/або обладнання для їх виробництва протягом трьох років.
60.
Стаття 6. Державний контроль та органи контролю


Стаття 6. Державний контроль та органи контролю
61.
1. Державний контроль за додержанням вимог цього Закону здійснюють органи, які видають ліцензії, та спеціальні підрозділи Міністерства внутрішніх справ, а також інші державні органи в межах своїх повноважень, шляхом проведення планових та позапланових (в тому числі раптових) перевірок.
-126- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 6, частина 1 Абзац 1 викласти у редакції: "Державний контроль за додержанням вимог цього Закону здійснюють органи ліцензування, а також інші органи державної влади в межах їх повноважень, передбачених законом"

Враховано
1. Органами контролю за виробництвом, експортом, імпортом дисків для лазерних систем зчитування, обладнання та сировини для їх виробництва є: органи Міністерства внутрішніх справ України, Державної митної служби України, спеціально уповноважений орган з питань ліцензування, орган ліцензування, а також інші державні органи в межах своїх повноважень
Державний контроль за додержанням вимог цього Закону здійснює орган ліцензування шляхом проведення планових та позапланових (раптових) перевірок.
Орган ліцензування, у разі необхідності, залучає до перевірок органи контролю.


-127- Н.д.Глухівський Л.Й. (Реєстр.картка №341)
Стаття 6, частина 1.Після слів "які видають ліцензії" вставити слова ", Центральний орган виконавчої влади у сфері інтелектуальної власності".

Враховано частково-128- Н.д.Чубатенко О.М. (Округ №216)
Н.д.Матвієнко А.С. (Округ №17)
Н.д.Мухін В.В. (Реєстр.картка №366)
Стаття 6, пункт 1. Викласти в такій редакції: "Державний контроль за додержанням вимог цього Закону здійснюється органом ліцензування, а також іншими органами державного контролю в межах їх повноважень згідно чинного законодавства, шляхом проведення планових та позапланових перевірок."

Враховано частково-129- Н.д.Чекалін В.М. (Реєстр.картка №244)
Стаття 6, частина 1. Викласти в такій редакції: "1. Органами контролю за виробництвом, експортом, імпортом дисків для лазерних систем зчитування, обладнання та сировини для їх виробництва є: органи Міністерства внутрішніх справ України, Державної митної служби України, спеціально уповноважений орган з питань ліцензування, орган ліцензування, а також інші державні органи в межах своїх повноважень
Державний контроль за додержанням вимог цього Закону здійснює орган ліцензування шляхом проведення планових та позапланових (раптових) перевірок.
Орган ліцензування, у разі необхідності, залучає до перевірок органи контролю."

Враховано

62.
Порядок здійснення передбаченого цим Законом державного контролю встановлюється Кабінетом Міністрі України.63.
2. Планові перевірки проводяться не частіше одного разу на рік.2. Планові перевірки проводяться не частіше двох разів на рік.
64.
Позапланові та раптові перевірки проводяться без попереднього повідомлення суб'єкта підприємницької діяльності за зверненнями у письмовій формі до органів контролю про здійснення підприємницької діяльності по виробництву дисків для лазерних систем зчитування без ліцензії чи порушення ліцензійних умов виробництва дисків та/або особливих умов ліцензій на експорт чи імпорт зазначених дисків, обладнання та сировини для їх виготовлення, а також з метою перевірки виконання розпоряджень органів контролю про усунення порушень;
-130- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 6, частина 2. Абзац 2 викласти у редакції: "Позапланові перевірки провадяться лише з метою перевірки виконання розпоряджень органів контролю про усунення порушень законодавства, а також за наявності підстав вважати, що суб'єкт підприємницької діяльності порушує вимоги законодавства. Про мету та підстави проведення позапланової перевірки посадова особа суб'єкта підприємницької діяльності письмово інформується перед її проведенням"

Враховано частково
Позапланові (раптові) перевірки проводяться у без попереднього повідомлення суб'єкта господарювання без звернення у письмовій формі до органу ліцензування з метою:
перевірки наявності ліцензії у виробника, експортера, імпортера дисків для лазерних систем зчитування;
перевірки виконання ліцензійних умов, передбачених в пунктах 1, 2, 3 частини першої статті 4 та пункту 5 статті 5 цього Закону;
перевірки виконання розпоряджень про усунення порушень ліцензійних умов та контролю за їх виконанням;
попередження та припинення порушень ліцензійних умов при наявності документально підтвердженої інформації про можливі порушення.
Позапланові (раптові) перевірки проводяться без попереднього повідомлення суб'єкта господарювання у разі звернення у письмовій формі до органу ліцензування осіб, яким належать авторське право та/або суміжні права про порушення їх прав.
Заявник, який звернувся до органу ліцензування з письмовим зверненням, несе відповідальність, в тому числі і майнову, в разі не підтвердження викладених у зверненні фактів.


-131- Н.д.Сафронов С.О. (Округ №30)
Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
В статті 6 частину 2 викласти в такій редакції;
"2. Планові перевірки проводяться не частіше одного разу на рік. Позапланові та раптові перевірки проводяться без попереднього повідомлення суб'єкта підприємницької діяльності:
- з метою перевірки виконання розпоряджень органів контролю про усунення порушень; або
- за зверненням у письмовій формі до органів контролю про порушення ліцензійних умов виробництва дисків чи загрозу такого порушення та/або особливих умов ліцензій на експорт чи імпорт зазначених дисків, обладнання та сировини для їх виготовлення; або
- за зверненням у письмовій формі до органів контролю про здійснення підприємницької діяльності щодо дисків для лазерних систем зчитування без ліцензії; або
- з метою попередження та припинення порушень цього закону; або
- з метою перевірки діяльності виробника дисків на відповідність вимогам цього закону; або
- з метою припинення будь-якого порушення або загрози порушення авторського права або суміжних прав."

Враховано частково-132- Н.д.Глухівський Л.Й. (Реєстр.картка №341)
Стаття 6, частина 2.Після слів "до органів контролю про" вставити слова "порушення авторського права і (або) суміжних прав при виробництві і реалізації дисків для лазерних систем зчитування".

Враховано частково-133- Н.д.Павловський М.А. (Округ №188)
Н.д.Аннєнков Є.І. (Реєстр.картка №250)
Н.д.Чубатенко О.М. (Округ №216)
Н.д.Матвієнко А.С. (Округ №17) Н.д.Мухін В.В. (Реєстр.картка №366)
Стаття 6, пункт 2. Викласти в такій редакції: "Планові перевірки проводяться органом ліцензування не частіше одного разу на рік з попереднім (не менш ніж за десять календарних днів) повідомленням суб'єкта господарювання про перевірку . Позапланові перевірки проводяться органом ліцензування за зверненнями у письмовій формі щодо здійснення ліцензіатом господарської діяльності без відповідної ліцензії чи порушення ним ліцензійних умов, визначених цим Законом, а також з метою перевірки виконання розпоряджень органу ліцензування про усунення порушень ліцензійних умов.
Заявник, який звернувся до органу ліцензування з письмовим зверненням, несе відповідальність, в тому числі майнову, перед суб'єктом господарювання в разі не підтвердження викладених у зверненні фактів."

Враховано-134- Н.д.Марченко О.А.. (Округ №201)
Абзац другий частини 2 статті б викласти у наступній редакції:
"Позаплановою виїзною перевіркою вважається перевірка, яка не передбачена в планах роботи контролюючого органу і проводиться за наявності хоча б однієї з таких обставин:
а) за наслідками зустрічних перевірок виявлено факти, які свідчать про порушення суб'єктом підприємницької діяльності норм законодавства;
б) суб'єктом підприємницької діяльності не подано в установлений строк документи обов'язкової звітності;
в) виявлено недостовірність даних, заявлених у документах обов'язкової звітності;
г) суб'єкт підприємницької діяльності подав у встановленому порядку скаргу про порушення законодавства посадовими особами контролюючого органу під час проведення планової чи позапланової виїзної перевірки;
д) у разі виникнення потреби у перевірці відомостей, отриманих від особи, яка мала правові відносини з суб'єктом підприємницької діяльності, якщо суб'єкт підприємницької діяльності не надасть пояснення та їх документальні підтвердження на обов'язковий письмовий запит контролюючого органу протягом трьох робочих днів від дня отримання запиту."

Враховано частково-135- Н.д.Глухівський Л.Й. (Реєстр.картка №341)
Частину 2 статті 6 пропонується викласти у такій редакції:
"2. Планові перевірки проводяться не частіше одного разу на рік.
Позапланові та раптові перевірки проводяться без попереднього повідомлення суб'єкта господарської діяльності:
а) за зверненнями у письмовій формі до органів контролю про порушення ліцензійних умов виробництва дисків, а також експорту чи імпорту товарів передбачених частиною 1 статті 5 Закону чи загрозу такого порушення;
б) за зверненнями у письмовій формі до органів контролю про здійснення виробництва дисків без ліцензії;
в) з метою перевірки виконання розпоряджень органів контролю про усунення порушень;
г) за зверненнями у письмовій формі про порушення або загрози порушення авторського права або суміжних прав."

Враховано частково-136- Н.д.Чекалін В.М. (Реєстр.картка №244)
Стаття 6. Частина 2, абзац 2. Викласти в такій редакції: "Позапланові (раптові) перевірки проводяться у без попереднього повідомлення суб'єкта господарювання без звернення у письмовій формі до органу ліцензування з метою:
перевірки наявності ліцензії у виробника, експортера, імпортера дисків для лазерних систем зчитування;
перевірки виконання ліцензійних умов, передбачених в пунктах 1, 2, 3 частини першої статті 4 та пункту 5 статті 5 цього Закону;
перевірки виконання розпоряджень про усунення порушень ліцензійних умов та контролю за їх виконанням;
попередження та припинення порушень ліцензійних умов при наявності документально підтвердженої інформації про можливі порушення.
Позапланові (раптові) перевірки проводяться без попереднього повідомлення суб'єкта господарювання у разі звернення у письмовій формі до органу ліцензування осіб, яким належать авторське право та/або суміжні права про порушення їх прав.
Заявник, який звернувся до органу ліцензування з письмовим зверненням, несе відповідальність, в тому числі і майнову, в разі не підтвердження викладених у зверненні фактів."

Враховано

65.
3. Перевірки можуть проводитись в установленому порядку за участю власників авторських чи суміжних прав та/або їх представників, в тому числі іноземних, за їх ініціативою або на запрошення органів контролю.
-137- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 6, частина 3. Виключити текст "в установленому порядку"

Відхилено
3. Перевірки щодо порушення суб'єктом господарювання авторського права та/або суміжних прав можуть проводитись в установленому порядку за участю осіб, яким ці права належать та які звернулися до органу ліцензування з письмовим зверненням про порушення їх прав.


-138- Н.д.Сафронов С.О. (Округ №30)
Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
В статті 6 частину 3 викласти в такій редакції:
"Перевірки можуть проводитись в установленому порядку за участю осіб, яким належать авторські та або суміжні права та/або їх представників, в тому числі іноземних, за їх представників, в тому числі іноземних, за їх ініціативою або на запрошення органів контролю."

Враховано частково-139- Н.д.Глухівський Л.Й. (Реєстр.картка №341)
Стаття 6, частина 3. Замість слів "авторських чи суміжних прав" записати слова "авторського права і (або) суміжних прав".

Враховано частково-140- Н.д.Глухівський Л.Й. (Реєстр.картка №341)
Частину 3 статті 6 пропонується викласти у такій редакції:
"3. Перевірки можуть проводитись в установленому порядку за участю осіб, яким належать авторське право та/або суміжні права та/або їх представників, в тому числі іноземних, за їх ініціативою або на запрошення органів контролю."

Враховано частково-141- Н.д.Матвієнко А.С. (Округ №17) Н.д.Мухін В.В. (Реєстр.картка №366)
Стаття 6, пункт 3. Викласти в такій редакції: "Перевірки про порушення ліцензіатом авторських та/або суміжних прав можуть проводитись за участю осіб, якім ці права належать та які звернулися до органу ліцензування із письмовим зверненням про порушення їх прав."

Враховано-142- Н.д.Чубатенко О.М. (Округ №216)
Стаття 6, пункт 3. Викласти в такій редакції: "Перевірки про порушення ліцензіатом авторських та/або суміжних прав можуть проводитись за участю осіб, якім належать авторські та/або суміжні права, що звернулися до органу ліцензування із зверненням про порушення їх прав."

Враховано-143- Н.д.Чекалін В.М. (Реєстр.картка №244)
Стаття 6, частина 3. Викласти в такій редакції: " 3. Перевірки щодо порушення суб'єктом господарювання авторського права та/або суміжних прав можуть проводитись в установленому порядку за участю осіб, яким ці права належать та які звернулися до органу ліцензування з письмовим зверненням про порушення їх прав".

Враховано-144- Н.д.Франчук А.Р. (Округ №10)
Ст.6 доповнити п.4 такого змісту "Суб'єкт підприємницької діяльності може оскаржувати дії контролюючих органів у судовому порядку."

Враховано
Суб'єкт господарської діяльності може оскаржувати дії контролюючих органів у судовому порядку.
66.
Стаття 7. Права та обов'язки органів державного контролю


Стаття 7. Права та обов'язки органів державного контролю
67.
1. Органи державного контролю здійснюють такі функції:
-145- Н.д.Чекалін В.М. (Реєстр.картка №244)
Стаття 7, частина 1. Викласти в такій редакції:
"1. Орган ліцензування здійснює повноваження передбачені цим Законом та Законом України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності"."

Враховано
1. Орган ліцензування здійснює повноваження передбачені цим Законом та Законом України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності".

68.
Орган ліцензування відповідно до цього Закону:69.
- приймає рішення про видачу ліцензій, продовження терміну ліцензій, призупинення їх дії або анулювання ліцензій на підставах, передбачених законодавством;70.
- контролює дотримання виробником вимог цього Закону, ліцензійних умов і, в разі виявлення порушень, застосовує передбачені Законом фінансові санкції, а у взаємодії з підрозділами Міністерства внутрішніх справ - додаткові спеціальні заходи;
-146- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 7, частина 1, пункт 2. Текст, починаючи зі слів "застосовує передбачені" замінити текстом "звертається до суду"

Відхилено-147- Н.д.Чубатенко О.М. (Округ №216)
Н.д.Матвієнко А.С. (Округ №17) Н.д.Мухін В.В. (Реєстр.картка №366)
Стаття 7, пункт 1, абзац 4. Слово "виробником" замінити на слово "ліцензіатом", а слова " , а у взаємодії з підрозділами Міністерства Внутрішніх Справ -" замінити на слово "та".

Відхилено

71.
- виконує інші функції, що витікають з вимог цього Закону та передбачені Кабінетом Міністрів України.
-148- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 7, частина 1,. Пункт 3 виключити

Враховано-149- Н.д.Сафронов С.О. (Округ №30)
Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
В статті 7 доповнити останній абзац частини 1 словами такого змісту:
"а також, у випадках безпосереднього виявлення під час перевірки ознак злочину, зобов'язані порушувати відповідні кримінальні справи."

Відхилено-150- Н.д.Павловський М.А. (Округ №188)
Н.д.Аннєнков Є.І. (Реєстр.картка №250)
Н.д.Чубатенко О.М. (Округ №216
Н.д.Матвієнко А.С. (Округ №17) Н.д.Мухін В.В. (Реєстр.картка №366)
Стаття 7, пункт 1, абзац 5. Слова "та передбачені Кабінетом Міністрів України" вилучити.

Враховано-151- Н.д.Глухівський Л.Й. (Реєстр.картка №341)
У статті 7 пропонується доповнити частину 1 абзацом п'ятим такого змісту:
"- зобов'язаний, у випадках виявлення під час перевірки ознак порушення ліцензійних умов, передавати матеріали перевірки правоохоронним органам для порушення справи у судовому порядку;"

Відхилено-152- Н.д.Сафронов С.О. (Округ №30)
Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
В статті 7 доповнити частину 1 абзацом п'ятим такого змісту:
- зобов'язаний, у випадках виявлення під час перевірки ознак злочину, передавати матеріали перевірки правоохоронним органам для порушення кримінальної справи;"

Відхилено

72.
Підрозділи Міністерства внутрішніх справ беруть участь у проведенні перевірок діяльності виробника та, з метою запобігання та припинення порушень цього Закону, застосовують спеціальні заходи, передбачені цим Законом та іншими законодавчими актами України.
-153- Н.д.Павловський М.А. (Округ №188)
Н.д.Аннєнков Є.І. (Реєстр.картка №250)
Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Н.д.Чубатенко О.М. (Округ №216)
Н.д.Матвієнко А.С. (Округ №17) Н.д.Мухін В.В. (Реєстр.картка №366)
Стаття 7, пункт 1, абзац 6. Вилучити.

Враховано-154- Н.д.Глухівський Л.Й. (Реєстр.картка №341)
У статті 7 пропонується доповнити останній абзац частини 1 словами такого змісту:
"- а також, у випадках безпосереднього виявлення порушення ліцензійних умов під час перевірки, зобов'язані порушувати справи у судовому порядку."

Відхилено

73.
2. Органи державного контролю мають право:
-155- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 7, частина 2. Абзац 1. Текст "державного контролю" замінити словом "ліцензування"

Враховано
2. Орган ліцензування під час проведення перевірки має право:


-156- Н.д.Чекалін В.М. (Реєстр.картка №244)
Стаття 7, частина 2, абзац перший. Викласти в такій редакції:
"2. Орган ліцензування під час проведення перевірки має право:"

Враховано-157- Н.д.Чубатенко О.М. (Округ №216)
Н.д.Матвієнко А.С. (Округ №17) Н.д.Мухін В.В. (Реєстр.картка №366)
Стаття 7, пункт 2, абзац 1. Після слова "контролю" доповнити словами "під час проведення перевірок".

Враховано

74.
- мати доступ до приміщень виробника, які використовуються для здійснення діяльності, в тому числі для зберігання документів, в будь-який час незалежно від наявності попередження про перевірку, а також мати доступ до всіх документів, звітності з метою виконання контрольних функцій;
-158- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 7, частина 2. Пункт 1 викласти у редакції: "мати доступ до приміщень, зазначених у ліцензії, з метою перевірки виконання умов ліцензування"

Враховано частково
мати доступ до ліцензованих приміщень та до всіх документів з метою виконання контрольних функцій і у разі виявлення порушення - вилучати документи стосовно цього порушення з обов'язковим залишенням копій цих документів;


-159- Н.д.Сафронов С.О. (Округ №30)
Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24) Н.д.Глухівський Л.Й. (Реєстр.картка №341)
Стаття 7 у частині 2 після слова "звітності" доповнити словами "та вилучати".

Враховано-160- Н.д.Чубатенко О.М. (Округ №216)
Стаття 7, пункт 2, абзац 2. Викласти в такій редакції: "мати доступ до приміщень ліцензіату, які використовуються для здійснення діяльності, в тому числі для зберігання документів, з метою виконання контрольних функцій".

Враховано частково-161- Н.д.Матвієнко А.С. (Округ №17) Н.д.Мухін В.В. (Реєстр.картка №366)
Стаття 7, пункт 2, абзац 2. Викласти в такій редакції: "мати доступ до ліцензованих приміщень ліцензіату, які використовуються для здійснення діяльності, в тому числі для зберігання документів, з метою виконання контрольних функцій".

Враховано частково-162- Н.д.Чекалін В.М. (Реєстр.картка №244)
Стаття 7, частина 2, абзац другий. Викласти в такій редакції: "мати доступ до ліцензованих приміщень та до всіх документів з метою виконання контрольних функцій і у разі виявлення порушення - вилучати документи стосовно цього порушення з обов'язковим залишенням копій цих документів;"

Враховано

75.
- вимагати від виробника усунення порушень ліцензійних умов та порядку виробництва, або тимчасово зупиняти неправомірну діяльність виробника;
-163- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 7, частина 2, пункт 2. Виключити текст "та порядку", а текст "неправомірну діяльність виробника" замінити текстом "діяльність виробника, що проводиться з порушенням вимог ліцензування"

Враховано частково
приймати рішення про усунення виробником, експортером, імпортером дисків для лазерних систем зчитування порушень ліцензійних умов або тимчасового зупинення дії ліцензії;


-164- Н.д.Чубатенко О.М. (Округ №216) Н.д.Матвієнко А.С. (Округ №17)
Н.д.Мухін В.В. (Реєстр.картка №366)
Стаття 7, пункт 2, абзац 3. Викласти в такій редакції: "звертатися до органу ліцензування з поданням про усунення ліцензіатом порушень ліцензійних умов або призупинення дії ліцензії."

Враховано частково-165- Н.д.Чекалін В.М. (Реєстр.картка №244)
Стаття 7, частина 2, абзац третій. Викласти в такій редакції:
"- приймати рішення про усунення виробником, експортером, імпортером дисків для лазерних систем зчитування порушень ліцензійних умов або тимчасового зупинення дії ліцензії;"

Враховано

76.
- оглядати за участю виробника приміщення, обладнання, вироблену продукцію з метою перевірки додержання вимог цього Закону;
-166- Н.д.Чубатенко О.М. (Округ №216)
Н.д.Матвієнко А.С. (Округ №17) Н.д.Мухін В.В. (Реєстр.картка №366)
Стаття 7, пункт 2, абзац 4. Викласти в такій редакції: "Оглядати за участю ліцензіату ліцензовані приміщення, ліцензоване обладнання, виготовлені чи імпортовані диски для лазерних систем зчитування або диски для лазерних систем зчитування, що експортуватимуться, з метою перевірки додержання ліцензіатом вимог цього Закону."

Враховано
Оглядати за участю, відповідно, виробника, експортера чи імпортера ліцензовані приміщення, ліцензоване обладнання, а також диски для лазерних систем зчитування, з метою перевірки додержання ними вимог цього Закону.


-167- Н.д.Чекалін В.М. (Реєстр.картка №244)
Стаття 7, пункт 2, абзац 4. Викласти у такій редакції: "оглядати за участю відповідно виробника, експортера чи імпортера ліцензовані приміщення, ліцензоване обладнання, а також диски для лазерних систем зчитування з метою перевірки додержання ними вимог цього Закону; "

Враховано

77.
- опечатувати та/або вилучати продукцію (диски, матриці), вироблену з порушенням цього Закону, сировину для їх виготовлення, а також будь-яке виробниче обладнання, що не відповідає вимогам щодо нанесення на диски спеціальних ідентифікаційних кодів, або було ввезене в Україну без ліцензії, на період до вирішення питання про його конфіскацію судовому порядку.
-168- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 7, частина 2, пункт 4. Виключити текст "та /або вилучати", після тексту "вироблену з порушенням" додати слово "вимог", після тексту "а також" виключити текст "будь-яке", після тексту "що не відповідає" додати текст "встановленим законодавством", текст "про його конфіскацію" замінити текстом "щодо його конфіскації"

Враховано частково
опечатувати та/або вилучати диски для лазерних систем зчитування, вироблені, імпортовані або ті що експортуються з порушенням цього Закону, сировину для їх виготовлення, а також виробниче обладнання, що не відповідає вимогам щодо нанесення на диски спеціальних ідентифікаційних кодів на період до вирішення питання у судовому порядку;


-169- Н.д.Павловський М.А. (Округ №188)
Н.д.Аннєнков Є.І. (Реєстр.картка №250)
Н.д.Чубатенко О.М. (Округ №216)
Н.д.Матвієнко А.С. (Округ №17) Н.д.Мухін В.В. (Реєстр.картка №366)
Стаття 7, пункт 2, абзац 5. Виключити.

Відхилено

78.
Стаття 8. Відповідальність за порушення цього Закону
-170- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Статтю 8 перенести через Прикінцеві положення до Кодексу про адміністративні правопорушення

Відхилено
Стаття 8. Відповідальність за порушення вимог цього Закону


-171- Н.д.Сафронов С.О. (Округ №30)
Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Статтю 8 доповнити частиною 1 такого змісту:
"1. За порушення цього Закону посадові особи та громадяни притягаються до відповідальності згідно з чинним законодавством."

Враховано частково

79.
1. За порушення цього Закону до суб'єктів підприємницької діяльності застосовуються фінансові санкції у вигляді штрафів у разі:
-172- Н.д.Сафронов С.О. (Округ №30)
Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
В статті 8 абзац перший частини 2 після слова "підприємницькі" доповнити словом "(господарської)".

Враховано
1. За порушення вимог цього Закону до суб'єктів господарської діяльності застосовуються фінансові санкції у вигляді штрафів у разі:


-173- Н.д.Матвієнко А.С. (Округ №17) Н.д.Мухін В.В. (Реєстр.картка №366)
Стаття 8, пункт 1,абзац 1. Слова "підприємницької діяльності" замінити словом "господарювання".

Враховано частково

80.
- здійснення підприємницької діяльності по виробництву дисків без ліцензії - 200 відсотків вартості виробленої продукції (за оптово-відпускними цінами), але не менше 5000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
-174- Н.д.Глухівський Л.Й. (Реєстр.картка №341)
У статті 8 у першому абзаці частини 2 слово "підприємницької" замінити словом "господарської;

Враховано
здійснення господарської діяльності по виробництву дисків для лазерних систем зчитування без ліцензії - 200 відсотків вартості виробленої продукції, але не менше 5000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;


-175- Н.д.Матвієнко А.С. (Округ №17) Н.д.Мухін В.В. (Реєстр.картка №366)
Стаття 8, пункт 1, абзац 2. Слово "підприємницької" замінити на слово "господарської", після слова "дисків" доповнити словами "для лазерних систем зчитування", цифру "200" замінити на цифру "100", текст після слова "продукції" вилучити.

Враховано частково-176- Н.д.Чекалін В.М. (Реєстр.картка №244)
Стаття 8, пункт 1, абзац 2. Слова "(за оптово-відпускними цінами)" вилучити по всьому тексту законопроекту.

Враховано

81.
- виробництва дисків без нанесення спеціальних ідентифікаційних кодів та/або без ліцензії власника авторського права чи суміжних прав - 200 відсотків вартості виробленої продукції (за оптово-відпускними цінами), але не менше 5000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
-177- Н.д.Матвієнко А.С. (Округ №17) Н.д.Мухін В.В. (Реєстр.картка №366)
Стаття 8, пункт 1, абзац 3. Після слова "дисків" доповнити словами "для лазерних систем зчитування", слова "та/або без ліцензії власника авторського права чи суміжних прав" вилучити, цифру "200" замінити на цифру "150", текст після слова "продукції" вилучити.

Враховано частково
виробництва дисків для лазерних систем зчитування без нанесення спеціальних ідентифікаційних кодів та/або без дозволу осіб, яким належать авторське право та/або суміжні права - 200 відсотків вартості виробленої продукції, але не менше 3000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;


-178- Н.д.Чекалін В.М. (Реєстр.картка №244)
Стаття 8, пункт 1, абзац 3. Цифру "5000" замінити на цифру "3000".

Враховано

82.
- експорту, імпорту товарів, передбачених цим законом без наявності ліцензії - 200 відсотків вартості імпортованої чи експортованої продукції (за оптово-відпускними цінами), але не менше 1500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
-179- Н.д.Матвієнко А.С. (Округ №17)
Н.д.Мухін В.В. (Реєстр.картка №366
Стаття 8, пункт 1, абзац 4. Слова "товарів, передбачених цим Законом," замінити словами "для лазерних систем зчитування", цифру "200" замінити на цифру "100", текст після слова "продукції" вилучити.

Враховано частково
експорту, імпорту дисків для лазерних систем зчитування, обладнання та сировини, передбачених цим Законом без наявності ліцензії - 200 відсотків вартості імпортованої чи експортованої продукції, але не менше 3000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;


180- Н.д.Чекалін В.М. (Реєстр.картка №244)
Стаття 8, пункт 2, абзац 4. Слово "товарів" замінити на слова "дисків для лазерних систем зчитування, обладнання та сировини". Цифру "1500" замінити на цифру "3000".

Враховано

83.
- за невиконання вимог цього Закону щодо забезпечення виробником наявності на всьому обладнанні для виготовлення мастер-дисків і прес-формах, які належать виробнику або контролюються ним, пристроїв для нанесення на всі виготовлені диски спеціальних ідентифікаційних кодів відповідно до нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України - штраф у розмірі 5000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
-181- Н.д.Матвієнко А.С. (Округ №17)
Н.д.Мухін В.В. (Реєстр.картка №366
Стаття 8, пункт 1, абзац 5. Викласти в такій редакції: "- виробництво дисків для лазерних систем зчитування із записом інформації без дозволу осіб, яким належать авторське право та/або суміжні права на цю інформацію - 200 відсотків вартості виробленої продукції".

Відхилено
за невиконання вимог цього Закону щодо технологічного забезпечення виробником наявності на дисках для лазерних систем зчитування спеціальних ідентифікаційних кодів ліцензованим обладнанням - 5000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;


182- Н.д.Чекалін В.М. (Реєстр.картка №244)
Стаття 8, пункт 1, абзац 5. Викласти в такій редакції: "- за невиконання вимог цього Закону щодо технологічного забезпечення виробником наявності на дисках для лазерних систем зчитування спеціальних ідентифікаційних кодів ліцензованим обладнанням - 5000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;"

Враховано

84.
2. При повторному чи подальшому порушенні будь-якої з ліцензійних умов, або особливих умов ліцензій на експорт та імпорт - 10000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
-183- Н.д.Матвієнко А.С. (Округ №17)
Н.д.Мухін В.В. (Реєстр.картка №366
Стаття 8, пункт 2. Викласти в такій редакції: "При будь-якому повторному порушенні цього Закону до суб'єктів господарювання фінансові санкції, передбачені пунктом 1 цієї статті, застосовуються у подвійному розмірі".

Враховано
2. При будь-якому повторному порушенні цього Закону протягом дії ліцензії до суб'єктів господарювання фінансові санкції, передбачені пунктом 1 цієї статті, застосовуються у подвійному розмірі.


-184- Н.д.Чекалін В.М. (Реєстр.картка №244)
Стаття 8, пункт 2. Викласти у такій редакції: "2. При будь-якому повторному порушенні цього Закону протягом дії ліцензії до суб'єктів господарювання фінансові санкції, передбачені пунктом 1 цієї статті, застосовуються у подвійному розмірі."

Враховано

85.
3. Санкції, визначені цією статтею, застосовуються органами ліцензування та іншими органами виконавчої влади в межах їх компетенції в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. Зазначені штрафи спрямовуються до Державного бюджету України.
-185- Н.д.Матвієнко А.С. (Округ №17)
Н.д.Мухін В.В. (Реєстр.картка №366)
Стаття 8, пункт 3. Текст після слова "ліцензування " і до крапки вилучити.

Враховано
3. Санкції, визначені цією статтею, застосовуються органом ліцензування. Зазначені штрафи спрямовуються до Державного бюджету України.
86.
4. У разі невиконання суб'єктом підприємницької діяльності протягом 15 днів рішення компетентного органу про стягнення штрафу несплачена сума стягується в безспірному порядку державною податковою інспекцією за його місцезнаходженням.
-186- Н.д.Матвієнко А.С. (Округ №17)
Н.д.Мухін В.В. (Реєстр.картка №366)
Стаття 8, пункт 4. Викласти у такій редакції: " У разі невиконання суб'єктом господарювання рішення органу ліцензування про застосування фінансових санкцій, передбачених цією статтею, протягом 15 календарних днів, наступних за днем надходження цього рішення до суб'єкта господарювання, стягнення фінансових санкцій на підставі такого рішення здійснюється органами державної виконавчої служби у порядку, визначеному Законом України "Про виконавче провадження".

Враховано
4. У разі невиконання суб'єктом господарювання рішення органу ліцензування про застосування фінансових санкцій, передбачених цією статтею, протягом 15 календарних днів, наступних за днем надходження цього рішення до суб'єкта господарювання, стягнення фінансових санкцій на підставі такого рішення здійснюється органами державної виконавчої служби у порядку, визначеному Законом України "Про виконавче провадження".


-187- Н.д.Марченко О.А.. (Округ №201)
Частину 4 Статті 8 виключити. Відповідно частини 5, 6, 7, 8 вважати частинами 4, 5, б, 7.

Відхилено

87.
5. Диски, виготовлені в Україні, чи матриці, обладнання, сировина, ввезені на територію України з порушенням вимог цього Закону, підлягають вилученню та/або конфіскації у суб'єктів господарської діяльності як такі, що знаходяться у незаконному обігу.
-188- Н.д.Матвієнко А.С. (Округ №17) Н.д.Мухін В.В. (Реєстр.картка №366)
Стаття 8, пункт 5, абзац 1. Викласти у такій редакції: "Диски для лазерних систем зчитування, які були виготовлені, експортовані або імпортовані з порушенням вимог цього Закону, підлягають вилученню до вирішення у судовому порядку питання про їх конфіскацію."

Враховано частково
5. Диски для лазерних систем зчитування, виготовлені, імпортовані або ті, що експортуються з порушенням вимог цього Закону, а також обладнання та сировина, імпортовані з порушенням вимог цього Закону, підлягають вилученню до вирішення питання у судовому порядку.


-189- Н.д.Чекалін В.М. (Реєстр.картка №244)
Стаття 8, пункт 5 викласти у такій редакції: "5. Диски для лазерних систем зчитування, виготовлені, імпортовані або ті що експортуються з порушенням вимог цього Закону, а також обладнання та сировини імпортовані, з порушенням вимог цього Закону, підлягають вилученню до вирішення питання у судовому порядку."

Враховано

88.
Будь-яка прес-форма, на яку не нанесено спеціальний ідентифікаційний код із суворим дотриманням положень нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України, а також будь-яке обладнання для виготовлення мастер-дисків, яке не пристосоване для нанесення на всі виготовлені диски спеціальних ідентифікаційних кодів із дотриманням положень нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України, підлягають вилученню та/або конфіскації на користь держави у встановленому порядку, і не можуть бути використані або відчужені до приведення їх у відповідність з вимогами положень цього Закону. До завершення розгляду таких питань у встановленому порядку таке обладнання підлягає негайному арешту або вилученню. Якщо обладнання не може бути вилучено негайно, воно опечатується таким чином, щоб його не можна було використати.
-190- Н.д.Сафронов С.О. (Округ №30)
Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
В статті 8 у першому реченні другого абзацу частини 5 слова "виготовлені диски" замінити словом "матриці".

Відхилено-191- Н.д.Сафронов С.О. (Округ №30)
Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
В статті 8 абзац другий частини 5 доповнити реченням такого змісту:
"Конфісковані диски підлягають знищенню в установленому порядку."

Відхилено-192- Н.д.Глухівський Л.Й. (Реєстр.картка №341)
У статті 8 у першому реченні другого абзацу частини 5 слова "виготовлені диски" замінити словом "матриці";

Відхилено-193- Н.д.Глухівський Л.Й. (Реєстр.картка №341)
У статті 8 абзац другий частини 5 доповнити реченням такого змісту:
"Конфісковані диски підлягають знищенню в установленому порядку."

Відхилено-194- Н.д.Матвієнко А.С. (Округ №17) Н.д.Мухін В.В. (Реєстр.картка №366)
Стаття 8, пункт 5, абзац 2. Вилучити.

Враховано

89.
6. Приймаючи рішення про застосування фінансових санкцій, передбачених цією статтею, орган ліцензування зобов'язаний забезпечити здійснення заходів по вилученню обладнання та дисків і матриць - об'єктів правопорушення шляхом залучення підрозділів Міністерства внутрішніх справ та звернутись до суду з поданням про вирішення питання щодо конфіскації.
-195- Н.д.Матвієнко А.С. (Округ №17) Н.д.Мухін В.В. (Реєстр.картка №366)
Стаття 8, пункт 6. Вилучити.

Враховано

90.
7. Правила застосування положень, передбачених частинами 5 - 6 цієї статті, встановлюються Кабінетом Міністрів України .
-196- Н.д.Матвієнко А.С. (Округ №17) Н.д.Мухін В.В. (Реєстр.картка №366)
Стаття 8, пункт 7. Вилучити.

Враховано

91.
8. Доходи, одержані в результаті діяльності, пов'язаної з порушенням цього Закону, зараховуються до державного бюджету України в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України
-197- Н.д.Матвієнко А.С. (Округ №17) Н.д.Мухін В.В. (Реєстр.картка №366)
Стаття 8, пункт 8. Пункт 8 вважати пунктом 6 і викласти у такій редакції: "Доходи, одержані в результаті діяльності, пов'язаної з порушенням цього Закону, стягуються у судовому порядку та зараховуються до Державного бюджету України відповідно до бюджетного законодавства."

Враховано частково
6. Прибуток, отриманий в результаті діяльності, пов'язаної з порушенням вимог цього Закону, стягується у судовому порядку та зараховується до державного бюджету України.


-198- Н.д.Чекалін В.М. (Реєстр.картка №244)
Стаття 8, пункт 8. Слова "доходи, одержані" замінити на слова " прибуток, отриманий".

Враховано-199- Н.д.Глухівський Л.Й. (Реєстр.картка №341)
Статтю 8 пропонується доповнити новою частиною такого змісту: "за порушення цього Закону посадові особи та громадяни притягають до відповідальності згідно чинного законодавства."

Відхилено

92.
Стаття 9. Спеціальні заходи (санкції) за порушення цього Закону
-200- Н.д.Матвієнко А.С. (Округ №17) Н.д.Мухін В.В. (Реєстр.картка №366)
Стаття 9. Статтю 9 викласти у такій редакції: " Стаття 9. Спеціальні заходи за порушення цього Закону.
З метою припинення порушень вимог цього Закону додатково можуть застосовуватись такі спеціальні заходи:
Призупинення дії ліцензії.
Анулювання ліцензії.
Дія ліцензії може бути призупинена на термін до усунення порушень, визначених абзацами 3 та 5 пункту 1 статті 8 цього Закону.
Підстави для анулювання ліцензії зазначені у частині першій статті 21 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності".
Рішення про призупинення дії ліцензії або про анулювання ліцензії приймається органом ліцензування.
Порядок прийняття рішення про призупинення дії ліцензії або про анулювання ліцензії, набуття чинності цим рішенням, порядок його оскарження тощо визначені частинами 2-8 статті 21 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності".

Враховано частково
Стаття 9. Спеціальні заходи, спрямовані на припинення порушення вимог цього Закону


-201- Н.д.Чекалін В.М. (Реєстр.картка №244)
Назву статті 9 викласти у такій редакції: "Стаття 9. Спеціальні заходи, спрямовані на припинення порушення вимог цього Закону".

Враховано

93.
1. З метою припинення порушень вимог цього закону додатково можуть застосовуватись такі спеціальні заходи:


1. З метою припинення порушень вимог цього Закону додатково можуть застосовуватись такі заходи:
94.
а) обмеження, тимчасова заборона чи припинення діяльності суб'єктів підприємництва у разі її невідповідності вимогам цього закону;
-202- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 9, частина 1. Буквену нумерацію пунктів замінити цифровою

Враховано
1) обмеження, тимчасова заборона діяльності суб'єктів господарювання у разі її невідповідності вимогам цього Закону;


-203- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Cтаття 9, частина 1. Пункт а) після тексту "заборона чи припинення" доповнити текстом ", передбаченої ліцензією"

Відхилено

95.
б) тимчасова заборона виробництва, використання обладнання та сировини, що не відповідають вимогам цього Закону;
204- Н.д.Чекалін В.М. (Реєстр.картка №244)
Стаття 9, частина 1, пункт б). Вилучити.

Враховано

96.
в) анулювання ліцензії на виробництво дисків за одноразове грубе порушення ліцензійних умов або при повторному виявленні порушення будь-якої з ліцензійних умов. Повторне надання ліцензії в такому разі забороняється. Критерії визначення грубого порушення ліцензійних умов встановлюються Кабінетом Міністрів України;
-205- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 9, частина 1, пункт в). Друге речення виключити

Враховано
2) анулювання ліцензії на виробництво, експорт, імпорт дисків для лазерних систем зчитування, експорт, імпорт обладнання для їх виробництва при повторному порушенні ліцензійних умов, встановлених цим Законом. Виробник, експортер, імпортер може одержати нову ліцензію на право провадження відповідного виду діяльності не раніше ніж через рік з дати прийняття рішення органу ліцензування про анулювання попередньої ліцензії.


206- Н.д.Чекалін В.М. (Реєстр.картка №244)
Стаття 9, частина 1, пункт в). Викласти у такій редакції: "в) анулювання ліцензії на виробництво, експорт, імпорт дисків для лазерних систем зчитування, експорт, імпорт обладнання для їх виробництва при повторному порушенні ліцензійних умов, встановлених цим Законом. Виробник, експортер, імпортер може одержати нову ліцензію на право провадження відповідного виду діяльності не раніше ніж через рік з дати прийняття рішення органу ліцензування про анулювання попередньої ліцензії."

Враховано

97.
г) тимчасове зупинення дії ліцензії та діяльності виробника у випадку виявлення порушень вимог цього Закону, допущених виробником, який відмовляється виконувати чи не виконує вимог органу ліцензування щодо припинення порушення протягом одного місяця;
207- Н.д.Чекалін В.М. (Реєстр.картка №244)
Стаття 9. Частина 1, пункт г). Викласти у такій редакції: "3) тимчасове зупинення дії ліцензії на виробництво, експорт, імпорт дисків для лазерних систем зчитування, експорт, імпорт обладнання для їх виробництва у випадку виявлення порушень вимог цього Закону, допущених виробником, експортером, імпортером, який відмовляється виконувати чи не виконує вимог органу ліцензування щодо припинення порушення протягом одного місяця;"

Враховано
3) тимчасове зупинення дії ліцензії на виробництво, експорт, імпорт дисків для лазерних систем зчитування, експорт, імпорт обладнання для їх виробництва у випадку виявлення порушень вимог цього Закону, допущених виробником, експортером, імпортером, який відмовляється виконувати чи не виконує вимог органу ліцензування щодо припинення порушення протягом одного місяця;
98.
д) вилучення та конфіскація дисків, виготовлених після введення в дію цього Закону, без нанесення спеціального ідентифікаційного коду, а також вилучення та конфіскація продукції (дисків, матриць), виробленої з порушенням цього Закону, сировини для її виробництва, а також обладнання, що не відповідає вимогам цього Закону щодо нанесення спеціальних індифікаційних кодів, або є неліцензованим обладнанням, чи ввезене з порушенням вимог чинного законодавства.
208- Н.д.Чекалін В.М. (Реєстр.картка №244)
Стаття 9, частина 1, пункт д). Викласти у такій редакції: "вилучення дисків для лазерних систем зчитування, вироблених, імпортованих або тих, що експортуються з порушенням вимог цього Закону, обладнання та сировини для їх виробництва, що не відповідають вимогам цього Закону".
Враховано
4) вилучення дисків для лазерних систем зчитування, вироблених, імпортованих або тих, що експортуються з порушенням вимог цього Закону, обладнання та сировини для їх виробництва, що не відповідають вимогам цього Закону.
99.
2. Ліцензія вважається зупиненою чи анульованою з дати прийняття відповідного рішення органом ліцензування.


2. Ліцензія вважається тимчасово зупиненою чи анульованою з дня прийняття відповідного рішення органом ліцензування.
100.
3. Спеціальні заходи (санкції), передбачені пунктами а) - г) частини першої цієї статті, застосовуються за рішенням органу ліцензування, яке приймається в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
209- Н.д.Чекалін В.М. (Реєстр.картка №244)
Стаття 9, частина 3. Викласти у такій редакції: "3. Спеціальні заходи, передбачені пунктами 1) - 4) частини першої цієї статті, застосовуються за рішенням органу ліцензування в порядку встановленому законом."

Враховано
3. Спеціальні заходи, передбачені пунктами 1) - 4) частини першої цієї статті, застосовуються за рішенням органу ліцензування в порядку, встановленому законом.
101.
Спеціальні заходи, передбачені у пунктах а) - г) частини першої цієї статті щодо обмеження, зупинення діяльності, виробництва та вилучення обладнання, та у пункті д), здійснюються органами Міністерства внутрішніх справ за поданням органу ліцензування з одночасним зверненням до судових органів України для вирішення питання щодо конфіскації вилучених обладнання та /або дисків.
-210- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 9, частина 3, абзац 2. Текст, починаючи зі слів "органами Міністерства внутрішніх" замінити текстом "за рішенням суду"

Відхилено
Спеціальні заходи, передбачені частиною першою цієї статті, застосовуються органом ліцензування із залученням, в разі необхідності, органів Міністерства внутрішніх справ.


211- Н.д.Чекалін В.М. (Реєстр.картка №244)
Стаття 9, частина 3, абзац 2.Викласти у такій редакції: "Спеціальні заходи, передбачені частиною першою цієї статті, застосовуються органом ліцензування із залученням, в разі необхідності, органів Міністерства внутрішніх справ."

Враховано

102.
4. Застосування зазначених у цій статті заходів здійснюється відповідно до правил, встановлених Кабінетом Міністрі України.
-212- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 9. Частину 4 виключити, як таку, що поглинається частиною З.

Враховано

103.
Стаття 10. Прикінцеві положення


Стаття 10. Прикінцеві положення
104.
1. Цей Закон набирає чинності через шістдесят календарних днів з дня опублікування.
213- Н.д.Чекалін В.М. (Реєстр.картка №244)
Прикінцеві положення, частина 1. Слово "шістдесят" замінити на слово "дев'яносто". Доповнити новим абзацом такого змісту: "Протягом одного календарного місяця з моменту набуття чинності цим Законом, суб'єкти господарювання, які були зареєстровані і здійснювали свою діяльність до набуття чинності цим Законом, здійснюють діяльність по виробництву, експорту, імпорту дисків для лазерних систем зчитування, експорту, імпорту, обладнання та сировини для виробництва у порядку, що діяв до моменту набуття чинності цим Законом."

Враховано
1. Цей Закон набирає чинності через дев'яносто календарних днів з дня опублікування.
Протягом одного календарного місяця з моменту набуття чинності цим Законом, суб'єкти господарювання, які були зареєстровані і здійснювали свою діяльність до набуття чинності цим Законом, здійснюють діяльність по виробництву, експорту, імпорту дисків для лазерних систем зчитування, експорту, імпорту, обладнання та сировини для виробництва у порядку, що діяв до моменту набуття чинності цим Законом.
105.
2. До приведення законодавчих актів України у відповідність з цим Законом вони застосовуються і діють у частині, що не суперечить цьому Закону.
-214- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 10. Частину 2 виключити

Враховано

106.
3. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
-215- Н.д.Матвієнко А.С. (Округ №17)
Н.д.Мухін В.В. (Реєстр.картка №366
Стаття 10, пункт 3. Слова "законодавчих актів" замінити словом "Законів".

Відхилено
2. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
107.
а) У Законі України "Про підприємництво" (Відомості Верховної Ради, 1991, N 14, ст. 168; 1998, N 17, ст. 80): Статтю 4 після частини першої доповнити новою частиною такого змісту: "Діяльність, пов'язана з виробництвом дисків для лазерних систем зчитування, а також експорт, імпорт обладнання та сировини для їх виготовлення, здійснюється відповідно до Закону України "Про особливості виробництва, експорту, імпорту дисків для лазерних систем зчитування".
-216- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 10, частина 3. Буквену нумерацію пунктів замінити числовою.

Враховано-217- Н.д.Чекалін В.М. (Реєстр.картка №244)
Стаття 10, частина 3, пункт а). Вилучити.

Враховано-218- Н.д.Матвієнко А.С. (Округ №17)
Н.д.Мухін В.В. (Реєстр.картка №366
Стаття 10, пункт 3, підпункт а). Текст після слова "змісту:" викласти у такій редакції: "Діяльність, пов'язана з виробництвом, експортом та імпортом дисків для лазерних систем зчитування здійснюється відповідно до Закону України "Про особливості державного регулювання виробництва, експорту та імпорту дисків для лазерних систем зчитування".

Відхилено

108.
б) У Законі України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 29, ст. 377; Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 7, ст. 49, N 51, ст. 447; 2000 р., N 24, ст. 186):
-219- Н.д.Чекалін В.М. (Реєстр.картка №244)
Стаття 10, частина 3, пункт б). Викласти у такій редакції: "1) Доповнити статтю 16 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 29, ст. 377; Відомості Верховної Ради України, 1995 р., N 13, ст. 85) новою частиною такого змісту:
"Ліцензування експорту, імпорту дисків для лазерних систем зчитування, обладнання та сировини для їх виготовлення здійснюється відповідно до Закону "Про особливості державного регулювання у сфері виробництва, експорту, імпорту дисків для лазерних систем зчитування"

Враховано
1) Доповнити статтю 16 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 29, ст. 377; Відомості Верховної Ради України, 1995 р., N 13, ст. 85) новою частиною такого змісту:
"Ліцензування експорту, імпорту дисків для лазерних систем зчитування, обладнання та сировини для їх виготовлення здійснюється відповідно до Закону "Про особливості державного регулювання у сфері виробництва, експорту, імпорту дисків для лазерних систем зчитування".-220- Н.д.Матвієнко А.С. (Округ №17)
Н.д.Мухін В.В. (Реєстр.картка №366
Стаття 10, пункт 3, підпункти б), в), г), д). Вилучити.

Відхилено

109.
Частину першу статті 16 доповнити абзацом такого змісту :"- з мотивів захисту інтелектуальної власності";110.
У статті 17:111.
Частину першу доповнити новим абзацом такого змісту :"- без індивідуальної (разової) ліцензії, експорт дисків для лазерних систем зчитування, а також експорт та імпорт обладнання, сировини, матриць для виробництва (виготовлення) таких дисків."
112.
Частину другу виключити. В зв'язку з цим частину третю вважати частиною другою.113.
Абзац перший частини першої статті 37 викласти в такій редакції: "За порушення цього або пов'язаних з ним законів України, а також за порушення прав інтелектуальної власності, що охороняється на території України відповідно до законодавства та міжнародних договорів України, до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності або іноземних суб'єктів господарської діяльності застосовуються такі спеціальні санкції:"
-221- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 10, частина 3, пункт б), зміни до Статті 37. Текст "або пов'язаних з ним законів України" замінити словом "Закону", після тексту "України відповідно до" слово "законодавства" замінити словом "закону", після тексту "договорів України" додати текст ", згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України

Відхилено

114.
в) Доповнити Кодекс України про адміністративні правопорушення статтею 164-11 такого змісту: "Стаття 164-11. Виробництво та/або експорт дисків для лазерних систем зчитування, експорт та/або імпорт матриць, обладнання та сировини для їх виготовлення, з порушенням вимог чинного законодавства.
Виробництво та/або експорт дисків для лазерних систем зчитування, експорт та/або імпорт матриць, обладнання та сировини для їх виготовлення з порушенням вимог та порядку встановленого Законом України "Про особливості виробництва, експорту, імпорту дисків для лазерних систем зчитування"
- тягне за собою накладання штрафу на посадових осіб, чи громадян від 3000 до 5000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян з конфіскацією дисків, сировини та обладнання для їх виготовлення."
-222- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 10, частина 3, пункт в). До Кодексу про адміністративні правопорушення
Стаття 164-11.Назву і текст статті після тексту "та/або експорт" доповнити текстом "чи імпорт"

Враховано
2) У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст.1122):
доповнити Кодекс статтею 164-12 такого змісту:
"Стаття 164-12. Порушення законодавства, що регулює виробництво, експорт, імпорт дисків для лазерних систем зчитування, експорт, імпорт обладнання чи сировини для їх виробництва
Порушення законодавства, що регулює виробництво, експорт, імпорт дисків для лазерних систем зчитування, експорт, імпорт обладнання чи сировини для їх виробництва,
- тягне за собою накладання штрафу від п'ятидесяти до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";-223- Н.д.Чекалін В.М. (Реєстр.картка №244)
В статті 10 підпункт в). Викласти у такій редакції: "2) У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст.1122):
доповнити Кодекс статтею 164-12 такого змісту:
"Стаття 164-12. Порушення законодавства, що регулює виробництво, експорт, імпорт дисків для лазерних систем зчитування, експорт, імпорт обладнання чи сировини для їх виробництва
Порушення законодавства, що регулює виробництво, експорт, імпорт дисків для лазерних систем зчитування, експорт, імпорт обладнання чи сировини для їх виробництва,
- тягне за собою накладання штрафу від п'ятидесяти до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";


Враховано-224- Н.д.Сафронов С.О. (Округ №30)
Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
В статті 10 в підпункті в) частини 3 необхідно змінити посилання на цей закон, привівши його назву у відповідності з назвою що пропонується у п. 1 пропозицій.

Враховано

115.
г) В статті 221 та 294 Кодексу України про адміністративні правопорушення цифри "164-5 - 164-10" замінити цифрами "164-5 - 164-11";
-225- Н.д.Чекалін В.М. (Реєстр.картка №244)
В статті 10 пункт г) викласти у такій редакції: "у статті 221 та частині першій статті 294 цифри "164-5 - 164-11" замінити цифрами "164-5 - 164-12".

Враховано
у статті 221 та частині першій статті 294 цифри "164-5 - 164-11" замінити цифрами "164-5 - 164-12".


-226- Н.д.Чекалін В.М. (Реєстр.картка №244)
В статті 10 пункт в) доповнити новим абзацом такого змісту:
"Доповнити частину першу статті 255 пунктом 10 такого змісту:
10) державні інспектори з питань інтелектуальної власності (статті 51-2, 164-9, 164-12)"

Враховано
Доповнити частину першу статті 255 пунктом 10 такого змісту:
10) державні інспектори з питань інтелектуальної власності (статті 51-2, 164-9, 164-12)

д) Доповнити Кримінальний кодекс України в редакції від 5 квітня 2001 р. статтею 203-1 такого змісту:
"Стаття 203-1. Порушення встановленого порядку виробництва та/або експорту дисків для лазерних систем зчитування, а також експорту та/або імпорту матриць, обладнання та сировини для їх виготовлення
Виробництво (виготовлення) та/або експорт дисків для лазерних систем зчитування, а також експорт та/або імпорт матриць, обладнання, сировини для виготовлення таких дисків, з метою збуту чи розповсюдження з порушенням порядку, встановленого Законом України "Про особливості виробництва, експорту, імпорту дисків для лазерних систем зчитування", якщо ці дії вчинено у особливо великих розмірах - караються позбавленням волі на строк до 5 років з конфіскацією виробів, обладнання, сировини та майна.
Під особливо великим розміром слід розуміти вартість продукції (дисків, обладнання, сировини), що у тисячу і більше разів перевищує встановлений законодавством мінімум доходів громадян".
-227- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 10, частина 3. Пункт д) виключити
Відхилено
3) Доповнити Кримінальний кодекс України статтею 202-1 такого змісту:
"Стаття 202-1. Порушення законодавства, що регулює виробництво, експорт, імпорт дисків для лазерних систем зчитування, експорт, імпорт обладнання чи сировини для їх виробництва

Порушення законодавства, що регулює виробництво, експорт, імпорт дисків для лазерних систем зчитування, експорт, імпорт обладнання чи сировини для їх виробництва, якщо ці дії вчинено у великих розмірах ,
- караються позбавленням волі на строк від одного до п'яти років.
Примітка. Під великим розміром слід розуміти вартість дисків для лазерних систем зчитування, обладнання чи сировини для їх виробництва, що у три тисячі разів і більше перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян".


-228- Н.д.Чекалін В.М. (Реєстр.картка №244)
Стаття 10, частина 3, пункт д). Викласти у такій редакції: " Доповнити Кримінальний кодекс України статтею 202-1 такого змісту:
"Стаття 202-1. Порушення законодавства, що регулює виробництво, експорт, імпорт дисків для лазерних систем зчитування, експорт, імпорт обладнання чи сировини для їх виробництва

Порушення законодавства, що регулює виробництво, експорт, імпорт дисків для лазерних систем зчитування, експорт, імпорт обладнання чи сировини для їх виробництва, якщо ці дії вчинено у великих розмірах ,
- караються позбавленням волі на строк від одного до п'яти років.
Примітка. Під великим розміром слід розуміти вартість дисків для лазерних систем зчитування, обладнання чи сировини для їх виробництва, що у три тисячі разів і більше перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян".


Враховано-229- Н.д.Сафронов С.О. (Округ №30)
Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
В статті 10 в підпункті д) частини 3 необхідно змінити посилання на цей закон, привівши його назву у відповідності з назвою що пропонується у п. 1 пропозицій.
В статті 10 абзац 4 пункту д) частини 3 після слів "на строк" доповнити словом цифрою "від 2-х".


Враховано частково-230- Н.д.Чекалін В.М. (Реєстр.картка №244)
Стаття 10 доповнити новим пунктом такого змісту: "4) Частину другу статті 112 Кримінально-процесуального кодексу України після слів і цифр "частиною 2 статті 202 "доповнити словом і цифрами "статтею 202-1".

Враховано
4) Частину другу статті 112 Кримінально-процесуального кодексу України після слів і цифр "частиною 2 статті 202 "доповнити словом і цифрами "статтею 202-1".
116.
е) Частину другу статті 2 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" після слів "інтелектуальної власності" доповнити такими словами: "а також ліцензування у сфері виробництва дисків для лазерних систем зчитування ".
-231- Н.д.Чекалін В.М. (Реєстр.картка №244)
Стаття 10, частина 3, пункт е). Вилучити.

Враховано

117.
118.-232- Н.д.Чекалін В.М. (Реєстр.картка №244)
Стаття 10, частина 3. Доповнити пунктом такого змісту:
"У Законі України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 36, ст. 299, N 45, ст. 377; 2001 р., N 11, ст. 45, N 16, ст.76, N 22, ст.105; із змінами, внесеними Законом України від 11 липня 2001 року № 2628-Ш):
першу частину статті 5 доповнити абзацом такого змісту:
"здійснює контроль за наявністю ліцензії;"
статтю 9 доповнити пунктами 62, 63 такого змісту:
"62) виробництво дисків для лазерних систем зчитування;
63) експорт, імпорт обладнання та дисків для лазерних систем зчитування";
частину третю статті 13 доповнити абзацом такого змісту:
"наявність додатку (із зазначенням кількості сторінок)" .
статтю 20 після частини шостої доповнити новою частиною такого змісту:
"Контроль за наявністю ліцензії у суб'єктів господарювання здійснюють спеціально уповноважений орган з питань ліцензування та інші органи виконавчої влади в межах їх повноважень шляхом проведення планових та позапланових перевірок.";
частину першу статті 21 доповнити новим абзацом такого змісту:
"акт про відмову ліцензіату в проведенні планової перевірки органом ліцензування або спеціально уповноваженим органом з питань ліцензування"
У зв'язку з цим частину сьому-чотирнадцяту вважати частиною восьмою -п'ятнадцятою. "

Враховано
5) У Законі України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 36, ст. 299, N 45, ст. 377; 2001 р., N 11, ст. 45, N 16, ст.76, N 22, ст.105; із змінами, внесеними Законом України від 11 липня 2001 року № 2628-Ш):
першу частину статті 5 доповнити абзацом такого змісту:
"здійснює контроль за наявністю ліцензії;"
статтю 9 доповнити пунктами 62, 63 такого змісту:
"62) виробництво дисків для лазерних систем зчитування;
63) експорт, імпорт обладнання та дисків для лазерних систем зчитування";
частину третю статті 13 доповнити абзацом такого змісту:
"наявність додатку (із зазначенням кількості сторінок)" .
статтю 20 після частини шостої доповнити новою частиною такого змісту:
"Контроль за наявністю ліцензії у суб'єктів господарювання здійснюють спеціально уповноважений орган з питань ліцензування та інші органи виконавчої влади в межах їх повноважень шляхом проведення планових та позапланових перевірок.";
частину першу статті 21 доповнити новим абзацом такого змісту:
"акт про відмову ліцензіату в проведенні планової перевірки органом ліцензування або спеціально уповноваженим органом з питань ліцензування"
У зв'язку з цим частину сьому-чотирнадцяту вважати частиною восьмою - п'ятнадцятою.


-233- Н.д.Матвієнко А.С. (Округ №17)
Стаття 10, пункт 3, підпункт е). Після слова "виробництва" доповнити словами ", експорту та імпорту".

Враховано-234- Н.д.Чекалін В.М. (Реєстр.картка №244)
Стаття 10, частина 3 доповнити пунктом такого змісту: "Частину першу статті 8 Закону України "Про обов'язковий примірник документів" (Відомості Верховної Ради, 1999 р., N 22-23, ст.199 ) доповнити пунктом 8 такого змісту:
"8) два обов'язкових безоплатних примірників виготовлених дисків для лазерних систем зчитування із записом на них інформації - спеціально уповноваженому органу з питань ліцензування".

Враховано
5) Частину першу статті 8 Закону України "Про обов'язковий примірник документів" (Відомості Верховної Ради, 1999 р., N 22-23, ст.199 ) доповнити пунктом 8 такого змісту:
"8) два обов'язкових безоплатних примірників виготовлених дисків для лазерних систем зчитування із записом на них інформації - спеціально уповноваженому органу з питань ліцензування".

119.
4. Кабінету Міністрів України:
-235- Н.д.Чекалін В.М. (Реєстр.картка №244)
Стаття 10, пункт 4 . Викласти у такій редакції: "4. Кабінету Міністрів України протягом дев'яноста днів з дня опублікування цього Закону:
розробити порядок обігу дисків для лазерних систем зчитування , що були вироблені або імпортовані до набуття чинності цим Законом;", далі за текстом.

Враховано
4. Кабінету Міністрів України протягом дев'яноста днів з дня опублікування цього Закону:
120.
- у місячний строк з дня набрання чинності цим Законом:


розробити порядок обігу дисків для лазерних систем зчитування, що були вироблені або імпортовані до набуття чинності цим Законом;
121.
забезпечити прийняття нормативно-правових актів, передбачених цим Законом, а також необхідних для його застосування;
-236- Н.д.Матвієнко А.С. (Округ №17)
Стаття 10, пункт 4, абзац 3. Текст після слова "Законом" вилучити.

Враховано
забезпечити прийняття нормативно-правових актів, передбачених цим Законом;


-237- Н.д.Чекалін В.М. (Реєстр.картка №244)
Стаття 10, частина 4, пункт 1, підпункти 3, 4 перенести в кінець статті.
Враховано

122.
привести свої нормативно-правові акти у відповідність з цим Законом;
123.
забезпечити приведення у відповідність з цим Законом рішень центральних органів виконавчої влади.
-238- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 10, частина 4, пункт 1, підпункт 4, що починається словами "забезпечити приведення". Слово "рішень" замінити текстом "нормативно-правових актів".

Враховано

124.
- у шестимісячний термін з дня прийняття цього Закону:- у шестимісячний термін з дня прийняття цього Закону:
125.
подати на розгляд Верховної Ради України законопроект щодо комплексного вирішення питань державного регулювання виробництва та розповсюдження дисків та фонограм.

-239- Н.д.Чекалін В.М. (Реєстр.картка №244)
Стаття 10, частина 4, пункт 2, підпункт1. Вилучити
Враховано

привести свої нормативно-правові акти у відповідність з цим Законом;
забезпечити приведення у відповідність з цим Законом нормативно-правових актів центральних органів виконавчої влади.
126.
подати на розгляд Верховної Ради України законопроект щодо приведення законів України у відповідність із цим Законом.


подати на розгляд Верховної Ради України законопроект щодо приведення законів України у відповідність із цим Законом.

* - Назви колонок таблиці подані в загальному значенні