Про профілактику злочинів
N
Редакція, прийнята в попередньому читанні*
Зауваження та пропозиції
Висновки, обгр.
Редакція, запропонована головним комітетом
1.Проект
2.
Про профілактику злочинів Кабінет Міністрів УкраїниКомісія з питань законності і правопорядкуЗАКОН УКРАЇНИ


ЗАКОН УКРАЇНИ
3.
Про профілактику злочинності
-1- Н.д. України - члени Комітету з питань правової політики і судово-правової реформи ВР 13 скл.
Замінити назву проекту Закону на "Про профілактику злочинів".

Враховано

Про соціальну профілактику злочинів


-2- Н.д.Коліушко І.Б. (Реєстр.картка №402)
Замінити назву проекту Закону на "Про профілактику злочинів".

Враховано
-3- Н.д.Білас І.Г. (Округ №120)
Замінити назву проекту Закону на "Про соціальну профілактику правопорушень і злочинності в України".

Враховано частково

-4- Н.д.Діхтяренко Г.Ю.(Округ N 420) ВР 13 скл.
Замінити назву проекту Закону на "Про функції органів, організацій та порядок обліку профілактики злочинності".

Відхилено
-5- Н.д.Чорноусенко О.І.(Округ N 379) ВР 13 скл.
Замінити назву проекту Закону на "Про профілактику злочинів".

Враховано
-6- Н.д.Ківалов С.В. (Округ №135)
Замінити назву проекту Закону на "Про організаційно-правові основи попередження злочинності".

Відхилено


4.
Цей Закон визначає систему заходів профілактики злочинності, порядок їх здійснення державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, об'єднаннями громадян, окремими громадянами, а також права та обов'язки державних органів і організацій, що проводять роботу для профілактики злочинності, і осіб, щодо яких здійснюються передбачені заходи.
-7- Н.д.Моісеєнко В.М. (Округ №53)
Преамбулу до проекту Закону викласти в такій редакції:
Цей Закон визначає систему заходів профілактики злочинності, порядок їх здійснення державними органами, місцевими Радами народних депутатів, підприємствами, установами, організаціями, об'єднаннями громадян в період її об'єктивного обвального зростання в умовах зміни форми власності та суспільного ладу від соціалізму до капіталізму, розмежування громадян України на багатих та бідних, а також права та обов'язки державних органів і організацій, що проводять роботу для профілактики злочинності, і осіб, щодо яких здійснюються передбачені заходи.
Враховано редакційно частково

Цей Закон визначає систему заходів соціальної профілактики злочинів, порядок їх здійснення державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, об'єднаннями громадян, окремими громадянами, а також права та обов'язки державних органів і організацій, що проводять роботу для профілактики, і осіб, щодо яких здійснюються передбачені заходи.
5.
Розділ I Загальні положення


Розділ I Загальні положення
6.
Стаття 1. Профілактика злочинності
-8- Н.д.Чорноусенко О.І.(Округ N 379) ВР 13 скл.
Замінити назву проекту Закону на "Про профілактику злочинів".

Враховано

Стаття 1. Соціальна профілактика злочинів
7.
Під профілактикою злочинності розуміються здійснення системи заходів, спрямованих на виявлення й усунення причин і умов, що сприяють вчиненню злочинів. Профілактичні заходи можуть здійснюватися на усій території України або в окремому її регіоні, галузі народного господарства, на підприємстві, в установі, організації, серед групи населення (загальна профілактика) або стосовно конкретної особи (індивідуальна профілактика).
-9- Н.д. України - члени Комітету з питань молоді, спорту і туризму
ВР 13 скл.
Перед словами "(загальна профілактика)" замість слів "серед групи населення" записати "серед населення".
Відхилено

Під соціальною профілактикою злочинів розуміється здійснення системи заходів, спрямованих на виявлення й усунення причин і умов, що сприяють вчиненню злочинів. Профілактичні заходи можуть здійснюватися на всій території України або в окремому її регіоні, галузі народного господарства, на підприємстві, в установі, організації незалежно від форм власності, щодо групи населення (загальна профілактика) або стосовно конкретної особи (індивідуальна профілактика).


-10- Н.д. України - члени Комітету з питань правової політики і судово-правової реформи ВР 13 скл.
Записати "Під профілактикою злочинів розуміється впровадження в життя системи комплексних профілактичних заходів, спрямованих на ..." (далі за текстом).

Відхилено
-11- Н.д.Моісеєнко В.М. (Округ №53)
Доповнити статтю частиною 2 такого змісту:
"Профілактика злочинності в Україні передбачає контакти з відповідними органами інших держав, участь України у відповідних заходах, які здійснюються міжнародними організаціями".
Враховано

Соціальна профілактика злочинів в Україні передбачає співробітництво з відповідними органами інших держав, участь України у відповідних заходах, які здійснюються міжнародними організаціями.
8.
Стаття 2. Законодавство України про профілактику злочинності


Стаття 2. Законодавство України про соціальну профілактику злочинів
9.
Законодавство України про профілактику злочинності складається з цього Закону та інших законодавчих актів України, що регулюють діяльність правоохоронних, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, а також підприємств, установ, організацій, об'єднань громадян та окремих громадян у сфері боротьби із злочинністю.


Законодавство України про соціальну профілактику злочинів складається з цього Закону та інших законодавчих актів України, що регулюють діяльність правоохоронних, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, а також участь підприємств, установ, організацій, громадян та їх об'єднань у боротьбі із злочинністю.


-12- Н.д.Моісеєнко В.М. (Округ №53)
Доповнити статтю частиною 2 такого змісту:
"Усі заходи щодо профілактики злочинності здійснюються відповідно до Конституції та законів Укрїни, загальновизнаних норм міжнародного права".

Враховано

Усі заходи щодо соціальної профілактики злочинів здійснюються відповідно до Конституції та законів України, загальновизнаних норм міжнародного права.
10.
Стаття 3. Особливості застосування цього Закону щодо іноземних громадян та осіб без громадянства
-13- Н.д. України - члени Комітету з питань правової політики і судово-правової реформи ВР 13 скл.
Статтю 3 щодо порядку застосування Закону відносно іноземних громадян та осіб без громадянства перенести в розділ про індивідуальну профілактику злочинів.
Відхилено
Вважаємо за доцільне залишити статтю в розділі "Загальні положення"
Стаття 3. Особливості застосування цього Закону щодо іноземних громадян та осіб без громадянства
11.
Дія цього Закону поширюється і на іноземних громадян та осіб без громадянства, які перебувають на території України.


Дія цього Закону поширюється і на іноземців та осіб без громадянства, які перебувають на території України.
12.
Профілактичні заходи не застосовуються до іноземних громадян, які відповідно до законів і міжнародних договорів України користуються імунітетом від кримінальної та адміністративної юрисдикції України.


Профілактичні заходи не застосовуються до іноземців, які відповідно до законів і міжнародних договорів України користуються імунітетом від кримінальної та адміністративної юрисдикції України.
13.
Стаття 4. Принципи здійснення профілактики злочинності


Стаття 4. Принципи здійснення соціальної профілактики злочинів
14.
Профілактика злочинності ведеться за принципами:


Соціальна профілактика злочинів здійснюється за принципами:
15.
законності, тобто здійснення лише тих заходів, що безпосередньо передбачені цим Законом та іншими законодавчими актами України;


законності, тобто здійснення лише тих заходів, що безпосередньо передбачені цим Законом та іншими законами України;
16.
спільності, тобто участі у профілактичній діяльності крім правоохоронних органів усіх інших державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, об'єднань громадян та окремих громадян;


спільності, тобто участі у профілактичній діяльності крім правоохоронних органів усіх інших державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, об'єднань громадян та окремих громадян;
17.
гуманізму, переважання методів переконання, тобто застосування примусових заходів лише після вичерпання всіх інших заходів впливу;


гуманізму, переважання методів переконання, тобто застосування примусових заходів лише після вичерпання всіх інших заходів впливу;
18.
гласності, тобто систематичного висвітлення у державній статистиці та засобах масової інформації відомостей про стан профілактики злочинності.


гласності, тобто систематичного висвітлення у державній статистиці та засобах масової інформації відомостей про стан профілактики злочинів.
19.
Стаття 5. Органи та організації, що здійснюють профілактику злочинності


Стаття 5. Органи та організації, що здійснюють соціальну профілактику злочинів
20.
З урахуванням особливостей причин і умов, що сприяють вчиненню злочинів, і специфіки заходів щодо профілактики злочинності у профілактичній діяльності беруть участь Кабінет Міністрів України, Уряд Автономної Республіки Крим, міністерства та відомства, їх органи на місцях, місцеві органи державної виконавчої влади та місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації незалежно від форм власності.

-14- Н.д.Моісеєнко В.М. (Округ №53)
Замінити термін "органи місцевого самоврядування" на "місцевої Ради народних депутатів та їх органів".
Відхилено

З урахуванням особливостей причин і умов, що сприяють вчиненню злочинів, і специфіки заходів щодо їх профілактики, у профілактичній діяльності беруть участь Кабінет Міністрів України, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, міністерства та інші центральні органи та їх органи на місцях, місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації незалежно від форм власності.


-15- Н.д.Васильєв Г.А. (Округ №61)
Статтю 5 викласти в такій редакції:
"Стаття 5. Органи та організації, що здійснюють профілактику злочинності". Профілактику злочинності в Україні здійснюють відповідно до своєї компетенції, встановленої цим законом та іншими законодавчими актами України, органи внутрішніх справ України та служби безпеки України, а також інші державні органи у випадках, передбачених цим законом та законодавством України.
З урахуванням особливостей причин і умов, що сприяють вчиненню злочинів, і специфіки заходів щодо профілактики злочинності у профілактичній діяльності беруть участь Кабінет Міністрів України, Уряд Автономної Республіки Крим, міністерства та відомства, їх органи на місцях, місцеві органи державної виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації незалежно від форми власності.
Участь у діяльності, спрямованій на виявлення й усунення причин і умов, що сприяють вчиненню злочинів, проводять також органи громадської самодіяльності, інші об'єднання громадян та окремі громадяни відповідно до законодавства та своїх статутів (положень).
Органи дізнання, попереднього слідства, суд, арбітражний суд, прокурор, стосовно виявлених причин і умов, що сприяють вчиненню злочинів, здійснюють профілактику злочинності у порядку, встановленому кримінально-процесуальним законодавством".
Відхилено


21.
Діяльність, спрямовану на виявлення й усунення причин і умов, що сприяють вчиненню злочинів, проводять також органи громадської самодіяльності, інші об'єднання громадян та окремі громадяни відповідно до законодавства та своїх статутів (положень).


Діяльність, спрямовану на виявлення й усунення причин і умов, що сприяють вчиненню злочинів, можуть проводити також органи громадської самодіяльності, інші об'єднання громадян відповідно до законодавства та своїх статутів (положень).
22.
Розділ ІІ Загальна профілактика злочинності


Розділ ІІ Загальна соціальна профілактика злочинів
23.
Стаття 6. Заходи загальної профілактики злочинності


Стаття 6. Заходи загальної соціальної профілактики злочинів
24.
До заходів загальної профілактики злочинності належать:


До заходів загальної соціальної профілактики злочинів належать:
25.
профілактична перевірка;


профілактична перевірка;
26.
профілактичний припис;


профілактичний припис;
27.
повідомлення про невиконання профілактичного припису;


повідомлення про невиконання профілактичного припису;
28.
кримінологічне дослідження;


кримінологічна експертиза;
29.
роз'яснення положень законодавства України з питань профілактики злочинності;


роз'яснення положень законодавства України з питань соціальної профілактики злочинів;
30.
інформування населення про стан злочинності, засоби та методи їх захисту від злочинних посягань.


інформування населення про стан злочинності, засоби та методи їх захисту від злочинних посягань.


-16- Н.д.Моісеєнко В.М. (Округ №53)
Доповнити проект Закону статтею 6-1 "Особи, які підлягають профілактичній перевірці". Профілактична перевірка декларування доходів найбільш заможних верств населення України проводиться відповідно до Декрету Кабінету Міністрів про прибутковий податок з громадян та Закону України "Про декларування доходів громадян України".
Профілактичній перевірці в обов'язковому порядку із застосуванням всіх можливих способів перевірки підлягають:
Президент України, Голова Верховної Ради України, Прем'єр-міністр України, Голова Верховної Ради Автономної Республіки Крим, Прем'єр-міністр Автономної Республіки Крим, народні депутати України;
керівний склад працівників Адміністрації Президента, голови обласних, міських і районних державних адміністрацій та їх заступники, а також голови місцевих Рад народних депутатів;
керівники і власники підприємств незалежно від форм власності, в тому числі акціонерних і орендних підприємств;
голови правління банків та їх заступники; інші найбільш заможні власники України (незалежно від їх громадянства). Результати профілактичної перевірки оформляються актом Головної Державної податкової інспекції, один примірник якого надсилається депутатам Верховної Ради України, а другий в Комісію Верховної Ради України з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією.

Відхилено
Це є предметом регулювання інших законів

31.
Стаття 7. Профілактична перевірка


Стаття 7. Профілактична перевірка
32.
Профілактична перевірка на підприємстві, в установі, організації полягає у здійсненні заходів, спрямованих на своєчасне виявлення причин і умов, що можуть сприяти вчиненню злочинів, з метою їх усунення.

-17- Н.д.Васильєв Г.А. (Округ №61)
Перше речення статті 7 викласти у такій редакції:

Враховано

Профілактична перевірка на підприємстві, в установі, організації полягає у здійсненні заходів, спрямованих на своєчасне виявлення причин і умов, що можуть сприяти вчиненню злочинів, з метою їх усунення.
33.
Профілактична перевірка проводиться у разі надходження достатніх відомостей про існування причин і умов, що можуть сприяти вчиненню злочинів, спеціальними комісіями на підставі відповідних рішень Кабінету Міністрів України, Уряду Автономної Республіки Крим, міністерств, місцевих органів державної виконавчої влади та місцевого самоврядування, правоохоронних органів. До участі в перевірці залучаються фахівці, а у разі необхідності також представники об'єднань громадян.
"Профілактична перевірка проводиться у разі надходження достатніх відомостей про наявність причин і умов, що можуть сприяти вчиненню злочинів, працівниками органів внутрішніх справ та служби безпеки на підставі відповідних рішень керівників територіальних підрозділів цих органів".


Профілактична перевірка проводиться працівниками правоохоронних органів у разі надходження достатніх відомостей про наявність причин і умов, що можуть сприяти вчиненню злочинів, на підставі відповідних рішень Кабінету Міністрів України, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, міністерств, інших центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, правоохоронних органів. До участі в перевірці залучаються фахівці, а у разі необхідності також представники об'єднань громадян.


-18- Н.д.Ківалов С.В. (Округ №135)
Ст.7 вилучити з проекту Закону, бо вона протирічить ст.ст.30,31 Конституції України.

Враховано частково, внесено уточнююче допонення
-19- Н.д.Моісеєнко В.М. (Округ №53)
Замінити термін "органи місцевого самоврядування" на "місцеві Ради народних депутатів та їх органи".

Відхилено-20- Н.д.Мороз О.О. (Округ №92)
Доопрацювати частини 2 і 3 статті 7 проекту Закону щодо участі у перевірці відповідних фахівців і яким правом наділяються перевіряючі.

Враховано
-21- Н.д. України - члени Комітету з питань молоді, спорту і туризму ВР 13 скл.
В частині 2 статті 7 записати " що профілактична перевірка проводиться у плановому порядку та у разі надходження" і далі за текстом.


Відхилено
34.
Посадові особи підприємства, установи, організації, де проводиться перевірка, зобов'язані дати перевіряючим можливість оглянути територію, приміщення, ознайомитися з необхідними документами, матеріалами, дати пояснення з питань, які становлять інтерес для мети перевірки. Перевіряючі повинно діяти суворо в межах своїх повноважень з додержанням вимог щодо охорони інформації. Забороняється втручання в господарську та іншу діяльність підприємства, установи, організації.
Останнє речення частини 3 записати в такій редакції:
"Забороняється їх втручання в господарську та іншу діяльність підприємства, установи, організації, за межами вимог профілактичної перевірки".
Визначити, від кого можуть надходити відомості про існування причин і умов, та встановити порядок реєстрації таких відомостей.
Враховано

Відхилено
Посадові особи підприємства, установи, організації, де проводиться перевірка, зобов'язані дати перевіряючим можливість оглянути територію, приміщення, ознайомитися з необхідними документами, матеріалами, дати пояснення з питань, які становлять інтерес для мети перевірки. Перевіряючі повинні діяти суворо в межах своїх повноважень з додержанням конституційних прав і свобод людини і громадянина, вимог щодо охорони інформації. Забороняється їх втручання в господарську та іншу діяльність підприємства, установи, організації, за межами вимог профілактичної перевірки.


-22- Н.д.Кармазін Ю.А. (Округ №134)
Частину 3 ст.7 після слів "з додержанням" доповнити словами "конституційних прав і свобод людини і громадянина".
Враховано


35.
Результати профілактичної перевірки оформляються актом, примірник якого подається керівникові підприємства, установи, організації, де вона проводилася, та органові, що ініціював її проведення.


Результати профілактичної перевірки оформляються актом, примірник якого подається керівникові підприємства, установи, організації, де вона проводилася, та органові, що ініціював її проведення.
36.
Стаття 8. Профілактичний припис


Стаття 8. Профілактичний припис
37.
З результатами профілактичної перевірки орган, за рішенням якого вона проводилася, надсилає керівникові підприємства, установи, оргнізації, де виявлено причини і умови, що сприяють вчиненню злочинів, профілактичний припис. У профілактичному припису визначаються заходи щодо профілактики злочинності і термін їх здійснення.
-23- Н.д.Ківалов С.В. (Округ №135)
Ст.8 з проекту вилучити, бо вона суперечить ст.121 Конституції України.
Відхилено

За результатами профілактичної перевірки орган, за рішенням якого вона проводилася, надсилає керівникові підприємства, установи, організації, де виявлено причини і умови, що сприяють вчиненню злочинів, профілактичний припис. У профілактичному припису визначаються заходи щодо профілактики злочинів і термін їх здійснення.
38.
Керівник підприємства, установи, організації зобов'язаний у встановлений приписом термін виконати зазначені заходи і повідомити про це орган, який надіслав профілактичний припис.


Керівник підприємства, установи, організації зобов'язаний, у встановлений приписом термін, виконати зазначені заходи і повідомити про це орган, який надіслав профілактичний припис.
39.
Органи дізнання, попереднього слідства, суд, арбітражний суд, прокурор стосовно виявлених причин і умов, що сприяють вчиненню злочинів, здійснюють профілактику злочинності у порядку, встановленому відповідним законодавством.
-24- Н.д. України - члени Комітету з питань правової політики і судово-правової реформи ВР 13 скл.
В частині третій статті 8 останнє речення "здійснюють профілактику злочинності у порядку, установленому відповідним законодавством" замінити таким реченням: "вживають заходів до усунення порушень Закону".

Враховано
з редакційними змінами
Органи дізнання, попереднього слідства, суд, арбітражний суд, прокурор стосовно виявлених причин і умов, що сприяють вчиненню злочинів, вживають заходів до усунення порушень Закону у порядку, встановленому чинним законодавством.


-25- Н.д.Коліушко І.Б. (Реєстр.картка №402)
Доопрацювати частину 3 статті 8.

Враховано
-26- Н.д.Васильєв Г.А. (Округ №61)
Частину 3 статті 8 виключити.

Відхилено


40.
Стаття 9. Повідомлення про невиконання профілактичного припису
-27- Н.д.Ківалов С.В. (Округ №135)
Ст.9 вилучити, оскільки юридична відповідальність за невиконання профілактичного припису діючим законодавством не передбачено.

Відхилено

Стаття 9. Повідомлення про невиконання профілактичного припису
41.
Орган, що склав профілактичний припис, у разі невиконання або виконання не в повному обсязі чи з порушенням визначених приписом заходів проводить роботу для забезпечення виконання цих заходів відповідним підприємством, установою, організацією, повідомляє про незадовільний стан профілактики злочинності орган внутрішніх справ, на території обслуговування якого знаходиться зазначене підприємство, установа, організація. Одночасно вирішує питання про притягнення до відповідальності згідно з діючим законодавством осіб, винних у невиконанні профілактичного припису.
-28- Н.д. України - члени Комітету з питань молоді, спорту і туризму
ВР 13 скл.
Останнє речення статті 9 викласти в такій редакції:
"Одночасно вирішується питання про притягнення до адміністративної відповідальності згідно з діючим законодавством осіб, винних у невиконанні профілактичного припису".

Відхилено

Орган, що склав профілактичний припис, у разі невиконання або виконання не в повному обсязі чи з порушенням визначених приписом заходів проводить роботу для забезпечення виконання цих заходів відповідним підприємством, установою, організацією, повідомляє про незадовільний стан профілактики злочинів орган внутрішніх справ, на території обслуговування якого знаходиться зазначене підприємство, установа, організація. Одночасно вирішує питання щодо відповідальності осіб, винних у невиконанні профілактичного припису, у тому числі про доцільність притягнення їх до відповідальності як за невиконання або неналежне виконання службовою особою своїх обов'язків.


-29- Н.д.Кармазін Ю.А. (Округ №134)
Останнє речення ст.9 викласти у такій редакції:
"Одночасно вирішує питання щодо відповідальності осіб, винних у невиконанні профілактичного припису, у тому числі про доцільність притягнення їх до відповідальності як за невиконання або неналежне виконання службовою особою своїх обов'язків".

Враховано


42.
Стаття 10. Кримінологічне дослідження
-30- Н.д.Кармазін Ю.А. (Округ №134)
Ст.10 викласти в наступній редакції:
"Стаття 10. Кримінологічна експертиза
1) Кримінологічна експертиза проводиться для визначення ролі певних обставин в якості причин і умов вчинення злочинів, прогнозування можливості впливу цих обставин на обумовлення злочинів у майбутньому та з метою обгрунтування необхідності вжиття профілактичних заходів для запобігання дії зазначених обставин.
2) Об'єктами кримінологічної експертизи можуть бути:
а) окремі напрямки та частини діяльності підприємств, установ, організацій;
б) поведінка та спосіб життя громадян, які порушують норми законодавства;
в) проект законодавчого або іншого нормативного акту, державної, відомчої або міжвідомчої програми, а також плану приватизації, іншого державного акту;
г) проект комерційної, інвестиційної, кредитної та іншої угоди, будівельного, господарського проекту, іншого управлінського акту.
3) Кримінологічна експертиза призначається компетентним на то органом за наявністю відповідних підстав. Підстави та порядок призначення кримінологічної експертизи, суб'єкти її проведення, права та обов'язки останніх, умови реалізації висновків експертизи визначаються окремими законодавчими актами".
Враховано

Стаття 10. Кримінологічна експертиза
1) Кримінологічна експертиза проводиться для визначення ролі певних обставин в якості причин і умов вчинення злочинів, прогнозування можливості впливу цих обставин на обумовлення злочинів у майбутньому та з метою обгрунтування необхідності вжиття профілактичних заходів для запобігання дії зазначених обставин.
2) Об'єктами кримінологічної експертизи можуть бути:
а) окремі напрямки та частини діяльності підприємств, установ, організацій;
б) поведінка та спосіб життя громадян, які порушують норми законодавства;
в) проект законодавчого або іншого нормативного акту, державної, відомчої або міжвідомчої програми, а також плану приватизації, іншого державного акту;
г) проект комерційної, інвестиційної, кредитної та іншої угоди, будівельного, господарського проекту, іншого управлінського акту.
3) Кримінологічна експертиза призначається компетентним на то органом за наявністю відповідних підстав. Підстави та порядок призначення кримінологічної експертизи, суб'єкти її проведення, права та обов'язки останніх, умови реалізації висновків експертизи визначаються окремими законодавчими актами.
43.
Кримінологічне дослідження проводиться для визначення ролі певних обставин, зумовлених діяльністю підприємств, установ, організацій або способом життя громадян, у вивченні причин (умов) вчинення конкретного злочину, а також для прогнозування впливу цих обставин на стан злочинності у майбутньому та обгрунтування необхідності і спрямованості профілактичних заходів.44.
Профілактичне дослідження може проводитись у процесі розроблення проекту законодавчого чи іншого нормативного акта, плану або програми профілактики злочинності, а також за результатами профілактичної перевірки на підприємствах, в установах, організаціях, узагальнення слідчої та судової практики.45.
Кримінологічне дослідження може призначатися Верховною Радою України, Президентом України, Кабінетом Міністрів України, Верховною Радою і Урядом Автономної Республіки Крим, міністерствами і відомствами, місцевими органами державної виконавчої влади місцевого самоврядування та здійснюється визначеними ними органами.
-31- Н.д.Моісеєнко В.М. (Округ №53)
У частині третій статті 10 після слів "міністерствами і відомствами" викласти в редакції: "а також обласними, Київською і Севастопольською міськими Радами народних депутатів, відповідними державними адміністраціями і здійснюватися за їх дорученням спеціалістами відповідно до профілю".

Відхилено

-32- Н.д.Васильєв Г.А. (Округ №61)
Доопрацювати частину 3 статті 10 в частині проведення кримінологічного дослідження особами які мають спеціальні юридичні знання. Кримінологічне дослідження повинно призначатися лише Президентом України, Верховною Радою, Кабінетом Міністрів, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями, а проводитися воно повинно органами МВС і СБУ.
Відхилено
Враховано у статті 7


46.
Стаття 11. Роз'яснення положень законодавства України з питань профілактики злочинності


Стаття 11. Роз'яснення положень законодавства України з питань соціальної профілактики злочинів
47.
Працівники органів прокуратури, юстиції, внутрішніх справ, служби безпеки, юридичних навчальних закладів і наукових установ ведуть серед населення окремих його категорій, посадових осіб та інших працівників підприємств, установ, організацій роботу з роз'яснення положень законодавства України з питань профілактики злочинності, зокрема щодо необхідності виявлення й усунення причин і умов, які сприяють вчиненню злочинів, а також відповідальності за злочинні діяння.
-33- Н.д. України - члени Комітету з питань молоді, спорту і туризму ВР 13 скл.
Після слів "наукових установ" записати "та інших суб'єктів профілактичної роботи ведуть серед населення" і далі за текстом.
Частину І статті ІІ після слів "Служби безпеки" доповнити словами "служби у справах неповнолітніх".Враховано редакційно частково


Враховано


Працівники органів прокуратури, юстиції, суду, внутрішніх справ, служби безпеки, служби у справах неповнолітніх, юридичних наукових установ ведуть серед населення, окремих його категорій, посадових осіб та інших органів та організацій, що здійснюють соціальну профілактику злочинів, роботу з роз'яснення положень законодавства України з питань профілактики злочинів, зокрема щодо необхідності виявлення й усунення причин і умов, які сприяють вчиненню злочинів, а також відповідальності за злочинні діяння.
48.
Стаття 12. Інформування населення про стан злочинності, засоби та методи його захисту від злочинних посягань


Стаття 12. Інформування населення про стан злочинності, засоби та методи його захисту від злочинних посягань
49.
Інформація про стан, структуру й динаміку злочинності в Україні та в її адміністративно-територіальних одиницях доводиться до населення через засоби масової інформації.


Інформація про стан, структуру й динаміку злочинності в Україні та в її адміністративно-територіальних одиницях доводиться до населення через засоби масової інформації.
50.
Органи внутрішніх справ, прокуратури, юстиції, служби безпеки інформують населення про засоби та методи захисту від злочинних посягань шляхом проведення бесід, виступів у пресі, по радіо і телебаченню, видання спеціальних посібників, плакатів тощо.
-34- Н.д. України - члени Комітету з питань молоді, спорту і туризму ВР 13 скл.
Частину 2 статті 12 викласти в такій редакції:
"Органи внутрішніх справ, прокуратури, юстиції, Служби безпеки та інші суб'єкти профілактичної роботи інформують населення про засоби та методи захисту від злочинних посягань шляхом проведення бесід" (далі за текстом).

Враховано редакційно частково

Органи внутрішніх справ, прокуратури, юстиції, служби безпеки, суд та інші державні органи інформують населення про засоби та методи захисту від злочинних посягань шляхом проведення бесід, виступів у пресі, по радіо і телебаченню, видання спеціальних посібників, плакатів тощо. Засоби масової інформації використовуються також з метою поліпшення виховання населення, формування здорового способу життя.


-35- Н.д.Григорович Л.С. (Реєстр.картка №320)
Доопрацювати частину 2 статті 12 в частині підвищення ролі преси, радіо і телебаченя у вихованні населення.

Враховано
-36- Н.д.Діхтяренко Г.Ю.(Округ N 420) ВР 13 скл.
Доопрацювати частину 2 статті 12 по питанням, пов'язаним з підвищенням у вихованні населення ролі радіо, телебачення, церкви.

Враховано частково
-37- Н.д.Васильєв Г.А. (Округ №61)
Частину 2 статті 12 після слів "служби безпеки" доповнити словами "та інші державні органи".

Враховано


51.
Розділ ІІІ Індивідуальна профілактика злочинів


Розділ ІІІ Індивідуальна соціальна профілактика злочинів
52.
Стаття 13. Заходи індивідуальної профілактики злочинів


Стаття 13. Заходи індивідуальної соціальної профілактики злочинів
53.
До заходів індивідуальної профілактики злочинів належать:


До заходів індивідуальної соціальної профілактики злочинів належать:
54.
роз'яснення суспільної небезпечності поведінки правопорушника та усне попередження про неприпустимість протиправних і антигромадських дій;
-38- Н.д. України - члени Комітету з питань правової політики і судово-правової реформи ВР 13 скл.
В частині першій статті 13 слово "правопорушника" замінити словами: "особи, яка схильна до правопорушень".

Враховано

роз'яснення суспільної небезпечності поведінки особи, яка скоїла правопорушення та усне її попередження про неприпустимість протиправних і антигромадських дій;
55.
офіційне застереження про неприпустимість протиправної поведінки;


офіційне застереження про неприпустимість протиправної поведінки;
56.
профілактичний облік в органі внутрішніх справ чи служби безпеки і здійснюванні у зв'язку з цим заходи;


профілактичний облік в органі внутрішніх справ чи служби безпеки і здійснюванні у зв'язку з цим заходи;
57.
адміністративний нагляд органів внутрішніх справ;


адміністративний нагляд органів внутрішніх справ;
58.
соціальний патронаж.


соціальний патронаж.
59.
Застосування заходів індивідуальної профілактики не має на меті приниження честі та гідності особи, а також не тягне правових наслідків, за винятком передбачених законодавством.
-39- Н.д.Кармазін Ю.А. (Округ №134)
У частині 2 ст.13 слова "не має на меті приниження" замінити словами "не сумісне з приниженням".
Враховано

Застосування заходів індивідуальної профілактики не сумісне з приниженням честі та гідності особи, а також не тягне правових наслідків, за винятком передбачених законодавством.
60.
Стаття 14. Роз'яснення суспільної небезпечності поведінки та усне попередження про неприпустимість протиправних і антигромадських дій


Стаття 14. Роз'яснення суспільної небезпечності поведінки та усне попередження про неприпустимість протиправних і антигромадських дій
61.
За наявності інформації, про те що особа вчинила адміністративне правопорушення або інші антигромадські дії, що можуть призвести до вчинення злочину, з метою роз'яснення суспільної небезпечності та усного попередження про неприпустимість протиправних і антигромадських дій особа викликається за місцем проживання до відповідного органу внутрішніх справ чи служби безпеки за місцем проживання.
-40- Н.д. України - члени Комітету з питань правової політики і судово-правової реформи ВР 13 скл.
В частині першій статті 14 речення "протиправні чи антигромадські дії, які межують із злочином або можуть призвести до його вчинення" замінити реченням "малозначні адміністративні правопорушення, які можуть призвести до вчинення злочину".

Враховано редакційно частково

За наявності інформації, про те що особа вчинила протиправні дії, які можуть призвести до вчинення злочину, з метою роз'яснення суспільної небезпечності та усного попередження про неприпустимість протиправних і антигромадських дій особа викликається за місцем проживання, або роботи (служби) до відповідного органу внутрішніх справ чи служби безпеки.


-41- Н.д. України - члени Комітету з питань молоді, спорту і туризму
ВР 13 скл.
Виключити слова: "протиправні чи антигромадські дії".
Викласти в редакції: "особа вчинила дії, які можуть ..." і далі за текстом.

Враховано


62.
Таке роз'яснення та усне попередження носить характер заходу індивідуальної профілактики, якщо воно зроблене посадовою особою органу внутрішніх справ чи служби безпеки, яка має відповідні повноваження, із складанням про це письмової довідки.
-42- Н.д.Гаманюк Л.Ю.(Округ N 84)
ВР 13 скл.
Частину 2 статті 14 викласти в редакції:
"Таке роз'яснення та усне попередження носить характер заходу індивідуальної профілактики, якщо воно зроблене дільничним інспектором міліції в своєму робочому кабінеті чи посадовою особою служби безпеки, яка має відповідні повноваження, із складанням про це письмової довідки".

Відхилено
Попередження може здійснюватися не тільки дільничним інспектором
Таке роз'яснення та усне попередження носить характер заходу індивідуальної профілактики, якщо воно зроблене посадовою особою органу внутрішніх справ чи служби безпеки, яка має відповідні повноваження, із складанням про це письмової довідки.
63.
У разі неявки правопорушника без поважних причин до органу внутрішніх справ чи служби безпеки за викликом для роз'яснення суспільної небезпечності поведінки та усного попередження про неприпустимість протиправних і антигромадських дій його може бути піддано приводу. Поважними причинами неявки визнаються: несвоєчасне одержання повістки, хвороба чи інші обставини, що практично позбавляють можливості своєчасно прибути за викликом.
-43- Н.д.Говорун В.П.(Округ N 311) ВР 13 скл.
Вважає, що недоцільно надавати право службі безпеки здійснювати привід.

Відхилено
Залишити в редакції, яка передбачена проектом
У разі неявки правопорушника без поважних причин до органу внутрішніх справ чи служби безпеки за викликом для роз'яснення суспільної небезпечності поведінки та усного попередження про неприпустимість протиправних і антигромадських дій його може бути піддано приводу. Поважними причинами неявки визнаються: несвоєчасне одержання повістки, хвороба чи інші обставини, що практично позбавляють можливості своєчасно прибути за викликом.


-44- Н.д.Григорович Л.С. (Реєстр.картка №320)
У частині 3 статті 14 дати роз'яснення які антигромадські дії.

Відхилено
-45- Н.д. України - члени Комітету з питань правової політики і судово-правової реформи ВР 13 скл.
В частині третій статті 14 слова "його може бути піддано приводу" замінити словами "застосувати передбачені чинним законодавством заходи примусу".

Відхилено
Термін "привід" відповідає чинному законодавству

64.
Привід здійснюється у денний час за мотивованою постановою, затвердженою начальником органу, що має намір здійснити роз'яснення суспільної небезпечності поведінки та усне попередження про неприпустимість протиправних і антигромадських дій, або його заступником чи начальником територіального підрозділу цього органу. Постанова про привід оголошується особі, щодо якої він має бути застосований.


Привід здійснюється у денний час за мотивованою постановою, затвердженою начальником органу, що має намір здійснити роз'яснення суспільної небезпечності поведінки та усне попередження про неприпустимість протиправних і антигромадських дій, або його заступником чи начальником територіального підрозділу цього органу. Постанова про привід оголошується особі, щодо якої він має бути застосований.
65.
Стаття 15. Офіційне застереження про неприпустимість протиправної поведінки


Стаття 15. Офіційне застереження про неприпустимість протиправної поведінки
66.
Особі, яку двічі протягом року було піддано адміністративному стягненню або заходам іншого впливу за вчинення адміністративного правопорушення або іншого антигромадського діяння, що посягають на громадський порядок і громадську безпеку, а також встановлений порядок управління органом внутрішніх справ чи служби безпеки за місцем проживання цієї особи оголошується офіційне письмове застереження про неприпустимість протиправної поведінки та можливі заходи профілактичного впливу. Офіційне застереження оголошується начальником відповідного органу або його заступником чи начальником територіального підрозділу цього органу, оформляється протоколом, який підписується правопорушником і посадовою особою, що оголошує офіційне письмове застереження. У разі відмови правопорушника від підписання протоколу в ньому робиться про це запис.
-46- Н.д.Васильєв Г.А. (Округ №61)
Частину 1 статті 15 викласти у такій редакції: "Особі, до якої двічі протягом року було застосовано адміністративне стягнення за вчинення адміністративних правопорушень, що посягають на громадський порядок і громадську безпеку, а також встановлений порядок управління" і далі за текстом.
Враховано
Особі, до якої двічі протягом року було застосовано адміністративне стягнення за вчинення адміністративних правопорушень, що посягають на громадський порядок і громадську безпеку, а також встановлений порядок управління органом внутрішніх справ чи служби безпеки за місцем проживання або роботи (служби) цієї особи оголошується офіційне письмове застереження про неприпустимість протиправної поведінки та можливі заходи профілактичного впливу. Офіційне застереження оголошується начальником відповідного органу або його заступником чи начальником територіального підрозділу цього органу, оформляється протоколом, який підписується правопорушником і посадовою особою, що оголошує офіційне письмове застереження. У разі відмови правопорушника від підписання протоколу в ньому робиться про це запис.


-47- Н.д. України - члени Комітету з питань молоді, спорту і туризму
ВР 13 скл.
В частині І статті 15 після слів "протягом року" викласти в редакції: "було притягнуто до відповідальності за вчинення" і далі за текстом.

Враховано редакційно частково
-48- Н.д. України - члени Комітету з питань правової політики і судово-правової реформи ВР 13 скл.
В частині І статті 15 слова "за вчинення адміністративного правопорушення або іншого адміністративного діяння, що сприятиме вчиненню злочину" замінити словами "що можуть призвести до вчинення злочину".

Відхилено


67.
У разі неявки правопорушника без поважних причин до органу внутрішніх справ чи служби безпеки за викликом для оголошення офіційного письмового застереження його може бути піддано приводу у порядку, передбаченому статтею 14 цього Закону.


У разі неявки правопорушника без поважних причин до органу внутрішніх справ чи служби безпеки за викликом для оголошення офіційного письмового застереження його може бути піддано приводу у порядку, передбаченому статтею 14 цього Закону.
68.
Стаття 16. Взяття на профілактичний облік в органі внутрішніх справ чи служби безпеки
-49- Н.д.Ківалов С.В. (Округ №135)
Ст.16 виключити, бо суперечить ст.28 Конституції України.
Відхилено

Стаття 16. Взяття на профілактичний облік в органі внутрішніх справ чи служби безпеки
69.
Для систематичного і цілеспрямованого здійснення заходів індивідуальної профілактики щодо особи, поведінка якої свідчить про реальну можливість вчинення нею злочину, така особа підлягає взяттю на профілактичний облік в органі внутрішніх справ чи службі безпеки.


Для систематичного і цілеспрямованого здійснення заходів індивідуальної профілактики щодо особи, поведінка якої свідчить про реальну можливість вчинення нею злочину, така особа підлягає взяттю на профілактичний облік в органі внутрішніх справ чи службі безпеки.
70.
На профілактичний облік в органі внутрішніх справ беруться особи:
-50- Н.д. України - члени Комітету з питань молоді, спорту і туризму
ВР 13 скл.
Після слів "на профілактичний облік в органи внутрішніх справ беруться особи таких категорій:
"соціально небезпечні особи, стосовно яких виявлено ВІЧ/СНІД;
особи, які постраждали від насильства та знаходяться під високим ступенем ризику скоєння над ними протиправних дій;" і далі за текстом.
Відхилено
Це питання врегульовано чинним законодавством
На профілактичний облік в органі внутрішніх справ беруться особи:
71.
звільненні з місць позбавлення волі, ті, що відбували покарання за умисний злочин, з яких судимість не знято або не погашено у встановленому законом порядку;


звільненні з місць позбавлення волі, ті, що відбували покарання за умисний злочин, з яких судимість не знято або не погашено у встановленому законом порядку;
72.
засуджені за вчинення злочину, виконання вироку щодо яких відстрочено, а також засуджені умовно або до міри покарання, не пов'язаної з позбавленням волі;


засуджені за вчинення злочину, виконання вироку щодо яких відстрочено, а також засуджені умовно або до міри покарання, не пов'язаної з позбавленням волі;
73.
звільнені після вчинення умисного злочину від кримінальної відповідальності із застосуванням заходів адміністративного або громадського впливу;


звільнені після вчинення умисного злочину від кримінальної відповідальності із застосуванням заходів адміністративного або громадського впливу;
74.
звільнені з лікувально-трудових профілакторіїв та інших установ, у яких вони лікувалися від алкоголізму і наркоманії, а також із спеціальних навчально-виховних і лікувально-виховних установ для дітей та підлітків;
-51- Н.д. України - члени Комітету з питань молоді, спорту і туризму
ВР 13 скл.
У частині 2 пункт 4 статті 16 урахувати зміну підпорядкування лікувально-трудових профілакторіїв.

Враховано

що знаходились на примусовому лікуванні від алкоголізму і наркоманії в спеціальних наркологічних закладах, а також спеціальних навчально-виховних і лікувально-виховних установах для дітей та підлітків;
75.
що вчинили двічі протягом року адміністративні правопорушення, за які згідно із законом може бути призначено покарання у вигляді адміністративного арешту, або особи, що вчинили адміністративне правопорушення після оголошення офіційного застереження про неприпустимість протиправної поведінки;


що вчинили двічі протягом року адміністративні правопорушення, за які згідно із законом може бути призначено покарання у вигляді адміністративного арешту, або особи, що вчинили адміністративне правопорушення після оголошення офіційного застереження про неприпустимість протиправної поведінки;
76.
що були визнані в установленому порядку хронічними алкоголіками або зловживають спиртними напоями і двічі протягом року доставлялись у медичний витверезник або двічі притягалися до адміністративної чи іншої відповідальності за розпиття спиртних напоїв або появи у нетверезому стані у громадських місцях, що допускають на грунті пияцтва інші порушення громадського порядку чи правил громадського співжиття, створюють конфліктні ситуації в сім'ї тощо;


що були визнані в установленому порядку хронічними алкоголіками або зловживають спиртними напоями і двічі протягом року доставлялись у медичний витверезник або двічі притягалися до адміністративної чи іншої відповідальності за розпиття спиртних напоїв або появи у п'яному вигляді в громадських місцях, що допускають на грунті пияцтва інші порушення громадського порядку чи правил громадського співжиття, створюють конфліктні ситуації в сім'ї тощо;
77.
що були визнані в установленому порядку наркоманами, токсикоманами або вживають наркотичні речовини без призначення лікаря;


що були визнані в установленому порядку наркоманами, токсикоманами або вживають наркотичні речовини без призначення лікаря;
78.
психічно хворі, які є суспільно небезпечними і перебувають на спеціальному обліку в закладах охорони здоров'я;


психічно хворі, які є суспільно небезпечними і перебувають на спеціальному обліку в закладах охорони здоров'я;
79.
що допускають конфлікти у сфері сімейно-побутових стосунків після винесення офіційного застереження про неприпустимість протиправної поведінки;


що допускають конфлікти у сфері сімейно-побутових стосунків після винесення офіційного застереження про неприпустимість протиправної поведінки;
80.
що не досягнувши віку притягнення до адміністративної чи кримінальної відповідальності, вчинили суспільно небезпечне діяння, або зловживають спиртними напоями, наркотичними (без призначення лікаря) чи іншими речовинами, які призводять до запаморочення, або ті, що систематично бродяжать;


що не досягнувши віку притягнення до адміністративної чи кримінальної відповідальності, вчинили суспільно небезпечне діяння, або зловживають спиртними напоями, наркотичними (без призначення лікаря) чи іншими речовинами, які призводять до запаморочення, або ті, що систематично бродяжать;
81.
батьки або особи, які їх замінюють, котрі не виконують обов'язків щодо виховання і навчання дітей і своєю протиправною поведінкою сприяють вчиненню ними правопорушень.


батьки або особи, які їх замінюють, котрі не виконують обов'язків щодо виховання і навчання дітей і своєю протиправною поведінкою сприяють вчиненню ними правопорушень.
82.
На профілактичний облік в органі служби безпеки беруть особи, що проявили намір вчинити злочин проти держави.
-52- Н.д.Старовойтова Г.М.(Округ N 32) ВР 13 скл.
Конкретизувати щодо постановки на облік осіб в органі служби безпеки.

Враховано

На профілактичний облік в органі служби безпеки беруться особи, які проявили наміри вчинити злочини проти держави, або інші суспільно небезпечні діяння, що безпосередньо створюють загрозу життєво важливим інтересам України, а саме:
намагання зібрати відомості, що становлять державну таємницю, чи спроба передати іноземній державі чи організації, або їх представникам інформації, яка може завдати шкоди інтересам державної безпеки;
виготовлення, зберігання або розповсюдження матеріалів, які демонструють наміри щодо насильницького порушення суверенітету та територіальної цілісності України, зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, найманства та вербування найманців, розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті, а так само поширення змісту таких матеріалів в усній формі;
встановлення контактів та підтримання стосунків із зарубіжними центрами і організаціями, які мають за мету своєї діяльності порушення територіальної цілісності, обмеження суверенітету України та проведення іншої підривної діяльності проти України;
участь у групових діях, які порушують громадський порядок, поєднаних з непокорою законним вимогам представників влади, або таких, що спричинили порушення роботи державних органів, транспорту, підприємств, установ, організацій чи об'єднань громадян, і могли б призвести до масових безпорядків;
грубе або неодноразове порушення зобов'язання у зв'язку з допуском до державної таємниці;
проникнення або спроба проникнення на особливо важливі державні об'єкти;
висловлення терористичних намірів, встановлення контактів з терористичними угрупованнями або з непередбаченими законодавством воєнізованими формуваннями, групами чи організаціями та особами, які проводять вербування найманців;
погроза державному діячеві у зв'язку з його державною діяльністю;
вчинення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, корупційних діянь чи інших правопорушень пов'язаних з корупцією.-53- Н.д.Матковський О.Б.(Округ N 339) ВР 13 скл.
Треба конкретизувати підстави взяття осіб на профілактичний облік в органі служби безпеки.

Враховано


83.
Необхідність взяття на профілактичний облік визначається стосовно кожної особи індивідуально, з урахуванням характеру і ступеня суспільної небезпечності її попередньої та нинішньої протиправної поведінки.
-54- Н.д.Кармазін Ю.А. (Округ №134)
У ч.4 ст.16 слово "підстави" замінити на слово "необхідність", тобто повернутися до редакції Кабінету Міністрів.
Враховано

Необхідність взяття на профілактичний облік осіб у кожному випадку визначаються індивідуально, з урахуванням характеру проступку, поведінки особи щодо наміру продовження антигромадських дій, які можуть перерости у злочин.
84.
На профілактичний облік в органі внутрішніх справ може бути взято особу віком не менше 14 років, а в органі служби безпеки - не менше 16 років. Рішення про взяття на облік особи віком від 14 до 16 років приймається за участю служби у справах неповнолітніх за місцем проживання особи і з відома батьків.


На профілактичний облік в органі внутрішніх справ може бути взято особу віком не менше 14 років, а в органі служби безпеки - не менше 16 років. Рішення про взяття на облік особи віком від 14 до 16 років приймається за участю служби у справах неповнолітніх за місцем проживання особи і з відома батьків.
85.
Рішення про взяття особи на профілактичний облік приймається начальником органу внутрішніх справ чи служби безпеки або його заступником за місцем її проживання, оформляється постановою і підлягає оголошенню особі, яка береться на облік, протягом трьох днів з моменту винесення рішення, а в разі відсутності цієї особи за місцем проживання - протягом трьох днів з моменту встановлення місцезнаходження. Особа, яка не згодна з рішенням, може оскаржити його до суду. Взяття на профілактичний облік неповнолітнього може бути оскаржене його батьками або законними представниками.
-55- Н.д.Діхтяренко Г.Ю.(Округ N 420) ВР 13 скл.
Потребує доопрацювання питання щодо постановки і зняття з обліку засуджених умовно і інших осіб.
Враховано

Рішення про взяття особи на профілактичний облік приймається начальником органу внутрішніх справ чи служби безпеки або його заступником за місцем її проживання або роботи (служби), оформляється постановою і підлягає оголошенню особі, яка береться на облік, протягом трьох днів з моменту винесення рішення, а в разі відсутності цієї особи за місцем проживання - протягом трьох днів з моменту встановлення місцезнаходження. Особа, яка не згодна з рішенням, може оскаржити його до суду. Взяття на профілактичний облік неповнолітнього може бути оскаржене його батьками або законними представниками.


-56- Н.д. України - члени Комітету з питань правової політики і судово-правової реформи ВР 13 скл.
В статті 16 не визначено термін оскарження.

Відхилено
Термін оскарження визначається чинним законодавством

86.
Термін взяття на профілактичний облік визначається: для осіб із незнятою або непогашеною судимістю - періодом, установленим законом для її погашення; для засуджених умовно або з відстроченням виконання вироку - випробувальним періодом або періодом відстрочення: для інших категорій правопорушників - протягом трьох місяців з дня вчинення останнього правопорушення.
-57- Н.д.Кармазін Ю.А. (Округ №134)
У ч.7 ст.16 слова "трьох місяців" замінити словами "одного року".
Враховано

Термін взяття на профілактичний облік визначається: для осіб із незнятою або непогашеною судимістю - періодом, установленим законом для її погашення; для засуджених умовно або з відстроченням виконання вироку - випробувальним періодом або періодом відстрочення: для інших категорій правопорушників - протягом одного року з дня вчинення останнього правопорушення.
87.
Питання про зняття особи з профілактичного обліку розглядається на підставі висновку посадової особи, яка здійснює цей облік. У зазначеному висновку повинні міститися посилання на обставини, що свідчать про істотне зменшення ймовірності вчинення нею злочину. Підобліковий може перебувати на профілактичному обліку не більше двох років, за винятком осіб, що вживають наркотичні речовини, хворіють на хронічний алкоголізм, і психічно хворих, стосовно яких вирішується питання про зняття з обліку тільки за умови надходження з медичного закладу інформації про зняття із спеціального обліку.
-58- Н.д.Гаманюк Л.Ю.(Округ N 84) ВР 13 скл.
Частину 8 статті 16 доповнити словами "особливо небезпечних рецидивістів - до зняття судимості".

Враховано
Особливо небезпечні рецидивісти підпадають під дію Закону про адміннагляд. Тому вони можуть перебувати на обліку до зняття судимості
Питання про зняття особи з профілактичного обліку розглядається на підставі висновку посадової особи, яка здійснює цей облік. У зазначеному висновку повинні міститися посилання на обставини, що свідчать про істотне зменшення ймовірності вчинення нею злочину.
Підобліковий може перебувати на профілактичному обліку не більше двох років, за винятком осіб, що вживають наркотичні засоби (без призначення лікаря), хворіють на хронічний алкоголізм, і психічно хворих, стосовно яких вирішується питання про зняття з обліку тільки за умови надходження з медичного закладу інформації про зняття із спеціального обліку; засуджених за вчинення злочину, виконання вироку щодо яких відстрочено, а також засуджених умовно - до закінчення терміну іспитового строку або періоду відстрочення, визначеного вироком суду; засуджених до іншої міри покарання, не пов'язаної з позбавленням волі, а також тих, що за ознаками судимості підпадають під дію Закону України "Про адміністративний нагляд за особами, звільненими з місць позбавлення волі" - в межах термінів передбачених законом для погашення або зняття судимості.
88.
Якщо органом внутрішніх справ визнано, що ймовірність вчинення злочину підобліковим не зменшилась, термін перебування на профілактичному обліку може бути продовжено за рішенням начальника органу внутрішніх справ чи служб безпеки, але не більше ніж на 6 місяців.


Якщо органом внутрішніх справ визнано, що ймовірність вчинення злочину підобліковим не зменшилась, термін перебування на профілактичному обліку може бути продовжено за рішенням начальника органу внутрішніх справ чи служб безпеки, але не більше ніж на 6 місяців.
89.
Стаття 17. Заходи запобігання вчиненню злочину особою, взятою на профілактичний облік


Стаття 17. Заходи запобігання вчиненню злочину особою, взятою на профілактичний облік
90.
З метою запобігання вчиненню злочину особою, взятою на профілактичний облік, здійснюються такі заходи:
-59- Н.д.Гаманюк Л.Ю.(Округ N 84) ВР 13 скл.
Частину 1 статті 17 викласти в такій редакції: "З метою запобігання вчинення злочину особою, взятою на профілактичний облік, за виключенням осіб, що знаходяться під адміністративним наглядом органів внутрішніх справ, здійснюються такі заходи".
Враховано

З метою запобігання вчинення злочину особою, взятою на профілактичний облік, за виключенням осіб, що знаходяться під адміністративним наглядом органів внутрішніх справ, здійснюються такі заходи:
91.
контроль за її поведінкою за місцем роботи та проживання, в тому числі шляхом нагляду за нею безпосередньо працівником органу, в якому вона перебуває на обліку (включаючи відвідання з 8 до 22 години у зазначених місцях), збирання відомостей про вчинені нею правопорушення за даними органів внутрішніх справ та служби безпеки, припинення правопорушення та інших антигромадських вчинків підоблікового, профілактичного впливу на нього за їх вчинення, організації впливу з боку громадськості у зв'язку з такими вчинками;


контроль за її поведінкою за місцем роботи та проживання, в тому числі шляхом нагляду за нею безпосередньо працівником органу, в якому вона перебуває на обліку (включаючи відвідання з 8 до 22 години у зазначених місцях), збирання відомостей про вчинені нею правопорушення за даними органів внутрішніх справ та служби безпеки, припинення правопорушення та інших антигромадських вчинків підоблікового, профілактичного впливу на нього за їх вчинення, організації впливу з боку громадськості у зв'язку з такими вчинками;
92.
виховно-профілактичний вплив на підоблікового з метою його виправлення, запобігання протиправним вчинкам, роз'яснення мір відповідальності за них;


виховно-профілактичний вплив на підоблікового з метою його виправлення, запобігання протиправним вчинкам, роз'яснення мір відповідальності за них;
93.
виявлення й усунення криміногенних факторів у сімейно-побутовому, дозвільному та іншому мікросередовищі підоблікового, профілактичний вплив, спрямований на припинення антигромадських зв'язків, інших негативних впливів на нього, що сприяють формуванню злочинних намірів;


виявлення й усунення криміногенних факторів у сімейно-побутовому, дозвільному та іншому мікросередовищі підоблікового, профілактичний вплив, спрямований на припинення антигромадських зв'язків, інших негативних впливів на нього, що сприяють формуванню злочинних намірів;
94.
надання допомоги підобліковому у влаштуванні на роботу, розв'язуванні конфліктних ситуацій, направлення на лікування, в тому числі від алкоголізму, наркоманії, психічної патології і таке інше;


надання допомоги підобліковому у влаштуванні на роботу, розв'язуванні конфліктних ситуацій, направлення на лікування, в тому числі від алкоголізму, наркоманії, психічної патології і таке інше;
95.
притягнення до адміністративної або дисциплінарної відповідальності, передбаченої законодавством України за протиправну поведінку.


притягнення до адміністративної або дисциплінарної відповідальності, передбаченої законодавством України за протиправну поведінку.
96.
Стаття 18. Адміністративний нагляд органів внутрішніх справ


Стаття 18. Адміністративний нагляд органів внутрішніх справ
97.
Адміністративний нагляд органів внутрішніх справ встановлюється, здійснюється та припиняється відповідно до Закону України "Про адміністративний нагляд за особами, звільненими з місць позбавлення волі".


Адміністративний нагляд органів внутрішніх справ встановлюється, здійснюється та припиняється відповідно до Закону України "Про адміністративний нагляд за особами, звільненими з місць позбавлення волі".
98.
Стаття 19. Соціальний патронаж
-60- Н.д. України - члени Комітету з питань молоді, спорту і туризму ВР 13 скл.
Назву статті 19 замінити на:
"Соціально-профілактичний патронаж".

Відхилено

Стаття 19. Соціальний патронаж
99.
Соціальний патронаж включає комплекс заходів державної підтримки та допомоги щодо особи, яка потребує їх. Він здійснюється з метою сприяння такій особі в подоланні житлових перешкод, догляду за нею, запобігання впливу на неї негативних, у тому числі криміногенних факторів. Соціальний патронаж здійснюється щодо конкретної особи з числа неповнолітніх, позбавлених належної батьківської підтримки та виховання; звільнених з місць позбавлення волі, які не мають нормальних умов для соціальної реабілітації; тих, що вживають наркотичні речовини, хворих на хронічний алкоголізм, психічні розлади, але мають труднощі з поміщенням на лікування; інших категорій, що належать до груп ризику і соціальної невлаштованості, піддаються антигромадському впливу.
-61- Н.д. України - члени Комітету з питань молоді, спорту і туризму ВР 13 скл.
Частину 1 статті 19 викласти в такій редакції: "Соціальний патронаж щодо особи, яка перебуває на профілактичному обліку, передбачає здійснення заходів соціально-правової, терапевтичної діяльності, їх підтримки, захисту і адаптації в прагненні бути корисними ленами суспільства з урахуванням передового міжнародного і вітчизняного досвіду в контексті Конвенції про права дитини і Конвенції прав людини (ювенальна адвокатура, юридична реабілітація, морально-правовий захист, матеріальна профілактика тощо).

Відхилено
Існуюча редакція охоплює весь комплекс заходів соціального патронажу
Соціальний патронаж включає комплекс заходів державної підтримки та допомоги щодо особи, яка потребує їх. Він здійснюється з метою сприяння такій особі в подоланні життєвих перешкод, догляду за нею, запобігання впливу на неї негативних, у тому числі криміногенних факторів. Соціальний патронаж здійснюється щодо конкретної особи з числа неповнолітніх, позбавлених належної батьківської підтримки та виховання; звільнених з місць позбавлення волі, які не мають нормальних умов для соціальної реабілітації; тих, що вживають наркотичні речовини, хворих на хронічний алкоголізм, психічні розлади, але мають труднощі з поміщенням на лікування; інших категорій, що належать до груп ризику і соціальної невлаштованості, піддаються антигромадському впливу.
100.
Заходи соціального патронажу забезпечуються органами місцевого самоврядування, правоохоронними та іншими державними органами відповідно до їхньої компетенції, а також створюваними в установленому порядку установами соціального патронажу. Рішення про здійснення соціального патронажу приймається за наявності добровільної згоди особи згідно з її клопотанням, або клопотанням її законного представника, або поданням державного органу чи об'єднання громадян.
-62- Н.д.Моісеєнко В.М. (Округ №53)
Частину другу викласти в двох частинах в такій редакції:
"Рішення про здійснення соціального патронажу приймається міською, районною в місті, селищною, сільською Радою або її виконавчим комітетом (органом, що здійснює функції виконавчого комітету відповідної Ради), за наявності клопотання особи, яка потребує соціального патронажу або клопотанням її законного представника. Зазначене рішення може бути прийнято також за поданням державного органу, громадської організації, групи громадян. В усіх випадках для прийняття рішення необхідна добровільна згода особи, щодо якої здійснюється соціальний патронаж.
Здійснення заходів соціального патронажу забезпечується місцевими Радами народних депутатів та їх органами, правоохоронними і іншими державними органами відповідно до їх компетенції, а також створюваними відповідно до законодавства установами соціального патронажу".
Враховано редакційно частково

Заходи соціального патронажу забезпечуються місцевими органами виконавчої влади та іншими державними органами відповідно до їхньої компетенції, а також створюваними в установленому порядку установами соціального патронажу. Рішення про здійснення соціального патронажу приймається за наявності добровільної згоди особи згідно з її клопотанням, або клопотанням її законного представника, або поданням державного органу чи об'єднання громадян.

101.
Установи соціального патронажу створюються органами місцевого самоврядування як з власної ініціативи так і за поданням державних органів чи об'єднань громадян. Порядок діяльності та фінансування цих установ визначається органом, що їх утворив, якщо інше не встановлено законодавством.


Установи соціального патронажу створюються органами місцевого самоврядування як з власної ініціативи так і за поданням державних органів чи об'єднань громадян. Порядок діяльності та фінансування цих установ визначається органом, що їх утворив, якщо інше не встановлено законодавством.
102.
Розділ IV Функції органів та організацій, що здійснюють профілактику злочинів
-63- Н.д.Васильєв Г.А. (Округ №61)
Розділ ІУ назвати "Функції органів і організацій у сфері профілактики злочинів".

Враховано

Розділ IV Функції органів і організацій у сфері соціальної профілактики злочинів
103.
Стаття 20. Функції Кабінету Міністрів України у сфері профілактики злочинності


Стаття 20. Функції Кабінету Міністрів України у сфері соціальної профілактики злочинів
104.
Кабінет Міністрів України:


Кабінет Міністрів України:
105.
організує за участю Генеральної прокуратури України та Служби безпеки України розроблення проектів державних програм боротьби із злочинністю, а також цільових програм профілактики окремих видів злочинів і подає їх на розгляд Верховної Ради України;
-64- Н.д.Васильєв Г.А. (Округ №61)
Прокуратура це не є орган влади, як це передбачено статтею 20. Головна її функція - погляд за додержанням законів, тому вона не може і не повинна розробляти якісь державні програми. Із статті 20 слова "Генеральна прокуратура" виключити.
Враховано

організує за участю Служби безпеки України розроблення проектів державних програм боротьби із злочинністю, а також цільових програм профілактики окремих видів злочинів і подає їх на розгляд Верховної Ради України;
106.
здійснює керівництво діяльністю підпорядкованих йому органів, пов'язаною з профілактикою злочинності;


здійснює керівництво діяльністю підпорядкованих йому органів, пов'язаною з соціальною профілактикою злочинів;
107.
встановлює організаційні основи діяльності та повноваження виконавчих органів, що їх може бути утворено спеціально для організації центрів соціальної адаптації та інших установ, і виконання ними профілактичних функцій;


встановлює організаційні основи діяльності та повноваження виконавчих органів, утворених спеціально для організації центрів соціальної адаптації та інших установ, і виконання ними профілактичних функцій;
108.
визначає джерела та порядок фінансування здійснення заходів профілактики злочинності.


визначає джерела та порядок фінансування здійснення заходів соціальної профілактики злочинів.
109.
Стаття 21. Функції Уряду Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування у сфері профілактики злочинності
-65- Н.д. України - члени Комітету з питань державного будівництва, діяльності Рад і самоврядування ВР 13 скл.
Назву статті 21 викласти в такій редакції:
"Функції Уряду Автономної Республіки Крим, органів державної виконавчої влади та місцевого самоврядування у сфері профілактики злочинності".

Враховано

Стаття 21. Функції Ради міністрів Автономної Республіки Крим, органів виконавчої влади та місцевого самоврядування у сфері соціальної профілактики злочинів


-66- Н.д.Моісеєнко В.М. (Округ №53)
Замінити термін "органи місцевого самоврядування" на "місцеві Ради народних депутатів та їх органи".
Відхилено


110.
Здійснюючи на відповідній території організацію роботи з профілактики злочинності, Уряд Автономної Республіки Крим, органи державної виконавчої влади та місцевого самоврядування:


Здійснюючи на відповідній території організацію роботи з соціальної профілактики злочинів, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, органи центральної виконавчої влади та органи місцевого самоврядування:
111.
розробляють регіональну програму профілактики злочинів, затверджують плани заходів щодо запобігання вчиненню окремих їх видів та контролюють їх виконання;


розробляють регіональну програму соціальної профілактики злочинів, затверджують плани заходів щодо запобігання вчиненню окремих їх видів та контролюють їх виконання;
112.
координують діяльність органів та організацій, що здійснюють профілактику злочинності, узагальнюють і поширюють досвід її ефективного провадження;


координують діяльність органів та організацій, що здійснюють соціальну профілактику злочинів, узагальнюють і поширюють досвід її ефективного провадження;
113.
забезпечують виділення фінансових, матеріально-технічних та інших ресурсів для проведення профілактичних заходів;


забезпечують виділення фінансових, матеріально-технічних та інших ресурсів для проведення соціальних профілактичних заходів;
114.
призначають проведення кримінологічних досліджень проектів відповідних нормативних актів, програм і планів;
-67- Н.д.Моісеєнко В.М. (Округ №53)
В абзаці п'ятому після слів "програм і планів" доповнити текст словами: "крім сільських і селищних органів місцевого самоврядування".
Враховано

призначають проведення кримінологічних експертиз проектів відповідних нормативних актів, програм і планів, крім сільських і селищних органів місцевого самоврядування;
115.
забезпечують працевлаштування в порядку, передбаченому Законом України "Про зайнятість населення", а також вирішення відповідними органами питань побутового влаштування, алкогольного, наркоманійного та іншого спеціального лікування осіб, звільнених з лікувально-трудових профілакторіїв і установ, що виконують покарання, а також інших осіб, взятих на профілактичний облік;


забезпечують працевлаштування в порядку, передбаченому Законом України "Про зайнятість населення", а також вирішення відповідними органами питань побутового влаштування, алкогольного, наркоманійного та іншого спеціального лікування осіб, звільнених з лікувально-трудових профілакторіїв і установ, що виконують покарання, а також інших осіб, взятих на профілактичний облік;
116.
визначають кількість місць у фізкультурно-спортивних, художньо-естетичних та інших соціальних закладах для залучення до них осіб, що перебувають на профілактичному обліку, насамперед, неповнолітніх і молодь, у разі потреби розширюють мережу цих закладів;


визначають кількість місць у фізкультурно-спортивних, художньо-естетичних та інших соціальних закладах для залучення до них осіб, що перебувають на профілактичному обліку, насамперед, неповнолітніх і молодь, у разі потреби розширюють мережу цих закладів;
117.
організують соціальний патронаж щодо передбачених цим Законом категорій осіб;


організують соціальний патронаж щодо передбачених цим Законом категорій осіб;
118.
створюють центри соціальної реабілітації, спеціальні будинки-інтернати для престарілих та інвалідів, звільнених з місць позбавлення волі або з приймальників-розподільників, а також інші установи соціального патронажу і керують їх діяльністю.
-68- Н.д. України - члени Комітету з питань молоді, спорту і туризму ВР 13 скл.
В останньому абзаці після слів "створюють " доповнити "притулки для неповнолітніх, центри методико-соціальної реабілітації для неповнолітніх" і далі за текстом.

Враховано

створюють притулки для неповнолітніх, центри медико-соціальної реабілітації для неповнолітніх, центри соціальної реабілітації, спеціальні будинки-інтернати для громадян похилого віку та інвалідів, звільнених з місць позбавлення волі або з приймальників-розподільників, а також інші установи соціального патронажу і керують їх діяльністю.
119.
Стаття 22. Профілактичні функції органів прокуратури, внутрішніх справ, служби безпеки, юстиції


Стаття 22. Профілактичні функції органів прокуратури, внутрішніх справ, служби безпеки, юстиції, суду
120.
Органи прокуратури, внутрішніх справ, служби безпеки, юстиції:


Органи прокуратури, внутрішніх справ, служби безпеки, юстиції, суду:
121.
розробляють і вносять на розгляд відповідно Президента України, Кабінету Міністрів України, Уряду Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування проекти програми профілактики і планів заходів щодо запобігання вчиненню окремих видів злочинів, а після затвердження забезпечують їх виконання;


розробляють і вносять на розгляд відповідно Президента України, Кабінету Міністрів України, Уряду Автономної Республіки Крим, місцевих органів виконавчої влади проекти програми соціальної профілактики і планів заходів щодо запобігання вчиненню окремих видів злочинів, а після затвердження забезпечують їх виконання;
122.
аналізують дані про причини і умови, що сприяли вчиненню злочинів, розробляють рекомендації щодо їх усунення, подають Президенту України, Кабінету Міністрів України, Уряду Автономної Республіки Крим відповідним міністерствам і відомствам, органам місцевого самоврядування узагальнену інформацію з цього питання;


аналізують дані про причини і умови, що сприяли вчиненню злочинів, розробляють рекомендації щодо їх усунення, подають Президенту України, Кабінету Міністрів України, Раді міністрів Автономної Республіки Крим відповідним міністерствам і відомствам, місцевим органам виконавчої влади узагальнену інформацію з цього питання;
123.
організують роботу для роз'яснення положень чинного законодавства з питань необхідності зміцнення правопорядку.


організують роботу для роз'яснення положень чинного законодавства з питань необхідності зміцнення правопорядку.
124.
Органи прокуратури забезпечують додержання і правильне застосування законодавства про профілактику злочинності, виконують інші профілактичні функції, передбачені Законом України "Про прокуратуру".


Органи прокуратури забезпечують додержання і правильне застосування законодавства про соціальну профілактику злочинів, виконують інші профілактичні функції, передбачені Законом України "Про прокуратуру".
125.
Органи внутрішніх справ з метою профілактики злочинів здійснюють оперативно-розшукові та інші заходи, передбачені законами України "Про міліцію" та "Про оперативно-розшукову діяльність".
-69- Н.д.Говорун В.П.(Округ N 311) ВР 13 скл.
У статті 22 значно розширені підстави для здійснення оперативно-розшукової діяльності ніж це передбачено вже діючим законодавством.
Враховано
редакційно
Органи внутрішніх справ здійснюють соціальну профілактику злочинів з використанням оперативно-розшукових заходів, передбачених законами України "Про міліцію" та "Про оперативно-розшукову діяльність".
126.
Органи служби безпеки ведуть профілактичну роботу, зокрема з використанням оперативно-розшукових заходів, відповідно до законів України "Про службу безпеки України" та "Про оперативно-розшукову діяльність".Органи служби безпеки ведуть профілактичну роботу, зокрема з використанням оперативно-розшукових заходів, відповідно до законів України "Про службу безпеки України" та "Про оперативно-розшукову діяльність".


-70- Н.д. України - члени Комітету з питань правової політики і судово-правової реформи ВР 13 скл.
В статті 22 не визначені функції судів.
Враховано

Суд здійснює соціальну профілактику злочинів у відповідності до законодавства про судоустрій і судочинство.
127.
Стаття 23. Функції міністерств та інших центральних органів державної виконавчої влади у сфері профілактики злочинності


Стаття 23. Функції міністерств та інших центральних органів виконавчої влади у сфері соціальної профілактики злочинів
128.
Міністерства та інші центральні органи державної виконавчої влади, їх органи на місцях з метою профілактики злочинності:


Міністерства та інші центральні органи виконавчої влади, їх органи на місцях з метою соціальної профілактики злочинів:
129.
забезпечують виконання законодавства про профілактику злочинності на підприємствах, в установах, організаціях, що віднесені до їхньої сфери управління, а також здійснення заходів, передбачених державними програмами профілактики злочинів і планами запобігання окремим їх різновидам;


забезпечують виконання законодавства про соціальну профілактику злочинів на підприємствах, в установах, організаціях, що віднесені до їхньої сфери управління, а також здійснення заходів, передбачених державними програмами профілактики злочинів і планами запобігання окремим їх різновидам;
130.
контролюють виконання підприємствами, організаціями, що віднесені до їхньої сфери управління, заходів щодо профілактики правопорушень;


контролюють виконання підприємствами, організаціями, що віднесені до їхньої сфери управління, заходів щодо профілактики правопорушень;
131.
проводять профілактичні перевірки на підприємствах, установах, організаціях, що віднесені до їхньої сфери управління, вживають заходів для усунення причин і умов, які сприяють вчиненню злочинів;


проводять профілактичні перевірки на підприємствах, установах, організаціях, що віднесені до їхньої сфери управління, вживають заходів для усунення причин і умов, які сприяють вчиненню злочинів;
132.
своєчасно й належним чином реагують на профілактичний припис і повідомлення у разі його невиконання на підприємстві, в установі, організації, вживають заходів для усунення причин і умов, які сприяють вчиненню злочинів;


своєчасно й належним чином реагують на профілактичний припис і повідомлення у разі його невиконання на підприємстві, в установі, організації, вживають заходів для усунення причин і умов, які сприяють вчиненню злочинів;
133.
організують фінансове та матеріально-технічне забезпечення здійснення профілактичних заходів у відповідній галузі або сфері управління.


організують фінансове та матеріально-технічне забезпечення здійснення профілактичних заходів у відповідній галузі або сфері управління.
134.
Стаття 24. Профілактичні функції підприємства, установи, організації


Стаття 24. Профілактичні функції підприємства, установи, організації
135.
Адміністрація підприємства, установи, організації незалежно від форми власності за участю трудового колективу організує роботу, спрямовану на профілактику злочинності. З цією метою вона:


Власник або уповноважений ним орган підприємства, установи, організації незалежно від форми власності за участю трудового колективу організує роботу, спрямовану на профілактику злочинів. З цією метою він:
136.
розробляє комплексний план заходів щодо профілактики злочинності на підприємстві, в установі, організації;


розробляє комплексний план заходів щодо соціальної профілактики злочинів на підприємстві, в установі, організації;
137.
проводить аналіз фактів вчинення злочинів та інших правопорушень членами колективу, причин і умов, що сприяли цьому, вживає заходів для їх усунення (нейтралізації);


проводить аналіз фактів вчинення злочинів та інших правопорушень членами колективу, причин і умов, що сприяли цьому, вживає заходів для їх усунення (нейтралізації);
138.
організує юридичний всеобуч і правову пропаганду;
-71- Н.д.Діхтяренко Г.Ю.(Округ N 420) ВР 13 скл.
Пункти 2 і 4 статті 24 потребують доопрацювання. В них вказуються лише такі функції як "всеобуч, правова пропаганда, вироблення плану заходів".
Відхилено
Вважаємо необхідним залишити існуючу редакцію
організує юридичний всеобуч і правову пропаганду;
139.
забезпечує технічне оснощення об'єктів, їх охорону, пропускний режим, додержання правил охорони праці;


забезпечує технічне оснащення об'єктів, їх охорону, пропускний режим, додержання правил охорони праці;
140.
своєчасно вживає заходів за профілактичним приписом і повідомленням правоохоронних органів про порушення правопорядку членами колективу, інформує про наслідки проведеної роботи ініціатора припису;


своєчасно вживає заходів за профілактичним приписом і повідомленням правоохоронних органів про порушення правопорядку членами колективу, інформує про наслідки проведеної роботи ініціатора припису;
141.
забезпечує працевлаштування в порядку, передбаченому Законом України "Про зайнятість населення", а також побутове влаштування осіб, звільнених з лікувально-трудових профілакторіїв, місць виконання покарань, а також за направленням органу внутрішніх справ, інших осіб, що перебувають на профілактичному обліку;
-72- Н.д. України - члени Комітету з питань молоді, спорту і туризму ВР 13 скл.
Частину І пункт 6 статті 24 потребує доопрацюванню в частині зміни підпорядкованості лікувально-трудових профілакторіїв.
Враховано

забезпечує працевлаштування в порядку, передбаченому Законом України "Про зайнятість населення", побутове влаштування осіб що за направленням органу внутрішніх справ перебували на примусовому лікуванні від алкоголізму і наркоманії, а також інших осіб, що перебувають на профілактичному обліку;
142.
сприяє колективу та громадським організаціям у перевихованні особи, засудженої до виправних робіт, умовно чи з відстроченням виконання вироку і передано їм на поруки й перевиховання;


сприяє колективу та громадським організаціям у перевихованні особи, засудженої до виправних робіт, умовно чи з відстроченням виконання вироку і переданої їм на поруки й перевиховання;
143.
створює у разі наявності великої кількості осіб, що потребують профілактичної допомоги, а також ресурсних можливостей центри соціальної реабілітації та допомоги, профілактики правопорушень, профілакторії алкогольного лікування, забезпечує їх діяльність.


створює у разі наявності великої кількості осіб, що потребують профілактичної допомоги, а також ресурсних можливостей центри соціальної реабілітації та допомоги, профілактики правопорушень, профілакторії алкогольного лікування, забезпечує їх діяльність.
144.
Розділ V Заключні положення


Розділ V Заключні положення
145.
Стаття 25. Правовий захист громадян при здійсненні профілактики злочинності


Стаття 25. Правовий захист громадян при здійсненні соціальної профілактики злочинів
146.
Громадянин, щодо якого застосовується профілактичний захід, має право оскаржити дії посадових осіб, які його здійснюють, вищому начальнику, прокуророві або до суду у порядку оскарження неправомірних дій посадових осіб, що ущемляють права громадян.


Громадянин, щодо якого застосовується профілактичний захід, має право оскаржити дії посадових осіб, які його здійснюють, вищому начальнику, прокуророві або до суду у порядку оскарження неправомірних дій посадових осіб, що ущемляють права громадян.
147.
Стаття 26. Фінансування профілактичної діяльності


Стаття 26. Фінансування профілактичної діяльності
148.
Фінансування діяльності, пов'язаної з профілактикою злочинності, здійснюється за рахунок відповідних бюджетів.
-73- Н.д.Говорун В.П.(Округ N 311) ВР 13 скл.
Вирішити питання щодо фінансування Закону. У розмірах, які виділяються МВС, він працювати не буде.

Відхилено
Залишити існуючу редакцію, в зв'язку з відсутністю коштів
Фінансування діяльності, пов'язаної з соціальною профілактикою злочинів, здійснюється за рахунок відповідних бюджетів.
149.
Стаття 27. Нагляд за виконання законодавства про профілактику злочинності


Стаття 27. Нагляд за додержанням законодавства про соціальну профілактику злочинів
150.
Нагляд за додержанням і правильним застосуванням законодавства про профілактику злочинності здійснюється Генеральним прокурором України і підпорядкованими йому прокурорами.


Нагляд за додержанням законодавства про соціальну профілактику злочинів здійснюється Генеральним прокурором України і підпорядкованими йому прокурорами відповідно до законодавства України.


-74- Н.д.Діхтяренко Г.Ю.(Округ N 420) ВР 13 скл.
Вважаємо, що треба ввести до проекту Закону окрему статтю N 28, яка б визначала відповідальність за виконання цього Закону.

Відхилено
Відповідальність передбачається ст.9 законопроекту-75- Н.д.Ківалов С.В. (Округ №135)
Загальна позиція до проекту Закону: оскільки законопроект за своєю суттю суперечить Конституції України і міжнародним стандартам прав людини, його прийняття призведе до численних зловживань - цей проект відхилити як неприйнятний. Питання щодо профілактики злочинності вирішити у принципово іншому законопроекті, який би міг мати назву "Про організаційно-правові основи попередження злочинності".
Відхилено* - Назви колонок таблиці подані в загальному значенні