Про фінансові операції
N
Редакція, прийнята в попередньому читанні*
Зауваження та пропозиції
Висновки, обгр.
Редакція, запропонована головним комітетом
0.
Про фінансові операції Кабінет Міністрів УкраїниНародні депутати України - члени Комітету з питань фінансів і банківської діяльностіПроект
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про фінансові операції
-1- Заступник Голови Національного банку України О.І.Кірєєв
Назву Закону після слів "фінансові операції" доповнити словами "небанківських установ".1.
Цей Закон регулює відносини, що виникають у сфері здійснення фінансових операцій за участю громадян та юридичних осіб на території України.
-2- Н.д.Гаманюк Л.Ю. (Округ N 84)
Н.д.Кириленко І.Г. (Округ N 96)
У цілому цей законопроект в багатьох своїх положеннях дублює вже існуючі законодавчі акти, у випадку його прийняття може бути створено бюрократичний контролюючий орган, що буде дублювати роботу вже існуючих державних органів, мати величезні повноваження, невизначену сферу діяльності та відповідальність. На підставі цього доцільність прийняття вищезазначеного проекту є сумнівною.

-3- Заступник Голови Національного банку України О.І.Кірєєв
Коло відносин, що мають регулюватися цим Законом України має стосуватися лише діяльності небанківських фінансових установ, оскільки діяльність банків регулюється спеціальним законом України "Про банки і банківську діяльність".

У преамбулі Закону після слів "на території України" доповнити словами "крім тих, що здійснюються банківськими установами".

У преамбулі і в тексті Закону слова "громадянин", "вкладник-громадянин" у всіх відмінках замінити словами "фізична особа", "фізичних осіб-вкладників" у відповідних відмінках. (п.6 ст.1, абз. 12 п.3 ст.2, абзаци 5 та 14 п.1 ст.3, абзаци 4 і 9 п.2 ст.3 тощо).

-4- Заступник Голови Національного банку України О.І.Кірєєв
Національний банк України також в цілому підтримує зауваження до проекту, надані народними депутатами України, зокрема, депутатами Гаманюком Л.Ю. та Кириленком І.Г. щодо сумнівності доцільності прийняття зазначеного законопроекту.

-5- Н.д.Кожин Б.Б. (Реєстр.картка №317)
Преамбулу законопроекту викласти у такій редакції:
"Цей Закон визначає поняття, принципи, систему фінансових (фідуціарних) операцій, державного нагляду і захисту інтересів бенефіциаріїв та інших учасників фінансових (фідуціарних) операцій".

-6- Н.д.Білоус А.О. (Реєстр.картка №405)
Можна повністю погодитись з депутатами Гаманюком Л.Ю. та Кириленком І.Г. щодо сумнівності доцільності прийняття зазначеного законопроекту.2.
Стаття 1. Визначення термінів3.
У цьому Законі наведені нижче терміни мають таке значення:4.
1. Фінансові активи - кошти, цінні папери, боргові зобов`язання та право вимоги боргу, що не має статусу цінних паперів, включаючи будь-які види лотерейних та інших подібних білетів, що передбачають видачу грошового або майнового виграшу.5.
2. Депозит - внесок /вклад/, здійснений у вигляді:6.
1) коштів у розмірі частини ціни або повної ціни продукції /робіт, послуг/, що вносяться продавцю як забезпечення зобов`язань покупця придбати товар у майбутньому /отримати послугу/;
-7- Н.д.Гаманюк Л.Ю. (Округ N 84)
Н.д.Кириленко І.Г. (Округ N 96)
У статті 1 пункту 2 вилучити підпункт 1. Ці питання відносяться не до фінансових послуг, а до сфери товарно-грошового обігу, що регулюється вже існуючим законодавством.

-8- Заступник Голови Національного банку України О.І.Кірєєв
Підпункт 1 пункту 2 статті 1 слід виключити, оскільки він занадто розширює поняття фінансових операцій і суперечить абзацу 2 пункту 1.13 статті 1 Закону України "Про внесення змін і доповнень до Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств".

-9- Н.д.Білоус А.О. (Реєстр.картка №405)
Стаття 1 пункт 2 повністю вилучити перший підпункт.

-10- Н.д.Білоус А.О. (Реєстр.картка №405)
Законопроект погано методологічно пророблений; відчувається погане загальне розуміння змісту тих чи інших фінансових операцій. Так, наприклад, необхідно повністю погодитись з зауваженнями депутатів Гаманюка Л.Ю., Кириленко І.Г. щодо підпункту 1 п.2 ст.1.7.
2) коштів, що вносяться на рахунок фінансової установи з метою їх зберігання та /або/ отримання винагороди у грошовому або іншому вигляді, в тому числі як внески до недержавних пенсійних фондів та кредитних спілок;
-11- Заступник Голови Національного банку України О.І.Кірєєв
Підпункти 2 і 3 пункту 2 статті 1 проекту вважати відповідно пп."1" і "2".8.
3) коштів, що передаються брокеру /ділеру/ біржі як забезпечення покриття будь-яких комерційних ризиків, що можуть виникнути у зв`язку з виконанням доручення вкладника.9.
3. Фінансова операція - операція, що передбачає залучення фінансових активів вкладника в депозит або інші види управління, а також торгівлю фінансовими активами.
-12- Н.д.Таранов О.В. (Округ N 372) - Голова Комітету з питань економічної політики та управління народним господарством.
В ст.3 потрібно уточнити зміст терміну "суб'єкт підприємницької діяльності", оскільки мова йде про установи, які надають фінансові послуги.

-13- Н.д.Кожин Б.Б. (Реєстр.картка №317)
Частину 3 статті 1 законопроекту викласти у такій редакції:
"3. Фінансова (фідуціарна) операція - діяльність, в силу якої довіритель (фідуціант) передає довіреній особі (фідуціарію) права, які останній здійснює від свого імені і на власний розсуд для досягнення визначеної соціально корисної мети і зобов`язується передати їх фідуціанту або іншому вигодонабувачу після припинення фідуціарних відносин, в порядку і на умовах, визначених актом про фідуцію.
Правила про фінансові (фідуціарні) операції на поширюються на майнові відносини, в яких довірена особа діє виключно за договором доручення та/або довіреністю і не здійснює від свого імені юридичні та фактичні дії за власним розсудом.
За рішенням суду або інших уповноважених законом установ фідуціарні відносини можуть виникати внаслідок завдання шкоди іншій особі, набуття або зберігання майна без достатніх підстав, а також в інших випадках, коли довірена або інша особа може буз достатніх підстав неправомірно збагатитися за рахунок бенефіціарія.
Фідуціарні відносини виникають на підставі прямо вираженої або передбачуваної волі на їх створення.
Наявність прямо вираженої волі на створення фідуціарних відносин обов`язкова для фідуціарних відносин, які виникають на підставі взаємного волевиявлення сторін Акту про фідуцію, за відсутності якої фідуціарні відносини вважаються не створеними.
За відсутності прямо вираженої волі фідуціарні відносини можуть виникати у випадках недостатньої, але передбачуваної волі на створення фідуціарних відносин, за умови підтвердження в судовому порядку наявності наміру засновника здійснювати фідуціарні операції, навіть якщо такий намір не був чітко визначеним".10.
До фінансових належать операції із залучення депозитів /внесків, вкладів/, страхування /перестрахування/, видачі або передачі позик або кредитів, довірчого управління майном, фінансового лізингу, надання фінансових гарантій та зобов`язань, торгівлі валютними цінностями, цінними паперами та іншими видами фінансових активів, випуску та торгівлі строковими біржовими контрактами, надання послуг, пов'язаних з внесенням платежів та грошовими переказами (включаючи видачу та інкасацію дебетових та кредитних карток, дорожніх, банківських та персональних чеків), ломбардних послуг, випуску і розповсюдження лотерей та проведення розиграшів, надання банківських послуг, що можуть здійснюватися виключно банками.
-14- Заступник Голови Національного банку України О.І.Кірєєв
З абзацу 2 пункту 3 статті 1 виключити слова "банківських" та "надання банківських послуг, що можуть здійснюватися виключно банками".
-15- Н.д.Білоус А.О. (Реєстр.картка №405)
Стаття 1. Пункт 3. Абзац 2. До фінансових належать операції із залучення депозитів (внесків, вкладів), страхування (перестрахування), видачі або передачі позик або кредитів, довірчого управління майном, фінансового лізингу, надання фінансових гарантій та зобов'язань, торгівлі валютними цінностями, цінними паперами та іншими видами фінансових активів, випуску та торгівлі строковими біржовими контрактами, надання послуг, пов'язаних з внесенням платежів та грошовими переказами (включаючи видачу та інкасацію дебетових та кредитних карток, дорожніх, банківських та персональних чеків), ломбардних послуг, випуску і розповсюдження лотерей та проведення розіграшів, рулетка та ігрові автомати з грошовими призами, букмекерська діяльність, надання банківських послуг, що можуть здійснюватися виключно банками.

-16- Н.д.Білоус А.О. (Реєстр.картка №405)
Необхідно повністю погодитись з зауваженнями депутатів Гаманюка Л.Ю., Кириленко І.Г. щодо абз.2 пункту 3 ст.1.

-17- Н.д.Білоус А.О. (Реєстр.картка №405)
Потрібно в цілому відзначити, що з перелічених операцій (абз.1 п,3 ст.1) тільки діяльність з розповсюдження лотерей, ломбардних операцій та фінансового лізингу (необхідно додати ще букмекерську діяльність) потребує серйозного розгляду і законодавчого врегулювання. Всі інші регулюються законодавством України (банківським, страховим і законодавством з цінних паперів). Ці закони потребують лише доопрацювання і деталізування.11.
У порядку, передбаченому статтею 2 цього Закону, Державний комітет України з питань нагляду за небанківськими фінансовими установами може включати до переліку фінансових операцій інші види підприємницької діяльності.
-18- Н.д.Гаманюк Л.Ю. (Округ N 84)
Н.д.Кириленко І.Г. (Округ N 96)
У статті 1 пункту 3 вилучити абзац 2. У випадку прийняття статті у цій редакції, до переліку фінансових операцій можна буде віднести будь-які операції всіх суб'єктів підприємництва.

-19- Заступник Голови Національного банку України О.І.Кірєєв
Абзац 3 п.3 ст.1 пропонується виключити, оскільки, як зазначалось у нашому листі від 01.07.97 № 18-109/1104, вони надають занадто великі повноваження Державному комітету з питань нагляду за діяльністю небанківських установ.

-20- Н.д.Білоус А.О. (Реєстр.картка №405)
У абз.2 пункту 3 ст.1 згадується Державний комітет з питань нагляду за небанківськими установами, але тлумачення що це за установа дається лише у ст.4 значно краще викласти доопрацювавши що це за установа у ст.1.12.
4. Фінансові установи - комерційні банки, створені згідно із Законом України "Про банки і банківську діяльність", а також юридичні особи, що здійснюють фінансові операції у порядку, встановленому цим Законом та іншими законодавчими актами, але не мають статусу банку (небанківські фінансові установи).
-21- Заступник Голови Національного банку України О.І.Кірєєв
Пункт 4 статті 1 викласти у такій редакції: "Небанківські фінансові установи - юридичні особи, які здійснюють фінансові операції у порядку, встановленому цим Законом або іншими законодавчими актами, але не мають статусу банку".

-22- Н.д.Кожин Б.Б. (Реєстр.картка №317)
Частину 4 статті 1 законопроекту викласти в такій редакції:
"4. Суб`єкти і учасники фідуціарних відносин. Склад учасників і суб`єктів фідуціарних операцій.
Суб`єктами фідуціарних операцій виступають фідуціант, фідуціарії і вигодонабувач (бенефіциарій).
Учасниками фідуціарних операцій можуть бути також замісники (довірені особи), а також інші суб`єкти права в порядку і на умовах, передбачених цим Законом та іншими Законами і нормативно-правовими актами України.
Фідуціантом виступає особа, яка передає права на предмет фідуціарних операцій, належні йому або іншій особі, в інтересах якої виступає засновник, на праві власності або інших обмежених речових або абсолютних правах, які підлягають відчуженню.
Фідуціарієм може бути будь-які фізична або юридична особа, наділена повноваженнями розпорядження, або володіння і розпорядження, або контролю, або виконавчого органу, чи інші службові особи, які мають і здійснюють виконавчо-розпорядчі функції юридичної особи.
Особа, яка є бенефіціарієм і не має інших прав щодо предмету фідуціарних операцій, не визнається фідуціарієм".13.
5. Фінансова послуга - здійснення фінансових операцій з фінансовими активами.14.
6. Вкладники - громадяни України та юридичні особи, що отримують фінансову послугу.
-23- Н.д.Таранов О.В. (Округ N 372)
- Голова Комітету з питань економічної політики та управління народним господарством.
В п.6 ст.1, на наш погляд невдало обрано термін для позначення осіб, що отримують фінансову послугу, а саме "вкладники". Не зовсім ясно також, чому до них відносять лише громадян України.

-24- Заступник Голови Національного банку України О.І.Кірєєв
П.6 ст.1 слова "громадянин", "вкладник-громадянин" у всіх відмінках замінити словами "фізична особа", "фізичних осіб-вкладників" у відповідних відмінках.

-25- Н.д.Кожин Б.Б. (Реєстр.картка №317)
Статтю 1 законопроекту доповнити частинами 7, 8 і 9 такого змісту:
"7. Основні правила здійснення фінансових (фідуціарних) операцій:
1). Правило "Лояльності": Фідуціарій зобов`язаний діяти порядно, дбайливо і сумлінно, виключно на користь вигодонабувача, якому заборонено користуватися благами довірених прав у власних інтересах, встановлено пріоритет інтересів бенефіциарія над особистими інтересами фідуціарія.
2). Правило "Збереження фідуціарних відносин при переході прав на предмет фідуціарних операцій": Фідуціарні відносини зберігаються у випадку переходу прав на майно, які обтяжені цими фідуціарними відносинами, до іншої особи. Фідуціарні операції не можуть бути самостійним предметом купівлі-продажу, застави і можуть, за згодою фідуціанта, передаватися тільки особам (фідуціаріям), які спроможні здійснювати фідуціарні операції або мають потребу в їх здійсненні.
3). Правило "Ускладненого порядку припинення і зміни правовідносин": Фідуціант або фідуціарій не мають права розірвати або змінити Акт про фідуцію в односторонньому порядку, в т.ч. відмовитися від виконання прийнятих на себе зобов`язань без поважних причин.
4). Правило "Спеціальності": Передані за фідуціарними відносинами права повинні бути чітко визначеними і спеціалізовані від будь-яких інших прав.
5). Правило "Раціональності поведінки": Фідуціарій зобов`язаний діяти у відповідності з вимогами щодо необхідної міри вміння, розсудливості та дбайливості.

6). Правило "Конфлікту інтересів": Фідуціарій зобов`язаний своїми діями не допускати протиріч між інтересами вигодонабувача (ів) і фідуціарія (їв), а також між різними вигодонабувачами, сприяти визначенню балансу інтересів окремих вигодонабувачів і дотримуватися наведених нижче обмежень.
Фідуціарій не має права:
- користуватися правами, які є предметом фідуціарних операцій, у власних інтересах, в т.ч. як власні кредитні ресурси;
- отримувати винагороду від будь-яких осіб в зв'язку із вчиненням дій щодо предмету фідуціарних операцій, окрім визначеної в Акті про фідуцію;
- діяти в інтересах фізичних або юридичних осіб, чиї інтереси є протилежними або ворожими (недружніми) щодо вигодонабувачів або фідуціантів;
- інвестувати предмет фідуціарних операцій в права, які мають походження з-поза меж України, якщо інше не визначено чинним законодавством.
7). Правило "Трансформативності": Після припинення або порушення умов фідуціарних операцій допускається зміна виду фідуціарних операцій на умовах, визначених в Акті про фідуцію, або на підставі закону.
8. Акт про фідуцію (фідуція) - укладена однобічним волевиявленням фідуціанта одностороння угода, або угода, укладена між фідуціантом і повноважними фідуціарієм, чи правовий акт управління, що видається повноважним органом держави в силу закона, в цілях здійснення фідуціарних операцій.
9. Система фідуціарних відносин.
1). Залежно від обсягу і характеру прав фідуціаріїв існують фідуціарні операції, пов'язані з управлінням і не пов'язані з управлінням правами фідуціантів, різновиди яких становлять єдину систему фідуціарних операцій.
2). Фінансовими операціями, пов'язаними з управлінням правами фідуціантів, визнаються фінансові операції, фідуціаріям яких переходить право власності, або повноваження розпорядження щодо предмету фінансових операцій.
3). Фінансовими операціями, не пов'язаними з управлінням, визнаються фінансові операції, фідуціаріям яких не переходить право власності, або повноваження розпорядження щодо предмету фінансових операцій.
4). Правовий режим і особливості форм і видів фідуціарних операцій визначається Законами та іншими нормативно-правовими актами України з урахуванням положень цього Закону.
5). Іншими Законами і нормативно-правовими актами України допускається створення різновидів фідуціарних операцій за іншими ознаками їх класифікації з урахуванням вимог цього Закону".


15.
Стаття 2. Порядок здійснення фінансових операцій16.
1. Фінансові операції можуть здійснюватись суб`єктами підприємницької діяльності після виконання ними умов щодо членства у Фонді захисту прав вкладників-громадян, отримання відповідного дозволу /ліцензії/, якщо законодавчими актами не встановлено інший порядок надання фінансових послуг.
-26- Заступник Голови Національного банку України О.І.Кірєєв
У п.1 ст.2 замість слів "Фонд захисту прав вкладників-громадян" вказати "Фонд захисту прав фізичних осіб-вкладників небанківських фінансових установ" і надалі таку назву Фонду застосовувати у всіх статтях Закону.17.
2. Не потребують ліцензування і можуть здійснюватися фізичними або юридичними особами, що не мають статусу фінансової установи, такі фінансові операції:18.
із залучення депозиту юридичної особи у випадках, передбачених підпунктом 1 пункту 2 статті 1 цього Закону;
-27- Заступник Голови Національного банку України О.І.Кірєєв
Виключити абзац 2 п.2 ст.2.19.
із залучення депозиту фізичної особи у випадках, передбачених підпунктом 1 пункту 2 статті 1 цього Закону, якщо право розпорядження товаром, що продається, набувається цією фізичною особою не пізніше ніж 15 календарного дня з моменту внесення депозиту;
-28- Заступник Голови Національного банку України О.І.Кірєєв
Виключити абзац 3 п.2 ст.2.20.
з випуску і розміщення власних цінних паперів /інших корпоративних прав/ у порядку, передбаченому законодавством України;21.
з розміщення і отримання фінансових активів у межах угод з відповідними фінансовими установами.22.
3. Фінансові операції можуть здійснюватися виключно:23.
із страхування /перестрахування/ - страховиками у порядку, передбаченому законодавством;24.
з довірчого управління майном - довірчими товариствами у порядку, передбаченому законодавством;
-29- Н.д.Білоус А.О. (Реєстр.картка №405)
Стаття 2. Пункт 3. Абзац 2. З довірчого управління майном - довірчими товариствами та банківськими установами у порядку, передбаченому законодавством.
Повністю вилучити другий абзац.

-30- Н.д.Білоус А.О. (Реєстр.картка №405)
Немає розуміння, що довірчі операції є класично банківськими операціями (абз.2 п.3 ст.2) і значно менше було б вкрадено коштів населення, якщо б довірчу діяльність здійснювали банки (як це передбачено банківськими законодавством України) і довірчі товариства тільки за ліцензією НБУ. Так це регулюється в абсолютній більшості західних країн.25.
з торгівлі цінними паперами - торговцями цінними паперами у порядку, передбаченому законодавством;26.
з фінансового лізингу - банками та лізинговими компаніями у порядку, передбаченому законодавством;27.
з кредитування, надання фінансових гарантій, купівлі та продажу монетарних металів - банками у порядку, встановленому Національним банком України;28.
з взаємного кредитування - кредитними спілками у порядку, передбаченому законодавством;29.
із здійснення грошових розрахунків - банками та розрахунковими /кліринговими/ палатами /домами/ бірж у порядку, передбаченому законодавством;30.
з торгівлі іноземною валютою - банками, а також іншими суб`єктами підприємницької діяльності у порядку, передбаченому законодавством;31.
з торгівлі строковими стандартними біржовими контрактами, а також залучення депозитів у випадках, передбачених підпунктом 3 пункту 2 статті 1 цього Закону, - брокерами біржі - емітента таких контрактів у порядку, передбаченому законодавством;32.
з додаткового пенсійного забезпечення - недержавними пенсійними фондами у порядку, передбаченому законодавством;33.
із залучення майна громадян для спільного інвестування - інвестиційними фондами та інвестиційними компаніями у порядку, передбаченому законодавством;
-31- Заступник Голови Національного банку України О.І.Кірєєв
Абз. 12 п.3 ст.2 слово "громадян" замінити словами "фізичних осіб".34.
із залучення депозитів фізичних осіб у випадках, передбачених підпунктом 1 пункту 2 статті 1 цього Закону, - фінансовими установами у порядку, передбаченому цим Законом;
-32- Заступник Голови Національного банку України О.І.Кірєєв
Виключити передостанній абзац п.3 ст.2 проекту, оскільки вони стосуються порядку здійснення операцій, передбачених пп.1 п.2 ст.1.35.
із залучення депозитів фізичних і юридичних осіб у інших випадках, передбачених підпунктом 2 пункту 2 статті 1 цього Закону, - банками у порядку, передбаченому законодавством.36.
4. Інші види фінансових операцій можуть здійснюватися будь-якими фінансовими установами на підставі ліцензій, що надаються відповідно до законодавства, за винятком випадків, коли спеціальне законодавство про визначення організаційно-правового статусу фінансової установи не встановлює обмежень щодо здійснення таких операцій.37.
Виключне право на здійснення окремих фінансових операцій може бути встановлено тільки шляхом внесення відповідних доповнень до цієї статті.38.
За поданням Державного комітету з питань нагляду за діяльністю небанківських фінансових установ Кабінет Міністрів України має право тимчасово встановлювати додаткові обмеження щодо здійснення фінансових операцій. При цьому Кабінет Міністрів України повинен протягом двотижневого строку після прийняття рішення про запровадження таких обмежень подати до Верховної Ради України пропозиції щодо внесення відповідних змін і доповнень до законодавства України. Зазначені у цьому пункті обмеження діють до прийняття рішення Верховною Радою України стосовно доцільності їх законодавчого затвердження.
-33- Заступник Голови Національного банку України О.І.Кірєєв
Абзац третій пункту 4 статті 2 пропонується виключити, оскільки, як зазначалось у нашому листі від 01.07.97 № 18-109/1104, вони надають занадто великі повноваження Державному комітету з питань нагляду за діяльністю небанківських установ.39.
Стаття 3. Договір на здійснення фінансових операцій40.
1. Фінансові послуги надаються суб`єктами підприємницької діяльності на підставі договору.41.
Договiр, якщо інше не передбачено спеціальним законодавством, повинен мiстити:42.
назву документа;43.
назву, адресу та реквізити суб`єкта підприємницької діяльності ;44.
прiзвище, iм'я і по батьковi вкладника-громадянина i його адресу;
-34- Заступник Голови Національного банку України О.І.Кірєєв
Абзац 5 п.1 ст.3 слова "вкладника-громадянина" замінити словами "фізичної особи-вкладника".45.
найменування, місцезнаходження вкладника - юридичної особи;46.
найменування фінансової операції;47.
розмір фінансового активу, зазначений у грошовому виразі, строки його внесення та умови взаєморозрахунків;48.
строк дiї договору;49.
порядок змiни i припинення дiї договору;50.
права та обов'язки сторiн, міри вiдповiдальності сторін за невиконання або неналежне виконання умов договору;51.
iншi умови за згодою сторiн;52.
пiдписи сторiн.53.
Державний комітет з питань нагляду за діяльністю небанківських фінансових установ встановлює додаткові вимоги до договорів, що укладаються громадянами, якщо це не врегульовано законодавчими актами України.
-35- Заступник Голови Національного банку України О.І.Кірєєв
Абзац 14 п.1 ст.3 слово "громадянами", замінити словом "фізичними особами".54.
У разі укладення договору вкладник має право запросити баланс або довiдку про фiнансове становище, пiдтвердженi аудитором (аудиторською фiрмою), у суб`єкта підприємницької діяльності, а також бізнес-план, якщо інше не передбачено законодавством України.55.
2. Дiя договору на здійснення фінансових операцій припиняється за згодою сторiн, а також у разi:56.
закiнчення строку дiї;57.
виконання суб`єктом підприємницької діяльності зобов'язань перед вкладником у повному обсязi;58.
лiквiдацiї суб`єкта підприємницької діяльності - юридичної особи або смертi громадянина-вкладника чи втрати ним дієздатності, за винятком випадкiв, передбачених пунктами 3 і 4 цієї статті;
-36- Н.д.Таранов О.В. (Округ N 372)
- Голова Комітету з питань економічної політики та управління народним господарством.
В п.2 ст.3 пропонується в третьому підпункті вилучити слова "за винятком випадків, передбачених пунктами 3 і 4 цієї статті", оскільки п.4 в статті відсутній, а посилання на п.3 неузгоджене за змістом.59.
лiквiдацiї суб`єкта підприємницької діяльності у порядку, передбаченому законодавством України;60.
визнання в установленому порядку договору на здійснення фінансових операцій недiйсним;61.
в iнших випадках, передбачених законодавством України.62.
3. Договір може бути розірваний у будь-який момент. При цьому строк повернення коштів не може перевищувати 30 діб, якщо інше не передбачено договором.63.
У разi дострокового припинення дiї договору з ініціативи громадянинавкладника суб`єкт підприємницької діяльності повертає йому депозит з вирахуванням фактичних виплат, що були здійснені за цим договором, якщо інше не передбачено умовами договору.
-37- Н.д.Білоус А.О. (Реєстр.картка №405)
Норма, передбачена абз.2 п.3 ст.3 є втручанням у функції НБУ (щодо грошового обігу) і взагалі не норма цього закону.64.
У разі дострокового припинення дiї договору з ініціативи суб`єкта підприємницької діяльності громадянину-вкладнику повертаються повнiстю внесенi ним платежi з передбаченим доходом у період, що пройшов з дати укладення договору, якщо інше не передбачено умовами договору.65.
Не допускається повернення коштiв готiвкою, якщо платежi було здiйснено в безготiвковiй формi, за умови дострокового припинення дії договору.66.
Стаття 4. Державний нагляд за здійсненням фінансових операцій
-38- Н.д.Гаманюк Л.Ю. (Округ N 84)
Н.д.Кириленко І.Г. (Округ N 96)
Вилучити статтю 4.


67.
1. Державний нагляд за дотриманням законодавства, платеспроможністю суб'єктів підприємницької діяльності, що виконують такі операції та забезпечують захист інтересів вкладників, здійснює Державний комітет з питань нагляду за діяльністю небанківських фінансових установ, інші органи, в межах визначених законодавством.
Ці функції вже виконуються діючими державними органами (НБУ, Укрстрахнаглядом, Комісією з цінних паперів, Податковою адміністрацією, фінансовими та правоохоронними органами тощо).
Створення ж комітету по нагляду за діяльністю довірчих товариств передбачається у випадку прийняття відповідного закону.


68.
2. Основними функціями Державного комітету з питань нагляду за діяльністю небанківських фінансових установ є :69.
встановлення порядку віднесення господарських операцій суб`єктів підприємницької діяльності до фінансових операцій, визначених у статті 2 цього Закону;
-39- Національний банк України
Заступник Голови Національного банку України О.І.Кірєєв
Абзац другий пункту 2 статті 4 проекту після слів "фінансові операції" пропонується доповнити словами "крім операцій, що здійснюються банками".70.
видача дозволів (ліцензій) на виконання фінансових операцій, порядок здійснення яких не врегульований законодавством, до прийняття відповідних законодавчих актів;71.
здійснення нагляду за фінансовими операціями;
-40- Заступник Голови Національного банку України О.І.Кірєєв
Абзац четвертий пункту 2 статті 4 доповнити словами "небанківських установ".72.
розроблення нормативних і методичних документів з питань здійснення фінансових операцій;73.
розроблення проектів законодавчих актів з питань здійснення фінансових операцій;74.
подання уповноваженим державним органам інформації та пропозицій щодо застосування санкцій до суб`єктів підприємницької діяльності, які порушують вимоги цього Закону та інших законодавчих актів України;75.
нагляд за діяльністю Фонду захисту прав вкладників-громадян у межах, визначених цим Законом;76.
встановлення граничних сум, що виплачуються як компенсація одному вкладнику за рахунок коштів Фонду.77.
Зазначені в цій статті функції можуть бути реалізовані Комітетом, якщо вони не належать до компетенції інших державних органів виконавчої влади.
-41- Заступник Голови Національного банку України О.І.Кірєєв
У останньому абзаці п.2 статті 4 після слів "державних органів" слова "виконавчої влади" виключити.78.
3. Державний комітет з питань нагляду за діяльністю небанківських фінансових установ має право :79.
встановлювати мінімальний розмір статутного капіталу суб`єкта підприємницької діяльності, що здійснює фінансові операції, додаткові вимоги до порядку ведення бухгалтерського обліку і звітності;80.
за своїм запитом отримувати бухгалтерську звітність та інформацію про фінансове становище суб`єктів підприємницької діяльності, які здійснюють фінансові операції, у тому числі з виконання бізнес-планів;81.
організовувати перевірку суб`єктів підприємницької діяльності, які здійснюють фінансові операції;82.
у разі порушення законодавства давати приписи, а також рекомендації відповідним установам та організаціям щодо обмеження, призупинення дії дозволів (ліцензій) або приймати рішення про їх відкликання, якщо вони були видані безпосередньо Комітетом. У разі невиконання рекомендацій відповідною установою (організацією) Державний комітет з питань нагляду за діяльністю небанківських фінансових установ може звернутися до Кабінету Міністрів України;83.
встановлювати нормативи розміщення коштів суб`єктів підприємницької діяльності в певних категоріях активів;84.
встановлювати нормативи ліквідності для фінансових установ до законодавчого врегулювання порядку їх встановлення;85.
встановлювати вимоги щодо платоспроможності суб`єктів підприємницької діяльності, які здійснюють фінансові операції за дозвілом (ліцензією) Комітету;86.
встановлювати кваліфікаційні вимоги до керівників суб`єктів підприємницької діяльності, які здійснюють фінансові операції;87.
у разі коли суб`єкти підприємницької діяльності здійснюють фінансові операції без дозволу (ліцензії), - призупиняти їх діяльність, в тому числі шляхом заборони вільного розпорядження активами;88.
передавати до правоохоронних органів матеріали перевірок у разі виявлення порушень, що містять ознаки злочину;89.
накладати на суб`єктів підприємницької діяльності, що здійснюють фінансові операції, стягнення у межах, встановлених законодавством.90.
Зазначені в цій статті права можуть бути реалізовані Державним комітетом з питань нагляду за діяльністю небанківських фінансових установ, якщо вони не віднесені до компетенції інших державних органів.91.
Cпори про відкликання дозволу (лiцензiї), а також з приводу призупинення діяльності суб`єкта підприємницької діяльності розглядає суд або арбiтражний суд.92.
4. Для отримання дозволів (лiцензiй) на здійснення фінансових операцій суб`єкт підприємницької діяльності, якщо інше не передбачено законодавством, подає до Державного комiтету з питань нагляду за діяльністю небанківських фінансових установ заяву, до якої додаються:93.
копiї установчих документiв та свiдоцтва про реєстрацiю;94.
довiдки банкiв або висновки аудиторiв (аудиторських фiрм), що пiдтверджують розмiр сплаченого статутного фонду;95.
правила (умови) здійснення фінансових операцій суб`єктами підприємницької діяльності, що залучають депозити громадян;
-42- Н.д.Таранов О.В. (Округ N 372)
- Голова Комітету з питань економічної політики та управління народним господарством.
В п.4 ст.4 незрозумілі причини, з яких суб'єкт підприємницької діяльності для отримання дозволів на здійснення фінансових операцій має додати до заяви "правила (умови) здійснення фінансових операцій суб'єктами підприємницької діяльності, що залучають депозити громадян" в зв'язку з чим необхідно або розкрити зміст цього підпункту, або виключити його.96.
бізнес-план (у тому числі економiчне обгрунтування запланованої дiяльностi);97.
iнформацiя про учасникiв суб`єктів підприємницької діяльності, голову виконавчого органу та його заступникiв, а також про наявнiсть вiдповiдних сертифікатів, що підтверджують фах, якщо це передбачено законодавством;98.
документи, що підтверджують членство у Фонді захисту прав вкладників - громадян.99.
Комiтет зобов'язаний розглянути заяву суб`єкта підприємницької діяльності про видачу йому дозволу (лiцензiї) у строк, що не перевищує 30 днiв з часу отримання всiх передбачених цiєю статтею документiв.100.
Про внесення змiн до зазначених в цій статті документів суб`єкт підприємницької діяльності зобов'язаний повiдомити Комітет в десятиденний строк з часу реєстрацiї цих змiн у встановленому порядку.101.
5. Державний комітет з питань нагляду за діяльністю небанківських фінансових установ може відмовити у видачі дозволу (ліцензії), якщо:102.
відомості, зазначені у пункті 4 цієї статті, не відповідають фактичному стану справ;103.
встановлено законодавчі обмеження щодо участі в такій фінансовій установі засновника (учасника) фінансової установи;104.
встановлено законодавчі обмеження щодо зайняття таким видом діяльності фізичними особами, які входять до складу керівних органів фінансової установи;105.
подані документи не відповідають іншим нормам законодавства.106.
Про вiдмову у видачi дозволу (лiцензiї) Комітет повiдомляє юридичну особу в письмовiй формi із зазначенням причини вiдмови.107.
Cпори про вiдмову у видачі дозволу (лiцензiї) розглядає суд або арбiтражний суд.108.
6. Посадові особи Державного комiтету з питань нагляду за діяльністю небанківських фінансових установ у разі розголошення в будь-якiй формi вiдомостей, що є комерцiйною таємницею суб`єкта підприємницької діяльності, несуть відповідальність, передбачену законодавством.109.
Стаття 5. Фонд захисту прав вкладників - громадян
-43- Н.д.Таранов О.В. (Округ N 372)
- Голова Комітету з питань економічної політики та управління народним господарством.
Доцільно виключити ст.5, яка стосується Фонду захисту прав вкладників-громадян, з метою створення одного фонду з розширеними функціями і прийняття окремого закону з цього приводу. Це ж стосується і посилань у тексті проекту закону на Фонд захисту прав вкладників-громадян.

-44- Н.д.Гаманюк Л.Ю. (Округ N 84)
Н.д.Кириленко І.Г. (Округ N 96)
Пропонується вилучити статтю 5. Фонд захисту прав вкладників-громадян.
Створення такого фонду буде фактично введенням додаткового податку для суб'єктів підприємництва. Аналогічні фонди для захисту прав користувачів фінансових послуг по окремих їх видах (банківських, страхових, на фондовому ринку, довірчих товариств) або вже існують, або їх створення передбачається майбутніми законопроектами.

-45- Заступник Голови Національного банку України О.І.Кірєєв
У назві статті 5 замість слів "Фонд захисту прав вкладників-громадян" вказати "Фонд захисту прав фізичних осіб-вкладників небанківських фінансових установ" і надалі таку назву Фонду застосовувати у всіх статтях Закону.

-46- Заступник Голови Національного банку України О.І.Кірєєв
Статтями 5 і 6 проекту передбачено створення Фонду захисту прав вкладників - громадян та порядок компенсації втрат вкладників-громадян з цього Фонду. У зв'язку з цим, слід зазначити, що нині підготовлені деякі законопроекти щодо фондів захисту коштів громадян за окремими видами фінансової діяльності. Так, відповідно до постанови Верховної Ради України від 02.07.97 р. № 419/97ВР Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку розроблений проект Закону України "Про Фонд захисту прав громадян-інвесторів на фондовому ринку". Завершується розробка НБУ проекту Закону України "Про Фонд гарантування вкладів фізичних осіб".110.
1. Фонд захисту прав вкладників-громадян є юридичною особою, що не має на меті отримання прибутку.
-47- Заступник Голови Національного банку України О.І.Кірєєв
Викласти статтю 5 у такій редакції:
"З метою зменшення ризику втрати коштів вкладниками-фізичними особами у разі надання їм фінансових послуг небанківськими фінансовими установами створюється Фонд захисту прав фізичних осіб-вкладників небанківських фінансових установ. Фонд є юридичною особою, що не має на меті отримання прибутку. Правовий статус Фонду та порядок компенсації втрат фізичних осіб-вкладників небанківських фінансових установ визначається окремим Законом".111.
Основними завданнями Фонду є:112.
вжиття заходів до зменшення ризику втрати коштів вкладникамигромадянами у разі надання їм фінансових послуг;113.
участь у роботі ліквідаційних комісій фінансових установ, визнаних у встановленому порядку банкрутами, з метою більш повного визначення кола вкладників, які постраждали, та розмірів понесених ними втрат;114.
проведення компенсацій за рахунок коштів Фонду відповідно до цього Закону. Розгляд заяв вкладників щодо виплати сум цих компенсацій здійснюється Фондом у місячний строк з дня завершення роботи ліквідаційної комісії фінансової установи, визнаної банкрутом.115.
Суб`єкти підприємницької діяльності, що здійснюють фінансові операції, під час рекламування своєї діяльності у будь-якій формі повинні в обов`язковому порядку інформувати про свою участь у Фонді захисту прав вкладників-громадян.116.
Кошти Фонду формуються за рахунок:117.
вступних внесків фінансових установ у розмірі 50 неоподаткованих мінімумів доходів громадян;118.
пайових внесків фінансових установ, що сплачуються щоквартально, у розмірі 0,5 процента суми пасивів, залучених від фізичних осіб протягом кварталу;119.
суми штрафів та пені, стягнених за порушення порядку формування Фонду;120.
надходжень від розміщення коштів Фонду;121.
інших надходжень, не заборонених законодавством України.122.
2. Кошти Фонду захисту прав вкладників-громадян належать йому на правах власності і використовуються виключно на покриття заборгованості фінансових установ перед фізичними особами, що залишилася непогашеною після розподілу майна фінансових установ у зв`язку з їх банкрутством.123.
Розподіл зазначених коштів здійснюється пропорційно розміру вимог кредиторів.124.
3. Кошти Фонду захисту прав вкладників-громадян підлягають розміщенню виключно в облігаціях державної внутрішньої позики України або в депозитах (строкових вкладах) в банках, що мають ліцензію Національного банку України на здійснення банківських операцій за повним переліком.125.
4. Порядок ведення бухгалтерського обліку операцій, що здійснюються Фондом захисту прав вкладників-громадян, встановлюється Кабінетом Міністрів України. Режим ведення рахунків Фонду встановлюється Національним банком України. Фінансовий контроль за операціями Фонду здійснюється Державним комітетом з питань нагляду за діяльністю небанківських фінансових установ.126.
5. Розмір неустойки (пені) за порушення строків сплати вступних і пайових внесків встановлюється у порядку, визначеному загальними зборами членів Фонду захисту прав вкладників-громадян, але не може бути меншим за подвійний розмір облікової ставки Національного банку України, розрахованої за період прострочення. Порядок виключення фінансової установи з членів Фонду встановлюється їх загальними зборами та підлягає погодженню з Державним комітетом з питань нагляду за діяльністю небанківських фінансових установ. Зазначене виключення тягне за собою призупинення дії дозволу (ліцензії) на право здійснення операцій з фінансовими активами фізичних осіб.127.
6. Вищим керівним органом Фонду є загальні збори його членів. Кожний з членів Фонду захисту прав вкладників-громадян має один голос. Рішення загальних зборів приймаються простою більшістю голосів. Члени Фонду не можуть прийняти рішення про його ліквідацію або реорганізацію.128.
Рішення керівних органів Фонду захисту прав громадян-вкладників щодо прийняття до нього або виключення його членів, зміни розміру відповідальності за порушення строків сплати вступних та пайових внесків, визначення черговості отримання компенсацій громадянами підлягають обов`язковому узгодженню з Державним комітетом з питань нагляду за діяльністю небанківських фінансових установ.129.
Фонд захисту прав громадян-вкладників діє на підставі статуту, який затверджується Кабінетом Міністрів України.130.
Фонд не відповідає за зобов`язаннями держави, а держава не відповідає за зобов`язаннями Фонду.131.
Стаття 6. Порядок компенсації втрат вкладників-громадян
-48- Н.д.Таранов О.В. (Округ N 372)
- Голова Комітету з питань економічної політики та управління народним господарством.
Доцільно виключити ст. 6, яка стосується Фонду захисту прав вкладників-громадян, з метою створення одного фонду з розширеними функціями і прийняття окремого закону з цього приводу. Це ж стосується і посилань у тексті проекту закону на Фонд захисту прав вкладників-громадян.

-49- Національний банк України
Заступник Голови Національного банку України О.І.Кірєєв
Статтю 6 пропонується виключити, оскільки:
По-перше, Національний банк України заперечує проти розповсюдження на банки положень проекту Закону щодо Фонду захисту прав вкладників-громадян (ст.ст.5,6). Відповідно до статті 42 Закону України "Про банки і банківську діяльність" для захисту вкладників фізичних осіб створюється міжбанківський Фонд страхування вкладників громадян, порядок створення якого встановлює Національний банк України.
Комерційні банки створюють фонди страхування вкладів фізичних осіб відповідно до нормативних актів Національного банку України, а тому не можемо погодитися з тим, що на одні і ті ж залучені кошти від фізичних осіб банки повинні двічі формувати відповідні фонди (ст.5).
По-друге, правовий статус Фонду в проекті Закону України визначений нечітко, не зрозумілі принципи формування Фонду, не передбачені керівні органи Фонду (крім загальних зборів членів Фонду), порядок вступу до Фонду тощо.
Оскільки ці 2 статті проекту не забезпечують належного детального правового регулювання відносин щодо виплати компенсацій втрат фізичних осіб-вкладників небанківських фінансових установ, на думку Національного банку України, доцільно розробити окремий, більш детальний, Закон про Фонд захисту прав фізичних осіб-вкладників небанківських установ та порядок компенсації їм втрат. У разі набуття чинності Закону у запропонованому зазначеним проектом вигляді, прийняття Закону створюватиме ілюзію гарантії виплати вкладникам компенсацій, в той час, коли практично компенсації не можна буде виплачувати внаслідок відсутності чіткого механізму проведення виплат та належної кількості коштів. Так, в Законі навіть не передбачений максимальний і мінімальний розмір відшкодувань, принципи визначення розміру відшкодувань тощо. Таке становище може викликати небажані соціальні наслідки, незадоволення значної частини населення, дискредитувати ідею Закону.
Слід також окремо обумовити, чи стосується порядок виплати компенсації втрат вкладників до таких установ, які були ліквідовані до введення в дію Закону.132.
1. Компенсація втрат громадян, кошти яких виявилися неповерненими частково або повністю, здійснюється Фондом захисту прав вкладників-громадян у разі недостатності коштів /майна/ фінансової установи, визнаної у встановленому порядку банкрутом, а також майна засновників /учасників/ такої фінансової установи, що взяли на себе додаткову або повну відповідальність.133.
У разі коли банкрутом визнається банк Фонд захисту прав вкладників-громадян провадить компенсацію втрат коштів вкладниківгромадян за наявності довідки Національного банку України про повне використання коштів страхового фонду банку.134.
2. Громадянин має право звернутися до Фонду захисту прав вкладниківгромадян для отримання компенсації за наявності оригіналу або нотаріально засвідченої копії документа на право вимоги до ліквідованої фінансової установи, не пізніше одного місяця з дня завершення роботи ліквідаційної комісії фінансової установи, визнаної у встановленому порядку банкрутом.135.
3. Розгляд звернень громадян здійснюється Фондом у місячний строк після їх подання.136.
Стаття 7. Заключні положення137.
1. Розгляд спорiв138.
Спори, пов'язанi iз наданням громадянам фінансових послуг, розв'язуються в порядку, передбаченому законодавством України.139.
2. Спеціальні акти законодавства140.
Якщо законодавством України передбачено інші норми регулювання здійснення фінансових операцій, ніж ті, що містяться у цьому Законі, діють норми, передбачені спеціальними актами законодавства України.141.
Стаття 8. Прикінцеві положення142.
1. Ввести в дію Закон України "Про фінансові операції" з дня опублікування.143.
2. Кабінету Міністрів України:144.
а) у місячний термін внести пропозиції Президенту України щодо створення Державного комітету з питань нагляду за діяльністю небанківських фінансових установ;145.
б) у двомісячний термін:146.
привести у відповідність із цим Законом рішення Уряду, подати пропозиції про внесення відповідних змін і доповнень до законодавчих актів України, а також забезпечити приведення у відповідність із цим Законом відомчих нормативних актів;147.
внести пропозиції щодо встановлення відповідальності за порушення порядку здійснення фінансових операцій;148.
в) після створення Державного комітету з питань нагляду за діяльністю небанківських фінансових установ:149.
у п'ятимісячний термін забезпечити видачу дозволів (ліцензій) суб`єктам підприємницької діяльності , що здійснюють фінансові операції і зареєстровані до набуття чинності цим Законом, та вжити заходів до ліквідації зазначених суб`єктів у разі невиконання ними вимог законодавства України;150.
в двомісячний термін провести організаційні заходи, спрямовані на створення Фонду захисту прав вкладників-громадян, а також забезпечити переєстрацію суб`єктів підприємницької діяльності, які здійснюють фінансові операції. Перереєстрація провадиться тільки за умови набуття цими суб'єктами членства у Фонді захисту прав вкладників-громадян.
* - Назви колонок таблиці подані в загальному значенні