Назва: Про внесення змін до статті 214 Цивільного кодексу України
Автор: Народний депутат України В.Медведчук та народний депутат України В.Сіренко
Головний комітет: Комітет з питань правової реформи

N
Редакція, прийнята в попередньому читанні*
Зауваження та пропозиції
Висновки, обгр.
Редакція, запропонована головним комітетом
0.
Проект
ЗАКОН УКРАЇНИ
"Про внесення змін до статті 214 Цивільного кодексу України"


Проект
ЗАКОН УКРАЇНИ
"Про внесення зміни до статті 214 Цивільного кодексу Української РСР"
1.
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:


Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
2.
1. Частину першу статті 214 Цивільного кодексу України (Відомості Верховної Ради УРСР, 1963 р., N30 ст.463) викласти в такій редакції:
-1- Н.д.Ющик О.І. (Реєстр.картка №360)
Слова "або за рішенням суду (арбітражного суду)" виключити.
Враховано

1. Статтю 214 Цивільного кодексу Української РСР (Відомості Верховної Ради УРСР, 1963 р., N30 ст.463) викласти в такій редакції:
3.
"Боржник, який прострочив виконання грошового зобов'язання, на вимогу кредитора або за рішенням суду (арбітражного суду) зобов'язаний сплатити борг в сумі, збільшений на індекси інфляції за весь час прострочення, а також передбачену законом або договором неустойку (штраф, пеню)".
-2- Н.д.Коліушко І.Б. (Реєстр.картка №402)
Після слів "а також" записати "три проценти річних з простроченої суми, якщо законом або договором не встановлений інший розмір процентів," як це врегульовано в чинній статті 214 Цивільного кодексу.
Враховано

"Стаття 214. Прострочення боржником по грошовому зобов'язанню
Боржник, який прострочив виконання грошового зобов'язання, на вимогу кредитора зобов'язаний сплатити борг з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних з простроченої суми, якщо законом або договором не встановлений інший розмір процентів."
4.
2. Частину другу цієї статті виключити.
-3- Н.д.Ющик О.І. (Реєстр.картка №360)
Частину другу виключити.
Враховано


5.
3. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
-4- Н.д.Шишкін В.І. (Округ №133)
Доповнити проект новою частиною такого змісту:
"Цей Закон не поширюється на правовідносини, що виникають з прострочення виконання грошового зобов'язання, пов'язаного зі сплатою населенням комунальних послуг".
Враховано

2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
3. Цей закон не поширюється на правовідносини, що виникають з прострочення виконання грошового зобов'язання, пов'язаного зі сплатою населенням комунальних послуг.

стор.
o 30


ПЛМ* - Назви колонок таблиці подані в загальному значенні