Назва: Про транзит вантажів
Автор: Народниі депутати України Крук Ю.Б., Кухарчук М.А., Марчук Є.К., Кармазін Ю.А., Костинюк Б.І., Поліщук О.В., Єдіний О.Й., Хмельовий А.П.
Головний комітет: Народні депутати України - члени Комітету з питань будівництва, транспорту і зв'язку

N
Редакція, прийнята в попередньому читанні*
Зауваження та пропозиції
Висновки, обгр.
Редакція, запропонована головним комітетом
0.
Проект
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про транзит вантажів


Проект
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про транзит вантажів
1.
Цей Закон визначає засади організації та здійснення транзиту вантажів авіаційним, автомобільним, залізничним, морським і річковим транспортом через територію України.
-1- Н.д.Крук Ю.Б. (Округ №139)
По тексту законопроекту усунути неточності за пропозицією Юридичного управління Секретаріату Верховної Ради України.
Враховано

Цей Закон визначає засади організації та здійснення транзиту вантажів авіаційним, автомобільним, залізничним, морським і річковим транспортом через територію України.
2.
Стаття 1. Визначення термінів


Стаття 1. Визначення термінів
3.
У цьому Законі вживаються терміни у такому визначенні:


У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:
4.
засоби транзиту - механічні засоби, що використовуються учасниками транзиту для надання (виконання) транзитних послуг (робіт);


засоби транзиту - механічні засоби, контейнери, що використовуються учасниками транзиту для надання (виконання) транзитних послуг (робіт);
5.
контроль транзиту вантажів - діяльність уповноважених державних органів та їх посадових осіб в пунктах пропуску через державний кордон України по перевірці відповідності транзитних вантажів та транспортних засобів транзиту вимогам митного, медико-санітарного, ветеринарного, фітосанітарного, екологічного, радіологічного та інших видів контролю, що встановлюються виключно законами та міжнародними договорами України;


контроль транзитних вантажів - діяльність спеціально уповноважених органів виконавчої влади та їх службових осіб в пунктах пропуску через державний кордон України по перевірці відповідності транзитних вантажів і транспортних засобів транзиту вимогам митного, санітарного, ветеринарного, фітосанітарного, радіологічного, екологічного та інших видів контролю, що встановлюються виключно законами та міжнародними договорами України;
6.
транзит вантажів - перевезення транспорними засобами транзиту транзитних вантажів під митним контролем через територію України між двома або в межах одного пункту пропуску через державний кордон України;


транзит вантажів - перевезення транспортними засобами транзиту транзитних вантажів під митним контролем через територію України між двома пунктами або в межах одного пункту пропуску через державний кордон України;
7.
транзитні послуги (роботи) - безпосередньо пов'язана з транзитом вантажів підприємницька діяльність учасників транзиту, що здійснюється в межах договорів (контрактів) перевезення, транспортного експедування, доручення, агентських угод тощо;


транзитні послуги (роботи) - безпосередньо пов'язана з транзитом вантажів підприємницька діяльність учасників транзиту, що здійснюється в межах договорів (контрактів) перевезення, транспортного експедування, доручення, агентських угод тощо;
8.
учасники транзиту - вантажовласники та суб'єкти підприємницької діяльності (перевізники, порти, станції, експедитори, морські агенти, декларанти та ін.), які у встановленому порядку надають (виконують) транзитні послуги (роботи).


учасники транзиту - вантажовласники та суб'єкти підприємницької діяльності (перевізники, порти, станції, експедитори, морські агенти, декларанти та інші), які у встановленому порядку надають (виконують) транзитні послуги (роботи).
9.
Стаття 2. Законодавство з питань транзиту вантажів


Стаття 2. Законодавство про транзит вантажів
10.
Законодавство з питань транзиту вантажів складається з цього Закону, міжнародних договорів України та інших нормативно-правових актів України з питань транзиту вантажів.


Законодавство про транзит вантажів складається з цього Закону, Митного кодексу України, міжнародних договорів України та інших нормативно-правових актів України про транзит вантажів.
11.
Цей Закон не поширюється на транзит пошти та багажу, експорт та імпорт товарів, переміщення товарів з використанням трубопровідного транспорту та ліній електропередачі.
-2- Н.д.Шаров І.Ф. (Реєстр.картка №399)
Доповнити словами: "зброя, наркотики, небезпечні та шкідливі відходи, продукція подвійного призначення".
Враховано

Цей Закон не поширюється на транзит пошти, багажу, зброї, наркотиків, небезпечних і шкідливих відходів, продукції подвійного призначення, експорт та імпорт товарів, переміщення товарів з використанням трубопровідного транспорту та ліній електропередачі.
12.
Стаття 3. Свобода транзиту вантажів.


Стаття 3. Свобода транзиту вантажів
13.
Свобода транзиту вантажів забезпечується шляхом:
-3- Н.д.Шаров І.Ф. (Реєстр.картка №399)
Доповнити положенням "Здійснення контролю вантажів і документації на вантажі разом із відповідними органами суміжних держав".

Враховано у частині другій статті 9 законопроекту.

Свобода транзиту вантажів забезпечується шляхом:
14.
- відсутності будь-якої дискримінації стосовно учасників транзиту, транзитного вантажу за ознакою його місця походження, відправлення, ввезення, вивезення чи призначення або у зв'язку з обставинами, що відносяться до права власності на цей вантаж чи на транспортний засіб транзиту, місця реєстрації чи прапору останнього, а також при оподаткуванні операцій, пов'язаних з транзитом вантажів, за винятком адекватного реагування на дискримінаційні заходи стосовно України;
-4- Н.д.Крук Ю.Б. (Округ №139)
Доповнити в кінці словами "чи економічних санкцій міжнародних організацій, підтриманих Україною".
Враховано

відсутності будь-якої дискримінації стосовно учасників транзиту, транзитного вантажу за ознакою його місця походження, відправлення, ввезення, вивезення чи призначення або у зв'язку з обставинами, що відносяться до права власності на цей вантаж або на транспортний засіб транзиту, місця реєстрації чи прапору останнього, а також при оподаткуванні операцій, пов'язаних з транзитом вантажів, за винятком адекватного реагування на дискримінаційні заходи стосовно України, чи економічних санкцій міжнародних організацій, підтриманих Україною;
15.
- вільного вибору учасниками транзиту транзитних послуг (робіт), їх надавачів (виконавців), засобів транзиту, а також маршрутів транзиту;
-5- Н.д.Єдін О.Й. (Округ №102)
Н.д.Франчук А.Р. (Округ №10)
Абзаци 3 і 4 об'єднати і викласти у такій редакції:
Враховано


16.
- вибору транзитних послуг (робіт) учасниками транзиту на власний розсуд залежно від умов транзиту, за винятками, визначеними законами та міжнародними договорами України;
"- вільного вибору учасниками транзиту транзитних послуг, робіт (за винятками визначеними законами та міжнародними договорами України), їх надавачів (виконавців), засобів транзиту, а також маршрутів транзиту;"

вільного вибору учасниками транзиту транзитних послуг, робіт (крім випадків, визначених законами та міжнародними договорами України), їх надавачів (виконавців), засобів транзиту, а також маршрутів транзиту;
17.
- відсутності необгрунтованих затримок і обмежень, в т.ч. стосовно засобів транзиту, та звільнення від сплати будь-яких інших платежів, крім єдиного збору, що справляється у пунктах пропуску через державний кордон України;


відсутності необгрунтованих затримок і обмежень, в тому числі стосовно засобів транзиту, та звільнення від сплати будь-яких інших платежів, крім єдиного збору, що справляється у пунктах пропуску через державний кордон України.
18.
- визначення порядку здійснення контролю транзиту вантажів виключно нормативно-правовими актами України.
-6- Н.д.Єдін О.Й. (Округ №102)
Н.д.Франчук А.Р. (Округ №10)
Останній абзац виключити.
Враховано


19.
Стаття 4. Маршрути та способи транзиту вантажів


Стаття 4. Маршрути та способи транзиту вантажів
20.
Транзит вантажів здійснюється відповідними автомобільними, залізничними, водними та повітряними шляхами сполучення, що пролягають через пункти пропуску через державний кордон України, визначені Кабінетом Міністрів України, з урахуванням принципу свободи транзиту та вимог міжнародних договорів України.


Транзит вантажів здійснюється відповідними автомобільними, залізничними, водними та повітряними шляхами сполучення, що пролягають через пункти пропуску через державний кордон України, визначені Кабінетом Міністрів України, з урахуванням принципу свободи транзиту та вимог міжнародних договорів України.
21.
Транзит вантажів може здійснюватись у прямому або змішаному сполученні. У прямому сполученні транзит вантажів передбачає їх транспортування одним видом транспорту без перевантаження на інший. У змішаному (комбінованому) сполученні транзит вантажів може бути пов'язаний з їх перевантаженням з одного виду транспорту на інший, переробкою, сортуванням, пакуванням, обмірюванням, накопиченням, формуванням або подрібненням партій транзитного вантажу, тимчасовим зберіганням, тощо. Такі операції здійснюються в зонах митного контролю виключно за вибором вантажовласника (уповноваженої ним особи).


Транзит вантажів може здійснюватися у прямому або змішаному (комбінованому) сполученні. У прямому сполученні транзит вантажів передбачає їх транспортування одним видом транспорту без перевантаження на інший. У змішаному сполученні транзит вантажів може бути пов'язаний з їх перевантаженням з одного виду транспорту на інший, переробкою, сортуванням, пакуванням, обмірюванням, накопиченням, формуванням або подрібненням партій транзитного вантажу, тимчасовим зберіганням тощо. Такі операції здійснюються в зонах митного контролю виключно за вибором вантажовласника (уповноваженої ним особи).


-7- Н.д.Єдін О.Й. (Округ №102)
Н.д.Франчук А.Р. (Округ №10)
Додатково включити абзац 3 такого змісту:
"Транзит вантажів у прямому змішаному сполученні передбачає перевезення, що здійснюються залізницями та іншими видами транспорту за єдиним транспортним документом протягом усього шляху слідування".
Враховано

Транзит вантажів у прямому сполученні передбачає їх перевезення за єдиним транспортним документом протягом усього шляху слідування.
22.
Стаття 5. Транзитні вантажі


Стаття 5. Транзитні вантажі
23.
Транзитними вантажами є насипні, наливні, навалочні, штучні, тарно-штучні товари, контейнери, вантажобагаж, що прийняті до перевезення згідно з договором (контрактом). Такі вантажі, включаючи транспортні засоби транзиту, вважаються транзитними (прохідними через територію України) у разі, якщо проходження цих вантажів з перевантаженням, складуванням, подрібнення на партії, зміною транспортного засобу транзиту чи без таких операцій, є частиною повного маршруту перевезення, що розпочинається і закінчується за межами території України.
-8- Н.д.Крук Ю.Б. (Округ №139)
Після слова "товари" слово "контейнери" виключити, а замість слів "включаючи транспортні засоби транзиту, вважаються транзитними (прохідними через територію України)" записати "а також транспортні засоби транзиту і контейнери, вважаються прохідними через територію України" і далі за текстом.
Враховано

Транзитними вантажами є насипні, наливні, навалочні, штучні, тарно-штучні товари, вантажобагаж, що прийняті до перевезення згідно з договором (контрактом). Такі вантажі, а також транспортні засоби транзиту і контейнери вважаються прохідними через територію України у разі, якщо проходження цих вантажів з перевантаженням, складуванням, подрібненням на партії, зміною транспортного засобу транзиту чи без таких операцій є частиною повного маршруту перевезення, що розпочинається і закінчується за межами території України.
24.
Стаття 6. Документація транзиту вантажів


Стаття 6. Документація транзиту вантажів
25.
Транзит вантажів, залежно від обраного виду транспорту, супроводжується одним або кількома із таких документів, складеними мовою міжнародного спілкування:
-9- Н.д.Єдін О.Й. (Округ №102)
Н.д.Франчук А.Р. (Округ №10)
Після слів "або кількома із таких документів" записати "складеними однією з мов міжнародного спілкування відповідно до міжнародних угод на кожному виді транспорту"
Враховано в новій редакції

Транзит вантажів супроводжується складеною мовою міжнародного спілкування товарно-транспортною накладною. Залежно від обраного виду транспорту нею може бути авіаційна вантажна накладна (Air Waybill), міжнародна автомобільна накладна (CMR), накладна СМГС, коносамент (Bill of Lading). Крім цього, транзит вантажів може супроводжуватися за наявності рахунком-фактурою (Invoice) або іншим документом, що вказує вартість товару, пакувальним листком (специфікацією), вантажною відомістю (Cargo Manifest), книжкою МДП (Carnet TIR). При декларуванні транзитних вантажів відповідно до митного законодавства України до митних органів подається вантажна митна декларація (ВМД).
26.
- авіавантажною накладною (Air Waybill);27.
- міжнародною товарно-транспортною накладною (CMR);28.
- книжкою МДП (Carnet TIR);29.
- накладною СМГС;30.
- коносаментом (Bill of Lading);31.
- вантажною митною декларацією (МД);32.
- інвойсом (Invoice);33.
- сертифікатом походження вантажу;34.
- пакувальним листком;35.
- транзитною митною декларацією,36.
а в окремих випадках вантажним маніфестом (Cargo Manifest).37.
Посадові особи органів контролю транзиту вантажів не мають права вимагати від учасників транзиту іншої документації транзиту вантажів, крім визначеної цією статтею та міжнародними договорами України, за винятком транзиту небезпечних вантажів, що супроводжуються додатковою документацією відповідно до міжнародних правил перевезення таких вантажів.


Службовим особам спеціально уповноважених органів виконавчої влади, які здійснюють контроль транзитних вантажів, забороняється вимагати від учасників транзиту іншої документації транзиту вантажів, крім визначеної частиною першою цієї статті та міжнародними договорами України.
38.
Застосування іншої документації транзиту вантажів здійснюється шляхом внесення змін та доповнень до цієї статті.
-10- Н.д.Крук Ю.Б. (Округ №139)
Останню частину статті 6 виключити.
Враховано


39.
Стаття 7. Транзитні послуги (роботи)


Стаття 7. Транзитні послуги (роботи)
40.
Транзитні послуги (роботи) призначаються для використання та споживання за межами митної території України і надаються (виконуються) на підставі відповідних дво- чи багатосторонніх договорів (контрактів) між вантажовласниками та учасниками транзиту, а також між самими учасниками транзиту.


Транзитні послуги (роботи) призначаються для споживання та використання за межами митної території України і надаються (виконуються) на підставі відповідних дво- чи багатосторонніх договорів (контрактів) між учасниками транзиту.
41.
Договори (контракти) про надання (виконання) транзитних послуг (робіт) укладаються як між резидентами і нерезидентами, так само і між самими резидентами і нерезидентами, які вільно обирають комплекс транзитних послуг (робіт), їх надавачів (виконавців), а також засоби транзиту залежно від умов перевезень.


Договори (контракти) про надання (виконання) транзитних послуг (робіт) укладаються як між резидентами і нерезидентами, так і між самими резидентами і нерезидентами, які вільно обирають комплекс транзитних послуг (робіт), їх надавачів (виконавців), а також засоби транзиту залежно від умов перевезень.
42.
Стаття 8. Тарифи і розрахунки при транзиті вантажів


Стаття 8. Тарифи і розрахунки при транзиті вантажів
43.
Тарифи на послуги (роботи) при транзиті вантажів визначаються договорами (контрактами), зазначеними у статті 7 цього Закону, якщо інше не передбачено нормативно-правовими актами України для забезпечення їх конкурентоспроможності порівняно з відповідними послугами (роботами) у суміжних державах. Розрахунки між вантажовласниками та учасниками транзиту здійснюються у порядку, визначеному цими договорами (контрактами), згідно з якими вантажовласники можуть перераховувати на рахунки інших учасників транзиту авансові кошти, що не є власністю останніх і використовуються ними виключно для розрахунків від імені вантажовласників за транзитні послуги (роботи), після чого такі операції оподатковуються відповідно до чинного законодавства України, як оплата цих послуг (робіт).


Тарифи на транзитні послуги (роботи) визначаються договорами (контрактами), зазначеними у статті 7 цього Закону, якщо інше не передбачено нормативно-правовими актами України, для забезпечення їх конкурентоспроможності порівняно з відповідними послугами (роботами) у суміжних державах. Розрахунки між вантажовласниками та іншими учасниками транзиту здійснюються у порядку, визначеному цими договорами (контрактами), згідно з якими вантажовласники можуть попередньо перераховувати на рахунки інших учасників транзиту кошти, що не є власністю останніх і використовуються ними виключно для розрахунків від імені вантажовласників за транзитні послуги (роботи) з їх надавачами (виконавцями), після чого такі операції оподатковуються відповідно до законодавства України як оплата цих послуг (робіт).
44.
Стаття 9. Контроль транзиту вантажів


Стаття 9. Контроль транзитних вантажів
45.
Контроль транзиту вантажів встановлюється виключно законами і міжнародними договорами України та здійснюється у пунктах пропуску через державний кордон України. Проведення контролю транзиту вантажів та обробка супроводжувальної документації транзиту вантажів здійснюється за технологічними схемами пропуску через державний кордон України відповідних транспортних засобів, що визначають строки його проведення та регламентують дії посадових осіб уповноважених державних органів.


Контроль транзитних вантажів встановлюється виключно законами і міжнародними договорами України та здійснюється у пунктах пропуску через державний кордон України. Контроль транзитних вантажів та обробка супроводжувальної документації транзиту вантажів здійснюються за технологічними схемами пропуску через державний кордон України відповідних транспортних засобів, що визначають терміни його проведення та регламентують дії службових осіб спеціально уповноважених органів виконавчої влади.
46.
Обов'язковими умовами проведення контролю транзиту вантажів є:


Обов'язковими умовами здійснення контролю транзитних вантажів є:
47.
- чітка регламентація проведення контролю та дій персоналу уповноважених державних органів виключно нормативно-правовими актами України;


чітка регламентація проведення контролю та дій службових осіб спеціально уповноважених органів виконавчої влади виключно нормативно-правовими актами України;
48.
- кваліфікований персонал уповноважених державних органів, що утримується виключно за рахунок державного бюджету;


кваліфіковані службові особи спеціально уповноважених органів виконавчої влади, що утримуються виключно за рахунок коштів державного бюджету;
49.
- наявність необхідних сертифікованих засобів контролю;


наявність необхідних сертифікованих засобів контролю;
50.
- спрощений та прискорений порядок контролю;


спрощений та прискорений порядок контролю;
51.
- комплексне, одночасне та безперервне проведення всіх видів контролю, а за наявності угод з відповідними органами суміжних держав - спільно з ними.


комплексне, одночасне та безперервне проведення всіх видів контролю, а за наявності угод з відповідними органами суміжних держав - спільно з ними.
52.
Уповноважені на проведення контролю вантажів державні органи та їх посадові особи не можуть передавати свої повноваження іншим особам.


Спеціально уповноважені органи виконавчої влади та їх службові особи, які здійснюють контроль транзитних вантажів, не можуть передавати свої повноваження іншим особам.
53.
Стаття 10. Регулювання та координація діяльності в сфері контролю транзиту вантажів


Стаття 10. Регулювання та координація діяльності в сфері транзиту вантажів
54.
Регулювання діяльності уповноважених державних органів, що проводять контроль транзиту вантажів, здійснює Кабінет Міністрів України, який визначає заходи щодо вдосконалення цього контролю відповідно до міжнародних стандартів та сприяння нарощуванню обсягів транзиту вантажів.


Регулювання діяльності спеціально уповноважених органів виконавчої влади, що проводять контроль транзитних вантажів, здійснює Кабінет Міністрів України, який визначає заходи щодо вдосконалення цього контролю відповідно до міжнародних стандартів та сприяння нарощуванню обсягів транзитних вантажів.
55.
Координацію діяльності учасників транзиту здійснює Міністерство транспорту України. Основними завданнями координації є:


Координацію діяльності учасників транзиту здійснює Міністерство транспорту України. Основними завданнями координації є:
56.
- забезпечення взаємодії учасників транзиту з метою безперебійності транзиту вантажів та усунення простоїв і затримок транспортних засобів транзиту;


забезпечення взаємодії учасників транзиту з метою безперебійності транзиту вантажів та усунення простоїв і затримок транспортних засобів транзиту;
57.
- забезпечення високої якості транзитних послуг (робіт);


забезпечення високої якості транзитних послуг (робіт);
58.
- розробка та реалізація заходів, спрямованих на приведення національних транзитних послуг (робіт) у відповідність до міжнародних стандартів.


розробка та реалізація заходів, спрямованих на приведення національних транзитних послуг (робіт) у відповідність з міжнародними стандартами.
59.
Стаття 11. Єдиний збір
-11- Н.д.Гавриш С.Б. (Округ №176)
Статтю 11 виключити.
Враховано


60.
За проведення контролю транзиту вантажів у пункті пропуску через державний кордон України (у пункті ввезення на митну територію України) вантажовласником (уповноваженою ним особою) справляється єдиний збір.61.
Єдиний збір не може перевищувати вартості адміністративних витрат на проведення контролю транзиту вантажів. Розміри ставок єдиного збору у ЄВРО щорічно визначаються у Державному бюджеті України і не збільшуються протягом бюджетного року.62.
Сплата єдиного збору здійснюється на рахунок уповноваженого банку в гривнях або іноземній валюті 1 групи Класифікатору іноземних валют. У пунктах пропуску через державний кордон України уповноважені банки надають послуги платникам єдиного збору в межах режиму роботи цих пунктів.63.
Порядок сплати єдиного збору визначається Кабінетом Міністрів України та Національним банком України.64.
Стаття 12. Оскарження неправомірних вчинків в сфері контролю транзиту вантажів
-12- Н.д.Крук Ю.Б. (Округ №139)
Виключити статтю 12, яка дублює чинне законодавство України.

Враховано


65.
Неправомірні дії чи бездіяльність посадових осіб уповноважених державних органів, які під час контролю транзиту вантажів порушують вимоги цього Закону та інших нормативно-правових актів України з питань транзиту вантажів можуть бути оскаржені учасниками транзиту вантажів до суду з вимогою компенсації збитків.

-13- Н.д.Шаров І.Ф. (Реєстр.картка №399)
Доповнити статтею "Відповідальність за порушення законодавства про транзит вантажів"
Враховано

Стаття 11. Відповідальність за порушення законодавства про транзит вантажів
Особи, винні у порушенні законодавства про транзит вантажів, несуть дисциплінарну, адміністративну, цивільно-правову або кримінальну відповідальність згідно з законами України.
66.
ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ


ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
67.
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.


1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
68.
2. Нормативно-правові акти України (крім міжнародних договорів України) діють в тій частині, що не суперечать вимогам цього Закону.


2. Нормативно-правові акти України діють в тій частині, що не суперечить цьому Закону.
69.
3. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності Закону України "Про транзит вантажів":


3. Кабінету Міністрів України у тримісячний термін:
70.
- внести на розгляд Верховної Ради України пропозиції про приведення законодавчих актів України у відповідність з цим Законом;


подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законів України у відповідність із цим Законом;
71.
- привести рішення Кабінету Міністрів України у відповідність з цим Законом;


привести свої нормативно-правові акти у відповідність з цим Законом;
72.
- забезпечити перегляд і скасування міністерствами і відомствами України актів, що суперечать цьому Закону, та прийняття відповідних нормативно-правових актів;


забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону;
відповідно до компетенції забезпечити прийняття нормативно-правових актів, передбачених цим Законом.
73.
- здійснити заходи щодо укладання міждержавних угод про проведення спільного контролю при транзиті вантажів та приєднання України до Міжнародної конвенції про узгодження умов проведення контролю вантажів на кордонах, підписаної в Женеві у 1982 році.


здійснити заходи щодо укладання міжнародних договорів про проведення спільного контролю транзитних вантажів та приєднання України до Міжнародної конвенції про узгодження умов проведення контролю вантажів на кордонах, підписаної в Женеві у 1982 році.


-14- Н.д.Крук Ю.Б. (Округ №139)
Доповнити прикінцеві положення пунктом 4 у такій редакції:
"4. У пункті 11.15 статті 11 Закону України "Про податок на додану вартість" слова і цифри "до 1 січня 2000 року" замінити словами і цифрами "до 1 січня 2001 року".
Враховано

4. У пункті 11.15 статті 11 Закону України "Про податок на додану вартість" слова і цифри "до 1 січня 2000 року" замінити словами і цифрами "до 1 січня 2001 року.


8


стор.
o 32


ПЛМ* - Назви колонок таблиці подані в загальному значенні