Назва: Про закони і законодавчу діяльність
Автор: Верховна Рада України
Головний комітет: Комітет з питань правової політики

N
Редакція, прийнята в попередньому читанні*
Зауваження та пропозиції
Висновки, обгр.
Редакція, запропонована головним комітетом
0.
1.
Закон України


Закон України
2.
Про закони і законодавчу діяльність


Про закони і законодавчу діяльність
3.
1. Цей Закон спрямований на визначення місця та посилення значення закону в системі нормативно-правових актів, упорядкування і підвищення якості, стабільності законів, законодавчої діяльності і на цій основі зміцнення режиму законності і правопорядку.


1. Цей Закон спрямований на визначення місця та посилення значення закону в системі нормативно-правових актів, упорядкування і підвищення якості, стабільності законів, законодавчої діяльності і на цій основі зміцнення режиму законності і правопорядку.
4.
2. Цей Закон визначає основні характеристики закону як правової основи усіх нормативно-правових актів, умови дії закону, порядок його зміни, суб'єктів та організаційно-правові засади законодавчої діяльності, а також вимоги щодо систематизації законів.


2. Цей Закон визначає основні характеристики закону як правової основи усіх нормативно-правових актів, умови дії закону, порядок його зміни, суб'єктів та організаційно-правові засади законодавчої діяльності, а також вимоги щодо систематизації законів.
5.
Глава I.ЗАКОН - НОРМАТИВНО-ПРАВОВИЙ АКТ ВИЩОЇ ЮРИДИЧНОЇ СИЛИ


Глава I.ЗАКОН - НОРМАТИВНО-ПРАВОВИЙ АКТ ВИЩОЇ ЮРИДИЧНОЇ СИЛИ
6.
Стаття 1. Закон України


Стаття 1. Закон України
7.
Закон України (далі - закон) - це державний нормативно-правовий акт вищої юридичної сили, що регулює найбільш важливі суспільні відносини шляхом визначення юридичного статусу і встановлення загальнообов'язкових правил поведінки суб'єктів цих відносин та юридичної відповідальності за порушення цих правил.


Закон України (далі - закон) - це державний нормативно-правовий акт вищої юридичної сили, що регулює найбільш важливі суспільні відносини шляхом визначення юридичного статусу і встановлення загальнообов'язкових правил поведінки суб'єктів цих відносин та юридичної відповідальності за порушення цих правил.
8.
Стаття 2. Суб'єкти законодавчих повноважень


Стаття 2. Суб'єкти законодавчих повноважень
9.
1. Право приймати (затверджувати) закони, визначати умови їх дії, припиняти дію законів та вносити до них зміни належить Українському народу та Верховній Раді України і реалізується в порядку, визначеному Конституцією України та законом.
-1- Президент України
Закон у більшості випадків відокремлює прийняття законів та визначення умов введення їх у дію, а у деяких випадках прямо передбачає існування окремого закону про введення
Відхилено

1. Право приймати (затверджувати) закони, визначати умови їх дії, припиняти дію законів та вносити до них зміни належить Українському народу та Верховній Раді України і реалізується в порядку, визначеному Конституцією України та законом.
10.
2. Український народ здійснює законодавчі повноваження через всеукраїнський референдум.
закону в дію (частина перша статті 2, частина друга статті 16, частина четверта статті 26, стаття 29, частина перша статті 30, частина шоста статті 33, частина перша статті 35, стаття 36, стаття 37).

2. Український народ здійснює законодавчі повноваження через всеукраїнський референдум.
11.
3. Верховна Рада України є єдиним органом законодавчої влади в Україні. Делегування законодавчих повноважень від Верховної Ради України іншим органам державної влади чи органам місцевого самоврядування або їх посадовим особам не допускається.
Такий підхід не відповідає Конституції України, стаття 94 якої визначила, що умови набрання чинності законом мають визначатися у самому законі.

3. Верховна Рада України є єдиним органом законодавчої влади в Україні. Делегування законодавчих повноважень від Верховної Ради України іншим органам державної влади чи органам місцевого самоврядування або їх посадовим особам не допускається.
12.
Стаття 3. Види законів


Стаття 3. Види законів
13.
1. Основним Законом України є Конституція України.
-2- Президент України
Закон запроваджує класифікацію законів України за видами (стаття 3).

1. Основним Законом України є Конституція України.
14.
2. Закони поділяються на конституційні та звичайні.
Запровадження в Законі такого поділу тільки ускладнює сприйняття Закону і навряд чи є доцільним, тим більше, що в теорії держави і права єдиний підхід до визначення конституційних законів відсутній.
Відхилено

2. Закони поділяються на конституційні та звичайні.
3. Особливим різновидом закону є закон, прийнятий всеукраїнським референдумом.
15.
3. На території Автономної Республіки Крим діють Конституція України і закони України, а також Конституція Автономної Республіки Крим, яка затверджується законом України.
За статтею 3 Закону одним із видів законів є звичайні закони, які статтею 6 визначаються як такі, що приймаються Верховною Радою України у порядку загальної законодавчої процедури з усіх питань законодавчого регулювання. Поряд з цим, як уже зазначалося, Закон передбачає можливість прийняття всеукраїнським референдумом законів з питань визнання нечинним будь-якого закону або окремих його положень (частина друга статті 8). Ці закони, хоч і позначаються у статті 10 Закону як "звичайні", не підпадають під наведене у статті 6 Закону визначення звичайних законів.
Враховано

4. На території Автономної Республіки Крим діють Конституція України і закони України, а також Конституція Автономної Республіки Крим, яка затверджується законом України.
16.
Стаття 4. Конституція України


Стаття 4. Конституція України
17.
1. Конституція України має найвищу юридичну силу.


1. Конституція України має найвищу юридичну силу.
18.
2. Конституція України визначає загальні засади конституційного ладу, закріплює суверенітет Українського народу, основні права, свободи та обов'язки людини і громадянина, встановлює форми народного волевиявлення, статус, організацію та порядок діяльності органів державної влади, порядок відносин між ними, визначає територіальний устрій України, засади місцевого самоврядування, встановлює державні символи, а також регулює інші найбільш важливі суспільні відносини.
-3- Президент України
Будь-який закон не може визначати перелік питань, які визначаються, встановлюються, регулюються Конституцією України, - це виключна прерогатива Основного Закону. Всупереч цьому ст.4 Закону встановлює правила щодо конституційного врегулювання.

Відхилено

2. Конституція України визначає загальні засади конституційного ладу, закріплює суверенітет Українського народу, основні права, свободи та обов'язки людини і громадянина, встановлює форми народного волевиявлення, статус, організацію та порядок діяльності органів державної влади, порядок відносин між ними, визначає територіальний устрій України, засади місцевого самоврядування, встановлює державні символи, а також регулює інші найбільш важливі суспільні відносини.
19.
3. Внесення змін до Конституції України здійснюється у порядку, встановленому Конституцією України, цим Законом і законом про регламент Верховної Ради України шляхом прийняття конституційних законів.


3. Внесення змін до Конституції України здійснюється у порядку, встановленому Конституцією України, цим Законом і законом про регламент Верховної Ради України шляхом прийняття конституційних законів.
20.
4. Зупинення дії Конституції України або окремих її положень не допускається.


4. Зупинення дії Конституції України або окремих її положень не допускається.
21.
Стаття 5. Конституційний закон


Стаття 5. Конституційний закон
22.
1. Конституційний закон - це закон, яким вносяться зміни до тексту Конституції України або припиняється чинність окремих її положень.


1. Конституційний закон - це закон, яким вносяться зміни до тексту Конституції України або припиняється чинність окремих її положень.
23.
2. Конституційний закон приймається в порядку, передбаченому розділом ХIII Конституції України. Текст змін до Конституції, викладений у конституційному законі, є невід'ємною частиною Конституції України.


2. Конституційний закон приймається в порядку, передбаченому розділом ХIII Конституції України. Текст змін до Конституції, викладений у конституційному законі, є невід'ємною частиною Конституції України.
24.
3. Внесення змін до конституційного закону, визнання його нечинним або зупинення його дії повністю або в частині не допускається.


3. Внесення змін до конституційного закону, визнання його нечинним або зупинення його дії повністю або в частині не допускається.
25.
Стаття 6. Звичайний закон


Стаття 6. Звичайний закон
26.
1. Звичайний закон - це закон, що приймається Верховною Радою України у порядку загальної законодавчої процедури з усіх питань законодавчого регулювання, за винятком тих питань, які регулюються безпосередньо Конституцією України.


1. Звичайний закон - це закон, що приймається Верховною Радою України у порядку загальної законодавчої процедури з усіх питань законодавчого регулювання, за винятком тих питань, які регулюються безпосередньо Конституцією України.
27.
2. Звичайні закони приймаються більшістю від конституційного складу Верховної Ради України, крім випадків, передбачених Конституцією України.


2. Звичайні закони приймаються більшістю від конституційного складу Верховної Ради України, крім випадків, передбачених Конституцією України.
28.
3. Закон про затвердження Конституції Автономної Республіки Крим є особливим різновидом звичайного закону, який приймається не менш як половиною від конституційного складу Верховної Ради України.


3. Закон про затвердження Конституції Автономної Республіки Крим є особливим різновидом звичайного закону, який приймається не менш як половиною від конституційного складу Верховної Ради України.
29.
Стаття 7. Конституція Автономної Республіки Крим


Стаття 7. Конституція Автономної Республіки Крим
30.
1. Конституція Автономної Республіки Крим приймається Верховною Радою Автономної Республіки Крим та затверджується законом, який приймає Верховна Рада України відповідно до Конституції України.


1. Конституція Автономної Республіки Крим приймається Верховною Радою Автономної Республіки Крим та затверджується законом, який приймає Верховна Рада України відповідно до Конституції України.
31.
2. Конституція Автономної Республіки Крим набирає чинності одночасно з набранням чинності законом про її затвердження.


2. Конституція Автономної Республіки Крим набирає чинності одночасно з набранням чинності законом про її затвердження.
32.
3. Дія Конституції Автономної Республіки Крим поширюється на територію Автономної Республіки Крим. Зупинення дії Конституції Автономної Республіки Крим не допускається.


3. Дія Конституції Автономної Республіки Крим поширюється на територію Автономної Республіки Крим. Зупинення дії Конституції Автономної Республіки Крим не допускається.
33.
4. Внесення змін до Конституції Автономної Республіки Крим здійснюється в порядку, встановленому частинами першою і другою цієї статті.


4. Внесення змін до Конституції Автономної Республіки Крим здійснюється в порядку, встановленому частинами першою і другою цієї статті.
34.
Стаття 8. Закони, що затверджуються (приймаються) всеукраїнським референдумом


Стаття 8. Закони, що затверджуються (приймаються) всеукраїнським референдумом
35.
1. Всеукраїнським референдумом відповідно до статті 156 Конституції України затверджуються конституційні закони про внесення змін до розділів I, III, ХIII Конституції України.
-4- Президент України
Ст.8 звужує коло питань, які можуть бути винесені на всеукраїнський референдум. Також звужуються і конституційні повноваження Президента України щодо призначення всеукраїнського референдуму.Враховано

1. Всеукраїнським референдумом відповідно до статті 156 Конституції України затверджуються конституційні закони про внесення змін до розділів I, III, ХIII Конституції України.
36.
2. Всеукраїнським референдумом, проголошеним за народною ініціативою Президентом України відповідно до Конституції України, може бути прийнятий закон з питань визнання нечинним будь-якого закону або окремих його положень. Не можуть бути предметом всеукраїнського референдуму за народною ініціативою законопроекти з питань податків, бюджету та амністії.


2. Всеукраїнським референдумом, проголошеним за народною ініціативою Президентом України відповідно до Конституції України, може бути прийнятий закон з питань, визначених законом про всеукраїнський референдум. Не можуть бути предметом всеукраїнського референдуму за народною ініціативою законопроекти з питань податків, бюджету та амністії.
37.
3. Реалізація права громадян України ініціювати прийняття законопроекту, зазначеного у частині другій цієї статті, здійснюється відповідно до Конституції України, цього Закону та закону про всеукраїнський референдум.


3. Реалізація права громадян України ініціювати прийняття законопроекту, зазначеного у частині другій цієї статті, здійснюється відповідно до Конституції України, цього Закону та закону про всеукраїнський референдум.
38.
Стаття 9. Предмет законодавчого регулювання


Стаття 9. Предмет законодавчого регулювання
39.
1. Предметом законодавчого регулювання можуть бути будь-які суспільні відносини, зазначені у статті 1 цього Закону, що виникають a Україні.


1. Предметом законодавчого регулювання можуть бути будь-які суспільні відносини, зазначені у статті 1 цього Закону, що виникають a Україні.
40.
2. Предмет виключного законодавчого регулювання визначається Конституцією України.


2. Предмет виключного законодавчого регулювання визначається Конституцією України.
41.
3. Законодавча діяльність Верховної Ради України здійснюється відповідно до принципу верховенства права з урахуванням обмежень, встановлених статтями 156, 157, 158 і 159 Конституції України. При прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод.


3. Законодавча діяльність Верховної Ради України здійснюється відповідно до принципу верховенства права з урахуванням обмежень, встановлених статтями 156, 157, 158 і 159 Конституції України. При прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод.
42.
4. Скасування конституційних прав і свобод людини і громадянина не допускається.


4. Скасування конституційних прав і свобод людини і громадянина не допускається.
43.
5. Конституційні права і свободи людини і громадянина можуть бути обмежені лише у випадках, передбачених Конституцією України.


5. Конституційні права і свободи людини і громадянина можуть бути обмежені лише у випадках, передбачених Конституцією України.
44.
6. В умовах воєнного або надзвичайного стану законом можуть встановлюватись окремі обмеження прав і свобод із зазначенням строку дії цих обмежень. Не можуть бути обмежені права і свободи, передбачені статтями 24, 25, 27, 28, 29, 40, 47, 51, 52, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 Конституції України.
-5- Президент України
Положення ч.6 ст.9 та ч.3 і 4 ст.12 не відповідають Конституції України, а також базовим законам, які регулюють відносини у зв'язку з запровадженням воєнного стану.
Відхилено

6. В умовах воєнного або надзвичайного стану законом можуть встановлюватись окремі обмеження прав і свобод із зазначенням строку дії цих обмежень. Не можуть бути обмежені права і свободи, передбачені статтями 24, 25, 27, 28, 29, 40, 47, 51, 52, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 Конституції України.
45.
Стаття 10. Юридична сила закону


Стаття 10. Юридична сила закону
46.
1. Найвищу юридичну силу (верховенство) в системі законів в Україні має Конституція України.


1. Найвищу юридичну силу (верховенство) в системі законів в Україні має Конституція України.
47.
2. Конституційні закони мають юридичну силу, однакову з юридичною силою Конституції України.


2. Конституційні закони мають юридичну силу, однакову з юридичною силою Конституції України.
48.
3. Усі звичайні закони приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати їй.


3. Усі звичайні закони приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати їй.
49.
4. Звичайний закон з питань, зазначених у частині другій статті 8 цього Закону, прийнятий всеукраїнським референдумом, має вищу юридичну силу щодо звичайного закону, прийнятого Верховною Радою України.
(У зв'язку з врахуванням пропозицій Президента України №2 і №4 та внесенням змін до статей 3 і 8 внести зміни до ч.4 ст.10).

4. Закон, прийнятий всеукраїнським референдумом, має вищу юридичну силу щодо звичайного закону, прийнятого Верховною Радою України.
50.
5. Закон може бути змінений або його чинність припинена виключно законом, що має однакову з ним або вищу юридичну силу.


5. Закон може бути змінений або його чинність припинена виключно законом, що має однакову з ним або вищу юридичну силу.
51.
Стаття 11. Гарантії конституційності законів


Стаття 11. Гарантії конституційності законів
52.
1. Конституційність закону, тобто відповідність його Конституції України, забезпечується Верховною Радою України, Президентом України, Конституційним Судом України.
-6- Президент України
Стаття 11 Закону визначає гарантії конституційності законів. Зокрема, нею встановлено, що конституційність закону забезпечується Верховною Радою України, Президентом України, Конституційним Судом України. При цьому одним із способів забезпечення конституційності законів зазначається реалізація права звернення до Конституційного
Враховано

1. Конституційність закону, тобто відповідність його Конституції України, забезпечується Верховною Радою України, Президентом України, Конституційним Судом України.
53.
2. Верховна Рада України приймає закони та припиняє їх чинність на основі і відповідно до Конституції України, з дотриманням порядку їх прийняття, визначеного Конституцією України.
Суду України для вирішення питання про конституційність закону. Єдиним же суб'єктом, який може у такий спосіб забезпечувати конституційність законів, стаття 11 Закону визначає Президента України.

2. Верховна Рада України приймає закони та припиняє їх чинність на основі і відповідно до Конституції України, з дотриманням порядку їх прийняття, визначеного Конституцією України.
54.
3. Президент України забезпечує конституційність законів при їх підписанні, а також шляхом реалізації свого права звернення до Конституційного Суду України для вирішення питання про конституційність закону.


3. Президент України забезпечує конституційність законів при їх підписанні шляхом реалізації права вето.
55.
4. Конституційний Суд України забезпечує конституційність законів шляхом ухвалення рішення щодо визнання закону неконституційним повністю чи в окремій частині відповідно до статті 152 Конституції України, а також шляхом надання висновків щодо відповідності законопроекту про внесення змін до Конституції України вимогам статей 157 і 158 Конституції України.


4. Конституційний Суд України забезпечує конституційність законів шляхом ухвалення рішення щодо визнання закону неконституційним повністю чи в окремій частині відповідно до статті 152 Конституції України, а також шляхом надання висновків щодо відповідності законопроекту про внесення змін до Конституції України вимогам статей 157 і 158 Конституції України.
56.
Стаття 12. Закон і підзаконні нормативно-правові акти


Стаття 12. Закон і підзаконні нормативно-правові акти
57.
1. Закон має вищу юридичну силу щодо усіх інших нормативно-правових актів.


1. Закон має вищу юридичну силу щодо усіх інших нормативно-правових актів.
58.
2. Нормативно-правові акти Президента України, органів державної влади та органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб, а також нормативно-правові акти органів Автономної Республіки Крим та їх посадових осіб є підзаконними, приймаються на основі і на виконання законів і не можуть суперечити їм.
-7- Президент України
Частина друга статті 12 потребує приведення у безумовну відповідність із статтями 6, 8, 19, 106, 116, 135 Конституції України, які встановлюють правила щодо прийняття нормативно-правових актів, у першу чергу на основі і на виконання Конституції України.
З частини другої статті 12 випливає, що закони, які приймаються Верховною Радою України, є підзаконними актами.

Відхилено


Відхилено


2. Нормативно-правові акти Президента України, органів державної влади та органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб, а також нормативно-правові акти органів Автономної Республіки Крим та їх посадових осіб є підзаконними, приймаються на основі і на виконання законів і не можуть суперечити їм.
59.
3. Права і свободи громадян та права інших суб'єктів, передбачені відповідно до Конституції України законами, а також гарантії цих прав і свобод та основні обов'язки громадянина не можуть бути обмежені чи скасовані підзаконними нормативно-правовими актами.


3. Права і свободи громадян та права інших суб'єктів, передбачені відповідно до Конституції України законами, а також гарантії цих прав і свобод та основні обов'язки громадянина не можуть бути обмежені чи скасовані підзаконними нормативно-правовими актами.
60.
4. Підзаконні нормативно-правові акти не можуть встановлювати порядок реалізації конституційних прав і свобод громадян, який суперечить закону та фактично обмежує ці права і свободи, а також встановлювати юридичну відповідальність за правопорушення, якщо інше не встановлено Конституцією України.


4. Підзаконні нормативно-правові акти не можуть встановлювати порядок реалізації конституційних прав і свобод громадян, який суперечить закону та фактично обмежує ці права і свободи, а також встановлювати юридичну відповідальність за правопорушення, якщо інше не встановлено Конституцією України.
61.
5. Види підзаконних нормативно-правових актів та вимоги до них встановлюються законом про підзаконні нормативно-правові акти, іншими законами.


5. Види підзаконних нормативно-правових актів та вимоги до них встановлюються законом про підзаконні нормативно-правові акти, іншими законами.
62.
Стаття 13. Закон і міжнародні договори


Стаття 13. Закон і міжнародні договори
63.
1. Чинні міжнародні договори, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства України. Норми таких міжнародних договорів діють у порядку, встановленому законами України.


1. Чинні міжнародні договори, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства України. Норми таких міжнародних договорів діють у порядку, встановленому законами України.
64.
2. Висновки про відповідність чинних міжнародних договорів Конституції України за зверненням Президента України або Кабінету Міністрів України дає Конституційний Суд України в порядку, передбаченому Конституцією України та законами України.


2. Висновки про відповідність чинних міжнародних договорів Конституції України за зверненням Президента України або Кабінету Міністрів України дає Конституційний Суд України в порядку, передбаченому Конституцією України та законами України.
65.
3. Закон, який суперечить чинному міжнародному договору, зазначеному в частині першій цієї статті, підлягає обов'язковому приведенню у відповідність до норм міжнародного договору.
-8- Президент України
Частина третя статті 13 Закону потребує уточнення.
Відхилено

3. Закон, який суперечить чинному міжнародному договору, зазначеному в частині першій цієї статті, підлягає обов'язковому приведенню у відповідність до норм міжнародного договору.
66.
Глава II. ЗАСАДИ ЗАКОНОДАВЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ


Глава II. ЗАСАДИ ЗАКОНОДАВЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
67.
Стаття 14. Законодавча діяльність


Стаття 14. Законодавча діяльність
68.
Законодавча діяльність - це нормотворча діяльність, спрямована на розроблення, прийняття і забезпечення дії законів, що здійснюється громадянами, державними органами та посадовими особами, а також органами місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян, науковими установами та іншими суб'єктами в порядку, встановленому Конституцією України, цим Законом та прийнятими відповідно до них іншими нормативно-правовими актами України.


Законодавча діяльність - це нормотворча діяльність, спрямована на розроблення, прийняття і забезпечення дії законів, що здійснюється громадянами, державними органами та посадовими особами, а також органами місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян, науковими установами та іншими суб'єктами в порядку, встановленому Конституцією України, цим Законом та прийнятими відповідно до них іншими нормативно-правовими актами України.
69.
Стаття 15. Принципи законодавчої діяльності


Стаття 15. Принципи законодавчої діяльності
70.
Основними принципами законодавчої діяльності є:


Основними принципами законодавчої діяльності є:
71.
визнання людини найвищою соціальною цінністю, визначальна роль прав і свобод людини і громадянина та їх гарантування державою;


визнання людини найвищою соціальною цінністю, визначальна роль прав і свобод людини і громадянина та їх гарантування державою;
72.
верховенство права, конституційність та соціальна спрямованість законодавчої діяльності та законів;


верховенство права, конституційність та соціальна спрямованість законодавчої діяльності та законів;
73.
демократизм законодавчої діяльності, гласність, врахування громадської думки;


демократизм законодавчої діяльності, гласність, врахування громадської думки;
74.
системність, прогнозованість та наукова обгрунтованість законодавчих рішень;


системність, прогнозованість та наукова обгрунтованість законодавчих рішень;
75.
плановість законодавчої діяльності.


плановість законодавчої діяльності.
76.
Стаття 16. Законодавчий процес


Стаття 16. Законодавчий процес
77.
1. Основу законодавчої діяльності становить законодавчий процес - діяльність визначених законом суб'єктів, що включає логічно завершені етапи (стадії) і здійснюється за встановленою Конституцією України і законами процедурою, пов'язана з поданням до органу законодавчої влади законопроектів, розглядом, прийняттям (зміною, припиненням чинності) і введенням в дію законів, а також з формуванням єдиної системи законодавства України.
-9- Президент України
Враховуючи, що Конституція України набрання чинності законом ставить у безумовну залежність від його офіційного оприлюднення, опублікування, доведення до відома населення (статті 94 і 57), а також те, що набрання чинності законом і його офіційне оприлюднення, опублікування, доведен-
Відхилено

1. Основу законодавчої діяльності становить законодавчий процес - діяльність визначених законом суб'єктів, що включає логічно завершені етапи (стадії) і здійснюється за встановленою Конституцією України і законами процедурою, пов'язана з поданням до органу законодавчої влади законопроектів, розглядом, прийняттям (зміною, припиненням чинності) і введенням в дію законів, а також з формуванням єдиної системи законодавства України.
78.
2. Обов'язковими стадіями законодавчого процесу є:
ня до відома населення, як правило, розділені у часі, вбачається доцільним у

2. Обов'язковими стадіями законодавчого процесу є:
79.
законодавча ініціатива;
ст.16 визначити офіційне оприлюднення

законодавча ініціатива;
80.
підготовка проекту закону до розгляду його Верховною Радою України;
(опублікування, доведення до відома населення) законів обов'язковою стадією законодавчого процесу.

підготовка проекту закону до розгляду його Верховною Радою України;
81.
розгляд проекту закону Верховною Радою України;


розгляд проекту закону Верховною Радою України;
82.
прийняття та визначення умов введення в дію закону;


прийняття та визначення умов введення в дію закону;
83.
підписання прийнятого Верховною Радою України закону Президентом України;


підписання прийнятого Верховною Радою України закону Президентом України;
84.
набрання чинності законом.


набрання чинності законом.
85.
3. Окремим законом визначається особливий порядок затвердження (прийняття) закону всеукраїнським референдумом.


3. Окремим законом визначається особливий порядок затвердження (прийняття) закону всеукраїнським референдумом.
86.
Стаття 17. Суб'єкти законодавчого процесу


Стаття 17. Суб'єкти законодавчого процесу
87.
Суб'єктами законодавчого процесу є визначені Конституцією України суб'єкти права законодавчої ініціативи (Президент України, народні депутати України, Кабінет Міністрів України і Національний банк України) та Верховна Рада України, а у разі затвердження (прийняття) закону всеукраїнським референдумом - також громадяни України.
-10- Президент України
Президент України - суб'єкт законодавчого процесу у ст.17 позначається лише як суб'єкт права законодавчої ініціативи. Між тим, відповідно до статті 94 та статті 106 Конституції України він виступає суб'єктом законодавчого процесу і на стадії підписання прийнятого Верховною Радою України закону, і на стадії офіційного оприлюднення підписаного закону.
Стаття 17 Закону не зазначає серед суб'єктів законодавчого процесу і комітети Верховної Ради України.

Відхилено


Відхилено


Суб'єктами законодавчого процесу є визначені Конституцією України суб'єкти права законодавчої ініціативи (Президент України, народні депутати України, Кабінет Міністрів України і Національний банк України) та Верховна Рада України, а у разі затвердження (прийняття) закону всеукраїнським референдумом - також громадяни України.
88.
Стаття 18. Законодавча ініціатива


Стаття 18. Законодавча ініціатива
89.
1. Законодавча ініціатива - це звернення суб'єкта права законодавчої ініціативи, визначеного Конституцією України, до Верховної Ради України стосовно прийняття нового закону, припинення чинності або зміни чинного закону, яке здійснюється шляхом подання проекту закону на розгляд Верховної Ради України.


1. Законодавча ініціатива - це звернення суб'єкта права законодавчої ініціативи, визначеного Конституцією України, до Верховної Ради України стосовно прийняття нового закону, припинення чинності або зміни чинного закону, яке здійснюється шляхом подання проекту закону на розгляд Верховної Ради України.
90.
2. Проект закону підлягає обов'язковій реєстрації у Верховній Раді України і прийняттю його до розгляду, за винятком випадків, передбачених цим Законом.


2. Проект закону підлягає обов'язковій реєстрації у Верховній Раді України і прийняттю його до розгляду, за винятком випадків, передбачених цим Законом.
91.
Стаття 19. Порядок реалізації законодавчої ініціативи


Стаття 19. Порядок реалізації законодавчої ініціативи
92.
1. Проект закону подається суб'єктом права законодавчої ініціативи до Верховної Ради України у письмовій формі, з пояснювальною запискою, яка містить: обгрунтування необхідності розробки і прийняття закону; стислу характеристику його змісту; перелік виконавців розробки проекту закону; кошторис фінансових та інших витрат, пов'язаних з прийняттям і введенням в дію закону, пропозиції про внесення змін у чинне законодавство у зв'язку з прийняттям закону та перелік законів, що потребують змін; інші матеріали.


1. Проект закону подається суб'єктом права законодавчої ініціативи до Верховної Ради України у письмовій формі, з пояснювальною запискою, яка містить: обгрунтування необхідності розробки і прийняття закону; стислу характеристику його змісту; перелік виконавців розробки проекту закону; кошторис фінансових та інших витрат, пов'язаних з прийняттям і введенням в дію закону, пропозиції про внесення змін у чинне законодавство у зв'язку з прийняттям закону та перелік законів, що потребують змін; інші матеріали.
93.
2. До проекту закону, реалізація положень якого призводить до збільшення витратної або зменшення доходної частини державного бюджету, має бути додано фінансово-економічне обгрунтування.


2. До проекту закону, реалізація положень якого призводить до збільшення витратної або зменшення доходної частини державного бюджету, має бути додано фінансово-економічне обгрунтування.
94.
3. Вимоги щодо структури, викладу змісту та оформлення проекту закону, що подається на розгляд Верховної Ради України, визначаються положенням, яке затверджується Верховною Радою України.
-11- Президент України
Частиною третьою статті 19 Закону встановлено, що вимоги щодо структури, викладу змісту та оформлення проекту закону, який подається на розгляд Верховної Ради України, визначаються положенням, яке затверджується Верховною Радою України. В той же час стаття 28 Закону встановлює вимоги до закону, в тому числі й щодо його структури, стаття 32 - вимоги до закону про внесення змін до іншого закону.
Відхилено

3. Вимоги щодо структури, викладу змісту та оформлення проекту закону, що подається на розгляд Верховної Ради України, визначаються положенням, яке затверджується Верховною Радою України.
95.
4. Невиконання вимог, передбачених частинами першою, другою і третьою цієї статті, є підставою для відмови у реєстрації законодавчої ініціативи за вмотивованим рішенням Голови Верховної Ради України або його заступника. Відмова у реєстрації законопроекту не позбавляє права на повторне звернення з цією ж законодавчою ініціативою після виконання зазначених вимог.


4. Невиконання вимог, передбачених частинами першою, другою і третьою цієї статті, є підставою для відмови у реєстрації законодавчої ініціативи за вмотивованим рішенням Голови Верховної Ради України або його заступника. Відмова у реєстрації законопроекту не позбавляє права на повторне звернення з цією ж законодавчою ініціативою після виконання зазначених вимог.
96.
5. Суб'єкт права законодавчої ініціативи може в будь-який час відкликати поданий ним проект закону до початку його розгляду на пленарному засіданні Верховної Ради України, що не позбавляє інших суб'єктів права законодавчої ініціативи подати цей же проект закону на розгляд Верховної Ради України.


5. Суб'єкт права законодавчої ініціативи може в будь-який час відкликати поданий ним проект закону до початку його розгляду на пленарному засіданні Верховної Ради України, що не позбавляє інших суб'єктів права законодавчої ініціативи подати цей же проект закону на розгляд Верховної Ради України.
97.
6. Текст проекту закону, поданого в порядку законодавчої ініціативи, не може бути без попередньої письмової згоди суб'єкта даної ініціативи змінений будь-якими органами Верховної Ради України до початку розгляду законопроекту на пленарному засіданні згідно з законом про регламент Верховної Ради України.


6. Текст проекту закону, поданого в порядку законодавчої ініціативи, не може бути без попередньої письмової згоди суб'єкта даної ініціативи змінений будь-якими органами Верховної Ради України до початку розгляду законопроекту на пленарному засіданні згідно з законом про регламент Верховної Ради України.
98.
Стаття 20. Підстави для відхилення законопроекту


Стаття 20. Підстави для відхилення законопроекту
99.
1. Верховна Рада України відхиляє законопроект, внесений будь-яким суб'єктом права законодавчої ініціативи, на пленарному засіданні Верховної Ради України у разі, коли:
-12- Президент України
У більшості випадків норми Закону, і зокрема, його главу II, викладено без урахування встановленої
Відхилено

1. Верховна Рада України відхиляє законопроект, внесений будь-яким суб'єктом права законодавчої ініціативи, на пленарному засіданні Верховної Ради України у разі, коли:
100.
1) проект закону суперечить Конституції України, крім випадків, коли він стосується внесення змін до Конституції України;
Конституцією України особливої процедури подання законопроекту про внесення змін до Конституції України до

1) проект закону суперечить Конституції України, крім випадків, коли він стосується внесення змін до Конституції України;
101.
2) проект закону не відповідає міжнародним договорам України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України;
Верховної Ради України, розгляду його Верховною Радою України, одержання щодо нього висновку Конституційного Суду України тощо.

2) проект закону не відповідає міжнародним договорам України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України;
102.
3) проект закону передбачає внесення змін до закону, які не є предметом регулювання цього закону;


3) проект закону передбачає внесення змін до закону, які не є предметом регулювання цього закону;
103.
4) проект закону про внесення змін до Конституції України не відповідає, за висновком Конституційного Суду України, вимогам статей 157 і 158 Конституції України, або поданий суб'єктом, не передбаченим статтею 154 Конституції України, або поданий з порушенням вимог статей 155 чи 156 Конституції України.


4) проект закону про внесення змін до Конституції України не відповідає, за висновком Конституційного Суду України, вимогам статей 157 і 158 Конституції України, або поданий суб'єктом, не передбаченим статтею 154 Конституції України, або поданий з порушенням вимог статей 155 чи 156 Конституції України.
104.
2. Про відхилення законопроекту Верховна Рада України приймає постанову.


2. Про відхилення законопроекту Верховна Рада України приймає постанову.
105.
3. У разі відсутності зазначених у частині першій цієї статті підстав для відхилення проекту закону Верховна Рада України розглядає проект по суті, в тому числі при наявності одного або кількох альтернативних проектів закону, і приймає щодо нього рішення відповідно до цього Закону.


3. У разі відсутності зазначених у частині першій цієї статті підстав для відхилення проекту закону Верховна Рада України розглядає проект по суті, в тому числі при наявності одного або кількох альтернативних проектів закону, і приймає щодо нього рішення відповідно до цього Закону.
106.
Стаття 21. Планування законодавчої діяльності


Стаття 21. Планування законодавчої діяльності
107.
1. Законодавча діяльність здійснюється на основі державних програм розвитку законодавства України, перспективних та поточних планів законодавчих робіт.


1. Законодавча діяльність здійснюється на основі державних програм розвитку законодавства України, перспективних та поточних планів законодавчих робіт.
108.
2. Планування законодавчої діяльності спрямовується на створення цілісної, науково обгрунтованої системи законодавства, воно має забезпечувати послідовність підготовки, розгляду та прийняття законів Верховною Радою України, координацію законотворчої діяльності суб'єктів права законодавчої ініціативи, залучення до законопроектних робіт відповідних наукових установ, громадських організацій та використання у цій діяльності результатів наукових досліджень.


2. Планування законодавчої діяльності спрямовується на створення цілісної, науково обгрунтованої системи законодавства, воно має забезпечувати послідовність підготовки, розгляду та прийняття законів Верховною Радою України, координацію законотворчої діяльності суб'єктів права законодавчої ініціативи, залучення до законопроектних робіт відповідних наукових установ, громадських організацій та використання у цій діяльності результатів наукових досліджень.
109.
3. Верховна Рада України визначає єдину систему планування законодавчої діяльності.


3. Верховна Рада України визначає єдину систему планування законодавчої діяльності.
110.
Стаття 22. Державна програма розвитку законодавства


Стаття 22. Державна програма розвитку законодавства
111.
1. Державна програма розвитку законодавства України розробляється за рішенням Верховної Ради України виходячи із визначених нею засад внутрішньої і зовнішньої політики, на підставі пропозицій суб'єктів права законодавчої ініціативи та з урахуванням результатів їх обговорення фахівцями наукових установ та громадськістю, подається на розгляд комітетом Верховної Ради України, до відання якого належать питання законодавчих передбачень, і ухвалюється Верховною Радою України відповідно до законодавства про державні програми на період п'ять або десять років.


1. Державна програма розвитку законодавства України розробляється за рішенням Верховної Ради України виходячи із визначених нею засад внутрішньої і зовнішньої політики, на підставі пропозицій суб'єктів права законодавчої ініціативи та з урахуванням результатів їх обговорення фахівцями наукових установ та громадськістю, подається на розгляд комітетом Верховної Ради України, до відання якого належать питання законодавчих передбачень, і ухвалюється Верховною Радою України відповідно до законодавства про державні програми на період п'ять або десять років.
112.
2. Державна програма розвитку законодавства визначає пріоритетні напрями формування національної системи законодавства, послідовність розробки і прийняття певних законів та суб'єктів, відповідальних за їх підготовку.


2. Державна програма розвитку законодавства визначає пріоритетні напрями формування національної системи законодавства, послідовність розробки і прийняття певних законів та суб'єктів, відповідальних за їх підготовку.
113.
Стаття 23. Перспективні і поточні плани законодавчих робіт


Стаття 23. Перспективні і поточні плани законодавчих робіт
114.
1. Перспективний план законодавчих робіт розробляється за дорученням Верховної Ради України, виходячи з державної програми розвитку законодавства, на строк повноважень Верховної Ради України чергового скликання.


1. Перспективний план законодавчих робіт розробляється за дорученням Верховної Ради України, виходячи з державної програми розвитку законодавства, на строк повноважень Верховної Ради України чергового скликання.
115.
2. У перспективному плані передбачаються закони, розробка яких потребує здійснення відповідних наукових досліджень та визначення їх наукової концепції і строки цих досліджень виходять за межі поточного року, а також визначаються розробники зазначених законопроектів і орієнтовний строк їх розробки.


2. У перспективному плані передбачаються закони, розробка яких потребує здійснення відповідних наукових досліджень та визначення їх наукової концепції і строки цих досліджень виходять за межі поточного року, а також визначаються розробники зазначених законопроектів і орієнтовний строк їх розробки.
116.
3. Перспективний план затверджується Верховною Радою України як орієнтовний для поточного планування і конкретизується у поточних планах законодавчих робіт.
-13- Президент України
Не узгоджуються між собою частини третя, шоста та восьма статті 23 Закону. Так, частинами третьою та шостою встановлено, що перспективний та річ -
Відхилено

3. Перспективний план затверджується Верховною Радою України як орієнтовний для поточного планування і конкретизується у поточних планах законодавчих робіт.
117.
4. Основною формою поточного планування законодавчої діяльності в Україні є річний план законодавчих робіт. У річному плані передбачаються, як правило, закони, щодо яких здійснені або завершуються відповідні наукові дослідження, є концепція, структура та основні положення, підготовлений варіант проекту закону і є реальна можливість подати їх на розгляд Верховної Ради України протягом планового року.
ний плани законодавчих робіт затверджуються Верховною Радою України, частиною ж восьмою передбачено, що порядок затвердження планів законодавчих робіт визначається законом про регламент Верховної Ради України та Положенням про порядок планування законодавчих робіт, що затверджується постановою Верховної Ради України.

4. Основною формою поточного планування законодавчої діяльності в Україні є річний план законодавчих робіт. У річному плані передбачаються, як правило, закони, щодо яких здійснені або завершуються відповідні наукові дослідження, є концепція, структура та основні положення, підготовлений варіант проекту закону і є реальна можливість подати їх на розгляд Верховної Ради України протягом планового року.
118.
5. У річному плані законодавчих робіт мають бути визначені: орієнтовна назва проекту закону, суб'єкти законодавчої ініціативи, якими запропоновано внесення проекту закону до плану, комітет Верховної Ради України, що має супроводжувати розробку і проходження проекту закону у Верховній Раді України, строк подання проекту закону на розгляд Верховної Ради України, орієнтовний строк розгляду проекту закону в першому читанні.


5. У річному плані законодавчих робіт мають бути визначені: орієнтовна назва проекту закону, суб'єкти законодавчої ініціативи, якими запропоновано внесення проекту закону до плану, комітет Верховної Ради України, що має супроводжувати розробку і проходження проекту закону у Верховній Раді України, строк подання проекту закону на розгляд Верховної Ради України, орієнтовний строк розгляду проекту закону в першому читанні.
119.
6. Річний план законодавчих робіт затверджується Верховною Радою України до початку чергового календарного року постановою Верховної Ради України і надсилається всім суб'єктам права законодавчої ініціативи. У разі необхідності план на друге півріччя може бути уточнений.


6. Річний план законодавчих робіт затверджується Верховною Радою України до початку чергового календарного року постановою Верховної Ради України і надсилається всім суб'єктам права законодавчої ініціативи. У разі необхідності план на друге півріччя може бути уточнений.
120.
7. На основі річних планів законодавчих робіт формуються оперативно-календарні плани законодавчих робіт (на період сесії Верховної Ради України, квартальні, місячні), що визначають черговість підготовки та проходження у відповідних читаннях проектів законів, внесених на розгляд Верховної Ради України. Оперативно-календарне планування законодавчих робіт має забезпечувати формування обгрунтованого порядку денного пленарних засідань Верховної Ради України та його виконання.


7. На основі річних планів законодавчих робіт формуються оперативно-календарні плани законодавчих робіт (на період сесії Верховної Ради України, квартальні, місячні), що визначають черговість підготовки та проходження у відповідних читаннях проектів законів, внесених на розгляд Верховної Ради України. Оперативно-календарне планування законодавчих робіт має забезпечувати формування обгрунтованого порядку денного пленарних засідань Верховної Ради України та його виконання.
121.
8. Порядок формування, обговорення та затвердження планів законодавчих робіт визначається законом про регламент Верховної Ради України та Положенням про порядок планування законодавчих робіт, що затверджується постановою Верховної Ради України.


8. Порядок формування, обговорення та затвердження планів законодавчих робіт визначається законом про регламент Верховної Ради України та Положенням про порядок планування законодавчих робіт, що затверджується постановою Верховної Ради України.
122.
9. Річні плани не виключають можливості підготовки законопроектів та прийняття законів поза планом.


9. Річні плани не виключають можливості підготовки законопроектів та прийняття законів поза планом.
123.
Стаття 24. Основні етапи підготовки, організація роботи та контролю за підготовкою проектів законів
-14- Президент України
Стаття 24 Закону передбачає для Президента України, Кабінету Міністрів України та Національного банку України додаткову вимогу для подання законопроекту на розгляд Верховної
Відхилено

Стаття 24. Основні етапи підготовки, організація роботи та контролю за підготовкою проектів законів
124.

Ради України - отримати висновок правової експертизи, яка проводиться Міністерством юстиції України в порядку, встановленому Указом Президента України.


125.
1. Підготовка проекту закону, як правило, повинна включати такі основні етапи:
При цьому одержання від Міністерства юстиції України висновку правової експертизи для народних депутатів, які реалізують право законодавчої ініціативи, не передбачено.

1. Підготовка проекту закону, як правило, повинна включати такі основні етапи:
126.
прийняття рішення щодо підготовки проекту;
Цією ж статтею 24 організація роботи і контроль за підготовкою проек -
Відхилено

прийняття рішення щодо підготовки проекту;
127.
організаційно-технічне та фінансове забезпечення підготовки проекту;
тів законів покладається на відповідні комітети Верховної Ради України та Голову Верховної Ради України.

організаційно-технічне та фінансове забезпечення підготовки проекту;
128.
розробка концепції проекту закону;
Враховуючи, що організація роботи і

розробка концепції проекту закону;
129.
підготовка та узгодження тексту проекту закону та додатків до нього;
підготовка проектів законів може здійснюватися будь-яким суб'єктом права законодавчої ініціативи, а також будь-

підготовка та узгодження тексту проекту закону та додатків до нього;
130.
наукова експертиза проекту закону;
яким іншим суб'єктом, покладення на

наукова експертиза проекту закону;
131.
подання проекту закону на розгляд Верховної Ради України суб'єктом права законодавчої ініціативи.
комітети Верховної Ради України та Голову Верховної Ради України зазначених

подання проекту закону на розгляд Верховної Ради України суб'єктом права законодавчої ініціативи.
132.
2. Підготовка проектів законів здійснюється в порядку, передбаченому Конституцією України, цим Законом, законом про регламент Верховної Ради України, іншими актами Верховної Ради України. Проекти законів, які подаються на розгляд Верховної Ради України Президентом України, Кабінетом Міністрів України та Національним банком України, підлягають правовій експертизі, що проводиться Міністерством юстиції України в порядку, встановленому Указом Президента України.
функцій не відповідає Конституції України.

2. Підготовка проектів законів здійснюється в порядку, передбаченому Конституцією України, цим Законом, законом про регламент Верховної Ради України, іншими актами Верховної Ради України. Проекти законів, які подаються на розгляд Верховної Ради України Президентом України, Кабінетом Міністрів України та Національним банком України, підлягають правовій експертизі, що проводиться Міністерством юстиції України в порядку, встановленому Указом Президента України.
133.
3. Підготовлені проекти законів за рішенням ініціаторів їх розробки можуть бути опубліковані для обговорення державними органами, науковими установами, громадськістю. Опублікування законопроектів, що виносяться на всеукраїнський референдум, є обов'язковим.


3. Підготовлені проекти законів за рішенням ініціаторів їх розробки можуть бути опубліковані для обговорення державними органами, науковими установами, громадськістю. Опублікування законопроектів, що виносяться на всеукраїнський референдум, є обов'язковим.
134.
4. Організацію роботи і контроль за підготовкою проектів законів здійснюють відповідні комітети Верховної Ради України та Голова Верховної Ради України.


4. Організацію роботи і контроль за підготовкою проектів законів здійснюють відповідні комітети Верховної Ради України та Голова Верховної Ради України.
135.
Стаття 25. Наукова експертиза проекту закону


Стаття 25. Наукова експертиза проекту закону
136.
1. Наукова експертиза проекту закону - це діяльність відповідних органів, установ, спеціалізованих експертних організацій, окремих експертів та груп експертів, що включає дослідження і оцінку наукового рівня, юридичних якостей проекту закону, відповідності його концепції визначеним Верховною Радою України засадам внутрішньої і зовнішньої політики, загальнодержавним програмам та спеціально встановленим вимогам (економічним, фінансовим, кримінологічним, національної безпеки, екологічним тощо).


1. Наукова експертиза проекту закону - це діяльність відповідних органів, установ, спеціалізованих експертних організацій, окремих експертів та груп експертів, що включає дослідження і оцінку наукового рівня, юридичних якостей проекту закону, відповідності його концепції визначеним Верховною Радою України засадам внутрішньої і зовнішньої політики, загальнодержавним програмам та спеціально встановленим вимогам (економічним, фінансовим, кримінологічним, національної безпеки, екологічним тощо).
137.
2. Наукова експертиза проектів законів з питань визначення обов'язків, прав, свобод громадян, міжнародних зобов'язань держави, зовнішньої торгівлі, національної безпеки, фінансів і бюджету є обов'язковою.


2. Наукова експертиза проектів законів з питань визначення обов'язків, прав, свобод громадян, міжнародних зобов'язань держави, зовнішньої торгівлі, національної безпеки, фінансів і бюджету є обов'язковою.
138.
3. Наукова експертиза проекту закону може проводитись як до подання його на розгляд Верховної Ради України в порядку законодавчої ініціативи, так і до початку розгляду проекту закону або за результатами його розгляду.


3. Наукова експертиза проекту закону може проводитись як до подання його на розгляд Верховної Ради України в порядку законодавчої ініціативи, так і до початку розгляду проекту закону або за результатами його розгляду.
139.
4. Рішення щодо проведення наукової експертизи проекту закону приймається або суб'єктом права законодавчої ініціативи (розробником проекту), або комітетом Верховної Ради України, до відання якого належить супроводження розгляду проекту у Верховній Раді України, або Верховною Радою України. При цьому до наукової експертизи не можуть залучатися установи, організації чи особи, які брали участь у розробці проекту закону.


4. Рішення щодо проведення наукової експертизи проекту закону приймається або суб'єктом права законодавчої ініціативи (розробником проекту), або комітетом Верховної Ради України, до відання якого належить супроводження розгляду проекту у Верховній Раді України, або Верховною Радою України. При цьому до наукової експертизи не можуть залучатися установи, організації чи особи, які брали участь у розробці проекту закону.
140.
5. У разі наявності альтернативних проектів закону наукова експертиза кожного з них має проводитися одними і тими самими експертами. До експертизи можуть залучатися установи, організації, науковці і фахівці іноземних держав.


5. У разі наявності альтернативних проектів закону наукова експертиза кожного з них має проводитися одними і тими самими експертами. До експертизи можуть залучатися установи, організації, науковці і фахівці іноземних держав.
141.
6. Порядок призначення, проведення та забезпечення наукової експертизи, повноваження експертів визначаються відповідно до Закону України "Про наукову і науково-технічну експертизу".


6. Порядок призначення, проведення та забезпечення наукової експертизи, повноваження експертів визначаються відповідно до Закону України "Про наукову і науково-технічну експертизу".
142.
7. Висновки наукової експертизи щодо проекту закону мають бути оголошені при обговоренні його Верховною Радою України, проте ці висновки не є обов'язковими.


7. Висновки наукової експертизи щодо проекту закону мають бути оголошені при обговоренні його Верховною Радою України, проте ці висновки не є обов'язковими.
143.
8. Висновки наукової експертизи щодо проектів законів, які виносяться на всеукраїнський референдум або на народне обговорення, публікуються в офіційному виданні Верховної Ради України - газеті "Голос України".


8. Висновки наукової експертизи щодо проектів законів, які виносяться на всеукраїнський референдум або на народне обговорення, публікуються в офіційному виданні Верховної Ради України - газеті "Голос України".
144.
Стаття 26. Порядок розгляду проекту закону у Верховній Раді України


Стаття 26. Порядок розгляду проекту закону у Верховній Раді України
145.
1. Проекти законів, подані до Верховної Ради України, попередньо розглядаються у відповідних комітетах Верховної Ради України за участю суб'єкта права законодавчої ініціативи чи його представника, а в необхідних випадках також розробників проекту. Розгляд законопроекту на пленарних засіданнях Верховної Ради України здійснюється тільки за наявності висновку комітету (комітетів), як правило, у першому, другому і третьому читаннях, за процедурою, визначеною законом про регламент Верховної Ради України.


1. Проекти законів, подані до Верховної Ради України, попередньо розглядаються у відповідних комітетах Верховної Ради України за участю суб'єкта права законодавчої ініціативи чи його представника, а в необхідних випадках також розробників проекту. Розгляд законопроекту на пленарних засіданнях Верховної Ради України здійснюється тільки за наявності висновку комітету (комітетів), як правило, у першому, другому і третьому читаннях, за процедурою, визначеною законом про регламент Верховної Ради України.
146.
2. Законом про регламент Верховної Ради України може бути передбачена особлива процедура розгляду окремих видів законів. При цьому не допускається спрощення процедури розгляду проектів конституційних законів, кодексів, основ законодавства, закону про Державний бюджет України та закону про затвердження Конституції Автономної Республіки Крим.
-15- Президент України
У Законі згадуються кодекси - єдині зведені закони (статті 26, 29, 45), основи законодавства (стаття 26). При цьому Закон ніяким чином не вирішує питання щодо їх місця у системі законів.

Відхилено

2. Законом про регламент Верховної Ради України може бути передбачена особлива процедура розгляду окремих видів законів. При цьому не допускається спрощення процедури розгляду проектів конституційних законів, кодексів, основ законодавства, закону про Державний бюджет України та закону про затвердження Конституції Автономної Республіки Крим.
147.
3. Проекти законів, подані до Верховної Ради України Президентом України і визначені ним як невідкладні, вносяться на розгляд Верховної Ради України відповідно до Конституції України незалежно від затвердженого порядку денного пленарних засідань і не пізніше п'ятнадцяти днів після надходження проекту закону.
-16- Президент України
Частиною третьою статті 26 передбачено позачерговий порядок розгляду у Верховній Раді України проектів законів, поданих до Верховної Ради України Президентом України і визначених ним як невідкладні.
Відхилено

3. Проекти законів, подані до Верховної Ради України Президентом України і визначені ним як невідкладні, вносяться на розгляд Верховної Ради України відповідно до Конституції України незалежно від затвердженого порядку денного пленарних засідань і не пізніше п'ятнадцяти днів після надходження проекту закону.
148.
4. За результатами розгляду проекту закону Верховна Рада України може:
В Законі питання щодо порядку розгляду законопроектів, визначених Президентом України як невідкладні, що були подані на розгляд Верховної Ради України іншими суб'єктами права законодавчої ініціативи, залишається неврегульованим.

4. За результатами розгляду проекту закону Верховна Рада України може:
149.
а) повернути законопроект суб'єкту права законодавчої ініціативи для доопрацювання, визначивши основні зауваження і термін доопрацювання;


а) повернути законопроект суб'єкту права законодавчої ініціативи для доопрацювання, визначивши основні зауваження і термін доопрацювання;
150.
б) надіслати проект закону на експертизу або для надання висновку відповідно до Конституції України і розглянути його з урахуванням наданих висновків;


б) надіслати проект закону на експертизу або для надання висновку відповідно до Конституції України і розглянути його з урахуванням наданих висновків;
151.
в) відхилити проект закону із зазначенням причин відхилення;


в) відхилити проект закону із зазначенням причин відхилення;
152.
г) відкласти прийняття закону із зазначенням у рішенні причин відкладення прийняття закону;


г) відкласти прийняття закону із зазначенням у рішенні причин відкладення прийняття закону;
153.
д) прийняти закон і визначити порядок та умови введення його в дію.


д) прийняти закон і визначити порядок та умови введення його в дію.
154.
Стаття 27. Прийняття закону


Стаття 27. Прийняття закону
155.
1. Верховна Рада України приймає закон у порядку, встановленому Конституцією України, цим Законом і за процедурою, передбаченою законом про регламент Верховної Ради України.


1. Верховна Рада України приймає закон у порядку, встановленому Конституцією України, цим Законом і за процедурою, передбаченою законом про регламент Верховної Ради України.
156.
2. Верховна Рада України приймає закон лише на відкритому пленарному засіданні шляхом голосування, більшістю голосів народних депутатів України, визначеною Конституцією України.


2. Верховна Рада України приймає закон лише на відкритому пленарному засіданні шляхом голосування, більшістю голосів народних депутатів України, визначеною Конституцією України.
157.
3. Закон, прийнятий Верховною Радою України, підписує Голова Верховної Ради України.


3. Закон, прийнятий Верховною Радою України, підписує Голова Верховної Ради України.
158.
4. У разі необхідності прийнятий закон до його підписання Головою Верховної Ради України може бути за пропозицією відповідного комітету Верховної Ради України або Голови Верховної Ради України повернутий для перегляду Верховною Радою України прийнятого рішення щодо нього в порядку, передбаченому законом про регламент Верховної Ради України.


4. У разі необхідності прийнятий закон до його підписання Головою Верховної Ради України може бути за пропозицією відповідного комітету Верховної Ради України або Голови Верховної Ради України повернутий для перегляду Верховною Радою України прийнятого рішення щодо нього в порядку, передбаченому законом про регламент Верховної Ради України.
159.
5. Закони про внесення змін до розділів I, III і ХIII Конституції України приймаються Верховною Радою України відповідно до статті 156 Конституції України з наступним затвердженням прийнятого закону всеукраїнським референдумом, який призначається указом Президента України відповідно до закону про всеукраїнський референдум.


5. Закони про внесення змін до розділів I, III і ХIII Конституції України приймаються Верховною Радою України відповідно до статті 156 Конституції України з наступним затвердженням прийнятого закону всеукраїнським референдумом, який призначається указом Президента України відповідно до закону про всеукраїнський референдум.
160.
6. Затвердження (прийняття) закону всеукраїнським референдумом здійснюється в порядку, передбаченому законом про всеукраїнський референдум.


6. Затвердження (прийняття) закону всеукраїнським референдумом здійснюється в порядку, передбаченому законом про всеукраїнський референдум.
161.
Стаття 28. Основні вимоги до закону. Мова закону


Стаття 28. Основні вимоги до закону. Мова закону
162.
1. Структура закону визначається залежно від його змісту. Обов'язковими елементами структури кожного закону мають бути:


1. Структура закону визначається залежно від його змісту. Обов'язковими елементами структури кожного закону мають бути:
163.
стисла назва закону, яка дає достатнє уявлення про предмет його регулювання;


стисла назва закону, яка дає достатнє уявлення про предмет його регулювання;
164.
поділ тексту закону на послідовні структурні частини, органічно пов'язані між собою (статті і, в разі необхідності, глави, розділи), а також визначення назви кожного розділу, глави та у разі необхідності кожної статті закону;


поділ тексту закону на послідовні структурні частини, органічно пов'язані між собою (статті і, в разі необхідності, глави, розділи), а також визначення назви кожного розділу, глави та у разі необхідності кожної статті закону;
165.
місце і дата прийняття закону, його порядковий реєстраційний номер;


місце і дата прийняття закону, його порядковий реєстраційний номер;
166.
підпис Президента України.


підпис Президента України.
167.
2. У законі не повинно бути положень, що суперечать положенням законів вищої юридичної сили.


2. У законі не повинно бути положень, що суперечать положенням законів вищої юридичної сили.
168.
3. Проект закону, який подається на розгляд Верховної Ради України, розглядається і приймається Верховною Радою України, а також закон, що підписується Президентом України, і офіційний текст опублікованого закону викладаються українською мовою. Офіційний текст закону державною мовою України є єдино автентичним.


3. Проект закону, який подається на розгляд Верховної Ради України, розглядається і приймається Верховною Радою України, а також закон, що підписується Президентом України, і офіційний текст опублікованого закону викладаються українською мовою. Офіційний текст закону державною мовою України є єдино автентичним.
169.
Стаття 29. Введення закону в дію


Стаття 29. Введення закону в дію
170.
1. Одночасно з прийняттям закону Верховна Рада України визначає умови введення його в дію.


1. Одночасно з прийняттям закону Верховна Рада України визначає умови введення його в дію.
171.
2. Умови введення закону в дію, тобто визначення порядку та умов набрання чинності законом, порядку та умов його впровадження у законодавчу систему, а також порядку та умов застосування закону в цілому чи окремих його положень, визначаються у прикінцевих або перехідних положеннях закону або окремим законом. Якщо окремі положення закону повністю або частково суперечать положенням іншого закону однакової з ним юридичної сили, при введенні в дію закону, прийнятого останнім, має бути визначений порядок вирішення колізії цих положень.


2. Умови введення закону в дію, тобто визначення порядку та умов набрання чинності законом, порядку та умов його впровадження у законодавчу систему, а також порядку та умов застосування закону в цілому чи окремих його положень, визначаються у прикінцевих або перехідних положеннях закону або окремим законом. Якщо окремі положення закону повністю або частково суперечать положенням іншого закону однакової з ним юридичної сили, при введенні в дію закону, прийнятого останнім, має бути визначений порядок вирішення колізії цих положень.
172.
3. Кодекс вводиться в дію окремим законом.


3. Кодекс вводиться в дію окремим законом.
173.
4. Закон, затверджений або прийнятий за народною ініціативою всеукраїнським референдумом, вводиться в дію відповідно до закону про всеукраїнський референдум після опублікування результатів референдуму.


4. Закон, затверджений або прийнятий за народною ініціативою всеукраїнським референдумом, вводиться в дію відповідно до закону про всеукраїнський референдум після опублікування результатів референдуму.
174.
5. Порядок введення в дію закону про затвердження Конституції Автономної Республіки Крим і закону про затвердження змін до Конституції Автономної Республіки Крим визначається цими законами.


5. Порядок введення в дію закону про затвердження Конституції Автономної Республіки Крим і закону про затвердження змін до Конституції Автономної Республіки Крим визначається цими законами.
175.
Стаття 30. Підписання закону Президентом України


Стаття 30. Підписання закону Президентом України
176.
1. Прийнятий Верховною Радою України закон підписується Головою Верховної Ради України, невідкладно, але не пізніш як у семиденний строк з дня прийняття, направляється Президентові України на підпис. Якщо введення закону в дію здійснюється окремим законом, він підписується Головою Верховної Ради України і направляється Президентові України одночасно з прийнятим законом.


1. Прийнятий Верховною Радою України закон підписується Головою Верховної Ради України, невідкладно, але не пізніш як у семиденний строк з дня прийняття, направляється Президентові України на підпис. Якщо введення закону в дію здійснюється окремим законом, він підписується Головою Верховної Ради України і направляється Президентові України одночасно з прийнятим законом.
177.
2. Президент України протягом п'ятнадцяти днів після отримання закону підписує його, беручи закон до виконання, та офіційно оприлюднює його, або застосовує вето, повертаючи в цей же строк закон зі своїми вмотивованими зауваженнями і сформульованими пропозиціями до Верховної Ради України для повторного розгляду.
-17- Президент України
Частина друга статті 30 Закону на відміну від частини другої статті 94 Конституції України вимагає від Президента України вмотивованих зауважень і сформульованих пропозицій, частина п'ята - пропозицій Президента України щодо внесення змін до прийнятого закону, "чітко сформульованих і викладених у підписаних особисто Президентом України "Пропозиціях до повторного розгляду закону", із зазначенням повної назви закону".

Враховано

2. Президент України протягом п'ятнадцяти днів після отримання закону підписує його, беручи закон до виконання, та офіційно оприлюднює його, або застосовує вето, повертаючи в цей же строк закон зі своїми вмотивованими і сформульованими пропозиціями до Верховної Ради України для повторного розгляду.
178.
3. Підписаний Президентом України закон має бути офіційно оприлюднений у державних електронних засобах масової інформації (телебачення, радіомовлення) не пізніше наступного дня шляхом повідомлення про підписання закону Президентом України з викладом його змісту або основних положень.
-18- Президент України
Строків офіційного оприлюднення законів Президентом України Конституція України не встановлює. За цих обставин не відповідає наведеній нормі Конституції України і частина третя статті 30, яка зобов'язує Президента України офіційно оприлюднити закон не пізніше наступного дня після його підписання.

Враховано

3. Підписаний Президентом України закон має бути офіційно оприлюднений у державних електронних засобах масової інформації (телебачення, радіомовлення) шляхом повідомлення про підписання закону Президентом України з викладом його змісту або основних положень.
179.
4. Президент України повертає закон для повторного розгляду його Верховною Радою України у разі, якщо прийнятий закон суперечить Конституції України, або не відповідає визначеним Верховною Радою України засадам внутрішньої і зовнішньої політики, чи вступає у суперечність з чинними міжнародними договорами України, зазначеними у частині першій статті 9 Конституції України, або з чинними законами і Верховна Рада України не визначила порядку вирішення колізії законів відповідно до частини другої статті 29 цього Закону.
-19- Президент України
Запровадження переліку підстав для застосування Президентом України права вето у ч.4 ст.30 закону не тільки не відповідає статті 94 Конституції України, яка визначає процедуру застосування Президентом України права вето, а й звужує передбачене пунктом 30 статті 106 Конституції України повноваження Президента України. Ні стаття 94, ні пункт 30 статті 106 Конституції України ніяким чином не обмежують Президента України у підставах для застосування наданого йому права вето. Окрім наведених у зазначеній нормі Закону,

Враховано

4. Президент України повертає закон для повторного розгляду його Верховною Радою України у разі, якщо прийнятий закон суперечить Конституції України, або не відповідає визначеним Верховною Радою України засадам внутрішньої і зовнішньої політики, чи вступає у суперечність з чинними міжнародними договорами України, зазначеними у частині першій статті 9 Конституції України, або з чинними законами і Верховна Рада України не визначила порядку вирішення колізії законів відповідно до частини другої статті 29 цього Закону, а також з інших підстав, що обумовлюються статусом Президента України, визначеним статтею 102 Конституції України.
180.
5. У разі повернення закону для повторного розгляду Верховною Радою України пропозиції Президента України щодо внесення змін до прийнятого закону мають бути чітко сформульовані і викладені у підписаних особисто Президентом України "Пропозиціях до повторного розгляду закону", із зазначенням повної назви закону.
такими підставами можуть бути й економічна недоцільність закону, і можливі негативні соціальні наслідки запровадження закону, і неможливість його виконання тощо, тим більше, що відповідно до статті 94 Конституції України Президент України, підписуючи закон, бере його до виконання.

5. У разі повернення закону для повторного розгляду Верховною Радою України пропозиції Президента України щодо внесення змін до прийнятого закону мають бути чітко сформульовані і викладені у підписаних особисто Президентом України "Пропозиціях до повторного розгляду закону", із зазначенням повної назви закону.
181.
6. У разі якщо Президент України протягом встановленого строку не повернув закон для повторного розгляду, закон вважається схваленим Президентом України. У цьому випадку Президент України повинен підписати закон та офіційно оприлюднити його не пізніше наступного дня після закінчення зазначеного строку.
Строк підписання та офіційного оприлюднення закону для Президента України Конституцією України не передбачається.
Всупереч цьому частина шоста статті 30 зобов'язує Президента України у такому випадку підписати закон та офіційно оприлюднити його не пізніше наступного дня після закінчення відповідного строку.

Відхилено

6. У разі якщо Президент України протягом встановленого строку не повернув закон для повторного розгляду, закон вважається схваленим Президентом України. У цьому випадку Президент України повинен підписати закон та офіційно оприлюднити його не пізніше наступного дня після закінчення зазначеного строку.
182.
7. Якщо під час повторного розгляду закон буде знову прийнятий Верховною Радою України не менш як двома третинами від її конституційного складу у тій самій редакції або прийнятий з урахуванням пропозицій Президента України, Президент України зобов'язаний підписати та офіційно оприлюднити закон протягом десяти днів з дня повторного прийняття.
-20- Президент України
Частина сьома статті 30 Закону потребує приведення у відповідність із частиною четвертою статті 94 Конституції України, яка визначає випадки, коли Президент України зобов'язаний підписати та офіційно оприлюднити закон після його повторного розгляду Верховною Радою України.
Крім того, цю норму згідно з частиною другою статті 150 Конституції України, яка встановлює обов'язковість для виконання рішень Конституційного Суду України, має бути приведено у відповідність із Рішенням Конституційного Суду України від 7 липня 1998 року N 11-рп/98.

ВідхиленоВраховано


7. Якщо під час повторного розгляду закон буде знову прийнятий Верховною Радою України не менш як двома третинами від її конституційного складу у тій самій редакції або прийнятий з урахуванням пропозицій Президента України, Президент України зобов'язаний підписати та офіційно оприлюднити закон протягом десяти днів починаючи з наступного дня після його отримання.
183.
8. Повернення Президентом України для повторного розгляду закону, прийнятого повторно не менш як двома третинами від конституційного складу Верховної Ради України, не допускається.


8. Повернення Президентом України для повторного розгляду закону, прийнятого повторно не менш як двома третинами від конституційного складу Верховної Ради України, не допускається.
184.
9. Якщо Верховна Рада України при повторному розгляді закону внесе до нього зміни, не зазначені у пропозиціях Президента України, такий закон може бути знову повернутий Президентом України для повторного розгляду відповідно до частини другої цієї статті.


9. Якщо Верховна Рада України при повторному розгляді закону внесе до нього зміни, не зазначені у пропозиціях Президента України, такий закон може бути знову повернутий Президентом України для повторного розгляду відповідно до частини другої цієї статті.
185.
10. Верховна Рада України має право скасувати прийнятий нею закон до підписання його Президентом України, у порядку, встановленому законом про регламент Верховної Ради України.


10. Верховна Рада України має право скасувати прийнятий нею закон до підписання його Президентом України, у порядку, встановленому законом про регламент Верховної Ради України.
186.
Стаття 31. Особливості закону про ратифікацію або денонсацію міжнародного договору


Стаття 31. Особливості закону про ратифікацію або денонсацію міжнародного договору
187.
1. Верховна Рада України надає згоду на обов'язковість міжнародного договору України або приймає рішення про його денонсацію шляхом прийняття закону відповідно про ратифікацію (приєднання, прийняття) або денонсацію міжнародного договору України.
-21- Президент України
Одним із способів забезпечення конституційності законів мало б бути також звернення Президента України, Кабінету Міністрів України до Конституційного Суду України щодо отримання
Відхилено

1. Верховна Рада України надає згоду на обов'язковість міжнародного договору України або приймає рішення про його денонсацію шляхом прийняття закону відповідно про ратифікацію (приєднання, прийняття) або денонсацію міжнародного договору України.
188.
2. Текст міжнародного договору України є невід'ємною частиною закону про його ратифікацію.
висновку про відповідність Конституції України чинних міжнародних договорів України або міжнародних договорів, що

2. Текст міжнародного договору України є невід'ємною частиною закону про його ратифікацію.
189.
3. Закон про ратифікацію (денонсацію) міжнародного договору України підписує Голова Верховної Ради України і надсилає його на підпис Президенту України в порядку, передбаченому цим Законом.
вносяться до Верховної Ради України для надання згоди на їх обов'язковість, як це передбачено статтею 151 Конституції України та статтею 41 Закону України "Про Конституційний Суд України".

3. Закон про ратифікацію (денонсацію) міжнародного договору України підписує Голова Верховної Ради України і надсилає його на підпис Президенту України в порядку, передбаченому цим Законом.
190.
4. Закон про ратифікацію (денонсацію) міжнародного договору України підлягає опублікуванню та державному обліку в порядку, встановленому цим Законом і законом про міжнародні договори України.
Потребує приведення у відповідність із Конституцією України стаття 31 "Особливості закону про ратифікацію або денонсацію міжнародного договору".
У статті 31 Закону має йтися не про ратифікацію міжнародних договорів, а про надання згоди на їх обов'язковість.
Відхилено

4. Закон про ратифікацію (денонсацію) міжнародного договору України підлягає опублікуванню та державному обліку в порядку, встановленому цим Законом і законом про міжнародні договори України.
191.
Стаття 32. Особливості закону про внесення змін до іншого закону


Стаття 32. Особливості закону про внесення змін до іншого закону
192.
1. У разі необхідності змін у чинному законі (законах) приймається закон про внесення до нього змін, в якому зазначаються:


1. У разі необхідності змін у чинному законі (законах) приймається закон про внесення до нього змін, в якому зазначаються:
193.
а) назва закону, до якого вносяться зміни, а також назва, номер і дата виходу видання, в якому його офіційно опубліковано;


а) назва закону, до якого вносяться зміни, а також назва, номер і дата виходу видання, в якому його офіційно опубліковано;
194.
б) номер і назва статті закону, до якої вносяться зміни, а при необхідності також номер її частини, пункту, підпункту, номер і назва глави, розділу, що змінюються;


б) номер і назва статті закону, до якої вносяться зміни, а при необхідності також номер її частини, пункту, підпункту, номер і назва глави, розділу, що змінюються;
195.
в) характер зміни (доповнення, виключення, заміна, виклад у новій редакції);


в) характер зміни (доповнення, виключення, заміна, виклад у новій редакції);
196.
г) текст зміни з викладом тексту статті, її частини, пункту, підпункту, глави, розділу у новій редакції. Не допускаються зміни закону, викладені в загальній формі, які потребують додаткового тлумачення при їх застосуванні.
-22- Президент України
Спроби закріпити в Законі окремі правила юридичної техніки не можна визнати вдалими. Так, наприклад, у частині першій статті 32 Закону, яка наводить перелік структурних одиниць закону, відсутнє посилання на таку його одиницю, як абзац.
У пункті "г" цієї ж частини встановлено: "Не допускаються зміни закону, викладені в загальній формі, які потребують додаткового тлумачення при їх застосуванні". Між тим це правило саме потребує додаткового тлумачення, оскільки є незрозумілим.
Це ж стосується і частини другої статті 32, якою встановлено, що "при внесенні у закон значної кількості змін без зміни його назви викладається повний текст закону в новій редакції".

Відхилено


Відхилено


Відхилено

г) текст зміни з викладом тексту статті, її частини, пункту, підпункту, глави, розділу у новій редакції. Не допускаються зміни закону, викладені в загальній формі, які потребують додаткового тлумачення при їх застосуванні.
197.
2. При внесенні у закон значної кількості змін без зміни його назви викладається повний текст закону в новій редакції. У цьому випадку закон, що змінюється, підлягає державному обліку відповідно до статті 44 цього Закону за реєстраційним номером закону про внесення змін.


2. При внесенні у закон значної кількості змін без зміни його назви викладається повний текст закону в новій редакції. У цьому випадку закон, що змінюється, підлягає державному обліку відповідно до статті 44 цього Закону за реєстраційним номером закону про внесення змін.
198.
3. У назві закону про внесення змін має бути зазначена назва закону, до якого вносяться зміни, а у разі якщо зміни вносяться до двох і більше законів, мають бути зазначені назви всіх цих законів.


3. У назві закону про внесення змін має бути зазначена назва закону, до якого вносяться зміни, а у разі якщо зміни вносяться до двох і більше законів, мають бути зазначені назви всіх цих законів.
199.
4. Текст змін до чинного закону, викладений у законі про внесення до нього змін, становить невід'ємну частину зміненого закону. Внесення змін до закону про внесення змін не допускається.
-23- Президент України
Частиною четвертою статті 32 Закону закріплено правило щодо заборони внесення змін до закону про внесення змін. Погоджуючись з ним в цілому, слід зазначити, що практика, яка склалася останнім часом, свідчить про об'єктивну необхідність уточнення цього принципу щодо випадків, коли йдеться про внесення змін до перехідних (прикінцевих) положень закону про внесення змін. Так, наприклад, може бути змінено положення закону про внесення змін, яке стосується визначення дати, процедури набрання законом чинності.
Відхилено

4. Текст змін до чинного закону, викладений у законі про внесення до нього змін, становить невід'ємну частину зміненого закону. Внесення змін до закону про внесення змін не допускається.
200.
Глава III. ЧИННІСТЬ ЗАКОНУ. ТЛУМАЧЕННЯ ТА РОЗ'ЯСНЕННЯ ЗАКОНУ


Глава III. ЧИННІСТЬ ЗАКОНУ. ТЛУМАЧЕННЯ ТА РОЗ'ЯСНЕННЯ ЗАКОНУ
201.
Стаття 33. Офіційне опублікування закону


Стаття 33. Офіційне опублікування закону
202.
1. Офіційне опублікування закону здійснює Верховна Рада України не пізніше десяти днів після надходження до Верховної Ради України підписаного Президентом України закону - в газеті Верховної Ради України "Голос України" та не пізніше тридцяти днів у "Відомостях Верховної Ради України". Опублікування здійснюється українською мовою та в перекладі на російську мову.


1. Офіційне опублікування закону здійснює Верховна Рада України не пізніше десяти днів після надходження до Верховної Ради України підписаного Президентом України закону - в газеті Верховної Ради України "Голос України" та не пізніше тридцяти днів у "Відомостях Верховної Ради України". Опублікування здійснюється українською мовою та в перекладі на російську мову.
203.
2. Днем офіційного опублікування закону є день його першої публікації в друкованих органах Верховної Ради України, зазначених у частині першій цієї статті.


2. Днем офіційного опублікування закону є день його першої публікації в друкованих органах Верховної Ради України, зазначених у частині першій цієї статті.
204.
3. Неоприлюднення підписаного Президентом України закону не є перешкодою для його офіційного опублікування.


3. Неоприлюднення підписаного Президентом України закону не є перешкодою для його офіційного опублікування.
205.
4. Закон про надання згоди на обов'язковість міжнародного договору України публікується у "Відомостях Верховної Ради України" разом з текстом міжнародного договору України протягом одного місяця з дня набрання чинності законом.


4. Закон про надання згоди на обов'язковість міжнародного договору України публікується у "Відомостях Верховної Ради України" разом з текстом міжнародного договору України протягом одного місяця з дня набрання чинності законом.
206.
5. Офіційним опублікуванням закону, затвердженого чи прийнятого всеукраїнським референдумом, є його опублікування в газеті "Голос України" чи у "Відомостях Верховної Ради України" в порядку, визначеному законом.


5. Офіційним опублікуванням закону, затвердженого чи прийнятого всеукраїнським референдумом, є його опублікування в газеті "Голос України" чи у "Відомостях Верховної Ради України" в порядку, визначеному законом.
207.
6. У разі, коли приймається окремий закон про введення закону в дію, обидва закони публікуються одночасно.


6. У разі, коли приймається окремий закон про введення закону в дію, обидва закони публікуються одночасно.
208.
Стаття 34. Набрання чинності законом


Стаття 34. Набрання чинності законом
209.
1. Закон, прийнятий і введений в дію Верховною Радою України, набирає чинності за умов підписання його Президентом України та офіційного опублікування.
-24- Президент України
Конституція України передбачає доведення законів до відома населення в порядку, встановленому законом (стаття 57), а також офіційне оприлюднення законів, яке здійснюється Президентом України після підписання закону із взяттям його до виконання (стаття 94).

Відхилено

1. Закон, прийнятий і введений в дію Верховною Радою України, набирає чинності за умов підписання його Президентом України та офіційного опублікування.
210.
2. Закон набирає чинності через десять днів з дня його офіційного оприлюднення, якщо інше не передбачено самим законом, але не раніше дня його офіційного опублікування.
При цьому саме офіційне оприлюднення закону, його опублікування є за Конституцією України відправним при вирішенні питання щодо набрання законом чинності, а не офіційне опублікування, як це передбачено статтею 34 Закону.

2. Закон набирає чинності через десять днів з дня його офіційного оприлюднення, якщо інше не передбачено самим законом, але не раніше дня його офіційного опублікування.
211.
3. У разі якщо законом не передбачено строк набрання ним чинності після опублікування, такий закон набирає чинності через десять днів з дня його офіційного опублікування.
Не можна погодитись із передбаченим Законом порядком офіційного опублікування законів Верховною Радою України. Опублікування законів має
Відхилено

3. У разі якщо законом не передбачено строк набрання ним чинності після опублікування, такий закон набирає чинності через десять днів з дня його офіційного опублікування.
212.
4. Закон, затверджений або прийнятий всеукраїнським референдумом, набирає чинності в порядку, визначеному таким законом, але не раніше дня його офіційного опублікування.
здійснюватися в порядку їх офіційного оприлюднення, доведення до відома населення Президентом України.

4. Закон, затверджений або прийнятий всеукраїнським референдумом, набирає чинності в порядку, визначеному таким законом, але не раніше дня його офіційного опублікування.
213.
Стаття 35. Чинність закону в часі


Стаття 35. Чинність закону в часі
214.
1. Закон чи окремі його положення набирають чинності на невизначений строк або на строк, визначений самим законом чи законом про порядок введення його в дію.


1. Закон чи окремі його положення набирають чинності на невизначений строк або на строк, визначений самим законом чи законом про порядок введення його в дію.
215.
2. Верховна Рада України у будьякий час до закінчення строку чинності закону може законом, що має однакову або вищу юридичну силу, продовжити строк чинності закону чи окремих його положень на визначений або на невизначений строк.


2. Верховна Рада України у будьякий час до закінчення строку чинності закону може законом, що має однакову або вищу юридичну силу, продовжити строк чинності закону чи окремих його положень на визначений або на невизначений строк.
216.
Стаття 36. Чинність закону у просторі


Стаття 36. Чинність закону у просторі
217.
Закон України має чинність на всій території України, якщо в самому законі або в законі про введення його в дію не встановлено інше. Верховна Рада України може законом, що має однакову або вищу юридичну силу, припинити або зупинити чинність закону або окремих його положень на частині території України.


Закон України має чинність на всій території України, якщо в самому законі або в законі про введення його в дію не встановлено інше. Верховна Рада України може законом, що має однакову або вищу юридичну силу, припинити або зупинити чинність закону або окремих його положень на частині території України.
218.
Стаття 37. Чинність закону щодо кола осіб


Стаття 37. Чинність закону щодо кола осіб
219.
1. Закон є чинним щодо усіх осіб, які перебувають на території України, якщо в самому законі або в законі про введення його в дію не передбачено інше.
-25- Президент України
Потребує уточнення частина перша статті 37 Закону, яка встановлює, що закон є чинним щодо усіх осіб, які перебувають на території України, якщо в самому законі або в законі про введення його в дію не передбачено інше. Адже винятки щодо застосування тих чи інших законів можуть бути встановлені іншими законами, Конституцією України, міжнародними договорами України.
Відхилено

1. Закон є чинним щодо усіх осіб, які перебувають на території України, якщо в самому законі або в законі про введення його в дію не передбачено інше.
220.
2. Закон поширюється на всіх громадян України, які перебувають за її межами, якщо в самому законі або в законі про введення його в дію не встановлено інше.


2. Закон поширюється на всіх громадян України, які перебувають за її межами, якщо в самому законі або в законі про введення його в дію не встановлено інше.
221.
Стаття 38. Зворотна дія закону


Стаття 38. Зворотна дія закону
222.
1. Закон чи окремі його положення не мають зворотної дії в часі, тобто не застосовуються до тих відносин, які існували до дати введення в дію відповідних положень прийнятого закону, крім випадків, коли вони пом'якшують або скасовують відповідальність фізичної особи.
-26- Президент України
Стаття 38 Закону закріплює конституційний принцип, за яким закон чи окремі його положення не мають зворотної дії в часі, крім випадків, коли вони пом'якшують або скасовують відповідальність фізичної особи. При цьому встановлюється, що цей принцип означає незастосування закону або його окремих положень до відносин, які існували до дати введення в дію відповідних положень прийнятого закону.

Відхилено

1. Закон чи окремі його положення не мають зворотної дії в часі, тобто не застосовуються до тих відносин, які існували до дати введення в дію відповідних положень прийнятого закону, крім випадків, коли вони пом'якшують або скасовують відповідальність фізичної особи.
223.
2. Надання закону або окремим його положенням зворотної дії не допускається, якщо ними посилюється юридична відповідальність або вводиться юридична відповідальність за діяння, які під час їх вчинення не визнавалися законом як правопорушення.
Таким чином, залишається незрозумілим, чи застосовується закон до відносин, які тривають після введення його в дію, але виникли до введення в дію відповідних положень прийнятого закону. Між тим саме це питання найчастіше постає на практиці.
Крім того, у Законі слід було б відтворити й інший висновок Конституційного Суду України про можливість надання зворотної дії у часі законам, які пом'якшують або скасовують відповідальність юридичних осіб.Відхилено

2. Надання закону або окремим його положенням зворотної дії не допускається, якщо ними посилюється юридична відповідальність або вводиться юридична відповідальність за діяння, які під час їх вчинення не визнавалися законом як правопорушення.
224.
Стаття 39. Припинення чинності закону


Стаття 39. Припинення чинності закону
225.
1. Верховна Рада України може законом у будь-який час зупинити дію закону чи окремих його положень або визнати закон чи окремі його положення такими, що втратили чинність, крім випадків, передбачених статтями 4, 5, 7 цього Закону, та законів, прийнятих або затверджених всеукраїнським референдумом.


1. Верховна Рада України може законом у будь-який час зупинити дію закону чи окремих його положень або визнати закон чи окремі його положення такими, що втратили чинність, крім випадків, передбачених статтями 4, 5, 7 цього Закону, та законів, прийнятих або затверджених всеукраїнським референдумом.
226.
2. Чинність закону або окремих його положень припиняється одночасно з набранням чинності законом, який припиняє чинність, якщо цим законом не встановлено інше, але не раніше набрання чинності даним законом.


2. Чинність закону або окремих його положень припиняється одночасно з набранням чинності законом, який припиняє чинність, якщо цим законом не встановлено інше, але не раніше набрання чинності даним законом.
227.
3. У разі, якщо закон чи окремі його положення набирають чинності на визначений строк, то після закінчення цього строку вони втрачають чинність без додаткового рішення.


3. У разі, якщо закон чи окремі його положення набирають чинності на визначений строк, то після закінчення цього строку вони втрачають чинність без додаткового рішення.
228.
4. Чинний закон не може бути скасований повністю або в частині.


4. Чинний закон не може бути скасований повністю або в частині.
229.
5. Закон або його окремі положення, що визнані неконституційними відповідно до статті 152 Конституції України, втрачають чинність з дня ухвалення Конституційним Судом України рішення про їх неконституційність.


5. Закон або його окремі положення, що визнані неконституційними відповідно до статті 152 Конституції України, втрачають чинність з дня ухвалення Конституційним Судом України рішення про їх неконституційність.
230.
Стаття 40. Колізія законів


Стаття 40. Колізія законів
231.
1. У разі суперечностей між чинними законами чи їх окремими положеннями (колізії законів), які мають різну юридичну силу, застосовується закон вищої юридичної сили.


1. У разі суперечностей між чинними законами чи їх окремими положеннями (колізії законів), які мають різну юридичну силу, застосовується закон вищої юридичної сили.
232.
2. У разі суперечностей між законами, що мають однакову юридичну силу, застосовуються закон чи окремі положення закону, які набрали чинності останніми, а при одночасному набранні чинності законами, що суперечать один одному, застосовуються відповідні положення Конституції України або закону вищої щодо них юридичної сили, а при відсутності таких положень застосовується закон, предметом якого є спеціальне регулювання даного кола суспільних відносин.


2. У разі суперечностей між законами, що мають однакову юридичну силу, застосовуються закон чи окремі положення закону, які набрали чинності останніми, а при одночасному набранні чинності законами, що суперечать один одному, застосовуються відповідні положення Конституції України або закону вищої щодо них юридичної сили, а при відсутності таких положень застосовується закон, предметом якого є спеціальне регулювання даного кола суспільних відносин.
233.
3. Порушення вимог цієї статті є підставою для визнання судом застосування закону неправильним.


3. Порушення вимог цієї статті є підставою для визнання судом застосування закону неправильним.
234.
Стаття 41. Офіційне тлумачення закону


Стаття 41. Офіційне тлумачення закону
235.
1. У разі необхідності усунення внутрішньої суперечності чи неоднозначності змісту закону, які перешкоджають правильному застосуванню закону або окремих його положень, без внесення додаткових змін у текст закону, здійснюється тлумачення закону.


1. У разі необхідності усунення внутрішньої суперечності чи неоднозначності змісту закону, які перешкоджають правильному застосуванню закону або окремих його положень, без внесення додаткових змін у текст закону, здійснюється тлумачення закону.
236.
2. Офіційне тлумачення Конституції України та законів здійснює Конституційний Суд України в порядку, встановленому Конституцією України та Законом України "Про Конституційний Суд України". Врахування висновку Конституційного Суду України щодо офіційного тлумачення положень Конституції України або закону є обов'язковим при застосуванні цих положень.


2. Офіційне тлумачення Конституції України та законів здійснює Конституційний Суд України в порядку, встановленому Конституцією України та Законом України "Про Конституційний Суд України". Врахування висновку Конституційного Суду України щодо офіційного тлумачення положень Конституції України або закону є обов'язковим при застосуванні цих положень.
237.
3. Висновки Конституційного Суду України щодо офіційного тлумачення Конституції України та законів не можуть змінювати або доповнювати їх зміст, передбачати самостійні нормативні положення.


3. Висновки Конституційного Суду України щодо офіційного тлумачення Конституції України та законів не можуть змінювати або доповнювати їх зміст, передбачати самостійні нормативні положення.
238.
Стаття 42. Роз'яснення закону


Стаття 42. Роз'яснення закону
239.
1. Верховна Рада України у разі необхідності може прийняти постанову щодо роз'яснення змісту закону або окремих його положень, яка не може змінювати положень закону чи доповнювати його положеннями нового змісту.
-27- Президент України
Статтею 42 Закону визначено порядок надання роз'яснень закону.
Покладення на Верховну Раду України повноваження щодо роз'яснення

Відхилено

1. Верховна Рада України у разі необхідності може прийняти постанову щодо роз'яснення змісту закону або окремих його положень, яка не може змінювати положень закону чи доповнювати його положеннями нового змісту.
240.
2. Комітети Верховної Ради України відповідно до їх компетенції з метою забезпечення більш чіткого розуміння змісту закону або окремих його положень у разі необхідності дають роз'яснення закону, що не мають обов'язкового характеру.
змісту Основного Закону України та законів не відповідає Конституції України.
Крім того, оскільки здебільшого провести чітку межу між тлумаченням і

2. Комітети Верховної Ради України відповідно до їх компетенції з метою забезпечення більш чіткого розуміння змісту закону або окремих його положень у разі необхідності дають роз'яснення закону, що не мають обов'язкового характеру.
241.
3. Пленум Верховного Суду України з метою забезпечення одноманітності і законності при здійсненні правосуддя дає судам загальної юрисдикції роз'яснення щодо застосування закону, які не можуть змінювати положень закону чи доповнювати його положеннями нового змісту. Роз'яснення Пленуму Верховного Суду України приймаються у формі постанови.
роз'ясненням неможливо, прийняття постанови Верховної Ради України з питань роз'яснення змісту закону або окремих його положень фактично може розглядатися як тлумачення Конституції, законів України, підміняти їх офіційне тлумачення, яке за Конституцією України є виключною прерогативою єдиного органу конституційної юрисдикції - Конституційного Суду України (статті 147 та 150).
Безумовно, роз'яснення змісту закону чи окремих його положень має відбуватися, але не шляхом прийняття відповідної постанови Верховної Ради України.

3. Пленум Верховного Суду України з метою забезпечення одноманітності і законності при здійсненні правосуддя дає судам загальної юрисдикції роз'яснення щодо застосування закону, які не можуть змінювати положень закону чи доповнювати його положеннями нового змісту. Роз'яснення Пленуму Верховного Суду України приймаються у формі постанови.
242.
Стаття 43. Усунення прогалин при застосуванні закону


Стаття 43. Усунення прогалин при застосуванні закону
243.
1. Прогалини, що виявляються у змісті закону, можуть бути усунені судом, який застосовує закон, шляхом аналогії закону та аналогії права.


1. Прогалини, що виявляються у змісті закону, можуть бути усунені судом, який застосовує закон, шляхом аналогії закону та аналогії права.
244.
2. Аналогія закону - це застосування у разі відсутності закону, що регулює дані відносини, закону, який регулює подібні суспільні відносини.


2. Аналогія закону - це застосування у разі відсутності закону, що регулює дані відносини, закону, який регулює подібні суспільні відносини.
245.
3. Аналогія права - це застосування у разі відсутності закону, що регулює дані відносини, та неможливості застосування аналогії закону загальних засад Конституції і законодавства України.


3. Аналогія права - це застосування у разі відсутності закону, що регулює дані відносини, та неможливості застосування аналогії закону загальних засад Конституції і законодавства України.
246.
4. Аналогія закону і аналогія права не можуть бути застосовані у випадках притягнення особи до юридичної відповідальності, а також у випадках обмеження конституційних прав і свобод громадян та покладення на них обов'язків відповідно до Конституції та законів України.


4. Аналогія закону і аналогія права не можуть бути застосовані у випадках притягнення особи до юридичної відповідальності, а також у випадках обмеження конституційних прав і свобод громадян та покладення на них обов'язків відповідно до Конституції та законів України.
247.
5. У разі якщо законом не встановлено обов'язок застосування аналогії закону чи аналогії права, органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.


5. У разі якщо законом не встановлено обов'язок застосування аналогії закону чи аналогії права, органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.
248.
Глава IV. ОБЛІК, СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ТА ВИДАННЯ ЗАКОНІВ


Глава IV. ОБЛІК, СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ТА ВИДАННЯ ЗАКОНІВ
249.
Стаття 44. Державний облік законів


Стаття 44. Державний облік законів
250.
1. Усі закони підлягають державному обліку (присвоєння порядкового реєстраційного номера закону, централізоване зберігання, ведення еталонної бази (фонду) чинних законів).


1. Усі закони підлягають державному обліку (присвоєння порядкового реєстраційного номера закону, централізоване зберігання, ведення еталонної бази (фонду) чинних законів).
251.
2. Еталонна база (фонд) чинних законів складається з еталонної бази законів на паперових носіях та еталонної бази електронних образів (текстів) законів і є основою та складовою частиною Єдиної системи правової інформації в Україні. Положення про еталонну базу (фонд) чинних законів затверджує Верховна Рада України.


2. Еталонна база (фонд) чинних законів складається з еталонної бази законів на паперових носіях та еталонної бази електронних образів (текстів) законів і є основою та складовою частиною Єдиної системи правової інформації в Україні. Положення про еталонну базу (фонд) чинних законів затверджує Верховна Рада України.
252.
3. Державний облік законів здійснюється апаратом Верховної Ради України в порядку, встановленому Верховною Радою України.


3. Державний облік законів здійснюється апаратом Верховної Ради України в порядку, встановленому Верховною Радою України.
253.
4. Усі чинні закони включаються до Єдиного державного реєстру нормативноправових актів, ведення якого покладається на Міністерство юстиції України.


4. Усі чинні закони включаються до Єдиного державного реєстру нормативноправових актів, ведення якого покладається на Міністерство юстиції України.
254.
Стаття 45. Систематизація законів


Стаття 45. Систематизація законів
255.
1. Систематизація законів здійснюється Верховною Радою України шляхом кодифікації, тобто зведення положень різних законів до юридично і логічно узгодженої системи та створення на цій основі і прийняття єдиного зведеного закону - кодексу, а також шляхом інкорпорації, що передбачає зведення законів у єдиний Звід законів України без зміни їх змісту.


1. Систематизація законів здійснюється Верховною Радою України шляхом кодифікації, тобто зведення положень різних законів до юридично і логічно узгодженої системи та створення на цій основі і прийняття єдиного зведеного закону - кодексу, а також шляхом інкорпорації, що передбачає зведення законів у єдиний Звід законів України без зміни їх змісту.
256.
2. Усі чинні закони включаються у Звід законів України, який є офіційним виданням Верховної Ради України.


2. Усі чинні закони включаються у Звід законів України, який є офіційним виданням Верховної Ради України.
257.
Стаття 46. Видання законів


Стаття 46. Видання законів
258.
1. Офіційне видання законів або збірників законів здійснюється у встановленому Верховною Радою України порядку парламентським видавництвом, Міністерством юстиції України, а також іншими суб'єктами видавничої діяльності, яким Верховною Радою України надано дозвіл на офіційне видання законів або їх збірників.
-28- Президент України
Не можна погодитись і з наданням статтею 46 Закону додаткового, крім передбачених Конституцією України, повноваження Верховної Ради України - надавати суб'єктам видавничої діяльності дозвіл на офіційне видання законів або їх збірників.
Відхилено

1. Офіційне видання законів або збірників законів здійснюється у встановленому Верховною Радою України порядку парламентським видавництвом, Міністерством юстиції України, а також іншими суб'єктами видавничої діяльності, яким Верховною Радою України надано дозвіл на офіційне видання законів або їх збірників.
259.
2. Офіційне видання законів здійснюється українською мовою або у перекладі іншою мовою.


2. Офіційне видання законів здійснюється українською мовою або у перекладі іншою мовою.
260.
3. Організація забезпечення державних органів та органів місцевого самоврядування офіційними виданнями законів, збірників законів, а також Зводом законів України здійснюється парламентським видавництвом та Міністерством юстиції України.


3. Організація забезпечення державних органів та органів місцевого самоврядування офіційними виданнями законів, збірників законів, а також Зводом законів України здійснюється парламентським видавництвом та Міністерством юстиції України.
261.
Стаття 47. Відповідальність за порушення вимог цього Закону


Стаття 47. Відповідальність за порушення вимог цього Закону
262.
За порушення вимог цього Закону посадові та інші особи несуть відповідальність, встановлену законом.


За порушення вимог цього Закону посадові та інші особи несуть відповідальність, встановлену законом.
263.
ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ


ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
264.
1. Цей Закон набирає чинності з дня його офіційного опублікування, крім положень статей 2, 8, 10, 29, 39, які в частині, що стосується всеукраїнських референдумів, набирають чинності з дня набрання чинності законом про всеукраїнський референдум.


1. Цей Закон набирає чинності з дня його офіційного опублікування, крім положень статей 2, 8, 10, 29, 39, які в частині, що стосується всеукраїнських референдумів, набирають чинності з дня набрання чинності законом про всеукраїнський референдум.
265.
2. Декрети Кабінету Міністрів України, які на день набрання чинності цим Законом діють у частині, що не суперечить Конституції України, продовжують діяти як закони до набрання чинності законом про визнання їх такими, що втратили чинність.


2. Декрети Кабінету Міністрів України, які на день набрання чинності цим Законом діють у частині, що не суперечить Конституції України, продовжують діяти як закони до набрання чинності законом про визнання їх такими, що втратили чинність.
266.
3. Внесення змін до декретів Кабінету Міністрів України здійснюється шляхом прийняття відповідних законів за процедурою, встановленою для зміни закону України.


3. Внесення змін до декретів Кабінету Міністрів України здійснюється шляхом прийняття відповідних законів за процедурою, встановленою для зміни закону України.
267.
При внесенні змін до декрету Кабінету Міністрів України слова "декрет", "декрет Кабінету Міністрів України" у його тексті змінюються на слова "закон", "закон України" у відповідних відмінках.


При внесенні змін до декрету Кабінету Міністрів України слова "декрет", "декрет Кабінету Міністрів України" у його тексті змінюються на слова "закон", "закон України" у відповідних відмінках.
268.
4. Кабінету Міністрів України у місячний термін після набрання чинності цим Законом внести на розгляд Верховної Ради України проект закону України про перелік декретів Кабінету Міністрів України, що продовжують діяти як закони України, та про перелік декретів, які визнаються такими, що втратили чинність.
-29- Президент України
Враховуючи викладене, пропонується:
скасувати Закон України "Про закони і законодавчу діяльність";
підготувати з урахуванням висловлених зауважень до розгляду Верховної Ради України проект єдиного кодифікованого закону про закони та інші нормативно-правові акти, в якому комплексно врегулювати всі питання нормотворчої діяльності.
Відхилено

4. Кабінету Міністрів України у місячний термін після набрання чинності цим Законом внести на розгляд Верховної Ради України проект закону України про перелік декретів Кабінету Міністрів України, що продовжують діяти як закони України, та про перелік декретів, які визнаються такими, що втратили чинність.

* - Назви колонок таблиці подані в загальному значенні