Назва: Про внесення змін до деяких законів України щодо пільг окремих категорій громадян на проїзд громадським транспортом
Автор: Кабінет Міністрів України
Головний комітет: Народні депутати України - члени Комітету з питань соціальної політики та праці

N
Редакція, прийнята в попередньому читанні*
Зауваження та пропозиції
Висновки, обгр.
Редакція, запропонована головним комітетом

0.
Проект
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до деяких законів України щодо пільг окремих категорій громадян на проїзд громадським транспортом


Проект
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до деяких законів України щодо пільг окремих категорій громадян на проїзд громадським транспортом
1.
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:


Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
2.
Внести до законів України такі зміни:


I. Внести до законів України такі зміни:
3.
1. У Законі України "Про міліцію" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 4, ст. 20; Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 36, ст. 526; 1993 р., N 11, ст. 83) перше та друге речення пункту 25 статті 11 викласти у такій редакції:


1. Перше та друге речення пункту 25 статті 11 Закону України "Про міліцію" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., №4, ст. 20) викласти у такій редакції:
4.
"25) користуватися усіма видами міського та приміського громадського транспорту (крім таксі) за проїзними квитками, що придбаваються органами внутрішніх справ у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України".
-1- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Частину першу після тексту "(крім таксі) за" доповнити словом "службовими".
Враховано

"25) користуватися усіма видами міського та приміського громадського транспорту (крім таксі) за службовими проїзними квитками, що придбаваються органами внутрішніх справ у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України".


-2- Н.д.Баулін П.Б. (Округ №76)
У Законі України "Про міліцію" перше та друге речення пункту 25 статті 11 вилучити.
Враховано


5.
2. У Законі України "Про прокуратуру" (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., N 53, ст. 793; 1993 р., N 50, ст. 474) абзац перший частини третьої статті 49 викласти у такій редакції:


2. Абзац перший частини третьої статті 49 Закону України "Про прокуратуру" (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., №53, ст. 793; 1993 р., №50, ст. 474) викласти у такій редакції:
6.
"Проїзд усіма видами міського та приміського громадського транспорту (крім таксі) прокурорів і слідчих здійснюється за проїзними квитками, що придбаваються органами прокуратури в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України".
-3- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Абзац перший частини третьої статті 49 викласти у редакції:
"Органи прокуратури в порядку встановленому Кабінетом Міністрів України, забезпечують прокурорів та слідчих прокуратури службовими проїзними квитками".
Враховано

"Проїзд усіма видами міського та приміського громадського транспорту (крім таксі) прокурорів і слідчих здійснюється за службовими проїзними квитками, що придбаваються органами прокуратури в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України".


-4- Н.д.Баулін П.Б. (Округ №76)
У Законі України "Про прокуратуру" абзац перший частини третьої статті 49 вилучити.
Враховано


7.
3. У Законі України "Про Службу безпеки України" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 27, ст. 382) пункт 15 статті 25 викласти у такій редакції:


3. Пункт 15 статті 25 Закону України "Про Службу безпеки України" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., №27, ст. 382) викласти у такій редакції:
8.
"15) проїзд усіма видами міського та приміського громадського транспорту (крім таксі) за проїзними квитками, що придбаваються органами служби безпеки в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України".
-5- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Частина 3. Абзац другий викласти у редакції:
Органи служби безпеки у порядку встановленому Кабінетом Міністрів України забезпечують співробітників служби безпеки службовими проїзними квитками".
Враховано

"15) проїзду усіма видами міського та приміського громадського транспорту (крім таксі) за службовими проїзними квитками, що придбаваються органами служби безпеки в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України".


-6- Н.д.Баулін П.Б. (Округ №76)
У Законі України "Про службу безпеки України" пункт 15 статті 25 вилучити.
Враховано


9.
4. Вилучена у I читанні.
-7- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Частину 4 законопроекту вилучити.
Враховано
-8- Н.д.Кожин Б.Б. (Реєстр.картка №317)
Частину 4 законопроекту (стосовно військовослужбовців строкової служби) вилучити.
Враховано
-9- Н.д.Кожин Б.Б. (Реєстр.картка №317)
Доповнити законопроект новою частиною 5 наступного змісту:
"Цей закон набуває чинності з моменту набуття чинності Законом України "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2000 рік" (стосовно компенсації окремим категоріям громадян скасованих пільг на проїзд громадянським транспортом)".
Враховано

II. Цей Закон набирає чинності з дня введення в дію Закону України "Про Державний бюджет України на 2001 рік".

* - Назви колонок таблиці подані в загальному значенні