Назва: Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо боротьби з нелегальною міграцією
Автор: Верховна Рада України
Головний комітет: Народні депутати України - члени Комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності

N
Редакція, прийнята в попередньому читанні*
Зауваження та пропозиції
Висновки, обгр.
Редакція, запропонована головним комітетом

0.
Закон України
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо боротьби з нелегальною міграцією


Закон України
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо боротьби з нелегальною міграцією
1.
З метою удосконалення законодавства, спрямованого на боротьбу з нелегальною міграцією через державний кордон України, Верховна Рада України постановляє:


З метою удосконалення законодавства, спрямованого на боротьбу з нелегальною міграцією через державний кордон України, Верховна Рада України постановляє:
2.
І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:


І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
3.
1. У Кримінальному кодексі України:


1. У Кримінальному кодексі України:
4.
1) доповнити Кодекс статтею 75-1 такого змісту:


1) доповнити Кодекс статтею 75-1 такого змісту:
5.
"Стаття 75-1. Незаконне переправлення осіб через державний кордон України
Організація незаконного переправлення осіб через державний кордон України або керівництво такими діями -
караються позбавленням волі на строк від двох до п'яти років з конфіскацією транспортних або інших засобів вчинення злочину або штрафом від двохсот до п'ятисот мінімальних розмірів заробітної плати з конфіскацією майна або без такої.
Ті ж дії, вчинені повторно, або посадовою особою з використанням нею влади чи посадового становища, або за попереднім зговором групою осіб, -
караються позбавленням волі на строк від трьох до семи років з конфіскацією майна і засобів вчинення злочину.
Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, вчинені організованою групою, -
караються позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років з конфіскацією майна і засобів вчинення злочину";
-1- Законом Кримінальний кодекс України доповнено статтею 75-1, якою встановлюється кримінальна відповідальність за організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України або керівництво такими діями. При цьому зазначений Кодекс містить статтю 75 "Незаконне перетинання державного кордону", редакцію якої змінено Законом, що розглядається.
Відповідно до статті 19 Кримінального кодексу України спільна умисна участь двох або більше осіб у вчиненні злочину є співучастю, а особа, яка організувала вчинення злочину або керувала його вчиненням, визнається організатором.
Виходячи з цієї загальної кримінально-правової норми, особи, які разом умисно вчинили злочин, повинні нести відповідальність за однією і тією самою статтею (статтями) Кримінального кодексу. Особа ж, яка організувала вчинення злочину (в даному випадку - незаконне переправлення осіб через державний кордон України), повинна бути притягнута до відповідальності поряд з іншими співучасниками (виконавцями, пособниками і підмовниками) за статтею 19 "Співучасть" та відповідною статтею Кодексу, яка передбачає відповідальність за злочин (у даному випадку - статтею 75).
Таким чином, доповнення Кримінального кодексу статтею 75-1 не узгоджується із Загальною частиною цього Кодексу, зокрема зі статтею 19.
У зв'язку з наведеним пропонується виключити із Закону пункти 1, 3 і 5 статті 1 та статтю 2 розділу І.
Відхилено


"Стаття 75-1. Незаконне переправлення осіб через державний кордон України
Організація незаконного переправлення осіб через державний кордон України або керівництво такими діями -
караються позбавленням волі на строк від двох до п'яти років або штрафом від трьохсот п'ятдесяти до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією засобів вчинення злочину.
Ті ж дії, вчинені повторно, або посадовою особою з використанням нею влади чи посадового становища, або за попереднім зговором групою осіб, -
караються позбавленням волі на строк від трьох до семи років з конфіскацією майна і засобів вчинення злочину.
Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, вчинені організованою групою, -
караються позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років з конфіскацією майна і засобів вчинення злочину";
6.
2) статтю 75 викласти в такій редакції:


2) статтю 75 викласти в такій редакції:
7.
"Стаття 75. Незаконне перетинання державного кордону України
Перетинання державного кордону України поза пунктами пропуску через державний кордон України або в пунктах пропуску через державний кордон України без встановлених документів чи дозволу відповідних органів державної влади, якщо ці дії вчинені неодноразово, -
карається позбавленням волі на строк до трьох років, або виправними роботами на строк до двох років, або штрафом від п'ятдесяти до ста мінімальних розмірів заробітної плати.
Ті ж дії, вчинені особою, раніше судимою за злочин, передбачений цією статтею, -
караються позбавленням волі на строк від двох до п'яти років з конфіскацією майна або без такої.
-2- Законом, що розглядається, статтю 75 Кримінального кодексу викладено в новій редакції, частиною першою якої передбачено, що незаконне перетинання державного кордону України визнається злочином за умови, що такі дії вчинялися неодноразово. При цьому за незаконне перетинання державного кордону України пропонується ввести й адміністративну відповідальність (пункт 1 статті 3 розділу І Закону).
Таке нововведення не відповідає усталеним і виправданим практикою принципам побудови кримінально-правових норм з так званою адміністративною преюдицією (статті 148-3, 155-6, 155-9, 161 та інші Кримінального кодексу) і може призвести до серйозних труднощів та помилок під час застосування запропонованої норми на практиці.
Враховуючи викладене, диспозицію частини першої статті 75 Кримінального кодексу пропонується викласти в такій редакції:
"Перетинання державного кордону України поза пунктами пропуску через державний кордон України або в пунктах пропуску через державний кордон України без встановлених документів чи дозволу відповідних державних органів, вчинене протягом року після накладення адміністративного стягнення за таке діяння".
Враховано

"Стаття 75. Незаконне перетинання державного кордону України
Перетинання державного кордону України поза пунктами пропуску через державний кордон України або в пунктах пропуску через державний кордон України без встановлених документів чи дозволу відповідних державних органів, вчинене протягом року після накладення адміністративного стягнення за таке діяння, -
карається позбавленням волі на строк до трьох років, або виправними роботами на строк до двох років, або штрафом від двохсот до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Ті ж дії, вчинені особою, раніше судимою за злочин, передбачений цією статтею, -
караються позбавленням волі на строк від двох до п'яти років з конфіскацією майна або без такої.
8.
Чинність цієї статті не поширюється на випадки повернення в Україну громадян України, які незаконно перетнули державний кордон України, а так само прибуття в Україну іноземців чи осіб без громадянства для використання ними права на притулок або набуття статусу біженця, якщо вони в установлений законом термін звернулися до відповідних органів державної влади";
-3- Не можна погодитись і з новою редакцією частини третьої статті 75 Кримінального кодексу, згідно з якою практично декриміналізуються діяння, визнані злочинними частинами першою та другої цієї статті.
Формулювання кримінально-правової норми в запропонований спосіб призведе до послаблення боротьби з нелегальною міграцією в Україні та спонукатиме громадян України до незаконного перетинання державного кордону України в обох напрямках, оскільки чинність цієї норми не поширюється на випадки повернення в Україну громадян України, які незаконно перетнули державний кордон України як у пунктах пропуску через державний кордон України без відповідних документів чи дозволу відповідних державних органів, так і поза пунктами пропуску через державний кордон України.
У зв'язку з цим частину третю статті 75 Кримінального кодексу України пропонується залишити в чинній редакції.

Відхилено

Чинність цієї статті не поширюється на випадки повернення в Україну громадян України, які незаконно перетнули державний кордон України, а так само прибуття в Україну іноземців чи осіб без громадянства для використання ними права на притулок або набуття статусу біженця, якщо вони в установлений законом термін звернулися до відповідних органів державної влади";
9.
3) частину другу статті 7-1 після слів і цифр "масові безпорядки (стаття 71)" доповнити словами і цифрами "незаконне переправлення осіб через державний кордон України при обтяжуючих обставинах (стаття 75-1 частини 2 і 3)";
-4-
Пункт 3 ст.1 виключити.
Враховано

3) частину другу статті 7-1 після слів і цифр "масові безпорядки (стаття 71)" доповнити словами і цифрами "незаконне переправлення осіб через державний кордон України при обтяжуючих обставинах (стаття 75-1 частини 2 і 3)";
10.
4) у статті 124-1 слова "пов'язане з законним чи незаконним переміщенням за згодою чи без згоди особи через державний кордон України або без такого" виключити;
-5-
Відповідно до пункту 4 статті 1 розділу І Закону зі статті 124-1 Кримінального кодексу виключено слова "пов'язане з законним чи незаконним переміщенням за згодою чи без згоди особи через державний кордон України або без такого".
Це рішення є помилковим.
Слова, які пропонується виключити зі статті 124-1 Кримінального кодексу, є однією з кваліфікуючих ознак такого тяжкого злочину як торгівля людьми, кримінальну відповідальність за який введено в 1998 році, і розкривають мету відкритого чи таємного заволодіння людиною для подальшого продажу або іншої сплатної передачі.
Незаконне переміщення особи через державний кордон України в даному випадку не є об'єктом посягання, передбаченим статтею 75 Кримінального кодексу.
З огляду на викладене пропонується пункт 4 статті 1 розділу І Закону виключити.
Враховано


11.
5) частину першу статті 186 після слів та цифр "70-1 (контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів)" доповнити словами та цифрами "75-1 частини 2 і 3 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України при обтяжуючих обставинах)".
-6-
Пункт 5 статті 1 виключити.
Відхилено


4) частину першу статті 186 після цифр та слів "70-1 (контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів)" доповнити цифрами та словами "75-1 частини 2 і 3 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України при обтяжуючих обставинах)".
12.
2. Частину першу статті 112 Кримінально-процесуального кодексу України після цифр "75" доповнити цифрами "75-1".
-7-
Статтю 2 виключити
Відхилено


2. Частину першу статті 112 Кримінально-процесуального кодексу України після цифр "75" доповнити цифрами "75-1".
13.
3. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122):


3. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122):
14.
1) доповнити Кодекс статтею 204-1 такого змісту:


1) доповнити Кодекс статтею 204-1 такого змісту:
15.
"Стаття 204-1. Незаконне перетинання державного кордону України


"Стаття 204-1. Незаконне перетинання державного кордону України
16.
Перетинання державного кордону України поза пунктами пропуску через державний кордон України або в пунктах пропуску через державний кордон України без встановлених документів чи дозволу відповідних органів державної влади -


Перетинання державного кордону України поза пунктами пропуску через державний кордон України або в пунктах пропуску через державний кордон України без встановлених документів чи дозволу відповідних органів державної влади -
17.
тягне за собою накладення штрафу від сорока до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або виправні роботи на строк до одного місяця з відрахуванням двадцяти процентів заробітку, або адміністративний арешт на строк до п'ятнадцяти діб.


тягне за собою накладення штрафу від сорока до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або виправні роботи на строк до одного місяця з відрахуванням двадцяти процентів заробітку, або адміністративний арешт на строк до п'ятнадцяти діб.
18.
Чинність цієї статті не поширюється на випадки повернення в Україну громадян України, які незаконно перетнули державний кордон України, а так само прибуття в Україну іноземців чи осіб без громадянства для використання ними права на притулок або набуття статусу біженця, якщо вони в установлений законом термін звернулися до відповідних органів державної влади";
-8- Виходячи з мотивів, викладених у пункті 3 цих Пропозицій, частину другу статті 204-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення (пункт 1 статті 3 Закону, що розглядається) пропонується викласти в такій редакції:
"Дія цієї статті не поширюється на випадки прибуття в Україну іноземців чи осіб без громадянства для використання ними права на притулок або набуття статусу біженця, якщо вони у встановлений законом строк звернулися до відповідних державних органів".
Відхилено

Чинність цієї статті не поширюється на випадки повернення в Україну громадян України, які незаконно перетнули державний кордон України, а так само прибуття в Україну іноземців чи осіб без громадянства для використання ними права на притулок або набуття статусу біженця, якщо вони в установлений законом термін звернулися до відповідних органів державної влади";
19.
2) частину четверту статті 24 викласти у такій редакції:


2) частину четверту статті 24 викласти у такій редакції:
20.
"Законами України може бути передбачено адміністративне видворення за межі України іноземців і осіб без громадянства за вчинення адміністративних правопорушень, які грубо порушують правопорядок";


"Законами України може бути передбачено адміністративне видворення за межі України іноземців і осіб без громадянства за вчинення адміністративних правопорушень, які грубо порушують правопорядок";
21.
3) статті 203, 204 викласти у такій редакції:


3) статті 203, 204 викласти у такій редакції:
22.
"Стаття 203. Порушення іноземцями та особами без громадянства правил перебування в Україні і транзитного проїзду через територію України


"Стаття 203. Порушення іноземцями та особами без громадянства правил перебування в Україні і транзитного проїзду через територію України
23.
Порушення іноземцями та особами без громадянства правил перебування в Україні, тобто проживання без документів на право проживання в Україні, за недійсними документами, або документами, термін дії яких закінчився, або працевлаштування без відповідного дозволу на це, якщо необхідність такого дозволу передбачено законодавством України, або недодержання встановленого порядку реєстрації, або пересування і зміни місця проживання, або ухилення від виїзду з України після закінчення відповідного терміну перебування, а так само порушення правил транзитного проїзду через територію України -


Порушення іноземцями та особами без громадянства правил перебування в Україні, тобто проживання без документів на право проживання в Україні, за недійсними документами, або документами, термін дії яких закінчився, або працевлаштування без відповідного дозволу на це, якщо необхідність такого дозволу передбачено законодавством України, або недодержання встановленого порядку реєстрації, або пересування і зміни місця проживання, або ухилення від виїзду з України після закінчення відповідного терміну перебування, а так само порушення правил транзитного проїзду через територію України -
24.
тягнуть за собою накладення штрафу від десяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
-9- Виходячи з результатів аналізу адміністративно-штрафної практики органів внутрішніх справ щодо іноземців - порушників встановлених правил перебування в Україні і транзитного проїзду через її території та зважаючи на те, що в більшості випадків нелегальні мігранти, як правило, мають при собі незначні кошти, пропонується в санкції статті 203 Кодексу України про адміністративні правопорушення (пункт 3 статті 3 Закону) слова "від десяти до двадцяти" замінити словами "від п'яти до п'ятдесяти".
Відхилено

тягнуть за собою накладення штрафу від десяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
25.
Стаття 204. Порушення порядку працевлаштування, надання житла, реєстрації, прописки або виписки іноземців та осіб без громадянства та оформлення для них документів


Стаття 204. Порушення порядку працевлаштування, надання житла, реєстрації, прописки або виписки іноземців та осіб без громадянства та оформлення для них документів
26.
Порушення посадовими особами підприємств, установ і організацій, незалежно від форм власності, у тому числі іноземних суб'єктів господарської діяльності, що діють на території України, встановленого порядку працевлаштування іноземців та осіб без громадянства, надання їм житла, а також інші порушення, спрямовані на їх незаконну реєстрацію, прописку або виписку, оформлення документів на проживання, -


Порушення посадовими особами підприємств, установ і організацій, незалежно від форм власності, у тому числі іноземних суб'єктів господарської діяльності, що діють на території України, встановленого порядку працевлаштування іноземців та осіб без громадянства, надання їм житла, а також інші порушення, спрямовані на їх незаконну реєстрацію, прописку або виписку, оформлення документів на проживання, -
27.
тягнуть за собою накладення штрафу від десяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";


тягнуть за собою накладення штрафу від десяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";
28.
4) у статтях 205 і 206 слово "СРСР" замінити словом "Україна" у відповідних відмінках;


4) у статтях 205 і 206 слово "СРСР" замінити словом "Україна" у відповідних відмінках;
29.
5) статтю 221 після цифр "188-1" доповнити цифрами "204-1";


5) у статті 221 та частині першій статті 294 слово і цифри "Статтями 208-1" замінити словом і цифрами "статтями 204-1, 208-1";
30.
6) у статті 222:


6) у статті 222:
31.
у частині першій цифри "203 - 206" замінити цифрами "203, 204, 205, 206";


у частині першій цифри "203 - 206" замінити цифрами "203, 204, 205, 206";
32.
у пункті 1 частини другої цифри "204 - 206" замінити цифрами "203, 204, 205, 206";


у пункті 1 частини другої цифри "204 - 206" замінити цифрами "203, 204, 205, 206";
33.
7) у абзаці "Прикордонних військ України (стаття 185-10)" пункту 1 частини першої статті 255 слово і цифри "(стаття 185-10)" замінити словом і цифрами "(статті 185-10, 204-1)".


7) у абзаці "Прикордонних військ України (стаття 185-10)" пункту 1 частини першої статті 255 слово і цифри "(стаття 185-10)" замінити словом і цифрами "(статті 185-10, 204-1)".
34.
4. Статтю 32 Закону України "Про правовий статус іноземців" (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N23, ст. 161) викласти у такій редакції:


4. Статтю 32 Закону України "Про правовий статус іноземців" (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N23, ст. 161) викласти у такій редакції:
35.
"Іноземець, який вчинив злочин або адміністративне правопорушення, після відбуття призначеного йому покарання чи виконання адміністративного стягнення може бути видворений за межі України. Рішення про видворення його за межі України після відбуття ним покарання чи виконання адміністративного стягнення приймається органом внутрішніх справ за місцем його перебування з наступним повідомленням протягом 24 годин прокурора про підстави прийняття такого рішення. За рішенням органу внутрішніх справ видворення іноземця за межі України може супроводжуватися забороною подальшого в'їзду в Україну строком до п'яти років. Строки заборони подальшого в'їзду в Україну обчислюються з дня винесення вказаного рішення. Порядок виконання рішення про заборону подальшого в'їзду в Україну визначається законодавством України.


"Стаття 32. Видворення за межі України
Іноземець, який вчинив злочин або адміністративне правопорушення, після відбуття призначеного йому покарання чи виконання адміністративного стягнення може бути видворений за межі України. Рішення про видворення його за межі України після відбуття ним покарання чи виконання адміністративного стягнення приймається органом внутрішніх справ за місцем його перебування з наступним повідомленням протягом 24 годин прокурора про підстави прийняття такого рішення. За рішенням органу внутрішніх справ видворення іноземця за межі України може супроводжуватися забороною подальшого в'їзду в Україну строком до п'яти років. Строки заборони подальшого в'їзду в Україну обчислюються з дня винесення вказаного рішення. Порядок виконання рішення про заборону подальшого в'їзду в Україну визначається законодавством України.
36.
Крім випадків, зазначених в частині першій цієї статті, іноземець може бути видворений за межі України за рішенням органів внутрішніх справ або Служби безпеки України з наступним повідомленням протягом 24 годин прокурора про підстави прийняття такого рішення, якщо дії іноземця грубо порушують законодавство про статус іноземців, або суперечать інтересам забезпечення безпеки України чи охорони громадського порядку, або коли це необхідно для охорони здоров'я, захисту прав і законних інтересів громадян України.


Крім випадків, зазначених в частині першій цієї статті, іноземець може бути видворений за межі України за рішенням органів внутрішніх справ або Служби безпеки України з наступним повідомленням протягом 24 годин прокурора про підстави прийняття такого рішення, якщо дії іноземця грубо порушують законодавство про статус іноземців, або суперечать інтересам забезпечення безпеки України чи охорони громадського порядку, або коли це необхідно для охорони здоров'я, захисту прав і законних інтересів громадян України.
37.
Іноземець зобов'язаний покинути територію України у термін, зазначений у рішенні про видворення, але не пізніше ніж через 30 днів після прийняття вказаного рішення. У разі прийняття рішення про видворення іноземця за межі України у нього негайно анулюється віза та вилучаються інші документи на право перебування в Україні. Іноземці, які ухиляються від виїзду, підлягають з санкції прокурора затриманню і видворенню у примусовому порядку. Затримання допускається лише на термін, необхідний для видворення.


Іноземець зобов'язаний покинути територію України у термін, зазначений у рішенні про видворення, але не пізніше ніж через 30 днів після прийняття вказаного рішення. У разі прийняття рішення про видворення іноземця за межі України у нього негайно анулюється віза та вилучаються інші документи на право перебування в Україні. Іноземці, які ухиляються від виїзду, підлягають з санкції прокурора затриманню і видворенню у примусовому порядку. Затримання допускається лише на термін, необхідний для видворення.
38.
Рішення органів внутрішніх справ або Служби безпеки України про видворення іноземця з України може бути оскаржено до суду. Оскарження зупиняє виконання рішення про видворення, крім випадків, коли необхідність негайного видворення зумовлена інтересами забезпечення безпеки України чи охорони громадського порядку.


Рішення органів внутрішніх справ або Служби безпеки України про видворення іноземця з України може бути оскаржено до суду. Оскарження зупиняє виконання рішення про видворення, крім випадків, коли необхідність негайного видворення зумовлена інтересами забезпечення безпеки України чи охорони громадського порядку.
39.
Видворення іноземців здійснюється органами внутрішніх справ.


Видворення іноземців здійснюється органами внутрішніх справ.
40.
Іноземці, які підлягають видворенню, відшкодовують витрати, пов'язані з видворенням, у порядку, встановленому законом. Якщо зазначені іноземці не мають коштів для відшкодування витрат, пов'язаних з видворенням їх за межі України, видворення здійснюється за рахунок держави.


Іноземці, які підлягають видворенню, відшкодовують витрати, пов'язані з видворенням, у порядку, встановленому законом. Якщо зазначені іноземці не мають коштів для відшкодування витрат, пов'язаних з видворенням їх за межі України, видворення здійснюється за рахунок держави.
41.
Фізичні або юридичні особи, які запрошували чи приймали цих іноземців, влаштовували їх незаконний в'їзд, проживання, працевлаштування, сприяли в ухиленні від виїзду після закінчення терміну перебування, в порядку, встановленому законом, відшкодовують витрати, завдані державі видворенням зазначених іноземців".


Фізичні або юридичні особи, які запрошували чи приймали цих іноземців, влаштовували їх незаконний в'їзд, проживання, працевлаштування, сприяли в ухиленні від виїзду після закінчення терміну перебування, в порядку, встановленому законом, відшкодовують витрати, завдані державі видворенням зазначених іноземців".
42.
ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.


ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

* - Назви колонок таблиці подані в загальному значенні