Назва: Про соціальну роботу з дітьми та молоддю
Автор: Народні депутати України - члени Комітету з питань молодіжної політики, фізичної культури, спорту і туризму
Головний комітет: Народні депутати України - члени Комітету з питань молодіжної політики, фізичної культури, спорту і туризму

N
Редакція, прийнята в попередньому читанні*
Зауваження та пропозиції
Висновки, обгр.
Редакція, запропонована головним комітетом
0.

Закон України
Про соціальну роботу з дітьми та молоддюЗакон України
Про соціальну роботу з дітьми та молоддю
1.
Цей Закон визначає організаційні і правові засади соціальної роботи з дітьми та молоддю.


Цей Закон визначає організаційні і правові засади соціальної роботи з дітьми та молоддю.
2.
Розділ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


Розділ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
3.
Стаття 1. Визначення термінів


Стаття 1. Визначення термінів
4.
У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:


У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:
5.
соціальна робота з дітьми та молоддю - діяльність уповноважених органів, підприємств, організацій та установ незалежно від їх підпорядкування і форми власності та окремих громадян, яка спрямована на створення соціальних умов життєдіяльності, гармонійного та різнобічного розвитку дітей та молоді, захист їх конституційних прав, свобод і законних інтересів, задоволення культурних та духовних потреб;


соціальна робота з дітьми та молоддю - діяльність уповноважених органів, підприємств, організацій та установ незалежно від їх підпорядкування і форми власності та окремих громадян, яка спрямована на створення соціальних умов життєдіяльності, гармонійного та різнобічного розвитку дітей та молоді, захист їх конституційних прав, свобод і законних інтересів, задоволення культурних та духовних потреб;
6.
соціальне обслуговування - робота, спрямована на задоволення потреб, які виникають у процесі життєдіяльності, що забезпечує гармонійний та різнобічний розвиток дітей та молоді шляхом надання соціальної допомоги і різноманітних соціальних послуг;


соціальне обслуговування - робота, спрямована на задоволення потреб, які виникають у процесі життєдіяльності, що забезпечує гармонійний та різнобічний розвиток дітей та молоді шляхом надання соціальної допомоги і різноманітних соціальних послуг;
7.
соціальний супровід - робота, спрямована на здійснення соціальних опіки, допомоги та патронажу соціально незахищених категорій дітей та молоді з метою подолання життєвих труднощів, збереження, підвищення їх соціального статусу;


соціальний супровід - робота, спрямована на здійснення соціальних опіки, допомоги та патронажу соціально незахищених категорій дітей та молоді з метою подолання життєвих труднощів, збереження, підвищення їх соціального статусу;
8.
соціальна профілактика - робота, спрямована на попередження аморальної, протиправної, іншої асоціальної поведінки дітей та молоді, виявлення будь-якого негативного впливу на життя і здоров'я дітей та молоді та запобігання такому впливу;


соціальна профілактика - робота, спрямована на попередження аморальної, протиправної, іншої асоціальної поведінки дітей та молоді, виявлення будь-якого негативного впливу на життя і здоров'я дітей та молоді та запобігання такому впливу;
9.
соціальна реабілітація - робота, спрямована на відновлення морального, психічного та фізичного стану дітей та молоді, їх соціальних функцій, приведення індивідуальної чи колективної поведінки у відповідність із загальновизнаними суспільними правилами і нормами;соціальна реабілітація - робота, спрямована на відновлення морального, психічного та фізичного стану дітей та молоді, їх соціальних функцій, приведення індивідуальної чи колективної поведінки у відповідність із загальновизнаними суспільними правилами і нормами;
10.
соціальне інспектування - система заходів, спрямованих на здійснення нагляду, аналізу, експертизи, контролю за здійсненням соціальних програм, проектів, умовами життєдіяльності, моральним, психічним та фізичним станом дітей та молоді, забезпечення захисту їх прав, свобод та законних інтересів;


соціальне інспектування - система заходів, спрямованих на здійснення нагляду, аналізу, експертизи, контролю за здійсненням соціальних програм, проектів, умовами життєдіяльності, моральним, психічним та фізичним станом дітей та молоді, забезпечення захисту їх прав, свобод та законних інтересів;
11.
центри соціальних служб для молоді - спеціальні заклади, уповноважені державою брати участь у реалізації державної молодіжної політики шляхом здійснення соціальної роботи з дітьми та молоддю;


центри соціальних служб для молоді - спеціальні заклади, уповноважені державою брати участь у реалізації державної молодіжної політики шляхом здійснення соціальної роботи з дітьми та молоддю;
12.
фахівець із соціальної роботи - особа, яка має спеціальну освіту і здійснює соціальну роботу з різними категоріями дітей та молоді або відповідними соціальними групами на професійних або волонтерських засадах;


фахівець із соціальної роботи - особа, яка має спеціальну освіту і здійснює соціальну роботу з різними категоріями дітей та молоді або відповідними соціальними групами на професійних або волонтерських засадах;
13.
волонтерський рух - добровільна, доброчинна, неприбуткова та вмотивована діяльність, яка має суспільно корисний характер;


волонтерський рух - добровільна, доброчинна, неприбуткова та вмотивована діяльність, яка має суспільно корисний характер;
14.
соціальний менеджмент - управління системою соціальної роботи, спрямоване на реалізацію її завдань та пошук оптимальних шляхів їх вирішення.


соціальний менеджмент - управління системою соціальної роботи, спрямоване на реалізацію її завдань та пошук оптимальних шляхів їх вирішення.
15.
Стаття 2. Законодавство України про соціальну роботу з дітьми та молоддю


Стаття 2. Законодавство України про соціальну роботу з дітьми та молоддю
16.
Законодавство України про соціальну роботу з дітьми та молоддю базується на Конституції України і складається з цього Закону та інших нормативно-правових актів.


Законодавство України про соціальну роботу з дітьми та молоддю базується на Конституції України і складається з цього Закону та інших нормативно-правових актів.
17.
Якщо міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені цим Законом, то застосовуються правила міжнародних договорів.


Якщо міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені цим Законом, то застосовуються правила міжнародних договорів.
18.
Стаття 3. Суб'єкти соціальної роботи з дітьми та молоддю


Стаття 3. Суб'єкти соціальної роботи з дітьми та молоддю
19.
Суб'єктами соціальної роботи з дітьми та молоддю є:


Суб'єктами соціальної роботи з дітьми та молоддю є:
20.
уповноважені органи, які здійснюють соціальну роботу з дітьми та молоддю;


уповноважені органи, які здійснюють соціальну роботу з дітьми та молоддю;
21.
фахівці із соціальної роботи;


фахівці із соціальної роботи.
22.
діти та молодь.
Абзац четвертий частини першої статті 3 вилучити
Враховано

23.
До уповноважених органів відносяться:


До уповноважених органів відносяться:
24.
органи виконавчої влади;


органи виконавчої влади;
25.
органи місцевого самоврядування;


органи місцевого самоврядування;
26.
служби у справах неповнолітніх;


служби у справах неповнолітніх;
27.
центри соціальних служб для молоді, їх спеціалізовані формування;


центри соціальних служб для молоді, їх спеціалізовані формування;
28.
державні та комунальні підприємства, установи та організації незалежно від їх підпорядкування, що здійснюють соціальну роботу з дітьми та молоддю.
Абзац шостий частини другої статті 3 викласти в такій редакції: "підприємства, установи та організації, незалежно від їх підпорядкування та форми власності."
Враховано
підприємства, установи та організації, незалежно від їх підпорядкування та форми власності.
29.
Стаття 4. Об'єкти соціальної роботи з дітьми та молоддю


Стаття 4. Об'єкти соціальної роботи з дітьми та молоддю
30.
Об'єктами соціальної роботи з дітьми та молоддю є:


Об'єктами соціальної роботи з дітьми та молоддю є:
31.
діти, молодь та члени їх сімей;


діти, молодь та члени їх сімей;
32.
професійні та інші колективи;


професійні та інші колективи;
33.
соціальні групи, щодо яких здійснюється соціальна робота.


соціальні групи, щодо яких здійснюється соціальна робота.
34.
Стаття 5. Основні принципи здійснення соціальної роботи з дітьми та молоддю


Стаття 5. Основні принципи здійснення соціальної роботи з дітьми та молоддю
35.
Соціальна робота з дітьми та молоддю грунтується на загальновизнаних гуманістичних, демократичних та правових засадах.


Соціальна робота з дітьми та молоддю грунтується на загальновизнаних гуманістичних, демократичних та правових засадах.
36.
Основними принципами соціальної роботи з дітьми та молоддю є:


Основними принципами соціальної роботи з дітьми та молоддю є:
37.
законність, додержання і захист прав людини;


законність, додержання і захист прав людини;
38.
диференційність, системність, індивідуальний підхід;


диференційність, системність, індивідуальний підхід;
39.
доступність, конфіденційність у соціальній роботі;


доступність, конфіденційність у соціальній роботі;
40.
відповідальність суб'єктів соціальної роботи за додержання етичних і правових норм, вимог та правил здійснення соціальної роботи;


відповідальність суб'єктів соціальної роботи за додержання етичних і правових норм, вимог та правил здійснення соціальної роботи;
41.
добровільність у прийнятті допомоги.


добровільність у прийнятті допомоги.
42.
Стаття 6. Сфери та рівні здійснення соціальної роботи з дітьми та молоддю


Стаття 6. Сфери та рівні здійснення соціальної роботи з дітьми та молоддю
43.
Сферами здійснення соціальної роботи з дітьми та молоддю є:


Сферами здійснення соціальної роботи з дітьми та молоддю є:
44.
громадська;


громадська;
45.
економічна;


економічна;
46.
освітня;


освітня;
47.
виховна;


виховна;
48.
культурна;


культурна;
49.
оздоровча.


оздоровча.
50.
Соціальна робота з дітьми та молоддю, державне управління та контроль у цій сфері здійснюються на місцевому, регіональному, державному рівнях.


Соціальна робота з дітьми та молоддю, державне управління та контроль у цій сфері здійснюються на місцевому, регіональному, державному рівнях.
51.
Розділ ІІ. ЗДІЙСНЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ З ДІТЬМИ ТА МОЛОДДЮ


Розділ ІІ. ЗДІЙСНЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ З ДІТЬМИ ТА МОЛОДДЮ
52.
Стаття 7. Основні напрями державної політики у сфері соціальної роботи з дітьми та молоддю


Стаття 7. Основні напрями державної політики у сфері соціальної роботи з дітьми та молоддю
53.
Основними напрямами державної політики у сфері соціальної роботи з дітьми та молоддю є:


Основними напрямами державної політики у сфері соціальної роботи з дітьми та молоддю є:
54.
визначення правових засад соціальної роботи з дітьми та молоддю;


визначення правових засад соціальної роботи з дітьми та молоддю;
55.
розроблення та реалізація державних, галузевих, регіональних програм соціального становлення і соціальної підтримки дітей та молоді;


розроблення та реалізація державних, галузевих, регіональних програм соціального становлення і соціальної підтримки дітей та молоді;
56.
створення сприятливих умов для гармонійного розвитку дітей та молоді, задоволення потреб у добровільному виборі виду діяльності, не забороненому законодавством, активної участі в творчій, культурологічній, спортивній і оздоровчій діяльності;


створення сприятливих умов для гармонійного розвитку дітей та молоді, задоволення потреб у добровільному виборі виду діяльності, не забороненому законодавством, активної участі в творчій, культурологічній, спортивній і оздоровчій діяльності;
57.
консультування і надання соціальних послуг, соціально-медичної, психолого-педагогічної, правової, інформаційної та інших видів соціальної допомоги;


консультування і надання соціальних послуг, соціально-медичної, психолого-педагогічної, правової, інформаційної та інших видів соціальної допомоги;
58.
здійснення соціального менеджменту щодо організації діяльності державних виконавчих органів та установ, громадських організацій, спрямованої на подолання соціальних проблем;
В абзаці шостому статті 7 замість слів "державних віконавчих органів та установ" записати слова "органів виконавчої влади", далі за текстом
Враховано
здійснення соціального менеджменту щодо організації діяльності органів виконавчої влади, громадських організацій, спрямованої на подолання соціальних проблем;
59.
здійснення соціально-профілактичної роботи щодо запобігання наслідкам негативних явищ та подолання таких наслідків;


здійснення соціально-профілактичної роботи щодо запобігання наслідкам негативних явищ та подолання таких наслідків;
60.
розроблення та здійснення комплексу реабілітаційних заходів щодо відновлення соціальних функцій, психологічного та фізичного стану дітей та молоді, які зазнали жорстокості, насильства, потрапили в екстремальні ситуації;


розроблення та здійснення комплексу реабілітаційних заходів щодо відновлення соціальних функцій, психологічного та фізичного стану дітей та молоді, які зазнали жорстокості, насильства, потрапили в екстремальні ситуації;
61.
сприяння дитячим і молодіжним організаціям, іншим об'єднанням громадян, фізичним особам у реалізації ними власних соціально значущих ініціатив і проектів;


сприяння дитячим і молодіжним організаціям, іншим об'єднанням громадян, фізичним особам у реалізації ними власних соціально значущих ініціатив і проектів;
62.
забезпечення дотримання соціальних стандартів і нормативів умов життєдіяльності, морального, психологічного та фізичного стану дітей та молоді;


забезпечення дотримання соціальних стандартів і нормативів умов життєдіяльності, морального, психологічного та фізичного стану дітей та молоді;
63.
здійснення кадрового, науково-методичного, фінансового, матеріально-технічного, інформаційного та інших видів забезпечення соціальної роботи;


здійснення кадрового, науково-методичного, фінансового, матеріально-технічного, інформаційного та інших видів забезпечення соціальної роботи;
64.
сприяння розвитку та підтримка волонтерського руху;


сприяння розвитку та підтримка волонтерського руху;
65.
встановлення та зміцнення зв'язків із соціальними службами для молоді за кордоном, інтеграція в міжнародну систему соціальної роботи з молоддю;


встановлення та зміцнення зв'язків із соціальними службами для молоді за кордоном, інтеграція в міжнародну систему соціальної роботи з молоддю;
66.
здійснення комплексу медико-соціальних та реабілітаційних заходів щодо адаптації в суспільстві дітей з вадами фізичного та розумового розвитку.


здійснення комплексу медико-соціальних та реабілітаційних заходів щодо адаптації в суспільстві дітей з вадами фізичного та розумового розвитку.
67.
Стаття 8. Соціальне обслуговування дітей та молоді


Стаття 8. Соціальне обслуговування дітей та молоді
68.
Соціальне обслуговування дітей та молоді здійснюється у порядку, визначеному законодавством, шляхом надання соціальних послуг:


Соціальне обслуговування дітей та молоді здійснюється у порядку, визначеному законодавством, шляхом надання соціальних послуг:
69.
гарантованих державою безкоштовних фізкультурно-оздоровчих послуг;


гарантованих державою безкоштовних фізкультурно-оздоровчих послуг;
70.
у доборі роботи і працевлаштуванні відповідно до покликання, здібностей, професійної підготовки, освіти, професійної орієнтації та перепідготовки;


у доборі роботи і працевлаштуванні відповідно до покликання, здібностей, професійної підготовки, освіти, професійної орієнтації та перепідготовки;
71.
у сфері освіти, культури, охорони здоров'я, фізичної культури і спорту, спеціального медичного обслуговування, оздоровлення, відпочинку;


у сфері освіти, культури, охорони здоров'я, фізичної культури і спорту, спеціального медичного обслуговування, оздоровлення, відпочинку;
72.
добродійних послуг для задоволення духовних, культурних, естетичних, виховних, освітніх, оздоровчо-лікувальних, рекреаційних та інших потреб.


добродійних послуг для задоволення духовних, культурних, естетичних, виховних, освітніх, оздоровчо-лікувальних, рекреаційних та інших потреб.
73.
Стаття 9. Соціальний супровід дітей та молоді


Стаття 9. Соціальний супровід дітей та молоді
74.
Соціальний супровід передбачає здійснення:


Соціальний супровід передбачає здійснення:
75.
службами у справах неповнолітніх, центрами соціальних служб для молоді системного обліку та догляду дітей і молоді, які опинилися в складних життєвих ситуаціях;


службами у справах неповнолітніх, центрами соціальних служб для молоді системного обліку та догляду дітей і молоді, які опинилися в складних життєвих ситуаціях;
76.
систематичних і комплексних заходів, спрямованих на подолання життєвих труднощів, збереження та підвищення соціального статусу дітей та молоді;


систематичних і комплексних заходів, спрямованих на подолання життєвих труднощів, збереження та підвищення соціального статусу дітей та молоді;
77.
системи заходів, спрямованих на подолання різних видів залежностей, які завдають шкоди психічному і фізичному здоров'ю дітей та молоді;


системи заходів, спрямованих на подолання різних видів залежностей, які завдають шкоди психічному і фізичному здоров'ю дітей та молоді;
78.
соціальної опіки щодо дітей з вадами фізичного та розумового розвитку.


соціальної опіки щодо дітей з вадами фізичного та розумового розвитку.
79.
Стаття 10. Соціальна профілактика серед дітей та молоді


Стаття 10. Соціальна профілактика серед дітей та молоді
80.
Соціальна профілактика серед дітей та молоді передбачає здійснення:


Соціальна профілактика серед дітей та молоді передбачає здійснення:
81.
системного обліку і догляду за дітьми та молоддю, які виявили схильність до асоціальної поведінки;


системного обліку і догляду за дітьми та молоддю, які виявили схильність до асоціальної поведінки;
82.
інформаційно-просвітницької, пропагандистської та агітаційної роботи серед дітей та молоді за місцем проживання, навчання або роботи.


інформаційно-просвітницької, пропагандистської та агітаційної роботи серед дітей та молоді за місцем проживання, навчання або роботи.
83.
Стаття 11. Соціальна реабілітація дітей та молоді


Стаття 11. Соціальна реабілітація дітей та молоді
84.
Соціальна реабілітація дітей та молоді передбачає здійснення:


Соціальна реабілітація дітей та молоді передбачає здійснення:
85.
навчально-виховної реабілітації у загальноосвітніх школах-інтернатах для дітей та молоді, які потребують соціальної допомоги; у спеціальних загальноосвітніх школах (школах-інтернатах) для дітей та молоді, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку; у загальноосвітніх санаторних школах (школах-інтернатах) для дітей, які потребують тривалого лікування;


навчально-виховної реабілітації у загальноосвітніх школах-інтернатах для дітей та молоді, які потребують соціальної допомоги; у спеціальних загальноосвітніх школах (школах-інтернатах) для дітей та молоді, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку; у загальноосвітніх санаторних школах (школах-інтернатах) для дітей, які потребують тривалого лікування;
86.
соціально-лікувальної та психологічної реабілітації у відповідних закладах охорони здоров'я дітей та молоді, які зазнали жорстокості, насильства, а також які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС;


соціально-лікувальної та психологічної реабілітації у відповідних закладах охорони здоров'я дітей та молоді, які зазнали жорстокості, насильства, а також які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС;
87.
фізичної реабілітації дітей та молоді з фізичними, розумовими вадами у спеціалізованих фізкультурно-оздоровчих закладах (клубах, центрах тощо);


фізичної реабілітації дітей та молоді з фізичними, розумовими вадами у спеціалізованих фізкультурно-оздоровчих закладах (клубах, центрах тощо);
88.
медико-соціальної реабілітації неповнолітніх, які зловживають алкоголем, наркотиками і які за станом здоров'я не можуть бути направлені до шкіл соціальної реабілітації та професійних училищ соціальної реабілітації;


медико-соціальної реабілітації неповнолітніх, які зловживають алкоголем, наркотиками і які за станом здоров'я не можуть бути направлені до шкіл соціальної реабілітації та професійних училищ соціальної реабілітації;
89.
соціально-освітньої реабілітації в школах соціальної реабілітації та професійних училищах соціальної реабілітації неповнолітніх, які скоїли правопорушення.


соціально-освітньої реабілітації в школах соціальної реабілітації та професійних училищах соціальної реабілітації неповнолітніх, які скоїли правопорушення.
90.
Стаття 12. Соціальне інспектування у сфері соціальної роботи з дітьми та молоддю


Стаття 12. Соціальне інспектування у сфері соціальної роботи з дітьми та молоддю
91.
Соціальне інспектування здійснюється з метою контролю за додержанням вимог законодавства щодо захисту прав і свобод дітей та молоді у сфері соціальної роботи з ними.


Соціальне інспектування здійснюється з метою контролю за додержанням вимог законодавства щодо захисту прав і свобод дітей та молоді у сфері соціальної роботи з ними.
92.
Соціальне інспектування здійснюється центрами соціальних служб для молоді спільно з відповідними органами виконавчої влади, яким законодавством надано право здійснювати інспекторський нагляд.


Соціальне інспектування здійснюється центрами соціальних служб для молоді спільно з відповідними органами виконавчої влади, яким законодавством надано право здійснювати інспекторський нагляд.
93.
Порядок і умови здійснення соціального інспектування визначаються спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань молодіжної політики.


Порядок і умови здійснення соціального інспектування визначаються спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань молодіжної політики.
94.
За результатами соціального інспектування центри соціальних служб для молоді мають право:


За результатами соціального інспектування центри соціальних служб для молоді мають право:
95.
звертатися до органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, а також підприємств, установ, організацій всіх форм власності;


звертатися до органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, а також підприємств, установ, організацій всіх форм власності;
96.
порушувати перед відповідними органами клопотання про застосування передбачених законодавством санкцій до підприємств, установ та організацій усіх форм власності, громадян, накладання дисциплінарних та адміністративних стягнень на посадових осіб у разі порушення ними законодавства стосовно дітей та молоді.


порушувати перед відповідними органами клопотання про застосування передбачених законодавством санкцій до підприємств, установ та організацій усіх форм власності, громадян, накладання дисциплінарних та адміністративних стягнень на посадових осіб у разі порушення ними законодавства стосовно дітей та молоді.
97.
Стаття 13. Центри соціальних служб для молоді


Стаття 13. Центри соціальних служб для молоді
98.
1. Здійснення соціальної роботи з дітьми та молоддю покладається на:


1. Здійснення соціальної роботи з дітьми та молоддю покладається на:
99.
Державний центр соціальних служб для молоді;


Державний центр соціальних служб для молоді;
100.
республіканський (Автономної Республіки Крим), обласні, Київський та Севастопольський міські, районні, районні у містах, сільські та селищні центри соціальних служб для молоді;


республіканський (Автономної Республіки Крим), обласні, Київський та Севастопольський міські, районні, районні у містах, сільські та селищні центри соціальних служб для молоді;
101.
спеціалізовані формування центрів соціальних служб для молоді, зокрема бюро праці, агентства зайнятості, служби психологічної допомоги, кризові центри, центри реабілітації, ресоціалізації, адаптації, школи батьківської підтримки для молодих батьків, телефон довіри тощо.


спеціалізовані формування центрів соціальних служб для молоді, зокрема бюро праці, агентства зайнятості, служби психологічної допомоги, кризові центри, центри реабілітації, ресоціалізації, адаптації, школи батьківської підтримки для молодих батьків, телефон довіри тощо.
102.
Державний центр соціальних служб для молоді створюється спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань молодіжної політики та підпорядковується йому.


Державний центр соціальних служб для молоді створюється спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань молодіжної політики та підпорядковується йому.
103.
Центри соціальних служб для молоді створюються відповідними органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, належать до сфери їх управління і підпорядковуються відповідно органу виконавчої влади чи виконавчому органу сільської, селищної, міської ради.


Центри соціальних служб для молоді створюються відповідними органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, належать до сфери їх управління і підпорядковуються відповідно органу виконавчої влади чи виконавчому органу сільської, селищної, міської ради.
104.
Державний центр соціальних служб для молоді контролює і координує діяльність республіканського (Автономної Республіки Крим), обласних, Київського та Севастопольського міських центрів соціальних служб для молоді.


Державний центр соціальних служб для молоді контролює і координує діяльність республіканського (Автономної Республіки Крим), обласних, Київського та Севастопольського міських центрів соціальних служб для молоді.
105.
Республіканський центр соціальних служб для молоді Автономної Республіки Крим, центри соціальних служб для молоді обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, міські, районні, районні у містах, сільські та селищні ради контролюють і координують діяльність центрів соціальних служб для молоді відповідно районних державних адміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах, сільських та селищних рад, а також надають їм практичну і методичну допомогу.


Республіканський центр соціальних служб для молоді Автономної Республіки Крим, центри соціальних служб для молоді обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, міські, районні, районні у містах, сільські та селищні ради контролюють і координують діяльність центрів соціальних служб для молоді відповідно районних державних адміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах, сільських та селищних рад, а також надають їм практичну і методичну допомогу.
106.
2. Штатна чисельність працівників Державного, республіканського (Автономної Республіки Крим), обласних, Київського та Севастопольського міських, районних, міських, районних у містах, сільських, селищних центрів соціальних служб для молоді встановлюється згідно з мінімальними стандартами здійснення соціальної роботи з дітьми та молоддю.


2. Штатна чисельність працівників Державного, республіканського (Автономної Республіки Крим), обласних, Київського та Севастопольського міських, районних, міських, районних у містах, сільських, селищних центрів соціальних служб для молоді встановлюється згідно з мінімальними стандартами здійснення соціальної роботи з дітьми та молоддю.
107.
3. Типове положення про центри соціальних служб для молоді затверджується Кабінетом Міністрів України.


3. Типове положення про центри соціальних служб для молоді затверджується Кабінетом Міністрів України.
108.
4. Діяльність центрів соціальних служб для молоді фінансується за рахунок державного та місцевих бюджетів, відповідні витрати в яких визначаються окремим рядком, інших джерел, передбачених законодавством.


4. Діяльність центрів соціальних служб для молоді фінансується за рахунок державного та місцевих бюджетів, відповідні витрати в яких визначаються окремим рядком, інших джерел, передбачених законодавством.
109.
Працівники центрів соціальних служб для молоді забезпечуються проїзними документами для проїзду у всіх видах міського та приміського транспорту (крім таксі) на час здійснення соціальної роботи.
Абзац другий частини четвертої статті 13 вилучити

Враховано

110.
5. Послуги, що надаються центрами соціальних служб для молоді, є державними послугами і здійснюються на безоплатній основі.


5. Послуги, що надаються центрами соціальних служб для молоді, є державними послугами і здійснюються на безоплатній основі.
111.
Послуги можуть надаватися центрами соціальних служб для молоді на компенсаційній основі, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України.
Абзац другий частини п"ятої статті 13 вилучити
Враховано

112.
Стаття 14. Завдання суб'єктів соціальної роботи з дітьми та молоддю


Стаття 14. Завдання суб'єктів соціальної роботи з дітьми та молоддю
113.
Завданнями суб'єктів соціальної роботи з дітьми та молоддю є:


Завданнями суб'єктів соціальної роботи з дітьми та молоддю є:
114.
надання різноманітних соціальних послуг, соціально-медичної, психолого-педагогічної, правової, інформаційної, матеріальної та інших видів соціальної допомоги, консультування дітей та молоді;


надання різноманітних соціальних послуг, соціально-медичної, психолого-педагогічної, правової, інформаційної, матеріальної та інших видів соціальної допомоги, консультування дітей та молоді;
115.
розроблення та здійснення системи заходів по створенню умов, достатніх для життєдіяльності різних категорій дітей та молоді;


розроблення та здійснення системи заходів по створенню умов, достатніх для життєдіяльності різних категорій дітей та молоді;
116.
здійснення соціально-профілактичної роботи серед дітей та молоді, проведення системи заходів щодо запобігання негативним явищам та їх подолання;


здійснення соціально-профілактичної роботи серед дітей та молоді, проведення системи заходів щодо запобігання негативним явищам та їх подолання;
117.
розроблення та здійснення реабілітаційних заходів щодо відновлення соціальних функцій, морального, психічного та фізичного стану дітей та молоді, пристосування їх до безпечних соціальних та інших умов життєдіяльності, а також надання допомоги дітям, молоді, які зазнали жорстокості та насильства, потрапили в екстремальні ситуації;


розроблення та здійснення реабілітаційних заходів щодо відновлення соціальних функцій, морального, психічного та фізичного стану дітей та молоді, пристосування їх до безпечних соціальних та інших умов життєдіяльності, а також надання допомоги дітям, молоді, які зазнали жорстокості та насильства, потрапили в екстремальні ситуації;
118.
здійснення міжнародного співробітництва, вивчення і поширення передового міжнародного досвіду з питань соціальної роботи з дітьми та молоддю;


здійснення міжнародного співробітництва, вивчення і поширення передового міжнародного досвіду з питань соціальної роботи з дітьми та молоддю;
119.
сприяння молодіжним організаціям і окремим громадянам у їх культурному і фізичному розвитку, участі в трудовій та суспільно корисній діяльності;


сприяння молодіжним організаціям і окремим громадянам у їх культурному і фізичному розвитку, участі в трудовій та суспільно корисній діяльності;
120.
здійснення інших повноважень у сфері соціальної роботи з дітьми та молоддю.


здійснення інших повноважень у сфері соціальної роботи з дітьми та молоддю.
121.
Стаття 15. Права суб'єктів соціальної роботи з дітьми та молоддю


Стаття 15. Права суб'єктів соціальної роботи з дітьми та молоддю
122.
Суб'єкти соціальної роботи з дітьми та молоддю мають право:


Суб'єкти соціальної роботи з дітьми та молоддю мають право:
123.
вносити до органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування пропозиції щодо соціальної роботи з дітьми і молоддю, брати участь у їх реалізації;


вносити до органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування пропозиції щодо соціальної роботи з дітьми і молоддю, брати участь у їх реалізації;
124.
укладати договори з підприємствами, установами і організаціями, в тому числі зарубіжними, на виконання ними робіт, що сприяють підвищенню ефективності соціальної роботи;


укладати договори з підприємствами, установами і організаціями, в тому числі зарубіжними, на виконання ними робіт, що сприяють підвищенню ефективності соціальної роботи;
125.
створювати благодійні фонди, агентства, спеціалізовані служби, інші установи соціального спрямування;
Абзац четвертий статті 15 викласти в такій редакції: "створювати агентства, спеціалізовані служби, інші установи соціального спрямування, займатися благодійництвом відповідно до законодавства України;"
Враховано
створювати агентства, спеціалізовані служби, інші установи соціального спрямування, займатися благодійництвом відповідно до законодавства України;
126.
одержувати від підприємств, установ та організацій усіх форм власності інформацію з питань соціальної роботи з дітьми та молоддю;


одержувати від підприємств, установ та організацій усіх форм власності інформацію з питань соціальної роботи з дітьми та молоддю;
127.
проводити на підприємствах, в установах та організаціях соціологічні дослідження з проблем молоді;


проводити на підприємствах, в установах та організаціях соціологічні дослідження з проблем молоді;
128.
представляти інтереси окремих молодих людей (молодих сімей) в їх відносинах з підприємствами, установами, організаціями;


представляти інтереси окремих молодих людей (молодих сімей) в їх відносинах з підприємствами, установами, організаціями;
129.
надавати у встановленому порядку підприємствам, установам та організаціям за договорами платні послуги з інформаційно-методичного забезпечення їх діяльності щодо соціального обслуговування дітей та молоді із зарахуванням одержаних коштів на рахунки відповідних центрів соціальних служб для молоді. Перелік платних послуг, порядок їх надання і витрачання одержаних коштів встановлюються спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань молодіжної політики. Прибутки від надання платних послуг спрямовуються виключно на соціальне обслуговування та допомогу дітям та молоді.


надавати у встановленому порядку підприємствам, установам та організаціям за договорами платні послуги з інформаційно-методичного забезпечення їх діяльності щодо соціального обслуговування дітей та молоді із зарахуванням одержаних коштів на рахунки відповідних центрів соціальних служб для молоді. Перелік платних послуг, порядок їх надання і витрачання одержаних коштів встановлюються спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань молодіжної політики. Прибутки від надання платних послуг спрямовуються виключно на соціальне обслуговування та допомогу дітям та молоді.
130.
Стаття 16. Права та обов'язки фахівця із соціальної роботи з дітьми та молоддю


Стаття 16. Права та обов'язки фахівця із соціальної роботи з дітьми та молоддю
131.
Права та обов'язки фахівця із соціальної роботи з дітьми та молоддю визначаються та затверджуються спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань молодіжної політики.


Права та обов'язки фахівця із соціальної роботи з дітьми та молоддю визначаються та затверджуються спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань молодіжної політики.
132.
Стаття 17. Підстави щодо зміни або припинення надання соціальних послуг дітям та молоді


Стаття 17. Підстави щодо зміни або припинення надання соціальних послуг дітям та молоді
133.
Підставами щодо зміни або припинення надання соціальних послуг дітям та молоді визнаються:


Підставами щодо зміни або припинення надання соціальних послуг дітям та молоді визнаються:
134.
досягнення повноліття дітьми та віку молодими громадянами, з якого на них не поширюються норми цього Закону;


досягнення повноліття дітьми та віку молодими громадянами, з якого на них не поширюються норми цього Закону;
135.
добровільна відмова від отримання відповідного виду соціальних послуг, якщо ця відмова або її наслідки не порушують прав, свобод інших осіб та не несуть в собі загрозу життю особі, яка відмовляється від отримання відповідного виду соціальних послуг;


добровільна відмова від отримання відповідного виду соціальних послуг, якщо ця відмова або її наслідки не порушують прав, свобод інших осіб та не несуть в собі загрозу життю особі, яка відмовляється від отримання відповідного виду соціальних послуг;
136.
інші обставини, встановлені законом.


інші обставини, встановлені законом.
137.
Розділ ІІІ. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ У СФЕРІ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ З ДІТЬМИ ТА МОЛОДДЮ


Розділ ІІІ. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ У СФЕРІ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ З ДІТЬМИ ТА МОЛОДДЮ
138.
Стаття 18. Відповідальність за порушення у сфері соціальної роботи з дітьми та молоддю


Стаття 18. Відповідальність за порушення у сфері соціальної роботи з дітьми та молоддю
139.
Порушеннями у сфері соціальної роботи з дітьми та молоддю визнаються:


Порушеннями у сфері соціальної роботи з дітьми та молоддю визнаються:
140.
порушення принципів здійснення соціальної роботи з дітьми та молоддю;


порушення принципів здійснення соціальної роботи з дітьми та молоддю;
141.
невиконання фахівцями із соціальної роботи своїх обов'язків;


невиконання фахівцями із соціальної роботи своїх обов'язків;
142.
порушення порядку здійснення соціальної роботи з дітьми та молоддю;


порушення порядку здійснення соціальної роботи з дітьми та молоддю;
143.
порушення суб'єктами соціальної роботи інших вимог законодавства у сфері соціальної роботи з дітьми та молоддю.


порушення суб'єктами соціальної роботи інших вимог законодавства у сфері соціальної роботи з дітьми та молоддю.
144.
За порушення законодавства щодо соціальної роботи з дітьми та молоддю суб'єкти соціальної роботи несуть відповідальність згідно з законодавством України.
Частину другу статті 18 викласти в такій редакції: "За порушення законодавства щодо соціальної роботи з дітьми та молоддю суб"єкти соціальної роботи несуть відповідальність згідно із Законами України."
Враховано
За порушення законодавства щодо соціальної роботи з дітьми та молоддю суб"єкти соціальної роботи несуть відповідальність згідно з законами України.
145.
Стаття 19. Порядок розгляду спорів, що виникають у сфері соціальної роботи з дітьми та молоддю


Стаття 19. Порядок розгляду спорів, що виникають у сфері соціальної роботи з дітьми та молоддю
146.
Спори, що виникають у сфері соціальної роботи з дітьми та молоддю, розглядаються відповідно до законодавства України.


Спори, що виникають у сфері соціальної роботи з дітьми та молоддю, розглядаються відповідно до законодавства України.
147.
Розділ ІV. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО У СФЕРІ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ З ДІТЬМИ ТА МОЛОДДЮ


Розділ ІV. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО У СФЕРІ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ З ДІТЬМИ ТА МОЛОДДЮ
148.
Стаття 20. Міжнародне співробітництво у сфері соціальної роботи з дітьми та молоддю


Стаття 20. Міжнародне співробітництво у сфері соціальної роботи з дітьми та молоддю
149.
Україна бере участь у міжнародному співробітництві у сфері соціальної роботи з дітьми та молоддю на державному, регіональному та місцевому рівнях.


Україна бере участь у міжнародному співробітництві у сфері соціальної роботи з дітьми та молоддю на державному, регіональному та місцевому рівнях.
150.
З метою розвитку міжнародного співробітництва в цій сфері Україна укладає міжнародні угоди з іншими державами та міжнародними організаціями.


З метою розвитку міжнародного співробітництва в цій сфері Україна укладає міжнародні угоди з іншими державами та міжнародними організаціями.
151.
Розділ V. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ


Розділ V. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
152.
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.


1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
153.
2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк:


2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк:
154.
подати до Верховної Ради України пропозиції про приведення законодавчих актів України у відповідність з цим Законом;


подати до Верховної Ради України пропозиції про приведення законодавчих актів України у відповідність з цим Законом;
155.
розробити і затвердити мінімальні стандарти щодо здійснення соціальної роботи з дітьми та молоддю;


розробити і затвердити мінімальні стандарти щодо здійснення соціальної роботи з дітьми та молоддю;
156.
привести свої нормативно-правові акти у відповідність з цим Законом.


привести свої нормативно-правові акти у відповідність з цим Законом.

* - Назви колонок таблиці подані в загальному значенні