Назва: Про внесення змін і доповнень до деяких Законів України (стосовно операцій з металобрухтом)
Автор: Народні депутати України - Матвієнков С.А., Бабурін О.В., Стрижко Л.П., Кириченко С.О.
Головний комітет: Народні депутати України - члени Комітету з питань промислової політики і підприємництва

N
Редакція, прийнята в попередньому читанні*
Зауваження та пропозиції
Висновки, обгр.
Редакція, запропонована головним комітетом
0.
Проект
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін та доповнень до деяких Законів України (стосовно операцій з металобрухтом)


Проект
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо операцій з металобрухтом)
1.
Верховна Рада п о с т а н о в л я є:


Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
2.
Внести зміни і доповнення до таких законів України:


I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
3.
1. У Законі України "Про металобрухт" (Відомості Верховної Ради (ВВР), 1999, N 25, ст.212):


1. У Законі України "Про металобрухт" (Відомості Верховної Ради України , 1999, N 25, ст.212):
4.
1. Статтю 1 доповнити новими абзацами наступного змісту:


1) статтю 1 доповнити новими абзацами такого змісту:
5.
"експортний сертифікат якості - документ, що підтверджує відповідність хімічного складу сплаву і зливків кольорових металів міжнародним стандартам та виданий акредитованою лабораторією, занесеною до реєстру органу виконавчої влади, який забезпечує реалізацію державної політики у здійсненні операцій з металобрухтом";
-1- Н.д.Бродський М.Ю. (Округ №215)
Абзац перший пункту 1 частини першої проекту Закону після слів "сплаву і зливків кольорових металів" доповнити словами "стандартам України", а після слів "міжнародним стандартам" доповнити словами "чи стандартам країни імпортера".

Враховано частково
"експортний сертифікат якості - документ, що підтверджує відповідність хімічного складу сплаву і зливків кольорових металів стандартам України, міжнародним стандартам та виданий власною акредитованою лабораторією, занесеною до реєстру органу виконавчої влади, який забезпечує реалізацію державної політики у здійсненні операцій з металобрухтом";


-2- Н.д.Гуров В.М. (Округ №32)
Н.д.Матвієнков С.А. (Округ №55)
В визначенні "експортний сертифікат якості" після слів "та виданий" додати слово "власною".
Враховано

6.
"побутовий металобрухт - непридатні для прямого використання вироби побутового призначення або частини цих виробів, які містять у собі чорні або кольорові метали чи їх сплави і які втратили експлуатаційну цінність;
-3- Н.д.Борзих О.I. (Округ №103)
Визначення "побутовий металобрухт" викласти в наступній редакції:
"побутовий металобрухт - непридатна побутова техніка, посуд, побутовий інвентар та інші металеві речі побутового використання".

Враховано
"побутовий металобрухт - непридатні для прямого використання вироби побутового призначення або частини цих виробів, які містять у собі чорні або кольорові метали чи їх сплави і які втратили експлуатаційну цінність;


-4- Н.д.Бродський М.Ю. (Округ №215)
Доповнити абзац третій пункту 1 частини першої проекту Закону реченням другим такого змісту: "Перелік видів побутового металобрухту встановлюється Кабінетом Міністрів України".

Відхилено

7.
"промисловий металобрухт - непридатні для прямого використання в промисловості та інших галузях народного господарства вироби або частини цих виробів, які містять у собі чорні або кольорові метали чи їх сплави і які втратили експлуатаційну цінність, а також вироби з непоправним металевим браком, залишки від виробництва чорних і кольорових металів і їх сплавів;"
-5- Н.д.Борзих О.I. (Округ №103)
Визначення "промисловий металобрухт" викласти в наступній редакції:
"промисловий металобрухт - непридатний для використання в усіх галузях народного господарства металобрухт виробничого походження (деталі машин, механізми, обладнання, технологічна оснастка, нестандартне обладнання), списаний по акту в установленому порядку в металобрухт".

Враховано
"промисловий металобрухт - непридатні для прямого використання в промисловості та інших галузях народного господарства вироби або частини цих виробів, які містять у собі чорні або кольорові метали чи їх сплави і які за рішенням власника втратили експлуатаційну цінність внаслідок фізичного або морального зносу, а також вироби з металу, що мають непоправний брак, залишки від виробництва чорних і кольорових металів і їх сплавів;"


-6- Н.д.Матвієнков С.А. (Округ №55)
В визначенні "промисловий металобрухт" слова "вироби з непоправним металевим браком" замінити словами "вироби з металу, що мають непоправний брак".

Враховано-7- Н.д.Бродський М.Ю. (Округ №215)
Абзац третій пункту 1 частини першої проекту Закону після слів "кольорові метали чи їх сплави і які" доповнити словам "за рішенням власника", а після слів "втратили експлуатаційну цінність" доповнити словами "внаслідок фізичного або морального зносу, а також вироби з металу, що мають непоправний брак", і далі за текстом.
Враховано

8.
"філія спеціалізованого підприємства (далі філія) - виробничий підрозділ спеціалізованого підприємства, на базі якого проводяться операції по збиранню, заготівлі та переробці металобрухту. Філія повинна мати вагове та інше обладнання, відповідну ділянку з твердим покриттям, які необхідні для приймання та зберігання металобрухту, кваліфікований персонал. На території філії повинні знаходитись електронні контрольно-касові апарати, акти купівлі-продажу та сертифікати про походження на весь металобрухт, що зберігається на її території".
-8- Н.д.Акопян В.Г. (Округ №131)
Абз.4 ст. 1 п.1 після слів "зберігання металобрухту" доповнити словами "з дотриманням встановлених норм безпеки" і далі за текстом.

Відхилено
"приймальний пункт спеціалізованого або спеціалізованого металургійного переробного підприємства (далі приймальний пункт) - виробничий підрозділ спеціалізованого або спеціалізованого металургійного переробного підприємства, на базі якого проводяться операції по збиранню, заготівлі та переробці металобрухту. Приймальний пункт повинен мати вагове та інше обладнання, відповідну ділянку з твердим покриттям, які необхідні для приймання та зберігання металобрухту, кваліфікований персонал".


-9- Н.д.Матвієнков С.А. (Округ №55)
У статті 1 визначенні терміну "філія спеціалізованого підприємства" слово "філія" замінити на слова "приймальний пункт", а також після слова "спеціалізованого" додати слова "спеціалізованого металургійного переробного".

Враховано-10- Н.д.Бродський М.Ю. (Округ №215)
У другому реченні абзацу четвертого пункту 1 частини першої проекту Закону слово "сертифікати" замінити словами "або акти", після слів "що зберігається на його території" додати слова "для подальшого відчуження і не підлягає переробці".

Відхилено-11- Н.д.Бродський М.Ю. (Округ №215)
Доповнити пункт 1 частини першої абзацом в такій редакції:
"Акт про походження металобрухту є документом, що супроводжує металобрухт на всіх стадіях його транспортування. Він складається одночасно з первинними документами на відвантаження (відпуск) партії металобрухту:
-юридичною особою, діяльність якої призвела до утворення промислового металобрухту;
-спеціалізованим підприємством, що виконувало переробку, внаслідок якої металобрухт змінив свої якісні характеристики".

Враховано за змістом

9.
2. В статті 1 визначення "спеціалізовані підприємства викласти в наступній редакції:
-12- Н.д.Бродський М.Ю. (Округ №215)
Доповнити пункт 1 частини першої абзацом в такій редакції:
"металобрухт - непридатні для прямого використання вироби або частини виробів, які за рішенням власника втратили експлуатаційну цінність внаслідок фізичного або морального зносу і містять у собі чорні або кольорові метали чи їх сплави, а також вироби з металу, що мають непоправний брак, залишки від виробництва та обробки чорних і кольорових металів і їх сплавів".

Враховано
2) у статті 1:
абзац другий викласти в такій редакції:
"металобрухт - непридатні для прямого використання вироби або частини виробів, які за рішенням власника втратили експлуатаційну цінність внаслідок фізичного або морального зносу і містять у собі чорні або кольорові метали чи їх сплави, а також вироби з металу, що мають непоправний брак, залишки від виробництва та обробки чорних і кольорових металів і їх сплавів";
10.
"спеціалізовані підприємства (суб'єкти підприємницької діяльності усіх форм власності) - такі, які здійснюють операції з металобрухтом, отримали ліцензії та дозволи місцевих державних адміністрацій на своє відкриття в межах відповідних адміністративних одиниць, мають спеціальне технологічне брухтопереробне та вантажопідйомне обладнання, вагове господарство, складські приміщення, кваліфікований персонал, забезпечують згідно з законодавством протипожежну, екологічну та радіаційну безпеку і контроль хімічного складу металобрухту. Спеціалізоване підприємство повинно мати на своїй території електронні контрольно-касові апарати, акти купівлі-продажу та сертифікати про походження на весь металобрухт, що зберігається на його території".
-13- Н.д.Гуров В.М. (Округ №32)
Н.д.Матвієнков С.А. (Округ №55)
В статті 1 в визначенні "спеціалізовані підприємства" викласти в наступній редакції: "спеціалізовані підприємства (суб'єкти підприємницької діяльності усіх форм власності) - такі, які здійснюють операції з металобрухтом мають спеціальне технологічне брухтопереробне та вантажопідйомне обладнання, вагове господарство, складські приміщення, кваліфікований персонал, забезпечують згідно з законодавством протипожежну, екологічну та радіаційну безпеку і контроль якісного складу металобрухту та отримали відповідні ліцензії;"

Враховано
абзац дванадцятий викласти в такій редакції:
"спеціалізовані підприємства (суб'єкти підприємницької діяльності усіх форм власності) - такі, які здійснюють операції з металобрухтом мають спеціальне технологічне брухтопереробне та вантажопідйомне обладнання, вагове господарство, складські приміщення, кваліфікований персонал, забезпечують згідно з законодавством протипожежну, екологічну та радіаційну безпеку і контроль якісного складу металобрухту та отримали відповідні ліцензії; "
Спеціалізовані металургійні переробні підприємства - такі, що відповідають вимогам спеціалізованого підприємництва, мають виробниче обладнання і технологію для металургійної переробки брухту та відходів металів, пов'язану зі зміною структури металу, його хімічного складу та які пройшли атестацію у порядку, визначеному спеціально уповноваженим органом виконавчої влади з питань промислової політики.-14- Кабінет Міністрів України
До пункту 2: у частині першій для уникнення в статті 1 тлумачення термінів "ліцензія" та "дозвіл" слова "отримали ліцензії та дозволи місцевих державних адміністрацій" замінити словами "мають ліцензії та отримали згоду місцевих державних адміністрацій".

Відхилено-15- Н.д.Акопян В.Г. (Округ №131)
Абз.1 ст.1 п.2 після слів "складські приміщення" доповнити словами "з дотриманням встановлених норм безпеки" і далі за текстом.

Відхилено-16- Н.д.Цибенко П.С. (Округ № 110)
В статті 1 проекту Закону у визначенні "спеціалізовані підприємства" слова "отримали згоди місцевих державних адміністрацій" замінити словами "отримали згоди органів місцевого самоврядування"
Враховано-17- Н.д.Тихонов С.А. (Реєстр.картка №429)
В статті 1 проекту Закону у визначенні "спеціалізовані підприємства" слова "та отримали згоди місцевих державних адміністрацій на своє відкриття в межах відповідних адміністративних одиниць" виключити.

Враховано-18- Н.д.Ларін С.М. (Реєстр.картка №390)
В статті 1 додатково ввести поняття та записати визначення:
"Спеціалізовані металургійні переробні підприємства - такі, що відповідають вимогам спеціалізованого підприємництва, мають виробниче обладнання і технологію для металургійної переробки брухту та відходів металів, пов'язану зі зміною структури металу, його хімічного складу, та які пройшли атестацію у порядку, визначеному Державним комітетом промислової політики України.
Додатково ввести поняття та записати визначення: "Приймальні пункти брухту та відходів металів - обмежена територія, яка має складське приміщення, вагове устаткування, електронно-касовий апарат, обладнана засобами протипожежної, екологічної та радіаційної безпеки."

Враховано частково-19- Н.д.Журавський В.С. (Округ № 68)
Доповнити статтю 1 Закону України "Про металобрухт" після абзацу 12 новим абзацом такого змісту:
"спеціалізовані металургійні переробні підприємства - такі, що мають виробниче обладнання і технологію для металургійної переробки брухту та відходів металів, пов'язану зі зміною структури металу, його хімічного складу, та які пройшли атестацію у порядку, визначеному Державним комітетом промислової політики України;". У зв'язку з цим вважати абзаци 12 абзацом 13.
Враховано-20- Н.д.Бродський М.Ю. (Округ №215)
У визначенні терміну "спеціалізовані підприємства" (пункт 2 проекту Закону) викласти друге речення в такій редакції: "Спеціалізоване підприємство повинно мати на своїй території електронний контрольно-касовий апарат, акти купівлі-продажу та/або акти про проходження на металобрухт, що зберігається на його території для подальшого відчуження і не підлягає переробці.
Спеціалізоване підприємство - експортер повинно мати в своєму складі власну акредитовану лабораторію, занесену до реєстру органу виконавчої влади, який забезпечує реалізацію державної політики у здійсненні операцій з металобрухтом";

Враховано частково

11.
В статті 1 визначення "збирання металобрухту" викласти в наступній редакції:абзац п'ятий викласти в такій редакції:
12.
збирання металобрухту - діяльність фізичних або юридичних осіб, пов'язана з переміщенням металобрухту від місця його утворення або знаходження до території розташування спеціалізованих підприємств або їх філій;
-21- Н.д.Бродський М.Ю. (Округ №215)
В проекті Закону залишити визначення терміну "збирання металобрухту" в редакції чинного Закону України "Про металобрухт", виклавши його так:
"збирання металобрухту - діяльність фізичних або юридичних осіб, пов'язана з нагромадженням, переміщенням металобрухту від місця його утворення або знаходження до місця тимчасового зберігання чи заготівлі".

Відхилено
збирання металобрухту - діяльність фізичних або юридичних осіб, пов'язана з переміщенням металобрухту від місця його утворення або знаходження до території розташування спеціалізованих або спеціалізованих металургійних переробних підприємств та їх приймальних пунктів ;


-22- Н.д.Матвієнков С.А. (Округ №55)
В визначенні "збирання металобрухту" після слова "спеціалізованих" додати слова "або спеціалізованих металургійних переробних підприємств та їх приймальних пунктів;"
Враховано

13.
В статті 1 в визначенні "переробка металобрухту" слово "тощо" вилучити.


в абзаці сьомий слово "тощо" виключити;


-23- Н.д.Франчук А.Р. (Округ №10)
П.3 ст.1 після слова "переробка" доповнити словом "пакування" і далі за текстом.

Відхилено-24- Кабінет Міністрів України
У статті 1 Закону України "Про металобрухт" визначення "реалізація металобрухту" викласти у такій редакції: "реалізація металобрухту - діяльність (в тому числі оптово-закупівельна), пов'язана із передачею права власності на металобрухт іншому власнику в обмін на еквівалентну суму коштів або зобов'язань;".

Відхилено-25- Н.д.Журавський В.С. (Округ № 68)
Абзац 11 статті 1 Закону України "Про металобрухт" викласти у такій редакції:
"металургійна переробка металобрухту - переплавка металобрухту в металургійних агрегатах під час виготовлення чорних та кольорових металів і їх сплавів або з іншою метою;"
Враховано за змістом-26- Кабінет Міністрів України
Частину другу статті 2 Закону України "Про металобрухт", ще стосується непоширення Закону України "Про відходи" на відносини, як виникають у процесі здійснення операцій з металобрухтом, виключити.

Відхилено

14.
3. Статтю 4 викласти у такій редакції:


3) статтю 4 викласти у такій редакції:
15.
"Операції з металобрухтом здійснюються лише спеціалізованими підприємствами, а також їх філіями (далі - спеціалізовані підприємства).
-27- Н.д.Борзих О.I. (Округ №103)
"Операції з металобрухтом промислового походження здійснюються лише державними спеціалізованими підприємствами, які отримали ліцензії від Державного комітету промислової політики України".

Відхилено
"Стаття 4. Порядок здійснення операцій з
металобрухтом
Операції з металобрухтом здійснюються лише спеціалізованими або спеціалізованими металургійними переробними підприємствами, а також їх приймальними пунктами.


-28- Н.д.Матвієнков С.А. (Округ №55)
Абзац перший пункту 3 проекту Закону викласти у наступній редакції:
"Операції з металобрухтом здійснюються лише спеціалізованими або спеціалізованими металургійними переробними підприємствами, а також їх приймальними пунктами".
Враховано-29- Н.д.Бродський М.Ю. (Округ №215)
Абзац перший пункту 3 проекту Закону після слів "(далі - спеціалізовані підприємства)" доповнити словами "крім випадків, прямо визначених в цьому Законі".

Відхилено-30- Н.д.Мельников О.Б. (Реєстр.картка №379)
До першої частини статті 4 Закону України "Про металобрухт" додати наступне речення: "Операції з побутовим металобрухтом в частині закупівлі його у населення спеціалізовані державні підприємства здійснюють через свої приймальні пункти".


Враховано за змістом

16.
Ліцензії на здійснення операцій з металобрухтом видаються лише спеціалізованим підприємствам - юридичним особам.
-31- Н.д.Матвієнков С.А. (Округ №55)
В абзаці другому статті 4 додати речення в такій редакції: "Обов'язковою умовою на отримання ліцензії є акт обстеження місцевими державними адміністраціями спеціалізованих або спеціалізованих металургійних переробних підприємств на їх відповідність вимогам цього Закону (далі - акт обстеження місцевими державними адміністраціями), який складається протягом п'ятнадцяти календарних днів з дня подачі заяви. Відмова в видачі акту обстеження може бути оскаржена в установленому порядку".

Враховано
Ліцензії на здійснення операцій з металобрухтом видаються лише підприємствам - юридичним особам, які мають спеціальне технологічне брухтопереробне та вантажопідйомне обладнання, вагове господарство, складські приміщення, кваліфікований персонал, забезпечують згідно з законодавством протипожежну, екологічну та радіаційну безпеку і контроль якісного складу металобрухту.
Обов'язковою умовою на отримання ліцензії є акт обстеження місцевими державними адміністраціями спеціалізованих або спеціалізованих металургійних переробних підприємств на їх відповідність вимогам цього Закону (далі - акт обстеження місцевими державними адміністраціями), який складається протягом п'ятнадцяти календарних днів з дня подачі заяви. Відмова в видачі акту обстеження може бути оскаржена в установленому порядку.-32- Н.д.Сафронов С.О. (Округ №30)
У частині 2 законопроекту зазначено, що "спеціалізовані підприємства - такі, які здійснюють операції з металобрухтом, отримали ліцензії та дозволи місцевих державних адміністрацій на своє відкриття в межах відповідних адміністративних одиниць..."
Водночас у частині 3 законопроекту зазначено, що "Ліцензії на здійснення операцій з металобрухтом видаються лише спеціалізованим підприємствам - юридичним особам."
Отже, щоб отримати ліцензію на здійснення операцій з металобрухтом необхідно бути спеціалізованим підприємством, статус якого вже передбачає наявність ліцензії. За таких умов отримати ліцензію взагалі буде неможливо. Таким чином, наявна внутрішня суперечність норм проекту. Для її усунення абзац третій пропонується викласти у наступній редакції:
"Ліцензії на здійснення операцій з металобрухтом видаються лише підприємствам - юридичним особам, які мають спеціальне технологічне брухтопереробне та вантажопідйомне обладнання, вагове господарство, складські приміщення, кваліфікований персонал, забезпечують згідно з законодавством протипожежну, екологічну та радіаційну безпеку і контроль хімічного складу металобрухту."

Враховано

17.
Спеціалізоване підприємство має право згідно з чинним законодавством відкривати філії без створення юридичної особи. Адреси філій повинні бути занесені до ліцензії, а на їх відкриття потрібно отримати дозвіл у місцевих державних адміністраціях за місцем їх знаходження. Філія припиняє свою діяльність з моменту анулювання дозволу місцевих державних адміністрацій на її діяльність.
-33- Н.д.Матвієнков С.А. (Округ №55)
Абзац третій статті 4 викласти у наступній редакції: "Спеціалізоване або спеціалізоване металургійне переробне підприємства мають право згідно з чинним законодавством відкривати приймальні пункти, які здійснюють операції з металобрухтом. Адреси приймальних пунктів повинні бути зазначені у ліцензії відповідно до актів обстеження місцевими державними адміністраціями ".

Враховано
Спеціалізоване або спеціалізоване металургійне переробне підприємства мають право згідно з чинним законодавством відкривати приймальні пункти, які здійснюють операції з металобрухтом. Адреси приймальних пунктів повинні бути зазначені у ліцензії відповідно до актів обстеження місцевими державними адміністраціями.-34- Н.д.Тихонов С.А. (Реєстр.картка №429)
Викласти частину третю статті 4 проекту Закону у такій редакції: "Спеціалізоване підприємство має право згідно з чинним законодавством відкривати філії без створення юридичної особи. Адреси філій повинні бути занесені до ліцензії."

Відхилено

18.
Спеціалізоване підприємство має право відкривати філії в будь-яких реґіонах України без обмежень.
-35- Н.д.Матвієнков С.А. (Округ №55)
Абзац четвертий пункту 3 проекту Закону викласти в редакції: "Спеціалізоване або спеціалізоване металургійне переробне підприємства мають право відкривати приймальні пункти в будь-яких реґіонах України без обмежень".


Враховано
Спеціалізоване або спеціалізоване металургійне переробне підприємства мають право відкривати приймальні пункти в будь-яких реґіонах України без обмежень.
19.
Ліцензуванню не підлягає діяльність фізичних осіб, пов'язана із збиранням та реалізацією побутового брухту чорних та кольорових металів, а також діяльність юридичних осіб, пов'язана із збиранням та реалізацією промислового брухту чорних та кольорових металів, який утворився в результаті їх діяльності.
-36- Н.д.Бродський М.Ю. (Округ №215)
В абзаці п'ятому пункту 3 проекту Закону після слів "а також діяльність" додати слова "фізичних і" та далі за текстом.

Враховано
Ліцензуванню не підлягає діяльність фізичних осіб, пов'язана із збиранням та реалізацією побутового брухту чорних та кольорових металів, а також діяльність фізичних - суб'єктів підприємницької діяльності і юридичних осіб, пов'язана із збиранням та реалізацією промислового брухту чорних та кольорових металів, який утворився в результаті їх діяльності.


-37- Н.д.Матвієнков С.А. (Округ №55)
В абзаці п'ятому пункту 3 проекту Закону після слів "а також діяльність" додати слова "фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності і".
Враховано

20.
Приймання побутового металобрухту від фізичних осіб обов'язково здійснюється через електронні контрольно-касові апарати та оформляється актом в установленому порядку. Фізичні особи можуть здійснювати операції лише з власним побутовим металобрухтом.
-38- Н.д.Франчук А.Р. (Округ №10)
П.6 ст.4 слово "з власним" вилучити.

Враховано
Приймання побутового металобрухту від фізичних осіб дозволяється лише при пред'явлені ними документу, який засвідчує особу та обов'язково оформляється актом приймання. У акті приймання побутового металобрухту від фізичних осіб зазначаються дані документу, який засвідчує особу та опис металобрухту. Фізичні особи можуть здійснювати операції лише з побутовим металобрухтом.


-39- Н.д.Матвієнков С.А. (Округ №55)
Абзац шостий статті 4 викласти в такій редакції: "Приймання побутового металобрухту від фізичних осіб дозволяється лише при пред'явлені ними документу, який засвідчує особу та обов'язково оформляється актом приймання. У акті приймання побутового металобрухту від фізичних осіб зазначаються дані документу, який засвідчує особу та опис металобрухту. Фізичні особи можуть здійснювати операції лише з побутовим металобрухтом ".

Враховано-40- Н.д.Акопян В.Г. (Округ №131)
Ч.6 ст.4 п.3 після слів "актом в установленому" доповнити словами "чинним законодавством України " і далі за текстом.

Відхилено-41- Н.д.Матвієнко А.С. (Округ №17)
"Завести такий порядок, щоб обліковувати прізвища, хто здав побутовий металобрухт, яка адреса".

Враховано-42- Н.д.Фіалковський В.О. (Округ №187)
Доповнити абзац шостий пункту 3 наступними реченнями:
"Приймання побутового металобрухту від фізичних осіб дозволяється лише при пред'явленні ними документу, який засвідчує їх особу та виключно у межах адміністративних одиниць, де вони постійно проживають. У акті приймання побутового металобрухту від фізичних осіб зазначаються дані документу, який посвідчує особу".

Враховано частково

21.
Купівля промислового брухту у фізичних осіб забороняється.
-43- Н.д.Бродський М.Ю. (Округ №215)
В абзаці сьомому пункту 3 частини першої проекту Закону після слів "у фізичних осіб" додати слова "які не є суб'єктами підприємницької діяльності", і далі за текстом.

Враховано
Приймання промислового брухту у фізичних осіб, які не є суб'єктами підприємницької діяльності забороняється.


-44- Н.д.Матвієнков С.А. (Округ №55)
В абзаці сьомому пункту 3 частини першої проекту Закону слово "Купівля" замінити словом "приймання".

Враховано

22.
Збирання, заготівля, переробка, транспортування, реалізація промислового металобрухту фізичними особами забороняється.
-45- Н.д.Бродський М.Ю. (Округ №215)
В абзаці восьмому пункту 3 проекту Закону після слів "фізичними особами забороняється" додати слова "крім випадків прямо визначених нормами цього Закону".

Відхилено
Збирання, заготівля, переробка, транспортування, реалізація промислового металобрухту фізичними особами забороняється.
23.
Приймання промислового брухту від юридичних осіб оформляється актом із зазначенням найменування юридичної особи, кількості та джерел походження металобрухту, зазначений акт супроводжує металобрухт на всіх стадіях його транспортування та зміни власника. Фізичним або юридичним особам забороняється залучати до операцій з промисловим металобрухтом осіб віком до 18 років".
-46- Н.д.Франчук А.Р. (Округ №10)
П.10 ст.4 слова "фізичним або" вилучити.

Враховано
Приймання промислового брухту від юридичних осіб оформляється актом приймання із зазначенням найменування юридичної особи, кількості та джерел походження металобрухту, а також з зазначенням на вибухобезпечність та дезактивацію і знешкодження металобрухту від шкідливих речовин із зазначенням потужності дози випромінювання.
Документи, що засвідчують набуття права власності на металобрухт та акти приймання металобрухту є обов'язковими супроводжувальними документами і повинні знаходитися в місцях знаходження металобрухту та зберігатися протягом трьох років.
Юридичним особам забороняється залучати до операцій з промисловим металобрухтом осіб віком до 18 років".


-47- Н.д.Матвієнков С.А. (Округ №55)
Останній абзац статті 4 викласти у такій редакції: "Приймання промислового брухту від юридичних осіб оформляється актом приймання із зазначенням найменування юридичної особи, кількості та джерел походження металобрухту, а також з зазначенням на вибухобезпечність та дезактивацію і знешкодження металобрухту від шкідливих речовин із зазначенням потужності дози випромінювання.
Документи, що засвідчують набуття права власності на металобрухт та акти приймання металобрухту є обов'язковими супроводжувальними документами і повинні знаходитися в місцях знаходження металобрухту та зберігатися протягом трьох років.
Юридичним особам забороняється залучати до операцій з промисловим металобрухтом осіб віком до 18 років".

Враховано-48- Н.д.Ларін С.М. (Реєстр.картка №390)
Доповнити останнім реченням статтю 4 та викласти його в такій редакції:
"Забороняється здійснення операцій з металобрухтом в місцях не передбачених цим законом."

Враховано-49- Н.д.Бродський М.Ю. (Округ №215)
Доповнити пункт 3 проекту Закону абзацом у такій редакції: "Приймання промислового металобрухту здійснюється згідно з чинним законодавством".

Відхилено-50- Н.д.Журавський В.С. (Округ № 68)
Доповнити статтю 4 новою частиною такого змісту:
"Металургійна переробка металобрухту здійснюється виключно спеціалізованими металургійними переробними підприємствами".

Враховано за змістом

24.
4. Статтю 5 доповнити частиною третьою такого змісту: "Суб'єкти підприємницької діяльності та їх філії, що здійснюють операції з брухтом кольорових металів повинні мати територію не менш, як 500 кв. м., з брухтом чорних металів - не менш. як 1000 кв. м. Площі повинні мати бетонне або тверде покриття. Забороняється здійснювати заготівлю металобрухту в інших місцях."
-51- Н.д.Акопян В.Г. (Округ №131)
Ст.5 п.4 після слова "територією" доповнити словами "з дотриманням усіх норм зберігання та переробки" і далі за текстом.

Відхилено
4) статтю 5 доповнити частиною третьою такого змісту:
"Обов'язковою умовою для отримання ліцензії є наявність облаштованої земельної ділянки для здіснення операцій з брухтом кольорових металів не менш, як 500 кв. м., з брухтом чорних металів - не менш. як 1000 кв. м., яка повинна мати бетонне або тверде покриття. Забороняється здійснювати заготівлю, переробку, реалізацію, утилізацію та металургійну переробку металобрухту в інших місцях."


-52- Н.д.Матвієнков С.А. (Округ №55)
Пункт 4 законопроекту викласти в такій редакції: "Обов'язковою умовою для отримання ліцензії є наявність облаштованої земельної ділянки для здіснення операцій з брухтом кольорових металів не менш, як 500 кв. м., з брухтом чорних металів - не менш. як 1000 кв. м., яка повинна мати бетонне або тверде покриття. Забороняється здійснювати заготівлю, переробку, реалізацію, утилізацію та металургійну переробку металобрухту в інших місцях."

Враховано-53- Н.д.Ларін С.М. (Реєстр.картка №390)
В статті 4 взагалі вилучити розміри територій, а після слова "територію" записати "...необхідну для безпечного провадження ліцензійної діяльності."

Враховано

25.
5. Статтю 6 доповнити абзацом другим такого змісту:


5) статтю 6 доповнити частиною другою такого змісту:
26.
"Оформлення закупівлі і приймання металобрухту від населення обов'язково здійснюється через електронні контрольно-касові апарати. Оплата закупленого у населення металобрухту здійснюється готівкою або безготівкове у порядку, визначеному законодавством".
-54- Н.д.Гуров В.М. (Округ №32)
Н.д.Матвієнков С.А. (Округ №55)
Статтю 6 доповнити новим абзацом такого змісту: "Оплата закупленого у населення металобрухту здійснюється через касові готівкові розрахунки в банках, а також через поштовий переказ за рахунок суб'єкта підприємницької діяльності, який здійснює операції з металобрухтом. Забороняється проведення готівкових розрахунків при здійсненні операцій з промисловим металобрухтом".

Враховано
"Оплата закупленого у населення металобрухту здійснюється через касові готівкові розрахунки в банках, а також через поштовий переказ за рахунок суб'єкта підприємницької діяльності, який здійснює операції з металобрухтом. Забороняється проведення готівкових розрахунків при здійсненні операцій з промисловим металобрухтом ".


-55- Кабінет Міністрів України
До пункту 5: частину першу доповнити таким реченням "Забороняється проведення готівкових розрахунків при здійсненні операцій з промисловим металобрухтом".

Враховано

27.
6. Назву статті 7 викласти в такій редакції:28.
"Реалізація металобрухту, утвореного у військових формуваннях та підрозділах Міністерства транспорту України".
-56- Н.д.Матвієнков С.А. (Округ №55)
Статтю 7 виключити.
Враховано

29.
Абзац 1 статті 7 викласти в наступній редакції:30.
"Реалізація металобрухту, який утворився у військових частинах, військових установах, військових навчальних закладах Збройних Сил України та інших військових формуваннях, утворених відповідно до законів України (далі - військові формування) та підрозділах Міністерства транспорту України, здійснюється лише спеціалізованим підприємствам або металургійним чи машинобудівним підприємствам згідно із законодавством".
-57- Н.д.Тихонов С.А. (Реєстр.картка №429)
У абзаці першому статті 7 слова "та підрозділах Міністерства транспорту України" виключити.

Враховано

31.
Абзац 3 статті 7 викласти в наступній редакції:32.
"Утилізація металобрухту, який утворився у військових формуваннях та підрозділах Міністерства транспорту України, здійснюється на вітчизняних підприємствах".
-58- Н.д.Чікал А.В. (Округ №191)
Пропоную частину третю статті 7 Закону України "Про металобрухт" викласти в такій редакції: "Пріоритет по утилізації металобрухту, який утворився у військових формуваннях, на конкурсній основі надається вітчизняним підприємствам при інших рівних умовах його придбання, як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринку. Перелік утвореного у військових формуваннях металобрухту, який не підлягає реалізації на зовнішньому ринку, затверджується Кабінетом Міністрів України за поданням Міністерства оборони України, узгодженим з Міністерством економіки України"

Враховано частково-59- Н.д.Франчук А.Р. (Округ №10)
П.2 ст.7 слова "на вітчизняних підприємствах" замінити словами "на підприємствах, розташованих на Україні" і далі за текстом.

Відхилено-60- Н.д.Акопян В.Г. (Округ №131)
Абз.3 ст.7 п.6 після слова "на вітчизняних" доповнити словами "спеціалізованих" і далі за текстом.

Відхилено-61- Н.д.Ларін С.М. (Реєстр.картка №390)
Н.д.Цибенко П.С. (Округ № 110)
Н.д.Журавський В.С. (Округ № 68)
Абзац 3 статті 7 конкретизувати і слова "на вітчизняних підприємствах" замінити словами "на вітчизняних спеціалізованих металургійних переробних підприємствах".
Враховано за змістом

33.
7. Статтю 7 доповнити частиною четвертою такого змісту:34.
"У разі неможливості утилізації на вітчизняних підприємствах брухту та відходів високолегованих металів, який утворився у військових формуваннях та підрозділах Міністерства транспорту України, реалізація його може здійснюватися на зовнішньому ринку за рішенням Кабінету Міністрів України".35.
8. Статтю 9 викласти у такій редакції:


6) статтю 9 викласти у такій редакції:
36.
"Стаття 9. Експорт металобрухту


"Стаття 9. Експорт металобрухту
37.
Контракти (договори, угоди) на експорт металобрухту підлягають реєстрації Міністерством економіки України за погодженням з Державним комітетом промислової політики України в порядку, визначеному законодавством. Експорт брухту та відходів кольорових металів забороняється. Забороняється також експорт списаних на металобрухт агрегатів машин, кораблів, плавзасобів, військової техніки, рухомого складу залізничного транспорту в нерозібраному стані. Експорт сплавів і зливків кольорових металів за умови відсутності експортного сертифіката якості, виданого лабораторією, що має державну атестацію, забороняється.
-62- Н.д.Матвієнков С.А. (Округ №55)
Частину першу статті 9 викласти в наступній редакції: "Контракти (договори, угоди) на експорт металобрухту підлягають реєстрації в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України. Експорт брухту та відходів кольорових металів забороняється.
Забороняється експорт металобрухту, який утворився у військових частинах, військових установах, військових навчальних закладах Збройних Сил України та інших військових формуваннях, утворених відповідно до законів України перелік якого затверджується Кабінетом Міністрів України, а також експорт списаних на металобрухт агрегатів машин, кораблів, плавзасобів, військової техніки, рухомого складу залізничного транспорту в нерозібраному стані.
Експорт сплавів і зливків з брухту та відходів кольорових металів здійснюється при наявності експортного сертифіката якості спеціалізованими металургійними переробними підприємствами, які сертифіковані відповідно до вимог міжнародних стандартів ISO серії 9002".

Враховано
Контракти (договори, угоди) на експорт металобрухту підлягають реєстрації в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України. Експорт брухту та відходів кольорових металів забороняється.
Забороняється експорт металобрухту, який утворився у військових частинах, військових установах, військових навчальних закладах Збройних Сил України та інших військових формуваннях, утворених відповідно до законів України, перелік, якого затверджується Кабінетом Міністрів України, а також експорт списаних на металобрухт агрегатів машин, кораблів, плавзасобів, військової техніки, рухомого складу залізничного транспорту в нерозібраному стані.
Експорт сплавів і зливків з брухту та відходів кольорових металів здійснюється при наявності експортного сертифіката якості спеціалізованими металургійними переробними підприємствами, які сертифіковані відповідно до вимог міжнародних стандартів ISO серії 9002.


-63- Н.д.Журавський В.С. (Округ № 68)
Частину першу статті 9 Закону України "Про металобрухт" доповнити новим реченням у такій редакції:
"Експорт сплавів і зливків кольорових металів здійснюється виключно вітчизняними спеціалізованими металургійними підприємствами, які мають сертифікат відповідності ISO серії 9002".
Враховано

38.


Вивезення за межі митної території України як давальницької сировини брухту та відходів кольорових металів (міді та алюмінію згідно з ТН ЗЕД 7404, 7602) забороняється.
-64- Н.д.Гуров В.М. (Округ №32)
Н.д.Матвієнков С.А. (Округ №55)
Статтю 9 доповнити частиною такого змісту: "Експорт брухту легованих чорних металів (легованого металобрухту) забороняється. Вивезення за межі митної території України як давальницької сировини брухту та відходів кольорових металів забороняється".

Враховано
Експорт брухту легованих чорних металів (легованого металобрухту) забороняється.
Вивезення за межі митної території України як давальницької сировини брухту та відходів кольорових металів забороняється.-65- Н.д.Раханський А.В. (Округ №4)
Другий абзац статті 9 викласти в редакції:
"Реалізація за межами митної території України продукції, виготовленої з давальницької сировини (брухт та відходи кольорових металів групи згідно з ТН ЗЕД 7404, 7602) українських замовників, вивезеної за межі митної території України, забороняється. У разі неповернення на митну територію України готової продукції, виготовленої з давальницької сировини (брухту та відходів кольорових металів групи згідно з ТН ЗЕД 7404, 7602), український замовник позбавляється ліцензії на право здійснення операцій з металобрухтом та до нього застосовуються санкції згідно з чинним законодавством".

Відхилено-66- Н.д.Тихонов С.А. (Реєстр.картка №429)
Викласти частину другу статті 9 проекту Закону в такій редакції: "Експорт брухту легованих чорних металів (легованого металобрухту), а також сплавів та злитків кольорових металів здійснюється виключно в порядку, встановленому для експорту продукції подвійного призначення".

Відхилено-67- Н.д.Ларін С.М. (Реєстр.картка №390)
Частину третю статті 9 доповнити реченнями:
"Вивезення за межі митної території України як давальницької сировини брухту та відходів кольорових металів (міді та алюмінію згідно з ТН ЗЕД 7404, 7602) забороняється."

Враховано-68- Н.д.Цибенко П.С. (Округ № 110)
Статтю 9 доповнити таким реченням: "Вивезення за межі митної території України давальницької сировини, брухту та відходів кольорових металів - забороняється".
Враховано-69- Кабінет Міністрів України
Другу частину статті 9 викласти у такій редакції: "Реалізація за межами митної території України продукції, виготовленої з давальницької сировини (брухт та відходи кольорових металів) українських замовників, вивезеної за межі митної території України, забороняється. У разі неповернення на митну територію України зазначеної продукції український замовник позбавляється ліцензії на право здійснення операцій з металобрухтом із застосуванням до нього санкцій згідно із законодавством.";

Відхилено

39.
Затвердити ставки вивізного (експортного) мита на відходи і брухт чорних металів:
-70- Н.д.Бродський М.Ю. (Округ №215)
Н.д.Гуров В.М. (Округ №32)
Н.д.Матвієнков С.А. (Округ №55)
В статті 9 вилучити частину третю.

Враховано

40.
Код товару згідно з ТН ЗЕД
Опис товару згідно з ТН ЗЕД
Ставки мита у відсотках до митної вартості товару
-71- Н.д.Тихонов С.А. (Реєстр.картка №429)
Частину четверту статті 9 проекту Закону виключити.

41.

7204
Відходи і лом чорних металів;
зливки чорних металів для переплавки (шихтові зливки)

30
-72- Кабінет Міністрів України
Виключити частину третю статті 9, що стосується затвердження ставок вивізного (експортного ) мита на відходи та брухт чорних металів.

42.
Кабінету Міністрів України встановлювати індикативні ціни на відходи та брухт чорних металів з урахуванням рівня цін на світовому ринку."
-73- Н.д.Ларін С.М. (Реєстр.картка №390)
Н.д.Цибенко П.С. (Округ № 110)
Статтю 9 доповнити реченням: "Виробництво та експорт сплавів і зливків кольорових металів здійснюється вітчизняними спеціалізованими металургійними переробними підприємствами, занесеними в Державний реєстр підприємств та організацій України, а також мають сертифікат відповідності ISO 9002".

Враховано

43.
9. Частину другу статті 11 викласти у такій редакції: "Державний комітет статистики України та його територіальні органи в межах своєї компетенції організовують і забезпечують збирання статистичної інформації, та разом із Державним комітетом промислової політики розробляють методології статистичних показників, що відображають стан здійснення операцій з металобрухтом. У разі несвоєчасного надання або надання недостовірної інформації до Державного комітету статистики України за його поданням дія ліцензії на здійснення підприємницької діяльності з металобрухтом зупиняється або анулюється."
-74- Н.д.Матвієнков С.А. (Округ №55)
В частині другій статті 11 слова "Державний комітет статистики України" та "Державний комітет промислової політики України" в усіх відмінках замінити відповідно словами "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань статистики" та "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань промислової політики" у відповідних відмінках. Доповнити реченням: "У разі несвоєчасного надання або надання недостовірної інформації, обов'язковість надання якої визначено законом, до спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань статистики за його поданням дія ліцензії на здійснення підприємницької діяльності з металобрухтом зупиняється. У випадках повторного порушення вимог надання недостовірної інформації до спеціально уповноваженого органу виконавчої влади з питань статистики дія ліценції анулюється."

Враховано
7) частину другу статті 11 викласти у такій редакції:
"спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань статистики та його територіальні органи в межах своєї компетенції організовують і забезпечують збирання статистичної інформації, та разом із спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань промислової політики розробляють методології статистичних показників, що відображають стан здійснення операцій з металобрухтом. У разі несвоєчасного надання або надання недостовірної інформації, обов'язковість надання якої визначено законом, до спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань статистики за його поданням дія ліцензії на здійснення підприємницької діяльності з металобрухтом зупиняється. У випадках повторного порушення вимог надання недостовірної інформації до спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань статистики дія ліценції анулюється".


-75- Н.д.Франчук А.Р. (Округ №10)
В статті 11 слова "або анулюється" вилучити.

Враховано

44.
10. Статтю 12 викласти у такій редакції:


8) статтю 12 викласти у такій редакції:
45.
"Органами, що здійснюють державне регулювання операцій з металобрухтом, є Кабінет Міністрів України, Державний комітет промислової політики України, місцеві державні адміністрації та інші спеціально уповноважені органи виконавчої влади відповідно до їх компетенції.
-76- Н.д.Матвієнков С.А. (Округ №55)
В тексті статті 12 слова "Державний комітет промислової політики України" в усіх відмінках замінити словами "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань промислової політики" у відповідних відмінках.

Враховано
"Стаття 12. Органи, що здійснюють державне
регулювання операцій з
металобрухтом
Органами, що здійснюють державне регулювання операцій з металобрухтом, є Верховна Рада України, Кабінет Міністрів України, спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань промислової політики, інші спеціально уповноважені центральні органи виконавчої влади відповідно до їх компетенції та місцеві державні адміністрації.


-77- Н.д.Тихонов С.А. (Реєстр.картка №429)
Частину першу статті 12 проекту Закону викласти в такій редакції: "Органами, що здійснюють державне регулювання операцій з металобрухтом, є Верховна Рада України, Кабінет Міністрів України, Державний комітет промислової політики України та інші спеціально уповноважені органи виконавчої влади відповідно до їх компетенції".

Враховано

46.
Методологічне, законодавче, нормативно-правове забезпечення здійснення операцій з металобрухтом здійснює Державний комітет промислової політики України.
-78- Н.д.Матвієнков С.А. (Округ №55)
Частину другу статті 12 викласти в наступній редакції: "Методологічне та нормативно-правове забезпечення здійснення операцій з металобрухтом здійснює спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань промислової політики відповідно до його повноважень".
Враховано
Методологічне та нормативно-правове забезпечення здійснення операцій з металобрухтом здійснює спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань промислової політики відповідно до його повноважень.
47.
Державне регулювання операцій з металобрухтом реалізується шляхом:


Державне регулювання операцій з металобрухтом реалізується шляхом:
48.
видачі Державним комітетом промислової політики України ліцензій на здійснення операцій з металобрухтом в установленому законодавством порядку, встановлення відповідних умов та правил провадження діяльності з металобрухтом і контролю за їх додержанням;
-79- Н.д.Борзих О.I. (Округ №103)
Визначити, що ліцензії на здійснення операцій із промисловим металобрухтом надаються Державним комітетом промислової політики України, а ліцензії на здійснення операцій з побутовим металобрухтом - органами місцевої виконавчої влади.

Відхилено
видачі спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань промислової політики ліцензій на здійснення операцій з металобрухтом на підставі акту обстеження місцевими державними адміністраціями в установленому законодавством порядку, встановлення відповідних умов та правил провадження діяльності з металобрухтом і контролю за їх додержанням;


-80- Н.д.Матвієнков С.А. (Округ №55)
В абзаці першому частини третьої статті 12 після слів "ліцензій на здійснення операцій з металобрухтом" додати слова "на підставі акту обстеження місцевими державними адміністраціями ".

Враховано

49.
видачі місцевими державними адміністраціями дозволів на відкриття спеціалізованих та їх філій і контролю за додержанням ними встановлених умов та правил здійснення операцій з металобрухтом.
-81- Н.д.Матвієнков С.А. (Округ №55)
Абзац другий частини третьої статті 12 викласти у наступній редакції: "складання місцевими державними адміністраціями акту обстеження спеціалізованих або спеціалізованих металургійних переробних підприємств та їх приймальних пунктів на відповідність вимогам цього Закону і контролю за додержанням ними встановлених умов та правил здійснення операцій з металобрухтом".

Враховано
складання місцевими державними адміністраціями акту обстеження спеціалізованих або спеціалізованих металургійних переробних підприємств та їх приймальних пунктів на відповідність вимогам цього Закону і контролю за додержанням ними встановлених умов та правил здійснення операцій з металобрухтом.


-82- Н.д.Тихонов С.А. (Реєстр.картка №429)
Абзац третій частини третьої статті 12 проекту Закону виключити.
Доповнити частину третю статті 12 проекту Закону абзацом третім такого змісту: "Здійснення екологічного контролю експортних партій брухту, сплавів та злитків чорних і кольорових металів підрозділами Державної екологічної інспекції Міністерства екології та природних ресурсів України із сплатою зборів в розмірах та в порядку встановлених Кабінетом Міністрів України".

Відхилено

50.
Виходячи із потреби брухту чорних металів Кабінет Міністрів України має право запроваджувати режим квотування або повну заборону його експорту.
-83- Н.д.Гуров В.М. (Округ №32)
Н.д.Матвієнков С.А. (Округ №55)
В статті 12 частину четверту доповнити реченням: "Дія цього положення не поширюється на експорт брухту та відходів чорних металів до країн, з якими Україна має відповідні взаємні міжнародні зобов'язання".
Враховано
Виходячи із потреби брухту чорних металів Кабінет Міністрів України має право запроваджувати режим квотування або повну заборону його експорту. Дія цього положення не поширюється на експорт брухту та відходів чорних металів до країн, з якими Україна має відповідні взаємні міжнародні зобов'язання".


-84- Кабінет Міністрів України
До пункту 10: частину шосту статті 12 "Виходячи із потреби брухту чорних металів Кабінет Міністрів України має право запроваджувати режим квотування або повну заборону його експорту" доповнити реченням такого змісту "Дія цього положення не поширюється на експорт брухту та відходів чорних металів до країн, з якими Україна має відповідні міжнародні зобов'язання".

Враховано

51.
Органам, які відповідно до цього закону здійснюють державне регулювання, контроль та нагляд за здійсненням операцій з металобрухтом, делегування та передача своїх повноважень органам невизначених цим Законом, забороняється".
-85- Н.д.Матвієнков С.А. (Округ №55)
Частину п'яту статті 12 виключити.
Враховано

52.
11. Статтю 13 викласти у такій редакції:


9) статтю 13 викласти у такій редакції:
53.
"Стаття 13. Компетенція державних органів у здійсненні операцій з металобрухтом


"Стаття 13. Компетенція державних органів у
здійсненні операцій з металобрухтом
54.
Державний комітет промислової політики у здійсненні операцій з металобрухтом:
-86- Н.д.Матвієнков С.А. (Округ №55)
В статті 13 першу частину викласти в такій редакції: "Спеціально уповноважений орган виконавчої влади з питань промислової політики у здійсненні операцій з металобрухтом в межах свої повноважень:
забезпечує здійснення державної політики у здійсненні операцій з металобрухтом;" , далі за текстом.

Враховано
Спеціально уповноважений орган виконавчої влади з питань промислової політики у здійсненні операцій з металобрухтом в межах своїх повноважень:
55.
забезпечує розробку державної політики у здійсненні операцій з металобрухтом;


забезпечує здійснення державної політики у здійсненні операцій з металобрухтом;
56.
здійснює з залученням інших державних та недержавних організацій аналіз потенційних запасів та складає щорічний баланс утворення та споживання металобрухту в Україні;


здійснює з залученням інших державних та недержавних організацій аналіз потенційних запасів та складає щорічний баланс утворення та споживання металобрухту в Україні;
57.
разом з місцевими органами виконавчої влади бере участь у перевірках суб'єктів господарювання щодо дотримання ними умов та правил здійснення операцій з металобрухтом;


разом з місцевими органами виконавчої влади бере участь у перевірках суб'єктів господарювання щодо дотримання ними умов та правил здійснення операцій з металобрухтом;
58.
здійснює методологічне, нормативно-правове забезпечення реалізації операцій з металобрухтом;


здійснює методологічне, нормативно-правове забезпечення реалізації операцій з металобрухтом;
59.
залучає для вирішення зазначених питань виробничі об'єднання, асоціації, спілки та інші форми об'єднань підприємств, що зайняті в зазначеній сфері діяльності;
-87- Н.д.Ларін С.М. (Реєстр.картка №390)
В статті 13 параграф 5 викласти в такій редакції: "залучає для вирішення зазначених питань виробничі об'єднання, спілки, фахівців провідних спеціалізованих підприємств та спеціалізованих металургійних переробних підприємств, що зайняті в зазначеній сфері діяльності".

Враховано частково
залучає для вирішення зазначених питань фахівців провідних спеціалізованих металургійних переробних підприємств, виробничі об'єднання, асоціації, спілки та інші форми об'єднань підприємств, що зайняті в зазначеній сфері діяльності;
60.
видає ліцензії на здійснення операцій з металобрухтом в установленому законодавством порядку;
-88- Н.д.Тихонов С.А. (Реєстр.картка №429)
Абзац сьомий частини першої статті 13 проекту Закону викласти в такій редакції: "за погодженням з Верховною Радою України видає ліцензії на здійснення операцій з металобрухтом в установленому законодавством порядку".

Відхилено
видає ліцензії на здійснення операцій з металобрухтом в установленому законодавством порядку;
61.
контролює додержання ліцензійних умов;


контролює додержання ліцензійних умов;
62.
у разі необхідності призупиняє або анулює дію ліцензії суб'єктів підприємницької діяльності з металобрухтом.


у разі необхідності призупиняє або анулює дію ліцензії суб'єктів підприємницької діяльності з металобрухтом.
63.
Місцеві державні адміністрації у здійсненні операцій з металобрухтом:


Місцеві державні адміністрації у здійсненні операцій з металобрухтом:
64.
видають дозвіл на відкриття спеціалізованих підприємств та їх філій на територіях відповідних адміністративних одиниць;
-89- Н.д.Матвієнков С.А. (Округ №55)
Абзац перший частини другої статті 13 викласти у редакції: "складають акт обстеження спеціалізованих або спеціалізованих металургійних переробних підприємств та їх приймальних пунктів на відповідність вимогам цього Закону на територіях відповідних адміністративних одиниць;".

Враховано
складають акт обстеження спеціалізованих або спеціалізованих металургійних переробних підприємств та їх приймальних пунктів на відповідність вимогам цього Закону на територіях відповідних адміністративних одиниць;


-90- Н.д.Тихонов С.А. (Реєстр.картка №429)
Абзац другий частини другої статті 13 виключити.

Відхилено

65.
здійснюють контроль за додержанням спеціалізованими підприємствами та їх філіями встановлених умов та правил здійснення операцій з металобрухтом
-91- Н.д.Акопян В.Г. (Округ №131)
Абз.2 ч.2 ст.13 п.11 після слова "умов" доповнити словами "норм" і далі за текстом.

Відхилено
здійснюють контроль за додержанням спеціалізованими або спеціалізованими металургійними переробними підприємствами та їх приймальними пунктами встановлених умов та правил здійснення операцій з металобрухтом


-92- Н.д.Матвієнков С.А. (Округ №55)
В абзаці другому частини другої статті 13 після слова "спеціалізованими" додати слова "або спеціалізованими металургійними переробними та їх приймальними пунктами", далі за текстом.
Враховано

66.
анулюють дозвіл на відкриття спеціалізованих підприємств та їх філій на територіях відповідних адміністративних одиниць
-93- Н.д.Матвієнков С.А. (Округ №55)
Абзац третій частини другої статті 13 викласти у такій редакції: "виявляють порушення вимог цього Закону спеціалізованими або спеціалізованими металургійними переробними підприємствами та їх приймальними пунктами на територіях відповідних адміністративних одиниць ".

Враховано
виявляють порушення вимог цього Закону спеціалізованими або спеціалізованими металургійними переробними підприємствами та їх приймальними пунктами на територіях відповідних адміністративних одиниць.


-94- Н.д.Тихонов С.А. (Реєстр.картка №429)
Абзац четвертий частини другої статті 13 виключити.

Відхилено

67.
У разі анулювання місцевими державними адміністраціями дозволу на відкриття спеціалізованого підприємства або його філії Державний комітет промислової політики України зобов'язаний призупинити або анулювати дію ліцензії на здійснення операцій з металобрухтом.
-95- Н.д.Матвієнков С.А. (Округ №55)
Останній абзац статті 13 викласти у редакції: "Місцеві державні адміністрації у разі виявлення порушень вимог цього Закону повідомляють про це спеціально уповноваженому органу виконавчої влади з питань промислової політики, який зобов'язаний призупинити дію ліцензії, організувати перевірку та у разі підтвердження порушень здійснення операцій з металобрухтом анулювати ліцензію. Спеціально уповноважений орган виконавчої влади з питань промислової політики повинен повідомити про своє рішення місцевій державній адміністрації протягом тридцяти днів з дня одержання повідомлення про порушення". В тексті статті 13 слова "Державний комітет промислової політики України" в усіх відмінках замінити словами "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань промислової політики" у відповідних відмінках.

Враховано
Місцеві державні адміністрації у разі виявлення порушень вимог цього Закону повідомляють про це спеціально уповноваженому органу виконавчої влади з питань промислової політики, який зобов'язаний призупинити дію ліцензії, організувати перевірку та у разі підтвердження порушень здійснення операцій з металобрухтом анулювати ліцензію. Спеціально уповноважений орган виконавчої влади з питань промислової політики повинен повідомити про своє рішення місцевій державній адміністрації протягом тридцяти днів з дня одержання повідомлення про порушення .


-96- Н.д.Тихонов С.А. (Реєстр.картка №429)
Частину третю проекту Закону виключити.

Відхилено

68.
12. В абзаці 1 статті 14 слова "Міністерство промислової політики України, Міністерство охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України" замінити на слова "Державний комітет промислової політики України, Міністерство екології та природних ресурсів України".
-97- Н.д.Матвієнков С.А. (Округ №55)
В тексті проекту Закону слова "12. В абзаці 1 статті 14 слова "Міністерство промислової політики України, Міністерство охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України" замінити на слова "Державний комітет промислової політики України, Міністерство екології та природних ресурсів України" виключити.
Враховано

69.
13. Частину п'яту статті 15 викласти в наступній редакції:
70.
"Місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування у разі виявлення порушень ліцензійних умов здійснення операцій з металобрухтом зобов'язані повідомити про ці порушення Державний комітет промислової політики України для вжиття ним відповідних заходів".
-98- Н.д.Матвієнков С.А. (Округ №55)
Частину п'яту статті 15 виключити
Враховано-99- Н.д.Матвієнков С.А. (Округ №55)
Підпункт законопроекту викласти в такій редакції: "12) у тексті Закону слова "Міністерство зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України", "Міністерство промислової політики України", "Міністерство охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки" та "Державний комітет статистики України" в з усіх відмінках замінити відповідно словами "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань економіки", "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань промислової політики", "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів " та "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань статистики" у відповідних відмінках. "

Враховано
10) у тексті Закону слова "Міністерство зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України", "Міністерство промислової політики України", "Міністерство охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки" та "Державний комітет статистики України" в з усіх відмінках замінити відповідно словами "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань економіки", "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань промислової політики", "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів " та "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань статистики" у відповідних відмінках.
71.
В абзаці 6 слова "Міністерство промислової політики України" замінити на слова "Державний комітет промислової політики України".
-100- Н.д.Матвієнков С.А. (Округ №55)
В тексті законопроекту слова " В абзаці 6 слова "Міністерство промислової політики України" замінити на слова "Державний комітет промислової політики України" виключити.
Враховано

72.
14. Кримінальний кодекс України доповнити статтею 153-3 такого змісту:


2. У Кримінальному кодексі України:

73.
"Стаття 153-3. Порушення законодавства, що регулює провадження підприємницької діяльності із здійснення операцій з брухтом кольорових і чорних металів
-101- Н.д.Матвієнков С.А. (Округ №55)
У статті 153-3 Кримінального кодексу України слова "провадження підприємницької діяльності із здійснення операцій з брухтом кольорових і чорних металів" замінити на слова "здійснення операцій з металобрухтом."

Враховано
1) доповнити статтею 153-3 такого змісту:
"Стаття 153-3. Порушення законодавства, що
регулює здійснення операцій з
металобрухтом
74.
Порушення законодавства, що регулює провадження підприємницької діяльності із здійснення операцій з брухтом кольорових і чорних металів, якщо ці дії вчинено протягом року після накладення адміністративного стягнення за такі ж порушення карається позбавленням волі на строк до трьох років або штрафом від ста до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
-102- Н.д.Борзих О.I. (Округ №103)
Визначити суми штрафів, виходячи не із неоподаткованих мінімумів доходів громадян, а із мінімальної заробітної плати.

Відхилено
Порушення законодавства, що регулює здійснення операцій з металобрухтом, якщо ці дії вчинено протягом року після накладення адміністративного стягнення за такі ж порушення, -
караються позбавленням волі на строк до трьох років або штрафом від ста до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
75.
Порушення законодавства, що регулює провадження підприємницької діяльності із здійснення операцій з брухтом кольорових і чорних металів, якщо ці дії вчинено групою осіб або особою, раніше судимою за злочин, передбачений цією статтею, чи спричинили матеріальну шкоду у великих розмірах, - караються позбавленням волі на строк від трьох до п'яти років з конфіскацією майна або штрафом від п'ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією майна.
-103- Н.д.Матвієнков С.А. (Округ №55)
Частину другу статті 153-3 Кримінального кодексу України викласти в такій редакції: "Ті ж дії, вчинені за попереднім зговором групою осіб або особою, раніше судимою за злочин, передбачений цією статтею, або якщо вони завдали великої матеріальної шкоди підприємствам, установам, організаціям або спричинили інші тяжкі наслідки, - караються позбавленням волі на строк від трьох до п'яти або штрафом від п'ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".

Враховано
Ті ж дії, вчинені за попереднім зговором групою осіб або особою, раніше судимою за злочин, передбачений цією статтею, або якщо вони завдали великої матеріальної шкоди підприємствам, установам, організаціям або спричинили інші тяжкі наслідки, -
караються позбавленням волі на строк від трьох до п'яти років або штрафом від п'ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
76.
Примітка. Під великим розміром матеріальної шкоди слід розуміти шкоду, якщо вона в п'ятдесят і більше разів перевищує встановлений законодавством неоподатковуваний мінімум доходів громадян";
--104- Н.д.Матвієнков С.А. (Округ №55)
В статті 153-3 Кримінального кодексу України слова "Під великим розміром матеріальної шкоди" замінити на слова "Під великою матеріальною шкодою".

Враховано
Примітка. Під великою матеріальною шкодою слід розуміти шкоду, якщо вона в п'ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян";
77.
15. Абзац третій частини четвертої статті 25 Кримінального кодексу України після слів і цифр "незаконне виготовлення, підробка, використання або збут незаконно виготовлених і одержаних чи підроблених контрольних марок для маркування упаковок примірників аудіовізуальних творів та фонограм (стаття 153-2)" доповнити словами і цифрами "порушення законодавства, що регулює провадження підприємницької діяльності із здійснення операцій з брухтом кольорових і чорних металів (стаття 153-3)".
-105- Н.д.Матвієнков С.А. (Округ №55)
Підпункт законопроекту викласти в такій редакції: "2) абзац третій частини четвертої статті 25 після слів і цифр "незаконне виготовлення, підробка, використання або збут незаконно виготовлених і одержаних чи підроблених контрольних марок для маркування упаковок примірників аудіовізуальних творів та фонограм (стаття 153-2)" доповнити словами і цифрами "порушення законодавства, що регулює здійснення операцій з металобрухтом (стаття 153-3)".

Враховано
2) абзац третій частини четвертої статті 25 після слів і цифр "незаконне виготовлення, підробка, використання або збут незаконно виготовлених і одержаних чи підроблених контрольних марок для маркування упаковок примірників аудіовізуальних творів та фонограм (стаття 153-2)" доповнити словами і цифрами "порушення законодавства, що регулює здійснення операцій з металобрухтом (стаття 153-3)".
78.
16. Частину другу статті 112 Кримінально-процесуального кодексу України після цифр "153-2" доповнити цифрами "153-3"


3. Частину другу статті 112 Кримінально-процесуального кодексу України після цифр "153-2" доповнити цифрами "153-3".
4. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст.1122):


-106- Н.д.Васильєв Г.А. (Округ №61)
Доповнити ст. 51 Кодексу про адміністративні правопорушення України частиною 3 і викласти її у наступній редакції:
"Дрібне розкрадання державного або колективного майна шляхом демонтажу електричних мереж та кабельних ліній зв'язку, -
тягне за собою накладення штрафу від 10 до 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Ті ж дії, якщо вони спричинили перерву в забезпеченні споживачів електричною енергією та послугами зв'язку, - тягнуть за собою накладення штрафу від 30 до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправні роботи на строк від 1 до 2 місяців з утриманням двадцяти відсотків заробітку".
Доповнити статтею 150-1 і викласти її у наступній редакції:
"Стаття 150-1. Надання приміщень та споруд для розташування незаконних пунктів прийому, схову та збуту металобрухту
Надання жилих приміщень, жилих будинків, підвалів, гаражів, придомових територій, складських приміщень і службових приміщень та інших будинків і споруд для розташування незаконних пунктів прийому, схову та збуту металобрухту, -
тягне за собою накладення штрафу на громадян від двадцяти до тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від тридцяти до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".
Доповнити статтею 164-9 і викласти її у наступній редакції:
"Стаття 164-9. Організація незаконних пунктів прийому, схову та збуту металобрухту
Організація громадянами та неспеціалізованими підприємствами незаконних пунктів прийому, схову та збуту металобрухту, -
тягне за собою накладення штрафу на громадян від двадцяти до тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, і на посадових осіб - від тридцяти до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Ті ж самі дії, вчинені повторно протягом року після застосування заходів адміністративного стягнення, -
тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від п'ятдесяті до восьмидесяті неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, і на посадових осіб - від дев'яносто до ста тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".
Відхилено

79.
17. доповнити Кодекс України про адміністративні правопорушення статтею 164-10 такого змісту:
1) доповнити Кодекс статтею 164-10 такого змісту:
80.
"Стаття 164-10. Порушення законодавства, що регулює провадження підприємницької діяльності із здійснення операцій з брухтом кольорових і чорних металів
-107- Н.д.Матвієнков С.А. (Округ №55)
У статті 164-10 Кодексу України про адміністративні правопорушення слова "провадження підприємницької діяльності із здійснення операцій з брухтом кольорових і чорних металів" замінити на слова "здійснення операцій з металобрухтом"

Враховано
"Стаття 164-10. Порушення законодавства, що регулює здійснення операцій з металобрухтом
81.
Порушення законодавства, що регулює провадження підприємницької діяльності із здійснення операцій з брухтом кольорових і чорних металів, -


Порушення законодавства, що регулює здійснення операцій з металобрухтом, -
82.
тягне за собою накладення штрафу від двадцяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією металобрухту, а також грошей, отриманих від їх реалізації".
-108- Н.д.Франчук А.Р. (Округ №10)
П.3 ст. 164 Десяте речення "від двадцяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян" замінити реченням "до п'ятдесяти мінімальних розмірів заробітної плати" і далі за текстом. Слова "їх реалізації" замінити словами "його реалізації".

Враховано частково
тягне за собою накладення штрафу від двадцяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією металобрухту, а також грошей, отриманих від його реалізації";
83.
18. у статті 221 цифри "164-6 - 164-9" замінити цифрами 164-6 - 164-10";


2) у статті 221 цифри "164-6 - 164-9" замінити цифрами 164-6 - 164-10";
84.
19. пункт 1 статті 313 після цифр "164-9" доповнити цифрами "164-10".


3) пункт 1 статті 313 після цифр "164-9" доповнити цифрами "164-10".
85.
ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ


II. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
86.
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.


1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
87.
2. Кабінету Міністрів України у тримісячний термін:
-109- Н.д.Матвієнков С.А. (Округ №55)
Пункт другий розділу другого законопроекту викласти в такій редакції: "2. Кабінету Міністрів України з дня набрання чинності цим Законом у чотиримісячний термін :
внести до Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законодавчих актів у відповідність із цим Законом;
забезпечити приведення власних нормативно-правових актів, а також нормативно-правових актів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади у відповідність до норм цього Закону;
забезпечити перереєстрацію діючих ліцензій на здійснення операцій з металобрухтом без справляння плати за їх перереєстрацію;
призупинити видачу нових ліцензій на період перереєстрації діючих ліцензій".
Враховано
2. Кабінету Міністрів України з дня набрання чинності цим Законом у чотиримісячний термін:
внести до Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законодавчих актів у відповідність із цим Законом;

88.
забезпечити перереєстрацію діючих ліцензій на здійснення операцій з металобрухтом;
-110- Н.д.Тихонов С.А. (Реєстр.картка №429)
Абзац другий пункту другого Прикінцевих положень проекту Закону викласти в такій редакції: "спільно із Верховною Радою забезпечити перереєстрацію діючих ліцензій на здійснення операцій з металобрухтом".
Відхилено
забезпечити приведення власних нормативно-правових актів, а також нормативно-правових актів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади у відповідність до норм цього Закону;
89.
подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законів України у відповідність із цим Законом;


забезпечити перереєстрацію діючих ліцензій на здійснення операцій з металобрухтом без справляння плати за їх перереєстрацію;
90.
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;


призупинити видачу нових ліцензій на період перереєстрації діючих ліцензій.
91.
забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону;92.
відповідно до компетенції забезпечити прийняття нормативно-правових актів, передбачених цим Законом.93.
3. Ліцензії, що не перереєстровані у тримісячний термін після набуття чинності Закону, являються не дійсними.
-111- Н.д.Матвієнков С.А. (Округ №55)
Пункт третій розділу другого законопроекту викласти в такій редакції: "3. Ліцензії на здійснення операцій з металобрухтом, що не перереєстровані у чотиримісячний термін після набуття чинності цим Законом, вважаються не дійсними.
4. Протягом шести місяців дія пункту 3 статті 9 цього Закону не поширюється на ВАТ "Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат" при умові експорту алюмінієвих зливків в межах, які не перевищують обсяги його експорту за попередній період ".

Враховано
3. Ліцензії на здійснення операцій з металобрухтом, що не перереєстровані у чотиримісячний термін після набуття чинності цим Законом, вважаються не дійсними.


-112- Н.д.Борзих О.I. (Округ №103)
Передбачити перереєстрацію ліцензій після набуття чинності зазначеного Закону.

Враховано
4. Протягом шести місяців дія пункту 3 статті 9 цього Закону не поширюється на ВАТ "Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат" при умові експорту алюмінієвих зливків в межах, які не перевищують обсяги його експорту за попередній період.

* - Назви колонок таблиці подані в загальному значенні