Назва: Про внесення змін до статті 5 Закону України "Про приватизацію державного майна"
Автор: Народні депутати України - члени Комітету з питань економічної політики, управління народним господарством, власності та інвестицій
Головний комітет: Комітет з питань економічної політики, управління народним господарством, власності та інвестицій

N
Діюча редакція Закону*
Редакція, прийнята в попередньому читанні
Зауваження та пропозиції
Висновки, обгр.
Редакція, запропонована головним комітетом
0.

2.
Проект
3.

4.
ВИТЯГ із статті 5
Закону України
"Про приватизацію державного майна"
Вноситься народними депутатами України - членами Комітету з питань економічної політики, управління народним господарством, власності та інвестицій


вноситься народними депутатами України -членами Комітету з питань економічної політики, управління народним господарством, власності та інвестицій
7.

8.
З А К О Н У К Р А Ї Н И

Закон України


Закон України
9.

Про приватизацію державного майна
Про внесення змін до статті 5 Закону України
"Про приватизацію державного майна"


Про внесення змін до статті 5 Закону України
"Про приватизацію державного майна"
10.
Стаття 5. Об'єкти приватизаціїВерховна Рада України
п о с т а н о в л я є:Верховна Рада України
п о с т а н о в л я є:


1. До об'єктів державної власності, що підлягають приватизації, належать:
.................
11.
2. Приватизації не підлягають об'єкти, що мають загальнодержавне значення, а також казенні підприємства. До об'єктів, що мають загальнодержавне значення, відносяться майнові комплекси підприємств, їх структурних підрозділів, основним видом діяльності яких є виробництво товарів (робіт, послуг), що мають загальнодержавне значення. (Абзац перший частини другої статті 5 із змінами, внесеними згідно із Законом N 177-XIV ( 177-14 ) від 14.10.98 )


Загальнодержавне значення мають:
.........................
1. Внести до частини другої статті 5 Закону України "Про приватизацію державного майна" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N17, ст. 122; 1998 р., N49, ст. 301; 1999 р., N7, ст. 52, N51, ст. 453) такі зміни:


1. Внести до частини другої статті 5 Закону України "Про приватизацію державного майна" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N17, ст. 122; 1998 р., N49, ст. 301; 1999 р., N7, ст. 52, N51, ст. 453) такі зміни:
13.
радіотелевізійні передавальні центри, а також об'єкти, що забезпечують зв'язком органи законодавчої та виконавчої влади; ( Абзац восьмий пункту "а" частини другої статті 5 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1869-III ( 1869-14 ) від 13.07.2000 )

в абзаці восьмому пункту "а" виключити слова: "та об'єкти, що становлять загальнодержавну систему зв'язку";
-1- Н.д.Костусєв О.О. (Реєстр.картка №357)
Підпункт 1 пункту 1 вилучити.
Враховано

1) абзац четвертий пункту "б" викласти у такій редакції:
15.
б) ...........
майнові комплекси установ Національної академії наук України з основних напрямів досліджень;

2) абзац четвертий пункту "б" викласти у такій редакції:
"майнові комплекси установ Національної академії наук України та галузевих академій наук, наукові об'єкти, що становлять національне надбання;
-2- Н.д.Костусєв О.О. (Реєстр.картка №357)
У підпункті 2 пункту 1 після слів "комплекси установ" додати слова "підприємств та організацій" далі за текстом.
Враховано

майнові комплекси установ, підприємств та організацій Національної академії наук України та галузевих академій наук, наукові об'єкти, що становлять національне надбання;


3) у пункті "г":


2) у пункті "г":
17.
г) ............
18.
майнові комплекси підприємств, які здійснюють виробництво основної залізничної техніки (електровози, тепловози, дизель-поїзди, вагони);
абзац восьмий виключити;


абзац восьмий виключити;
19.

абзац дев'ятий викласти у такій редакції:


абзац дев'ятий викласти у такій редакції:
20.
майнові комплекси підприємств залізничного транспорту з їх інфраструктурою;
"майнові комплекси підприємств залізничного транспорту";


"майнові комплекси підприємств залізничного транспорту";
21.

доповнити пункт абзацом такого змісту:


доповнити пункт абзацом такого змісту:
22.

"майно аварійно-рятувальних служб"."майно аварійно-рятувальних служб".
23.

2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.


2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

* - Назви колонок таблиці подані в загальному значенні