Назва: Про внесення доповнення до Закону України ''Про підприємництво'' щодо найменування суб'єкта підприємницької діяльності
Автор: Кабінет Міністрів України
Головний комітет: Комітет з питань промислової політики і підприємництва

N
Редакція, прийнята в попередньому читанні*
Зауваження та пропозиції
Висновки, обгр.
Редакція, запропонована головним комітетом
0.
Проект1.
ЗАКОН УКРАЇНИ


ЗАКОН УКРАЇНИ
2.
Про внесення доповнення до Закону України "Про підприємництво" щодо найменування суб'єкта підприємницької діяльності
-1- Н.д.Литюк А.І. (Округ №56)
У назві Закону слово "доповнення" замінити на слово "змін".

Враховано

Про внесення змін до Закону України "Про підприємництво" щодо найменування суб'єкта підприємницької діяльності
3.
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:


Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
4.І. Статтю 8 Закону України "Про підприємництво" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 14, ст.168; Відомості Верховної Ради України, 1998 р., N 17, ст. 80) доповнити новими частинами третьою та четвертою такого змісту:
-2- Н.д.Литюк А.І. (Округ №56)
Перший розділ Закону викласти у такій редакції:
"І. Внести до Закону України "Про підприємництво" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., № 14, ст.168; Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 14, ст. 61; 2000 р., № 38, ст.318) такі зміни:

Враховано
І. Внести до Закону України "Про підприємництво" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., № 14, ст.168; Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 14, ст. 61; 2000 р., № 38, ст.318) такі зміни:

5.
"Найменування суб'єкта підприємницької діяльності - юридичної особи повинне містити відомості про його організаційно-правову форму (вид) та назву. Забороняється використання найменування, що містить слово "національний", повні або скорочені найменування органів державної влади України та похідні від цього слова та найменувань, а також найменування, що є тотожним найменуванню іншого суб'єкта підприємницької діяльності, внесеному до Реєстру суб'єктів підприємницької діяльності, який ведеться відповідним органом державної реєстрації. Використання у найменуванні суб'єкта підприємницької діяльності слова та найменувань, зазначених у частині третій цієї статті, можливе у випадках, визначених актами: Президента України щодо слова "національний"; відповідних органів державної влади України щодо їх найменувань". У зв'язку з цим частини третю - двадцять шосту вважати відповідно частинами п'ятою - двадцять восьмою.
1. Статтю 2 після частини другої доповнити новою частиною такого змісту:
"Найменування суб'єкта підприємницької діяльності - юридичної особи повинне містити відомості про його організаційно-правову форму та назву. У найменуванні суб'єкта підприємницької діяльності - юридичної особи забороняється використання повних або скорочених найменувань органів державної влади, органів місцевого самоврядування та похідних від цих найменувань, а також найменувань, тотожних найменуванню іншого суб'єкта підприємницької діяльності - юридичної особи чи об'єднання громадян, внесених до відповідних реєстрів."
У зв'язку з цим частини третю - п'яту вважати відповідно частинами четвертою - шостою."1. Статтю 2 після частини другої доповнити новою частиною такого змісту:
"Найменування суб'єкта підприємницької діяльності - юридичної особи повинне містити відомості про його організаційно-правову форму та назву. У найменуванні суб'єкта підприємницької діяльності - юридичної особи забороняється використання повних або скорочених найменувань органів державної влади, органів місцевого самоврядування та похідних від цих найменувань, а також найменувань, тотожних найменуванню іншого суб'єкта підприємницької діяльності - юридичної особи чи об'єднання громадян, внесених до відповідних реєстрів."
У зв'язку з цим частини третю - п'яту вважати відповідно частинами четвертою - шостою.-3- Н.д.Стрижко Л.П. (Реєстр.картка №282)
Єдиний реєстр не в повній мірі вирішує проблему. Може доцільно к назві фірми додати ще місцевість, де фірма зареєстрована. І тоді назви можуть оставатися однаковими, коли буде указано місце реєстрації.

Враховано частково
-4- Н.д.Баулін П.Б. (Округ №76)
Викласти розділ І у такій редакції:
"І. Статтю 8 Закону України "Про підприємництво" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., № 14, ст.168; Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 17, ст.80) доповнити новою частиною третьою такого змісту:
"Найменування суб'єкта підприємницької діяльності - юридичної особи повинне містити відомості про його організаційно-правову форму (вид) та назву. Забороняється використання найменування, що містить повні або скорочені найменування органів державної влади України та похідні від них слова та найменування, а також найменування, що є тотожним найменуванню іншого суб'єкта підприємницької діяльності, внесеному до Реєстру суб'єктів підприємницької діяльності, який ведеться відповідним органом державної реєстрації."

Враховано частково
-5- Н.д.Литюк А.І. (Округ №56)
Частину першу статті 8 доповнити реченням такого змісту:
«Забороняється реєстрація суб'єктів підприємницької діяльності, найменування яких суперечать вимогам частини третьої статті 2 цього Закону»
Враховано


2. Частину першу статті 8 доповнити реченнями такого змісту:
«Забороняється реєстрація суб'єктів підприємницької діяльності, найменування яких суперечать вимогам частини третьої статті 2 цього Закону. Відомості про зареєстровані суб'єкти
6.

-6-Н.д.Шаров І.Ф. (Реєстр.картка №399)
Частину 1 статті 8 доповнити таким положенням:
"Відомості про зареєстровані суб'єкти підприємницької діяльності необхідно вносити до Єдиного реєстру суб'єктів підприємницької діяльності. Порядок його введення визначається Кабінетом Міністрів України."

Враховано

підприємницької діяльності вносяться до Реєстру суб'єктів підприємницької діяльності. Порядок його ведення визначається Кабінетом Міністрів України."-7-Н.д.Сергієнко О.І. (Округ №101)
В частині одинадцятій статті 8 слово "назви" замінити на "найменування".

Відхилено, як таке, що не стосується суті норм законопроекту і звужує зміст діючої норми


7.
ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
-8-Н.д.Литюк А.І. (Округ №56)
Внести до Закону розділ II такого змісту:
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності через три місяці з дня його опублікування.
2.Перереєстрація суб'єктів підприємницької діяльності, яка здійснюється у зв'язку із зміною їх найменування з метою уникнення тотожних найменувань зареєстрованих суб'єктів підприємницької діяльності провадиться безоплатно.
3. Нормативно-правові акти, прийняті до набрання чинності цим Законом, діють в частині, що не суперечить цьому Закону.
4. Кабінету Міністрів України в місячний термін з дня опублікування цього Закону:
привести свої рішення у відповідність з цим Законом;
забезпечити приведення міністерствами та іншими органами виконавчої влади своїх нормативних актів у відповідність з цим Законом."

ВрахованоII. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності через три місяці з дня його опублікування.
2. Перереєстрація суб'єктів підприємницької діяльності, яка здійснюється у зв'язку із зміною їх найменування з метою уникнення тотожних найменувань зареєстрованих суб'єктів підприємницької діяльності провадиться безоплатно.
3. Нормативно-правові акти, прийняті до набрання чинності цим Законом, діють в частині, що не суперечить цьому Закону.
4. Кабінету Міністрів України в місячний термін з дня опублікування цього Закону:
привести свої рішення у відповідність з цим Законом;
забезпечити приведення міністерствами та іншими органами виконавчої влади своїх нормативних актів у відповідність з цим Законом.-9-Н.д.Журавський В.С. (Округ №68)
Пропоную передбачити можливість перереєстрації підприємств з тотожними найменуваннями без взяття відповідної плати;
необхідно передбачити порядок визначення пріоритетів на збереження найменування фірмами з тотожними найменуваннями."

Враховано частково-10-Н.д.Козак Я.І.(Округ №150)
Необхідно встановити критерій, на основі якого будуть прийматися судові рішення щодо вирішення суперечки між підприємствами стосовно назви, наприклад, дата реєстрації підприємства, або інше.
Необхідно чітко врегулювати порядок компенсації витрат на перереєстрацію підприємств."

Враховано частково
-11-Н.д.Шаров І.Ф. (Реєстр.картка №399)
Розділ ІІ проекту закону доповнити пунктом такого змісту:
"Арбітражні суди розглядають спори стосовно суб'єктів підприємницької діяльності з тотожними назвами, зареєстрованих до набрання чинності цим Законом, враховуючи відомості певного суб'єкта підприємницької діяльності, його ділову репутацію, товарообіг, чисельність працівників та інші відповідні обставини."

Відхилено* - Назви колонок таблиці подані в загальному значенні